Кількість абзаців - 31 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”
 
-1- Кабінет Міністрів України
Доповнити законопроект новим розділом ІІ такого змісту:
"У позиціях "2402 10 00 00", "2402 20 90 10", "2402 20 90 20", "2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10)", "2403 10", "2403 99 10 00" графи "Ставки акцизного збору у процентах до обороту реалізації товару (продукції)" статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" (у редакції Закону України від 31 березня 2009 року № 1201-VІ) цифри "20" замінити цифрами "36".
У зв’язку з цим розділ ІІ вважати розділом ІІІ та доповнити його такими словами ", крім розділу ІІ, який набирає чинності з 1 жовтня 2009 року".
 
Враховано з уточненням редакції  Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"
 
1.

 
-2- Унгурян П.Я.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"ІІ. Внести зміни до Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 32-33, ст. 488):
1) у позиціях "2402 10 00 00", "2402 20 90 10", "2402 20 90 20", "2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10)", "2403 10", "2403 99 10 00" графи "Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)" частини першої статті 1 відповідно цифри і слова "60 грн", "35 грн", "60 грн", "25 грн.", "35 грн" і "10 грн" замінити відповідно цифрами і словами "80 грн", "44 грн", "80 грн", "31 грн.", "44 грн" і "12,50 грн";
2) у частині другій статті 1 цифри і слова "50 гривень за 1000 штук" та "100 гривень за 1000 штук" замінити відповідно цифрами і словами "62 гривні за 1000 штук" та "130 гривень за 1000 штук";
3) у частині четвертій статті 2 цифри "2010" замінити цифрами "2011".
Доповнити законопроект новим розділом такого змісту:
"ІІІ. Прикінцеві положення.
1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Законом".
 
Враховано частково      
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-3- Ляшко О.В.
У зв’язку з пропозицією Уряду щодо доповнення законопроекту змінами до Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" передбачити набрання чинності такої норми з дня опублікування, а також уточнити назву законопроекту та внести до його тексту відповідні правки нормотворчої техніки .
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 20, ст. 269, із змінами, внесеними Законами України від 3 лютого 2009 року № 908-VІ, від 5 березня 2009 року № 1080-VI, від 17 березня 2009 року № 1131-VI та від 21 травня 2009 року № 1402-VI) такі зміни:
 
-4- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Внести зміни до законопроекту щодо статті 1 та додатків до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" в частині уточнення підсумкових показників державного бюджету з урахуванням Закону України від 23.06.2009 р. № 1534-VІ "Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" та повторно прийнятого 21.08.2009 р. Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України" з подоланням вето Президента України.
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 20-22, ст. 269, № 26, ст. 320, № 30, ст. 422, № 31, ст. 454, № 41, ст. 598; із змінами, внесеними законами України від 10 червня 2009 року № 1498-VІ, від 23 червня 2009 року № 1534-VІ та від 21 серпня 2009 року № 1608-VІ):
 
4. 1. У статті 1:
 
-5- Ляшко О.В.
За рахунок збільшення доходів державного бюджету (акцизного збору з вироблених в Україні товарів) передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (код 3511420) за загальним фондом в обсязі 156.630 тис. грн. (видатки розвитку) з таким розподілом в розрізі місцевих бюджетів: бюджету м. Чернівці – 9.830 тис. грн., обласним бюджетам: Вінницької обл. – 5.092 тис. грн., Закарпатської обл. – 9.949 тис. грн., Івано-Франківської обл. – 64.323 тис. грн., Львівської обл. – 34.350 тис. грн., Тернопільської обл. – 1.200 тис. грн., Чернівецької обл. – 31.886 тис. грн.
У зв’язку з цим, внести відповідні зміни до статті 1 і додатків № 1, № 3 та № 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"
 
Враховано   1) у статті 1:
у частині першій цифри "245.515.055,4", "183.980.698,8" та "61.534.356,6" замінити відповідно цифрами "251.053.347,9", "184.192.322,7" та "66.861.025,2";
 
    -6- Ляшко О.В.
За рахунок збільшення доходів державного бюджету (акцизного збору з вироблених в Україні товарів) збільшити видатки споживання за загальним фондом:
на утримання держаної контрольно-ревізійної служби (код 3505010) на 10.500 тис. грн. (з них оплата праці – 5.500 тис. грн.);
для МЗС на 15.000 тис.грн., у т.ч. за кодом 1401010 – 4.000 тис. грн (з них 1.550 тис.грн. – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв), за кодом 1401030 – 11.000 тис. грн.
Внести відповідні зміни до статті 1 і додатків.
 
Враховано    
    -7- Ляшко О.В.
Портнов А.В.
За рахунок збільшення доходів державного бюджету (акцизного збору з вироблених в Україні товарів) збільшити видатки Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код 6151010) за загальним фондом на 3.000 тис.грн., у т.ч. видатки споживання – 2.550 тис.грн. (з них комунальні послуги та енергоносії – 598,6 тис.грн.) та видатки розвитку – 450 тис.грн., та внести відповідні зміни до статті 1 і додатків
 
Враховано    
5. у частині другій цифри "267.394.883,5" і "193.358.048,9" замінити відповідно цифрами "267.795.797, 5" і "193.758.962, 9";
 
-8- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Збільшити видатки спеціального фонду державного бюджету в частині компенсації НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами (код 1101420) на 5.326.668,6 тис. грн. за рахунок відповідного збільшення доходів державного бюджету: податку на прибуток підприємств (411.278,6 тис. грн.), ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) (200.000 тис.грн.), ПДВ із ввезених на територію України товарів (4.715.390 тис. грн.).
Внести відповідні зміни до законопроекту у частині зміни статті 1 та додатків № 1 і 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік".
/положення законопроекту за реєстр. № 4720, поданого Кабінетом Міністрів України/
 
Враховано   у частині другій цифри "273.977.383,5", "193.640.548,9" та "80.336.834,6" замінити відповідно цифрами "279.916.590", "194.253.086,8" та "85.663.503,2";
 
    -9- Ляшко О.В.
Збільшити видатки споживання на виготовлення державних нагород та пам’ятних знаків (код 0301050) за загальним фондом на 26.493,9 тис. грн. для виготовлення ювілейних медалей "65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за рахунок збільшення доходів державного бюджету (код 21080000 "Інші надходження") та внести відповідні зміни до статті 1 і додатків №№ 1, 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік".
/положення законопроекту за реєстр. № 5057, поданого Кабінетом Міністрів України/
 
Враховано    
    -10- Давиденко А.А.
В додатку 2 до законопроекту передбачити за рахунок збільшення надходжень від акцизного збору на тютюнові вироби збільшення призначень за наступними бюджетними програмами:
1401010 "Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин" на 5 млн. грн.,
1401020 "Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій ООН, інших міжнародних організацій і співтовариств" на 10 млн. грн.,
1401030 "Функціонування закордонних дипломатичних установ України" на 75 млн. грн.,
1401040 "Розширення мережі власності України за кордоном для потреб дипломатичних установ України" на 10 млн. грн.
 
Враховано частково    
    -11- Деркач А.Л.
Жебрівський П.І.
Збільшити видатки загального фонду державного бюджету для Міністерства закордонних справ загалом на 108 млн. грн. за такими бюджетними програмами:
код 1401010 - на 8 млн. грн., у т.ч. 6 млн. грн. на видатки споживання (з них 2 млн. грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) та 2 млн. грн. на видатки розвитку;
код 1401020 - на 20 млн. грн. (видатки споживання);
код 1401030 - на 80 млн. грн. (видатки споживання).
Джерелом покриття зазначених видатків визначити збільшення доходів державного бюджету (акцизного збору з вироблених в Україні товарів) та внести відповідні зміни до статті 1 Закону та додатків № 1 і № 3 до нього.
 
Враховано частково    
    -12- Сідельник І.І.
Єфремов О.С.
Унгурян П.Я.
Горіна І.А.
Царьков Є.І.
Волинець Є.В.
Храпов С.А.
Збільшити видатки споживання загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" (код 0111010) на 17.301 тис. грн. (для проведення розрахунків з готелями м. Києва. за проживання народних депутатів України).
 
Відхилено    
    -13- Бондик В.А.
Збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 2009 рік для:
1) Вищого адміністративного суду за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України" (код 0751010) на 8.343,7 тис. грн., у т.ч.: видатки споживання - на 4.828,5 тис. грн. (з них оплата праці - на 900 тис. грн.) та видатки розвитку - на 3.515,2 тис. грн.;
2) Державної судової адміністрації за такими бюджетними програмами:
"Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами" (код 0501160) - на 8.429,2 тис. грн., у т.ч. видатки споживання - на 6.212,5 тис. грн. (з них комунальні послуги та енергоносії - на 239,8 тис. грн.) та видатки розвитку - на 2.216,7 тис. грн.;
"Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами" (код 0501170) - на 37.500,2 тис. грн., у т.ч.: видатки споживання - на 30.956,7 тис. грн. (з них комунальні послуги та енергоносії - на 547,3 тис. грн.) та видатки розвитку - на 6.543,5 тис. грн.
 
Відхилено    
6. у частині четвертій цифри "31.178.269,9" і "9.243.900,3" замінити відповідно цифрами "31.579.183, 9" і "9.644.814, 3".
 
-14- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Розділ І законопроекту доповнити такими нормами:
"Підпункт 1 статті 2 викласти у такій редакції: "1) податок на додану вартість (крім надходження від сплати податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України, розстрочених податкових зобов’язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств, а також її податкової заборгованості)";
"Статтю 6 доповнити пунктом 46 такого змісту: "46) надходження від сплати податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України".
/положення законопроекту за реєстр. № 4720, поданого Кабінетом Міністрів України/
 
Враховано   у частині четвертій цифри "31.178.269,9" та "9.243.900,3" замінити відповідно цифрами "31.579.183,9" та "9.644.814,3";
2) пункт 1 статті 2 викласти у такій редакції:
"1) податок на додану вартість (крім надходжень від сплати податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України, розстрочених податкових зобов’язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств, а також її податкової заборгованості)";
3) статтю 6 доповнити пунктом 46 такого змісту:
"46) надходження від сплати податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України";
 
7. 2. У статті 11 цифри "192.952.464,7" замінити цифрами "193.353.378, 7".
 
-15- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Ляшко О.В.
Розділ І законопроекту доповнити такою нормою:
"у пункті 44 статті 34: слова "реалізації суб’єктам господарювання" замінити словами "реалізації бюджетним установам і суб’єктам господарювання", слова і цифри "і 42 статті 6" замінити цифрами і словами "41, 42 і 46 статті 6".
/положення законопроекту за реєстр. № 4720, поданого Кабінетом Міністрів України, з уточненням редакції/
 
Враховано   4) у статті 11 цифри "192.952.464,7" замінити цифрами "193.353.378,7";
5) у пункті 44 статті 34: слова "реалізації суб’єктам господарювання" замінити словами "реалізації бюджетним установам і суб’єктам господарювання", слова і цифри "і 42 статті 6" замінити цифрами і словами "41, 42 і 46 статті 6";
6) статтю 57 виключити;
7) пункт 9 частини першої статті 76 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"прикладні дослідження у сфері військової оборони держави – 202.280 тис. гривень";
8) у частині першій статті 79 слова "акції банків (частки, паї)" замінити словами і цифрами "акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (на суму не більш як 18.600.000 тис. гривень) та банків (частки, паї) лише у державну власність";
9) доповнити статтею 87 такого змісту:
"Стаття 87. Списати Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", її дочірнім компаніям "Укргазвидобування" і "Укртрансгаз" пені та штрафні санкції, нараховані контролюючими органами за порушення податкового, митного та валютного законодавства";
 
    -16- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Розділ І законопроекту доповнити такою нормою:
"Статтю 57 виключити".
/положення законопроектів за реєстр. № 4044, поданого народним депутатом Гордієнком С.В, та за реєстр. № 4788, поданого Кабінетом Міністрів України/
 
Враховано    
    -17- Деркач А.Л.
Пеклушенко О.М.
Кирильчук Є.І.
Розділ І законопроекту доповнити такою нормою:
"Пункт 7 частини першої статті 76 доповнити абзацом такого змісту: "будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі – 200.000 тис. гривень".
/положення законопроекту за реєстр. № 4758, поданого народними депутатами Деркачем М.І. і Пеклушенком О.М., з уточненням пропозиції/
 
Відхилено    
    -18- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Розділ І законопроекту доповнити такою нормою:
"Пункт 9 частини першої статті 76 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "прикладні дослідження у сфері військової оборони держави - 202.280 тис. гривень".
/рішення Комітету з питань бюджету до законопроекту за реєстр. № 4697, поданого народними депутатами Литвином В.М. і Деркачем М.І./
 
Враховано    
    -19- Макеєнко В.В.
Розділ І законопроекту доповнити такою нормою:
"Частину першу статті 76 доповнити пунктом 18-1 такого змісту: "18-1) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського – 22.900 тис. гривень"
 
Відхилено    
    -20- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Розділ І законопроекту доповнити такою нормою:
"Частину першу статті 79 після слів "можуть придбаватися акції" доповнити словами "Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (на суму не більш як 18.600.000 тис. грн.) та".
/положення законопроекту за реєстр. № 4720, поданого Кабінетом Міністрів України/
 
Враховано    
    -21- Куликов К.Б.
Розділ І законопроекту доповнити такою нормою:
"У частині першій статті 79 після слів "банків (частки, паї)" доповнити словами "лише у державну власність".
 
Враховано    
    -22- Деркач А.Л.
Кирильчук Є.І.
Ляшко О.В.
Розділ І законопроекту доповнити такою нормою:
"Доповнити статтею 87 такого змісту: "Стаття 87. Списати Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", її дочірнім компаніям "Укргазвидобування" і "Укртрансгаз" пені та штрафні санкції, нараховані контролюючими органами за порушення податкового, митного та валютного законодавства".
/положення законопроекту за реєстр. № 4509, поданого народним депутатом Стецьківим Т.С., з уточненням редакції/
 
Враховано    
8. 3. Внести зміни до додатків № 2 і № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" відповідно до додатків № 1 і № 2 до цього Закону.
 
-23- Борисов В.Д.
Назву субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Канева Черкаської області на завершення у 2009 році ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції на об’єкті Шевченківського національного заповідника в місті Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченка" викласти у такій редакції: "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на завершення у 2009 році робіт на об’єкті Шевченківського національного заповідника в місті Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченка. Реконструкція та реставрація" та внести відповідні зміни до додатків №3 та №7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік".
 
Враховано   10) внести зміни до додатків № 1, № 2, № 3 та № 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" відповідно до додатків № 1, № 2, № 3 та № 4 до цього Закону.
2. Статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 32-33, ст. 488) викласти у такій редакції:
"Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби:
Код товару (продук-ції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізова-ного товару (продукції)
Ставки акцизного збору у процентах до обороту реалізації товару (продукції)
2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
0
0
2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
80 грн
за 100 шт.
36
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
44 грн
за 1000 шт.
36
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
80 грн
за 1000 шт.
36
2403
(крім 2403 99 10 00, 2403 10)
Тютюн та замінники тютюну, інші, промисло-вого вироб-ництва; тютюн "гомогені-зований" або "відновле-ний"; тютюнові екстракти та есенції
31 грн
за 1 кг
36
2403 10
Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції
44 грн
за 1 кг
36
2403 99 10 00
Жуваль-ний і нюхаль-ний тютюн
12,50 грн
за 1 кг
36
Податкове зобов'язання зі сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик продукту, в разі її наявності), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менш як: 62 гривні за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10); 130 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20)".
 
    -24- Ляшко О.В.
По загальному фонду державного бюджету в межах бюджетних призначень ЦВК збільшити видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" (код 6731010) на 4460 тис.грн. (у т.ч. видатки розвитку – на 2240 тис.грн., видатки споживання – на 2220 тис.грн., з них комунальні послуги та енергоносії – на 250 тис.грн.) за рахунок відповідного зменшення видатків за бюджетною програмою "Проведення виборів Президента України" (код 6731040) та внести відповідні зміни до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік".
/положення законопроекту за реєстр. № 5232, поданого Кабінетом Міністрів України/
 
Враховано    
    -25- Сочка О.О.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких законів України з питань оподаткування підакцизних товарів".
Доповнити законопроект таким розділом:
"Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Датою виникнення податкових зобов’язань при імпортуванні підакцизних товарів (продукції) на митну територію України вважається дата подання митному органу митної декларації при випуску товарів у вільний обіг у митному режимі імпорту".
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.
2. У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби":
1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
"реалізація (продаж) тютюнових виробів – розуміється у значенні, встановленому Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" для терміну "Продаж товарів" (пункт 1.31 статті 1);
2) у статті 6:
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
"Суми акцизного збору на тютюнові вироби обчислюються платником згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір", з урахуванням особливостей, встановлених частинами другою – четвертою цієї статті";
доповнити статтю після частини першої трьома частинами такого змісту:
"2. У разі, якщо протягом періоду, який дорівнює двом календарним місяцям, що передує даті набрання чинності проіндексованими ставками акцизного збору на тютюнові вироби та мінімальним податковим зобов’язанням (частина четверта статті 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби") платник акцизного збору здійснює реалізацію вироблених в Україні тютюнових виробів (за виключенням реалізації на експорт) та/або імпортування цих виробів на митну територію України в обсязі, який перевищує граничний обсяг, визначений згідно з частиною четвертою цієї статті, сума акцизного збору на тютюнові вироби, які реалізовано або імпортовано понад цей обсяг, обчислюється за проіндексованими ставками акцизного збору та мінімальним податковим зобов’язанням.
3. Якщо офіційно оприлюдненим законом про збільшення ставок акцизного збору на тютюнові вироби передбачено пізнішу дату набрання цими ставками чинності, ніж день офіційного оприлюднення закону, сума акцизного збору з реалізації вироблених в Україні тютюнових виробів (за виключенням реалізації на експорт) та/або імпортування цих виробів на митну територію України платником акцизного збору в період від дня такого оприлюднення до дня набрання збільшеними ставками чинності понад граничний обсяг, визначений згідно з частиною четвертою цієї статті, обчислюється за передбаченими таким законом збільшеними ставками.
У разі, якщо законом про збільшення ставок акцизного збору на тютюнові вироби передбачено відстрочення дати набрання збільшеними ставками цього збору чинності більше ніж на шістдесят днів від дати оприлюднення закону, порядок обчислення акцизного збору на тютюнові вироби, встановлений абзацом першим цієї частини, застосовується протягом періоду, який дорівнює двом календарним місяцям, що передує місяцю, в якому набирають чинності збільшені ставки збору.
4. Для цілей частин другої і третьої цієї статті граничним обсягом вважається кількісний обсяг реалізації вироблених в Україні тютюнових виробів, за виключенням реалізації на експорт, враховуючи попередньо оплачені покупцем (замовником) обсяги, якщо попередня оплата передує відвантаженню тютюнових виробів, та імпортування тютюнових виробів на митну територію України, який визначається для кожного виду тютюнових виробів (за кодом товару згідно з УКТ ЗЕД) і дорівнює середньоденному кількісному обсягу реалізації та імпорту тютюнових виробів за останні 12 календарних місяців, які передують даті оприлюднення закону про збільшення ставок акцизного збору або даті оприлюднення проіндексованих ставок акцизного збору та мінімального податкового зобов’язання. Отримані значення помножуються на кількість днів відповідного періоду для порівняння та збільшуються на 20 відсотків.
Граничний обсяг реалізації тютюнових виробів та імпортування тютюнових виробів обчислюється платниками акцизного збору відповідно до правил, встановлених цією статтею";
3) частину десяту статті 7 доповнити реченням такого змісту: "Суми акцизного збору на тютюнові вироби обчислюються платниками (імпортерами) з урахуванням особливостей, встановлених статтею 6 цього Закону".
 
Відхилено    
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-26- Кармазін Ю.А.
Доповнити розділ ІІ прикінцевих положень пунктом 2 такого змісту:
«2. Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету забезпечити обов’язкове надання Верховній Раді України та передачу народним депутатам України:
1) щомісячного звіту про витрачання коштів резервного фонду державного бюджету;
2) розрахунків потреб у додаткових коштах у розрізі відповідних розпорядників бюджетних коштів»
 
Відхилено (не є предметом цього законопроекту, врегульовано статтями 24 і 59 Бюджетного кодексу)  ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Додаток № 1
до Закону України
"Про внесення змін до законів України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"
Зміни
до додатка № 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
"Доходи Державного бюджету України на 2009 рік"
(тис. грн.)
Код
Найменування
Всього
Загальний фонд
Спеціаль-ний фонд
Разом доходів:
251 053 347,9
184 192 322,7
66 861 025,2
Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)
242 312 132,4
175 451 107,2
66 861 025,2
10000000
Податкові надходження
180 948 743,3
160 346 859,3
20 601 884,0
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
42 347 422,8
39 697 800,0
2 649 622,8
11020000
Податок на прибуток підприємств
42 347 422,8
39 697 800,0
2 649 622,8
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
124 021 777,3
108 836 426,9
15 185 350,4
14010000
Податок на додану вартість
99 754 988,9
94 389 598,9
5 365 390,0
14010100
Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
50 266 000,0
49 616 000,0
650 000,0
14010300
Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів
86 007 488,9
81 292 098,9
4 715 390,0
14020000
Акцизний збір із вироблених в Україні товарів
19 429 850,4
13 105 480,0
6 324 370,4
20000000
Неподаткові надходження
57 640 111,6
14 593 903,9
43 046 207,7
21000000
Доходи від власності та підприємницької діяльності
26 564 082,9
12 332 254,2
14 231 828,7
21080000
Інші надходження
2 117 066,8
1 332 854,9
784 211,9
 
10. Додаток № 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
 
   Додаток № 2
до Закону України
"Про внесення змін до законів України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"
 
11. Зміни
до додатку №2 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
"Фінансування Державного бюджету України на 2009 рік"
 
   Зміни
до додатка №2 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
"Фінансування Державного бюджету України на 2009 рік"
 
12. тис. грн.
 
   (тис. грн.)
 
13. Код
Найменування
Всього
Загальний фонд
Спеціаль-ний фонд
 
   Код
Найменування
Всього
Загальний фонд
Спеціаль-ний фонд
 
14. Загальне фінансування
31 579 183,9
9 644 814,3
21 934 369,6
 
   Загальне фінансування
31 579 183,9
9 644 814,3
21 934 369,6
 
15. 400000
Фінансування за борговими операціями
61 830 559,8
53 599 544,4
8 231 015,4
 
   400000
Фінансування за борговими операціями
61 830 559,8
53 599 544,4
8 231 015,4
 
16. 401000
Запозичення
89 278 300,7
80 314 160,3
8 964 140,4
 
   401000
Запозичення
89 278 300,7
80 314 160,3
8 964 140,4
 
17. 401100
Внутрішні запозичення
70 470 426,0
65 689 160,3
4 781 265,7
 
   401100
Внутрішні запозичення
70 470 426,0
65 689 160,3
4 781 265,7
 
18. Додаток №2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
 
   Додаток № 3
до Закону України
"Про внесення змін до законів України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"
 
19. Зміни
до додатка № 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2009 рік"
 
   Зміни
до додатка № 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2009 рік"
 
20. (тис.грн.)
 
   (тис. грн.)
 
21. КПКВ та КДБ
КФКВ та КДБ
Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціаль-ний фонд
Разом:
ВСЬОГО
193 758 962,9
74 036 834,6
267 795 797,5
 
   КПКВ та КДБ
КФКВ та КДБ
Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціаль-ний фонд
Разом:
ВСЬОГО
194 253 086,8
85 663 503,2
279 916 590,0
0300000
Державне управління справами
705 476,0
138 451,1
843 927,1
0301000
Апарат Державного управління справами
692 817,6
138 451,1
831 268,7
0301050
0133
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
27 011,0
27 011,0
1100000
Міністерство палива та енергетики України
89 157,0
9 256 272,3
9 345 429,3
1101000
Апарат Міністерства палива та енергетики України
89 157,0
9 256 272,3
9 345 429,3
1101420
0432
Компенсація НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації бюджетним установам і суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням
6 940 580,0
6 940 580,0
1400000
Міністерство закордонних справ України
940 808,3
33 027,1
973 835,4
1401000
Апарат Міністерства закордонних справ України
940 808,3
33 027,1
973 835,4
1401010
0113
Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин
63 284,8
63 284,8
1401030
0113
Функціонування закордонних дипломатичних установ України
784 972,3
32 316,1
817 288,4
 
22. 2100000
Міністерство оборони України
7 528 586,6
4 221 573,1
11 750 159,7
 
   2100000
Міністерство оборони України
7 528 586,6
4 221 573,1
11 750 159,7
 
23. 2101000
Апарат Міністерства оборони України
7 528 586,6
4 221 573,1
11 750 159,7
 
   2101000
Апарат Міністерства оборони України
7 528 586,6
4 221 573,1
11 750 159,7
 
24. 2101230
0210
Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях
174 671,7
174 671,7
 
   2101230
0210
Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях
174 671,7
174 671,7
2760000
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (загальнодержавні видатки)
147 500,0
147 500,0
2761000
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (загальнодержавні видатки)
147 500,0
147 500,0
2761230
0180
Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на завершення у 2009 році робіт на об'єкті Шевченківського національного заповідника в місті Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченка. Реконструкція та реставрація"
22 500,0
22 500,0
3500000
Міністерство фінансів України
23 070 653,2
920 437,0
23 991 090,2
3505000
Головне контрольно-ревізійне управління України
440 914,9
120,6
441 035,5
3505010
0112
Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів
440 623,2
120,6
440 743,8
 
25. 3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)
95 265 405,0
28 948 768,1
124 214 173,1
 
   3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)
95 582 035,0
38 748 768,1
134 330 803,1
 
26. 3511000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)
55 752 114,2
24 288 268,1
80 040 382,3
 
   3511000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)
56 068 744,2
34 088 268,1
90 157 012,3
 
27. 3511030
0133
Резервний фонд
1 300 000,0
1 300 000,0
 
   3511030
0133
Резервний фонд
1 300 000,0
1 300 000,0
3511420
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року
156 630,0
156 630,0
6150000
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
40 338,7
40 338,7
6151000
Апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
40 338,7
40 338,7
6151010
0411
Керівництво та управління у сфері фондового ринку
40 195,1
40 195,1
6730000
Центральна виборча комісія
755 356,7
755 356,7
6731000
Апарат Центральної виборчої комісії
755 356,7
755 356,7
6731010
0160
Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів
31 847,7
31 847,7
6731040
0160
Проведення виборів Президента України
707 697,1
707 697,1
 
28. 8680000
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
23 868,7
918,6
24 787,3
 
-27- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоноване у законопроекті збільшення видатків для апарату Держкомпідприємницттва
 
Відхилено   8680000
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
23 868,7
918,6
24 787,3
 
29. 8681000
Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
23 868,7
918,6
24 787,3
 
   8681000
Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
23 868,7
918,6
24 787,3
 
30. 8681010
0411
Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та підприємництва
23 468,7
918,6
24 387,3

   8681010
0411
Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та підприємництва
23 468,7
918,6
24 387,3
Додаток № 4
до Закону України
"Про внесення змін до законів України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"
Зміни
до додатка № 7 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
"Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2009 рік"
Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Субвенції з державного бюджету
Субвенція загального фонду на:
завершення у 2009 році робіт на об’єкті Шевченківсь-кого націо-нального заповідника в місті Каневі "Будинок-му-зей Т.Г.Шев-ченка. Рекон-струкція та реставрація"
ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року
(тис. грн.)
23204000000
м. Канів
24201000000
м. Чернівці
9 830,0
02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
5 092,0
07100000000
Обласний бюджет Закарпатської області
9 949,0
09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської області
64 323,0
13100000000
Обласний бюджет Львівської області
34 350,0
19100000000
Обласний бюджет Тернопільської області
1 200,0
23100000000
Обласний бюджет Черкаської області
22 500,0
24100000000
Обласний бюджет Чернівецької області
31 886,0
ВСЬОГО
22 500,0
156 630,0