Кількість абзаців - 54 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" щодо здійснення державного технічного нагляду (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" щодо здійснення державного технічного нагляду
 
   Про внесення змін до Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" щодо здійснення державного технічного нагляду
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 47, ст.464){ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VІ ( 586-17)від 24.09.2008, ВВР, 2009, N 10-11, ст.137 }
 
   І. Внести до Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" ( Відомості Верховної Ради України 2006 р., N 47, ст. 464; 2009 р., N 10-11, ст. 137)
 
5. такі зміни та доповнення:
 
   такі зміни:
 
6. 1. Пункт 2 частини 1 статті 1 доповнити реченням такого змісту:
 
   1. Пункт 2 частини першої статті 1 доповнити реченням такого змісту:
 
7. "До машин відносяться трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми відповідно до Закону України "Про дорожній рух", що беруть участь у русі на вулично-дорожній мережі загального користування при переїзді до місць виконання робіт у встановленому законодавством порядку, перелік видів яких затверджується Міністерством аграрної політики України".
 
-1- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 1 статті 1 доповнити реченням такого змісту: "До машин відносяться трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні й меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми відповідно до Закону України "Про дорожній рух", що беруть участь у русі на вулично-дорожній мережі загального користування при переїзді до місць виконання робіт у встановленому законодавством порядку, перелік видів яких затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики"
 
Враховано   "До машин відносяться трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні та меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми відповідно до Закону України "Про дорожній рух", що беруть участь у русі на вулично-дорожній мережі загального користування під час переїзду до/з місця виконання робіт у встановленому законодавством порядку, перелік видів яких ведеться і постійно оновлюється в електронному вигляді уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики".
 
    -2- Бондаренко В.В.
В пункті 2 частини 1 статті 1 слова "затверджується Міністерством аграрної політики України" замінити словами "постійно ведеться (оновлюється) в електронному вигляді уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики"
 
Враховано    
8. 2. Частину 1 статті 20 викласти в такій редакції:
 
-3- Шпак В.Ф.
Стаття 20. Державний технічний нагляд у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу
1. Державний технічний нагляд у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу це комплекс контрольних, консультативно - дорадчих та навчально - виховних заходів направлених на організацію безпечного використання та підтримання в справному і робото здатному стані тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторних причепів та інших сільськогосподарських машин (надалі машини), які є об’єктами нагляду.
Державний технічний нагляд у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу здійснюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади, відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування взаємодіють з спеціально уповноваженими органами державного технічного нагляду та сприяють у здійсненні їх функцій.
3. Суб’єктами державного технічного нагляду виступають юридичні та фізичні особи, які є власниками машин, або виконують послуги по їх ремонту, переобладнанню і реалізації.
4.Спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері державного технічного нагляду є:
1) Головна інспекція державного технічного нагляду, що діє у складі спеціально уповноваженого центрального органом виконавчої влади з питань аграрної політики органу виконавчої влади з питань інженерно-технічного забезпечення і підпорядковується йому (надалі головна інспекція)
2) Інспекції державного технічного нагляду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських органів виконавчої влади (надалі регіональні інспекції).
5. До складу інспекцій державного технічного нагляду Автономної Республіки Крим, обласних органів виконавчої влади входять головні, (старші, провідні) державні інспектори державного технічного нагляду в районах та містах.
6. Кількість державних інспекторів в регіональних інспекціях визначається органами виконавчої влади, в складі яких вони знаходяться, з врахуванням сумарних нормативів потужності та наявності підконтрольних машин і обладнання в межах асигнувань, передбачених на ці цілі, але не менше одного державного інспектора на район.
7. Державні інспектори державного технічного нагляду для виконання своїх функцій забезпечуються засобами зв’язку, спеціальним автотранспортом, форменим одягом, необхідними контрольно-вимірювальними приладами, інструментом та обладнанням.
8. Начальники головної та регіональних інспекцій призначаються на посаду відповідно Міністерством аграрної політики України та органом місцевої виконавчої влади, за погодженням з цим Міністерством;
9. Начальники головної та регіональних інспекцій їх заступники, державні інспектори в районах та містах України являються посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду. Всі посадові особи повинні мати вищу інженерно - технічну освіту, як правило, аграрного профілю
 
Відхилено   2. Частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
 
9. "1. Державний технічний нагляд за відповідністю технічних засобів вимогам безпеки у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу здійснюється уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України, - Головною інспекцією державного технічного нагляду, та інспекціями державного технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відповідно до законодавства.
 
-4- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 20 викласти в такій редакції: "1. Державний технічний нагляд за відповідністю технічних засобів вимогам безпеки та якістю пально-мастильних матеріалів у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу здійснюється відповідно до законодавства інспекціями державного технічного нагляду та уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики"
 
Відхилено   "1. Державний технічний нагляд за відповідністю машин вимогам безпеки здійснюється уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики – Головною інспекцією державного технічного нагляду та її територіальними органами – інспекціями державного технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно до законодавства.
 
    -5- Бондаренко В.В.
Частину 1 статті 20 викласти в такій редакції:
"1. Державний технічний нагляд за відповідністю машин вимогам безпеки здійснюється уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики – Головною інспекцією державного технічного нагляду та її територіальними органами – інспекціями державного технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно до законодавства.
Головна інспекція державного технічного нагляду та її територіальні органи становлять єдину систему органів державного технічного нагляду";
Головна інспекція державного технічного нагляду є головним органом у єдиній системі органів державного технічного нагляду, спрямовує, координує та контролює роботу інспекцій державного технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування взаємодіють з органами державного технічного нагляду та сприяють у здійсненні їх функцій.".
 
Враховано    
10. Головна інспекція державного технічного нагляду і підконтрольні та підзвітні їй інспекції державного технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, становлять єдину систему органів державного технічного нагляду.
 
   Головна інспекція державного технічного нагляду та її територіальні органи становлять єдину систему органів державного технічного нагляду.
 
11. Головна інспекція державного технічного нагляду є головним органом у єдиній системі органів державного технічного нагляду, спрямовує, координує та контролює роботу інспекцій державного технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   Головна інспекція державного технічного нагляду є головним органом у єдиній системі органів державного технічного нагляду, який спрямовує, координує та контролює роботу її територіальних органів.
 
12. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування взаємодіють з органами державного технічного нагляду та сприяють у здійсненні їх функцій.".
 
   Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування взаємодіють з органами державного технічного нагляду та сприяють у здійсненні їх функцій".
 
13. 3. В частині 1 статті 21:
 
-6- Шпак В.Ф.
Стаття 21. Завдання органів державного технічного нагляду
1. Основними завданнями органів державного технічного нагляду у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу є:
1) здійснення державного технічного нагляду за технічним станом машин в частині забезпеченням безпечних умов праці для життя і здоров'я людей та охорони навколишнього середовища, в процесі їх використання, а в агропромисловому комплексі, крім цього - за дотриманням правил технічної експлуатації машин;
2) нагляд в гарантійний період за якістю проданих і відремонтованих машин та відповідності їх встановленим технічним вимогам
3) організація навчання, надання консультативно - дорадчих послуг, користувачам та власникам машин агропромислового комплексу, з питань що стосуються їх експлуатації в цілому та технічної експлуатації зокрема.
2. Головна інспекція у межах компетенції Міністерства аграрної політики України здійснює:
1) керівництво і контроль за діяльністю регіональних інспекцій;
2) розробляє нормативно - правові акти, нормативно-технічну документацію з питань діяльності інспекцій держтехнагляду, здійснює науково-технічну і інформаційну діяльність;
3) розробляє зразки посвідчень тракториста-машиніста, реєстраційних документів машин і іншої спеціальної продукції, пов'язаної з реалізацією та експлуатацією техніки, а також порядок постачання і видачі вказаної продукції та державних номерних знаків на машини, що реєструються інспекціями Держтехнагляду;
4) розробляє перелік і веде облік закріплюваних серій державних номерних знаків реєстраційних документів на машини, що реєструються інспекціями Держтехнагляду, посвідчень тракториста-машиніста, іншої спеціальної продукції, пов'язаної з експлуатацією техніки;
5) забезпечує у встановленому порядку суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в інспекціях Держтехнагляду, бланками довідок - рахунків, актів приймання - передавання машин та номерними знаками "Транзит", організовує державний контроль за дотриманням ними законодавства в цій сфері.
6) забезпечує ведення загальнодержавного електронного реєстру машин, зареєстрованих інспекціями Держтехнагляду;
7) формує річні плани роботи та доводить їх для виконання інспекціям Держтехнагляду;
8) організовує застосування права у діяльності органів держтехнагляду, відповідно до адміністративного законодавства України;
9) організовує державний захист прав покупців машин та послуг технічного сервісу;
10) розробляє кваліфікаційні вимоги до посадових осіб інспекцій Держтехнагляду та забезпечує їх дотримання;
11) готує, відповідно до цього положення, при погодженні кандидатур на посади начальників регіональних інспекцій, висновки про їх відповідність кваліфікаційним вимогам;
12) дає органам місцевої виконавчої влади обґрунтовані пропозиції щодо відповідності займаним посадам керівників регіональних інспекцій держтехнагляду;
3. Регіональні інспекції здійснюють:
1) нагляд за технічним станом машин, що належать фізичним та юридичним особам в процесі їх використання, в яких контролюються параметри та вимоги, що забезпечують безпечні умови праці для життя і здоров'я людей та охорону навколишнього середовища;
2) нагляд в агропромисловому комплексі за технічним станом тракторів, самохідних сільськогосподарських машин, іншої сільськогосподарської техніки, на яких поряд з параметрами машин та вимогами до них, що забезпечують безпечні умови праці для життя і здоров'я людей та охорону навколишнього середовища, контролюються параметри, що впливають на технологічний процес, навчання та надають консультації з правил технічної експлуатації машин під час контролю за параметрами машин та вимогами до них, що забезпечують відповідну якість виконання технологічного процесу;
3) проведення незалежної технічної експертизу при визначенні причин виходу з ладу сільськогосподарських машин в процесі розгляду претензій покупців до виробників (продавців) чи виконавців послуг технічного сервісу з приводу якості зазначених машин і послуг у період гарантійних строків експлуатації, відповідно до вимог Закону України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин."
4) реєстрацію та облік машин, створюють регіональну електронну базу цих машин;
5) прийом іспитів на право управління самохідними машинами і видачу посвідчень тракториста-машиніста;
6) видачу учбовим закладам висновків про відповідність вимогам матеріально технічної бази, методичного забезпечення та оснащеності навчального процесу, для розгляду питання відповідними органами про акредитацію та видачу їм ліцензій на право підготовки трактористів - машиністів самохідних машин;
7) проведення експертної оцінки сільськогосподарської техніки при її відчуженні на вторинному ринку;
8) контроль за сплатою податку з власників транспортних засобів, підконтрольних інспекціям державного технічного нагляду.
4.Регіональними інспекціями надаються адміністративні, державні та господарські послуги за:
1) реєстрацію машини з видачею державних номерних знаків та реєстраційних документів;
2) видачу посвідчень тракториста-машиніста і іншої спеціальної продукції;
3) прийом у громадян іспитів на право управління самохідними машинами та видачу їм посвідчень тракториста-машиніста;
4) проведення відповідно до законодавства державних технічних оглядів машин;
5) участь в комісіях з розгляду претензій власників зареєстрованих машин і обладнання, з приводу неналежної якості проданої або відремонтованої техніки;
6) проведення технічної експертизи, аналізу та видача висновку про:
- якість проданих і відремонтованих машин, вузлів, агрегатів та їх складових частин у зв'язку з розглядом претензії її власника (користувача);
- відповідність марки та технічної характеристики, представленої до реєстрації машини, на яку відсутні будь - які реєстраційні та експлуатаційні документи.
5. Збори, що стягуються органами держтехнагляду, поступають на спеціальні рахунки спеціального фонду державного бюджету та використовуються за рішенням органів виконавчої влади на придбання та виготовлення спеціальної продукції та зміцнення матеріально технічної бази регіональних інспекції державного технічного нагляду".
6. Для реалізації покладених завдань органи державного технічного нагляду мають право:
безперешкодного доступу у встановленому законодавством порядку до підприємств, установ, організацій всіх форм власності для проведення перевірок з питань, що входять до їх компетенції;
забороняти експлуатацію машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу, якщо їх технічний стан не відповідає вимогам нормативних документів щодо показників якості, технологічності та безпечності, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища, що загрожують життю і здоров'ю працюючих або створюють можливість виникнення аварії;
видавати керівникам підприємств, установ і організацій обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення виявлених порушень та недоліків з питань, що входять до їх компетенції;
перевіряти у трактористів-машиністів наявність документів на право користування і керування машинами, а також наявність медичної довідки про стан здоров’я;
робити у передбачених законодавством випадках трактористам-машиністам попередження (компостерну просічку) в талоні попереджень, а за грубе порушення правил техніки безпеки та дорожнього руху порушувати питання про позбавлення їх права керування машинами;
складати в установлених законом випадках протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення і приймати за результатами розгляду рішення про накладення штрафів та застосовування інших санкцій, передбачених законом;
використовувати технічні прилади, призначені для перевірки технічного стану машин;
залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до їх компетенції;
здійснювати захист у суді своїх прав та законних інтересів.
7. Державні інспектори державного технічного нагляду мають службові посвідчення та особистий штамп (печатку), зразки яких затверджуються Міністерством аграрної політики України.
Державні інспектори державного технічного нагляду мають право носіння форменого одягу та знаків розрізнення, перелік, опис та норми забезпечення якими затверджується Кабінетом Міністрів України.
Органи державного технічного нагляду забезпечуються службовими, спеціальними (спеціалізованими) автомобілями, технічними засобами зв’язку та іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на них завдань, відповідно з номенклатурою цих засобів, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань агропромислової політики.
 
Відхилено   3. У статті 21:
1) у частині першій:
 
14. в пункті 3 слова "транспортних засобів та інших самохідних" виключити, а слова "підконтрольних інспекціям" замінити словами "зареєстрованих інспекціями";
 
-7- Бондаренко В.В.
"в пункті 3 частини 1 статті 21 після слова "машин" доповнити словами "і механізмів", а слова "підконтрольних інспекціям" замінити словами "зареєстрованих інспекціями";
пункт 5 частини 1 статті 21 викласти в такій редакціїї:
"5) здійснення відомчої реєстрації та обліку тракторів, самохідні шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, видачі на них, номерних знаків та відповідних реєстраційних документів, ведення автоматизованого обліку зареєстрованих тракторів, самохідні шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та систематизація відомостей про їхніх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого є уповноважений орган центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики;";
 
Враховано   пункт 3 після слова "машин" доповнити словами "і механізмів" а слова "підконтрольних інспекціям" замінити словами "зареєстрованих інспекціями";
 
15. пункт 5 викласти в такій редакціїї:
 
   пункти 5, 6 і 10 викласти в такій редакціїї:
 
16. "5) здійснення реєстрації та обліку машин, видачі на них номерних знаків та відповідних реєстраційних документів, ведення автоматизованого обліку зареєстрованих машин та систематизація відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого є уповноважений орган Міністерства аграрної політики України;";
 
-8- Кармазін Ю.А.
Пункт 5 частини 1 статті 21 залишити в чинній редакції, яка узгоджена з абзацом 5 частини 5 статті 34 Закону України "Про дорожній рух", окрім пункту 5 частини 1 статті 21 "здійснення відомчої реєстрації та обліку тракторів, самохідні шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, видачі на них, номерних знаків та відповідних реєстраційних документів, ведення автоматизованого обліку зареєстрованих тракторів, самохідні шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та систематизація відомостей про їхніх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого є уповноважений орган виконавчої влади з питань аграрної політики"
 
Відхилено   "5) здійснення відомчої реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, видачі на них номерних знаків та відповідних реєстраційних документів, ведення автоматизованого обліку зареєстрованих тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та систематизація відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого є уповноважений орган центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики";
 
17. пункт 6 викласти в такій редакції:
 
-9- Бондаренко В.В.
В статті 21 частини 1: в пункті 6після слова "стану" доповнити словами "та ідентифікацію";
та доповнити реченням такого змісту:"Порядок здійснення такого контролю затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики"
пункт 10 викласти в такій редакції :
"перевірка відповідності матеріально-технічної бази та методичного забезпечення закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів у встановленому законодавством порядку та видача ним висновків про відповідність вимогам матеріально-технічної бази, методичного забезпечення та оснащеності навчального процесу, для розгляду питання відповідними органами про акредитацію та видачу їм ліцензій на право підготовки трактористів-машиністів самохідних машин.
Прийняття у осіб теоретичних і практичних іспитів для отримання права на керування машинами та видача за їх результатами посвідчень тракториста-машиніста";
Частину 1 Статті 21: доповнити пунктами 12 та 13 такого змісту:
"12) проведення незалежної технічної експертизи при визначенні причин виходу з ладу сільськогосподарських машин в процесі розгляду претензій покупців до виробників (продавців) чи виконавців послуг технічного сервісу з приводу якості зазначених машин і послуг у період гарантійних строків експлуатації відповідно до вимог Закону України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин;";
13) забезпечення у встановленому порядку суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в інспекціях Держтехнагляду, бланками довідок-рахунків, біржових угод, актів приймання-передавання машин та номерними знаками "Транзит", організація державного контролю за дотриманням ними законодавства в цій сфері."
 
Враховано      
18. "6) проведення відповідно до законодавства державних технічних оглядів машин, які зареєстровані в установленому порядку, а також здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства акредитованими суб’єктами господарювання, які проводять перевірку технічного стану машин";
 
   6) проведення відповідно до законодавства державних технічних оглядів машин, зареєстрованих в установленому порядку, та здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства акредитованими суб’єктами господарювання, які проводять перевірку технічного стану та ідентифікацію машин.
Порядок здійснення такого контролю затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики";
 
19. в пункті 10 слова "організація підготовки та перепідготовки операторів управління технічними засобами" замінити словами "перевірка відповідності матеріально-технічної бази та методичного забезпечення закладів з";
 
   "10) перевірка відповідності матеріально-технічної бази та методичного забезпечення закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів у встановленому законодавством порядку, надання висновків про відповідність матеріально-технічної бази, методичного забезпечення та оснащеності навчального процесу для розгляду питання відповідними органами про акредитацію та видачу їм ліцензій на право підготовки трактористів-машиністів самохідних машин, прийняття теоретичних і практичних іспитів для отримання права на керування машинами та видача за їх результатами посвідчень тракториста-машиніста";
 
20. в пункті 11 слова "сільськогосподарської техніки та" замінити словом "машин";
 
   у пункті 11 слова "сільськогосподарської техніки та" замінити словом "машин";
доповнити пунктами 12 і 13 такого змісту:
"12) проведення незалежної технічної експертизи при визначенні причин виходу з ладу сільськогосподарських машин у процесі розгляду претензій покупців до виробників (продавців) чи виконавців послуг технічного сервісу з приводу якості зазначених машин і послуг у період гарантійних строків експлуатації відповідно до вимог Закону України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин";
"13) забезпечення у встановленому порядку суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в інспекціях державного технічного нагляду, бланками довідок-рахунків, біржових угод, актів приймання-передавання машин та номерними знаками "Транзит", організація державного контролю за дотриманням ними законодавства у цій сфері";
 
21. 4. Доповнити статтю 21 частинами 2, 3 такого змісту:
 
   2) доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
 
22. "2. Для реалізації покладених завдань органи державного технічного нагляду мають право:
 
   "2. З метою реалізації визначених у частині першій цієї статті завдань органи державного технічного нагляду мають право:
 
23. безперешкодного доступу у встановленому законодавством порядку до підприємств, установ, організацій всіх форм власності для проведення перевірок з питань, що входять до їх компетенції;
 
   безперешкодного доступу у встановленому законодавством порядку до підприємств, установ, організацій всіх форм власності для проведення перевірок з питань, що належать до їхньої компетенції;
 
24. забороняти експлуатацію машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу, якщо їх технічний стан не відповідає вимогам нормативних документів щодо показників якості, технологічності та безпечності, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища, що загрожують життю і здоров'ю працюючих або створюють можливість виникнення аварії;
 
   забороняти експлуатацію машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу, якщо їх технічний стан не відповідає вимогам нормативних документів щодо показників якості, технологічності та безпечності, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища, загрожують життю і здоров'ю працюючих або створюють можливість виникнення аварії;
 
25. видавати керівникам підприємств, установ і організацій обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення виявлених порушень та недоліків з питань, що входять до їх компетенції;
 
   видавати керівникам підприємств, установ та організацій обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення виявлених порушень та недоліків з питань, що належать до їхньої компетенції;
 
26. зупиняти машини для перевірки технічного стану в разі наявності ознак, що свідчать про їх технічну несправність;
 
   зупиняти машини для перевірки технічного стану в разі наявності ознак, що свідчать про їх технічну несправність;
 
27. одержувати від посадових осіб та громадян, що мають у власності машини та інші технічні засоби для агропромислового комплексу, документи, необхідні для вирішення питань, які входять до їх компетенції;
 
   одержувати від посадових осіб та громадян, які мають у власності машини та інші технічні засоби для агропромислового комплексу, документи, необхідні для вирішення питань, що належать до їхньої компетенції;
 
28. перевіряти у трактористів-машиністів наявність документів на право користування і керування машинами, а також наявність медичної довідки про стан здоров’я;
 
   перевіряти у трактористів-машиністів наявність документів на право користування і керування машинами, а також наявність медичної довідки про стан здоров’я;
 
29. робити у передбачених законодавством випадках трактористам-машиністам попередження (компостерну просічку) в талоні попереджень, а за грубе порушення правил техніки безпеки та дорожнього руху порушувати питання про позбавлення їх права керування машинами;
 
   робити у передбачених законодавством випадках трактористам-машиністам попередження (компостерну просічку) в талоні попереджень, а за грубе порушення правил техніки безпеки та дорожнього руху порушувати питання про позбавлення їх права керування машинами;
 
30. вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного технічного нагляду;
 
   вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного технічного нагляду;
 
31. складати в установлених законом випадках протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення і приймати за результатами розгляду рішення про накладення штрафів та застосовування інших санкцій, передбачених законом;
 
   складати в установлених законом випадках протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення і приймати за результатами розгляду рішення про накладення штрафів та застосовування інших санкцій, передбачених законом;
 
32. викликати громадян для одержання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері експлуатації машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу;
 
   викликати громадян для одержання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері експлуатації машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу;
 
33. використовувати технічні прилади, призначені для перевірки технічного стану машин;
 
   використовувати технічні прилади, призначені для перевірки технічного стану машин;
 
34. фіксувати процес здійснення планового (позапланового) заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки;
 
   фіксувати процес здійснення планового (позапланового) заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки;
 
35. призначати проведення експертизи, технічної діагностики машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного технічного нагляду;
 
   призначати проведення експертизи, технічної діагностики машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного технічного нагляду;
 
36. залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до їх компетенції;
 
   залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до їхньої компетенції;
 
37. одержувати в установленому порядку від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;
 
   одержувати в установленому порядку від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;
 
38. залучати в установленому порядку незалежних експертів і спеціалізовані організації для проведення перевірок та підготовки висновків з питань, що належать до їх компетенції;
 
   залучати в установленому порядку незалежних експертів і спеціалізовані організації для проведення перевірок та підготовки висновків з питань, що належать до їхньої компетенції;
 
39. скликати наради з питань, що належать до їх компетенції;
 
   скликати наради з питань, що належать до їхньої компетенції;
 
40. брати в установленому порядку участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій, що сталися під час експлуатації машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу;
 
   брати в установленому порядку участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій, що сталися під час експлуатації машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу;
 
41. передавати правоохоронним органам акти перевірок та інші матеріали з питань, що належать до їх компетенції;
 
   передавати правоохоронним органам акти перевірок та інші матеріали з питань, що належать до їхньої компетенції;
 
42. виступати за дорученням Міністерства аграрної політики України замовником під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
 
   виступати за дорученням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики замовником під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
 
43. здійснювати захист у суді своїх прав та законних інтересів.
 
   здійснювати захист у суді своїх прав та законних інтересів.
 
44. 3. Начальник Головної інспекції державного технічного нагляду та його заступник (заступники), начальники інспекцій державного технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, та їх заступники, а також інші працівники органів державного технічного нагляду, до повноважень яких належить здійснення державного технічного нагляду, є державними інспекторами державного технічного нагляду.
 
-10- Бондаренко В.В.
Частину 3 статті 21 Викласти в такій редакції: 3. Начальник Головної інспекції державного технічного нагляду та його заступник (заступники), начальники територіальних органів – інспекцій державного технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, та їх заступники, а також інші працівники органів державного технічного нагляду, до повноважень яких належить здійснення державного технічного нагляду, є державними інспекторами державного технічного нагляду
Начальник Головної інспекції державного технічного нагляду та його заступник (заступники) призначаються і звільняються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.
Начальники територіальних органів – інспекцій державного технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники призначаються на посаду і звільняються з посади начальником Головної інспекції державного технічного нагляду за погодженням з головою відповідної адміністрації.
Чисельність державних інспекторів в територіальних органах визначається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики з врахуванням нормативів навантаження та наявності підконтрольних машин і обладнання, але не менше одного державного інспектора на район та місто обласного підпорядкування.
Нормативи навантаження на одного державного інспектора затверджуються Кабінетом Міністрів України";
Державні інспектори державного технічного нагляду мають службові посвідчення та особистий штамп (печатку), зразки яких затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Збори за послуги, що стягуються органами Держтехнагляду, поступають на спеціальні рахунки спеціального фонду державного бюджету та використовуються на придбання та виготовлення спеціальної продукції, зміцнення матеріально-технічної бази інспекцій.
Зазначені розміри зборів за послуги затверджуються Кабінетом Міністрів України";
Державні інспектори державного технічного нагляду мають право носіння форменого одягу та знаків розрізнення, перелік, опис та норми забезпечення якими затверджується Кабінетом Міністрів України.
Органи державного технічного нагляду забезпечуються службовими, спеціальними (спеціалізованими) автомобілями, технічними засобами зв’язку та іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на них завдань згідно з номенклатурою цих засобів, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики".
 
Враховано   3. Начальник Головної інспекції державного технічного нагляду та його заступник (заступники), начальники територіальних органів – інспекцій державного технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, та їх заступники, а також інші працівники органів державного технічного нагляду, до повноважень яких належить здійснення державного технічного нагляду, є державними інспекторами державного технічного нагляду.
Начальник Головної інспекції державного технічного нагляду та його заступник (заступники) призначаються і звільняються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.
Начальники територіальних органів – інспекцій державного технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, та їх заступники призначаються на посаду і звільняються з посади начальником Головної інспекції державного технічного нагляду за погодженням з головою відповідної державної адміністрації.
Чисельність державних інспекторів у територіальних органах визначається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики з урахуванням нормативів навантаження та наявності підконтрольних машин і обладнання, але не менше одного державного інспектора на район та місто обласного підпорядкування.
Нормативи навантаження на одного державного інспектора затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
45. Державні інспектори державного технічного нагляду мають службові посвідчення та особистий штамп (печатку), зразки яких затверджуються Міністерством аграрної політики України.
 
   Державні інспектори державного технічного нагляду мають службові посвідчення та особистий штамп (печатку), зразки яких затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Плата за послугу, що стягується органами державного технічного нагляду, зараховується на спеціальні рахунки спеціального фонду державного бюджету і використовується на придбання та виготовлення спеціальної продукції, зміцнення матеріально-технічної бази територіальних органів.
Розмір плати за послуги затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
46. Державні інспектори державного технічного нагляду мають право носіння форменого одягу та знаків розрізнення, перелік, опис та норми забезпечення якими затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Державні інспектори державного технічного нагляду мають право носіння форменого одягу та знаків розрізнення, перелік, опис та норми забезпечення якими затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
47. Органи державного технічного нагляду забезпечуються службовими, спеціальними (спеціалізованими) автомобілями, технічними засобами зв’язку та іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на них завдань.".
 
   Органи державного технічного нагляду забезпечуються службовими, спеціальними (спеціалізованими) автомобілями, технічними засобами зв’язку та іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на них завдань згідно з номенклатурою цих засобів, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики".
 
48. ІІ. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення:
 
49. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
50. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
51. розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
   розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
52. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, та забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
53. забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

   забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.