Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”
 
-1- Кабінет Міністрів України
Доповнити законопроект новим розділом ІІ такого змісту:
"У позиціях "2402 10 00 00", "2402 20 90 10", "2402 20 90 20", "2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10)", "2403 10", "2403 99 10 00" графи "Ставки акцизного збору у процентах до обороту реалізації товару (продукції)" статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" (у редакції Закону України від 31 березня 2009 року № 1201-VІ) цифри "20" замінити цифрами "36".
У зв’язку з цим розділ ІІ вважати розділом ІІІ та доповнити його такими словами ", крім розділу ІІ, який набирає чинності з 1 жовтня 2009 року".
 
Враховано   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-2- Ляшко О.В.
У зв’язку з пропозицією Уряду щодо доповнення законопроекту змінами до Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" уточнити назву законопроекту та внести до його тексту відповідні правки нормотворчої техніки.
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 20, ст. 269, із змінами, внесеними Законами України від 3 лютого 2009 року № 908-VІ, від 5 березня 2009 року № 1080-VI, від 17 березня 2009 року № 1131-VI та від 21 травня 2009 року № 1402-VI) такі зміни:
 
-3- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Внести зміни до законопроекту щодо статті 1 та додатків до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" в частині уточнення підсумкових показників державного бюджету з урахуванням Закону України від 23.06.2009 № 1534-VІ "Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" та повторно прийнятого 21.08.2009 р. Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України" з подоланням вето Президента України.
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 20-22, ст. 269, № 26, ст. 320, № 30, ст. 422, № 31, ст. 454; із змінами, внесеними законами України від 21 травня 2009 року № 1402-VІ, від 10 червня 2009 року № 1498-VІ, від 23 червня 2009 року № 1534-VІ та від 21 серпня 2009 року № 1608-VІ):
 
3. 1. У статті 1:
 
-4- Ляшко О.В.
За рахунок збільшення доходів державного бюджету (акцизного збору з вироблених в Україні товарів) передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (код 3511420) за загальним фондом в обсязі 156630 тис.грн. (видатки розвитку) з таким розподілом в розрізі місцевих бюджетів: бюджету м. Чернівці – 9830 тис.грн., обласним бюджетам: Вінницької обл. – 5092 тис.грн., Закарпатської обл. – 9949 тис.грн., Івано-Франківської обл. – 64323 тис.грн., Львівської обл. – 34350тис.грн., Тернопільської обл. – 1200 тис.грн., Чернівецької обл. – 31886 тис.грн.
У зв’язку з цим, внести відповідні зміни до статті 1 і додатків № 1, № 3 та № 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"
 
Враховано   1) у статті 1:
у частині першій цифри "245.515.055,4", "183.980.698,8" та "61.534.356,6" замінити відповідно цифрами "251.038.347,9", "184.177.322,7" та "66.861.025,2";
 
4.

 
-5- Ляшко О.В.
За рахунок збільшення доходів державного бюджету (акцизного збору з вироблених в Україні товарів) збільшити видатки споживання на утримання держаної контрольно-ревізійної служби (код 3505010) за загальним фондом на 10500 тис.грн. (з них оплата праці – 5500 тис.грн.) та внести відповідні зміни до статті 1 і додатків
 
Враховано      
    -6- Ляшко О.В.
Портнов А.В.
За рахунок збільшення доходів державного бюджету (акцизного збору з вироблених в Україні товарів) збільшити видатки Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код 6151010) за загальним фондом на 3000 тис.грн., у т.ч. видатки споживання – 2550 тис.грн. (з них комунальні послуги та енергоносії – 598,6 тис.грн.) та видатки розвитку – 450 тис.грн., та внести відповідні зміни до статті 1 і додатків
 
Враховано    
5. у частині другій цифри "267.394.883,5" і "193.358.048,9" замінити відповідно цифрами "267.795.797, 5" і "193.758.962, 9";
 
-7- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Збільшити видатки спеціального фонду державного бюджету в частині компенсації НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами (код 1101420) на 5.326.668,6 тис.грн. за рахунок відповідного збільшення доходів державного бюджету: податку на прибуток підприємств (411.278,6 тис. грн.), ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) (200.000 тис.грн.), ПДВ із ввезених на територію України товарів (4.715.390 тис. грн.).
Внести відповідні зміни до законопроекту у частині зміни статті 1 та додатків № 1 і 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік".
/положення законопроекту за реєстр. № 4720, поданого Кабінетом Міністрів України/
 
Враховано   у частині другій цифри "273.977.383,5", "193.640.548,9" та "80.336.834,6" замінити відповідно цифрами "279.901.590", "194.238.086,8" та "85.663.503,2";
 
    -8- Ляшко О.В.
Збільшити видатки споживання на виготовлення державних нагород та пам’ятних знаків (код 0301050) за загальним фондом на 26493,9 тис.грн. для виготовлення ювілейних медалей "65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за рахунок збільшення доходів державного бюджету (код 21080000 "Інші надходження") та внести відповідні зміни до статті 1 і додатків №№ 1, 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік".
/положення законопроекту за реєстр. № 5057, поданого Кабінетом Міністрів України/
 
Враховано    
    -9- Давиденко А.А.
В додатку 2 до законопроекту передбачити за рахунок збільшення надходжень від акцизного збору на тютюнові вироби збільшення призначень за наступними бюджетними програмами:
1401010 "Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин" на 5,0 млн. грн.,
1401020 "Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій ООН, інших міжнародних організацій і співтовариств" на 10,0 млн. грн.,
1401030 "Функціонування закордонних дипломатичних установ України" на 75,0 млн. грн.,
1401040 "Розширення мережі власності України за кордоном для потреб дипломатичних установ України" на 10,0 млн. грн.
 
Відхилено    
6. у частині четвертій цифри "31.178.269,9" і "9.243.900,3" замінити відповідно цифрами "31.579.183, 9" і "9.644.814, 3".
 
-10- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Розділ І законопроекту доповнити такими нормами:
"Підпункт 1 статті 2 викласти у такій редакції: "1) податок на додану вартість (крім надходження від сплати податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України, розстрочених податкових зобов’язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств, а також її податкової заборгованості)";
"Статтю 6 доповнити пунктом 45-1 такого змісту: "45-1) надходження від сплати податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України".
/положення законопроекту за реєстр. № 4720, поданого Кабінетом Міністрів України/
 
Враховано   у частині четвертій цифри "31.178.269,9" та "9.243.900,3" замінити відповідно цифрами "31.579.183,9" та "9.644.814,3";
2) пункт 1 статті 2 викласти у такій редакції:
"1) податок на додану вартість (крім надходжень від сплати податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України, розстрочених податкових зобов’язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств, а також її податкової заборгованості)";
3) статтю 6 доповнити пунктом 45-1 такого змісту:
"45-1) надходження від сплати податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України";
 
7. 2. У статті 11 цифри "192.952.464,7" замінити цифрами "193.353.378, 7".
 
-11- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Розділ І законопроекту доповнити такою нормою:
"У пункті 44 статті 34 слова і цифри "і 42 статті 6 та" замінити цифрами і словами "41, 42, 45-1 статті 6 і".
/положення законопроекту за реєстр. № 4720, поданого Кабінетом Міністрів України/
 
Враховано   4) у статті 11 цифри "192.952.464,7" замінити цифрами "193.353.378,7";
5) у пункті 44 статті 34 слова і цифри "і 42 статті 6 та" замінити цифрами і словами "41, 42, 45-1 статті 6 і";
6) статтю 57 виключити;
7) пункт 9 частини першої статті 76 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"прикладні дослідження у сфері військової оборони держави – 202.280 тис. гривень";
8) у частині першій статті 79 слова "акції банків (частки, паї)" замінити словами і цифрами "акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (на суму не більш як 18.600.000 тис. гривень) та банків (частки, паї) лише у державну власність";
9) доповнити статтею 87 такого змісту:
"Стаття 87. Списати Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", її підприємствам та дочірнім компаніям пені та штрафні санкції, визначені контролюючими органами за порушення податкового, митного та валютного законодавства";
 
    -12- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Розділ І законопроекту доповнити такою нормою:
"Статтю 57 виключити".
/положення законопроектів за реєстр. № 4044, поданого народним депутатом Гордієнком С.В, та за реєстр. № 4788, поданого Кабінетом Міністрів України/
 
Враховано    
    -13- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Розділ І законопроекту доповнити такою нормою:
"Пункт 9 частини першої статті 76 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "прикладні дослідження у сфері військової оборони держави - 202.280 тис. гривень".
/рішення Комітету з питань бюджету до законопроекту за реєстр. № 4697, поданого народними депутатами Литвином В.М. і Деркачем М.І./
 
Враховано    
    -14- Макеєнко В.В.
Розділ І законопроекту доповнити такою нормою:
"Частину першу статті 76 доповнити пунктом 18-1 такого змісту: "18-1) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського – 22.900 тис. гривень"
 
Відхилено    
    -15- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Розділ І законопроекту доповнити такою нормою:
"Частину першу статті 79 після слів "можуть придбаватися акції" доповнити словами "Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (на суму не більш як 18.600.000 тис. грн.) та".
/положення законопроекту за реєстр. № 4720, поданого Кабінетом Міністрів України/
 
Враховано    
    -16- Куликов К.Б.
Розділ І законопроекту доповнити такою нормою:
"У частині першій статті 79 після слів "банків (частки, паї)" доповнити словами "лише у державну власність".
 
Враховано    
    -17- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Розділ І законопроекту доповнити такою нормою:
"Доповнити статтею 87 такого змісту: "Стаття 87. Списати Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", її підприємствам та дочірнім компаніям пені та штрафні санкції, визначені контролюючими органами за порушення податкового, митного та валютного законодавства".
/положення законопроекту за реєстр. № 4509, поданого народним депутатом Стецьківим Т.С./
 
Враховано    
8. 3. Внести зміни до додатків № 2 і № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" відповідно до додатків № 1 і № 2 до цього Закону.
 
-18- Борисов В.Д.
Назву субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Канева Черкаської області на завершення у 2009 році ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції на об’єкті Шевченківського національного заповідника в місті Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченка" викласти у такій редакції: "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на завершення у 2009 році робіт на об’єкті Шевченківського національного заповідника в місті Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченка. Реконструкція та реставрація" та внести відповідні зміни до додатків №3 та №7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік".
 
Враховано   10) внести зміни до додатків № 1, № 2, № 3 та № 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" відповідно до додатків № 1, № 2, № 3 та № 4 до цього Закону.
2. У позиціях "2402 10 00 00", "2402 20 90 10", "2402 20 90 20", "2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10)", "2403 10", "2403 99 10 00" графи "Ставки акцизного збору у процентах до обороту реалізації товару (продукції)" статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові виробі" (у редакції Закону України від 31 березня 2009 року № 1201-VІ) цифри "20" замінити цифрами "36".
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 2 розділу І, який набирає чинності з 1 жовтня 2009 року.