Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод"" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод"
 
   Про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод"
 
3. Цей Закон має на меті повернення у державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод", який має велике народногосподарське значення.
 
-1- Кармазін Ю.А.
Відхилити цей проект, оскільки поданий проект не визначає підстави, умови та порядок примусового відчуження ТОВ "Херсонський машинобудівний завод".
 
Відхилено   Цей Закон має на меті повернення у державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод", що має велике значення для економіки держави.
 
4. 1. Зважаючи на суспільну необхідність, з метою захисту інтересів держави та трудових прав працівників товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод", повернути у державну власність цілісний майновий комплекс товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод".
 
   1. Зважаючи на суспільну необхідність, з метою захисту інтересів держави і трудових прав працівників товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" повернути у державну власність цілісний майновий комплекс товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод".
 
5. 2. Кабінету Міністрів України:
 
-2- Кармазін Ю.А.
Частину 2 проекту викласти в такій редакції:
"2. У зв'язку з не виконанням покупцем у визначені строки зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу майнового комплексу Херсонського машинобудівного заводу:
1) Генеральному прокурору України - здійснити нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів органами державного й господарського управління та контролю, а також покупцем цілісного майнового комплексу ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" при приватизації цього цілісного майнового комплексу та виконання її умов та здійснити в суді представництво інтересів держави по забезпеченню повернення їй цілісного майнового комплексу "Херсонський машинобудівний завод";
2) Фонду державного майна України - здійснити у встановленому порядку заходи, пов'язані з поверненням у державну власність цілісного майнового комплексу ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" та компенсації витрат на повне відновлення діяльності цього заводу;
3) Кабінету Міністрів України - передбачити в проекті Закону України про Державний бюджет України на 2010 рік необхідні кошти для здійснення заходів, пов'язаних з поверненням державі цілісного майнового комплексу "Херсонський машинобудівний завод" та відновленням його діяльності.
 
Відхилено   2. Кабінету Міністрів України:
 
6. - здійснити у встановленому порядку заходи, пов’язані з поверненням у державну власність цілісного майнового комплексу ТОВ "Херсонський машинобудівний завод";
 
   здійснити у встановленому порядку заходи, пов’язані з поверненням у державну власність цілісного майнового комплексу ТОВ "Херсонський машинобудівний завод";
 
7. - передбачити в проекті Закону України про Державний бюджет України на 2010 рік необхідні кошти для здійснення заходів, пов’язаних з поверненням у державну власність цілісного майнового комплексу ТОВ "Херсонський машинобудівний завод".
 
-3- Одарченко Ю.В.
Пункт 2 доповнити новим абзацом в такій редакції:
"для запобігання зловживань під час процедури повернення у державну власність цілісний майновий комплекс товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" призначити тимчасову державну адміністрацію".
 
Відхилено   передбачити у проекті закону України про Державний бюджет України на 2010 рік необхідні кошти на здійснення заходів, пов’язаних з поверненням у державну власність цілісного майнового комплексу ТОВ "Херсонський машинобудівний завод".
 
8. 3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-4- Одарченко Ю.В.
2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Прикінцеві положення
1). Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2). Внести до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2002, №24, ст. 167) такі зміни:
3). Внести до Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006, №47, ст.464; 2009, №10-11, ст.137) такі зміни:
 
Відхилено Тексти змін до зазначених законів в таблицю не включено відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.