Кількість абзаців - 241 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0.

 
-1- Бондаренко В.Д.
У ч.1 ст.3, п.3) ч.3 ст.18, п.4) ч.3 ст.18, ч.4 ст.18, ч.5 ст.18, ч.4 ст.27 Проекту замінити словосполучення "територіальні громади районів" на слово "райони" у відповідних відмінках.
 
Враховано   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1.

 
-2- Кармазін Ю.А.
Викласти у вигляді норм прямої дії положень, сформульованих у вигляді конкретних відсильних норм на норми інших законів, у тому числі й тому, що внаслідок внесення змін до цих законів, положення, на які зроблені посилання, будуть змінені або втратять чинність.
 
Враховано частково   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. Внести зміни до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", виклавши його у такій редакції:
 
   Внести зміни до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 79;
2007 р., № 34, ст. 444; 2008 р., № 48, ст. 358; 2009 р., № 19, ст. 257), виклавши його в такій редакції:
 
3. "Закон України
 
   "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. Про столицю України - місто-герой Київ
 
   Про столицю України - місто-герой Київ
 
5. Цей Закон визначає спеціальний статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України та законів України.
 
   Цей Закон визначає спеціальний статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України та законів України.
 
6. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Місто Київ - столиця України
 
   Стаття 1. Місто Київ - столиця України
 
8. 1. Місто Київ відповідно до Конституції України є столицею України.
 
   1. Місто Київ відповідно до Конституції України є столицею України.
 
9. 2. Місто Київ як столиця України є:
 
   2. Місто Київ як столиця України є:
 
10. 1) політичним та адміністративним центром держави;
 
   1) політичним і адміністративним центром держави;
 
11. 2) місцем розташування глави держави - Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, Національного банку України;
 
-3- Герасимчук В.В.
Пункт 2 частини другої статті 1 проекту після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Конституційного Суду України, Верховного Суду України".
 
Враховано в іншій редакції  2) місцем розташування Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів державної влади, Національного банку України;
 
    -4- Супруненко О.І.
Пункт 2) частини першої статті 2 проекту викласти в редакції:
"2) місцем розташування резиденції глави держави - Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України інших органів державної влади;".
 
Враховано в іншій редакції   
    -5- Матвієнко А.С.
Пункт 2 частини 2 ст. 1 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Конституційного Суду України, Верховного Суду України".
 
Враховано в іншій редакції   
    -6- Логвиненко О.С.
У частині 2 статті 1 пункт 2 викласти у наступній редакції:
"місцем розташування резиденції Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, центральних органів державної влади, Національного банку України, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій в Україні;"
 
Враховано в іншій редакції в п.2 і п.4   
    -7- Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 частини 2 статті 1 викласти у такій редакції:
"2) місцем розташування Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів державної влади, Національного банку України;"
 
Враховано    
12. 3) духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром України;
 
   3) духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром України;
 
13. 4) місцем розташування офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій в Україні.
 
-8- Логвиненко О.С.
У частині 2 статті 1 пункт 4 виключити.
 
Відхилено   4) місцем розташування офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій в Україні.
 
    -9- Льовочкіна Ю.В.
Законопроектом безпідставно виключається обов'язок органів влади в місті Києві вирішувати питання щодо розташування та забезпечення умов для функціонування дипломатичних представництв іноземних держав (передбачених пунктом 5 статті 106 Конституції України), які замінюються терміном "офіційні представництва іноземних держав", зміст якого законом не розкривається.
 
Відхилено    
14. 3. Місто Київ є адміністративним центром Київської області та місцем розташування Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації та її органів.
 
   3. Місто Київ є адміністративним центром Київської області та місцем розташування Київської обласної ради, Київської обласної державної адміністрації та її органів.
 
15. 4. Місто Київ є місцем розташування відповідних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.
 
-10- Супруненко О.І.
Частину четверту статті 2 викласти в редакції:
"4. Місто Київ є місцем розташування відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування".
 
Відхилено (див. п.2)  4. Місто Київ є місцем розташування відповідних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.
 
    -11- Ключковський Ю.Б.
Частину 4 статті 1 викласти у такій редакції:
"4. Місто Київ є місцем розташування Київської міської державної адміністрації і відповідних органів місцевого самоврядування."
 
Відхилено    
16. 5. Столичний статус міста покладає на органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади додаткові обов'язки та гарантує цим органам надання з боку держави додаткових прав.
 
-12- Ключковський Ю.Б.
В частині 5 статті 1 слова "органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади" замінити словами "відповідні органи місцевого самоврядування і Київську міську державну адміністрацію"
 
Відхилено   5. Столичний статус міста покладає на органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади додаткові обов'язки та гарантує цим органам надання з боку держави додаткових прав.
 
17. Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва
 
   Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва
 
18. 1. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті Києві.
 
-13- Матвієнко А.С.
Частину першу ст.2 виключити, як таку, що не відповідає Конституції України та суперечить Рішенню Конституційного Суду України від 13.07.01 №11-рп/2001.
 
Відхилено   1. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони у місті Києві.
 
19. 2. Межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України за поданням Київської міської ради, з урахуванням позиції Київської обласної ради та історичних, соціально-економічних і інших особливостей території відповідно до законодавства.
 
-14- Герасимчук В.В.
У частині другій статті 2 проекту слова "позиції Київської обласної ради та" виключити.
 
Відхилено   2. Зміна межі міста Києва здійснюється шляхом прийняття закону. Відповідний законопроект вноситься Кабінетом Міністрів України за поданням Київської міської ради, з урахуванням позиції Київської обласної ради та історичних, соціально-економічних і інших особливостей території.
 
    -15- Матвієнко А.С.
Частину другу ст.2 викласти в такій редакції:
"Межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України за поданням Київської міської ради з урахуванням історичних, соціально-економічних і інших особливостей території відповідно до законодавства".
 
Враховано в іншій редакції   
    -16- Трайдук М.Ф.
Подгорний С.П.
Частину другу статті 2 проекту Закону викласти в такій редакції:
"2. Зміна меж міста Києва здійснюється шляхом прийняття закону. Відповідний законопроект вноситься Кабінетом Міністрів України за поданням Київської міської ради, з урахуванням позиції Київської обласної ради та історичних, соціально-економічних і інших особливостей території."
 
Враховано    
    -17- Сінченко В.М.
Частину другу статті 2 проекту Закону викласти в такій редакції:
"2. Встановлення і зміна меж міста Києва здійснюється шляхом прийняття закону. Відповідний законопроект вноситься Кабінетом Міністрів України за поданням Київської міської ради, з урахуванням позиції Київської обласної ради та історичних, соціально-економічних і інших особливостей території."
 
Відхилено    
20. 3. Встановлення і зміна меж районів у місті Києві, їх утворення і ліквідація (реорганізація), найменування і перейменування здійснюється Верховною Радою України за поданням Київської міської ради, з урахуванням позиції відповідних районних в місті Києві рад.
 
-18- Трайдук М.Ф.
Подгорний С.П.
Частину третю статті 2 проекту Закону викласти в такій редакції:
"3. Зміна меж районів у місті Києві, їх реорганізація та перейменування здійснюється шляхом прийняття закону. Відповідний законопроект вноситься Кабінетом Міністрів України за поданням Київської міської ради, з урахуванням рішень відповідних районних в місті Києві рад."
 
Враховано   3. Зміна меж районів у місті Києві, їх реорганізація та перейменування здійснюються шляхом прийняття закону. Відповідний законопроект вноситься Кабінетом Міністрів України за поданням Київської міської ради, з урахуванням рішень відповідних районних у місті Києві рад.
4. Межі міста Києва та межі районів у місті Києві затверджуються у додатку до цього Закону у вигляді топографічної карти масштабом 1:50 000 з виносками окремих ділянок у більш детальному масштабі.
Винесення меж у натурі, відображення їх на кадастрових планах здійснюються в разі необхідності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
5. Генеральний план міста Києва та зміни до нього затверджуються Київською міською радою після погодження Кабінетом Міністрів України.
 
    -19- Сінченко В.М.
Частину третю статті 2 проекту Закону викласти в такій редакції:
"3. Встановлення і зміна меж районів у місті Києві, їх утворення і реорганізація, найменування та перейменування здійснюється шляхом прийняття закону. Відповідний законопроект вноситься Кабінетом Міністрів України за поданням Київської міської ради, з урахуванням рішень відповідних районних в місті Києві рад."
 
Відхилено    
    -20- Герасимчук В.В.
Частину третю статті 2 проекту виключити як таку, що суперечить пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України та рішенню Конституційного Суду України від 13.07.2001 №11-рп/2001 (справа про адміністративно-територіальний устрій)
 
Враховано в іншій редакції   
    -21- Борисов В.Д.
Частину третю статті 2 викласти в наступній редакції:
"3.Встановлення і зміна меж районів у місті Києві, їх утворення і ліквідація (реорганізація), найменування і перенайменування здійснюється Київською міською радою, з урахуванням позиції відповідних районних в місті Києві рад."
 
Враховано в іншій редакції   
    -22- Губський Б.В.
Частину третю статті 2 проекту Закону викласти в такій редакції:
"3. Встановлення і зміна меж районів у місті Києві, їх утворення і ліквідація (реорганізація), найменування і перейменування здійснюється Київською міською радою".
(Зазначеною пропозицією пропонується привести положення проекту Закону у відповідність до п. 29 частини першої статті 85 Конституції України, враховуючи рішення Конституційного Суду України від 13.07.2001 року N 11-рп/2001).
 
Враховано в іншій редакції   
    -23- Матвієнко А.С.
Частину третю ст.2 виключити як таку, що не відповідає Конституції України.
 
Враховано в іншій редакції   
    -24- Боднар-Петровська О.Б.
Частину третю статті 2 проекту Закону викласти в такій редакції:
"3. Встановлення і зміна меж районів у місті Києві, їх утворення і реорганізація, найменування і перейменування здійснюється Київською міською радою за погодженням з Кабінетом Міністрів України, з урахуванням рішень відповідних районних у місті Києві рад."
 
Враховано в іншій редакції   
    -25- Логвиненко О.С.
Частину 3 статті 2 виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
    -26- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину 3 статті 2, оскільки згідно пункту 29 частини 1 статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить лише "утворення й ліквідація районів, встановлення й зміна меж районів і міст, найменування й перейменування населених пунктів і районів", до того ж це міститься й в абзаці 2 пункту 1 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України по справі про адміністративно-територіальний устрій) № 11-рп/2001 від 13 липня 2001 р.
 
Враховано в іншій редакції   
    -27- Олійник В.С.
Пункт З статті 2 викласти в такій редакції:
"3. Встановлення і зміна меж району у місті Києві, їх утворення і ліквідація (реорганізація), найменування і пере найменування здійснюється Верховною Радою України за поданням Київської міської ради за умови погодження такого рішення сесіями всіх районних у м. Києві рад."
 
Враховано в іншій редакції   
    -28- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Статтю 2 доповнити новою частиною 4 такого змісту:
"4. Межі міста Києва та межі районів у місті Києві затверджуються у додатку до цього Закону у вигляді топографічної карти масштабом 1:50 000 з виносками окремих ділянок в більш детальному масштабі.
Винесення меж в натуру, відображення їх на кадастрових планах здійснюється при необхідності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
    -29- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Частину третю статті 29 проекту перенести в статтю 2 частиною 5.
 
Враховано    
21. Стаття 3. Символіка міста Києва, районів у місті Києві
 
   Стаття 3. Символіка міста Києва, районів у місті Києві
 
22. 1. Територіальна громада міста Києва має герб, прапор та іншу символіку. Територіальні громади районів у місті Києві можуть мати власну символіку.
 
-30- Герасимчук В.В.
У другому реченні частини першої статті 3 проекту слова "Територіальні громади районів у місті Києві" замінити словами "Райони в місті Києві", оскільки запропонована редакція не відповідає статті 140 Конституції України.
 
Враховано   1. Місто Київ має герб, прапор. Райони у місті Києві можуть мати власну символіку.
 
    -31- Матвієнко А.С.
Частину першу ст.3 викласти в такій редакції:
"Територіальна громада міста Києва має герб, прапор та іншу символіку. Райони в місті Києві можуть мати власну символіку."
 
Враховано    
    -32- Ключковський Ю.Б.
Перше речення частини 1 статті 3 викласти у такій редакції:
"Місто Київ має герб, прапор."
 
Враховано    
23. 2. Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються Положенням про символіку, яке затверджується відповідно Київською міською радою та районними в місті Києві радами.
 
   2. Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються Положенням про символіку, яке затверджується відповідно Київською міською радою та районними у місті Києві радами.
 
24. Стаття 4. Столичні функції міста Києва
 
   Стаття 4. Столичні функції міста Києва
 
25. 1. Органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві забезпечують в межах своїх повноважень, визначених законами України, здійснення містом таких функцій:
 
-33- Ключковський Ю.Б.
У частині 1 статті 4 слова
"і виконавчої влади у місті Києві" замінити словами "у місті Києві і Київська міська державна адміністрація".
 
Відхилено   1. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади у місті Києві забезпечують у межах своїх повноважень, визначених законом, здійснення містом таких функцій:
 
    -34- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
У частині 1 статті 4 слова
"і виконавчої влади" замінити словами "та органи виконавчої влади".
 
Враховано    
26. 1) створення належних умов для діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, Національного банку України, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено місто Київ;
 
-35- Матвієнко А.С.
У пункті 1 частини першої ст. 4 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Національного банку України".
 
Враховано в іншій редакції  1) створення належних умов для діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів державної влади, Національного банку України, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій в Україні, місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено місто Київ;
 
    -36- Ключковський Ю.Б.
У пункті 1 частини 1 статті 4 слова "центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, Національного банку України" замінити словами "центральних органів державної влади".
 
Враховано    
27. 2) вирішення питань, пов’язаних з розміщенням та функціонуванням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які утворюються Кабінетом Міністрів України, а також офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій в Україні;
 
-37- Герасимчук В.В.
У пункті 2 частини першої статті 4 проекту слова "які утворюються Кабінетом Міністрів України" виключити.
 
Відхилено   2) вирішення питань, пов’язаних з розміщенням та функціонуванням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які утворюються Кабінетом Міністрів України, а також офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій в Україні;
 
    -38- Супруненко О.І.
Пункт 2) частини першої статті 4 проекту викласти в редакції:
"2) вирішення питань, пов’язаних з розміщенням та функціонуванням органів державної влади, які утворюються Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, а також дипломатичних представництв, консульств іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні";
 
Враховано в п. 1   
    -39- Матвієнко А.С.
В пункті 2 частини першої ст.4 вилучити словосполучення "та функціонування".
 
Відхилено    
28. 3) надання на договірних засадах комунальних, інженерних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг державним органам, офіційним представництвам іноземних держав і міжнародних організацій, розміщених у місті Києві;
 
   3) надання на договірних засадах комунальних, інженерних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг державним органам, офіційним представництвам іноземних держав і міжнародних організацій в Україні, розміщених у місті Києві;
 
29. (Пункт 4 ч. 1 статті 4 виключено)
(Пункт 5 ч. 1 статті 4 виключено)
(Пункт 6 ч. 1 статті 4 виключено)
 
-40- Губський Б.В.
Доповнити частину першу статті 4 проекту Закону пунктом 4 такого змісту:
" 4) виконання інших функцій міста Києва, передбачених у законодавстві України, специфічних для функціонування Києва як столиці держави, в межах законодавства України".
 
Відхилено      
    -41- Логвиненко О.С.
Частину 1 статті 4 доповнити новим пунктом 4 наступного змісту:
"4) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення;"
 
Відхилено    
    -42- Герасимчук В.В.
Доповнити частину першу статті 4 проекту пунктами 4, 5, 6 наступного змісту:
" 4) взаємодія з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм та проектів, що зачіпають інтереси столиці;
 
Відхилено    
    -43- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
У пункті 3 частини 1 статті 4 після слів "міжнародних організацій" доповнити словами "в Україні".
5) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення;
6) виконання інших функцій міста Києва, передбачених у законодавстві України, специфічних для функціонування Києва як столиці держави, в межах законодавства України."
 
Враховано    
    -44- Супруненко О.І.
Статтю 4 проекту доповнити пунктами 4), 5) та 6) наступного змісту:
"4) взаємодія з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм та проектів, що зачіпають інтереси столиці;
5) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення;
6) виконання інших функцій міста Києва, передбачених у законодавстві України, специфічних для функціонування Києва як столиці держави, в межах законодавства України";
 
Відхилено    
    -45- Борисов В.Д.
Доповнити частину 1 пунктами 4 та 5.
"4) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам’яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення.
5) створення належних умов для діяльності підприємств, установ та організацій соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства, що надають послуги громадянам, в тому числі з інших регіонів України та іноземних держав, а також забезпечення проведення заходів загальнодержавного та міжнародного характеру."
 
Відхилено    
30. 2. Здійснення столичних функцій забезпечується органами місцевого самоврядування у місті Києві з урахуванням пропозицій органів виконавчої влади та гарантується державою.
 
-46- Губський Б.В.
Частину другу статті 4 проекту закону викласти в редакції:
"2. Здійснення столичних функцій забезпечується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у місті Києві та гарантується державою".
 
Відхилено   2. Здійснення столичних функцій забезпечується органами місцевого самоврядування у місті Києві з урахуванням пропозицій органів виконавчої влади та гарантується державою.
 
    -47- Супруненко О.І.
Частину другу статті 4 проекту викласти в редакції:
"2. Здійснення столичних функцій забезпечується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у місті Києві та гарантується державою";
 
Відхилено    
    -48- Ключковський Ю.Б.
У частині 2 статті 4 слова "органів виконавчої влади" замінити словами "Київської міської державної адміністрації".
 
Відхилено    
31. Стаття 5. Статут територіальної громади міста Києва
 
-49- Бондаренко В.Д.
Викласти ст. 5 Проекту у новій редакції такого змісту:
"Стаття 5. Статут територіальної громади міста Києва
Форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Києва, органами та посадовими особами місцевого самоврядування у місті Києві, особливості управління комунальною власністю міста Києва та формування і виконання місцевих бюджетів, а також система місцевого самоврядування та статус органів самоорганізації населення у місті Києві відповідно до цього та інших законів України визначаються Статутом територіальної громади міста Києва, який приймається кваліфікованою більшістю Київської міської ради та підлягає реєстрації в Міністерстві юстиції України."
 
Відхилено див. статті 92, 141 та 146 КУ)  Стаття 5. Статут територіальної громади міста Києва
 
32. 1. З метою врахування особливостей функціонування міста Києва як столиці України, на підставі цього Закону, Київська міська рада затверджує Статут територіальної громади міста Києва, який підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.
 
-50- Супруненко О.І.
Статтю 5 проекту викласти в редакції:
"Стаття 5. Статут територіальної громади міста Києва.
З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування в місті Києві як столиці України, Київська міська рада на основі Конституції України та в межах цього Закону приймає Статут територіальної громади міста Києва, який підлягає державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України".
 
Враховано частково повторення ч. 1 ст. 19 ЗУ про МС)  1. З метою врахування особливостей функціонування міста Києва як столиці України на підставі цього Закону Київська міська рада затверджує Статут територіальної громади міста Києва, що підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.
 
    -51- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
В частині 1 статті 4 слово "реєстрації" замінити словами "державній реєстрації".
 
Враховано    
33. Розділ ІІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ
 
   Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ
 
34. Стаття 6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві
 
   Стаття 6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві
 
35. 1. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті Києві ради та їх виконавчі органи.
 
-52- Матвієнко А.С.
Абзац перший частини першої ст.6 викласти у такій редакції:
"Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду її виконавчі органи, відповідно до закону України "Про місцеве самоврядування" та цього Закону.
Межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів, визначаються Київською міською радою за пропозицією відповідних районних у місті Києві рад.".
 
Відхилено див. Рішення Конституційного Суду України від 25.12. 2003 21-рп/2003 та 13.10.2005 року № 9-рп/2005)  1. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні у місті Києві ради та їх виконавчі органи.
 
36. Особливістю організації місцевого самоврядування в місті Києві є розподіл повноважень між Київською міською радою та районними в місті Києві радами, визначений цим Законом.
 
-53- Герасимчук В.В.
Виключити абзац другий частини першої статті 6 проекту, як такий, що суперечить частині третій статті 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Рішенню Конституційного Суду України від 09.02.2000 №1-рп/2000, якими встановлено, що осяг і межі повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів визначаються відповідними міськими радами за узгодженням з районними у містах радами з урахуванням загальноміських інтересів та колективних потреб територіальних громад районів у містах.
 
Відхилено див. Рішення Конституційного Суду України від 25.12. 2003 21-рп/2003 та 13.10.2005 року № 9-рп/2005)  Особливістю організації місцевого самоврядування у місті Києві є розподіл повноважень між Київською міською радою та районними в місті Києві радами, їх виконавчими органами, визначеними цим Законом.
 
    -54- Губський Б.В.
Абзац другий частини першої статті 6 проекту Закону виключити.
 
Відхилено (див попереднє обґрунтування)   
    -55- Супруненко О.І.
Статтю 6 проекту викласти в редакції:
"Стаття 6. Здійснення місцевого самоврядування в місті Києві.
1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування в місті Києві, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада міста Києва.
2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою міста Києва шляхом участі у місцевому референдумі, обранні депутатів Київської міської ради, районних у місті Києві рад та Київського міського голови, організації та участі у зборах громадян за місцем проживання, ініціюванні розгляду у Київській міській раді та районних в місті Києві радах питань місцевого значення, створенні органів самоорганізації населення.
3. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою міста Києва і через Київську міську раду, районні у місті Києві ради та їх виконавчі органи".
 
Відхилено (повторення норм КУ та ЗУ про МС)   
    -56- Матвієнко А.С.
Виключити абзац другий частини першої ст.6 , як такий, що не відповідає Конституції України та суперечить рішенню Конституційного Суду України №1-рп/2000 від 09.02.2000
 
Відхилено див. Рішення Конституційного Суду України від 25.12. 2003 21-рп/2003 та 13.10.2005 року № 9-рп/2005)   
37. 2. Виконавчу владу у місті Києві здійснює Київська міська державна адміністрація.
 
-57- Боднар-Петровська О.Б.
Абзац 1 частини другої статті 6 виключити.
 
Враховано      
    -58- Льовочкіна Ю.В.
Законопроект, який розглядається, передбачає наявність у столиці держави так званого "двоголового" варіанту організації влади, як у місті (міський голова, голова міської державної адміністрації), так і у районах міста (голова районної ради та голова виконавчого комітету), що вже було в місті Києві і призводило до нескінчених конфліктів та криз.
 
Враховано частково    
38. Особливістю виконавчої влади у місті Києві є виконання Київською міською державною адміністрацією контрольно-наглядових та координаційних функцій.
 
-59- Герасимчук В.В.
Частину другу статті 6 проекту викласти у редакції такого змісту:
"2. Київська міська та районні в місті Києві ради формують власні виконавчі органи на базі відповідних державних адміністрацій, які паралельно виконують функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.
Київська міська державна адміністрація та районні у місті Києва державні адміністрації є єдиними в організаційному відношенні органами, які виконують функції виконавчих органів Київської міської ради та районних у місті Києві рад та паралельно функції місцевих органів виконавчої влади.
Київську міську державну адміністрацію очолює особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України.
Районну у місті Києві державну адміністрацію очолює особа, обрана головою районної у місті Києві ради, яка Президентом України призначається на посаду голови районної у місті Києві державної адміністрації за поданням голови Київської міської державної адміністрації.
 
Відхилено   2. Особливістю виконавчої влади у місті Києві є виконання Київською міською державною адміністрацією контрольно-наглядових та координаційних функцій.
 
    -60- Губський Б.В.
Частину другу статті 6 проекту закону викласти в редакції:
"2. Київська міська рада формує власний виконавчий орган на базі Київської міської державної адміністрації, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.
Київська міська державна адміністрація є єдиним в організаційному відношенні органом, який виконує функції виконавчого органу Київської міської ради та паралельно функції місцевого органу виконавчої влади.
Київську міську державну адміністрацію очолює особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України.
Районні в місті Києві ради формують власні виконавчі органи на базі відповідних державних адміністрацій, які паралельно виконують функції державної виконавчої влади, та є єдиними в організаційному відношенні органами, що виконують функції виконавчих органів районних у місті Києві рад та паралельно функції місцевих органів виконавчої влади.
Районну у місті Києві державну адміністрацію очолює особа, обрана головою районної у місті Києві ради, яка Президентом України призначається на посаду голови районної у місті Києві державної адміністрації".
(Зазначеною пропозицією враховано правову позицію Конституційного Суду України, висловлену у рішенні від 25.12.2003 р. N 21-рп/2003 та рішенні від 13.10.2005 р. N 9-рп/2005.)
 
Відхилено    
    -61- Льовочкіна Ю.В.
Законопроектом обмежуються повноваження Київської міської державної адміністрації лише наглядовими та координаційними функціями, що матиме наслідком фактичне унеможливлення здійснення державою виконавчої влади у столиці України, призведе до фактичного створення додаткового державного органу здійснення загального нагляду з досить обмеженими можливостями для цього.
 
Враховано частково    
    -62- Матвієнко А.С.
Частину 2 ст. 6 привести у відповідність до вимог статті 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" згідно якої, місцеві державні адміністрації здійснюють державний контроль у сферах визначених даною статтею Закону.
 
Враховано    
39. Галузеві повноваження виконавчої влади в місті Києві, передбачені статтями 17-27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, здійснюються виконавчими органами Київської міської та районних у місті Києві рад з урахуванням особливостей визначених цим Законом.
 
-63- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Абзац третій частини 2 ст. 6 викласти у такій редакції:
"Галузеві повноваження виконавчої влади в місті Києві, передбачені статтями 17-27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, здійснюються виконавчими органами Київської міської та районних у місті Києві рад з урахуванням особливостей розмежування повноважень між виконавчими органами Київської міської та районних у місті Києві рад."
 
Враховано   Окремі галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій, передбачені Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, здійснюються виконавчими органами Київської міської та районних у місті Києві рад з урахуванням особливостей розмежування повноважень між виконавчими органами Київської міської та районних у місті Києві рад.
 
    -64- Ключковський Ю.Б.
У абзаці другому частини 2 статті 6 слова "Галузеві повноваження виконавчої влади в місті Києві, передбачені статтями 17-27 Закону" замінити словами "Окремі галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій, передбачені Законом".
 
Враховано    
    -65- Матвієнко А.С.
Абзац другий частини 2 ст.6 вилучити.
 
Враховано частково    
40. У районах у місті Києві можуть створюватися структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації.
 
-66- Матвієнко А.С.
Абзац третій частини 2 ст. 6 викласти у такій редакції
"Порядок формування структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації здійснюється відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації".
 
Враховано в іншій редакції  У районах у місті Києві можуть створюватися структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації.
 
    -67- Семинога А.І.
У частині 2 статті 6 законопроекту абзац 4 виключити, оскільки суперечить Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яким не передбачено повноважень міських державних адміністрацій створювати структурні підрозділи в районах міста Києва.
 
Відхилено    
    -68- Ключковський Ю.Б.
Абзац третій частини 2 статті 6 виключити.
 
Відхилено    
    -69- Льовочкіна Ю.В.
Викликає застереження й запропонована ліквідація районних у місті Києві державних адміністрацій, що у разі реалізації таких змін може негативно позначитись на виконанні Києвом важливих столичних функцій при фактичній відсутності можливості впливу держави на вирішення відповідних питань.
 
Враховано частково    
    -70- Логвиненко О.С.
Частину 2 статті 6 викласти у такій редакції:
"Київська міська державна адміністрація виконує повноваження в межах, визначених цим Законом.
У районах у місті Києві можуть створюватися структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації".
 
Враховано в іншій редакції   
    -71- Олійник В.С.
Статтю 6 викласти в такій редакції:
"1. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні у місті Києві ради та їх виконавчі органи. Особливістю організації місцевого самоврядування у місті Києві є розподіл повноважень між: Київською міською радою та районними у місті Києві радами, їх виконавчими органами, визначеними цим Законом.
2.Особливістю виконавчої влади у місті Києві є виконання Київською міською державною адміністрацією контрольно-наглядових та координаційних функцій.
Галузеві повноваження виконавчої влади у місті Києві, передбачені ст. ст. 17-27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, здійснюється виконавчими органами Київської міської та районними у місті Києві рад з урахуванням особливостей, визначеними цим Законом".
 
Враховано    
    -72- Губський Б.В.
Розділ ІІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ пропонується доповнити статтею
"Основні форми здійснення місцевого самоврядування", яку викласти в такій редакції:
"1. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи.
2. Члени територіальної громади мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у Київській міській раді та районних у місті Києві радах питання місцевого значення, створювати органи самоорганізації населення".
 
Відхилено (повторення норм КУ та ЗУ про МС)   
41. Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві
 
   Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві
 
42. 1. Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:
 
-73- Логвиненко О.С.
Статтю 7 викласти у наступній редакції:
"Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:
територіальну громаду;
міську раду;
міського голову;
виконавчі органи міської ради;
районні ради;
виконавчі органи районних рад;
органи самоорганізації населення."
 
Враховано частково   1. Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:
 
43. територіальну громаду міста;
 
-74- Боднар-Петровська О.Б.
У частині першій статті 7 проекту слова "територіальну громаду міста" замінити словами "територіальну громаду міста Києва".
 
Враховано   територіальну громаду міста Києва;
 
44. Київського міського голову;
 
   Київського міського голову;
 
45. Київську міську раду;
 
   Київську міську раду;
 
46. виконавчі органи Київської міської ради;
 
-75- Супруненко О.І.
У частині першій статті 7 проекту слова "виконавчі органи Київської міської ради" замінити словами: "виконавчий орган Київської міської ради".
 
Відхилено   виконавчі органи Київської міської ради;
 
47. районні у місті Києві ради;
 
   районні у місті Києві ради;
 
48. виконавчі органи районних у місті Києві рад;
 
   виконавчі органи районних у місті Києві рад;
 
49. органи самоорганізації населення.
(Статтю 8 виключено –
повторення ч. 1 статті 6)
 
-76- Герасимчук В.В.
У проекті безпідставно виключено статтю 8 чинного Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ", яка закріплює та розкриває визначені Конституцією України основні форми здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Києва.
Тому, пропонується доповнити проект статтею наступного змісту:
"Основні форми здійснення місцевого самоврядування
1. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи.
2. Члени громади мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого самоврядування, створювати органи територіальної самоорганізації населення.
3. Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України зупиняються в установленому законом порядку з одночасним зверненням до суду."
 
Відхилено повторення норм КУ та ЗУ про МС, та ч.1 ст.6 цього ЗУ)  органи самоорганізації населення.
 
50. Стаття 8. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження
 
   Стаття 8. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження
 
51. 1. У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування - Київська міська рада, районні в місті Києві ради, які є юридичними особами.
 
   1. У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування - Київська міська рада, районні у місті Києві ради, які є юридичними особами.
 
52. 2. Порядок формування та повноваження міської, районних у місті Києві рад визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, передбаченими цим Законом.
 
-77- Супруненко О.І.
Частину другу статті 8 проекту викласти в редакції:
"2. Порядок формування та повноваження Київської міської ради та районних у місті Києві рад визначаються законами України".
 
Враховано в іншій редакції  2. Порядок формування та повноваження міської, районних у місті Києві рад визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами з особливостями, передбаченими цим Законом.
 
    -78- Ключковський Ю.Б.
У абзаці другому частини 2 статті 6 слова "Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"" замінити словами "Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами".
 
Враховано    
53. Стаття 9. Виконавчі органи Київської міської та районних у місті Києві рад
 
-79- Супруненко О.І.
Статтю 9 проекту викласти в редакції:
"Стаття 9. Виконавчі органи Київської міської ради та районних у місті Києві рад.
1. Київська міська формує власний виконавчий орган на базі Київської міської державної адміністрації, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.
2. Київська міська державна адміністрація є єдиним в організаційному відношенні органом, який виконує функції виконавчого органу Київської міської ради та паралельно функції місцевого органу виконавчої влади.
3. Київську міську державну адміністрацію очолює особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України.
4. Районні в місті Києві ради формують власні виконавчі органи на базі відповідних державних адміністрацій, які паралельно виконують функції державної виконавчої влади, та є єдиними в організаційному відношенні органами, що виконують функції виконавчих органів районних у місті Києві рад та паралельно функції місцевих органів виконавчої влади.
5. Районну у місті Києві державну адміністрацію очолює особа, обрана головою районної у місті Києві ради, яка Президентом України призначається на посаду голови районної у місті Києві державної".
 
Відхилено   Стаття 9. Виконавчі органи Київської міської та районних у місті Києві рад
 
54. 1. Київська міська та районні в місті Києві ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті Києві радами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам.
 
   1. Київська міська та районні у місті Києві ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними у місті Києві радами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам.
 
55. Порядок формування та повноваження виконавчих органів Київської міської ради та районних у місті Києві рад визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, визначеними цим Законом
(Статтю 11 виключено)
 
-80- Герасимчук В.В.
Виключити абзац другий статті 9 проекту, оскільки дані правовідносини врегульовані статтею 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та їх наявність у проекті викличе правову колізію.
 
Відхилено див. Рішення Конституційного Суду України від 25.12. 2003 21-рп/2003 та 13.10.2005 року № 9-рп/2005)  Порядок формування та повноваження виконавчих органів Київської міської ради та районних у місті Києві рад визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, встановленими цим Законом.
2. До складу виконавчого комітету Київської міської ради входять за посадою Київський міський голова, його заступники, керуючий справами, а також можуть входити керівники самостійних відділів, управлінь, інших виконавчих органів Київської міської ради.
3. Керівники самостійних структурних підрозділів – юридичних осіб виконавчих органів Київської міської ради призначаються на посаду за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади. Кваліфікаційні вимоги до посад керівників самостійних структурних підрозділів – юридичних осіб встановлюються спільними наказами центрального органу виконавчої влади з питань державної служби та відповідного центрального органу виконавчої влади.
4. Висновки відповідного центрального органу виконавчої влади щодо призначення на посаду керівника самостійного структурного підрозділу – юридичної особи виконавчих органів Київської міської ради не пізніше десяти днів з дня порушення даного питання надсилаються Київському міському голові.
 
    -81- Матвієнко А.С.
Абзац перший частини першої ст.9 викласти у такій редакції: "Київська міська та районні в місті Києві ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті Києві радами.".
 
Враховано в іншій редакції   
    -82- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити статтю 9 після частини першої новою частиною другою такого змісту:
"2. До складу виконавчого комітету Київської міської ради входять за посадою Київський міський голова, його заступники, керуючий справами, а також можуть входити керівники самостійних відділів, управлінь, інших виконавчих органів Київської міської ради."
 
Враховано    
    -83- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити статтю 9 новою частиною третьою такого змісту:
"3. Керівники самостійних структурних підрозділів – юридичних осіб виконавчих органів Київської міської ради призначаються на посаду за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади. Кваліфікаційні вимоги до посад керівників самостійних структурних підрозділів – юридичних осіб встановлюються спільними наказами центрального органу виконавчої влади з питань державної служби та відповідного центрального органу виконавчої влади."
 
Враховано    
    -84- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити статтю 9 новою частиною четвертою такого змісту:
"4. Висновки відповідного центрального органу виконавчої влади щодо призначення на посаду керівника самостійного структурного підрозділу – юридичної особи виконавчих органів Київської міської ради не пізніше десяти днів з дня порушення даного питання надсилаються Київському міському голові."
 
Враховано    
    -85- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити статтю 9 новою частиною п’ятою такого змісту:
"5. Члени виконавчих комітетів Київської міської, районних в місті Києві рад, а також керівники самостійних структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської, районних в місті Києві рад на час перебування на своїх посадах зупиняють членство в політичних партіях."
 
Відхилено    
    -86- Ключковський Ю.Б.
Частину 5 статті 9 виключити.
 
Враховано    
    -87- Льовочкіна Ю.В.
Статтею 91 законопроекту передбачається, що Київська міська рада обирається за пропорційною системою за відкритими списками.
Не говорячи вже про те, що у законі жодним словом не пояснюється яка саме пропорційна система та які відкриті списки маються на увазі, ця норма прямо суперечить частині першій статті 141 Конституції України, відповідно до якої депутати міської ради обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
До того ж питання виборів мають вирішуватись у відповідному спеціальному законі, як того вимагає пункт 20 частини першої статті 92 Конституції України.
 
Відхилено    
56. Стаття 10. Особливості формування виконавчого комітету районної у місті Києві ради
 
-88- Герасимчук В.В.
Статтю 10 проекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 10. Особливості формування виконавчого комітету районної у місті Києві ради
 
    -89- Губський Б.В.
Статтю 10 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
57. 1. Виконавчий комітет районної у місті Києві ради утворюється відповідною районною у місті Києві радою за поданням голови виконавчого комітету районної у місті Києві ради з урахуванням положень Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні".
 
-90- Матвієнко А.С.
Частину першу ст.10 доповнити таким змістом: "Структура, чисельність та повноваження цього органу визначаються Київської міською радою за поданням Київського міського голови".
 
Відхилено   1. Виконавчий комітет районної у місті Києві ради утворюється відповідною районною у місті Києві радою за поданням голови виконавчого комітету районної у місті Києві ради з урахуванням положень Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" та з особливостями, визначеними цим Законом.
2. За рішенням ради голова районної у місті Києві ради може одночасно здійснювати повноваження голови виконавчого комітету відповідної районної у місті Києві ради.
3. До складу виконавчого комітету районної у місті Києві ради входять за посадою голова виконавчого комітету ради, його заступники, керуючий справами, а також можуть входити керівники самостійних відділів, управлінь, інших виконавчих органів районної у місті Києві ради.
 
    -91- Семинога А.І.
У частині 1 статті 10 законопроекту слова "голови виконавчого комітету районної у місті Києві ради" замінити словами "голови районної у місті Києві ради";
Відповідно до ст.51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" персональний склад виконавчого комітету затверджується головою районної у м.Києві ради й тому, вважаємо за доцільне передбачити у ст. 10 проекту норму про утворення виконавчого комітету районної у місті Києві ради відповідною радою за поданням голови районної у м.Києві ради.
 
Враховано в іншій редакції (див. ч. 2)   
    -92- Льовочкіна Ю.В.
Законопроект, який розглядається, передбачає наявність у столиці держави так званого "двоголового" варіанту організації влади, як у місті (міський голова, голова міської державної адміністрації), так і у районах міста (голова районної ради та голова виконавчого комітету), що вже було в місті Києві і призводило до нескінчених конфліктів та криз.
 
Враховано (див. ч. 2)   
    -93- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Частину першу статті 10 законопроекту доповнити словами "та з особливостями, визначеними цим Законом".
 
Враховано    
    -94- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити статтю 10 після частини першої новою частиною другою такого змісту:
"2. За рішенням ради голова районної у місті Києві ради може одночасно здійснювати повноваження голови виконавчого комітету відповідної районної у місті Києві ради."
 
Враховано    
    -95- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити статтю 10 після частини другої новою частиною третьою такого змісту:
"3. До складу виконавчого комітету районної в місті Києві ради входять за посадою голова виконавчого комітету ради, його заступники, керуючий справами, а також можуть бути керівники самостійних відділів, управлінь, інших виконавчих органів районної в місті Києві ради."
 
Враховано    
    -96- Ключковський Ю.Б.
У частині 3 статті 10 після слів
"за посадою" доповнити словами "голова районної у місті Києві ради,".
 
Відхилено    
58. Стаття 11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві
 
   Стаття 11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві
 
59. 1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві приймаються у порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
-97- Герасимчук В.В.
Статтю 11 проекту викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві
1. Київська міська рада та районні у місті Києві ради приймають нормативні та інші акти у формі рішень.
2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу Київської міської ради, районної у місті Києві ради включається Київський міський голова, голова районної у місті Києві ради, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
3. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, встановлених законом.
4. Рішення Київської міської ради, районної у місті Києві ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено Київським міським головою, головою районної у місті Києві ради і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень.
Рада зобов'язана на наступному пленарному засіданні повторно розглянути рішення.
Якщо рада відхилила зауваження Київського міського голови, голови районної у місті Києві ради і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.
5. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
6. Київський міський голова, голова районної у місті Києві ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
 
Відхилено повторення ст. 59 ЗУ про МС)  1. Акти Київської міської, районної у місті Києві ради, їх виконавчих органів та посадових осіб приймаються у порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
    -98- Боднар-Петровська О.Б.
Частину першу статті 11 проекту викласти в такій редакції:
"1. Акти Київської міської, районної у місті Києві ради, їх виконавчих органів та посадових осіб приймаються у порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"
 
Враховано    
60. 2. Нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, яке здійснюється після направлення актів у встановленому Законом порядку голові Київської міської державної адміністрації та територіальному органу Міністерства юстиції України для державної реєстрації, якщо такими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
 
-99- Губський Б.В.
Частину другу статті 11 викласти в редакції:
"Нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо відповідним органом чи посадовою особою не встановлено більш пізній строк введення цих нормативно-правових актів в дію".
 
Враховано в іншій редакції  2. Нормативно-правові акти, індивідуальні акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві, видані на виконання повноважень, визначених статтями 15 і 16 цього Закону, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
Індивідуальні акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві, що стосуються управління та розпорядження об’єктами комунальної власності та земельними ділянками набирають чинності не раніше закінчення терміну, встановленого частиною третьою статті 14 цього Закону.
3. Інші акти набирають чинності з дня їх видання, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
Стаття 12. Оприлюднення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві
1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві не пізніше п’яти робочих днів після їх підписання доводяться до відома населення шляхом оприлюднення у друкованому органі - офіційному бюлетені ради та на веб-сайті відповідної ради.
2. Київська міська, районні у місті Києві ради розміщують прийняті ними та їх виконавчими органами акти на власних веб-сайтах, які забезпечують цілодобовий та безкоштовний доступ громадян та обладнані пошуковими системами. Вимоги до веб-сайтів органів місцевого самоврядування у місті Києві встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 13. Офіційний бюлетень Київської міської, районної у місті Києві ради
1. Офіційний бюлетень Київської міської, районної у місті Києві ради є друкованим органом органів місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві.
2. Засновником офіційного бюлетеня Київської міської, районної у місті Києві є відповідна рада. За спільним рішенням декількох рад може випускатися офіційний бюлетень декількох органів місцевого самоврядування.
3. Офіційний бюлетень ради випускається в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
4. Публікації в офіційному бюлетені ради підлягають акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві, оголошення та звіти про закупівлі, інші оголошення публічного характеру.
5. Акти органів місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві вважаються оприлюдненими лише після їх публікації в офіційному бюлетені ради.
6. Офіційний бюлетень ради видається державною мовою.
7. Будь-яка пряма чи прихована реклама в бюлетені, у тому числі політична, не допускається.
8. Офіційний бюлетень ради розповсюджується шляхом передплати. Вартість передплати не може перевищувати собівартості випуску та розповсюдження бюлетеня.
9. Офіційний бюлетень ради безоплатно передається публічним бібліотекам міста.
 
    -100- Ключковський Ю.Б.
Частину 2 статті 11 викласти в такій редакції:
"2. Нормативно-правові акти, індивідуальні акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві, які видані на виконання повноважень, визначених статтями 15 і 16 цього Закону, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
Індивідуальні акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві, що стосуються управління та розпорядження об’єктами комунальної власності та земельними ділянками набирають чинності не раніше сплину терміну, визначеного ч. 4 статті 14 цього Закону.
 
Враховано    
    -101- Супруненко О.І.
Частину другу статті 11проекту викласти в редакції:
"2. Нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо відповідним органом чи посадовою особою не встановлено більш пізній строк введення цих нормативно-правових актів в дію".
 
Враховано в іншій редакції   
    -102- Семинога А.І.
Частину 2 статті 11 законопроекту викласти в такій редакції:
"2. Нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо такими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності."
Запропонований варіант частини 2 суперечить статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", якою передбачено порядок набрання чинності нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Втручання органів виконавчої влади, їх посадових осіб в діяльність органів місцевого самоврядування є порушенням ч. 2 ст. 71 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
Враховано в іншій редакції   
    -103- Матвієнко А.С.
Статтю одинадцять викласти у такій редакції:
"1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві приймаються у порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу Київської міської ради, районної у місті Києві ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
4. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, встановлених законом.
5.Київський міський голова, голова районної у місті Києві ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
6. Нормативно – правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою, посадовою особою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію".
 
Відхилено повторення ст. 59 ЗУ про МС)   
    -104- Олійник В.С.
3. У тексті пункту 2 статті 11 слова „голові Київської міської державної адміністрації та " виключити;
 
Враховано    
    -105- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Частину 2 статті 11 викласти двома частинами 2 і 3 в такій редакції:
"2. Нормативно-правові акти, індивідуальні акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві, які видані на виконання повноважень, визначених статтями 15 і 16 цього Закону, та акти про призначення на посади, що потребують погодження з центральними органами виконавчої влади, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
3. Інші акти набирають чинності з дня їх видання, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності."
 
Враховано частково    
    -106- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити проект новою статтею 13 такого змісту:
"Стаття 13. Оприлюднення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві.
1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві не пізніше п’яти робочих днів після їх підписання доводяться до відома населення шляхом оприлюднення у друкованому органі - офіційному бюлетені ради та на Інтернет-ресурсах, які рішенням відповідної ради визначені офіційними.
2. Київська міська, районні у місті Києві ради розміщують прийняті ними та їх виконавчими органами акти на власних Інтернет-ресурсах, які забезпечують цілодобовий та безкоштовний доступ громадян та обладнані пошуковими системами Вимоги до Інтернет-ресурсу встановлюються Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
    -107- Ключковський Ю.Б.
У частині 1 статті 12 слова "Інтернет-ресурсах, які рішенням відповідної ради визначені офіційними." замінити словами "Веб-сайті, який має інформаційний статус".
 
Враховано в іншій редакції   
    -108- Боднар-Петровська О.Б.
У частині 1 статті 12 слова "Інтернет-ресурсах, які рішенням відповідної ради визначені офіційними" замінити словами "Веб-сайті відповідної ради".
 
Враховано    
    -109- Ключковський Ю.Б.
У частині 2 статті 12 слова "Інтернет-ресурсах" замінити словами "Веб-сайті" у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -110- Боднар-Петровська О.Б.
У частині 2 статті 12 слова "Вимоги до Інтернет-ресурсу" замінити словами "Вимоги до Веб-сайтів органів місцевого самоврядування у м. Києві".
 
Враховано    
    -111- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити проект новою статтею 14 такого змісту:
"Стаття 14. Офіційний бюлетень Київської міської, районної у місті Києві ради
1. Офіційний бюлетень Київської міської, районної у місті Києві ради є друкованим органом органів місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві.
2. Засновником офіційного бюлетеня Київської міської, районної у місті Києві є відповідна рада. За спільним рішенням декількох рад може випускатися офіційний бюлетень декількох органів місцевого самоврядування.
3. Офіційний бюлетень ради випускається в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
4. Публікації в офіційному бюлетені ради підлягають акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві, оголошення та звіти про закупівлі, інші оголошення публічного характеру.
5. Акти органів місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві вважаються оприлюдненими лише після їх публікації в офіційному бюлетені ради.
6. Офіційний бюлетень ради видається державною мовою.
7. Будь-яка пряма чи прихована реклама в бюлетені, у тому числі політична, не допускається.
8. Офіційний бюлетень ради розповсюджується шляхом підписки. Вартість підписки не може перевищувати собівартості випуску бюлетеня.
9. Офіційний бюлетень ради безоплатно передається публічним бібліотекам міста."
У зв’язку з цим статті 13-32 вважати відповідно 15-34.
 
Враховано    
    -112- Ключковський Ю.Б.
У частині 8 статті 13 слово "підписки" замінити словом "передплати".
 
Враховано    
    -113- Ключковський Ю.Б.
У частині 8 статті 13 після слів "собівартості випуску" доповнити словами "та розповсюдження".
 
Враховано    
61. Стаття 12. Державна реєстрація актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві
 
-114- Герасимчук В.В.
Статтю 12 проекту виключити.
 
Враховано в іншій редакції  Стаття 14. Перевірка актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві на їх відповідність Конституції та законам України
 
    -115- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Назву статті 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Перевірка актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві на їх відповідність Конституції та законам України".
 
Враховано    
62. 1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві підлягають державній реєстрації, яка має повідомний характер.
 
-116- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Частину 1 статті 12 викласти в такій редакції:
"Перевірці підлягають акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві, зазначені в частині 2 статті 11 цього Закону.".
 
Враховано   1. Перевірці підлягають акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві, зазначені в частині другій статті 11 цього Закону.
 
63. 2. Державну реєстрацію актів Київської міської ради, Київського міського голови, районних у місті Києві рад та їх голів здійснює територіальний орган Міністерства юстиції України.
 
-117- Губський Б.В.
Статтю 12 проекту Закону виключити.
 
Враховано в іншій редакції     
    -118- Супруненко О.І.
Статтю 12 проекту пропонується виключити.
 
Враховано в іншій редакції    
    -119- Семинога А.І.
Статтю 12 законопроекту виключити.
Втручання органів виконавчої влади, їх посадових осіб в діяльність органів місцевого самоврядування є порушенням ч. 2 ст. 71 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
Враховано в іншій редакції   
    -120- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
В частині другій статті 12 законопроекту слово "територіальний" замінити словами "відповідний територіальний".
 
Враховано в іншій редакції   
64. 3. Для проведення державної реєстрації акта орган або посадова особа місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві протягом трьох днів з дня його прийняття подає територіальному органу Міністерства юстиції України оригінал та дві завірені ним копії акта, а також надсилає оригінал акта голові Київської міської державної адміністрації.
 
-121- Матвієнко А.С.
Частину третю ст.12 викласти у такій редакції: "Для проведення державної реєстрації акта орган або посадова особа місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві протягом трьох днів з дня його прийняття подає його територіальному органу Міністерства юстиції України."
 
Враховано в іншій редакції  2. Орган місцевого самоврядування чи посадова особа, що прийняли акт, зазначений у частині другій статті 11 цього Закону, в день виходу офіційного бюлетеня ради, в якому опубліковано такий акт, передають відповідний офіційний бюлетень ради та цей акт на електронних носіях голові Київської міської державної адміністрації.
 
    -122- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Після слів "…Міністерства юстиції України" слово "оригінал" замінити словами "дві завірені копії", а слово "оригінал", що перед словами "акта голові Київської міської державної адміністрації" - вилучити.
 
Враховано в іншій редакції   
    -123- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
В частині третій статті 12 законопроекту слово "оригінал" замінити словами "одну завірену копію".
 
Враховано в іншій редакції   
65. Не подаються для перевірки акти з кадрових питань (прийняття та звільнення з роботи, про відрядження та відпустки працівників тощо). Якщо у вищеназваних актах є і інші норми, такі акти обов’язково подаються для розгляду.
 
-124- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Друге речення після слів "інші норми" доповнити словами "… що законом визначені обов"язковими для реєстрації, то"
 
Враховано в іншій редакції     
    -125- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
В абзаці другому частини третьої статті 12 законопроекту перше речення доповнити словами "та актів з внутрішньої організації роботи".
 
Враховано в іншій редакції   
    -126- Боднар-Петровська О.Б.
Частину 2 статті 12 викласти в такій редакції:
"2. Орган місцевого самоврядування чи посадова особа, що прийняли акт, зазначений у частині другій статті 11 цього Закону, в день виходу офіційного бюлетеня ради, в якому опубліковано такий акт, передають відповідний офіційний бюлетень ради та цей акт на електронних носіях голові Київської міської державної адміністрації.".
 
Враховано    
    -127- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
В частині 2 статті 12 замінити першу частину першого речення:
"На перевірку до Київської міської державної адміністрації не подаються акти оперативно-розпорядчого характеру та персонального характеру, крім призначень на посади, які потребують погодження з центральними відповідними органами виконавчої влади"
Друге речення виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
66. 4. Державна реєстрація актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протягом трьох робочих днів з дня їх надходження до територіального органу Міністерства юстиції України.
 
-128- Матвієнко А.С.
Частину четверту ст.12 викласти у такій редакції: "Державна реєстрація актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено      
    -129- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Частину 4 статті 12 вилучити. Відповідно змінити нумерацію частин 5, 6 на 4, 5.
 
Враховано в іншій редакції   
67. 5. Після внесення акта до державного реєстру актів органів місцевого самоврядування територіальний орган Міністерства юстиції України перевіряє акт органу або посадової особи місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві на відповідність Конституції та законам України, про результати чого у десятиденний строк з моменту надходження акта для реєстрації повідомляє відповідний орган або посадову особу місцевого самоврядування, які його прийняли, та голову Київської міської державної адміністрації.
 
-130- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Частину 5 статті 12 вилучити. Відповідно змінити нумерацію частини 6 на 5.
 
Враховано      
68. 6. Голова Київської міської державної адміністрації протягом 15 днів з моменту отримання акта має право своїм розпорядженням зупинити дію цього акта з одночасним зверненням до суду з адміністративним позовом про визнання його незаконним.
 
-131- Матвієнко А.С.
Частину шосту ст.12 вилучити, у зв’язку з чим частину сьому вважати частиною шостою.
 
Відхилено   3. Голова Київської міської державної адміністрації протягом тридцяти календарних днів – для нормативно–правових актів та п’ятнадцяти днів - для інших актів з дня отримання акта може своїм розпорядженням зупинити його дію з мотивів його невідповідності Конституції та законам України та повідомити про це орган місцевого самоврядування.
4. Одночасно із зупиненням дії акта органу місцевого самоврядування голова Київської міської державної адміністрації звертається до суду з адміністративним позовом про скасування або визнання нечинним цього акта повністю чи окремих його положень. Судовий збір при цьому не справляється.
 
    -132- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Абзац 1 частини 6 статті 12 викласти в такій редакції:
"3. Голова Київської міської державної адміністрації протягом тридцяти календарних днів – для нормативно – правових актів та п’ятнадцяти днів - для інших актів, з дня отримання акта може своїм розпорядженням зупинити його дію з мотивів його невідповідності Конституції та/чи законам України та повідомити про це орган місцевого самоврядування."
 
Враховано    
    -133- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 6 статті 12 викласти в такій редакції:
"6. Голова Київської міської державної адміністрації має право своїм розпорядженням зупинити дію цього акта з одночасним зверненням до суду з адміністративним позовом про визнання його незаконним.".
Вилучення слів "протягом 15 днів з моменту отримання акта" вимагається тим, що в частині 2 статті 144 Конституції України йдеться про постійний, а не одноразовий контроль за законністю рішень органів місцевого самоврядування.
 
Відхилено    
    -134- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити статтю 12 після частини 6 новою частиною в такій редакції:
"4. Одночасно із зупиненням дії акта органу місцевого самоврядування голова Київської міської державної адміністрації звертається до суду з адміністративним позовом про скасування або визнання нечинним цього акта повністю чи окремих його положень. Судовий збір при цьому не справляється."
 
Враховано    
69. У разі відмови суду у задоволенні адміністративного позову голови Київської міської державної адміністрації за результатами розгляду справи по суті, або повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі, дія акта, що був оскаржений, відновлюється з моменту прийняття судом відповідного рішення.
 
-135- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Абзац 2 частини 6 статті 12 встановити частиною 5 цієї статті.
 
Враховано   5. У разі відмови суду у задоволенні адміністративного позову голови Київської міської державної адміністрації за результатами розгляду справи по суті або повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі, дія акта, що оскаржувався, відновлюється з дня прийняття судом відповідного рішення.
 
    -136- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
У абзаці 2 частини 6 статті 12 слова "що був оскаржений, відновлюється з моменту" замінити словами "що оскаржувався, відновлюється з дня".
 
Враховано    
70. 7. У разі виявлення невідповідності акта органу або посадової особи місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві Конституції чи законам України територіальний орган Міністерства юстиції України звертається до голови Київської міської державної адміністрації з пропозицією про зупинення дії цього акта з одночасним зверненням до суду з адміністративним позовом про визнання незаконним такого акта.
 
-137- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Частину 7 статті 12 вилучити
 
Враховано      
71. (Статтю 12 виключено)
 
-138- Герасимчук В.В.
Розділ ІІ пропонується доповнити новими статтями такого змісту:
"Здійснення управління районами в місті Києві
1. Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції, цього та інших законів України, рішень міської ради про управління районами міста.
2. Київська міська рада може передавати районним у місті радам у власність або в управління об'єкти комунальної власності міста Києва в порядку, передбаченому законами України."
 
Відхилено див. Рішення Конституційного Суду України від 25.12. 2003 21-рп/2003 та 13.10.2005 року № 9-рп/2005)     
    -139- Герасимчук В.В.
Президія Київської міської ради
1. Президія Київської міської ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають рекомендаційний характер.
2. До складу Президії ради входять Київський міський голова, заступник міського голови – секретар Київради, голови постійних комісій ради, голови або уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Президія діє на основі положення про неї, що затверджується Київською міською радою."
 
Відхилено суперечить п.1 ч. 2 т. 52 ЗУ про МС)   
    -140- Герасимчук В.В.
"Погоджувальна рада депутатських груп та фракцій Київської міської ради
1. Голови або уповноважені представники депутатських груп та фракцій Київради (від кожної по одному) утворюють Погоджувальну раду депутатських груп та фракцій Київради, яка є органом дорадчого, погоджувального характеру. В разі необхідності Погоджувальна рада вносить пропозиції з питань порядку денного, про раціональну організацію і планування роботи Київради та її органів, сприяє узгодженню позицій депутатів Київради у разі виникнення спірних питань у роботі Київради.
2. Головує на засіданні Погоджувальної ради Київський міський голова, заступник міського голови - секретар Київради, а в разі їх відсутності або відмови - інший член Погоджувальної ради, обраний більшістю голосів членів Погоджувальної ради."
 
Відхилено суперечить п.1 ч. 2 т. 52 та ч.12 ст. 46 ЗУ про МС)   
    -141- Супруненко О.І.
Розділ ІІ пропонується доповнити статтею в редакції:
"Стаття __. Здійснення управління районами в місті Києві
1.Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
2.Київська міська рада може передавати районним у місті Києві радам у власність або в управління об’єкти комунальної власності міста Києва в порядку передбаченому законами України".
 
Відхилено див. Рішення Конституційного Суду України від 25.12. 2003 21-рп/2003 та 13.10.2005 року № 9-рп/2005)   
    -142- Супруненко О.І.
Розділ ІІ пропонується доповнити статтею в редакції:
"Стаття __. Президія Київської міської ради.
1. Президія Київської міської ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають рекомендаційний характер.
2. До складу Президії ради входять Київський міський голова, заступник міського голови – секретар Київради, голови постійних комісій ради, голови або уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Президія діє на основі положення про неї, що затверджується Київською міською радою."
 
Відхилено суперечить п.1 ч. 2 ст. 52 ЗУ про МС)   
    -143- Супруненко О.І.
Розділ ІІ пропонується доповнити статтею в редакції:
"Стаття_. Секретаріат Київської міської ради.
1.Секретаріат Київської міської ради утворюється Київською міською радою для здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Київської міської ради, її органів, депутатів, депутатських фракцій Київської міської ради.
2.Секретаріат Київської міської ради сприяє здійсненню Київською міською радою взаємодії з її виконавчим органом та його структурними підрозділами, районними у місті Києві радами та їх виконавчими органами.
3.Структуру, чисельність, витрати на утримання секретаріату встановлюються Київською міською радою за поданням Київського міського голови.
4.Секретаріат Київської міської ради за посадою очолює заступник міського голови - секретар Київської міської ради.
5.Секретаріат Київської міської ради діє згідно з Положенням про нього, яке затверджується Київським міським головою за поданням заступника міського голови - секретаря Київради".
 
Відхилено    
72. Розділ ІІІ. РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ КИЄВІ ТА КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ
Стаття 13. Сфера компетенції районних у місті Києві рад
 
-144- Герасимчук В.В.
Розділ ІІІ проекту виключити.
 
Відхилено   Розділ ІІІ. РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ ТА КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ
Стаття 15. Сфера компетенції районних у місті Києві рад
 
    -145- Губський Б.В.
Статтю 13 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -146- Супруненко О.І.
Статтю 13 проекту пропонується виключити.
 
Відхилено    
    -147- Матвієнко А.С.
Статтю 13 викласти у такій редакції:
"Сфера компетенції районних у місті Києві рад.
Повноваження районних у містах рад та їх виконавчих органів визначаються Київською міською радою за узгодженням з районними у містах радами з урахуванням загальноміських інтересів та колективних потреб територіальних громад районів у містах."
 
Відхилено див. Рішення Конституційного Суду України від 25.12. 2003 21-рп/2003 та 13.10.2005 року № 9-рп/2005)   
73. 1. До відання районних у місті Києві рад у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:
 
-148- Омельченко О.О.
Пропоную частину 1 після слів "районних у місті Києві рад" доповнити словами "та їх виконавчих органів".
 
Враховано   1. До компетенції районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань щодо:
 
    -149- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
В частині 1 статті 13 слово "відання" замінити словом "компетенції".
 
Враховано    
    -150- Олійник В.С.
4. У статті 13 пункт 1 після слів "районних у місті Києві рад" доповнити словами "та їх виконавчих органів".
 
Враховано    
74. 1) загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільної освіти;
 
-151- Семинога А.І.
У частині 1 статті 13 законопроекту пункт 1 доповнити словами:
"шкіл-інтернатів широкого профілю, шкіл-інтернатів спеціального профілю";
Згідно чинного законодавства школи-інтернати є закладами загальної середньої освіти, яка відноситься до відання районних у м. Києві рад.
 
Відхилено   1) загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільної освіти;
 
75. 2) охорони здоров'я - первинної та профілактичної медико-санітарної допомоги, стоматологічної допомоги;
 
-152- Борисов В.Д.
Пункт 2 частини 1 викласти в такій редакції:
"Охорони здоров’я:
- первинна амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна допомога (лікарні широкого профілю, поліклініки та амбулаторії;
- програми медико-санітарної освіти (районні центри здоров’я)."
 
Враховано частково   2) охорони здоров'я - амбулаторно-поліклінічної допомоги, стоматологічної допомоги;
 
    -153- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
У підпункті 2 пункту 1 ст. 13 слова "первинної та профілактичної медико-санітарної допомоги" замінити словами "амбулаторно-поліклінічної допомоги".
 
Враховано    
    -154- Олійник В.С.
5. У пункті 1 статті 13 законопроекту підпункт 2 після слів "стоматологічної допомоги" доповнити словами " (лікарні широкого профілю, пологові будинки. Територіальні медичні об'єднання, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки; районні центри здоров 'я)".
 
Враховано в іншій редакції   
76. 3) культури, - закладів культури, крім тих, що віднесені до загальноміського рівня, культурні та мистецькі програми;
 
-155- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 3 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції:
"3) культури - закладів культури, крім віднесених до загальноміського рівня, культурні та мистецькі програми, інші заходи районного значення".
 
Враховано   3) культури - закладів культури, крім віднесених до загальноміського рівня, культурні та мистецькі програми, інші заходи районного значення;
 
    -156- Олійник В.С.
6. У пункті 1 статті 13 законопроекту в тексті підпункту 3 слова "віднесені до загальноміського рівня" замінити словами "відносяться до комунальної власності територіальної громади міста".
 
Відхилено    
77. 4) молодіжних програм, спортивних споруд загального користування, підтримки програм туризму та фізичної культури;
 
-157- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 4 частини 1 статті 13 доповнити словами: "дитячих та підліткових клубів за місцем проживання".
 
Враховано   4) молодіжних програм, спортивних споруд загального користування, підтримки програм туризму та фізичної культури, дитячих та підліткових клубів за місцем проживання;
 
    -158- Борисов В.Д.
Пункт 4 частини 1 доповнити наступними словами: "центри фізичної культури населення, дитячо-юнацькі спортивні школи всіх типів;"
 
Відхилено    
    -159- Боднар-Петровська О.Б.
Пункт 4 частини 1 викласти в такій редакції:
"4) молодіжних програм, спортивних споруд загального користування, центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", підліткових клубів за місцем проживання, фізкультурно-оздоровчої роботи. підтримки та реалізації міських програм розвитку фізичної культури та спорту;".
 
Враховано частково    
    -160- Олійник В.С.
7. У пункті 1 статті 13 законопроекту підпункт 4 після слів "фізичної культури" доповнити словами "клубів підлітків за місцем проживання".
 
Враховано    
78. 5) соціальної допомоги - територіальних центрів соціального обслуговування населення, програм соціальної допомоги, в тому числі забезпечення соціальним житлом;
 
   5) соціальної допомоги - територіальних центрів соціального обслуговування населення, програм соціальної допомоги, у тому числі забезпечення соціальним житлом;
 
79. 6) містобудування та архітектури: контролю за дотриманням правил забудови; надання пропозицій до Генерального плану міста; надання єдиних умов та обмежень забудови земельних ділянок;
 
-161- Боднар-Петровська О.Б.
Підпункт 6 частини 1 статті 13 законопроекту доповнити словами "організація та проведення громадського обговорення містобудівної документації, затвердження детальних планів територій"
 
Враховано   6) містобудування та архітектури: контроль за дотриманням місцевих правил забудови; надання пропозицій до Генерального плану міста; розробка та затвердження відповідно до Генерального плану міста Києва детальних планів територій, проектів забудови територій, проектів розподілу територій, надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок; погодження містобудівних обґрунтувань; організація та проведення громадських обговорень містобудівної документації; розробка та затвердження схем розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та малих архітектурних форм і контроль за їх дотриманням; розміщення зовнішньої реклами (за виключенням об’єктів, розміри яких перевищують 18 квадратних метрів);
 
    -162- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 6 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції:
"6) містобудування та архітектури: контролю за дотриманням місцевих правил забудови; надання пропозицій до Генерального плану міста; розробка та затвердження відповідно до Генерального плану міста Києва детальних планів територій, проектів забудови територій, проектів розподілу територій, надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок; погодження містобудівних обґрунтувань; організація та проведення громадських обговорень містобудівної документації; розробка та затвердження схем розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності і малих архітектурних форм та контроль за їх дотриманням; розміщення зовнішньої реклами (за виключенням об’єктів, розміри яких перевищують 18 кв.м);"
 
Враховано    
80. 7) контролю у сфері експлуатації житла;
 
-163- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 7 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції:
"7) житлового господарства: контролю у сфері експлуатації житла, ремонту та експлуатації житлового фонду району, переведення житлових приміщень у нежитлові; визначення виконавця житлово-комунальних послуг."
 
Враховано   7) житлового господарства: ремонту та експлуатації житлового фонду району, переведення житлових приміщень у нежитлові; визначення виконавця житлово-комунальних послуг; контролю у сфері експлуатації житла;
 
81. 8) озеленення та благоустрою території, організації місць відпочинку;
 
-164- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 8 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції:
"8) Озеленення території, організації місць відпочинку; розробка та затвердження правил благоустрою територій району та контроль їх виконанням; розміщення та утримання тимчасових споруд і малих архітектурних форм; розміщення зовнішньої реклами."
 
Враховано частково в п. 6  8) озеленення та благоустрій територій, організації забезпечення чистоти та порядку, організації місць відпочинку;
 
    -165- Омельченко О.О.
Пункт 8 частини 1 викласти в такій редакції:
"8) озеленення та благоустрій територій, організації забезпечення чистоти та порядку, організації місць відпочинку".
 
Враховано    
82. 9) ремонту та утримання між дворових заїздів;
 
-166- Омельченко О.О.
Пункт 9 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції:
"9) ремонту та утримання внутрішньо квартальних під’їздів та проїздів".
 
Враховано   9) ремонту та утримання внутрішньоквартальних під’їздів та проїздів;
 
83. 10) організації паркування автомобілів;
 
-167- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Після перших слів даного пункту "організації паркування" зазначити: "та стоянок автомобільного транспорту".
 
Враховано частково   10) організації паркування та стоянок транспортних засобів;
 
    -168- Омельченко О.О.
У пункті 10 частини 1 статті 13 слова "автомобільного транспорту" замінити словами "транспортних засобів".
 
Враховано    
84. 11) організації торгівлі на ринках;
 
-169- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 11 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції:
"11) контроль за організацією торгівлі на ринках".
 
Враховано   11) контролю за організацією торгівлі на ринках;
 
85. 12) управління комунальним майном, в т.ч. здача в оренду приміщень.
 
-170- Олійник В.С.
8. У пункті 1 статті 13 законопроекту підпункт 12 викласти в такій редакції:
"12) управління, користування та розпорядження на праві комунальної власності рухомим та нерухомим майном в тому числі житловим фондом, доходами місцевих бюджетів та іншими об'єктами, що належать або передані до комунальної власності територіальних громад районів у містах".
 
Враховано в іншій редакції  12) управління об’єктами комунальної власності територіальної громади району у місті Києві відповідно до закону;
13) передачі земельних ділянок у короткострокову оренду для розміщення малих архітектурних форм площею до 30 квадратних метрів, об’єктів благоустрою та зовнішньої реклами, легко збірно-розбірних конструкцій площею до 100 квадратних метрів, а також для встановлення збірно-розбірних гаражів у межах прибудинкових територій громадянам, які за станом здоров’я не можуть користуватися відкритими автостоянками чи гаражно-будівельними кооперативами;
14) видачі дозволів для здійснення перепланувань (переобладнань) квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирних житлових та нежитлових будинках.
 
    -171- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 12 частини 1 ст. 13 викласти в такій редакції:
"12) управління об’єктами комунальної власності територіальної громади району у місті Києві відповідно до закону".
 
Враховано    
    -172- Олійник В.С.
9. У статті 13 пункт 1 доповнити підпунктом 13 такого змісту:
"13) створення, перепрофілювання, реорганізація, ліквідація підприємств та організацій комунальної власності районів у містах в тому числі, що належать до сфери управління районних у містах рад та їх виконавчих органів".
 
Враховано в іншій редакції в п. 12   
    -173- Семинога А.І.
Частину 1 статті 13 законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
"13) спорту - дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
 
Відхилено    
    -174- Семинога А.І.
14) передача земельних ділянок в оренду для розміщення малих архітектурних форм площею до 50 кв.м., об’єктів благоустрою та зовнішньої реклами, легко збірно-розбірних конструкцій площею до 100 кв.м., а також для встановлення збірно-розбірних гаражів в межах прибудинкових територій громадянам, які за станом здоров’я не можуть користуватися відкритими автостоянками чи гаражно-будівельними кооперативами;
 
Враховано    
    -175- Семинога А.І.
15) видача дозволів для здійснення перепланувань (переобладнань) квартир та нежитлових приміщень в багатоквартирних житлових та нежитлових будинках";
ДЮСШ підпорядковуються районним управлінням освіти, що дає можливість займатися з дітьми в загальноосвітніх закладах безкоштовно. Засновниками шкіл є райони. Школи функціонують на базі комунальної власності районних громад.
З метою поліпшення надання послуг населенню у сфері торгівлі та врахування інших інтересів жителів районів міста Києва, пропонуємо віднести до відання районних у місті Києві рад вирішення питань щодо передачі земельних ділянок в оренду для розміщення малих архітектурних форм площею до 50 кв.м., об’єктів благоустрою та зовнішньої реклами, легко збірно-розбірних конструкцій площею до 100 кв.м., а також для встановлення збірно-розбірних гаражів в межах прибудинкових територій громадянам, які за станом здоров’я не можуть користуватися відкритими автостоянками чи гаражно-будівельними кооперативами, а також щодо видачі дозволів для здійснення перепланувань (переобладнань) квартир та нежитлових приміщень в багатоквартирних житлових та нежитлових будинках.
 
Враховано    
    -176- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 14) ч.1 статті 13 викласти в такій редакції:
"14) передача земельних ділянок в оренду на три роки для розміщення малих архітектурних форм площею до 30 кв.м., об’єктів благоустрою та зовнішньої реклами, легко збірно-розбірних конструкцій площею до 100 кв.м., а також для встановлення збірно-розбірних гаражів в межах прибудинкових територій громадянам, які за станом здоров’я не можуть користуватися відкритими автостоянками чи гаражно-будівельними кооперативами;"
 
Враховано    
    -177- Ключковський Ю.Б.
У пункті 14 частини 1 статті 13 слова "в оренду на три роки" замінити словами
"в короткострокову оренду".
 
Враховано    
86. Районні в місті Києві ради вирішують й інші питання, визначені Київською міською радою з наданням відповідних фінансових ресурсів.
 
-178- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Частину другу статті 13 пропоную викласти у такій редакції:
"2. Районні у місті Києві ради та їх виконавчі органи можуть вирішувати інші питання, у разі делегування таких повноважень Київською міською радою з наданням відповідних фінансових ресурсів"
 
Відхилено      
    -179- Омельченко О.О.
Частину другу статті 13 виключити.
 
Враховано    
    -180- Олійник В.С.
10. У статті 13 абзац 14 вважати пунктом 2 та викласти в такій редакції:
"2. Районні у місті Києві ради та їх виконавчі органи можуть вирішувати інші питання, у разі делегування таких повноважень Київською міською радою з наданням відповідних фінансових ресурсів".
 
Відхилено    
    -181- Ключковський Ю.Б.
Частину 2 статті 13 виключити.
 
Враховано    
87. Стаття 14. Сфера компетенції Київської міської ради
 
-182- Губський Б.В.
Статтю 14 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   Стаття 16. Сфера компетенції Київської міської ради
 
    -183- Супруненко О.І.
Статтю 14 проекту пропонується виключити.
 
Відхилено    
    -184- Матвієнко А.С.
Статтю 14 викласти у такій редакції:
"Додаткові права Київської міської ради, пов'язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій.
У зв'язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація, кожна в межах своєї компетенції, встановленої законами України, мають право:
1) встановлювати порядок утримання та експлуатації об'єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них території, правила благоустрою, торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального та іншого соціально-культурного обслуговування;
2) здійснювати управління об'єктами державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також частками (акціями, паями) акціонерних товариств, розташованих у місті Києві, які передаються до сфери управління Київської міської державної адміністрації у встановленому порядку;
3) встановлювати, за поданням відповідних центральних органів виконавчої влади, більш високі нормативи екологічної безпеки та плати за забруднення навколишнього природного середовища в місті, враховуючи підвищені вимоги до охорони довкілля столиці;
4) координувати діяльність підприємств всіх форм власності щодо енергопостачання споживачів з метою забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення міста.
5) припиняти право користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами у випадках, передбачених чинним законодавством України;
6) приймати рішення про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок та знесення самовільно збудованих будівель та споруд без відшкодування витрат, здійснених за час незаконного користування;
7) користуватися у встановленому порядку банками даних центральних органів виконавчої влади, використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку і комунікації, якщо це необхідно для виконання столичних функцій".
 
Відхилено    
88. 1. До відання Київської міської ради у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:
 
-185- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
В частині 1 статті 14 слово "відання" замінити словом "компетенції".
 
Враховано   1. До компетенції Київської міської ради та її виконавчих органів у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань щодо:
 
    -186- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
В частині 1 статті 14 після слів "Київської міської ради" доповнити словами "та її виконавчих органів".
 
Враховано    
    -187- Олійник В.С.
11. У статті 14 пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Київська міська рада приймає рішення з питань віднесених до її відання, які визначені даним Законом з урахуванням пропозиції районних у місті рад. До відання Київської міської ради у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:"
 
Відхилено    
89. 1) освіти - шкіл-інтернатів широкого профілю, шкіл-інтернатів спеціального профілю, професійно-технічної освіти;
 
-188- Борисов В.Д.
Пункт 1 частини 1 доповнити наступним текстом: "вищі навчальні заклади І- ІV рівня акредитації, міський Палац дітей та юнацтва, міський туристичний центр, центр моніторингу якості освіти".
 
Враховано частково   1) освіти - шкіл-інтернатів, позашкільних навчальних закладів загальноміського рівня;
 
    -189- Ключковський Ю.Б.
У пункті 1 частини 1 статті 14 слова "професійно-технічної освіти" виключити.
 
Враховано    
    -190- Семинога А.І.
У пункті 1 частини 1 статті 13 законопроекту слова "шкіл-інтернатів широкого профілю, шкіл-інтернатів спеціального профілю" виключити.
Зміни до статті 14 законопроекту вносяться в зв'язку з внесенням відповідних змін до статті 13.
 
Враховано в іншій редакції   
    -191- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 1 частини 1 статті 14 доповнити словами "позашкільних навчальних закладів загальноміського рівня".
 
Враховано    
90. 2) охорони здоров'я - стаціонарної медичної допомоги, швидкої медичної допомоги, спеціалізованої стоматологічної допомоги, спеціалізованої медичної допомоги;
 
-192- Борисов В.Д.
Пункт 2 частини 1 викласти в новій редакції:
"Охорони здоров’я:
- спеціалізована медична, амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна допомога (спеціалізовані лікарні, центральні лікарні, спеціалізовані медичні центри, пологові будинки, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, будинки дитини, станції переливання крові, станції швидкої медичної допомоги, спеціалізовані поліклініки, включаючи стоматологічні , диспансери, студентські поліклініки);
- санаторно-курортна допомога (санаторії для дітей та підлітків, в тому числі для хворих та туберкульоз);
- програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи, центри медичної статистики, бази спецмедпостачання, інформаційно-аналітичні центри, міські центри здоров’я, організації медичного транспорту, інші програми і заходи)."
 
Відхилено   2) охорони здоров'я - стаціонарної медичної допомоги, швидкої медичної допомоги, спеціалізованої стоматологічної допомоги, спеціалізованої медичної допомоги;
 
91. 3) спорту - дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
 
-193- Борисов В.Д.
Пункт 3 частини 1 доповнити текстом: "школи вищої спортивної майстерності, спортивні споруди загальноміського значення; підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості."
 
Враховано частково   3) спорту - дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних споруд загальноміського значення, програм розвитку фізичної культури та спорту;
 
    -194- Семинога А.І.
У частині 1 статті 13 законопроекту пункт 3 виключити.
Зміни до статті 14 законопроекту вносяться в зв'язку з внесенням відповідних змін до статті 13.
 
Відхилено    
    -195- Боднар-Петровська О.Б.
Пункт 3 частини 1 викласти в такій редакції:
"3) програм розвитку фізичної культури та спорту, фізкультурно-масових заходів міського рівня. розвитку міської спортивної матеріально-технічної бази, спортивних шкіл усіх типів, центрів олімпійської підготовки, збірних команд міста з видів спорту."
 
Враховано частково    
    -196- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 3 частини 1 статті 14 доповнити словами "спортивні споруди загальноміського значення".
 
Враховано    
92. 4) соціальної допомоги - будинків-інтернатів для осіб похилого віку, державні програми соціального захисту населення, участі в програмі забезпечення доступного житла;
 
-197- Боднар-Петровська О.Б.
В статті 14 частині 1. п.4) вилучити слова "державні програми соціального захисту населення"
 
Враховано   4) соціальної допомоги - будинків-інтернатів для осіб похилого віку, участі в програмі забезпечення доступного житла;
 
93. 5) місцевої пожежної служби;
 
-198- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 5 частини 1 статті 14 виключити.
 
Враховано      
94. 6) землеустрою - вирішення питань землевідведення, ведення земельно-кадастрової документації, надання пропозицій Київській міській державній адміністрації щодо змін цільового призначення земель;
 
-199- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
В пункті 6 частини 1 статті 14 слова "надання пропозицій Київській міській державній адміністрації щодо змін цільового призначення земель" замінити словами "затвердження змін цільового призначення земель після погодження з Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   5) землеустрою - вирішення питань землевідведення, ведення земельно-кадастрової документації (з передачею на реєстрацію уповноваженому органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів), затвердження змін цільового призначення земель після погодження з Кабінетом Міністрів України;
 
    -200- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
В пункті 6 частини 1 статті 14 після слів "ведення земельно-кадастрової документації" доповнити словами " (з передачею на реєстрацію уповноваженому органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів)".
 
Враховано    
95. 7) архітектури та містобудування: розробки та реалізації Генерального плану Києва, ведення містобудівної кадастру, встановлення правил забудови;
 
-201- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
В пункті 7 частини 1 статті 14 слова "розробки та реалізації Генерального плану Києва" замінити словами "розробки, затвердження та реалізації Генерального плану Києва та іншої містобудівної документації".
 
Враховано   6) містобудування та архітектури - розробка, затвердження та реалізація Генерального плану Києва, місцевих правил забудови; ведення містобудівного кадастру; надання висновків щодо містобудівних обґрунтувань; розміщення зовнішньої реклами (площею 18 квадратних метрів і більше);
 
    -202- Омельченко О.О.
Пункт 7 частини 1 статті 14 викласти в такій редакції:
"7) містобудування та архітектури: розробки, затвердження та реалізації Генерального плану Києва, місцевих правил забудови; ведення містобудівного кадастру; надання висновків щодо містобудівних обґрунтувань; розміщення зовнішньої реклами (площею 18 кв.м і більше)."
 
Враховано    
96. 8) культури: театрів, музейної справи, охорони культурної спадщини; культурних заходів;
 
-203- Борисов В.Д.
Пункт 8 частини 1 доповнити текстом: "школи естетичного виховання, центральні бібліотеки, Київський зоопарк, парки культури та відпочинку, театрально-концертні заклади, науково-методичні центри, центри творчості."
 
Враховано частково   7) культури - театрів, музейної справи, кінотеатрів, міських бібліотек, парків культури та відпочинку, центрів творчості; охорони культурної спадщини; культурних та мистецьких програм; культурно-мистецьких заходів;
8) туризму і курортів;
 
    -204- Боднар-Петровська О.Б.
Доповнити пункт 8 статті 14 словами "культурні та мистецькі програми".
 
Враховано в іншій редакції   
    -205- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 8 статті 14 розділу ІІІ викласти у такій редакції:
"8) культури: театрів, музейної справи, кінотеатрів, міських бібліотек, парків культури та відпочинку, центрів творчості; охорони культурної спадщини; культурних та мистецьких програм; культурно-мистецьких заходів;".
 
Враховано    
    -206- Омельченко О.О.
Доповнити пунктом 10 в такій редакції:
"10) туризму і курортів".
 
Враховано    
97. 9) соціально економічного розвитку - планування та інвестиційного розвитку території регіону, реалізації програм міжрегіональної кооперації та заходів з просторового розвитку;
 
   9) соціально економічного розвитку - планування та інвестиційного розвитку території регіону, реалізації програм міжрегіональної кооперації та заходів з просторового розвитку;
 
98. 10) організації міського громадського транспорту;
 
   10) організації міського громадського транспорту;
 
99. 11) ведення міського архіву;
 
   11) ведення міського архіву;
 
100. 12) будівництва, ремонту та утримання доріг місцевого значення, вулиць, площ (крім ремонту та утримання між дворових заїздів), організації дорожнього руху на них;
 
   12) будівництва, ремонту та утримання доріг місцевого значення, вулиць, площ (крім ремонту та утримання міждворових заїздів), організації дорожнього руху на них;
 
101. 13) охорони навколишнього середовища, екологічних програм;
 
-207- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
В пункті 13 частини 1 статті 14 слова "навколишнього середовища" замінити словами "навколишнього природного середовища".
 
Враховано   13) охорони навколишнього природного середовища, екологічних програм;
 
102. 14) утримання кладовищ;
 
-208- Омельченко О.О.
Пункт 14 частини 1 викласти в такій редакції:
"14) організації та утримання місць поховань та організація надання ритуальних послуг;"
 
Враховано   14) організації та утримання місць поховань та організація надання ритуальних послуг;
 
103. 15) організації надання комунальних послуг – водопостачання, водовідведення, теплопостачання
 
-209- Омельченко О.О.
Пункт 15 частини 1 викласти в такій редакції:
"15) організації надання комунальних послуг;"
 
Враховано   15) організації надання та забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідного рівня та якості;
 
104. 16) утилізації відходів.
 
-210- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 16 частини 1 викласти в такій редакції:
"16) поводження з побутовими відходами та пов’язаними з цим послугами;"
 
Враховано   16) поводження з побутовими відходами та пов’язаними з цим послугами;
17) встановлення порядку організації паркування транспортних засобів;
18) внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі в управління Київської міської ради або продажу в комунальну власність територіальної громади міста Києва підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій.
 
    -211- Боднар-Петровська О.Б.
Доповнити пунктом 17 в такій редакції:
"17) організації паркування транспортних засобів;".
 
Враховано частково    
    -212- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Частину першу статті 14 доповнити пунктом 17 в такій редакції:
"17) встановлення порядку організації паркування транспортних засобів;".
 
Враховано    
    -213- Боднар-Петровська О.Б.
Доповнити пунктом 19 в такій редакції:
"19) забезпечення населення житлово комунальними послугами необхідного рівня та якості;".
 
Враховано в п. 14   
    -214- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 6 частини першої статті 25 перенести в статтю 14 (до компетенції Київської міської ради).
 
Враховано (з поправками О.Боднар)   
    -215- Боднар-Петровська О.Б.
У пункті 6 частини першої статті 25 законопроекту:
а) слово "вносить" замінити словом "внесення";
б) слова "до сфери управління Київської міської ради, передачі" замінити словами "в управління Київської міської ради,";
в) слова "чи районів у місті Києві" виключити.;
г) слова "або інших форм власності" виключити.
 
Враховано    
105. Київська міська рада вирішує й інші питання, віднесені законами до її повноважень.
 
-216- Льовочкіна Ю.В.
Законопроектом передбачається дріб'язкова деталізація розподілу повноважень між міською і районними в місті радами (аж до визначення форми надання стоматологічної допомоги тощо, статті 121 та 122), що обмежує конституційні гарантії місцевого самоврядування.
 
Відхилено   Київська міська рада вирішує й інші питання, віднесені законами до її повноважень.
 
106. Стаття 15. Питання, що належать до компетенції Київської міської державної адміністрації
 
-217- Губський Б.В.
Статтю 15 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   Стаття 17. Питання, що належать до компетенції Київської міської державної адміністрації
 
    -218- Супруненко О.І.
Статтю 15 проекту пропонується виключити.
 
Відхилено    
107. 1. До компетенції Київської міської державної адміністрації належить:
 
-219- Омельченко О.О.
В статті 15, частині 1 здійснити нумерування абзаців
 
Враховано   1. До компетенції Київської міської державної адміністрації належить:
 
    -220- Матвієнко А.С.
Абзац перший частини першої ст.15 вилучити.
 
Враховано частково    
108. перевірка стану додержання Конституції та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форми власності;
 
-221- Омельченко О.О.
В статті 15, частині 1, абзаці 2 вилучити слова "інших актів законодавства"
 
Враховано   1) перевірка стану додержання Конституції та законів України органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами;
 
    -222- Боднар-Петровська О.Б.
В статті 15, частині 1, абзаці 2 замінити слова "незалежно від форми власності" на "державної та комунальної власності"
 
Враховано в іншій редакції   
    -223- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Абзац другий частини першої статті 15 проекту Закону викласти в такій редакції:
"перевірка стану додержання Конституції та законів України, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами;".
 
Враховано    
109. прийняття рішень щодо об’єктів державної власності, що знаходяться у сфері її управління; використання та охорони земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;
 
   2) прийняття рішень щодо об’єктів державної власності, що знаходяться у сфері її управління; використання та охорони земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;
 
110. координація діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та сприяння у виконанні покладених на такі органи завдань.
 
-224- Куликов К.Б.
Доповнити абзацом такого змісту:
"бюджетне фінансування програм, що зачіпають інтереси столиці."
 
Відхилено   3) координація діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та сприяння у виконанні покладених на такі органи завдань;
4) інші повноваження місцевих державних адміністрацій, що не віднесені цим Законом до компетенції органів місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві чи їх виконавчих органів.
 
    -225- Ключковський Ю.Б.
Доповнити статтю 14 пунктом 4 в такій редакції:
"4) інші повноваження місцевих державних адміністрацій, які не віднесені цим Законом до компетенції органів місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві чи їх виконавчих органів."
 
Враховано    
111. Розділ ІV ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
 
-226- Супруненко О.І.
Назву Розділу ІV викласти в редакції:
"Функції та повноваження посадових осіб органів місцевого самоврядування"
 
Відхилено   Розділ ІV. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
 
112. Стаття 16. Київський міський голова
 
   Стаття 18. Київський міський голова
 
113. 1. Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів. Якщо за результатами першого туру голосування жоден з кандидатів не набирає більше половини голосів виборців, які прийняли участь в голосуванні, для визначення переможця проводиться другий тур голосування.
 
-227- Боднар-Петровська О.Б.
Замінити слово ""прийняли" – на слово "взяли".
 
Враховано   1. Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
Особливістю виборів Київського міського голови є те, що якщо за результатами першого туру голосування жоден з кандидатів не набирає більше половини голосів виборців, які взяли участь в голосуванні, для визначення переможця проводиться другий тур голосування відповідно до закону.
 
    -228- Герасимчук В.В.
Статтю 16 проекту викласти у редакції наступного змісту:
"Стаття 16. Київський міський голова
1. Київський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Києва і здійснює свої повноваження відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Закону.
2. Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
3. Повноваження Київського міського голови починаються з моменту оголошення Київською міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні Київської міської ради рішення про його обрання. Повноваження Київського міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії Київської міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до закону.
 
Відхилено повторення норм ЗУ про МС)   
114. 2. Повноваження Київського міського голови, визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з урахуванням особливостей, визначених цим законом.
 
-229- Супруненко О.І.
Статтю 16 викласти в редакції:
"Стаття 16. Київський міський голова
1. Київський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Києва і здійснює свої повноваження на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
2. Порядок обрання Київського міського голови визначається законами України".
 
Враховано в іншій редакції  2. Повноваження Київського міського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. Крім повноважень передбачених цим Законом, у зв'язку із забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій Київський міський голова має такі додаткові повноваження:
1) може брати участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва;
2) сприяє у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;
3) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - міста Києва;
4) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві державних органів, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;
5) бере участь у вирішенні питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Києва;
6) одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, у частині, що стосується життєдіяльності міста Києва, та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій в порядку, визначеному законом.
 
    -230- Матвієнко А.С.
Статтю 16 проекту викласти у редакції наступного змісту:
"Стаття 16. Київський міський голова
Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
Повноваження Київського міського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Законом.
 
Враховано частково    
    -231- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Частину 1 статті 16 викласти в такій редакції:
"1. Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
Особливістю виборів Київського міського голови є те, що якщо за результатами першого туру голосування жоден з кандидатів не набирає більше половини голосів виборців, які взяли участь в голосуванні, для визначення переможця проводиться другий тур голосування відповідно до закону."
 
Враховано    
    -232- Логвиненко О.С.
Текст статті 25 доцільно перенести до статті 16.
 
Враховано    
    -233- Матвієнко А.С.
Частину першу ст.25 викласти у такій редакції "Крім повноважень передбачених цим Законом".
 
Враховано    
    -234- Ключковський Ю.Б.
У пункті 1 частини третьої статті 16 законопроекту слова "бере участь" замінити словами "може брати участь".
 
Враховано    
    -235- Ключковський Ю.Б.
У пункті 2 частини третьої статті 16 законопроекту слова "бере участь" замінити словом "сприяє".
 
Враховано    
    -236- Ключковський Ю.Б.
Пункт 4 частини першої статті 25 перенесено в статтю 21 (до компетенції голови КМДА).
 
див. п.5 ч.3 ст.23   
    -237- Ключковський Ю.Б.
Пункт 6 частини першої статті 25 перенесено в статтю 14 (до компетенції Київської міської ради).
 
див. п.18 ч.1 ст.16   
    -238- Ключковський Ю.Б.
У пункті 5 частини третьої статті 16 законопроекту слово "погоджує" замінити словами "бере участь у вирішенні".
 
Враховано    
    -239- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 8 частини 3 статті 16 доповнити словами "в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -240- Ключковський Ю.Б.
У пункті 6 частини третьої статті 16 законопроекту слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "Законом".
 
Враховано    
115. Стаття 17. Секретар Київської міської ради
(Ч. 1 статті 14 виключено)
(Ч. 2 статті 14 виключено)
 
-241- Герасимчук В.В.
Статтю 17 проекту викласти в наступній редакції:
"Стаття 17. Заступник міського голови – секретар Київської міської ради
1. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради обирається Київською міською радою на строк повноважень ради за пропозицією Київського міського голови Київрадою з числа депутатів Київради шляхом таємного голосування і працює в Київській міській раді на постійній основі. Пропозиція щодо кандидатури заступника міського голови - секретаря Київської міської ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу Київської міської ради у разі, якщо:
1) на день проведення першої сесії Київської міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори Київського міського голови;
2) Київська міська рада не підтримала кандидатуру на посаду заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, запропоновану Київським міським головою;
3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Київської міської ради Київський міський голова не вніс кандидатуру на посаду заступника міського голови - секретаря Київської міської ради;
4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії заступника міського голови - секретаря Київської міської ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень Київський міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду заступника міського голови - секретаря Київської міської ради;
5) посада заступника міського голови - секретаря Київської міської ради стає вакантною під час вакантності посади Київського міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.
У разі якщо Київська міська рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури заступника міського голови - секретаря Київської міської ради вносить Київський міський голова.
2. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
3. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради здійснює функції та повноваження, передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
4. За рішенням Київської міської ради на заступника міського голови - секретаря ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю Київської міської ради та її органів."
 
Відхилено повторення норм ЗУ про МС)  Стаття 19. Секретар Київської міської ради
 
116. 1. Секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів таємним голосуванням на строк повноважень ради і здійснює функції та повноваження передбачені статтею 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
(Ч. 4 статті 14 виключено)
 
-242- Матвієнко А.С.
Статтю 17 викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Секретаріат Київської міської ради. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради
1. Київська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Київською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами в місті Києві.
2. Секретаріат Київської міської ради утворюється Київською міською радою. Його структура, чисельність та витрати на утримання встановлюються Київською міською радою за поданням Київського міського голови.
3. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
4. За рішенням Київської міської ради на заступника міського голови - секретаря ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю Київської міської ради та її органів.
 
Відхилено   1. Секретар Київської міської ради обирається, здійснює функції та повноваження відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
    -243- Герасимчук В.В.
Доповнити проект статтею наступного змісту:
"Секретаріат Київської міської ради
1. Секретаріат Київської міської ради утворюється рішенням Київською міською радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються Київською міською радою за поданням Київського міського голови.
2. Секретаріат Київської міської ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради, її органів, депутатів, депутатських груп та фракцій Київської міської ради, сприяє здійсненню Київською міською радою взаємодії з її виконавчим органом та його структурними підрозділами, районними у місті Києві радами.
3. Секретаріат Київської міської ради за посадою очолює заступник міського голови - секретар Київської міської ради.
4. Секретаріат Київської міської ради діє згідно з Положенням про нього, яке затверджується Київським міським головою за поданням заступника міського голови - секретаря Київради."
 
Відхилено    
    -244- Логвиненко О.С.
У статті 17 цифру "1" виключити та слово і цифру "статтею 50" виключити.
 
Враховано    
    -245- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Частину 1 статті 17 викласти в такій редакції:
"1. Секретар Київської міської ради обирається, здійснює функції та повноваження відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"."
 
Враховано    
117. Стаття 18. Голова районної у місті Києві ради
1. Голова районної у місті Києві ради обирається відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради.
 
   Стаття 20. Голова районної у місті Києві ради
1. Голова районної у місті Києві ради обирається відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради.
 
118. 2. Голова районної у місті Києві ради може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало більшість депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.
 
-246- Семинога А.І.
У частині 2 статті 18 законопроекту слова "більшість депутатів" замінити словами "дві третини депутатів";
Дані зміни вносяться з метою приведення у відповідність зі ст. 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
Відхилено   2. Голова районної у місті Києві ради може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало більшість депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.
 
    -247- Олійник В.С.
12. У статті 18 пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. У випадку порушення головою районної у місті Києві ради Конституції або Законів України, прав і свобод громадян, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень, він може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради. Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради."
 
Відхилено (ч.4 ст.55 ЗУ)   
119. 3. Крім повноважень, зазначених у частинах шостій та сьомій статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", голова районної у місті Києві ради:
 
-248- Герасимчук В.В.
Частину третю статті 18 проекту викласти в редакції наступного змісту:
"3. Повноваження голови районної у місті Києві ради визначаються цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України."
 
Відхилено   3. Крім повноважень, зазначених у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні", голова районної у місті Києві ради:
 
    -249- Супруненко О.І.
Частину третю статті 18 проекту пропонується виключити.
 
Відхилено    
    -250- Логвиненко О.С.
У частині 3 статі 18 слова і цифри "частинах шостій та сьомій статті 55" виключити.
 
Враховано    
120. 1) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду голови виконавчого комітету районної у місті Києві ради;
 
-251- Губський Б.В.
п. 1 частини третьої статті 18 проекту Закону пропонується виключити.
 
Враховано в іншій редакції  1) може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження голови виконавчого комітету відповідної районної у місті Києві ради;
 
    -252- Матвієнко А.С.
Пункт перший частини 3 ст.18 вилучити.
 
Враховано в іншій редакції   
    -253- Семинога А.І.
У частині 3 статті 18 законопроекту пункт 1 виключити.
Пункт 1 частини 3 статті 18 законопроекту не відповідає ст. 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
Враховано в іншій редакції   
    -254- Куликов К.Б.
"1) призначає на посаду та звільняє голову виконавчого комітету районної у місті Києві ради за погодженням Київського міського голови та після затвердження відповідною радою;"
 
Відхилено    
    -255- Олійник В.С.
У пункті З статті 18 підпункт 1 виключити
 
Враховано в іншій редакції   
    -256- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 1 частини 3 ст. 18 викласти в такій редакції:
"1) може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження голови виконавчого комітету відповідної районної у місті Києві ради;"
 
Враховано    
121. 2) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
 
   2) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
 
122. 3) представляє територіальну громаду району у місті Києві у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 
-257- Боднар-Петровська О.Б.
У пункті 3 частини 3 статті 18 законопроекту слова "територіальну громаду району у місті Києві" замінити словами "відповідну районну у місті Києві раду".
 
Враховано   3) представляє відповідну районну в місті Києві раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 
123. 4) укладає від імені територіальної громади району у місті Києві та районної у місті Києві ради договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
 
-258- Боднар-Петровська О.Б.
У пункті 4 частини 3 статті 18 законопроекту слова "територіальної громади району у місті Києві та" виключити.
 
Враховано   4) укладає від імені районної у місті Києві ради договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.
 
124. 4. При здійсненні наданих повноважень голова районної у місті Києві ради є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою району у місті Києві, підзвітним і відповідальним - перед відповідною радою.
 
-259- Герасимчук В.В.
Частину четвергу статті 18 проекту виключити.
 
Відхилено   4. При здійсненні наданих повноважень голова районної у місті Києві ради є підзвітним і відповідальним перед відповідною радою.
 
    -260- Матвієнко А.С.
Частину четверту ст.18 вилучити.
 
Відхилено    
    -261- Боднар-Петровська О.Б.
У частині 4 статті 18 законопроекту слова "підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою району у місті Києві," виключити.
 
Враховано    
125. 5. Голова районної у місті Києві ради не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою району у місті Києві на відкритій зустрічі з громадянами.
 
-262- Герасимчук В.В.
Частину п’яту статті 18 проекту виключити.
 
Відхилено   5. Голова районної у місті Києві ради не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед відповідною районною у місті Києві радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.
 
    -263- Ключковський Ю.Б.
Частину 5 статті 16 законопроекту доповнити словами ", а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін".
 
Враховано    
    -264- Матвієнко А.С.
Частину п’яту ст.18 вилучити.
 
Відхилено    
    -265- Боднар-Петровська О.Б.
У частині 5 статті 18 законопроекту слова "територіальною громадою району у місті Києві на відкритій зустрічі з громадянами" замінити словами "відповідною районною у місті Києві радою".
 
Враховано    
126. Стаття 19. Голова виконавчого комітету районної в місті Києві ради
 
-266- Герасимчук В.В.
Статтю 19 проекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 21. Голова виконавчого комітету районної у місті Києві ради
 
    -267- Губський Б.В.
Статтю 19 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -268- Супруненко О.І.
Статтю 19 проекту пропонується виключити.
 
Відхилено    
127. 1. Голова виконавчого комітету районної в місті Києві ради затверджується відповідною радою на строк повноважень ради за пропозицією голови районної у місті Києві ради більшістю депутатів від загального складу ради.
 
-269- Куликов К.Б.
"1. Голова виконавчого комітету районної в місті Києві ради затверджується відповідною радою на строк повноважень ради більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією голови районної у місті Києві ради та погодженням голови Київської міської адміністрації."
 
Відхилено   1. Голова виконавчого комітету районної у місті Києві ради обирається відповідною радою на строк повноважень ради за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу ради.
2. Голова виконавчого комітету районної у місті Києві ради обирається з числа осіб, що не є депутатами районної, районної в місті Києві, міської чи обласної ради (крім голови відповідної районної у місті Києві ради).
Депутат, обраний на посаду голови виконавчого комітету районної у місті Києві ради, і повноваження якого не припинено в установленому законом порядку, допускається до виконання обов'язків за такою посадою не раніше прийняття радою рішення про складення повноважень депутата районної, міської чи обласної ради.
 
    -270- Матвієнко А.С.
Частину першу ст.19 вилучити.
 
Відхилено    
    -271- Семинога А.І.
Частину 1 статті 19 законопроекту викласти в такій редакції:
"Виконавчий комітет районної у місті Києві ради очолює голова відповідної ради";
Зміни до частини 1 статті 19 законопроекту покращать якість управління теріторіальною громадою.
 
Відхилено    
    -272- Куликов К.Б.
"1. Голова виконавчого комітету районної в місті Києві ради призначається на посаду та звільняється головою районної у місті Києві ради за погодженням Київського міського голови, після затвердження відповідною радою, на строк повноважень ради більшістю депутатів від загального складу ради."
 
Відхилено    
    -273- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 19 викласти в такій редакції:
"1. Голова виконавчого комітету районної в місті Києві ради затверджується більшістю депутатів від загального складу ради, з числа осіб, що не є депутатом районної, міської чи обласної ради.",
оскільки необхідно дотримуватися принципів розподілу влад і на рівні місцевого самоврядування, а чіткіший розподіл повноважень і відповідальності, дозволить уникнути двовладдя в районах міста Києва.
 
Враховано    
    -274- Олійник В.С.
14. У статті 19 пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Виконавчий комітет районної у місті Києві ради очолює голова районної у місті Києві ради".
 
Враховано в іншій редакції   
    -275- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Частину 1 статті 19 викласти в такій редакції:
"1. Голова виконавчого комітету районної в місті Києві ради обирається відповідною радою на строк повноважень ради за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу ради."
 
Враховано    
    -276- Кармазін Ю.А.
Статтю 19 доповнити новою частиною 2 такого змісту:
"Депутат, призначений (обраний) на посаду голови виконавчого комітету районної в місті Києві ради, і повноваження якого не припинено в установленому законом порядку, допускається до виконання обов'язків за такою посадою не раніше прийняття радою рішення про складення повноважень депутата районної, міської чи обласної ради.".
Змінити подальшу нумерацію частин цієї статті.
 
Враховано    
    -277- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Статтю 19 доповнити новою частиною 2 такого змісту:
"2. Голова виконавчого комітету районної в місті Києві ради обирається з числа осіб, що не є депутатом районної, міської чи обласної ради (крім голови відповідної районної в місті Києві ради).
Депутат, обраний на посаду голови виконавчого комітету районної в місті Києві ради, і повноваження якого не припинено в установленому законом порядку, допускається до виконання обов'язків за такою посадою не раніше прийняття радою рішення про складення повноважень депутата районної, міської чи обласної ради."
Змінити подальшу нумерацію частин цієї статті.
 
Враховано    
128. 2. У разі звільнення з посади голови виконавчого комітету районної в місті Києві ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження голови виконавчого комітету районної в місті Києві ради до затвердження нового голови виконавчого комітету районної в місті Києві ради здійснює його заступник.
 
-278- Семинога А.І.
Частину 2 статті 19 законопроекту виключити.
Частина 2 статті 19 законопроекту не відповідає статті 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
Відхилено див. Рішення Конституційного Суду України від 25.12. 2003 21-рп/2003 та 13.10.2005 року № 9-рп/2005)  3. У разі звільнення з посади голови виконавчого комітету районної в місті Києві ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження голови виконавчого комітету районної у місті Києві ради до обрання нового голови виконавчого комітету районної у місті Києві ради здійснює його перший заступник.
4. Повноваження голови виконавчого комітету районної в місті Києві ради можуть бути припинені достроково шляхом прийняття рішення районної у місті раді:
1) за власною заявою;
2) у разі неналежного виконання головою виконавчого комітету своїх повноважень;
3) у зв’язку з неможливістю виконання ним своїх обов’язків;
4) за поданням Київського міського голови у разі порушення головою виконкому Конституції або законів України, прав і свобод громадян, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень, за згодою районної у місті Києві ради;
5) у разі його смерті.
Питання про дострокове припинення повноважень голови виконкому у зв’язку з неналежним виконанням ним своїх повноважень виноситься на засідання сесії районної у місті Києві ради не раніш як за п’ять робочих днів до її проведення за ініціативою не менш як третини складу ради чи міського голови. Рішення про дострокове припинення повноважень голови виконавчого комітету приймається більшістю складу ради після заслуховування звіту про його роботу. Неявка голови виконавчого комітету на засідання сесії ради не є підставою для нерозгляду та прийняття рішення по суті питання.
 
    -279- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
У частині другій статті 19 слово "заступник" замінити словами "перший заступник".
 
Враховано    
    -280- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
До статті 19 додати п.3.
3. Повноваження голови виконавчого комітету районної в місті Києві ради можуть бути припинені достроково шляхом прийняття рішення районної в місті раді:
1) за власною заявою;
2) у разі неналежного виконання головою виконавчого комітету своїх повноважень;
3) у разі його смерті;
4) у зв’язку з неможливістю виконання ним своїх обов’язків.
Питання про дострокове припинення повноважень голови виконкому у зв’язку з неналежним виконанням ним своїх повноважень виноситься на засідання сесії районної в місті Києві ради не раніше як за п’ять робочих днів до її проведення за ініціативою не менше як третини складу ради чи міського голови. Рішення про дострокове припинення повноважень голови виконавчого комітету приймається більшістю складу ради після за слухання звіту про його роботу. Неявка голови виконавчого комітету на засідання сесії ради не є підставою для не розгляду та прийняття рішення по суті питання.
 
Враховано (з поправками О.Боднар та К.Куликова)   
    -281- Боднар-Петровська О.Б.
У частині четвертій статті 19 пункт 3 (у разі його смерті) перенести в кінець переліку підстав дострокового припинення повноважень".
 
Враховано    
129. 4. Голова виконавчого комітету районної в місті Києві ради:
 
-282- Боднар-Петровська О.Б.
Змінити нумерацію частин 4-7 статті 19 на 3-6.
 
Враховано   5. Голова виконавчого комітету районної у місті Києві ради:
 
130. 1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
 
   1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
 
131. 2) організує в межах, визначених законодавством, роботу виконавчих органів ради;
 
-283- Омельченко О.О.
У п.2 слово "організує" замінити словом "організовує".
 
Враховано   2) організовує в межах, визначених законодавством, роботу виконавчих органів ради;
 
132. 3) підписує рішення виконавчого комітету ради;
 
   3) підписує рішення виконавчого комітету ради;
 
133. 4) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету районної в місті Києві ради;
 
   4) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету районної у місті Києві ради;
 
134. 5) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;
 
   5) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;
 
135. 6) здійснює керівництво виконавчим комітетом ради
 
   6) здійснює керівництво виконавчим комітетом ради;
 
136. 7) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з питань, що належать до відання виконавчих органів ради;
 
   7) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з питань, що належать до відання виконавчих органів ради;
 
137. 8) оприлюднює акти виконавчих органів ради;
 
   8) оприлюднює акти виконавчих органів ради;
 
138. 9) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності району;
 
   9) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності району;
 
139. 10) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
 
   10) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
 
140. 11) є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
 
   11) є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
 
141. 12) представляє виконавчий комітет районної в місті Києві ради у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 
   12) представляє виконавчий комітет районної у місті Києві ради у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 
142. 13) укладає від імені виконавчого комітету ради договори відповідно до законодавства;
 
   13) укладає від імені виконавчого комітету ради договори відповідно до законодавства;
 
143. 14) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.
 
-284- Олійник В.С.
15. У статті 19 пункт 4 доповнити підпунктом 15 такого змісту:
"15. здійснює повноваження передбачені Законом України "Про місцеві державні адміністрації"
 
Відхилено   14) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.
 
144. 5. Голова виконавчого комітету районної ради в місті Києві несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 
   6. Голова виконавчого комітету районної ради в місті Києві несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 
145. 6. При здійсненні наданих повноважень голова виконавчого комітету районної ради в місті Києві є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 
   7. При здійсненні наданих повноважень голова виконавчого комітету районної ради в місті Києві є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 
146. 7. Голова виконавчого комітету районної ради в місті Києві не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради голова виконавчого комітету районної ради зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.
 
-285- Куликов К.Б.
Доповнити новою частиною такого змісту:
"8. Повноваження голови виконавчого комітету районної в місті Києві ради можуть бути припинені достроково:
1) на прохання голови виконавчого комітету;
2) за рішенням районної у місті Києві ради у випадку неналежного виконання головою виконкому своїх повноважень;
3) за поданням Київського міського голови у випадку порушення головою виконкому Конституції або законів України, прав і свобод громадян, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень, за згодою районної у місті Києві ради."
 
Враховано у ч.4 цієї статті  8. Голова виконавчого комітету районної ради в місті Києві не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою. На вимогу не менш як половини депутатів відповідної ради голова виконавчого комітету районної ради зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.
 
147. Стаття 20. Заступник голови районної у місті Києві ради
 
-286- Матвієнко А.С.
Статтю 20 вилучити.
 
Відхилено   Стаття 22. Заступник голови районної у місті Києві ради
 
148. 1. Заступник голови районної у місті Києві ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.
 
-287- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Частину першу статті 20 законопроекту доповнити словами "за пропозицією голови районної у місті Києві ради".
 
Враховано   1. Заступник голови районної у місті Києві ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням за пропозицією голови районної у місті Києві ради.
 
149. 2. Повноваження заступника голови районної у місті Києві ради визначаються цим Законом, статтею 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України.
(Частину третю статті 15 виключено)
 
-288- Логвиненко О.С.
У частині 2 статті 20 слова і цифри "статтею 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" замінити словами "Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
Враховано   2. Повноваження заступника голови районної у місті Києві ради визначаються цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України.
 
150. Стаття 21. Голова Київської міської державної адміністрації
 
-289- Герасимчук В.В.
Статтю 21 проекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 23. Голова Київської міської державної адміністрації
 
    -290- Губський Б.В.
Статтю 21 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -291- Матвієнко А.С.
Статтю 21 вилучити.
 
Відхилено    
151. 1. Київську міську державну адміністрацію очолює голова, який призначається та звільняється на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
 
-292- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
У частині першій статті 21 законопроекту слова "та звільняється на посаду" замінити словами "на посаду та звільняється з посади".
 
Враховано   1. Київську міську державну адміністрацію очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
 
152. 2.Повноваження голови Київської міської державної адміністрації, а також підстави їх припинення визначаються законами України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
   2. Повноваження голови Київської міської державної адміністрації, а також підстави їх припинення визначаються законами України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
153. 3. Крім повноважень, зазначених у частині 2 цієї статті, у зв'язку з забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій голова Київської міської державної адміністрації має такі додаткові повноваження:
 
   3. Крім повноважень, зазначених у частині другій цієї статті, у зв'язку з забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій голова Київської міської державної адміністрації має такі додаткові повноваження:
 
154. 1) бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;
 
   1) бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;
 
155. 2) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - міста Києва;
 
   2) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - міста Києва;
 
156. 3) бере участь у вирішенні питань щодо розташування у місті Києві Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, Національного банку України, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються столичних функцій міста Києва
 
   3) бере участь у вирішенні питань щодо розташування у місті Києві Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, Національного банку України, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються столичних функцій міста Києва;
 
157. 4) дає згоду на призначення та звільнення керівників розташованих у місті Києві державних підприємств та територіальних органів міністерств та інших органів виконавчої влади;
 
   4) дає згоду на призначення та звільнення керівників розташованих у місті Києві державних підприємств та територіальних органів міністерств та інших органів виконавчої влади;
 
158. 5) погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Києва;
 
-293- Боднар-Петровська О.Б.
3. Пункт 5 частини третьої статті 21 проекту Закону слід виключити.
 
Враховано   5) подає Президенту України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України.
 
    -294- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 4 частини першої статті 25 перенести в статтю 21 (до компетенції голови КМДА).
 
Враховано    
159. Голова Київської міської державної адміністрації зупиняє акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві з мотивів їх невідповідності Конституції та законам України з одночасним зверненням до суду з адміністративним позовом про визнання їх незаконними.
 
-295- Семинога А.І.
Частину 4 статті 21 законопроекту виключити.
Не відповідає ч. 2 ст. 71 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (втручання органів виконавчої влади, їх посадових осіб в діяльність органів місцевого самоврядування є порушенням.)
 
Відхилено   4. Голова Київської міської державної адміністрації зупиняє акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві з мотивів їх невідповідності Конституції та законам України з одночасним зверненням до суду з адміністративним позовом про скасування або визнання нечинним цього акта повністю чи окремих його положень.
 
    -296- Олійник В.С.
У статті 21 абзац 9 виключити.
 
Відхилено    
    -297- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Продовжити нумерацію частин в цій статті – присвоїти їй № 4.
 
Враховано    
    -298- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
В частині 4 статті 21 слова "визнання їх незаконними" замінити словами "скасування або визнання нечинним цього акта повністю чи окремих його положень".
 
Враховано    
160. Стаття 22. Порядок зупинення актів місцевого самоврядування головою Київської міської державної адміністрації
 
-299- Герасимчук В.В.
Статтю 22 проекту виключити.
 
Враховано      
    -300- Губський Б.В.
Статтю 22 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
    -301- Супруненко О.І.
Статтю 22 проекту пропонується виключити.
 
Враховано    
    -302- Матвієнко А.С.
Статтю 22 вилучити.
 
Враховано    
    -303- Семинога А.І.
Статтю 22 законопроекту виключити.
Суперечить ст. 144 Конституції України, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Крім того, ст.ст.117, 162 Кодексу адміністративного судочинства України визначений порядок та процедура зупинення та оскарження нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії.
 
Враховано    
    -304- Боднар-Петровська О.Б.
Статтю 22 законопроекту виключити (дублює відповідні положення статті 12).
 
Враховано    
161. 1. Голова Київської міської державної адміністрації організовує юридичну експертизу актів місцевого самоврядування, отриманих ним відповідно до частини другої статті 11 цього Закону. Для проведення зазначеної експертизи актів розпорядчого характеру голова Київської міської державної адміністрації може залучати відповідний територіальний орган юстиції. Стосовно нормативних актів голова Київської міської державної адміністрації обов’язково враховує висновок відповідного територіального органу юстиції.
 
      
162. 2. Голова Київської міської адміністрації може зупинити дію акта місцевого самоврядування в такі строки:
 
      
163. для актів, що набирають чинності з дня їх прийняття, – не пізніш як на десятий день після отримання акта;
 
      
164. для актів, що набирають чинності пізніше від дня їх прийняття, однак не пізніше строку, зазначеного в абзаці другому цієї частини, – у строк, зазначений в абзаці другому цієї частини;
 
      
165. для актів, що набирають чинності пізніше від строку, зазначеного в абзаці другому цієї частини, – не пізніш як на третій день з дня набрання ними чинності.
 
      
166. 3. Голова Київської міської державної адміністрації в день прийняття рішення про зупинення акта місцевого самоврядування звертається до суду щодо скасування зазначеного акта.
 
-305- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 22 викласти в такій редакції:
"3. Голова Київської міської державної адміністрації зупиняє дію акту місцевого самоврядування з одночасним зверненням до суду щодо скасування зазначеного акта."
 
Враховано в іншій статті     
167. 4. Про зупинення акта місцевого самоврядування та звернення до суду голова Київської міської державної адміністрації невідкладно повідомляє орган, що прийняв зупинений акт, та відповідний територіальний орган юстиції.
 
      
168. 5. Зупинення акта місцевого самоврядування має наслідком зупинення дій, спрямованих на державну реєстрацію такого акта, а також зупинення виконання будь-якими органами, особами зупиненого акта, здійснення визначених цим актом повноважень.
 
      
169. Якщо голова Київської міської державної адміністрації в день зупинення акта місцевого самоврядування не звернувся з позовом до суду або якщо суд відмовив у відкритті провадження за цим позовом, рішення про зупинення акта втрачає чинність, а зазначений акт поновлює свою дію з дня, наступного після дня зупинення акта.
 
-306- Олійник В.С.
Статтю 22 виключити.
 
Враховано      
170. Стаття 23. Перший заступник, заступник голови Київської міської державної адміністрації
 
-307- Герасимчук В.В.
Статтю 23 проекту викласти у редакції наступного змісту:
"Стаття 23. Перший заступник, заступники голови Київської міської державної адміністрації
Перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад Київським міським головою за погодженням відповідно з Президентом України та Кабінетом Міністрів України. Призначення та звільнення з посад заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Київський міський голова погоджує з Київською міською радою.
 
Відхилено   Стаття 24. Перший заступник, заступник голови Київської міської державної адміністрації
 
171. 1. Перший заступник та заступник голови Київської міської державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою Київської міської державної адміністрації за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
 
-308- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 23 викласти в такій редакції:
"1. Перший заступник та заступник голови Київської міської державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою Київської міської державної адміністрації.",
необхідність виключення слів "за погодженням з Кабінетом Міністрів України" викликана тим, що відповідно до частини 3 статті 118 Конституції України склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій, а це означає, що Конституція України не передбачає участі Кабінету Міністрів України у формуванні складу відповідних місцевих органів виконавчої влади, у тому числі й погодження з Кабінетом Міністрів України призначення на посади першого заступника та заступників голів місцевих державних адміністрацій.
 
Відхилено   1. Перший заступник та заступник голови Київської міської державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою Київської міської державної адміністрації за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
 
    -309- Матвієнко А.С.
Частину першу ст.23 викласти у такій редакції: "Перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою Київської міської державної адміністрації."
 
Відхилено    
172. Стаття 24. Акти Київської міської державної адміністрації
 
   Стаття 25. Акти Київської міської державної адміністрації
 
173. 1. Голова Київської місцевої державної адміністрації у межах визначених законами повноважень видає розпорядження, а керівники самостійних структурних підрозділів – накази.
 
-310- Герасимчук В.В.
У частині першій та другій статті 24 проекту слово "місцевої" замінити словом "міської".
 
Враховано   1. Голова Київської міської державної адміністрації у межах визначених законами повноважень видає розпорядження, а керівники самостійних структурних підрозділів – накази.
 
    -311- Омельченко О.О.
Слово "місцевої" замінити словом "міської".
 
Враховано    
    -312- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 24 викласти в такій редакції:
"1. Голова Київської місцевої державної адміністрації в межах визначених законами повноважень видає розпорядження, а керівники самостійних структурних підрозділів – накази. Належним чином завірені копії цих розпоряджень направляються до Президента України та Верховної Ради України, апарат якої забезпечує внесення текстів цих розпоряджень до інформаційно-пошукової системи "Законодавство".
 
Відхилено    
174. 2. Розпорядження голови Київської місцевої державної адміністрації підлягають державній реєстрації територіальним органом Міністерства юстиції України в місті Києві та можуть бути скасовані Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
 
-313- Омельченко О.О.
Зазначене положення проекту Закону звужує повноваження Президента України скасовувати рішення голови Київської міської державної адміністрації, ставлячи в залежність реалізацію цього повноваження від наявності відповідного подання Кабінету Міністрів України
 
Враховано   2. Розпорядження голови Київської місцевої державної адміністрації підлягають державній реєстрації територіальним органом Міністерства юстиції України в місті Києві та можуть бути скасовані Президентом України, у тому числі за поданням Кабінету Міністрів України.
 
    -314- Матвієнко А.С.
Частину другу ст.24 викласти у такій редакції: "Розпорядження голови Київської місцевої адміністрації підлягають державній реєстрації територіальним органом міністерства юстиції України в місті Києві та можуть бути скасовані Президентом України, якщо вони суперечать Конституції та законам України".
 
Враховано в іншій редакції   
    -315- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 24 викласти в такій редакції:
"2. Розпорядження голови Київської місцевої державної адміністрації можуть бути скасовані Президентом України.",
оскільки відповідно до частини 8 статті 188 "Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.", і участь в цьому кабінету Мміністрів України не ередбачена.
 
Враховано в іншій редакції   
    -316- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
В частині 2 статті 24 Слова "за поданням Кабінету Міністрів України" замінити словами "в тому числі за поданням Кабінету Міністрів України".
 
Враховано    
175. Стаття 25. Додаткові повноваження Київського міського голови
 
-317- Логвиненко О.С.
Текст статті 25 доцільно перенести до статті 16.
 
Враховано      
176. 1. Крім повноважень, зазначених у статті 16 цього Закону, у зв'язку з забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій Київський міський голова має такі додаткові повноваження:
 
-318- Матвієнко А.С.
Частину першу ст.25 викласти у такій редакції "Крім повноважень передбачених цим Законом".
 
Враховано (див.п.1 ч.3 статті 18 цього Закону)     
177. 1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва;
 
      
178. 2) бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;
 
      
179. 3) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - міста Києва;
 
      
180. 4) вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України;
 
-319- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 4 частини першої статті 25 перенести в статтю 21 (до компетенції голови КМДА).
 
Враховано (див. п. 5 ч. 3 ст.23)     
181. 5) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві державних органів, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;
 
      
182. 6) вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність територіальної громади міста Києва чи районів у місті Києві підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної або інших форм власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій;
(Пункт 7 ч. 1 статті 17 виключено)
 
-320- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 6 частини першої статті 25 перенести в статтю 14 (до компетенції Київської міської ради).
 
Враховано див. п. 18 ч. 1 ст.16)     
    -321- Боднар-Петровська О.Б.
У пункті 6 частини першої статті 25 законопроекту:
а) слово "вносить" замінити словом "внесення".
 
Враховано    
    -322- Боднар-Петровська О.Б.
У пункті 6 частини першої статті 25 законопроекту:
б) слова "до сфери управління Київської міської ради, передачі" замінити словами "в управління Київської міської ради,"
 
Враховано    
    -323- Боднар-Петровська О.Б.
У пункті 6 частини першої статті 25 законопроекту:
в) слова "чи районів у місті Києві" виключити.
 
Враховано    
    -324- Боднар-Петровська О.Б.
У пункті 6 частини першої статті 25 законопроекту:
г) слова "або інших форм власності" виключити.
 
Враховано    
183. 7) погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Києва;
 
      
184. 8) одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва, та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій.
 
-325- Герасимчук В.В.
Доповнити статтю 25 проекту пунктом 9 наступного змісту:
"9) дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування."
 
Відхилено (повторення п. 7 чинного ЗУ, який в 1-ому читанні виключено-див. поз.197)     
185. Розділ V МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
   Розділ V. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
186. Стаття 26. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування
 
   Стаття 26. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування
 
187. 1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.
 
   1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.
 
188. 2. Порядок формування та використання матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Києві визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
 
-326- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити статтю 26 частиною 3 такого змісту:
"3. Розподіл об’єктів державної та комунальної власності майна в місті Києві між територіальною громадою міста Києва, територіальними громадами районів міста Києва, державою визначається відповідно до сфери компетенцій органів місцевого самоврядування в місті Києві, Київської міської державної адміністрації відповідно до цього Закону, інших законів України."
 
Враховано   2. Порядок формування та використання матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Києві визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
3. Розподіл об’єктів державної та комунальної власності майна в місті Києві між територіальною громадою міста Києва, територіальними громадами районів міста Києва, державою визначається відповідно до сфери компетенцій органів місцевого самоврядування в місті Києві, Київської міської державної адміністрації відповідно до цього Закону та інших законів України.
 
189. Стаття 27. Бюджет міста Києва та його особливості
 
-327- Герасимчук В.В.
Положення статті 27 привести у відповідність до Бюджетного Кодексу України.
 
Враховано   Стаття 27. Бюджет міста Києва та його особливості
 
190. 1. Доходи бюджету міста Києва формуються відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок власних та закріплених за ним доходів, а також міжбюджетних трансфертів, в тому числі для здійснення столичних функцій.
 
-328- Борисов В.Д.
У частині 1 після слова "власних" додати слова
"в тому числі 100 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів".
 
Відхилено   1. Доходи бюджету міста Києва формуються відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок власних та закріплених за ним доходів, а також міжбюджетних трансфертів, у тому числі для здійснення столичних функцій.
 
    -329- Борисов В.Д.
Доповнити частину 1 новим пунктом такого змісту::
"нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенцій, субсидій, дотацій, а також інші бюджетні показники взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва є стабільними і уточнюються лише при зміні податкового законодавства України та показника щорічного зростання валового внутрішнього продукту України".
 
Відхилено    
191. 2. Видатки бюджету міста Києва визначаються відповідно до їх переліку, передбаченого Бюджетним кодексом України, а також видатків для здійснення містом столичних функцій.
 
   2. Видатки бюджету міста Києва визначаються відповідно до їх переліку, передбаченого Бюджетним кодексом України, а також видатків на здійснення містом столичних функцій.
 
192. 3. Держава забезпечує здійснення Київською міською радою столичних функцій. Кошти на зазначену мету щороку передбачаються у законі про Державний бюджет України.
 
-330- Борисов В.Д.
У пункті 1, частини 3 друге речення викласти в такій редакції: "Кошти на зазначену мету щороку передбачаються у Державному бюджеті України".
 
Відхилено   3. Держава забезпечує здійснення Київською міською радою столичних функцій. Кошти на виконання цих функцій щорічно передбачаються у законі про Державний бюджет України.
 
    -331- Куликов К.Б.
У частині третій проекту слово "радою" замінити словами "державною адміністрацією".
 
Відхилено    
    -332- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
У частині 3 статті 27 проекту слова "на зазначену мету щороку" замінити словами "на виконання цих функцій щорічно".
 
Враховано    
193. За рішенням Київської міської ради до бюджетів районів у місті Києві можуть передаватися кошти для виконання заходів, пов'язаних із здійсненням містом столичних функцій.
 
-333- Ключковський Ю.Б.
Абзац 2 частини 3 статті 27 виключити.
 
Враховано      
194. 4. Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами міста Києва здійснюється Київською міською радою на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання соціальних послуг та наближення їх до безпосереднього споживача, виходячи з потреби у забезпеченні виконання функцій та реалізації повноважень місцевого самоврядування територіальних громад районів у місті Києві, з урахуванням загальноміських інтересів, потреб територіальних громад районів у місті, відповідно до розподілу повноважень, передбаченого статями 13 і 14 цього Закону.
 
-334- Боднар-Петровська О.Б.
В статті 27, частини 4 вилучити слова "Київською міською радою на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання соціальних послуг та наближення їх до безпосереднього споживача, виходячи з потреби у забезпеченні виконання функцій та реалізації повноважень місцевого самоврядування територіальних громад районів в місті Києві, з урахуванням загальноміських інтересів, потреб територіальних громад районів у місті"
 
Враховано частково   4. Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами міста Києва здійснюється Київською міською радою відповідно до розподілу повноважень, передбаченого статями 15 і 16 цього Закону.
 
    -335- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Абзац 1 частини 4 статті 27 викласти в такій редакції:
"4. Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами міста Києва здійснюється Київською міською радою відповідно до розподілу повноважень, передбаченого статями 13 і 14 цього Закону."
 
Враховано    
195. Доходи бюджетів районів у місті Києві формуються відповідно до обсягу повноважень, переданих Київською міською радою районним у місті радам.
 
-336- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Абзац 2 частини 4 статті 27 викласти в такій редакції:
"Доходи бюджетів районів у місті Києві формуються відповідно до обсягу повноважень, передбаченого статтею 13 цього Закону."
 
Враховано   Доходи бюджетів районів у місті Києві формуються відповідно до обсягу повноважень, передбаченого статтею 15 цього Закону.
 
    -337- Семинога А.І.
Частину 4 та 5 статті 27 законопроекту викласти в такій редакції:
"4. Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами міста Києва здійснюється Київською міською радою на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання соціальних послуг та наближення їх до безпосереднього споживача, виходячи з потреби у забезпеченні виконання функцій та реалізації повноважень місцевого самоврядування територіальних громад районів у місті Києві, з урахуванням загальноміських інтересів, потреб територіальних громад районів у місті, відповідно до розподілу повноважень, передбаченого статями 13 і 14 цього Закону.
Доходи бюджетів районів у місті Києві формуються відповідно до обсягу повноважень, переданих Київською міською радою районним у місті радам.
До доходів бюджетів районів міста Києва зараховується 50 відсотків загального обсягу приросту (сума в бюджеті планованого періоду за мінусом фактичного виконання відповідного показника року, що передує плановому) сум податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на території цих районів. За умови, що загальний обсяг сум податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на території цих районів, збільшується в порівнянні з минулим роком норматив відрахувань від податку з доходів фізичних осіб до бюджетів районів на суми надходжень (за винятком сум приросту) має бути збільшено з урахуванням темпів приросту сум такого податку.
До доходів бюджетів районів міста Києва зараховується 100 відсотків загального обсягу приросту (сума в бюджеті планованого періоду за мінусом фактичного виконання відповідного показника року, що передує плановому) плати за землю. За умови, що загальний обсяг сум плати за землю збільшується в порівнянні з минулим роком норматив відрахувань від цього податку до бюджетів районів на суми надходжень (за винятком сум приросту) має бути збільшено з урахуванням темпів приросту сум податку.
5. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між бюджетом міста і бюджетами районів у місті визначається на основі формули.
Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між бюджетом міста і бюджетами районів у місті затверджується Київською міською радою відповідно до вимог Кабінету Міністрів України в частині визначення формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами та Бюджетного Кодексу України.
Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та інші показники, що застосовуються для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між бюджетом міста та бюджетами районів у місті повинні відповідати показникам для бюджету міста Києва, які встановлені відповідно до вимог нормативних документів Кабінету Міністрів України.
У разі внесення змін до Формули на плановий бюджетний період (в зв’язку із зміною вимог чинного законодавства) проект таких змін та аналітичні розрахунки і порівняльні таблиці щодо впливу запропонованих змін подаються разом з проектом рішення про бюджет міста Києва ".
До бюджету міста Києва надходить 100% сум таких податків. Запропонована система формування доходної частини районних бюджетів створить систему стимулів, які повністю залежатимуть від результатів роботи районної влади в частині створення умов для розвитку підприємництва.
 
Відхилено    
196. 5. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між бюджетом міста та бюджетами районів у місті визначається на основі формули, що повинна враховувати такі параметри:
 
-338- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Абзаци 1 і 2 частини 5 статті 27 викласти у новій редакції.
"5. Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у місті здійснюється за формулою, яку затверджує виконавчий комітет Київської міської ради, з урахуванням закріплених цим Законом повноважень не пізніше 25 жовтня року, що передує плановому.
Формула розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у місті має враховувати такі параметри:"
 
Враховано   5. Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у місті здійснюється за формулою, яку затверджує виконавчий комітет Київської міської ради, з урахуванням закріплених цим Законом повноважень не пізніше 25 жовтня року, що передує плановому.
Формула розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у місті має враховувати такі параметри:
 
197. 1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості (в розрізі галузей бюджетної сфери) та коригуючі коефіцієнти до них;
 
-339- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 1 частини 5 статті 27 викласти у новій редакції.
"1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості (у розрізі видів видатків) та коригуючі коефіцієнти до них.
Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості:
- не можуть бути менше розміру, встановленого постановою Кабінету Міністрів України про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами;
- мають бути однаковими для всіх районів у місті в розрізі усіх видів видатків;"
 
Враховано   1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості (у розрізі видів видатків) та коригуючі коефіцієнти до них.
Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості:
- не можуть бути менше розміру, встановленого постановою Кабінету Міністрів України про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами;
- мають бути однаковими для всіх районів у місті в розрізі усіх видів видатків;
 
198. 2) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;
 
   2) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;
 
199. 3) індекс відносної податкоспроможності відповідного району;
 
-340- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 3 частини 5 статті 27 викласти у новій редакції.
"3) індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету;"
 
Враховано   3) індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету;
 
200. 4) прогноз доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, бюджету міста.
 
-341- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 4 частини 5 статті 27 викласти у новій редакції.
"4) прогнозний показник обсягу доходів зведеного бюджету міста."
 
Враховано   4) прогнозний показник обсягу доходів зведеного бюджету міста.
 
201. Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та районними бюджетами у місті затверджує Київська міська рада.
 
-342- Олійник В.С.
18. У пункті 5 статті 27 законопроекту абзац 6 викласти в такій редакції:
"Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між: міським бюджетом та районними бюджетами у місті затверджує Київська міська рада при затвердженні бюджету".
 
Враховано в іншій редакці     
    -343- Боднар-Петровська О.Б.
Доповнити п. 4) статті 27 словами "бюджетів районів у місті Києві".
 
Враховано в іншій редакці   
202. У разі внесення змін до Формули на плановий бюджетний період пропозиції щодо таких змін та аналітичні розрахунки і порівняльні таблиці стосовно впливу запропонованих змін подаються разом з проектом рішення про бюджет міста Києва.
 
-344- Олійник В.С.
19. У пункті 5 статті 27 законопроекту абзац 7 виключити;
 
Відхилено   У разі внесення змін до Формули на плановий бюджетний період пропозиції щодо таких змін та аналітичні розрахунки і порівняльні таблиці стосовно впливу запропонованих змін подаються разом з проектом рішення про бюджет міста Києва.
 
    -345- Льовочкіна Ю.В.
Викликає сумнів і обґрунтованість виключення із чинного Закону норм щодо гарантованих джерел наповнення міського бюджету (стаття 19). Адже така зміна законодавчого регулювання навряд чи сприятиме зміцненню місцевого самоврядування в місті Києві, створенню належних умов для виконання містом столичних функцій.
 
Відхилено    
203. Розділ VІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ КИЄВОМ СТОЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
   Розділ VІ. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ КИЄВОМ СТОЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
204. Стаття 28. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб
 
   Стаття 28. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб
 
205. 1. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Києва визначаються Конституцією та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
   1. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Києва визначаються Конституцією та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
206. Стаття 29. Державні гарантії виконання містом Києвом столичних функцій
 
   Стаття 29. Державні гарантії виконання містом Києвом столичних функцій
 
207. 1. Держава забезпечує здійснення містом Києвом столичних функцій шляхом:
 
   1. Держава забезпечує здійснення містом Києвом столичних функцій шляхом:
 
208. 1) виділення окремим рядком у Державному бюджеті України фінансування витрат на здійснення містом Києвом столичних функцій. Нецільове використання коштів, виділених на виконання містом столичних функцій, не допускається і контролюється Київською міською державною адміністрацією;
(Пункт 2 ч. 1 статті 21 виключено)
(Пункт 3 ч. 1 статті 21 виключено)
 
-346- Герасимчук В.В.
У пункті 1 частини першої проекту слова "Київською міською державною адміністрацією" замінити словами "Київською міською радою".
 
Відхилено   1) виділення окремим рядком у Державному бюджеті України фінансування витрат на здійснення містом Києвом столичних функцій. Нецільове використання коштів, виділених на виконання містом столичних функцій, не допускається. Нецільове використання коштів тягне за собою передбачену законом відповідальність і контролюється Київською міською державною адміністрацією та іншими уповноваженими законом органами;
 
    -347- Борисов В.Д.
Перше речення пункту 1 частини 1 викласти в наступній редакції: "врахування у Державному бюджеті України фінансування витрат на здійснення містом Києвом столичних функцій".
 
Відхилено    
    -348- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
У пункті 1 частини 1 статті 29 проекту друге речення викласти в такій редакції:
"Нецільове використання коштів, виділених на виконання містом столичних функцій, не допускається. Нецільове використання коштів тягне за собою передбачену законом відповідальність і контролюється Київською міською державною адміністрацією та іншими уповноваженими законом органами".
 
Враховано    
    -349- Омельченко О.О.
Доповнити шляхом уточнення повноваження КМДА щодо контролю за нецільовим використанням державних коштів – слова "і контролюється Київською міською державною адміністрацією" замінити словами "тягне за собою законом передбачену відповідальність і контролюється Київською міською державною адміністрацією та іншими уповноваженими законом органами".
 
Враховано    
    -350- Борисов В.Д.
Пункт 2 частини 1 викласти в такій редакції:
"2) надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та на інші витрати, пов’язані зі здійсненням містом столичних функцій."
 
Відхилено    
209. 2) компенсації на підставі угод витрат, пов'язаних з використанням центральними органами державної влади, офіційними представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, місцем розташування яких законодавством визначено столицю України, земельних ділянок, будівель, споруд, наданням комунальних послуг тощо;
(Пункт 5 ч. 1 статті 21 виключено)
(Пункт 6 ч. 1 статті 21 виключено)
(Пункт 7 ч. 1 статті 21 виключено)
(Пункт 8 ч. 1 статті 21 виключено)
 
-351- Герасимчук В.В.
Частину першу статті 29 доповнити пунктами 3, 4, 5, 6, 7 такого змісту:
"3) надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та на інші витрати, пов'язані зі здійсненням містом столичних функцій;
4) передачі в комунальну власність територіальної громади міста Києва майна підприємств, установ, організацій та інших об'єктів державної власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних господарських товариствах, які розташовані у місті Києві;
5) надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури міста;
6) надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування урядових телекомунікацій та каналів зв'язку, необхідних для здійснення столичних функцій;
7) надання власного загальноміського ефірного телевізійного, а також загальноміського радіоканалу, каналу кабельного телебачення.
 
Відхилено   2) компенсації на підставі угод витрат, пов'язаних з використанням центральними органами державної влади, офіційними представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, місцем розташування яких законодавством визначено столицю України, земельних ділянок, будівель, споруд, наданням комунальних послуг тощо.
 
    -352- Борисов В.Д.
Частину першу допонии новим пунктом 3 такого змісту:
"3) затвердження стабільних, не менш ніж на три роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України та бюджету міста Києва".
 
Відхилено    
210. 2. Територіальній громаді міста Києва в установленому законом порядку за поданням Київської міської ради компенсуються витрати, а також збитки, завдані їй під час проведення заходів загальнодержавного та міжнародного характеру, а так само шкода, заподіяна в разі виникнення надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, підпорядкованих органам державної влади.
 
   2. Територіальній громаді міста Києва в установленому законом порядку за поданням Київської міської ради компенсуються витрати, а також збитки, завдані їй під час проведення заходів загальнодержавного та міжнародного характеру, а так само шкода, заподіяна в разі виникнення надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, підпорядкованих органам державної влади.
 
211. 3. Генеральний план міста Києва та зміни до нього затверджуються Київською міською радою та погоджується Кабінетом Міністрів України.
(Статтю 22 виключено)
 
-353- Герасимчук В.В.
У частині третій статті 29 проекту слова "та погоджується Кабінетом Міністрів України" виключити.
 
Відхилено      
    -354- Матвієнко А.С.
З частини третьої ст.29 вилучити слова "та погоджується Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -355- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
У частині третій статті 29 проекту слова "та погоджується Кабінетом Міністрів України" замінити словами "після погодження Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -356- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Частину третю статті 29 проекту перенести в статтю 2 частиною 5.
 
Враховано    
    -357- Герасимчук В.В.
Доповнити новою статтею наступного змісту:
"Додаткові права права Київської міської ради, пов'язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій
У зв'язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація, кожна в межах своєї компетенції, встановленої законами України, мають право:
1) придбавати у власність жилі і нежилі приміщення, адміністративні, виробничі та інші об'єкти, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом столичних функцій;
2) встановлювати порядок утримання та експлуатації об'єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них території, правила благоустрою, торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального та іншого соціально-культурного обслуговування, визначати особливості землекористування та використання інших природних ресурсів;
3) встановлювати умови і розміри компенсаційних виплат відповідних органів, організацій і громадян, що не входять до складу територіальної громади міста, на покриття витрат, пов'язаних з використанням міської інфраструктури;
4) здійснювати управління об'єктами державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також частками (акціями, паями) акціонерних товариств, розташованих у місті Києві, які передаються до сфери управління Київської міської державної адміністрації у встановленому порядку;
5) виступати гарантом вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів, що надаються підприємствам, майно яких перебуває в комунальній власності або передано до сфери управління Київської міської державної адміністрації;
6) здійснювати облік і контроль за використанням не житлового фонду державними органами, підприємствами, установами та організаціями, які засновані на державній власності, розташованими у місті, брати участь у вирішенні питань оренди нежилих приміщень, що належать державним підприємствам, установам та організаціям, в порядку, визначеному Фондом державного майна України;
7) брати участь в укладанні міжнародних договорів, що стосуються міста;
8) затверджувати проекти будівництва об'єктів розрахунковою кошторисною вартістю понад 5 млн. гривень, реалізація яких на території міста Києва на замовлення міської адміністрації та районних виконавчих органів здійснюватиметься із залученням коштів державного та місцевих бюджетів;
9) припиняти право користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами у випадках, передбачених чинним законодавством України;
10) приймати рішення про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок та знесення самовільно збудованих будівель та споруд без відшкодування витрат, здійснених за час незаконного користування;
11) встановлювати, за поданням відповідних центральних органів виконавчої влади, більш високі нормативи екологічної безпеки та плати за забруднення навколишнього природного середовища в місті, враховуючи підвищені вимоги до охорони довкілля столиці;
12) користуватися у встановленому порядку банками даних центральних органів, використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку і комунікації, якщо це необхідно для виконання столичних функцій;
13) визначати порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру;
14) координувати діяльність підприємств всіх форм власності щодо енергопостачання споживачів з метою забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення міста."
 
Відхилено    
212. Стаття 30. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування у місті Києві та посадових осіб Київської міської державної адміністрації
 
   Стаття 30. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування у місті Києві та посадових осіб Київської міської державної адміністрації
 
213. 1. Підстави, види та порядок відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування у місті Києві визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.
 
   1. Підстави, види та порядок відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування у місті Києві визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.
 
214. 2. Підстави, види та порядок відповідальності посадових осіб Київської міської державної адміністрації визначаються Законом України „Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.
(Частину другу статті 23 виключено)
(Частину третю статті 23 виключено)
 
   2. Підстави, види та порядок відповідальності посадових осіб Київської міської державної адміністрації визначаються Законом України „Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.
 
215. Розділ VІІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ ТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ
 
   Розділ VІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ ТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ
 
216. Стаття 31. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування у місті Києві та Київської міської державної адміністрації з іншими органами, підприємствами, організаціями
 
-358- Матвієнко А.С.
В статті 31 слово "Взаємовідносини" замінити словом "взаємодія".
 
Відхилено   Стаття 31. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування у місті Києві та Київської міської державної адміністрації з іншими органами, підприємствами, організаціями
 
217. 1. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування у місті Києві та Київської міської державної адміністрації з центральними органами виконавчої влади, офіційними представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.
 
   1. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування у місті Києві та Київської міської державної адміністрації з центральними органами виконавчої влади, офіційними представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.
 
218. Стаття 32. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування у місті Києві та органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади Київської області
 
   Стаття 32. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування у місті Києві та органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади Київської області
 
219. 1. Органи місцевого самоврядування у місті Києві та органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади Київської області будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших, визначених чинним законодавством, засадах.
 
   1. Органи місцевого самоврядування у місті Києві та органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади Київської області будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших, визначених чинним законодавством, засадах.
 
220. 2. Органи місцевого самоврядування у місті Києві та Київська міська державна адміністрація в межах своєї компетенції, встановленої законодавством України, забезпечують:
 
   2. Органи місцевого самоврядування у місті Києві та Київська міська державна адміністрація в межах своєї компетенції, встановленої законодавством України, забезпечують:
 
221. 1) виділення земельних ділянок, будинків, споруд і нежилих приміщень київським обласним органам виконавчої влади і місцевого самоврядування Київської області, місцем знаходження яких в установленому порядку визначено місто Київ, а також підприємствам, установам і службам, що забезпечують їх функціонування;
 
-359- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
У пункті 1 частини другої статті 32 проекту слова "київським обласним органам виконавчої влади і місцевого самоврядування Київської області" замінити словами "органам місцевого самоврядування і органам виконавчої влади Київської області".
 
Враховано   1) виділення земельних ділянок, будинків, споруд і нежилих приміщень органам місцевого самоврядування і органам виконавчої влади Київської області, місцем знаходження яких в установленому порядку визначено місто Київ, а також підприємствам, установам і службам, що забезпечують їх функціонування;
 
222. 2) участь органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо.
 
-360- Омельченко О.О.
Додати уточнення до слова "області" - Київської області.
 
Враховано   2) участь органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Київської області в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо.
 
223. 3. Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації Київської області сприяють здійсненню містом Києвом функцій столиці України шляхом участі у:
 
-361- Матвієнко А.С.
Частину третю ст.32 викласти у такій редакції: "Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації міста Києва та Київської області сприяють здійсненню містом Києвом функцій столиці України шляхом участі у".
 
Відхилено   3. Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації Київської області сприяють здійсненню містом Києвом функцій столиці України шляхом участі в:
 
224. 1) розробленні і реалізації цільових програм розвитку міста Києва, дія яких поширюється на територію Київської області;
 
   1) розробленні і реалізації цільових програм розвитку міста Києва, дія яких поширюється на територію Київської області;
 
225. 2) будівництві, реконструкції і утриманні на території Київської області об'єктів, необхідних для здійснення містом Києвом столичних функцій;
 
   2) будівництві, реконструкції і утриманні на території Київської області об'єктів, необхідних для здійснення містом Києвом столичних функцій;
 
226. 3) утриманні і розвитку систем зв'язку, державних автомобільних шляхів загального користування та інших транспортних систем на території Київської області, пов'язаних із здійсненням містом Києвом столичних функцій;
 
   3) утриманні і розвитку систем зв'язку, державних автомобільних шляхів загального користування та інших транспортних систем на території Київської області, пов'язаних із здійсненням містом Києвом столичних функцій;
 
227. 4) вирішенні питань щодо розширення меж міста Києва, якщо це необхідно для здійснення містом Києвом столичних функцій;
 
-362- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 4 частини третьої статті 32 проекту виключити.
Згідно з п.29 ст. 85 Конституції України дані повноваження є виключною компетенцією Верховної Ради України, тому даний пункт підлягає вилученню, що унеможливить в подальшому виникнення фактів перевищення повноважень та незаконних юридичних наслідків.
 
Враховано      
228. 5) розвитку об'єктів соціально-культурного та комунального призначення на території Київської області, необхідних для потреб міста Києва і Київської області;
 
   4) розвитку об'єктів соціально-культурного та комунального призначення на території Київської області, необхідних для потреб міста Києва і Київської області;
 
229. 6) забезпеченні міста продовольством;
 
-363- Ключковський Ю.Б.
Пункт 6 частини третьої статті 32 проекту виключити.
 
Враховано      
230. 7) забезпеченні дотримання режиму приміської зони;
 
   5) забезпеченні дотримання режиму приміської зони;
 
231. 8) проведенні спільних природоохоронних заходів у місті Києві і Київській області;
 
   6) проведенні спільних природоохоронних заходів у місті Києві і Київській області;
 
232. 9) вирішенні інших питань, передбачених законодавством.
 
   7) вирішенні інших питань, передбачених законодавством.
 
233. 4. Витрати бюджету Київської області, пов'язані із сприянням у здійсненні містом Києвом столичних функцій, компенсуються з Державного бюджету України.
 
   4. Витрати бюджету Київської області, пов'язані із сприянням у здійсненні містом Києвом столичних функцій, компенсуються з Державного бюджету України.
 
234. 5. Розрахунки з органами місцевої влади Київської області щодо витрат, пов'язаних з виконанням містом Києвом столичних функцій, проводяться за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України місту Києву на виконання цих функцій.
Розділ VІІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-364- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Назву Розділу VІІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ викласти в такій редакції:
"Розділ VІІІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ".
 
Враховано   5. Розрахунки з органами місцевої влади Київської області щодо витрат, пов'язаних з виконанням містом Києвом столичних функцій, проводяться за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України місту Києву на виконання цих функцій.
Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
235. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
-365- Герасимчук В.В.
Пункт перший розділу VІІІ. Прикінцеві положення викласти у наступній редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується до Київського міського голови та депутатів Київської міської ради, обраних на наступних чергових виборах."
 
Враховано в іншій редакції  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім норм:
статей 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, частини третьої статті 18, статей 19, 20, 21, 23, 24 цього Закону, які набирають чинності з дня набуття повноважень новообраними Київською міською радою, районними в місті Києві радами, Київським міським головою;
статей 15, 16 (крім пункту 5 частини першої), 27 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2011 року. При цьому норми статті 27, що стосуються бюджету міста Києва та бюджетів районів у місті Києві застосовуються при формуванні бюджетів на 2011 рік;
пункту 5 частини першої статті 16, який набирає чинності після затвердження Київською міською радою в порядку, визначеному цим Законом, Генерального плану міста Києва.
2. Після набрання чинності цим Законом провести вибори Київської міської, районних у місті Києві рад та Київського міського голови в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
з урахуванням положень цього Закону.
3. Видатки на утримання Київської міської державної адміністрації та державні програми соціального захисту з 1 січня 2011 року здійснюються з державного бюджету.
4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у пункті 2 частини першої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) слова "органів місцевого самоврядування" замінити словами "органів та посадових осіб місцевого самоврядування";
2) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
а) пункт "ж" статті 9 викласти в такій редакції:
"ж) подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, районів у містах";
б) у частинах першій, третій і шостій статті 118, частині п’ятій статті 129 та частині першій статті 174 слова "Київської чи" виключити;
в) у частинах сьомій і дев’ятій статті 118 слова "Київська чи" виключити;
г) у частині другій статті 174 слова "Київською чи" виключити;
ґ) у частині другій статті 178 слова "Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями" замінити словами "виконавчим комітетом Київської міської ради і Севастопольською міською державною адміністрацією";
д) у частині першій статті 209 слова "міським радам Києва та Севастополя" замінити словами "Київській та Севастопольській міським радам";
е) у другому реченні підпункту "б" абзацу другого пункту 10 розділу Х "Перехідні положення" слова "обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації" замінити словами "обласні, Севастопольська міська державні адміністрації";
3) у частині другій статті 25 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490):
а) в абзацах четвертому та шостому слова "районах міст Києва та" замінити словами "районах міста";
б) в абзацах сьомому та восьмому слова "районних у містах Києві та" замінити словами " районних у місті";
4) у пункті "б" частини другої статті 5 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46-47,
ст. 280) після слова "міські" доповнити словами "районні у місті Києві ради";
5) у частині першій статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
№ 33, ст. 175):
а) в абзаці третьому слова "заступника міського голови - секретаря Київської міської ради" замінити словами "першого заступника Київського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; секретаря Київської міської ради";
б) в абзаці четвертому:
слова "з питань діяльності виконавчих органів ради" замінити словами "заступників Київського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; керуючого справами виконавчого комітету Київської міської ради";
доповнити словами "голів районних у місті Києві рад, голів виконавчих комітетів районних у місті Києві рад";
в) в абзаці шостому слова "та секретаріату Київської міської рад" замінити словами "рад; керівників департаментів, управлінь, відділів апарату ради та виконавчих органів Київської міської ради; першого заступника голови виконавчого комітету районної у місті Києві ради з питань діяльності виконавчих органів";
г) в абзаці сьомому:
слова "керуючих справами виконавчих апаратів районних рад" замінити словами "посади керуючих справами виконавчих апаратів районних рад; заступників голів районних у місті Києві рад, заступників голів виконавчих комітетів районних у місті Києві рад";
слова "помічників голів, радників (консультантів)" замінити словами "заступників керівників департаментів, управлінь, відділів, завідувачів секторів апарату ради та виконавчих органів Київської міської ради; керівників структурних підрозділів: у складі департаментів, управлінь, відділів апарату ради, у складі самостійних структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради; адміністратора Київської міської ради; помічників, радників голів, консультантів";
слова "секретаріатів Київської" замінити словами "апаратів Київської";
ґ) в абзаці восьмому:
слова "секретаріатів районних у містах Києві" замінити словами "апаратів районних у містах Києві";
слова "районних у містах рад та їх заступників," замінити словами "районних у містах, районних у місті Києві рад та їх заступників;";
слова "виконавчих органів міських (міст обласного значення та міста Сімферополя) рад" замінити словами "виконавчих органів Київської міської, міських (міст обласного значення та міста Сімферополя) рад";
д) в абзаці дев’ятому слова "посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів" замінити словами "помічників, радників голів, консультантів, начальників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів районних у місті Києві рад; посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад; спеціалістів";
6) у Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 30-31, ст. 382):
(Див. законопроект № 3051-1)
5. Затвердити межі міста Києва, районів у місті Києві та назви районів у місті Києві відповідно до додатку.
6. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -366- Куликов К.Б.
"1. Цей закон набирає чинності з 01 січня 2010 року."
 
Відхилено    
    -367- Куликов К.Б.
"2. Після набрання чинності цим Законом, який встановлює особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві, провести вибори Київської міської, районних у місті рад та вибори Київського міського голови в порядку, передбаченому Законом України " Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
п. 2,3,4 відповідно вважати п. 3,4,5
 
Враховано    
    -368- Матвієнко А.С.
Розділ VІІ Прикінцевих Положень викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування
2. До прийняття відповідних змін до Конституції України щодо утворення виконавчих органів Київської міської ради Київський відповідно до чинного законодавства України призначається на посаду голови Київської міської державної адміністрації."
 
Відхилено    
    -369- Круць М.Ф.
У статті 1 розділу VІІІ законопроекту слово "офіційного" виключити.
 
Враховано    
    -370- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт перший Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім норм:
– статей 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, частини 3 статті 18, статей 19, 20, 21, 23, 24 цього Закону, які набирають чинності з дня набуття повноважень новообраними Київською міською радою, районними в місті Києві радами, Київським міським головою;
– статей 15, 16, 27 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2011 року. При цьому норми статті 27, що стосуються бюджету міста Києва та бюджетів районів у місті Києві застосовуються при формуванні бюджетів на 2011 рік.".
 
Враховано    
    -371- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити пункт перший Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту новим підпунктом такого змісту:
"– пункту 5 частини першої статті 16, який набирає чинності після затвердження Київською міською радою в порядку визначеному цим Законом Генерального плану міста Києва."
 
Враховано    
    -372- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити Розділ VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту після пункту першого новим пунктом другим такого змісту:
"2. Після набрання чинності цим Законом провести вибори Київської міської, районних у місті Києві рад та Київського міського голови в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" з урахуванням положень цього Закону."
У зв’язку з цим пункти 2-4 вважати відповідно пунктами 3-5.
 
Враховано    
    -373- Боднар-Петровська О.Б.
Доповнити частину 2 розділу VІІІ "Прикінцеві положення" реченням такого змісту:
"Видатки на утримання Київської міської державної адміністрації з державного бюджету здійснюються з 1 січня 2011 року."
 
Враховано в іншій редакції   
    -374- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити Розділ VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту новим пунктом третім такого змісту:
"3. Видатки на утримання Київської міської державної адміністрації та державні програми соціального захисту з 1 січня 2011 року здійснюються з державного бюджету."
У зв’язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 4-6.
 
Враховано    
    -375- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити Розділ VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту новим пунктом четвертим такого змісту:
"4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у пункті другому частини першої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
№№ 35-37, ст. 446) слова "органів місцевого самоврядування" замінити словами "органів та посадових осіб місцевого самоврядування".
 
Враховано    
    -376- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити Розділ VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту після підпункту 1 пункту 4 новим підпунктом 2 такого змісту:
"2) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України:
а) пункт "ж" статті 9 викласти в такій редакції:
"ж) подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, районів у містах;"
б) у частинах першій, третій і шостій статті 118, частині п’ятій статті 129 та частині першій статті 174 слова "Київської чи" виключити;
в) у частинах сьомій і дев’ятій статті 118 слова "Київська чи" виключити;
г) у частині другій статті 174 слова "Київською чи" виключити;
ґ) у частині другій статті 178 слова "Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями" замінити словами "виконавчим комітетом Київської міської ради і Севастопольською міською державною адміністрацією";
д) у частині першій статті 209 слова "міським радам Києва та Севастополя" замінити словами "Київській та Севастопольській міським радам";
е) у другому реченні підпункту "б" абзацу другого пункту 10 розділу Х "Перехідні положення" слова "обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації" замінити словами "обласні, Севастопольська міська державні адміністрації"."
 
Враховано    
    -377- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити Розділ VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту після підпункту 3 пункту 4 новим підпунктом 4 такого змісту:
"4) у частині другій статті 25 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 52, ст.490):
а) у абзацах четвертому та шостому слова "районах міст Києва та" замінити словами "районах міста";
б) у абзацах сьомому та восьмому слова "районних у містах Києві та" замінити словами " районних у місті"."
 
Враховано    
    -378- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити Розділ VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту після підпункту 2 пункту 4 новим підпунктом 3 такого змісту:
"3) у пункті "б" частини другої статті 5 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 46-47, ст.280): після слова "міські," доповнити словами "районні у місті Києві ради,";"
 
Враховано    
    -379- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити Розділ VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту після підпункту 2 пункту 4 новим підпунктом 3 такого змісту:
"3) у частині першій статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 33, ст. 175):
а) у абзаці третьому слова "заступника міського голови - секретаря Київської міської ради" замінити словами "першого заступника Київського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; секретаря Київської міської ради;"
б) у абзаці четвертому:
– слова "з питань діяльності виконавчих органів ради;" замінити словами "заступників Київського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; керуючого справами виконавчого комітету Київської міської ради;";
– доповнити абзац словами "голів районних у місті Києві рад, голів виконавчих комітетів районних у місті Києві рад";
в) у абзаці шостому слова "та секретаріату Київської міської рад" замінити словами "рад; керівників департаментів, управлінь, відділів апарату ради та виконавчих органів Київської міської ради; першого заступника голови виконавчого комітету районної у місті Києві ради з питань діяльності виконавчих органів;";
г) у абзаці сьомому:
– слова "керуючих справами виконавчих апаратів районних рад" замінити словами "посади керуючих справами виконавчих апаратів районних рад; заступників голів районних у місті Києві рад, заступників голів виконавчих комітетів районних у місті Києві рад;";
– слова "помічників голів, радників (консультантів)" замінити словами "заступників керівників департаментів, управлінь, відділів, завідувачів секторів апарату ради та виконавчих органів Київської міської ради; керівників структурних підрозділів: у складі департаментів, управлінь, відділів апарату ради, у складі самостійних структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради; адміністратора Київської міської ради; помічників, радників голів, консультантів";
– слова "секретаріатів Київської" замінити словами "апаратів Київської";
ґ) у абзаці восьмому:
– слова "секретаріатів районних у містах Києві" замінити словами "апаратів районних у містах Києві";
– слова "районних у містах рад та їх заступників," замінити словами "районних у містах, районних у місті Києві рад та їх заступників;";
– слова "виконавчих органів міських (міст обласного значення та міста Сімферополя) рад;" замінити словами "виконавчих органів Київської міської, міських (міст обласного значення та міста Сімферополя) рад;";
д) у абзаці дев’ятому слова "посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад," замінити словами "помічників, радників голів, консультантів, начальників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів районних у місті Києві рад; посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад;";"
 
Враховано    
    -380- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити Розділ VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту після підпункту 4 пункту 4 новим підпунктом 5 такого змісту:
"5) у Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 30-31, ст. 382):
……………………………..".
(Див. законопроект № 3051-1)
 
Немає висновку    
    -381- Трайдук М.Ф.
Подгорний С.П.
Доповнити Розділ VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту новим пунктом 5 такого змісту:
"5. Затвердити межі міста Києва, районів в місті Києві та назви районів в місті Києві відповідно до додатку."
 
Враховано    
    -382- Сінченко В.М.
Пункт 5 Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту викласти в такій редакції:
"5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом внести відповідні законопроекти про межі міста Києва, районів в місті Києві та назви районів в місті Києві."
 
Відхилено    
    -383- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити Розділ VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:
"4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
– забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
– забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."
 
Враховано    
    -384- Ключковський Ю.Б.
У пункті 6 Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" слова "у тримісячний строк" замінити словами "протягом шести місяців".
 
Враховано    
236. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом вирішити питання щодо ліквідації районних у місті Києві державних адміністрацій.
 
-385- Герасимчук В.В.
У пункті другий розділу VІІІ. Прикінцеві положення виключити.
 
Відхилено   7. Кабінету Міністрів України
з дня оприлюднення дати виборів Київської міської, районних у місті Києві рад та Київського міського голови вирішити питання щодо ліквідації районних у місті Києві державних адміністрацій.
8. Виконання функцій державної виконавчої влади Київською міською державною адміністрацією, районними в місті Києві державними адміністраціями здійснюється до формування відповідно до цього Закону новообраними Київською міською радою та районними в місті Києві радами їх виконавчих органів.
9. Київській міській державній адміністрації, Київській міській раді, районним у місті Києві державним адміністраціям, районним у місті Києві радам протягом трьох місяців після прийняття цього Закону здійснити організаційно-правові заходи щодо передачі об’єктів державної та комунальної власності та розмежування земель державної та комунальної власності відповідно до повноважень, визначених цим Законом. У разі виникнення спорів рішення приймається Кабінетом Міністрів України.
 
    -386- Боднар-Петровська О.Б.
Доповнити вимогу про вирішення питання щодо визначення порядку передачі об`єктів комунальної власності у власність територіальної громади міста Києва та районів у м.Києві словами:
"та щодо визначення порядку передачі об`єктів комунальної власності у власність територіальної громади міста Києва та районів у м.Києві."
 
Враховано в іншій редакції (див. п.9 та п. 10 Прикінцевих положень)   
    -387- Льовочкіна Ю.В.
Не зрозуміло яким чином сам Кабінет Міністрів України зможе вирішити питання щодо ліквідації районних у місті Києві державних адміністрацій, голів яких призначає на посади та звільняє з посад відповідно до частини четвертої статті 118 Конституції України Президент України.
 
Враховано в пунктах 7-10 Прикінцевих положень   
    -388- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт другий Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"7. Кабінету Міністрів України з дня оприлюднення дати виборів Київської міської, районних у місті Києві рад та Київського міського голови вирішити питання щодо ліквідації районних у місті Києві державних адміністрацій."
 
Враховано    
    -389- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити після пункту другого Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" новим пунктом в такій редакції:
"8. Виконання функцій державної виконавчої влади Київською міською державною адміністрацією, районними в місті Києві державними адміністраціями здійснюється до формування відповідно до цього Закону новообраними Київською міською радою та районними в місті Києві радами їх виконавчих органів."
 
Враховано    
    -390- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити після пункту другого Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" новим пунктом в такій редакції:
"9. Київській міській державній адміністрації, Київській міській раді, районним у місті Києві державним адміністраціям, районним у місті Києві радам протягом трьох місяців після прийняття цього Закону здійснити організаційно-правові заходи щодо передачі об’єктів державної та комунальної власності та розмежування земель державної та комунальної власності відповідно до повноважень, визначених цим Законом. У разі виникнення спорів рішення приймається Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
237. 3. Київській міській та районним у місті Києві радам протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом:
 
-391- Герасимчук В.В.
Пункт третій розділу VІІІ. Прикінцеві положення виключити.
 
Відхилено   10. Київській міській та районним у місті Києві радам протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
    -392- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
У пункті 10 Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту слова "після набрання" замінити словами "з дня набрання".
 
Враховано    
238. вирішити питання щодо формування власних виконавчих органів;
 
-393- Супруненко О.І.
Пункт 3 Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" пропонується виключити.
 
Відхилено   1) здійснити організаційно-правові заходи щодо формування власних виконавчих органів;
 
239. забезпечити у порядку, визначеному законом, передачу бюджетних установ відповідно до розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування в місті Києві, визначених цим Законом.
 
-394- Боднар-Петровська О.Б.
Доповнити шляхом уточнюючої норми щодо передачі бюджетних установ:
"забезпечити у порядку, визначеному законом, перерозподіл об`єктів комунальної власності відповідно до розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування в місті Києві, визначених цим Законом.."
 
Враховано в п.9 Прикінцевих положень  2) забезпечити у порядку, визначеному законом, передачу бюджетних установ відповідно до розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування в місті Києві, визначених цим Законом.
11. Новоутворені відповідно до цього Закону виконавчі органи районних у місті Києві рад у частині прав та обов’язків є правонаступниками районних у місті Києві державних адміністрацій (їх структурних підрозділів).
 
    -395- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Абзац другий пункту 3 Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту викласти в такій редакції:
"здійснити організаційно-правові заходи щодо формування власних виконавчих органів;"
 
Враховано    
    -396- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 Розділу VІІІ викласти в такій редакції:
"3. Київській міській та районним у місті Києві радам протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом забезпечити:
1)вирішення питання щодо формування власних виконавчих органів;
2)у порядку, визначеному законом, передачу бюджетних установ відповідно до розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування в місті Києві, визначених цим Законом.
3)передачу управління об’єктами комунальної власності до відповідних міських районів.".
 
Враховано в іншій редакції та в п.9 Прикінцевих положень   
    -397- Боднар-Петровська О.Б.
Доповнити після пункту третього Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" новим пунктом в такій редакції:
"6. Районним у місті Києві радам у двомісячний строк з дня визнання повноважень депутатів районних у місті Києві рад нового скликання здійснити заходи, пов’язані з формуванням їх виконавчих органів на базі районних у місті Києві державних адміністрацій.
Виконавчі органи районних у місті Києві рад в частині прав та обов’язків є правонаступниками районних у місті Києві державних адміністрацій.
 
Враховано в п. 10 та п. 11 Прикінцевих положень   
    -398- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Доповнити після пункту третього Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" новим пунктом в такій редакції:
"11. Новоутворені відповідно до цього Закону виконавчі органи районних у місті Києві рад в частині прав та обов’язків є правонаступниками районних у місті Києві державних адміністрацій (їх структурних підрозділів)."
 
Враховано    
    -399- Боднар-Петровська О.Б.
Доповнити пунктом про необхідність внесення змін до Бюджету міста Києва на 2009 рік та до Програми соціально-економічного розвитку на 2009 рік.:
"Внести зміни до міського Бюджету міста Києва на 2009 рік та до Програми соціально-економічного розвитку на 2009 рік відповідно до розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування в місті Києві, визначених цим Законом."
 
Враховано в пп. 2 п.1 Прикінцевих положень   
240. 4. Положення цього Закону є підставою для розробки Статуту територіальної громади міста Києва."
(Пункт 4 Прикінцевих положень виключити)

-400- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 4 Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"Положення цього Закону є підставою для розробки нової редакції Статуту територіальної громади міста Києва."
 
Враховано   12. Положення цього Закону є підставою для розробки нової редакції Статуту територіальної громади міста Києва".

    -401- Боднар-Петровська О.Б.
В пункті 4 Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" назву Закону України викласти в такій редакції:
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
 
Враховано в пп. 2 п.1 Прикінцевих положень   
    -402- Трайдук М.Ф.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Пункт 4 Розділу VIII «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«Положення цього Закону є підставою для розробки нової редакції Статуту територіальної громади міста Києва.»
 
Враховано