Кількість абзаців - 50 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. На заміну
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи
 
   про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2005 р., № 29, ст. 381):
 
   4. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2005 р., № 29, ст. 381):
 
6. 1) пункт 9.2 статті 9 доповнити підпунктом 9.2.6 такого змісту:
 
   1) підпункт 9.2.6 пункту 9.2 статті 9 викласти в такій редакції:
 
7. "9.2.6. З метою забезпечення надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету Аграрний фонд має право здійснювати реалізацію об'єктів державного цінового регулювання, використовуючи сприятливу ринкову кон'юнктуру";
 
   "9.2.6. З метою забезпечення надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету Аграрний фонд має право здійснювати реалізацію об'єктів державного цінового регулювання, використовуючи сприятливу ринкову кон'юнктуру";
 
8. 2) у статті 14:
 
   2) підпункти 14.2.4 і 14.2.5 пункту 14.2 статті 14
 
9. у пункті 14.2:
 
   викласти в такій редакції:
 
10. підпункт 14.2.4 викласти у такій редакції:
 
      
11. "14.2.4. Зерно, яке є об'єктом державного цінового регулювання або під обсяг якого була одержана бюджетна позика у режимі державних заставних закупівель, зберігається виключно у сертифікованому зерновому складі (зерносховищі, елеваторі). Плата за таке зберігання не може перевищувати 2 відсотки від вартості такого зерна, розрахованої від мінімальної закупівельної ціни (у розрахунку за кожні 30 календарних днів такого зберігання кожної метричної одиниці виміру її обсягу)";
 
   "14.2.4. Зерно, яке є об'єктом державного цінового регулювання або під обсяг якого була одержана бюджетна позика у режимі державних заставних закупівель, зберігається виключно у сертифікованому зерновому складі (зерносховищі, елеваторі). Плата за таке зберігання не може перевищувати 2 відсотки від вартості такого зерна, розрахованої від мінімальної закупівельної ціни (у розрахунку за кожні 30 календарних днів такого зберігання кожної метричної одиниці виміру її обсягу).
 
12. доповнити підпунктом 14.2.5 такого змісту:
 
      
13. "14.2.5. Кабінет Міністрів України встановлює режим цінового регулювання вартості таких послуг:
 
   14.2.5. Кабінет Міністрів України встановлює режим цінового регулювання вартості таких послуг:
 
14. а) ветеринарної медицини (проведення лабораторних досліджень, оформлення ветеринарного сертифіката або свідоцтва);
 
   а) ветеринарної медицини (проведення лабораторних досліджень, оформлення ветеринарного сертифіката або свідоцтва);
 
15. б) хлібної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів);
 
   б) хлібної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів);
 
16. в) карантинної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів, проведення фумігації);
 
   в) карантинної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів, проведення фумігації);
 
17. г) ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин.
 
   г) ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин.
 
18. При цьому вартість таких послуг не може перевищувати ціну, розраховану за 20-відсотковою нормою рентабельності до понесених витрат на їх надання. Недотримання вимог цієї статті тягне за собою відповідальність, встановлену законом";
 
   При цьому вартість таких послуг не може перевищувати ціну, розраховану за 20-відсотковою нормою рентабельності до витрат, здійснених на їх надання. Недотримання вимог цієї статті тягне за собою відповідальність, встановлену законом";
 
19. 3) у статті 17:
 
   3) у статті 17:
 
20. назву викласти у такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
21. "Стаття 17. Аграрні біржі";
 
   "Стаття 17. Аграрні біржі";
 
22. у пункті 17.1:
 
   у пункті 17.1:
 
23. підпункт "б" виключити;
 
   підпункт "б" виключити;
 
24. у першому реченні підпункту "в" слова "є Кабінет Міністрів" замінити словами "може бути Кабінет Міністрів", а у другому реченні слова "за рахунок свого резервного фонду" виключити;
 
   у першому реченні підпункту "в" слова "є Кабінет Міністрів" замінити словами "може бути Кабінет Міністрів", а у другому реченні слова "за рахунок свого резервного фонду" виключити;
 
25. абзац перший підпункту "ґ" викласти у такій редакції:
 
   абзац перший підпункту "ґ" викласти в такій редакції:
 
26. "ґ) якщо засновником аграрної біржі є Кабінет Міністрів України в особі Аграрного фонду, то інші, ніж Аграрний фонд, члени аграрної біржі не мають права приймати рішення щодо";
 
-1- Бондаренко В.В.
Пункт 17.3 статті 17 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2005 р., № 29, ст. 381) викласти у наступній редакції:
"Суспільний контроль за діяльністю Аграрної біржі здійснюється Наглядовою радою."
 
Враховано   "ґ) якщо засновником Аграрної біржі є Кабінет Міністрів України в особі Аграрного фонду, то інші, ніж Аграрний фонд, члени Аграрної біржі не мають права приймати рішення щодо";
пункт 17.3 викласти в такій редакції:
"Суспільний контроль за діяльністю Аграрної біржі здійснюється Наглядовою радою".
 
27. 4) пункт 5 статті 18 виключити.
 
      
28. 2. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156 із наступними змінами):
 
   1. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156 із наступними змінами):
 
29. статтю 8-1 доповнити пунктом 8-1.15.8 такого змісту:
 
      
30. "8-1.15.8. Дана стаття діє без обмеження строку її застосування".
 
      
31. статтю 11 доповнити пунктом 11.21 такого змісту:
 
-2- Присяжнюк М.В.
Ващук К.Т.
Пункт 11.21 статті 11 викласти у такій редакції:
"11.21. Сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі.
Порядок нарахування, виплати і використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.
Зазначена норма діє без обмеження строку її застосування і призупиняється, коли у Законі України про державний бюджет на відповідний рік передбачено, що сума податку на додану вартість, яка сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти та іншу продукцію переробки тварин і птиці, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням його на здійснення виплати доплат на одну корову, наявну на 1 січня відповідного року, на підставі довідок, виданих сільськими, селищними, міськими чи районними у містах радами, - для фізичних осіб та копії звіту про стан тваринництва (форма № 24 (річна) стосовно наявності корів, засвідчену органами державної статистики, - для юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності, які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, передбаченого статтею 8-1 цього Закону, і знаходяться на загальній системі оподаткування податком на додану вартість, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишаються у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції.
Зазначена норма діє без обмеження строку її застосування.".
 
Враховано   1) пункт 11.21 статті 11 викласти в такій редакції:
 
32. "11.21. Сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі.
 
   "11.21. Сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі.
 
33. Порядок нарахування, виплати і використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок нарахування, виплати і використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
34. Зазначена норма діє без обмеження строку її застосування і призупиняється, коли у Законі України про державний бюджет на відповідний рік передбачено, що сума податку на додану вартість, яка сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти та іншу продукцію переробки худоби, закупленої у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням його на здійснення виплати доплат на одну корову у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".
 
-3- Кармазін Ю.А.
У абзаці 3 пункту 11.21 статті 11 слова "на одну корову" замінити словами "на одну голову худоби".
 
Відхилено   Зазначена норма діє без обмеження строку її застосування і призупиняється, коли у Законі України про державний бюджет на відповідний рік передбачено, що сума податку на додану вартість, яка сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти та іншу продукцію переробки тварин і птиці, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням його на здійснення виплати доплат на одну корову, наявну на 1 січня відповідного року, на підставі довідок, виданих сільськими, селищними, міськими чи районними у містах радами, - для фізичних осіб та копії звіту про стан тваринництва (форма № 24 (річна) стосовно наявності корів, засвідчену органами державної статистики, - для юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності, які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбаченого статтею 8-1 цього Закону, і працюють за загальною системою оподаткування податком на додану вартість, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції.
Єдиний державний реєстр великої рогатої худоби повинен містити достатні відомості про велику рогату худобу для належного адміністрування виплат дотацій та забезпечувати можливість власнику великої рогатої худоби завчасно перевірити наявність у нього права на отримання дотації".
2) пункт 11.46 статті 11 викласти в такій редакції:
"11.46. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу (коди УКТ ЗЕД 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10), що здійснюються суб'єктами спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 8-1 цього Закону. Операції з подальшої поставки зазначених племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу оподатковуються у загальному порядку".
 
    -4- Рижук С.М.
Абзац 3 пункту 11.21 статті 11 викласти в такій редакції:
"Кабінету Міністрів України, Державній податковій адміністрації України переглянути порядок нарахування переробними підприємствами сум податку на додану вартість для виплати дотації сільськогосподарським товаровиробникам, забезпечивши відокремлення цієї суми від сум вартості проданої сировини".
 
Відхилено    
    -5- Князевич Р.П.
Абзац 3 пункту 11.21 статті 11 виключити.
 
Відхилено    
    -6- Горіна І.А.
Пункт 11.21 статті 11 доповнити абзацом 4 наступного змісту:
"Єдиний державний реєстр великої рогатої худоби повинен містити достатні відомості про велику рогату худобу для належного адміністрування виплат дотацій та повинен забезпечувати можливість власнику великої рогатої худоби завчасно перевірити наявність у нього права на отримання дотації. Порядок підготовки та функціонування єдиного державного реєстру великої рогатої худоби має бути затверджене відповідним законом не пізніше ніж за 3 місяці до початку здійснення нарахування та виплат дотації.".
 
Враховано частково    
35. 3. Статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами) доповнити пунктом 22.32 такого змісту:
 
   2. Пункт 2 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 14, ст. 181 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
36. "22.32. Пункт 2 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України від 31 жовтня 2008 року № 639 "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 14, ст. 181 із наступними змінами) доповнити словами і цифрами "крім пункту 5 розділу ІІ цього Закону.
 
-7- Присяжнюк М.В.
Ващук К.Т.
Статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" доповнити пунктом 22.32 такого змісту:
"22.32. Пункт 2 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України від 31 жовтня 2008 року № 639 "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 14, ст. 181 із наступними змінами) доповнити словами і цифрами "крім пункту 5 розділу ІІ цього Закону, який діє без обмеження строку її застосування.".
 
Враховано в іншій редакції  "2. Цей Закон діє до прийняття Верховною Радою України у зв'язку із стабілізацією фінансово-економічної ситуації в Україні рішення щодо втрати чинності розділом І цього Закону та щодо редакції відповідних положень законів України, зміни до яких передбачені розділом ІІ цього Закону, але не пізніше ніж до 1 січня 2011 року, крім підпункту 2 пункту 4, пунктів 5 та 11 розділу ІІ цього Закону".
 
37. У зв'язку з цим пункт 22.32 вважати пунктом 22.33.".
 
      
38. 4. Статтю 9 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 39 із наступними змінами) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
      
39. "5. Пункт 2 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України від 31 жовтня 2008 року № 639 "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 14, ст. 181 із наступними змінами) доповнити словами і цифрами "крім пункту 11 розділу ІІ цього Закону".
 
-8- Присяжнюк М.В.
Ващук К.Т.
Статтю 9 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Пункт 2 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України від 31 жовтня 2008 року № 639 "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 14, ст. 181 із наступними змінами) доповнити словами і цифрами "крім пункту 11 розділу ІІ цього Закону, який діє без обмеження строку її застосування".
 
Враховано в іншій редакції     
40. 3. Абзац сімнадцятий пункту 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 25, ст. 241) викласти у такій редакції:
 
   5. Абзац сімнадцятий пункту 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 25, ст. 241) викласти в такій редакції:
 
41. "забезпечує проведення державної політики цін та здійснює державне регулювання ціноутворення з обов'язковим інформуванням Антимонопольного комітету України".
 
   "забезпечує проведення державної політики цін та здійснює державне регулювання ціноутворення".
 
42. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
43. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
44. 2. Встановити, що норми Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" не поширюються на товари, які підпадають під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД.
 
-9- Марущенко В.С.
Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"Встановити, що норми Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" не поширюються на товари, які підпадають під визначення 1-24 груп, крім товарної позиції 1701, УКТ ЗЕД."
 
Відхилено   2. Встановити, що норми Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" не поширюються на товари, які підпадають під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД.
 
45. 3. Суми податку на додану вартість, нараховані переробними підприємствами відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 розділу І цього Закону, за період з дня набрання чинності рішення Конституційного Суду України від 24 листопада 2009 р. № 29-рп/2009 до дня набрання чинності цим Законом, не підлягають сплаті до бюджету та включаються до податкових зобов’язань платників податку у звітному податковому періоді, на який припадає день набрання чинності цим Законом. При цьому фінансові санкції за несплату сум податку на додану вартість до бюджету, нараховані протягом такого строку, не застосовуються до переробних підприємств, які використовували такі суми податку за правилами, які діяли до набрання чинності рішення Конституційного Суду України від 24 листопада 2009 р. № 29-рп/2009.
 
   3. Суми податку на додану вартість, нараховані переробними підприємствами відповідно до абзацу першого пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість", за період з дня ухвалення рішенням Конституційного Суду України № 29-рп/2009 від 24 листопада 2009 року до дня набрання чинності цим Законом, не підлягають сплаті до бюджету та включаються до податкових зобов’язань платників податку у звітному податковому періоді, на який припадає день набрання чинності цим Законом. При цьому фінансові санкції за несплату сум податку на додану вартість до бюджету, нараховані протягом такого строку, не застосовуються до переробних підприємств, які використовували такі суми податку за правилами, які діяли до ухвалення рішенням.
 
46. 4. Кабінету Міністрів України:
 
-10- Горіна І.А.
Прикінцеві положення після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"Положення абзацу 3 та 4 пункту 11.21 статті 11 Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156 із наступними змінами) вступають в дію не раніше трьох місяців з моменту запровадження єдиного державного реєстру власників великої рогатої худоби.".
Пункт 4 розділу ІІ відповідно вважати пунктом 5.
 
Відхилено   4. Кабінету Міністрів України:
 
47. забезпечити фінансування видатків за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу у помісячному розписі асигнувань;
 
   забезпечити фінансування видатків за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу у помісячному розписі асигнувань;
 
48. забезпечити введення в дію з 1 січня 2010 року розроблених державних стандартів на м'ясну продукцію: ДСТУ 4427:2005 "Ковбаси сирокопчені та сиров’ялені. Загальні технічні умови"; ДСТУ 4433:2005 "Ковбаси смажені. Загальні технічні умови"; ДСТУ 4435:2005 "Ковбаси напівкопчені. Загальні технічні умови"; ДСТУ 4436:2005 "Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хлібці м'ясні. Загальні технічні умови";
 
-11- Сігал Є.Я.
Ващук К.Т.
Присяжнюк М.В.
Слаута В.А.
Смітюх Г.Є.
У пункті 4 розділу ІІ абзац третій викласти у такій редакції:
"забезпечити введення в дію через 15 днів після набрання чинності цим Законом розроблених державних стандартів на м’ясну продукцію: ДСТУ 4427:2005 "Ковбаси сирокопчені та сиров’ялені. Загальні технічні умови"; ДСТУ 4433:2005 "Ковбаси смажені. Загальні технічні умови"; ДСТУ 4435:2005 "Ковбаси напівкопчені. Загальні технічні умови"; ДСТУ 4436:2005 "Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хлібці м'ясні. Загальні технічні умови". Через 90 днів після вступу в дію цього Закону призупинити дію усіх технічних умов, виданих раніше на вище зазначену продукцію;"
 
Враховано частково   забезпечити введення в дію через 15 днів з дня набрання чинності цим Законом розроблених державних стандартів на м’ясну продукцію: ДСТУ 4427:2005 "Ковбаси сирокопчені та сиров’ялені. Загальні технічні умови"; ДСТУ 4433:2005 "Ковбаси смажені. Загальні технічні умови"; ДСТУ 4435:2005 "Ковбаси напівкопчені. Загальні технічні умови"; ДСТУ 4436:2005 "Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хлібці м'ясні. Загальні технічні умови" та зупинити дію всіх технічних умов, виданих раніше на вище зазначену продукцію;
 
49. щорічно при підготовці проекту Закону України про державний бюджет на відповідний рік, починаючи з Державного бюджету України на 2010 рік, передбачати норму, відповідно до якої сума податку на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти та іншу продукцію переробки худоби, закупленої у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням його на здійснення виплати доплат на одну корову у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

-12- Присяжнюк М.В.
Ващук К.Т.
Абзац 3 пункту 4 Розділу ІІ (Прикінцеві положення) викласти у такій редакції:
"щорічно при підготовці проекту Закону України про державний бюджет на відповідний рік, починаючи з Державного бюджету України на 2010 рік, передбачати основні вимоги, відповідно до яких сума податку на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти та іншу продукцію переробки тварин і птиці, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням його на здійснення виплати доплат на одну корову, наявну на 1 січня відповідного року, на підставі довідок, виданих сільськими, селищними, міськими чи районними у містах радами, - для фізичних осіб та копії звіту про стан тваринництва (форма № 24 (річна) стосовно наявності корів, засвідчену органами державної статистики, - для юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, погодженого із Верховною Радою України та з урахуванням диференційованого підходу залежно від кількості корів, що є у власності сільськогосподарських товаровиробників та сільськогосподарських угідь які є у їх власності або орендуються".
 
Враховано   щорічно при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік, починаючи з Державного бюджету України на 2010 рік, передбачати основні вимоги, відповідно до яких сума податку на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти та іншу продукцію переробки тварин і птиці, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням його на здійснення виплати доплат на одну корову, наявну на 1 січня відповідного року, на підставі довідок, виданих сільськими, селищними, міськими чи районними у містах радами, - для фізичних осіб та копії звіту про стан тваринництва (форма № 24 (річна) стосовно наявності корів, засвідчену органами державної статистики, - для юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, погодженому з Верховною Радою України та з урахуванням диференційованого підходу залежно від кількості корів, що є у власності сільськогосподарських товаровиробників та сільськогосподарських угідь, які є у їх власності або орендуються;
у місячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -13- Рижук С.М.
Абзац третій пункту 4 розділу ІІ викласти у такій редакції:
"щорічно при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет на відповідний рік, починаючи з Державного бюджету України на 2010 рік, передбачати для сільськогосподарських товаровиробників цільову бюджетну підтримку, яка спрямовується для диференційованої виплати за кожну дійну корову, на основі стимулюючого порядку доплат за збільшення поголів’я корів у господарствах усіх форм власності.".
 
Враховано редакційно    
    -14- Князевич Р.П.
Горіна І.А.
Абзац 3 пункту 4 розділу ІІ виключити.
 
Відхилено