Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо строків виплати заробітної плати) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо строків виплати заробітної плати)
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Абзац перший статті 115 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст.375) із змінами і доповненнями викласти у такій редакції:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 115 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
4. "Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором чи нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами (а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата."
 
-1- Хара В.Г.
У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до № 50, ст.375) із змінами і доповненнями:
1) частину першу статті 115 викласти у такій редакції:
"Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, а якщо договір не укладався - нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата".
 
Враховано частково   1) частину першу викласти в такій редакції:
"Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата";
2) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
    -2- Хара В.Г.
2) статтю 115 після другої частини доповнити новою частиною такого змісту:
"Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором, а якщо колективний договір не укладався - нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника".
У зв'язку з цим частину третю вважати четвертою.
 
Враховано частково    
    -3- Шпенов Д.Ю.
У Розділі І законопроекту словосполучення "не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата" змінити на словосполучення "не пізніше десяти днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
 
Відхилено    
    -4- Кармазін Ю.А.
Абзац перший статті 115 Кодексу законів про працю України викласти у такій редакції:
"Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором чи нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами (а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів протягом астрономічного місяця через проміжок часу, що не перевищує п'ятнадцяти календарних днів, та не пізніше одного дня після закінчення періоду, за який здійснюється виплата."
 
Відхилено    
    -5- Звягільський Ю.Л.
Доповнити статтю 115 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до №50, ст. 375) новим абзацом другим такого змісту:
"Заробітна плата працівникам підприємств гірничо-металургійного комплексу виплачується не пізніше п'ятнадцяти робочих днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата."
Абзаци другий та третій статті 115 Кодексу законів про працю України вважати абзацами третім та четвертим відповідно.
 
Відхилено    
    -6- Волинець Є.В.
У статті 115 Кодексу законів про працю України після слів "колективним договором" через кому додати "трудовим договором", замінити слово "трьох" словом "семи".
 
Враховано частково    
    -7- Терещук С.М.
В абзаці першому статті 115 Кодексу законів про працю замість слів "трьох днів" записати "сім днів".
Було б також доцільно цей абзац закінчити словами: "за умови відсутності форс мажорних обставин".
 
Враховано частково    
5. ІІ. Абзац перший статті 24 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України від 25.04.1995 - 1995 р., № 17, стаття 121) із змінами і доповненнями викласти у такій редакції:
 
   2. У статті 24 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 2005 р., № 2, ст. 31):
 
6. "Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором чи нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами (а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата."
 
-8- Хара В.Г.
У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України від
25.04.1995 - 1995 р., № 17, стаття 121) із змінами і доповненнями:
1) частину першу статті 24 викласти у такій редакції:
"Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, а якщо договір не укладався - нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата".
 
Враховано частково   1) частину першу викласти в такій редакції:
"Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата";
2) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника".
У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.
 
    -9- Хара В.Г.
2) статтю 24 доповнити новою частиною такого змісту:
"Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором, а якщо колективний договір не укладався — нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника".
 
Враховано частково    
    -10- Шпенов Д.Ю.
У Розділі ІІ законопроекту словосполучення "не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата" змінити на словосполучення "не пізніше десяти днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
 
Відхилено    
    -11- Кармазін Ю.А.
Абзац перший статті 24 Закону України "Про оплату праці" викласти у такій редакції:
"Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором чи нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами (а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів протягом астрономічного місяця через проміжок часу, що не перевищує п'ятнадцяти календарних днів, та не пізніше одного дня після закінчення періоду, за який здійснюється виплата."
 
Відхилено    
    -12- Звягільський Ю.Л.
Доповнити статтю 24 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України від 25.04.1995-1995 р., №17, стаття 121) новим абзацом другим такого змісту:
"Заробітна плата працівникам підприємств гірничо-металургійного комплексу виплачується не пізніше п'ятнадцяти робочих днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата."
Абзаци другий та п'ятий статті 24 Закону України "Про оплату праці" вважати абзацами третім та шостим відповідно.
 
Відхилено    
    -13- Волинець Є.В.
У статті 24 Закону України "Про оплату праці" після слів "колективним договором" через кому додати "трудовим договором", замінити слово "трьох" словом "семи".
 
Враховано частково    
    -14- Терещук С.М.
В абзаці першому статті 24 Закону України "Про оплату праці" замість слів "трьох днів" записати "сім днів".
Було б також доцільно цей абзац закінчити словами: "за умови відсутності форс мажорних обставин".
 
Враховано частково    
7. ІІІ. Перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць після дня опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк після дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
10. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
11. забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.