Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
 
-1- Мартинюк А.І.
Пропоную назву проекту Закону викласти в такій редакції: "Про внесення змін до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
 
Враховано   ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. 1. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 2002 р., № 35, ст. 263, № 52, ст. 379; 2005 р., № 9, ст. 185, № 52, ст. 564; 2006 р., № 4, ст. 52; 2008 р., № 5—8, ст. 78) такі зміни:
 
   1. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 1997 р., № 8, ст. 62; 2002 р., № 52, ст. 379; 2005 р., № 9, ст. 185, № 52, ст. 564; 2006 р., № 4, ст. 52; 2008 р., №№ 5—8, ст. 78; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2009 року № 1760-VІ):
 
3. 1) пункт 22 частини першої статті 13 доповнити абзацом такого змісту:
 
-2- Кармазін Ю.А.
пункт 22 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції:
"22) позачергове безплатне забезпечення автомобілем з ручним керуванням, виробленим в Україні, (за наявності медичних показань) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий); виплата компенсації на паливо, ремонт, технічне обслуговування таких автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;
інваліди з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, безплатно забезпечуються автомобілем, виробленим в Україні, першочергово".
 
Враховано частково   1) пункт 22 частини першої статті 13 викласти в такій редакції:
 
4. "інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, безплатно забезпечуються автомобілем першочергово;";
 
-3- Сушкевич В.М.
пункт 22 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції:
"22) позачергове забезпечення автомобілем безоплатно за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;
інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, безоплатно забезпечуються автомобілем першочергово із числа позачерговиків в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   "22) позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, безоплатно забезпечуються автомобілем першочергово із числа позачерговиків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
    -4- Яворівський В.О.
пункт 22 частини першої статті 13 викласти у наступній редакції:
"інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, безплатно забезпечуються автомобілем першочергово серед позачерговиків".
 
Враховано редакційно в поправці № 3   
    -5- Папієв М.М.
абзац другий пункту 22 частини першої статті 13 викласти у такій редакції:
"інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, безоплатно забезпечуються автомобілем першочергово із числа позачерговиків в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України".
 
Враховано редакційно поправці № 3   
5. 2) статтю 16 доповнити пунктом 26 такого змісту:
 
-6- Сушкевич В.М.
пункт 26 статті 16 викласти в такій редакції:
"26) першочергове безоплатне забезпечення автомобілем осіб з числа інвалідів (за наявності медичних показань) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий), виплата компенсації на паливо, ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, незалежно від виплати компенсації, передбаченої пунктом 18 цієї статті".
 
Враховано   2) статтю 16 доповнити пунктом 26 такого змісту:
 
6. "26) першочергове безплатне забезпечення автомобілем осіб з числа інвалідів (за наявності медичних показань) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий), виплата компенсації на паливо, ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
-7- Кармазін Ю.А.
пункт 26 статті 16 викласти в такій редакції:
"26) першочергове безплатне забезпечення автомобілем, виробленим в Україні, осіб з числа інвалідів (за наявності медичних показань) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий), виплата компенсації на паливо, ремонт, технічне обслуговування таких автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено   "26) першочергове безоплатне забезпечення автомобілем осіб з числа інвалідів (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, незалежно від виплати компенсації, передбаченої пунктом 18 цієї статті".
2. Частину другу статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 37, ст. 453; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2009 року № 1760-VІ) після слів "їх власність" доповнити словом "безоплатно".
 
    -8- Мартинюк А.І.
Пропоную доповнити законопроект внесенням зміни до частини другої статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", яка також стосується питання забезпечення інвалідів автомобілями, та викласти її в такій редакції:
"1. Частину другу статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 37, ст. 453; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2009 року № 1760-VІ) після слів "їх власність" доповнити словом "безоплатно".
 
Враховано    
7. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

-9- Мартинюк А.І.
Пропоную передбачити набрання чинності цим Законом з дня його опублікування, оскільки додаткових видатків з Державного бюджету України його реалізація не потребує.
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

    -10- Кармазін Ю.А.
Розділ 2 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.".
 
Відхилено