Кількість абзаців - 389 Таблиця поправок


Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
 
-1- Бурлаков П.М.
Жебрівський П.І.
Назву проекту закону викласти в наступній редакції:
«Про придбання товарів, робіт і послуг за державні кошти».
 
Відхилено   Закон України
Про здійснення державних закупівель
 
2.

 
-2- Богословська І.Г.
Назву проекту Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (далі - проект Закону) викласти у такій редакції: "Про здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг".
 
Відхилено      
3.

 
-3- Горіна І.А.
Назву проекту закону викласти у такій редакції "Про здійснення державних закупівель".
 
Враховано      
4.

 
-4- Бурлаков П.М.
Жебрівський П.І.
По всьому тексту проекту закону слова: «тендерна», «тендер», «тендерні» замінити на слова «конкурсна», «конкурс», «конкурсні», а слова «закупівля», «закупівлі», «закупівель» на «придбання».
 
Відхилено      
    -5- Горіна І.А.
По всьому тексту проекту закону слова "державного офіційного бюлетеня з питань закупівель" замінити словами "державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель".
 
Враховано    
    -6- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Термін «тендерна пропозиція» у тексті проекту Закону замінити терміном «пропозиція конкурсних торгів» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -7- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Термін «забезпечення тендерної пропозиції» у тексті проекту Закону замінити терміном «забезпечення пропозиції конкурсних торгів» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -8- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Термін «строк дії тендерної пропозиції» у тексті проекту Закону замінити терміном «строк дії пропозиції конкурсних торгів» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -9- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Термін «тендерна документація» у тексті проекту Закону замінити терміном «документація конкурсних торгів» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -10- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Термін «тендерна пропозиція» у тексті проекту Закону замінити терміном «пропозиція конкурсних торгів» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -11- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Термін «тендерний комітет» у тексті проекту Закону замінити терміном «комітет з конкурсних торгів» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -12- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Термін «торги (тендер)» у тексті проекту Закону замінити терміном торги (конкурсні торги)» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -13- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Термін «оголошення про заплановану закупівлю» у тексті проекту Закону замінити терміном «оголошення про проведення процедури закупівлі».
 
Враховано    
    -14- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Термін «альтернативна тендерна пропозиція» у всіх відмінках у тексті проекту Закону виключити.
 
Враховано    
5. Цей Закон встановлює загальні правові та економічні засади закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.
Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.
 
-15- Горіна І.А.
Абзац другий преамбули після слів "корупції у цій сфері" доповнити словами "розвиток добросовісної конкуренції".
 
Враховано   Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.
 
6. Розділ І
 
   Розділ І
 
7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
8. Стаття 1. Визначення основних термінів
 
   Стаття 1. Визначення основних термінів
 
9. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі нижче наведені терміни вживаються в такому значенні:
 
10. 1) акцепт тендерної пропозиції — прийняття замовником тендерної пропозиції, яку визнано найкращою за результатами оцінки, та надання згоди на взяття зобов’язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лоту). Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений цим Законом строк письмове підтвердження про акцепт тендерної пропозиції;
 
-16- Горіна І.А.
У пункті 1 статті 1:
У першому реченні після слів "тендерної" замінити словами "пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції", слово "найкращою" замінити словами "найбільш економічно вигідною";
Друге речення виключити.
 
Враховано   1) акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції — прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, та надання згоди на взяття зобов’язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лота).
 
11. 2) альтернативна тендерна пропозиція — пропозиція, яка може бути подана учасником замовнику додатково у складі тендерної пропозиції, якщо це передбачено тендерною документацією, і яка відрізняється від пропозиції, яку розроблено відповідно до умов, передбачених тендерною документацією;
 
-17- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Пункт 2 частини першої статті 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
12. 3) генеральний замовник — орган державної влади, підприємство, установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або виконавчими органами місцевих рад, відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель на засадах координації відповідно до цього Закону;
 
-18- Горіна І.А.
Пункт 3 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"генеральний замовник — орган державної влади, державна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або виконавчими органами місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель на засадах координації відповідно до цього Закону";
 
Враховано   2) генеральний замовник — орган державної влади, державна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або виконавчими органами місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель на засадах координації відповідно до цього Закону;
 
    -19- Терещук С.М.
В пункті 3 статті 1 законопроекту вилучити слово «генеральний», слово «координації» замінити на слово «конкуренції».
 
Відхилено    
13. 4) державна закупівля (далі — закупівля) — придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом;
 
   3) державна закупівля (далі — закупівля) — придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом;
 
14. 5) державні кошти — кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування, кошти страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», кошти установ чи організацій, утворених в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, гуманітарна допомога в грошовій формі, кошти підприємств;
 
-20- Горіна І.А.
Пункт 5 частини першої статті 1 слова "кошти підприємств" замінити словами "кошти державних та місцевих фондів, кошти державних та місцевих позабюджетних фондів, кошти державного оборонного замовлення, кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб, кошти державного матеріального резерву, кошти Аграрного фонду, кошти Фонду соціального захисту інвалідів, кошти які надаються замовникам під гарантії Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з міжнародними фінансовими організаціями, кошти підприємств та їх об'єднань".
 
Враховано   4) державні кошти — кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», кошти установ чи організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, гуманітарна допомога в грошовій формі, кошти державних та місцевих фондів, кошти державних та місцевих позабюджетних фондів, кошти державного оборонного замовлення, кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб, кошти державного матеріального резерву, кошти Аграрного фонду, кошти Фонду соціального захисту інвалідів, кошти які надаються замовникам під гарантії Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з міжнародними фінансовими організаціями, кошти підприємств та їх об'єднань;
 
    -21- Богословська І.Г.
Пункт 5 частини першої статті 1 після слів "грошовій формі" доповнити словами "кошти державних та місцевих фондів, кошти державних та місцевих позабюджетних фондів", після слів "кошти підприємств" доповнити словами "та їх об'єднань".
 
Враховано    
15. 6) договір про закупівлю — договір, який укладається між замовником і учасником за результатами процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари за державні кошти;
 
   5) договір про закупівлю — договір, який укладається між замовником і учасником за результатами процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари за державні кошти;
6) документація конкурсних торгів — документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам;
 
16. 7) електронна закупівля — проведення замовниками встановленої цим Законом процедури закупівлі за допомогою інформаційної системи в Інтернет з використанням системи електронного документообігу;
 
-22- Горіна І.А.
Пункт 7 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано      
17. 8) забезпечення виконання договору про закупівлю — надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення, як порука, гарантія, застава, завдаток;
 
-23- Горіна І.А.
Пункт 8 частини першої статті 1 доповнити словами "неустойка, депозит".
 
Враховано   7) забезпечення виконання договору про закупівлю — надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення, як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит;
 
18. 9) забезпечення тендерної пропозиції (далі — тендерне забезпечення) — надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням тендерної пропозиції, включаючи такі види забезпечення, як порука, гарантія, застава, завдаток;
 
-24- Горіна І.А.
Пункт 9 частини першої статті 1 доповнити словом "депозит".
 
Враховано   8) забезпечення пропозиції конкурсних торгів — надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсних торгів, у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит;
 
19. 10) закупівля на засадах координації — проведення процедури закупівлі генеральним замовником, який діє в інтересах замовників у порядку, визначеному цим Законом;
 
-25- Терещук С.М.
Вилучити пункт 10 статті 1, а також редакційно опрацювати статтю 14.
 
Відхилено   9) закупівля на засадах координації — проведення процедури закупівлі генеральним замовником, який діє в інтересах замовників, у порядку, визначеному цим Законом;
 
20. 11) замовники — розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному цим Законом;
 
-26- Богословська І.Г.
У частині першій статі 1 пункт 11 викласти у такій редакції:
"замовники — органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією та іншими актами законодавства України, підприємства, підприємства, установи чи організації, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, а також підприємства та їх об'єднання".
 
Відхилено   10) замовники — розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному цим Законом;
11) змова – домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника;
 
    -27- Горіна І.А.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
"змова – домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника;"
 
Враховано    
21. 12) кваліфікаційна документація — документація, що розробляється замовником та передається учасникам для підготовки ними кваліфікаційних пропозицій при проведенні попередньої кваліфікації учасників;
 
-28- Горіна І.А.
У частині першій статті 1 пункт 12 викласти у такій редакції:
"кваліфікаційна документація — документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником при проведенні попередньої кваліфікації учасників фізичним/юридичним особам".
 
Враховано   12) кваліфікаційна документація — документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення попередньої кваліфікації учасників фізичним/юридичним особам;
 
22. 13) кваліфікаційна пропозиція — пропозиція, яка подається учасником замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації;
 
-29- Горіна І.А.
У пункті 13 частини першої статті 1 після слова "учасником" доповнити словами "попередньої кваліфікації".
 
Враховано   13) кваліфікаційна пропозиція — пропозиція, яка подається учасником попередньої кваліфікації замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації;
14) комітет з конкурсних торгів — службові (посадові) та інші особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом;
15) консультаційні послуги – інтелектуальна, нематеріальна діяльність, результати якої не є фізично осяжними, у тому числі аудиторські, юридичні, консалтингові послуги, послуги, пов’язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій, послуги з навчання, підготовки спеціалістів;
16) найбільш економічно вигідна пропозиція – пропозиція, що відповідає всім критеріям, визначеним у документації конкурсних торгів та має найнижчу ціну;
17) оголошення про проведення процедури закупівлі – оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника;
18) оголошення про результати процедури закупівлі – оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника;
19) орган оскарження - колегіальний орган з питань розгляду скарг, який діє при Міністерстві економіки України;
 
    -30- Горіна І.А.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
"консультаційні послуги – інтелектуальна, нематеріальна діяльність, результати якої не є фізично осяжними, у тому числі аудиторські, юридичні, консалтингові послуги, послуги, пов’язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій, послуги з навчання, підготовки спеціалістів;".
 
Враховано    
    -31- Горіна І.А.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
"найбільш економічно вигідна пропозиція – пропозиція, що відповідає всім критеріям, визначеним у документації конкурсних торгів та має найнижчу ціну;".
 
Враховано    
    -32- Богословська І.Г.
Доповнити частину першу статті 1 проекту Закону новими пунктами такого змісту:
"__ оголошення про проведення процедури закупівлі – оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури редукціону, запрошення до участі у процедурі торгів з обмеженою участю, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій (котирувань), інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника.;
__ оголошення про результати процедури закупівлі – оголошення про результати проведення торгів, інформація про результати проведення процедури закупівлі у одного учасника".
 
Відхилено    
    -33- Горіна І.А.
Частину першу статті 1 доповнити новими пунктами такого змісту:
"__) оголошення про проведення процедури закупівлі – оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника".
 
Відхилено    
    -34- Горіна І.А.
"___) оголошення про результати процедури закупівлі – оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі у одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі у одного учасника".
 
Враховано    
    -35- Горіна І.А.
Доповнити частину першу статті 1 проекту Закону новим пунктом такого змісту:
"орган оскарження - колегіальний орган з питань розгляду скарг, який діє при Міністерстві економіки України.".
 
Враховано    
23. 14) переможець процедури закупівлі — учасник, тендерну пропозицію якого акцептовано;
 
-36- Горіна І.А.
Пункт 14 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"переможець процедури закупівлі — учасник, пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано у разі проведення торгів (конкурсних торгів), або учасник, пропозицію якого прийнято за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника".
 
Враховано   20) переможець процедури закупівлі — учасник, пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано у разі проведення торгів (конкурсних торгів), або учасник, пропозицію якого прийнято за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника;
 
24. 15) підприємства — державні, у тому числі казенні, комунальні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків;
 
-37- Горіна І.А.
Пункт 15 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"15) підприємства — підприємства, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств);".
 
Враховано   21) підприємства — підприємства, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств);
 
25. 16) пов’язана особа — особа, що відповідає будь-якій з таких ознак:
юридична особа, яка здійснює контроль за учасником або контролюється таким учасником, або перебуває під спільним контролем з таким учасником;
фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за учасником;
посадова особа учасника, уповноважена здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також члени сім’ї такої посадової особи.
Під здійсненням контролю в цьому Законі слід розуміти володіння безпосередньо або через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого учасника, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу учасника. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу учасника (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.
Для цілей цього Закону членами сім’ї вважаються подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, подружжя дітей, батьків, братів, сестер і онуків;
 
-38- Горіна І.А.
Пункт 16 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"16) пов’язана особа — особа, що відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;
фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;
службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, а також члени сім’ї такої посадової особи.
Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість пов’язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника процедури закупівлі, або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу учасника процедури закупівлі (голосів в органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.
Для цілей цього Закону членами сім’ї вважаються подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, подружжя дітей, батьків, братів, сестер і онуків".
 
Враховано   22) пов’язана особа — особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;
фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;
службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім’ї такої посадової особи.
Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість пов’язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника процедури закупівлі, або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу учасника процедури закупівлі (голосів в органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.
Для цілей цього Закону членами сім’ї вважаються подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, подружжя дітей, батьків, братів, сестер і онуків.
 
26. 17) послуги — будь-яка закупівля, крім товарів і робіт, включаючи підготовку спеціалістів, забезпечення транспортними засобами та засобами зв’язку, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, поточний ремонт, а також консультаційні послуги. До консультаційних послуг належать послуги, пов’язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій;
 
-39- Горіна І.А.
Пункт 17 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"послуги — будь-яка закупівля, крім товарів і робіт, включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, поточний ремонт, лізинг, найм (оренда), а також фінансові, банківські послуги;"
 
Враховано   23) послуги — будь-яка закупівля, крім товарів і робіт, включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, поточний ремонт, лізинг, найм (оренда), а також фінансові, банківські послуги;
 
27. 18) предмет закупівлі — товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником в межах єдиної процедури закупівлі і на які учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції. Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом. На один предмет закупівлі не може бути менше двох тендерних пропозицій;
 
-40- Горіна І.А.
У пункті 18 частини першої статті 1:
у першому реченні після слів "тендерні пропозиції" доповнити словами " (кваліфікаційні, цінові пропозиції), або пропозиції на переговорах при застосуванні процедури закупівлі в одного учасника";
третє речення викласти у такій редакції:
"На один предмет закупівлі не може бути подано менше двох пропозицій, крім випадків застосування замовником процедури закупівлі у одного учасника".
 
Враховано   24) предмет закупівлі — товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі і на які учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника. Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом. На один предмет закупівлі не може бути подано менше двох пропозицій, крім випадків застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника;
25)пропозиція конкурсних торгів — пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів;
 
28. 19) роботи — проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств, а також супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт;
 
-41- Терещук С.М.
Пункт 19 статі 1 доповнити словами «за умови їх закупівлі за межами України».
 
Відхилено   26) роботи — проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи із нормування у будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств, та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт;
 
    -42- Горіна І.А.
У пункті 19 частини першої статті 1 після слів "невиробничого призначення" доповнити словами "роботи із нормування у будівництві".
 
Враховано    
29. 20) розпорядник державних коштів — органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією та іншими актами законодавства України, а також підприємства, установи, чи організації, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, а також підприємства;
 
-43- Терещук С.М.
Богословська І.Г.
Пункт 20 статті 1 виключити.
 
Відхилено   27) розпорядник державних коштів — органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією та іншими актами законодавства України, а також установи чи організації, утворені у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, а також підприємства та їх об'єднання;
 
    -44- Горіна І.А.
Пункт 20 статті 1 викласти у такій редакції:
"20) розпорядник державних коштів — органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією та іншими актами законодавства України, а також установи чи організації, утворені у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, а також підприємства та їх об'єднання".
 
Враховано    
30. 21) строк дії тендерної пропозиції — встановлений замовником у тендерній документації строк, протягом якого учасник не має права змінювати свою тендерну пропозицію;
 
-45- Горіна І.А.
У пункті 21 частини першої статті 1 після слова "тендерної" доповнити словом " (цінової)", після слів "тендерній документації" доповнити словами " (запиті цінових пропозицій)", після слова "тендерну" доповнити словом " (цінову)".
 
Враховано   28) строк дії пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції — встановлений замовником у документації конкурсних торгів або запиті цінових пропозицій строк, протягом якого учасник не має права змінювати свою пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію;
 
31. 22) тендерна документація — документація, яку замовник розробляє та подає безоплатно учасникам для підготовки ними тендерних пропозицій;
 
-46- Горіна І.А.
Пункт 22 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"документація конкурсних торгів- документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником при проведенні торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам".
 
Враховано (підпункт 6 статті 1)  29) суб’єкт оскарження – фізична чи юридична особа, яка звернулася до замовника або до органу оскарження, або до суду з приводу порушення замовником законодавства при проведенні процедур державних закупівель;
 
    -47- Горіна І.А.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
"суб’єкт оскарження – фізична чи юридична особа, яка звернулася до замовника або до органу оскарження, або до суду з приводу порушення замовником законодавства при проведенні процедур державних закупівель;"
 
Враховано    
32. 23) тендерна пропозиція — пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лоту), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації;
 
      
33. 24) тендерний комітет — група спеціалістів, призначена замовником (генеральним замовником) відповідальною за проведення процедури закупівлі згідно з цим Законом;
 
-48- Горіна І.А.
Пункт 24 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"комітет з конкурсних торгів - службові (посадові)
та інші особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом".
 
Враховано (підпункт 14 статті 1)     
34. 25) торги (тендер) — здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами (крім процедури закупівлі у одного учасника), встановленими цим Законом;
 
      
35. 26) товари — продукція будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов’язані з поставкою товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів;
 
-49- Горіна І.А.
У пункті 26 статті 1 слова "включаючи електроенергію" виключити.
 
Враховано   30) товари — продукція, об'єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з поставкою товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів;
31) торги (конкурсні торги) — здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім процедури закупівлі в одного учасника);
 
36. 27) Уповноважений орган — центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної економічної політики, на який покладено функції спеціально уповноваженого органу з питань державних закупівель;
 
-50- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Пункт 27 частини першої статті 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
37. 28) учасник процедури закупівлі (далі — учасник) — фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір узяти участь у процедурі закупівлі та подала тендерну або кваліфікаційну пропозицію;
 
-51- Богословська І.Г.
У Пункті 28 частини першої статті 1 проекту Закону слова "та подала тендерну або кваліфікаційну пропозицію" виключити.
 
Відхилено   32) учасник попередньої кваліфікації – фізична особа, в тому числі фізична особа — підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), що письмово підтвердила намір взяти участь у попередній кваліфікації та/або подала кваліфікаційну пропозицію;
33) учасник процедури закупівлі (далі — учасник) — фізична особа, в тому числі фізична особа — підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), що письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів, або цінову пропозицію, або пропозицію на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника.;
34) цінова пропозиція – пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до запиту цінових пропозицій;
 
    -52- Горіна І.А.
У пункті 28 частини першої статті 1:
слова "що підтвердила" замінити словами "що письмово підтвердила", слово "та" замінити словами "та/або", слова "або кваліфікаційну пропозицію" замінити словами " (цінову пропозицію або пропозицію на переговорах при застосуванні процедури закупівлі в одного учасника)".
 
Враховано (підпункт 33 статті 1)   
    -53- Горіна І.А.
Після пункту 28 частини першої статті 1 доповнити новим пунктом 29 такого змісту:
"учасник попередньої кваліфікації - фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), що письмово підтвердила намір узяти участь у попередній кваліфікації та/або подала кваліфікаційну пропозицію".
 
Враховано (підпункт 32 статті 1)   
    -54- Горіна І.А.
Частину першу статті 1 доповнити новим терміном такого змісту:
"цінова пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лоту), яку учасник подає замовнику відповідно до запиту цінових пропозицій".
 
Враховано    
38. 29) частина предмета закупівлі (лот) — визначена замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції. На кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) не може бути менше двох тендерних пропозицій.
 
-55- Горіна І.А.
У пункті 29 частини першої статті 1:
У першому реченні пункту 29 слова " (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг)" виключити, після слів "тендерні пропозиції" доповнити словами " (цінові пропозиції або пропозиції на переговорах при застосуванні процедури закупівлі в одного учасника)";
друге речення викласти у такій редакції:
"На кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) не може бути подано менше двох пропозицій, крім випадків застосування замовником процедури закупівлі у одного учасника".
 
Враховано   35)частина предмета закупівлі (лот) — визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів або цінові пропозиції, або пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника. На кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) не може бути подано менше двох пропозицій, крім випадків застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника.
2. Терміни "корупційне правопорушення" та "злочин" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених відповідно в законі України "Про засади запобігання та протидії корупції" та Кримінальному кодексі України.
 
    -56- Горіна І.А.
Статтю 1доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
"2. Терміни "корупційне правопорушення" та "злочин" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених відповідно в законі України "Про засади запобігання та протидії корупції" та Кримінальному кодексі України.".
 
Враховано    
39. Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
   Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
40. 1. Цей Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт — 300 тисяч гривень (500 тисяч гривень — у разі здійснення закупівлі за кошти підприємств).
 
-57- Богословська І.Г.
Частину першу статті 2 викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт — 200 тисяч гривень, а у випадках закупівель товарів, робіт і послуг підприємствами - за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт — 300 тисяч гривень.
 
Відхилено   1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт — 300 тисяч гривень.
 
    -58- Горіна І.А.
У частині першій статті 2 слово "закупівель" замінити словами "замовників та закупівель", слова та цифри " (500 тисяч гривень — у разі здійснення закупівлі за кошти підприємств)" виключити.
 
Враховано    
41. 2. Процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно цим Законом та виключно у випадках, передбачених цим Законом.
Особливості закупівлі товарів, робіт і послуг, пов’язаних з виконанням державного оборонного замовлення в частині виготовлення озброєння та спеціальних засобів, а також закупівлі товарів і послуг, яка здійснюється підприємствами оборонно-промислового комплексу, можуть визначатися Кабінетом Міністрів України.
 
-59- Горіна І.А.
Абзац другий частини другої статті 2 викласти у такій редакції:
"Порядок закупівлі фінансових та консультаційних послуг міжнародних фінансових установ визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно цим Законом, крім випадків, передбачених цим Законом.
Порядок закупівлі фінансових та консультаційних послуг міжнародних фінансових установ визначається Кабінетом Міністрів України.
Інформація щодо здійснення закупівель фінансових та консультаційних послуг міжнародних фінансових установ, направляється замовником Уповноваженому органу, Рахунковій палаті (у разі використання коштів Державного бюджету України), Головному контрольно-ревізійному управлінню України у встановлені цими органами строки та за визначеною ними формою. Таку інформацію замовник також направляє до інших державних органів, які здійснюють контроль у сфері закупівель, у разі наявності відповідних запитів.
 
    -60- Богословська І.Г.
Частину другу статті 2 викласти у такій редакції:
"2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно цим Законом, крім випадків, передбачених цим Законом.
Порядок закупівлі товарів, робіт і послуг, призначених для підготовки та проведення всіх видів позачергових виборів до органів влади визначається Центральною виборчою комісією.
Порядок закупівлі фінансових послуг міжнародних фінансових установ визначається Кабінетом Міністрів України.
Інформація щодо здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, визначених абзацами другим – третім цієї частини направляється замовником Уповноваженому органу, Рахунковій палаті (у разі використання коштів Державного бюджету України), Головному контрольно-ревізійному управлінню України в установленому цими органами порядку. Таку інформацію замовник також направляє до інших контролюючих органів, у разі наявності відповідних запитів."
 
Враховано частково (абзаци перший, третій частини другої статті 2)   
42. 3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є:
 
   3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є:
 
43. 1) товари, роботи і послуги, призначені для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України;
 
-61- Горіна І.А.
Частину третю статті 2 проекту Закону викласти в такій редакції:
"3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є:
1) товари і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет, їх зберіганням, транспортуванням та обліком;
2) послуги, закупівля яких здійснюється державними банками та банками, у капіталізації яких взяла участь держава, виключно для проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
3) захищені фарби, папір та інші матеріали, які використовуються для виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (обліку) згідно із схемою їх захисту;
4) послуги з перевезення залізничним транспортом;
5) природний газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання;
6) послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти;
7) телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів);
8) товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;
9) централізоване водопостачання та водовідведення.
10) електрична енергія, її передача та розподіл;
11) централізоване постачання теплової енергії;
12) ядерне паливо, неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;
13) товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю";
14) послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;
15) послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами, інших речовин магістральним транспортом;
16) нафта або нафтопродукти сирі;
17) послуги з підготовки кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації за державним замовленням.".
Порядок здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, зазначених у частині третій цієї статті, визначється окремими законами України."
 
Враховано      
    -62- Богословська І.Г.
Пункт 1 частини третьої статті 2 виключити.
 
Враховано    
44. 2) бланки цінних паперів та документів суворої звітності;
 
-63- Богословська І.Г.
Пункт 2 частини третьої статті 2 виключити.
 
Враховано   1) товари і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет, їх зберіганням, транспортуванням та обліком;
 
45. 3) державні нагороди України;
 
-64- Богословська І.Г.
Пункт 3 частини третьої статті 2 виключити.
 
Враховано   2) послуги, закупівля яких здійснюється державними банками та банками, у капіталізації яких взяла участь держава, виключно для проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
 
46. 4) документи про освіту державного зразка;
 
-65- Богословська І.Г.
Пункт 4 частини третьої статті 2 виключити.
 
Враховано   3) захищені фарби, папір та інші матеріали, які використовуються для виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (обліку) згідно із схемою їх захисту;
 
47. 5) захищені фарби, папір та інші матеріали, які використовуються для виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (обліку) згідно із схемою їх захисту;
 
   4) послуги з перевезення залізничним транспортом;
 
48. 6) книговидавнича продукція, що закуповується безпосередньо бібліотеками;
 
-66- Бурлаков П.М.
У пункт 3 статті 2 Розділу І внести зміни, а саме:
у підпункті 6 після слів «книговидавнича продукція» додати слова «та періодичні видання»;
у підпункті 32 після слів «природного характеру» додати слова «аварій на виробництві, транспорті та об'єктах атомної енергетики».
 
Відхилено      
    -67- Богословська І.Г.
Пункт 6 частини третьої статті 2 виключити.
 
Враховано    
49. 7) оренда державного та комунального майна;
 
-68- Богословська І.Г.
Пункт 7 частини третьої статті 2 виключити.
 
Враховано      
50. 8) послуги, закупівля яких здійснюється державними банками під час проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
 
   5) природний газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання;
 
51. 9) послуги банків з приймання комунальних платежів, обслуговування поточних рахунків та розрахунково-касового обслуговування;
 
   6) послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти;
 
52. 10) послуги з авіаперевезення державних офіційних делегацій;
 
-69- Богословська І.Г.
Пункт 10 частини третьої статті 2 виключити.
 
Враховано      
53. 11) адміністративні послуги, які надаються виключно органами виконавчої влади відповідно до законодавства;
 
-70- Богословська І.Г.
Пункт 11 частини третьої статті 2 виключити.
 
Враховано      
54. 12) послуги з перевезення залізничним транспортом;
 
   8) товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;
 
55. 13) природний газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання;
 
      
56. 14) послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти;
 
   9) централізоване водопостачання та водовідведення.
 
57. 15) протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття та засоби пересування, виготовлені виключно за індивідуальним замовленням інваліда, включаючи комплектувальні вироби до них та послуги з ремонту, протезно-ортопедичні послуги;
 
-71- Жебрівський П.І.
У пункт 3 статті 2 Розділу І внести зміни, а саме:
- підпункт 15) викласти у наступній редакції:
«протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття та засоби пересування, виготовлені виключно за індивідуальним замовленням інваліда, включаючи комплектувальні вироби до них та послуги з ремонту, протезно-ортопедичні послуги, послуги з реабілітації, лікування та оздоровлення інвалідів (в тому числі спинальників) і послуги з санаторно-курортного оздоровлення дорослих та дітей»;
- підпункт 21) викласти у наступній редакції:
«товари і послуги, які закуповуються безпосередньо для забезпечення підготовки збірних команд України до олімпійських, паралімпійських і неолімпійських ігор».
 
Відхилено   10) електрична енергія, її передача та розподіл;
 
    -72- Сушкевич В.М.
Пункти 15, 21 частини третьої статті 2 викласти у такій редакції:
„15) технічні та інші засоби реабілітації, у тому числі протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття та засоби пересування, послуги з ремонту та комплектуючі вироби до них, протезно-ортопедичні послуги, послуги з реабілітації, лікування та оздоровлення інвалідів;"
„21) товари і послуги, які закуповуються безпосередньо для забезпечення підготовки збірних команд України до олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських ігор, фізичної культури і спорту інвалідів;".
 
Відхилено    
58. 16) твори образотворчого мистецтва: живопис, графіка, скульптура, а також твори декоративно-прикладного та народного мистецтва для поповнення Державного музейного фонду України;
 
-73- Богословська І.Г.
Пункт 16 частини третьої статті 2 виключити.
 
Враховано   11) централізоване постачання теплової енергії;
 
59. 17) телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів);
 
-74- Бурлаков П.М.
У підпункті 17 пункту 3 статті 2 Розділу І слова «послуг мобільного зв'язку» вилучити.
 
Відхилено   12) ядерне паливо, неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;
 
60. 18) товари і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет, їх зберіганням, транспортуванням і обліком;
 
      
61. 19) товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;
 
   13) товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю";
 
62. 20) товари і послуги, які закуповуються безпосередньо для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців;
 
-75- Богословська І.Г.
Пункт 20 частини третьої статті 2 виключити.
 
Враховано   14) послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;
 
63. 21) товари і послуги, які закуповуються безпосередньо для забезпечення підготовки збірних команд України до олімпійських і паралімпійських ігор;
 
-76- Богословська І.Г.
У пункті 21 частини третьої статті 2 слова "олімпійських і паралімпійських" замінити словами "олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських".
 
Відхилено      
64. 22) товари, роботи і послуги, які закуповуються органами, установами, навчальними закладами і підприємствами кримінально-виконавчої системи у підприємств кримінально-виконавчої системи;
 
-77- Богословська І.Г.
Пункт 22 частини третьої статті 2 виключити.
 
Враховано   15) послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами, інших речовин магістральним транспортом;
 
65. 23) централізоване водопостачання, водовідведення та обслуговування каналізаційних систем;
 
   16) нафта або нафтопродукти сирі;
 
66. 24) електрична енергія, її передача та розподіл;
 
   17) послуги з підготовки кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації за державним замовленням.
 
67. 25) централізоване постачання теплової енергії;
 
   Порядок здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, зазначених у частині третій цієї статті, визначається окремими законами України.
 
68. 26) ядерне паливо, неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;
 
      
69. 27) юридичні послуги для забезпечення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах;
 
      
70. 28) товари і послуги, призначені безпосередньо для забезпечення проведення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України та членів Кабінету Міністрів України;
 
      
71. 29) послуги з організації пожежної охорони об’єктів підрозділами Державної пожежної охорони;
 
-78- Богословська І.Г.
Пункт 29 частини третьої статті 2 виключити.
 
Враховано      
72. 30) товари, роботи і послуги, призначені для надання Україною гуманітарної допомоги іншим державам;
 
-79- Богословська І.Г.
Пункт 30 частини третьої статті 2 виключити.
 
Враховано      
73. 31) товари, роботи і послуги, які у зв’язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю;
 
-80- Терещук С.М.
Пункт 31 статті 2 викласти в такій редакції : «товари, роботи і послуги, які відповідно до чинного законодавства становлять державну таємницю.
 
Враховано по суті (пункт 13 частини третьої статті 2)     
74. 32) товари, роботи і послуги, необхідні для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 
      
75. 33) пальне для автотранспортних засобів, що закуповується в роздріб безпосередньо на автозаправних станціях;
 
-81- Богословська І.Г.
Пункт 33 частини третьої статті 2 виключити.
 
Враховано      
76. 34) товари і послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу.
 
-82- Давиденко А.А.
Частину 3 статті 2 доповнити абзацами такого змісту:
«товари, роботи та послуги пов'язані із забезпеченням діяльності осіб, які охороняються державою, та функціонуванням режимних об'єктів; періодичні видання»
 
Відхилено      
    -83- Бурлаков П.М.
Доповнити пункт 3 статті 2 Розділу І наступними підпунктами:
- професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів у державних професійно - технічних навчальних закладах;
- дорогоцінні метали та каміння, закупівля яких регулюється відповідними законами України;
- твори мистецтва, товари, роботи і послуги із створення таких творів, зокрема ескізних проектів (перехідних моделей), пам’ятників і монументів державного значення, музичних, аудіовізуальних творів, постановка вистав, твори драматургії для поповнення репертуарів театрів, творча праця режисера, художника, балетмейстера, хормейстера та виконавців творів;
- послуги з висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- закупівлі послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій членів державних, парламентських, урядових, дипломатичних делегацій і працівників органів державної влади.
 
Відхилено    
    -84- Чечетов М.В.
Яцуба В.Г.
Терещук С.М.
Черноморов О.М.
Кошин С.М.
Цибенко П.С.
Папієв М.М.
Сухий Я.М.
В'язівський В.М.
Шевчук О.Б.
Писарчук П.І.
Литвинов Л.Ф.
Царьов О.А.
Доповнити частину третю статті 2 законопроекту абзацом 35) такого змісту:
"35) закупівлю послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, а також у разі здійснення такого навчання безробітних поза межами адміністративно-територіальної одиниці, в якій зареєстровано їх місце проживання, - послуги з проживання зазначених осіб у цей період.".
 
Відхилено    
    -85- Королевська Н.Ю.
Частину третю статті 2 проекту закону доповнити новим підпунктом такого змісту:
«35) дорогоцінні метали та каміння, закупівля яких регулюється відповідними законами України».
 
Відхилено    
    -86- Сушкевич В.М.
Частину третю статті 2 доповнити пунктами 35, 36 такого змісту:
„35) послуги з організації безплатного харчування потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи дітей, санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
36) закупівля послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів, а у разі здійснення такого навчання не за місцем реєстрації - також послуги з проживання зазначених осіб у цей період."
 
Відхилено    
    -87- Богословська І.Г.
Частину третю статті 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
"послуги з підготовки кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації за державним замовленням."
 
Враховано    
77. 4. У разі коли предметом закупівлі є продукція харчової промисловості, лікарські засоби і вироби медичного призначення, пальне, послуги з організації гарячого харчування, транспортні послуги і послуги з ремонту, замовник на період проведення процедури закупівлі має право для поточних потреб здійснити закупівлю необхідного предмета закупівлі без застосування процедур закупівель, передбачених цим Законом, на суму, яка не перевищує 10 відсотків загальної очікуваної вартості предмета закупівлі, про що протягом трьох календарних днів повідомляє Уповноважений орган.
Положення, передбачені абзацом першим цієї частини, не застосовуються при проведенні замовником наступної процедури закупівлі такого самого предмета закупівлі.
 
-88- Богословська І.Г.
Абзац перший частини четвертої статті 2 доповнити словами "Рахункову палату (у разі використання коштів Державного бюджету України), Головне контрольно-ревізійне управління України в установленому цими органами порядку із зазначенням обсягів та цін предмета закупівлі".
 
Відхилено   4. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплата замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.
 
    -89- Горіна І.А.
Частину четверту статті 2 виключити.
 
Враховано    
    -90- Сушкевич В.М.
Статтю 2 проекту Закону доповнити пунктом 5 такого змісту:
„5. Замовник надає перевагу тендерній пропозиції, поданій підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі з метою працевлаштування інвалідів, зміцнення матеріально-технічної бази цих підприємств та організацій за умови, якщо зазначені підприємства та організації є безпосередніми виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються, і визначена доцільність надання їм державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
У цих випадках розмір преференційної поправки повинен становити 15 відсотків ціни тендерної пропозиції."
 
Відхилено    
    -91- Мостіпан У.М.
Статтю 2 проекту Закону доповнити 5 пунктом такого змісту:
"У разі закупівлі товарів, робіт і послуг, що включені до затвердженого Кабінетом Міністрів переліку товарів, робіт і послуг, що закуповуються у підприємств, які переважно використовують працю інвалідів, розпорядники державних коштів запрошують до торгів виключно підприємства та організації громадських організацій інвалідів за умови, якщо зазначені підприємства та організації є безпосередніми виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються, і визначена доцільність надання їм державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
 
Відхилено    
    -92- Горіна І.А.
Статтю 2 доповнити новим 5 пунктом такого змісту:
"5. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплата замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом".
 
Враховано    
    -93- Горіна І.А.
Статтю 2 проекту Закону доповнити новим 6 пунктом такого змісту:
"6. Всі документи щодо державних закупівель, передбачені цим Законом зберігаються замовником три роки."
 
Враховано (частина четверта статті 19)   
78. Стаття 3. Принципи здійснення закупівель
 
   Стаття 3. Принципи здійснення закупівель
 
79. 1. Закупівлі здійснюються за такими принципами:
максимальна економія та ефективність;
добросовісна конкуренція серед учасників;
відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
недискримінація учасників;
об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;
запобігання корупційним діям і зловживанням.
 
   1. Закупівлі здійснюються за такими принципами:
добросовісна конкуренція серед учасників;
максимальна економія та ефективність;
відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
недискримінація учасників;
об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів;
запобігання корупційним діям і зловживанням.
 
80. Стаття 4. Планування закупівель
 
-94- Горіна І.А.
Назву статті 4 доповнити словами "та інші передумови здійснення процедур закупівель".
 
Враховано   Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель
 
81. 1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану, який затверджується та оприлюднюється замовником не пізніше ніж у тридцятиденний строк після затвердження кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів). Річний план закупівель надсилається Уповноваженому органу у випадках та в порядку, що визначені цим органом.
 
-95- Горіна І.А.
У частині першій статті 4:
У першому реченні слова "не пізніше ніж у тридцятиденний строк" замінити словами "відповідно до статті 11 цього Закону";
Друге речення після слів "річний план" доповнити словами "зміни до нього", слова "у випадках та в порядку, що визначені цим органом" замінити словами "та Державному казначейству України протягом 30 днів з дня його затвердження.".
 
Враховано   1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану, який затверджується та оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону. Річний план, зміни до нього надсилаються Уповноваженому органу та Державному казначейству України протягом 30 днів з дня його затвердження.
 
82. 2. Замовник не має права ділити закупівлю на частини з метою уникнення проведення процедур закупівель.
 
-96- Горіна І.А.
Частину другу статті 4 викласти у такій редакції:
"2. Замовник не має права ділити закупівлю на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.".
 
Враховано   2. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.
 
83. Стаття 5. Недискримінація учасників
 
   Стаття 5. Недискримінація учасників
 
84. 1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.
 
   1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.
 
85. 2. Замовники та Уповноважений орган забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.
 
-97- Горіна І.А.
У частині другій статті 5 слова "та Уповноважений орган" виключити.
 
Враховано   2. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.
3. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.
 
    -98- Яценко А.В.
Статтю 5 доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.".
 
Враховано    
86. Стаття 6. Міжнародні зобов’язання України у сфері закупівель
 
   Стаття 6. Міжнародні зобов’язання України у сфері закупівель
 
87. 1. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено інший порядок закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом, застосовуються положення міжнародного договору України.
 
   1. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено інший порядок закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом, застосовуються положення міжнародного договору України.
 
88. 2. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, що надані відповідно до укладених в установленому порядку міжнародних договорів України:
Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством по гарантіях інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, — здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими такими організаціями;
міжнародними організаціями, — здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-99- Полунєєв Ю.В.
Частину другу статті 6 законопроекту пропонується викласти у такій редакції:
"2. Закупівля кредитів, позик, інших фінансових послуг, що надаються відповідно до укладених в установленому порядку міжнародних договорів України від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій, Міжнародної асоціації розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, а також: закупівля товарів, робіт і послуг за кошти таких кредитів і послуг здійснюється згідно з правилами й процедурами, встановленими цими організаціями;
Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, що надані відповідно до укладених в установленому порядку міжнародних договорів України з іншими міжнародними організаціями, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано по суті (частина друга статті 6)  2. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, що надані відповідно до укладених у встановленому порядку міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями.
 
89. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
90. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
-100- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Назву розділу ІІ викласти у такій редакції:
"Державне регулювання та контроль у сфері закупівель".
 
Враховано   ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
91. Стаття 7. Державне регулювання у сфері закупівель
 
-101- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Статтю 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель".
 
Враховано   Стаття 7. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель
 
    -102- Терещук С.М.
В статті 7 дати більш точне визначення «інші органи».
 
Відхилено    
92. 1. Державне регулювання у сфері закупівель здійснюють Уповноважений орган та інші органи відповідно до їх компетенції.
 
-103- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
У частині першій статті 7 після слова "регулювання" доповнити словами "та контроль".
 
Враховано   1. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель здійснюють Уповноважений орган та інші органи відповідно до їх компетенції.
 
93. 2. Уповноваженим органом є Міністерство економіки України.
 
-104- Горіна І.А.
Частину другу статті 7 викласти у такій редакції:
"2. Уповноваженим органом є Міністерство економіки України.
 
Враховано   2. Уповноваженим органом є Міністерство економіки України.
 
94. 3. Уповноважений орган здійснює контроль, нагляд та координацію у сфері закупівель у межах повноважень, визначених цим Законом.
Інші органи здійснюють контроль за діяльністю замовників і учасників та отримують від них інформацію у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.
 
-105- Горіна І.А.
Частину третю статті 7 викласти у такій редакції:
"3. Уповноважений орган здійснює регулювання та координацію у сфері закупівель у межах повноважень, визначених цим Законом."
 
Враховано   3. Уповноважений орган здійснює регулювання та координацію у сфері закупівель у межах повноважень, визначених цим Законом.
 
95. 4. Державне казначейство України:
перевіряє наявність та відповідність укладеного договору про закупівлю звіту про результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель, а також правильність їх оформлення відповідно до законодавства;
вживає заходів до недопущення здійснення платежів з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у разі визнання результатів процедури закупівлі недійсними або на період зупинення процедури закупівлі згідно з цим Законом.
 
-106- Горіна І.А.
Частину четверту статті 7 викласти у такій редакції:
"4. Державне казначейство України (обслуговуючий банк):
до здійснення оплати за договорами про закупівлю перевіряє наявність та відповідність укладеного договору про закупівлю звіту про результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель, правильність їх оформлення відповідно до законодавства, а також наявність оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника), оголошення про результати процедури закупівлі, що були опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та відповідних міжнародних виданнях у випадках, передбачених цим Законом.
вживає заходів з недопущення здійснення платежів з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у випадках:
- відсутності або невідповідності встановленим законодавством вимогам необхідних документів, передбачених цим Законом;
- відміни процедури закупівлі;
- набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними;
- на період призупинення процедури закупівлі;
- наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 цього Закону.
у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері закупівель повідомляє про такі випадки Уповноважений орган та орган оскарження.".
 
Враховано   4. Державне казначейство України (обслуговуючий банк):
до здійснення оплати за договорами про закупівлю перевіряє наявність та відповідність укладеного договору про закупівлю звіту про результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель, правильність їх оформлення відповідно до законодавства, а також наявність оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника), оголошення про результати процедури закупівлі, що були опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та відповідних міжнародних виданнях у випадках, передбачених цим Законом.
вживає заходів з недопущення здійснення платежів з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у випадках:
- відсутності або невідповідності встановленим законодавством вимогам необхідних документів, передбачених цим Законом;
- відміни процедури закупівлі;
- набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними;
- на період призупинення процедури закупівлі;
- наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 цього Закону.
у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері закупівель повідомляє про такі випадки Уповноважений орган та орган оскарження.
 
    -107- Богословська І.Г.
Абзац третій частини четвертої статті 7 викласти у такій редакції:
"вживає заходів по недопущенню здійснення платежів з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у разі відсутності або невідповідності встановленим законодавством вимогам необхідних документів під час оплати за договорами, відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними або на період призупинення процедури закупівлі згідно з цим Законом".
 
Відхилено    
96. 5. Державна контрольно-ревізійна служба здійснює контроль за дотриманням замовниками вимог законодавства у сфері закупівель відповідно до цього Закону та інших законів України та співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель.
 
-108- Горіна І.А.
Частини п’яту, шосту, сьому статті 7 замінити однією частиною п’ятою такого змісту:
"5. Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, Головне контрольно-ревізійне управління України, Державний комітет статистики України здійснюють контроль у сфері державних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.".
 
Враховано   5. Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, Головне контрольно-ревізійне управління України, Державний комітет статистики України здійснюють контроль у сфері державних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.
 
    -109- Богословська І.Г.
Частину п’яту статті 7 доповнити словами:
"розробляє та затверджує методику визначення суми збитків у разі недотримання вимог законодавства під час здійснення державних закупівель".
 
Відхилено    
97. 6. Державний комітет статистики України веде облік закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та результати процедур закупівель, в тому числі торги, що не відбулися, і затверджує форми статистичної звітності у сфері закупівель.
 
      
98. 7. Антимонопольний комітет України здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель.
 
      
99. Стаття 8. Уповноважений орган
 
   Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження
 
100. 1. Основними функціями Уповноваженого органу є:
1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону;
2) ведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та проведені процедури закупівель;
3) надання роз’яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель у порядку, визначеному Уповноваженим органом;
4) подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника;
5) узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної;
6) міжнародне співробітництво у сфері закупівель;
7) співробітництво з правоохоронними органами щодо виявлення фактів порушення законодавства у сфері закупівель та подання у випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органів матеріалів про виявлені порушення;
8) співробітництво з органами Антимонопольного комітету України щодо виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель;
9) погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі у одного учасника за наявності відповідних рекомендацій Комісії з питань розгляду скарг та моніторингу закупівель;
10) співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;
11) затвердження навчальних програм з підготовки спеціалістів у сфері закупівель та підвищення їх кваліфікації;
12) контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель;
13) забезпечення видання державного офіційного бюлетеня з питань закупівель;
14) забезпечення функціонування веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (далі — веб-портал Уповноваженого органу);
15) забезпечення видання міжнародного інформаційного бюлетеня з питань закупівель;
16) розроблення та затвердження:
форми:
річного плану закупівель;
оголошення про проведення процедури закупівлі та про її результати;
звіту про результати проведення процедури закупівлі;
реєстру отриманих тендерних пропозицій;
протоколу розкриття тендерних пропозицій;
протоколу оцінки тендерних пропозицій;
порядку:
визначення предмета закупівлі;
здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель;
- погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника;
17) затвердження розроблених Комісією з питань розгляду скарг та моніторингу закупівель методики:
визначення суми збитків у разі недотримання вимог законодавства під час здійснення закупівель;
проведення розрахунку калькуляції ціни предмета закупівлі з урахуванням технічних та якісних характеристик товарів, робіт і послуг.
 
-110- Горіна І.А.
Статтю 8 викласти у такій редакції:
«Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження
1. Основними функціями Уповноваженого органу є:
1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону;
2) розроблення та затвердження Стратегії розвитку системи державних закупівель;
3) моніторинг державних закупівель;
4) ведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та результати процедур закупівель;
5) подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника;
6) підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати квартальних звітів про стан закупівель;
7) узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної;
8) погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до цього Закону;
9) вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з питань закупівель;
10) виступає засновником безоплатного державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель;
11) виступає засновником безоплатного міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель;
12) забезпечення функціонування безоплатного веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (далі — веб-портал Уповноваженого органу);
13)взаємодія з громадськістю та проведення громадських слухань з питань удосконалення системи державних закупівель;
14)організація нарад, безоплатних семінарів та виставок з питань закупівель;
15) організація та порядок проходження навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення кваліфікації;
16)надання безоплатної методологічної допомоги замовникам, у тому числі надання відповідей на запити зацікавлених осіб з питань державних закупівель. Відповіді на запити носять виключно рекомендаційний характер;
17)забезпечення видання безоплатних збірників нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань державних закупівель;
18) міжнародне співробітництво у сфері закупівель;
19) розроблення та затвердження:
стандартної документації конкурсних торгів;
типового положення про комітет з конкурсних торгів;
примірного договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти;
порядку визначення предмета закупівлі;
порядку погодження застосування процедури закупівлі у одного учасника;
форм:
- річного плану закупівель;
- оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника);
- обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;
- реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;
- протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;
- протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій;
- повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції;
- повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;
- оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника);
- звіту про результати проведення процедури закупівлі.
Для виконання функцій Уповноваженого органу, передбачених цим Законом, у Міністерстві економіки України утворюється окремий структурний підрозділ.
Будь-які службові (посадові) особи та інші особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом та пов’язані з ними особи не можуть входити до складу окремого структурного підрозділу Міністерства економіки України.
Працівники окремого структурного підрозділу Міністертсва економіки України не можуть бути включені до складу органа оскарження."
 
Враховано   1. Основними функціями Уповноваженого органу є:
1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону;
2) розроблення та затвердження Стратегії розвитку системи державних закупівель;
3) моніторинг державних закупівель;
4) ведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та результати процедур закупівель;
5) подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника;
6) підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати квартальних звітів про стан закупівель;
7) узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної;
8) погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до цього Закону;
9) вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з питань закупівель;
10) виступає засновником безоплатного державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель;
11) виступає засновником безоплатного міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель;
12) забезпечення функціонування безоплатного веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (далі — веб-портал Уповноваженого органу);
13)взаємодія з громадськістю та проведення громадських слухань з питань удосконалення системи державних закупівель;
14)організація нарад, безоплатних семінарів та виставок з питань закупівель;
15) організація та порядок проходження навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення кваліфікації;
16)надання безоплатної методологічної допомоги замовникам, у тому числі надання відповідей на запити зацікавлених осіб з питань державних закупівель. Відповіді на запити носять виключно рекомендаційний характер;
17)забезпечення видання безоплатних збірників нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань державних закупівель;
18) міжнародне співробітництво у сфері закупівель;
19) розроблення та затвердження:
стандартної документації конкурсних торгів;
типового положення про комітет з конкурсних торгів;
примірного договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти;
порядку визначення предмета закупівлі;
порядку погодження застосування процедури закупівлі у одного учасника;
форм:
- річного плану закупівель;
- оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника);
- обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;
- реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;
- протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;
- протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій;
- повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції;
- повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;
- оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника);
- звіту про результати проведення процедури закупівлі.
Для виконання функцій Уповноваженого органу, передбачених цим Законом, у Міністерстві економіки України утворюється окремий структурний підрозділ.
Будь-які службові (посадові) особи та інші особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом та пов’язані з ними особи не можуть входити до складу окремого структурного підрозділу Міністерства економіки України.
Працівники окремого структурного підрозділу Міністертсва економіки України не можуть бути включені до складу органа оскарження.
 
    -111- Мірошниченко Ю.Р.
У пункті 1 статті 8:
1) у підпункті 12 слова "розроблених Комісією з питань розгляду скарг та моніторингу закупівель" виключити;
2) у підпункті 9 слова "за наявності відповідних рекомендацій Комісії з питань розгляду скарг та моніторингу закупівель" виключити;
3) цифри та слова "17) затвердження розроблених Комісією з питань розгляду скарг та моніторингу закупівель" виключити;
4) доповнити новим підпунктом наступного змісту:
"здійснює розгляд скарг, поданих учасниками в порядку, передбаченому цим Законом;"
 
Враховано частково (пункт 8, пункт 19 частини першої статті 8)   
    -112- Давиденко А.А.
Пункти 9, 17, останній абзац пункту 16 частини 1 статті 8 вилучити.
 
Відхилено    
    -113- Яценко А.В.
У частині першій статті 8:
у пункті 13 частини першої статті 8 після слова "видання" доповнити словом "безоплатного";
у пункті 14 частини першої статті 8 після слова "функціонування" доповнити словом "безоплатного";
доповнити частину новими пунктами такого змісту:
"надання безоплатної методологічної допомоги замовникам;
забезпечення видання безоплатних збірників нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань державних закупівель".
 
Враховано    
    -114- Богословська І.Г.
У частині першій статті 8:
"підпункт 3 викласти у такій редакції:
"3) надання роз’яснень з питань державних закупівель в порядку, передбаченому цим Законом;";
підпункти 4, 7, 8, 10, 12, абзац одинадцятий підпункту 16, підпункт 17 виключити;
підпункт 13 викласти у такій редакції:
"виступає засновником безоплатного державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель";
підпункт 15 викласти у такій редакції:
"виступає засновником безоплатного міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель";
підпункт 16 доповнити новими абзацами такого змісту:
"- повідомлення про акцепт тендерної (цінової) пропозиції;
- повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі";
Частину доповнити новим абзацом такого змісту:
"Роз’яснення з питань державних закупівель затверджуються наказом Уповноваженого органу, який підлягає реєстрації в Міністерстві юстиції України відповідно до законодавства. Всі рішення Уповноваженого органу з питань державних закупівель підлягають обов’язковій публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 7 робочих днів з моменту їх реєстрації."
 
Відхилено    
    -115- Бурлаков П.М.
У підпункті 9 пункту 1 статті 8 Розділу ІІ слова «за наявності відповідних рекомендацій Комісії з питань розгляду скарг та моніторингу закупівель» вилучити.
 
Враховано    
    -116- Бурлаков П.М.
У пункті 1 статті 8 Розділу ІІ вилучити підпункт 17.
 
Враховано    
101. 2. Уповноважений орган має право:
1) вимагати від замовників подання звіту про результати проведення процедури закупівлі згідно з цим Законом;
2) проводити перевірки щодо дотримання законодавства у сфері закупівель;
3) складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства у сфері закупівель;
4) установлювати строки подання Комісією з питань розгляду скарг та моніторингу закупівель рекомендацій щодо погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі у одного учасника;
5) приймати рішення щодо погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі у одного учасника без урахування рекомендацій Комісії з питань розгляду скарг та моніторингу закупівель у разі порушення встановлених строків їх подання та наявності вмотивованих підстав для відхилення відповідних рекомендацій;
6) установлювати строки подання замовниками інформації про заплановані закупівлі та укладені договори про закупівлю;
7) визначати професійні вимоги до викладачів, які здійснюють навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та проведення процедур закупівель.
 
-117- Мірошниченко Ю.Р.
Вилучити підпункти 4 та 5 пункту 2 статті 8.
 
Враховано   2. З метою розгляду скарг при Міністерстві економіки України створюється і діє орган оскарження.
1) Орган оскарження у своїй діяльності керується Конституцією України, цим законом та іншими актами законодавства.
2) Орган оскарження формується на засадах паритетної участі представників державних органів та незалежних фахівців з питань державних закупівель (далі – незалежні фахівці) у складі 14 осіб, з яких не менше третини повинні бути з вищою юридичною освітою. Строк повноважень членів органу оскарження складає 3 роки.
До складу органу оскарження від державних органів делегуються по одному представнику від:
Міністерства економіки України,
Міністерства юстиції України;
Державного комітету статистики України;
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва;
Антимонопольного комітету України;
Секретаріату Президента України;
Ради національної безпеки і оборони України.
3) Членами органу оскарження, що представляють державні органи, можуть бути виключно державні службовці.
Членами органу оскарження, що представляють державні органи можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту, стаж роботи на провідних посадах не менше 3 років та досвід практичної діяльності у сфері державних закупівель не менше 2 років.
4) До складу органу оскарження входить 7 незалежних фахівців.
Незалежними фахівцями можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту, стаж роботи на провідних посадах не менше 3 років та досвід практичної діяльності у сфері державних закупівель не менше 2 років.
Незалежні фахівці включаються до складу органу оскарження за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності з числа поданих Міністерством економіки України кандидатур з дотриманням наступної процедури:
- Міністерство економіки України кожні три роки оголошує відкритий конкурс на зайняття посади члена органу оскарження. Оголошення про проведення відкритого конкурсу публікується у газеті центральних органів виконавчої влади України "Урядовий кур'єр" та державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. Оголошення про проведення відкритого конкурсу повинно містити повний перелік чітко визначених кваліфікаційних вимог до незалежних фахівців. Міністерство економіки України визначає строк для подання документів для участі у відкритому конкурсі, який не може бути меншим ніж 14 днів та не може перевищувати один місяць з дати опублікування оголошення у газеті центральних органів виконавчої влади України "Урядовий кур'єр";
- після закінчення строку для подання документів Міністерство економіки України здійснює відбір 7 незалежних фахівців, які за своїми професійними якостями та досвідом роботи відповідають вимогам, що ставляться до члена органу оскарження. Кандидатури інших незалежних фахівців, які відповідають встановленим до них вимогам, заносяться до резерву органу оскарження.
- список незалежних фахівців подається протягом 5 робочих днів з дня закінчення строку для подання документів для участі у відкритому конкурсі до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності для подальшого відбору.
- Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності здійснюють розгляд поданих Міністерством економіки України кандидатур на своїх засіданнях. За результатами розгляду поданих Міністерством економіки України кандидатур Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності погоджують список 7 кандидатур незалежних фахівців. Рішення про погодження списку кандидатур незалежних фахівців вважається прийнятим комітетом, якщо за нього проголосували не менше двох третіх від загального кількісного складу комітету. Погоджений Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності список 7 незалежних фахівців скріплюється підписами Голів обох Комітетів та передається до Міністерства економіки України.
У разі відхилення Комітетами кандидатури незалежного фахівця на посаду члена органу оскарження, Міністерство економіки України у строк не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня отримання такої інформації, подає на розгляд наступну за черговістю кандидатуру незалежного фахівця з тих, що включені до резерву. Якщо черговість кандидатур для зайняття посади члена органу оскарження вичерпана, посада члена органу оскарження залишається вакантною до проведення нового конкурсу.
5) У випадках, якщо державними органами не делеговано своїх представників до органу оскарження у строки, встановлені цим Законом, або Міністерством економіки України у строки, встановлені цим Законом, не подано на погодження Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності кандидатури 7 незалежних фахівців, або комітетами двічі підряд відхилено подані кандидатури незалежних фахівців, комітети проводять спільне засідання на якому самостійно здійснюють відбір членів органу оскарження, які тимчасово будуть здійснювати повноваження членів органу оскарження до призначення постійних членів органу оскарження з дотриманням строків та процедур, встановлених цим Законом.
6) З метою дотримання принципу незалежності органу оскарження до його складу не можуть входити:
народні депутати України або представники Комітетів Верховної Ради України;
члени Кабінету Міністрів України;
особи, що приймають безпосередню участь у здійсненні процедур закупівель;
пов’язані особи.
Члени органу оскарження протягом строку їхніх повноважень не можуть бути включені до комітетів з конкурсних торгів.
Не може бути членом органу оскарження особа, яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку, а також особа, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
Від Міністерства економіки України до складу органу оскарження не може бути делегована посадова особа структурного підрозділу з питань державних закупівель.
7) Члени сформованого складу органу оскарження повинні пройти навчання у сфері державних закупівель відповідно до законодавства.
8) Орган оскарження очолює Голова, який обирається з числа членів органу оскарження, шляхом таємного голосування. Рішення органу оскарження про обрання Голови вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від загальної кількості членів органу оскарження. Голова органу оскарження несе персональну відповідальність за організацію роботи органу оскарження.
9) Секретар органу оскарження обирається з числа членів органу оскарження шляхом таємного голосування. Рішення органу оскарження про обрання Секретаря вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від загальної кількості членів органу оскарження.
10) Голова, Секретар, члени органу оскарження можуть бути виключені зі складу органу оскарження колегіальним рішенням органу оскарження шляхом проведення таємного голосування. Особа щодо якої приймається таке рішення, участі у такому голосуванні участі не приймає. Рішення органу оскарження про виключення Голови, Секретаря, члена органу оскарження зі складу органу оскарження вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від загальної кількості членів органу оскарження.
11) Підставами для виключення Голови, Секретаря, членів органу оскарження зі складу органу оскарження є:
- складення повноважень за його особистою заявою;
- припинення трудових відносин з державним органом, який він представляє (для державних службовців);
- набрання законної сили рішенням суду за вчинення злочину, що тягне за собою покарання у вигляді обмеження волі, позбавлення волі; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
- набрання законної сили рішенням суду за вчинення корупційних дій;
- смерть або визнання його у порядку, встановленому законом, недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
- встановлення факту безпосередньої участі у процедурі закупівлі;
- відсутність члена органу оскарження на засіданнях органу оскарження протягом двох місяців без поважних підстав.
Виключення Голови, Секретаря, членів органу оскарження з інших підстав не допускається.
У разі складення повноважень за особистою заявою члена органу оскарження, така заява подається не менше ніж за 14 днів до дати складання повноважень.
У разі виключення зі складу органу оскарження члена органу оскарження, який був делегований від державного органу або припинення членом органу оскарження трудових відносин з державним органом, який він представляє, такий державний орган зобов’язаний у тижневий термін делегувати іншого представника.
У разі виключення зі складу органу оскарження члена органу оскарження – незалежного фахівця, до складу органу оскарження включається наступна за черговістю кандидатура незалежного фахівця з тих, що включені до резерву, погоджена Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.
12) Орган оскарження:
здійснює розгляд скарг та приймає рішення щодо них;
систематизує інформацію щодо порушень, які допускаються при здійсненні державних закупівель.
Регламент роботи органу оскарження визначається рішенням органу оскарження та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.
13) Засідання органу оскарження є правоможним, якщо на ньому присутні не менше трьох четвертих від загальної кількості членів органу оскарження. Рішення органу оскарження вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від загальної кількості членів органу оскарження. Рішення, прийняте без дотримання вимог щодо правоможності та необхідної кількості голосів, визначених цією частиною, є недійсним. Кожен член органу оскарження має один голос. Члени органу оскарження не мають права утримуватися від голосування. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови органу оскарження, а у разі його відсутності — головуючого на засіданні. За результатами засідання органу оскарження оформляється протокол, в якому відображуються результати голосування по кожному питанню та який підписується усіма присутніми членами органу оскарження. Такі протоколи протягом 3 днів з дня проведення засідання оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу.
З метою дотримання неупередженості у прийнятті рішення, у разі, якщо органом оскарження розглядається скарга на рішення, дії чи бездіяльність замовника, який делегував представника до органу оскарження, такий представник не приймає участі в голосуванні при прийнятті рішення за такою скаргою.
Порядок денний засідання органу оскарження формується Головою та Секретарем органу оскарження. У випадку наполягання будь-яким членом органу оскарження на розгляді питання, що не включене до порядку денного, таке питання повинно бути включено до порядку денного та розглянуто на наступному засіданні органу оскарження.
14) Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та підписуються Головою та Секретарем органу оскарження.
Всі рішення органу оскарження, прийняті в межах його повноважень, набирають чинності з дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання особами, яких вони стосуються.
Рішення органу оскарження підлягають обов’язковій публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 7 робочих днів з дня їх прийняття.
Усі рішення органу оскарження можуть бути оскаржені в судовому порядку.
15) Втручання у діяльність органу оскарження та вчинення тиску на його членів забороняється. У разі вчинення тиску на членів органу оскарження, члени органу оскарження повинні негайно повідомити Міністерство економіки України та правоохоронні органи для вжиття ними відповідних заходів.
16) Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи органу оскарження здійснюється Міністерством економіки України.
 
    -118- Давиденко А.А.
Пункти 4, 5 частини 2 статті 8 вилучити.
 
Враховано    
    -119- Горіна І.А.
Частину другу статті 8 викласти у такій редакції:
"2. З метою розгляду скарг при Міністерстві економіки України створюється і діє орган оскарження.
1) Орган оскарження у своїй діяльності керується Конституцією України, цим законом та іншими актами законодавства.
2) Орган оскарження формується на засадах паритетної участі представників державних органів та незалежних фахівців з питань державних закупівель (далі – незалежні фахівці) у складі 14 осіб, з яких не менше третини повинні бути з вищою юридичною освітою. Строк повноважень членів органу оскарження складає 3 роки.
До складу органу оскарження від державних органів делегуються по одному представнику від:
Міністерства економіки України,
Міністерства юстиції України;
Державного комітету статистики України;
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва;
Антимонопольного комітету України;
Секретаріату Президента України;
Ради національної безпеки і оборони України.
3) Членами органу оскарження, що представляють державні органи, можуть бути виключно державні службовці.
Членами органу оскарження, що представляють державні органи можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту, стаж роботи на провідних посадах не менше 3 років та досвід практичної діяльності у сфері державних закупівель не менше 2 років.
4) До складу органу оскарження входить 7 незалежних фахівців.
Незалежними фахівцями можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту, стаж роботи на провідних посадах не менше 3 років та досвід практичної діяльності у сфері державних закупівель не менше 2 років.
- Міністерство економіки України кожні три роки оголошує відкритий конкурс на зайняття посади члена органу оскарження. Оголошення про проведення відкритого конкурсу публікується у газеті центральних органів виконавчої влади України "Урядовий кур'єр" та державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. Оголошення про проведення відкритого конкурсу повинно містити повний перелік чітко визначених кваліфікаційних вимог до незалежних фахівців. Міністерство економіки України визначає строк для подання документів для участі у відкритому конкурсі, який не може бути меншим ніж 14 днів та не може перевищувати один місяць з дати опублікування оголошення у газеті центральних органів виконавчої влади України "Урядовий кур'єр";
- після закінчення строку для подання документів Міністерство економіки України здійснює відбір 7 незалежних фахівців, які за своїми професійними якостями та досвідом роботи відповідають вимогам, що ставляться до члена органу оскарження. Кандидатури інших незалежних фахівців, які відповідають встановленим до них вимогам, заносяться до резерву органу оскарження.
- список незалежних фахівців подається протягом 5 робочих днів з дня закінчення строку для подання документів для участі у відкритому конкурсі до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності для подальшого відбору.
- Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності здійснюють розгляд поданих Міністерством економіки України кандидатур на своїх засіданнях. За результатами розгляду поданих Міністерством економіки України кандидатур Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності погоджують список 7 кандидатур незалежних фахівців. Рішення про погодження списку кандидатур незалежних фахівців вважається прийнятим комітетом, якщо за нього проголосували не менше двох третіх від загального кількісного складу комітету. Погоджений Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності список 7 незалежних фахівців скріплюється підписами Голів обох Комітетів та передається до Міністерства економіки України.
У разі відхилення Комітетами кандидатури незалежного фахівця на посаду члена органу оскарження, Міністерство економіки України у строк не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня отримання такої інформації, подає на розгляд наступну за черговістю кандидатуру незалежного фахівця з тих, що включені до резерву. Якщо черговість кандидатур для зайняття посади члена органу оскарження вичерпана, посада члена органу оскарження залишається вакантною до проведення нового конкурсу.
5) У випадках, якщо державними органами не делеговано своїх представників до органу оскарження у строки, встановлені цим Законом, або Міністерством економіки України у строки, встановлені цим Законом, не подано на погодження Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності кандидатури 7 незалежних фахівців, або комітетами двічі підряд відхилено подані кандидатури незалежних фахівців, комітети проводять спільне засідання на якому самостійно здійснюють відбір членів органу оскарження, які тимчасово будуть здійснювати повноваження членів органу оскарження до призначення постійних членів органу оскарження з дотриманням строків та процедур, встановлених цим Законом.
6) З метою дотримання принципу незалежності органу оскарження до його складу не можуть входити:
народні депутати України або представники Комітетів Верховної Ради України;
члени Кабінету Міністрів України;
особи, що приймають безпосередню участь у здійсненні процедур закупівель;
пов’язані особи.
Члени органу оскарження протягом строку їхніх повноважень не можуть бути включені до комітетів з конкурсних торгів.
Не може бути членом органу оскарження особа, яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку, а також особа, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
Від Міністерства економіки України до складу органу оскарження не може бути делегована посадова особа структурного підрозділу з питань державних закупівель.
7) Члени сформованого складу органу оскарження повинні пройти навчання у сфері державних закупівель відповідно до законодавства.
8) Орган оскарження очолює Голова, який обирається з числа членів органу оскарження, шляхом таємного голосування. Рішення органу оскарження про обрання Голови вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від загальної кількості членів органу оскарження. Голова органу оскарження несе персональну відповідальність за організацію роботи органу оскарження.
9) Секретар органу оскарження обирається з числа членів органу оскарження шляхом таємного голосування. Рішення органу оскарження про обрання Секретаря вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від загальної кількості членів органу оскарження.
10) Голова, Секретар, члени органу оскарження можуть бути виключені зі складу органу оскарження колегіальним рішенням органу оскарження шляхом проведення таємного голосування. Особа щодо якої приймається таке рішення, участі у такому голосуванні участі не приймає. Рішення органу оскарження про виключення Голови, Секретаря, члена органу оскарження зі складу органу оскарження вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від загальної кількості членів органу оскарження.
11) Підставами для виключення Голови, Секретаря, членів органу оскарження зі складу органу оскарження є:
- складення повноважень за його особистою заявою;
- припинення трудових відносин з державним органом, який він представляє (для державних службовців);
- набрання законної сили рішенням суду за вчинення злочину, що тягне за собою покарання у вигляді обмеження волі, позбавлення волі; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
- набрання законної сили рішенням суду за вчинення корупційних дій;
- смерть або визнання його у порядку, встановленому законом, недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
- встановлення факту безпосередньої участі у процедурі закупівлі;
- відсутність члена органу оскарження на засіданнях органу оскарження протягом двох місяців без поважних підстав.
Виключення Голови, Секретаря, членів органу оскарження з інших підстав не допускається.
У разі складення повноважень за особистою заявою члена органу оскарження, така заява подається не менше ніж за 14 днів до дати складання повноважень.
У разі виключення зі складу органу оскарження члена органу оскарження, який був делегований від державного органу або припинення членом органу оскарження трудових відносин з державним органом, який він представляє, такий державний орган зобов’язаний у тижневий термін делегувати іншого представника.
У разі виключення зі складу органу оскарження члена органу оскарження – незалежного фахівця, до складу органу оскарження включається наступна за черговістю кандидатура незалежного фахівця з тих, що включені до резерву, погоджена Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.
12) Орган оскарження:
здійснює розгляд скарг та приймає рішення щодо них;
систематизує інформацію щодо порушень, які допускаються при здійсненні державних закупівель.
Регламент роботи органу оскарження визначається рішенням органу оскарження та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.
13) Засідання органу оскарження є правоможним, якщо на ньому присутні не менше трьох четвертих від загальної кількості членів органу оскарження. Рішення органу оскарження вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від загальної кількості членів органу оскарження. Рішення, прийняте без дотримання вимог щодо правоможності та необхідної кількості голосів, визначених цією частиною, є недійсним. Кожен член органу оскарження має один голос. Члени органу оскарження не мають права утримуватися від голосування. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови органу оскарження, а у разі його відсутності — головуючого на засіданні. За результатами засідання органу оскарження оформляється протокол, в якому відображуються результати голосування по кожному питанню та який підписується усіма присутніми членами органу оскарження. Такі протоколи протягом 3 днів з дня проведення засідання оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу.
З метою дотримання неупередженості у прийнятті рішення, у разі, якщо органом оскарження розглядається скарга на рішення, дії чи бездіяльність замовника, який делегував представника до органу оскарження, такий представник не приймає участі в голосуванні при прийнятті рішення за такою скаргою.
Порядок денний засідання органу оскарження формується Головою та Секретарем органу оскарження. У випадку наполягання будь-яким членом органу оскарження на розгляді питання, що не включене до порядку денного, таке питання повинно бути включено до порядку денного та розглянуто на наступному засіданні органу оскарження.
14) Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та підписуються Головою та Секретарем органу оскарження.
Всі рішення органу оскарження, прийняті в межах його повноважень, набирають чинності з дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання особами, яких вони стосуються.
Рішення органу оскарження підлягають обов’язковій публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 7 робочих днів з дня їх прийняття.
Усі рішення органу оскарження можуть бути оскаржені в судовому порядку.
15) Втручання у діяльність органу оскарження та вчинення тиску на його членів забороняється. У разі вчинення тиску на членів органу оскарження, члени органу оскарження повинні негайно повідомити Міністерство економіки України та правоохоронні органи для вжиття ними відповідних заходів.
16) Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи органу оскарження здійснюється Міністерством економіки України.
 
Враховано    
    -120- Богословська І.Г.
Частину другу статті 8 вилучити.
 
Враховано    
    -121- Бурлаков П.М.
У пункті 2 статті 8 Розділу ІІ вилучити підпункт 2 та підпункт 3.
 
Враховано    
    -122- Бурлаков П.М.
У підпункті 5 пункту 2 статті 8 Розділу ІІ вилучити пункт 2 та пункт 3, слова «у разі порушення встановлених строків їх подання та наявності вмотивованих підстав для відхилення відповідних рекомендацій» вилучити.
 
Враховано    
102. Стаття 9. Комісія з питань розгляду скарг та моніторингу закупівель
 
-123- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Давиденко А.А.
Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 9 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -124- Жебрівський П.І.
Вилучити статтю 9 Розділу П та по всьому тексту проекту закону вилучити норми щодо повноважень покладених на Комісію з питань розгляду скарг та моніторингу закупівель.
 
Враховано    
103. 1. При Уповноваженому органі діє Комісія з питань розгляду скарг та моніторингу закупівель (далі — Комісія).
Комісія:
здійснює розгляд скарг, поданих учасниками в порядку, передбаченому цим Законом;
подає Уповноваженому органу рекомендації щодо погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі у одного учасника;
розробляє та подає на затвердження Уповноваженому органу методики:
визначення суми збитків у разі недотримання вимог законодавства під час здійснення закупівель;
проведення розрахунку калькуляції ціни предмета закупівлі з урахуванням технічних та якісних характеристик товарів, робіт і послуг.
 
-125- Бурлаков П.М.
У пункті 1 статті 9 Розділу ІІ вилучити слова :
«розробляє та подає на затвердження Уповноваженому органу методики:
визначення суми збитків у разі недотримання вимог законодавства під час здійснення закупівель;
проведення розрахунку калькуляції ціни предмета закупівлі з урахуванням технічних та якісних характеристик товарів, робіт і послуг».
 
Враховано      
104. 2. До складу Комісії входять по одному представнику від Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Державного казначейства України, Антимонопольного комітету України, Державної інспекції з контролю за цінами, Рахункової палати, Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Членами Комісії можуть бути виключно державні службовці.
Персональний склад Комісії затверджується Уповноваженим органом та оприлюднюється на веб-порталі такого органу.
Головою Комісії є заступник Міністра економіки України.
 
-126- Терещук С.М.
В пункті 2 статті 9 виключити вимогу, що до складу Комісії з питань розгляду скарг та моніторингу закупівель мають входити представники від Комітетів Верховної Ради.
 
Враховано      
105. 3. Регламент роботи Комісії визначається рішенням Комісії та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.
Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини членів Комісії. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало дві третини членів Комісії, присутніх на її засіданні. Кожен член Комісії має один голос. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії, а у разі його відсутності —головуючого на засіданні. Рішення Комісії оформляється протоколом за підписом голови Комісії.
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Комісії здійснюється Уповноваженим органом.
 
      
106. Стаття 10. Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері закупівель
 
-127- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Змінити назву статті 10 проекту Закону та викласти її у новій редакції: «Стаття 10. Громадський контроль у сфері державних закупівель.
 
Враховано   Стаття 9. Громадський контроль у сфері державних закупівель
 
107. 1. Замовники і учасники процедур закупівель та Уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до Законів України «Про об’єднання громадян», «Про звернення громадян» і «Про інформацію».
2. Уповноважений орган, розпорядники державних коштів зобов’язані забезпечити належне реагування на звернення громадян і громадських організацій та їх спілок.
3. Громадяни і громадські організації та їх спілки не мають права втручатися у діяльність Уповноваженого органу та процедуру визначення замовником переможця торгів.
4. Під час проведення процедур розкриття тендерних пропозицій мають право бути присутніми представники засобів масової інформації.
 
-128- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
1. Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації у сфері державних закупівель, що підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону.
2. Замовники і учасники процедур закупівель та Уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до Законів України «Про об’єднання громадян», «Про звернення громадян» і «Про інформацію».
3. Громадяни і громадські організації та їх спілки не мають права втручатися у діяльність Уповноваженого органу та процедуру визначення замовником переможця торгів.
4. Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації. Замовники зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів.».
 
Враховано   1. Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону.
2. Замовники і учасники процедур закупівель та Уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до Законів України «Про об’єднання громадян», «Про звернення громадян» і «Про інформацію».
3. Громадяни і громадські організації та їх спілки не мають права втручатися у діяльність Уповноваженого органу та процедуру визначення замовником переможця торгів.
4. Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації. Замовники зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 
108. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
109. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ
 
   ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ
 
110. Стаття 11. Оприлюднення інформації про закупівлю
 
   Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю
 
111. 1. Замовник оприлюднює інформацію про закупівлю, а саме:
річний план закупівель;
оголошення про заплановану закупівлю (запит цінових пропозицій, запрошення);
оголошення про проведення попередньої кваліфікації;
протокол розкриття тендерних (цінових) пропозицій;
протокол оцінки тендерних пропозицій;
повідомлення про акцепт тендерної пропозиції;
оголошення про результати процедури закупівлі;
відомості, що стосуються розгляду скарги, поданої згідно з цим Законом (про отримання скарги, рішення щодо розгляду скарги);
тендерну документацію, зміни до неї та роз’яснення, крім випадків, коли інформація, що міститься в тендерній документації, згідно із законодавством не може бути оприлюднена;
звіт про результати проведення процедури закупівлі;
повідомлення про відміну процедури закупівлі (у разі наявності такого повідомлення).
 
-129- Горіна І.А.
Частину першу статті 11 проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:
склад комітету з конкурсних торгів, зміни до нього – протягом 5 робочих днів з дня затвердження;
положення про комітет з конкурсних торгів, зміни до нього – протягом 5 робочих днів з дня затвердження;
кошторис (тимчасовий кошторис), фінансовий план (план асигнувань, план використання бюджетних (державних) коштів), зміни до них – протягом 5 робочих днів з дня їх затвердження;
річний план закупівель, зміни до нього – протягом 5 робочих днів з дня його затвердження;
оголошення про проведення процедури закупівлі – у день публікації у державному офіційному бюлетені з питань закупівель, але не пізніше як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо Законом для окремих процедур закупівлі не встановлений інший строк;
обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника – одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі;
відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника – не пізніш як через 15 робочих днів з дати видачі листа-погодження (листа про відмову у погодженні);
документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію – в день публікації оголошення про проведення процедури закупівлі у державному офіційному бюлетені з питань закупівель, але не пізніше ніж за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо Законом для окремих процедур закупівлі не встановлений інший строк;
зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності) – протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш як за 7 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій;
протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій - протягом 3 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;
інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу – протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення;
протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій – протягом 3 робочих днів з дня затвердження протоколу оцінки таких пропозицій;
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції – протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
повідомлення учасників про результати процедури закупівлі – протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації – протягом 3 робочих днів після її завершення;
відомості, що стосуються отримання та розгляду скарги, поданої згідно з цим Законом (інформація про отримання скарги із зазначенням предмета скарги, дати надходження), рішення щодо розгляду скарги – протягом 3 робочих днів з дня надходження скарги (дня отримання інформації про надходження скарги), рішення за результатами розгляду скарги;
оголошення про результати процедури закупівлі – в день публікації у державному офіційному друкованому бюлетені з питань державних закупівель, але не пізніше як через 7 днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися;
повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися (у разі наявності) - протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення;
звіт про результати проведення процедури закупівлі – протягом 3 робочих днів з дня його затвердження;
інформацію про одностороннє розірвання договору про закупівлю (у разі наявності) – протягом 5 робочих днів з дня прийняття такого рішення;
інформацію про визнання договору недійсним (нікчемним) (у разі наявності) – з дня припинення зобов’язань за договором про закупівлю у зв’язку з його недійсністю (нікчемністю);
у разі наявності спору, що розглядається судом, відомості про позов (інформація про отримання позову судом із зазначенням позивача, предмета позову, дати надходження) та судові рішення, ухвалені під час його розгляду, – протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
Веб-портал Уповноваженого органу повинен відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації, що є власністю держави, забезпечувати вільний та безоплатний доступ до нього.".
 
Враховано   1. Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:
склад комітету з конкурсних торгів, зміни до нього – протягом 5 робочих днів з дня затвердження;
положення про комітет з конкурсних торгів, зміни до нього – протягом 5 робочих днів з дня затвердження;
кошторис (тимчасовий кошторис), фінансовий план (план асигнувань, план використання бюджетних (державних) коштів), зміни до них – протягом 5 робочих днів з дня їх затвердження;
річний план закупівель, зміни до нього – протягом 5 робочих днів з дня його затвердження;
оголошення про проведення процедури закупівлі – у день публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніше як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо Законом для окремих процедур закупівлі не встановлений інший строк;
обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника – одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі;
відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника – не пізніш як через 15 робочих днів з дати видачі листа-погодження (листа про відмову у погодженні);
документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію – в день публікації оголошення про проведення процедури закупівлі у державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель, але не пізніше ніж за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо Законом для окремих процедур закупівлі не встановлений інший строк;
зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності) – протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш як за 7 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій;
протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій - протягом 3 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;
інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу – протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення;
протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій – протягом 3 робочих днів з дня затвердження протоколу оцінки таких пропозицій;
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції – протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
повідомлення учасників про результати процедури закупівлі – протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації – протягом 3 робочих днів після її завершення;
відомості, що стосуються отримання та розгляду скарги, поданої згідно з цим Законом (інформація про отримання скарги із зазначенням предмета скарги, дати надходження) – протягом 3 робочих днів з дня надходження скарги (дня отримання інформації про надходження скарги), рішення за результатами розгляду скарги - протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення;
оголошення про результати процедури закупівлі – в день публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніше як через 7 днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися;
повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися (у разі наявності) - протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення;
звіт про результати проведення процедури закупівлі – протягом 3 робочих днів з дня його затвердження;
інформацію про одностороннє розірвання договору про закупівлю (у разі наявності) – протягом 5 робочих днів з дня прийняття такого рішення;
інформацію про визнання договору недійсним (нікчемним) (у разі наявності) – з дня припинення зобов’язань за договором про закупівлю у зв’язку з його недійсністю (нікчемністю);
у разі наявності спору, що розглядається судом, відомості про позов (інформація про отримання позову судом із зазначенням позивача, предмета позову, дати надходження) та судові рішення, ухвалені під час його розгляду, – протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
Веб-портал Уповноваженого органу повинен відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації, що є власністю держави, забезпечувати вільний та безоплатний доступ до нього.
 
    -130- Попов О.П.
Частини першу та третю статті 11 викласти у такій редакції:
"1. Замовник оприлюднює інформацію про закупівлю, а саме:
річний план закупівель;
оголошення про заплановану закупівлю;
оголошення про проведення попередньої кваліфікації;
оголошення про результати процедури закупівлі.
3. Процедура закупівлі не може проводитися до розміщення оголошення (запиту цінових пропозицій, запрошення) про неї згідно з абзацом другим частини другої цієї статті, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Законом, процедури торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій та закупівлі у одного учасника.";
 
Відхилено    
    -131- Давиденко А.А.
Частину 1 статті 11 викласти в редакції:
«1. Замовник оприлюднює інформацію про закупівлю, а саме:
річний план закупівель;
оголошення про заплановану закупівлю (запит цінових пропозицій, запрошення);
оголошення про проведення попередньої кваліфікації;
оголошення про результати процедури закупівлі;
звіт про результати проведення процедури закупівлі;
повідомлення про відміну процедури закупівлі (у разі наявності такого повідомлення).»
 
Відхилено    
    -132- Богословська І.Г.
Частину першу статті 11 викласти у такій редакції:
"1. Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю а саме:
склад тендерного комітету, зміни до нього протягом 5 робочих днів з дати затвердження;
положення про тендерний комітет, зміни до нього протягом 5 робочих днів з дати затвердження;
кошторис (тимчасовий кошторис), фінансовий план (план асигнувань, план використання бюджетних (державних) коштів), зміни до них не пізніше 5 робочих днів з дати їх затвердження;
річний план закупівель, зміни до нього не пізніше 5 робочих днів з дати його затвердження;
оголошення про проведення процедури закупівлі - у день публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніше ніж за 30 днів до дати розкриття тендерних пропозицій (кваліфікаційних пропозицій), якщо Законом для окремих процедур закупівлі не встановлений інший строк;
обґрунтування застосування процедури торгів з обмеженою участю чи процедури закупівлі в одного учасника одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі;
відомості щодо рішення уповноваженого органу про погодження (відмову у погодженні) процедури торгів з обмеженою участю чи процедури закупівлі у одного учасника не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати видачі листа-погодження (листа про відмову у погодженні);
тендерну документацію (кваліфікаційну документацію) у день публікації оголошення про проведення процедури закупівлі у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніше ніж за 30 днів до дати розкриття тендерних пропозицій (кваліфікаційних пропозицій), якщо Законом для окремих процедур закупівлі не встановлений інший строк;
зміни до тендерної документації (кваліфікаційної документації) та роз'яснення до неї (у разі наявності) протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення про їх внесення, але не пізніше ніж за 7 днів до дати розкриття тендерних пропозицій (кваліфікаційних пропозицій);
протокол розкриття тендерних пропозицій (цінових, кваліфікаційних пропозицій) протягом 3 робочих днів з дати розкриття тендерних пропозицій (цінових, кваліфікаційних пропозицій);
інформацію про відхилення тендерних пропозицій (цінових, кваліфікаційних пропозицій) та підстави такого відхилення у вигляді протоколу протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення;
протокол оцінки тендерних пропозицій (цінових пропозицій) протягом одного робочого дня з моменту оцінки таких пропозицій;
протокол про визначення переможця процедури закупівлі не пізніше одного робочого дня з дати прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
повідомлення про акцепт тендерної пропозиції протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації протягом 3 робочих днів після її завершення;
відомості, що стосуються отримання та розгляду скарг (інформація про отримання скарги із зазначенням особи скаржника, предмету скарги, дати надходження), рішення щодо розгляду скарги протягом 3 робочих днів з дати надходження скарги (дати отримання інформації про надходження скарги (звернення), рішення щодо розгляду скарги (звернення);
оголошення про результати процедури закупівлі у день публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніше ніж через 7 днів з дати укладення договору про закупівлю;
повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися (у разі наявності такого повідомлення) протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення;
звіт про результати проведення процедури закупівлі протягом 3 робочих днів з дати його затвердження;
інформацію про одностороннє розірвання договору про закупівлю (у разі наявності) протягом 5 робочих днів з дати прийняття такого рішення;
інформацію про визнання договору недійсним (нікчемним) (у разі наявності) інформацію про визнання договору недійсним (нікчемним) (у разі наявності) – з моменту припинення зобов’язань за договором про закупівлю у зв’язку з його одностороннім розірванням.
у разі наявності спору, що розглядається судом, відомості про позов (інформація про отримання позову судом із зазначенням позивача, предмету позову, дати надходження) та судові рішення, ухвалені при його розгляді, протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
У разі надходження звернень замовників, учасників, контролюючих органів, Уповноважений орган також безоплатно розміщує на веб-порталі іншу інформацію з питань державних закупівель.
Веб-портал Уповноваженого органу повинен відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації, що є власністю держави, забезпечувати вільний та безоплатний доступ до нього."
 
Відхилено    
112. 2. Оголошення про заплановану закупівлю (запит цінових пропозицій, запрошення) та про результати процедури закупівлі обов’язково безоплатно публікуються у державному офіційному бюлетені з питань закупівель.
Інформація, зазначена в частині першій цієї статті, обов’язково безоплатно розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу.
Інформація, зазначена в частині першій цієї статті, повинна бути розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу в день її публікації у державному офіційному бюлетені з питань закупівель.
У разі коли інформація, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу, містить відомості, що відрізняються від тих, які опубліковано в державному офіційному бюлетені з питань закупівель, автентичною вважається інформація, опублікована в державному офіційному бюлетені з питань закупівель.
Інформація, зазначена в частині першій цієї статті може додатково оприлюднюватися на вибір замовника в інших засобах масової інформації, на веб-сайтах замовників або відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування.
Замовник також може оприлюднювати іншу інформацію про закупівлі, крім інформації, яка становить державну таємницю.
 
-133- Горіна І.А.
Частину другу статті 11 викласти у такій редакції:
"2. Оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника), повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника), оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника) обов’язково безоплатно публікуються в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель у терміни, встановлені цим Законом для оприлюднення відповідної інформації. Випуск державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель здійснюється з періодичністю не рідше одного разу на тиждень.
Інформація, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу, повинна відповідати інформації, яку опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. У разі коли інформація, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу, містить відомості, що відрізняються від тих, які опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, автентичною вважається інформація, опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. У разі, якщо дата оприлюднення та дата публікації інформації про державні закупівлі не співпадають, дата публікації у такому випадку вважається визначальною. Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар комітету з конкурсних торгів замовника. Інформація, зазначена в частині першій цієї статті, може додатково оприлюднюватися на вибір замовника в інших засобах масової інформації, на веб-сайтах замовника (у разі наявності) або веб-сайтах відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування.
Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель безоплатно.".
 
Враховано   2. Оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника), повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника), оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника) обов’язково безоплатно публікуються в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель у терміни, встановлені цим Законом для оприлюднення відповідної інформації.
Випуск державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель здійснюється з періодичністю не рідше одного разу на тиждень.
Інформація, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу, повинна відповідати інформації, яку опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
У разі коли інформація, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу, містить відомості, що відрізняються від тих, які опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, автентичною вважається інформація, опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
У разі, якщо дата оприлюднення та дата публікації інформації про державні закупівлі не співпадають, дата публікації у такому випадку вважається визначальною.
Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар комітету з конкурсних торгів замовника.
Інформація, зазначена в частині першій цієї статті, може додатково оприлюднюватися на вибір замовника в інших засобах масової інформації, на веб-сайтах замовника (у разі наявності) або веб-сайтах відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування.
Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель безоплатно.
 
    -134- Попов О.П.
В абзаці першому частини другої статті 11 проекту Закону слова « (запит цінових пропозицій, запрошення)» вилучити.
 
Відхилено    
    -135- Богословська І.Г.
В абзаці першому частини другої статті 11 проекту Закону слова "заплановану закупівлю (запит цінових пропозицій, запрошення)" замінити словами "проведення процедури закупівлі", абзац доповнити словами "у терміни, встановлені цим Законом для оприлюднення відповідної інформації";
Абзац третій частини другої статті 11 виключити.
 
Враховано    
    -136- Яценко А.В.
Частину другу статті 11 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, публікується у державному офіційному бюлетені з питань закупівель безоплатно."
 
Враховано    
113. 3. Процедура закупівлі не може проводитися до розміщення оголошення (запиту цінових пропозицій, запрошення) про неї згідно з абзацом другим частини другої цієї статті, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Законом, процедури торгів з обмеженою участю та закупівлі у одного учасника.
 
-137- Богословська І.Г.
Частину третю статті 11 проекту Закону викласти у такій редакції:
"3. Процедура закупівлі не може проводитися до розміщення оголошення про неї згідно з абзацом першим частини другої цієї статті."
 
Відхилено   3. Процедура закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель згідно з абзацом першим частини другої цієї статті.
 
    -138- Горіна І.А.
Частину третю статті 11 викласти у такій редакції:
"3. Процедура закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без публікації оголошення про проведення процедури закупівлі у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель згідно з абзацом першим частини другою цієї статті."
 
Враховано    
    -139- Попов О.П.
Частину 3 статті 11 викласти в такій редакції : «3. Процедура закупівлі не може проводитися до розміщення оголошення про неї згідно з абзацом другим частини другої цієї статті, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Законом, процедури торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій та закупівлі у одного учасника.»
 
Відхилено    
114. 4. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників додатково розміщуються у відповідних міжнародних виданнях та на веб-порталі Уповноваженого органу однією з іноземних мов, що використовуються у міжнародній торгівлі, у разі, коли очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
для товарів — 200 тисячам євро;
для послуг — 300 тисячам євро;
для робіт — 500 тисячам євро.
 
-140- Горіна І.А.
Абзаци перший-четвертий частини четвертої статті 11 викласти у такій редакції:
"4. Оголошення про заплановану закупівлю та про результати процедури закупівлі обов’язково додатково розміщуються у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу та на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, у разі, коли очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
для товарів – 200 тисячам євро;
для послуг — 300 тисячам євро;
для робіт — 500 тисячам євро.".
 
Враховано   4. Оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі обов’язково додатково розміщуються у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу та на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
для товарів – 200 тисячам євро;
для послуг — 300 тисячам євро;
для робіт — 500 тисячам євро.
 
115. Курс євро фіксується згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день відправлення для публікації оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації.
 
   Курс євро фіксується згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день відправлення для публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі.
 
116. 5. Оприлюднення в Інтернет інформації, передбаченої частиною першою цієї статті, не вважається здійсненням електронних закупівель.
 
-141- Горіна І.А.
Частину п’яту статті 11 проекту Закону викласти у такій редакції:
"5. Оприлюднення в Інтернет інформації, передбаченої частиною першою цієї статті, не вважається здійсненням електронних закупівель."
 
Враховано      
117. 6. Доступ користувачів до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, є безоплатним.
 
-142- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Частину шосту статті 11 проекту Закону викласти у такій редакції:
"6. Доступ користувачів до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним".
 
Враховано   5. Доступ користувачів до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним. Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, приймається для розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу безоплатно.
 
    -143- Яценко А.В.
Частину другу статті 11 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, приймається для розміщення на веб-порталі уповноваженого органу безоплатно."
 
Враховано    
118. 7. Порушення порядку оприлюднення, передбаченого цим Законом, є підставою для визнання процедури закупівлі Комісією або судом недійсною.
 
-144- Горіна І.А.
Частину сьому статті 11 виключити.
 
Враховано      
    -145- Давиденко А.А.
У частині 7 статті 11 слова «Комісією або» вилучити.
 
Враховано    
    -146- Мірошниченко Ю.Р.
У пункті 7 статті 11 слово "Комісією" замінити словами "Уповноваженим органом".
 
Відхилено    
    -147- Богословська І.Г.
Частину сьому статті 11 викласти у такій редакції:
"7. Порушення порядку публікації або неопублікування інформації про державні закупівлі, передбаченої абзацом першим частини другої цієї статті, а також неоприлюднення тендерної документації, є підставою для відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури недійсними.
Порушення порядку оприлюднення або не оприлюднення інформації про державні закупівлі, передбаченої частиною першої цієї статті, крім тендерної (кваліфікаційної) документації може бути підставою для відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури недійсними.".
 
Відхилено    
119. Стаття 12. Тендерний комітет
 
   Стаття 11. Комітет з конкурсних торгів
 
120. 1. Тендерний комітет утворюється замовником (генеральним замовником) для організації та проведення процедур закупівель.
 
   1. Комітет з конкурсних торгів утворюється замовником (генеральним замовником) для організації та проведення процедур закупівель.
 
121. Тендерний комітет діє на засадах колегіальності за відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості.
 
-148- Горіна І.А.
Абзац другий частини першої У статті 12 викласти у такій редакції:
"Комітет з конкурсних торгів діє на засадах колегіальності та неупередженості членів комітету з конкурсних торгів. Членство в комітеті з конкурсних торгів не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі
 
Враховано   Комітет з конкурсних торгів діє на засадах колегіальності та неупередженості членів комітету з конкурсних торгів. Членство в комітеті з конкурсних торгів не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі
 
122. 2. Склад тендерного комітету та положення про тендерний комітет затверджуються рішенням замовника (генерального замовника). До складу тендерного комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України та депутати сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад.
До складу тендерного комітету входять не менше п’яти осіб.
 
-149- Горіна І.А.
Абзац другий частини другої статті 12 доповнити реченням такого змісту:
"У разі, якщо штатна чисельність працівників замовника є меншою ніж 5 осіб, кількість членів комітету з конкурсних торгів повинна дорівнювати штатній чисельності замовника";
частину доповнити новим абзацом такого змісту:
"Всі члени комітету з конкурсних торгів повинні пройти навчання спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Підвищення кваліфікації спеціалістів здійснюється не рідше одного разу кожні два роки у порядку, встановленому Уповноваженим органом."
 
Враховано   2. Склад комітету з конкурсних торгів та положення про комітет з конкурсних торгів затверджуються рішенням замовника (генерального замовника). До складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад .
До складу комітету з конкурсних торгів входить не менше п’яти осіб. У разі, якщо штатна чисельність працівників замовника є меншою ніж 5 осіб, кількість членів комітету з конкурсних торгів повинна дорівнювати штатній чисельності замовника
Всі члени комітету з конкурсних торгів повинні пройти навчання спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель здійснюється не рідше одного разу кожні два роки у порядку, встановленому Уповноваженим органом.
 
123. 3. Експерти та консультанти, які залучаються до роботи тендерних комітетів на договірних засадах відповідно до законодавства, не можуть бути членами тендерного комітету і не несуть відповідальності за рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету та службових осіб замовника, учасника чи інших осіб, за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, а також за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.
 
-150- Горіна І.А.
Частину третю статті 12 виключити.
 
Враховано      
124. 4. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова. Голова тендерного комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
Голова, заступник голови та секретар тендерного комітету повинні отримати документ про проходження навчання (підвищення кваліфікації) у сфері закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом.
 
-151- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Абзац другий частини четвертої статті 12 проекту Закону виключити.
 
Враховано   3. Керівництво роботою комітету з конкурсних торгів здійснює його голова. Голова комітету з конкурсних торгів організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
4. Комітет з конкурсних торгів:
планує протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);
складає та затверджує річний план державних закупівель;
здійснює вибір процедури закупівлі;
проводить процедури закупівель, попередню кваліфікацію учасників;
забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;
забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених цим Законом;
здійснює інші дії, передбачені цим Законом.
 
    -152- Горіна І.А.
Після частини четвертої статті 12 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
"5. Тендерний комітет:
планує протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);
складає та затверджує річний план державних закупівель;
здійснює вибір процедури закупівлі;
проводить процедури закупівель, попередню кваліфікацію учасників;
забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця.
забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених цим законом;
здійснює інші дії, передбачені цим Законом".
 
Враховано    
125. 5. Рішення тендерного комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, що брали участь у голосуванні.
Члени тендерного комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.
 
-153- Горіна І.А.
У частині пятій статті 12 слова "що брали участь у голосуванні" замінити словами "присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол, про це зазначається у протоколі з зазначенням причин відмови."
 
Враховано   6. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол, про це зазначається у протоколі з зазначенням причин відмови.
Члени комітету з конкурсних торгів несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законодавства України.
 
126. 6. Типове положення про тендерний комітет розробляється та затверджується Уповноваженим органом.
 
   7. Типове положення про комітет з конкурсних торгів розробляється та затверджується Уповноваженим органом.
 
127. Стаття 13. Процедури закупівлі
 
   Стаття 12. Процедури закупівлі
 
128. 1. Закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур:
 
   1. Закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур:
 
129. відкриті торги;
 
   відкриті торги;
 
130. відкриті торги із зменшенням ціни;
 
-154- Горіна І.А.
Абзаци третій та четвертий частини першої статті 13 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
131. редукціон;
 
      
132. двоступеневі торги;
 
   двоступеневі торги;
 
133. запит цінових пропозицій;
 
   запит цінових пропозицій;
 
134. торги з обмеженою участю;
 
-155- Горіна І.А.
Абзац сьомий частини першої статті 13 викласти у такій редакції:
"попередня кваліфікація учасників".
 
Враховано   попередня кваліфікація учасників;
 
135. закупівля у одного учасника.
 
   закупівля в одного учасника.
 
136. 2. Замовник має право здійснити закупівлю за однією з процедур, зазначених у частині першій цієї статті (крім процедур торгів з обмеженою участю та закупівлі у одного учасника), шляхом здійснення електронних закупівель з використанням інформаційної системи в Інтернет з дотриманням вимог, установлених цим Законом та іншими актами законодавства України.
 
-156- Горіна І.А.
Частину другу статті 13 виключити.
 
Враховано   2. Відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника – члени комітету з конкурсних торгів персонально.
 
    -157- Горіна І.А.
Доповнити статтю 13 новою частиною такого змісту:
"3. Відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові особи замовника – члени тендерного комітету персонально.
 
Враховано    
137. Стаття 14. Закупівля на засадах координації
 
   Стаття 13. Закупівля на засадах координації
 
138. 1. Кабінет Міністрів України за поданням Уповноваженого органу затверджує перелік товарів та послуг, закупівля яких здійснюється на засадах координації за кошти Державного бюджету України, визначає генерального замовника.
 
-158- Горіна І.А.
Абзаци перший та другий викласти у такій редакції:
"1. Кабінет Міністрів України має право за поданням Уповноваженого органу затвердити перелік товарів, закупівля яких здійснюється на засадах координації за кошти Державного бюджету України, та визначити генерального замовника.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим та виконавчі органи місцевих рад мають право затвердити перелік товарів та послуг, закупівля яких здійснюється на засадах координації за кошти бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, та відповідно визначити генерального замовника.".
 
Враховано   1. Кабінет Міністрів України має право за поданням Уповноваженого органу затвердити перелік товарів, закупівля яких здійснюється на засадах координації за кошти Державного бюджету України, та визначити генерального замовника.
 
139. Рада міністрів Автономної Республіки Крим та виконавчі органи місцевих рад затверджують перелік товарів та послуг, закупівля яких здійснюється на засадах координації за кошти бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, та відповідно визначають генерального замовника.
 
   Рада міністрів Автономної Республіки Крим та виконавчі органи місцевих рад мають право затвердити перелік товарів та послуг, закупівля яких здійснюється на засадах координації за кошти бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, та відповідно визначити генерального замовника.
 
140. Порядок здійснення закупівель на засадах координації встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого органу.
 
-159- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Абзац третій частини першої статті 14 викласти у такій редакції:
"Особливості взаємодії між генеральним замовником та замовниками при здійсненні закупівлі на засадах координації визначається Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   Особливості взаємодії між генеральним замовником та замовниками при здійсненні закупівлі на засадах координації, визначається Кабінетом Міністрів України
 
141. 2. Генеральний замовник:
 
   2. Генеральний замовник:
 
142. проводить процедуру закупівлі відповідно до вимог цього Закону та визначає її переможця;
 
   проводить процедуру закупівлі відповідно до вимог цього Закону та визначає її переможця;
 
143. інформує всіх заінтересованих замовників про результати процедури закупівлі.
 
   інформує всіх заінтересованих замовників про результати процедури закупівлі.
 
144. 3. Замовник укладає договір про закупівлю з переможцем процедури закупівлі, що визначений генеральним замовником, крім випадків, коли товар чи послуга не відповідає вимогам замовника щодо їх технічних характеристик, якості, умов поставки, ціни. У такому разі замовник має право відмовитися від акцепту тендерної пропозиції та укладення договору про закупівлю, поінформувавши про це генерального замовника, і провести процедуру закупівлі такого товару чи послуги. Про укладення договору про закупівлю або про відмову в його укладенні замовники повідомляють генерального замовника у порядку, установленому Уповноваженим органом.
 
-160- Горіна І.А.
У частині третій статті 14:
1) в абзаці першому слова "чи послуг" та "акцепту тендерної пропозиції та" виключити.
 
Враховано   3. Замовник укладає договір про закупівлю з переможцем процедури закупівлі, визначеним генеральним замовником, крім випадків, коли товар не відповідає вимогам замовника щодо його технічних характеристик, якості, умов поставки, ціни. У такому разі замовник має право відмовитися від укладення договору про закупівлю, поінформувавши про це генерального замовника, та провести процедуру закупівлі такого товару. Про укладення договору про закупівлю або про відмову в його укладенні замовники повідомляють генерального замовника у порядку, встановленому Уповноваженим органом.
Якщо замовник вважає, що процедуру закупівлі проведено з порушенням вимог, встановлених цим Законом, замовник має право відмовитися від укладення договору про закупівлю, поінформувавши про це генерального замовника та орган оскарження.
 
145. 4. Генеральний замовник після отримання від замовників повідомлень про укладення договорів про закупівлю або відмову в його укладенні подає Уповноваженому органу і всім заінтересованим замовникам звіт про результати процедури закупівлі із зазначенням у ньому найменувань усіх замовників.
 
-161- Горіна І.А.
У частині четвертій статті 14 після слова "замовник" доповнити словами "протягом 5 робочих днів", після слів "Уповноваженому органу" доповнити словами "контролюючим органам".
 
Враховано   4. Генеральний замовник протягом 5 робочих днів з дня отримання від замовників повідомлень про укладення договору про закупівлю або відмову в його укладенні подає Уповноваженому органу, органам державної влади, які здійснюють контроль у сфері закупівель, і всім заінтересованим замовникам звіт про результати процедури закупівлі із зазначенням у ньому найменувань усіх замовників.
5. Інформація про проведення закупівлі на засадах координації оприлюднюється генеральним замовником відповідно до статті 10 цього Закону.
 
    -162- Горіна І.А.
Статтю 14 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
"5. Інформація про проведення закупівлі на засадах координації оприлюднюється генеральним замовником відповідно до статті 11 цього Закону."
 
Враховано    
146. Стаття 15. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі
 
   Стаття 14. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі
 
147. 1. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється у письмовій формі.
 
-163- Терещук С.М.
У пункті 1 статті 15 уточнити про яку інформацію йде мова.
 
Відхилено   1. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється у письмовій формі.
 
148. У разі коли замовник та учасники надали інформацію під час проведення процедури закупівлі в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути ними письмово підтверджений.
 
   У разі якщо замовник та учасники під час проведення процедури закупівлі надали інформацію в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути ними письмово підтверджений.
 
149. 2. Подання інформації під час здійснення електронних закупівель здійснюється замовником та учасниками в електронній формі згідно з вимогами законодавства.
 
-164- Горіна І.А.
Частину другу статті 15 викласти у такій редакції:
"2. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду."
 
Враховано   2. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.
 
150. Стаття 16. Мова, що застосовується під час проведення процедур закупівель
 
   Стаття 15. Мова, що застосовується під час проведення процедур закупівель
 
151. 1. Тендерні (кваліфікаційні) пропозиції подаються мовою (мовами), зазначеною (зазначеними) замовником у тендерній (кваліфікаційній) документації.
 
-165- Горіна І.А.
Частину першу статті 16 викласти у такій редакції:
"1. Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою."
 
Враховано   1. Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
 
152. 2. Якщо очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів — 200 тисячам євро, для послуг — 300 тисячам євро, для робіт — 500 тисячам євро, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською мовою та іншою мовою, що використовується у міжнародній торгівлі. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.
 
-166- Горіна І.А.
Перше речення частини другої статті 16 викласти у такій редакції:
«2. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 11 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами."
 
Враховано   2. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.
 
153. Стаття 17. Кваліфікаційні вимоги до учасників
 
-167- Горіна І.А.
Назву статті 17 викласти у такій редакції:
"Кваліфікаційні критерії".
 
Враховано   Стаття 16. Кваліфікаційні критерії
 
154. 1. Замовник вимагає від учасників подання ними підтвердженої документально інформації про відповідність учасника таким кваліфікаційним вимогам:
наявність дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності (у випадках, передбачених законодавством);
наявність обладнання, коштів і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
сплата податків і зборів (обов’язкових платежів)
провадження учасником господарської діяльності відповідно до положень його статуту;
відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення стосовно нього провадження у справі про банкрутство.
2. Визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні вимоги та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким вимогам, зазначаються у тендерній (кваліфікаційній) документації.
3. Документи, які не передбачені законодавством для учасників — фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.
4. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.
 
-168- Горіна І.А.
Статтю 17 проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. Замовник вимагає від учасників або учасників попередньої кваліфікації подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.
2. Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати такі кваліфікаційні дані, які відповідають наступним критеріям:
наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).
3. Визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників або учасників попередньої кваліфікації про відповідність їх таким критеріям, зазначаються в документації конкурсних торгів або кваліфікаційній документації, та вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника).
4. Документи, що не передбачені законодавством для учасників або учасників попередньої кваліфікації — фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційної пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника).
5. Усі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим частиною другою цієї статті, та за відсутності інших, передбачених цим Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.».
 
Враховано   1. Замовник вимагає від учасників або учасників попередньої кваліфікації подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.
2. Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати такі кваліфікаційні дані, які відповідають наступним критеріям:
наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).
3. Визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників або учасників попередньої кваліфікації про відповідність їх таким критеріям, зазначаються в документації конкурсних торгів або кваліфікаційній документації, та вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника).
4. Документи, що не передбачені законодавством для учасників або учасників попередньої кваліфікації — фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційної пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника).
5. Усі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим частиною другою цієї статті, та за відсутності інших, передбачених цим Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.
 
    -169- Богословська І.Г.
У статті 17:
в абзаці шостому частини першої слова "чи порушення стосовно нього провадження у справі про банкрутство" замінити словами "та відкриття ліквідаційної процедури";
частину другу доповнити словами:
"а також вимагаються при проведенні переговорів з учасником (у разі застосування процедури закупівлі у одного учасника)";
Частину третю доповнити словами:
"та не вимагаються при проведенні переговорів з учасником (у разі застосування процедури закупівлі у одного учасника";
частину четверту викласти у такій редакції:
"4. Всі тендерні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим частиною першою цієї статті, та за відсутності інших передбачених цим Законом підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки."
 
Відхилено    
155. Стаття 18. Відхилення тендерних (кваліфікаційних) пропозицій
 
-170- Горіна І.А.
Назву статті 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Відмова в участі у процедурі закупівлі"
 
Враховано   Стаття 17. Відмова в участі у процедурі закупівлі
 
156. 1. Замовник зобов’язаний відхилити тендерну (кваліфікаційну) пропозицію у разі, коли:
 
-171- Горіна І.А.
Абзац перший частини першої статті 18 викласти у такій редакції:
"1. Замовник приймає рішення про відмову учасникові в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну (кваліфікаційну, цінову) пропозицію учасника у разі, коли:"
 
Враховано   1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо:
 
157. 1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;
 
-172- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Частину першу статті 18 проекту Закону доповнити новим підпунктом такого змісту:
«1) йому стало достеменно відомо, що щодо учасника (його посадових осіб, особи) є постанова про притягнення його як обвинуваченого за статтею 369 Кримінального кодексу України».
У зв’язку з цим змінити нумерацію підпунктів.
 
Відхилено   1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;
2) якщо учасника або учасника попередньої кваліфікації було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель відповідно до закону;
3) виявлено факт участі учасника або учасника попередньої кваліфікації у змові;
 
    -173- Горіна І.А.
Частину першу статті 18 доповнити новими пунктами другим та третім такого змісту:
"2) якщо учасника або учасника попередньої кваліфікації було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель відповідно до закону;
3) виявлено факт участі учасника або учасника попередньої кваліфікації у змові;"
У зв’язку з цим зміниту нумерацію пунктів.
 
Враховано    
158. 2) фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку;
 
   4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
 
159. 3) посадову особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку;
 
   5) службова особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
 
160. 4) учасник є пов’язаною особою;
 
-174- Горіна І.А.
Підпункт четвертий частини першої статті 18 викласти у такій редакції:
"4) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі";
 
Враховано   6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;
 
161. 5) учасник подав недостовірну інформацію про його відповідність установленим кваліфікаційним вимогам;
 
-175- Горіна І.А.
Підпункти п'ятий – сьомий частини першої статті 18 замінити одним підпунктом такого змісту:
"5) учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;".
 
Враховано   7) учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю.
 
162. 6) учасник не відповідає установленим кваліфікаційним вимогам;
 
-176- Горіна І.А.
Статтю 18 після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
"2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:
1) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.
2) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).
3) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.".
У зв’язку з цим частину другу вважати відповідно частиною третьою.
 
Враховано   2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:
 
163. 7) учасник подав пропозицію всупереч вимогам тендерної документації та цього Закону.
 
   1) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;
2) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
3) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.
 
164. 2. Інформація про відхилення тендерної (кваліфікаційної) пропозиції із зазначенням підстави надсилається протягом семи календарних днів учаснику, пропозиція якого відхилена.
 
-177- Богословська І.Г.
Частину другу статті 18 проекту Закону викласти у такій редакції:
«2. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції) із зазначенням підстави надсилається наступного дня учаснику, пропозиція якого відхилена, та одразу ж розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу».
 
Відхилено   3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної або цінової пропозиції із зазначенням підстави надсилається учаснику або учаснику попередньої кваліфікації, пропозиція якого відхилена, – протягом 3 робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
Стаття 18. Оскарження процедур закупівлі
1. З метою захисту прав, свобод та охоронюваних законом інтересів суб’єкт оскарження відповідно до цього Закону може подати скаргу з приводу порушень замовником законодавства при проведенні процедур закупівель до таких суб'єктів:
замовника;
органу оскарження;
суду.
Подання скарги до одного із суб’єктів, уповноважених відповідно до цього Закону на розгляд скарг, не позбавляє права суб’єкта оскарження на безпосереднє звернення за захистом своїх прав, свобод та охоронюваних законом інтересів до суду.
2. У скарзі обов’язково зазначаються найменування та місцезнаходження суб’єкта оскарження та замовника, підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті неправомірні рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати. До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника. Скарга має бути підписана особою, яка її подає.
3. При розгляді скарги, що надійшла від особи, яка не є учасником процедури закупівлі або учасником попередньої кваліфікації, положення цього Закону щодо призупинення процедури закупівлі не застосовуються.
4. У разі подання скарги до замовника, замовник має право призупинити процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 5 робочих днів з дня отримання скарги. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі.
Замовник повинен у строк, що не перевищує 2 робочих днів з дня надходження скарги, повідомити учасника, учасника попередньої кваліфікації, який подав скаргу, інших учасників процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду.
Замовник приймає протягом 5 робочих днів з дня надходження скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
у разі якщо скаргу не задоволено — законодавчі підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;
у разі якщо скаргу задоволено повністю або частково — заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, усунення порушення процедури закупівлі.
У разі виявлення за скаргою порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, або за наявності інших підстав, визначених цим Законом, замовник зобов’язаний вжити заходів для усунення порушень, у тому числі відмінити процедуру закупівлі. Якщо процедуру було відмінено замовник має право прийняти рішення про проведення нової процедуру закупівлі.
Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник надсилає суб’єкту оскарження протягом 3 робочих днів з дня його прийняття.
Строк позовної давності щодо оскарження рішення замовника, прийнятого за результатом розгляду скарги, становить 30 днів з дня прийняття такого рішення. Цей строк не може бути поновлено.
Подання скарги до замовника не позбавляє суб’єкта оскарження права звернутися до органу оскарження або до суду.
Замовник має право розглядати скарги до моменту укладення договору про закупівлю. У випадку отримання замовником скарги після укладення договору про закупівлю, замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання такої скарги, проінформувати про це суб’єкта оскарження і повернути скаргу без розгляду.
5. Скарга може подаватися безпосередньо до органу оскарження.
При поданні скарги до органу оскарження, суб’єкт оскарження надсилає копію скарги замовнику. У разі якщо замовник впродовж 5 днів з дня отримання скарги визнає та усуне порушення, зазначені у скарзі, замовник протягом 1 робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження та надати належне документальне підтвердження. Після усунення порушень та отримання органом оскарження належного документального підтвердження замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі.
При розгляді скарг орган оскарження має право:
призупиняти процедури закупівлі;
приймати рішення про встановлення факту допущення порушень процедури закупівлі (у тому числі порушень порядку публікації/оприлюднення або не опублікування/не оприлюднення інформації про державні закупівлі, передбаченої цим Законом) та заходи, що повинні вживатися для їх усунення;
приймати рішення про усунення замовником порушень процедури закупівлі;
у випадках, передбачених законами України, передавати рішення, документи та матеріали щодо здійснення закупівель до правоохоронних, контролюючих та інших органів.
Датою отримання скарги органом оскарження вважається дата її реєстрації органом оскарження.
Орган оскарження повинен у строк, що не перевищує 3 днів після отримання скарги, повідомити суб’єкта оскарження та замовника про час і місце розгляду. Зазначені особи мають право взяти участь у розгляді скарги.
У разі надходження скарги до органу оскарження, орган оскарження у строк, що не повинен перевищувати 5 днів з дати отримання скарги, має право призупинити процедуру закупівлі до 10 робочих днів. Орган оскарження має право продовжити строк призупинення процедури закупівлі, при цьому загальний строк призупинення не повинен перевищувати 30 днів з дати отримання скарги. Про призупинення процедури закупівлі, повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк), редакція державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель та замовник.
Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення замовником будь-яких дій, зупинення прийняття замовником будь-яких рішень щодо закупівлі, у тому числі зупинення виконання договору про закупівлі замовником та учасником – переможцем процедури закупівлі.
Під час призупинення процедури закупівлі, Державне казначейство України (обслуговуючий банк) зобов`язане не здійснювати платежі з рахунку замовника по призупиненій процедурі закупівлі, а редакція державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель – не приймати до публікації інформацію про закупівлю по призупиненій процедурі закупівлі, яка підлягає публікації згідно з цим Законом.
Орган оскарження не призупиняє процедуру закупівлі та повертає скаргу без розгляду у випадках, якщо:
- скаржник висуває скаргу щодо того самого порушення, в тій самій процедурі закупівлі і з тих самих підстав, які вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження вже було прийнято відповідне рішення;
- скарга не відповідає вимогам частини другої цієї статті;
- замовник відповідно до цього Закону визнав та усунув порушення, зазначені в скарзі, про що було надано належне документальне підтвердження.
Повідомлення про повернення скарги без розгляду надсилається суб’єкту оскарження протягом 5 днів з дня прийняття такого рішення.
Для розгляду скарг орган оскарження має право на всіх стадіях державних закупівель запитувати і отримувати у замовників, учасників, Уповноваженого органу, контролюючих органів, державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, інших осіб відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур державних закупівель.
Замовники, учасники, Уповноважений орган, контролюючі органи, державне офіційне друковане видання з питань державних закупівель, інші особи протягом 3 робочих днів з дня отримання відповідного запиту повинні надіслати органу оскарження інформацію, завірені належним чином копії документів та матеріали.
У разі, коли замовник не надав в установлений строк інформації, документів та матеріалів щодо проведення процедур державних закупівель, орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації.
Під час розгляду скарг орган оскарження має право залучати до розгляду матеріалів скарги представників державних органів, експертів та спеціалістів, що володіють спеціальними знаннями щодо предмета державної закупівлі, а також іншими спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги.
Рішення про розгляд скарг приймаються органом оскарження виключно на його засіданнях.
За результатами розгляду скарги орган оскарження у строк, що не перевищує 30 днів з дати отримання скарги, приймає рішення, в якому зазначаються:
у разі якщо скаргу не задоволено — підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;
у разі якщо скаргу задоволено повністю або частково — встановлення факту допущення порушень процедури закупівлі та заходи, що повинні вживатися для їх усунення.
Примірник рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження протягом 3 днів з дня його прийняття надсилає суб’єкту оскарження, замовнику та Державному казначейству України (обслуговуючому банку), редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель.
Замовник зобов`язаний усунути порушення процедури закупівлі, зазначені в рішенні органу оскарження, про що протягом 3 робочих днів повідомити орган оскарження.
Строк позовної давності щодо оскарження рішень органу оскарження, прийнятих відповідно до цієї частини, становить 30 днів з дня прийняття такого рішення. Цей строк не може бути поновлено.
6. Учасник має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність замовника до суду у встановленому законом порядку.
 
    -178- Горіна І.А.
Частину другу статті 18 викласти у такій редакції:
"2. Інформація про відхилення тендерної (кваліфікаційної) пропозиції із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом 3 робочих дня з дати прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 11 цього Закону."
 
Враховано    
    -179- Горіна І.А.
Після статті 18 доповнити новою статтею такого змісту:
"Стаття 19. Оскарження процедур закупівлі
1. З метою захисту прав, свобод та охоронюваних законом інтересів суб’єкт оскарження відповідно до цього Закону може подати скаргу з приводу порушень замовником законодавства при проведенні процедур закупівель до таких суб'єктів:
замовника;
органу оскарження;
суду.
Подання скарги до одного із суб’єктів, уповноважених відповідно до цього Закону на розгляд скарг, не позбавляє права суб’єкта оскарження на безпосереднє звернення за захистом своїх прав, свобод та охоронюваних законом інтересів до суду.
2. У скарзі обов’язково зазначаються найменування та місцезнаходження суб’єкта оскарження та замовника, підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті неправомірні рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати. До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника. Скарга має бути підписана особою, яка її подає.
3. При розгляді скарги, що надійшла від особи, яка не є учасником процедури закупівлі або учасником попередньої кваліфікації, положення цього Закону щодо призупинення процедури закупівлі не застосовуються.
4. У разі подання скарги до замовника, замовник має право призупинити процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 5 робочих днів з дня отримання скарги. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі.
Замовник повинен у строк, що не перевищує 2 робочих днів з дня надходження скарги, повідомити учасника, учасника попередньої кваліфікації, який подав скаргу, інших учасників процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду.
Замовник приймає протягом 5 робочих днів з дня надходження скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
у разі якщо скаргу не задоволено — законодавчі підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;
у разі якщо скаргу задоволено повністю або частково — заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, усунення порушення процедури закупівлі.
У разі виявлення за скаргою порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, або за наявності інших підстав, визначених цим Законом, замовник зобов’язаний вжити заходів для усунення порушень, у тому числі відмінити процедуру закупівлі. Якщо процедуру було відмінено замовник має право прийняти рішення про проведення нової процедуру закупівлі.
Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник надсилає суб’єкту оскарження протягом 3 робочих днів з дня його прийняття.
Строк позовної давності щодо оскарження рішення замовника, прийнятого за результатом розгляду скарги, становить 30 днів з дня прийняття такого рішення. Цей строк не може бути поновлено.
Подання скарги до замовника не позбавляє суб’єкта оскарження права звернутися до органу оскарження або до суду.
Замовник має право розглядати скарги до моменту укладення договору про закупівлю. У випадку отримання замовником скарги після укладення договору про закупівлю, замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання такої скарги, проінформувати про це суб’єкта оскарження і повернути скаргу без розгляду.
5. Скарга може подаватися безпосередньо до органу оскарження.
При поданні скарги до органу оскарження, суб’єкт оскарження надсилає копію скарги замовнику. У разі якщо замовник впродовж 5 днів з дня отримання скарги визнає та усуне порушення, зазначені у скарзі, замовник протягом 1 робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження та надати належне документальне підтвердження. Після усунення порушень та отримання органом оскарження належного документального підтвердження замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі.
При розгляді скарг орган оскарження має право:
призупиняти процедури закупівлі;
приймати рішення про встановлення факту допущення порушень процедури закупівлі (у тому числі порушень порядку публікації/оприлюднення або не опублікування/не оприлюднення інформації про державні закупівлі, передбаченої цим Законом) та заходи, що повинні вживатися для їх усунення;
приймати рішення про усунення замовником порушень процедури закупівлі;
у випадках, передбачених законами України, передавати рішення, документи та матеріали щодо здійснення закупівель до правоохоронних, контролюючих та інших органів.
Датою отримання скарги органом оскарження вважається дата її реєстрації органом оскарження.
Орган оскарження повинен у строк, що не перевищує 3 днів після отримання скарги, повідомити суб’єкта оскарження та замовника про час і місце розгляду. Зазначені особи мають право взяти участь у розгляді скарги.
У разі надходження скарги до органу оскарження, орган оскарження у строк, що не повинен перевищувати 5 днів з дати отримання скарги, має право призупинити процедуру закупівлі до 10 робочих днів. Орган оскарження має право продовжити строк призупинення процедури закупівлі, при цьому загальний строк призупинення не повинен перевищувати 30 днів з дати отримання скарги. Про призупинення процедури закупівлі, повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк), редакція державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель та замовник.
Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення замовником будь-яких дій, зупинення прийняття замовником будь-яких рішень щодо закупівлі, у тому числі зупинення виконання договору про закупівлі замовником та учасником – переможцем процедури закупівлі.
Під час призупинення процедури закупівлі, Державне казначейство України (обслуговуючий банк) зобов`язане не здійснювати платежі з рахунку замовника по призупиненій процедурі закупівлі, а редакція державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель – не приймати до публікації інформацію про закупівлю по призупиненій процедурі закупівлі, яка підлягає публікації згідно з цим Законом.
Орган оскарження не призупиняє процедуру закупівлі та повертає скаргу без розгляду у випадках, якщо:
- скаржник висуває скаргу щодо того самого порушення, в тій самій процедурі закупівлі і з тих самих підстав, які вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження вже було прийнято відповідне рішення;
- скарга не відповідає вимогам частини другої цієї статті;
- замовник відповідно до цього Закону визнав та усунув порушення, зазначені в скарзі, про що було надано належне документальне підтвердження.
Повідомлення про про повернення скарги без розгляду надсилається суб’єкту оскарження протягом 5 днів з дня прийняття такого рішення.
Для розгляду скарг орган оскарження має право на всіх стадіях державних закупівель запитувати і отримувати у замовників, учасників, Уповноваженого органу, контролюючих органів, державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, інших осіб відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур державних закупівель.
Замовники, учасники, Уповноважений орган, контролюючі органи, державне офіційне друковане видання з питань державних закупівель, інші особи протягом 3 робочих днів з дня отримання відповідного запиту повинні надіслати органу оскарження інформацію, завірені належним чином копії документів та матеріали.
У разі, коли замовник не надав в установлений строк інформації, документів та матеріалів щодо проведення процедур державних закупівель, орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації.
Під час розгляду скарг орган оскарження має право залучати до розгляду матеріалів скарги представників державних органів, експертів та спеціалістів, що володіють спеціальними знаннями щодо предмета державної закупівлі, а також іншими спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги.
Рішення про розгляд скарг приймаються органом оскарження виключно на його засіданнях.
За результатами розгляду скарги орган оскарження у строк, що не перевищує 30 днів з дати отримання скарги, приймає рішення, в якому зазначаються:
у разі якщо скаргу не задоволено — підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;
у разі якщо скаргу задоволено повністю або частково — встановлення факту допущення порушень процедури закупівлі та заходи, що повинні вживатися для їх усунення.
Примірник рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження протягом 3 днів з дня його прийняття надсилає суб’єкту оскарження, замовнику та Державному казначейству України (обслуговуючому банку), редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель.
Замовник зобов`язаний усунути порушення процедури закупівлі, зазначені в рішенні органу оскарження, про що протягом 3 робочих днів повідомити орган оскарження.
Строк позовної давності щодо оскарження рішень органу оскарження, прийнятих відповідно до цієї частини, становить 30 днів з дня прийняття такого рішення. Цей строк не може бути поновлено.
6. Учасник має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність замовника до суду у встановленому законом порядку."
 
Враховано    
165. Стаття 19. Звіт про результати проведення процедури закупівлі
 
   Стаття 19. Звіт про результати проведення процедури закупівлі
 
166. 1. У звіті про результати проведення процедури закупівлі обов’язково зазначаються:
 
   1. У звіті про результати проведення процедури закупівлі обов’язково зазначаються:
 
167. найменування предмета закупівлі;
 
   найменування предмета закупівлі;
 
168. кількість учасників процедури закупівлі та найменування і місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю;
 
   кількість учасників процедури закупівлі та найменування і місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю;
 
169. ціна тендерної пропозиції та договору про закупівлю;
 
   ціни пропозицій конкурсних торгів (цінові пропозиції або ціна пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника) та ціна договору про закупівлю;
 
170. дата оприлюднення оголошення про заплановану закупівлю, запиту цінових пропозицій та оголошення про результати процедури закупівлі чи дату надсилання запрошення на участь у процедурі торгів з обмеженою участю, закупівлі у одного учасника та дата повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;
 
-180- Горіна І.А.
Абзац п’ятий частини першої статті 19 замінити новими абзацами такого змісту:
"дата оприлюднення та номер відомостей щодо рішення Уповноваженого органу про погодження (відмову у погодженні) процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі у одного учасника);
дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 11 цього Закону;
дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі та дата оприлюднення та номер оголошення про результати процедури закупівлі, опублікованих в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених цим Законом) та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 11 цього Закону".
 
Враховано   дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника), опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону;
дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону;
дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі та дата оприлюднення і номер оголошення про результати процедури закупівлі, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу (у випадках, передбачених цим Законом) та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності);
 
    -181- Богословська І.Г.
Абзац п’ятий частини першої статті 19 проекту Закону викласти у такій редакції:
"дата оприлюднення оголошення про заплановану закупівлю, запиту цінових пропозицій, запрошення, інформації про проведення процедури закупівлі у одного учасника та оголошення про результати процедури закупівлі".
 
Відхилено    
    -182- Горіна І.А.
Після абзацу п’ятого частини першої статті 19 доповнити новим абзацом такого змісту:
"адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності)".
 
Враховано    
171. інформація про надання учасниками калькуляції ціни предмета закупівлі відповідно до методики її розрахунку, затвердженої Уповноваженим органом;
 
-183- Давиденко А.А.
Абзац 6 частини 1 статті 19 вилучити.
 
Враховано      
    -184- Бурлаков П.М.
У пункті 1 статті 19 Розділу ІІІ абзац 6 «інформація про надання учасниками калькуляції ціни предмета закупівлі відповідно до методики її розрахунку, затвердженої Уповноваженим органом» вилучити.
 
Враховано    
172. у разі, коли в результаті торгів не було укладено договір про закупівлю, — підстави прийняття такого рішення;
 
   у разі, якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю, — підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю, якщо таке мало місце;
 
173. дата акцепту тендерної пропозиції та укладення договору про закупівлю.
 
-185- Богословська І.Г.
Частину першу статті 19 проекту Закону доповнити новим реченням такого змісту:
"Обов’язковим додатком до договору про закупівлю є документи, що підтверджують кваліфікаційні вимоги учасників відповідно до статті 17 цього Закону".
 
Відхилено   дата укладення договору про закупівлю;
зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 цього Закону із зазначенням відповідних підстав.
 
    -186- Горіна І.А.
Частину першу статті 19 доповнити новим абзацом такого змісту:
"зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 17 цього Закону та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 18 цього Закону із зазначенням відповідних підстав.".
 
Враховано    
174. 2. Звіт про результати проведення процедури закупівлі (крім інформації, що містить державну та комерційну таємницю) протягом 10 календарних днів з дати його затвердження оприлюднюється замовником відповідно до статті 11 цього Закону.
 
-187- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Частину другу статті 19 проекту Закону викласти у такій редакції:
«2. Звіт про результати проведення процедури закупівлі оприлюднюється замовником відповідно до статті 11 цього Закону.».
 
Враховано   2. Звіт про результати проведення процедури закупівлі оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону.
 
175. 3. Строк зберігання звіту про результати проведення процедури закупівлі, інших документів щодо процедур закупівель становить три роки.
 
-188- Горіна І.А.
Частину третю статті 19 виключити.
 
Враховано   3. Усі документи щодо державних закупівель, передбачені цим Законом, зберігаються замовником протягом трьох років.
 
176. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
177. ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ ТА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ ІЗ ЗМЕНШЕННЯМ ЦІНИ
 
-189- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
У розділі ІV по тексту виключити слова "відкритих торгів із зменшенням ціни" в усіх
відмінках.
 
Враховано   ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ
 
178. Стаття 20. Умови застосування процедури відкритих торгів та відкритих торгів із зменшенням ціни
 
   Стаття 20. Умови застосування процедури відкритих торгів
 
179. 1. Відкриті торги та відкриті торги із зменшенням ціни є основними процедурами закупівлі.
 
   1. Відкриті торги є основною процедурою закупівлі.
 
180. 2. При проведенні процедури відкритих торгів та відкритих торгів із зменшенням ціни тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.
 
   2. Під час проведення процедури відкритих торгів пропозиції конкурсних торгів мають право подавати всі зацікавлені особи.
 
181. Стаття 21. Інформування про проведення процедури відкритих торгів та відкритих торгів із зменшенням ціни
 
-190- Горіна І.А.
Статтю 21 доповнити новою частиною першою такого змісту:
"1. Оголошення про проведення процедури відкритих торгів безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та безоплатно розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 11 цього Закону";
У зв’язку з цим частину першу вважати частиною другою.
 
Враховано   Стаття 21. Інформування про проведення процедури відкритих торгів
1. Оголошення про проведення процедури відкритих торгів безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та безоплатно розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
 
182. 1. В оголошенні про проведення процедури відкритих торгів та відкритих торгів із зменшенням ціни обов’язково зазначаються:
найменування і місцезнаходження замовника;
веб-сайт, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі такого розміщення);
назва, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг;
строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
способи і місце отримання тендерної документації;
місце та строк подання тендерних пропозицій;
місце, дата і час розкриття тендерних пропозицій;
розмір, вид та умови надання тендерного забезпечення (якщо замовник вимагає його надати).
 
-191- Горіна І.А.
Частину другу викласти у такій редакції:
"2.В оголошенні про проведення процедури відкритих торгів обов’язково зазначаються:
обсяг фінансування згідно з кошторисом, фінансовим планом (планом асигнувань, планом використання бюджетних (державних) коштів) або очікувана вартість закупівлі (інформація не для друку);
найменування і місцезнаходження замовника;
адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 11 цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності);
найменування предмета закупівлі;
кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг;
строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
місце отримання документації конкурсних торгів; місце та строк подання пропозицій конкурсних торгів; місце, дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів;
розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати);
прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками; реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державного казначейства України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).".
 
Враховано   2.В оголошенні про проведення процедури відкритих торгів обов’язково зазначаються:
обсяг фінансування згідно з кошторисом, фінансовим планом (планом асигнувань, планом використання бюджетних (державних) коштів) або очікувана вартість закупівлі (інформація не для друку);
найменування і місцезнаходження замовника;
адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10 цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності);
найменування предмета закупівлі;
кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг;
строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
місце отримання документації конкурсних торгів;
місце та строк подання пропозицій конкурсних торгів;
місце, дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів;
розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати);
прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками;
реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державного казначейства України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).
 
183. В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена замовником.
 
   В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена замовником.
 
184. 2. Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 20 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення процедури відкритих торгів та відкритих торгів із зменшенням ціни.
 
-192- Горіна І.А.
Частину другу статті 21 викласти у такій редакції:
"Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути менше ніж 30 днів з дати опублікування оголошення про проведення процедури відкритих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель".
 
Враховано   3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення процедури відкритих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
У разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі продукції харчової промисловості, лікарських засобів і виробів медичного призначення строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 15 днів (далі – скорочена процедура). Причиною скорочення строку не може бути бездіяльність замовника щодо проведення відповідних процедур закупівель. Обґрунтування нагальної потреби зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі, та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками.
 
    -193- Горіна І.А.
Частину другу статті 21 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі продукції харчової промисловості, лікарських засобів і виробів медичного призначення строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 15 днів (далі – скорочена процедура). Причиною скорочення строку не може бути бездіяльність замовника щодо проведення відповідних процедур закупівель. Обґрунтування нагальної потреби зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі, та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками.".
 
Враховано    
185. Стаття 22. Тендерна документація
 
   Стаття 22. Документація конкурсних торгів
 
186. 1. Замовник безоплатно надсилає або подає особі, яка виявила намір взяти участь у процедурі закупівлі, тендерну документацію протягом трьох робочих днів після отримання від неї відповідного запиту.
Тендерна документація може бути взята особою, яка виявила намір взяти участь у процедурі закупівлі, безоплатно на веб-порталі Уповноваженого органу.
 
-194- Горіна І.А.
Частину першу статті 22 викласти у такій редакції:
"1. Після оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі кожна фізична/юридична особа має право безоплатно отримати тендерну документацію.
Тендерна документація безоплатно надсилається або надається замовником протягом 3 робочих днів після отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту.
Тендерна документація може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого органу.".
 
Враховано   1. Після оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі кожна фізична/юридична особа має право безоплатно отримати документацію конкурсних торгів.
Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається або надається замовником протягом 3 робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту.
Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого органу.
 
    -195- Давиденко А.А.
Абзац 2 частини 1 статті 22 вилучити.
 
Відхилено    
187. 2. Тендерна документація розробляється замовником та повинна містити:
 
   2. Документація конкурсних торгів повинна містити:
 
188. 1) інструкцію з підготовки тендерних пропозицій;
 
   1) інструкцію з підготовки пропозицій конкурсних торгів;
 
189. 2) кваліфікаційні вимоги до учасників та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про їх відповідність таким вимогам;
 
-196- Горіна І.А.
Пункт другий частини другої статті 22 викласти у такій редакції:
"2) кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством;".
 
Враховано   2) кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством;
 
190. 3) перелік критеріїв, які висуваються тендерним комітетом з метою оцінки відповідності учасників установленим кваліфікаційним вимогам;
 
-197- Горіна І.А.
Пункт третій частини другої статті 22 виключити.
 
Враховано      
191. 4) інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі у разі, коли опис скласти неможливо або коли доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі коли таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз «або еквівалент»;
 
-198- Горіна І.А.
Пункт 4 частини другої статті 22 доповнити новим реченням такого змісту:
"Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля".
 
Враховано   3) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, в тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі, у разі якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз «або еквівалент». Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля;
 
192. 5) кількість товару та місце його поставки;
 
   4) кількість товару та місце його поставки;
 
193. 6) місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги;
 
-199- Горіна І.А.
Пункт шостий частини другої статті 22 доповнити словами "їх обсяги".
 
Враховано   5) місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги;
 
194. 7) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 
   6) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 
195. 8) проект договору або основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю;
 
   7) проект договору або основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю;
 
196. 9) опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лоту), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі, коли учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції стосовно частини предмета закупівлі (лоту);
 
   8) опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів, у разі якщо учасникам дозволяється подати пропозиції конкурсних торгів стосовно частини предмета закупівлі (лота);
 
197. 10) перелік критеріїв та методику оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв;
 
-200- Бурлаков П.М.
У підпункті 10 пункту 2 статті 22 Розділу ІУ слова: «та методику» вилучити.
 
Відхилено   9) перелік критеріїв та методику оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критеріїв;
 
198. 11) строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;
 
-201- Горіна І.А.
Пункт одинадцятий частини другої статті 22 доповнити словами "але не менше ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів ";
 
Враховано   10) строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;
 
199. 12) спосіб оцінки і порівняння альтернативних тендерних пропозицій (якщо їх подання дозволяється замовником);
 
      
200. 13) вимогу про надання учасником калькуляції ціни предмета закупівлі відповідно до методики її розрахунку, затвердженої Уповноваженим органом.
 
-202- Бурлаков П.М.
У підпункті 13 пункту 2 статті 22 Розділу ІУ слова «відповідно до методики її розрахунку, затвердженої Уповноваженим органом» вилучити.
 
Враховано      
201. Учасник не має права включати до ціни тендерної пропозиції будь-які витрати, понесені ним під час участі у процедурі закупівлі;
 
-203- Горіна І.А.
Абзац другий пункту тринадцятого частини другої статті 22 виключити.
 
Враховано      
202. 14) інформацію про валюту, в якій повинна бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції;
 
   11) інформацію про валюту, в якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів;
 
203. 15) інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції;
 
   12) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів;
 
204. 16) зазначення способу, місця та кінцевого строку подання тендерних пропозицій;
 
   13) зазначення способу, місця та кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів;
 
205. 17) процедуру надання роз’яснень щодо тендерної документації;
 
   14) порядок надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів;
 
206. 18) строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними;
 
-204- Горіна І.А.
Пункт вісімнадцятий частини другої статті 22 замінити двома пунктами такого змісту:
"розмір, вид та умови надання тендерного забезпечення (якщо замовник вимагає його надати);
розмір, вид, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати);
 
Враховано   15) розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати);
16) розмір, вид, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати);
 
207. 19) місце, дату і час розкриття тендерних пропозицій;
 
   17) місце, дату і час розкриття пропозицій конкурсних торгів;
 
208. 20) прізвище, ім’я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками.
 
   18) прізвище, ім’я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками.
 
209. Тендерна документація може містити також іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.
 
-205- Горіна І.А.
В абзаці двадцять третьому частини другої статті 22 після слів "іншу інформацію" доповнити словами "відповідно до законодавства".
 
Враховано   Документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію, відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.
 
210. 3. Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
 
   3. Документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
 
211. Стаття 23. Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї
 
   Стаття 23. Надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів та внесення змін до неї
 
212. 1. Особа, яка отримала від замовника тендерну документацію, має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох календарних днів з дати його отримання всім особам, яким було подано тендерну документацію.
 
-206- Горіна І.А.
У частині першій статті 23 слова "сім календарних" замінити цифрами "10".
 
Враховано   1. Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом 3 днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
 
213. У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо тендерної документації замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано тендерну документацію, незалежно від їх присутності на зборах.
 
   У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
 
214. Зазначені у цій частині роз’яснення, оприлюднюються замовником відповідно до статті 11 цього Закону.
 
   Зазначені у цій частині роз’яснення оприлюднюються замовником відповідно до статті 10 цього Закону.
 
215. 2. Замовник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до тендерної документації, продовживши строк подання та розкриття тендерних пропозицій не менше ніж на три календарних дні, та повідомити негайно про зазначені зміни письмово всіх осіб, яким було подано тендерну документацію.
 
-207- Горіна І.А.
Абзац перший частини другої статті 23 викласти у такій редакції:
"Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, подовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 7 днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.".
 
Враховано   2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, подовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 7 днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність тендерної документації вимогам чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому випадку, замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та подовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів.
 
    -208- Горіна І.А.
Частину другу статті 23 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту
"У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність тендерної документації вимогам чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому випадку, замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та подовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів";
У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім».
 
Враховано    
216. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття тендерних пропозицій, але не менше ніж на три календарних дні, та повідомити про це всіх осіб, яким було подано тендерну документацію.
 
-209- Горіна І.А.
У абзаці третьому частини другої слова "три календарних дні" замінити цифрами та словами "7 днів".
 
Враховано   У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен подовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на 7 днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
 
217. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 11 цього Закону.
 
   Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону.
 
218. Стаття 24. Забезпечення тендерної пропозиції
 
   Стаття 24. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
 
219. 1. Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення торгів та в тендерній документації вимоги щодо надання тендерного забезпечення.
 
   1. Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в документації конкурсних торгів вимоги щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
 
220. У разі коли надання тендерного забезпечення вимагається замовником, в тендерній документації повинні бути зазначені умови його надання, зокрема вид, розмір, строк дії, а також застереження щодо випадків, коли тендерне забезпечення не повертається учаснику. У такому разі учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно надає тендерне забезпечення.
 
   У разі якщо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів вимагається замовником, у документації конкурсних торгів повинні бути зазначені умови його надання, зокрема, вид, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається учаснику. У такому разі учасник під час подання пропозиції конкурсних торгів одночасно надає забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
 
221. Розмір тендерного забезпечення у грошовому виразі не може перевищувати 1 відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 5 відсотків — у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.
 
   Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів у грошовому виразі не може перевищувати 1 відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 5 відсотків — у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених документацією конкурсних торгів.
 
222. 2. У разі коли тендерні пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лоту), розмір тендерного забезпечення встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лоту).
 
   2. У разі якщо пропозиції конкурсних торгів подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота).
 
223. 3. У разі коли тендерне забезпечення надається за учасника будь-яким іншим підприємством, установою чи організацією, учасник повинен погодити таке рішення із замовником до подання тендерної пропозиції.
 
-210- Горіна І.А.
Частину третю статті 24 виключити.
 
Враховано      
224. 4. Тендерне забезпечення не повертається замовником у разі:
відкликання або зміни тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання;
непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його тендерної пропозиції, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.
 
-211- Горіна І.А.
В абзаці другому частини четвертої статті 24 слова "або зміни" виключити;
 
Враховано   3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:
відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;
непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.
 
225. 5. Замовник повинен повернути тендерне забезпечення учаснику протягом 10 календарних днів з дати настання підстави для повернення тендерного забезпечення у разі:
закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного у тендерній документації;
укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем торгів;
 
-212- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Частину п'яту статті 24 проекту Закону викласти у такій редакції:
«5. Замовник повинен повернути забезпечення конкурсних торгів учаснику протягом 3-х банківських днів з дати настання підстави для повернення забезпечення конкурсних торгів у разі:
закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів».
 
Враховано   4. Замовник повинен повернути забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:
закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.
 
226. 6. Кошти, що надійшли як тендерне забезпечення (у разі, коли вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі закупівлі за кошти підприємств перераховуються на рахунок підприємства.
 
-213- Горіна І.А.
У частині шостій статті 24 та частині третій статті 26 слова "закупівлі за кошти підприємств перераховуються на рахунок підприємства" замінити словами "здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти, перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств"
 
Враховано   5. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств.
 
227. Стаття 25. Порядок подання тендерних пропозицій
 
   Стаття 25. Порядок подання пропозицій конкурсних торгів
 
228. 1. Тендерна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника у запечатаному конверті або в іншій формі, зазначеній у тендерній документації. На запит учасника замовник підтверджує надходження його тендерної пропозиції із зазначенням дати і часу.
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної у тендерній документації частини предмета закупівлі (лоту), а також може подати альтернативну тендерну пропозицію, якщо це передбачено тендерною документацією. Отримана тендерна пропозиція вноситься замовником до реєстру, форма ведення якого визначається Уповноваженим органом.
 
-214- Богословська І.Г.
Частину першу статті 25 проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, у запечатаному конверті.
Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеної у документації конкурсних торгів частини предмета закупівлі (лоту). Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру, форма ведення якого визначається Уповноваженим органом».
 
Враховано   1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. Відмова або ухилення замовника від негайного отримання пропозицій конкурсних торгів, що подаються особисто, є підставою для оскарження.
Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеної у документації конкурсних торгів частини предмета закупівлі (лота). Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом.
 
    -215- Горіна І.А.
У частині першій статті 25:
У абзаці першому після слів "посадової особи учасника" доповнити словами "прошита, пронумерована та скріплена печаткою";
Друге речення абзацу першого замінити двома новими реченнями такого змісту:
"На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дати надходження запиту підтверджує надходження тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Відмова або ухилення замовника від негайного отримання тендерних пропозицій, що подаються особисто, є підставою для оскарження".
 
Враховано    
229. 2. Тендерна пропозиція супроводжується документом, що підтверджує надання учасником тендерного забезпечення, якщо таке надання передбачено тендерною документацією, та калькуляцією ціни предмета закупівлі відповідно до методики її розрахунку, затвердженої Уповноваженим органом.
 
-216- Бурлаков П.М.
У пункті 2 статті 25 Розділу ІУ слова «відповідно до методики її розрахунку, затвердженої Уповноваженим органом» вилучити.
 
Враховано   2. Пропозиція конкурсних торгів повинна супроводжуватися документом, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі.
 
    -217- Горіна І.А.
У частині другій статті 25 слова " тендерною документацією та калькуляцією ціни предмета закупівлі відповідно до методики її розрахунку, затвердженої Уповноваженим органом." замінити словами "оголошенням про проведення процедури закупівлі".
 
Враховано    
230. 3. Тендерні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
 
   3. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
 
231. 4. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного у тендерній документації строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.
Учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним тендерного забезпечення;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого тендерного забезпечення.
 
   4. Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом зазначеного у документації конкурсних торгів строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
 
232. 5. Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого тендерного забезпечення. Такі зміни чи заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання тендерних пропозицій.
 
   5. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються, у разі якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
 
233. 6. Замовник має право до закінчення встановленого строку подання тендерних пропозицій прийняти рішення про його продовження у разі, коли одна чи більше осіб, що отримали від замовника тендерну документацію, не можуть подати свої тендерні пропозиції до зазначеного строку через об’єктивні причини, про що було письмово повідомлено замовника. Повідомлення про продовження строку, можливі зміни місця та процедури розкриття тендерних пропозицій негайно надсилається кожній особі, якій було подано тендерну документацію, та оприлюднюється відповідно до статті 11 цього Закону.
 
-218- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Частину шосту статті 25 виключити.
 
Враховано      
234. Стаття 26. Забезпечення виконання договору про закупівлю
 
   Стаття 26. Забезпечення виконання договору про закупівлю
 
235. 1. Замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору згідно з умовами, визначеними тендерною документацією. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю згідно з умовами, зазначеними у договорі.
 
-219- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Друге речення частини першої статті 26 викласти у такій редакції:
"Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених частинами 1, 2 статті 30, частиною 3 статті 31 цього Закону а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом 3 банківських днів з дня настання зазначених обставин."
 
Враховано   1. Замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачене документацією конкурсних торгів. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 цього Закону а також згідно з умовами, зазначеними у договорі , але не пізніше ніж протягом 3 банківських днів з дня настання зазначених обставин.
 
236. 2. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 15 відсотків вартості договору у разі закупівлі товарів і послуг та 5 відсотків — у разі закупівлі робіт.
 
-220- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Частину другу статті 26 викласти у такій редакції
«2. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору у разі закупівлі товарів і послуг, а також робіт».
 
Враховано   2. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору.
 
237. 3. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі, коли вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі підприємством — на рахунок підприємства.
 
   3. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств.
 
238. Стаття 27. Розкриття тендерних пропозицій
 
   Стаття 27. Розкриття пропозицій конкурсних торгів
 
239. 1. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється у день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені у тендерній документації.
 
   1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі.
 
240. 2. До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники органів державної влади (у тому числі депутати всіх рівнів). Відсутність учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття тендерних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його тендерної пропозиції.
 
   2. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
 
241. 3. Під час розкриття тендерних пропозицій перевіряється та оголошується наявність усіх необхідних документів, передбачених тендерною документацією, правильність їх оформлення, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної тендерної пропозиції.
 
-221- Горіна І.А.
Частину третю статті 27 викласти у такій редакції:
"3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів."
 
Враховано   3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 
242. 4. У разі проведення замовником процедури відкритих торгів із зменшенням ціни або другого етапу двоступеневих торгів замовник після розкриття тендерних пропозицій пропонує присутнім представникам учасників зменшувати запропоновану ціну тендерної пропозиції на відповідні розміри кроку торгів, визначені шкалою. Якщо після трикратного оголошення чергової ціни не буде запропоновано нижчу ціну, замовник надає можливість присутнім представникам учасників зменшувати в добровільному порядку ціну пропозиції доти, доки кожен з учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну, що обов’язково зазначається в протоколі розкриття тендерних пропозицій.
 
-222- Давиденко А.А.
В частині 4 статті 27 слова «або другого етапу двоступеневих торгів» вилучити.
 
Враховано      
    -223- Горіна І.А.
Частину четверту статті 27 виключити.
 
Враховано    
243. 5. Під час розкриття тендерних пропозицій складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.
Копія протоколу розкриття тендерних пропозицій надається будь-якому учаснику на його запит протягом трьох календарних днів з дня отримання такого запиту.
 
-224- Горіна І.А.
У частині п’ятій статті 27:
в абзаці першому після слова "складається" доповнити словами "у день розкриття тендерних пропозицій";
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів."
абзац другий викласти у такій редакції:
"Завірена підписом голови тендерного комітету та печаткою замовника копія протоколу розкриття тендерних пропозицій надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту".
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Протокол розкриття тендерних пропозицій оприлюднюється відповідно до статті 11 цього Закону."
 
Враховано   4. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
 
244. Стаття 28. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій
 
   Стаття 28. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів
 
245. 1. Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх тендерних пропозицій з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
 
   1. Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
 
246. 2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до поданої тендерної пропозиції, включаючи зміну її ціни та коригування, крім випадку виправлення арифметичних помилок відповідно до вимог частини третьої цієї статті.
 
-225- Горіна І.А.
Частину другу статті 28 викласти у такій редакції:
"2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів."
 
Враховано   2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
 
247. 3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій тендерній пропозиції під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному тендерною документацією, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав тендерну пропозицію.
 
-226- Горіна І.А.
У частині третій статті 28 після слів "арифметичних помилок" доповнити словами "допущених в результаті арифметичних дій".
 
Враховано   3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
 
248. 4. Замовник проводить оцінку тендерних пропозицій, які не було відхилено згідно з цим Законом.
 
   4. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом.
 
249. 5. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, тендерні пропозиції яких не було відхилено згідно з цим Законом, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у тендерній документації.
 
-227- Бурлаков П.М.
У пункті 5 статті 28 Розділу ІУ:
в абзаці першому слова «і методики» вилучити.
 
Відхилено   5. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.
 
    -228- Горіна І.А.
У частині п'ятій статті 28:
в абзаці першому після слів "цим Законом" доповнити словами " (в кількості не менше двох)";
доповнити новими абзацами п’ятим-сьомим такого змісту:
"якість виконання робіт, послуг;
умови оплати;
строк виконання";
 
Враховано    
250. Критеріями оцінки є:
 
   Критеріями оцінки є:
 
251. у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), — ціна;
 
   у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок — ціна;
 
252. у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), — ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема такими, як:
гарантійне обслуговування;
експлуатаційні витрати;
передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником.
 
-229- Давиденко А.А.
Після третього абзацу частини 5 статті 28 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«інші критерії оцінки, передбачені тендерною документацією».
 
Відхилено   у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), — ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема такими, як:
якість виконання робіт, послуг;
умови оплати;
строк виконання;
гарантійне обслуговування;
експлуатаційні витрати;
передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником.
 
253. 6. У разі коли для визначення найкращої тендерної пропозиції застосовуються критерії інші, ніж ціна, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою 70 відсотків.
 
-230- Горіна І.А.
У частині шостій статті 28 слово "найкращої" замінити словами "найбільш економічно вигідної", цифри "70" замінити цифрами "50".
 
Враховано   6. Якщо для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів застосовуються критерії інші, ніж ціна, у документації конкурсних торгів визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці пропозицій конкурсних торгів. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою 50 відсотків.
 
254. 7. Замовник має право затребувати у будь-якого учасника подання документів про повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі відмови учасника подати документи про таке підтвердження чи отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним вимогам або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника і визначає переможця торгів з числа учасників, що залишилися, строк дії пропозицій яких не закінчився.
 
-231- Горіна І.А.
Частину сьому статті 28 проекту Закону викласти у такій редакції:
«7. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційним критеріям, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника».
 
Враховано   7. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційним критеріям, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
 
255. 8. Для розгляду тендерних пропозицій можуть залучатися на договірних засадах відповідні експертні організації чи окремі експерти.
 
-232- Горіна І.А.
Частину восьму статті 28 виключити.
 
Враховано      
256. 9. За результатом розгляду та оцінки тендерних пропозицій визначається один переможець процедури закупівлі.
За процедурою закупівлі з поділом на частини предмета закупівлі (лоти) переможець визначається щодо кожного лоту.
 
-233- Горіна І.А.
Частину дев'яту статті 28 виключити.
 
Враховано      
257. 10. За результатом розгляду та оцінки тендерних пропозицій складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.
 
   8. За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.
 
258. 11. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 календарних днів після розкриття тендерних пропозицій.
 
-234- Горіна І.А.
У частині одинадцятій статті 28 слово "календарних" замінити словом "робочих".
 
Враховано   9. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 
    -235- Горіна І.А.
Частину одинадцяту статті 28 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів."
 
Враховано    
259. Стаття 29. Відхилення тендерних пропозицій
 
   Стаття 29. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
 
260. 1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли:
 
   1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
 
261. 1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим у тендерній документації;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав тендерне забезпечення, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
 
-236- Горіна І.А.
Абзац другий пункту першого частини першої статті 29 викласти у такій редакції:
"не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;".
 
Враховано   1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
 
262. 2) виникли обставини, зазначені у статті 18 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
 
   2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
 
263. 3) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
 
   3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
 
264. 2. Замовник має право відхилити всі тендерні пропозиції до акцепту тендерної пропозиції, якщо це передбачено тендерною документацією.
 
-237- Горіна І.А.
Частину другу статті 29 виключити.
 
Враховано      
265. 3. Інформація про відхилення тендерної пропозиції та підстави такого відхилення надсилається учаснику, який подав цю пропозицію протягом семи календарних днів з дня прийняття відповідного рішення замовником.
 
-238- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Частину третю статті 29 проекту Закону викласти у такій редакції:
«3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 11 цього Закону.».
 
Враховано   2. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
 
266. Стаття 30. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
 
   Стаття 30. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
 
267. 1. Торги відміняються замовником у разі:
подання для участі у них менше двох тендерних пропозицій;
відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом.
 
-239- Горіна І.А.
Частину першу статті 30 викласти у такій редакції
"Замовник відміняє торги у разі:
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
виявлення факту змови учасників;
порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом)."
 
Враховано   Замовник відміняє торги у разі:
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
виявлення факту змови учасників;
порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.
 
268. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
 
   Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
 
269. 2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі, коли:
ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам через настання непередбачуваних об’єктивних обставин (дія непереборної сили).
 
-240- Богословська І.Г.
Частину другу статті 30 проекту Закону викласти у такій редакції:
«2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі, коли:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили».
 
Враховано   2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
 
270. 3. Повідомлення про відміну торгів, а також визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох календарних днів після прийняття замовником відповідного рішення.
 
-241- Горіна І.А.
Частину третю після слів "надсилається замовником" доповнии словами "Уповноваженому органу та".
 
Враховано   3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом 3 робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
 
271. Стаття 31. Акцепт тендерної пропозиції та укладення договору про закупівлю
 
   Стаття 31. Акцепт пропозиції конкурсних торгів та укладення договору про закупівлю
 
272. 1. Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки.
2. Протягом трьох календарних днів з дати акцепту замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, строк дії якої не закінчився, а всім учасникам — письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника — переможця, тендерну пропозицію якого визнано найкращою за результатами оцінки.
З учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п’ять календарних днів з дати надсилання письмового повідомлення всім учасникам про їх результати, але не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати акцепту.
3. У разі відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник повторно визначає найкращу тендерну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув.
 
-242- Горіна І.А.
Статтю 31 проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
2. Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника – переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції обов’язково безоплатно публікується у державному офіційному бюлетені питань закупівель.
З учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через 14 днів з дня публікації у державному офіційному бюлетені з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через 5 днів з дня публікації у державному офіційному бюлетені з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.
3.У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.».
 
Враховано   1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
2. Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника – переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції обов’язково безоплатно публікується у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
З учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через 14 днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через 5 днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.
3. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
 
    -243- Богословська І.Г.
У частині другій статті 31:
Після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:
"Повідомлення про акцепт тендерної (цінової) пропозиції обов’язково безоплатно публікується у державному офіційному виданні з питань державних закупівель";
У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;
В абзаці третьому слова "п’ять календарних днів з дати надсилання письмового повідомлення всім учасникам про їх результати" замінити словами "14 днів з дати публікації у державному офіційному виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт тендерної пропозиції".
 
Враховано    
273. Стаття 32. Інформування учасників про результати проведення торгів
 
   Стаття 32. Інформування учасників про результати проведення процедури закупівлі
 
274. 1. Оголошення про результати проведення торгів оприлюднюється відповідно до статті 11 цього Закону протягом семи календарних днів після укладення договору про закупівлю або після прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.
 
   1. Оголошення про результати проведення процедури закупівлі безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель та безоплатно розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону протягом 7 днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.
 
275. 2. В оголошенні про результати проведення торгів обов’язково зазначаються:
найменування та місцезнаходження замовника;
веб-сайт, на якому додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю;
вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг;
дата публікації оголошення про закупівлю (оголошення про попередню кваліфікацію);
дата акцепту тендерної пропозиції, що визнана найкращою;
дата укладення договору про закупівлю:
дата прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися (якщо таке рішення було прийнято замовником), та їх причину;
ціна договору про закупівлю;
повне найменування переможця торгів.
 
-244- Горіна І.А.
Частину другу статті 32 викласти у такій редакції:
2. В оголошенні про результати проведення торгів обов’язково зазначаються:
найменування та місцезнаходження замовника;
адреса веб-порталу Уповноваженого орану, на якому розміщувалася інформація про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення);
найменування предмету закупівлі;
кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг;
дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених цим Законом);
дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт тендерної (цінової) пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель;
дата оприлюднення відомостей щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі у одного учасника), опублікованих в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель;
дата укладення договору про закупівлю:
дата прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися (якщо таке рішення було прийнято замовником), та його причина;
ціна договору про закупівлю;
повне найменування переможця процедури закупівлі".
 
Враховано   2. В оголошенні про результати проведення торгів обов’язково зазначаються:
найменування та місцезнаходження замовника;
адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення);
найменування предмета закупівлі;
кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг;
дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених цим Законом);
дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель;
дата оприлюднення відомостей щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника), опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель;
дата укладення договору про закупівлю:
дата прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися (якщо таке рішення було прийнято замовником), та його причина;
ціна договору про закупівлю;
повне найменування переможця процедури закупівлі.
 
276. Розділ V
 
-245- Горіна І.А.
Розділ V виключити;
У зв’язку з цим змінити відповідно нумерацію розділів та статей проекту Закону.
 
Враховано      
277. ПРОЦЕДУРА РЕДУКЦІОНУ
 
      
278. Стаття 33. Умови застосування процедури редукціону
 
      
279. 1. Процедура редукціону застосовується у разі, коли предметом закупівлі є товари чи послуги, для яких існує постійно діючий ринок і які виробляються чи виконуються не за окремо розробленими специфікаціями.
 
      
280. Стаття 34. Порядок проведення процедури редукціону
 
      
281. 1. Процедура редукціону проводиться в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.
 
      
282. 2. Процедура редукціону проводиться у два етапи:
 
      
283. на першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні тендерні пропозиції без зазначення ціни. Тендерна документація при цьому повинна лише передбачати пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, кваліфікаційні вимоги. Строк подання учасниками попередніх пропозицій становить не менше 15 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення процедури редукціону;
 
      
284. на другому етапі замовник пропонує учасникам, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі становить не менше семи календарних днів з дня повідомлення учасників про результати першого етапу.
 
      
285. 3. Під час розкриття тендерних пропозицій на другому етапі замовником оголошуються найменування та адреса кожного учасника і ціна кожної тендерної пропозиції. Після цього замовник пропонує присутнім представникам учасників зменшувати ціну тендерної пропозиції на крок редукціону, який зазначається в тендерній документації. Початковою ціною для редукціону вважається мінімальна ціна тендерної пропозиції. Згоду на зменшення ціни тендерної пропозиції присутні представники учасників підтверджують підняттям карток, на яких зазначене найменування учасника. Якщо після трикратного оголошення початкової або наступної ціни жоден з учасників не запропонував нової ціни, редукціон припиняється і переможцем оголошується учасник, який був названий останнім та запропонував найнижчу ціну.
 
      
286. Розділ VІ
 
   Розділ V
 
287. ПРОЦЕДУРА ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГІВ
 
   ПРОЦЕДУРА ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГІВ
 
288. Стаття 35. Умови застосування і проведення процедури двоступеневих торгів
 
   Стаття 33. Умови застосування і проведення процедури двоступеневих торгів
 
289. 1. Процедура двоступеневих торгів може застосовуватися за таких умов:
замовник не може скласти конкретний перелік товарів (робіт) або визначити вид послуг, а також у разі, коли для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками;
предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських робіт, надання консультаційних та інших спеціальних послуг.
 
-246- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Частину першу статті 35 проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. Процедура двоступеневих торгів може застосовуватися за таких умов:
замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) товарів (робіт) або визначити вид послуг, а також у разі, коли для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками;
предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт».
 
Враховано   1. Процедура двоступеневих торгів може застосовуватися за таких умов:
замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) товарів (робіт) або визначити вид послуг та якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками;
предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт.
 
290. Стаття 36. Порядок проведення процедури двоступеневих торгів
 
   Стаття 34. Порядок проведення процедури двоступеневих торгів
 
291. 1. Двоступеневі торги проводяться в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.
 
   1. Двоступеневі торги проводяться в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.
 
292. 2. Двоступеневі торги проводяться у два етапи:
 
   2. Двоступеневі торги проводяться в два етапи:
 
293. на першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні тендерні пропозиції без зазначення ціни. Тендерна документація при цьому може передбачати лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним вимогам. Строк подання учасниками попередніх тендерних пропозицій становить не менше 21 календарного дня з дати опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів.
 
-247- Горіна І.А.
У частині другій статті 36:
У другому реченні абзацу другого слова "кваліфікаційним вимогам" замінити словами "критеріям якісного вибору";
Третє речення абзацу другого викласти у такій редакції:
"Строк подання учасниками попередніх тендерних пропозицій становить не менше 30 днів з дати опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель".
 
Враховано   на першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні пропозиції конкурсних торгів без зазначення ціни. Документація конкурсних торгів при цьому може передбачати лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним критеріям. Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 15 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
 
    -248- Горіна І.А.
У частині другій статті 36 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 15 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель."
У зв’язку з цим змінити відповідно нумерацію абзаців.
 
Враховано    
294. Замовник під час розгляду попередніх тендерних пропозицій має право проводити переговори з будь-ким з учасників. Після отримання попередніх пропозицій замовник має право внести зміни до тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки пропозицій згідно з цим Законом. Про зміну умов тендерної документації замовник інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів;
 
-249- Горіна І.А.
Перше речення абзацу четвертого частини першої статті 36 доповнити словами такого змісту: "для визначення переваг та недоліків у пропозиціях. Замовник в ході переговорів не має права застосовувати дискримінаційний режим до різних учасників. За результатами переговорів складається протокол за підписом замовника та учасника, в якому зазначаються відомості про учасника, пропозиції, запропоновані учасником, висновки.
"
 
Враховано   Замовник під час розгляду попередніх пропозицій конкурсних торгів має право проводити переговори з будь-ким з учасників для визначення переваг та недоліків у пропозиціях. Замовник в ході переговорів не має права застосовувати дискримінаційний режим до різних учасників. За результатами переговорів складається протокол за підписом замовника та учасника, в якому зазначаються відомості про учасника, пропозиції, запропоновані учасником, висновки.
Після отримання попередніх пропозицій конкурсних торгів замовник має право внести зміни до документації конкурсних торгів щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки згідно з цим Законом. Про зміну умов документації конкурсних торгів замовник інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів.
 
295. на другому етапі замовник пропонує учасникам, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі становить не менше 11 календарних днів з дати повідомлення учасника про результати першого етапу.
 
-250- Горіна І.А.
В абзаці четвертому частини другої статті 36:
Перше речення замінити двома новими реченнями такого змісту:
"На другому етапі замовник запрошує до участі учасників, попередні пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено на першому етапі та пропозиції яких виявилися прийнятними в цілому, але не менше ніж двох. На другому етапі учасники повинні подати остаточні пропозиції конкурсних торгів із зазначенням ціни.";
У другому реченні слова та цифри "11 календарних" замінити цифрами "15".
 
Враховано   На другому етапі замовник запрошує до участі учасників, попередні пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено на першому етапі та пропозиції яких виявилися прийнятними в цілому, але не менше ніж двох. На другому етапі учасники повинні подати остаточні пропозиції конкурсних торгів із зазначенням ціни. Строк подання пропозицій конкурсних торгів на другому етапі становить не менше 15 днів з дня повідомлення учасника про результати першого етапу.
 
296. 3. Учасники, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, для участі у другому етапі торгів на вимогу замовника надають тендерне забезпечення.
 
   3. Учасники, попередні пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено на першому етапі, для участі у другому етапі торгів на вимогу замовника надають забезпечення пропозицій конкурсних торгів.
 
297. Розділ VІІ
 
   Розділ VІ
 
298. ПРОЦЕДУРА ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
 
   ПРОЦЕДУРА ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
 
299. Стаття 37. Умови застосування і проведення процедури запиту цінових пропозицій
 
   Стаття 35. Умови застосування і проведення процедури запиту цінових пропозицій
 
300. 1. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 200 тисяч гривень.
 
-251- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
У частині першій статті 37 проекту Закону цифри "200" замінити цифрами "100".
 
Відхилено   1. Замовник здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 200 тисяч гривень.
 
    -252- Горіна І.А.
У частині першій статті 37 слова "може здійснювати" замінити словами "здійснює".
 
Враховано    
301. Стаття 38. Порядок проведення процедури запиту цінових пропозицій
 
   Стаття 36. Порядок проведення процедури запиту цінових пропозицій
 
302. 1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит не менше ніж трьом учасникам та оприлюднює його (в день надсилання запиту) відповідно до статті 11 цього Закону.
 
-253- Попов О.П.
частину першу статті 38 викласти у такій редакції:
"1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит не менше ніж трьом учасникам та оприлюднює його в місцевих засобах масової інформації"
 
Відхилено   1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту передає його для публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
Запит цінових пропозицій безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та безоплатно розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
Під час проведення процедури запиту цінових пропозицій цінові пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи.
 
    -254- Горіна І.А.
Частину першу статті 38 доповнити новим абзацом такого змісту:
"При проведенні процедури запиту цінових пропозицій цінові пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи."
 
Враховано    
303. 2. У запиті обов’язково зазначаються:
найменування та місцезнаходження замовника;
опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри;
веб-сайт, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі її додаткового розміщення);
строк поставки товарів або надання послуг;
місце і строк подання цінових пропозицій;
місце і дата розкриття цінових пропозицій;
основні умови договору про закупівлю.
У запиті обов’язково зазначаються відомості про те, чи включаються в ціну витрати на транспортування, страхування, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів).
 
-255- Горіна І.А.
Частину другу статті 38 викласти у такій редакції:
"2. У запиті обов’язково зазначаються:
обсяг фінансування згідно з кошторисом, фінансовим планом (планом асигнувань, планом використання бюджетних (державних) коштів) або очікувана вартість закупівлі (інформація не для друку);
найменування та місцезнаходження замовника;
опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри;
адреса веб-порталу уповноваженого орану, на якому розміщується інформація про закупівлю відповідно до статті 11 цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення);
строк поставки товарів або надання послуг;
місце і строк подання цінових пропозицій;
місце і дата розкриття цінових пропозицій;
строк дії цінових пропозицій, але не менше 120 днів;
основні умови договору про закупівлю;
прізвище, ім’я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками;
реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державного казначейства України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).
Строк подання учасниками цінових пропозицій встановлюється замовником, але не може бути меншим ніж 10 робочих днів з дати публікації запиту цінових пропозицій в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 11 цього Закону".
 
Враховано   2. У запиті обов’язково зазначаються:
обсяг фінансування згідно з кошторисом, фінансовим планом (планом асигнувань, планом використання бюджетних (державних) коштів) або очікувана вартість закупівлі (інформація не для друку);
найменування та місцезнаходження замовника;
опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри;
адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10 цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі наявності);
строк поставки товарів або надання послуг;
місце і строк подання цінових пропозицій;
місце, дата і час розкриття цінових пропозицій;
строк дії цінових пропозицій, але не менше ніж 120 днів;
основні умови договору про закупівлю;
прізвище, ім’я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками;
реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державного казначейства України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).
Строк подання учасниками цінових пропозицій встановлюється замовником, але не може бути меншим ніж 10 робочих днів з дня публікації запиту цінових пропозицій у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.
 
304. 3. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Пропозиція подається у запечатаному конверті чи в іншій формі, визначеній замовником, не пізніше встановленого ним строку.
 
-256- Горіна І.А.
Друге речення частини третьої статті 38 викласти в такій редакції:
"Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита та скріплена печаткою у запечатаному конверті".
 
Враховано   3. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті.
 
305. Цінова пропозиція повинна супроводжуватися калькуляцією ціни предмета закупівлі відповідно до методики її розрахунку, затвердженої Уповноваженим органом.
 
-257- Давиденко А.А.
Абзац 2 частини 3 статті 38 вилучити.
 
Враховано      
    -258- Бурлаков П.М.
У пункті 3 статті 38 слова «відповідно до методики її розрахунку, затвердженої Уповноваженим органом» вилучити.
 
Враховано    
306. 4. Цінові пропозиції розкриваються в установлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.
 
   4. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.
 
307. Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.
 
   Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.
 
308. Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на його запит протягом одного календарного дня з дня надходження такого запиту.
 
-259- Горіна І.А.
Частину четверту статті 38 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 5 днів після розкриття цінових пропозицій."
 
Враховано   Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.
Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 5 днів з дня розкриття цінових пропозицій.
 
309. 5. Замовник акцептує цінову пропозицію та укладає договір про закупівлю з тим учасником, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну, у строк не раніше ніж через три календарних дні з дати відправлення всім учасникам письмового повідомлення про результати процедури, але не пізніше ніж через 14 календарних днів з дати визначення переможця.
 
-260- Горіна І.А.
Частину п’яту статті 38 викласти у такій редакції:
"5. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.
Замовник акцептує цінову пропозицію у день визначення переможця. Протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення визначення переможця замовник зобов’язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам – повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника переможця.
Повідомлення про акцепт цінової пропозиції обов’язково безоплатно публікується у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через 5 робочих днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дати визначення переможця."
 
Враховано   5. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.
Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов’язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам – повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця.
Повідомлення про акцепт цінової пропозиції обов’язково безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через 5 робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.
 
310. 6. Замовник відхиляє цінові пропозиції у разі, коли вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 18 цього Закону.
 
   6. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 цього Закону.
 
311. 7. Замовник визнає процедуру запиту цінових пропозицій такою, що не відбулася, у разі:
отримання менше трьох пропозицій;
відхилення всіх пропозицій;
перевищення найнижчою ціновою пропозицією суми коштів, передбаченої замовником на фінансування закупівлі.
 
-261- Попов О.П.
В абзаці 2 частини 7 статті 38 законопроекту слово «трьох» замінити словом «двох».
 
Відхилено   7. Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 цього Закону.
 
    -262- Горіна І.А.
Частину сьому статті 38 викласти в такій редакції:
"7. Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася у випадках та порядку, визначених статтею 30 цього Закону."
 
Враховано    
312. 8. Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій оприлюднюється у порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів.
 
-263- Попов О.П.
Частину 8 статті 38 законопроекту вилучити.
 
Відхилено   8. Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
 
    -264- Горіна І.А.
Частину восьму статті 38 викласти у такій редакції:
"8. Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій оприлюднюється відповідно до статті 11 цього Закону."
 
Враховано    
313. Розділ VІІІ
 
   Розділ VІІ
 
314. ПРОЦЕДУРА ТОРГІВ З ОБМЕЖЕНОЮ УЧАСТЮ
 
-265- Горіна І.А.
Назву розділу викласти у такій редакції:
"ПРОЦЕДУРА ПОПЕРЕДНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ"
 
Враховано   ПРОЦЕДУРА ПОПЕРЕДНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
 
315. Стаття 39. Умови застосування процедури торгів з обмеженою участю
 
-266- Горіна І.А.
Статтю 39 викласти у такій редакції:
"Стаття 39. Умови застосування процедури попередньої кваліфікації
1. Процедура попередньої кваліфікації застосовується у разі необхідності попереднього визначення кваліфікаційної відповідності, фінансово-економічного стану, технічних і організаційних можливостей учасника.
У разі проведення попередньої кваліфікації учасників до подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) допускаються всі учасники попередньої кваліфікації, які пройшли таку кваліфікацію, але не менше двох."
 
Враховано   Стаття 37. Умови застосування процедури попередньої кваліфікації
 
316. 1. Процедура торгів з обмеженою участю застосовується у разі, коли товари, роботи чи послуги мають складний або спеціалізований характер та можуть бути запропоновані обмеженою кількістю учасників.
 
   1. Процедура попередньої кваліфікації застосовується у разі необхідності попереднього визначення кваліфікаційної відповідності, фінансово-економічного стану та технічних і організаційних можливостей учасника.
У разі проведення попередньої кваліфікації учасників до подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) допускаються всі учасники попередньої кваліфікації, які пройшли таку кваліфікацію, але не менше двох.
 
317. Стаття 40. Порядок проведення процедури торгів з обмеженою участю
 
-267- Горіна І.А.
Статтю 40 викласти у такій редакції:
"Стаття 40. Порядок проведення процедури попередньої кваліфікації
1. Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель та розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 11 цього Закону.
2. В оголошенні про проведення попередньої кваліфікації учасників обов’язково зазначаються:
обсяг фінансування згідно з кошторисом, фінансовим планом (планом асигнувань, планом використання бюджетних (державних) коштів) або очікувана вартість закупівлі (інформація не для друку);
найменування та місцезнаходження замовника;
адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 11 цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі наявності);
найменування предмета закупівлі;
кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;
строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
способи та місце отримання кваліфікаційної документації;
місце і строк подання кваліфікаційних пропозицій;
місце, дата і час розкриття кваліфікаційних пропозицій,
прізвище, ім’я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками;
реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державного казначейства України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).
3. Кваліфікаційна документація повинна містити:
1) інструкції з підготовки та подання кваліфікаційної пропозиції;
2) кваліфікаційні критерії до учасників та перелік документів, що підтверджують їх відповідність таким критеріям;
3) процедуру оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям (відповідає/не відповідає);
4) інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі). Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, не повинні містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження чи виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз «або еквівалент». Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.;
5) кількість та місце поставки товару;
6) місце, в якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться послуги;
7) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
8) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути викладені кваліфікаційні пропозиції;
9) спосіб, місце та кінцевий строк подання кваліфікаційних пропозицій;
10) процедуру надання роз’яснень щодо кваліфікаційної документації;
11) місце, дату і час розкриття кваліфікаційних пропозицій;
12) прізвище, ім’я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками.
Кваліфікаційна документація може містити також іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до неї.
4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про попередню кваліфікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим ніж 15 днів з дня опублікування оголошення про попередню кваліфікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
5. Розкриття кваліфікаційних пропозицій учасників відбувається в день закінчення строку їх подання у час та місці, що зазначені в оголошенні про проведення попередньої кваліфікації. До участі у розкритті кваліфікаційних пропозицій замовником допускаються всі учасники, що подали кваліфікаційні пропозиції, або їх уповноважені представники. Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій замовником перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених кваліфікаційною документацією щодо їх підготовки, а також оголошуються найменування та адреса кожного учасника. Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій складається протокол за визначеною Уповноваженим органом формою, копія якого надається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня з дня отримання від учасника відповідного запиту.
6. Після розкриття кваліфікаційних пропозицій замовник перевіряє відповідсть пропозицій учасників попередньої кваліфікації вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації.
Учасники попередньої кваліфікації, кваліфікаційні пропозиції яких відповідають вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації, вважаються такими, що пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації. Пропозиції інших учасників попередньої кваліфікації відхиляються.
У разі, якщо за результатами попередньої кваліфікації відбір пройшли пропозиції менше ніж двх учасників, процедура попередньої кваліфікації відміняється.
Замовник у строк, що не повинен перевищувати 10 днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій, повідомляє кожного учасника про результати попередньої кваліфікації.
До подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) запрошуються всі учасники, які пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації учасників, але не менше двох. Строк подання пропозицій конкурсних торгів після попередньої кваліфікації учасників повинен становити не менше ніж 15 днів з дня надсилання повідомлення про її результати.
Далі процедура попередньої кваліфікації проводиться так само, як і процедура відкритих торгів.
 
Враховано   Стаття 38. Порядок проведення процедури попередньої кваліфікації
 
318. 1. Процедура торгів з обмеженою участю проводиться в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.
 
      
319. 2. До застосування процедури торгів з обмеженою участю замовник може провести попередню кваліфікацію. Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників оприлюднюється замовником відповідно до статті 11 цього Закону.
 
   1. Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель та розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
 
320. 3. В оголошенні про проведення попередньої кваліфікації учасників обов’язково зазначаються:
найменування та місцезнаходження замовника;
веб-сайт, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі її додаткового розміщення);
найменування, кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;
строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
способи та місце отримання кваліфікаційної документації;
місце і строк подання кваліфікаційних пропозицій;
місце і дата розкриття кваліфікаційних пропозицій.
 
   2. В оголошенні про проведення попередньої кваліфікації учасників обов’язково зазначаються:
обсяг фінансування згідно з кошторисом, фінансовим планом (планом асигнувань, планом використання бюджетних (державних) коштів) або очікувана вартість закупівлі (інформація не для друку);
найменування та місцезнаходження замовника;
адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10 цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі наявності);
найменування предмета закупівлі;
кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;
строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
способи та місце отримання кваліфікаційної документації;
місце і строк подання кваліфікаційних пропозицій;
місце, дата і час розкриття кваліфікаційних пропозицій,
прізвище, ім’я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками;
реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державного казначейства України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).
 
321. 4. Кваліфікаційна документація повинна містити:
 
   3. Кваліфікаційна документація повинна містити:
 
322. 1) інструкції з підготовки та подання кваліфікаційної пропозиції;
 
   1) інструкції з підготовки та подання кваліфікаційної пропозиції;
 
323. 2) кваліфікаційні вимоги до учасника та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про їх відповідність таким вимогам;
 
   2) кваліфікаційні критерії до учасників та перелік документів, що підтверджують їх відповідність таким критеріям;
 
324. 3) критерії та процедуру оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам;
 
   3) процедуру оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям (відповідає/не відповідає);
 
325. 4) інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі). Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, не повинні містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження чи виробника;
 
   4) інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі). Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, не повинні містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження чи виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз «або еквівалент». Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.;
 
326. 5) кількість та місце поставки товару;
 
   5) кількість та місце поставки товару;
 
327. 6) місце, в якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться послуги;
 
   6) місце, в якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться послуги;
 
328. 7) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 
   7) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 
329. 8) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути викладені кваліфікаційні пропозиції;
 
   8) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути викладені кваліфікаційні пропозиції;
 
330. 9) спосіб, місце та кінцевий строк подання кваліфікаційних пропозицій;
 
   9) спосіб, місце та кінцевий строк подання кваліфікаційних пропозицій;
 
331. 10) процедуру надання роз’яснень щодо кваліфікаційної документації;
 
   10) процедуру надання роз’яснень щодо кваліфікаційної документації;
 
332. 11) місце, дату і час розкриття кваліфікаційних пропозицій;
 
   11) місце, дату і час розкриття кваліфікаційних пропозицій;
 
333. 12) прізвище, ім’я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками.
 
   12) прізвище, ім’я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками.
 
334. Кваліфікаційна документація може містити також іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до неї.
 
   Кваліфікаційна документація може містити також іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до неї.
 
335. 5. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим ніж 15 календарних днів з дати опублікування оголошення про попередню кваліфікацію.
Замовник здійснює відбір учасників для подальшої участі у процедурі торгів з обмеженою участю виключно на підставі їх відповідності умовам, зазначеним у кваліфікаційній документації, протягом 14 календарних днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій.
 
   4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про попередню кваліфікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим ніж 15 днів з дня опублікування оголошення про попередню кваліфікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
 
336. 6. Розкриття кваліфікаційних пропозицій учасників відбувається у день закінчення строку їх подання у час та місці, що зазначені в оголошенні про проведення попередньої кваліфікації. До участі у розкритті кваліфікаційних пропозицій замовником допускаються всі учасники, що подали кваліфікаційні пропозиції, або їх уповноважені представники. Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій замовником перевіряється та оголошується наявність усіх необхідних документів, передбачених кваліфікаційною документацією щодо їх підготовки, правильність їх оформлення, а також оголошуються найменування та адреса кожного учасника. Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій складається протокол за визначеною Уповноваженим органом формою, копія якого надається всім учасникам на їх запит протягом трьох календарних днів після отримання від учасника відповідного запиту.
 
   5. Розкриття кваліфікаційних пропозицій учасників відбувається в день закінчення строку їх подання у час та місці, що зазначені в оголошенні про проведення попередньої кваліфікації.
До участі у розкритті кваліфікаційних пропозицій замовником допускаються всі учасники, що подали кваліфікаційні пропозиції, або їх уповноважені представники.
Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій замовником перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених кваліфікаційною документацією щодо їх підготовки, а також оголошуються найменування та адреса кожного учасника.
Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій складається протокол за визначеною Уповноваженим органом формою, копія якого надається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня з дня отримання від учасника відповідного запиту.
 
337. 7. У разі проведення попередньої кваліфікації замовник протягом п’яти календарних днів після її завершення повідомляє кожного учасника про результати попередньої кваліфікації.
 
   6. Після розкриття кваліфікаційних пропозицій замовник перевіряє відповідсть пропозицій учасників попередньої кваліфікації вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації.
Учасники попередньої кваліфікації, кваліфікаційні пропозиції яких відповідають вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації, вважаються такими, що пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації. Пропозиції інших учасників попередньої кваліфікації відхиляються.
У разі, якщо за результатами попередньої кваліфікації відбір пройшли пропозиції менше ніж двх учасників, процедура попередньої кваліфікації відміняється.
Замовник у строк, що не повинен перевищувати 10 днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій, повідомляє кожного учасника про результати попередньої кваліфікації.
 
338. До подальшої участі у процедурі торгів запрошуються лише ті учасники, які пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації учасників. Строк подання тендерних пропозицій після попередньої кваліфікації учасників повинен становити не менше ніж 10 календарних днів з дати надсилання повідомлення про її результати.
 
   До подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) запрошуються всі учасники, які пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації учасників, але не менше двох. Строк подання пропозицій конкурсних торгів після попередньої кваліфікації учасників повинен становити не менше ніж 15 днів з дня надсилання повідомлення про її результати.
Далі процедура попередньої кваліфікації проводиться так само, як і процедура відкритих торгів.
 
339. Стаття 41. Особливості застосування процедури торгів з обмеженою участю
 
-268- Горіна І.А.
Статтю 41 виключити.
 
Враховано      
340. 1. До участі у процедурі торгів з обмеженою участю замовник запрошує (зокрема за результатами проведення попередньої кваліфікації) осіб у кількості, в якій повинен бути забезпечений вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше двох. Запрошення, яке містить інформацію, передбачену статтею 21 цього Закону, надсилається зазначеним у цій частині особам у письмовій формі.
 
      
341. 2. Запрошення до участі у процедурі торгів з обмеженою участю оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох календарних днів з дня його надсилання. Оприлюднення запрошення не вважається запрошенням до участі у процедурі закупівлі для невизначеного кола осіб.
 
-269- Бурлаков П.М.
Яценко А.В.
У пункті 2 статті 41 Розділу УІІІ після слів «з обмеженою участю» перед словами «оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу» вставити слово «безоплатно».
 
Відхилено      
342. 3. У разі проведення торгів з обмеженою участю тендерні пропозиції мають право подавати лише ті особи, які запрошені замовником до участі у процедурі закупівлі в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті. Строк для подання тендерних пропозицій повинен становити не менше 15 календарних днів від дати, зазначеної в запрошенні (у разі проведення торгів з обмеженою участю після попередньої кваліфікації учасників — 10 календарних днів).
 
      
343. 4. Процедура торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг застосовується замовником після погодження її застосування Уповноваженим органом (крім випадку проведення попередньої кваліфікації учасників).
 
-270- Давиденко А.А.
Частину 4 статті 41 викласти в редакції:
«Процедура торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 700 тисяч гривень, застосовується замовником після погодження її застосування Уповноваженим органом (крім випадку проведення попередньої кваліфікації учасників).».
 
Відхилено      
    -271- Давиденко А.А.
Частину 4 статті 41 вилучити.
 
Відхилено    
344. Розділ ІХ
 
   Розділ VІІІ
 
345. ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ У ОДНОГО УЧАСНИКА
 
   ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ В ОДНОГО УЧАСНИКА
 
346. Стаття 42. Умови застосування процедури закупівлі у одного учасника
 
   Стаття 39. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника
 
347. 1. Закупівля у одного учасника — це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.
2. Процедура закупівлі у одного учасника застосовується замовником після погодження з Уповноваженим органом у разі:
1) закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом прав інтелектуальної власності, та укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;
2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним учасником, за відсутності при цьому альтернативи.
3) необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, вартість яких не перевищує 50 відсотків первинного договору, але які через непередбачувані обставини стали необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з виконавцем цих робіт та такі роботи технічно чи економічно пов’язані з первинним договором;
4) потреби у здійсненні первинним учасником додаткових поставок (не більше 50 відсотків вартості, визначеної у первинному договорі), призначених для часткової заміни або розширення поставок, коли внесення учасником зміни може призвести до закупівлі товарів або послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни.
5) виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з особливими економічними чи соціальними, правовими, іншими обставинами, яких замовник не міг передбачити;
6) закупівлі послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій членів державних, парламентських, урядових, дипломатичних делегацій і працівників органів державної влади.
3. Учасник повинен подати замовнику калькуляцію ціни предмета закупівлі відповідно до методики її розрахунку, затвердженої Уповноваженим органом.
 
-272- Горіна І.А.
Статтю 42 проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. Закупівля у одного учасника — це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.
Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону.
Замовник протягом 3 робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування процедури закупівлі у одного учасника забезпечує публікацію у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону інформацію про застосування процедури закупівлі в одного учасника, яка повинна містити:
обсяг фінансування згідно з кошторисом, фінансовим планом (планом асигнувань, планом використання бюджетних (державних) коштів) або очікувану вартість закупівлі (не для друку);
найменування та місцезнаходження замовника;
адресу веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10 цього Закону;
адресу веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі наявності);
найменування, кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;
строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори;
ціну пропозиції;
реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державного казначейства України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).
Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника повинно містити:
умови застосування процедури закупівлі;
посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.
Оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника не вважається запрошенням до участі у процедурі закупівлі для невизначеного кола осіб.
Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником після погодження з Уповноваженим органом у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Такий порядок не повинен суперечити цьому Закону.
Для застосування процедури закупівлі в одного учасника замовник подає до Уповноваженого органу документи, визначені Порядком погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника, затвердженим Уповноваженим органом.
Уповноважений орган у строк, що не повинен перевищувати 15 робочих днів з дня надходження документів до Уповноваженого органу, приймає рішення про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника.
У випадках, передбачених підпунктом 3 частини другої цієї статті, Уповноважений орган приймає рішення про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня надходження документів до Уповноваженого органу.
Замовник не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня видачі листа-погодження або листа про відмову у погодженні застосування процедури закупівлі забезпечує публікацію в державному офіційному виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника, з обов’язковим зазначенням дати і номера листа-погодження або листа про відмову у погодженні процедури закупівлі.
2.Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником як виняток у разі:
1) закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу;
2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи;
3) виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах, в тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмежених у часі та непідконтрольних замовнику, яких не можна було уникнути;
4) якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників.
3.Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника у строк не раніше ніж через 10 робочих днів (5 робочих днів у випадках застосування процедури закупівлі з підстав, визначених підпунктом 3 частини другої цієї статті) з дня опублікування у державному офіційному виданні з питань державних закупівель відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі в одного учасника.
4. Інформація про результати процедури закупівлі в одного учасника публікується в порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону.
5. Процедура закупівлі в одного учасника відміняється у разі, якщо замовником допущені порушення порядку публікації інформації про застосування процедури закупівлі у одного учасника, визначеного цим Законом та порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі.
 
Враховано   1. Закупівля у одного учасника — це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.
Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону.
Замовник протягом 3 робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування процедури закупівлі у одного учасника забезпечує публікацію у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону інформацію про застосування процедури закупівлі в одного учасника, яка повинна містити:
обсяг фінансування згідно з кошторисом, фінансовим планом (планом асигнувань, планом використання бюджетних (державних) коштів) або очікувану вартість закупівлі (не для друку);
найменування та місцезнаходження замовника;
адресу веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10 цього Закону;
адресу веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі наявності);
найменування, кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;
строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори;
ціну пропозиції;
реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державного казначейства України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).
Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника повинно містити:
умови застосування процедури закупівлі;
посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.
Оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника не вважається запрошенням до участі у процедурі закупівлі для невизначеного кола осіб.
Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником після погодження з Уповноваженим органом у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Такий порядок не повинен суперечити цьому Закону.
Для застосування процедури закупівлі в одного учасника замовник подає до Уповноваженого органу документи, визначені Порядком погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника, затвердженим Уповноваженим органом.
Уповноважений орган у строк, що не повинен перевищувати 15 робочих днів з дня надходження документів до Уповноваженого органу, приймає рішення про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника.
У випадках, передбачених підпунктом 3 частини другої цієї статті, Уповноважений орган приймає рішення про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня надходження документів до Уповноваженого органу.
Замовник не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня видачі листа-погодження або листа про відмову у погодженні застосування процедури закупівлі забезпечує публікацію в державному офіційному виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника, з обов’язковим зазначенням дати і номера листа-погодження або листа про відмову у погодженні процедури закупівлі.
2.Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником як виняток у разі:
1) закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу;
2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи;
3) виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах, в тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмежених у часі та непідконтрольних замовнику, яких не можна було уникнути;
4) якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників.
3.Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника у строк не раніше ніж через 10 робочих днів (5 робочих днів у випадках застосування процедури закупівлі з підстав, визначених підпунктом 3 частини другої цієї статті) з дня опублікування у державному офіційному виданні з питань державних закупівель відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі в одного учасника.
4. Інформація про результати процедури закупівлі в одного учасника публікується в порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону.
5. Процедура закупівлі в одного учасника відміняється у разі, якщо замовником допущені порушення порядку публікації інформації про застосування процедури закупівлі у одного учасника, визначеного цим Законом та порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі.
 
    -273- Давиденко А.А.
Абзац перший частини 2 статті 42 викласти в редакції:
«2. Процедура закупівлі у одного учасника для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 700 тисяч гривень, застосовується замовником після погодження її застосування Уповноваженим органом. Процедура закупівлі у одного учасника для закупівлі товарів, робіт і послуг застосовується замовником у разі:»
 
Відхилено    
    -274- Давиденко А.А.
Абзац перший частини 2 статті 42 викласти в редакції:
«2. Процедура закупівлі у одного учасника застосовується замовником у разі:»
 
Враховано    
    -275- Богословська І.Г.
Частину першу статті 42 доповнити новими абзацами такого змісту:
"Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 17 цього Закону.
Процедура закупівлі у одного учасника застосовується замовником після погодження з уповноваженим органом.
Для застосування процедури закупівлі у одного учасника замовник подає до уповноваженого органу документи, визначені порядком погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, затвердженим Уповноваженим органом.
Уповноважений орган у строк, що не повинен перевищувати 15 робочих днів з дати надходження документів до Уповноваженого органу приймає рішення про погодження (відмову у погодженні) процедури закупівлі у одного учасника.
У випадках, передбачених підпунктами 4 та 5 частини другої цієї статті Уповноважений орган приймає рішення про погодження (відмову у погодженні) процедури закупівлі у одного учасника у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дати надходження документів до Уповноваженого органу.
Уповноважений орган при погодженні процедури закупівлі у одного учасника повинен перевірити ціну предмета закупівлі.
Уповноважений орган не має права прийняти рішення про погодження процедури закупівлі у одного учасника у разі, якщо ціна предмета закупівлі не підтверджується калькуляцією ціни предмета закупівлі відповідно до методики її розрахунку, відповідно до цього Закону.
Замовник не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати видачі листа-погодження (листа про відмову у погодженні) процедури закупівлі публікує у державному офіційному виданні з питань державних закупівель та розміщує на веб-порталі Уповноваженого органу відомості щодо рішення уповноваженого органу про погодження (відмову у погодженні) процедури закупівлі у одного учасника, з обов’язковим зазначенням дати і номеру листа-погодження (листа про відмову у погодженні) процедури закупівлі.
У разі видачі Уповноваженим органом листа-погодження процедури закупівлі, замовник разом із відомостями щодо рішення уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі, публікує у державному офіційному виданні з питань державних закупівель та розміщує на веб-порталі Уповноваженого органу інформацію про застосування процедури закупівлі у одного учасника разом із обґрунтуванням застосування такої процедури.
Інформація про застосування процедури закупівлі у одного учасника повинна містити:
обсяг фінансування згідно з кошторисом, фінансовим планом (планом асигнувань, планом використання бюджетних (державних) коштів) або очікувана вартість закупівлі;
найменування та місцезнаходження замовника;
адреса веб-порталу уповноваженого орану, на якому розміщується інформація про закупівлю відповідно до статті 11 цього Закону;
адреса веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі її додаткового розміщення);
найменування, кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;
строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори;
ціна пропозиції;
реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державного казначейства України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).
Обґрунтування застосування процедури закупівлі у одного учасника повинно містити:
умови застосування процедури закупівлі;
посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.
Оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі у одного учасника не вважається запрошенням до участі у процедурі закупівлі для невизначеного кола осіб.".
 
Враховано по суті   
    -276- Бурлаков П.М.
Вилучити підпункт 6 пункту 2 статті 42 Розділу VІІІ."
 
Враховано    
    -277- Богословська І.Г.
У частині другій статті 42:
Пункт 4 виключити;
Пункт 6 викласти у такій редакції:
"5) закупівель, які здійснюються за значно нижчими від ринкових цінами, що діють протягом дуже короткого строку";
 
Відхилено    
    -278- Давиденко А.А.
Частину 2 статті 42 доповнити пунктом 7 такого змісту:
«виконання робіт, надання послуг підпорядкованими підприємствами (організаціями), спеціально для цього створених».
 
Відхилено    
    -279- Давиденко А.А.
Частину 3 статті 42 вилучити.
 
Враховано    
    -280- Бурлаков П.М.
У пункті 3 статті 42 Розділу УІІІ слова «відповідно до методики її розрахунку, затвердженої Уповноваженим органом» вилучити.
 
Враховано    
    -281- Богословська І.Г.
Статтю 42 доповнити новими частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
"4. Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі у одного учасника у строк не раніше, ніж через 10 робочих днів з дати опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі у одного учасника.
5. Інформація про результати процедури закупівлі публікується в порядку передбаченому статтею 32 цього Закону."
 
Враховано    
348. Розділ Х
 
   Розділ Х
 
349. ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ
 
   ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ
 
350. Стаття 43. Основні вимоги до договору про закупівлю
 
   Стаття 40. Основні вимоги до договору про закупівлю
 
351. 1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.
Примірний договір про закупівлю затверджується Уповноваженим органом.
 
-282- Горіна І.А.
Частину першу статті 43 доповнити словами такого змісту:
"з урахуванням особливостей, визначених цим Законом"
 
Враховано   1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Примірний договір про закупівлю затверджується Уповноваженим органом.
 
352. 2. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року на суму коштів не більше 15 відсотків вартості, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
 
-283- Горіна І.А.
Частину другу статті 43 виключити.
 
Враховано      
353. 3. Замовник має право передбачати у договорах про закупівлю здійснення попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного законодавства за кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів. При закупівлі за рахунок інших державних коштів замовник може встановлювати в договорі про закупівлю умови щодо попередньої оплати згідно з Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України.
 
-284- Давиденко А.А.
У частині 3 статті 43 слова: «відповідно до вимог бюджетного законодавства» замінити словами: «згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   2. У разі здійснення закупівлі за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів замовник має право передбачати у договорах про закупівлю здійснення попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного законодавства.
3. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
4. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів до/без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.
5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю
 
    -285- Богословська І.Г.
Друге речення частини третьої статті 43 виключити.
 
Враховано    
    -286- Горіна І.А.
Статтю 43 доповнити новими частинами такого змісту:
"4. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
5. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів до/без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.
6. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю."
 
Враховано    
354. Стаття 44. Істотні умови договору про закупівлю
 
   Стаття 41. Істотні умови договору про закупівлю
 
355. 1. Істотними умовами договору про закупівлю є:
предмет закупівлі (найменування (номенклатура, асортимент); кількість товарів, робіт і послуг, а також вимоги щодо якості);
порядок здійснення оплати;
ціна договору;
строк дії договору;
права та обов’язки сторін;
зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
відповідальність сторін;
інші умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.
У разі коли сторони не досягли згоди щодо усіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо одна із сторін вчинила фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.
 
-287- Горіна І.А.
Частину першу статті 44 проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. Істотними умовами договору про закупівлю є:
предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості);
порядок здійснення оплати;
ціна договору;
термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;
строк дії договору;
права та обов'язки сторін;
зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
відповідальність сторін.
У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.».
 
Враховано   1. Істотними умовами договору про закупівлю є:
предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості);
порядок здійснення оплати;
ціна договору;
термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;
строк дії договору;
права та обов'язки сторін;
зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
відповідальність сторін.
У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.
 
    -288- Богословська І.Г.
Частину першу статті 44 доповнити п’ятим абзацом такого змісту:
"термін поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;";
У зв’язку з цим змінити нумерацію абзаців.
 
Враховано    
356. Стаття 45. Оплата за договором про закупівлю
 
      
357. 1. Під час оплати за договорами про закупівлю, Державне казначейство України (обслуговуючий банк) перевіряє наявність:
звіту про результати проведення процедури закупівлі;
копії оголошення про заплановану закупівлю (запиту цінових пропозицій) та оголошення про результати процедури закупівлі;
рішення про погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та закупівлі у одного учасника відповідно до цього Закону.
2. Державне казначейство України (обслуговуючий банк) не має права здійснювати платежі з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю, якщо процедуру закупівлі визнано в установленому порядку такою, що проведена з порушенням вимог цього Закону. Інформацію про такі випадки Державне казначейство України (обслуговуючий банк) надсилає протягом двох робочих днів до Уповноваженого органу, Комісії та правоохоронних органів.
 
-289- Горіна І.А.
Статтю 45 виключити.
 
Враховано      
    -290- Давиденко А.А.
У частині 2 статті 45 слова «Комісії та» вилучити.
 
Враховано    
    -291- Мірошниченко Ю.Р.
У пункті 2 статті 45 слово Комісії виключити.
 
Враховано    
358. Стаття 46. Припинення дії договору про закупівлю та визнання його недійсним
 
   Стаття 42. Недійсність договору про закупівлю
 
359. 1. У разі відмови учасника — переможця процедури закупівлі від виконання договору про закупівлю замовник має право в односторонньому порядку розірвати договір і провести нову процедуру закупівлі.
У цьому випадку дія такого договору про закупівлю припиняється.
 
-292- Горіна І.А.
Статтю 46 викласти у такій редакції:
"Стаття 46. Недійсність договору про закупівлю
1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 19 цього Закону."
 
Враховано   1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону.
 
360. 2. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період зупинення процедури закупівлі у зв’язку з поданням скарги.
 
      
361. Стаття 47. Порядок подання інформації про укладені договори про закупівлю
 
-293- Горіна І.А.
Статтю 47 виключити.
 
Враховано      
362. 1. Інформація про укладені договори про закупівлю подається на вимогу Уповноваженого органу або генерального замовника (у разі, коли закупівля здійснювалася на засадах координації) шляхом подання засвідченої замовником копії укладеного договору про закупівлю.
 
      
363. 2. Копія укладеного договору про закупівлю подається в установлений Уповноваженим органом або генеральним замовником строк.
 
      
364. Розділ ХІ
 
   Розділ ХІ
 
365. ОСКАРЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ
 
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
366. Стаття 48. Право на оскарження дій замовника
 
      
367. 1. Будь-який учасник процедури закупівлі має право на оскарження до замовника та/або Комісії рішень, дій або бездіяльності замовника в порядку, встановленому цим Законом.
2. Об’єктом оскарження не можуть бути:
вибір процедури здійснення закупівлі;
рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.
 
-294- Мірошниченко Ю.Р.
У статтях 48 та 49 слово "Комісія" у відповідному відмінку замінити словами "Уповноважений орган" у належному відмінку.
 
Відхилено      
    -295- Давиденко А.А.
У частині 1 статті 48 слова "та/або Комісії" вилучити.
 
Відхилено    
    -296- Богословська І.Г.
Горіна І.А.
Назву розділу ХІ викласти у такій редакції:
"Відповідальність у сфері державних закупівель"
Статті 48 та 49 виключити;
 
Враховано    
368. Стаття 49. Порядок подання та розгляду скарг
 
      
369. 1. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником замовнику або Комісії. У разі надходження скарги протягом трьох робочих днів з дня її отримання Комісія інформує про це замовника.
2. У разі подання скарги відповідно до частини першої цієї статті замовник або Комісія зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 15 робочих днів з дати отримання скарги замовником або Комісією, про що повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк). Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли Комісія прийняла в установлений строк рішення про визнання результатів процедури закупівлі недійсними.
3. Замовник або Комісія повинні не пізніше трьох робочих днів після надходження скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника — переможця процедури закупівлі та замовника про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.
4. Замовник або Комісія приймає протягом 15 робочих днів з дня надходження скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
у разі, коли скаргу не задоволено, — причини прийняття такого рішення;
у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, — заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, зобов’язання замовника усунути порушення процедури закупівлі.
Якщо скаргу розглядає замовник, рішення про розгляд скарги надсилається Комісії протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
5. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, Комісія має право визнати результати такої процедури закупівлі недійсними та зобов’язати замовника розпочати нову процедуру закупівлі.
Рішення Комісії про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов’язковим як для замовника, так і для учасників.
6. Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник або Комісія протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, замовнику та Державному казначейству України (обслуговуючому банку).
7. Державне казначейство України (обслуговуючий банк) після отримання рішення за результатами розгляду скарги здійснює видатки:
у разі визнання результатів процедури закупівлі недійсними та зобов’язання замовника провести нову процедуру закупівлі — поновлення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням здійснюється після подання замовником документів, що підтверджують результати проведення нової процедури закупівлі;
у разі, коли рішення Комісії не передбачає визнання результатів процедури закупівлі недійсними та в рішенні відсутнє зобов’язання замовника провести нову процедуру закупівлі, — поновлення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням здійснюється відповідно до документів, що підтверджують результати проведення процедури закупівлі.
8. Строк позовної давності щодо оскарження рішення замовника або Комісії, прийнятого за результатом розгляду скарги, становить 30 календарних днів з дати прийняття такого рішення.
9. Учасник має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність замовника до суду в установленому порядку.
Позивач в обов’язковому порядку надсилає Державному казначейству України (обслуговуючому банку), замовнику завірену копію позовної заяви протягом трьох робочих днів після подання її до суду, до якої додаються документальне підтвердження подання її до суду.
Замовник з дня надходження копії позовної заяви зупиняє процедуру закупівлі.
Державне казначейство України (обслуговуючий банк) з дня надходження копії позовної заяви зобов’язане не здійснювати оплату з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням.
Замовник має право продовжити процедуру закупівлі, а Державне казначейство України (обслуговуючий банк) здійснює видатки у разі:
коли позивач протягом 20 календарних днів з дня надсилання копії позовної заяви не подав завірену копію ухвали про відкриття провадження у справі;
закриття провадження у справі;
набрання рішенням суду законної сили.
 
-297- Бурлаков П.М.
У пункті 5 статті 49 Розділу ХІ абзац другий замінити абзацом наступного змісту:
«Таке рішення Комісії носить рекомендований характер та потребує погодження Уповноваженим органом протягом 3-х днів з моменту його подання на розгляд цьому органу. Погоджене Уповноваженим органом рішення Комісії про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов'язковим як для замовника, так і для учасників».
 
Відхилено      
    -298- Бурлаков П.М.
У пунктах 6, 7, 8 статті 49 Розділу ХІ слова «Комісії» замінити на слова «Уповноважений орган».
 
Відхилено    
    -299- Давиденко А.А.
Статтю 49 викласти в редакції:
«Стаття 49. Порядок подання та розгляду скарг
До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником.
У разі подання скарги відповідно до частини першої цієї статті замовник зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 15 робочих днів з дати отримання скарги замовником. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі.
Замовник повинні не пізніше трьох робочих днів після надходження скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника — переможця процедури закупівлі та замовника про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.
Замовник приймає протягом 15 робочих днів з дня надходження скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
у разі, коли скаргу не задоволено, — причини прийняття такого рішення;
у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, — заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, зобов'язання замовника усунути порушення процедури закупівлі.
Рішення про розгляд скарги надсилається Уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, замовник має право визнати результати такої процедури закупівлі недійсними та розпочати нову процедуру закупівлі.
Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику та який подав скаргу.
Строк позовної давності щодо оскарження рішення прийнятого за результатом розгляду скарги, становить 30 календарних днів з дати прийняття такого рішення.
8. Учасник має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність замовника до суду в установленому порядку.
Позивач в обов'язковому порядку надсилає Державному казначейству України (обслуговуючому банку), замовнику завірену копію ухвали про відкриття провадження у справі протягом трьох робочих днів після її прийняття.
Замовник з дня надходження копії ухвали про відкриття провадження у справі зупиняє процедуру закупівлі.
Державне казначейство України (обслуговуючий банк) з дня надходження копії ухвали про відкриття провадження у справі зобов'язане не здійснювати оплату з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням.
Замовник має право продовжити процедуру закупівлі, а Державне казначейство України (обслуговуючий банк) здійснює видатки у разі:
закриття провадження у справі;
набрання рішенням суду законної сили.».
 
Враховано частково (стаття 18)   
370. Стаття 50. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
   Стаття 43. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
371. 1. За порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, посадові особи замовників, учасників, члени тендерного комітету несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом.
 
-300- Богословська І.Г.
У статті 50 слова "посадові особи замовників, учасників, члени тендерного комітету" замінити словами "службові (посадові) особи замовників - члени тендерного комітету, службові (посадові) особи Уповноваженого органу, службові (посадові) особи органів Державного казначейства України (обслуговуючих банків)", слова "кримінальну, адміністративну та цивільно-правову" виключити, після слова "несуть" доповнити словом "персональну" .
 
Відхилено   1. За порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника (генерального замовника), члени органу оскарження, службові (посадові) особи Уповноваженого органу, службові (посадові) особи органів Державного казначейства України (обслуговуючого банку) несуть відповідальність згідно із законодавством.
 
    -301- Горіна І.А.
Частину першу статті 50 викласти у такій редакції:
"1. За порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника (генерального замовника), члени органу оскарження, службові (посадові) особи Уповноваженого органу, службові (посадові) особи органів Державного казначейства України (обслуговуючого банку) несуть відповідальність згідно із законодавством."
 
Враховано    
372. Розділ ХІІ
 
   Розділ ХІІ
 
373. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
374. 1. Цей Закон набирає чинності у місячний строк з дня його опублікування.
 
-302- Горіна І.А.
Частину першу Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року."
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
375. 2. Процедури закупівель, розпочаті до набрання чинності цим Законом, проводяться відповідно до порядку, встановленого до набрання чинності цим Законом.
 
-303- Горіна І.А.
Частину другу Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
"2. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, що регулюють питання здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, втрачають свою силу з набранням чинності цим Законом.".
 
Враховано   2. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, що регулюють питання здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, втрачають свою силу з набранням чинності цим Законом.
 
376. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
 
-304- Горіна І.А.
Частину третю Прикінцевих положень доповнити абзацом другим такого змісту:
"вжити заходів щодо утворення окремого структурного підрозділу у Міністерстві економіки України для виконання функцій Уповноваженого органу відповідно до цього Закону в межах граничної чисельності працівників Міністерства економіки України, фінансування видатків на утримання окремого структурного підрозділу здійснити за рахунок передбачених у державному бюджеті асигнувань на утримання Міністерства економіки України;"
 
Враховано (абзац другий частини п'ятої розділу ХІІ)     
377. 4. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
      
378. 5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
379. 1) у пункті 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) виключити цифри «16414,» у таких абзацах:
«органів Антимонопольного комітету України (статті 164-3, 164-14, 166-1—166-4)»;
«Рахункової палати (статті 16412, 16414, 18819)»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«спеціально уповноваженого органу з питань державних закупівель (стаття 16414);»;
 
-305- Горіна І.А.
Пункт перший частини 5 Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
1) у тексті статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) слова "тендерної документації", "тендерній документації" замінити словами "тендерної документації (кваліфікаційної документації)" у відповідних відмінках; слова "тендерних пропозицій", "тендерної пропозиції" замінити словами "тендерних пропозицій (кваліфікаційних пропозицій)" у відповідних відмінках, слова "від ста п'ятдесяти до трьохсот п'ятдесяти" замінити словами "від трьохсот до семисот", слова "від трьохсот п'ятдесяти до п'ятисот" замінити словами "від семисот до тисячі"
 
Враховано (підпункт 1 частини третьої Розділу ХІІ)  1) у статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
у частині першій:
в абзаці першому:
слова "тендерної документації" і "тендерній документації" замінити відповідно словами "документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації)" і "документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації)";
слова "тендерних пропозицій" і "тендерної пропозиції" замінити відповідно словами "пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій)" і "пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції)";
після слова "неоприлюднення" доповнити словами "або порушення порядку оприлюднення";
слова "недотримання умов захисту вітчизняного ринку" виключити;
в абзаці другому слова "від ста п'ятдесяти до трьохсот п'ятдесяти" замінити словами "від трьохсот до семисот";
в абзаці другому частини другої слова "від трьохсот п'ятдесяти до п'ятисот" замінити словами "від семисот до тисячі".;
 
380. 2) частину п’яту статті 4 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 1997 р., № 25, ст. 171; 2001 р., № 36, ст. 188; 2007 р., № 9, ст. 67) виключити;
 
-306- Горіна І.А.
Пункт другий частини п’ятої викласти у такій редакції:
"2) у частині п’ятій статті 4 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 6, ст.56)слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
Враховано (підпункт 2 частини третьої Розділу ХІІ)  2)у частині п’ятій статті 4 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56)слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
381. 3) частину сьому статті 8 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40 — 42, ст. 492; 2007 р., № 9, ст. 67) виключити;
 
-307- Горіна І.А.
Пункт третій частини п’ятої Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
"3)У частині сьомій статті 8 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40 — 42, ст. 492; 2007 р., № 9, ст. 67) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
Враховано (підпункт 5 частини третьої Розділу ХІІ)     
382. 4) абзац другий частини другої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35— 37, ст. 446; 2007 р., № 9, ст. 67) виключити;
 
-308- Горіна І.А.
Пункт четвертий частини п’ятої Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
"4)в абзаці другому частини другої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35— 37, ст. 446; 2007 р., № 9, ст. 67) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
Враховано (підпункт 6 частини третьої Розділу ХІІ)  3) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144):
частину третю статті 13 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Придбання продукції для пріоритетних державних потреб за рахунок державних коштів здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель";
у статтях 75, 77, 78, 79 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
383. 5) у Законі України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2006 р., № 18, ст. 117; 2007 р., № 9, ст. 67) виключити:
у статті 2:
частину восьму;
у частині дев’ятій слова «як у порядку проведення перевірки державних закупівель, так і»;
пункт 8 частини першої статті 8;
 
-309- Горіна І.А.
Пункт п’ятий частини п’ятої Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
"5) у Законі України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2006 р., № 14, ст. 117; 2007 р., № 9, ст. 67):
у частині восьмій статті 2 слова " відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Головним контрольно-ревізійним управлінням України";
у пункті 8 частини першої статті 8 слова "інші фунції відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель";
 
Враховано (підпункт 8 частини третьої Розділу ХІІ)  4) у статтях 209 та 639 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) слова "Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Закону України "Про здійснення державних закупівель";
 
384. 6) у Законі України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2001 р., № 41, ст. 343; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 14, ст. 118; 2007 р., № 9, ст. 67) виключити:
у частині першій статті 1 слова «та у сфері державних закупівель»;
пункт 17-1 частини першої статті 7;
у пункті 18 частини першої і пункті 19 частини третьої статті 7, пункті 20 частини першої статті 16, пункті 20 частини першої статті 17 слова «та Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»;
 
-310- Горіна І.А.
Пункт шостий частини п’ятої Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
"6) у Законі України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 14, ст. 118; 2007 р., № 9, ст. 67):
у частині першій статті 1 слова «та у сфері державних закупівель» виключити;
у пункті 17-1 частини першої статті 7 слова "повноваження, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель";
у пункті 18 частини першої і пункті 19 частини третьої статті 7, пункті 20 частини першої статті 16, пункті 20 частини першої статті 17 слова «та Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» виключити".
 
Враховано (підпункт 9 частини третьої Розділу ХІІ)  5)у частині сьомій статті 8 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40 — 42, ст. 492; 2007 р., № 9, ст. 67) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
385. 7) абзац другий частини другої статті 15 Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2007 р., № 9, ст. 67) виключити;
 
   6) в абзаці другому частини другої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35— 37, ст. 446; 2007 р., № 9, ст. 67) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
386. 8) пункт 13 статті 6 Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст. 212; 1998 р., № 24, ст. 137; 2006 р., № 14, ст. 118) виключити;
 
-311- Горіна І.А.
Пункт восьмий частини п’ятої Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
"8)у пункті 13 статті 6 Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст. 212; 1998 р., № 24, ст. 136; 2006 р., № 14, ст. 118) слова "функції, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "контроль у сфері державних закупівель";
 
Враховано (підпункт 12 частини третьої Розділу ХІІ)  7) у частині другій статті 12 Закону України "Про державну статистику" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 43, ст. 608) слова "функції, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "облік державних закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та результати процедур закупівель, у тому числі торги (конкурсні торги), що не відбулися, та затверджує форми статистичної звітності у сфері закупівель";
 
387. 9) частину четверту статті 2 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р., № 1, ст. 1, № 20, ст. 134; 2004 р., № 12, ст. 155; 2005 р., № 42, ст. 465; 2006 р., № 18, ст. 155; 2007 р., № 9, ст. 67, № 10, ст. 89, № 34, ст. 444) виключити;
 
   8) у Законі України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2006 р., № 14, ст. 117; 2007 р., № 9, ст. 67):
у частині восьмій статті 2 слова "відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Головним контрольно-ревізійним управлінням України";
у пункті 8 частини першої статті 8 слова "інші фунції відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель";
 
388. 10) пункт 30 частини першої статті 16 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258) виключити.
-312- Горіна І.А.
частину п’яту Прикінцевих положень доповнити новими пунктами такого змісту:
"__) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144):
частину третю статті 13 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Придбання продукції для пріоритетних державних потреб за рахунок державних коштів здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель";
у статтях 75, 77, 78, 79 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України " Про здійснення державних закупівель ";
 
Враховано (підпункт 3 частини третьої Розділу ХІІ)  9) у Законі України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 14, ст. 118; 2007 р., № 9, ст. 67):
у частині першій статті 1 слова «та у сфері державних закупівель» виключити;
у пункті 17-1 частини першої статті 7 слова "повноваження, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель";
у пункті 18 частини першої і пункті 19 частини третьої статті 7, пункті 20 частини першої статті 16, пункті 20 частини першої статті 17 слова «та Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» виключити;
10) у Законі України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 3, ст. 9):
у частині третій статті 2 та статті 6 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
статтю 3 виключити;
11) абзац другий частини другої статті 15 Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2007 р., № 9, ст. 67) виключити;

12)у пункті 13 статті 6 Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст. 212; 1998 р., № 24, ст. 136; 2006 р., № 14, ст. 118) слова "функції, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "контроль у сфері державних закупівель";

13) у частині першій статті 8 та частині другій статті 9 Закону України "Про державний матеріальний резерв" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 13, ст.112) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
14) у статті 22-1 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 23, ст. 121) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

15) у частинах другій та третій статті 15 Закону України "Про Національну програму інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 181) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

16) у частині першій статті 3 та абзаці другому частини другої статті 6 Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 17, ст.111) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
17) у статті 46-1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
18) у частині шостій статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р, № 22, ст. 171) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

19)у частині третій статті 10 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

20) частину четверту статті 2 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р., № 1, ст. 1, № 20, ст. 134; 2004 р., № 12, ст. 155; 2005 р., № 42, ст. 465; 2006 р., № 18, ст. 155; 2007 р., № 9, ст. 67, № 10, ст. 89, № 34, ст. 444) виключити;


21) У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р, № 14, ст. 71) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Закону України "Про здійснення державних закупівель";
у статті 51:
слова "державними, казенними, комунальними підприємствами та господарськими товариствами, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків" замінити словами " підприємствами, утвореними у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі державними, казенними, комунальними підприємствами, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніми підприємствами, а також підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднаннями таких підприємств (господарських товариств)";
слова "Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Закону України "Про здійснення державних закупівель";
у першому реченні частини другої статті 59 слово "лише" виключити, речення доповнити словами "а також у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель".
22) у статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р, № 14, ст. 71) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
23) у першому реченні частини четвертої статті 5 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 162)слова "із застосуванням процедури закупівлі в одного учасника такої процедури" виключити, слова "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Про здійснення державних закупівель".
24) пункт 30 частини першої статті 16 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258) виключити;

25) абзац другий статті 11 Закону України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279) виключити;
26) у абзаці першому частини першої статті 12 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 45, ст.434)слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель".
27) В абзаці одинадцятому статті 18 Закону України "Про стандартизацію" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 31, ст. 145)слова "без проведення торгів (конкурсів, тендерів)" замінити словами "відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель";
28) в абзаці дев'ятому частини другої статті 45 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 30-31, ст. 194)слова "без проведення торгів (конкурсів, тендерів)" замінити словами "відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель";

29) у частині п’ятнадцятій статті 2 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78) слова "відкритого тендеру з оприлюдненням у засобах масової інформації, його умов і результатів" замінити словами "відкритих торгів відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель ";

30) в абзаці другому частини другої статті 25 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313) слова "у встановленому порядку" замінити словами "на конкурентних засадах відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

31) Статтю 11 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» доповнити новою частиною другою такого змісту:
«Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти Фонду соціального захисту інвалідів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».
32) частину четверту статті 44 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" доповнити новим абзацом такого змісту:
"Якщо іншими Законами України передбачений інший порядок прийняття комітетом рішень з окремих питань, ніж той, що встановлений цим Законом, то застосовуються положення відповідних Законів України".

4. Міністерству економіки України, Міністерству юстиції України, Державному комітету статистики України, Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Антимонопольному комітету України, Секретаріату Президента України, Раді Національної безпеки і оборони України протягом п'яти днів з дня опублікування цього Закону делегувати до органу оскарження своїх уповноважених представників.
Міністерству економіки України протягом п’яти днів з дня опублікування цього Закону оголосити відкритий конкурс незалежних фахівців з питань державних закупівель на зайняття посади члена органу оскарження та у строк до 30 днів з дня оголошення конкурсу погодити їх кандидатури з Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітетом Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності для їх включення до органу оскарження.
Органу оскарження протягом тридцяти п’яти днів з дня опублікування цього Закону обрати його керівний склад, членам органу оскарження провести установче засідання.
Орган оскарження розпочинає свою діяльність з дня набрання чинності цим Законом.
5. Кабінету Міністрів України у десятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом:
вжити заходів щодо утворення окремого структурного підрозділу у Міністерстві економіки України для виконання функцій Уповноваженого органу відповідно до цього Закону в межах граничної чисельності працівників Міністерства економіки України, фінансування видатків на утримання окремого структурного підрозділу здійснити за рахунок передбачених у державному бюджеті асигнувань на утримання Міністерства економіки України;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
6. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти Законів, які визначають порядок здійснення закупівель за державні кошти таких товарів, робіт і послуг:
1) товари і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет, їх зберіганням, транспортуванням та обліком;
2) послуги, закупівля яких здійснюється державними банками та банками, у капіталізації яких взяла участь держава, виключно для проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
3) захищені фарби, папір та інші матеріали, які використовуються для виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (обліку) згідно із схемою їх захисту;
4) послуги з перевезення залізничним транспортом;
5) природний газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання;
6) послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти;
7) телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів);
8) товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;
9) централізоване водопостачання та водовідведення.
10) електрична енергія, її передача та розподіл;
11) централізоване постачання теплової енергії;
12) ядерне паливо, неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;
13) товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю";
14) послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;
15) послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами, інших речовин магістральним транспортом;
16) нафта або нафтопродукти сирі;
17) послуги з підготовки кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації за державним замовленням.
До прийняття Верховною Радою України відповідних законів, закупівля зазначених товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до цього Закону.
    -313- Горіна І.А.
__)У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356):
у статтях 209 та 639 слова "Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Закону України "Про здійснення державних закупівель";
 
Враховано (підпункт 4 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -314- Горіна І.А.
__) У Законі України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 17, ст.111)
у статтях 3 та 6 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
Враховано (підпункт 16 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -315- Горіна І.А.
__) У Законі України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 3, ст. 9)
у статтях 2 та 6 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
статтю 3 виключити;
 
Враховано (підпункт 10 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -316- Горіна І.А.
__) У Законі України "Про державний матеріальний резерв" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 13, ст.112):
у статтях 8 та 9 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
Враховано (підпункт 13 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -317- Горіна І.А.
__) У Законі України "Про Національну програму інформатизації" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181):
У частинах другій та третій статті 15 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель".
 
Враховано (підпункт 15 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -318- Горіна І.А.
__) У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 22, ст.171):
у статті 16 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
Враховано (підпункт 18 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -319- Горіна І.А.
__) У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 14, ст.71):
у статті 20 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
Враховано (підпункт 22 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -320- Горіна І.А.
__) У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 46-47, ст.403):
у статті 46-1 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
Враховано (підпункт 17 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -321- Горіна І.А.
__) У Основах законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121):
у статті 22-1 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
Враховано (підпункт 14 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -322- Горіна І.А.
__) У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30):
у статті 51:
слова "державними, казенними, комунальними підприємствами та господарськими товариствами, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків" замінити словами " підприємствами, утвореними у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі державними, казенними, комунальними підприємствами, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніми підприємствами, а також підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднаннями таких підприємств (господарських товариств)";
слова "Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Закону України "Про здійснення державних закупівель";
У першому реченні частини другої статті 59 слово "лише" виключити, речення доповнити словами "а також у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
Враховано    
    -323- Горіна І.А.
__)у частині другій статті 12 Закону України "Про державну статистику" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 43, ст. 608) слова "функції, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "облік державних закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та результати процедур закупівель, у тому числі торги (конкурсні торги), що не відбулися, та затверджує форми статистичної звітності у сфері закупівель";
 
Враховано (підпункт 7 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -324- Горіна І.А.
__)У частині третій статті 10 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 30, ст.238)слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";
 
Враховано (підпункт 19 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -325- Горіна І.А.
__)У Законі України "Про боротьбу з корупцією" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 34, ст. 266):
у статті 51 слова "Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Закону України "Про здійснення державних закупівель".
 
Відхилено    
    -326- Горіна І.А.
__) У Законі України "Про державне регулювання трансферу технологій" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 45, ст.434):
У статті 12 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель".
 
Враховано (підпункт 26 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -327- Горіна І.А.
__) У Законі України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 24, ст.162):
у першому реченні частини четвертої статті 5 слова "із застосуванням процедури закупівлі в одного учасника такої процедури" виключити, слова "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Про здійснення державних закупівель".
 
Враховано (підпункт 23 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -328- Горіна І.А.
__) Абзац другий статті 11 Закону України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279) виключити;
 
Враховано (підпункт 25 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -329- Горіна І.А.
__) В абзаці одинадцятому статті 18 Закону України "Про стандартизацію" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 31, ст. 145)слова "без проведення торгів (конкурсів, тендерів)" замінити словами "відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель";
 
Враховано (підпункт 27 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -330- Горіна І.А.
__) В абзаці дев'ятому частини другої статті 45 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 30-31, ст.194)слова "без проведення торгів (конкурсів, тендерів)" замінити словами "відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель";
 
Враховано (підпункт 28 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -331- Горіна І.А.
__) у частині п’ятнадцятій статті 2 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78) слова "відкритого тендеру з оприлюдненням у засобах масової інформації, його умов і результатів" замінити словами "відкритих торгів відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель";
 
Враховано (підпункт 29 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -332- Горіна І.А.
__) В абзаці другому частини другої статті 25 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України , 2008 р., № 45, ст. 313) слова "у встановленому порядку" замінити словами "на конкурентних засадах відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".
 
Враховано (підпункт 30 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -333- Горіна І.А.
Статтю 11 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» доповнити новою частиною другою такого змісту:
«Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти Фонду соціального захисту інвалідів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 
Враховано (підпункти 21, 31, 32 частини третьої Розділу ХІІ)   
    -334- Горіна І.А.
частину четверту статті 44 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" доповнити новим абзацом такого змісту:
"Якщо іншими Законами України передбачений інший порядок прийняття комітетом рішень з окремих питань, ніж той, що встановлений цим Законом, то застосовуються положення відповідних Законів України".
 
Немає висновку    
    -335- Горіна І.А.
Прикінцеві положення доповнити новим пунктом такого змісту:
"__. Міністерству економіки України, Міністерству юстиції України, Державному комітету статистики України, Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Антимонопольному комітету України, Секретаріату Президента України, Раді Національної безпеки і оборони України протягом п'яти днів з дня опублікування цього Закону делегувати до органу оскарження своїх уповноважених представників.
Міністерству економіки України протягом п’яти днів з дня опублікування цього Закону оголосити відкритий конкурс незалежних фахівців з питань державних закупівель на зайняття посади члена органу оскарження та у строк до 30 днів з дня оголошення конкурсу погодити їх кандидатури з Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітетом Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності для їх включення до органу оскарження.
Органу оскарження протягом тридцяти п’яти днів з дня опублікування цього Закону обрати його керівний склад, членам органу оскарження провести установче засідання.
Орган оскарження розпочинає свою діяльність з дня набрання чинності цим Законом."
 
Враховано    
    -336- Горіна І.А.
Прикінцеві положення доповнити новим пунктом такого змісту:
"__. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти Законів, які визначають порядок здійснення закупівель за державні кошти таких товарів, робіт і послуг:
1) товари і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет, їх зберіганням, транспортуванням та обліком;
2) послуги, закупівля яких здійснюється державними банками та банками, у капіталізації яких взяла участь держава, виключно для проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
3) захищені фарби, папір та інші матеріали, які використовуються для виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (обліку) згідно із схемою їх захисту;
4) послуги з перевезення залізничним транспортом;
5) природний газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання;
6) послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти;
7) телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів);
8) товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;
9) централізоване водопостачання та водовідведення.
10) електрична енергія, її передача та розподіл;
11) централізоване постачання теплової енергії;
12) ядерне паливо, неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;
13) товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю";
14) послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;
15) послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами, інших речовин магістральним транспортом;
16) нафта або нафтопродукти сирі;
17) послуги з підготовки кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації за державним замовленням.
До прийняття Верховною Радою України відповідних законів, закупівля зазначених товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до цього Закону.
 
Враховано