Кількість абзаців - 95 Таблиця поправок


Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом ''єдиного вікна'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про підготовку та реалізацію інвестиційних
 
   Про підготовку та реалізацію інвестиційних
 
3. проектів за принципом "єдиного вікна "
 
   проектів за принципом "єдиного вікна "
 
4. Цей Закон визначає правові та організаційні засади відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна".
 
   Цей Закон визначає правові та організаційні засади відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна".
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
7. 1) заявник — суб’єкт інвестиційної діяльності, який має намір реалізувати або реалізує інвестиційний проект і письмово звернувся до уповноваженого органу з метою отримання документів за принципом "єдиного вікна";
 
   1) заявник — суб’єкт інвестиційної діяльності, який має намір реалізувати або реалізує інвестиційний проект і письмово звернувся до уповноваженого органу з метою отримання документів за принципом "єдиного вікна";
 
8. 2) інвестиційний проект — комплекс організаційно-правових, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб’єктами інвестиційної діяльності відповідно до планово-розрахункових документів, які містять обґрунтування необхідності здійснення таких заходів;
 
   2) інвестиційний проект — комплекс організаційно-правових, фінансових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються суб’єктами інвестиційної діяльності відповідно до планово-розрахункових документів, які містять обґрунтування необхідності здійснення таких заходів;
 
9. 3) принцип "єдиного вікна" — спосіб взаємодії уповноваженого органу і суб’єктів надання адміністративних та господарських послуг з метою підготовки та видачі суб’єкту інвестиційної діяльності комплекту документів, який дає право на реалізацію інвестиційного проекту;
 
-1- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"3) принцип "єдиного вікна" — спосіб взаємодії уповноваженого органу й суб’єкта інвестиційної діяльності з метою підготовки та видачі комплекту документів, який дає право на реалізацію інвестиційного проекту"
 
Враховано   3) принцип "єдиного вікна" — спосіб взаємодії уповноваженого органу і суб’єкта інвестиційної діяльності з метою підготовки та видачі пакету документів, який дає право на реалізацію інвестиційного проекту;
 
10. 4) суб’єкт надання господарських послуг — підприємство, установа, організація, яка надає на договірних засадах послуги, необхідні для підготовки та реалізації інвестиційного проекту;
 
-2- Кармазін Ю.А.
Вилучити пункти 4-5 частини 1 статті 1
 
Враховано      
11. 5) суб’єкт надання адміністративних послуг — дозвільний центр, експертна організація, орган ліцензування, інший суб’єкт правовідносин, який має право надавати адміністративні послуги, необхідні для підготовки та реалізації інвестиційного проекту;
 
      
12. 6) уповноважений орган — регіональний центр з інвестицій та розвитку (державна бюджетна установа, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності), який організовує надання суб’єкту інвестиційної діяльності послуг, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту, за принципом "єдиного вікна".
 
   4) уповноважений орган — регіональний центр з інвестицій та розвитку (державна бюджетна установа, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності), який організовує надання суб’єкту інвестиційної діяльності послуг, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту, за принципом "єдиного вікна".
 
13. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
14. 1. Дія цього Закону поширюється на суб’єктів надання адміністративних та господарських послуг, центральний орган виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, уповноважені органи та заявників.
 
-3- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 2 викласти в такій редакції: "1. Дія цього Закону поширюється на центральний орган виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, уповноважені органи та заявників"
 
Враховано   1. Дія цього Закону поширюється на центральний орган виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, уповноважені органи та заявників.
 
15. 2. Дія цього Закону не поширюється на суб’єктів інвестиційної діяльності, які мають намір реалізувати та реалізують інвестиційні проекти і не виявили бажання оформлювати необхідні для цього документи із застосуванням принципу "єдиного вікна".
 
-4- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 2 статті 2
 
Враховано      
16. Стаття 3. Основні принципи відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"
 
   Стаття 3. Основні принципи відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"
 
17. 1. Основними принципами відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна", є:
 
   1. Основними принципами відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна", є:
 
18. добровільність застосування принципу "єдиного вікна";
 
   добровільне застосування принципу "єдиного вікна";
 
19. забезпечення рівності прав і законних інтересів усіх заявників;
 
   забезпечення рівності прав і законних інтересів усіх заявників;
 
20. встановлення єдиного переліку документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту залежно від його специфіки;
 
   встановлення єдиного переліку документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту залежно від його специфіки;
 
21. прозорість процедури видачі документів, які дають право на реалізацію інвестиційного проекту;
 
   прозорість процедури видачі документів, що дають право на реалізацію інвестиційного проекту;
 
22. відповідальність посадових осіб уповноваженого органу за порушення вимог законодавства з питань видачі документів, які дають право на реалізацію інвестиційного проекту.
 
   відповідальність посадових осіб уповноваженого органу за порушення вимог законодавства з питань видачі документів, що дають право на реалізацію інвестиційного проекту.
 
23. Стаття 4. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"
 
   Стаття 4. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"
 
24. 1. Центральний орган виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності здійснюючи повноваження щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна":
 
   1. Центральний орган виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності здійснюючи повноваження щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна":
 
25. 1) розробляє, бере участь у розробленні і погоджує проекти нормативно-правових актів з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів;
 
   1) розробляє, бере участь у розробленні і погоджує проекти нормативно-правових актів з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів;
 
26. 2) узагальнює практику застосування законодавства з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів, готує та подає пропозиції щодо його вдосконалення;
 
   2) узагальнює практику застосування законодавства з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів, готує та подає пропозиції щодо його вдосконалення;
 
27. 3) здійснює методологічне забезпечення діяльності уповноважених органів з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та господарських послуг;
 
-5- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції:
"3) здійснює методологічне забезпечення діяльності уповноважених органів з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів та їхньої взаємодії із заявниками"
 
Враховано   3) здійснює методологічне забезпечення діяльності уповноважених органів з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів та їхньої взаємодії із заявниками;
 
28. 4) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог законодавства з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів;
 
   4) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог законодавства з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів;
 
29. 5) організовує навчання та підвищення кваліфікації працівників уповноважених органів.
 
   5) організовує навчання та підвищення кваліфікації працівників уповноважених органів.
 
30. Стаття 5. Функції уповноваженого органу
 
   Стаття 5. Функції уповноваженого органу
 
31. 1. Уповноважений орган:
 
   1. До функцій уповноваженого органу належать:
 
32. 1) проводить із заявниками консультації щодо шляхів вирішення питань залучення потенційних інвесторів відповідно до їх потреб та інвестиційних можливостей;
 
   1) проведення із заявниками консультації щодо шляхів вирішення питань залучення потенційних інвесторів відповідно до їх потреб та інвестиційних можливостей;
 
33. 2) перевіряє правильність оформлення звернення заявника та документів, які додаються до нього;
 
   2) перевірка правильності оформлення звернення заявника та документів, що додаються до нього;
 
34. 3) реєструє звернення в електронній базі даних, видає заявникові витяги з такої бази;
 
-6- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 1 статті 5 викласти в такій редакції:
"3) реєструє звернення в єдиній електронній базі даних центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності (далі - електронній базі даних), видає заявникові витяги з такої бази"
 
Враховано   3) реєстрація звернення в єдиній електронній базі даних центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності (далі - електронна база даних), видача заявникові витягів з такої бази;
 
35. 4) розробляє оперативний план дій стосовно підготовки та реалізації інвестиційного проекту, порядку та строків підготовки документів;
 
   4) розроблення оперативного плану дій стосовно підготовки та реалізації інвестиційного проекту, порядку та строків підготовки документів;
 
36. 5) формує та надсилає запити суб’єктам надання адміністративних та господарських послуг з метою надання ними відповідних послуг, сприяє зазначеним органам у проведенні необхідних для розгляду запиту процедур в оптимальні строки та в порядку, визначеному законодавством;
 
-7- Кармазін Ю.А.
Виключити пункти 5-6 частини 1 статті 5
 
Враховано      
37. 6) реєструє отримані від суб’єктів надання адміністративних та господарських послуг документи в електронній базі даних та формує комплект документів;
 
      
38. 7) повідомляє заявнику про результати розгляду звернення та видає йому пакет документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту, або повідомляє про мотивовану відмову відповідних суб’єктів надання адміністративних та господарських послуг у видачі таких документів;
 
-8- Кармазін Ю.А.
Пункт 7 частини 1 статті 5 викласти в такій редакції:
"7) повідомляє заявнику про результати розгляду звернення та видає йому пакет документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту, або повідомляє про мотивовану відмову у видачі таких документів"
 
Враховано   7) повідомлення заявника про результати розгляду звернення та видає йому пакет документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту, або повідомляє про мотивовану відмову у видачі таких документів;
 
39. 8) забезпечує супроводження інвестиційного проекту за зверненням заявника.
 
   8) забезпечення супроводження інвестиційного проекту за зверненням заявника.
 
40. 2. Положення про уповноважені органи затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності.
 
   2. Положення про уповноважені органи затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності.
 
41. Стаття 6. Подання звернення
 
   Стаття 6. Подання звернення
 
42. 1. Заявник звертається до уповноваженого органу за його місцезнаходженням із зверненням, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, та підготовленими на час звернення документами стосовно інвестиційного проекту.
 
-9- Кирильчук Є.І.
Чітко визначити у статті 6 перелік документів,необхідних для реалізації проекту за принципом "єдиного вікна" при зверненні заявника до уповноваженого органу
 
Відхилено   1. Заявник звертається до уповноваженого органу за його місцезнаходженням із зверненням, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, та підготовленим на час звернення пакетом документів стосовно інвестиційного проекту.
 
43. 2. Форма звернення залежить від стадії підготовки інвестиційного проекту до реалізації та містить дані, що характеризують його.
 
   2. Форма звернення залежить від стадії підготовки інвестиційного проекту до реалізації та містить дані, що характеризують його.
 
44. 3. Звернення може подаватися на таких стадіях підготовки інвестиційного проекту до реалізації:
 
   3. Звернення може подаватися на таких стадіях підготовки інвестиційного проекту до реалізації:
 
45. а) інвестиційна ідея;
 
   а) інвестиційна ідея;
 
46. б) інвестиційна пропозиція;
 
   б) інвестиційна пропозиція;
 
47. в) інвестиційний проект (у разі коли документи, які дають право на його реалізацію, відсутні, оформлені частково або оформлені у повному обсязі).
 
-10- Кирильчук Є.І.
Переглянути пункт "в" частини третьої статті 6 щодо доцільності звернення до регіонального органу у разі, якщо всі документи, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, оформлені інвестором у повному обсязі
 
Відхилено   в) інвестиційний проект (у разі якщо документи, що дають право на його реалізацію, відсутні, оформлені частково або оформлені у повному обсязі).
 
48. 4. Уповноважений орган проводить консультації із заявником та в разі відповідності оформлення звернення заявника і поданих документів встановленим вимогам, реєструє звернення в електронній базі даних.
 
-11- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 6 викласти в такій редакції: "4. Уповноважений орган проводить консультації із заявником та в разі відповідності оформлення звернення заявника й поданих документів вимогам встановленим Кабінетом Міністрів України для реалізації інвестиційного проекту залежно від його специфіки, реєструє звернення в електронній базі даних."
 
Відхилено   4. Уповноважений орган проводить консультації із заявником та в разі відповідності оформлення звернення заявника і поданих документів встановленим вимогам, реєструє звернення в електронній базі даних.
 
49. Після реєстрації звернення уповноважений орган видає заявнику витяг з електронної бази даних, що підтверджує факт його реєстрації.
 
   Після реєстрації звернення уповноважений орган видає заявнику витяг з електронної бази даних, що підтверджує факт його реєстрації.
 
50. Стаття 7. Розгляд звернення
 
   Стаття 7. Розгляд звернення
 
51. 1. Уповноважений орган розглядає звернення заявника у п’ятиденний строк з дня його реєстрації та складає оперативний план дій стосовно підготовки та реалізації інвестиційного проекту.
 
   1. Уповноважений орган розглядає звернення заявника у п’ятиденний строк з дня його реєстрації та складає оперативний план дій стосовно підготовки та реалізації інвестиційного проекту.
 
52. 2. Оперативний план дій включає:
 
   2. Оперативний план дій включає:
 
53. 1) порядок та строки підготовки необхідних для реалізації інвестиційного проекту документів;
 
-12- Кирильчук Є.І.
Вказати у пункті 1 частини 2 статті 7 максимальний граничний термін підготовки документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту
 
Відхилено   1) порядок та строки підготовки необхідних для реалізації інвестиційного проекту документів;
 
54. 2) вартість та порядок оплати заявником необхідних послуг;
 
   2) вартість та порядок оплати заявником необхідних послуг;
 
55. 3) дії, які необхідно вчинити уповноваженому органу та/або заявнику для реалізації інвестиційного проекту;
 
   3) дії, які необхідно вчинити уповноваженому органу та/або заявнику для реалізації інвестиційного проекту;
 
56. 4) згоду заявника з’явитися на вимогу уповноваженого органу для надання необхідних пояснень або вчинення юридично значущих дій для отримання послуг.
 
   4) згоду заявника з’явитися на вимогу уповноваженого органу для надання необхідних пояснень або вчинення юридичних дій для отримання послуг.
 
57. Форма оперативного плану дій визначається центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності.
 
   3. Форма оперативного плану дій визначається центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності.
 
58. Стаття 8. Взаємодія уповноваженого органу та суб’єктів надання послуг
 
-13- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 8
 
Враховано      
59. 1. Уповноважений орган у дводенний строк після письмового погодження оперативного плану дій заявником формує та надсилає запити та документи, подані заявником, суб’єктам надання адміністративних та господарських послуг.
 
      
60. Перелік суб’єктів надання адміністративних та господарських послуг визначається залежно від стадії підготовки інвестиційного проекту до реалізації та/або необхідності отримання заявником окремих документів, що дають право на реалізацію інвестиційного проекту, або повного комплекту таких документів.
 
      
61. 2. Суб’єкти надання господарських послуг визначаються уповноваженим органом на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
      
62. 3. Господарські послуги надаються заявникам відповідно до правочинів, укладених між ними та суб’єктами надання зазначених послуг, які визначені уповноваженими органами за результатами конкурсного відбору.
 
-14- Кирильчук Є.І.
Визначити в пункті 3 статті 8 за чий рахунок передбачається здійснення конкурсного відбору серед суб’єктів надання господарських послуг
 
Відхилено      
63. Заявники мають право відмовитися від укладення правочину із визначеними на конкурсних засадах суб’єктами надання господарських послуг і укласти правочини про надання господарських послуг на власний розсуд.
 
      
64. 4. Суб’єкти надання адміністративних послуг визначаються уповноваженим органом з урахуванням місця реалізації інвестиційного проекту, якщо інше не встановлено законодавством.
 
      
65. 5. Уповноважений орган сприяє відповідно до законодавства оперативному розгляду документів суб’єктами надання адміністративних та господарських послуг.
 
      
66. 6. Контроль за дотриманням встановлених законодавством строків під час розгляду документів суб’єктами надання адміністративних послуг здійснюється відповідними органами і посадовими особами згідно із законодавством.
 
      
67. У разі порушення встановлених строків уповноважений орган ініціює перед органом вищого рівня та правоохоронними органами клопотання щодо притягнення винних у зазначеному порушенні осіб до відповідальності. Таке клопотання розглядається у першочерговому порядку.
 
      
68. 7. Відповідальність суб’єктів надання господарських послуг визначається відповідно до законодавства.
 
      
69. Стаття 9. Видача комплекту документів
 
   Стаття 8. Видача пакету документів
 
70. 1. Уповноважений орган у дводенний строк з дня надходження від суб’єктів адміністративних та господарських послуг повідомлення про результати розгляду запиту:
 
-15- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 9 викласти в такій редакції: "1. Уповноважений орган у дводенний строк з дня надходження від заявника повідомлення про результати розгляду запиту:
здійснює реєстрацію зазначеного повідомлення в електронній базі даних;
формує комплект документів, необхідних для реалізації проекту;
видає заявникові зазначений комплект документів або повідомляє йому про відмову у видачі документів з викладенням мотивів такого рішення"
 
Враховано редакційно   1. Уповноважений орган у дводенний строк з дня складання оперативного плану дій стосовно підготовки та реалізації інвестиційного проекту:
 
71. здійснює реєстрацію зазначеного повідомлення в електронній базі даних;
 
   здійснює реєстрацію повідомлення оперативного плану дій стосовно підготовки та реалізації інвестиційного проекту в електронній базі даних;
 
72. формує комплект документів, необхідних для реалізації проекту;
 
   формує пакет документів, необхідних для реалізації проекту;
 
73. видає заявникові зазначений комплект документів або повідомляє про відмову відповідних суб’єктів надання послуг у видачі документів з викладенням мотивів такого рішення.
 
   видає заявникові зазначений пакет документів або повідомляє про відмову у видачі документів з викладенням мотивів такого рішення.
 
74. 2. Заявник має право в установленому законодавством порядку усунути недоліки, які стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі документів, та повторно подати документи відповідно до цього Закону або безпосередньо до відповідного суб’єкта надання послуг.
 
-16- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 9 викласти в такій редакції: "2. Заявник має право в установленому законодавством порядку усунути недоліки, які стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі документів, та повторно подати документи відповідно до цього Закону"
 
Враховано   2. Заявник має право в установленому законодавством порядку усунути недоліки, які стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі документів, та повторно подати документи відповідно до цього Закону.
 
75. 3. Заявник має право звернутися до уповноваженого органу для отримання послуг з подальшого забезпечення супроводження реалізації інвестиційного проекту.
 
-17- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 9 викласти в такій редакції: "3. Заявник має право звернутися до уповноваженого органу для забезпечення супроводження реалізації інвестиційного проекту".
 
Враховано   3. Заявник має право звернутися до уповноваженого органу для забезпечення супроводження реалізації інвестиційного проекту.
 
76. Стаття 10. Плата за надання послуг
 
-18- Кармазін Ю.А.
Статтю 10 викласти в такій редакції: "Стаття 10. Плата за надання послуг
1. Уповноважені органи надають заявникам всі послуги на безоплатній основі"
 
Враховано   Стаття 10. Плата за надання послуг
 
77. 1. Плата за надання адміністративних послуг встановлюється законодавством. Уповноважений орган повідомляє заявнику реквізити суб’єктів адміністративних послуг для оплати послуг.
 
   1. Уповноважені органи надають заявникам всі послуги на безоплатній основі.
 
78. 2. Плата за надання господарських послуг встановлюється на договірних засадах між суб’єктом надання зазначених послуг та заявником.
 
      
79. 3. Послуги неадміністративного характеру надаються уповноваженими органами на безоплатній основі.
 
-19- Кирильчук Є.І.
Надати в пункті 3 статті 10 послуги неадміністративного характеру, які надаються на безоплатній основі уповноваженими органами
 
Відхилено      
80. Стаття 11. Відповідальність посадових осіб уповноважених органів
 
   Стаття 11. Відповідальність посадових осіб уповноважених органів
 
81. 1. Посадові особи уповноважених органів за порушення вимог цього Закону несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.
 
   1. Посадові особи уповноважених органів за порушення вимог цього Закону несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.
 
82. 2. Дії або бездіяльність посадових осіб уповноважених органів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.
 
   2. Дії або бездіяльність посадових осіб уповноважених органів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.
 
83. 3. Шкода, завдана фізичним або юридичним особам внаслідок неправомірних діянь посадових осіб уповноважених органів, відшкодовується в установленому законом порядку.
 
   3. Шкода, завдана фізичним або юридичним особам внаслідок неправомірних діянь посадових осіб уповноважених органів, відшкодовується в установленому законом порядку.
 
84. Стаття 12. Прикінцеві положення
 
   Стаття 12. Прикінцеві положення
 
85. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
-20- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 12 "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року"
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
86. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-21- Ляпіна К.М.
Частину другу статті 12 Прикінцеві положення виключити
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити внесення змін чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
    -22- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 12 новою частиною 3 такого змісту:
"3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом"
 
Враховано    
87. 3. Внести зміни до таких законів України:
 
      
88. 1) статтю 6 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1992 р., № 10, ст. 138) доповнити абзацом такого змісту:
 
-23- Кармазін Ю.А.
Виключити доповнення статті 6 Закону України "Про інвестиційну діяльність"
 
Враховано      
89. "Подання та видача документів, необхідних для підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна", здійснюється відповідно до Закону України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна". ";
 
      
90. 2) статтю 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р., № 1, ст. 1, № 20, ст. 134; 2004 р., № 12, ст. 155; 2005 р., № 42, ст. 465; 2006 р., № 18, ст. 155; 2007 р., № 10, ст. 89, № 34, ст. 444; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2010 року № 2467-VІ) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-24- Кармазін Ю.А.
Виключити доповнення статті 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
Враховано      
91. "Подання документів та видача ліцензій, необхідних для підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна", здійснюється відповідно до Закону України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна".
 
      
92. У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
 
      
93. 3) частину третю статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128) доповнити абзацом такого змісту:
 
-25- Кармазін Ю.А.
Виключити доповнення частини 3 статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо доповнення доповнити абзацом такого змісту:
"Подання та видача документів, необхідних для підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна", здійснюється відповідно до Закону України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"
 
Враховано      
94. "Подання та видача документів дозвільного характеру щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" здійснюється відповідно до Закону України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна".".