Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (щодо віку неповнолітніх в'язнів та розміру підвищення пенсії) (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (щодо віку неповнолітніх в’язнів та розміру підвищення пенсії)
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" щодо віку неповнолітніх в’язнів та розміру підвищення пенсії
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести такі зміни до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 24, ст.182; ВВР, 2005, N 5, ст.120):
 
   І. Внести до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст.182; 2005 р., N 5, ст.120; 2008 р., NN 5-8, ст.78) такі зміни:
 
3. 1. В абзаці другому частини першої статті 6 слова і цифри "16 років" замінити словами і цифрами "18 років".
 
   1. В абзаці другому частини першої статті 6 цифри і слово "16 років" замінити цифрами і словом "18 років".
 
4. 2. Частину другу статті 6-1 викласти у такій редакції:
 
   2. Частину другу статті 6-1 викласти в такій редакції:
 
5. "Особам, зазначеним у цій статті, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність."
 
   "Особам, зазначеним у цій статті, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність".
 
6. 3. Частину другу статті 6-2 викласти у такій редакції:
 
-1- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 6-2 викласти у такій редакції:"Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються: інвалідам І групи - у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, ІІ групи - 45 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, ІІІ групи - 35 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність".
 
Відхилено   3. Частину другу статті 6-2 викласти в такій редакції:
 
7. "Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються: інвалідам І групи - у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, ІІ групи - 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, ІІІ групи - 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність".
 
   "Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються: інвалідам І групи – на 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, інвалідам ІІ групи – на 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, інвалідам ІІІ групи – на 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність".
 
8. 4. Частину другу статті 6-3 викласти у такій редакції:
 
-2- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 6-3 викласти у такій редакції:"Особам, зазначеним у цій статті, нагородженим під час Великої Вітчизняної війни орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим Особам, зазначеним у цій статті, - на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність".
 
Відхилено   4. Частину другу статті 6-3 викласти в такій редакції:
 
9. "Особам, зазначеним у цій статті, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим Особам, зазначеним у цій статті, -на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність."
 
   "Особам, зазначеним у цій статті, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим особам, зазначеним у цій статті, - на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність".
 
10. 5. Частину другу статті 6-4 викласти у такій редакції:
 
   5. Частину другу статті 6-4 викласти в такій редакції:
 
11. "Дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті 6-2 цього Закону, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність."
 
   "Дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті 6-2 цього Закону, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність".
 
12. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
13. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
-3- Круць М.Ф.
Статтю 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
    -4- Цибенко П.С.
Статтю 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
Враховано    
14. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня прийняття цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
15. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
      
16. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають вимогам цього Закону.