Кількість абзаців - 25 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення заходів по боротьбі з браконьєрством) (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення заходів по боротьбі з браконьєрством)
 
-1- Шемчук В.В.
Назву Закону викласти у такій редакції: "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення боротьби з браконьєрством"
 
Враховано   Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення боротьби з браконьєрством
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
 
   І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
 
5. 1. У статті 85-1 слова "Виготовлення та збут" замінити словами "Виготовлення або збут".
 
-2- Круць М.Ф.
Частину першу проекту Закону викласти у такій редакції:
1. У статті 85-1:
у назві слова "Виготовлення та збут" замінити словами "Виготовлення чи збут";
у абзаці першому слова "Виготовлення, збут" замінити словами "Виготовлення чи збут".
 
Враховано   1. У статті 85-1:
1) у назві слова "Виготовлення та збут" замінити словами "Виготовлення чи збут";
2) в абзаці першому слова "Виготовлення, збут" замінити словами "Виготовлення чи збут".
 
    -3- Стешенко О.М.
Частину першу проекту Закону викласти у такій редакції:
1. У статті 85-1:
у назві слова "Виготовлення та збут" замінити словами "Виготовлення або збут";
у абзаці першому слова "Виготовлення, збут" замінити словами "Виготовлення або збут".
 
Враховано редакційно    
    -4- Кармазін Ю.А.
Статтю 85-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 85-1. Виготовлення чи збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу
Виготовлення чи збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу, а також збут незаконно добутої продукції -
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих знарядь, матеріалів та засобів для їхнього виготовлення".
 
Враховано частково (Збільшення штрафних санкцій передбачено законопроектом з реєстр. №1154, який 21.01.2010 р. прийнятий ВР України як Закон).   
6. 2. У статті 255:
 
   2. У статті 255:
 
7. 1) У частині першій:
 
   1) у частині першій:
 
8. а) У пункті 1:
 
-5- Стешенко О.М.
Підпункт "а" пункту першого статті 2 проекту Закону доповнити новим абзацом першим такого змісту :
"- абзац перший після слів "посадові особи" доповнити словами "у межах наданої їм компетенції і лише під час виконання службових обов’язків".
 
Враховано по суті (В Кодексі не деталізується)  у пункті 1:
 
9. - абзац двадцять шостий викласти у такій редакції: "органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1, 90)";
 
-6- Шемчук В.В.
Абзац другий підпункту "а" пункту першого статті 2 проекту Закону викласти у такій редакції:
"абзац "органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1, стаття 164 – в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)" викласти в такій редакції:
"органів рибоохорони (частини четверта і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90, стаття 164 – в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)";
 
Враховано   абзац "органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1, стаття 164 – в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)" викласти в такій редакції:
"органів рибоохорони (частини четверта і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90, стаття 164 – в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)";
 
10. - абзац двадцять сьомий викласти у такій редакції: "органів мисливського господарства (статті 85, 85-1, 88-1, 90)";
 
-7- Швець В.Д.
Абзац третій підпункту "а" пункту першого статті 2 проекту Закону викласти у такій редакції:
"абзац "органів мисливського господарства (статті 85, 85-1, 88-1)" викласти в такій редакції:
"органів мисливського господарства (частини друга і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90)";
 
Враховано   абзац "органів мисливського господарства (статті 85, 85-1, 88-1)" викласти в такій редакції:
"органів мисливського господарства (частини друга і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90)";
 
11. - абзац тридцять сьомий викласти у такій редакції: "служби державної охорони природно-заповідного фонду України (статті 85, 90, 91)";
 
-8- Швець В.Д.
Абзац четвертий підпункту "а" пункту першого статті 2 проекту Закону викласти у такій редакції:
"абзац "служби державної охорони природно-заповідного фонду України (стаття 91)" викласти в такій редакції:
"служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта і п’ята статті 85, статті 90, 91)";
 
Враховано   абзац "служби державної охорони природно-заповідного фонду України (стаття 91)" викласти в такій редакції:
"служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта і п’ята статті 85, статті 90, 91)";
 
12. б) Пункт 9 викласти у такій редакції: "представники громадських організацій або органів громадської самодіяльності:
 
-9- Стешенко О.М.
Пропонуємо підпункт "б" пункту першого статті 2 проекту Закону викласти у такій редакції:
"б) Пункт 9 доповнити новими абзацами четвертим, п’ятим та шостим такого змісту:
громадський мисливський інспектор (статті 85, 85-1 та 91-2 в частині порушення правил полювання);
громадський інспектор органів рибоохорони (статті 85, 85-1 та 91-2 в частині порушення правил рибальства й охорони рибних запасів);
громадський інспектор з охорони довкілля (статті 85, 85-1, 88-1, 90, 91, 91-4)".
 
Враховано редакційно (Абзаци рахуються з урахуванням пропозиції №12 та прийнятого 21.01.2010 р. Закону України №1827-VІ)  пункт 9 доповнити абзацами п’ятим і шостим такого змісту:
 
    -10- Кармазін Ю.А.
Пункт 9 частини 1 статті 155 доповнити абзацами в такій редакції:
"громадський мисливський інспектор (статті 85, стаття 85-1, 88-1, 90 в частині порушення правил полювання);
громадський інспектор рибоохорони (частина друга, четверта і п’ята статті 85, стаття 85-1, 88-1, 90);
громадський інспектор з охорони довкілля (частина друга, четверта і п’ята статті 85, стаття 85-1, 88-1, 90, 91)".
 
Враховано частково    
13. член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (статті 92, 132, 148, 154, 160, 179, 185-7, 186-2, 186-4);
 
      
14. громадський інспектор Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (стаття 92);
 
      
15. громадський мисливський інспектор (статті 85, 85-1 та 91-2 в частині порушення правил полювання);
 
-11- Голуб О.В.
Шенцев Д.О.
Абзац 4 підпункту "б" пункту 1 статті другої проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -12- Стешенко О.М.
У абзаці четвертому підпункту "б" пункту 1 статті 2 слова та цифри "та 91-2 в частині порушення правил полювання" вилучити.
 
Враховано редакційно    
16. громадський інспектор органів рибоохорони (статті 85, 85-1 та 91-2 в частині порушення правил рибальства і охорони рибних запасів);
 
-13- Швець В.Д.
Абзац п’ятий підпункту "б" пункту 1 статті 2 викласти у такій редакції:
"громадський інспектор рибоохорони (частини четверта і п’ята статті 85, статтш 85-1 ,88-1, 90);
 
Враховано   "громадський інспектор рибоохорони (частини четверта і п’ята статті 85, статті 85-1 ,88-1, 90);
 
17. громадський інспектор з охорони довкілля (статті 85, 85-1, 88-1, 90, 91, 91-4);
 
-14- Стешенко О.М.
У абзаці шостому підпункту "б" пункту 1 статті 2 слова та цифри "та 91-4" вилучити.
Відповідно пункти "в", "г" і "д" вважати пунктами "б", "в" та "г".
 
Враховано   громадський інспектор з охорони довкілля (частини друга, четверта і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90, 91)";
 
    -15- Швець В.Д.
Абзац шостий підпункту "б" пункту 1 статті 2 викласти у такій редакції:
"громадський інспектор з охорони довкілля (частини друга, четверта та п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90, 91)";
 
Враховано    
18. 2) У частині другій:
 
-16- Шемчук В.В.
П. 2 ст. 2 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
"2) у частині другій:
пункти 4, 6 і 7 викласти в такій редакції:
"4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64 - 70, 73, 76, 77)";
"6) громадський інспектор рибоохорони (частина третя статті 85, стаття 91-2 в частині порушення правил рибальства і охорони рибних запасів);
7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65 - 66, 70, 76 - 77-1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-2, 91-4, 153)";
пункт 8 виключити.
 
Враховано   2) у частині другій:
пункти 4, 6 і 7 викласти в такій редакції:
 
19. а) пункт 4 викласти у такій редакції: "громадський лісовий інспектор (статті 63, 64 - 70, 73, 76, 77)";
 
   "4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64 - 70, 73, 76, 77)";
 
20. б) пункт 5 викласти у такій редакції: "громадський мисливський інспектор (стаття 76, частини перша статті 85, стаття 91-2 в частині порушення правил полювання)";
 
-17- Голуб О.В.
Шенцев Д.О.
Підпункт "б" пункту 2 статті 2 розділу першого проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -18- Круць М.Ф.
У пункті "а" пункту другого статті 2 законопроекту слово і цифри " (статті 63, 64 - 70, 73, 76, 77)" замінити словами і цифрами " (статті 63, 64 - 70, 73, стаття 76 (у частині порушення правил полювання), стаття 77)".
 
Відхилено (У зв’язку з врахуванням пропози-ції №17).   
21. в) пункт 6 викласти у такій редакції: "громадський інспектор органів рибоохорони (частина третя статті 85, стаття 91-2 в частині порушення правил рибальства і охорони рибних запасів)";
 
   "6) громадський інспектор рибоохорони (частина третя статті 85, стаття 91-2 в частині порушення правил рибальства і охорони рибних запасів);
 
22. г) пункт 7 викласти у такій редакції: "громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65 - 66, 70, 76 - 77-1, 78, 82, частина перша та третя статті 85, статті 89, 91-2, 91-4, 153, 154);
 
-19- Круць М.Ф.
У підпункті "г" пункту другого статті 2 законопроекту цифри "154" виключити.
 
Враховано   7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65 - 66, 70, 76 - 77-1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-2, 91-4, 153)";
 
23. д) пункт 8 викласти у такій редакції: "посадові особи підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу (частини перша і третя статті 85, статті 87, 89).
 
-20- Кармазін Ю.А.
Статтю 40 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" викласти в такій редакції:
"Стаття 40. Правовий та соціальний захист осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання
Особи, уповноважені здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання (посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання, їх органів на місцях, громадські мисливські інспектори, громадські інспектори з охорони довкілля), підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі на суму десятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вони займали, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, - на суму від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою залежно від ступеня втрати працездатності.
У разі загибелі особи, уповноважені здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання, у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою, яку він займав, за рахунок державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
У разі нанесення особі, уповноваженій здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання, тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вона займала, за рахунок державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб і в установленому порядку призначається пенсія по інвалідності.
У разі нанесення особі, уповноваженій здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання, тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, що не перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за рахунок державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
Шкода, заподіяна майну особі, уповноваженій здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання, або членам її сім'ї у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
Річна заробітна плата особі, уповноваженій здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання, що береться для нарахування одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які отримала посадова особа за час роботи за останньою посадою за рік, що передував року загибелі або ушкодження здоров'я".
 
Відхилено (Запропоновані пропозиції не відносяться до предмету регулювання проекту Закону і не відповідають його змісту і назві)  пункт 8 виключити.
 
    -21- Кармазін Ю.А.
Назву статті 60 Закону України "Про тваринний світ" викласти в такій редакції:
"Права осіб, уповноважених здійснювати державний контроль та управління в галузі охорони, використання й відтворення тваринного світу, а також підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання й відтворення тваринного світу".
 
Відхилено (Запропоновані пропозиції не відносяться до предмету регулювання проекту Закону і не відповідають його змісту і назві)   
    -22- Кармазін Ю.А.
Частини 5 – 6 статті 60 Закону України "Про тваринний світ" викласти в такій редакції:
"Особи, уповноважені здійснювати державний контроль та управління в галузі охорони, використання й відтворення тваринного світу підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню. Держава гарантує їм соціальний захист.
Порядок та умови страхування осіб, уповноважених здійснювати державний контроль та управління в галузі охорони, використання й відтворення тваринного світу та їх соціального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено (Запропоновані пропозиції не відносяться до предмету регулювання проекту Закону і не відповідають його змісту і назві)   
24. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.