Кількість абзаців - 39 Таблиця поправок


Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і відновлення пенсійних прав їх працівників (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і відновлення пенсійних прав їх працівників
 
-1- Кармазін Ю.А.
"Назву Закону викласти у такій редакції:
Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (щодо скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і відновлення пенсійних прав їх працівників)".
 
Відхилено   Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і відновлення пенсійних прав їх працівників
 
3.

 
-2- Сербін Ю.С.
"Назву Закону викласти у такій редакції:
Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, вугледобувних та будівельних підприємств підприємств , і відновлення пенсійних прав їх працівників"
 
Відхилено      
4.

 
-3- Марущенко В.С.
Прокопчук Ю.В.
"Назву Закону викласти у такій редакції:
Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, вугледобувних підприємств та підприємств установ виконання покарань, і відновлення пенсійних прав їх працівників"
 
Відхилено      
5. Цей Закон регулює питання погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та списання штрафів та пені вугледобувним підприємствам, з метою додержання права працівників цих підприємств на належний рівень пенсійного забезпечення та недопущення погіршення фінансового стану цих підприємств.
 
-4- Кармазін Ю.А.
Відмінити прийняту у 1 читанні преамбулу Закону
 
Відхилено   Цей Закон регулює питання погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та списання штрафів і пені вугледобувним підприємствам з метою додержання права працівників цих підприємств на належний рівень пенсійного забезпечення та недопущення погіршення фінансового стану цих підприємств.
 
    -5- Марущенко В.С.
Прокопчук Ю.В.
Абзац перший преамбули викласти у такій редакції:
"Цей Закон регулює питання погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та списання штрафів та пені вугледобувним підприємствам, підприємствам установ виконання покарань з метою додержання права працівників цих підприємств на належний рівень пенсійного забезпечення та недопущення погіршення фінансового стану цих підприємств.";
 
Відхилено    
    -6- Сербін Ю.С.
Абзац перший преамбули викласти у такій редакції:
"Цей Закон регулює питання погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та списання штрафів та пені вугледобувним та будівельним підприємствам, з метою додержання права працівників цих підприємств на належний рівень пенсійного забезпечення та недопущення погіршення фінансового стану цих підприємств.";
 
Відхилено    
6. Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
-7- Кармазін Ю.А.
Відмінити прийняту у 1 читанні статтю 1
 
Відхилено   Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
7. 1. Дія цього Закону поширюється на підприємства незалежно від форми власності та видів діяльності, віднесені до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та які є страхувальниками за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі - страхувальники).
При цьому, стаття 3 цього Закону не поширюється на вугледобувні підприємства, яким списання штрафів та пені здійснюється відповідно до пункту другого статті 5 "Прикінцеві положення" цього Закону.
 
-8- Прокопчук Ю.В.
Марущенко В.С.
У частині 1 статті 1 друге речення викласти у такій редакції:
"При цьому, стаття 3 цього Закону не поширюється на підприємства установ виконання покарань та вугледобувні підприємства, яким списання штрафів та пені здійснюється відповідно до пункту другого статті 5 "Прикінцеві положення" цього Закону.";
 
Відхилено   1. Дія цього Закону поширюється на підприємства незалежно від форми власності та виду діяльності, віднесені до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та які є страхувальниками за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі - страхувальники).
Положення статті 3 цього Закону не поширюються на вугледобувні підприємства, яким списання штрафів та пені здійснюється відповідно до пункту 14-2 розділу ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
 
    -9- Сербін Ю.С.
У частині 1 статті 1 друге речення викласти у такій редакції:
"При цьому, стаття 3 цього Закону не поширюється на підприємства на вугледобувні та будівельні підприємства, яким списання штрафів та пені здійснюється відповідно до пункту другого статті 5 "Прикінцеві положення" цього Закону.";
 
Відхилено    
8. 2. На умовах, визначених цим Законом, підлягає реструктуризації борг страхувальників перед Пенсійним фондом України зі сплати:
 
-10- Сушкевич В.М.
Пункт 2 статті 1 викласти у такій редакції:
"2. На умовах, визначених цим Законом можуть бути розстрочені суми:
1) простроченої заборгованості із сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі - недоїмка), визначеної відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", що виникли на день набрання чинності цим Законом;
2) штрафів та пені, які нараховані і не сплачені або підлягають нарахуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" на день набрання чинності цим Законом".
 
Враховано   2. На умовах, визначених цим Законом, можуть бути розстрочені суми:
 
9. а) простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі - недоїмка), визначена відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", яка утворилась станом на 1 березня 2009 року;
 
   1) простроченої заборгованості із сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі - недоїмка), визначеної відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", що виникли на день набрання чинності цим Законом;
 
10. б) штрафів і пені за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, нарахованих та несплачених або тих, що підлягають нарахуванню, станом на 1 березня 2009 року.
 
   2) штрафів та пені, які нараховані і не сплачені або підлягають нарахуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" на день набрання чинності цим Законом.
 
11. Стаття 2. Розстрочення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
1. Суми недоїмки, що виникли станом на 1 березня 2009 року і не були погашені на день набрання чинності цим Законом, можуть бути за бажанням страхувальника розстрочені на строк до 60 календарних місяців з місяця укладення з органом Пенсійного фонду України відповідного договору, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-11- Кармазін Ю.А.
Відмінити прийняту у 1 читанні статтю 2.
 
Відхилено   Стаття 2. Розстрочення заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
1. Суми недоїмки, що виникли на день набрання чинності цим Законом, за зверненням страхувальника можуть бути розстрочені на строк до 60 календарних місяців з дня укладення з територіальним органом Пенсійного фонду України відповідного договору.
 
    -12- Сушкевич В.М.
Частини 1,2, 4, 5, 6 статті 2 викласти у такій редакції:
"1. Суми недоїмки, що виникли на день набрання чинності цим Законом, можуть бути за зверненням страхувальника розстрочені на строк до 60 календарних місяців з дня укладення з територіальним органом Пенсійного фонду України відповідного договору.
2. Розстрочення недоїмки здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за умови надання страхувальником гарантії банку, іншої фінансової організації, страхової організації на відповідну суму.
4. Розстрочені суми недоїмки підлягають сплаті рівними частками у строки, встановлені Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" для сплати страхових внесків за місячний базовий звітний період.
5. Розстрочення надається під відсотки, розраховані за період, що починається з дня укладення договору про розстрочення недоїмки та закінчується днем погашення розстроченої суми, виходячи з облікової ставки Національного банку України, діючої на час сплати чергового місячного платежу. Зазначені відсотки нараховуються страхувальником, але не сплачуються, за винятком випадків, коли договір про розстрочення недоїмки підлягає розірванню.
Форма типового договору про розстрочення недоїмки визначається правлінням Пенсійного фонду України.
6. Відсотки, нараховані згідно з частиною п’ятою цієї статті, списуються під час остаточного погашення розстроченої недоїмки".
 
Враховано    
12. 2. Розстрочення недоїмки здійснюється за умов надання страхувальником гарантії банку, іншої фінансової організації, страхової організації на відповідну суму в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Розстрочення недоїмки здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за умови надання страхувальником гарантії банку, іншої фінансової організації, страхової організації на відповідну суму.
 
13. 3. Звернення страхувальників щодо розстрочення недоїмки, що надійшли пізніше ніж 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом, не розглядаються.
 
   3. Звернення страхувальників щодо розстрочення недоїмки, що надійшли пізніше, ніж 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом, не розглядаються.
 
14. 4. Розстрочена сума недоїмки підлягає сплаті рівними частками у строки, встановлені Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" для сплати страхових внесків за квартальний базовий звітний період.
 
   4. Розстрочені суми недоїмки підлягають сплаті рівними частками у строки, встановлені Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" для сплати страхових внесків за місячний базовий звітний період.
 
15. 5. Розстрочення надається під проценти, розраховані за період, що починається від місяця укладення договору про розстрочення та закінчується місяцем погашення розстроченої суми, виходячи з облікової ставки Національного банку України, діючої на момент сплати чергового місячного платежу. Зазначені проценти нараховуються страхувальником, але не сплачуються, крім випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті.
 
   5. Розстрочення надається під відсотки, розраховані за період, що починається з дня укладення договору про розстрочення недоїмки та закінчується днем погашення розстроченої суми, виходячи з облікової ставки Національного банку України, діючої на час сплати чергового місячного платежу. Зазначені відсотки нараховуються страхувальником, але не сплачуються, за винятком випадків, коли договір про розстрочення недоїмки підлягає розірванню.
Форма типового договору про розстрочення недоїмки визначається правлінням Пенсійного фонду України.
 
16. 6. Проценти, нараховані згідно з частиною п’ятою цієї статті, списуються у момент остаточного погашення розстроченої недоїмки.
 
   6. Відсотки, нараховані згідно з частиною п’ятою цієї статті, списуються під час остаточного погашення розстроченої недоїмки.
 
17. 7. Договір про розстрочення підлягає розірванню, що тягне за собою обов’язок страхувальника сплатити невнесену суму розстроченої недоїмки, а також процентів, нарахованих відповідно до частини 5 цієї статті на таку розстрочену суму недоїмки у разі коли страхувальник:
 
-13- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати окремі частини 7 статті 2
 
Враховано   7. Договір про розстрочення підлягає розірванню, що тягне за собою обов’язок страхувальника сплатити невнесену суму розстроченої недоїмки, а також відсотки, нараховані відповідно до частини п’ятої цієї статті на таку розстрочену суму недоїмки, у разі якщо страхувальник:
 
18. - до закінчення дії такого договору нарощує нову недоїмку, або не сплачує чергову частку розстроченої недоїмки протягом трьох календарних місяців;
 
-14- Сушкевич В.М.
Пункт 2 частини 7 статті 2 викласти у такій редакції:
1) нарощує нову недоїмку та/або не сплачує чергову частку розстроченої недоїмки протягом трьох базових звітних періодів;
 
Враховано   1) нарощує нову недоїмку та/або не сплачує чергову частку розстроченої недоїмки протягом трьох базових звітних періодів;
 
19. - ліквідується;
 
   2) ліквідується;
 
20. - визнається неплатоспроможним у встановленому законодавством порядку.
 
   3) визнається неплатоспроможним у встановленому законом порядку.
 
21. 8. У разі невиконання страхувальником умов договору розстрочення органи Пенсійного фонду України можуть використати право вимоги до гаранта про сплату сум, забезпечених гарантією.
 
-15- Сушкевич В.М.
Частину 8 статті 2 викласти у такій редакції:
"8. Розірвання договору про розстрочення недоїмки тягне за собою обов’язок страхувальника сплатити невнесену суму розстроченої недоїмки, а також відсотки, нараховані відповідно до частини п’ятої цієї статті на таку розстрочену суму недоїмки".
 
Враховано   8. Розірвання договору про розстрочення недоїмки тягне за собою обов’язок страхувальника сплатити невнесену суму розстроченої недоїмки, а також відсотки, нараховані відповідно до частини п’ятої цієї статті на таку розстрочену суму недоїмки.
 
22. Стаття 3. Погашення пені та штрафних санкцій
 
-16- Кармазін Ю.А.
Відмінити прийняту у 1 читанні статтю 3.
 
Відхилено   Стаття 3. Погашення пені та штрафних санкцій
 
23. 1. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про розстрочення недоїмки відповідно до статті 2 цього Закону штрафи та пеня на розстрочені суми недоїмки не нараховуються.
 
-17- Сушкевич В.М.
Частину 1 статті 3 викласти у такій редакції:
"1. У разі прийняття рішення про розстрочення недоїмки штрафи та пеня на розстрочені суми недоїмки не нараховуються".
 
Враховано   1. У разі прийняття рішення про розстрочення недоїмки штрафи та пеня на розстрочені суми недоїмки не нараховуються.
 
24. 2. Суми штрафів та пені, які нараховані та несплачені або підлягають нарахуванню станом на 1 березня 2009 року, за бажанням страхувальника, з яким укладено договір про розстрочення недоїмки відповідно до статті 2 цього Закону, можуть бути розстрочені на строк до 60 календарних місяців з місяця укладення відповідного договору в порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України.
 
-18- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати окремі частини 3 статті 3
 
Враховано   2. Суми штрафів та пені, які нараховані і не сплачені або підлягають нарахуванню на день набрання чинності цим Законом, можуть бути розстрочені на строк до 60 календарних місяців з дня укладення договору про розстрочення штрафів та пені за формою та в порядку, встановленими правлінням Пенсійного фонду України.
У разі розстрочення штрафів та пені до:
 
    -19- Сушкевич В.М.
Частину 4 статті 3 викласти у такій редакції:
"У разі розстрочення штрафів та пені до:
1) 60 календарних місяців – загальна сума штрафів та пені, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду України, становитиме 100 відсотків;
2) 48 місяців - загальна сума штрафів та пені, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду України, становитиме 90 відсотків;
3) 36 місяців - загальна сума штрафів та пені, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду України становитиме 80 відсотків;
4) 24 місяців - загальна сума штрафів та пені, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду України, становитиме 70 відсотків;
5) 12 місяців - загальна сума штрафів та пені, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду України становитиме 60 відсотків;
6) 6 місяців - загальна сума штрафів та пені, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду України, становитиме 50 відсотків".
 
Враховано    
25. 3. У разі дострокової сплати страхувальником розстрочених сум штрафів і пені здійснюється часткове списання загальної суми, що була розстрочена за таким договором, наступним чином:
 
   1) 60 календарних місяців – загальна сума штрафів та пені, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду України, становитиме 100 відсотків;
 
26. при сплаті у строк до 48 місяців - загальна сума відповідної заборгованості перед Пенсійним фондом України становитиме 95%;
 
   2) 48 місяців - загальна сума штрафів та пені, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду України, становитиме 90 відсотків;
 
27. при сплаті у строк до 36 місяців - загальна сума відповідної заборгованості перед Пенсійним фондом України становитиме 85%;
 
   3) 36 місяців - загальна сума штрафів та пені, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду України, становитиме 80 відсотків;
 
28. при сплаті у строк до 24 місяців - загальна сума відповідної заборгованості перед Пенсійним фондом України становитиме 75%;
 
   4) 24 місяців - загальна сума штрафів та пені, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду України, становитиме 70 відсотків;
 
29. при сплаті у строк до 12 місяців - загальна сума відповідної заборгованості перед Пенсійним фондом України становитиме 65%;
 
   5) 12 місяців - загальна сума штрафів та пені, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду України, становитиме 60 відсотків;
 
30. при сплаті у строк до 6 місяців - загальна сума відповідної заборгованості перед Пенсійним фондом України становитиме 55%.
 
   6) 6 місяців - загальна сума штрафів та пені, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду України, становитиме 50 відсотків.
 
31. 4. Списання штрафів та пені на вугледобувні підприємства здійснюється відповідно до пункту другого статті 5 "Прикінцеві положення" цього Закону.
 
-20- Сушкевич В.М.
Частину 4 статті 3 викласти у такій редакції:
3. Договір про розстрочення штрафів та пені укладається територіальними органами Пенсійного фонду України одночасно з укладенням договору про розстрочення недоїмки.
 
Враховано   3. Договір про розстрочення штрафів та пені укладається територіальними органами Пенсійного фонду України одночасно з укладенням договору про розстрочення недоїмки.
4. За умови сплати в повному обсязі розстрочених штрафів та пені відповідно до умов договору про їх розстрочення суми боргу із сплати штрафів та пені, які нараховані та не сплачені або підлягали нарахуванню на день набрання чинності цим Законом, вважаються погашеними в обсязі 100 відсотків.
5. Договір про розстрочення штрафів та пені підлягає розірванню територіальними органами Пенсійного фонду України, у разі якщо страхувальник:
1) не виконує умов договору про розстрочення штрафів та пені;
2) ліквідується;
3) визнається неплатоспроможним (щодо страхувальника порушено справу про банкрутство) у встановленому законом порядку.
6. Розірвання договору тягне за собою обов’язок страхувальника сплатити суми штрафів та пені, які нараховані та не сплачені або підлягали нарахуванню на день набрання чинності цим пунктом, в обсязі 100 відсотків.
 
    -21- Марущенко В.С.
Прокопчук Ю.В.
Частину 4 статті 3 викласти у такій редакції:
"Списання штрафів та пені на вугледобувні підприємства, підприємства установ виконання покарань здійснюється відповідно до пункту другого статті 5 "Прикінцеві положення" цього Закону.";
 
Відхилено    
    -22- Сушкевич В.М.
Статтю 3 доповнити частинами 4 – 6 такого змісту:
"4. За умови сплати в повному обсязі розстрочених штрафів та пені відповідно до умов договору про їх розстрочення суми боргу із сплати штрафів та пені, які нараховані та несплачені або підлягали нарахуванню на день набрання чинності цим Законом, вважаються погашеними в обсязі 100 відсотків.
5. Договір про розстрочення штрафів та пені підлягає розірванню територіальними органами Пенсійного фонду України, у разі якщо страхувальник:
1) не виконує умови договору про розстрочення штрафів та пені;
2) ліквідується;
3) визнається неплатоспроможним (щодо страхувальника порушено справу про банкрутство) у встановленому законом порядку.
6. Розірвання договору тягне за собою обов’язок страхувальника сплатити суми штрафів та пені, які нараховані та не сплачені або підлягали нарахуванню на день набрання чинності цим пунктом, в обсязі 100 відсотків".
 
Враховано    
32. Стаття 4. Пенсійне забезпечення працівників страхувальника
 
-23- Кармазін Ю.А.
Відмінити прийняту у 1 читанні статтю 4
 
Відхилено   Стаття 4. Пенсійне забезпечення працівників страхувальника
 
33. З дня підписання договору про розстрочення недоїмки на індивідуальних облікових рахунках працівників страхувальника у системі персоніфікованого обліку внесків Пенсійного фонду України робляться відмітки про повну сплату страхових внесків за відповідні періоди.
 
-24- Сушкевич В.М.
Статтю 4 викласти у такій редакції:
"Період, за який розстрочено недоїмку, обліковується в системі персоніфікованого обліку внесків як період, за який сплачено страхові внески в повному обсязі".
 
Враховано   Період, за який розстрочено недоїмку, обліковується в системі персоніфікованого обліку внесків як період, за який сплачено страхові внески в повному обсязі.
 
34. Стаття 5. Прикінцеві положення
 
   Стаття 5. Прикінцеві положення
 
35. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-25- Кармазін Ю.А.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
36. 2. Унести зміни до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376), доповнивши розділ ХV "Прикінцеві положення" пунктом 142 такого змісту:
 
-26- Сушкевич В.М.
Пункт 2 Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
"Розділ ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами) доповнити пунктом 14-2 такого змісту: "14-2. Установити, що суми накладених (нарахованих) та несплачених штрафів та пені, а також суми штрафів та пені, які підлягають (підлягатимуть) накладенню (нарахуванню) на день набрання чинності пункту 14-3 розділу ХV "Прикінцеві положення" цього Закону, у тому числі розстрочені згідно із законодавством, вугле- та торфодобувним підприємствам, які входять до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України, підлягають списанню у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України.
На суму списаної заборгованості цих підприємств списується заборгованість Пенсійного фонду України за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, шляхом віднесення усіх сум на взаєморозрахунки з бюджетом з подальшим відновленням єдиного казначейського рахунку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   2. Розділ ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами) доповнити пунктом 14-2 такого змісту:
 
37. "14-2. Установити, що суми накладених (нарахованих) та несплачених штрафів та пені, а також суми штрафів та пені, які підлягають (підлягатимуть) накладенню (нарахуванню), у тому числі розстрочені згідно із законодавством, вугледобувним підприємствам на суми заборгованості зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що склалася на 1 березня 2009 року, підлягають списанню у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду".
 
-27- Кармазін Ю.А.
Пункт 14-2 виключити
 
Відхилено   "14-2. Установити, що суми накладених (нарахованих) та не сплачених штрафів та пені, а також суми штрафів та пені, які підлягають (підлягатимуть) накладенню (нарахуванню) на день набрання чинності цим Законом, у тому числі розстрочені згідно із законодавством, вугле- та торфодобувним підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України, підлягають списанню в порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України.
На суму списаної заборгованості цих підприємств списується заборгованість Пенсійного фонду України за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, шляхом віднесення усіх сум на взаєморозрахунки з бюджетом з подальшим відновленням єдиного казначейського рахунка в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
    -28- Марущенко В.С.
Частину другу статті 5 викласти у такій редакції:
"14-2. Установити, що суми накладених (нарахованих) та несплачених штрафів та пені, а також суми штрафів та пені, які підлягають (підлягатимуть) накладенню (нарахуванню), у тому числі розстрочені згідно із законодавством, вугледобувним підприємствам, підприємствам установ виконання покарань на суми заборгованості зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що склалася на 1 березня 2009 року, підлягають списанню у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду".
 
Відхилено    
    -29- Сербін Ю.С.
Частину другу статті 5 викласти у такій редакції:
Установити, що суми накладених (нарахованих) та несплачених штрафів та пені, а також суми штрафів та пені, які підлягають (підлягатимуть) накладенню (нарахуванню), у тому числі розстрочені згідно із законодавством, вугледобувним та будівельним підприємствам на суми заборгованості зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що склалася на 1 березня 2009 року, підлягають списанню у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду".
 
Відхилено    
38. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести у відповідність свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-30- Сушкевич В.М.
Пункт 3 статті 5 викласти у такій редакції:
"3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом ;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом ;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.