Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо здійснення господарської діяльності на підставі подання декларації (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо здійснення господарської діяльності на підставі подання декларації
 
   Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо здійснення господарської діяльності на підставі подання декларації
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 9, ст. 76; із змінами, внесеними Законом України від 11 лютого 2010 року № 1869-VІ): такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 9, ст. 76; із змінами, внесеними Законом України від 11 лютого 2010 року № 1869-VІ): такі зміни:
 
5. 1. Статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
   у статті 1:
в абзаці восьмому слова "Форма повідомлення" замінити словами "Форма та порядок повідомлення";
 
6. "спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) - центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва".
 
-1- Ляпіна К.М.
Королевська Н.Ю.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
"в абзаці восьмому слова "Форма повідомлення" замінити словами "Форма та порядок повідомлення"
 
Враховано   доповнити абзацом такого змісту:
"спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) - центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва";
 
7. 2. Абзац восьмий частини першої статті 4 виключити.
 
-2- Ляпіна К.М.
Королевська Н.Ю.
Доповнити статтю 4 новою частиною такого змісту:
"4. Суб’єкт господарювання має право на запровадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації.
Запровадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації відбувається у разі, якщо такий вид господарської діяльності не становить підвищеної небезпеки для життя, здоров'я та навколишньому середовищу.
Кабінет Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, визначає перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації"
 
Враховано   2) у статті 4:
абзац восьмий частини першої виключити;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Суб’єкт господарювання має право на провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України";
 
8. 3. Частину третю статті 4-1 викласти у такій редакції:
 
-3- Ляпіна К.М.
Королевська Н.Ю.
Пункт третій викласти в такій редакції: "Частину третю статті 4-1 виключити"
 
Враховано   частину третю статті 4-1 виключити;
 
9. "3. Право суб'єктів господарювання на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації розповсюджується на всі види господарської діяльності, не заборонені законом.
 
      
10. Кабінет Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, може визначити перелік певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації".
 
-4- Ляпіна К.М.
Королевська Н.Ю.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
по тексту Закону слова "Севастопольська міська державна адміністрація" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "Київська та Севастопольська міські державні адміністрації" у відповідному відмінку та числі
 
Враховано   3) по тексту Закону слова "Севастопольська міська державна адміністрація" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "Київська та Севастопольська міські державні адміністрації" у відповідному відмінку та числі.
 
11. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення.
 
12. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
13. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
14. 3. Кабінету Міністрів України:
 
   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
15. 1) у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   1) у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
16. затвердити форму повідомлення державного адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства;
 
-5- Ляпіна К.М.
Королевська Н.Ю.
Абзац другий підпункту першого пункту третього Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"затвердити перелік певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації з урахуванням таких критеріїв:
запровадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації відбувається у разі, якщо такий вид господарської діяльності не становить підвищеної безпеки для життя і здоров'я населення та навколишньому природному середовищу"
 
Враховано   затвердити перелік певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації з урахуванням таких критеріїв:
запровадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації відбувається у разі, якщо такий вид господарської діяльності не становить підвищеної безпеки для життя і здоров'я населення та навколишньому природному середовищу;
 
17. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
18. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
19. 4. У разі незатвердження Кабінетом Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону форми повідомлення державного адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства суб'єкт господарювання має право повідомляти державному адміністратору або відповідному дозвільному органу про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства у довільній формі.

-6- Ляпіна К.М.
Королевська Н.Ю.
Пункт четвертий Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"У разі не затвердження Кабінетом Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону переліку певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації, суб'єкт господарювання має право на запровадження господарської діяльності або видів господарської діяльності за поданням деклараці"
 
Враховано   4. У разі не затвердження Кабінетом Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону переліку певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації, суб'єкт господарювання має право на запровадження господарської діяльності або видів господарської діяльності за поданням декларації.