Кількість абзаців - 226 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" та деяких інших законодавчих актів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” та деяких інших законодавчих актів
 
-1- Самойлик К.С.
Назву Закону викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 213; 2005 р., № 10, ст. 191; 2006 р., № 12, ст. 104) викласти у такій редакції:
 
   І. Внести зміни до Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 213; 2005 р., № 10, ст. 191; 2006 р., № 12, ст. 104), виклавши його в такій редакції:
 
5. "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
6. Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю
 
   Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю
 
7. Цей Закон визначає організаційні і правові засади соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
   Цей Закон визначає організаційні і правові засади соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
 
8. Розділ І
 
   Розділ І
 
9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
10. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
11. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
   У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
12. соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю - діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності, а також фахівців із соціальної роботи та волонтерів, яка спрямована на поліпшення якості життєдіяльності сімей, дітей та молоді, забезпечення їх прав і свобод, задоволення інтересів та потреб;
 
      
13. соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді - вид соціальної роботи, спрямований на сприяння, підтримку і надання послуг сім'ям, дітям та молоді з метою подолання життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності;
 
-2- Самойлик К.С.
В абзаці третьому частини першої статті 1 розділу першого замість слів "вид соціальної роботи" записати слова "система соціальних заходів", абзац доповнити словами: "запобігання складним життєвим обставинам".
Викласти визначення термінів за абеткою.
 
Враховано      
14. соціальний супровід - вид соціального обслуговування, який передбачає надання комплексу соціальних послуг, спрямованих на подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення соціального статусу;
 
-3- Самойлик К.С.
В абзаці четвертому частини першої статті 1 розділу першого замість слів "вид соціального обслуговування, що передбачає надання комплексу соціальних послуг, спрямованих на" записати слова "робота, спрямована на надання комплексу соціальних послуг з метою ",
 
Враховано      
15. соціальна профілактика - вид соціальної роботи, спрямованої на попередження складних життєвих обставин у дітей та молоді, попередження правопорушень, соціально небезпечних хвороб, локалізацію причин або мінімізацію їх наслідків;
 
-4- Самойлик К.С.
В абзаці п’ятому статті 1 розділу першого замість слів ""у дітей та молоді" записати слова "сімей, дітей та молоді, сирітства, правопорушень, соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді" далі за текстом.
 
Враховано      
16. соціальна реабілітація - вид соціальної роботи, спрямованої на відновлення основних соціальних функцій, психологічного, фізичного, морального здоров’я, соціального статусу сімей, дітей та молоді;
 
      
17. соціальне інспектування - вид соціальної роботи, спрямованої на виявлення, облік, аналіз, експертизу умов життєдіяльності і задоволення інтересів і потреб сімей, дітей та молоді, контроль за дотриманням державних стандартів і нормативів у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
-5- Самойлик К.С.
Абзац сьомий статті 1 розділу першого викласти в такій редакції:
"соціальне інспектування - вид соціальної роботи, спрямованої на виявлення, облік, експертизу умов життєдіяльності та оцінку потреб сімей, дітей та молоді, контроль за дотриманням державних стандартів і нормативів у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;"
 
Враховано      
18. соціальні служби для сім (ї, дітей та молоді - спеціально уповноважені органи, які здійснюють соціальну роботу з сім (ями, дітьми та молоддю, а саме: соціальне обслуговування, соціальну профілактику, соціальний супровід, соціальну реабілітацію, соціальне обслуговування;
 
-6- Самойлик К.С.
Абзац восьмий статті 1 розділу першого виключити.
 
Враховано      
19. спеціалізовані формування - функціональні підрозділи соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 
-7- Самойлик К.С.
Абзац дев’ятий статті 1 розділу першого виключити.
 
Враховано      
20. заклади соціального обслуговування - заклади стаціонарного або денного перебування, що надають на безоплатній основі соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах;
 
      
21. фахівець із соціальної роботи- особа, яка має спеціальну освіту і здійснює соціальну роботу з різними категоріями дітей та молоді, сім’ями або відповідними соціальними групами;
 
-8- Самойлик К.С.
Абзац одинадцятий статті 1 розділу першого викласти в такій редакції:
"фахівець із соціальної роботи - особа, яка має спеціальну освіту, відповідно до вимог спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у справах сімей, дітей та молоді і здійснює соціальну роботу;"
 
Враховано      
22. волонтер у сфері соціальної роботи - фізична особа, яка займається добровільною, доброчинною, неприбутковою та вмотивованою діяльністю у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, яка має суспільно-корисний характер;
 
-9- Самойлик К.С.
Абзац дванадцятий статті 1 розділу першого виключити.
 
Враховано      
23. менеджмент у соціальній роботі - управління системою соціальної роботи, спрямоване на реалізацію її завдань та пошук оптимальних шляхів їх вирішення;
 
      
24. супервізія - вид діяльності, спрямований на забезпечення якості соціальної роботи шляхом вдосконалення й оптимізації праці соціальних працівників через їх професійну підтримку, навчання, попередження професійних ризиків.
 
-10- Самойлик К.С.
Абзац чотирнадцятий статті 1 розділу першого викласти в такій редакції:
"супервізія — вид діяльності соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спрямований на забезпечення якості соціальної роботи соціальних працівників, попередження професійних ризиків шляхом навчання, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;"
 
Враховано   заклади соціального обслуговування сім’ї, дітей та молоді - заклади стаціонарного або денного перебування, що надають на безоплатній основі соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах;
менеджмент у соціальній роботі з сім’ями, дітьми та молоддю - управління системою соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, спрямоване на реалізацію її завдань та пошук оптимальних шляхів їх вирішення;
оцінка потреб – процес збору, узагальнення та аналізу соціальними працівниками інформації щодо стану та життєвих обставин об’єкта соціальних послуг з метою визначення видів та обсягів послуг, їх впливу на процес подолання складних життєвих обставин;
соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю — діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій та установ, що здійснюють соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, а також фахівців з соціальної роботи та волонтерів, яка спрямована на соціальну підтримку сімей, дітей та молоді, забезпечення їхніх прав і свобод, поліпшення якості життєдіяльності, задоволення інтересів та потреб;
соціальне інспектування — вид соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, спрямованої на виявлення, облік, експертизу умов життєдіяльності та оцінку потреб сімей, дітей та молоді, контроль за дотриманням державних стандартів і нормативів у сфері соціальної роботи;
соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді— система соціальних заходів, спрямована на сприяння, підтримку і надання послуг сім'ям, дітям та молоді з метою подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки соціального статусу та повноцінної життєдіяльності, запобігання складним життєвим обставинам цих категорій громадян;
соціальна профілактика — вид соціальної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді, сирітству, правопорушенням, поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
соціальна реабілітація - вид соціальної роботи, спрямованої на відновлення основних соціальних функцій, психологічного, фізичного, морального здоров’я, соціального статусу сімей, дітей та молоді;
соціальний супровід – робота, спрямована на надання комплексу соціальних послуг з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення соціального статусу сімей, дітей та молоді;
супервізія — вид діяльності соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спрямований на забезпечення якості соціальної роботи соціальних працівників, запобігання професійним ризикам шляхом навчання, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;
фахівець з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю - особа, яка має спеціальну освіту відповідно до вимог центрального органу виконавчої влади у справах сімей, дітей та молоді і здійснює соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
    -11- Самойлик К.С.
Статтю 1 розділу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
"оцінка потреб – процес збору, узагальнення та аналізу соціальними працівниками інформації щодо стану та життєвих обставин об’єкта соціальних послуг з метою визначення видів та обсягів послуг, їх впливу на процес подолання складних життєвих обставин."
 
Враховано    
25. Стаття 2. Законодавство України про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю
 
   Стаття 2. Законодавство України про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю
 
26. Законодавство України про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів.
 
   Законодавство України про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю ґрунтується на Конституції України і складається з цього Закону, Закону України "Про соціальні послуги" та інших нормативно-правових актів.
 
27. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародних договорів.
 
   Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів.
 
28. Стаття 3. Суб’єкти соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
   Стаття 3. Суб’єкти соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
29. Суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є:
 
   Суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є:
 
30. уповноважені органи, які здійснюють соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
   уповноважені органи, що здійснюють соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
31. фахівці із соціальної роботи;
 
   фахівці з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
32. заклади соціального обслуговування;
 
   заклади соціального обслуговування сімей, дітей та молоді;
 
33. громадські, благодійні, релігійні організації та інші об’єднання громадян,
 
-12- Самойлик К.С.
В абзаці п’ятому статті 3 розділу першого слово "релігійні" виключити
 
Враховано   громадські, благодійні організації та інші об’єднання громадян;
 
34. юридичні та фізичні особи, які надають соціальні послуги;
 
   юридичні та фізичні особи, які надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді;
 
35. волонтери у сфері соціальної роботи.
 
   волонтери у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
 
36. До уповноважених органів належать:
 
   До уповноважених органів належать:
 
37. органи виконавчої влади;
 
-13- Самойлик К.С.
Частину другу статті 3 розділу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;"
Відповідно абзаци другий – шостий вважати абзацами третім - сьомим.
 
Враховано   органи виконавчої влади;
 
38. органи місцевого самоврядування;
 
   органи місцевого самоврядування;
 
39. Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді;
 
   Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді;
 
40. соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді та їх спеціалізовані формування;
 
   соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді та їх спеціалізовані формування;
 
41. служби у справах неповнолітніх.
 
-14- Аркаллаєв Н.Г.
Самойлик К.С.
В абзаці шостому частини другої статті 3 розділу першого та у всьому тексті законопроекту замість слова "неповнолітніх" записати слово "дітей"
 
Враховано   служби у справах дітей.
Стаття 4. Уповноважені органи, соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді, заклади, що здійснюють соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю
Здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю в межах визначених повноважень покладається на:
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;
Державну соціальну службу для сім’ї, дітей та молоді;
соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, фахівців з соціальної роботи;
заклади соціального обслуговування.
У здійсненні соціальної роботи беруть участь у межах своєї компетенції інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, окремі громадяни.
 
    -15- Самойлик К.С.
Розділ перший доповнити новою статтею четвертою такого змісту:
"Стаття 4. Уповноважені органи, соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді, заклади, що здійснюють соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю
Здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю покладається в межах визначеної компетенції на:
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;
Державну соціальну службу для сім’ї, дітей та молоді;
соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах, фахівців з соціальної роботи;
заклади соціального обслуговування для сім’ї, дітей та молоді.
У здійсненні соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю беруть участь у межах своєї компетенції інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та окремі громадяни."
Відповідно змінити наступну нумерацію статей.
 
Враховано    
42. Стаття 4. Об (єкти соціальних послуг
 
   Стаття 5. Об (єкти соціальних послуг
 
43. Об (єктами соціальних послуг є:
 
   Об (єктами соціальних послуг є:
 
44. сім’ї, діти, молодь;
 
   сім’ї, діти, молодь;
 
45. професійні та інші колективи;
 
   професійні та інші колективи;
 
46. соціальні групи, щодо яких здійснюється соціальна робота.
 
   соціальні групи, щодо яких здійснюється соціальна робота.
 
47. Стаття 5. Основні принципи здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
   Стаття 6. Основні принципи здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
48. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю ґрунтується на загальновизнаних гуманістичних, демократичних та правових засадах.
 
   Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю ґрунтується на загальновизнаних гуманістичних, демократичних та правових засадах.
 
49. Основними принципами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є:
 
   Основними принципами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є:
 
50. адресність та індивідуальний підхід;
 
   адресність та індивідуальний підхід;
 
51. доступність та відкритість;
 
   доступність та відкритість;
 
52. добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг;
 
   добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг;
 
53. гуманність;
 
   гуманність;
 
54. комплексність;
 
   комплексність;
 
55. максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що здійснюють соціальну роботу;
 
   максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що здійснюють соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
56. законність;
 
   законність;
 
57. соціальна справедливість;
 
   соціальна справедливість;
 
58. забезпечення конфіденційності суб’єктами, що здійснюють соціальну роботу, дотримання ними стандартів якості, відповідальності за дотриманням етичних і правових норм.
 
   забезпечення конфіденційності суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, дотримання ними стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.
 
59. Стаття 6. Сфери та рівні здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
   Стаття 7. Сфери та рівні здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
60. Сферами здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є:
 
   Сферами здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є:
 
61. громадська;
 
   громадська;
 
62. економічна;
 
   економічна;
 
63. освітня;
 
   освітня;
 
64. виховна;
 
   виховна;
 
65. культурна;
 
   культурна;
 
66. оздоровча.
 
   оздоровча.
 
67. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, державне управління та контроль у цій сфері здійснюються на місцевому, регіональному, державному рівнях.
 
   Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, державне управління та контроль у цій сфері здійснюються на місцевому, регіональному, державному рівнях.
 
68. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
69. ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ
 
   ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ
 
70. Стаття 7. Основні напрями державної політики у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
   Стаття 8. Основні напрями державної політики у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
71. Основними напрямами державної політики у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є:
 
   Основними напрямами державної політики у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є:
 
72. визначення правових засад соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
   визначення правових засад соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
73. розроблення та реалізація загальнодержавних програм соціального розвитку, інших програм стосовно сімей, дітей та молоді;
 
   розроблення та реалізація загальнодержавних програм соціального розвитку, інших програм стосовно сімей, дітей та молоді;
 
74. організація та проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, надання їм соціальних послуг;
 
   організація та здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, надання їм соціальних послуг;
 
75. здійснення соціального менеджменту в сфері соціальної роботи;
 
   здійснення соціального менеджменту у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
76. забезпечення дотримання державних стандартів здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;
 
-16- Самойлик К.С.
В абзаці шостому статті 7 розділу другого замість слова "державних" записати слова " мінімальних соціальних " далі за текстом
 
Враховано   забезпечення дотримання мінімальних соціальних стандартів здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
77. створення сприятливих умов для функціонування і зміцнення сім’ї;
 
   створення сприятливих умов для функціонування і зміцнення сім’ї;
 
78. утвердження соціального партнерства сім’ї і держави, посилення відповідального ставлення батьків щодо створення умов, необхідних для всебічного розвитку та виховання дітей;
 
-17- Аркаллаєв Н.Г.
Самойлик К.С.
Абзац восьмий статті 7 розділу другого викласти в такій редакції:
"сприяння відповідальному ставленню батьків до створення умов, необхідних для всебічного розвитку та виховання дітей;"
 
Враховано   сприяння відповідальному ставленню батьків до створення умов, необхідних для всебічного розвитку та виховання дітей;
 
79. розвиток різних форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 
   розвиток різних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 
80. утвердження здорового способу життя в сімейному, дитячому та молодіжному середовищі;
 
   утвердження здорового способу життя в сімейному, дитячому та молодіжному середовищі;
 
81. здійснення соціально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану дітей та молоді, які зазнали жорстокості та насильства;
 
-18- Самойлик К.С.
Абзац одинадцятий статті 7 розділу другого доповнити словами "найгірших форм дитячої праці, соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей;"
 
Враховано   здійснення соціально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану дітей та молоді, які зазнали жорстокості та насильства, залучалися до найгірших форм дитячої праці, соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їхніх сімей;
 
82. інтеграція дітей та молоді з функціональними обмеженнями у суспільство;
 
   інтеграція в суспільство дітей та молоді з функціональними обмеженнями ;
 
83. сприяння діяльності громадських організацій, інших об'єднань громадян, фізичних осіб у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю у порядку, встановленому чинним законодавством;
 
   сприяння громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян, фізичним особам у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю в порядку, визначеному законодавством;
 
84. залучення волонтерів до реалізації соціальних програм;
 
-19- Самойлик К.С.
Абзац чотирнадцятий статті 7 розділу другого викласти в такій редакції:
"розвиток та підтримка волонтерського руху в сфері соціальної роботи;"
 
Враховано   розвиток та підтримка волонтерського руху у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
85. здійснення кадрового, науково-методичного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення соціальної роботи;
 
   здійснення кадрового, науково-методичного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
86. встановлення та зміцнення зв'язків із соціальними службами за кордоном, інтеграція в міжнародну систему соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
 
   встановлення та зміцнення зв'язків з соціальними службами за кордоном, інтеграція в міжнародну систему соціальної роботи.
 
87. Стаття 8. Соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді
 
   Стаття 9. Соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді
 
88. Соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді здійснюється у порядку, визначеному законодавством, шляхом надання комплексу соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, що передбачає:
 
   Соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді здійснюється в порядку, визначеному законодавством, шляхом безоплатного надання комплексу соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, що передбачає:
 
89. проведення психодіагностики, психологічної корекції, психологічної реабілітації, надання методичних порад;
 
   проведення психодіагностики, психологічної корекції, психологічної реабілітації, надання методичних порад;
 
90. виявлення, сприяння та розвиток різнобічних інтересів і потреб дітей, сімей та молоді;
 
   виявлення, сприяння розвитку різнобічних інтересів дітей, сімей та молоді;
 
91. збереження і підтримки здоров (я, проведення лікувально-профілактичних заходів;
 
-20- Самойлик К.С.
Абзац четвертий статті 8 розділу другого викласти в такій редакції:
"збереження і підтримку здоров’я сімей, дітей та молоді;"
 
Враховано   збереження і підтримку здоров (я сімей, дітей та молоді;
 
92. задоволення матеріальних інтересів і потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах згідно чинного законодавства;
 
   задоволення матеріальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, згідно із законодавством;
 
93. захист прав і інтересів осіб, посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді;
 
   захист прав та інтересів осіб, посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді;
 
94. надання інформації, розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань, поширення об (єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем.
 
   надання інформації, поширення просвітницьких та культурно-освітніх знань, об (єктивної інформації про види соціальних послуг, формування відповідального ставлення суспільства до соціальних проблем.
 
95. Стаття 9. Соціальна профілактика серед сімей, дітей та молоді
 
   Стаття 10. Соціальна профілактика серед сімей, дітей та молоді
 
96. Соціальна профілактика в сімейному, дитячому та молодіжному середовищі передбачає:
 
   Соціальна профілактика в сімейному, дитячому та молодіжному середовищі передбачає:
 
97. здійснення комплексних заходів, спрямованих на запобігання сімейного неблагополуччя, профілактику правопорушень, соціального сирітства, насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми, соціально-небезпечних хвороб, в т.ч. ВІЛ/СНІДу, наркоманії тощо;
 
-21- Самойлик К.С.
Абзац другий статті 9 розділу другого викласти в такій редакції:
"здійснення комплексних заходів, спрямованих на запобігання сімейного неблагополуччя, сирітства, насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми, найгірших форм дитячої праці;"
 
Враховано   здійснення комплексних заходів, спрямованих на запобігання сімейному неблагополуччю, сирітству, насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з дітьми, найгіршим формам дитячої праці;
 
98. здійснення інформаційно-просвітницької, пропагандистської роботи в сім’ях, а також серед дітей та молоді за місцем проживання, у позанавчальній діяльності, роботи та відпочинку, спрямованої на формування в особистості неприйняття стандартів адиктивної поведінки;
 
-22- Аркаллаєв Н.Г.
Самойлик К.С.
Абзац третій статті 9 розділу другого викласти в такій редакції:
"здійснення інформаційно-просвітницької, пропагандистської роботи в сім’ях, а також серед дітей та молоді за місцем проживання, у позанавчальний час, спрямованої на формування в особистості стандартів позитивної поведінки"
 
Враховано   здійснення інформаційно-просвітницької, пропагандистської роботи в сім’ях, а також серед дітей та молоді за місцем проживання, у позанавчальний час, спрямованої на формування в особистості стандартів позитивної поведінки;
 
99. формування навичок здорового способу життя.
 
-23- Самойлик К.С.
Абзац четвертий статті 9 розділу другого викласти в такій редакції:
"пропаганда та формування здорового способу життя серед дітей та молоді."
 
Враховано   пропаганда та формування здорового способу життя серед дітей та молоді.
 
100. Стаття 10. Соціальна реабілітація сімей, дітей та молоді
 
   Стаття 11. Соціальна реабілітація сімей, дітей та молоді
 
101. Соціальна реабілітація сімей, дітей та молоді передбачає здійснення:
 
   Соціальна реабілітація сімей, дітей та молоді передбачає здійснення відновлення, підтримки фізичного та психологічного стану, адаптації та інтеграції в суспільство.
 
102. відновлення, підтримку фізичного та психологічного стану, адаптацію та інтеграцію у суспільство.
 
      
103. Соціальна реабілітація спрямовується на оптимізацію і корегування ставлення дітей та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах до становища в сім’ї та суспільстві, виховання в них навичок до самообслуговування та автономного проживання;
 
-24- Аркаллаєв Н.Г.
Самойлик К.С.
В частині другій статті 10 розділу другого слово "становища" виключити, замість слова "автономного" записати слово "самостійного "
 
Враховано   Соціальна реабілітація спрямовується на оптимізацію і коригування ставлення дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, до сім’ї та суспільства, виховання в них навичок до самообслуговування та самостійного проживання.
 
104. Соціальна реабілітація передбачає навчання дітей та молоді основним соціальним навичкам, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію в сім`ях.
 
   Соціальна реабілітація передбачає навчання дітей та молоді основним соціальним навичкам, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію в сім`ях.
 
105. Соціальна реабілітація здійснюється відповідно до індивідуальних програм навчально-виховної, фізичної, медико-соціальної, соціально-освітньої реабілітації в закладах соціального обслуговування, відповідних закладах охорони здоров’я, освіти.
 
   Соціальна реабілітація здійснюється відповідно до індивідуальних програм навчально-виховної, фізичної, медико-соціальної, соціально-освітньої реабілітації в закладах соціального обслуговування, відповідних закладах охорони здоров’я, освіти.
 
106. Стаття 11. Соціальне інспектування у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
   Стаття 12. Соціальне інспектування у сфері соціальної роботи
 
107. Соціальне інспектування здійснюється з метою виявлення, обліку, аналізу і експертизи сімей, дітей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, контролю за дотриманням державних стандартів і нормативів у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
 
-25- Аркаллаєв Н.Г.
Самойлик К.С.
В частині першій статті 11 розділу другого замість слів "і експертизи" записати слова "та оцінки потреб"
 
Враховано   Соціальне інспектування здійснюється з метою виявлення, обліку, аналізу та оцінки потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, контролю за дотриманням державних стандартів і нормативів у сфері соціальної роботи.
 
108. Соціальне інспектування здійснюється соціальними службами для сім'ї, дітей та молоді.
 
-26- Аркаллаєв Н.Г.
Самойлик К.С.
Частину другу статті 11 розділу другого доповнити словами "безпосередньо та через фахівців з соціальної роботи (інспекторів з соціальної роботи з сім’ями), правовий статус яких визначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді.“
 
Враховано   Соціальне інспектування здійснюється соціальними службами для сімей, дітей та молоді безпосередньо та через фахівців з соціальної роботи (інспекторів з соціальної роботи з сім’ями), правовий статус яких визначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді.
 
109. Порядок і умови здійснення соціального інспектування визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді.
 
   Порядок і умови здійснення соціального інспектування визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді.
 
110. За результатами соціального інспектування соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді мають право:
 
   За результатами соціального інспектування соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді мають право порушувати перед відповідними органами клопотання про:
 
111. порушувати перед відповідними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцій до підприємств, установ та організацій усіх форм власності, громадян, накладання дисциплінарних та адміністративних стягнень на посадових осіб у разі порушення ними законодавства стосовно сімей, дітей та молоді.
 
-27- Аркаллаєв Н.Г.
Самойлик К.С.
Частину четверту статті 11 розділу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"надання одноразової матеріальної допомоги сім’ї з метою подолання складних життєвих обставин, розмір і порядок надання якої визначається законодавством, а також місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування."
 
Враховано   застосування передбачених законодавством санкцій до підприємств, установ та організацій усіх форм власності, громадян, накладення дисциплінарних та адміністративних стягнень на посадових осіб у разі порушення ними законодавства стосовно сімей, дітей та молоді;
надання одноразової матеріальної допомоги сім’ї з метою подолання складних життєвих обставин, розмір і порядок надання якої визначаються законодавством, а також місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування.
Стаття 13. Завдання суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
Завданнями суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є:
надання різноманітних соціальних послуг, соціально-медичної, психолого-педагогічної, правової, інформаційної, матеріальної та інших видів соціальної допомоги, консультування дітей та молоді;
розроблення та реалізація системи заходів щодо створення умов, достатніх для життєдіяльності різних категорій дітей та молоді;
здійснення соціально-профілактичної роботи серед дітей та молоді, реалізація системи заходів щодо запобігання негативним явищам та їх подолання;
розроблення та здійснення реабілітаційних заходів щодо відновлення соціальних функцій, морального, психологічного і фізичного стану дітей та молоді, пристосування їх до безпечних соціальних та інших умов життєдіяльності, а також надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які потрапили у складні життєві обставини;
здійснення міжнародного співробітництва, вивчення і поширення передового міжнародного досвіду з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
здійснення інших повноважень у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю згідно із законом.
 
    -28- Самойлик К.С.
Розділ другий доповнити новою статтею 12 такого змісту:
"Стаття 12. Завдання суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
Завданнями суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є:
надання різноманітних соціальних послуг, соціально-медичної, психолого-педагогічної, правової, інформаційної, матеріальної та інших видів соціальної допомоги, консультування дітей та молоді;
розроблення та здійснення системи заходів по створенню умов, достатніх для життєдіяльності різних категорій дітей та молоді;
здійснення соціально-профілактичної роботи серед дітей та молоді, проведення системи заходів щодо запобігання соціально небезпечним хворобам;
розроблення та здійснення реабілітаційних заходів щодо відновлення соціальних функцій, морального, психічного та фізичного стану дітей та молоді, пристосування їх до безпечних соціальних та інших умов життєдіяльності, а також надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які потрапили в складні життєві обставини;
здійснення міжнародного співробітництва, вивчення і поширення передового міжнародного досвіду з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
здійснення інших повноважень у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю згідно із законом.",
змінивши відповідно подальшу нумерацію статей.
 
Враховано    
112. Стаття 12. Права суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
   Стаття 14. Права суб’єктів соціальної роботи з сім’ями дітьми та молоддю
 
113. Суб’єкти соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю мають право:
 
-29- Самойлик К.С.
Абзац перший статті 12 доповнити словами "Відповідно до закону"
 
Немає висновку   Суб’єкти соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю мають право відповідно до закону:
 
114. вносити до центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, брати участь у їх реалізації;
 
   вносити до центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, брати участь у їх реалізації;
 
115. укладати договори з підприємствами, установами й організаціями, в тому числі зарубіжними, на виконання ними робіт, що сприяють підвищенню ефективності соціальної роботи;
 
   укладати договори з підприємствами, установами та організаціями, у тому числі іноземними, про виконання ними робіт, що сприяють підвищенню ефективності соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
116. створювати спеціалізовані формування, займатися благодійництвом у порядку, встановленому чинним законодавством;
 
   створювати спеціалізовані формування, займатися благодійництвом у порядку, визначеному законодавством;
 
117. одержувати від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
   одержувати від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
118. проводити на підприємствах, в установах та організаціях соціологічні дослідження з проблем сімей, дітей та молоді;
 
   проводити на підприємствах, в установах та організаціях соціологічні дослідження з проблем сімей, дітей та молоді;
 
119. представляти інтереси сімей, дітей та молоді в їх відносинах з підприємствами, установами, організаціями.
 
-30- Самойлик К.С.
Розділ другий доповнити новою статтею 13 такого змісту:
"Стаття 13. Права та обов’язки фахівця із соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
Права та обов’язки фахівця з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді.”
Змінити подальшу нумерацію статей.
 
Враховано   представляти інтереси сімей, дітей та молоді у відносинах з підприємствами, установами, організаціями.
Стаття 15. Права та обов’язки фахівця з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
Права та обов’язки фахівця з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді.
 
120. Стаття 13. Підстави щодо зміни або припинення надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді
 
   Стаття 16. Підстави щодо зміни або припинення надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді
 
121. Підставами щодо зміни або припинення надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді визнаються:
 
   Підставами щодо зміни або припинення надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді визнаються:
 
122. досягнення дітьми та молодими громадянами певного віку, з якого на них не поширюються норми чинного законодавства у сфері соціальної роботи, дітьми та молоддю;
 
-31- Самойлик К.С.
Абзац другий статті 13 викласти в такій редакції: "досягнення дітьми 18 років та молодими громадянами 35 років;"
 
Враховано   досягнення дітьми 18 років та молодими громадянами 35 років;
 
123. добровільна відмова від отримання відповідного виду соціальних послуг, якщо ця відмова або її наслідки не порушують прав, свобод інших осіб та не несуть в собі загрозу життю особи, яка відмовляється від отримання відповідного виду соціальних послуг;
 
   добровільна відмова від отримання відповідного виду соціальних послуг, якщо ця відмова або її наслідки не порушують прав і свобод інших осіб та не становлять загрози життю особи, яка відмовляється від отримання відповідного виду соціальних послуг;
 
124. інші обставини, встановлені законом.
 
-32- Самойлик К.С.
В абзаці четвертому статті 13 розділу другого замість слова "законом" записати слово "законодавством"
 
Враховано   інші обставини, встановлені законодавством.
 
125. Стаття 14. Управління та контроль у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
   Стаття 17. Управління та контроль у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
126. Управління у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю здійснює центральний орган виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді та Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді відповідно до їх повноважень.
 
-33- Самойлик К.С.
В частині першій статті 14 розділу другого "та Державна соціальна служба", слова "відповідно до їх повноважень" виключити.
 
Враховано   Управління у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді.
 
127. Контроль за дотриманням державних стандартів і нормативів у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю здійснює центральний орган виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді, Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді, відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
 
-34- Аркаллаєв Н.Г.
Самойлик К.С.
Частину другу статті 14 розділу другого викласти в такій редакції:
“Контроль за дотриманням мінімальних соціальних стандартів і нормативів у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю здійснює центральний орган виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді, відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.”
 
Враховано   Контроль за дотриманням мінімальних соціальних стандартів і нормативів у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді, відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
 
128. Державні стандарти і нормативи у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю щодо здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді спільно з центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.
 
-35- Самойлик К.С.
Частину третю статті 14 розділу другого викласти в такій редакції:
“Мінімальні соціальні стандарти і нормативи щодо здійснення соціальної роботи затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді.
 
Враховано   Мінімальні соціальні стандарти і нормативи щодо здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді.
 
129. Стаття 15. Відповідальність за порушення у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
-36- Самойлик К.С.
Статтю 15 розділу другого виключити
 
Враховано      
130. Порушеннями у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю визнаються:
 
      
131. порушення принципів здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
      
132. невиконання фахівцями із соціальної роботи своїх обов’язків;
 
      
133. порушення порядку здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
      
134. порушення суб’єктами соціальної роботи інших вимог законодавства у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
 
      
135. За порушення законодавства щодо соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю суб’єкти соціальної роботи несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 
      
136. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
137. Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді
 
   СОЦІАЛЬНІ СЛУЖБИ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
 
138. Стаття 16. Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді
 
   Стаття 18. Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді
 
139. Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді (далі - Держсоцслужба) - урядовий орган державного управління, що діє в складі центрального органу виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді та йому підпорядковується.
 
   Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді - урядовий орган державного управління, що діє у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді та йому підпорядковується.
 
140. Основним завданнями Держсоцслужби є:
 
   Основними завданнями Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді є:
 
141. участь у реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді;
 
   участь у реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді;
 
142. визначення перспектив та напрямів проведення соціальної роботи, сприяння діяльності, пов’язаної з проведенням соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
 
   визначення перспектив та напрямів соціальної роботи, сприяння діяльності, пов’язаній із здійсненням соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
143. координація і контроль за діяльністю республіканської (Автономної Республіки Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах, сільських та селищних соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 
-37- Самойлик К.С.
Абзац четвертий частини другої статті 16 розділу виключити
 
Враховано      
144. координація діяльності закладів соціального обслуговування, а саме: центрів соціально-психологічної допомоги; центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями; соціальних гуртожитків; соціальних центрів матері та дитини; центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді;
 
-38- Самойлик К.С.
Абзац п’ятий частини другої статті 16 розділу третього доповнити словом "тощо"
 
Враховано   координація діяльності закладів для сімей, дітей та молоді, а саме: центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді тощо;
 
145. участь у міжгалузевій координації та регулюванні соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, в т.ч. в сфері соціальної реклами та волонтерського руху;
 
   участь у міжгалузевій координації та регулюванні соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, у тому числі у сфері соціальної реклами та волонтерського руху;
 
146. науково-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
 
   науково-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
147. співробітництво з громадськими, релігійними організаціями та іншими об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами у сфері соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
 
   співробітництво з громадськими, релігійними організаціями та іншими об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
148. організація виставкової та видавничої діяльності.
 
-39- Самойлик К.С.
Абзац дев’ятий частини другої статті 16 розділу третього доповнити словами "розробка та поширення соціальної реклами;"
 
Враховано   організація виставкової та видавничої діяльності, створення та поширення соціальної реклами;
організація ліцензування надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді відповідно до затверджених стандартів.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді контролюють та координують діяльність соціальних служб уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді, соціальні служби обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій контролюють і координують діяльність соціальних служб відповідно районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, надають їм практичну і методичну допомогу, узагальнюють та поширюють позитивний досвід роботи.
Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді є юридичною особою, має власний бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
    -40- Самойлик К.С.
Частину другу статті 16 розділу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"організація ліцензування надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді відповідно до затверджених стандартів."
 
Враховано    
    -41- Самойлик К.С.
Статтю 16 розділу третього доповнити новими частинами четвертою-шостою такого змісту:
"Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді контролюють та координують діяльність соціальних служб уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді, соціальні служби обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій контролюють і координують діяльність соціальних служб відповідно районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, надають їм практичну і методичну допомогу, узагальнюють та поширюють позитивний досвід роботи.
Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді є юридичною особою, має власний бланк, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням."
 
Враховано    
149. Положення про Державну соціальну службу для сім’ї, дітей затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   Положення про Державну соціальну службу для сім’ї, дітей та молоді затверджує Кабінет Міністрів України.
 
150. Стаття 17. Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді
 
   Стаття 19. Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді
 
151. Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді - структурні підрозділи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті, селищних та сільських рад, що забезпечують на відповідній території реалізацію державної політики щодо здійснення соціальної роботи, надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоддю.
 
-42- Самойлик К.С.
В частині першій статі 17 розділу третього замість слів "Автономна Республіка Крим" записати слова "уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді"
 
Враховано   Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах, селищних та сільських рад – спеціальні заклади, що надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
 
    -43- Костенко П.І.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Тедеєв Е.С.
Частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
"Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах, селищних та сільських рад – спеціальні заклади, які надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги."
 
Враховано    
152. Основними завданнями республіканської (Автономної Республіки Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах, сільських та селищних соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є:
 
-44- Самойлик К.С.
В частині другій статі 17 розділу третього замість слів "республіканської (Автономної Республіки Крим)" записати слова "уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді"
 
Враховано   Основними завданнями уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах, сільських та селищних соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є:
 
153. надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних, інформаційних послуг сім'ям, дітям та молоді;
 
   надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних, інформаційних послуг сім'ям, дітям та молоді;
 
154. здійснення раннього виявлення, обліку, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;
 
   раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 
155. підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа випускників інтернатних закладів;
 
   підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатів;
 
156. пошук, відбір, навчання та забезпечення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ);
 
-45- Самойлик К.С.
Абзац п’ятий частини другої статті 17 розділу третього викласти в такій редакції:
"пошук, відбір, навчання потенційних прийомних батьків, батьків - вихователів, опікунів (піклувальників), усиновлювачів (за їх згодою та відповідними рекомендаціями) за відповідними програмами, забезпечення соціального супроводу сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;"
 
Враховано   пошук, відбір, навчання потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів (піклувальників), усиновлювачів (за їх згодою та відповідними рекомендаціями) за відповідними програмами, забезпечення соціального супроводу сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 
157. здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми;
 
-46- Самойлик К.С.
Абзац шостий частини другої статті 17 розділу третього доповнити словами:
"формування засад відповідального батьківства;"
 
Враховано   здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми, формування засад відповідального батьківства;
 
158. здійснення соціально-психологічної реабілітації, соціального супроводу дітей та молоді з функціональними обмеженнями;
 
   здійснення соціально-психологічної реабілітації, соціального супроводу дітей та молоді з функціональними обмеженнями;
 
159. соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, дітей та молоді та членів їх сімей;
 
-47- Самойлик К.С.
Абзаци восьмий, дев’ятий частини другої статі 17 розділу третього викласти в такій редакції:
"здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням, соціально-небезпечним хворобам (ВІЛ-інфекції, туберкульозу, наркоманії, алкоголізму, захворюванням, що передаються статевим шляхом тощо) у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, формування навичок здорового способу життя;
соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, членів їхніх сімей, молоді, яка вживає наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;"
 
Враховано   здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання соціально-небезпечним хворобам (ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії, алкоголізму, захворюванням, що передаються статевим шляхом, тощо) у дитячому та молодіжному середовищі, у тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, формування здорового способу життя;
соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, членів їхніх сімей, молоді, яка вживає наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
 
160. здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, формування навичок здорового способу життя;
 
      
161. надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі;
 
   надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, здійснення соціального патронажу дітей та молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі;
 
162. розробка та розповсюдження соціальної реклами з метою формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем та шляхів їх розв'язання;
 
   створення та поширення соціальної реклами з метою формування відповідального ставлення суспільства до соціальних проблем та шляхів їх розв'язання;
 
163. організація та проведення супервізії, спрямованої на забезпечення якості соціальних послуг, професійну підтримку фахівців із соціальної роботи;
 
   організація та проведення супервізії, спрямованої на забезпечення якості соціальних послуг для сімей, дітей та молоді, професійну підтримку фахівців з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 
164. координація діяльності різних суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.
 
-48- Самойлик К.С.
Частину другу статті 17 розділу третього доповнити абзацом такого змісту:
"проведення ліцензування надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді відповідно до затверджених стандартів."
 
Враховано   координація діяльності різних суб'єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
здійснення ліцензування надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді відповідно до затверджених стандартів.
 
165. Положення про соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Типове положення про соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
166. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників республіканської (Автономної республіки Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, міських, районних у місті, селищних та сільських соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді затверджуються місцевим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування відповідно до структури та штатів, які визначаються центральним органом виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
-49- Самойлик К.С.
В частині четвертій статті 17 розділу третього замість слів "республіканської (Автономної республіки Крим) записати слова " уповноваженого органу влади Автономної республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді"; замість слів "Міністерство фінансів України" записати слова "центральним органом виконавчої влади з питань фінансів відповідно до мінімальних соціальних стандартів."
 
Враховано   Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників уповноваженого органу влади Автономної республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді затверджується місцевим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
Соціальні служби для сімей, дітей та молоді ініціюють перед відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування створення спеціалізованих формувань, типові положення про які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді.
 
    -50- Самойлик К.С.
Статтю 17 розділу третього доповнити новими частинами п’ятою і шостою такого змісту:
"Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді ініціюють перед відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування створення спеціалізованих формувань, типові положення про які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді.
Для здійснення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у сільській місцевості до штату виконавчих комітетів сільських та селищних рад вводиться від 1 до 3 посад спеціалістів - фахівців із соціальної роботи, враховуючи соціальні потреби конкретних регіонів", змінивши відповідно подальшу нумерацію частин."
 
Враховано частково    
167. Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді є юридичними особами, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.
 
-51- Самойлик К.С.
Частин п’яту, шосту, сьому статті 17 виключити
 
Враховано      
168. Соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді для надання спеціалізованих послуг для окремих категорій сімей, дітей та молоді, відповідно до соціальних потреб регіону, можуть утворювати спеціалізовані формування, зокрема служби соціальної підтримки сімей, служби роботи з наркозалежною молоддю, у т.ч. по роботі з ін’єкційними споживачами наркотиків, мобільні консультаційні пункти соціальної роботи в сільській та гірській місцевості, віддалених районах міст, школи волонтерів, прийомних батьків, студентські соціальні служби, служби "Телефон Довіри", інформаційно-ресурсні центри, консультаційні пункти, типові положення про які розробляє Держсоцслужба, затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді.
 
   .
;  
169. Фінансування спеціалізованих формувань здійснюється за рахунок коштів, передбачених на утримання та діяльність відповідної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді.
 
      
170. Послуги, що надаються соціальними службами сім’ям, дітям та молоді здійснюються на безоплатній основі.
 
   Послуги соціальних служб сім’ям, дітям та молоді надаються на безоплатній основі.
 
171. Стаття 18. Заклади соціального обслуговування
 
   Стаття 20. Заклади соціального обслуговування сім’ї, дітей та молоді
 
172. До закладів соціального обслуговування для сім'ї, дітей та молоді відносяться (далі - заклади):
 
-52- Самойлик К.С.
Статтю 18 доповнити частиною першою такого змісту:
"Заклади соціального обслуговування можуть створюватися місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування."
 
Враховано   Заклади соціального обслуговування сім’ї, дітей та молоді можуть створюватися місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
До закладів соціального обслуговування сім’ї, дітей та молоді належать:
 
173. центр соціально-психологічної допомоги;
 
-53- Самойлик К.С.
Частину першу статті 18 доповнити: абзацом першим такого змісту:
"реабілітаційні заклади:"
абзацом третім:
"центр соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, що перебувають у складних життєвих обставинах"
 
Враховано   реабілітаційні заклади;
центр соціально-психологічної допомоги;
центр соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, що перебувають у складних життєвих обставинах;
 
174. центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;
 
   центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;
 
175. соціальний гуртожиток;
 
      
176. соціальний центр матері та дитини;
 
      
177. центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді;
 
   центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді;
 
178. центр соціально-психологічної реабілітації дітей;
 
   центр соціально-психологічної реабілітації дітей;
 
179. притулок для неповнолітніх;
 
      
180. центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога".
 
   центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога".
 
181. Заклади працюють в режимі цілодобових стаціонарів або денного перебування для певних категорій сімей, дітей та молоді.
 
-54- Самойлик К.С.
В статті визначити "заклади тимчасового перебування"
 
Враховано   заклади тимчасового перебування - соціальний гуртожиток, соціальний центр матері та дитини, притулок для дітей тощо
 
182. Типові положення про заклади затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Типові положення про заклади соціального обслуговування сім’ї, дітей та молоді затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
183. Типові структура та штати, нормативи функціонування, умови оплати праці працівників затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством фінансів України.
 
-55- Аркаллаєв Н.Г.
Самойлик К.С.
В частині третій статті 18 розділу третього замість слів "Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством фінансів України" записати слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань праці та соціальної політики та з питань фінансів"
 
Враховано   Типові структура та штатний розпис, нормативи функціонування, умови оплати праці працівників закладів соціального обслуговування сім’ї, дітей та молоді затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань праці та соціальної політики та з питань фінансів.
 
184. Заклади соціального обслуговування є юридичними особами, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.
 
-56- Самойлик К.С.
В частині четвертій статті 18 розділу третього слова" із зображенням Державного Герба України" виключити.
 
Враховано   Заклади соціального обслуговування сім’ї, дітей та молоді є юридичними особами, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до потреб можуть утворювати окремі заклади, які одночасно можуть виконувати функції декількох закладів для сімей, дітей та молоді.
 
    -57- Самойлик К.С.
Статтю 18 розділу третього доповнити новою частиною такого змісту:
"Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до потреб можуть утворювати заклади соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, змішаного типів, які виконують функції декількох закладів."
 
Враховано    
185. Стаття 19. Інші суб'єкти соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю
 
   Стаття 21. Інші суб'єкти соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
186. Соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю здійснюють громадські, благодійні, релігійні організації, державні, недержавні заклади та інші об’єднання громадян, юридичні та фізичні особи.
 
-58- Самойлик К.С.
Частину першу доповнити словами:
"на підставі ліцензій, виданих відповідними соціальними службами. Порядок здійснення ліцензування в сфері надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді визначається Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   Соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю здійснюють громадські, благодійні, релігійні організації, державні, недержавні заклади та інші об’єднання громадян, юридичні та фізичні особи на підставі ліцензій, виданих відповідними соціальними службами для сім’ї, дітей та молоді. Порядок здійснення ліцензування у сфері надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді визначається Кабінетом Міністрів України.
 
187. Соціальні послуги, які надають громадські, благодійні, релігійні організації, державні, недержавні заклади та інші об’єднання громадян, юридичні та фізичні особи можуть здійснюватися на безоплатній та платній основі.
 
   Соціальні послуги для сімей, дітей та молоді, які надають громадські, благодійні, релігійні організації, державні, недержавні заклади та інші об’єднання громадян, юридичні та фізичні особи, можуть здійснюватися на безоплатній або платній основі.
 
188. Перелік платних соціальних послуг визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Перелік платних соціальних послуг для сімей, дітей та молоді визначається Кабінетом Міністрів України.
 
189. Державні стандарти і нормативи у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є обов'язковими для виконання громадськими, благодійними, релігійними організаціями та іншими об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами.
 
-59- Самойлик К.С.
Частину четверту статті 19 розділу третього доповнити словами "які надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді."
 
Враховано   Мінімальні соціальні стандарти і нормативи у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є обов'язковими для виконання громадськими, благодійними організаціями, державними, недержавними закладами та іншими об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами, які надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді.
 
190. Стаття 20. Кадрове забезпечення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, підготовка фахівців з соціальної роботи та підвищення їхньої кваліфікації
 
   Стаття 22. Кадрове забезпечення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, підготовка фахівців з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю та підвищення їхньої кваліфікації
 
191. Здійснення соціальної роботи, надання соціальних послуг сім'ям, дітям, молоді здійснюється на професійній основі, яка передбачає відповідний рівень професійної компетентності.
 
   Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді здійснюються на професійній основі, що передбачає відповідний рівень професійної компетентності.
 
192. Фахівець з соціальної роботи здійснює соціальне інспектування та оцінку потреб, планує і обирає методи допомоги, виступає посередником, залучає і координує діяльність інших суб'єктів соціальної роботи, надає соціальні послуги, забезпечує соціальний супровід, формує знання, вміння, навички, активізує ресурси громади, бере участь у супервізії, проводить моніторинг та оцінку якості соціальних послуг.
 
-60- Самойлик К.С.
Частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
"Фахівець з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, відповідно до повноважень, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань, сім’ї, дітей та молоді, здійснює:
соціальне інспектування та оцінку потреб;
планує і визначає методи допомоги;
надає соціальні послуги;
забезпечує соціальний супровід, сприяє формуванню знань, вмінь, навичок;
активізує ресурси громади;
бере участь у супервізії;
проводить моніторинг та оцінку якості соціальних послуг."
 
Враховано   Фахівець з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю відповідно до повноважень, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань, сім’ї, дітей та молоді, здійснює:
соціальне інспектування та оцінку потреб;
планує і визначає методи допомоги;
надає соціальні послуги;
забезпечує соціальний супровід, сприяє формуванню знань, вмінь, навичок;
активізує ресурси громади;
бере участь у супервізії;
проводить моніторинг та оцінку якості соціальних послуг.
 
193. Соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю здійснюють штатні працівники відповідних закладів, установ, підприємств, служб, залучені спеціалісти та волонтери відповідно до укладених угод.
 
-61- Самойлик К.С.
Частину третю статті 20 викласти в такій редакції:
" На фахівців з соціальної роботи, що надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді за трудовим договором, поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування".
 
Враховано   На фахівців з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, що надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді за трудовим договором, поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
 
194. Підготовку фахівців із соціальної роботи різних освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюють навчальні заклади, які мають відповідну ліцензію, видану Міністерством освіти та науки України.
 
-62- Аркаллаєв Н.Г.
Самойлик К.С.
В частині четвертій статті 20 розділу третього замість слів "Міністерством освіти та науки України" записати слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки""
 
Враховано   Підготовку фахівців з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю різних освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюють навчальні заклади, які мають відповідну ліцензію, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
195. Підвищення кваліфікації фахівців з соціальної роботи здійснюють навчальні заклади, передовсім післядипломної освіти, які мають відповідну ліцензію Міністерства освіти та науки України.
 
-63- Аркаллаєв Н.Г.
Самойлик К.С.
В частині п’ятій статті 20 розділу третього замість слів "Міністерством освіти та науки України" записати слова "видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти."
 
Враховано   Підвищення кваліфікації фахівців з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю здійснюють навчальні заклади післядипломної освіти, які мають відповідну ліцензію, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
196. Фахівці з соціальної роботи повинні проходити підвищення кваліфікації згідно вимог чинного законодавства.
 
-64- Самойлик К.С.
Частину шосту статті 20 розділу третього доповнити словами "але не рідше одного разу на три роки."
 
Враховано   Фахівці з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю проходять підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства, але не рідше одного разу на три роки.
Атестація фахівців з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю проводиться відповідно до законодавства, але не рідше одного разу на три роки.
 
    -65- Самойлик К.С.
Статтю 20 розділу третього після частини шостої доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
"Атестація працівників проводиться відповідно до законодавства, але не рідше одного разу на три роки.", змінивши подальшу нумерацію частин.
 
Враховано    
197. Відповідність підготовки фахівців з соціальної роботи визначається засновником навчального закладу, Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, міністерствами, яким підпорядковані заклади освіти, місцевими органами управління освітою шляхом ліцензування, інспектування, атестації та акредитації закладів освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-66- Аркаллаєв Н.Г.
Самойлик К.С.
Частину сьому статті 20 розділу третього виключити
 
Враховано      
198. Стаття 21. Джерела та порядок фінансування суб'єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
   Стаття 23. Джерела та порядок фінансування суб'єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
199. Суб'єкти соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю фінансуються за рахунок коштів, передбачених в державному, місцевих бюджетах, коштів благодійної допомоги (пожертвувань) та інших джерел, у порядку, встановленому законодавством.
 
-67- Самойлик К.С.
Пункт перший доповнити новим розділом ІУ такого змісту:
"Розділ ІV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУЩЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ
Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
Особи, винні у ::
порушення принципів здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
невиконання фахівцями із соціальної роботи своїх обов’язків;
порушення порядку здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
недотримання соціальних (мінімальних) стандартів здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
порушення суб’єктами соціальної роботи інших вимог законодавства у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
За порушення законодавства щодо соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю суб’єкти соціальної роботи несуть відповідальність згідно з законодавством України.
Стаття 25. Порядок розгляду спорів, що виникають у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
Спори, що виникають у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, розглядаються відповідно до законодавства України, комісією, створеною спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді .”
 
Враховано   Суб'єкти соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю утримуються за рахунок коштів, передбачених у Державному, місцевих бюджетах, коштів благодійної допомоги (пожертвувань) та інших джерел у порядку, встановленому законодавством.
Розділ ІV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ
Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
Особи, винні у:
порушенні принципів здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
невиконанні фахівцями з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю своїх обов’язків;
порушенні порядку здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
недотриманні мінімальних соціальних стандартів і нормативів здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
порушенні суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю інших вимог законодавства у сфері соціальної роботи
несуть відповідальність відповідно до закону.
Стаття 25. Порядок розгляду спорів, що виникають у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
Спори, що виникають у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, розглядаються відповідно до законів України.
Для розгляду спорів створюється комісія, положення про яку затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді.
 
200. Розділ ІV
 
   Розділ V
 
201. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З сім’ями ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ
 
   МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ
 
202. Стаття 22. Міжнародне співробітництво у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
   Стаття 26. Міжнародне співробітництво у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
 
203. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на державному, регіональному та місцевому рівнях.
 
   Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на державному, регіональному та місцевому рівнях.
 
204. Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді, соціальні служби мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із соціальними службами, науковими і освітніми установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до чинного законодавства України.
 
-68- Самойлик К.С.
Аркаллаєв Н.Г.
В частині другій статі 22 розділу четвертого замість слів "Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді"
записати слова "Спеціально уповноважений орган центральної виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, уповноважений орган влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді," далі за текстом.
 
Враховано   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, уповноважений орган влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді, соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з соціальними службами, науковими та освітніми установами іноземних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства України.
 
205. Держава підтримує та стимулює співпрацю, яка сприяє розвитку соціальної роботи".
 
   Держава підтримує та стимулює співпрацю, яка сприяє розвитку соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
 
206. 2. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; із наступними змінами) частину третю статті 9 викласти у такій редакції:
 
-69- Самойлик К.С.
Викласти зміни до законів у пункті ІІ (у прикінцевих положеннях.)
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) у частині третій статті 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2002 р., N 32, ст. 232; 2005 р., N 10, ст. 191) слово "центрів" виключити;
 
207. "Взяті під варту молоді громадяни (віком від 14 до 35 років) мають право на отримування психолого-педагогічної допомоги від спеціалістів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді".
 
      
208. 3. У Законі України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211; із наступними змінами):
 
   2) у Законі України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211; 2002 р., N 32, ст. 232; 2004 р., N 29, ст. 370; 2005 р., N 10, ст. 191; 2006 р., N 8, ст. 91, N 32, ст. 271, N 50, ст. 501):
 
209. 3.1. Абзац восьмий статті 1 викласти в такій редакції:
 
   3) абзац восьмий статті 1 викласти в такій редакції:
 
210. "соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді - структурні підрозділи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті, селищних та сільських рад, що забезпечують реалізацію на відповідній території державної політики щодо здійснення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю".
 
-70- Костенко П.І.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Тедеєв Е.С.
Пункт 3.1 викласти в такій редакції:
"соціальні служби для молоді – спеціальні заклади, що надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;"
 
Враховано   "соціальні служби для молоді – спеціальні заклади, що надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги";
 
211. 3.2. Статтю 6 викласти в такій редакції:
 
   статтю 6 викласти в такій редакції:
 
212. "Соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді
 
   "Стаття 6. Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді
 
213. З метою підтримки соціального становлення та розвитку молоді утворюються соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді".
 
   З метою підтримки соціального становлення та розвитку молоді утворюються соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді";
 
214. 3.3. У частинах сьомій і десятій статті 7 вилучити слова "центрами соціальних служб для молоді", "центрам соціальних служб для молоді".
 
   у частинах сьомій і десятій статті 7 слова "центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" та "центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" виключити;
 
215. 4. У частинах третій і четвертій статті 10, у частині тринадцятій статті 24 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; із наступними змінами) слова "центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінити словами "соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді" у відповідному відмінку.
 
   3) у частинах третій і четвертій статті 10, у частині тринадцятій статті 24 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2002 р., N 32, ст. 232; 2005 р., N 10, ст. 191) слова "центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінити словами "соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді" у відповідному відмінку;
 
216. 5. У частині першій статті 3 Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 6, ст. 39; із наступними змінами) слова "центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді".
 
   4) у частині першій статті 3 Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 6, ст. 39; 2005 р., N 10, ст. 191) слова "центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді";
 
217. 6. В абзаці п’ятому пункту третього розділу третього Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004 – 2008 роки, затвердженої Законом України "Про загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №11 ст.144) слова центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді замінити словами "соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді"
 
   5) в абзаці п’ятому пункту 3 розділу ІІІ Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004- 2008 роки, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №11, ст. 144; 2005 р., N 10, ст. 191)слова "центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" замінити словами "соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді";
 
218. 7. В абзацах першому та третьому статті 17 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147) слова "центри соціальних служб для молоді" замінити словами "соціальні служби для сім'ї, дітей та молоді".
 
-71- Самойлик К.С.
Пункт 7 викласти в такій редакції: “Абзаци перший, третій статті 17 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147) викласти в такій редакції:
"З метою підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа до самостійного життя їх соціальна та психологічна адаптація покладається на соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді.
Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам."
у частині першій статті 39-7 слова "центрів соціальних служб для молоді" замінити словами "соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді";
 
Враховано   6) у Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2006 р., N 49, ст. 484):
частини першу та третю статті 17 викласти в такій редакції:
"З метою підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа до самостійного життя їх соціальна та психологічна адаптація покладається на соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді";
"Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їхнім біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам";
у частині першій статті 39-7 слова "центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" замінити словами "соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді";
 
219. 8. В абзаці п’ятому статті 38 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України 2006 р, N 2-3, ст. 36; із наступними змінами) слова "центрів соціальних служб для молоді" замінити словами "соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".
 
   7) у частині п’ятій статті 38 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 2-3, ст. 36) слова "центрів соціальних служб для молоді" замінити словами "соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді".
 
220. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
      
221. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-72- Самойлик К.С.
Пункт перший Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
" Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року"
 
Враховано      
222. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
 
-73- Аркаллаєв Н.Г.
Самойлик К.С.
Пункт другий Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону."
 
Враховано   Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".
 
223. подати на розгляд до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, які випливають із цього Закону;
 
      
224. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
      
225. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.