Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про проведення парламентських слухань на тему: "Реформування законодавства України про місцеві вибори в інтересах територіальних громад" (17 березня 2010 року) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. П О С Т А Н О В А
 
   П О С Т А Н О В А
 
2. Верховної Ради України
 
   Верховної Ради України
 
3. Про проведення парламентських слухань на тему: "Реформування законодавства України про місцеві вибори в інтересах територіальних громад"(17 березня 2010 року)
 
-1- Подгорний С.П.
У назві проекту Постанови слова та цифри " (17 березня 2010 року)" виключити.
 
Враховано   Про проведення парламентських слухань на тему: "Реформування законодавства України про місцеві вибори в інтересах територіальних громад"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Провести 17 березня 2010 року в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: "Реформування законодавства України про місцеві вибори в інтересах територіальних громад".
 
-2- Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Сінченко В.М.
У пункті 1 проекту Постанови слова та цифри "17 березня" замінити словами та цифрами "12 травня"
 
Враховано   1. Провести 12 травня 2010 року в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: "Реформування законодавства України про місцеві вибори в інтересах територіальних громад".
2. Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування відповідно до Регламенту Верховної Ради України здійснити необхідні заходи щодо організаційного забезпечення проведення парламентських слухань.
 
    -3- Симоненко П.М.
Мартинюк А.І.
У пункті 1 проекту Постанови слова та цифри "17 березня" замінити словами та цифрами "5 травня"
 
Враховано частково    
    -4- Боднар-Петровська О.Б.
Пункт 5 проекту Постанови вважати пунктом 2. У зв’язку з цим пункти 2-4 вважати відповідно пунктами 3-5.
 
Враховано    
6. 2. Запропонувати Центральній виборчій комісії, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, місцевим радам, іншим зацікавленим сторонам до 1 березня 2010 року підготувати і передати до Верховної Ради України пропозиції щодо шляхів реформування законодавства України про місцеві вибори.
 
-5- Подгорний С.П.
У пункті 2 проекту Постанови слова та цифри "1 березня" замінити словами та цифрами "20 квітня".
 
Враховано   3. Запропонувати Центральній виборчій комісії, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, місцевим радам, іншим зацікавленим сторонам до 20 квітня 2010 року підготувати і передати до Верховної Ради України пропозиції щодо шляхів реформування законодавства України про місцеві вибори.
 
7. 3. Запропонувати Президенту України, Голові Центральної виборчої комісії України, Голові Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" взяти участь та виступити на парламентських слуханнях.
 
-6- Чечетов М.В.
Пункт 3 проекту Постанови викласти у такій редакції:
"3. Запропонувати Президенту України визначити представника для участі та виступу при розгляді зазначеного питання на парламентських слуханнях.
4. Запропонувати Голові Центральної виборчої комісії України, Голові Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" взяти участь та виступити на парламентських слуханнях."
У зв’язку з цим пункти 4-7 вважати відповідно пунктами 5-8.
 
Відхилено   4. Запросити Президента України, Голову та членів Центральної виборчої комісії до участі та виступу на парламентських слуханнях.
 
    -7- Ключковський Ю.Б.
Пункт 3 проекту Постанови викласти в такій редакції:
"Запросити Президента України, Голову та членів Центральної виборчої комісії до участі та виступу на парламентських слуханнях"
 
Враховано    
8. 4. Запросити для участі в парламентських слуханнях представників від Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, представників центральних органів виконавчої влади, Центральної виборчої комісії, Академії правових наук України, Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, провідних профільних науково-дослідних установ і навчальних закладів, політичних партій і громадських організацій.
 
-8- Ключковський Ю.Б.
У пункті 4 проекту Постанови слова "запросити для участі в парламентських слуханнях представників від Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, представників центральних органів виконавчої влади, Центральної виборчої комісії" замінити словами "запропонувати взяти участь у парламентських слуханнях представникам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади"
 
Враховано   5. Запропонувати взяти участь у парламентських слуханнях представникам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади, Академії правових наук України, Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, провідних профільних науково-дослідних установ і навчальних закладів, політичних партій і громадських організацій.
 
9. 5. Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування здійснити необхідні заходи щодо організаційного забезпечення проведення парламентських слухань.
 
-9- Матвієнко А.С.
Пункт 5 проекту Постанови після слова "самоврядування" доповнити словами "відповідно до Регламенту Верховної Ради України"
 
Враховано в пункті 2     
10. 6. Рекомендувати Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії України за участю відповідних підрозділів Апарату Верховної Ради України забезпечити в установленому порядку пряму трансляцію парламентських слухань на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України та першому каналі Національної радіокомпанії України.
 
-10- Боднар-Петровська О.Б.
У пункті 6 проекту Постанови:
слово "рекомендувати" виключити;
слова "відповідних підрозділів" замінити словами "Інформаційного управління";
слово "Національному" замінити словом "загальнонаціональному";
слова "першому каналі" замінити словами "Першому загальнонаціональному каналі"
 
Враховано   6. Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії України за участю Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України забезпечити в установленому порядку пряму трансляцію парламентських слухань на Першому загальнонаціональному каналі Національної телекомпанії України та Першому загальнонаціональному каналі Національної радіокомпанії України.
 
11. 7. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України забезпечити фінансування витрат, необхідних для організації і проведення зазначених парламентських слухань, стенографування та видання матеріалів парламентських слухань видавництвом Верховної Ради України.

-11- Боднар-Петровська О.Б.
У пункті 7 проекту Постанови слова "видавництвом Верховної Ради України" замінити словами "Парламентським видавництвом"
 
Враховано   7. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України забезпечити фінансування витрат, необхідних для організації і проведення зазначених парламентських слухань, стенографування та видання матеріалів парламентських слухань Парламентським видавництвом.