Кількість абзаців - 60 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України (щодо захисту суспільної моралі) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України щодо захисту суспільної моралі
 
   Про внесення змін до статті 301 Кримінального кодексу України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2001, № 25-26, ст. 131) такі зміни:
 
-1- Швець В.Д.
Проектом закону передбачено статті 300, 301 Кримінального кодексу України викласти в новій редакції, а також доповнити Кодекс новими статтями 300-1, 301-1, 301-2, 301-3. Такі зміни фактично доповнюють норми Кримінального кодексу України новими термінами, що не сприятиме їх практичному застосуванню і притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності.
До того ж, запропоновані норми КК України є відсилочними до законодавства у сфері захисту суспільної моралі, а тому достатньо було б визначити усі необхідні терміни у Законі України „Про захист суспільної моралі". У такому випадку будь-яке внесення змін до чинного законодавства щодо захисту суспільної моралі не потребуватиме внесення змін у кримінальне законодавство, або, у крайньому випадку, ці зміни будуть мінімальними.
Крім того, термінологія запропонованих змін до Кримінального кодексу України не відповідає положенням Закону України „Про захист суспільної моралі", для реалізації яких фактично вносяться зміни до Кодексу.
У запропонованих редакціях положень Кодексу (примітки до статей 301, 301-1) застосовуються терміни „продукція, що завдає шкоди суспільній моралі" та „видовищний захід, що завдає шкоду суспільній моралі". Проте, у Законі України „Про захист суспільної моралі" застосовуються терміни „продукція еротичного характеру", „продукція сексуального характеру", „продукція порнографічного характеру (порнографія)", „твори, що пропагують культ насильства та жорстокості" та видовищний захід сексуального чи еротичного характеру".
Разом з тим, у пунктах 1, 2 і 3 примітки до запропонованої редакції статті 300 Кодексу визначено поняття „продукція", „видовищний захід" та „обіг продукції"", які відмінні від їх значень, закріплених в інших галузях законодавства.
Обмеження будь-якого права повинно ґрунтуватися на тих критеріях, які дозволяють особі з усією визначеністю відмежовувати правомірну поведінку від протиправної, передбачати правові наслідки такої поведінки, виключати можливість неоднозначного тлумачення закону, як представниками органів державної влади, так і безпосередньо громадянами. У зв'язку з цим, закріплення у Кодексі юридичних понять, які вживаються в іншому значенні, ніж в інших галузях законодавства, і які не є кримінально-правовими поняттями, є неприйнятним.
Відсутність чітких юридичних визначень та понять створює широкі можливості для протиправних дій і зловживань, що, у свою чергу, може призвести до порушення прав і свобод людини.
Об'єктивна сторона злочину, визначеного статтею 300 у новій редакції полягає у вчиненні дій, вимоги до здійснення яких, окрім ліцензування, не визначені чинним законодавством про захист суспільної моралі. Так статтями 8, 11 та 13 Закону України „Про захист суспільної моралі" визначено лише умови розповсюдження та- рекламування продукції сексуального чи еротичного характеру.
Крім того, обіг продукції еротичного та сексуального характеру в України не є забороненим, а діяльність, пов'язана з обігом такої продукції, є законною за умови дотримання вимог чинного законодавства.
Відповідно до статті 11 Кримінального кодексу України передбачено, що злочином є суспільно-небезпечне винне діяння. Діяння, що не заподіяло і не могло заподіяти істотної шкоди фізичній або юридичній особі, суспільству або державі, не є злочином.
За таких умов запровадження кримінальної відповідальності за будь-які порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі щодо обігу продукції сексуального чи еротичного характеру вважаю недоцільним. Тому у цій частині запропоновані зміни потребують перегляду з урахуванням норм Закону України „Про захист суспільної моралі" з метою вилучення таких формулювань, які передбачають кримінальну відповідальність за діяння, що не мають суспільної небезпеки.
Щодо вимоги законодавства у сфері захисту суспільної моралі про необхідність отримання ліцензії для ввезення на територію України, виготовлення (виробництва) з метою розповсюдження та розповсюдження продукції сексуального характеру слід зазначити, що кримінальну відповідальність за здійснення без одержання ліцензії господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства, вже передбачено статтею 202 Кримінального кодексу України. Встановлення додаткової кримінальної відповідальності за діяння, які вже визначені кримінальним законодавством як злочин, недоцільне.
Висловлені зауваження стосуються також диспозиції статті 300-1 законопроекту.
Обтяжуюча обставина, передбачена частиною другою диспозиції статті 300 законопроекту - „втягнення дитини в обіг продукції еротичного чи сексуального характеру, або демонстрування, збут чи розповсюдження продукції еротичного чи сексуального характеру дитині" повністю поглинає обтяжуючу обставину, передбачену частиною третьою вказаної статті законопроекту - втягнення дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, в обіг продукції еротичного чи сексуального характеру, або демонстрування, збут чи розповсюдження продукції еротичного чи сексуального характеру дитині, яка не досягла чотирнадцяти років, оскільки відповідно до чинного законодавства дитиною, є будь-яка особа віком до 18 років. Запропонована структура вказаної норми законопроекту може призвести до зловживань при здійсненні кваліфікації злочину, визначеного статтею 300 законопроекту.
Зазначені зауваження стосуються також диспозицій статей 300-1, 301, 301-1, 301-2, 301-3 законопроекту.
Підсумовуючи наведене, вважаю за доцільне прийнятий в першому читанні проект Закону України "Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України щодо захисту суспільної моралі" викласти в такій редакції:
"Проект Закону України
"Про внесення змін до статті 301 Кримінального кодексу України "
1. Внести до статті 301 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
1) у частині третій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі";
в абзаці другому слова комп’ютерних програм" замінити словами "матеріальних носіїв комп’ютерних програм"
2) доповнити частинами четвертою, п’ятою та приміткою такого змісту:
"4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно-та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру,-
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування".
5. Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування.
Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".
Всі інші положення законопроекту пропоную виключити та не враховувати всі пропозиції, що надійшли до законопроекту від суб’єктів права законодавчої ініціативи.
 
Враховано   1. Внести до статті 301 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
1) у частині третій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі";
в абзаці другому слова "комп’ютерних програм" замінити словами "матеріальних носіїв комп’ютерних програм";
2) доповнити частинами четвертою, п’ятою та приміткою такого змісту:
"4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно-та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру,-
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування.
5. Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування.
Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
5. 1. Статтю 300 викласти у такій редакції:
 
      
6. "Стаття 300. Порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі щодо обігу продукції еротичного чи сексуального характеру
 
-2- Полохало В.І.
Левцун В.І.
У назві та тексті статті 300 слова "еротичного" та "дитина, яка не досягла чотирнадцяти років" у всіх відмінках замінити словами "порнографічного" та "дитина, яка не досягла повноліття".
 
Відхилено      
7. 1. Здійснення з порушенням вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі виготовлення, ввезення на територію України, вивіз з України, перевезення чи інше переміщення, зберігання продукції еротичного чи сексуального характеру для демонстрування, збуту чи розповсюдження або її демонстрування, трансляція (ретрансляція), збут, розповсюдження чи умисне створення умов для можливості доступу до такої продукції інших осіб, а також виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такої продукції, -
 
      
8. караються штрафом від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції еротичного чи сексуального характеру та засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції (ретрансляції), демонстрування та розповсюдження.
 
      
9. 2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій, або втягнення дитини в обіг продукції еротичного чи сексуального характеру, або демонстрування, збут чи розповсюдження продукції еротичного чи сексуального характеру дитині, -
 
-3- Левцун В.І.
В тексті законопроекту залишається невизначеним зміст поняття "дія, вчинена з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій". Також, незрозуміло, чому ці дії виступають обставинами, що обтяжують покарання. З огляду на це пропонуємо в частині 2 статей 300, 300-1, 301-1, 301-2 та 301-3 слова "або з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій" вилучити та додати їх в перелік ознак злочину частин 1 названих статей у вигляді: "в тому числі з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій".
 
Відхилено      
10. караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції еротичного чи сексуального характеру та засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції (ретрансляції), демонстрування та розповсюдження.
 
      
11. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або втягнення дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, в обіг продукції еротичного чи сексуального характеру, або демонстрування, збут чи розповсюдження продукції еротичного чи сексуального характеру дитині, яка не досягла чотирнадцяти років, -
 
      
12. караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції еротичного чи сексуального характеру та засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції (ретрансляції), демонстрування та розповсюдження.
 
      
13. Примітка. 1. Виключно у статтях 300, 301, 301-2 цього Кодексу (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під поняттям продукція слід розуміти будь-яке поєднання знаків, символів, звуків, образів, об’єднаних єдиним творчим задумом, що знаходять своє відображення в об’єктах матеріального світу, а також його явищах і процесах, придатних до фіксації на фізичних носіях інформації.
 
-4- Левцун В.І.
Пропоную визначення термінів, наведених у примітках відповідних статей перенести до статті 1 Закону України "Про захист суспільної моралі" та узгодити їх із визначенням аналогічних за характером термінів, наведених в даній статті.
 
Відхилено      
14. 2. Виключно у статтях 300-1, 301-1, 301-3 цього Кодексу (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під поняттям видовищний захід слід розуміти публічний показ (демонстрування) у будь-якій формі певної продукції і (або) сценічних дій.
 
      
15. 3. Виключно у статтях 300, 301, 301-2 цього Кодексу (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під поняттям обіг продукції слід розуміти її виготовлення (виробництво), ввезення, перевезення чи інше переміщення, зберігання, демонстрування, трансляція, ретрансляція, збут, розповсюдження чи умисне створення умов для можливості доступу до такої продукції інших осіб.
 
      
16. 4. Виключно у статтях 300, 300-1, 301, 301-1, 301-2 та 301-3 цього Кодексу (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під втягненням дитини в обіг продукції чи організацію й (або) проведення видовищного заходу слід розуміти використання праці дитини під час виготовлення, ввезення, перевезення або іншого переміщення, демонстрації, реклами, трансляції, ретрансляції, збуту і розповсюдженні такої продукції, під час організації і (або) проведенні видовищного заходу та під час виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такої продукції чи видовищного заходу, а також залучення дитини в якості виконавця твору чи публічних і (або) сценічних дій під час виготовлення такої продукції чи організації й (або) проведення видовищного заходу, а також використання образів дитини чи окремих її анатомічних частин тіла у такій продукції або у рекламі цієї продукції чи видовищного заходу."
 
      
17. 2. Доповнити Кодекс новою статтею 300-1 такого змісту:
 
      
18. "Стаття 300-1. Порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі щодо організації й (або) проведення видовищного заходу еротичного чи сексуального характеру
 
-5- Полохало В.І.
Левцун В.І.
У назві і тексті статті 300-1 слова "еротичного" та "дитина, яка не досягла чотирнадцяти років" у всіх відмінках замінити словами "порнографічного" та "дитина, яка не досягла повноліття".
 
Відхилено      
19. 1. Здійснення з порушенням вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі організації (й) або проведення видовищного заходу еротичного чи сексуального характеру, або виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такого видовищного заходу, -
 
      
20. караються штрафом від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
      
21. 2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій, або втягнення дитини в організацію й (або) проведення видовищного заходу еротичного чи сексуального характеру, або демонстрування такого видовищного заходу дитині, -
 
-6- Левцун В.І.
В тексті законопроекту залишається невизначеним зміст поняття "дія, вчинена з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій". Також, незрозуміло, чому ці дії виступають обставинами, що обтяжують покарання. З огляду на це пропонуємо в частині 2 статей 300, 300-1, 301-1, 301-2 та 301-3 слова "або з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій" вилучити та додати їх в перелік ознак злочину частин 1 названих статей у вигляді: "в тому числі з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій".
 
Відхилено      
22. караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією засобів демонстрування.
 
      
23. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або втягнення дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, в організацію й (або) проведення видовищного заходу еротичного чи сексуального характеру, або демонстрування такого видовищного заходу дитині, яка не досягла чотирнадцяти років, -
 
      
24. караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією засобів демонстрування."
 
      
25. 3. Статтю 301 викласти у такій редакції:
 
      
26. "Стаття 301. Обіг продукції, що завдає шкоди суспільній моралі
 
-7- Полохало В.І.
Левцун В.І.
У назві і тексті статті 301 слова "еротичного" та "дитина, яка не досягла чотирнадцяти років" у всіх відмінках замінити словами "порнографічного" та "дитина, яка не досягла повноліття".
 
Відхилено      
    -8- Кармазін Ю.А.
Назву статті 301 викласти в такій редакції:
"Стаття 301. Обіг порнографічної та іншої продукції, що завдає шкоди суспільній моралі".
 
Відхилено    
27. 1. Виготовлення, ввезення на територію України, вивіз з України, перевезення чи інше переміщення, зберігання продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, з метою демонстрування, збуту чи розповсюдження, або її трансляція, ретрансляція, демонстрування, збут, розповсюдження чи умисне створення умов для можливості доступу до такої продукції інших осіб, а також виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такої продукції -
 
-9- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 301 викласти в такій редакції:
"1. Виготовлення, ввезення на територію України, вивіз з України, перевезення чи інше переміщення, зберігання порнографічної та іншої продукції, що завдає шкоди суспільній моралі (далі – продукції, що завдає шкоди суспільній моралі), з метою демонстрування, збуту чи розповсюдження, або її трансляція, ретрансляція, демонстрування, збут, розповсюдження чи умисне створення умов для можливості доступу до такої продукції інших осіб, а також виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такої продукції".
 
Відхилено      
28. караються штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції, ретрансляції, демонстрування та розповсюдження.
 
      
29. 2. Ті самі дії, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, або з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій, або втягнення дитини в обіг продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, або демонстрування, збут чи розповсюдження продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, дитині, -
 
-10- Левцун В.І.
В тексті законопроекту залишається невизначеним зміст поняття "дія, вчинена з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій". Також, незрозуміло, чому ці дії виступають обставинами, що обтяжують покарання. З огляду на це пропонуємо в частині 2 статей 300, 300-1, 301-1, 301-2 та 301-3 слова "або з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій" вилучити та додати їх в перелік ознак злочину частин 1 названих статей у вигляді: "в тому числі з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій".
 
Відхилено      
30. караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції, ретрансляції, демонстрування та розповсюдження.
 
      
31. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або втягнення дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, в обіг продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, або демонстрування, збут чи розповсюдження продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років, -
 
      
32. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції, ретрансляції, демонстрування та розповсюдження.
 
      
33. Примітка. Виключно у статтях 301, 301-2 цього Кодексу (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під поняттям продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, слід розуміти продукцію порнографічного характеру або таку, що пропагує культ насильства і жорстокості, фашизм та неофашизм, бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь, невігластво, неповагу до батьків, принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей або ображає націю чи особистість за національною ознакою, а також завдає шкоди духовному чи інтелектуальному розвитку особи і суспільства."
 
-11- Кармазін Ю.А.
Доповнити примітку до статті 301 пунктом другим такого змісту:
"2. Під порнографічною продукцією в цій статті розуміються такі, що не є об‘єктами культурної спадщини, не представляють художньої цінності, не мають наукового, медичного або навчального призначення, матеріали й предмети, що містять опис або фото-, відео,- або інше зображення (у тому числі створене засобами комп‘ютерної графіки, анімаційними, або іншими образотворчими засобами):
1) або статевих органів людини;
2) або реально вчиненого людиною або імітованого ним статевого акту;
3) або інше порівнянна з статевим актом дія сексуального характеру, у тому числі здійснювана у відношенні тварини або померлої людини".
 
Відхилено      
34. 2. Доповнити Кодекс новими статтями 301-1, 301-2 та 301-3 такого змісту:
 
      
35. "Стаття 301-1. Організація і (або) проведення видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі
 
      
36. 1. Організація і проведення видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, або виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такого видовищного заходу, -
 
      
37. караються штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
      
38. 2. Ті самі дії, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, або з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій, або втягнення дитини в організацію й (або) проведення видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, або демонстрування такого видовищного заходу дитині,-
 
-12- Левцун В.І.
В тексті законопроекту залишається невизначеним зміст поняття "дія, вчинена з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій". Також, незрозуміло, чому ці дії виступають обставинами, що обтяжують покарання. З огляду на це пропонуємо в частині 2 статей 300, 300-1, 301-1, 301-2 та 301-3 слова "або з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій" вилучити та додати їх в перелік ознак злочину частин 1 названих статей у вигляді: "в тому числі з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій".
 
Відхилено      
39. караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією засобів демонстрування.
 
      
40. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або втягнення дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, в організацію й (або) проведення видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, або демонстрування такого видовищного заходу дитині, яка не досягла чотирнадцяти років, -
 
      
41. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією засобів демонстрування.
 
      
42. Примітка. Виключно у статтях 301-1, 301-3 цього Кодексу (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під поняттям видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, слід розуміти видовищний захід порнографічного характеру або такий, що пропагує культ насильства і жорстокості, фашизм та неофашизм, бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь, невігластво, неповагу до батьків, принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей або ображає націю чи особистість за національною ознакою, а також завдає шкоди духовному чи інтелектуальному розвитку особи і суспільства.
 
      
43. Стаття 301-2. Обіг продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, створеної за участю дитини
 
-13- Полохало В.І.
Левцун В.І.
У назві і тексті статті 301-2 слова "еротичного" та "дитина, яка не досягла чотирнадцяти років" у всіх відмінках замінити словами "порнографічного" та "дитина, яка не досягла повноліття".
 
Відхилено      
44. 1. Виготовлення, ввезення на територію України, вивіз з України, перевезення чи інше переміщення, зберігання, володіння, придбання або будь-яке інше набуття продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, створеної за участю дитини, трансляція, ретрансляція, демонстрування, збут, розповсюдження чи умисне створення умов для можливості доступу до такої продукції інших осіб, або виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такої продукції, -
 
      
45. караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції, ретрансляції, демонстрування та розповсюдження.
 
      
46. 2. Ті самі дії, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, або з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій, або втягнення дитини в обіг продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, створеної за участю дитини, або демонстрування, збут чи розповсюдження продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, створеної за участю дитини, дитині, -
 
-14- Левцун В.І.
В тексті законопроекту залишається невизначеним зміст поняття "дія, вчинена з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій". Також, незрозуміло, чому ці дії виступають обставинами, що обтяжують покарання. З огляду на це пропонуємо в частині 2 статей 300, 300-1, 301-1, 301-2 та 301-3 слова "або з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій" вилучити та додати їх в перелік ознак злочину частин 1 названих статей у вигляді: "в тому числі з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій".
 
Відхилено      
47. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції, ретрансляції, демонстрування та розповсюдження.
 
      
48. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або з використанням обману, шантажу чи уразливого стану дитини, або здійснені щодо продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, створеного за участю дитини, або втягнення дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, в обіг продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, створеного за участю дитини, або демонстрування, збут чи розповсюдження такої продукції дитині, яка не досягла чотирнадцяти років, або якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, або вчинені батьками чи іншими особами, на яких законом покладений обов’язок виховання дитини, -
 
      
49. караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції, ретрансляції, демонстрування та розповсюдження.
 
      
50. Примітка. Виключно у цій статті (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під поняттям продукція, створена за участю дитини, слід розуміти таку продукцію, в якому використовуються образи дитини чи їх анатомічних частин тіла або їх імітація чи опис, а також продукцію, створену із залученням дитини в якості виконавця твору.
 
      
51. Стаття 301-3. Організація й (або) проведення видовищного заходу, що завдає шкоду суспільній моралі, за участю дитини
 
      
52. 1. Втягнення дитини в організацію й (або) проведення видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, або виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такого видовищного заходу, -
 
      
53. караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
      
54. 2. Ті самі дії, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, або з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій, або втягнення дитини в організацію й (або) проведення видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, створеного за участю дитини, або демонстрування такого видовищного заходу дитині, -
 
-15- Левцун В.І.
В тексті законопроекту залишається невизначеним зміст поняття "дія, вчинена з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій". Також, незрозуміло, чому ці дії виступають обставинами, що обтяжують покарання. З огляду на це пропонуємо в частині 2 статей 300, 300-1, 301-1, 301-2 та 301-3 слова "або з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій" вилучити та додати їх в перелік ознак злочину частин 1 названих статей у вигляді: "в тому числі з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій".
 
Відхилено      
55. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією засобів демонстрування.
 
      
56. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або з використанням обману, шантажу чи уразливого стану дитини, або здійснені щодо видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, створеного за участю дитини, або втягнення дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, в організацію й (або) проведення видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, створеного за участю дитини, або демонстрування такого видовищного заходу дитині, яка не досягла чотирнадцяти років, або якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, або вчинені батьками чи іншими особами, на яких законом покладений обов’язок виховання дитини, -
 
      
57. караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією засобів демонстрування.
 
      
58. Примітка. Виключно у цій статті (без використання як аналогія права в інших галузях права або для тлумачення інших статей цього Кодексу) під поняттям видовищний захід, створений за участю дитини, слід розуміти такий видовищний захід, в якому використовуються образи дитини чи їх анатомічних частин тіла або їх імітація чи опис, а також видовищний захід, створений із залученням дитини в якості виконавця публічних і (або) сценічних дій."
 
      
59. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-16- Деркач М.І.
Прийняття Закону призведе до збільшення витрат Державного бюджету, а тому його норми можуть застосовуватись не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим.
 
Відхилено