Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Вноситься народним депутатом України С.О. Шмельовою
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок
 
-1- Кармазін Ю.А.
Відхилити законопроект, оскільки він дублює чинний закон "Про мораторій на відчуження від редакцій державних і комунальних засобів масової інформації приміщень і майна", а натомість внести до чинного закону норми щодо закриття книгарень, а також перепрофілювання приміщень, у яких знаходяться книгарні та видавництва.
 
Відхилено   Проект
Вноситься народним депутатом України С.О. Шмельовою
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок.
 
1.

 
-2- Шмельова С.О.
У назві законопроекту і далі по тексту додати до переліку установ після "творчих спілок" слова "громадських організацій і благодійних фондів".
 
Відхилено      
2. Цей Закон спрямовано на запобігання зловживанню та попередження порушень при відчуженні нерухомого майна, виселення редакцій засобів масової інформації, друкарень, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок з приміщень, якими вони користуються для здійснення своєї діяльності.
 
   Цей Закон спрямовано на запобігання зловживанню та попередження порушень при відчуженні нерухомого майна, виселення редакцій засобів масової інформації, друкарень, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок з приміщень, якими вони користуються для здійснення своєї діяльності.
 
3. Як складова частина законодавства України про державну підтримку засобів масової інформації, розвиток вітчизняної книговидавничої справи, захист творчих спілок України цей Закон посилює систему правового регулювання в інформаційній та культурній сфері.
 
   Як складова частина законодавства України про державну підтримку засобів масової інформації, розвиток вітчизняної книговидавничої справи, захист творчих спілок України цей Закон посилює систему правового регулювання в інформаційній та культурній сфері.
 
4. Стаття 1.
 
   Стаття 1.
 
5. Заборонити відчуження приміщень, в яких перебувають редакції засобів масової інформації, друкарні, видавництва, книгарні, підприємства книгорозповсюдження, засновниками яких є органи державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, державні науково-дослідні установи, навчальні заклади, трудові колективи а також творчі спілки.
 
   Заборонити відчуження приміщень, в яких перебувають редакції засобів масової інформації, друкарні, видавництва, книгарні, підприємства книгорозповсюдження, засновниками яких є органи державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, державні науково-дослідні установи, навчальні заклади, трудові колективи а також творчі спілки.
 
6. Для цілей цього Закону під відчуженням приміщень розуміється укладання та виконання договорів купівлі-продажу, застави, іпотеки, внесення їх до статутних капіталів (фондів) суб’єктів господарювання, інші цивільно-правові акти, які передбачають перехід права власності або користування до інших юридичних та фізичних осіб (крім правонаступників), а також продаж майна в процесі провадження справи про банкрутство.
 
-3- Кармазін Ю.А.
Вилучити в частині 2 статті 1 слова " (крім правонаступників)". Оскільки у випадку ліквідації юридичних осіб або смерті фізичних осіб, які використовували таке майно, воно повинно на підставі конкурсу передаватися іншим особам, які зможуть використовувати його відповідно до профілю діяльності попередніх власників приміщень.
 
Враховано   Для цілей цього Закону під відчуженням приміщень розуміється укладання та виконання договорів купівлі-продажу, застави, іпотеки, внесення їх до статутних капіталів (фондів) суб’єктів господарювання, інші цивільно-правові акти, які передбачають перехід права власності або користування до інших юридичних та фізичних осіб, а також продаж майна в процесі провадження справи про банкрутство.
 
7. Стаття 2
 
   Стаття 2
 
8. Нерухоме майно друкарень, видавництв, інформаційно-виробничих комплексів, що увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) на базі майна переданого у державну чи комунальну власність за Законом України "Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність", може бути об’єктом оренди виключно редакцій засобів масової інформації, друкарень, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок.
 
   Нерухоме майно друкарень, видавництв, інформаційно-виробничих комплексів, що увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) на базі майна переданого у державну чи комунальну власність за Законом України "Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність", може бути об’єктом оренди виключно редакцій засобів масової інформації, друкарень, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок.
 
9. Перепрофілювання цих об'єктів забороняється.
 
   Перепрофілювання цих об'єктів забороняється.
 
10. Стаття 3
 
   Стаття 3
 
11. Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва, органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном, підприємства щодо нерухомого майна, що увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), на базі майна переданого у державну чи комунальну власність за Законом України "Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність", як орендодавці, на вимогу заснованих органами державної влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими колективами редакцій засобів масової інформації, друкарень, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, а також творчих спілок зобов’язані укласти безстроковий договір оренди, приміщень, в яких перебувають ці редакції, друкарні, видавництва, книгарні, підприємства книгорозповсюдження, творчі спілки, в порядку та за тарифами, встановленими для бюджетних організацій.
 
-4- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 3 викласти у такій редакції:
" … а також творчих спілок зобов’язані укласти договір найму (оренди) на невизначений строк приміщень, а яких перебувають ці редакції, друкарні, видавництва, книгарні, підприємства книго розповсюдження, творчі спілки (крім тих, які виробляють або створюють продукцію чи твори рекламного чи еротичного характеру), у порядку та за тарифами, встановленими для бюджетних організацій."
 
Враховано частково   Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва, органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном підприємств, що увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), на базі майна переданого у державну чи комунальну власність за Законом України "Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність", як орендодавці на вимогу заснованих органами державної влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими колективами редакцій засобів масової інформації, друкарень, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, а також творчих спілок зобов’язані укласти договір найму (оренди) на невизначений строк приміщень, в яких перебувають ці редакції, друкарні, видавництва, книгарні, підприємства книгорозповсюдження, творчі спілки в порядку та за тарифами, встановленими для бюджетних організацій.
 
    -5- Шевченко А.В.
У ч.1 ст.3 після слів "управляти майном" текст викласти у редакції "підприємств, що увійшло до статутних фондів" далі – за текстом.
 
Враховано    
12. У разі відмови в укладенні договору оренди, а також неодержання відповіді у встановлений термін заінтересовані особи мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду.
 
-6- Кармазін Ю.А.
Слово "заінтересовані" замінити на "зацікавлені".
 
Враховано   У разі відмови в укладенні договору оренди, а також неодержання відповіді у встановлений термін зацікавлені особи мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду.
 
13. Стаття 4
 
   Стаття 4
 
14. Рекомендувати органам місцевого самоврядування здійснити передачу у власність або у довічне користування творчих спілок нерухомого майна, що знаходиться у комунальній власності та було передано творчим спілкам на баланс або на підставі договору оренди, а також земельних ділянок, на яких воно знаходиться.
 
-7- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 1 статті 4, оскільки чинним цивільним законодавством України чітко не визначена передача комунального майна в довічне користування творчим спілкам на відміну від можливості оренди (найму) на невизначений строк.
 
Враховано      
    -8- Кармазін Ю.А.
У випадку не підтримання пропозиції №5 частину 1 статті 4 викласти у такій редакції.
" … а також земельних ділянок, на яких воно знаходиться, з обумовленням заборони їхнього відчуження, у порядку, що передбачений частиною 2 статті 1 цього закону".
 
Відхилено    
15. Прикінцеві положення
 
   Прикінцеві положення
 
16. 1.Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
   1.Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
17. 2. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються і діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються і діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
18. 3. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дня прийняття цього Закону подати до Верховної Ради України проекти відповідних змін та доповнень до законів України з питань використання державного та комунального майна шляхом передачі його в оренду, регулювання земельних відносин, посилення захисту майна засобів масової інформації друкарень, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок тощо.

   3. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дня прийняття цього Закону подати до Верховної Ради України проекти відповідних змін та доповнень до законів України з питань використання державного та комунального майна шляхом передачі його в оренду, регулювання земельних відносин, посилення захисту майна засобів масової інформації друкарень, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок тощо.