Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 11 Закону України ''Про управління об'єктами державної власності'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності"
 
   Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Статтю 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456) після частини шістнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-1- Семинога А.І.
" 1. У статті 11 Закону України "Про управління об‘єктами державної власності" " (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456) текст частини шістнадцятої доповнити новим абзацом такого змісту: " Представник держави бере участь у загальних зборах господарського товариства та голосує з кожного питання порядку денного відповідно до завдання щодо голосування, яке міститься у довіреності на право участі та голосування на загальних зборах господарського товариства, яке зобов‘язаний надати Кабінет Міністрів України або Фонд державного майна України, чи інший суб‘єкт управління корпоративними правами, визначений цим Законом.".
 
Враховано редакційно   1. Частину шістнадцяту статті 11 Закону України "Про управління об‘єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
5. "17. Представник держави у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку бере участь у загальних зборах господарського товариства та голосує з кожного питання порядку денного за наявності та відповідно до доручення, яке зобов'язаний надати уповноважений орган управління або Фонд державного майна України.".
 
-2- Дубіль В.О.
1. Частину 1 статті 1 законопроекту викласти в наступній редакції:
"17. Повноважний представник держави у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку бере участь у загальних зборах господарського товариства та голосує з кожного питання порядку денного виключно відповідно до завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на представництво, що видається уповноваженим органом управління або Фондом державного майна України.".
 
Враховано редакційно   "Повноважний представник держави у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку бере участь у загальних зборах господарського товариства та голосує з кожного питання порядку денного виключно відповідно до завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на представництво, що видається уповноваженим органом управління або Фондом державного майна України.".
 
    -3- Шаманов В.В.
Слово "за наявності" вилучити, після слова "до доручення" доповнити реченням "на право участі та голосування на загальних зборах яке може посвідчуватись реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку та може містити завдання щодо голосування. Доручення зобов‘язаний надати уповноважений орган управління або Фонд державного майна України.".
 
Відхилено    
    -4- Кармазін Ю.А.
1. Доцільно змінити нумерацію нової частини статті 11 з 17 на 16-1, аби зберегти нумерацію частини статті.
2. Нову частину 16-1 статті 11 викласти в такій редакції:
«16-1. Представник держави, який бере участь у загальних зборах господарського товариства зобов‘язаний голосувати з кожного питання порядку денного лише відповідно до завдання щодо голосування, яке міститься у довіреності на право участі та голосування на загальних зборах господарського товариства, яку зобов‘язаний надати Фонд державного майна України або інші суб‘єкти управління об‘єктами державної власності», оскільки, відповідно до статті 4 Закону «Про управління об‘єктами державної власності» «1. Суб'єктами управління об'єктами державної власності є:
Кабінет Міністрів України;
Фонд державного майна України;
міністерства та інші органи виконавчої влади (далі - уповноважені органи управління);
органи, які здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, визначених окремими законами;
державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації (далі - господарські структури);
юридичні та фізичні особи, які виконують функції з управління корпоративними правами держави (далі - уповноважені особи);
Національна академія наук України, галузеві академії наук.»
 
Враховано по суті   
    -5- Бут Ю.А.
1. Доцільно змінити нумерацію нової частини статті 11 з 17 на 16-1, аби зберегти нумерацію частини статті.
2. Нову частину 16-1 статті 11 викласти в такій редакції:
"16-1. Представник держави, який бере участь у загальних зборах господарського товариства зобов‘язаний голосувати з кожного питання порядку денного лише відповідно до завдання щодо голосування, яке міститься у довіреності на право участі та голосування на загальних зборах господарського товариства, яку зобов‘язаний надати Фонд державного майна України або інші суб‘єкти управління об‘єктами державної власності", оскільки, відповідно до статті 4 Закону "Про управління об‘єктами державної власності" "1. Суб'єктами управління об'єктами державної власності є:
Кабінет Міністрів України;
Фонд державного майна України;
міністерства та інші органи виконавчої влади (далі -
уповноважені органи управління);
органи, які здійснюють управління державним майном відповідно
до повноважень, визначених окремими законами;
державні господарські об'єднання, державні холдингові
компанії, інші державні господарські організації (далі -
господарські структури);
юридичні та фізичні особи, які виконують функції з управління
корпоративними правами держави (далі - уповноважені особи);
Національна академія наук України, галузеві академії наук."
 
Враховано по суті   
6. У зв’язку з цим частини сімнадцяту - двадцяту вважати відповідно частинами вісімнадцятою - двадцять першою.
 
      
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.