Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби та вироби медичного призначення
 
1. Стаття 1. На період фінансової кризи до встановлення розміру мінімальної заробітної плати і пенсій на рівні прожиткового мінімуму та до погашення заборгованості із виплат заробітної плати, стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів запровадити мораторій на підвищення цін на всі види лікарських препаратів вітчизняного та закордонного виробництва, що використовуються населенням України та лікувальними закладами. Лікарські препарати вітчизняного виробництва реалізуються за цінами, регульованими державою, лікарські препарати закордонного виробництва за цінами, що склалися станом на 1 липня 2008р.
 
-1- Матвєєв В.Г.
Статтю 1 викласти у новій редакції:
"Стаття 1. На період фінансової кризи до встановлення розміру мінімальної заробітної плати і пенсій на рівні прожиткового мінімуму та до погашення заборгованості із виплат заробітної плати, стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів запровадити мораторій на підвищення цін на всі види лікарських засобів і виробів медичного призначення. Лікарські засоби і вироби медичного призначення реалізуються за цінами, зареєстрованими державою. До введення порядку державної реєстрації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, вони реалізуються за цінами, що склалися станом на 1 липня 2008 року"
 
Враховано   Стаття 1. На період фінансової кризи, до встановлення розміру мінімальної заробітної плати і пенсій на рівні прожиткового мінімуму та до погашення заборгованості з виплат заробітної плати, стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів запровадити мораторій на підвищення цін на всі види лікарських засобів і виробів медичного призначення. Лікарські засоби та вироби медичного призначення реалізуються за цінами, встановленими державою. До введення державної реєстрації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, вони реалізуються за цінами, що склалися станом на 1 липня 2008 року.
 
2.

 
-2- Карпук В.Г.
Ст.1 після слів "що склалися станом на" дату "1 липня 2008р." замінити на "1 липня 2009 р."
 
Відхилено      
3.

 
-3- Зозуля Р.П.
В статті 1 після слів "вітчизняного та закордонного виробництва" виключити слова "що використовуються населенням України та лікувальними закладами", і замінити на наступні: "що закуповуються за державні кошти (включаючи державне замовлення) для потреб закладів охорони здоров’я"
 
Відхилено      
4.

 
-4- Пєрєдєрій В.Г.
Стаття 1. На період фінансової кризи до встановлення розміру мінімальної заробітної плати і пенсій на рівні прожиткового мінімуму та до погашення заборгованості із виплат заробітної плати, стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів запровадити мораторій на підвищення цін на всі види лікарських препаратів вітчизняного та закордонного виробництва, а також вироби медичного призначення що використовуються населенням України та лікувальними закладами. Лікарські засоби та вироби медичного призначення реалізуються за цінами, регульованими державою.
 
Відхилено   Стаття 2. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
референта ціна – обрахована за окремою методикою ціна на лікарські засоби вітчизняного та закордонного виробництва і вироби медичного призначення;
референтна ціна на лікарські засоби вітчизняного виробництва - середньозважена ціна кожного препарату за міжнародною непатентованою або загальноприйнятою назвою діючої речовини (речовин), яка обраховується на підставі собівартості лікарського засобу, збільшеної на величину рентабельності виробництва, але не більш як на 30 відсотків;
референтна ціна на лікарські засоби закордонного виробництва – ціна, що формується на підставі таких критеріїв: оригінальність препарату, генерик, інноваційність препарату, запатентованість, строк присутності на ринку України, середньовзваженена ціна, терапевтичний ефект, результати вивчення біоеквівалентності, наявність европейського сертифікату GМР, якість лікарських засобів;
референтна ціна виробів медичного призначення – ціна, що визначається з урахуванням СЕ маркування та середньозваженої ціни аналогічних виробів у країнах Європейського Союзу;
граничні ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення – ціни, що формуються та визначаються Міністерством економіки України;
базова ціна на лікарські засоби та вироби медичного призначення - ціна, що формується Міністерством економіки України на підставі граничної ціни з урахуванням граничної торговельної надбавки.
Стаття 3. Установити, що Міністерство охорони здоров’я України є головним органом системи центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення.
Стаття 4. Галузевим органом щодо контролю за державною ціновою політикою у сфері лікарських засобів та виробів медичного призначення є Державна агенція з питань ліцензування виробництва та обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров`я України (далі - Агенція) - урядовий орган державного управління, що діє у складі Міністерства охорони здоров’я України та йому підпорядковується.
Основними завданнями Агенції є:
участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері державного регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що здійснюється відповідно до цього Закону;
проведення перевірок виробників та суб`єктів господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення щодо додержання державної цінової політики;
формування Переліку цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення;
формування Переліку референтних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення та подання їх до Міністерства економіки України за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України;
участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері ліцензування виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, сертифікації та стандартизації виробництва лікарських засобів та виробів медичного призначення, оптової та роздрібної торгівлі виробами медичного призначення;
ліцензування виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та забезпечення державного контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
контроль за дотриманням ліцензійних умов суб’єктами господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами;
здійснення перевірок виробництв та суб’єктів господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю виробами медичного призначення, на відповідність вимогам нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері обігу виробів медичного призначення;
нагляд за органами з оцінки відповідності (сертифікації) виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами вимогам належної виробничої, дистриб’юторської та аптечної практик, гармонізованих з відповідними директивами Європейського Союзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я і за органами з оцінки відповідності (сертифікації) виробів медичного призначення, їх виробництва, оптової та роздрібної торгівлі вимогам нормативно-правових і нормативно-технічних актів.
Стаття 5. Державне регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення здійснюється таким шляхом:
щорічно, до 1 травня поточного року, Агенція формує Перелік цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, зареєстрованих в Україні в установленому порядку, поданих у інформаційних повідомленнях вітчизняних та закордонних виробників;
щорічно, до 1 серпня поточного року, на підставі зареєстрованих цін, Агенція формує Перелік референтних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення та, за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України, направляє його до Міністерства економіки України;
щорічно, до 1 вересня поточного року, на підставі Переліку референтних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення Міністерство економіки України формує, з урахуванням знижуючих коефіцієнтів залежно від обсягів закупівлі кожного лікарського засобу або виробу медичного призначення, Перелік граничних цін, за якими проводиться закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення за кошти Державного бюджету України на поточний бюджетний рік, та Перелік базових цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, за якими в поточному році проводиться закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення за кошти місцевих бюджетів, та відшкодовується вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення, отриманих в аптеках пільговими категоріями населення за рецептами лікарів, виписка яких регулюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та профільних міністерств.
Стаття 6. Порядок реєстрації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, порядок формування Переліку референтних цін, Переліку граничних цін та Переліку базових цін та форми переліків визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 7. Ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти Державного бюджету України, не можуть бути вище граничних цін, установлених Міністерством економіки України на поточний рік.
Стаття 8. Закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення за кошти місцевих бюджетів та відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів здійснюється за цінами, що не перевищують базових цін, встановлених Міністерством економіки України на поточний рік, збільшених на граничну торгівельну надбавку не більш як 15 відсотків.
Стаття 9. Роздрібна торгівля лікарськими засобами та виробами медичного призначення здійснюється за цінами, що не перевищують базових цін, встановлених Міністерством економіки України на поточний рік, збільшених на граничну торгівельну надбавку не більш як 50 відсотків.
Стаття 10. Встановлений цим Законом порядок вводиться в дію з 1 січня 2010 року.
 
    -5- Пєрєдєрій В.Г.
Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
Референтна ціна на лікарські засоби закордонного виробництва формується на підставі наступних критеріїв: оригінальний препарат, генерик, інноваційний препарат, захищений патентом чи ні, давно присутній на ринку України, середньовзваженена ціна, терапевтичний ефект, результати вивчення біоеквівалентності, наявність европейського сертифікату GМР, якість лікарських засобів.
Референтна ціна для виробів медичного призначення визначається з урахуванням СЕ маркування та середньозваженої ціни на аналогічні вироби в країнах ЕС.
Гранична ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення – це ціни, що формуються та визначаються Міністерством економіки України.
Базова ціна на лікарські засоби та вироби медичного призначення це ціна, що формується Міністерством економіки України на базі граничної ціни з урахуванням граничної торгівельної надбавки.
 
Враховано    
    -6- Пєрєдєрій В.Г.
Стаття 3. Визначити, що Міністерство охорони здоров"я України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення.
 
Враховано    
    -7- Пєрєдєрій В.Г.
Стаття 4. Галузевим органом контролю державної цінової політики в сфері лікарських засобів та виробів медичного призначення є Державна агенція з питань ліцензування виробництва та обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров`я України (далі Агенція), яка є урядовим органом державного управління, що діє у складі МОЗ України та йому підпорядковується.
Основними завданнями Агенції є:
участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що здійснюється відповідно до цього Закону;
проведення перевірок виробників та суб`єктів господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення на предмет додержання останніми державної цінової політики;
формування Переліку цін лікарських засобів та виробів медичного призначення;
формування Переліку референтних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення та подання їх до Міністерства економіки України за погодженням Міністерства охорони здоров"я України;
участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері ліцензування виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, сертифікації та стандартизації виробництва лікарських засобів та виробів медичного призначення, оптової та роздрібної торгівлі виробами медичного призначення;
здійснення ліцензування виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та забезпечення державного контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов суб’єктами господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами ;
здійснення перевірок виробництв та суб’єктів господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю виробами медичного призначення на відповідність вимогам чинних нормативно-правових і нормативно-технічних актів в галузі обігу виробів медичного призначення;
здійснення нагляду за органами з оцінки відповідності (сертифікації) виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами вимогам належної виробничої, дистриб’юторської та аптечної практик, гармонізованих з відповідними директивами ЄС і ВООЗ і за органами з оцінки відповідності (сертифікації) виробів медичного призначення, їх виробництва, оптової та роздрібної торгівлі вимогам чинних нормативно-правових і нормативно-технічних актів;
 
Враховано    
    -8- Пєрєдєрій В.Г.
Стаття 5. Державне регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення здійснюється шляхом:
щорічно до 1 травня поточного року, Агенція формує Перелік цін лікарських засобів та виробів медичного призначення, зареєстрованих в Україні шляхом реєстрації в установленому порядку цін, поданих у інформаційних повідомленнях вітчизняних та закордонних виробників;
щорічно до 1 серпня поточного року на підставі зареєстрованих цін, Агенція формує Перелік референтних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення та, за погодженням з Міністерством охорони здоров"я України, направляє його до Міністерства економіки України;
щорічно до 01 вересня поточного року, на підставі Переліку референтних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, Міністерство економіки України формує, з урахуванням понижуючих коефіцієнтів в залежності від обсягів закупівлі кожного лікарського засобу або виробу медичного призначення, Перелік граничних цін за якими проводиться закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення за кошти Державного бюджету України на поточний бюджетний рік та Перелік базових цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення за якими в поточному році проводиться закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення за кошти місцевих бюджетів та проводиться відшкодування вартості лікарських засобів та виробів медичного призначення, отриманих в аптеках пільговими категоріями населення за рецептами лікарів, виписка яких регулюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та профільних Міністерств.
 
Враховано    
    -9- Пєрєдєрій В.Г.
Стаття 6. Порядок реєстрації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, порядки формування Переліку референтних цін, Переліку граничних цін та Переліку базових цін та форми Переліків визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано    
    -10- Пєрєдєрій В.Г.
Стаття 7. Ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення, які закупаються за кошти Державного бюджету України не можуть бути вищими за граничні ціни, установлені Міністерством економіки України на поточний рік.
 
Враховано    
    -11- Пєрєдєрій В.Г.
Стаття 8. Закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення за кошти місцевих бюджетів та відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів відбувається за цінами не вищими ніж базові ціни, встановлені Міністерством економіки України на поточний рік з додаванням граничної торгівельної надбавки до 15%.
 
Враховано    
    -12- Пєрєдєрій В.Г.
Стаття 9. Роздрібна торгівля лікарськими засобами та виробами медичного призначення відбувається за цінами не вищими ніж базові ціни, встановлені Міністерством економіки України на поточний рік з додаванням граничної торгівельної надбавки до 50%.
 
Враховано    
    -13- Пєрєдєрій В.Г.
Стаття 10. Визначений даним Законом порядок вводиться в дію з 01 січня 2010 року.
 
Враховано    
5. Стаття 2. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

-14- Матвєєв В.Й.
Статтю 2 викласти у новій редакції:
"Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності дня його опублікування.
 
Враховано   Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Внести до Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996р., №22, ст.86; 2006р., №22, ст.184; 2007р., №34, ст.446) такі зміни:
а) у статті 14:
частину першу доповнити другим реченням такого змісту: "Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України - урядовий орган державного управління, який діє у складі Міністерства охорони здоров’я України та йому підпорядковується";
частину шосту викласти в такій редакції:
"Галузевим органом контролю державної цінової політики у сфері лікарських засобів та виробів медичного призначення є Державна агенція з питань ліцензування виробництва та обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров`я України (далі - Агенція), - урядовий орган державного управління, що діє у складі Міністерства охорони здоров’я України та йому підпорядковується";
б) частину першу статті 15 доповнити новими абзацами такого змісту:
"здійснювати перевірки виробників та суб`єктів господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення щодо додержання державної цінової політики;
здійснювати ліцензування виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та забезпечення державного контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
здійснювати контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами ліцензійних умов;
здійснювати перевірки виробництв та суб’єктів господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю виробами медичного призначення на відповідність вимогам нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері обігу виробів медичного призначення;
здійснювати нагляд за органами з оцінки відповідності (сертифікації) виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами щодо вимог належної виробничої, дистриб’юторської та аптечної практик, гармонізованих з відповідними директивами Європейського Союзу і Всесвітньої організації охорони здоров’я і за органами з оцінки відповідності (сертифікації) виробів медичного призначення, їх виробництва, оптової та роздрібної торгівлі щодо вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів".
3. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк:
розробити порядок державної реєстрації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення;
утворити Державну агенцію з питань ліцензування виробництва та обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров`я України та затвердити відповідні положення;
затвердити порядки формування та форми Переліку референтних цін, Переліку граничних цін та Переліку базових цін;
у двомісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
у тримісячний строк забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.

    -15- Матвєєв В.Й.
2. Кабінету Міністрів України
у місячний термін розробити порядок державної реєстрації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення."
 
Враховано    
    -16- Круць М.Ф.
У статті 2 законопроекту слово "набуває" замінити словом "набирає"
 
Враховано    
    -17- Кармазін Ю.А.
Стаття 2. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
Враховано    
    -18- Кармазін Ю.А.
2. Протягом місяця з моменту набуття чинності цього Закону:
 
Відхилено    
    -19- Кармазін Ю.А.
1) Кабінету міністрів України:
а) при проведенні цінової політики щодо лікарських препаратів вітчизняного та закордонного виробництва забезпечити рівень державних фіксованих та регульованих цін на лікарські препарати вітчизняного виробництва на рівні, що склався станом на 1 липня 2008р.
 
Відхилено    
    -20- Кармазін Ю.А.
б) подати до Верховної Ради України Державну програму розвитку вітчизняного виробництва життєво важливих лікарських засобів та розвитку аптечної мережі державної та комунальної форм власності, що забезпечуватиме реалізацію ліків за державними фіксованими та регульованими цінами.
 
Відхилено    
    -21- Кармазін Ю.А.
2) Антимонопольному комітету України – провести перевірку формування цін на лікарські препарати вітчизняного та іноземного виробництва та дотримання вимог законодавства щодо конкуренції.
 
Відхилено    
    -22- Карпук В.Г.
Ст.2 викласти у такій редакції: "Закон набуває чинності з 1 січня 2010 року"
 
Відхилено    
    -23- Пєрєдєрій В.Г.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Внести наступні зміни до Закону України "Про лікарські засоби".
 
Враховано    
    -24- Пєрєдєрій В.Г.
У статтю 14. Перший абзац доповнити реченням: "Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України є урядовий орган державного управління, який діє у складі Міністерства охорони здоров"я України та йому підпорядковується".
 
Враховано    
    -25- Пєрєдєрій В.Г.
Останній абзац викласти в наступній редакції: "Галузевим органом контролю державної цінової політики в сфері лікарських засобів та виробів медичного призначення є Державна агенція з питань ліцензування виробництва та обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров`я України (далі Агенція), що є урядовим органом державного управління, що діє у складі МОЗ України та йому підпорядковується".
 
Враховано    
    -26- Пєрєдєрій В.Г.
Статтю 15. після абзацу дванадцятого доповнити новими абзацами тринадцятим - вісімнадцятим наступного змісту:
здійснювати перевірки виробників та суб`єктів господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення на предмет додержання останніми державної цінової політики;
здійснювати ліцензування виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та забезпечення державного контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами ліцензійних умов ;
здійснення перевірок виробництв та суб’єктів господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю виробами медичного призначення на відповідність вимогам чинних нормативно-правових і нормативно-технічних актів в галузі обігу виробів медичного призначення;
здійснення нагляду за органами з оцінки відповідності (сертифікації) виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами вимогам належної виробничої, дистриб’юторської та аптечної практик, гармонізованих з відповідними директивами ЄС і ВООЗ і за органами з оцінки відповідності (сертифікації) виробів медичного призначення, їх виробництва, оптової та роздрібної торгівлі вимогам чинних нормативно-правових і нормативно-технічних актів;
 
Враховано    
    -27- Пєрєдєрій В.Г.
Кабінету Міністрів України:
У місячний термін утворити Державну агенцію з питань ліцензування виробництва та обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров`я України та затвердити Положення Агенції.
 
Враховано    
    -28- Пєрєдєрій В.Г.
Затвердити Порядок формування Переліку референтних цін, Порядок формування Переліку граничних цін та Порядок формування Переліку базових цін та форми вищезазначених Переліків
 
Враховано    
    -29- Пєрєдєрій В.Г.
у двомісячний термін привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
Враховано    
    -30- Пєрєдєрій В.Г.
у тримісячний термін забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.
 
Враховано    
    -31- Пєрєдєрій В.Г.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування
 
Враховано