Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо митного оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо митного оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
 
-1- Терьохін С.А.
Назву закону викласти в такій редакції:
"Закон України про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з організацією та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу";
 
Враховано   Проект
Закон України про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з організацією та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-2- Терьохін С.А.
у назві розділу І слова "законодавчих актів" замінити на слово "законів".
 
Враховано   І. Унести зміни до таких законів України:
 
3. 1. Статтю 206 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38-39, ст. 288) доповнити абзацом такого змісту:
“тимчасово на період дії Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні” будівельної техніки, устатковання та обладнання для виконання робіт з будівництва об’єктів чемпіонату за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.”.

 
-3- Святаш Д.В.
1) Пункт 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
4.

 
-4- Кармазін Ю.А.
1) Новий абзац частини 1 статті 206 Митного кодексу України викласти в такій редакції:
"тимчасово на період з 01.08.2010р. до 01.07.2012 р. будівельної техніки, устатковання та обладнання для виконання робіт з будівництва об’єктів чемпіонату за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено      
5. 2. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259 із наступними змінами) доповнити пунктом "я2" такого змісту:
 
-5- Терьохін С.А.
Хомутиннік В.Ю.
1.У Законі України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1992 р, № 19, ст. 259) доповнити статтю 19 пунктом "щ-2":
"щ-2) предмети (крім тих, що підпадають під визначення підакцизних товарів), які до 1 вересня 2012 року ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту УЄФА, призначеними УЄФА особами або учасниками чемпіонату (крім збірної України) відповідно до статті 11 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні".
Обсяги та порядок увезення таких предметів установлюються у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України.
Перелік таких предметів за кодами УКТЗЕД визначається окремим законом.
У разі порушення цільового використання таких предметів, або їх відчуження на митній території України за будь-яку компенсацію, застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами. (Відомості Верховної Ради України 2005, № 4, ст. 84)
 
Враховано   1.У Законі України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1992 р, № 19, ст. 259) доповнити статтю 19 пунктом "щ-2":
 
6. "я2) товари, призначені для підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що ввозяться на митну територію України УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами, відповідно до статті 11 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.".
 
-6- Святаш Д.В.
"2. Пункт щ-1) частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф України " (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
" щ-1) до 1 вересня 2012 року:
товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, з метою їх використання для будівництва і оснащення (придбання обладнання та інвентарю) спортивних та інших споруд, що є об'єктами чемпіонату та класифікуються за такими кодами Української товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД): (коди відповідно до рішення Верховної Ради України має надати Кабінет Міністрів України);
товари, призначені для підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що ввозяться на митну територію України, УЄФА, учасниками чемпіонату, призначеними особами та класифікуються за такими кодами Української товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД): (коди відповідно до рішення Верховної Ради України має надати Кабінет Міністрів України).
Обсяги ввезення зазначених товарів затверджуються Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення цільового використання таких товарів або перевищення граничного обсягу їх ввезення до зазначених суб‘єктів застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами.".
 
Враховано по суті  "щ-2) предмети (крім тих, що підпадають під визначення підакцизних товарів), які до 1 вересня 2012 року ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту УЄФА, призначеними УЄФА особами або учасниками чемпіонату (крім збірної України) відповідно до статті 11 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні".
Обсяги та порядок увезення таких предметів установлюються у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України.
Перелік таких предметів за кодами УКТЗЕД визначається окремим законом.
У разі порушення цільового використання таких предметів, або їх відчуження на митній території України за будь-яку компенсацію, застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". (Відомості Верховної Ради України 2005, № 4, ст. 84)
 
    -7- Кармазін Ю.А.
2) Пункт "я-2" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф України " "Звільнення від сплати мита" "Від сплати мита звільняються:" викласти в такій редакції:
"е) предмети, що ввозяться в Україну з 01.08.2010р. до 01.07.2012 р. для офіційного і особистого користування УЄФА, та іноземними учасниками чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні"
 
Враховано по суті   
7. 3. Пункт 11.48 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 2009 р., № 44, ст. 656) викласти у такій редакції:
"11.48. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу, відповідно до статті 11 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.".
 
-8- Терьохін С.А.
Хомутиннік В.Ю.
2. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156) пункт 11.48 статті 11 викласти в такій редакції:
"11.48. До 1 вересня 2012 року податок на додану вартість не справляється під час увезення на митну територію України предметів під митним режимом імпорту (реімпорту), які звільняються від оподаткування ввізним митом згідно з нормами пункту "щ-2" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1992 р, № 19, ст. 259).
При порушенні цільового використання таких предметів, або при їх відчуженні на митній території України за будь-яку компенсацію, застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами. (Відомості Верховної Ради України 2005, № 4, ст. 84)
 
Враховано   2. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156) пункт 11.48 статті 11 викласти в такій редакції:
"11.48. До 1 вересня 2012 року податок на додану вартість не справляється під час увезення на митну територію України предметів під митним режимом імпорту (реімпорту), які звільняються від оподаткування ввізним митом згідно з нормами пункту "щ-2" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1992 р, № 19, ст. 259).
При порушенні цільового використання таких предметів, або при їх відчуженні на митній території України за будь-яку компенсацію, застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами. (Відомості Верховної Ради України 2005, № 4, ст. 84)
 
    -9- Святаш Д.В.
3) пункт 3 розділу І викласти в такій редакції:
"3. Пункт 11.48 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість " (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 2009 р., № 44, ст. 656) викласти у такій редакції:
"11.48. Тимчасово до 1 вересня 2012 року звільняються від сплати
податку на додану вартість операції з ввезення товарів, визначених у абзаці третьому пункті у "щ-1" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", у межах граничних обсягів, встановлених Кабінетом Міністрів України, за умови цільового використання таких товарів, УЄФА, учасниками чемпіонату, призначеними особами.
У разі порушення цільового використання таких товарів або перевищення граничних обсягів їх ввезення, встановлених Кабінетом Міністрів України, визначені суб‘єкти, які фактично скористалися правом на податкову пільгу, вважаються такими, що умисно ухиляються від оподаткування та підпадають під дію підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами.".
 
Враховано по суті   
    -10- Кармазін Ю.А.
3) Пункт 11.48 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" викласти у такій редакції:
"11.48. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України з 01.08.2010р. до 01.07.2012 р. УЄФА та іноземними учасниками чемпіонату товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
 
Враховано частково    
8. 4. Статтю 11 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (Відомості Верховної Ради України,
2009 р., № 44, ст. 656) викласти у такій редакції:
"Стаття 11. Тимчасові правила ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу, УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами
1. На період дії цього Закону учасникам чемпіонату та призначеним особам дозволяється ввозити без сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) призначені для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату товари, необхідні для виконання зазначеними особами функцій з проведення заходів чемпіонату, згідно з переліком та в обсязі, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
2. Ввезення на митну територію України товарів, призначених для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату, здійснюється у митному режимі тимчасового ввезення відповідно до вимог законодавства.
Декларування зазначених товарів здійснюється із застосуванням книжок (карнетів) А.Т.А., вантажних митних декларацій або інших документів, які відповідно до законодавства України застосовуються для декларування товарів під час їх тимчасового ввезення на митну територію України.
Декларантами товарів, призначених для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату, можуть бути УЄФА, учасники чемпіонату, призначені особи або уповноважені ними митні брокери (посередники).
Рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення) приймається митним органом у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Під час переміщення через митний кордон України товарів, призначених для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату, може застосовуватися спрощений порядок митного оформлення таких товарів відповідно до Митного кодексу України. Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.
Товари, призначені для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату, підлягають оформленню митними органами за місцем здійснення зазначених заходів або митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України за місцем ввезення таких товарів.
Переміщення через митний кордон України особистих речей учасниками чемпіонату та призначеними особами здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України.".
 
-11- Терьохін С.А.
Хомутиннік В.Ю.
3. Статтю 11 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 44, ст. 656) викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Правила ввезення на митну територію України предметів, призначених для підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу УЄФА, учасниками чемпіонату.
Протягом дії цього Закону застосовується особливий порядок оподаткування ввізним митом та справляння податку на додану вартість при ввезенні у митному режимі імпорту (реімпорту) предметів, призначених для підготовки та проведення чемпіонату ЄВРО -2012.
2. УЄФА, особа, призначена УЄФА або учасник чемпіонату (крім збірної України), мають право ввозити предмети у митному режимі імпорту (реімпорту) без сплати ввізного мита та податку на додану вартість, за правилами, установленими Законом України "Про Єдиний митний тариф" та Законом України "Про податок на додану вартість".
3.Увезення, пересилання на митну територію України наземних транспортних засобів, які використовуються УЄФА, особою, призначеною УЄФА або учасником чемпіонату здійснюється у митному режимі тимчасового ввезення.
Такий наземний транспортний засіб не може використовуватися з комерційною метою (для отримання доходу).
Декларантами предметів, призначених для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату, можуть бути УЄФА, особи, призначені УЕФА, учасники чемпіонату або призначені ними митні брокери.
4. Для предметів, призначених для підготовки та проведення чемпіонату ЄВРО - 2012, застосовується спрощений порядок митного оформлення.
Спрощений порядок митного оформлення полягає у пропуску через митний кордон України та митному оформленні предметів, призначених для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату ЄВРО -2012 без прийняття митним органом рішення про допущення предметів до переміщення через митний кордон України в митному режимі імпорту або тимчасового ввезення, передбаченого статтею 207 Митного кодексу України, та без подання документів, що відповідно із законодавством видаються органами державної влади та є передумовою здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, зокрема, що підтверджують проведення санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного видів контролю; сертифікатів походження, якості, відповідності; дозволів, свідоцтв, посвідчень, ліцензій, висновків та інших рішень уповноважених органів державної влади;
предмети, призначені для здійснення заходів із підготовки та проведення чемпіонату ЄВРО - 2012, підлягають оформленню митним органом за місцем здійснення зазначених заходів або митним органом в пункті пропуску через митний кордон України таких предметів.
Переміщення через митний кордон України особистих речей учасниками чемпіонату та призначеними особами здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України".
 
Враховано   3. Статтю 11 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 44, ст. 656) викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Правила ввезення на митну територію України предметів, призначених для підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу УЄФА, учасниками чемпіонату.
Протягом дії цього Закону застосовується особливий порядок оподаткування ввізним митом та справляння податку на додану вартість при ввезенні у митному режимі імпорту (реімпорту) предметів, призначених для підготовки та проведення чемпіонату ЄВРО -2012.
2. УЄФА, особа, призначена УЄФА або учасник чемпіонату (крім збірної України), мають право ввозити предмети у митному режимі імпорту (реімпорту) без сплати ввізного мита та податку на додану вартість, за правилами, установленими Законом України "Про Єдиний митний тариф" та Законом України "Про податок на додану вартість".
3.Увезення, пересилання на митну територію України наземних транспортних засобів, які використовуються УЄФА, особою, призначеною УЄФА або учасником чемпіонату здійснюється у митному режимі тимчасового ввезення.
Такий наземний транспортний засіб не може використовуватися з комерційною метою (для отримання доходу).
Декларантами предметів, призначених для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату, можуть бути УЄФА, особи, призначені УЄФА, учасники чемпіонату або призначені ними митні брокери.
4. Для предметів, призначених для підготовки та проведення чемпіонату ЄВРО - 2012, застосовується спрощений порядок митного оформлення.
Спрощений порядок митного оформлення полягає у пропуску через митний кордон України та митному оформленні предметів, призначених для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату ЄВРО -2012 без прийняття митним органом рішення про допущення предметів до переміщення через митний кордон України в митному режимі імпорту або тимчасового ввезення, передбаченого статтею 207 Митного кодексу України, та без подання документів, що відповідно із законодавством видаються органами державної влади та є передумовою здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, зокрема, що підтверджують проведення санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного видів контролю; сертифікатів походження, якості, відповідності; дозволів, свідоцтв, посвідчень, ліцензій, висновків та інших рішень уповноважених органів державної влади;
предмети, призначені для здійснення заходів із підготовки та проведення чемпіонату ЄВРО - 2012, підлягають оформленню митним органом за місцем здійснення зазначених заходів або митним органом в пункті пропуску через митний кордон України таких предметів.
Переміщення через митний кордон України особистих речей учасниками чемпіонату та призначеними особами здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України".
 
    -12- Святаш Д.В.
4) пункт 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"4.Статтю 11 Закон України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 44, ст. 656) викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Тимчасові правила ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу, УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами
1. На період дії цього Закону дозволяється ввозити без сплати ввізного мита та податку на додану вартість товари, визначені у абзаці третьому пункті у "щ-1" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", в обсязі, що визначається Кабінетом Міністрів України, УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами.
2. Під час переміщення через митний кордон України до зазначених товарів, може застосовуватися спрощений порядок митного оформлення таких товарів відповідно до Митного кодексу України.
Зазначені товари, підлягають оформленню митними органами за місцем здійснення зазначених заходів або митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України за місцем ввезення таких товарів.
Декларантами таких товарів, можуть бути УЄФА, учасники чемпіонату, призначені особи або уповноважені ними митні брокери (посередники).
3.Переміщення через митний кордон України особистих речей учасниками чемпіонату та призначеними особами здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України.
 
Враховано по суті   
    -13- Кармазін Ю.А.
4) Пункт 4 "Статтю 11 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" викласти у такій редакції:" замінити на "4. У Законі України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні": доповнити статтею 8-1"
 
Відхилено    
    -14- Кармазін Ю.А.
5) Статтю 8-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Тимчасові правила ввезення на митну територію України з 01.08.2010р. до 01.07.2012 р. та вивезення за межі митної території України до 30.07.2012р. товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу, УЄФА та учасниками чемпіонату
1. На період з 01.08.2010р. до 30.07.2012 р. іноземними учасникам чемпіонату дозволяється ввозити без сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) призначені для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату товари, необхідні для виконання зазначеними особами функцій з проведення заходів чемпіонату, згідно з переліком та в обсязі, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
2. Ввезення на митну територію України товарів, призначених для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату, здійснюється у митному режимі тимчасового ввезення відповідно до вимог законодавства.
Декларування зазначених товарів здійснюється із застосуванням книжок (карнетів) А.Т.А., вантажних митних декларацій або інших документів, які відповідно до законодавства України застосовуються для декларування товарів під час їх тимчасового ввезення на митну територію України.
Декларантами товарів, призначених для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату, можуть бути УЄФА та іноземними учасники чемпіонату.
Рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення) митний орган приймає на підставі переліку товарів та у порядку, які визначаються Кабінетом Міністрів України.
Під час переміщення через митний кордон України товарів, призначених для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату, може застосовуватися спрощений порядок митного оформлення таких товарів відповідно до Митного кодексу України. Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.
Товари, призначені для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату, підлягають оформленню митними органами за місцем здійснення зазначених заходів або митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України за місцем ввезення таких товарів.
Переміщення через митний кордон України особистих речей учасниками чемпіонату здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України.".
 
Враховано по суті   
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-15- Терьохін С.А.
Хомутиннік В.Ю.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та діє до 1 вересня 2012 року.
2. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частинах, що не суперечать нормам цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України :
привести у відповідність до норм цього Закону свої нормативно-правові акти;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність до норм цього Закону;
установити перелік товарів згідно з кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, передбачений пунктом "щ-2" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" та викласти його в проекті закону разом з переліком послуг, визначення яких передбачено Законом України від 21.05.10 р. № 2284-VІ "Про внесення зміни до Закону України "Про податок на додану вартість".
затвердити спеціальну (спрощену) форму митної декларації для декларування товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що ввозяться у період дії цього Закону на митну територію України УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами".
 
Враховано   Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та діє до1 вересня 2012 року.
2. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частинах, що не суперечать нормам цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України :
привести у відповідність до норм цього Закону свої нормативно-правові акти;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність до норм цього Закону;
установити перелік товарів згідно з кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, передбачений пунктом "щ-2" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" та викласти його в проекті закону разом з переліком послуг, визначення яких передбачено Законом України від 21.05.10 р. № 2284-VІ "Про внесення зміни до Закону України "Про податок на додану вартість".
затвердити спеціальну (спрощену) форму митної декларації для декларування товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що ввозяться у період дії цього Закону на митну територію України УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами".

    -16- Святаш Д.В.
5) Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та діє до1 вересня 2012 року".
 
Враховано