Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо порядку заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (щодо порядку заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені)
 
-1- Демчишен В.В.
Назву Закону викласти в такій редакції: "Про внесення зміни до статті 101 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
 
Враховано   Про внесення зміни до статті 101 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 27-28, ст.366) такі зміни:
 
-2- Демчишен В.В.
Абзаци перший і другій розділу І законопроекту викласти як абзац перший пункту 1 такого змісту:
"1. У статтю 101 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 38-39, ст. 449; 2007 р., № 28, ст.383) включити частину третьою такого змісту:".
 
Враховано   1. У статтю 101 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 38-39, ст. 449; 2007 р., № 28, ст. 383) включити частину третю такого змісту:
 
4. 1) доповнити статтю 101 частиною третьою наступного змісту:
 
-3- Круць М.Ф.
У пункті 1 розділу І законопроекту слово "наступного" замінити словом "такого".
 
Враховано      
5. "3. Партія (блок), яка висувала кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів згідно з частиною десятою статті 96 цього Закону вважається не обраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як народного депутата України відповідно до частини першої цієї статті. Таке рішення приймається відповідно до статуту партії (угоди про утворення блоку) з'їздом (зборами, конференцією) партії чи міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією) партій, що входили до блоку на день виборів. Витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції), підписаний головуючим, та рішення, підписане керівником партії (керівниками партій, що входили до блоку на день виборів) і скріплене печаткою партії (печатками відповідних партій), не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття рішення передаються до Центральної виборчої комісії. На підставі цих документів Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії (блоку)."
 
-4- Подгорний С.П.
Фомін О.В.
Перше речення частини третьої статті 101 Закону України "Про вибори народних депутатів України" викласти в такій редакції:
"3. Партія (блок), яка висувала кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, у випадках, передбачених пунктами 1, 4 - 7 частини першої статті 64 цього Закону, може прийняти рішення про виключення відповідного кандидата у депутати зі свого виборчого списку, якщо такий кандидат за підсумками результатів виборів згідно з частиною десятою статті 96 цього Закону не був визначений обраним депутатом, у будь-який час після дня виборів до визнання цього кандидата обраним депутатом відповідно до частини першої цієї статті.
 
Відхилено   "3. Партія (блок), яка висувала кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення з цього списку особи, яка за результатами виборів не була відповідно до вимог частини десятої статті 96 цього Закону визнана обраною депутатом, у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як народного депутата України відповідно до частини першої цієї статті. Таке рішення приймається відповідно до статуту партії (угоди про утворення блоку) з'їздом (зборами, конференцією) партії чи міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією) партій, що входили до блоку на день виборів. Витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції), підписаний головуючим, та рішення, підписане керівником партії (керівниками партій, що входили до блоку на день виборів) і скріплене печаткою партії (печатками відповідних партій), не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття рішення передаються до Центральної виборчої комісії. На підставі цих документів Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії (блоку)".
 
    -5- Писаренко В.В.
У пропонованій законопроектом редакції речення першого частини 3 ст. 101 слова "кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів згідно з частиною десятою статті 96 цього Закону вважається не обраним, зі свого виборчого списку" замінити словами "з цього списку особи, яка за результатами виборів не була відповідно до вимог частини десятої статті 96 цього Закону визнана обраною депутатом".
 
Враховано    
    -6- Кармазін Ю.А.
Виключити прийняту у 1 читанні частину 3 статті 101, оскільки запропонована норма суперечить ідеям народного суверенітету та народного представництва, за змістом яких носієм і єдиним джерелом влади визнається народ, який здійснює її насамперед через вільно обраних на загальних виборах представників, а не через політичні партії, які за змістом Конституції України покликані лише сприяти формуванню та вираженню політичної волі громадян.
 
Відхилено    
6. ІІ. Прикінцеві положення.
 
      
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-7- Демчишен В.В.
Розділ ІІ законопроекту викласти як один пункт 2 такого змісту:
"2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.