Кількість абзаців - 31 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України з питань діяльності неприбуткових організацій (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
 
   Про внесення змін до деяких законів України
 
3. з питань діяльності неприбуткових організацій
 
   з питань діяльності неприбуткових організацій
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1) у пункті 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 2002 р., № 10, ст. 78; 2003 р., № 12, ст. 88; 2004 р., № 6, ст. 38, № 52, ст. 563):
 
   1) у пункті 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 2003 р., № 12, ст. 88; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 52, ст. 563; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267):
 
7. доповнити абзац "в" підпункту 7.11.1 після слів "кредитними спілками," словами "сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, утвореними для надання послуг виключно членам обслуговуючих кооперативів, ";
 
-1- Семинога А.І.
доповнити абзац "в" після слів "кредитними спілками, " словами "сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, утвореними для надання послуг членам обслуговуючих кооперативів та іншим особам
 
Відхилено   абзац "в" підпункту 7.11.1 після слів "кредитними спілками" доповнити словами "сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, утвореними для надання послуг виключно членам обслуговуючих кооперативів";
 
    -2- Кармазін Ю.А.
абзац "в" залишити в чинній редакції, а абзац "є" доповнити словами "сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, утвореними для надання послуг виключно членам обслуговуючих кооперативів, " після слів "визначиними законом,"
 
Відхилено    
8. доповнити підпункт 7.11.3 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
-3- Присяжнюк М.В.
в абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 законопроекту цифри "7.11.3" слід замінити цифрами "7.11.4".
 
Враховано   підпункт 7.11.4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
9. "коштів або майна, що надходять до сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів від сплати внесків їх членів (асоційованих членів), від провадження основної діяльності та відповідно до підпункту 7.11.11 цієї статті, а також пасивних доходів; ".
 
-4- Семинога А.І.
у п. 1, частини 1, абзац 4,доповнити словами "крім доходів отриманих від наданих послуг особам, що не є членами сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" після слів "від провадження основної діяльності"
 
Відхилено   "коштів або майна, що надходять до сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів від сплати внесків їх членів (асоційованих членів), від провадження основної діяльності та відповідно до підпункту 7.11.11 цієї статті, а також пасивних доходів ".
 
10. У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
 
-5- Присяжнюк М.В.
в абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 1 законопроекту слова "третій-п’ятий" і "четвертим-шостим" змінити відповідно словами "третій, четвертий" і "четвертим, п’ятим".
 
Враховано   У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;
 
11. перше речення абзацу третього підпункту 7.11.13 після слів " (недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки та інші подібні організації)" доповнити словами ", а також діяльність із сприяння у провадженні сільськогосподарської діяльності членів (асоційованих членів) сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів";
 
   перше речення абзацу третього підпункту 7.11.13 після слів " (недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки та інші подібні організації)" доповнити словами " а також діяльність із сприяння у провадженні сільськогосподарської діяльності членами (асоційованими членами) сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів";
 
12. 2) у Законі України "Про сільськогосподарську кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 39, ст. 261; 2000 р., № 51-52, ст. 451; 2004 р., № 51, ст. 552):
 
   2) у Законі України "Про сільськогосподарську кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 39, ст. 261; 2000 р., № 51-52, ст. 451; 2002 р., №16, ст. 114, №29, ст. 194; 2003 р., №30,ст. 247; 2004 р., №15, ст. 228, № 51, ст. 552):
 
13. абзац п’ятий статті 1 викласти у такій редакції:
 
   абзац п’ятий статті 1 викласти в такій редакції:
 
14. "сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - непідприємницьке товариство, створене фізичними особами - сільськогосподарськими товаровиробниками для надання послуг виключно членам обслуговуючого кооперативу з метою сприяння у провадженні їх сільськогосподарської діяльності; ";
 
-6- Семинога А.І.
у частині 2 законопроекту абзац 3 вкласти такій редакції: "сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – неприбуткова організація, створене фізичними особами-сільськогосподарськими товаровиробниками для надання послуг членам обслуговуючого кооперативу та іншим особам з метою сприяння у провадженні їх сільськогосподарської діяльності; ";
 
Відхилено   "сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - непідприємницьке товариство, створене фізичними особами - сільськогосподарськими товаровиробниками та/або фермерськими господарствами для надання послуг виключно членам обслуговуючого кооперативу з метою сприяння у провадженні ними сільськогосподарської діяльності ";
 
    -7- Кармазін Ю.А.
у Законі України "Про сільськогосподарську кооперацію" абзац 5 статті 1 викласти у такій редакції: "сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – неприбуткова організація створена фізичними особами-сільськогосподарськими товаровиробниками для надання послуг виключно членам обслуговуючого кооперативу з метою сприяння у провадженні їх сільськогосподарської діяльності; ";
 
Відхилено    
    -8- Присяжнюк М.В.
доповнити абзац третій підпункту 2 пункту 1 законопроекту після слів "фізичними особами-сільськогосподарськими товаровиробниками" словами "та/або фермерськими господарствами".
 
Враховано    
15. у частині третій статті 2:
 
   у частині третій статті 2:
 
16. абзац третій викласти у такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
17. "Обслуговуючий кооператив є неприбутковою організацією.";
 
   "Обслуговуючий кооператив є неприбутковою організацією ";
 
18. абзац четвертий виключити;
 
-9- Семинога А.І.
у частині 2 законопроекту абзац 7 виключити.
 
Відхилено   абзац четвертий виключити;
 
19. абзац другий частини другої статті 28 виключити;
 
-10- Присяжнюк М.В.
у частині першій статті 8 слова "як фізичні, так і юридичні особи" замінити словами "і фізичні особи - сільськогосподарські товаровиробники, і юридичні особи – фермерські господарства".
 
Враховано   абзац другий частини другої статті 28 виключити;
у частині першій статті 8 слова "як фізичні, так і юридичні особи" замінити словами "фізичні особи - сільськогосподарські товаровиробники і юридичні особи – фермерські господарства";
 
20. доповнити Закон статтею 321 такого змісту:
 
   доповнити статтею 32-1 такого змісту:
 
21. "Стаття 321. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
 
   "Стаття 32-1. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
 
22. 1. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів здійснюється відповідно до державних цільових та регіональних програм за рахунок державного і місцевих бюджетів у порядку, встановленому законом.
 
   1. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів здійснюється відповідно до державних цільових та регіональних програм за рахунок державного і місцевих бюджетів у порядку, встановленому законом.
 
23. 2. Кабінет Міністрів України відповідно до державних цільових програм передбачає щороку під час підготовки проекту державного бюджету України кошти для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
 
   2. Кабінет Міністрів України відповідно до державних цільових програм передбачає щороку під час підготовки проекту Державного бюджету України кошти для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
 
24. 3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до регіональних програм передбачають щороку під час підготовки проектів місцевих бюджетів кошти для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
 
   3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до регіональних програм передбачають щороку під час підготовки проектів місцевих бюджетів кошти для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
 
25. 4. Кошти Державного бюджету України спрямовуються на надання пільгових кредитів сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, на часткову компенсацію вартості придбаної техніки та обладнання, послуг із зберігання сільськогосподарської продукції на складах, вартості будівництва і реконструкції будівель, необхідних для діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.";
 
-11- Присяжнюк М.В.
доповнити частину четверту статті 32-1 після слова "компенсацію" словами "або здешевлення"
 
Враховано   4. Кошти Державного бюджету України спрямовуються на надання пільгових кредитів сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, на часткову компенсацію або здешевлення вартості придбаної техніки та обладнання, послуг із зберігання сільськогосподарської продукції на складах, вартості будівництва і реконструкції будівель, необхідних для діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів ";
 
26. 3) у статті 26 Закону України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363; 2005 р., № 52, ст. 560):
 
   3) у статті 26 Закону України "Про фермерське господарство " (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363; 2005 р., № 52, ст. 560):
 
27. у частині першій слова "обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи" замінити словами "сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи";
 
   у частині першій слова "обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи " замінити словами "сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи ";
 
28. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
29. "Утворені за участю фермерських господарств сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи є неприбутковими організаціями.".
 
-12- Присяжнюк М.В.
у Законі України "Про фермерське господарство" " (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363; 2005 р., № 52, ст. 560), частину другу викласти в такій редакції: "Утворені фермерськими господарствами або за участю фермерських господарств сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи є неприбутковими організаціями".
 
Враховано   "Утворені фермерськими господарствами або за участю фермерських господарств сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи є неприбутковими організаціями ".
4) абзац п’ятий статті 2 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р, № 5 ст. 35; 2009 р, № 43, ст. 639)доповнити словами "якщо законом для окремих видів обслуговуючих кооперативів не встановлена заборона на надання послуг іншим особам".
 
    -13- Присяжнюк М.В.
у Законі України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 5 (30.01.2004), ст. 35; 2009, № 43 (23.10.2009), ст.. 639):
абзац п’ятий статті 2 доповнити словами "якщо законом для окремих видів обслуговуючих кооперативів не встановлена заборона на надання послуг іншим особам".
 
Враховано    
30. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.