Кількість абзаців - 1252 Таблиця поправок


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (05) РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
 
   РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
 
1. Стаття 180. Платники податку
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 180 викласти в наступній редакції:
Стаття 180. Платники податку
180.1. Для цілей оподаткування платником податку є:
1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею183 цього розділу;
2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку;
3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також:
особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством;
особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із цим Кодексом, а також будь-які інші особи, що використовують податкову пільгу, яку для них не призначено."
Норми цього пункту не застосовуються до операцій з ввезення на митну територію України фізичними особами (громадянами) чи суб’єктами підприємницької діяльності, які не є платниками податку, культурних цінностей, зазначених у пункті 197.7 статті197 цього розділу.
4) особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;
5) особа-управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість відносно господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.
Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном, прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів;
6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 цього розділу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством;
7) особа, що уповноважена вносити податок з об’єктів оподаткування, що виникають внаслідок постачання послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника податку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
180.2. Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.
180.3. Особи, зазначені у пункті 180.2 цієї статті, мають права, виконують обов’язки та несуть відповідальність, передбачену законодавством для платників податку.
 
Враховано   Стаття 180. Платники податку
180.1. Для цілей оподаткування платником податку є:
1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею 183 цього розділу;
2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку;
3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також:
особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством.
особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із цим Кодексом, а також будь-які інші особи, що використовують податкову пільгу, яку для них не призначено.
Норми цього пункту не застосовуються до операцій з ввезення на митну територію України фізичними особами (громадянами) чи суб’єктами підприємницької діяльності, які не є платниками податку, культурних цінностей, зазначених у пункті 197.7 статті 197 цього розділу.
4) особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;
5) особа-управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість відносно господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.
Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном, прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів;
6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 цього розділу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством;
7) особа, що уповноважена вносити податок з об’єктів оподаткування, що виникають внаслідок постачання послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
180.2. Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.
180.3. Особи, зазначені у пункті 180.2 цієї статті, мають права, виконують обов’язки та несуть відповідальність, передбачену законодавством для платників податку.
 
2. 180.1. Для цілей оподаткування платником податку є:
 
-2- Задирко Г.О.
Пункт 180.1. викласти в наступній редакції:
пункт 180.1.
"Для цілей оподаткування платником податку є:
1) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку, а також особи, що реєструється за своїм добровільним рішенням як платники податку;
2) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також:
особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог;
особа, на яку покладається виконання умов, за яких надається звільнення від оподаткування під час ввезення товарів на митну територію України (щодо цільового використання товарів), у разі порушення таких умов;
4) особа, яка купує чи придбаває у володіння та/або у користування, та/або у розпорядження транспортний засіб, що був ввезений на митну територію України із звільненням від оподаткування відповідно до пункту 19.2 статті 19 цього розділу, у разі, коли така особа не має права на звільнення від оподаткування.
5) Особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи.
6) Отримувач послуг від нерезидентів, у тому числі їх постійних представництв, не зареєстрованих як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України.
 
Враховано по суті     
3. 1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею183 цього розділу;
 
      
4. 2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку;
 
      
5. 3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також:
 
      
6. особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог;
 
-3- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці другому підпункту 3) пункту 180.1 слова "вимог" замінити словами "митних режимів, встановлених митним законодавством";
 
Враховано      
7. особа, на яку покладається виконання умов, за яких надається звільнення від оподаткування під час ввезення товарів на митну територію України (щодо цільового використання товарів), у разі порушення таких умов.
 
-4- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій підпункту 3) пункту 180.1 викласти в такій редакції:
"особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із цим Кодексом, а також будь-які інші особи, що використовують податкову пільгу, яку для них не призначено. "
 
Враховано      
8. Норми цього пункту не застосовуються до операцій з ввезення на митну територію України фізичними особами (громадянами) чи суб’єктами підприємницької діяльності, які не є платниками податку, культурних цінностей, зазначених у пункті 197.7 статті197 цього розділу.
 
      
9. 4) особа, яка купує чи придбаває у володіння та/або у користування, та/або у розпорядження транспортний засіб, що був ввезений на митну територію України із звільненням від оподаткування відповідно до пункту 197.2 статті197 цього розділу, у разі, коли така особа не має права на звільнення від оподаткування.
 
-5- Клюєв С.П.
Підпункт 4) пункту 180.1 статті 180 вилучити.
 
Враховано      
    -6- Святаш Д.В.
Підпункт 4) пункту 180.1 статті 180 вилучити;
 
Враховано    
10. 180.2. Особою, відповідальною за утримання та внесення податку до бюджету під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи, є особа, що веде облік результатів такої діяльності відповідно до договору.
 
-7- Задирко Г.О.
Пункт 180.2. викласти в наступній редакції:
Пункт 180.2. "Особи, зазначені у пунктах 5 та 6 цієї статті, мають права, виконують обов’язки та несуть відповідальність, передбачену законодавством для платників податку".
 
Відхилено Оскільки такі суб’єкти визначені особами, запропоновані зміни недоцільні     
11. За договорами управління майном платник податку - управитель майна веде окремий податковий облік з податку на додану вартість відносно господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління, та, відповідно, складає окрему податкову звітність з цього податку відносно таких операцій.
 
      
12. Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном, прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.
 
      
13. Форма звітності за договорами управління майном встановлюються центральним податковим органом.
 
      
14. 180.3. Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.
 
-8- Задирко Г.О.
Пункт 180.3. викласти в наступній редакції:
Пункт 180.3. "Особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 3.1 статті 3 цього розділу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством".
 
Відхилено Дублює норму, прийняту у першому читанні., крім того має помилкові юридичні посилання (наприклад, пунктом 3.1 статті 3 цього розділу), які відсутні в цьому Розділі     
15. 180.4. Особи, зазначені у пунктах 180.2 та 180.3 цієї статті, мають права, виконують обов’язки та несуть відповідальність, передбачену законодавством для платників податку.
 
      
16. 180.5. Особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті181 цього розділу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством, є платником податку.
 
      
17. 180.6. Особа, що уповноважена вносити податок з об’єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника податку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, є платником податку.
 
-9- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 180.6 слово "поставки" замінити словом "постачання";
 
Враховано      
    -10- Горіна І.А.
У пункті 180.6 статті 180 слова "перебувають у підпорядкуванні платника податку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" замінити словами "перебувають у підпорядкуванні платника податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
18. Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку
 
   Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку
 
19. 181.1. У разі коли загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею183 цього розділу, крім особи, яка є платником єдиного податку.
 
-11- Курило В.С.
В підпункті 181.1 слова і цифри "...сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку)..." замінити на такі слова і цифри: "...сукупно перевищує 600 000 гривень (без урахування податку)...".
 
Відхилено ищезазначена пропозиція призведе до зменшення кількості платників податку, Зазначене матиме негативний вплив на доходну частину бюджету внаслідок недонадходження податку на додану вартість. За інформацією ДПА (при зміни порога з 300 тис. грн. до 500 тис. грн.) втрати бюджету складуть близько 1,0 млрд. грн.  181.1. У разі коли загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього розділу, крім особи, яка є платником єдиного податку.
 
    -12- Турманов В.І.
Стаття 181
П. 181.1., Слова "300 000 гривень" замінити на слова "1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року".
 
Немає висновку    
    -13- Ісаєв Л.О.
У пункті 181.1 статті 181 слова "300 000 гривень" замінити на слова "1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року"
 
Відхилено Вищезазначена пропозиція призведе до зменшення кількості платників податку, Зазначене матиме негативний вплив на доходну частину бюджету внаслідок недонадходження податку на додану вартість. За інформацією ДПА (при зміни порога з 300 тис. грн. до 500 тис. грн.) втрати бюджету складуть близько 1,0 млрд. грн.   
    -14- Коновалюк В.І.
В пункті 181.1 статті 181 слова "300 000 гривень" замінити на слова "500 000 гривень".
 
Відхилено Вищезазначена пропозиція призведе до зменшення кількості платників податку, Зазначене матиме негативний вплив на доходну частину бюджету внаслідок недонадходження податку на додану вартість. За інформацією ДПА (при зміни порога з 300 тис. грн. до 500 тис. грн.) втрати бюджету складуть близько 1,0 млрд. грн.   
    -15- Терещук С.М.
В статті 181 пункті 181.1 Слова "300 000 гривень" замінити на слова "1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року"
 
Відхилено Вищезазначена пропозиція призведе до зменшення кількості платників податку, Зазначене матиме негативний вплив на доходну частину бюджету внаслідок недонадходження податку на додану вартість. За інформацією ДПА (при зміни порога з 300 тис. грн. до 500 тис. грн.) втрати бюджету складуть близько 1,0 млрд. грн.   
    -16- Сочка О.О.
У пункті 181.1 статті 181 слова "300 000 гривень" замінити на слова "1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року".
 
Відхилено Вищезазначена пропозиція призведе до зменшення кількості платників податку, Зазначене матиме негативний вплив на доходну частину бюджету внаслідок недонадходження податку на додану вартість. За інформацією ДПА (при зміни порога з 300 тис. грн. до 500 тис. грн.) втрати бюджету складуть близько 1,0 млрд. грн.   
    -17- Чорноволенко О.В.
У пункті 181.1 статті 181 розділу 5 законопроекту цифру "300000" замінити на цифру "1000000";
 
Відхилено Вищезазначена пропозиція призведе до зменшення кількості платників податку, Зазначене матиме негативний вплив на доходну частину бюджету внаслідок недонадходження податку на додану вартість. За інформацією ДПА (при зміни порога з 300 тис. грн. до 500 тис. грн.) втрати бюджету складуть близько 1,0 млрд. грн.   
    -18- Ісаєв Л.О.
У пункті 181.1 статті 181 слова "300 000 гривень" замінити на слова "1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року"
 
Відхилено Вищезазначена пропозиція призведе до зменшення кількості платників податку, Зазначене матиме негативний вплив на доходну частину бюджету внаслідок недонадходження податку на додану вартість. За інформацією ДПА (при зміни порога з 300 тис. грн. до 500 тис. грн.) втрати бюджету складуть близько 1,0 млрд. грн.   
    -19- Корж В.Т.
Пункт 181.1. викласти у наступній редакції:
"У разі коли загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців, сукупно перевищує 1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього розділу, крім особи, яка є платником єдиного податку"
 
Відхилено Вищезазначена пропозиція призведе до зменшення кількості платників податку, Зазначене матиме негативний вплив на доходну частину бюджету внаслідок недонадходження податку на додану вартість. За інформацією ДПА (при зміни порога з 300 тис. грн. до 500 тис. грн.) втрати бюджету складуть близько 1,0 млрд. грн.   
    -20- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Пункт 181.1. статті 181 - викласти у такій редакції:
"181.1. У разі коли загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців, сукупно перевищує два мільйони гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього розділу, крім особи, яка є платником єдиного податку"
 
Відхилено Вищезазначена пропозиція призведе до зменшення кількості платників податку, Зазначене матиме негативний вплив на доходну частину бюджету внаслідок недонадходження податку на додану вартість. За інформацією ДПА (при зміни порога з 300 тис. грн. до 500 тис. грн.) втрати бюджету складуть близько 1,0 млрд. грн.   
    -21- Луцький М.Г.
У пункті 181.1. статті 181 Розділу V "Податок на додану вартість" слова "300 000 гривень" замінити на слова "1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року".
 
Відхилено Вищезазначена пропозиція призведе до зменшення кількості платників податку, Зазначене матиме негативний вплив на доходну частину бюджету внаслідок недонадходження податку на додану вартість. За інформацією ДПА (при зміни порога з 300 тис. грн. до 500 тис. грн.) втрати бюджету складуть близько 1,0 млрд. грн.   
20. 181.2. Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законодавством, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку.
 
-22- Кінах А.К.
&&
Статтю 181 доповнити пунктом 181.3 наступного змісту:
„Особи, які з набранням чинності розділу 14 цього Кодексу, перейшли на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування, і не були платниками податку на додану вартсіть, у разі коли загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців з періоду її переходу на загальну систему сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість) така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього розділу".
 
Враховано   181.2. Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законодавством, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку.
Особи, які з набранням чинності розділу 14 цього Кодексу, перейшли на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування, і не були платниками податку на додану вартсіть, у разі коли загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців з періоду її переходу на загальну систему сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість) така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього розділу.
 
21. Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку
 
-23- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Статтю 182 - вилучити.
 
Відхилено Порушує права суб’єктів господарювання  Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку
 
22. 182.1. Якщо особа, яка проводить оподатковувані операції і відповідно до пункту 181.1 статті181 цього розділу не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій, що є меншими від встановленої зазначеною статтею суми та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку складають не менше 50 відсотків від загального обсягу постачання, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.
 
-24- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 182.1 викласти у наступній редакції
182.1 "Якщо особа, яка проводить оподатковувані операції і відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього розділу не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій, що є меншими від встановленої зазначеною статтею суми та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні дванадцять календарних місяців, сукупно складають не менше 50 відсотків від загального обсягу постачання, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.
 
Враховано   182.1 Якщо особа, яка проводить оподатковувані операції і відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього розділу не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій, що є меншими від встановленої зазначеною статтею суми та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні дванадцять календарних місяців, сукупно складають не менше 50 відсотків від загального обсягу постачання, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.
 
    -25- Кінах А.К.
Пункт 182.1 викласти у наступній редакції
"Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті181 цього розділу не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій, що є меншими від встановленої зазначеною статтею суми та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку складають не менше 50 відсотків від загального обсягу постачання, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою".
 
Відхилено Реєстрація платниками податку на додану вартість повинна проводитись в разі проведення оподатковуваних операцій Враховано у редакції Н.д.Хомутиннік В.Ю.   
23. Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку
 
   Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку
 
24. 183.1. Будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реєстрації чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника податку, подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву.
 
-26- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Пункт 183.1. статті 183 - викласти у такій редакції:
"183.1.1 Будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реєстрації, подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву".
 
Відхилено З урахуванням відхилення попередньої правки  183.1. Будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реєстрації чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника податку, подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву.
 
25. 183.2. У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше ніж 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсяг оподатковуваних операцій, визначений у статті181 цього розділу.
 
   183.2. У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсяг оподатковуваних операцій, визначений пунктом 181.1 статті 181 цього розділу.
 
26. 183.3. У разі добровільної реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.
 
-27- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Пункт 183.3. статті 183 - вилучити.
 
Відхилено З урахуванням відхилення попередньої правки  183.3. У разі добровільної реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.
 
27. 183.4. Особи, що переходять на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування за умови якщо такі особи відповідають вимогам визначеним пунктом 181.1 статті181 або 182.1 статті182 цього розділу, що не передбачає сплати податку, подають реєстраційну заяву одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.
 
-28- Кінах А.К.
Пункт 183.4 викласти у наступній редакції
183.4. Особи, що переходять на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування за умови якщо такі особи відповідають вимогам визначеним пунктом 181.3 статті181 або 182.1 статті182 цього розділу, що не передбачає сплати податку, подають реєстраційну заяву до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.
 
Відхилено Подання реєстраційної заяви одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування є доцільним  183.4. Особи, що переходять на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування за умови якщо такі особи відповідають вимогам визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 цього розділу, що не передбачає сплати податку, подають реєстраційну заяву одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.
 
    -29- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Абзац перший пункту 183.4. статті 183 - викласти у такій редакції:
"Особи, що переходять на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування при умові якщо такі особи відповідають вимогам визначеним пунктом 181.1. статті 181 цього розділу, яка не передбачає сплати податку, подають реєстраційну заяву одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування".
 
Відхилено Подання реєстраційної заяви одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування є доцільним   
28. Датою переходу зазначених осіб на загальну систему оподаткування є дата їх реєстрації як платників податку.
 
   Датою переходу зазначених осіб на загальну систему оподаткування є дата їх реєстрації як платників податку.
 
29. 183.5. Особи, зазначені у пунктах 183.3, 183.4 цієї статті, можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку проведення операцій чи даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних.
 
-30- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Пункт 183.5. статті 183 - викласти у такій редакції:
"183.5. Особи, зазначені у пункті 183.4. цієї статті, можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку проведення операцій чи даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних".
 
Відхилено Дублює редакцію, прийняту у першому читанні  183.5. Особи, зазначені у пунктах 183.3, 183.4 цієї статті, можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку проведення операцій чи даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних.
 
30. 183.6. У разі коли останній день строку подання заяви припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.
 
-31- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 183.6. викласти у наступній редакції
183.6. У разі коли останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим, або неробочим робочий день.
 
Враховано   183.6. У разі коли останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим, або неробочим робочий день.
 
31. 183.7. Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою особою або її представником до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку.
 
-32- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 183.7. викласти у наступній редакції
183.7 Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку.
 
Враховано   183.7. Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку..
 
    -33- Мартиненко М.В.
Пункт 183.7 Статті 183 викласти у наступній редакції:
"183.7 Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку."
 
Враховано по суті   
    -34- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Пункт 183.7 Статті 183 викласти у наступній редакції:
"183.7 Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку."
 
Враховано по суті   
    -35- Шаманов В.В.
У статті 183.7 після слів: " подається особисто такою" доповнити наступним реченням: "фізичною особою або безпосередньо керівником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень)" і далі за текстом;
 
Враховано по суті   
32. 183.8. Орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181 та пунктом 182.1 статті 182 цього розділу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею184 цього розділу.
 
-36- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 183.8. викласти у наступній редакції
183.8 Орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 цього розділу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 184 цього розділу.
 
Враховано   Орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 цього розділу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 184 цього розділу.
 
    -37- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Пункт 183.8. статті 183 - викласти у такій редакції:
"183.8. Орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним статтею180, пунктом 181.1. статті 181 цього розділу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 184 цього розділу"
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ Враховано в редакції Н.д.Хомутинника В.Ю.   
    -38- Мартиненко М.В.
Пункт 183.8 Статті 183 викласти у наступній редакції:
"183.8 Орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 цього розділу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 184 цього розділу."
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ Враховано в редакції Н.д.Хомутинника В.Ю.   
    -39- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Пункт 183.8 Статті 183 викласти у наступній редакції:
"183.8 Орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 цього розділу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 184 цього розділу."
 
Враховано по суті   
    -40- Шаманов В.В.
У статті 183.8 після слів: "або не відповідає вимогам, 183.8," доповнити словами: "пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 цього розділу," і далі за текстом;
 
Враховано по суті   
    -41- Кінах А.К.
Пункт 183.8 викласти у наступній редакції
183.8. Орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті181 та пунктом 182.1 статті182 цього розділу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею184 цього розділу.
 
Відхилено Враховано в редакції Н.д.Хомутинника В.Ю.   
    -42- Воропаєв Ю.М.
Доповнити п.183.8 абзацом наступного змісту:
"Особа має право оскаржити відмову органу державної податкової служби в реєстрації її як платника податку в порядку, передбаченому розділом ІІ цього Кодексу."
 
Відхилено Право платників оскаржити дії працівників органів державної податкової служби визначено Розділом ІІ цього Кодексу, а тому дублювати їх в цьому розділі недоцільно   
33. 183.9. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку орган державної податкової служби зобов’язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника податку не пізніше наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві, або протягом десяти робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено чи такий день настає раніше дати, що припадає на останній день строку, встановленого для реєстрації платника податку органом державної податкової служби. Якщо бажаний (запланований) день реєстрації, вказаний в заяві особи, настає після завершення 10 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, орган державної податкової служби зобов’язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника податку не пізніше бажаного (запланованого) дня реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві.
 
   183.9. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку орган державної податкової служби зобов’язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника податку не пізніше наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві, або протягом десяти робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено чи такий день настає раніше дати, що припадає на останній день строку, встановленого для реєстрації платника податку органом державної податкової служби. Якщо бажаний (запланований) день реєстрації, вказаний в заяві особи, настає після завершення 10 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, орган державної податкової служби зобов’язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника податку не пізніше бажаного (запланованого) дня реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві.
 
34. 183.10. Будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку, вважається платником податку з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто обсяг оподатковуваних операцій, визначений у статті181 цього розділу, без права на віднесення сум податку до податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування до моменту реєстрації в якості платника податку на додану вартість.
 
   183.10. Будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку, вважається платником податку з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто обсяг оподатковуваних операцій, визначений у статті181 цього розділу, без права на віднесення сум податку до податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування до моменту реєстрації в якості платника податку на додану вартість.
 
35. 183.11. Оригінал свідоцтва про реєстрацію платника податку повинен зберігатися платником, а копії свідоцтва, справжність яких засвідчена органом державної податкової служби, розміщуватися в доступних для огляду місцях у приміщенні платника податку та в усіх його філіях (відділеннях), представництвах.
 
   183.11. Оригінал свідоцтва про реєстрацію платника податку повинен зберігатися платником, а копії свідоцтва, справжність яких засвідчена органом державної податкової служби, розміщуватися в доступних для огляду місцях у приміщенні платника податку та в усіх його філіях (відділеннях), представництвах.
 
36. 183.12. Центральний орган державної податкової служби веде реєстр платників податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих як платники податку.
 
   183.12. Центральний орган державної податкової служби веде реєстр платників податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих як платники податку.
 
37. 183.13. Для інформування платників податку центральний орган державної податкової служби щодекади оприлюднює на своєму веб-сайті:
 
   183.13. Для інформування платників податку центральний орган державної податкової служби щодекади оприлюднює на своєму веб-сайті:
 
38. 183.13.1. дані з реєстру платників податку із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера, номера свідоцтва про реєстрацію платника податку, дати його початку дії;
 
   183.13.1. дані з реєстру платників податку із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера, номера свідоцтва про реєстрацію платника податку, дати його початку дії;
 
39. 183.13.2. інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників податку за заявою платника податку, з ініціативи органів державної податкової служби чи за рішенням суду, а саме: про анульовані свідоцтва про реєстрацію платника податку із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин анулювання та підстав для анулювання свідоцтв.
 
   183.13.2. інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників податку за заявою платника податку, з ініціативи органів державної податкової служби чи за рішенням суду, а саме: про анульовані свідоцтва про реєстрацію платника податку із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин анулювання та підстав для анулювання свідоцтв.
 
40. 183.14. Форми реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації, свідоцтва про реєстрацію, а також положення про реєстрацію платників податку затверджуються центральним органом державної податкової служби.
 
-43- Воропаєв Ю.М.
У пункті 183.14 слова "порядок проведення перевірки наявності ліцензій та розташування особи за її зареєстрованим місцезнаходженням (місцем проживання)" виключити.
 
Відхилено Пропозиція врахована у редакції першого читання  183.14. Форми реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації, свідоцтва про реєстрацію, а також положення про реєстрацію платників податку затверджуються центральним органом державної податкової служби.
 
41. 183.15. У разі зміни платником податку місцезнаходження (місця проживання) або його переведення на обслуговування до іншого органу державної податкової служби зняття платника з обліку в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому здійснюється в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
 
   183.15. У разі зміни платником податку місцезнаходження (місця проживання) або його переведення на обслуговування до іншого органу державної податкової служби зняття платника з обліку в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому здійснюється в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
 
42. 183.16. Якщо відповідно до законодавства визначено строк, на який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані у свідоцтві про реєстрацію платника податку, зазначене свідоцтво видається тільки на такий строк.
 
   183.16. Якщо відповідно до законодавства визначено строк, на який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані у свідоцтві про реєстрацію платника податку, зазначене свідоцтво видається тільки на такий строк.
 
43. 183.17. Особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення, до якої не застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи та/або не змінюється дата державної реєстрації юридичної особи), реєструється платником податку як інша новоутворена особа в порядку, визначеному цим Кодексом, в тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов’язки із сплати податку у зв’язку з розподілом податкових зобов’язань чи податкового боргу.
 
-44- Кінах А.К.
Пункт 183.17 викласти у наступній редакції
183.17. Особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником податку як інша новоутворена особа в порядку, визначеному цим Кодексом, в тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов’язки із сплати податку у зв’язку з розподілом податкових зобов’язань чи податкового боргу.
 
Враховано   183.17. Особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником податку як інша новоутворена особа в порядку, визначеному цим Кодексом, в тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов’язки із сплати податку у зв’язку з розподілом податкових зобов’язань чи податкового боргу.
 
44. 183.18. Особі, що реєструється як платник податку, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати податку.
 
   183.18. Особі, що реєструється як платник податку, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати податку.
 
45. Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку
 
   Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку
 
46. 184.1. Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі, коли:
 
   184.1. Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі, коли:
 
47. а) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 цього розділу, за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених цим розділом;
 
   а) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 цього розділу, за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених цим розділом;
 
48. б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених цим розділом;
 
-45- Кінах А.К.
Пункт 184.1 викласти у наступній редакції
184.1. Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі, коли:
б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення (крім припинення в результаті перетворення) та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених цим розділом;
 
Відхилено Ускладнює адміністрування  б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених цим розділом;
 
49. в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку;
 
-46- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт в) пункту 184.1. викласти у наступній редакції
в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість;
 
Враховано   в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість;
 
50. г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає органу державної податкової служби декларації з податку та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчать про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту;
 
-47- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт г) пункту 184.1. викласти у наступній редакції
г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає органу державної податкової служби декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчать про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту;
 
Враховано   г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає органу державної податкової служби декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчать про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту;
 
    -48- Ляпіна К.М.
Підпункт г) пункту 184.1 викласти у такій редакції:
"г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає органу державної податкової служби декларації з податку та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчать про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту"
 
Враховано    
    -49- Жебрівський П.І.
Абзац г) пункту 184.1 статті 184 доповнити словами та викласти в такій редакції:
"г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає органу державної податкової служби декларації з податку та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчать про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту";
 
Враховано    
51. ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник податку, визнані рішенням суду недійсними;
 
   ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник податку, визнані рішенням суду недійсними;
 
52. д) винесено господарським судом ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута;
 
-50- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт д) пункту 184.1. викласти у наступній редакції
д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута;
 
Враховано   д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута;
 
53. е) платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб’єкта господарювання) або особа звільнена від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;
 
   е) платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб’єкта господарювання) або особа звільнена від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;
 
54. є) фізична особа, зареєстрована як платник податку, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;
 
   є) фізична особа, зареєстрована як платник податку, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;
 
55. ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;
 
   ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;
 
56. з) закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як платника податку;
 
-51- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт з) пункту 184.1. викласти у наступній редакції
з) закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як платника податку на додану вартість;
 
Враховано   з) закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як платника податку на додану вартість;
 
57. и) обсяг постачання товарів/послуг платниками податку, зареєстрованими добровільно, іншим платникам податку складає менше 50 відслтків від загального обсягу постачання;
 
-52- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт и) пункту 184.1. викласти у наступній редакції
и) обсяг постачання товарів/послуг платниками податку, зареєстрованими добровільно, іншим платникам податку за останні дванадцять календарних місяців, сукупно, складає менше 50 відсотків від загального обсягу постачання.
 
Враховано   и) обсяг постачання товарів/послуг платниками податку, зареєстрованими добровільно, іншим платникам податку за останні дванадцять календарних місяців, сукупно, складає менше 50 відсотків від загального обсягу постачання.
 
    -53- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Підпункт и) пункту 184.1. статті 184 - вилучити
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ Враховано в редакції Н.д.Хомутинника В.Ю.   
    -54- Кінах А.К.
Підпункт „и" пункту 184.1 статті 184 виключити
 
Відхилено складнює адміністрування ПДВ Враховано в редакції Н.д.Хомутинника В.Ю.   
58. і) якщо встановлено невідповідність даних, вказаних у реєстраційній заяві.
 
-55- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт і) підпункту 184.1 вилучити;
 
Враховано      
    -56- Воропаєв Ю.М.
Виключити п. "і" зі ст.184 Розділу V.
 
Враховано    
    -57- Кінах А.К.
Підпункт „і" пункту 184.1 статті 184 виключити
 
Враховано    
59. 184.2. Анулювання реєстрації на підставі, визначеній у підпункті "а" пункту 184.1 цієї статті, здійснюється за заявою платника податку, а на підставі підпунктів "б" - "і" пункту 184.1 цієї статті може здійснюватись за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного органу державної податкової служби. Свідоцтво про реєстрацію платника податку вважається анульованим з дати анулювання реєстрації платника податку.
 
-58- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 184.2. викласти у наступній редакції
184.2. Анулювання реєстрації на підставі, визначеній у підпункті "а" пункту 184.1 цієї статті, здійснюється за заявою платника податку, а на підставі підпунктів "б" - "и" пункту 184.1 цієї статті може здійснюватись за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного органу державної податкової служби. Свідоцтво про реєстрацію платника податку вважається анульованим з дати анулювання реєстрації платника податку.
 
Враховано   184.2. Анулювання реєстрації на підставі, визначеній у підпункті "а" пункту 184.1 цієї статті, здійснюється за заявою платника податку, а на підставі підпунктів "б" - "и" пункту 184.1 цієї статті може здійснюватись за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного органу державної податкової служби. Свідоцтво про реєстрацію платника податку вважається анульованим з дати анулювання реєстрації платника податку.
 
60. 184.3. Орган державної податкової служби анулює реєстрацію особи як платника податку, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 цієї статті, повністю сплатив суму податку, яка підлягає сплаті до бюджету згідно з цим розділом, і повернув органу державної податкової служби свідоцтво про реєстрацію платника податку та всі засвідчені копії такого свідоцтва.
 
   184.3. Орган державної податкової служби анулює реєстрацію особи як платника податку, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 цієї статті, повністю сплатив суму податку, яка підлягає сплаті до бюджету згідно з цим розділом, і повернув органу державної податкової служби свідоцтво про реєстрацію платника податку та всі засвідчені копії такого свідоцтва.
 
61. 184.4. У разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації орган державної податкової служби протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника податку про анулювання реєстрації подає такому платникові податку вмотивовану письмову відмову в анулюванні реєстрації з поясненнями із зазначеного питання.
 
   184.4. У разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації орган державної податкової служби протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника податку про анулювання реєстрації подає такому платникові податку вмотивовану письмову відмову в анулюванні реєстрації з поясненнями із зазначеного питання.
 
62. 184.5. З моменту анулювання реєстрації особи як платника податку така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, виписку податкових накладних.
 
   184.5. З моменту анулювання реєстрації особи як платника податку така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, виписку податкових накладних.
 
63. 184.6. У разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.
 
   184.6. У разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.
 
64. 184.7. Якщо в останньому звітному (податковому) періоді на обліку у платника податку залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми податку були включені до податкового кредиту, платник податку не пізніше дати подання заяви про анулювання його реєстрації платником податку зобов’язаний визнати умовне постачання таких товарів та необоротних активів та нарахувати податкові зобов’язання, виходячи зі звичайної ціни відповідних товарів чи необоротних активів, крім випадків реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до законодавства.
 
   184.7. Якщо в останньому звітному (податковому) періоді на обліку у платника податку залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми податку були включені до податкового кредиту, платник податку не пізніше дати подання заяви про анулювання його реєстрації платником податку зобов’язаний визнати умовне постачання таких товарів та необоротних активів та нарахувати податкові зобов’язання, виходячи зі звичайної ціни відповідних товарів чи необоротних активів, крім випадків реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до законодавства.
 
65. 184.8. У разі коли на дату подання заяви про анулювання реєстрації платник податку має податкові зобов’язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується у суму зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності - сплачується до державного бюджету. Анулювання реєстрації особи як платника податку відбувається у день, що настає за днем проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду.
 
   184.8. У разі коли на дату подання заяви про анулювання реєстрації платник податку має податкові зобов’язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується у суму зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності - сплачується до державного бюджету. Анулювання реєстрації особи як платника податку відбувається у день, що настає за днем проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду.
 
66. 184.9. У разі коли за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених цим розділом, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні.
 
   184.9. У разі коли за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених цим розділом, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні.
 
67. 184.10. Про анулювання реєстрації платника податку податковий орган зобов’язаний письмово повідомити особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації.
 
-59- Кінах А.К.
&&
Доповнити статтю 184 пунктом 184.11 наступного змісту:
„Платник податків може оскаржити дії службової (посадової) особи органу державної податкової служби щодо анулювання реєстрації платника податку в адміністративному та/або судовому порядку".
 
Відхилено Це є нормою Розділу ІІ  184.10. Про анулювання реєстрації платника податку податковий орган зобов’язаний письмово повідомити особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації.
 
68. Стаття 185. Визначення об’єкта оподаткування
 
-60- Мартиненко М.В.
У Розділі V, починаючи із статті 185 і далі за текстом, термін "послуги" замінити на "роботи (послуги)".
 
Відхилено Порушує загальну структуру Розділу У  Стаття 185. Визначення об’єкта оподаткування
 
    -61- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
У Розділі V, починаючи із статті 185 і далі за текстом, термін "послуги" замінити на "роботи (послуги)".
 
Відхилено Порушує загальну структуру Розділу У   
69. 185.1. Об’єктом оподаткування є операції платників податку з:
 
-62- Кармазін Ю.А.
Замінити в частині 185.1 ( і у подальшому у всіх інших статтях) нумерацію абзаців буквами на нумерацію цифрами і вважати їх пунктами.
 
Відхилено Порушує загальну структуру Розділу У  185.1. Об’єктом оподаткування є операції платників податку з:
 
    -63- Кармазін Ю.А.
У частині 185.1. "Об’єктом оподаткування є операції платників податку з:" викласти в такій редакції:
"185.1. постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 8 цього розділу, в тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави, іпотеки позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;".
 
Відхилено пропозиціях робиться посилання на неіснуючу в Розділі норму (статтю 8). Словосполучення "об’єкти застави позичальнику (кредитору)," включає в себе і об’єкти іпотеки, в разі, коли вони визначені кредитним договором як об’єкти застави.   
70. а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього розділу, в тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;
 
-64- Бондаренко В.Д.
У підпункті а) пункту 185.1 статті 185 після слів "на об’єкти застави" доповнити словом "іпотеки" і далі за текстом
 
Відхилено ловосполучення "об’єкти застави позичальнику (кредитору)," включає в себе і об’єкти іпотеки, в разі, коли вони визначені кредитним договором як об’єкти застави.  а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього розділу, в тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;
 
    -65- Шпак В.Ф.
У підпункті а) пункту 185.1 статті 185 після слів "на умовах товарного кредиту" вилучити слова "а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю"
 
Відхилено перації з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю є операцією з постачання, а тому вилучення її з об’єкту оподаткування є недоцільним   
71. б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього розділу;
 
-66- Бондаренко В.Д.
Підпункт б) пункту 185.1 викласти у такій редакції:
"б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 8 цього розділу (окрім банківських послуг визначених підпунктами _) та _) цього Закону наданих фінансовими та банківськими установами, що мають дозвіл на заняття банківською та кліринговою діяльністю в країні реєстрації);"
 
Відхилено Розділі У відсутня стаття 8. Перелік товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування визначено статтею 196 цього Розділу.  б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього розділу;
 
    -67- Коновалюк В.І.
Абзац б) підпункту 185.1 статті 185 після слів "цього розділу" доповнити словами " (окрім банківських послуг визначених підпунктами 196.1.4) та 196.1.5) цього Закону наданих фінансовими та банківськими установами, що мають дозвіл на заняття банківською та кліринговою діяльністю в країні реєстрації).".
 
Відхилено ерелік товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування визначено статтею 196 цього Розділу.   
72. в) ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України (далі - імпорт) та постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом;
 
-68- Бондаренко В.Д.
Підпункт в) пункту 185.1 викласти у такій редакції:
"в) ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України (далі - імпорт) та постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом (окрім банківських послуг визначених підпунктами _) та _) цього Закону наданих фінансовими та банківськими установами, що мають дозвіл на заняття банківською та кліринговою діяльністю в країні реєстрації);"
 
Відхилено ерелік товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування визначено статтею 196 цього Розділу.  в) ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту або реімпорту (далі - імпорт);
 
    -69- Клюєв С.П.
Підпункт в) пункт 185.1 статті 185 викласти у такій редакції:
"в) ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту або реімпорту (далі - імпорт);"
 
Враховано    
    -70- Коновалюк В.І.
Абзац в) підпункту 185.1 статті 185 після слів "та авіаційним транспортом" доповнити словами " (окрім банківських послуг визначених підпунктами 196.1.4) та 196.1.5) цього Закону наданих фінансовими та банківськими установами, що мають дозвіл на заняття банківською та кліринговою діяльністю в країні реєстрації).".
 
Відхилено ерелік товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування визначено статтею 196 цього Розділу.   
73. г) вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі - експорт) та постачання послуг міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.
 
-71- Клюєв С.П.
Підпункт г) пункт 185.1 статті 185 викласти у такій редакції:
"г) вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі - експорт);"
 
Враховано   г) вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі - експорт);
д) з метою оподаткування цим податком до експорту також прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг), які перебувають у вільному обігу на території України, до митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, створених згідно з положеннями глав 35 - 37 Митного кодексу України.
е)з метою оподаткування цим податком до імпорту також прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг) з-під митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, створених згідно з положеннями глав 35 - 37 Митного кодексу України, для їх подальшого вільного обігу на території України
є) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом
 
    -72- Хомутиннік В.Ю.
&&
Після підпункту г) пункту 185.1 статті 185 доповнити новим підпунктом д) такого змісту:
"д) в інших випадках, передбачених Митним кодексом України;"
 
Відхилено Враховано у редакції Н.д.Клюєва С.П.   
    -73- Хомутиннік В.Ю.
&&
Після підпункту д) пункту 185.1 статті 185 доповнити новим абзацом такого змісту:
д) "З метою оподаткування цим податком до експорту також прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг), які перебувають у вільному обігу на території України, до митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, створених згідно з положеннями глав 35 - 37 Митного кодексу України;"
 
Враховано    
    -74- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 185.1 статті 185 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"з метою оподаткування цим податком до імпорту також прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг) з-під митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, створених згідно з положеннями глав 35 - 37 Митного кодексу України, для їх подальшого вільного обігу на території України"
 
Враховано    
    -75- Клюєв С.П.
&&
Доповнити пункт 185.1 статті 185 підпунктом д) такого змісту:
"д) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом."
 
Враховано    
74. Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг
 
   Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг
 
75. 186.1. Місцем постачання товарів є:
 
   186.1. Місцем постачання товарів є:
 
76. а) фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання (крім випадків, передбачених у підпунктах "б" і "в" цього пункту);
 
   а) фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання (крім випадків, передбачених у підпунктах "б" і "в" цього пункту);
 
77. б) місце, де товари перебувають на час початку їх перевезення або пересилання, - у разі, коли товари перевозяться або пересилаються продавцем, покупцем чи третьою особою;
 
   б) місце, де товари перебувають на час початку їх перевезення або пересилання, - у разі, коли товари перевозяться або пересилаються продавцем, покупцем чи третьою особою;
 
78. в) місце, де провадиться складання, монтаж чи встановлення, - а у разі, коли товари складаються, монтуються або встановлюються (з випробуванням чи без нього) продавцем або від його імені.
 
   в) місце, де провадиться складання, монтаж чи встановлення, - а у разі, коли товари складаються, монтуються або встановлюються (з випробуванням чи без нього) продавцем або від його імені.
 
79. 186.1.1. Якщо постачання товарів здійснюється для споживання на борту морських та повітряних суден або у поїздах на ділянці пасажирського перевезення, що здійснюється в межах митної території України, місцем постачання вважається пункт відправлення пасажирського транспортного засобу.
 
   186.1.1. Якщо постачання товарів здійснюється для споживання на борту морських та повітряних суден або у поїздах на ділянці пасажирського перевезення, що здійснюється в межах митної території України, місцем постачання вважається пункт відправлення пасажирського транспортного засобу.
 
80. Ділянкою пасажирського перевезення, що здійснюється в межах митної території України, вважається ділянка, на якій відбувається таке перевезення без зупинок за межами митної території України між пунктом відправлення та пунктом прибуття пасажирського транспортного засобу.
 
   Ділянкою пасажирського перевезення, що здійснюється в межах митної території України, вважається ділянка, на якій відбувається таке перевезення без зупинок за межами митної території України між пунктом відправлення та пунктом прибуття пасажирського транспортного засобу.
 
81. Пункт відправлення пасажирського транспортного засобу - перший пункт посадки пасажирів у межах митної території України, у разі потреби - після зупинки за межами митної території України.
 
   Пункт відправлення пасажирського транспортного засобу - перший пункт посадки пасажирів у межах митної території України, у разі потреби - після зупинки за межами митної території України.
 
82. Пункт прибуття транспортного засобу на митній території України - останній пункт на митній території України для посадки/висадки пасажирів на митній території України.
 
   Пункт прибуття транспортного засобу на митній території України - останній пункт на митній території України для посадки/висадки пасажирів на митній території України.
 
83. 186.2. Місцем постачання послуг є:
 
-76- Аржевітін С.М.
У підпункті 186.2.1 статті 186 замість слів "Місцем постачання послуг є місце фактичного постачання послуг, пов’язаних з рухомим майном" включити словами "місцем постачання послуг є місце, де фактично надаються послуги, пов’язані з рухомим майном"
 
Відхилено Порушує структуру Розділу У та ускладнює адміністрування вказаних послуг  186.2. Місцем постачання послуг є:
 
84. 186.2.1. місце фактичного постачання послуг, пов’язаних з рухомим майном, а саме:
 
   186.2.1. місце фактичного постачання послуг, пов’язаних з рухомим майном, а саме:
 
85. а) послуг, що є допоміжними транспортній діяльності: навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види послуг;
 
   а) послуг, що є допоміжними транспортній діяльності: навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види послуг;
 
86. б) послуг із проведення експертизи та оцінки рухомого майна;
 
   б) послуг із проведення експертизи та оцінки рухомого майна;
 
87. в) послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів та вантажів, у тому числі з постачанням продовольчих продуктів і напоїв, призначених для споживання;
 
   в) послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів та вантажів, у тому числі з постачанням продовольчих продуктів і напоїв, призначених для споживання;
 
88. г) послуг із виконання ремонтних робіт і послуг із переробки сировини, а також інших робіт і послуг, що пов’язані з рухомим майном;
 
   г) послуг із виконання ремонтних робіт і послуг із переробки сировини, а також інших робіт і послуг, що пов’язані з рухомим майном;
 
89. 186.2.2. фактичне місцезнаходження нерухомого майна, у тому числі що будується, для тих послуг, які пов’язані з нерухомим майном:
 
   186.2.2. фактичне місцезнаходження нерухомого майна, у тому числі що будується, для тих послуг, які пов’язані з нерухомим майном:
 
90. а) послуг агентств нерухомості;
 
   а) послуг агентств нерухомості;
 
91. б) послуг з підготовки та проведення будівельних робіт;
 
   б) послуг з підготовки та проведення будівельних робіт;
 
92. в) інших послуг за місцезнаходженням нерухомого майна, у тому числі що будується;
 
   в) інших послуг за місцезнаходженням нерухомого майна, у тому числі що будується;
 
93. 186.2.3. місце фактичного надання послуг у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг або інших подібних послуг, включаючи послуги організаторів діяльності в зазначених сферах та послуги, що надаються для влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів.
 
   186.2.3. місце фактичного надання послуг у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг або інших подібних послуг, включаючи послуги організаторів діяльності в зазначених сферах та послуги, що надаються для влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів.
 
94. 186.3. Місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать:
 
   186.3. Місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать:
 
95. а) надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної власності, в тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передача), права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць);
 
   а) надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної власності, в тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передача), права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць);
 
96. б) рекламні послуги;
 
-77- Бондаренко В.Д.
Підпункт б) пункту 186.3 статті 186 викласти у такі редакції:
"б) надання рекламних послуг та інших послуг з просування товарів (послуг) на ринку (промоутерства) включаючи стимулювання збуту і рекламну діяльність на місці продажу, розповсюдження рекламних проспектів і зразків; послуги з планування, створення і розміщення реклами; послуги з планування, розроблення і проведення (реалізації) рекламних кампаній; послуги з розроблення і створення рекламних матеріалів (об’єктів, що містять рекламу), включаючи створення фільмів, текстів для радіо, аудіовізуальних творів для телебачення та кіно, відеоматеріалів, аудіоматеріалів та інших творів (об’єктів), що містять рекламу; послуги, пов'язані з рекламною фотозйомкою і графічним дизайном рекламних матеріалів (об’єктів, що містять рекламу); послуги з надання консультацій у сфері реклами, надання консультацій з питань комерційної стратегії і методів реалізації товарів, робіт і послуг та їх рекламування; розроблення стратегії рекламування товарів, робіт і послуг; послуги, пов'язані з дослідженням ринку; послуги, пов'язані з діяльністю щодо зв'язків з суспільством; послуги з продажу та оренди місця чи часу для реклами, здавання під найм місця для реклами, управління рекламними повідомленнями, що передаються будь-якими засобами (рекламні щити, газети, радіо, телебачення, мережа Інтернет тощо);"
 
Відхилено едакція, прийнята в першому читанні, відповідає міжнародним нормам щодо визначення місця постачання (Директиві Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість. Запропонована редакція значно розширює коло операцій, що виключаються із об’єкту оподаткування.  б) рекламні послуги;
 
    -78- Коновалюк В.І.
Абзац "б" пункту 186.3 статті 186 викласти у наступній редакції:
"б) надання рекламних послуг та інших послуг з просування товарів (послуг) на ринку (промоутерства) включаючи стимулювання збуту і рекламну діяльність на місці продажу, розповсюдження рекламних проспектів і зразків; послуги з планування, створення і розміщення реклами; послуги з планування, розроблення і проведення (реалізації) рекламних кампаній; послуги з розроблення і створення рекламних матеріалів (об’єктів, що містять рекламу), включаючи створення фільмів, текстів для радіо, аудіовізуальних творів для телебачення та кіно, відеоматеріалів, аудіоматеріалів та інших творів (об’єктів), що містять рекламу; послуги, пов'язані з рекламною фотозйомкою і графічним дизайном рекламних матеріалів (об’єктів, що містять рекламу); послуги з надання консультацій у сфері реклами, надання консультацій з питань комерційної стратегії і методів реалізації товарів, робіт і послуг та їх рекламування; розроблення стратегії рекламування товарів, робіт і послуг; послуги, пов'язані з дослідженням ринку; послуги, пов'язані з діяльністю щодо зв'язків з суспільством; послуги з продажу та оренди місця чи часу для реклами, здавання під найм місця для реклами, управління рекламними повідомленнями, що передаються будь-якими засобами (рекламні щити, газети, радіо, телебачення, мережа Інтернет тощо);".
 
Відхилено едакція, прийнята в першому читанні, відповідає міжнародним нормам щодо визначення місця постачання (Директиві Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість. Запропонована редакція значно розширює коло операцій, що виключаються із об’єкту оподаткування   
    -79- Кондратюк О.К.
Баграєв М.Г.
Підпункт "б" пункту 186.3. проекту Податкового кодексу України викласти у наступній редакції:
"б) рекламні послуги, у тому числі послуги з планування, створення рекламних матеріалів (об’єктів, що містять рекламу), включаючи створення творів (об’єктів авторського права, суміжних прав), що містять рекламу; інші послуги з просування товарів (послуг) на ринку;".
 
Відхилено едакція, прийнята в першому читанні, відповідає міжнародним нормам щодо визначення місця постачання (Директиві Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість. Запропонована редакція значно розширює коло операцій, що виключаються із об’єкту оподаткування   
97. в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (в тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з обробки даних і надання інформації;
 
-80- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт в) пункту 186.3. викласти у наступній редакції
в) консультаційні, у тому числі з питань інформатизації, інжинірингові, інженерні, юридичні (в тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з обробки даних і надання інформації;
 
Враховано по суті  в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (в тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем;
 
    -81- Царьков Є.І.
Підпункт в) пункту 186.3 статті 186 Розділу V викласти у такій редакції:
"в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (в тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем;"
 
Враховано    
    -82- Царьков Є.І.
Кінах А.К.
Янукович В.В.
Сідельник І.І.
Підпункт в) пункту 186.3 статті 186 Розділу V викласти у такій редакції:
"в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (в тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем;"
 
Враховано    
    -83- Коновалюк В.І.
Абзац "в" пункту 186.3 статті 186 викласти у наступній редакції: "в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (в тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, послуги з розроблення, тестування програмного забезпечення, консультування у цій сфері, інші послуги у сфері інформатизації, а також послуги з оброблення даних і надання інформації;"
 
Враховано по суті   
    -84- Кінах А.К.
Пункт в) 186.3 викласти у наступній редакції
в) 186.3. консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (в тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання, супроводження та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем;
 
Враховано    
    -85- Соколов М.В.
Підпункт "в" пункту 186.3 статті 186 викласти в такій редакції:
"в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (в тому числі адвокатські, нотаріальні, арбітражних керуючих), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги, а також послуги з обробки даних та інформації".
 
Враховано по суті   
98. г) зобов’язання повністю або частково утриматися від провадження господарської діяльності;
 
-86- Шпенов Д.Ю.
Підпункт г) пункту 186.3 виключити.
 
Враховано      
99. ґ) надання персоналу, в тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця;
 
   г) надання персоналу, в тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця;
 
100. д) надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів;
 
   д) надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів;
 
101. е) проведення банківських, фінансових та страхових операцій, включаючи перестрахування;
 
-87- Аржевітін С.М.
У підпункті е) підпункту 186.3 статті 186 слова: "банківських та фінансових" виключити.
 
Враховано по суті     
    -88- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Підпункт е) пункту 186.3. статті 186 - вилучити
 
Враховано    
102. є) телекомунікаційні послуги, а саме: послуги, пов’язані з передаванням, поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень та звуків або інформації будь-якого характеру за допомогою дротових, супутникових, стільникових, радіотехнічних, оптичних або інших електромагнітних систем зв’язку, включаючи відповідне надання або передання права на використання можливостей такого передавання, поширення або приймання, в тому числі надання доступу до глобальних інформаційних мереж;
 
   є) телекомунікаційні послуги, а саме: послуги, пов’язані з передаванням, поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень та звуків або інформації будь-якого характеру за допомогою дротових, супутникових, стільникових, радіотехнічних, оптичних або інших електромагнітних систем зв’язку, включаючи відповідне надання або передання права на використання можливостей такого передавання, поширення або приймання, в тому числі надання доступу до глобальних інформаційних мереж;
 
103. ж) послуги радіомовлення та телевізійного мовлення;
 
   ж) послуги радіомовлення та телевізійного мовлення;
 
104. з) послуги, що постачаються електронними каналами (створення/надання сайтів; веб-хостинг, віддалена підтримка програм та обладнання, постачання та оновлення програмного забезпечення; постачання зображень тексту та інформації; надання доступу до баз даних; постачання музики, фільмів та ігор; а також політичні, культурні, мистецькі, спортивні, наукові й розважальні передачі та заходи; дистанційне навчання; послуги із забезпечення електронного документообігу). Якщо постачальник послуги та замовник спілкуються з використанням електронної пошти, це не є послугою, наданою електронним каналом, у цілях цього підпункту;
 
-89- Бондаренко В.Д.
Виключити підпункт з) пункту 186.3.
 
Враховано      
    -90- Коновалюк В.І.
Підпункт "з)" пункту 186.3 статті 186 виключити.
 
Враховано    
105. и) надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті;
 
   и) надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті;
 
106. і) надання транспортно-експедиторських послуг.
 
   і) надання транспортно-експедиторських послуг.
 
107. 186.4. Місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті.
 
   186.4. Місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті.
 
108. Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов’язань
 
   Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов’язань
 
109. 187.1. Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
 
-91- Кінах А.К.
Пункт 187.1 викласти у наступній редакції
187.1. Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається:
відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
 
Відхилено орушує правило "першої події", та пропонує визначити датою виникнення податкових зобов’язань дату відвантаження товарів, що не відповідає концепції удосконалення чинного законодавства з ПДВ.  187.1. Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
 
110. а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а у разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
 
   а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а у разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
 
111. б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
 
-92- Ляпіна К.М.
Підпункт б) пункту 187.1 викласти у такій редакції:
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення Акту, що засвідчує факт отримання послуг платником податку.
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ, не можна обмежувати лише Актом документообіг при оформленні факту постачання послуг і відповідно встановлювати дату виникнення податкових зобов’язань лише по факту підписання Акту, а не будьякого іншого документу, що засвідчує факт постачання послуг.  б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
 
    -93- Жебрівський П.І.
Абзац б) пункту 187.1 статті 187 викласти в такій редакції:
"б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення Акту, що засвідчує факт отримання послуг платником податку".
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ, не можна обмежувати лише Актом документообіг при оформленні факту постачання послуг і відповідно встановлювати дату виникнення податкових зобов’язань лише по факту підписання Акту, а не будьякого іншого документу, що засвідчує факт постачання послуг   
112. 187.2. У разі постачання товарів або послуг з використанням торговельних автоматів або іншого подібного устаткування, що не передбачає наявності касового апарата, контрольованого уповноваженою на це фізичною особою, датою виникнення податкових зобов’язань вважається дата виймання з таких торговельних апаратів або подібного устаткування грошової виручки. Правила інкасації зазначеної виручки встановлюються Національним банком України.
 
   187.2. У разі постачання товарів або послуг з використанням торговельних автоматів або іншого подібного устаткування, що не передбачає наявності касового апарата, контрольованого уповноваженою на це фізичною особою, датою виникнення податкових зобов’язань вважається дата виймання з таких торговельних апаратів або подібного устаткування грошової виручки. Правила інкасації зазначеної виручки встановлюються Національним банком України.
 
113. 187.3. У разі постачання товарів за договорами товарного кредиту (товарної позики, розстрочки), умови яких передбачають сплату (нарахування)відсотків, датою збільшення податкових зобов’язань в частині таких відсотків вважається дата їх нарахування, згідно з умовами відповідного договору.
 
-94- Шаманов В.В.
У пункті 187.3 статті 187 після слів: "умови яких передбачають сплату (нарахування) відсотків" доповнити словами: "як за послугу з надання розстрочення платежу," і далі за текстом;
Після слів: "згідно з умовами відповідного договору" доповнити наступним реченням: "або дата сплати таких відсотків, якщо сума сплати перевищує суму їх нарахування".
 
Відхилено Порушує концептуальні принципи виникнення податкових зобов’язань по таких операціях. Редакція п.187.3, прийнята у першому читанні, визначає одну дату виникнення податкових зобов’язань по таких операціях, що є методологічно правильним.  187.3. У разі постачання товарів за договорами товарного кредиту (товарної позики, розстрочки), умови яких передбачають сплату (нарахування)відсотків, датою збільшення податкових зобов’язань в частині таких відсотків вважається дата їх нарахування, згідно з умовами відповідного договору.
 
114. 187.4. У разі коли постачання товарів/послуг через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток або інших замінників національної валюти, датою збільшення податкових зобов’язань вважається дата постачання таких жетонів, карток або інших замінників національної валюти.
 
   187.4. У разі коли постачання товарів/послуг через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток або інших замінників національної валюти, датою збільшення податкових зобов’язань вважається дата постачання таких жетонів, карток або інших замінників національної валюти.
 
115. 187.5. У разі коли постачання товарів/послуг здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, персональних або інших чеків, датою збільшення податкових зобов’язань вважається дата оформлення податкової накладної, що засвідчує факт постачання платником податку товарів/послуг покупцю, або дата виписування відповідного рахунка (товарного чека), залежно від того, яка подія відбулася раніше.
 
-95- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт и) пункту 187.5. викласти у наступній редакції
187.5. У разі коли постачання товарів/послуг здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків, датою збільшення податкових зобов’язань вважається дата, що засвідчує факт постачання платником податку товарів/послуг покупцю, оформлена податковою накладною, або дата виписування відповідного рахунка (товарного чека), залежно від того, яка подія відбулася раніше.
 
Враховано   187.5. У разі коли постачання товарів/послуг здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків, датою збільшення податкових зобов’язань вважається дата, що засвідчує факт постачання платником податку товарів/послуг покупцю, оформлена податковою накладною, або дата виписування відповідного рахунка (товарного чека), залежно від того, яка подія відбулася раніше.
 
    -96- Клюєв С.П.
Пункт 187.5 статті 187 викласти в такій редакції:
"187.5. У разі коли постачання товарів/послуг здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, персональних або інших чеків, датою збільшення податкових зобов’язань вважається дата фактичного постачання платником податку товарів/послуг покупцю, що підтверджено відповідним документом (рахунком, товарним чеком, актом виконаних робіт тощо".
 
Враховано    
    -97- Національний банк України
У пункті 187.5. слова "персональних або інших чеків" замінити словами "іменних чеків"
 
Враховано    
116. 187.6. Датою виникнення податкових зобов’язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичної передачі об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу).
 
-98- Шпак В.Ф.
Пункт 187.6 статті 187 вилучити.
 
Відхилено Редакція п.187.6, прийнята в першому читанні, відповідає економічній суті даної операції.  187.6. Датою виникнення податкових зобов’язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичної передачі об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу).
 
117. 187.7. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом.
 
   187.7. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом.
 
118. 187.8. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення.
 
   187.8. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення.
 
119. Датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.
 
   Датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.
 
120. 187.9. Датою виникнення податкових зобов’язань виконавця довгострокових договорів (контрактів) є дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами).
 
-99- Глущенко І.М.
Корж П.П.
Частину першу пункту 187.9. статті 187 після слова "робіт" доповнити фразою "або частини робіт (оформлених актами виконаних робіт)".
 
Відхилено Правка є недоцільною, оскільки виходячи із специфіки визначення обсягу робіт по довгострокових контрактах, частина робіт, оформлена актом виконаних робіт, є підставою для виникнення податкових зобов’язань  187.9. Датою виникнення податкових зобов’язань виконавця довгострокових договорів (контрактів) є дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами).
 
121. Для цілей цього пункту довгостроковий договір (контракт) - це будь-який договір на виготовлення, будівництво, установку або монтаж матеріальних цінностей, а також на створення нематеріальних активів, пов’язаних із таким виготовленням, будівництвом, установкою або монтажем (послуг типу "інжиніринг", науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та розробок), за умови, що такий контракт не планується завершити раніше, ніж через дев’ять місяців із моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).
 
-100- Скудар Г.М.
Абзац другий пункту 187.9 статті 187 викласти у наступній редакції:
"Для цілей цього пункту довгостроковий договір (контракт) - це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуги з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання"
 
Враховано   Для цілей цього пункту довгостроковий договір (контракт) - це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуги з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання.
 
122. 187.10. У разі коли платники податку, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), надають послуги з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, товариствам співвласників житла, іншим подібним платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості (далі - ЖЕКи), датою виникнення податкових зобов’язань є дата зарахування коштів на банківський рахунок платника податку, а датою виникнення права на податковий кредит є дата списання коштів з банківського рахунку в оплату придбаних товарів/послуг.
 
-101- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 187.10 статті 187 словосполучення "товариствам співвласників житла" замінити словосполученням "об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків";
 
Враховано   187.10. У разі коли платники податку, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), надають послуги з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим подібним платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості (далі - ЖЕКи), датою виникнення податкових зобов’язань є дата зарахування коштів на банківський рахунок платника податку, а датою виникнення права на податковий кредит є дата списання коштів з банківського рахунку в оплату придбаних товарів/послуг.
 
123. Зазначене правило визначення дати виникнення податкових зобов’язань поширюється також на операції з постачання зазначених товарів/послуг для ЖЕКів та бюджетних установ, що отримують такі товари/послуги, якщо вони зареєстровані як платники податку.
 
   Зазначене правило визначення дати виникнення податкових зобов’язань поширюється також на операції з постачання зазначених товарів/послуг для ЖЕКів та бюджетних установ, що отримують такі товари/послуги, якщо вони зареєстровані як платники податку.
 
124. Для цілей цього пункту послугами, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, вважаються послуги з технічного обслуговування ліфтів та диспетчерських систем, систем протипожежної автоматики та димовидалення, побутових електроплит, обслуговування димовентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем водо- і теплопостачання, водовідведення та зливової каналізації, вивезення та утилізації твердого побутового та грубого сміття, прибирання будинкової та прибудинкової території, а також інші послуги, які надаються ЖЕКами зазначеним у цьому пункті покупцям за їх рахунок.
 
   Для цілей цього пункту послугами, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, вважаються послуги з технічного обслуговування ліфтів та диспетчерських систем, систем протипожежної автоматики та димовидалення, побутових електроплит, обслуговування димовентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем водо- і теплопостачання, водовідведення та зливової каналізації, вивезення та утилізації твердого побутового та грубого сміття, прибирання будинкової та прибудинкової території, а також інші послуги, які надаються ЖЕКами зазначеним у цьому пункті покупцям за їх рахунок.
 
125. 187.11. Попередня (авансова) оплата вартості товарів, що експортуються чи імпортуються, не змінюють значення сум податку, які відносяться до податкового кредиту або податкових зобов’язань платника податку - такого експортера або імпортера.
 
   187.11. Попередня (авансова) оплата вартості товарів, що експортуються чи імпортуються, не змінюють значення сум податку, які відносяться до податкового кредиту або податкових зобов’язань платника податку - такого експортера або імпортера.
 
126. 187.12. Під час здійснення операцій з підакцизними товарами датою виникнення податкових зобов’язань, розрахованих на частину вартості таких товарів, що дорівнює сумі сплаченого акцизного податку, є дата сплати такої суми акцизного податку відповідно до розділу VІ цього Кодексу;
 
-102- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 187.12. вилучити
 
Враховано      
    -103- Ващук К.Т.
Пункт187.12. виключити
 
Враховано    
    -104- Святаш Д.В.
Пункт187.12 виключити;
 
Враховано    
    -105- Кінах А.К.
&&
Доповнити статтю 187 пунктом 187.13 наступного змісту:
„187.13. Платники податку у разі ввезення на митну територію України нових устаткування, обладнання, комплектуючих та матеріалів, які не виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами для використання у господарській діяльності, у митному режимі імпорту за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати митному органу - а митний орган зобов‘язаний прийняти - податковий вексель на суму податкового зобов‘язання, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком погашення на тридцятий календарний день з дати його видачі митному органу.
Особи, що не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.
Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
187.13.1. Податковий вексель може бути виданий митному органу за власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим пунктом.
Митний орган зобов‘язаний прийняти податковий вексель або надати письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови відповідно до цього пункту.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку.
187.13.2. Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
є платником податку відповідно до вимог статті 2 цього розділу;
зареєстрована як платник податку згідно із статтею 5 цього розділу та внесена до реєстру платників податку більше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється ввезення на митну територію України (за виключенням операцій з давальницькою сировиною та операцій із ремонту, в тому числі гарантійного);
має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку.
Податковий вексель не може бути виданий у разі:
ввезення на митну територію України підакцизних товарів і товарів, що належать до товарних груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
ввезення на митну територію України будь-яких товарів особами, що були зареєстровані як платники податку менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення на митну територію України, або особами, що є суб'єктами оподаткування за правилами, які звільнені від сплати податку за рішенням суду;
митного оформлення українським виконавцем залишку не переробленої сировини або частини готової продукції, які отримані як плата від іноземного замовника за постачання послуг із переробки давальницької сировини на митній території України.
187.13.3. Податковий вексель видається на суму податкового зобов‘язання, нарахованого за митною декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації).
Сума податкового зобов'язання за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.
Датою видачі векселя є дата виникнення податкових зобов‘язань, визначена в порядку, встановленому пунктом 187.8 цієї статті.
187.13.4. Податковий вексель складається у трьох примірниках із зазначенням суми податку в національній валюті виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:
перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;
другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий із першим примірником номер вексельного бланка;
усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя (в тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника).
У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пізніше ніж на третій день, від дати надання векселя, органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку.
Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.
187.13.5. Податковий вексель підлягає обов‘язковому підтвердженню банком шляхом авалю.
Банк зобов‘язаний самостійно оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у визначений строк незалежно від того, з яких причин вексель не погашено.
У разі не оплати банком-авалістом непогашеного платником податкового векселя сума податку, зазначена у податковому векселі, стягується з банка-аваліста в порядку, встановленому щодо стягнення податкового боргу.
Перелік банків, якими допущено випадки не оплати податкових векселів, формується центральним органом державної податкової служби та оприлюднюється в порядку, встановленому для оприлюднення даних із Реєстру платників податку, а також надається центральному митному органу та органам, відповідальним за регулювання банківської діяльності (видача ліцензій, дозволів тощо). Митний орган не приймає податкові векселі, авальовані банками, включеними до цього переліку.
У разі несвоєчасного погашення податкового векселя незалежно від того, ким погашено податковий вексель - платником податку, який його видав, чи банком-авалістом, до платника податку, який видав податковий вексель, чи банка-аваліста застосовуються штрафні санкції у розмірі 1 відсотка суми податку, зазначеної у податковому векселі, за кожен день порушення строку, включаючи день погашення, але не більш як 50 відсотків суми векселя.
187.13.6. Строк погашення векселя настає не пізніше 30-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.
Погашення податкового векселя здійснюється шляхом перерахування коштів до бюджету.
Кабінет Міністрів України може визначити більш тривалі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності та товарів.
Обов‘язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, крім банка-аваліста; податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються.
187.13.7. Сума податку, зазначена у виданому податковому векселі, відображається окремим рядком у податковій декларації за звітний період, в якому відбулося погашення податкового векселя.
187.13.8. Сума податку, зазначена в податковому векселі, в повному обсязі або частково не включається до податкового кредиту платника податку, якщо діють обмеження встановлені цією статтю, в тому числі у разі, коли:
ввезений на митну територію України товар використовується для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;
ввезений на митну територію України товар не використовується у господарській діяльності платника податку.
187.13.9. За умови дотримання вимог щодо формування сум податку, які відносяться до податкового кредиту, платник податку має право віднести до податкового кредиту звітного (податкового) періоду суму податку за погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими векселями.
187.13.10. До податкової декларації платник податку додає перелік та копії податкових векселів, виданих та погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який подається декларація.
187.13.11. Облік податкових векселів здійснюється митними органами та органами державної податкової служби.
Облік податкових векселів митними органами ведеться в порядку, встановленому центральним митним органом.
Облік податкових векселів органами державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, ведеться в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи державної податкової служби на підставі даних, отриманих від митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями".
 
Відхилено Застосування вексельної форми розрахунків з ПДВ при імпорті товарів можна розглядати як преференцію по сплаті податку, яка може бути застосована лише для окремої галузі з довготривалим процесом виробництва, та яка має стратегічне значення для держави   
    -106- Святаш Д.В.
&&
Доповнити пункт 187 новими підпунктами такого змісту:
"187.13. Платники податку, які займаються виробничою діяльністю, у разі ввезення на митну територію України нових устаткування, обладнання, комплектуючих та матеріалів, які не виробляються в Україні за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати митному органу - а митний орган зобов’язаний прийняти - податковий вексель на суму податкового зобов’язання, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком погашення:
- для нових устаткування та обладнання не пізніше 180-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі;
- для комплектуючих та матеріалів - не пізніше 90-го календарного дня, з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.
Особи, що не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.
Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
187.13.1. Податковий вексель може бути виданий митному органу за власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим пунктом.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку.
187.13.2. Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
є платником податку відповідно до вимог статті 180 цього розділу;
має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку.
Податковий вексель не може бути виданий у разі:
ввезення на митну територію України підакцизних товарів і товарів, що належать до товарних груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
187.13.3. Податковий вексель видається на суму податкового зобов’язання, нарахованого за митною декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації).
Сума податкового зобов'язання за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.
Датою видачі векселя є дата виникнення податкових зобов’язань, визначена в порядку, встановленому пунктом 187.8 цієї статті.
187.13.4. Податковий вексель складається у трьох примірниках із зазначенням суми податку в національній валюті виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:
перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;
другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий із першим примірником номер вексельного бланка;
усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника).
У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пізніше ніж на третій день, від дати надання векселя, органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку.
Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.
187.13.5. Строк погашення векселя настає при ввезенні нових устаткування та обладнання не пізніше 180-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі; при ввезенні комплектуючих та матеріалів - не пізніше 90-го календарного дня, з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.
Погашення податкового векселя здійснюється шляхом перерахування коштів до бюджету.
Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються.
187.13.6. Сума податку, зазначена у виданому податковому векселі, відображається окремим рядком у податковій декларації за звітний період, в якому відбулося погашення податкового векселя.
187.13.7. Сума податку, зазначена в податковому векселі, в повному обсязі або частково не включається до податкового кредиту платника податку, якщо діють обмеження встановлені цією статтею, в тому числі у разі, коли:
ввезений на митну територію України товар використовується для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;
ввезений на митну територію України товар не використовується у господарській діяльності платника податку.
187.13.8. За умови дотримання вимог щодо формування сум податку, які відносяться до податкового кредиту, платник податку має право віднести до податкового кредиту звітного (податкового) періоду суму податку за погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими векселями.
187.13.9. До податкової декларації платник податку додає перелік та копії податкових векселів, виданих та погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який подається декларація
187.13.10. Облік податкових векселів здійснюється митними органами та органами державної податкової служби.
Облік податкових векселів митними органами ведеться в порядку, встановленому центральним митним органом.
Облік податкових векселів органами державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, ведеться в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи державної податкової служби на підставі даних, отриманих від митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями";
 
Відхилено Застосування вексельної форми розрахунків з ПДВ при імпорті товарів можна розглядати як преференцію по сплаті податку, яка може бути застосована лише для окремої галузі з довготривалим процесом виробництва, та яка має стратегічне значення для держави   
    -107- Царьков Є.І.
&&
Доповнити статтю 187 "Дата виникнення податкових зобов’язань" Розділу V "Податок на додану вартість" пунктом такого змісту:
"187.13. Платники податку у разі ввезення на митну територію України основних фондів, що не виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами для використання у господарській діяльності, у митному режимі імпорту за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати митному органу - а митний орган зобов’язаний прийняти - податковий вексель на суму податкового зобов’язання, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком погашення на тридцятий календарний день з дати його видачі митному органу.
Особи, що не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.
187.13.1. Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
Перелік основних фондів, що не виробляються в Україні, встановлюється щорічно Кабінетом Міністрів України.
Податковий вексель може бути виданий митному органу за власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим пунктом.
Митний орган зобов’язаний прийняти податковий вексель.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку.
187.13.2. Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
є платником податку відповідно до вимог статті 180 цього розділу;
зареєстрована як платник податку згідно із статтею 183 цього розділу та внесена до реєстру платників податку більше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється ввезення на митну територію України (за виключенням операцій з давальницькою сировиною та операцій із ремонту, в тому числі гарантійного);
має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку.
Податковий вексель не може бути виданий у разі:
ввезення на митну територію України підакцизних товарів і товарів, що належать до товарних груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
ввезення на митну територію України будь-яких товарів особами, що були зареєстровані як платники податку менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення на митну територію України, або особами, що є суб'єктами оподаткування за правилами, які звільнені від сплати податку за рішенням суду;
митного оформлення українським виконавцем залишку не переробленої сировини або частини готової продукції, які отримані як плата від іноземного замовника за постачання послуг із переробки давальницької сировини на митній території України.
187.13.3. Податковий вексель видається на суму податкового зобов’язання, нарахованого за митною декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації).
Сума податкового зобов'язання за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.
Датою видачі векселя є дата виникнення податкових зобов’язань, визначена в порядку, встановленому пунктом 187.8 цієї статті.
187.13.4. Податковий вексель складається у трьох примірниках із зазначенням суми податку в національній валюті виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:
перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;
другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий із першим примірником номер вексельного бланка;
усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя (в тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника).
У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пізніше ніж на третій день, від дати надання векселя, органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку.
Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.
187.13.5. Податковий вексель підлягає обов’язковому підтвердженню банком шляхом авалю.
Банк зобов’язаний самостійно оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у визначений строк незалежно від того, з яких причин вексель не погашено.
У разі несплати банком-авалістом непогашеного платником податкового векселя сума податку, зазначена у податковому векселі, стягується з банка-аваліста в порядку, встановленому щодо стягнення податкового боргу.
Перелік банків, якими допущено випадки несплати податкових векселів, формується центральним органом державної податкової служби та оприлюднюється в порядку, встановленому для оприлюднення даних із Реєстру платників податку, а також надається центральному митному органу та органам, відповідальним за регулювання банківської діяльності (видача ліцензій, дозволів тощо). Митний орган не приймає податкові векселі, авальовані банками, включеними до цього переліку.
У разі несвоєчасного погашення податкового векселя незалежно від того, ким погашено податковий вексель - платником податку, який його видав, чи банком-авалістом, до платника податку, який видав податковий вексель, чи банка-аваліста застосовуються штрафні санкції у розмірі 1 відсотка суми податку, зазначеної у податковому векселі, за кожен день порушення строку, включаючи день погашення, але не більш як 50 відсотків суми векселя.
187.13.6. Строк погашення векселя настає не пізніше 30-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.
Погашення податкового векселя здійснюється шляхом перерахування коштів до бюджету.
Кабінет Міністрів України може визначити більш тривалі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності та товарів.
Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, крім банка-аваліста; податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються.
187.13.7. Сума податку, зазначена у виданому податковому векселі, відображається окремим рядком у податковій декларації за звітний період, в якому відбулося погашення податкового векселя.
187.13.8. Якщо платник податку на дату поставки податкового векселя органу митного контролю має підтверджену податковим органом суму бюджетного відшкодування, яка дорівнює або більша ніж сума зобов'язання по такому векселю, платник податку має право включити суму зобов'язань по податковому векселю до складу податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, в якому відбулася його поставка органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним та платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звітному (податковому) періоді.
187.13.9. Сума податку, зазначена в податковому векселі, в повному обсязі або частково не включається до податкового кредиту платника податку, якщо діють обмеження встановлені цією статтею, в тому числі у разі, коли:
ввезений на митну територію України товар використовується для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;
ввезений на митну територію України товар не використовується у господарській діяльності платника податку.
187.13.10. За умови дотримання вимог щодо формування сум податку, які відносяться до податкового кредиту, платник податку має право віднести до податкового кредиту звітного (податкового) періоду суму податку за погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими векселями.
187.13.11. До податкової декларації платник податку додає перелік та копії податкових векселів, виданих та погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який подається декларація.
187.13.12. Облік податкових векселів здійснюється митними органами та органами державної податкової служби.
Облік податкових векселів митними органами ведеться в порядку, встановленому центральним митним органом.
Облік податкових векселів органами державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, ведеться в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи державної податкової служби на підставі даних, отриманих від митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями."
 
Відхилено Застосування вексельної форми розрахунків з ПДВ при імпорті товарів можна розглядати як преференцію по сплаті податку, яка може бути застосована лише для окремої галузі з довготривалим процесом виробництва, та яка має стратегічне значення для держави   
    -108- Гуреєв В.М.
&&
Статтю 187 доповнити підпунктом такого змісту:
"187.13 Підприємства суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", що є платниками цього податку, при імпорті товарів на митну територію України, за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової чи неповної, періодичної чи попередньої декларації), можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю податковий вексель на суму податкового зобов'язання зі строком погашення на сімсот тридцятий календарний день з дня його поставки органу митного контролю, один примірник якого залишається в органі митного контролю, другий надсилається органом митного контролю на адресу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, а третій залишається платнику податку;
податковий вексель підлягає обов'язковому підтвердженню комерційними банками шляхом авалю;
комерційні банки зобов'язані оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у строк;
платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку сум бюджетного відшкодування, підтвердженого податковим органом;
якщо термін сплати зобов'язань по податковому векселю виникає до закінчення терміну подачі декларації до податкового органу за звітний (податковий) період, у якому відбулася його поставка органу митного контролю, платник податку не включає суму зобов'язань по векселю до складу податкових зобов'язань та погашає вексель шляхом перерахування коштів до бюджету. При цьому платник податку має право на включення перерахованої суми зобов'язань по векселю до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому відбулася така сплата;
якщо термін сплати зобов'язань по податковому векселю виникає після закінчення терміну подачі декларації до податкового органу за звітний (податковий) період, в якому відбулася його поставка органу митного контролю, сума зобов'язань по такому податковому векселю включається до складу податкових зобов'язань платника в звітному (податковому) періоді, в якому відбулася його поставка органу митного контролю. При цьому платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звітному (податковому) періоді за умови погашення суми податкових зобов'язань шляхом перерахування коштів до бюджету;
якщо платник податку на дату поставки податкового векселя органу митного контролю має підтверджену податковим органом суму бюджетного відшкодування, яка дорівнює або більша ніж сума зобов'язання по такому векселю, платник податку має право включити суму зобов'язань по податковому векселю до складу податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, в якому відбулася його поставка органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним та платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звітному (податковому) періоді;
обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються;
Дія цього пункту не поширюється на операції із ввезення на митну територію України: підакцизних товарів; товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 згідно з УКТ ЗЕД"
 
Враховано по суті у розділі ХІХ   
    -109- Воропаєв Ю.М.
&&
Доповнити ст. 187 п. 187.12 наступного змісту:
"187.12. Платники податку у разі ввезення на митну територію України основних фондів, що не виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами для використання у господарській діяльності, у митному режимі імпорту за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати митному органу - а митний орган зобов’язаний прийняти - податковий вексель на суму податкового зобов’язання, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком погашення на тридцятий календарний день з дати його видачі митному органу.
Особи, що не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.
Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
187.12.1. Податковий вексель може бути виданий митному органу за власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим пунктом.
Митний орган зобов’язаний прийняти податковий вексель або надати письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови відповідно до цього пункту.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку.
187.12.2. Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
є платником податку відповідно до вимог статті 2 цього розділу;
зареєстрована як платник податку згідно із статтею 5 цього розділу та внесена до реєстру платників податку більше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється ввезення на митну територію України (за виключенням операцій з давальницькою сировиною та операцій із ремонту, в тому числі гарантійного);
має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку.
Податковий вексель не може бути виданий у разі:
ввезення на митну територію України підакцизних товарів і товарів, що належать до товарних груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
ввезення на митну територію України будь-яких товарів особами, що були зареєстровані як платники податку менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення на митну територію України, або особами, що є суб'єктами оподаткування за правилами, які звільнені від сплати податку за рішенням суду;
митного оформлення українським виконавцем залишку не переробленої сировини або частини готової продукції, які отримані як плата від іноземного замовника за постачання послуг із переробки давальницької сировини на митній території України.
187.12.3. Податковий вексель видається на суму податкового зобов’язання, нарахованого за митною декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації).
Сума податкового зобов'язання за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.
Датою видачі векселя є дата виникнення податкових зобов’язань, визначена в порядку, встановленому пунктом 9.8 цієї статті.
187.12.4. Податковий вексель складається у трьох примірниках із зазначенням суми податку в національній валюті виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:
перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;
другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий із першим примірником номер вексельного бланка;
усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя (в тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника).
У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пізніше ніж на третій день, від дати надання векселя, органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку.
Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.
187.12.5. Податковий вексель підлягає обов’язковому підтвердженню банком шляхом авалю.
Банк зобов’язаний самостійно оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у визначений строк незалежно від того, з яких причин вексель не погашено.
У разі несплати банком-авалістом непогашеного платником податкового векселя сума податку, зазначена у податковому векселі, стягується з банка-аваліста в порядку, встановленому щодо стягнення податкового боргу.
Перелік банків, якими допущено випадки несплати податкових векселів, формується центральним органом державної податкової служби та оприлюднюється в порядку, встановленому для оприлюднення даних із Реєстру платників податку, а також надається центральному митному органу та органам, відповідальним за регулювання банківської діяльності (видача ліцензій, дозволів тощо). Митний орган не приймає податкові векселі, авальовані банками, включеними до цього переліку.
У разі несвоєчасного погашення податкового векселя незалежно від того, ким погашено податковий вексель - платником податку, який його видав, чи банком-авалістом, до платника податку, який видав податковий вексель, чи банка-аваліста застосовуються штрафні санкції у розмірі 1 відсотка суми податку, зазначеної у податковому векселі, за кожен день порушення строку, включаючи день погашення, але не більш як 50 відсотків суми векселя.
187.12.6. Строк погашення векселя настає не пізніше 30-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.
Платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку сум бюджетного відшкодування, підтвердженого податковим органом внаслідок проведеної перевірки даного платника податку або за відповідним рішенням суду, що набуло законної сили.
Кабінет Міністрів України може визначити більш тривалі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності та товарів.
Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, крім банка-аваліста; податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються.
187.12.7. Сума податку, зазначена у виданому податковому векселі, відображається окремим рядком у податковій декларації за звітний період, в якому відбулося погашення податкового векселя.
187.12.8. Сума податку, зазначена в податковому векселі, в повному обсязі або частково не включається до податкового кредиту платника податку, якщо діють обмеження встановлені цією статтю, в тому числі у разі, коли:
ввезений на митну територію України товар використовується для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;
ввезений на митну територію України товар не використовується у господарській діяльності платника податку.
187.12.9. За умови дотримання вимог щодо формування сум податку, які відносяться до податкового кредиту, платник податку має право віднести до податкового кредиту звітного (податкового) періоду суму податку за погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими векселями.
187.12.10. До податкової декларації платник податку додає перелік та копії податкових векселів, виданих та погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який подається декларація.
187.12.11. Облік податкових векселів здійснюється митними органами та органами державної податкової служби.
Облік податкових векселів митними органами ведеться в порядку, встановленому центральним митним органом.
Облік податкових векселів органами державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, ведеться в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи державної податкової служби на підставі даних, отриманих від митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями."
 
Відхилено Застосування вексельної форми розрахунків з ПДВ при імпорті товарів можна розглядати як преференцію по сплаті податку, яка може бути застосована лише для окремої галузі з довготривалим процесом виробництва, та яка має стратегічне значення для держави   
127. Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування у разі постачання товарів/послуг
 
   Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування у разі постачання товарів/послуг
 
128. 188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за звичайні ціни, визначені відповідно до статті39 розділу І цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
 
-110- Кінах А.К.
Пункт 188.1 викласти у наступній редакції:
188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за звичайні ціни, визначені відповідно до статті 39 розділу І цього Кодексу, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), з урахуванням загальнодержавних податків, та зборів (крім податку на додану вартість, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.
База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на митну територію України, визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за звичайні ціни, визначених відповідно до статті 39 розділу І цього Кодексу, у разі якщо договірна ціна на такі товари відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
<…>
У разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість, але не нижче за звичайну ціну об’єкту лізингу.
 
Відхилено Звужує базу оподаткування на суму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку та ускладнює адміністрування податку на додану вартість в частині визначення бази оподаткування  188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за звичайні ціни, визначені відповідно до статті39 розділу І цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
 
    -111- Полунєєв Ю.В.
Пункт 188.1 статті 188 викласти у такій редакції:
"188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів), якщо включення таких податків та зборів до ціни товарів (послуг) передбачено законами України (крім податку на додану вартість, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів)".
 
Відхилено Звужує базу оподаткування на суму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку та ускладнює адміністрування податку на додану вартість в частині визначення бази оподаткування   
    -112- Воропаєв Ю.М.
Викласти п.188.1 в наступній редакції:
"188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за звичайні ціни, визначені відповідно до статті розділу І цього Кодексу, з урахуванням інших загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.
У разі коли постачання товарів/послуг здійснюється за регульованими цінами (тарифами), база оподаткування визначається, виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за такими цінами (тарифами). До бази оподаткування включаються суми бюджетних асигнувань для компенсації витрат (без урахування цього податку) підприємств і організацій у зв’язку з державним регулюванням цін."
 
Відхилено Звужує базу оподаткування на суму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку та ускладнює адміністрування податку на додану вартість в частині визначення бази оподаткування   
    -113- Скудар Г.М.
Абзац перший пункту 188.1 статті 188 викласти у наступній редакції:
"База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості.
У разі якщо звичайна ціна на товари (послуги) перевищує договірну ціну на такі товари (послуги) більше ніж на 20 відсотків, база оподаткування операції з поставки таких товарів (послуг) визначається за звичайними цінами відповідно до статті 39 розділу І цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів)."
 
Відхилено Пропозицію знято з розгляду згідно з Протоколом погодження від 03.11.2010   
129. До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.
 
   До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.
 
130. База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на митну територію України, визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів, з якої були визначені податки і збори, що справляються під час їх митного оформлення, з урахуванням акцизного податку та ввізного мита, за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів/послуг згідно із законодавством.
 
-114- Кравченко М.В.
У абзаці третьому пункту 188.1 статті 188 розділу V слова "не нижче за митну вартість товарів "- виключити.
 
Відхилено Вилучення запропонованої норми призведе до заниження бази оподаткування по імпортованих товарах  База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на митну територію України, визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів, з якої були визначені податки і збори, що справляються під час їх митного оформлення, з урахуванням акцизного податку та ввізного мита, за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів/послуг згідно із законодавством.
 
131. У разі коли постачання товарів/послуг здійснюється за регульованими цінами (тарифами), база оподаткування визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за такими цінами (тарифами). До бази оподаткування включаються суми бюджетних асигнувань для компенсації витрат підприємств і організацій у зв’язку з державним регулюванням цін.
 
-115- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці четвертому пункту 188.1 статті 188 виключити речення такого змісту: "До бази оподаткування включаються суми бюджетних асигнувань для компенсації витрат підприємств і організацій у зв’язку з державним регулюванням цін."
 
Враховано   У разі коли постачання товарів/послуг здійснюється за регульованими цінами (тарифами), база оподаткування визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за такими цінами (тарифами).
 
    -116- Корж П.П.
В абзаці 4 пункту 188.1 статті 188 РОЗДІЛУ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ необхідно вилучити речення змісту:
"До бази оподаткування включаються суми бюджетних асигнувань для компенсації витрат підприємств і організації у зв’язку з державним регулюванням цін".
 
Враховано    
    -117- Мартиненко М.В.
4.1) в абзаці 4 пункт 188.1. Статті 188 вилучити речення такого змісту:
"До бази оподаткування включаються суми бюджетних асигнувань для компенсації витрат підприємств і організацій у зв’язку з державним регулюванням цін"
 
Враховано    
    -118- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
В абзаці четвертому пункту 188.1 статті 188 слова "бюджетних асигнувань" замінити словами "бюджетних коштів".
 
Враховано по суті   
    -119- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
В абзаці 4 пункт 188.1. статті 188 вилучити речення такого змісту:"До бази оподаткування включаються суми бюджетних асигнувань для компенсації витрат підприємств і організацій у зв’язку з державним регулюванням цін".
 
Враховано    
132. У разі постачання необоротних активів, у тому числі в разі їх самостійної ліквідації, переведення з виробничих у невиробничі, переведення з використання в оподатковуваних операціях для використання в неоподатковуваних, база оподаткування визначається виходячи з їх балансової вартості на момент їх постачання.
 
-120- Васадзе Т.Ш.
В абзаці п’ятому пункту 188.1 статті 188, після слів "на момент їх постачання" додати слова: ", визначеної відповідно до статті 146 розділу ІІІ цього Кодексу."
 
Враховано   У разі постачання необоротних активів, у тому числі в разі їх самостійної ліквідації, переведення з виробничих у невиробничі, переведення з використання в оподатковуваних операціях для використання в неоподатковуваних, база оподаткування визначається виходячи з їх балансової вартості на момент їх постачання, визначеної відповідно до статті 146 розділу ІІІ цього Кодексу..
 
133. До бази оподаткування враховується вартість товарів/послуг, які постачаються за будь-які кошти включаючи бюджетні дотації, та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платникові податку безпосередньо отримувачем товарів/послуг або будь-якою третьою особою як компенсація вартості товарів/послуг, поставлених таким платником податку.
 
-121- Хомутиннік В.Ю.
Абзац 6 пункту 188.1. викласти у наступній редакції
Абзац 6 пункту 188.1.
До бази оподаткування враховується вартість товарів/послуг, які постачаються за будь-які кошти (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платникові податку безпосередньо отримувачем товарів/послуг або будь-якою третьою особою як компенсація вартості товарів/послуг, поставлених таким платником податку.
 
Враховано   До бази оподаткування враховується вартість товарів/послуг, які постачаються за будь-які кошти (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платникові податку безпосередньо отримувачем товарів/послуг або будь-якою третьою особою як компенсація вартості товарів/послуг, поставлених таким платником податку.
 
    -122- Корж П.П.
В абзаці 6 пункту 188.1 статті 188 РОЗДІЛУ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ необхідно також вилучити слова: ", які постачаються за будь-які кошти включаючи бюджетні дотації, та вартість матеріальних і нематеріальних активів".
 
Враховано    
    -123- Мартиненко М.В.
В абзаці 6 пункту 188.1. статті 188 вилучити слова: ", які постачаються за будь-які кошти включаючи бюджетні дотації, та вартість матеріальних і нематеріальних активів".
 
Враховано    
    -124- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
В абзаці шостому пункту 188.1 статті 188 слова "бюджетні дотації" замінити словами "дотації, отримані з бюджету".
 
Враховано по суті   
    -125- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Абзац 6 пункту 188.1 Статті 188 вилучити.
 
Відхилено Звужує базу оподаткування та ускладнює адміністрування ПДВ.   
134. У разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість, але не нижче ціни придбання об’єкту лізингу.
 
   У разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість, але не нижче ціни придбання об’єкту лізингу.
 
135. У випадках, передбачених статтею 189 цього розділу, база оподаткування визначається з урахуванням положень статті 189 цього розділу.
 
   У випадках, передбачених статтею 189 цього розділу, база оподаткування визначається з урахуванням положень статті 189 цього розділу.
 
136. Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування у разі постачання товарів/послуг в окремих випадках
 
   Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування у разі постачання товарів/послуг в окремих випадках
 
137. 189.1. У разі постачання товарів/послуг без оплати, з частковою оплатою їх вартості коштами, у межах бартерних операцій, здійснення операцій з безоплатного постачання товарів/послуг, натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах із платником податку, постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання, витрати, які не належать до витрат згідно з правилами обкладення податком на прибуток підприємств і не підлягають амортизації при визначенні оподатковуваного прибутку, а також у разі постачання товарів/послуг пов’язаній з постачальником особі, суб’єкту господарювання, який не зареєстрований як платник податку, чи фізичній особі база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче за звичайні ціни, визначені відповідно до статті 39 розділу І цього Кодексу.
 
-126- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 189.1 статті 189 викласти у наступній редакції:
"189.1. У разі постачання товарів/послуг без оплати, з частковою оплатою їх вартості коштами, у межах бартерних операцій, натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах із платником податку, постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання, а також у разі постачання товарів/послуг пов’язаній з постачальником особі, суб’єкту господарювання, який не зареєстрований як платник податку, чи фізичній особі база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче за звичайні ціни, визначені відповідно до статті 39 розділу І цього Кодексу.
 
Враховано   189.1. У разі постачання товарів/послуг без оплати, з частковою оплатою їх вартості коштами, у межах бартерних операцій, натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах із платником податку, постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання, а також у разі постачання товарів/послуг пов’язаній з постачальником особі, суб’єкту господарювання, який не зареєстрований як платник податку, чи фізичній особі база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче за звичайні ціни, визначені відповідно до статті 39 розділу І цього Кодексу.
 
    -127- Кінах А.К.
Пункт 189.1 викласти у наступній редакції:
189.1. У разі постачання товарів/послуг без оплати, з частковою оплатою їх вартості коштами, у межах бартерних операцій, здійснення операцій з безоплатного постачання товарів/послуг, натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах із платником податку, постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання, а також у разі постачання товарів/послуг пов’язаній з постачальником особі, суб’єкту господарювання, який не зареєстрований як платник податку, чи фізичній особі база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче за звичайні ціни, визначені відповідно до статті 39 розділу І цього Кодексу.
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, спрощує адміністрування податку при визначенні бази оподаткування по визначених у цьому пункті операціях   
138. 189.2. Вартість тари, що згідно з умовами договору (контракту) визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається. У разі коли у строк більше ніж 12 календарних місяців з моменту надходження зворотної тари вона не повертається відправнику, вартість такої тари включається до бази оподаткування отримувача.
 
   189.2. Вартість тари, що згідно з умовами договору (контракту) визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається. У разі коли у строк більше ніж 12 календарних місяців з моменту надходження зворотної тари вона не повертається відправнику, вартість такої тари включається до бази оподаткування отримувача.
 
139. 189.3. У разі коли платник податку провадить підприємницьку діяльність з постачання вживаних товарів (комісійну торгівлю), що придбані в осіб, не зареєстрованих як платники податку, базою оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку.
 
   189.3. У разі коли платник податку провадить підприємницьку діяльність з постачання вживаних товарів (комісійну торгівлю), що придбані в осіб, не зареєстрованих як платники податку, базою оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку.
 
140. У випадках коли платник податку здійснює діяльність з постачання однорідних вживаних товарів, придбаних у фізичних осіб, не зареєстрованих платниками податку, в межах договорів, що передбачають передання права власності на такі товари, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів, визначена у порядку, встановленому цим розділом.
 
   У випадках коли платник податку здійснює діяльність з постачання однорідних вживаних товарів, придбаних у фізичних осіб, не зареєстрованих платниками податку, в межах договорів, що передбачають передання права власності на такі товари, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів, визначена у порядку, встановленому цим розділом.
 
141. Датою збільшення податкових зобов’язань платника податку є дата, визначена за правилами, встановленими пунктом 187.1 статті187 цього розділу.
 
   Датою збільшення податкових зобов’язань платника податку є дата, визначена за правилами, встановленими пунктом 187.1 статті187 цього розділу.
 
142. При цьому ціна продажу вживаного транспортного засобу визначається:
 
   При цьому ціна продажу вживаного транспортного засобу визначається:
 
143. для фізичної особи виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче ніж оціночна вартість такого засобу, розрахована суб’єктом оціночної діяльності, уповноваженого здійснювати оцінку відповідно до законодавства;
 
   для фізичної особи виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче ніж оціночна вартість такого засобу, розрахована суб’єктом оціночної діяльності, уповноваженого здійснювати оцінку відповідно до законодавства;
 
144. для платників податку, виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче за звичайні ціни.
 
   для платників податку, виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче за звичайні ціни.
 
145. Для цілей цього розділу:
 
   Для цілей цього розділу:
 
146. вживаними товарами вважаються товари, що були у користуванні не менше року, а також транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу.
 
   вживаними товарами вважаються товари, що були у користуванні не менше року, а також транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу.
 
147. Новими транспортними засобами вважаються:
 
   Новими транспортними засобами вважаються:
 
148. а) наземний транспортний засіб - той, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства та при цьому має загальний наземний пробіг до 6 000 кілометрів;
 
   а) наземний транспортний засіб - той, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства та при цьому має загальний наземний пробіг до 6 000 кілометрів;
 
149. б) судно - те, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства та при цьому пройшло не більше 100 годин після першого введення його в експлуатацію;
 
   б) судно - те, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства та при цьому пройшло не більше 100 годин після першого введення його в експлуатацію;
 
150. в) літальний апарат - той, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства та при цьому його налітаний час до такої реєстрації не перевищує 40 годин після першого введення в експлуатацію. Налітаним уважається час, який розраховується від блок-часу зльоту літального апарата до блок-часу його приземлення;
 
   в) літальний апарат - той, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства та при цьому його налітаний час до такої реєстрації не перевищує 40 годин після першого введення в експлуатацію. Налітаним уважається час, який розраховується від блок-часу зльоту літального апарата до блок-часу його приземлення;
 
151. однорідними товарами вважаються товари у значенні, визначеному розділом І цього кодексу.
 
   однорідними товарами вважаються товари у значенні, визначеному розділом І цього кодексу.
 
152. 189.4. Базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління, є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 цього розділу.
 
-128- Васадзе Т.Ш.
Абзац перший пункту 189.4 статті 189 виключити.
 
Відхилено Внесена пропозиція концептуально змінює базу оподаткування для визначених цією нормою операцій  189.4. Базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління, є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 цього розділу.
 
    -129- Гуреєв В.М.
п.189.4 ст.189 розділу V Податкового Кодексу викласти в наступній редакції:
"У випадках, коли платник податку здійснює діяльність з поставки товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари, базою оподаткування є продажна вартість цих товарів, визначена у порядку, встановленому цим Законом. Датою збільшення податкових зобов’язань комісіонера є дата, визначена за правилами, встановленими пунктом 7.3 цього Закону, а датою збільшення суми податкового кредиту комісіонера є дата перерахування коштів на користь комітента або поставки останньому інших видів компенсації вартості зазначених товарів. При цьому датою збільшення податкових зобов’язань комітента є дата отримання коштів або інших видів компенсації вартості товарів від комісіонера.
У разі, коли платник податку (далі - повірений) здійснює діяльність з придбання товарів (робіт, послуг) за дорученням та за рахунок іншої особи (далі - довіритель), датою збільшення податкового кредиту такого повіреного є дата перерахування коштів (поставки в управління цінних паперів, інших документів, що засвідчують відносини боргу) на користь продавця таких товарів (робіт, послуг) або поставки інших видів компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг), а датою збільшення податкових зобов’язань є дата передання таких товарів (результатів робіт, послуг) довірителю. При цьому довіритель не збільшує податковий кредит на суму коштів (вартість цінних паперів, інших документів, що засвідчують відносини боргу), перерахованих (переданих) повіреному, але має право на збільшення податкового кредиту у податковий період отримання товарів (робіт, послуг), придбаних повіреним за його дорученням."
 
Відхилено Внесена пропозиція поновлює діючий порядок оподаткування операцій на підставі цивільно-правових договорів без передачі/отримання права власності на товари/послуги, яка в даний час дає можливість платникам податку маніпулювати датою виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту і таким чином мінімізувати суми, які підлягають сплаті до бюджету   
    -130- Кінах А.К.
Пункт 189.4 викласти у наступній редакції:
189.4. У випадках коли платник податку здійснює діяльність з поставки товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари, базою оподаткування є продажна вартість цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 цього розділу. Датою збільшення податкових зобов'язань комісіонера є дата, визначена за правилами, встановленими статтею 187 цього розділу, а датою збільшення суми податкового кредиту комісіонера є дата перерахування коштів на користь комітента або поставки останньому інших видів компенсації вартості зазначених товарів. При цьому датою збільшення податкових зобов'язань комітента є дата отримання коштів або інших видів компенсації вартості товарів від комісіонера.
У разі коли платник податку (далі - повірений) здійснює діяльність з придбання товарів (робіт, послуг) за дорученням та за рахунок іншої особи (далі - довіритель), датою збільшення податкового кредиту такого повіреного є дата перерахування коштів (поставка в управління цінних паперів, інших документів, що засвідчують відносини боргу) на користь продавця таких товарів (робіт, послуг) або поставка інших видів компенсацій вартості таких товарів (робіт, послуг), а датою збільшення податкових зобов'язань є дата передання таких товарів (результатів робіт, послуг) довірителю. При цьому довіритель не збільшує податковий кредит на суму коштів (вартість цінних паперів, інших документів, що засвідчують відносини боргу), перерахованих (переданих) повіреному, але має право на збільшення податкового кредиту у податковий період отримання товарів (робіт, послуг), придбаних повіреним за його дорученням.
Базою оподаткування для операцій з примусового продажу арештованого майна органами юстиції є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 цього розділу.
Дата збільшення податкових зобов’язань та податкового кредиту у платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтями 198 цього розділу.
 
Відхилено Внесена пропозиція поновлює діючий порядок оподаткування операцій на підставі цивільно-правових договорів без передачі/отримання права власності на товари/послуги, яка в даний час дає можливість платникам податку маніпулювати датою виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту і таким чином мінімізувати суми, які підлягають сплаті до бюджету   
153. Дата збільшення податкових зобов’язань та податкового кредиту у платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтями187 і198 цього розділу.
 
-131- Васадзе Т.Ш.
Абзац другий пункту 189.4 статті 189 виключити.
 
Відхилено Внесена пропозиція концептуально змінює дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту для визначених цією нормою операцій  Дата збільшення податкових зобов’язань та податкового кредиту у платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтями187 і198 цього розділу.
 
154. Зазначений порядок дати виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту застосовується також на операції з примусового продажу арештованого майна органами юстиції.
 
-132- Бондаренко В.Д.
&&
Пункт 189.4 доповнити абзацом наступного змісту:
"При відчуженні банком-кредитором заставного майна боржника на підставі закону або договору від імені боржника (заставодавця) податкове зобов’язання та податковий кредит у банка не виникають. При цьому податкове зобов’язання виникає у боржника (заставодавця). Дата збільшення податкових зобов’язань боржника (заставодавця) визначається за правилами, встановленими статтею187 цього розділу."
 
Відхилено Норма не узгоджується із п.197.11. цього Розділу  Зазначений порядок дати виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту застосовується також на операції з примусового продажу арештованого майна органами юстиції.
189.5. У разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу, які були повернуті лізингоодержувачем, не зареєстрованим як платник податку у зв’язку з невиконанням умов такого договору, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів.
При цьому, ціна продажу визначається відповідно до пункту 188.1 статті 188 цього розділу, а ціна придбання визначається на рівні суми лізингових платежів в частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, що несплачені за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення.";
 
    -133- Коновалюк В.І.
&&
Пункт 189.4 статті 189 доповнити абзацом наступного змісту:
"При відчуженні банком-кредитором заставного майна боржника на підставі закону або договору від імені боржника (заставодавця) податкове зобов’язання та податковий кредит у банка не виникають. При цьому податкове зобов’язання виникає у боржника (заставодавця). Дата збільшення податкових зобов’язань боржника (заставодавця) визначається за правилами, встановленими статтею 187 цього розділу."
 
Відхилено Норма не узгоджується із п.197.11. цього Розділу   
    -134- Хомутиннік В.Ю.
&&
Після пункту 189.4 статті 189 доповнити новим пунктом 189.5 такого змісту:
"189.5. У разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу, які були повернуті лізингоодержувачем, не зареєстрованим як платник податку у зв’язку з невиконанням умов такого договору, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів.
При цьому, ціна продажу визначається відповідно до пункту 188.1 статті 188 цього розділу, а ціна придбання визначається на рівні суми лізингових платежів в частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, що несплачені за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення.";
у зв’язку з цим, пункти 189.5 - 189.10 вважати відповідно пунктами 189.6 - 189.11;
 
Враховано    
    -135- Царьов О.А.
&&
Після пункту 189.4 статтю 189 доповнити пунктом 189.5 такого змісту:
"189.5 Уразі постачання товарів за договорами фінансового лізингу, які були повернуті лізингоодержувачем, не зареєстрованим платник податку, у зв’язку з невиконанням умов такого договору, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів.
При цьому, ціна продажу визначається відповідно до пункту 188.1 статті 188 цього розділу, а ціна придбання визначається на рівні суми лізингових платежів в частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, що несплачені за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення."
У зв’язку з цим, пункти 189.5 - 189.10 вважати відповідно пунктами 189.6 - 189.11.
 
Враховано    
155. 189.5. Норми пунктів 189.3 - 189.5 цієї статті не поширюються на операції з експортування товарів за межі митної території України або з ввезення на митну територію України товарів у межах зазначених договорів.
 
   189.5. Норми пунктів 189.3 - 189.5 цієї статті не поширюються на операції з експортування товарів за межі митної території України або з ввезення на митну територію України товарів у межах зазначених договорів.
 
156. 189.6. У разі коли платник податку здійснює операції з постачання товарів/послуг, які є об’єктом оподаткування згідно із статтею185 цього розділу, під забезпечення боргових зобов’язань покупця, наданих такому платнику податку у формі простого або переказного векселя, або інших боргових інструментів (далі - вексель), випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договірна вартість, визначена в порядку, встановленому пунктом 188.1 статті188 цього розділу, без урахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - така договірна вартість, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що повинні бути нараховані на суму номіналу такого векселя.
 
   189.6. У разі коли платник податку здійснює операції з постачання товарів/послуг, які є об’єктом оподаткування згідно із статтею185 цього розділу, під забезпечення боргових зобов’язань покупця, наданих такому платнику податку у формі простого або переказного векселя, або інших боргових інструментів (далі - вексель), випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договірна вартість, визначена в порядку, встановленому пунктом 188.1 статті188 цього розділу, без урахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - така договірна вартість, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що повинні бути нараховані на суму номіналу такого векселя.
 
157. 189.7. На номінал векселя, у тому числі без урахування дисконтів або з урахуванням процентів, податкові зобов’язання не нараховуються.
 
   189.7. На номінал векселя, у тому числі без урахування дисконтів або з урахуванням процентів, податкові зобов’язання не нараховуються.
 
158. 189.8. У разі коли основні виробничі або невиробничі фонди ліквідуються за самостійним рішенням платника податку чи безоплатно передаються особі, не зареєстрованій як платник податку, а також у разі переведення необоротних активів до складу невиробничих фондів, така ліквідація, безоплатна передача чи переведення розглядаються для цілей оподаткування як постачання таких основних виробничих фондів або невиробничих фондів за звичайними цінами, що діють на момент такої поставки.
 
   189.8. У разі коли основні виробничі або невиробничі фонди ліквідуються за самостійним рішенням платника податку чи безоплатно передаються особі, не зареєстрованій як платник податку, а також у разі переведення необоротних активів до складу невиробничих фондів, така ліквідація, безоплатна передача чи переведення розглядаються для цілей оподаткування як постачання таких основних виробничих фондів або невиробничих фондів за звичайними цінами, що діють на момент такої поставки.
 
159. Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі фонди ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, в тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку подає органу державної податкової служби відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів у інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.
 
-136- Кравченко М.В.
У абзаці другому пункту 189.8 статті 189 розділу V положення щодо надання платником податку державній податковій службі відповідного документа про знищення, перетворення необоротного активу - виключити;
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає нормі чинного законодавства і направлена на врахування об’єктивних причин при ліквідації основних фондів.  Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі фонди ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, в тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку подає органу державної податкової служби відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів у інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.
 
160. 189.9. У разі коли внаслідок ліквідації необоротних активів отримуються комплектувальні вироби, складові частини, компоненти або інші відходи, які оприбутковуються на матеріальних рахунках з метою їх використання в господарській діяльності платника, на такі операції не нараховуються податкові зобов’язання.
 
   189.9. У разі коли внаслідок ліквідації необоротних активів отримуються комплектувальні вироби, складові частини, компоненти або інші відходи, які оприбутковуються на матеріальних рахунках з метою їх використання в господарській діяльності платника, на такі операції не нараховуються податкові зобов’язання.
 
161. 189.10. У разі умовного постачання товарів базою оподаткування є звичайна ціна відповідних товарів чи необоротних активів.
 
-137- Ващук К.Т.
&&
Доповнити статтю 189 підпунктом пунктом 189.11:
"189.11. У випадках, коли платник податку здійснює операції з поставки сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних осіб, які не є платниками цього податку, об'єктом оподаткування є торгова націнка (надбавка), встановлена таким платником податку."
 
Відхилено Порушує загальний принцип оподаткування ПДВ та може призвести до мінімізації податкових зобов’язань за рахунок участі зазначених підприємств у формуванні податкового кредиту інших платників податку  189.10. У разі умовного постачання товарів базою оподаткування є звичайна ціна відповідних товарів чи необоротних активів.
 
    -138- Терещук С.М.
Перестенко М.В.
Сідельник І.І.
Борт В.П.
&&
Статтю 189 доповнити новим пунктом 189.11 такого змісту:
"189.11. У випадках, коли платник податку здійснює операції з поставки сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних осіб, які не є платниками цього податку, об`єктом оподаткування є торгова націнка (надбавка), встановлена таким платником податку.".
 
Відхилено Порушує загальний принцип оподаткування ПДВ та може призвести до мінімізації податкових зобов’язань за рахунок участі зазначених підприємств у формуванні податкового кредиту інших платників податку   
162. Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України
 
   Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України
 
163. 190.1. Базою оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України є договірна (контрактна) вартість, але не менша від митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів/послуг згідно з законодавством.
 
   190.1. Базою оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України є договірна (контрактна) вартість, але не менша від митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів/послуг згідно з законодавством.
 
164. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти в національну валюту здійснюється за офіційним курсом національної валюти до цієї валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення, а у разі нарахування суми податкового зобов’язання митним органом у випадках, коли митна декларація не подавалася, - на день визначення податкового зобов’язання.
 
   При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти в національну валюту здійснюється за офіційним курсом національної валюти до цієї валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення, а у разі нарахування суми податкового зобов’язання митним органом у випадках, коли митна декларація не подавалася, - на день визначення податкового зобов’язання.
 
165. 190.2. Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків, зборів (обов’язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на дату виникнення податкових зобов’язань. У разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку.
 
-139- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
У пункті 190.2 слова "податків, зборів (обов’язкових платежів)" замінити словами "податків та зборів"
 
Враховано   190.2. Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків та зборів, за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на дату виникнення податкових зобов’язань. У разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку.
 
    -140- Шевчук О.Б.
&&
Додати до ст.190 пункти 190.3 такого змісту:
"190.3 Платники податку у разі ввезення на митну територію України основних фондів, що не виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами для використання у господарській діяльності, сировини, комплектуючих та обладнання, які не виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами-виробниками, перед якими держава має заборгованість з бюджетного відшкодування податку на додану вартість, для використання виключно на власні виробничі потреби у митному режимі імпорту за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням видавати митному органу - а митний орган зобов’язаний прийняти - податковий вексель на суму податкового зобов’язання, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком погашення на 30-й календарний день з дати його видачі митному органу".
Особи, що не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту, сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.
Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
190.3.1. Податковий вексель може бути виданий митному органу за власним бажанням платника податку (векселедавця) та з урахуванням обмежень щодо видачі векселя, встановлених цим пунктом.
Митний орган зобов’язаний прийняти податковий вексель або надати письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови відповідно до цього пункту.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку.
190.3.2. Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
Податковий вексель може бути виданий лише особою, яка відповідає всім зазначеним нижче вимогам:
є платником податку відповідно до вимог статті 180 цього розділу та має власну виробничу базу;
зареєстрована як платник податку згідно із статтею 183 цього розділу та внесена до реєстру платників податку більше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється ввезення на митну територію України (за виключенням операцій з давальницькою сировиною та операцій із ремонту, в тому числі гарантійного);
має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку.
Податковий вексель не може бути виданий у разі:
ввезення на митну територію України підакцизних товарів і товарів, що належать до товарних груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
ввезення на митну територію України будь-яких товарів особами, що були зареєстровані як платники податку менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення на митну територію України, або особами, що є суб'єктами оподаткування за правилами, які звільнені від сплати податку за рішенням суду;
митного оформлення українським виконавцем залишку не переробленої сировини або частини готової продукції, які отримані як плата від іноземного замовника за постачання послуг із переробки давальницької сировини на митній території України.
190.3.3 Податковий вексель видається на суму податкового зобов’язання, нарахованого за митною декларацією (за винятком тимчасової, неповної, періодичної чи попередньої декларації).
Сума податкового зобов'язання за однією митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацією.
Датою видачі векселя є дата виникнення податкових зобов’язань, визначена в порядку, встановленому пунктом 187.8 цієї статті.
190.3.4. Податковий вексель складається у трьох примірниках із зазначенням суми податку в національній валюті виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:
перший примірник податкового векселя - це оригінал вексельного бланка, придбаного платником в установі банку;
другий і третій примірники податкового векселя - ксерокопії оригіналу вексельного бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий із першим примірником номер вексельного бланка;
усі необхідні записи в кожному примірнику податкового векселя (в тому числі про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника).
У митному органі, який здійснює митне оформлення ввезених на митну територію України товарів, залишається другий примірник векселя. Перший примірник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пізніше ніж на третій день, від дати надання векселя, органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку.
Третій примірник векселя залишається у платника податку, який його видав.
190.3.5. Податковий вексель підлягає обов’язковому підтвердженню банком шляхом авалю.
Банк зобов’язаний самостійно оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у визначений строк незалежно від того, з яких причин вексель не погашено.
У разі несплати банком-авалістом непогашеного платником податкового векселя сума податку, зазначена у податковому векселі, стягується з банка-аваліста в порядку, встановленому щодо стягнення податкового боргу.
Перелік банків, якими допущено випадки несплати податкових векселів, формується центральним органом державної податкової служби та оприлюднюється в порядку, встановленому для оприлюднення даних із Реєстру платників податку, а також надається центральному митному органу та органам, відповідальним за регулювання банківської діяльності (видача ліцензій, дозволів тощо). Митний орган не приймає податкові векселі, авальовані банками, включеними до цього переліку.
У разі несвоєчасного погашення податкового векселя незалежно від того, ким погашено податковий вексель - платником податку, який його видав, чи банком-авалістом, до платника податку, який видав податковий вексель, чи банка-аваліста застосовуються штрафні санкції у розмірі 1 відсотка суми податку, зазначеної у податковому векселі, за кожен день порушення строку, включаючи день погашення, але не більш як 50 відсотків суми векселя.
190.3.6. Строк погашення векселя настає не пізніше 30-го календарного дня з дня надання такого векселя митному органу, включаючи день його видачі.
Погашення податкового векселя здійснюється шляхом перерахування коштів до бюджету, або зарахування його в рахунок зменшення бюджетного відшкодування‘.
Кабінет Міністрів України може визначити більш тривалі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності та товарів.
Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, крім банка-аваліста; податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються.
190.3.7. Сума податку, зазначена у виданому податковому векселі, відображається окремим рядком у податковій декларації за звітний період, в якому відбулося погашення податкового векселя.
190.3.8. Сума податку, зазначена в податковому векселі, в повному обсязі або частково не включається до податкового кредиту платника податку, якщо діють обмеження встановлені цією статтю, в тому числі у разі, коли:
ввезений на митну територію України товар використовується для виготовлення товарів, надання послуг, які не є об'єктом оподаткування або які звільнено від оподаткування;
ввезений на митну територію України товар не використовується у господарській діяльності платника податку.
190.3.9. За умови дотримання вимог щодо формування сум податку, які відносяться до податкового кредиту, платник податку має право віднести до податкового кредиту звітного (податкового) періоду суму податку за погашеними у такому звітному (податковому) періоді податковими векселями.
190.3.10. До податкової декларації платник податку додає перелік та копії податкових векселів, виданих та погашених протягом звітного (податкового) періоду, за який подається декларація.
190.3.11. Облік податкових векселів митними органами та органами податкової служби ведеться в порядку, встановленому Міністерством фінансів України за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють органи державної податкової служби на підставі даних, отриманих від митних органів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями.
 
Відхилено Застосування вексельної форми розрахунків з ПДВ при імпорті товарів можна розглядати як преференцію по сплаті податку, яка може бути застосована лише для окремої галузі з довготривалим процесом виробництва, та яка має стратегічне значення для держави   
166. Стаття 191. Особливості визначення бази оподаткування для готової продукції, виготовленої з використанням давальницької сировини нерезидента, у разі її постачання на митній території України
 
   Стаття 191. Особливості визначення бази оподаткування для готової продукції, виготовленої з використанням давальницької сировини нерезидента, у разі її постачання на митній території України
 
167. 191.1. База оподаткування при митному оформленні давальницької сировини або готової продукції, отриманої українським виконавцем в оплату за постачання послуг з переробки, визначається з урахуванням положень статті 190 цього розділу.
 
   191.1. База оподаткування при митному оформленні давальницької сировини або готової продукції, отриманої українським виконавцем в оплату за постачання послуг з переробки, визначається з урахуванням положень статті 190 цього розділу.
 
168. 191.2. База оподаткування у разі постачання на митній території України готової продукції, отриманої в оплату за постачання послуг з переробки, визначається згідно із статтею188 цього розділу.
 
   191.2. База оподаткування у разі постачання на митній території України готової продукції, отриманої в оплату за постачання послуг з переробки, визначається згідно із статтею188 цього розділу.
 
169. Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту)
 
   Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту)
 
170. 192.1. Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.
 
-141- Воропаєв Ю.М.
Абзац перший пункту 192.1 викласти у такій редакції та доповнити абзацом другим наступного змісту:
"192.1. Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.
Якщо платник податку здійснює коригування витрат та/або доходів внаслідок проведення процедур урегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості чи визнання боргу покупця безнадійним відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу, такий платник податку проводить відповідне коригування сум податкових зобов’язань та/або податкового кредиту за результатами податкового періоду, протягом якого було проведено коригування витрат та/або доходів;"
 
Відхилено Враховуючи те, що з моменту набрання чинності Кодексом, дата виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість та податку з прибутку суттєво відрізняються безпідставно пов’язувати проведення процедур врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості чи визнання боргу покупця безнадійним відповідно до розділу ІІІ та розділу У цього Кодексу та проводити коригування з цієї причини  192.1. Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.
 
    -142- Мартиненко М.В.
&&
4.2) пункт 192.1 Статті 192 "Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту" розділу V "Податок на додану вартість" доповнити новим абзацом у такій редакції:
"Норма пункту 192.1 цієї статті не поширюється на випадок, коли кредиторська заборгованість, яка утворилась у минулі податкові роки, списується платником податку протягом звітного податкового періоду відповідно до законів про Державний бюджет України та інших спеціальних Законів України".
 
Відхилено Передбачати цю норму в Розділі У недоцільно, оскільки пропозиції передбачають прийняття спеціального рішення законами про Державний бюджет України та іншими спеціальними Законами України.   
    -143- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
&&
Пункт 192.1 статті 192 доповнити новим абзацом у такій редакції:
"Норма пункту 192.1 цієї статті не поширюється на випадок, коли кредиторська заборгованість, яка утворилась у минулі податкові роки, списується платником податку протягом звітного податкового періоду відповідно до законів про Державний бюджет України та інших спеціальних Законів України".
 
Відхилено Передбачати цю норму в Розділі У недоцільно, оскільки пропозиції передбачають прийняття спеціального рішення законами про Державний бюджет України та іншими спеціальними Законами України.   
171. 192.1.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:
 
   192.1.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:
 
172. а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;
 
   а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;
 
173. б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду у разі, коли він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг.
 
   б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду у разі, коли він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг.
 
174. 192.1.2. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:
 
   192.1.2. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:
 
175. а) постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;
 
   а) постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;
 
176. б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду у разі, коли він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.
 
   б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду у разі, коли він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.
 
177. 192.2. Норма пункту 192.1 цієї статті не поширюється на випадки, коли постачальник товарів/послуг не є платником податку на кінець звітного (податкового) періоду, в якому був проведений такий перерахунок.
 
   192.2. Норма пункту 192.1 цієї статті не поширюється на випадки, коли постачальник товарів/послуг не є платником податку на кінець звітного (податкового) періоду, в якому був проведений такий перерахунок.
 
178. Зменшення суми податкових зобов’язань платника податку - постачальника у разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, в тому числі при перегляді цін, пов’язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.
 
   Зменшення суми податкових зобов’язань платника податку - постачальника у разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, в тому числі при перегляді цін, пов’язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.
 
179. 192.3. Результат перерахунку податкових зобов’язань і податкового кредиту постачальника та отримувача відображається у складі податкової декларації за звітний податковий період у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби.
 
   192.3. Результат перерахунку податкових зобов’язань і податкового кредиту постачальника та отримувача відображається у складі податкової декларації за звітний податковий період у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби.
 
180. Стаття 193. Розміри ставок податку
 
-144- Суслов Є.І.
Статтю 193 проекту викласти в редакції:
"193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 10 відсотків;
в) 0 відсотків."
 
Відхилено Диференціація ставок призведе до ускладнень в адмініструванні податку та втрат бюджету. Крім того передбачається з 1 січня 2014 року зниження основної ставки ПДВ до 17 %.  Стаття 193. Розміри ставок податку
 
    -145- Костенко П.І.
Лук'янова К.Є.
Волков О.А.
Суслов Є.І.
Тедеєв Е.С.
Найдьонов А.М.
Статтю 193 проекту викласти в наступній редакції:
"193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 10 відсотків;
в) 0 відсотків."
 
Відхилено Диференціація ставок призведе до ускладнень в адмініструванні податку та втрат бюджету. Крім того передбачається з 1 січня 2014 року зниження основної ставки ПДВ до 17 %.   
181. 193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
 
-146- Турманов В.І.
Стаття 193, п. 193.1. Викласти в редакції:
193.1 Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 5 відсотків;
в) 0 відсотків.
 
Відхилено Диференціація ставок призведе до ускладнень в адмініструванні податку та втрат бюджету. Крім того передбачається з 1 січня 2014 року зниження основної ставки ПДВ до 17 %.  193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
 
    -147- Хара В.Г.
Пункт 193.1 статті 193 викласти в редакції:
193.1 Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 5 відсотків;
в) 0 відсотків.
 
Відхилено Диференціація ставок призведе до ускладнень в адмініструванні податку та втрат бюджету. Крім того передбачається з 1 січня 2014 року зниження основної ставки ПДВ до 17 %.   
    -148- Терещук С.М.
В статті 193 пункт 193.1 Викласти в редакції:
"193.1 Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 5 відсотків;
в) 0 відсотків."
 
Відхилено Диференціація ставок призведе до ускладнень в адмініструванні податку та втрат бюджету. Крім того передбачається з 1 січня 2014 року зниження основної ставки ПДВ до 17 %.   
    -149- Марущенко В.С.
Пункт 193.1 статті 193 розділу V викласти в редакції:
"193.1 Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 5 відсотків;
в) 0 відсотків."
 
Відхилено Диференціація ставок призведе до ускладнень в адмініструванні податку та втрат бюджету. Крім того передбачається з 1 січня 2014 року зниження основної ставки ПДВ до 17 %.   
    -150- Сочка О.О.
Пункт 193.1 статті 193 викласти в редакції:
"193.1 Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 5 відсотків;
в) 0 відсотків."
 
Відхилено Диференціація ставок призведе до ускладнень в адмініструванні податку та втрат бюджету. Крім того передбачається з 1 січня 2014 року зниження основної ставки ПДВ до 17 %.   
    -151- Луцький М.Г.
Пункт 193.1. статті 193 викласти в такій редакції:
"Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 5 відсотків;
в) 0 відсотків.
 
Відхилено Диференціація ставок призведе до ускладнень в адмініструванні податку та втрат бюджету. Крім того передбачається з 1 січня 2014 року зниження основної ставки ПДВ до 17 %.   
182. а) 17 відсотків;
 
-152- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Підпункт а) пункту 193.1. статті 193 - викласти у такій редакції:
"а) 20 відсотків"
 
Відхилено З метою послаблення податкового тиску прийнято рішення знизити основну ставку ПДВ з 1 січня 2014 року до 17 %.  а) 17 відсотків;
 
183. б) 0 відсотків.
 
-153- Корж В.Т.
"б) 5 відсотка"
 
Відхилено Диференціація ставок призведе до ускладнень в адмініструванні податку та втрат бюджету. Крім того передбачається з 1 січня 2014 року зниження основної ставки ПДВ до 17 %.  б) 0 відсотків.
 
    -154- Корж В.Т.
&&
"в) 0 відсотка"
 
Відхилено Диференціація ставок призведе до ускладнень в адмініструванні податку та втрат бюджету. Крім того передбачається з 1 січня 2014 року зниження основної ставки ПДВ до 17 %.   
    -155- Шевчук О.Б.
&&
Доповнити пункт 193.1. статті 193.1. підпунктом в) такого змісту:
"в) 7 відсотків;"
 
Відхилено Диференціація ставок призведе до ускладнень в адмініструванні податку та втрат бюджету. Крім того передбачається з 1 січня 2014 року зниження основної ставки ПДВ до 17 %.   
184. Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою
 
   Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою
 
185. 194.1. Операції, зазначені у статті185 цього розділу, крім операцій, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування та операцій, до яких застосовується нульова ставка, оподатковуються за ставкою, зазначеною в підпункті "а" пункту 193.1 статті193 цього розділу, яка є основною.
 
   194.1. Операції, зазначені у статті185 цього розділу, крім операцій, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування та операцій, до яких застосовується нульова ставка, оподатковуються за ставкою, зазначеною в підпункті "а" пункту 193.1 статті193 цього розділу, яка є основною.
 
186. 194.1.1. Податок становить 17 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.
 
-156- Марущенко В.С.
&&
Доповнити розділ V "Податок на додану вартість" статтею такого змісту:
"Стаття 1941. Операції, що підлягають оподаткуванню за зниженою ставкою (5%)
За зниженою ставкою оподатковуються операції з:
1941.1. постачання продуктів харчування (крім алкогольних напоїв);
1941.2. постачання житлово-комунальних послуг, включаючи електричну та теплову енергію, природний газ."
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат  194.1.1. Податок становить 17 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.
 
    -157- Сочка О.О.
&&
Доповнити розділ V "Податок на додану вартість" статтею такого змісту:
"Стаття 1941 Операції, що підлягають оподаткуванню за зниженою ставкою (5%)
За зниженою ставкою оподатковуються операції з:
1941.1. постачання продуктів харчування (крім алкогольних напоїв);
1941.2. постачання житлово-комунальних послуг, включаючи електричну та теплову енергію, природний газ"
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -158- Терещук С.М.
&&
Розділ V доповнити новою статтею 1941
"Стаття 1941 Операції, що підлягають оподаткуванню за зниженою ставкою (5%)
За зниженою ставкою оподатковуються операції з:
1941.1. постачання продуктів харчування (крім алкогольних напоїв);
1941.2. постачання житлово-комунальних послуг."
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -159- Турманов В.І.
&&
Стаття 1941 Операції, що підлягають оподаткуванню за зниженою ставкою (5%)
За зниженою ставкою оподатковуються операції з:
1941.1. постачання продуктів харчування (крім алкогольних напоїв);
1941.2. постачання житлово-комунальних послуг".
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -160- Хара В.Г.
&&
Доповнити розділ V "Податок на додану вартість" статтею такого змісту:
"Стаття 1941 Операції, що підлягають оподаткуванню за зниженою ставкою (5%)
За зниженою ставкою оподатковуються операції з:
1941.1. постачання продуктів харчування (крім алкогольних напоїв);
1941.2. постачання житлово-комунальних послуг, включаючи електричну та теплову енергію, природний газ ".
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
187. Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою
 
   Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою
 
188. 195.1. За нульовою ставкою оподатковуються операції з:
 
   195.1. За нульовою ставкою оподатковуються операції з:
 
189. 195.1.1. експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацією, оформленою відповідно до вимог митного законодавства;
 
   195.1.1. експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацією, оформленою відповідно до вимог митного законодавства;
 
190. 195.1.2. постачання товарів:
 
   195.1.2. постачання товарів:
 
191. а) для заправки або забезпечення морських суден, що:
 
   а) для заправки або забезпечення морських суден, що:
 
192. використовуються для навігаційної діяльності, перевезення пасажирів або вантажів за плату, промислової, риболовецької або іншої господарської діяльності, що провадиться за межами територіальних вод України;
 
   використовуються для навігаційної діяльності, перевезення пасажирів або вантажів за плату, промислової, риболовецької або іншої господарської діяльності, що провадиться за межами територіальних вод України;
 
193. використовуються для рятування або подання допомоги у нейтральних або територіальних водах інших країн;
 
   використовуються для рятування або подання допомоги у нейтральних або територіальних водах інших країн;
 
194. входять до складу Військово-Морських Сил України та відправляються за межі територіальних вод України, у тому числі на якірні стоянки;
 
   входять до складу Військово-Морських Сил України та відправляються за межі територіальних вод України, у тому числі на якірні стоянки;
 
195. б) для заправки або забезпечення повітряних суден, що:
 
   б) для заправки або забезпечення повітряних суден, що:
 
196. виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату;
 
   виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату;
 
197. входять до складу Військово-Повітряних Сил України та відправляються за межі повітряного кордону України, в тому числі у місця тимчасового базування;
 
   входять до складу Військово-Повітряних Сил України та відправляються за межі повітряного кордону України, в тому числі у місця тимчасового базування;
 
198. в) для заправки (дозаправки) та забезпечення космічних кораблів, космічних ракетних носіїв або супутників Землі;
 
   в) для заправки (дозаправки) та забезпечення космічних кораблів, космічних ракетних носіїв або супутників Землі;
 
199. г) для заправки (дозаправки) або забезпечення наземного військового транспорту чи іншого спеціального контингенту військових сил України, що бере участь у миротворчих акціях за кордоном України, або в інших випадках, передбачених законодавством;
 
   г) для заправки (дозаправки) або забезпечення наземного військового транспорту чи іншого спеціального контингенту військових сил України, що бере участь у миротворчих акціях за кордоном України, або в інших випадках, передбачених законодавством;
 
200. ґ) постачання товарів/послуг підприємствами роздрібної торгівлі, які розташовані на території України у зонах митного контролю (безмитних магазинах), відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
 
-161- Терьохін С.А.
Викласти абзац ґ) пункту 195.1.2 в такій редакції:
" ґ) постачання товарів, що перебувають у вільному обігу на митній території України, на користь магазину безмитної торгівлі, що підтверджено належним чином оформленою митною декларацією, а також постачання супутніх послуг особами, які розташовані як на території України, так і за її межами, на користь магазину безмитної торгівлі, місцем надання та споживання яких є територія магазину безмитної торгівлі відповідно до порядку, встановленого митним законодавством України.
Для цілей цього пункту іншими послугами вважаються послуги з надання в оренду рухомого та нерухомого майна, де розташовується магазин безмитної торгівлі, та будь-які інші послуги, базою розрахунку вартості яких є вартість товарів, що ввозяться, знаходяться або постачаються такими магазинами;."
 
Відхилено Розширює перелік товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою, що призведе до додаткових втрат бюджету  ґ) постачання товарів/послуг підприємствами роздрібної торгівлі, які розташовані на території України у зонах митного контролю (магазинах безмитної торгівлі (безмитних магазинах), відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
 
201. Поставка товарів/послуг безмитними магазинами без нарахування податку на додану вартість може здійснюватися виключно фізичним особам, які виїжджають за митний кордон України, або фізичним особам, які переміщуються транспортними засобами, що належать резидентам та знаходяться поза митними кордонами України. Порядок контролю за дотриманням норм цього підпункту встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порушення норм цього підпункту тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.
 
-162- Хомутиннік В.Ю.
Абзац 12 підпункту 195.1.2. викласти у наступній редакції:
Постачання товарів/послуг безмитними магазинами може здійснюватися виключно фізичним особам, які виїжджають за митний кордон України, або фізичним особам, які переміщуються транспортними засобами, що належать резидентам та знаходяться поза митними кордонами України. Порядок контролю за дотриманням норм цього підпункту встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порушення норм цього підпункту тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.
 
Враховано   Постачання товарів/послуг магазинами безмитної торгівлі (безмитними магазинами) може здійснюватися виключно фізичним особам, які виїжджають за митний кордон України, або фізичним особам, які переміщуються транспортними засобами, що належать резидентам та знаходяться поза митними кордонами України. Порядок контролю за дотриманням норм цього підпункту встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порушення норм цього підпункту тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.
 
202. Товари, придбані у безмитних магазинах без сплати податку на додану вартість, у разі зворотного ввезення таких товарів на митну територію України підлягають оподаткуванню у порядку, передбаченому для оподаткування операцій з імпорту;
 
-163- Мартиненко М.В.
&&
4.3) підпункт 195.1.2 пункту 195.1 Статті 195 (щодо переліку операцій, які оподатковуються за нульовою ставкою) доповнити підпунктом "д" такого змісту:
"д) природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 0000, ввезеного на митну територію України, крім операцій з постачання такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку".
 
Відхилено Розширює перелік товарів, які оподатковуються за нульовою ставкою, що призведе до додаткових втрат бюджету та можливих схем ухилення від оподаткування  Товари, придбані у безмитних магазинах без сплати податку на додану вартість, у разі зворотного ввезення таких товарів на митну територію України підлягають оподаткуванню у порядку, передбаченому для оподаткування операцій з імпорту;
 
    -164- Воропаєв Ю.М.
&&
Підпункт 195.1.2 пункту 195.1 доповнити підпунктом "д" такого змісту:
"д) природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 0000, ввезеного на митну територію України, крім операцій з постачання такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку ".
 
Відхилено Розширює перелік товарів, які оподатковуються за нульовою ставкою, що призведе до додаткових втрат бюджету та можливих схем ухилення від оподаткування   
203. 195.1.3. постачання таких послуг:
 
   195.1.3. постачання таких послуг:
 
204. а) міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.
 
   а) міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.
 
205. Для цілей цього підпункту перевезення вважається міжнародним, якщо таке перевезення здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом;
 
   Для цілей цього підпункту перевезення вважається міжнародним, якщо таке перевезення здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом;
 
206. б) послуги, що передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території України платником, що виконував такі роботи, або отримувачем-нерезидентом.
 
   б) послуги, що передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території України платником, що виконував такі роботи, або отримувачем-нерезидентом.
 
207. До робіт з рухомим майном належать роботи з переробки товарів, що можуть включати власне переробку (обробку) товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, в результаті чого створюються інші товари, у тому числі постачання послуг з переробки давальницької сировини, а також модернізацію та ремонт товарів, що передбачає проведення комплексу операцій з частковим або повним відновленням виробничого ресурсу об’єкта (або його складових частин), визначеного нормативно-технічною документацією, в результаті виконання якого передбачається поліпшення стану такого об’єкта.
 
-165- Кінах А.К.
&&
В підпункті 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 додати підпункт „в" наступного змісту:
в) послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси.
До послуг з обслуговування повітряних суден, які виконують міжнародні рейси, відносяться послуги, які комплексно необхідні та безпосередньо пов’язані з виконанням міжнародного рейсу, а саме:
обслуговування повітряних суден та пасажирів в аеропорту (посадка-зліт повітряного судна, обслуговування пасажирів в аеровокзалі, забезпечення авіаційної безпеки, наднормативна стоянка повітряного судна);
послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирів в аеропортах;
оренда аеропортових приміщень у частині використання для обслуговування міжнародних рейсів (офіси, стійки реєстрації та інші службові приміщення, які орендуються авіаперевізниками, що виконують міжнародні рейси);
послуги персоналу з обслуговування повітряних суден.
 
Враховано   До робіт з рухомим майном належать роботи з переробки товарів, що можуть включати власне переробку (обробку) товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, в результаті чого створюються інші товари, у тому числі постачання послуг з переробки давальницької сировини, а також модернізацію та ремонт товарів, що передбачає проведення комплексу операцій з частковим або повним відновленням виробничого ресурсу об’єкта (або його складових частин), визначеного нормативно-технічною документацією, в результаті виконання якого передбачається поліпшення стану такого об’єкта.
Підпункт 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 додати підпункт „в" наступного змісту:
в) послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси.
До послуг з обслуговування повітряних суден, які виконують міжнародні рейси, відносяться послуги, які комплексно необхідні та безпосередньо пов’язані з виконанням міжнародного рейсу, а саме:
обслуговування повітряних суден та пасажирів в аеропорту (посадка-зліт повітряного судна, обслуговування пасажирів в аеровокзалі, забезпечення авіаційної безпеки, наднормативна стоянка повітряного судна);
послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирів в аеропортах;
оренда аеропортових приміщень у частині використання для обслуговування міжнародних рейсів (офіси, стійки реєстрації та інші службові приміщення, які орендуються авіаперевізниками, що виконують міжнародні рейси);
послуги персоналу з обслуговування повітряних суден.
 
    -166- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
&&
Підпункт 195.1.3. пункту 195.1. доповнити підпунктом "в" такого змісту:
"в) транзитного транспортування природного газу територією України, а також з постачання послуг, пов’язаних з таким транспортуванням".
 
Відхилено Розширює перелік товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою, що призведе до додаткових втрат бюджету (за ймовірними розрахунками близько 1,5 млрд.грн.).   
    -167- Шевчук О.Б.
&&
Доповнити підпункт 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 підпунктом в) такого змісту:
"в) готельні послуги, послуги з тимчасового розміщення (та супутні послуги), споживачами яких є громадяни-нерезиденти. Операції з надання зазначених послуг оподатковуються за нульовою ставкою лише за наявності у суб’єкта підприємницької діяльності, що надає такі послуги, свідоцтва про категоризацію закладу розміщення. Порядок оподаткування таких операцій визначається Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено Розширює перелік товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою, що призведе до додаткових втрат бюджету (лише по одному 5-ти зірковому готелю втрати бюджету можуть скласти близько 144 млн. грн..)   
    -168- Майборода С.Ф.
&&
Пункт 195.1.3 статті 195 доповнити підпунктом в) наступного змісту:
"в) постачання інжинірингових послуг, послуг з проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектно-конструкторських робіт та розробок у разі, коли отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання за межами митної території України."
 
Відхилено Розширює перелік товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою, що призведе до додаткових втрат бюджету   
    -169- Симоненко П.М.
&&
Доповнити пункт 195.1 статті 195 Розділу V підпунктом 195.1.14:
"195.1.4 постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей та розважальних ігор та послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі комітента) без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва.
Безпосереднім вважається виготовлення товарів/послуг, унаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів,
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
При порушенні вимог цього підпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Кодексом, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.
Податкова звітність таких підприємств та організацій надається в порядку, встановленому законодавством."
 
Відхилено Розширює перелік товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою. Вказана норма передбачена Розділом ХІХ Кодексу з терміном дії по 31 грудня 2015 року.   
    -170- Мартиненко М.В.
&&
4.4) підпункт 195.1.3 пункту 195.1 Статті 195 (щодо переліку операцій, які оподатковуються за нульовою ставкою) доповнити підпунктом "в" такого змісту:
"в) транзитного транспортування природного газу територією України, а також з постачання послуг, пов’язаних з таким транспортуванням".
 
Відхилено Розширює перелік товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою, що призведе до додаткових втрат бюджету (за ймовірними розрахунками близько 1,5 млрд.грн.)   
    -171- Воропаєв Ю.М.
Доповнити пп. 195.1.3 п. 195.1 статті 195 розділу V пп."в наступного змісту:
"в) надання телекомунікаційних послуг, місце постачання яких розташоване за межами митної території України відповідно до статті ст. 186 цього Кодексу (експорт послуг"
 
Відхилено Розширює перелік товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою, що може призвести до необґрунтованого формування податкового кредиту та суперечить визначенню місця постачання послуг   
208. 195.2. У разі коли операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території України відповідно до положення цього розділу, до операцій з експорту таких товарів (супутніх послуг) застосовується нульова ставка, крім операцій з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 з 1 липня 2011 року, деревини товарних позицій 4401 - 4421 згідно з УКТЗЕД.
 
-172- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 195.2. викласти у наступній редакції:
195.2. У разі коли операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території України відповідно до положення цього розділу, до операцій з експорту таких товарів (супутніх послуг) застосовується нульова ставка;
 
Враховано   195.2. У разі коли операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території України відповідно до положення цього розділу, до операцій з експорту таких товарів (супутніх послуг) застосовується нульова ставка;
 
    -173- Горіна І.А.
У пункті 195.2 статті 195 цифри "4421" замінити цифрами "4404".
 
Відхилено З урахуванням пропозиції щодо виключення з пункту 197.1 статті 197 підпункту 197.1.28   
    -174- Прокопчук Ю.В.
1. У пункті 2 статті 195 цифри "4401 - 4421" замінити цифрами "4401-4405".
 
Відхилено З урахуванням пропозиції щодо виключення з пункту 197.1 підпункту 197.1.28   
    -175- Сігал Є.Я.
У пункті 195.2. статті 195 розділу V цього Кодексу після слів "застосовується нульова ставка, крім" вилучити слова "операцій з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 з 1 липня 2011 року, "
 
Враховано    
    -176- Сулковський П.Г.
Пункт 195.2 статті 195 розділу V з проекту Податкового Кодексу України виключити.
 
Відхилено З урахуванням редакції у розділі ХІХ   
    -177- Шевчук О.Б.
Виключити з пункту 195.2. статті 195 „Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою" деревину товарних позицій 4407-4421 за УКТЗЕД, виклавши пункт 195.2. у такій редакції:
"У разі коли операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території України відповідно до положення цього розділу, до операцій з експорту таких товарів (супутніх послуг) застосовується нульова ставка, крім операцій з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 з 1 липня 2011 року, деревини товарних позицій 4401-4406 згідно з УКТЗЕД".
 
Відхилено З урахуванням пропозиції щодо виключення з пункту 197.1 підпункту 197.1.28   
    -178- Кінах А.К.
Пункт 195.2 викласти у наступній редакції:
195.2. У разі коли операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території України відповідно до положення цього розділу, до операцій з експорту таких товарів (супутніх послуг) застосовується нульова ставка, крім операцій з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 з 1 липня 2011 року, деревини товарних позицій 4401 - 4405 згідно з УКТЗЕД.
 
Відхилено З урахуванням пропозиції щодо виключення з пункту 197.1 підпункту 197.1.28   
    -179- Шевчук О.Б.
&&
Доповнити розділ V статтею 196 такого змісту:
"Стаття 196. Операції, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 відсотків.
196.1. За ставкою 7 відсотків оподатковуються готельні послуги, послуги з тимчасового розміщення (та супутні послуги), споживачами яких є громадяни-резиденти. Операції з надання послуг з тимчасового розміщення оподатковуються за ставкою 7 відсотків лише за наявності у суб’єкта підприємницької діяльності, що надає такі послуги, свідоцтва про категоризацію закладу розміщення. Порядок оподаткування за ставкою 7 відсотків визначається Кабінетом Міністрів України"
У зв’язку з цим статті 196-211 вважати статтями 197-212.
 
Відхилено Застосування знижених ставок податку на додану вартість призведе до втрат бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
209. Стаття 196. Операції, що не є об’єктом оподаткування
 
   Стаття 196. Операції, що не є об’єктом оподаткування
 
210. 196.1. Не є об’єктом оподаткування операції з:
 
   196.1. Не є об’єктом оподаткування операції з:
 
211. 196.1.1. випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону.
 
-180- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Підпункт 196.1.1 статті 196 - викласти у такій редакції:
"196.1.1. випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону"
 
Відхилено Пропозиція по змісту відповідає редакції пункту приянятій у першому читанні  196.1.1. випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону.
 
212. Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з продажу бланків дорожніх, банківських та особистих чеків, цінних паперів, розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток, а також ювілейних і пам’ятних монет, які реалізуються для нумізматичних цілей та інших товарів/послуг, за які стягується окрема плата у вигляді фіксованої суми або відсотка;
 
-181- Хомутиннік В.Ю.
Абзац 2 підпункту 196.1.1. викласти у наступній редакції:
Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з продажу бланків дорожніх, банківських та іменних чеків, цінних паперів, розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток, а також ювілейних і пам’ятних монет, які реалізуються для нумізматичних цілей та інших товарів/послуг, за які стягується окрема плата у вигляді фіксованої суми або відсотка;
 
Враховано   Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з продажу бланків дорожніх, банківських та іменних чеків, цінних паперів, розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток, а також ювілейних і пам’ятних монет, які реалізуються для нумізматичних цілей та інших товарів/послуг, за які стягується окрема плата у вигляді фіксованої суми або відсотка;
 
    -182- Національний банк України
У пункті 196.1.1 слова "банківських та особистих" замінити словом "іменних".
 
Враховано    
213. 196.1.2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;
 
-183- Шпак В.Ф.
Абзац перший підпункту 196.1.2 пункту 196.1 статті 196 викласти у такій редакції:
"196.1.2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у фінансовий лізинг (оренду)."
 
Відхилено Вилучення із об’єкту оподаткування операцій з передачі майна на умовах договору фінансового лізингу суперечить економічній суті такої операції  196.1.2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;
 
214. повернення майна із схову (відповідального зберігання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в лізинг (оренду) лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг;
 
   повернення майна із схову (відповідального зберігання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в лізинг (оренду) лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг;
 
215. нарахування та сплати процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу; по об’єкту фінансового лізингу, оціненого в іноземній валюті, сплата процентів, з метою оподаткування визначається у гривнях по курсу валют, визначеного Національним банком України на момент сплати;
 
   нарахування та сплати процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу; по об’єкту фінансового лізингу, оціненого в іноземній валюті, сплата процентів, з метою оподаткування визначається у гривнях по курсу валют, визначеного Національним банком України на момент сплати;
 
216. передачі майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) та/або у забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора, повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику після закінчення дії відповідного договору, якщо місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території України;
 
   передачі майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) та/або у забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора, повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику після закінчення дії відповідного договору, якщо місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території України;
 
217. грошових виплат основної суми консолідованої іпотечної заборгованості та процентів, нарахованих на неї, об’єднання та/або купівлі (продажу) консолідованої іпотечної заборгованості, заміною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на іншу, або поверненням (зворотним викупом) такої консолідованої іпотечної заборгованості відповідно до закону резидентом або на його користь;
 
-184- Поляченко В.А.
В п’ятому абзаці підпункту 196.1.2 статті 196 слова "консолідована іпотечна заборгованість" замінити словами "консолідований іпотечний борг" у відповідних формах та відмінках.
 
Враховано   грошових виплат основної суми консолідованого іпотечного боргу та процентів, нарахованих на неї, об’єднання та/або купівлі (продажу) консолідованого іпотечного боргу, заміною однієї частки консолідованого іпотечного боргу на іншу, або поверненням (зворотним викупом) такого консолідованого іпотечного боргу відповідно до закону резидентом або на його користь;
 
218. 196.1.3. надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів;
 
   196.1.3. надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів;
 
219. надання послуг із загальнообов’язкового соціального та пенсійного страхування, недержавного пенсійного забезпечення, залучення та обслуговування пенсійних вкладів та рахунків учасників фондів банківського управління, адміністрування недержавних пенсійних фондів;
 
-185- Герасимчук В.В.
&&
Пункт 196.1.3 доповнити абзацом третім такого змісту:
’’ імпорту майна як технічної або благодійної (гуманітарної) допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або відповідно до закону. ’’
 
Відхилено Норма передбачена п. 197.10 цього Розділу  надання послуг із загальнообов’язкового соціального та пенсійного страхування, недержавного пенсійного забезпечення, залучення та обслуговування пенсійних вкладів та рахунків учасників фондів банківського управління, адміністрування недержавних пенсійних фондів;
 
    -186- Сушкевич В.М.
&&
Пункт 196.1.3 доповнити абзацом третім такого змісту:
"імпорту майна як технічної або благодійної (гуманітарної) допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або відповідно до закону."
 
Відхилено Норма передбачена п. 197.10 цього Розділу   
220. 196.1.4. обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість; випуску, обігу та погашення лотерейних білетів державних грошових лотерей, інших документів, що засвідчують право участі у державних грошових лотереях; виплати грошових виграшів (призів) і грошових винагород; поставки негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість;
 
-187- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 196.1.4. викласти у наступній редакції:
196.1.4. обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість; випуску, обігу та погашення лотерейних білетів державних грошових лотерей, інших документів, що засвідчують право участі у державних грошових лотереях; виплати грошових виграшів (призів) і грошових винагород; постачання негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість;
 
Враховано   196.1.4. обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість; випуску, обігу та погашення лотерейних білетів державних грошових лотерей, інших документів, що засвідчують право участі у державних грошових лотереях; виплати грошових виграшів (призів) і грошових винагород; постачання негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість;
 
221. 196.1.5. надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства;
 
-188- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Абзац перший підпункту 196.1.5. статті 196 - викласти у такій редакції:
"надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, в тому числі послуг "клієнт-банк" за допомогою системи електронних платежів по каналам дротового та бездротового телефонного зв’язку, оренди банківських депозитних сейфів, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства"
 
Відхилено Запропонована редакція передбачає вилучення із об’єкту оподаткування окремих операцій, які не відносяться безпосередньо до надання фінансових послуг, наприклад, оренда банківських депозитних сейфів  196.1.5. надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства;
 
    -189- Шкіль А.В.
Абзац 1 підпункту 196.1.5 доповнити словами "операції надання фінансових послуг з переказу коштів;"
 
Відхилено Запропонована редакція значно розширює перелік операцій, що не є об’єктом оподаткування і як наслідок призведе до значних втрат бюджету   
    -190- Національний банк України
Абзац перший підпункту 196.1.5 доповнити словами "операції надання фінансових послуг з переказу коштів;"
 
Відхилено Запропонована редакція значно розширює перелік операцій, що не є об’єктом оподаткування і як наслідок призведе до значних втрат бюджету   
    -191- Бондаренко В.Д.
У підпункті 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 після слів "гарантії або поручительства" доповнити словами "операції з надання фінансових послуг з переказу коштів без відкриття рахунку"
 
Відхилено Запропонована редакція значно розширює перелік операцій, що не є об’єктом оподаткування і як наслідок призведе до значних втрат бюджету   
222. торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов’язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об’єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи;
 
   торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов’язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об’єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи;
 
223. 196.1.6. виплат у грошовій формі заробітної плати (іншим прирівняним до неї виплатам), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов’язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі);
 
   196.1.6. виплат у грошовій формі заробітної плати (іншим прирівняним до неї виплатам), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов’язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі);
 
224. виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом;
 
   виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом;
 
225. надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або управління цінними паперами (корпоративними правами), деривативами та валютними цінностями, включаючи будь-які грошові виплати (у тому числі комісійні) фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв’язку з організацією та торгівлею цінними паперами ліцензованими торговцями цінними паперами, а також деривативами та валютними цінностями;
 
   надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або управління цінними паперами (корпоративними правами), деривативами та валютними цінностями, включаючи будь-які грошові виплати (у тому числі комісійні) фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв’язку з організацією та торгівлею цінними паперами ліцензованими торговцями цінними паперами, а також деривативами та валютними цінностями;
 
226. 196.1.7. реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб.
 
-192- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 196.1.7 викласти у такій редакції:
"реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб;"
 
Відхилено Відповідає редакції, прийнятій у першому читанні.  196.1.7. реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб.
 
227. При здійсненні спільної (сумісної діяльності) передача товарів (робіт, послуг) на окремий баланс платника податку, уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної діяльності, вважається постачанням таких товарів (робіт, послуг);
 
   При здійсненні спільної (сумісної діяльності) передача товарів (робіт, послуг) на окремий баланс платника податку, уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної діяльності, вважається постачанням таких товарів (робіт, послуг);
 
228. 196.1.8. з постачання позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти;
 
   196.1.8. з постачання позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти;
 
229. 196.1.9. надання уповноваженими банками послуг з довірчого управління фондами банківського управління, виплати винагороди за здійснення управління фондом операцій з нерухомістю, за перерахування коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, за здійснення платежів за іпотечними сертифікатами відповідно до законодавства;
 
-193- Поляченко В.А.
Підпункт 196.1.9 статті 196 викласти в наступній редакції:
"196.1.9. надання банками (фінансовими установами) послуг в межах управління фондами банківського управління, фондами операцій з нерухомістю, фондами фінансування будівництва (в т.ч. за перерахування коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва), за здійснення платежів за іпотечними сертифікатами відповідно до законодавства".
 
Враховано   196.1.9. надання банками (фінансовими установами) послуг в межах управління фондами банківського управління, фондами операцій з нерухомістю, фондами фінансування будівництва (в т.ч. за перерахування коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва), за здійснення платежів за іпотечними сертифікатами відповідно до законодавства;
 
230. 196.1.10. з оплати третейського збору та відшкодування інших витрат, пов’язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до законодавства;
 
   196.1.10. з оплати третейського збору та відшкодування інших витрат, пов’язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до законодавства;
 
231. 196.1.11. надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи міжнародних відправлень;
 
   196.1.11. надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи міжнародних відправлень;
 
232. 196.1.12. вивезення товарів за межі митного кордону України у митному режимі тимчасового вивезення згідно з положеннями глави 34 Митного кодексу України або у митному режимі переробки згідно з положеннями глави 39 Митного кодексу України, у тому числі об’єктів оперативного лізингу або транспортних засобів з метою їх ремонту;
 
   196.1.12. вивезення товарів за межі митного кордону України у митному режимі тимчасового вивезення згідно з положеннями глави 34 Митного кодексу України або у митному режимі переробки згідно з положеннями глави 39 Митного кодексу України, у тому числі об’єктів оперативного лізингу або транспортних засобів з метою їх ремонту;
 
233. 196.1.13. постачання товарів (супутніх послуг) на митну територію України у митному режимі відмови на користь держави згідно з положеннями глави 41 Митного кодексу України. Подальше постачання таких товарів (супутніх послуг) на митній території України або за її межі оподатковується за відповідними ставками податку, визначеними у статті193 цього розділу.
 
   196.1.13. постачання товарів (супутніх послуг) на митну територію України у митному режимі відмови на користь держави згідно з положеннями глави 41 Митного кодексу України. Подальше постачання таких товарів (супутніх послуг) на митній території України або за її межі оподатковується за відповідними ставками податку, визначеними у статті193 цього розділу.
 
234. 196.1.14. постачання послуг, визначених у підпункті в) пункту 186.3 статті186 цього розділу.
 
-194- Терьохін С.А.
&&
Доповнити пункт 196.1 новим підпунктом такого змісту:
"196.1.15 - Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі:
а) фізичним особам, які виїжджають за межі митної території України після проходження ними паспортного та митного контролю;
б) фізичним особам, які переміщуються транспортними засобами, що належать резидентам та знаходяться поза митними кордонами України, або фізичним особам, які в’їжджають на митну територію України до проходження ними митного контролю, юридичним особам, які обслуговують таких фізичних осіб, іншим магазинам безмитної торгівлі та дипломатичним представництвам, консульським установам іноземних держав і представництвам міжнародних організацій в Україні, передбачених для власних потреб, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, що проживають разом із такими особами.
Порушення норм цього підпункту тягне за собою відповідальність, встановлену митним законодавством. Товари, придбані у безмитних магазинах без сплати податку на додану вартість чи акцизного податку (збору), у разі зворотного ввезення таких товарів на митну територію України підлягають оподаткуванню у порядку, передбаченому для оподаткування операцій з їхнього імпорту".
 
Відхилено Не узгоджується із нормою статті 195 щодо порядку оподаткування товарів, що постачаються магазинам безмитної торгівлі  196.1.14. постачання послуг, визначених у підпункті в) пункту 186.3 статті186 цього розділу.
 
    -195- Терьохін С.А.
&&
Доповнити пункт 196.1 новим підпунктом такого змісту:
"196.1.15 - Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі виключно фізичним особам, які виїжджають за межі митної території України після проходження ними паспортного та митного контролю, фізичним особам, які переміщуються транспортними засобами, що належать резидентам та знаходяться поза митними кордонами України, або фізичним особам, які в’їжджають на митну територію України до проходження ними митного контролю, юридичним особам, які обслуговують таких фізичних осіб, іншим магазинам безмитної торгівлі та дипломатичним представництвам, консульським установам іноземних держав і представництвам міжнародних організацій в Україні, передбачених для власних потреб, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, що проживають разом із такими особами. Порядок контролю за дотриманням норм цього підпункту встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порушення норм цього підпункту тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.
Товари, придбані у безмитних магазинах без сплати податку на додану вартість, у разі зворотного ввезення таких товарів на митну територію України підлягають оподаткуванню у порядку, передбаченому для оподаткування операцій з імпорту;.".
 
Відхилено Не узгоджується із нормою статті 195 щодо порядку оподаткування товарів, що постачаються магазинам безмитної торгівлі   
    -196- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
&&
Пункт 196.1. статті 196 - доповнити підпунктом 196.1.15 такого змісту:
"196.1.15. продаж бланків дорожніх, банківських та особистих чеків, цінних паперів, розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток, а також ювілейних і пам’ятних монет, які реалізуються банками для нумізматичних цілей та інших товарів/послуг, за які банком стягується окрема плата у вигляді фіксованої суми або відсотка".
 
Відхилено Норма дублює попередню. Не узгоджується із нормою статті 195 щодо порядку оподаткування товарів, що постачаються магазинам безмитної торгівлі   
    -197- Луцький М.Г.
&&
Пункт 196.1. статті 196 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї;".
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -198- Ісаєв Л.О.
&&
Доповнити пункт 196.1 статті 196 новим підпунктом 196.1.15:
"надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї" (Реєстр.картка №18)
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -199- Кінах А.К.
&&
В підпункт 196.1 статті 195 додати підпункт 196.1.15) наступного змісту:
196.1.15) передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права, у тому числі при ввезенні основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів) або їх вивезенні за межі митної території України.
Під цілісним майновим комплексом слід розуміти активи, сукупність яких забезпечує ведення окремої підприємницької діяльності на постійній і регулярній основі і термін використання яких перевищує дванадцять календарних місяців.
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -200- Корж В.Т.
&&
Стаття 196, п. 196.1., доповнити новим підпунктом 196.1.15:
"Надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї;"
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -201- Шевчук О.Б.
&&
Додати до пункту 196.1. статті 196 пункт 196.1.15 такого змісту:
"п.196.1.15 Роялті надане нерезидентом";
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -202- Шпенов Д.Ю.
&&
Статтю 196 доповнити пунктом 196.1.15 наступного змісту:
"196.1.15. операції з поставки одиниць скорочення викидів відповідно до процедур, передбачених Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату."
 
Відхилено Питання врегульоване літ.а) п.186.3 статті 186 цього Розділу   
    -203- Марущенко В.С.
&&
Підпункт 196.1 статті 196 розділу V доповнити новим підпунктом 196.1.15 такого змісту:
"196.1.15. надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї."
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -204- Ісаєв Л.О.
&&
Доповнити пункт 196.1 статті 196 новим підпунктом 196.1.15:
"надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї"
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -205- Яворівський В.О.
&&
Пункт 196.1. статті 196 розділу V доповнити новим підпунктом 196.1.15.:
"196.1.15 надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї."
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -206- Бондаренко В.Д.
&&
Пункт 196.1 статті 196 доповнити підпунктом 196.1.15 в такій редакції:
"196.1.15 послуги, місце постачання яких знаходиться поза митною територією України, що постачаються електронними каналами (послуги в сфері інформатизаціі, обробки даних і надання інформації, створення та надання сайтів; веб-хостинг, віддалена підтримка програм та обладнання, розробка, постачання та оновлення програмного забезпечення; постачання зображень тексту та інформації; надання доступу до баз даних; постачання музики, фільмів та ігор; а також політичні, культурні, мистецькі, спортивні, наукові й розважальні передачі та заходи; дистанційне навчання; послуги із забезпечення електронного документообігу)"
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -207- Коновалюк В.І.
&&
Пункт 196.1 статті 196 доповнити підпунктом 196.1.15 наступного змісту:
"196.1.15 послуги, що постачаються нерезидентам (в тому числі електронними каналами) за межі митної території України (послуги в сфері інформатизаціі, обробки даних і надання інформації, створення та надання сайтів; веб-хостинг, віддалена підтримка програм та обладнання, розробка, постачання та оновлення програмного забезпечення; постачання зображень тексту та інформації; надання доступу до баз даних; постачання музики, фільмів та ігор; а також політичні, культурні, мистецькі, спортивні, наукові й розважальні передачі та заходи; дистанційне навчання; послуги з забезпечення електронного документообігу);"
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -208- Коновалюк В.І.
&&
Пункт 196.1 статті 196 доповнити підпунктами 196.1.16 наступного змісту:
"196.1.16 надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї."
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -209- Поляченко В.А.
&&
Статтю 196 доповнити новим пунктами 196.1.15 та 196.1.16 наступного змісту:
"196.1.15. операції з оплати вартості робіт по будівництву доступного житла та при здійсненні комплексної забудови території, об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури,
196.1.16. нарахування та сплати орендних платежів, у тому числі платежів на викуп орендованого житла, винагороди (доходу) орендодавця і компенсацій орендодавцю, за договорами оренди житла з викупом;
передачі в оренду житла особам-орендарям та у власність осіб-орендарів після викупу за договорами оренди житла з викупом".
 
Враховано частково пунктом 197.14 цього розділу звільнено операції з оплати вартості робіт по будівництву доступного житла, а також не є об’єктом операції з поставки в оренду. В іншій частині відхилено   
    -210- Терещук С.М.
&&
Статтю 196 пункт 196.1 доповнити новим підпунктом 196.1.15:
"196.1.15 надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї".
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -211- Турманов В.І.
&&
Стаття 196, п. 196.1., доповнити новим підпунктом 196.1.15:
"196.1.15 надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї".
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -212- Хара В.Г.
&&
Підпункт 196.1 доповнити новим підпунктом 196.1.15:
"196.1.15 надання професійними спілками путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у закладах, розташованих на території України, члену професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, або його дітям віком до 18 років, та членам його сім’ї".
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
235. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
 
   Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
 
236. 197.1. Звільняються від оподаткування операції з:
 
   197.1. Звільняються від оподаткування операції з:
 
237. 197.1.1. постачання продуктів дитячого харчування, дитячого одягу та взуття, товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
-213- Горіна І.А.
У підпункті 197.1.1. слова "дитячого одягу та взуття" виключити;
 
Враховано   197.1.1. постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
    -214- Хомутиннік В.Ю.
197.1.1 постачання продуктів дитячого харчування вітчизняного виробництва, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
Враховано по суті   
238. 197.1.2. постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, в тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв. До таких послуг належать послуги з:
 
-215- Курило В.С.
Внести зміни до підпункту 197.1.2. статті 197 Розділу V, а саме після слів "школах мистецтв" доповнити словами "та послуг з проживання учнів і аспірантів в гуртожитках", а далі за текстом.
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат  197.1.2. постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, в тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв. До таких послуг належать послуги з:
 
    -216- Луцький М.Г.
Внести зміни до підпункту 197.1.2. статті 197, а саме після слів "школах мистецтв" доповнити словами "та послуг з проживання учнів і аспірантів в гуртожитках", а далі за текстом.
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
239. а) виховання та навчання дітей, які постачаються дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури (гра на музичних інструментах, хореографія, образотворче мистецтво, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп’ютерного навчання);
 
   а) виховання та навчання дітей, які постачаються дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури (гра на музичних інструментах, хореографія, образотворче мистецтво, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп’ютерного навчання);
 
240. б) утримання, виховання та навчання дітей у дошкільних навчальних закладах як в межах обсягу, установленого навчальними планами і програмами, так і понад зазначений обсяг;
 
   б) утримання, виховання та навчання дітей у дошкільних навчальних закладах як в межах обсягу, установленого навчальними планами і програмами, так і понад зазначений обсяг;
 
241. в) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються загальноосвітніми навчальними закладами І - ІІІ ступеня;
 
   в) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються загальноосвітніми навчальними закладами І - ІІІ ступеня;
 
242. г) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються професійно-технічними навчальними закладами;
 
   г) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються професійно-технічними навчальними закладами;
 
243. ґ) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами ІІІ - ІV рівня акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;
 
-217- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 196.1.4. викласти у наступній редакції:
ґ) 197.1.2. усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами І - ІV рівня акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти.
 
Враховано   ґ) 197.1.2. усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами І - ІV рівня акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти.
 
    -218- Луцький М.Г.
Частину г) підпункту 197.1.2. статті 197 викласти таким чином:
"усіх видів освітніх послуг, які надаються вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти".
 
Враховано по суті   
    -219- Курило В.С.
Частину г) цього ж підпункту 197.1.2 викласти в такій редакції: "усіх видів освітніх послуг, які надаються вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти".
 
Враховано по суті   
    -220- Суслов Є.І.
До ст. 197
Підпункт 1.2. ґ) викласти в редакції:
"ґ) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти; "
 
Враховано по суті   
    -221- Аржевітін С.М.
У частині ґ) підпункту 197.1.2 статті 197 слова "ІІІ - ІV рівня акредитації" виключити.
 
Враховано по суті   
    -222- Королевська Н.Ю.
Підпункт ґ) пункту 197.1.2 викласти у такій редакції
підпункт ґ) пункту 197.1.2 "усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;
 
Враховано по суті   
244. д) навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів;
 
   д) навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів;
 
245. е) повторного вивчення відрахованими студентами (курсантами) окремих дисциплін і курсів з подальшим складенням іспитів;
 
   е) повторного вивчення відрахованими студентами (курсантами) окремих дисциплін і курсів з подальшим складенням іспитів;
 
246. є) навчання аспірантів і докторантів;
 
   є) навчання аспірантів і докторантів;
 
247. ж) приймання кандидатських іспитів;
 
   ж) приймання кандидатських іспитів;
 
248. з) надання наукових консультацій для осіб, що підвищують кваліфікацію самостійно;
 
   з) надання наукових консультацій для осіб, що підвищують кваліфікацію самостійно;
 
249. и) довузівської підготовки;
 
   и) довузівської підготовки;
 
250. і) проведення лекцій з питань науки і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань, туризму і краєзнавства;
 
   і) проведення лекцій з питань науки і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань, туризму і краєзнавства;
 
251. ї) надання консультацій для учнів, вихованців, студентів, курсантів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для аспірантів, докторантів;
 
   ї) надання консультацій для учнів, вихованців, студентів, курсантів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для аспірантів, докторантів;
 
252. й) організації літніх мовних курсів, шкіл, семінарів; групових та індивідуальних занять фізичною культурою та спортом на стадіонах, у спортивних залах, і плавальних басейнах, на тенісних кортах для дітей, учнів і студентів;
 
   й) організації літніх мовних курсів, шкіл, семінарів; групових та індивідуальних занять фізичною культурою та спортом на стадіонах, у спортивних залах, і плавальних басейнах, на тенісних кортах для дітей, учнів і студентів;
 
253. 197.1.3. постачання:
 
   197.1.3. постачання:
 
254. а) технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з їх ремонту, товарів спеціального призначення для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
-223- Сушкевич В.М.
Підпункт а) пункту 197.1.3 викласти у такій редакції:
"а) технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з їх ремонту та доставки; товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;"
 
Враховано   а) технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з їх ремонту та доставки; товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
    -224- Комар М.С.
Підпункт ’’а’’ пункту 197.1.3 викласти у такій редакції:
’’ а) технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з їх ремонту та доставки; товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; ’’
 
Враховано    
    -225- Горіна І.А.
Підпункт "а" підпункту 197.1.3 викласти в такій редакції:
"а) технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з їх ремонту, товарів спеціального призначення для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
Враховано по суті   
255. б) вузлів, деталей і напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), товарів спеціального призначення для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
-226- Сушкевич В.М.
Підпункт б) пункту 197.1.3 викласти у такій редакції:
"б) комплектуючих і напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;"
 
Враховано   б) комплектуючих і напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
    -227- Комар М.С.
Підпункт ’’б’’ пункту 197.1.3 викласти у такій редакції:
’’б) комплектуючих і напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; ’’
 
Враховано    
    -228- Горіна І.А.
Підпункт "б" підпункту 197.1.3 викласти в такій редакції:
б) вузлів, деталей і напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), товарів спеціального призначення для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано по суті   
256. в) легкових автомобілів для інвалідів уповноваженому органу виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та коштів фондів загальнообов’язкового державного страхування, а також операції з їх безоплатної передачі інвалідам;
 
   в) легкових автомобілів для інвалідів уповноваженому органу виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та коштів фондів загальнообов’язкового державного страхування, а також операції з їх безоплатної передачі інвалідам;
 
257. 197.1.4. постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової допомоги населенню (незалежно від способу доставки) на всіх етапах доставки до кінцевого споживача;
 
   197.1.4. постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової допомоги населенню (незалежно від способу доставки) на всіх етапах доставки до кінцевого споживача;
 
258. 197.1.5. постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг, крім таких послуг:
 
-229- Сушкевич В.М.
Абзац перший пункту 197.1.5 викласти у такій редакції:
"197.1.5. постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім таких послуг:"
 
Враховано   197.1.5. постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім таких послу:
 
    -230- Комар М.С.
Абзац перший пункту 197.1.5 викласти у такій редакції:
197.1.5 ’’ постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, крім таких послуг: ’’
 
Враховано    
259. а) надання косметологічної допомоги, крім тієї, що надається за медичними показаннями;
 
   а) надання косметологічної допомоги, крім тієї, що надається за медичними показаннями;
 
260. б) масаж для зміцнення здоров’я дорослого населення, корекції осанки тощо;
 
   б) масаж для зміцнення здоров’я дорослого населення, корекції осанки тощо;
 
261. в) проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян;
 
   в) проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян;
 
262. г) проведення гігієнічної експертизи проектних матеріалів та попередніх проектних пропозицій, у тому числі щодо розміщення об’єкта, а також нормативної документації на нові технології виробництва продукції та нові види продукції за заявкою замовника, гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції;
 
   г) проведення гігієнічної експертизи проектних матеріалів та попередніх проектних пропозицій, у тому числі щодо розміщення об’єкта, а також нормативної документації на нові технології виробництва продукції та нові види продукції за заявкою замовника, гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції;
 
263. ґ) надання консультаційної допомоги з питань проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи;
 
   ґ) надання консультаційної допомоги з питань проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи;
 
264. д) обстеження за заявкою замовника об’єктів, що будуються, реконструюються або функціонують, з метою їх відповідності санітарному законодавству;
 
   д) обстеження за заявкою замовника об’єктів, що будуються, реконструюються або функціонують, з метою їх відповідності санітарному законодавству;
 
265. е) проведення за заявкою замовника токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних, фізіологічних та інших обстежень з метою визначення безпеки продукції для здоров’я людини;
 
   е) проведення за заявкою замовника токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних, фізіологічних та інших обстежень з метою визначення безпеки продукції для здоров’я людини;
 
266. є) видача суб’єктам господарювання дозволів на виробництво, використання, транспортування, зберігання, реалізацію, захоронення, знищення, утилізацію продукції і речовин вітчизняного та імпортного виробництва, що потенційно небезпечні для здоров’я людини;
 
   є) видача суб’єктам господарювання дозволів на виробництво, використання, транспортування, зберігання, реалізацію, захоронення, знищення, утилізацію продукції і речовин вітчизняного та імпортного виробництва, що потенційно небезпечні для здоров’я людини;
 
267. ж) надання юридичним і фізичним особам консультаційної допомоги з питань застосування законодавства про охорону здоров’я, в тому числі щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
 
   ж) надання юридичним і фізичним особам консультаційної допомоги з питань застосування законодавства про охорону здоров’я, в тому числі щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
 
268. з) проведення медичного огляду осіб для видачі:
 
   з) проведення медичного огляду осіб для видачі:
 
269. дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, крім військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї якими передбачено законодавством;
 
   дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, крім військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї якими передбачено законодавством;
 
270. відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження (крім державних службовців, робота яких пов’язана з такими виїздами і які мають відповідні медичні документи);
 
   відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження (крім державних службовців, робота яких пов’язана з такими виїздами і які мають відповідні медичні документи);
 
271. посвідчення водія транспортного засобу;
 
   посвідчення водія транспортного засобу;
 
272. и) медичне обслуговування з’їздів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, нарад, змагань тощо;
 
   и) медичне обслуговування з’їздів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, нарад, змагань тощо;
 
273. і) медичне обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах із поліпшеним сервісним обслуговуванням;
 
-231- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Пункт і) підпункту 197.1.5. статті 197 - вилучити
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат. Крім того, вказана послуга стосується громадян, які не відносяться до громадян з мінімальним прожитковим мінімумом  і) медичне обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах із поліпшеним сервісним обслуговуванням;
 
274. ї) організація медичного контролю осіб, які займаються фізичною культурою і спортом в оздоровчих закладах;
 
   ї) організація медичного контролю осіб, які займаються фізичною культурою і спортом в оздоровчих закладах;
 
275. й) проведення профілактичних щеплень громадянам, які від’їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі (крім тих, що від’їжджають на лікування та у службові відрядження);
 
   й) проведення профілактичних щеплень громадянам, які від’їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі (крім тих, що від’їжджають на лікування та у службові відрядження);
 
276. к) складення за заявками замовників санітарних паспортів радіотехнічних об’єктів та проведення досліджень для їх підтвердження;
 
   к) складення за заявками замовників санітарних паспортів радіотехнічних об’єктів та проведення досліджень для їх підтвердження;
 
277. л) проведення за заявками замовників державної санітарно-гігієнічної експертизи з акредитації та атестації підприємств, установ, організацій на право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень;
 
   л) проведення за заявками замовників державної санітарно-гігієнічної експертизи з акредитації та атестації підприємств, установ, організацій на право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень;
 
278. м) визначення за заявками замовника шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесів, проведення досліджень для розробки засобів і заходів щодо усунення або зменшення їх небезпечної дії;
 
   м) визначення за заявками замовника шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесів, проведення досліджень для розробки засобів і заходів щодо усунення або зменшення їх небезпечної дії;
 
279. н) навчання за заявками замовників на робочих місцях фахівців підприємств, установ, організацій в установах санітарно-епідеміологічної служби, державних науково-дослідних інститутах гігієнічного та епідеміологічного профілю, а також фахівців підприємств, установ, організацій, проведення санітарно-гігієнічних та бактеріологічних досліджень;
 
   н) навчання за заявками замовників на робочих місцях фахівців підприємств, установ, організацій в установах санітарно-епідеміологічної служби, державних науково-дослідних інститутах гігієнічного та епідеміологічного профілю, а також фахівців підприємств, установ, організацій, проведення санітарно-гігієнічних та бактеріологічних досліджень;
 
280. о) надання за заявками замовників послуг з організації роботи відомчих санітарних лабораторій, оснащення їх медичною технікою (обладнанням, апаратурою, приладами); навчання на місці фахівців таких лабораторій методики проведення санітарно-гігієнічних досліджень;
 
   о) надання за заявками замовників послуг з організації роботи відомчих санітарних лабораторій, оснащення їх медичною технікою (обладнанням, апаратурою, приладами); навчання на місці фахівців таких лабораторій методики проведення санітарно-гігієнічних досліджень;
 
281. 197.1.6. поставки путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів;
 
-232- Хара В.Г.
Підпункт 197.1.6 викласти в такій редакції:
"поставки путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у санаторно-курортних закладах, розташованих на території України, фізичних осіб - членів професійної спілки, до якої зараховуються його членські внески, дітей віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів;"
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат  197.1.6. постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів;
 
    -233- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 197.1.6 слово "поставки" замінити словом "постачання";
 
Враховано    
    -234- Павловський А.М.
Підпункт 197.1.6 викласти в такій редакції:
"поставки путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у санаторно-курортних закладах, розташованих на території України:
застрахованих осіб та членів їх сімей за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також
фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів."
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -235- Сухий Я.М.
Підпункт 197.1.6 статті 197 викласти в такій редакції:
"поставки путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у санаторно-курортних закладах, розташованих на території України:
застрахованих осіб та членів їх сімей за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів".
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат   
    -236- Сушкевич В.М.
Пункт 197.1.6 викласти у такій редакції:
"197.1.6. постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також поставки путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів;"
 
Враховано    
    -237- Сочка О.О.
Підпункт 197.1.6 викласти в такій редакції:
"поставки путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок та оздоровлення у санаторно-курортних закладах, розташованих на території України".
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат. Крім того, це суперечить визначенню місця постачання послуг.   
    -238- Комар М.С.
Пункт 197.1.6 викласти у такій редакції:
197.1.6 ’’постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також поставки путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів; ’’
 
Враховано    
    -239- Дейч Б.Д.
Підпункт 197.1.6 пункту 197.1.6 статті 197 викласти у наступній редакції:
"поставки путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок у санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку всіх типів, розташованих на митній території України, а також в разі поставки даних послуг за межами України безпосередньо або при посередництві нерезидентів із застосуванням безготівкових розрахунків".
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат. Крім того, це суперечить визначенню місця постачання послуг.   
282. 197.1.7. постачання послуг з:
 
   197.1.7. постачання послуг з:
 
283. а) утримання дітей у дошкільних навчально-виховних закладах, школах-інтернатах;
 
   а) утримання дітей у дошкільних навчально-виховних закладах, школах-інтернатах;
 
284. б) утримання осіб у будинках для престарілих та інвалідів, реабілітаційних центрах, територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та відділеннях соціальної допомоги вдома;
 
-240- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті б) пункту 197.1.7 слова та знаки "територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та відділеннях соціальної допомоги вдома" замінити на слова та знаки "територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг";
 
Враховано по суті  ’б) утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
 
    -241- Комар М.С.
Підпункт ’’б пункту 197.1.7 викласти у такій редакції
’’б) утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
 
Враховано    
    -242- Сушкевич В.М.
Підпункт б) пункту 197.1.7 викласти у такій редакції:
"б) утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг);"
 
Враховано    
285. в) харчування та облаштування на нічліг та надання інших соціальних послуг бездомним громадянам у центрах обліку, закладах соціального захисту для бездомних громадян, а також особам, звільненим з місць позбавлення волі, у центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
 
   в) харчування та облаштування на нічліг та надання інших соціальних послуг бездомним громадянам у центрах обліку, закладах соціального захисту для бездомних громадян, а також особам, звільненим з місць позбавлення волі, у центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
 
286. г) харчування дітей у загальноосвітніх та, професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров’я;
 
-243- Давиденко А.А.
Підпункт г) пункту 197.1.7 статті 197 викласти у наступній редакції:
"г) харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та, професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров’я;"
 
Враховано   г) харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та, професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров’я;
 
287. ґ) харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, реабілітаційних центрах, територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та відділеннях соціальної допомоги вдома, центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних громадян, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та інвалідів, а саме:
 
-244- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті ґ) пункту 197.1.7 слова та знаки "територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та відділеннях соціальної допомоги вдома" замінити на слова та знаки "територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг";
 
Враховано по суті  ґ) харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, а саме:
 
    -245- Сушкевич В.М.
У підпункті ґ) пункту 197.1.7 слова "реабілітаційних центрах,територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних громадян, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та інвалідів" виключити.
 
Враховано    
    -246- Комар М.С.
У підпункті ’’ґ’’ пункту 197.1.7 слова ’’реабілітаційних центрах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних громадян, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та інвалідів’’ виключити.
 
Враховано    
288. харчування, в тому числі приготування їжі;
 
   харчування, в тому числі приготування їжі;
 
289. забезпечення одягом, білизною, взуттям та постільними речами;
 
   забезпечення одягом, білизною, взуттям та постільними речами;
 
290. користування кімнатами тривалих побачень;
 
   користування кімнатами тривалих побачень;
 
291. послуги поштового та телефонно-телеграфного зв’язку;
 
   послуги поштового та телефонно-телеграфного зв’язку;
 
292. постачання продуктів харчування і предметів першої необхідності;
 
   постачання продуктів харчування і предметів першої необхідності;
 
293. ремонт взуття та одягу;
 
   ремонт взуття та одягу;
 
294. додаткове медичне обслуговування;
 
   додаткове медичне обслуговування;
 
295. банно-пральні послуги;
 
   банно-пральні послуги;
 
296. прокат кіно- та відеофільмів, культурно-освітні заходи;
 
-247- Комар М.С.
&&
є) Пункт 197.1.7 доповнити підпунктом "д" у такій редакції:
’’д) харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими соціальними послугами, що надаються особам, які утримуються в реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установах, підприємствах, організаціях Всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно - спортивною діяльністю центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних громадян, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та інвалідів, будинках-інтернатах для громадян похилого віку, інвалідів та дітей - інвалідів, психоневрологічних та спеціалізованих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах. ’’
 
Враховано   прокат кіно- та відеофільмів, культурно-освітні заходи;
д) харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими соціальними послугами за рахунок державних коштів, що надаються особам, які утримуються в реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установах, підприємствах, організаціях Всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно - спортивною діяльністю центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних громадян, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та інвалідів, будинках-інтернатах для громадян похилого віку, інвалідів та дітей - інвалідів, психоневрологічних та спеціалізованих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах.
 
    -248- Сушкевич В.М.
&&
Пункт 197.1.7 доповнити підпунктом "д" у такій редакції:
"д) харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими соціальними послугами за рахунок державних коштів, що надаються особам, які утримуються в реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установах, підприємствах, організаціях Всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно - спортивною діяльністю центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних громадян, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та інвалідів, будинках-інтернатах для громадян похилого віку, інвалідів та дітей - інвалідів, психоневрологічних та спеціалізованих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах."
 
Враховано    
297. 197.1.8. постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку.
 
   197.1.8. постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку.
 
298. Ця норма не поширюється на операції з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат);
 
   Ця норма не поширюється на операції з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат);
 
299. 197.1.9. постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів культового призначення за переліком, а саме:
 
   197.1.9. постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів культового призначення за переліком, а саме:
 
300. а) культові послуги: хрещення, укладення церковного шлюбу, похорон, молебень, панахида, освячення (помешкань, автомобілів тощо), обрізання, перше причастя, бар-міцво (повноліття);
 
-249- Давиденко А.А.
Абзац а) підпункту 197.1.9 виключити
 
Відхилено Перелік послуг відноситься до послуг, які мають соціальну направленість  а) культові послуги: хрещення, укладення церковного шлюбу, похорон, молебень, панахида, освячення (помешкань, автомобілів тощо), обрізання, перше причастя, бар-міцво (повноліття);
 
301. б) предмети культового призначення: свічки, ікони (образи), хрести (натільні, погребальні, вівтарні, требні, водосвятні, ієрейські, з прикрасами тощо), вервиці, покривала (вівтарні, погребальні тощо), медальйони з релігійною символікою, вугілля кадильне, ладан, лампадне масло, миро, лампади, кадила, підсвічники (семисвічники, трисвічники пасхальні тощо), плащаниці, облачення священнослужителів (ризи, підризники, воздухи, орлиці, стихарі, скуфії, митри, камілавки тощо), вінці, граматки, приладдя для хрещення (хрестильна скринька), дароносиці, дарохранильниці (реліквіарії), купелі, печатки для просфор, кропила, копія, стрючці, чаші (потир), блюдця, звіздиці, лжиці, ковшики, дискоси, поплавки, дзвони, органи, фісгармонії, прохідні молитви, пояс "живий в помощі", мезузи, талеси, тфіліни (філактерії), скульптурні зображення святих, хоругви, фани, маца, проскури, облатки, богослужбова література;
 
   б) предмети культового призначення: свічки, ікони (образи), хрести (натільні, погребальні, вівтарні, требні, водосвятні, ієрейські, з прикрасами тощо), вервиці, покривала (вівтарні, погребальні тощо), медальйони з релігійною символікою, вугілля кадильне, ладан, лампадне масло, миро, лампади, кадила, підсвічники (семисвічники, трисвічники пасхальні тощо), плащаниці, облачення священнослужителів (ризи, підризники, воздухи, орлиці, стихарі, скуфії, митри, камілавки тощо), вінці, граматки, приладдя для хрещення (хрестильна скринька), дароносиці, дарохранильниці (реліквіарії), купелі, печатки для просфор, кропила, копія, стрючці, чаші (потир), блюдця, звіздиці, лжиці, ковшики, дискоси, поплавки, дзвони, органи, фісгармонії, прохідні молитви, пояс "живий в помощі", мезузи, талеси, тфіліни (філактерії), скульптурні зображення святих, хоругви, фани, маца, проскури, облатки, богослужбова література;
 
302. 197.1.10. постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами, а саме:
 
   197.1.10. постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами, а саме:
 
303. а) виклик агента ритуальної служби для оформлення замовлення на організацію та проведення поховання;
 
   а) виклик агента ритуальної служби для оформлення замовлення на організацію та проведення поховання;
 
304. б) оформлення медичної довідки про причини смерті;
 
   б) оформлення медичної довідки про причини смерті;
 
305. в) доставка замовникові ритуальних атрибутів для організації поховання;
 
   в) доставка замовникові ритуальних атрибутів для організації поховання;
 
306. г) навантаження, розвантаження та перенесення ритуальних атрибутів;
 
   г) навантаження, розвантаження та перенесення ритуальних атрибутів;
 
307. ґ) транспортні послуги, що надаються у процесі організації поховання;
 
   ґ) транспортні послуги, що надаються у процесі організації поховання;
 
308. д) продаж стандартної труни;
 
   д) продаж стандартної труни;
 
309. е) продаж контейнера для перевезення оцинкованої труни; запаювання оцинкованої труни;
 
   е) продаж контейнера для перевезення оцинкованої труни; запаювання оцинкованої труни;
 
310. є) утримання тіл померлих у холодильних камерах понад норму перебування (після смерті у лікувальному закладі, а також тих, що померли вдома чи інших місцях);
 
   є) утримання тіл померлих у холодильних камерах понад норму перебування (після смерті у лікувальному закладі, а також тих, що померли вдома чи інших місцях);
 
311. ж) послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря та косметолога, обмивання, бальзамування, укладання в труну);
 
   ж) послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря та косметолога, обмивання, бальзамування, укладання в труну);
 
312. з) копання могили;
 
   з) копання могили;
 
313. и) перенесення труни з тілом покійного (додому, до квартири в багатоповерховому будинку, до моргу; з дому, квартири, моргу тощо до місця поховання);
 
   и) перенесення труни з тілом покійного (додому, до квартири в багатоповерховому будинку, до моргу; з дому, квартири, моргу тощо до місця поховання);
 
314. і) музичний супровід обряду поховання;
 
   і) музичний супровід обряду поховання;
 
315. ї) проведення громадянської панахиди;
 
   ї) проведення громадянської панахиди;
 
316. й) послуги організатора обряду поховання;
 
   й) послуги організатора обряду поховання;
 
317. к) виготовлення та встановлення металевої намогильної таблички, хреста, надголовника або тимчасового пам’ятного знака;
 
   к) виготовлення та встановлення металевої намогильної таблички, хреста, надголовника або тимчасового пам’ятного знака;
 
318. л) продаж стандартних похоронних вінків і траурних стрічок для них;
 
   л) продаж стандартних похоронних вінків і траурних стрічок для них;
 
319. м) організація відправлення труни з тілом покійного чи урни з прахом покійного за кордон;
 
   м) організація відправлення труни з тілом покійного чи урни з прахом покійного за кордон;
 
320. н) у разі проведення підпоховання в могилу послуги з демонтажу елементів існуючого надгробка (пам’ятника) та їх установка;
 
   н) у разі проведення підпоховання в могилу послуги з демонтажу елементів існуючого надгробка (пам’ятника) та їх установка;
 
321. о) написання тексту на траурній стрічці;
 
   о) написання тексту на траурній стрічці;
 
322. п) кремація;
 
   п) кремація;
 
323. р) продаж урни;
 
   р) продаж урни;
 
324. с) продаж кубка для урни;
 
   с) продаж кубка для урни;
 
325. т) поховання урни з прахом у могилу, у колумбарії, розвіювання праху;
 
   т) поховання урни з прахом у могилу, у колумбарії, розвіювання праху;
 
326. 197.1.11. звільнення, зазначені у підпункті 197.1.10 цього пункту, не поширюються на операції з постачання послуг з поховання та кремації трупів тварин і пов’язану з цим діяльність;
 
   197.1.11. звільнення, зазначені у підпункті 197.1.10 цього пункту, не поширюються на операції з постачання послуг з поховання та кремації трупів тварин і пов’язану з цим діяльність;
 
327. 197.1.12. безкоштовної передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності.
 
   197.1.12. безкоштовної передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності.
 
328. Безкоштовна передача рухомого складу між підприємствами в межах залізниці проводиться за поданням начальника залізниці на основі рішення Укрзалізниці, а в межах Укрзалізниці - згідно з наказом її генерального директора. Безкоштовна передача рухомого складу оформляється актом приймання-передачі відповідно до законодавства.
 
   Безкоштовна передача рухомого складу між підприємствами в межах залізниці проводиться за поданням начальника залізниці на основі рішення Укрзалізниці, а в межах Укрзалізниці - згідно з наказом її генерального директора. Безкоштовна передача рухомого складу оформляється актом приймання-передачі відповідно до законодавства.
 
329. Безкоштовна передача здійснюється в разі:
 
   Безкоштовна передача здійснюється в разі:
 
330. виробничої потреби у зв’язку з єдиним технологічним процесом;
 
   виробничої потреби у зв’язку з єдиним технологічним процесом;
 
331. розподілу рухомого складу у зв’язку з реструктуризацією галузі та ліквідацією окремих підрозділів.
 
   розподілу рухомого складу у зв’язку з реструктуризацією галузі та ліквідацією окремих підрозділів.
 
332. У разі коли на дату проведення операцій з безоплатної передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності балансова вартість відповідної групи основних засобів не змінюється, податкові зобов’язання не виникають. При цьому залізниці або підприємства залізничного транспорту, які безоплатно передають рухомий склад, коригування сум податкового кредиту не провадять;
 
   У разі коли на дату проведення операцій з безоплатної передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності балансова вартість відповідної групи основних засобів не змінюється, податкові зобов’язання не виникають. При цьому залізниці або підприємства залізничного транспорту, які безоплатно передають рухомий склад, коригування сум податкового кредиту не провадять;
 
333. 197.1.13. безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця загального користування у багатоквартирних будинках, присадибних земельних ділянок відповідно до законодавства, а також постачання послуг, отримання яких згідно із законодавством є обов’язковою передумовою приватизації житла, присадибних земельних ділянок;
 
-250- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Абзац перший підпункту 197.1.13. статті 197 - викласти у такій редакції:
"безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця загального користування у багатоквартирних будинках та прибудинкових територій, присадибних земельних ділянок відповідно до законодавства, а також постачання послуг, отримання яких згідно із законодавством є обов’язковою передумовою приватизації житла прибудинкових територій багатоквартирних будинків, присадибних земельних ділянок"
 
Враховано   197.1.13. безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця загального користування у багатоквартирних будинках та прибудинкових територій, присадибних земельних ділянок відповідно до законодавства, а також постачання послуг, отримання яких згідно із законодавством є обов’язковою передумовою приватизації житла прибудинкових територій багатоквартирних будинків, присадибних земельних ділянок;
 
334. безоплатної передачі працівникам радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, що приватизуються, та прирівняним до них особам частки державного майна (акцій) відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". Перелік підприємств, які підлягають приватизації, визначається Кабінетом Міністрів України;
 
   безоплатної передачі працівникам радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, що приватизуються, та прирівняним до них особам частки державного майна (акцій) відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". Перелік підприємств, які підлягають приватизації, визначається Кабінетом Міністрів України;
 
335. 197.1.14. постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого постачання.
 
   197.1.14. постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого постачання.
 
336. У цьому підпункті перше постачання житла (об’єкта житлового фонду) означає:
 
   У цьому підпункті перше постачання житла (об’єкта житлового фонду) означає:
 
337. а) першу передачу готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;
 
   а) першу передачу готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;
 
338. б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об’єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв’язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
 
   б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об’єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв’язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
 
339. Норми цього підпункту поширюються також на перший продаж дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об’єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд);
 
   Норми цього підпункту поширюються також на перший продаж дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об’єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд);
 
340. 197.1.15. надання благодійної допомоги, зокрема, безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійництво та благодійні організації.
 
   197.1.15. надання благодійної допомоги, зокрема, безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійництво та благодійні організації.
 
341. Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах.
 
   Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах.
 
342. На товари, які надходять як благодійна допомога від вітчизняних благодійників за основними напрямами, визначеними статтею 4 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", поширюються правила маркування.
 
   На товари, які надходять як благодійна допомога від вітчизняних благодійників за основними напрямами, визначеними статтею 4 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", поширюються правила маркування.
 
343. Маркування проводиться шляхом нанесення напису "Благодійна допомога. Продаж заборонено" на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару. Під час маркування товарів благодійної допомоги може використовуватися символіка благодійної організації та благодійника.
 
   Маркування проводиться шляхом нанесення напису "Благодійна допомога. Продаж заборонено" на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару. Під час маркування товарів благодійної допомоги може використовуватися символіка благодійної організації та благодійника.
 
344. Товари маркуються таким чином, щоб під час огляду упаковки або безпосередньо товарів напис було видно повністю і чітко.
 
   Товари маркуються таким чином, щоб під час огляду упаковки або безпосередньо товарів напис було видно повністю і чітко.
 
345. Товари благодійної допомоги маркуються благодійниками, які надають таку допомогу.
 
   Товари благодійної допомоги маркуються благодійниками, які надають таку допомогу.
 
346. Контроль за виконанням правил маркування здійснюють місцеві органи виконавчої влади та органи державної податкової служби.
 
   Контроль за виконанням правил маркування здійснюють місцеві органи виконавчої влади та органи державної податкової служби.
 
347. Благодійна допомога може надаватися у вигляді товарів, робіт, послуг, призначених для використання юридичними особами - її набувачами з метою провадження діяльності за напрямами, передбаченими статтею 4 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації".
 
   Благодійна допомога може надаватися у вигляді товарів, робіт, послуг, призначених для використання юридичними особами - її набувачами з метою провадження діяльності за напрямами, передбаченими статтею 4 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації".
 
348. Після отримання від благодійника пропозиції щодо надання благодійної допомоги у вигляді товарів, її видів, розмірів тощо юридична особа - набувач благодійної допомоги:
 
-251- Бондаренко В.Д.
У абзаці 9 підпункту 197.1.15 після слів "набувач благодійної допомоги" доповнити словами "повідомляє благодійника про намір прийняти запропоновану благодійну допомогу."
 
Відхилено Враховано у редакції першого читання  Після отримання від благодійника пропозиції щодо надання благодійної допомоги у вигляді товарів, її видів, розмірів тощо юридична особа - набувач благодійної допомоги:
 
    -252- Льовочкіна Ю.В.
Фельдман О.Б.
Зарубінський О.О.
Оробець Л.Ю.
Виключити частину дев’яту підпункту 197.1.15 статті 197 Розділу V цього проекту.
 
Відхилено Норма направлена на забезпечення прозорого застосування та адміністрування вказаної пільги   
349. визначає з урахуванням рекомендацій відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування коло осіб, яким вона надаватиметься;
 
-253- Бондаренко В.Д.
Абзац 10 підпункту 197.1.15 вилучити
 
Відхилено Норма направлена на забезпечення прозорого застосування та адміністрування вказаної пільги  визначає з урахуванням рекомендацій відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування коло осіб, яким вона надаватиметься;
 
350. повідомляє благодійника про намір прийняти запропоновану благодійну допомогу.
 
-254- Бондаренко В.Д.
Абзац 11 підпункту 197.1.15 вилучити
 
Відхилено Норма направлена на забезпечення прозорого застосування та адміністрування вказаної пільги  повідомляє благодійника про намір прийняти запропоновану благодійну допомогу.
 
351. Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги ведуть бухгалтерський та оперативний облік надходження, зберігання, розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг, а також звітність за встановленою центральним органом виконавчої влади у галузі статистики формою, яку надсилають органам державної податкової служби.
 
   Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги ведуть бухгалтерський та оперативний облік надходження, зберігання, розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг, а також звітність за встановленою центральним органом виконавчої влади у галузі статистики формою, яку надсилають органам державної податкової служби.
 
352. Для бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з благодійною допомогою, юридичні особи - набувачі благодійної допомоги користуються планом рахунків та інструкцією, що діють в Україні.
 
   Для бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з благодійною допомогою, юридичні особи - набувачі благодійної допомоги користуються планом рахунків та інструкцією, що діють в Україні.
 
353. Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги самостійно визначають порядок аналітичного обліку операцій, пов’язаних з благодійною допомогою, відкривають відповідні рахунки.
 
   Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги самостійно визначають порядок аналітичного обліку операцій, пов’язаних з благодійною допомогою, відкривають відповідні рахунки.
 
354. Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги у своїй річній фінансовій звітності відображають:
 
   Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги у своїй річній фінансовій звітності відображають:
 
355. у бухгалтерському балансі - окремо кошти (товари, роботи, послуги), отримані як благодійна допомога;
 
   у бухгалтерському балансі - окремо кошти (товари, роботи, послуги), отримані як благодійна допомога;
 
356. у звіті про прибутки та збитки - окремо вартісну величину отриманої благодійної допомоги.
 
   у звіті про прибутки та збитки - окремо вартісну величину отриманої благодійної допомоги.
 
357. У додатку (коментарі) до річного звіту робляться необхідні пояснення щодо зазначених показників діяльності, пов’язаної з благодійною допомогою.
 
   У додатку (коментарі) до річного звіту робляться необхідні пояснення щодо зазначених показників діяльності, пов’язаної з благодійною допомогою.
 
358. Контроль за отриманням, зберіганням, розподілом благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг здійснюють місцеві органи виконавчої влади, а за їх цільовим використанням - місцеві органи виконавчої влади та органи державної податкової служби.
 
   Контроль за отриманням, зберіганням, розподілом благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг здійснюють місцеві органи виконавчої влади, а за їх цільовим використанням - місцеві органи виконавчої влади та органи державної податкової служби.
 
359. Отримані з метою надання благодійної допомоги марковані товари, які поставляються за кошти чи інші види компенсації та/або виручка, отримана за таке постачання, підлягають вилученню у недобросовісного продавця і конфіскуються в дохід держави в установленому порядку.
 
   Отримані з метою надання благодійної допомоги марковані товари, які поставляються за кошти чи інші види компенсації та/або виручка, отримана за таке постачання, підлягають вилученню у недобросовісного продавця і конфіскуються в дохід держави в установленому порядку.
 
360. Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді зазначених у розділі VІ цього Кодексу підакцизних товарів, цінних паперів, нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання у господарській діяльності;
 
-255- Бондаренко В.Д.
У абзаці 21 підпункту 197.1.15 після слів "підакцизних товарів" вилучити слова "цінних паперів" і далі за текстом.
 
Відхилено Запропоновані зміни призведуть до зловживань з використанням операцій з надання благодійної допомоги Норма направлена на забезпечення прозорого застосування та адміністрування вказаної пільги  Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді зазначених у розділі VІ цього Кодексу підакцизних товарів, цінних паперів (крім наданих ендавментам, зазначеним у Розділі ІV цього Кодексу), нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання у господарській діяльності;
 
    -256- Льовочкіна Ю.В.
Фельдман О.Б.
Зарубінський О.О.
Оробець Л.Ю.
У частині сімнадцятій підпункту 197.1.15 статті 197 Розділу V цього проекту, після слів "цінних паперів" доповнити словами " (крім наданих ендавментам, зазначеним у Розділі ІV цього Кодексу)"
 
Враховано    
361. 197.1.16. безоплатної передачі у державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об’єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень. Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної передачі об’єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, незалежно від того, чи є суб’єкти операції платниками податку;
 
   197.1.16. безоплатної передачі у державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об’єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень. Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної передачі об’єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, незалежно від того, чи є суб’єкти операції платниками податку;
 
362. 197.1.17. безоплатного постачання товарів/послуг власного виробництва підсобними господарствами і лікувально-виробничими трудовими майстернями (цехами, дільницями) будинків-інтернатів, територіальних центрів обслуговування самотніх громадян похилого віку (пенсіонерів), центрів реінтеграції бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, спеціалізованих лікарень, лікувально-профілактичних закладів особливого типу та диспансерів за умови, що така передача здійснюється для задоволення власних потреб зазначених закладів;
 
-257- Комар М.С.
Пункті 197.1.17 викласти у такій редакції
197.1.17 "безоплатного постачання товарів/послуг власного виробництва підсобними господарствами і лікувально-виробничими трудовими майстернями (цехами, дільницями) будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів реінтеграції бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, спеціалізованих лікарень, лікувально-профілактичних закладів особливого типу та диспансерів за умови, що така передача здійснюється для задоволення власних потреб зазначених закладів.
 
Враховано   197.1.17 безоплатного постачання товарів/послуг власного виробництва підсобними господарствами і лікувально-виробничими трудовими майстернями (цехами, дільницями) будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів реінтеграції бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, спеціалізованих лікарень, лікувально-профілактичних закладів особливого типу та диспансерів за умови, що така передача здійснюється для задоволення власних потреб зазначених закладів;
 
    -258- Сушкевич В.М.
У пункті 197.1.17 слова "обслуговування самотніх громадян похилого віку (пенсіонерів)" замінити словами "соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".
 
Враховано    
363. 197.1.18. постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов’язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо;
 
   197.1.18. постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов’язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо;
 
364. 197.1.19. надання послуг з реєстрації актів громадянського стану державними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно із законодавством;
 
   197.1.19. надання послуг з реєстрації актів громадянського стану державними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно із законодавством;
 
365. 197.1.20. постачання бібліотеками, які перебувають у державній або комунальній власності, платних послуг з комплектування реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів), користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (в тому числі нічний абонемент), тематичного добору літератури за запитом споживача та надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок;
 
-259- Комар М.С.
Пункті 197.1.20 викласти у такій редакції
Пункт 197.1.20 "постачання бібліотеками, які перебувають у державній або комунальній власності або у власності всеукраїнських громадських організацій інвалідів, платних послуг з комплектування реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів), користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (в тому числі нічний абонемент), тематичного добору літератури за запитом споживача та надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок.
 
Враховано   197.1.20 постачання бібліотеками, які перебувають у державній або комунальній власності або у власності всеукраїнських громадських організацій інвалідів, платних послуг з комплектування реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів), користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (в тому числі нічний абонемент), тематичного добору літератури за запитом споживача та надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок;
 
    -260- Сушкевич В.М.
Пункт 197.1.20 після слів "або комунальній власності" доповнити словами "або у власності всеукраїнських громадських організацій інвалідів,".
 
Враховано по суті   
366. 197.1.21. поставки (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних паїв, крім тих, що розміщені під об’єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень абзацу першого підпункту 197.1.13 пункту 197.1 статті197 цього розділу);
 
-261- Хомутиннік В.Ю.
Абзац 1 підпункту 197.1.21. викласти у наступній редакції:
197.1.21. постачання (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних часток (паїв), крім тих, що розміщені під об’єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень абзацу першого підпункту 197.1.13 пункту 197.1 статті 197 цього розділу);
 
Враховано   197.1.21. постачання (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних часток (паїв), крім тих, що розміщені під об’єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень абзацу першого підпункту 197.1.13 пункту 197.1 статті 197 цього розділу);
 
367. орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо така орендна плата повністю зараховується до відповідних бюджетів;
 
   орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо така орендна плата повністю зараховується до відповідних бюджетів;
 
368. 197.1.22. оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунка Державного казначейства України;
 
-262- Давимука С.А.
&&
У статті 197 Підпункт 197.1.22. доповнити абзацом наступного змісту:
"197.1.22-1. оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка отримує такі кошти за грантом (проектом) Рамкових програм Європейського Союзу з досліджень, технологічного розвитку та демонстраційних заходів, а також постачання та ввезення на митну територію України відповідних товарів та послуг11;
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат.  197.1.22. оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунка Державного казначейства України;
 
    -263- Ващук К.Т.
&&
Доповнити підпункт абзацом 197.1.22-1:
197.1.22-1. оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, які отримує такі кошти за грантом (проектом) Рамкових програм Європейського Союзу з досліджень, технологічного розвитку та демонстраційних заходів, а також постачання та ввезення на митну територію України відповідних товарів та послуг.
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат.   
    -264- Павловський А.М.
&&
Підпункт 197.1.22. доповнити абзацом наступного змісту:
"197.1.22-1. оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка отримує такі кошти за грантом (проектом) Рамкових програм Європейського Союзу з досліджень, технологічного розвитку та демонстраційних заходів, а також постачання та ввезення на митну територію України відповідних товарів та послуг";
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат.   
369. 197.1.23. безкоштовної передачі приладів, обладнання, матеріалів, крім підакцизних, науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам ІІІ - ІV рівня акредитації, внесеним до Державного реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави;
 
   197.1.23. безкоштовної передачі приладів, обладнання, матеріалів, крім підакцизних, науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам ІІІ - ІV рівня акредитації, внесеним до Державного реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави;
 
370. 197.1.24. постачання в сільській місцевості сільськогосподарськими товаровиробниками послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони здоров’я та надання матеріальної допомоги (в межах одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць на одну особу) продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробки землі багатодітним сім’ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим громадянам, інвалідам праці, інвалідам дитинства, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкільним закладам, інтернатам, закладам охорони здоров’я;
 
-265- Комар М.С.
Пункті 197.1.24 викласти у такій редакції
пункт 197.1.24 "постачання в сільській місцевості сільськогосподарськими товаровиробниками послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони здоров’я та надання матеріальної допомоги (в межах одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць на одну особу) продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробки землі багатодітним сім’ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим громадянам, інвалідам, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкільним закладам, інтернатам, закладам охорони здоров’я;
 
Враховано   197.1.24 постачання в сільській місцевості сільськогосподарськими товаровиробниками послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони здоров’я та надання матеріальної допомоги (в межах одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць на одну особу) продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробки землі багатодітним сім’ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим громадянам, інвалідам, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкільним закладам, інтернатам, закладам охорони здоров’я;
 
    -266- Сушкевич В.М.
У пункті 197.1.24 слова "інвалідам праці, інвалідам дитинства" замінити словом "інвалідам".
 
Враховано    
371. 197.1.25. постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України.
 
   197.1.25. постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України.
 
372. 197.1.26. передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України), у розпорядження державних установ або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або постачання згідно із законодавством, а також операції з безоплатної передачі зазначеного у цьому пункті майна у випадках, визначених законодавством, у володіння і користування державних органів, установ (організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також закладів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.
 
   197.1.26. передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України), у розпорядження державних установ або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або постачання згідно із законодавством, а також операції з безоплатної передачі зазначеного у цьому пункті майна у випадках, визначених законодавством, у володіння і користування державних органів, установ (організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також закладів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.
 
373. Операції з подальшого постачання зазначених товарів оподатковуються на загальних підставах;
 
   Операції з подальшого постачання зазначених товарів оподатковуються на загальних підставах;
 
374. 197.1.27. постачання відходів і брухту чорних та кольорових металів;
 
-267- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 197.1.27 пункту 197.1 статті 197 виключити.
 
Враховано      
    -268- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Підпункт 197.1.27 статті 197 - викласти у такій редакції:
"197.1.27. постачання відходів і брухту чорних та кольорових металів, макулатури, лісових плодів та ягід за списком визначеному в Постанові Кабінету Міністрів України"
 
Враховано частково З урахуванням пропозиції щодо включення аналолгічної норми до розділу ХІХ цього Кодексу   
    -269- Царьов О.А.
Доповнити підпункт 197.1.27 статті 197 розділу 5 після слів " кольорових металів" словами " а також відходів паперу і картону та макулатури"
 
Відхилено частково З урахуванням пропозиції щодо включення аналолгічної норми до розділу ХІХ цього Кодексу   
    -270- Давиденко А.А.
Підпункт 197.1.27 виключити
 
Враховано    
375. 197.1.28. постачання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008, технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, крім їх першої поставки сільськогосподарськими підприємствами - виробниками вказаних товарів, деревина товарних позицій 4401 - 4421 згідно з УКТЗЕД;
 
-271- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 197.1.28. пункту 197.1 статті 197 виключити.
 
Враховано      
    -272- Сулковський П.Г.
Підпункт 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 розділу V з проекту Податкового Кодексу України виключити
 
Враховано    
    -273- Прокопчук Ю.В.
У підпункті 28 пункту 3 статті 197 цифри "4401 - 4421" замінити цифрами "4401 - 4405".
 
Враховано по суті   
    -274- Бондаренко В.Д.
У підпункті 197.1.28. виключити речення: "крім їх першої поставки сільськогосподарськими підприємствами - виробниками вказаних товарів".
 
Відхилено З урахуванням пропозиції включеної до розділу ХІХ цього Кодексу   
    -275- Коновалюк В.І.
В підпункті 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 виключити слова "крім їх першої поставки сільськогосподарськими підприємствами - виробниками вказаних товарів".
 
Відхилено урахуванням пропозиції включеної до розділу ХІХ цього Кодексу   
    -276- Ляпіна К.М.
Підпункт 197.1.28 викласти у такій редакції:
"постачання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008, технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, деревина товарних позицій 4401 - 4421 згідно з УКТЗЕД."
 
Враховано З урахуванням пропозиції щодо включення аналолгічної норми до розділу ХІХ цього Кодексу   
    -277- Сігал Є.Я.
У підпункті 197.1.28 пункту 197.1. статті 197 розділу V цього Кодексу перед товарними позиціями "1205 та 1206, " додати ще одну товарну позицію "1201".
 
Відхилено З урахуванням пропозиції щодо включення аналолгічної норми до розділу ХІХ цього Кодексу   
    -278- Шевчук О.Б.
Виключити з підпункту 197.1.28 пункту 197.1. статті 197 „Операції, звільнені від оподаткування" розділу V "Податок на додану вартість" деревину товарних позицій 4407-4421 за УКТЗЕД, виклавши підпункт 197.1.28 у такій редакції:
"197.1.28. постачання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008, технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, крім їх першої поставки сільськогосподарськими підприємствами-виробниками вказаних товарів, деревина товарних позицій 4401 - 4406 згідно з УКТЗЕД"
 
Враховано З урахуванням пропозиції щодо включення аналолгічної норми до розділу ХІХ цього Кодексу   
    -279- Гуреєв В.М.
п.197.1.28. статті 197 розділу V ПК викласти в наступній редакції: "постачання зернових культур товарних позицій 1001-1008, технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, деревина товарних позицій 4401- 4221, шкури та шкіра товарних позицій 4101-4106 згідно з УКТ ЗЕД."
 
Враховано З урахуванням пропозиції щодо включення аналолгічної норми до розділу ХІХ цього Кодексу   
    -280- Жебрівський П.І.
Підпункт 197.1.28 статті 197 виключити.
 
Враховано    
    -281- Кінах А.К.
Підпункт 197.1.28 пункт 197.1 викласти у наступній редакції:
197.1.28. постачання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008, технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, крім їх першої поставки сільськогосподарськими підприємствами - виробниками вказаних товарів, деревина товарних позицій 4401 - 4405, шкури та шкіра товарних позицій 4101-4106 згідно з УКТЗЕД;
 
Враховано З урахуванням пропозиції щодо включення аналолгічної норми до розділу ХІХ цього Кодексу   
    -282- Мошак С.М.
У статті 197 пункті 1 підпункт 28 викласти у наступній редакції:
"постачання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 (крім товарної позиції 1006), технічних культур товарних позицій 1205 та 1206, крім їх першої поставки сільськогосподарськими підприємствами - виробниками вказаних товарів. Постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101, 4102, 4103, 4104 УКТЗЕД - із 01.01.2012р., деревина товарних позицій 4401 - 4421 згідно з УКТЗЕД;
 
Враховано З урахуванням пропозиції щодо включення аналолгічної норми до розділу ХІХ цього Кодексу   
    -283- Горіна І.А.
3) у підпункті 197.1.28 цифри "4421" замінити цифрами "4404".
 
Враховано З урахуванням пропозиції щодо включення аналолгічної норми до розділу ХІХ цього Кодексу   
376. 197.1.29. постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
-284- Бондаренко В.Д.
Підпункт 197.1.29 викласти у такій редакції:
"лікарські засоби та вироби медичного призначення, які ввозяться з метою проведення клінічних випробувань, дозволених відповідними державними органами".
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат.  197.1.29. постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
197.1.30 постачання товарів/послуг в частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету.
 
    -285- Хомутиннік В.Ю.
&&
Пункту 197.1. доповнити новим підпунктом:
197.1.30 постачання товарів/послуг в частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету.
 
Враховано    
    -286- Гуреєв В.М.
&&
Пункт 197.1 статті 197 доповнити підпунктом такого змісту:
"197.1.30 постачання послуг, що надаються суднами, зареєстрованими у Міжнародному реєстрі суден України."
 
Відхилено озширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат.   
    -287- Гуреєв В.М.
&&
Пункт 197.1 статті 197 доповнити підпунктом такого змісту:
"197.1.31 Операції з ввезення на митну територію України суднового обладнання та комплектуючих для будівництва та ремонту суден, зареєстрованих у Міжнародному реєстрі суден України."
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат.   
    -288- Шпенов Д.Ю.
&&
Пункт 197.1 доповнити підпунктом 197.1.30 наступного змісту:
"197.1.30. постачання послуг підприємствами залізничного транспорту по перевезенню вантажу, а саме відходів виробництва, що направляються на утилізацію."
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат.   
    -289- Кінах А.К.
&&
В пункт 197.1 статті 195 додати підпункт 196.1.30) наступного змісту:
197.1.30. постачання або безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) підприємствами установ виконання покарань, іншими підприємствами, установами, організаціями, створеними для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, за умови, що таке постачання здійснюється для забезпечення потреб установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат.   
    -290- Катеринчук М.Д.
&&
Пункт 197.1. доповнити підпунктом 197.1.30.наступного змісту:
„197.1.30.Суми податку на додану вартість, нарахованого в порядку, встановленому Законом України "Про податок на додану вартість" по операціях з поставки виконавцями проектів технологічних парків товарів (виконання робіт, надання послуг) в Україні, пов’язаних з реалізацією проектів технологічних парків за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків зараховуються на спеціальні рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства України, у строки, встановлені цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
На спеціальні рахунки учасників технологічних парків та спільних підприємств, що виконують проекти технологічних парків, зараховується 50 відсотків суми податку на прибуток та суми податку на додану вартість підприємств по операціях в Україні, решта 50 відсотків зараховується на спеціальний рахунок керівного органу відповідного технологічного парку.
Порядок зарахування сум податку на додану вартість підприємств на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств, що виконують проекти технологічних парків, порядок використання таких сум та порядок контролю за їх використанням встановлюються Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат.   
    -291- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
&&
Пункт 197.1 статті 197 доповнити пунктом 197.1.30. наступного змісту:
"197.1.30.постачання товарів/послуг в частині суми компенсації у вигляді бюджетної дотації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами)."
 
Враховано по суті   
    -292- Луцький М.Г.
&&
30. Пункт 197.1. доповнити підпунктом 197.1.30.
„197.1.30. Суми податку на додану вартість, нарахованого в порядку, встановленому Законом України "Про податок на додану вартість" по операціях з поставки виконавцями інноваційних проектів наукових та технологічних парків товарів (виконання робіт, надання послуг) в Україні, пов’язаних з реалізацією проектів технологічних парків за пріоритетними напрямами діяльності технологічних та наукових парків, зараховуються на спеціальні рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства України, у строки, встановлені цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
На спеціальні рахунки учасників наукових та технологічних парків та спільних підприємств, що виконують інноваційні проекти наукових та технологічних парків, зараховується 50 відсотків суми податку на додану вартість підприємств по операціях в Україні, решта 50 відсотків зараховується на спеціальний рахунок керівного органу відповідного наукового чи технологічного парку".
Порядок зарахування сум податку на додану вартість підприємств на спеціальні рахунки наукових та технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств, що виконують інноваційні проекти наукових та технологічних парків, порядок використання таких сум та порядок контролю за їх використанням встановлюються Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат.   
    -293- Сербін Ю.С.
Пункт 1.1 статті 197 розділу V законопроекту доповнити новим
підпунктом такого змісту:
"будівництво житла за Державною цільовою соціально - економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла та Державною програмою забезпечення молоді житлом.
 
Відхилено Розширення пільгових операцій та додаткові втрати бюджету без пропозицій щодо компенсації втрат.   
377. 197.2. Звільняються від оподаткування операції з постачання та ввезення на митну територію України товарів/послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, що проживають разом із такими особами. Порядок звільнення від оподаткування та перелік операцій, що підлягають звільненню від оподаткування, встановлюються Кабінетом Міністрів України виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.
 
   197.2. Звільняються від оподаткування операції з постачання та ввезення на митну територію України товарів/послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, що проживають разом із такими особами. Порядок звільнення від оподаткування та перелік операцій, що підлягають звільненню від оподаткування, встановлюються Кабінетом Міністрів України виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.
 
378. У разі постачання на митній території України транспортних засобів, що були ввезені із звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особою, зазначеною у підпункті 4) пункту 180.1 статті180 цього розділу не пізніше дня такого постачання.
 
-294- Клюєв С.П.
Абзац другий пункту 197.2 викласти в наступній редакції:
"У разі подальшого постачання (продажу) на митній території України транспортних засобів, що були ввезені із звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особою, зазначеною у третьому абзаці підпункті 3) пункту 180.1 статті 180 цього розділу не пізніше дня такого постачання".
 
Враховано   У разі подальшого постачання (продажу) на митній території України транспортних засобів, що були ввезені із звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особою, зазначеною у третьому абзаці підпункті 3) пункту 180.1 статті 180 цього розділу не пізніше дня такого постачання
 
    -295- Святаш Д.В.
Абзац другий пункту 197.2 викласти в наступній редакції:
"У разі подальшого постачання (продажу) на митній території України транспортних засобів, що були ввезені із звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особою, зазначеною у третьому абзаці підпункті 3) пункту 180.1 статті 180 цього розділу не пізніше дня такого постачання";
 
Враховано    
379. 197.3. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо, в охолодженому, солоному, мороженому, консервованому вигляді, перероблені на борошно або іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України. Операції з подальшого постачання зазначених товарів юридичними особами - судновласниками або фрахтувальниками оподатковуються в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   197.3. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо, в охолодженому, солоному, мороженому, консервованому вигляді, перероблені на борошно або іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України. Операції з подальшого постачання зазначених товарів юридичними особами - судновласниками або фрахтувальниками оподатковуються в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.
 
380. 197.4. Звільнення від оподаткування товарів, передбачене пунктом 197.1 цієї статті, поширюється на операції із ввезення на митну територію України.
 
-296- Сулковський П.Г.
Пункт 197.4 статті 197 розділу V з проекту Податкового Кодексу України виключити
 
Відхилено З метою дотримання вимог статті 3 ГАТТ Угоди СОТ щодо створення однакових умов в оподаткуванні для імпортованих та вітчизняних товарів.  197.4. Звільнення від оподаткування товарів, передбачене пунктом 197.1 цієї статті, поширюється на операції із ввезення на митну територію України.
 
381. 197.5. Звільнення від оподаткування, передбачене пунктом 197.1 цієї статті, не поширюється на операції з підакцизними товарами, зазначеними у розділі VІ цього Кодексу.
 
-297- Бондаренко В.Д.
Пункт 197.5. викласти у такій редакції:
"Звільнення від оподаткування, передбачене пунктом 19.1 цієї статті, не поширюється на операції з підакцизними товарами, зазначеними у розділі VІ цього Кодексу (крім гуманітарної допомоги)."
 
Відхилено Призведе до втрат бюджету та не відповідає Програмі Президента про реформування податкової системи на 2010-2014 роки, якою передбачено скорочення переліку пільг з податку на додану вартість.  197.5. Звільнення від оподаткування, передбачене пунктом 197.1 цієї статті, не поширюється на операції з підакцизними товарами, зазначеними у розділі VІ цього Кодексу.
 
    -298- Васадзе Т.Ш.
У пункті 197.5 статті 197, після слів "розділі VІ цього Кодексу" додати слова: " (крім постачання легкових автомобілів, визначеного у частині в) підпункту 197.1.3 цього розділу)."
 
Відхилено Призведе до втрат бюджету та не відповідає Програмі Президента про реформування податкової системи на 2010-2014 роки, якою передбачено скорочення переліку пільг з податку на додану вартість.   
    -299- Льовочкіна Ю.В.
Фельдман О.Б.
Зарубінський О.О.
Оробець Л.Ю.
Викласти пункт 197.5 статті 197 Розділу V проекту в такій редакції
"197.5. Звільнення від оподаткування, передбачене пунктом 19.1 цієї статті, не поширюється на операції з підакцизними товарами, зазначеними у розділі VІ цього Кодексу (крім гуманітарної допомоги)."
 
Відхилено Призведе до втрат бюджету та не відповідає Програмі Президента про реформування податкової системи на 2010-2014 роки, якою передбачено скорочення переліку пільг з податку на додану вартість.   
382. 197.6. Звільняються від оподаткування операції з постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які мають в таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємства.
 
-300- Сушкевич В.М.
Абзац перший пункту 197.6 викласти у такій редакції:
"Звільняються від оподаткування операції з постачання, продажу товарів (крім підакцизних товарів) та послуг, результатів робіт і послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які мають в таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці."
 
Враховано по суті Постачання послуг (підпункт 14.1.187 пункту 14.1 статті 14 Розділу І проекту Податкового кодексу України) включає в себе передачу результатів робіт послуг.  197.6. Звільняються від оподаткування операції з постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які мають в таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємства.
 
    -301- Комар М.С.
Абзац перший пункту 197.6 викласти у такій редакції:
"Звільняються від оподаткування операції з постачання, продажу товарів (крім підакцизних товарів) та послуг, результатів робіт і послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які мають в таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. "
 
Враховано по суті Постачання послуг (підпункт 14.1.187 пункту 14.1 статті 14 Розділу І проекту Податкового кодексу України) включає в себе передачу результатів робіт послуг.   
383. Безпосереднім вважається виготовлення товарів/послуг, у результаті якого сума витрат з переробки (обробка, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються при виготовлені таких товарів/послуг, становить не менш як 8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг.
 
   Безпосереднім вважається виготовлення товарів/послуг, у результаті якого сума витрат з переробки (обробка, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються при виготовлені таких товарів/послуг, становить не менш як 8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг.
 
384. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати зазначену пільгу за наявності реєстрації у відповідному органі державної податкової служби, яка здійснюється на підставі рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів і відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
 
   Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати зазначену пільгу за наявності реєстрації у відповідному органі державної податкової служби, яка здійснюється на підставі рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів і відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
 
385. У разі порушення вимог цього підпункту платником податку орган державної податкової служби скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов’язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за результатами якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Кодексом, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.
 
   У разі порушення вимог цього підпункту платником податку орган державної податкової служби скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов’язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за результатами якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Кодексом, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.
 
386. Податкова звітність таких підприємств та організацій подається в порядку, встановленому законодавством.
 
   Податкова звітність таких підприємств та організацій подається в порядку, встановленому законодавством.
 
387. 197.7. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України культурних цінностей за кодами згідно з УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлених 50 і більше років тому.
 
-302- Шаманов В.В.
Іваненко В.Г.
Гейман О.А.
Савченко І.В.
Сідельник І.І.
Пункт 197.7 статті 197 викласти у такій редакції
"197.7. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України культурних цінностей за кодами згідно з УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00."
 
Враховано   197.7. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України культурних цінностей за кодами згідно з УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00.
 
388. 197.8. Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України, а також з постачання послуг, пов’язаних із таким перевезенням (переміщенням).
 
-303- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
У пункті 197.8 статті 197 після слів "із таким перевезенням (переміщенням)" додати сполучення "крім операцій, зазначених у підпункті "в" підпункту 195.1.3. пункту 195.1 статті 195 цього розділу".
 
Відхилено З урахуванням того, що 2 пропозицію щодо доповнення підпунктом "в" пункту 195.1.3. пункту 195.1 статті 195 цього розділу (застосування нульової ставки при оподаткування транзитного транспортування природного газу територією України)  197.8. Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України, а також з постачання послуг, пов’язаних із таким перевезенням (переміщенням).
 
389. 197.9. Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг, що надаються іноземним суднам та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і вантажів та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами.
 
-304- Кінах А.К.
Пункт 197.9 викласти у наступній редакції:
197.9. Звільняються від оподаткування операції з надання послуг, що включаються до складу портових зборів, які стягуються із суден у закордонному плаванні, що: здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їх багажу, вантажів та міжнародних відправлень;
- прямують між портами України для здійснення навантаження/ розвантаження з подальшим перетином державного кордону України;
- прямують транзитом через територію України без митного оформлення на її території.
 
Відхилено Ускладнює адміністрування податку та призведе до втрат бюджету.  197.9. Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг, що надаються іноземним суднам та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і вантажів та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами.
197.10 Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у районах польотної інформації зони відповідальності України.
 
    -305- Макеєнко В.В.
Статтю 197 доповнити пунктом наступного змісту:
197.10 "Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у районах польотної інформації зони відповідальності України."
 
Враховано    
390. 197.10. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України майна як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу".
 
   197.10. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України майна як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу".
 
391. 197.11. Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб’єктами підприємницької діяльності - приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, в заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення.
 
   197.11. Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб’єктами підприємницької діяльності - приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, в заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення.
 
392. 197.12. Звільняються від оподаткування операції банків з продажу (передачі) або придбання зобов’язань за депозитами (вкладами).
 
   197.12. Звільняються від оподаткування операції банків з продажу (передачі) або придбання зобов’язань за депозитами (вкладами).
 
393. 197.13. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00.
 
-306- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Пункт 197.13. статті 197 - вилучити
 
Відхилено Норма підтримана Президентом України у ЗУ №2275 і є на сьогодні діючою  197.13. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00.
 
394. 197.14. Звільняються від оподаткування операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти.
 
-307- Гуреєв В.М.
&&
Підпункт 197.14.2 пункту 197.14 доповнити пунктом такого змісту:
"197.14.2.5 матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, що використовуються у виробництві товарів для суднобудування та судноремонту.
Операції із ввезення на митну територію України зазначених в цьому пункті товарів звільняються від оподаткування, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюються Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено Галузеві звільнення можуть бути запроваджені лише як тимчасовий захід, що відповідає Програмі Президента України на 2010-2014 рр.. Пропозиція не є нормою цього Розділу.  197.14. Звільняються від оподаткування операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти.
 
395. 197.15. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України:
 
   197.15. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України:
 
396. 197.15.1. устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії;
 
-308- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Пункт 197.15.1 статті 197 - вилучити
 
Відхилено Норма спрямована на розвиток вітчизняного виробництва альтернативних видів палива  197.15.1. устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії;
 
397. 197.15.2. матеріалів, устаткування, комплектуючих, що використовуються для виробництва:
 
   197.15.2. матеріалів, устаткування, комплектуючих, що використовуються для виробництва:
 
398. 197.15.2.1. устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
 
   197.15.2.1. устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
 
399. 197.15.2.2. матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватись у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
 
   197.15.2.2. матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватись у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
 
400. 197.15.2.3. енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
 
   197.15.2.3. енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
 
401. 197.15.2.4. засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів.
 
   197.15.2.4. засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів.
 
402. Операції із ввезення на митну територію України зазначених в цьому пункті товарів звільняються від оподаткування, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
 
   Операції із ввезення на митну територію України зазначених в цьому пункті товарів звільняються від оподаткування, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
 
403. Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-309- Гуреєв В.М.
&&
Статтю 197 доповнити п.197.15.2.5 розділу V ПК наступного змісту:
"технологічного обладнання, комплектуючих і запасних частин до нього, що не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України підприємствами легкої промисловості."
 
Відхилено Галузеві звільнення можуть бути запроваджені лише як тимчасовий захід, що відповідає Програмі Президента України на 2010-2014 рр.. Пропозиція не є нормою цього Розділу.  Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
404. У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій в момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання.
 
-310- Пінчук А.П.
Зац О.В.
&&
Доповнити статтю 197 Пунктом 197.15.2.5. та викласти його в такій редакції:
"високотехнологічного обладнання що не виготовляється в Україні для модернізації українських підприємств, при вартості вищевказаного обладнання, що перевищує 10 000,00 (десять тисяч) євро"
 
Відхилено Норма спрямована лише на розвиток вітчизняного виробництва альтернативних видів палива та відновлювальних джерел енергії  У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій в момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання.
197.16. На період проведення військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру", звільняються від оподаткування операції з поставки на митній території України пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передання учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань.
Порядок, перелік підприємств та обсяги поставки пально-мастильних матеріалів встановлюються Кабінетом Міністрів України
 
    -311- Луцький М.Г.
&&
Пункт 197.15. статті 197 доповнити підпунктом 197.15.2.5. наступного змісту:
„197.15.2.5. нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні та будуть використовуватися для реалізації інноваційних проектів технологічних та наукових парків, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку."
 
Відхилено Норма спрямована лише на розвиток вітчизняного виробництва альтернативних видів палива та відновлювальних джерел енергії   
    -312- Луцький М.Г.
&&
Доповнити статтю 197 підпунктом такого змісту:
"Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ, надані педагогічним, науковим та науково-педагогічним працівникам, які беруть участь у програмах з кредитування житлового будівництва".
 
Відхилено Галузеві звільнення можуть бути запроваджені лише як тимчасовий захід, що відповідає Програмі Президента України на 2010-2014 рр..   
    -313- Давимука С.А.
&&
Пункт 197.15. статті 197 доповнити підпунктом 197.15.2.5. наступного змісту:
„197.15.2.5. нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні та будуть використовуватися для реалізації інноваційних проектів, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку."
 
Відхилено Галузеві звільнення можуть бути запроваджені лише як тимчасовий захід, що відповідає Програмі Президента України на 2010-2014 рр..   
    -314- Ващук К.Т.
&&
Доповнити підпункт підпунктом 197.15.2.5:
197.15.2.4. нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні та будуть використовуватися для реалізації інноваційних проектів, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку.
 
Відхилено Галузеві звільнення можуть бути запроваджені лише як тимчасовий захід, що відповідає Програмі Президента України на 2010-2014 рр..   
    -315- Кінах А.К.
&&
Доповнити статтю 197 пунктом 197.16 наступного змісту: „Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України літаків іноземного виробництва, які ввозяться по договорам оперативного лізингу, та які поставляються українським авіакомпаніям з метою експлуатації на міжнародних та внутрішніх авіалініях".
 
Відхилено Галузеві звільнення можуть бути запроваджені лише як тимчасовий захід, що відповідає Програмі Президента України на 2010-2014 рр..   
    -316- Катеринчук М.Д.
&&
Пункт 197.15. статті 197 доповнити підпунктом 197.15.2.5. наступного змісту:
„197.15.2.5. нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні та будуть використовуватися для реалізації проектів технологічних парків, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку."
 
Відхилено Галузеві звільнення можуть бути запроваджені лише як тимчасовий захід, що відповідає Програмі Президента України на 2010-2014 рр..   
    -317- Пінчук А.П.
&&
Статтю 197 доповнити пунктом 197.16 наступного змісту:
"197.16. Звільняються від оподаткування операції з продажу заготівельними підприємствами окремих видів відходів, як вторинної сировини за переліком встановлених Кабінетом Міністрів України та робіт (послуг) з роздільного збору сміття."
 
Відхилено Галузеві звільнення можуть бути запроваджені лише як тимчасовий захід, що відповідає Програмі Президента України на 2010-2014 рр..   
    -318- Павловський А.М.
&&
Пункт 197.15. статті 197 доповнити підпунктом 197.15.2.5. наступного змісту:
"197.15.2.5. нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні та будуть використовуватися для реалізації інноваційних проектів, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку."
 
Відхилено Галузеві звільнення можуть бути запроваджені лише як тимчасовий захід, що відповідає Програмі Президента України на 2010-2014 рр..   
    -319- Хомутиннік В.Ю.
&&
Статтю 197 доповнити пунктом 197.16 наступного змісту:
"197.16. На період проведення військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру", звільняються від оподаткування операції з поставки на митній території України пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передання учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань.
Порядок, перелік підприємств та обсяги поставки пально-мастильних матеріалів встановлюються Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
    -320- Національний банк України
Статтю 197 доповнити пунктом 197.16 наступного змісту:
"197.16 Звільняються від оподаткування операції з постачання Національному банку дорогоцінних металів"
 
Відхилено Пунктом 196.1.4 проекту Кодексу вже передбачено виключення з об’єкту оподаткування ПДВ операцій з обігу банківських металів   
    -321- Царьов О.А.
Доповнити Розділ статтю 197 розділу V проекту Податкового Кодексу частиною 197.11 наступного змісту:
197.11 На період реалізації ініціатив "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення" щодо сприяння практичному співробітництву для зміцнення радіаційної безпеки, фізичного захисту й нерозповсюдження ядерних матеріалів в Україні, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі:
звільняються від оподаткування податком операції з імпорту матеріалів, устаткування та обладнання (далі – товар). Порядок залучення, використання та моніторингу зазначеної технічної допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України.
звільняються від оподаткування податком операції з поставки товарів, послуг та виконання робіт на митній території України.
Зазначені звільнення не розповсюджуються на операції, що стосуються підакцизних товарів (крім спеціалізованих автомобілів, що не виробляються в Україні) та товарів 1 - 24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
У разі порушення вимог щодо використання зазначених товарів, послуг та виконаних робіт платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення товарів на митну територію України та/або поставки товарів, послуг та виконання робіт на митній території України, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього кодексу"
 
Відхилено Галузеві звільнення можуть бути запроваджені лише як тимчасовий захід, що відповідає Програмі Президента України на 2010-2014 рр..   
405. Стаття 198. Податковий кредит
 
   Стаття 198. Податковий кредит
 
406. 198.1. Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:
 
   198.1. Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:
 
407. а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі у разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;
 
   а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі у разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;
 
408. б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів в якості внеску до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);
 
   б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів в якості внеску до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);
 
409. в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та у разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;
 
   в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та у разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;
 
410. г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.
 
   г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.
 
411. 198.2. Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається:
 
-322- Кінах А.К.
Пункт 198.2 викласти у наступній редакції:
198.2. Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається:
дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.
 
Відхилено Порушує принцип "першої з подій", що суперечить Директиві 2006/112/ЄС  198.2. Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається:
 
412. дата тієї події, що відбулася раніше:
 
   дата тієї події, що відбулася раніше:
 
413. дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату товарів/послуг;
 
   дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату товарів/послуг;
 
414. дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.
 
   дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.
 
415. Для операцій із ввезення на митну територію України товарів та з постачання послуг нерезидентом на митній території України датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями згідно з пунктом 187.8 статті187 цього розділу.
 
   Для операцій із ввезення на митну територію України товарів та з постачання послуг нерезидентом на митній території України датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями згідно з пунктом 187.8 статті187 цього розділу.
 
416. Датою виникнення права орендаря (лізингоотримувача) на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об’єкта фінансового лізингу таким орендарем.
 
-323- Шпак В.Ф.
Абзац шостий пункту 198.2 статті 198 вилучити.
 
Відхилено Оскільки норма регулює дату виникнення податкового кредиту по операціях фінансової оренди.  Датою виникнення права орендаря (лізингоотримувача) на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об’єкта фінансового лізингу таким орендарем.
 
417. Датою виникнення права замовника на віднесення сум до податкового кредиту з договорів (контрактів), визначених довгостроковими відповідно до пункту 187.9 статті187 цього розділу, є дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).
 
-324- Глущенко І.М.
Корж П.П.
Частину 4 пункту 198.2. статті 198 розділу після слів "результатів робіт" доповнити фразою "або частини робіт".
 
Відхилено Не потребує внесення змін, оскільки на частину робіт, також оформлюється акт виконаних робіт  Датою виникнення права замовника на віднесення сум до податкового кредиту з договорів (контрактів), визначених довгостроковими відповідно до пункту 187.9 статті187 цього розділу, є дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).
 
    -325- Глущенко І.М.
Корж П.П.
Частину 4 пункту 198.2. статті 198 після слова "робіт" доповнити фразою "або частини робіт".
Датою виникнення права замовника на віднесення сум до податкового кредиту з договорів (контрактів), визначених довгостроковими відповідно до пункту 187.9. статті 187 цього розділу, є дата фактичного отримання замовником результатів робіт або частини робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).
 
Відхилено Не потребує внесення змін, оскільки на частину робіт, також оформлюється акт виконаних робіт   
418. Для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється приладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів/послуг засвідчується даними обліку.
 
   Для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється приладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів/послуг засвідчується даними обліку.
 
419. 198.3. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 розділу І цього Кодексу, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього розділу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:
 
-326- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац 1 п. 198.3 в наступній редакції:
"198.3. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом п. 193.1 ст. 193 цього розділу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:"
 
Відхилено Ускладнить адміністрування податку на додану вартість.  198.3. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 розділу І цього Кодексу, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього розділу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:
 
    -327- Кінах А.К.
Перший абзац пункту 198.3 викласти у наступній редакції:
Перший абзац пункту 198.3. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього розділу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
 
Відхилено Ускладнить адміністрування податку на додану вартість.   
420. придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;
 
   придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;
 
421. придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.
 
   придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.
 
422. Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
 
   Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
 
423. 198.4. Якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.
 
-328- Ляпіна К.М.
Підпункт 198.4 викласти у такій редакції:
"198.4. Якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника (з урахуванням положень підпункту 139.1.6 цього Кодексу)."
 
Враховано   198.4 Якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника (з урахуванням положень підпункту 139.1.6 цього Кодексу)."
 
424. 198.5. Якщо у подальшому такі товари/послуги фактично використовуються в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до цього розділу (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 цього розділу), чи основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів або встановлено факти недостачі (крадіжки), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає таке використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження), у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами.
 
-329- Кінах А.К.
Пункт 198.5 викласти у наступній редакції:
198.5. Якщо у подальшому такі товари (послуги) фактично в операціях, які не є об’єктом оподаткування (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктами 196.1.2, 196.1.7 та 196.1.9 пункту 196.1 статті 196 цього розділу), або звільняються від оподаткування (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктами 197.1.13, 197.1.17 пункту 197.1 статті 197 цього розділу), чи необоротні активи переводяться до складу засобів невиробничого призначення або встановлено факти недостачі (крадіжки), то з метою оподаткування такі товари (послуги), необоротні активи вважаються проданими за вартістю, визначеною в порядку, встановленому пунктом 188.1 статті 188 цього розділу, у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами.
Датою використання товарів/послуг вважається дата визнання витрат, відповідно, до розділу ІІІ цього Кодексу.
 
Відхилено Оскільки розширює перелік операцій, що не включатимуться до бази оподаткування  198.5. Якщо у подальшому такі товари/послуги фактично використовуються в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до цього розділу (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 цього розділу), чи основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів або встановлено факти недостачі (крадіжки), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає таке використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження), у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами.
 
425. Датою використання товарів/послуг вважається дата визнання витрат, відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу.
 
   Датою використання товарів/послуг вважається дата визнання витрат, відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу.
 
426. 198.6. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті201 цього розділу).
 
-330- Кінах А.К.
Пункт 198.6 викласти у наступній редакції:
198.6. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог пункту 201.1 статті 201 цього розділу чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 посилання не знайдено. цього розділу).
У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, які попередньо віднесені до податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність, установлену законодавством.
У разі коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом дванадцяти місяців з дати виписки податкової накладної.
Платники податку, які застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом дванадцяти місяців з дати списання коштів з банківського рахунку платника податку
Для банківських установ, при одержанні ними права власності на заставне майно з метою подальшого продажу, таке право зберігається протягом дванадцяти місяців з моменту продажу такого заставленого майна.
 
Відхилено скільки вимоги щодо заповнення податкових накладних наведено не лише у пункті 201.1 статті 201. До того ж, відповідальність за порушення податкового законодавства передбачена у розділі ІІ "Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів).  198.6. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті201 цього розділу).
 
    -331- Скудар Г.М.
пункт 198.6 статті 198 викласти у наступній редакції:
198.6. "Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом статті цього розділу)."
 
Відхилено Пропозицію знято з розгляду згідно з Протоколом погодження від 03.11.2010   
427. У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, які попередньо віднесені до податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність, установлену законодавством.
 
-332- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац 2 п. 198.6 в наступній редакції:
"У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим підпунктом документами, платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, встановлених цим Кодексом, нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену зазначеними цим пунктом документами."
 
Відхилено Суперечитиме розділу ІІ стосовно нарахування фінансових санкцій на суму заниження податкових зобов’язань податкових зобов’язань  У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, які попередньо віднесені до податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність, установлену законодавством.
 
428. У разі коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом дванадцяти місяців з дати виписки податкової накладної.
 
-333- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій викласти у наступній редакції:
У разі коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної.
 
Враховано   У разі коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної.
 
    -334- Шаманов В.В.
Абзац 3 пункту 198.6 статті 198 виключити;
 
Відхилено Ускладнить адміністрування ПДВ Враховано у редакції Н.д.Хомутинника В.Ю.   
    -335- Коновалюк В.І.
Абзац третій пункту 198.6 статті 198 викласти в наступній редакції:
"У разі коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 1095 днів з дати виписки податкової накладної.
Право на віднесення суми податку до податкового кредиту не обмежується терміном у разі отримання податкових накладних продаж по товарах та періодах, в яких здійснювався із застосуванням касового методу нарахування податку на додану вартість".
 
Відхилено Ускладнить адміністрування ПДВ Враховано у редакції Н.д.Хомутинника В.Ю.   
    -336- Мартиненко М.В.
Абзац 3 пункту 198.6 Статті198 вилучити.
 
Відхилено Ускладнить адміністрування ПДВ Враховано у редакції Н.д.Хомутинника В.Ю.   
    -337- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Абзац 3 пункту 198.6 Статті198 вилучити.
 
Відхилено Ускладнить адміністрування ПДВ Враховано у редакції Н.д.Хомутинника В.Ю.   
    -338- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
У абзаці 3 пункту 198.6. статті 198 розділу 5 сполучення "дванадцяти місяців" замінити на "365 (триста шістдесяти п’яти) календарних днів".
 
Враховано по суті   
    -339- Корж П.П.
Абзаци 3 та 4 пункту 198.6. викласти у редакції:
"У разі коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 1095 днів з дати виписки податкової накладної.
Право на віднесення суми податку до податкового кредиту не обмежується терміном у разі отримання податкових накладних продаж по товарах та періодах, в яких здійснювався із застосуванням касового методу нарахування податку на додану вартість."
 
Відхилено Ускладнить адміністрування ПДВ Враховано у редакції Н.д.Хомутинника В.Ю.   
429. Платники податку, які застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом одного місяця з дати списання коштів з банківського рахунку платника податку
 
-340- Хомутиннік В.Ю.
Абзац четвертий викласти у наступній редакції:
Платники податку, що застосовували касовий метод до набрання чинності цим Кодексом або застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом шестидесяти календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунку платника податку.
 
Враховано   Платники податку, що застосовували касовий метод до набрання чинності цим Кодексом або застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом шестидесяти календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунку платника податку.
 
    -341- Воропаєв Ю.М.
Абзац 4 даного пункту викласти в наступній редакції:
"Платники податку, які застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом дванадцяти місяців з дати списання коштів з банківського рахунку платника податку."
 
Відхилено Ускладнить адміністрування ПДВ Враховано у редакції Н.д.Хомутинника В.Ю.   
    -342- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
У абзаці 4 пункту 198.6. статті 198 розділу 5 сполучення "які" замінити на "що застосовували касовий метод до набрання чинності цим Кодексом або" та сполучення "одного місяця" замінити на слово "60 (шістдесяти) календарних днів".
 
Враховано    
    -343- Мартиненко М.В.
Абзац 4 пункту 198.6. Статті 198 розділу 5 викласти у редакції:
"Право на віднесення суми податку до податкового кредиту не обмежується терміном у разі отримання податкових накладних продаж по товарах та періодах, в яких здійснювався із застосуванням касового методу нарахування податку на додану вартість."
 
Відхилено Ускладнить адміністрування ПДВ Враховано у редакції Н.д.Хомутинника В.Ю.   
430. Для банківських установ, при одержанні ними права власності на заставне майно з метою подальшого продажу, таке право зберігається до моменту продажу такого заставленого майна.
 
   Для банківських установ, при одержанні ними права власності на заставне майно з метою подальшого продажу, таке право зберігається до моменту продажу такого заставленого майна.
 
431. Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту
 
-344- Воропаєв Ю.М.
Статтю 199 викласти у такій редакції:
"Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту.
199.1. Якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (послуги) та основні фонди, які призначаються для їх використання в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування згідно з цим розділом, то суми податку, сплачені у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включаються до складу податкового кредиту такого платника.
199.2. У разі коли товари (роботи, послуги), виготовлені та/або придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, до суми податкового кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) податку при їх виготовленні або придбанні, яка відповідає частці використання таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду.
199.3. Правила цієї статті не застосовуються та податковий кредит не зменшується у разі проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 цього розділу."
 
Відхилено Норма запропонована у проекті враховує суперечності між платниками податку та органами ДПС, які виникали під час застосування цієї норми по діючому законодавству.  Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту
 
432. 199.1. У разі коли придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях.
 
-345- Кінах А.К.
Пункт 199.1 викласти у наступній редакції:
199.1. У разі коли придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, до суми податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку за звітний податковий період, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях.
 
Відхилено Оскільки період використання товарів та їх придбання може припадати на різні звітні періоди.  199.1. У разі коли придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях.
 
433. 199.2. Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року.
 
-346- Журавко О.В.
У пункті 199.2. статті 199 викласти в такій редакції:
"199.2. Частка використання сплаченого (нарахованого) податку по придбаних (ввезених) товарах (послугах) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями, визначається на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними (без урахування сум податку) обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій."
 
Відхилено Оскільки можлива мінімізація податкових зобов’язань при включенні до податкового кредиту сум ПДВ, що не відповідають частці оподатковуваних операцій.  199.2. Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року.
 
434. 199.3. Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку, проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання придбаних товарів/послуг між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції.
 
   199.3. Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку, проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання придбаних товарів/послуг між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції.
 
435. Розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями подається до органу державної податкової служби одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі оподатковувані та неоподатковувані операції.
 
   Розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями подається до органу державної податкової служби одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі оподатковувані та неоподатковувані операції.
 
436. 199.4. Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У разі зняття з обліку платника податку, в тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.
 
-347- Кінах А.К.
Пункт 199.4 викласти у наступній редакції:
199.4. Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У разі зняття з обліку платника податку, в тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.
 
Відхилено З метою недопущення мінімізації податку, оскільки норма Кодексу дасть можливість вірно оподатковувати податком ту частину необоротних активі, які використовуються в оподатковуваних операціях.  199.4. Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У разі зняття з обліку платника податку, в тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.
 
437. Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання.
 
-348- Бондаренко В.Д.
Виключити абзац другий пункту 199.4 статті 199.
 
Відхилено З метою недопущення мінімізації податку, оскільки норма Кодексу дасть можливість вірно оподатковувати податком ту частину необоротних активі, які використовуються в оподатковуваних операціях.  Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання.
 
438. 199.5. Частка використання застосовується для проведення коригування сум податку, які віднесено до податкового кредиту. Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній податковий період року. У разі зняття з обліку платника податку, в тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.
 
   199.5. Частка використання застосовується для проведення коригування сум податку, які віднесено до податкового кредиту. Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній податковий період року. У разі зняття з обліку платника податку, в тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.
 
439. 199.6. Правила цієї статті не застосовуються та податковий кредит не зменшується у разі проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 цього розділу.
 
-349- Хомутиннік В.Ю.
пункт 199.6 статті 199 розділу 5 викласти у наступній редакції:
"199.6 Правила цієї статті не застосовуються та податковий кредит не зменшується у разі:
- проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 цього розділу;
- постачання платником податку відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися у такого платника у наслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій;"
 
Враховано   199.6. Правила цієї статті не застосовуються та податковий кредит не зменшується у разі:
- проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 цього розділу;
- постачання платником податку відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися у такого платника у наслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій;
 
440. Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків
 
   Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків
 
441. 200.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.
 
-350- Шпенов Д.Ю.
Пункт 200.1 викласти у наступній редакції:
"200.1.Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду (включаючи непогашений податковий вексель)."
 
Відхилено оскільки проектом не передбачається вексельна форма розрахунку з податку на додану вартість.  200.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.
 
442. 200.2. При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.
 
   200.2. При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.
 
443. 200.3. При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а у разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
 
-351- Кінах А.К.
Пункт 200.3 викласти у наступній редакції:
200.3. При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а у разі відсутності податкового боргу - бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у звітному та попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а у разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем товарів/послуг.
Залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.
Для платників, що здійснюють операції з підакцизними товарами, суми позитивного (від’ємного) значення, розраховані відповідно до цього пункту, визначаються з урахуванням сум податку, сплаченого відповідно до пункту 187.12Помилка! Джерело посилання не знайдено. статті 187 цього розділу. Платники податку відображають у податковій звітності такі суми сплаченого податку у порядку, визначеному центральним податковим органом.
 
Відхилено Оскільки редакція щодо зарахування від’ємного значення до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду є більш прийнятною для бюджету та визначена з метою мінімізації виплат з бюджету в умовах фінансової кризи.  200.3. При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а у разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
 
444. 200.4. Якщо у наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пунктом 200.1 цієї статті, має від’ємне значення, то:
 
   200.4. Якщо у наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пунктом 200.1 цієї статті, має від’ємне значення, то:
 
445. а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а у разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем товарів/послуг над податковими зобов’язаннями, що виникли протягом таких періодів.
 
-352- Кінах А.К.
Підпункти а) пункту 200.4 викласти у наступній редакції:
а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а у разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем товарів/послуг.
 
Враховано   а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а у разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем товарів/послуг.
 
446. б) залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.
 
   б) залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.
 
447. Для платників, що здійснюють операції з підакцизними товарами, суми позитивного (від’ємного) значення, розраховані відповідно до цього пункту, визначаються з урахуванням сум податку, сплаченого відповідно до пункту 187.12 статті 187 цього розділу. Платники податку відображають у податковій звітності такі суми сплаченого податку у порядку, визначеному центральним податковим органом.
 
-353- Хомутиннік В.Ю.
Абзац четвертий пункту 200.4 статті 200 вилучити.
 
Враховано      
    -354- Ващук К.Т.
Останню частину п.200.4 виключити.
 
Враховано    
448. 200.5. Не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які:
 
   200.5. Не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які:
 
449. були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);
 
   були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);
 
450. мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).
 
   мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).
 
451. 200.6. Платник податку може прийняти самостійно рішення про зарахування в повному обсязі належної йому суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податкових зобов’язань з цього податку, що виникли протягом наступних звітних (податкових) періодів, за наявності умов, передбачених пунктом 200.4 цієї статті. Зазначене рішення відображається платником податку у податковій декларації, яку він подає за результатами звітного (податкового) періоду, в якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті. У разі прийняття такого рішення зазначена сума не враховується при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних звітних (податкових) періодів.
 
   200.6. Платник податку може прийняти самостійно рішення про зарахування в повному обсязі належної йому суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податкових зобов’язань з цього податку, що виникли протягом наступних звітних (податкових) періодів, за наявності умов, передбачених пунктом 200.4 цієї статті. Зазначене рішення відображається платником податку у податковій декларації, яку він подає за результатами звітного (податкового) періоду, в якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті. У разі прийняття такого рішення зазначена сума не враховується при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних звітних (податкових) періодів.
 
452. 200.7. Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному органу державної податкової служби податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.
 
-355- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Пункт 200.7. статті 200 - викласти у такій редакції:
"200.7. Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, надсилає поштою з повідомленням про вручення відповідному органу державної податкової служби податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.
При цьому платник податку у п’ятиденний строк після надсилання поштою з повідомленням про вручення декларації органу державної податкової служби надсилає з повідомленням про вручення органу Державного казначейства України копію декларації з відміткою пошти, що вона надіслана з повідомленням про вручення відповідному органу державної податкової служби. Органи Державного казначейства України здійснюють ведення реєстру податкових декларацій у розрізі платників, облік задекларованих до відшкодування сум податку та бюджетної заборгованості з відшкодування податку"
 
Відхилено Надсилання податкової декларації з повідомленням про вручення передбачено в Розділі ІІ.  200.7. Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному органу державної податкової служби податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.
 
453. При цьому платник у п’ятиденний строк після подання декларації органу державної податкової служби подає органу Державного казначейства України копію декларації з відміткою органу державної податкової служби про її прийняття. Органи Державного казначейства України здійснюють ведення реєстру податкових декларацій у розрізі платників, облік задекларованих до відшкодування сум податку та бюджетної заборгованості з відшкодування податку.
 
-356- Хомутиннік В.Ю.
Другий абзац пункту 200.7 статті 200 виключити.
 
Враховано      
    -357- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
В абзаці другому пункту 200.7 статті 200 слова "бюджетної заборгованості" замінити словами "заборгованості бюджету".
 
Враховано по суті   
454. 200.8. До декларації додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування, а також оригінали митних декларацій (примірників декларанта), що підтверджують вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митної території України.
 
   200.8. До декларації додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування, а також оригінали митних декларацій (примірників декларанта), що підтверджують вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митної території України.
 
455. 200.9. Форма заяви про відшкодування та форма розрахунку суми бюджетного відшкодування визначаються центральним органом державної податкової служби.
 
   200.9. Форма заяви про відшкодування та форма розрахунку суми бюджетного відшкодування визначаються центральним органом державної податкової служби.
 
456. 200.10. Протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних.
 
   200.10. Протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, податковий орган проводить документальну (невиїзну) перевірку (камеральну) перевірку заявлених у ній даних..
 
457. 200.11. За наявності визначених Кабінетом Міністрів України підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки.
 
-358- Шкіль А.В.
Викласти пункт 200.11 в наступній редакції:
"200.11 За наявності визначених Кабінетом Міністрів України підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування лише на підставі рішення суду, що містить обґрунтування наявності підстав такої перевірки."
 
Відхилено Призведе до ускладнення адміністрування та визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування.  200.11. За наявності достатніх підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки.
 
    -359- Королевська Н.Ю.
Пункт 200.11 статті 200 виключити.
 
Відхилено Виключення положення щодо порядку та термінів проведення перевірок органами ДПС на правомірність заявлених сум ПДВ до відшкодування Призведе до ускладнення адміністрування податку, безпідставного його відшкодування з бюджету та, як наслідок, до втрат бюджету у великих розмірах.   
    -360- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Абзац перший пункту 200.11. статті 200 - викласти у такій редакції:
"За наявності визначених Кабінетом Міністрів України підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника податку для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки"
 
Відхилено Враховано у редакції Н.д.Горіної І. А.   
    -361- Горіна І.А.
в абзаці першому пункту 200.11 слова "визначених Кабінетом Міністрів України" замінити словом "достатніх";
 
Враховано    
    -362- Кінах А.К.
Абзац перший пункту 200.11 викласти у наступній редакції:
200.11 За наявності визначених цим Кодексом підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки.
 
Відхилено Враховано у редакції Н.д.Горіної І. А.   
458. Перелік достатніх підстав, які надають право податковим органам на позапланову виїзну документальну перевірку платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Перелік достатніх підстав, які надають право податковим органам на позапланову виїзну документальну перевірку платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
459. 200.12. Орган державної податкової служби зобов’язаний у п’ятиденний строк після закінчення перевірки подати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.
 
-363- Кінах А.К.
Пункт 200.12 викласти у наступній редакції:
200.12. Орган державної податкової служби зобов‘язаний у п‘ятиденний строк після закінчення загального строку, встановленого пунктами 200.10, 200.11 цієї статті для проведення перевірки, подати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.
 
Відхилено Посилання на зазначені пункти є недоцільним, оскільки строки проведення перевірок визначені, саме цими пунктами 200.10, 200.11 Кодексу та не потребує додаткових уточнень.  200.12. Орган державної податкової служби зобов’язаний у п’ятиденний строк після закінчення перевірки подати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.
 
    -364- Королевська Н.Ю.
Пункт 200.12 статті 200 викласти у такій редакції:
"Орган державної податкової служби зобов’язаний у триденний строк після закінчення перевірки подати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету".
 
Відхилено Запропонований термін є не достатнім для подання органами ДПС висновку органам ДКУ із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету, оскільки зазначений термін не враховує вихідні та святкові дні.   
460. 200.13. На підставі отриманого висновку відповідного органу державної податкової служби орган Державного казначейства України видає платнику податку зазначену у ньому суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п’яти операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби.
 
   200.13. На підставі отриманого висновку відповідного органу державної податкової служби орган Державного казначейства України видає платнику податку зазначену у ньому суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п’яти операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби.
 
461. 200.14. Якщо за результатами документальної невиїзної (камеральної) або позапланової виїзної перевірки (документальної) орган державної податкової служби виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган:
 
-365- Королевська Н.Ю.
Перший абзац пункту 200.14 статті 200 викласти у такій редакції:
"Якщо за результатами документальної невиїзної (камеральної) або перевірки орган державної податкової служби виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган:
 
Відхилено Проведення відшкодування податку з бюджету лише за результатами камеральної перевірки Призведе до непорозумінь між платниками податку та контролюючими органами, оскільки може бути ситуація коли необхідно підтвердження даних декларації шляхом проведення документальної виїзної перевірки.  200.14. Якщо за результатами документальної невиїзної (камеральної) або позапланової виїзної перевірки (документальної) орган державної податкової служби виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган:
 
462. а) у разі заниження заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної органом державної податкової служби за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого заниження та підстави для її вирахування. У цьому випадку вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її згідно з пунктом 200.6 цієї статті у зменшення податкових зобов’язань з цього податку в наступних податкових періодах;
 
   а) у разі заниження заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної органом державної податкової служби за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого заниження та підстави для її вирахування. У цьому випадку вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її згідно з пунктом 200.6 цієї статті у зменшення податкових зобов’язань з цього податку в наступних податкових періодах;
 
463. б) у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною органом державної податкової служби за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування;
 
   б) у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною органом державної податкової служби за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування;
 
464. в) у разі з’ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови у наданні бюджетного відшкодування.
 
   в) у разі з’ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови у наданні бюджетного відшкодування.
 
465. 200.15. У разі коли за результатами перевірки сум податку, заявлених до відшкодування, платник податку або орган державної податкової служби розпочинає процедуру адміністративного або судового оскарження, орган державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення від платника або ухвали суду про порушення справи зобов’язаний повідомити про це орган Державного казначейства України. Орган Державного казначейства України тимчасово припиняє процедуру відшкодування в частині оскаржуваної суми до прийняття остаточного судового рішення у разі наявності процедури судового оскарження.
 
   200.15. У разі коли за результатами перевірки сум податку, заявлених до відшкодування, платник податку або орган державної податкової служби розпочинає процедуру адміністративного або судового оскарження, орган державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення від платника або ухвали суду про порушення справи зобов’язаний повідомити про це орган Державного казначейства України. Орган Державного казначейства України тимчасово припиняє процедуру відшкодування в частині оскаржуваної суми до прийняття остаточного судового рішення у разі наявності процедури судового оскарження.
 
466. Після закінчення процедури адміністративного або судового оскарження орган державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настали за днем отримання відповідного рішення, зобов’язаний подати органу Державного казначейства України висновок із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з бюджету.
 
   Після закінчення процедури адміністративного або судового оскарження орган державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настали за днем отримання відповідного рішення, зобов’язаний подати органу Державного казначейства України висновок із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з бюджету.
 
467. 200.16. У разі коли платник податку експортує товари (супутні послуги) за межі митної території України, отримані від іншого платника податку на умовах комісії, консигнації, доручення або інших видів договорів, які не передбачають переходу права власності на такі товари (супутні послуги) від такого іншого платника податку до експортера, право на отримання бюджетного відшкодування має такий інший платник податку. При цьому комісійна винагорода, отримана платником податку - експортером від такого іншого платника податку, включається до бази оподаткування за ставкою, визначеною підпунктом "а" пункту 193.1 статті193 цього розділу, та не включається до митної вартості товарів, які експортуються.
 
   200.16. У разі коли платник податку експортує товари (супутні послуги) за межі митної території України, отримані від іншого платника податку на умовах комісії, консигнації, доручення або інших видів договорів, які не передбачають переходу права власності на такі товари (супутні послуги) від такого іншого платника податку до експортера, право на отримання бюджетного відшкодування має такий інший платник податку. При цьому комісійна винагорода, отримана платником податку - експортером від такого іншого платника податку, включається до бази оподаткування за ставкою, визначеною підпунктом "а" пункту 193.1 статті193 цього розділу, та не включається до митної вартості товарів, які експортуються.
 
468. 200.17. Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі бюджетного боргу) є загальні доходи Державного бюджету України.
 
-366- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перший пункту 200.17 викласти у наступній редакції:
200.17 Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі заборгованості бюджету) є доходи Державного бюджету України.
 
Враховано   200.17. Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі заборгованості бюджету) є доходи Державного бюджету України..
 
    -367- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
У пункті 200.17 статті 200 слова "бюджетного боргу" та "загальні доходи" замінити відповідно словами "заборгованості бюджету" та "доходи".
 
Враховано по суті   
469. Забороняється обумовлювати або обмежувати виплату бюджетного відшкодування наявністю або відсутністю доходів, отриманих від цього податку в окремих регіонах України.
 
-368- Катеринчук М.Д.
&&
Доповнити статтю новим пунктом 200.18 такого змісту:
"200.18. Сума бюджетного відшкодування, яка не підтверджена висновком органу державної податкової служби на адресу органу Державного казначейства України протягом п’яти робочих днів після закінчення строку, встановленого цією статтею для проведення перевірки, процедури адміністративного або судового оскарження, або не відшкодована органом Державного казначейства України протягом п’яти операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби, вважається бюджетною заборгованістю, на суму якої нараховується пеня у розмірі, встановленому пунктом 100.4 статті 100 розділу ІІ цього Кодексу, починаючи з дня виникнення такої заборгованості".
Пункти 200.18 - 200.20 вважати відповідно пунктами 200.19 - 200.21.
 
Відхилено Призведе до втрат бюджету Відповідальність за несвоєчасне відшкодування з бюджету передбачена пунктом 200.22. цієї статті  Забороняється обумовлювати або обмежувати виплату бюджетного відшкодування наявністю або відсутністю доходів, отриманих від цього податку в окремих регіонах України.
 
470. 200.18. Автоматичне бюджетне відшкодування податку здійснюється за результатами камеральної перевірки платникам, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 цієї статті. Камеральна перевірка проводиться протягом 20 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, та відповідно до вимог, визначених статтею76 глави 5-3 розділу ІІ цього Кодексу.
 
-369- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 200.18 викласти у такій редакції:
"200.18. Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до цієї статті та відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 цієї статті, мають право на автоматичне бюджетне відшкодування податку.
Автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації та відповідно до вимог, визначених статтею 76 Глави 5-3 розділу ІІ цього Кодексу.";
200.18.1. Орган державної податкової служби зобов'язаний протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки надати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.
200.18.2. Орган Державного казначейства надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби.
200.18.3. Посадові особи органів державної податкової служби та органів Державного казначейства у разі порушення визначених у пункті 200.18 цієї статті термінів відшкодування несуть відповідальність згідно із законодавством.
 
Враховано   200.18. Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до цієї статті, подали відповідну заяву та відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 цієї статті, мають право на автоматичне бюджетне відшкодування податку.
Автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації та відповідно до вимог, визначених статтею 76 Глави 5-3 розділу ІІ цього Кодексу.
 
    -370- Горіна І.А.
Пункт 200.18 після слів "платникам, які" доповнити словами "подали відповідну заяву та";
 
Враховано    
471. 200.18.1. Орган державної податкової служби зобов’язаний протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки надати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.
 
-371- Кінах А.К.
Підпункт 200.18.1 пункту 200.18 викласти у наступній редакції:
200.18.1. Орган державної податкової служби зобов’язаний протягом трьох робочих днів після закінчення строку, встановленого абзацом першим пункту 200.18 цієї статті, надати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.
 
Враховано у редакції Н.д.Хомутинніка В.Ю.  200.18.1. Орган державної податкової служби зобов'язаний протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки надати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.
 
472. 200.18.2. Орган Державного казначейства надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби.
 
   200.18.2. Орган Державного казначейства надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби.
 
473. 200.18.3. Посадові особи органів державної податкової служби та органів Державного казначейства у разі порушення визначених у пункті 200.18 цієї статті термінів відшкодування несуть відповідальність згідно із законодавством.
 
   200.18.3. Посадові особи органів державної податкової служби та органів Державного казначейства у разі порушення визначених у пункті 200.18 цієї статті термінів відшкодування несуть відповідальність згідно із законодавством.
 
474. 200.19. Право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають платники, які відповідають одночасно таким критеріям:
 
-372- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 200.19 викласти у новій редакції
200.19. Право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають платники податку, які відповідають одночасно таким критеріям:
200.19.1. не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
200.19.2. юридичні особи та фізичні особи - підприємці включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про:
а) відсутність підтвердження відомостей;
б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);
в) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
г) визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;
д) припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
200.19.3. здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 50 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів);
200.19.4. загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку по придбаних товарах/послугах та податковими зобов'язаннями його контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, за даними податкових накладних, не перевищує 10 відсотків від заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування;
200.19.5. у яких середня заробітна плата не менш ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом ІV цього Кодексу;
200.19.6. мають один з наступних критеріїв:
а) або чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом ІV цього Кодексу;
б) або має основні фонди для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні дванадцять календарних місяців;
в) або рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом ІІІ цього Кодексу;
200.19.7. не мають податкового боргу.
 
Враховано   200.19. Право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають платники податку, які відповідають одночасно таким критеріям:
200.19.1. не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
200.19.2. юридичні особи та фізичні особи - підприємці включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про:
а) відсутність підтвердження відомостей;
б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);
в) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
г) визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;
д) припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
200.19.3. здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 50 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів);
200.19.4. загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку по придбаних товарах/послугах та податковими зобов'язаннями його контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, за даними податкових накладних, не перевищує 10 відсотків від заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування;
200.19.5. у яких середня заробітна плата не менш ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом ІV цього Кодексу;
200.19.6. мають один з наступних критеріїв:
а) або чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом ІV цього Кодексу;
б) або має основні фонди для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні дванадцять календарних місяців;
в) або рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом ІІІ цього Кодексу;
200.19.7. не мають податкового боргу.
 
475. не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", юридичні особи та фізичні особи - підприємці включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про відсутність підтвердження відомостей, записів про відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання), записів про прийняття рішень про: виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи, а також записів про державну реєстрацію припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
-373- Шпенов Д.Ю.
Абзац 2 пункту 200.19 викласти у наступній редакції:
"юридичні особи та фізичні особи - підприємці включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про відсутність підтвердження відомостей, записів про відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання), записів про прийняття рішень про: виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи, а також записів про державну реєстрацію припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;"
 
Відхилено Враховано у редакції Н.д.Хомутинніка В.Ю.     
476. здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно становить не менше 50 відсотків загального обсягу поставок);
 
-374- Горіна І.А.
&&
У пункті 200.19:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"у платника податку відсутній податковий борг".
 
Враховано      
477. загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами (послугами) та податковими зобов’язаннями його контрагентів, в частині поставки таких товарів (послуг), за даними податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі, не перевищує 10 відсотків від заявленої платником суми бюджетного відшкодування;
 
-375- Жебрівський П.І.
Абзац четвертий пункту 200.19 викласти у такій редакції:
"не існує розбіжностей між податковим кредитом і податковими зобов’язаннями платника та його контрагентів".
 
Враховано по суті     
    -376- Ляпіна К.М.
Абзац 4 пункту 200.19 виключити.
 
Відхилено Враховано у редакції Н.д.Хомутинніка В.Ю.   
478. платники податку, у яких середня заробітна плата усіх працівників не менш ніж у два рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів);
 
-377- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Абзац п’ятий пункту 200.19. статті 200 - викласти у такій редакції:
"платники податку, у яких середня заробітна плата всіх працівників не менш ніж у два рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів) та при цьому таку заробітну плату отримують не менше 50 відсотків середньої за податковий період (квартал) чисельності працівників"
 
Відхилено Враховано у редакції Н.д.Хомутинніка В.Ю.     
479. платники податку, у яких чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), або має основні фонди для ведення задекларованої діяльності, питома вага амортизаційних відрахувань, нарахованих на такі фонди у складі витрат, вище середнього по галузі у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів) або рівень визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів).
 
-378- Ляпіна К.М.
Абзац 6 пункту 200.19 викласти у такій редакції:
"платники податку, у яких чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), та має статутний фонд не менше 1 мільйона гривень або рівень визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів)."
 
Враховано по суті     
    -379- Жебрівський П.І.
Абзац п’ятий пункту 200.19 викласти у такій редакції:
"платники податку, у яких чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), та має статутний фонд не менше 1 мільйона гривень".
 
Враховано по суті   
    -380- Кінах А.К.
Шостий абзац пункту 200.19 статті 200 викласти в наступній редакції:
платники податку, у яких чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів).
 
Враховано по суті   
    -381- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Абзац шостий пункту 200.19. статті 200 - викласти у такій редакції:
"платники податку, у яких чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), або рівень визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів)"
 
Враховано по суті   
480. Порядок обрахунку зазначених критеріїв затверджується центральним контролюючим органом. Обрахунок проводиться в автоматизованому режимі протягом п’ятнадцяти календарних днів після граничного терміну подачі звітності.
 
-382- Хомутиннік В.Ю.
&&
Після підпункту 200.19.7 пункту 200.19 доповнити двома новими пунктами такого змісту:
"200.20. Порядок визначення відповідності платника податку критеріям, зазначеним у пункті 200.19 цієї статті затверджується центральним органом державної податкової служби. Визначення відповідності платника податку зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому режимі протягом п'ятнадцяти календарних днів після граничного терміну подачі звітності";
 
Враховано   200.20. Порядок визначення відповідності платника податку критеріям, зазначеним у пункті 200.19 цієї статті затверджується центральним органом державної податкової служби. Визначення відповідності платника податку зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому режимі протягом п'ятнадцяти календарних днів після граничного терміну подачі звітності;
У разі невідповідності за висновком органу державної податкової служби платника податку визначеним цією статтею критеріям та відсутності у такого платника права на автоматичне бюджетне відшкодування податку орган державної податкової служби зобов'язаний протягом сімнадцяти календарних днів після граничного терміну подачі звітності повідомити платника податку про відповідне рішення та надати детальні пояснення і розрахунки за критеріями, значення яких не дотримано. Відповідне рішення може бути оскаржене платником податку у встановленому порядку.
Якщо орган державної податкової служби у встановлений термін не надіслав платнику податку зазначеного повідомлення, вважається, що такий платник відповідає критеріям для одержання права на автоматичне бюджетне відшкодування податку".
 
    -383- Ляпіна К.М.
Абзац 7 пункту 200.19 викласти у такій редакції:
"Порядок надання права на автоматичне відшкодування затверджується центральним податковим органом. Обрахунок проводиться в автоматизованому режимі протягом п’ятнадцяти календарних днів після граничного терміну подачі звітності."
 
Відхилено Право на автоматичне відшкодування та перелік критеріїв прямо передбачено нормами проекту Кодексу   
    -384- Жебрівський П.І.
Абзац шостий пункту 200.19 викласти в такій редакції:
"Порядок надання права на автоматичне відшкодування затверджується центральним податковим органом. Обрахунок проводиться в автоматизованому режимі протягом п’ятнадцяти календарних днів після граничного терміну подачі звітності".
 
Враховано по суті   
    -385- Горіна І.А.
У другому реченні абзацу восьмого слово "Обрахунок" замінити словами "Визначення відповідності платника податку зазначеним критеріям";
 
Враховано    
    -386- Горіна І.А.
&&
Після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:
"У разі невідповідності за висновком органу державної податкової служби платника податку визначеним цією статтею критеріям та відсутності у такого платника права на автоматичне бюджетне відшкодування податку орган державної податкової служби зобов'язаний протягом сімнадцяти календарних днів після граничного терміну подачі звітності повідомити платника податку про відповідне рішення та надати детальні пояснення і розрахунки за критеріями, значення яких не дотримано. Відповідне рішення може бути оскаржене платником податку у встановленому порядку.
Якщо орган державної податкової служби у встановлений термін не надіслав платнику податку зазначеного повідомлення, вважається, що такий платник відповідає критеріям для одержання права на автоматичне бюджетне відшкодування податку".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий і десятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим.
 
Враховано    
481. Платники податку, які протягом попередніх 36 послідовних місяців відповідають критеріям, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, вважаються такими, що мають позитивну податкову історію.
 
-387- Хомутиннік В.Ю.
200.21. Починаючи з 1 січня 2014 року камеральна перевірка податкової звітності платників податку, які мають позитивну податкову історію, проводиться протягом 5 календарних днів від дня подання податкової декларації.
Платники податку, які протягом попередніх 36 послідовних місяців відповідають критеріям, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, вважаються такими, що мають позитивну податкову історію.";
у зв’язку з цим пункт 200.20 вважати пунктом 200.22;
 
Враховано   200.21. Починаючи з 1 січня 2014 року камеральна перевірка податкової звітності платників податку, які мають позитивну податкову історію, проводиться протягом 5 календарних днів від дня подання податкової декларації.
Платники податку, які протягом попередніх 36 послідовних місяців відповідають критеріям, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, вважаються такими, що мають позитивну податкову історію.
 
482. Починаючи з 1 січня 2014 року камеральна перевірка податкової звітності таких платників податку проводиться протягом 5 календарних днів від дня подання податкової декларації..
 
-388- Ляпіна К.М.
&&
Пункту 200.19 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Перелік платників податку, яким надається право на автоматичне відшкодування, підлягає щомісячному оприлюдненню центральним податковим органом на його офіційному веб-сайті."
 
Відхилено Враховано у редакції Н.д.Хомутинніка В.Ю.     
    -389- Жебрівський П.І.
&&
Доповнити пункт 200.19 новим абзацом такого змісту:
"Список компаній, яким надається право на автоматичне відшкодування, підлягає оприлюдненню центральним податковим органом".
 
Відхилено Враховано у редакції Н.д.Хомутинніка В.Ю.   
483. 200.20. Суми податку, не відшкодовані платникам протягом визначеного цією статтею терміну, вважаються бюджетною заборгованістю. На суму бюджетної заборгованості нараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення.
 
-390- Хомутиннік В.Ю.
&&
У пункті 200.20 статті 200 цифри "200.20" замінити цифрами "200.22", слова "бюджетною заборгованістю" замінити словами "заборгованістю бюджету з відшкодування податку на додану вартість", а слово "бюджетної" замінити словом "такої"
 
Враховано   200.22. Суми податку, не відшкодовані платникам, протягом визначеного цією статтею строку, вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування податку на додану вартість. На суму такої заборгованості нараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення.
 
    -391- Королевська Н.Ю.
Пункт 200.20 статті 200 викласти у такій редакції:
Суми податку, не відшкодовані платникам протягом визначеного цією статтею терміну, вважаються бюджетною заборгованістю. На суму бюджетної заборгованості нараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення, яка сплачується за рахунок доходів загального фонду державного бюджету з єдиного казначейського рахунку".
 
Враховано    
    -392- Шаманов В.В.
Пункт 200.20 статті 200 після слів: "протягом строку її дії, включаючи день погашення" доповнити наступним реченням: "Якщо платник податку протягом 3 місяців не отримав суму бюджетного відшкодування на свій банківський рахунок, він має право у порядку, визначеному КМУ, зарахувати суму такої бюджетної заборгованості у погашення податкових зобов’язань з податку на прибуток або у рахунок сплати податку на додану вартість при імпорті товарів.";
 
Відхилено Враховано у редакції Н.д.Хомутинника В.Ю.   
    -393- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
У пункті 200.20 статті 200 слова "бюджетною заборгованістю" замінити словами "заборгованістю бюджету з відшкодування податку на додану вартість", а слово "бюджетної" замінити словом "такої".
 
Враховано по суті   
484. Стаття 201. Податкова накладна
 
   Стаття 201. Податкова накладна
 
485. 201.1. Платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, у якій зазначаються в окремих рядках:
 
-394- Шаманов В.В.
У пункті 201.1 статті 201 слова "на його вимогу" виключити;
 
Відхилено Призведе до втрат бюджету.  201.1. Платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, у якій зазначаються в окремих рядках:
 
486. а) порядковий номер податкової накладної;
 
   а) порядковий номер податкової накладної;
 
487. б) дата виписування податкової накладної;
 
   б) дата виписування податкової накладної;
 
488. в) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;
 
   в) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;
 
489. г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);
 
   г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);
 
490. ґ) місцезнаходження юридичної особи-продавця або податкова адреса фізичної особи - продавця, зареєстрованої як платник податку;
 
   ґ) місцезнаходження юридичної особи-продавця або податкова адреса фізичної особи - продавця, зареєстрованої як платник податку;
 
491. д) повне або скорочене найменування, зазначене у статутних документах отримувача;
 
-395- Кінах А.К.
В підпункті „д" пункту 201.1 статті 201 викласти у наступній редакції:
д) повне або скорочене найменування, зазначене у статутних документах отримувача або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;
 
Враховано   д) повне або скорочене найменування, зазначене у статутних документах отримувача або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;
 
492. е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
 
   е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
 
493. є) ціна постачання без урахування податку;
 
   є) ціна постачання без урахування податку;
 
494. ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;
 
   ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;
 
495. з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;
 
   з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;
 
496. и) вид цивільно-правового договору.
 
   и) вид цивільно-правового договору.
 
497. 201.2. Форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом державної податкової служби.
 
   201.2. Форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом державної податкової служби.
 
498. 201.3. У разі звільнення від оподаткування у випадках, передбачених статтею197 цього розділу, у податковій накладній робиться запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідний пункт і підпункт статті197цього розділу.
 
   201.3. У разі звільнення від оподаткування у випадках, передбачених статтею197 цього розділу, у податковій накладній робиться запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідний пункт і підпункт статті197цього розділу.
 
499. 201.4. Податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов’язань продавця. Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг.
 
   201.4. Податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов’язань продавця. Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг.
 
500. 201.5. Для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні.
 
   201.5. Для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні.
 
501. 201.6. Податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов’язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.
 
-396- Ващук К.Т.
201.6. викласти у наступній редакції
"Податкова накладна є податковим документом і відображається у податкових зобов’язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця."
 
Відхилено Порушує загальні принципи податковго обліку ПДВ та ускладнює адміністрування цього податку  Податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов’язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.
 
    -397- Журавко О.В.
У частині першій пункту 201.6. статті 201 "Податкова накладна" слово "одночасно" вилучити.
 
Відхилено Порушує загальні принципи податковго обліку ПДВ та ускладнює адміністрування цього податку   
    -398- Гуреєв В.М.
&&
Статтю 201.6 розділу V Податкового Кодексу після першого абзацу доповнити таким текстом:
"Платники податку подають органу державної податкової служби на безоплатній основі разом з податковою декларацією за відповідний звітний період копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді. Зведені результати обліку, що відображені у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних, підлягають документальній невиїзній перевірці (камеральній)".
 
Відхилено Подання звітності до органів ДПС здійснюється на безоплатній основі. Слід зазначити, що законодавством не визначено платне подання звітності.   
502. Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку протягом 10 днів після отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов’язання без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом ІІ цього Кодексу.
 
-399- Аржевітін С.М.
Абзац 2 пункту 201.6 статті 201 викласти у такій редакції:
"Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку на підставі отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов’язання без застосування штрафних санкцій до початку планової перевірки господарської діяльності такого платника податку".
 
Відхилено Достовірність заявлених податкових зобов'язань, відповідно до законодавства, покладається на платника податку. У такому разі платник повинен нести відповідальність щодо неправдивих даних.  Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку протягом 10 днів після отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов’язання без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом ІІ цього Кодексу.
 
    -400- Васадзе Т.Ш.
&&
Пункт 201.6 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"Не вважається розбіжністю ситуація, коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, і таке право зберігається за ним протягом трьох звітних періодів з дати виписки податкової накладної."
 
Відхилено Право на включення податкових накладних до податкового кредиту зберігається протягом 365 календарних днів передбачених у пункті 198.6 статті 198.   
503. 201.7. Податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У разі коли частка товару, послуг не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів/послуг зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби, та враховується при визначенні загальних податкових зобов’язань.
 
   201.7. Податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У разі коли частка товару, послуг не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів/послуг зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби, та враховується при визначенні загальних податкових зобов’язань.
 
504. 201.8. Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею183 цього розділу.
 
   201.8. Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею183 цього розділу.
 
505. 201.9. Не дає права на віднесення сум податку до податкового кредиту податкова накладна, виписана платником, звільненим від сплати податку за рішенням суду .
 
   201.9. Не дає права на віднесення сум податку до податкового кредиту податкова накладна, виписана платником, звільненим від сплати податку за рішенням суду .
 
506. 201.10. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
 
-401- Коновалюк В.І.
Підпункт 201.10 статті 201 викласти у наступній редакції:
"201.10. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг. Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.".
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.  201.10. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
 
    -402- Гуреєв В.М.
У статті 201.10 розділу V ПК абзаци 2-9 виключити та у 10-му абзаці словосполучення "та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі" виключити.
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.   
    -403- Кінах А.К.
Пункт 201.10 статті 201 викласти в наступній редакції:
201.10. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.
Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.   
507. При здійсненні операцій з поставки товарів (послуг), платник податку - продавець товарів (послуг) зобов’язаний надати покупцю податкову накладну після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
 
-404- Хомутиннік В.Ю.
Абзац 2 пункту 201.10 викласти у наступній редакції:
При здійсненні операцій з постачання товарів (послуг), платник податку - продавець товарів (послуг) зобов’язаний надати покупцю податкову накладну після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
 
Враховано   При здійсненні операцій з постачання товарів (послуг), платник податку - продавець товарів (послуг) зобов’язаний надати покупцю податкову накладну після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
 
    -405- Васадзе Т.Ш.
Абзац другий пункту 201.10 виключити;
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ, встановлена норма спрямована на забезпечення прозорості податковго обліку з ПДВ.   
    -406- Шпенов Д.Ю.
Абзац 2 пункту 201.10 виключити
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ, встановлена норма спрямована на забезпечення прозорості податковго обліку з ПДВ   
    -407- Журавко О.В.
Абзац другий пункту 201.10. статті 201 "Податкова накладна" (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ, встановлена норма спрямована на забезпечення прозорості податковго обліку з ПДВ   
508. Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.
 
-408- Журавко О.В.
Абзац третій пункту 201.10. статті 201 "Податкова накладна" (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ, встановлена норма спрямована на забезпечення прозорості податковго обліку з ПДВ  Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.
 
    -409- Васадзе Т.Ш.
Абзац третій пункту 201.10 виключити;
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ, встановлена норма спрямована на забезпечення прозорості податковго обліку з ПДВ   
    -410- Гуреєв В.М.
У статті 201.10 розділу абзац 3 виключити
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ, встановлена норма спрямована на забезпечення прозорості податковго обліку з ПДВ   
509. Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до Державної податкової адміністрації України є дата та час, зафіксовані у квитанції.
 
-411- Журавко О.В.
Абзац четвертий пункту 201.10. статті 201 "Податкова накладна" (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ, встановлена норма спрямована на забезпечення прозорості податковго обліку з ПДВ  Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до Державної податкової адміністрації України є дата та час, зафіксовані у квитанції.
 
    -412- Васадзе Т.Ш.
Абзац четвертий пункту 201.10 виключити;
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ, встановлена норма спрямована на забезпечення прозорості податковго обліку з ПДВ   
    -413- Гуреєв В.М.
У статті 201.10 розділу абзац 4 виключити
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ, встановлена норма спрямована на забезпечення прозорості податковго обліку з ПДВ   
510. Якщо надіслані податкові накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених відповідно п. 201.1 статті201 та/або п. 192.1 статті192 цього розділу, протягом операційного дня продавцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин.
 
-414- Хомутиннік В.Ю.
Абзац 5 пункту 201.10 викласти у наступній редакції:
Якщо надіслані податкові накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених відповідно пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 цього розділу, протягом операційного дня продавцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин.
 
Враховано   Якщо надіслані податкові накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених відповідно пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 цього розділу, протягом операційного дня продавцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин.
 
    -415- Васадзе Т.Ш.
Абзац п’ятий пункту 201.10 виключити;
 
Відхилено Враховано у редакції Н.д.Хомутинніка В.Ю.   
    -416- Гуреєв В.М.
У статті 201.10 розділу абзац 5 виключити
 
Відхилено Враховано у редакції Н.д.Хомутинніка В.Ю.   
    -417- Журавко О.В.
Абзац п"ятий пункту 201.10. статті 201 "Податкова накладна" (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.
 
Відхилено Враховано у редакції Н.д.Хомутинніка В.Ю.   
511. Якщо протягом операційного дня не направлена квитанція про прийняття або неприйняття, така податкова накладна вважається зареєстрованою у Єдиному реєстрі податкових накладних.
 
-418- Журавко О.В.
Абзац шостий пункту 201.10. статті 201 "Податкова накладна" (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.
 
Відхилено призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.  Якщо протягом операційного дня не направлена квитанція про прийняття або неприйняття, така податкова накладна вважається зареєстрованою у Єдиному реєстрі податкових накладних.
 
    -419- Васадзе Т.Ш.
Абзац шостий пункту 201.10 виключити.
 
Відхилено призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.   
    -420- Гуреєв В.М.
У статті 201.10 розділу абзац 6 виключити.
 
Відхилено призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.   
512. Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України. Покупець має право звіряти дані отриманої податкової накладної на відповідність із даними Єдиного реєстру податкових накладних.
 
-421- Журавко О.В.
Абзац сьомий пункту 201.10. статті 201 "Податкова накладна" (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.  Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України. Покупець має право звіряти дані отриманої податкової накладної на відповідність із даними Єдиного реєстру податкових накладних.
 
    -422- Васадзе Т.Ш.
Абзац сьомий пункту 201.10 виключити;
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.   
    -423- Гуреєв В.М.
У статті 201.10 розділу абзац 7 виключити.
 
Відхилено призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.   
513. Відсутність факту реєстрації платником податку-продавцем податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.
 
-424- Борисов В.Д.
Абзац 8 пункту 201.10 статті 201 розділу 5 викласти в наступній редакції:
"Відсутність факту реєстрації платником податку-продавцем податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та порядку заповнення податкової накладної не звільняє продавця від обов’язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період."
 
Відхилено призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.  Відсутність факту реєстрації платником податку-продавцем податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.
 
    -425- Журавко О.В.
Абзац восьмий пункту 201.10. статті 201 "Податкова накладна" (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.
 
Відхилено ризведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету Встановлена норма спрямована на забезпечення прозорості податковго обліку з ПДВ   
    -426- Гуреєв В.М.
У статті 201.10 розділу абзац 8 виключити
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету. Встановлена норма спрямована на забезпечення прозорості податковго обліку з ПДВ   
    -427- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Абзац 8 пункту 201.10 Статті 201 вилучити.
 
Відхилено ризведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету. Встановлена норма спрямована на забезпечення прозорості податковго обліку з ПДВ   
    -428- Шаманов В.В.
Абзац 8 пункту 201.10 статті 201 виключити.
 
Відхилено призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету. Встановлена норма спрямована на забезпечення прозорості податковго обліку з ПДВ   
    -429- Васадзе Т.Ш.
Абзац восьмий пункту 201.10 виключити.
 
Відхилено призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.   
    -430- Мартиненко М.В.
Абзац 8 пункту 201.10 Статті 201 вилучити.
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету. Встановлена норма спрямована на забезпечення прозорості податковго обліку з ПДВ   
514. Виявлення розбіжностей даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення органами державної податкової служби позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів (послуг).
 
-431- Журавко О.В.
Абзац дев’ятий пункту 201.10. статті 201 "Податкова накладна" (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.  Виявлення розбіжностей даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення органами державної податкової служби позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів (послуг).
 
    -432- Гуреєв В.М.
У статті 201.10 розділу абзац 9 виключити.
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.   
    -433- Королевська Н.Ю.
Абзац дев'ятий пункту 201.10 статті 201 виключити.
 
Відхилено . призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.   
    -434- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
Абзац 9 пункту 201.10 Статті 201 вилучити.
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.   
    -435- Шаманов В.В.
Абзац 9 пункту 201.10 статті 201 виключити.
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.   
    -436- Васадзе Т.Ш.
Абзац дев’ятий пункту 201.10 виключити.
 
Відхилено . Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.   
    -437- Мартиненко М.В.
Абзац 9 пункту 201.10 Статті 201 вилучити.
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.   
515. У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або у разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.
 
-438- Журавко О.В.
Абзац десятий пункту 201.10. статті 201 "Податкова накладна" (щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі) виключити.
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.  У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або у разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.
 
    -439- Гуреєв В.М.
У 10-му абзаці статті 201.10 розділу V ПК словосполучення "та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі" виключити.
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.   
516. Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.
 
-440- Королевська Н.Ю.
Абзац одинадцятий пункту 201.10 статті 201 виключити.
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань та, відповідно, до втрат бюджету.  Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.
 
517. 201.11. Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є:
 
   201.11. Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є:
 
518. а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;
 
   а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;
 
519. б) касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку).
 
-441- Бондаренко В.Д.
Підпункт б) пункту 201.11 статті 201 викласти у такі редакції:
"б) касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера, але без визначення податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку)."
 
Відхилено Призведе до ускладнення адміністрування.  б) касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку).
 
    -442- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Підпункт б) пункту 201.11. статті 201 - викласти у такій редакції:
"касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 500 гривень за день (без урахування податку"
 
Відхилено Призведе до мінімізації податкових зобов’язань   
    -443- Бондаренко В.Д.
Вилучити підпункт б) пункту 201.11 статті 201.
 
Відхилено Оскільки обмежується право платника по включенню до податкового кредиту операцій по готівкових розрахунках.   
520. У разі використання платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів розрахункових операцій касовий чек повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку, та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми.
 
   У разі використання платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів розрахункових операцій касовий чек повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку, та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми.
 
521. Порядок обчислення та накопичення електронними контрольно-касовими апаратами сум податку встановлює Кабінет Міністрів України.
 
   Порядок обчислення та накопичення електронними контрольно-касовими апаратами сум податку встановлює Кабінет Міністрів України.
 
522. 201.12. У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.
 
-444- Кінах А.К.
Пункт 201.12 статті 201 викласти в наступній редакції:
201.12. У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку, в тому числі шляхом погашення податкового векселя.
Для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається податкова накладна, податкові зобов’язання за якою включені до податкової декларації попереднього періоду.
 
Відхилено Проектом Податкового кодексу не передбачено вексельної форми розрахунків.  201.12. У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.
 
523. Для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається податкова накладна, податкові зобов’язання за якою включені до податкової декларації попереднього періоду.
 
   Для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається податкова накладна, податкові зобов’язання за якою включені до податкової декларації попереднього періоду.
 
524. 201.13. Для фізичних осіб, не зареєстрованих як суб’єкти господарювання, що ввозять товари (предмети) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню згідно із законодавством, оформлення митної декларації прирівнюється до подання податкової накладної.
 
   201.13. Для фізичних осіб, не зареєстрованих як суб’єкти господарювання, що ввозять товари (предмети) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню згідно із законодавством, оформлення митної декларації прирівнюється до подання податкової накладної.
 
525. 201.14. Платники податку зобов’язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають обкладенню податком, а також які не є об’єктами оподаткування та звільнені від оподаткування згідно з цим розділом.
 
   201.14. Платники податку зобов’язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають обкладенню податком, а також які не є об’єктами оподаткування та звільнені від оподаткування згідно з цим розділом.
 
526. 201.15. Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма і порядок заповнення яких встановлюються Кабінетом Міністрів України. Платник податку веде реєстри отриманих та виданих податкових накладних в електронному вигляді, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку - продавця, який видав податкову накладну такому платнику податку. Форма і порядок заповнення реєстрів отриманих та виданих податкових накладних встановлюються відповідно до вимог розділу ІІ цього Кодексу.
 
-445- Горіна І.А.
Абзац перший пункту 201.15 статті 201 викласти в такій редакції:
"201.15. Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу".
 
Враховано частково   201.15. Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. Платник податку веде реєстри отриманих та виданих податкових накладних в електронному вигляді, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку - продавця, який видав податкову накладну такому платнику податку. Форма і порядок заповнення реєстрів отриманих та виданих податкових накладних встановлюються відповідно до вимог розділу ІІ цього Кодексу.
 
    -446- Журавко О.В.
Пункт 201.15 статті 201 "Податкова накладна" (щодо поданням разом з податковою звітністю копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних) виключити.
 
Відхилено Призведе до ухилення від оподаткування.   
527. Разом з поданням податкової звітності за відповідний звітний період платник податку подає органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.
 
-447- Хомутиннік В.Ю.
Абзац 2 пункту 201.15 викласти у наступній редакції:
"Платники податку щомісяця у терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких цим розділом встановлено звітний податковий період квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді"
 
Враховано   Платники податку щомісяця у терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких цим розділом встановлено звітний податковий період квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді
 
528. Орган державної податкової служби розробляє та розміщує на своєму офіційному веб-сайті програму ведення обліку записів у Реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді та забезпечує її безкоштовне розповсюдження (включаючи необхідні зміни та доповнення) шляхом надання доступу до копіювання такої програми як через Інтернет, так і шляхом запису на магнітні носії інформації платника за його запитом.
 
   Орган державної податкової служби розробляє та розміщує на своєму офіційному веб-сайті програму ведення обліку записів у Реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді та забезпечує її безкоштовне розповсюдження (включаючи необхідні зміни та доповнення) шляхом надання доступу до копіювання такої програми як через Інтернет, так і шляхом запису на магнітні носії інформації платника за його запитом.
 
529. Стаття 202. Звітні (податкові) періоди
 
   Стаття 202. Звітні (податкові) періоди
 
530. 202.1. Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць з урахуванням таких особливостей:
 
-448- Хомутиннік В.Ю.
Абзац 1 пункту 202.1 викласти у наступній редакції:
202.1. Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал, з урахуванням таких особливостей:
 
Враховано   202.1. Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал, з урахуванням таких особливостей:
 
531. а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;
 
   а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;
 
532. б) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим періодом) є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.
 
-449- Хомутиннік В.Ю.
&&
Після пункту 202.1 доповнити новим пунктом 202.2 такого змісту:
"202.2. Платники податку, які відповідно до літери б) пункту 154.6 статті 154 Розділу ІІІ цього Кодексу мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, на період з 1 січня 2011 року до 1 січня 2016 року можуть вибрати квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається податковому органу разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року.
У разі якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду платник податку втрачає право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток, передбачений літерою б) пункту 154.6 статті 154 розділу ІІІ цього Кодексу, такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період починаючи з місяця, на який припадає таке перевищення, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця.";
 
Враховано   б) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим періодом) є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.
202.2. Платники податку, які відповідно до літери б) пункту 154.6 статті 154 Розділу ІІІ цього Кодексу мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, на період з 1 січня 2011 року до 1 січня 2016 року можуть вибрати квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається податковому органу разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року.
У разі якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду платник податку втрачає право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток, передбачений літерою б) пункту 154.6 статті 154 розділу ІІІ цього Кодексу, такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період починаючи з місяця, на який припадає таке перевищення, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця
 
533. Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом
 
   Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом
 
534. 203.1. Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
 
-450- Бондаренко В.Д.
Пункт 203.1 виключити
 
Відхилено Призведе до ускладнення адміністрування.  203.1. Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
 
535. 203.2. Платник податку зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.
 
   203.2. Платник податку зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.
 
536. Стаття 204. Порядок оподаткування ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником та вивезення виробленої з неї готової продукції
 
   Стаття 204. Порядок оподаткування ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником та вивезення виробленої з неї готової продукції
 
537. 204.1. При ввезенні давальницької сировини на митну територію України іноземним замовником відповідно до митного режиму переробки на митній території України повне умовне звільнення від оподаткування застосовується у разі надання на суму податкового зобов’язання простого авальованого векселя органу державної податкової служби з відстроченням платежу на строк переробки давальницької сировини, що не перевищує максимального строку, встановленого законодавством України, яке регулює проведення операцій з давальницькою сировиною.
 
-451- Гуреєв В.М.
У п.204.1. ст. 204 розділу V ПК після слів "простого" виключити слово "авальованого".
п.204.1. ст. 204 "При ввезенні давальницької сировини на митну територію України іноземним замовником відповідно до митного режиму переробки на митній території України повне умовне звільнення від оподаткування застосовується у разі надання на суму податкового зобов’язання простого векселя органу державної податкової служби з відстроченням платежу на строк переробки давальницької сировини, що не перевищує максимального строку, встановленого законодавством України, яке регулює проведення операцій з давальницькою сировиною".
 
Відхилено Не відповідає вимогам Закону України "Про операції з давальницької сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" яким передбачаеться, що сплата ПДВ при ввезенні давальницької сировини іноземним замовником провадиться українським виконавцем шляхом видачі простого авальованого векселя.  204.1. При ввезенні давальницької сировини на митну територію України іноземним замовником відповідно до митного режиму переробки на митній території України повне умовне звільнення від оподаткування застосовується у разі надання на суму податкового зобов’язання простого авальованого векселя органу державної податкової служби з відстроченням платежу на строк переробки давальницької сировини, що не перевищує максимального строку, встановленого законодавством України, яке регулює проведення операцій з давальницькою сировиною.
 
    -452- Майборода С.Ф.
В першому абзаці пункту 204.1 слово "авальованого" вилучити.
 
Відхилено Не відповідає вимогам Закону України "Про операції з давальницької сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" яким передбачаеться, що сплата ПДВ при ввезенні давальницької сировини іноземним замовником провадиться українським виконавцем шляхом видачі простого авальованого векселя.   
    -453- Святаш Д.В.
Абзац перший пункту 204.1 викласти в наступній редакції:
При ввезенні давальницької сировини на митну територію України іноземним замовником відповідно до митного режиму переробки на митній території України повне умовне звільнення від оподаткування застосовується у разі надання на суму податкового зобов’язання простого векселя органу державної податкової служби з відстроченням платежу на строк переробки давальницької сировини, що не перевищує максимального строку, встановленого законодавством України, яке регулює проведення операцій з давальницькою сировиною.
 
Відхилено Не відповідає вимогам Закону України "Про операції з давальницької сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" яким передбачається, що сплата ПДВ при ввезенні давальницької сировини іноземним замовником провадиться українським виконавцем шляхом видачі простого авальованого векселя.   
538. Порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) авальованих векселів визначається відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".
 
-454- Майборода С.Ф.
В другому абзаці пункту 204.1 слово "авальованих" вилучити.
 
Відхилено Не відповідає вимогам Закону України "Про операції з давальницької сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" яким передбачаеться, що сплата ПДВ при ввезенні давальницької сировини іноземним замовником провадиться українським виконавцем шляхом видачі простого авальованого векселя.  Порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) авальованих векселів визначається відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".
204.2. При вивезенні з митної території України готової продукції, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником на митну територію України з урахуванням вимог Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", податок на додану вартість не справляється.
 
    -455- Святаш Д.В.
Абзац другий пункту 204.1 викласти в наступній редакції:
Порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселів визначається відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".
 
Відхилено Не відповідає вимогам Закону України "Про операції з давальницької сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" яким передбачаеться, що сплата ПДВ при ввезенні давальницької сировини іноземним замовником провадиться українським виконавцем шляхом видачі простого авальованого векселя.   
    -456- Хомутиннік В.Ю.
&&
Статтю 204 доповнити пунктом наступного змісту
204.2. При вивезенні з митної території України готової продукції, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником на митну територію України з урахуванням вимог Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", податок на додану вартість не справляється.
 
Враховано    
    -457- Клюєв С.П.
&&
Пункт 204.1 статі 204 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Готова продукція, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником на митну територію України з урахуванням вимог зазначеного Закону, і вивозиться з митної території України, податок не справляється."
 
Враховано по суті   
539. Стаття 205. Порядок оподаткування вивезення з митної території України давальницької сировини українського замовника та ввезення виготовленої з неї готової продукції
 
   Стаття 205. Порядок оподаткування вивезення з митної території України давальницької сировини українського замовника та ввезення виготовленої з неї готової продукції
 
540. 205.1. Давальницька сировина, що вивозиться з митної території України українським замовником, за умови дотримання всіх вимог митного режиму переробки за межами митної території України податком не обкладається.
 
   205.1. Давальницька сировина, що вивозиться з митної території України українським замовником, за умови дотримання всіх вимог митного режиму переробки за межами митної території України податком не обкладається.
 
541. 205.2. Готова продукція, вироблена з давальницької сировини українського замовника, яка ввозиться на митну територію України, обкладається податком у порядку, встановленому для операцій з ввезення товарів на митну територію України.
 
   205.2. Готова продукція, вироблена з давальницької сировини українського замовника, яка ввозиться на митну територію України, обкладається податком у порядку, встановленому для операцій з ввезення товарів на митну територію України.
 
542. 205.3. У разі повернення в Україну валютної виручки від постачання готової продукції за межами митної території України податок, сплачений за поставлені послуги, придбані матеріали, паливо, нематеріальні активи, відшкодовується українському замовнику в порядку, встановленому для експортних операцій.
 
   205.3. У разі повернення в Україну валютної виручки від постачання готової продукції за межами митної території України податок, сплачений за поставлені послуги, придбані матеріали, паливо, нематеріальні активи, відшкодовується українському замовнику в порядку, встановленому для експортних операцій.
 
543. Стаття 206. Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України
 
   Стаття 206. Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України
 
544. 206.1. При ввезенні товарів на митну територію України суми податку, нараховані митним органом, підлягають зарахуванню платниками податку до або на день подання митної декларації, безпосередньо на рахунки державного бюджету (державного казначейства) за винятком операцій, за якими надається звільнення (умовне звільнення) від оподаткування або платник надає податковий вексель.
 
-458- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 206.1 викласти у наступній редакції:
206.1. При ввезенні товарів на митну територію України суми податку, нараховані митним органом, підлягають сплаті до державного бюджету платниками податку до/ або на день подання митної декларації, безпосередньо на єдиний казначейський рахунок за винятком операцій, за якими надається звільнення (умовне звільнення) від оподаткування.
 
Враховано   206.1. При ввезенні товарів на митну територію України суми податку, нараховані митним органом, підлягають сплаті до державного бюджету платниками податку до/ або на день подання митної декларації, безпосередньо на єдиний казначейський рахунок за винятком операцій, за якими надається звільнення (умовне звільнення) від оподаткування.
 
    -459- Шпак В.Ф.
У пункті 206.1 статті 206 після слів "або платник надає податковий вексель" доповнити словами "або строк сплати податку змінений за правилами, встановленими цим Кодексом"
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ Враховано у редакції Н.д.Хомутинніка В.Ю.   
    -460- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
У пункті 206.1 статті 206 слово "зарахуванню" замінити словами "сплаті до державного бюджету", а слова "безпосередньо на рахунки державного бюджету (державного казначейства)" виключити.
 
Враховано по суті   
545. 206.2. У разі ввезення товарів на митну територію України залежно від митного режиму, у який розміщуються ці товари, оподаткування здійснюється у такому порядку:
 
   206.2. У разі ввезення товарів на митну територію України залежно від митного режиму, у який розміщуються ці товари, оподаткування здійснюється у такому порядку:
 
546. 206.2.1. у митних режимах імпорту та реімпорту податок сплачується у повному обсязі (крім товарів, що звільняються від оподаткування при ввезенні на митну територію України відповідно до статті197 цього розділу);
 
   206.2.1. у митних режимах імпорту та реімпорту податок сплачується у повному обсязі (крім товарів, що звільняються від оподаткування при ввезенні на митну територію України відповідно до статті197 цього розділу);
 
547. 206.2.2. у митних режимах транзиту та відмови на користь держави податок не сплачується;
 
   206.2.2. у митних режимах транзиту та відмови на користь держави податок не сплачується;
 
548. 206.2.3. у митних режимах митного складу, знищення або руйнування, магазину безмитної торгівлі застосовується повне умовне звільнення від оподаткування;
 
-461- Терьохін С.А.
Підпункт 206.2.3 пункту 206.2 викласти в такій редакції:
"у митних режимах митного складу, знищення або зруйнування, магазину безмитної торгівлі, переміщення між магазинами безмитної торгівлі та/або митними складами, застосовується повне або умовне звільнення від оподаткування"
 
Відхилено Ускладнює адміністрування ПДВ та як результат призведе до мінімізації податкових зобов’язань з ПДВ  206.2.3. у митних режимах митного складу, знищення або руйнування, магазину безмитної торгівлі застосовується повне умовне звільнення від оподаткування;
 
549. 206.2.4. у митних режимах тимчасового ввезення (вивезення) застосовується умовне звільнення від оподаткування, а саме:
 
   206.2.4. у митних режимах тимчасового ввезення (вивезення) застосовується умовне звільнення від оподаткування, а саме:
 
550. а) повне умовне звільнення застосовується при:
 
   а) повне умовне звільнення застосовується при:
 
551. тимчасовому ввезенні на митну територію України та подальшому вивезенні товарів відповідно до Митного кодексу України та Додатків В.1 - В.9, С, D до Конвенції про тимчасове ввезення;
 
   тимчасовому ввезенні на митну територію України та подальшому вивезенні товарів відповідно до Митного кодексу України та Додатків В.1 - В.9, С, D до Конвенції про тимчасове ввезення;
 
552. тимчасовому ввезенні на митну територію України та подальшому вивезенні повітряних суден, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу;
 
-462- Богуслаєв В.О.
У пункті 206.2.4, абз. З, підпункту а), після слів: ".....за договорами оперативного лізингу," доповнити словами: "за винятком літаків масою порожнього обладнаного апарата понад 10000 кг, але не більше 30000 кг та пасажиромісткістю від 50 до 100 місць"
 
Відхилено Суперечить Конвенції про тимчасове ввезення. Разом з тим, для захисту національного виробника необхідне економічне обґрунтування щодо запровадження зазначеного обмеження до літаків відповідної маси та пасажиромісткості.  тимчасовому ввезенні на митну територію України та подальшому вивезенні повітряних суден, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу;
 
553. тимчасовому вивезенні товарів з митної території України та їх подальшому ввезенні до закінчення строку тимчасового вивезення;
 
   тимчасовому вивезенні товарів з митної території України та їх подальшому ввезенні до закінчення строку тимчасового вивезення;
 
554. б) часткове умовне звільнення застосовується у разі тимчасового ввезення товарів, визначених згідно із статтею 4 додатка Е до Конвенції про тимчасове ввезення (крім підакцизних та визначених підпунктом "а" цього підпункту), на митну територію України з метою виробництва чи виконання робіт.
 
-463- Клюєв С.П.
Підпункт б) підпункту 206.2.4 пункту 206.2 викласти в наступній редакції:
"б) часткове умовне звільнення застосовується у разі тимчасового ввезення товарів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог статті 4 додатка Е до Конвенції про тимчасове ввезення (крім підакцизних та визначених підпунктом "а" цього підпункту), на митну територію України з метою виробництва чи виконання робіт";
 
Враховано   б) часткове умовне звільнення застосовується у разі тимчасового ввезення товарів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог статті 4 додатка Е до Конвенції про тимчасове ввезення (крім підакцизних та визначених підпунктом "а" цього підпункту), на митну територію України з метою виробництва чи виконання робіт.
 
    -464- Святаш Д.В.
Підпункт б) підпункту 206.2.4 пункту 206.2 викласти в наступній редакції
"б) часткове умовне звільнення застосовується у разі тимчасового ввезення товарів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог статті 4 додатка Е до Конвенції про тимчасове ввезення (крім підакцизних та визначених підпунктом "а" цього підпункту), на митну територію України з метою виробництва чи виконання робіт";
 
Враховано    
555. За кожний повний або неповний місяць заявленого строку перебування зазначених товарів на митній території України сплачується 3 відсотки суми податку, який підлягав би сплаті у разі випуску товарів у вільний обіг відповідно до митного режиму імпорту. Сплачені суми податку включаються до складу сум податку, що відносяться до податкового кредиту періоду, в якому було сплачено податок.
 
   За кожний повний або неповний місяць заявленого строку перебування зазначених товарів на митній території України сплачується 3 відсотки суми податку, який підлягав би сплаті у разі випуску товарів у вільний обіг відповідно до митного режиму імпорту. Сплачені суми податку включаються до складу сум податку, що відносяться до податкового кредиту періоду, в якому було сплачено податок.
 
556. У такому ж порядку сплачується податок у разі продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів відповідно до Митного кодексу України.
 
   У такому ж порядку сплачується податок у разі продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів відповідно до Митного кодексу України.
 
557. Без сплати податку здійснюється продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів після закінчення трирічного періоду їх перебування на митній території України та сплати податку в попередні періоди такого перебування.
 
-465- Майборода С.Ф.
&&
Підпункт б) пункту 206.2.4 статті 206 доповнити абзацом п’ятим наступного змісту:
"Податок не сплачується стосовно тимчасово ввезених (вивезених) товарів, перелічених у абзацах 9 та 10 статті 206 Митного кодексу України"
Абзаци п’ятий-сьомий вважати відповідно шостим-восьмим.
 
Відхилено Норма має чітку галузеву спрямованість, що спотворює конкуренцію. Крім того, перелік товарів, до яких застосовується повне умовне звільнення визначено підпунктом а) пункту 206.2.4 статті 206  Без сплати податку здійснюється продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів після закінчення трирічного періоду їх перебування на митній території України та сплати податку в попередні періоди такого перебування.
 
558. Загальна сума податку, яка підлягає сплаті в разі часткового звільнення від оподаткування товарів, не повинна перевищувати суми, яка підлягала б сплаті, якби товари було випущено у вільний обіг у митному режимі імпорту станом на дату, коли на них було поширено дію режиму тимчасового ввезення.
 
   Загальна сума податку, яка підлягає сплаті в разі часткового звільнення від оподаткування товарів, не повинна перевищувати суми, яка підлягала б сплаті, якби товари було випущено у вільний обіг у митному режимі імпорту станом на дату, коли на них було поширено дію режиму тимчасового ввезення.
 
559. Сума податку, сплачена на підставі часткового звільнення від оподаткування товарів, які тимчасово ввозилися на митну територію України для використання з метою виробництва чи виконання робіт, у разі розміщення цих товарів в інші митні режими поверненню не підлягає.
 
   Сума податку, сплачена на підставі часткового звільнення від оподаткування товарів, які тимчасово ввозилися на митну територію України для використання з метою виробництва чи виконання робіт, у разі розміщення цих товарів в інші митні режими поверненню не підлягає.
 
560. У разі припинення дії режиму тимчасового ввезення з частковим звільненням від оподаткування товарів та випуску їх у вільний обіг або передачі ввезених за цим режимом товарів у користування іншій особі податок сплачується в обсязі, передбаченому законодавством для ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, за відрахуванням суми вже сплаченого на підставі часткового звільнення від оподаткування товарів податку. При цьому за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті, коли б стосовно таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу ІІ цього Кодексу;
 
   У разі припинення дії режиму тимчасового ввезення з частковим звільненням від оподаткування товарів та випуску їх у вільний обіг або передачі ввезених за цим режимом товарів у користування іншій особі податок сплачується в обсязі, передбаченому законодавством для ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, за відрахуванням суми вже сплаченого на підставі часткового звільнення від оподаткування товарів податку. При цьому за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті, коли б стосовно таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу ІІ цього Кодексу;
 
561. 206.2.5. у разі розміщення товарів у митному режимі переробки на митній території України, податок не підлягає сплаті.
 
   206.2.5. у разі розміщення товарів у митному режимі переробки на митній території України, податок не підлягає сплаті.
 
562. При цьому повне умовне звільнення надається за умови надання на суму податкового зобов’язання простого векселя та за умови вивезення продуктів переробки з митної території України у визначений строк.
 
   При цьому повне умовне звільнення надається за умови надання на суму податкового зобов’язання простого векселя та за умови вивезення продуктів переробки з митної території України у визначений строк.
 
563. У разі коли платник податку не подає простий вексель, податкове зобов’язання сплачується на загальних підставах.
 
   У разі коли платник податку не подає простий вексель, податкове зобов’язання сплачується на загальних підставах.
 
564. Випуск, обіг та погашення простих векселів здійснюються у порядку, визначеному законодавством, яке регулює здійснення операцій з давальницькою сировиною.
 
   Випуск, обіг та погашення простих векселів здійснюються у порядку, визначеному законодавством, яке регулює здійснення операцій з давальницькою сировиною.
 
565. 206.2.6. під час ввезення на митну територію України продуктів переробки товарів, що вивозилися у митному режимі переробки за межами митної території України, податок сплачується у порядку, встановленому для митного режиму імпорту, за винятком операцій з ввезення в Україну продуктів переробки товарів, що вивозились за її межі з метою ремонту в митному режимі переробки за межами митної території України, які не підлягають оподаткуванню.
 
-466- Васадзе Т.Ш.
&&
Пункт 206.2 статті 206 доповнити новим підпунктом 206.2.7 такого змісту:
"206.2.7. під час ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту підприємствами, які мають у складі своїх активів невідшкодований податок на додану вартість, такі підприємства мають право подати органу митного контролю вексель зі строком погашення на 180 календарний день на суму податку, що підлягає сплаті, але не більше, ніж сума невідшкодованого податку на додану вартість."
 
Відхилено Проектом Податкового кодексу не передбачено вексельної форми розрахукнів.  206.2.6. під час ввезення на митну територію України продуктів переробки товарів, що вивозилися у митному режимі переробки за межами митної території України, податок сплачується у порядку, встановленому для митного режиму імпорту, за винятком операцій з ввезення в Україну продуктів переробки товарів, що вивозились за її межі з метою ремонту в митному режимі переробки за межами митної території України, які не підлягають оподаткуванню.
 
566. 206.3. У разі порушення умов митних режимів, під час розміщення в які надано повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов’язана сплатити суму податкового зобов’язання, на яку було надане умовне звільнення. При цьому з дня надання умовного звільнення від оподаткування на суму податкового зобов’язання нараховується пеня відповідно до розділу ІІ цього Кодексу.
 
   206.3. У разі порушення умов митних режимів, під час розміщення в які надано повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов’язана сплатити суму податкового зобов’язання, на яку було надане умовне звільнення. При цьому з дня надання умовного звільнення від оподаткування на суму податкового зобов’язання нараховується пеня відповідно до розділу ІІ цього Кодексу.
 
567. 206.4. У разі ввезення на митну територію України фізичними особами особистих речей, товарів та транспортних засобів порядок стягнення податку, що підлягає сплаті у разі переміщення товарів через митний кордон України, а також умови, на яких товари підлягають звільненню від оподаткування, визначаються митним законодавством.
 
-467- Святаш Д.В.
У пункті 206.4 слово "умови" замінити словами "інші умови, не передбачені цим Кодексом".
пункт 206.4 "У разі ввезення на митну територію України фізичними особами особистих речей, товарів та транспортних засобів порядок стягнення податку, що підлягає сплаті у разі переміщення товарів через митний кордон України, а також інші умови, не передбачені цим Кодексом, на яких товари підлягають звільненню від оподаткування, визначаються митним законодавством.
 
Враховано   206.4. У разі ввезення на митну територію України фізичними особами особистих речей, товарів та транспортних засобів порядок стягнення податку, що підлягає сплаті у разі переміщення товарів через митний кордон України, а також інші умови, не передбачені цим Кодексом, на яких товари підлягають звільненню від оподаткування, визначаються митним законодавством.
 
    -468- Клюєв С.П.
У пункті 206.4 слово "умови" замінити словами "інші умови, не передбачені цим Кодексом,".
 
Враховано .   
568. 206.5. У разі подальшого вивезення товарів з магазинів безмитної торгівлі за межі митної території України податок не справляється (у тому числі за нульовою ставкою).
 
   206.5. У разі подальшого вивезення товарів з магазинів безмитної торгівлі за межі митної території України податок не справляється (у тому числі за нульовою ставкою).
 
569. Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі без нарахування податку може здійснюватися виключно фізичним особам, які виїжджають за межі митної території України та юридичним особам, які обслуговують пасажирів міжнародних рейсів після проходження ними паспортного та митного контролю.
 
-469- Терьохін С.А.
Абзац другий пункту 206.5 виключити.
У зв’язку з цим абзац третій уважати другим.
 
Відхилено Призведе до ускладнення адміністрування.  Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі без нарахування податку може здійснюватися виключно фізичним особам, які виїжджають за межі митної території України та юридичним особам, які обслуговують пасажирів міжнародних рейсів після проходження ними паспортного та митного контролю.
 
    -470- Терьохін С.А.
&&
Доповнити абзац другий пункту 206.5 новим абзацом такого змісту:
"Повернення товарів, раніше отриманих з митної території України такому постачальнику з будь-яких причин, не є імпортом та не оподатковується у порядку, передбаченому для операцій з ввезення товарів на митну територію України"
 
Відхилено Призведе до ускладнення адміністрування та втратам бюджету.   
570. У разі вивезення з магазинів безмитної торгівлі або митних ліцензійних складів товарів, що перебувають у митних режимах магазину безмитної торгівлі або митного складу, для вільного обігу на митній території України (крім переміщення до інших магазинів безмитної торгівлі або митних складів), оподаткування здійснюється у порядку, передбаченому для операцій з ввезення товарів на митну територію України.
 
   У разі вивезення з магазинів безмитної торгівлі або митних ліцензійних складів товарів, що перебувають у митних режимах магазину безмитної торгівлі або митного складу, для вільного обігу на митній території України (крім переміщення до інших магазинів безмитної торгівлі або митних складів), оподаткування здійснюється у порядку, передбаченому для операцій з ввезення товарів на митну територію України.
 
571. У разі виявлення митним органом нестачі товарів у магазині безмитної торгівлі або на митному ліцензійному складі, нараховується податок згідно з пунктом 190.1 статті190 цього розділу. Відповідальність за перерахування податку до бюджету несе власник магазину безмитної торгівлі або власник митного ліцензійного складу.
 
   У разі виявлення митним органом нестачі товарів у магазині безмитної торгівлі або на митному ліцензійному складі, нараховується податок згідно з пунктом 190.1 статті 190 цього розділу. Відповідальність за перерахування податку до бюджету несе власник магазину безмитної торгівлі або власник митного ліцензійного складу.
 
572. 206.6. У разі надання фінансових гарантій, встановлених митним законодавством при переміщенні товарів через митний кордон України, податок обчислюється відповідно до законодавства і за офіційним курсом національної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день оформлення таких гарантій, як при випуску товарів для вільного обігу у митному режимі імпорту.
 
-471- Гуреєв В.М.
&&
Доповнити ст. 206 пунктом 206.7. розділу V ПК наступного змісту:
"Платники податку при ввезенні на митну територію України сировини та матеріалів для виробництва можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю простий вексель на суму податкового зобов’язання (далі - податковий вексель), один примірник якого залишається в органі митного контролю, другий надсилається органом митного контролю на адресу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, а третій надається платнику податку.
Сума, зазначена у податковому векселі, включається до суми податкових зобов’язань платника податку у податковому періоді, на який припадає тридцятий календарний день з дня надання такого векселя органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним, а сума податку, визначеного у векселі, окремо від бюджету не сплачується та враховується в розрахунках податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, в якому вексель погашено. Кабінет Міністрів України має право визначити більш довгі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності, які мають сезонний характер або здійснюються з використанням довгострокових договорів.
У наступному звітному (податковому) періоді сума, що була зазначена в податковому векселі, включається до складу податкового кредиту платника податку.
Платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку суми експортного відшкодування відповідно до пункту 8.7. статті 8 цього Закону, при цьому зазначена сума коштів включається до складу податкового кредиту платника у тому податковому періоді, у якому відбулося таке погашення, та не включається до складу його податкових зобов’язань."
 
Відхилено Проектом Податкового кодексу не передбачено вексельної форми розрахунків.  206.6. У разі надання фінансових гарантій, встановлених митним законодавством при переміщенні товарів через митний кордон України, податок обчислюється відповідно до законодавства і за офіційним курсом національної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день оформлення таких гарантій, як при випуску товарів для вільного обігу у митному режимі імпорту.
 
    -472- Шпак В.Ф.
&&
Доповнити статтю 206 пунктом 206.7 такого змісту:
"206.7. Ввезення товарів на митну територію України платниками податку - відповідальними виконавцями інвестиційних проектів, пов’язаних з впровадженням ресурсозберігаючих технологій та закупівлею технічних засобів здійснюється без сплати податку.
Умови, на яких товари підлягають звільненню від оподаткування, визначаються Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено Оскільки існує норма 197.15.1, що звільняє ввезення енергозберігаючого обладнання і матеріалів та інших.   
573. Стаття 207. Порядок оподаткування туристичних послуг
 
-473- Костенко П.І.
Лук'янова К.Є.
Волков О.А.
Суслов Є.І.
Тедеєв Е.С.
Найдьонов А.М.
Ст. 207 проекту викласти в наступній редакції:
"207.1. Базою оподаткування операцій з постачання туристичного продукту, туристичних послуг туристичним оператором з місцем їх безпосереднього надання на митній території України є сума винагороди такого туристичного оператора, а саме різниця між вартістю поставлених ним туристичного продукту, туристичних послуг та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту, туристичних послуг.
207.2. При поставці туристичним оператором туристичного продукту, туристичних послуг з місцем їх безпосереднього надання за межами митної території України базою оподаткування для такого туристичного оператора є винагорода, як різниця між вартістю поставлених ним туристичного продукту, туристичних послуг та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту, таких туристичних послуг.
207.3. Вартість витрат, понесених туроператором, визначається як сукупність витрат, понесених ним у зв'язку із замовленням фізичними або юридичними особами, що передбачені відповідними угодами, укладеними згідно з чинним законодавством.
207.4. Базою оподаткування для операцій, які здійснюються туристичними агентами, є комісійна винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором, іншими постачальниками послуг на користь такого туристичного агента, у тому числі за рахунок коштів, отриманих останнім від споживача туристичного продукту, туристичних послуг.
207.5. Поставка туристичного продукту, туристичних послуг з місцем їх надання як на митній території, так і за межами митної території України може здійснюватися виключно резидентом, який має відповідну ліцензію та відповідає вимогам, визначеним цим Кодексом.
207.6. Поставки туристичних послуг з розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, спортивних, оздоровчих, що здійснюються закладами розміщення (готелі та інші аналогічні заклади) з місцем їх надання на митній території України (за винятком випадків, що передбачені статтею 197 цього Кодексу) оподатковуються за ставкою 10 відсотків.
У разі поставки туристичним оператором, туристичним агентом зазначених туристичних послуг, а також їх комплексної поставки (туристичний продукт) на митній території України базою оподаткування для такого туристичного оператора, туристичного агента є винагорода визначена відповідно до пункту 207.1. статті 207 цього Кодексу.
Від’ємне значення суми, розрахованої згідно цього Кодексу погашається виключно шляхом зменшення суми податкових зобов’язань з цього податку наступних податкових періодів без обмеження строків давності. "
 
Відхилено По суті відповідає проекту Податкового кодексу України.  Стаття 207. Порядок оподаткування туристичних послуг
 
    -474- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Статтю 207 - викласти у такій редакції:
"Стаття 207. Порядок оподаткування туристичних послуг
207.1. Цією статтею встановлюються правила оподаткування туристичних послуг, що надаються особою, яка діє від свого власного імені, не є агентом іншої особи і використовує товари чи послуги інших осіб у процесі надання цих туристичних послуг.
207.2. Базою оподаткування у разі проведення операції з постачання туристичної послуги туристичним оператором або туристичним агентом є вартість такої послуги (без урахування податку), яка дорівнює сумі винагороди (маржі) такого туристичного оператора (агента), тобто різниці між загальною сумою, що сплачується їх покупцем (без урахування податку), та фактичними витратами туристичного оператора з проведення оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, вартість яких включається до вартості такої туристичної послуги, а для туристичних агентів - вартість туристичного ваучера (путівки), придбаного у туристичного оператора, крім туристичних агентів, які діють у цій операції як посередники.
207.3. Базою оподаткування у разі проведення операції з постачання на території України туристичним оператором (агентом) туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки), призначеної для її споживання (отримання) за межами території України, є вартість такої послуги (туристичного ваучера (путівки). Податкове зобов’язання платника податку, пов’язане з таким постачанням, виникає за результатами податкового періоду, в якому таке постачання відбувається, а право на збільшення сум податку, що відносяться до податкового кредиту, виникає за результатами податкового періоду, протягом якого такий платник податку надає грошову або іншу компенсацію продавцю зазначеної туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки).
207.4. Ставка податку, зазначена у підпункті "а" пункту 193.1. статті 193 цього розділу, нараховується на базу оподаткування, визначену згідно з пунктами 207.2 та 207.3. цієї статті.
207.5. У разі коли постачання туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки) здійснюється нерезидентом через резидентів, що не зареєстровані як платники податку, обов’язок із сплати податку покладається на осіб, що отримують такі послуги.
Сума податку, нарахованого (сплаченого) туристичним оператором (агентом) відповідно до цього пункту, не підлягає включенню до складу податкового кредиту та бюджетному відшкодуванню."
 
Відхилено По суті відповідає проекту Податкового кодексу України.   
574. 207.1. Цією статтею встановлюються правила оподаткування туристичних послуг, що надаються особою, яка діє від свого власного імені, не є агентом іншої особи і використовує товари чи послуги інших осіб у процесі надання цих туристичних послуг.
 
-475- Суслов Є.І.
До ст. 207
Ст. 207 проекту викласти в редакції:
"207.1. При поставці туристичним оператором туристичного продукту, туристичних послуг з місцем їх безпосереднього надання за межами митної території України базою оподаткування для такого туристичного оператора є винагорода, а саме різниця між вартістю поставлених ним туристичного продукту, туристичних послуг та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту, таких туристичних послуг.
207.2. Вартість витрат, понесених туроператором, визначається як сукупність витрат, понесених ним у зв'язку із замовленням фізичними або юридичними особами, що передбачені відповідними угодами, укладеними згідно з чинним законодавством.
207.3. Порядок оподаткування операцій з поставки туристичним оператором туристичного продукту, туристичних послуг з місцем їх надання на митній території України здійснюється на загальних підставах згідно з цим Законом.
207.4. Базою оподаткування для операцій, які здійснюються туристичними агентами, є комісійна винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором, іншими постачальниками послуг на користь такого туристичного агента, у тому числі за рахунок коштів, отриманих останнім від споживача туристичного продукту, туристичних послуг.
207.5. Поставка туристичного продукту, туристичних послуг з
місцем їх надання як на митній території, так і за межами митної
території України може здійснюватися виключно резидентом, який має
відповідну ліцензію та відповідає вимогам, визначеним
цим Кодексом.
207.6. Поставки туристичних послуг з розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, спортивних, оздоровчих, що здійснюються закладами розміщення (готелі та інші аналогічні заклади) з місцем їх надання на митній території України (за винятком випадків, що передбачені статтею 197 цього Кодексу) оподатковуються за ставкою 10 відсотків.
У разі поставки туроператором зазначених туристичних послуг, а також їх комплексної поставки (туристичний продукт) на митній території України базою оподаткування для такого туристичного оператора є винагорода визначена відповідно до пункту 207.1. статті 207 цього Кодексу.
Від’ємне значення суми, розрахованої згідно цього Кодексу погашається виключно шляхом зменшення суми податкових зобов’язань з цього податку наступних податкових періодів без обмеження строків давності.
 
Відхилено По суті відповідає нормам цієї статті проекту  207.1. Цією статтею встановлюються правила оподаткування туристичних послуг, що надаються особою, яка діє від свого власного імені, не є агентом іншої особи і використовує товари чи послуги інших осіб у процесі надання цих туристичних послуг.
 
575. 207.2. Туристична послуга - послуга з тимчасового розміщення туриста у готелі, мотелі, кемпінгу, інших місцях тимчасового проживання, а також послуги з харчування, транспортного, екскурсійно-інформаційного та іншого туристичного обслуговування, включаючи послуги із страхування життя або здоров’я такого туриста чи його цивільної відповідальності перед третіми особами, які включаються до вартості послуги з тимчасового розміщення туриста або вартості туристичного ваучера (путівки).
 
-476- Дейч Б.Д.
Пункт 207.2 статті 207 викласти у наступній редакції:
"- туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо);
- супутні туристичні послуги та товари - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам;
- характерні туристичні послуги та товари - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам;
 
Відхилено По суті відповідає проекту Податкового кодексу України.  207.2. Туристична послуга - послуга з тимчасового розміщення туриста у готелі, мотелі, кемпінгу, інших місцях тимчасового проживання, а також послуги з харчування, транспортного, екскурсійно-інформаційного та іншого туристичного обслуговування, включаючи послуги із страхування життя або здоров’я такого туриста чи його цивільної відповідальності перед третіми особами, які включаються до вартості послуги з тимчасового розміщення туриста або вартості туристичного ваучера (путівки).
 
576. Зазначений комплекс туристичних послуг з метою оподаткування розглядається як єдина туристична послуга.
 
   Зазначений комплекс туристичних послуг з метою оподаткування розглядається як єдина туристична послуга.
 
577. 207.3. Туристичний оператор - особа, що безпосередньо надає послугу з тимчасового розміщення туриста чи придбаває послуги інших платників податку, що включаються до складу туристичної послуги згідно з пунктом 207.2 цієї статті, з метою їх надання туристам як безпосередньо, так і через туристичного агента шляхом постачання туристичного ваучера (путівки).
 
-477- Шаманов В.В.
Пункт 207.3 статті 207 викласти у наступний редакції: "Туристичні оператори - особи виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;"
 
Відхилено По суті відповідає проекту Податкового кодексу України.  207.3. Туристичний оператор - особа, що безпосередньо надає послугу з тимчасового розміщення туриста чи придбаває послуги інших платників податку, що включаються до складу туристичної послуги згідно з пунктом 207.2 цієї статті, з метою їх надання туристам як безпосередньо, так і через туристичного агента шляхом постачання туристичного ваучера (путівки).
 
    -478- Дейч Б.Д.
Пункт 207.3 статті 207 викласти у наступній редакції:
"туристичні оператори (далі - туроператори) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;
 
Відхилено По суті відповідає проекту Податкового кодексу України.   
578. 207.4. Туристичний агент - особа, яка згідно з умовами цивільно-правового договору, укладеного з туристичним оператором, придбаває туристичний ваучер (путівку) або проводить посередницькі операції з його постачання від імені та/або за дорученням туристичного оператора туристам або іншим туристичним агентам.
 
-479- Шаманов В.В.
Пункт 207.4 статті 207 викласти у наступний редакції: " Туристичні агенти - особи які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність;"
 
Відхилено По суті відповідає проекту Податкового кодексу України.  207.4. Туристичний агент - особа, яка згідно з умовами цивільно-правового договору, укладеного з туристичним оператором, придбаває туристичний ваучер (путівку) або проводить посередницькі операції з його постачання від імені та/або за дорученням туристичного оператора туристам або іншим туристичним агентам.
 
    -480- Дейч Б.Д.
Пункт 207.4. статті 207 викласти у наступній редакції:
" - туристичні агенти (далі - турагенти) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність;
- інші суб'єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг;
- фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування тощо".
 
Відхилено По суті відповідає проекту Податкового кодексу України.   
579. 207.5. Базою оподаткування у разі проведення операції з постачання туристичної послуги туристичним оператором або туристичним агентом є вартість такої послуги (без урахування податку), яка дорівнює сумі винагороди (маржі) такого туристичного оператора (агента), тобто різниці між загальною сумою, що сплачується їх покупцем (без урахування податку), та фактичними витратами туристичного оператора з проведення оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, вартість яких включається до вартості такої туристичної послуги, а для туристичних агентів - вартість туристичного ваучера (путівки), придбаного у туристичного оператора, крім туристичних агентів, які діють у цій операції як посередники.
 
   207.5. Базою оподаткування у разі проведення операції з постачання туристичної послуги туристичним оператором або туристичним агентом є вартість такої послуги (без урахування податку), яка дорівнює сумі винагороди (маржі) такого туристичного оператора (агента), тобто різниці між загальною сумою, що сплачується їх покупцем (без урахування податку), та фактичними витратами туристичного оператора з проведення оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, вартість яких включається до вартості такої туристичної послуги, а для туристичних агентів - вартість туристичного ваучера (путівки), придбаного у туристичного оператора, крім туристичних агентів, які діють у цій операції як посередники.
 
580. 207.6. Базою оподаткування у разі проведення операції з постачання на території України туристичним оператором (агентом) туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки), призначеної для її споживання (отримання) за межами території України, є вартість такої послуги (туристичного ваучера (путівки). Податкове зобов’язання платника податку, пов’язане з таким постачанням, виникає за результатами податкового періоду, в якому таке постачання відбувається, а право на збільшення сум податку, що відносяться до податкового кредиту, виникає за результатами податкового періоду, протягом якого такий платник податку надає грошову або іншу компенсацію продавцю зазначеної туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки).
 
-481- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 207.6 викласти у наступній редакції:
207.6. Базою оподаткування у разі проведення операції з постачання на території України туристичним оператором (агентом) туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки), призначеної для її споживання (отримання) за межами території України, є винагорода, а саме різниця між вартістю поставлених ним послуг (туристичного ваучера (путівки) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором (агентом) внаслідок придбання (створення) таких туристичних послуг.
 
Враховано   207.6. Базою оподаткування у разі проведення операції з постачання на території України туристичним оператором (агентом) туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки), призначеної для її споживання (отримання) за межами території України, є винагорода, а саме різниця між вартістю поставлених ним послуг (туристичного ваучера (путівки) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором (агентом) внаслідок придбання (створення) таких туристичних послуг.
 
581. 207.7. Ставка податку, зазначена у підпункті "а" пункту 193.1 статті193 цього розділу, нараховується на базу оподаткування, визначену згідно з пунктами 207.5 та 207.6 цієї статті.
 
   207.7. Ставка податку, зазначена у підпункті "а" пункту 193.1 статті193 цього розділу, нараховується на базу оподаткування, визначену згідно з пунктами 207.5 та 207.6 цієї статті.
 
582. 207.8. У разі коли постачання туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки) здійснюється нерезидентом через резидентів, що не зареєстровані як платники податку, обов’язок із сплати податку покладається на осіб, що отримують такі послуги.
 
   207.8. У разі коли постачання туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки) здійснюється нерезидентом через резидентів, що не зареєстровані як платники податку, обов’язок із сплати податку покладається на осіб, що отримують такі послуги.
 
583. Сума податку, нарахованого (сплаченого) туристичним оператором (агентом) відповідно до цього пункту, не підлягає включенню до складу податкового кредиту та бюджетному відшкодуванню.
 
   Сума податку, нарахованого (сплаченого) туристичним оператором (агентом) відповідно до цього пункту, не підлягає включенню до складу податкового кредиту та бюджетному відшкодуванню.
 
584. Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України
 
   Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України
 
585. 208.1. Цією статтею встановлюються правила оподаткування у разі постачання особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платника податку, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, особі, яку зареєстровано як платника податку, чи будь-якій іншій юридичній особі-резиденту.
 
   208.1. Цією статтею встановлюються правила оподаткування у разі постачання особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платника податку, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, особі, яку зареєстровано як платника податку, чи будь-якій іншій юридичній особі-резиденту.
 
586. 208.2. Отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з пунктом 190.2 статті190 цього розділу.
 
   208.2. Отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з пунктом 190.2 статті190 цього розділу.
 
587. При цьому отримувач послуг - платник податку у порядку, визначеному статтею201 цього розділу складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку.
 
   При цьому отримувач послуг - платник податку у порядку, визначеному статтею201 цього розділу складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку.
 
588. Податкова накладна складається в одному примірнику і залишається у отримувача послуг - платника податку.
 
   Податкова накладна складається в одному примірнику і залишається у отримувача послуг - платника податку.
 
589. 208.3. Якщо отримувача послуг зареєстровано як платника податку, сума нарахованого податку включається до складу податкових зобов’язань декларації за відповідний звітний період.
 
   208.3. Якщо отримувача послуг зареєстровано як платника податку, сума нарахованого податку включається до складу податкових зобов’язань декларації за відповідний звітний період.
 
590. 208.4. Якщо отримувача послуг не зареєстровано як платника податку, то податкова накладна не виписується. Форма розрахунку податкових зобов’язань такого отримувача послуг у вигляді додатку до декларації з цього податку, узгоджується Кабінетом Міністрів України.
 
   208.4. Якщо отримувача послуг не зареєстровано як платника податку, то податкова накладна не виписується. Форма розрахунку податкових зобов’язань такого отримувача послуг у вигляді додатку до декларації з цього податку, узгоджується Кабінетом Міністрів України.
 
591. 208.5. Отримувач послуг прирівнюється до платника податку для цілей застосування правил цього розділу щодо сплати податку, стягнення податкового боргу та притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування.
 
   208.5. Отримувач послуг прирівнюється до платника податку для цілей застосування правил цього розділу щодо сплати податку, стягнення податкового боргу та притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування.
 
592. Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства
 
   Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства
 
593. 209.1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 цієї статті (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.
 
   209.1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 цієї статті (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.
 
594. 209.2. Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей.
 
   209.2. Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей.
 
595. Вказані суми податку на додану вартість акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
   Вказані суми податку на додану вартість акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
596. 209.3. Якщо сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) сільськогосподарським підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, то різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню.
 
-482- Шаманов В.В.
&&
Пункт 209.3 статті 209 доповнити наступним абзацом: "У разі продажу товарів або основних фондів, які раніше придбавалися (споруджувалися) як виробничі фактори, податковий кредит, нарахований за нормами цієї статті, коригується на суму ПДВ, обчислену виходячи з балансової (залишкової) вартості таких товарів (основних фондів). Скоригована сума податку відноситься до складу податкового кредиту, який нараховується при проведенні розрахунків з бюджетом. Це правило застосовується при продажу товарів (основних фондів) по яких відображався податковий кредит."
 
Відхилено Врахування зазначеної норми було б можливим, якщо при продажу таких основних фондів, податкові зобов’язання були віднесені до декларації при проведенні розрахунків з бюджетом, з одночасним коригуванням податкового кредиту в розмірі неамортизованої частини.  209.3. Якщо сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) сільськогосподарським підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, то різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню.
 
597. 209.4. При вивезенні сільськогосподарських товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту сільськогосподарське підприємство - виробник таких товарів/послуг має право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється в загальному порядку.
 
   209.4. При вивезенні сільськогосподарських товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту сільськогосподарське підприємство - виробник таких товарів/послуг має право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється в загальному порядку.
 
598. 209.5. Платник податку, який придбаває сільськогосподарські товари/послуги у сільськогосподарського підприємства, який обрав спеціальний режим оподаткування, має право збільшити податковий кредит на суму сплаченого (нарахованого) податку у загальному порядку.
 
   209.5. Платник податку, який придбаває сільськогосподарські товари/послуги у сільськогосподарського підприємства, який обрав спеціальний режим оподаткування, має право збільшити податковий кредит на суму сплаченого (нарахованого) податку у загальному порядку.
 
599. 209.6. Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно.
 
   209.6. Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно.
 
600. Ця норма діє з урахуванням того, що:
 
   Ця норма діє з урахуванням того, що:
 
601. а) для новоутвореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менше ніж дванадцять календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів/послуг розраховується за наслідками кожного окремого звітного податкового періоду;
 
   а) для новоутвореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менше ніж дванадцять календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів/послуг розраховується за наслідками кожного окремого звітного податкового періоду;
 
602. б) з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з постачання капітальних активів, що перебували у складі його основних фондів не менше ніж дванадцять послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності.
 
   б) з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з постачання капітальних активів, що перебували у складі його основних фондів не менше ніж дванадцять послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності.
 
603. 209.7. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.
 
-483- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 209.7 викласти у наступній редакції:
209.7. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24, 4301 УКТ ЗЕД, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.
 
Враховано 4101 УКТ ЗЕД (шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені), 4102 УКТ ЗЕД (необроблені шкури овець або шкурки ягнят свіжі або солоні, сушені), 4103 УКТ ЗЕД (інші необроблені шкури свіжі або солоні, сушені), 4301 УКТ ЗЕД (сировина хутрова).  209.7. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24, 4101, 4102, 4103, 4301 УКТ ЗЕД, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.
 
    -484- Терещук С.М.
Перестенко М.В.
Сідельник І.І.
Борт В.П.
Пункт 209.7 викласти у наступній редакції:
209.7 Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), а також продукти обробки (переробки) таких товарів які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.
 
Враховано по суті   
    -485- Стоян О.М.
Підпункт 209.7 статті 209 після слів "зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД" доповнити "4301, 4302, 4303".
 
Відхилено Розширення переліку операцій на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, що не передбачає сплати податку до бюджету. Включення до переліку сільськогосподарських товарів з метою застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ хутрових шкурок дублених або вичинених (4302 УКТ ЗЕД)та одяг з хутра речі для одягу та інші вироби із натурального хутра (4303 УКТ ЗЕД) є економічно не виправданим   
    -486- Шаманов В.В.
Буряк О.В.
Пункт 209.7 статті 209 викласти у наступний редакції:
"Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів, а також продукти обробки та переробки цих товарів, якщо вони були вироблені на власних або орендованих потужностях (площах).
До сільськогосподарської продукції (товарів) також належать відходи, отримані при виробництві сільськогосподарських товарів, визначених у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", а саме: органічні добрива (гній, перегній, пташиний послід, а також полова, бадилля тощо), суміші органічних та мінеральних добрив, у яких частка органічних добрив становить більше 50 відсотків від загальної ваги таких сумішей, а також усе біологічне паливо та енергія, отримані при переробці та утилізації сільськогосподарської продукції (товарів) та їх відходів (біогаз, біодизель, етанол, тверде біопаливо, у виробництві якого була використана сільськогосподарська продукція (її відходи) в розмірі більше 50 відсотків від усієї використаної продукції, електрична енергія, пар, гаряча вода тощо)".
 
Відхилено Значно розширює перелік операцій на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, що не передбачає сплати податку до бюджету.   
    -487- Мошак С.М.
У статті 209 пункті 1.1051 викласти у наступній редакції:
"1.1051. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24, підгруп 4101, 4102, 4103 групи 41 УКТ ЗЕД, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником. ".
 
Враховано    
    -488- Ващук К.Т.
Пункт 209.7. викласти у наступній редакції:
"Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), а також продукти обробки (переробки) таких товарів, які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником."
 
Відхилено Призведе до втрат бюджету. Розширюються види діяльності та коло платників на які буде поширюватися спеціальний режим обкладення податку на додану вартість у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.   
    -489- Шаманов В.В.
&&
Доповнити п.209.7 статті 209 абзацом наступного змісту: "Сільськогосподарськими вважаються послуги наведені у пп. 209.15.1 "б" (крім послуг, супутніх веденню сільськогосподарської діяльності, а саме з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління (74.14.0 КВЕД), що надаються юридичним та фізичним особам згідно з договорами про надання послуг."
 
Відхилено Розширення переліку операцій на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, що не передбачає сплати податку до бюджету.   
    -490- Стоян О.М.
Внести зміни до п. 209.7 щодо терміну "Сільськогосподарська продукція" і викласти його у такій редакції:
"Сільськогосподарська продукція – це продукція тваринного і рослинного походження, що підпадає під визначення груп 1-24, товарних під категорій 4301 10 00 00, 4301 30 00 00, 4302 11 00 00, 4302 13 00 00, 4302 19 35 00, 4302 19 80 00, 4302 30 21 00, 4302 30 25 00, 4302 30 31 00 УКТ ЗЕД, одержана в результаті відокремлення від біологічного активу (тварини або рослини) і призначена для продажу, переробки або внутрішньогосподарського використання".
 
Враховано частково Поширення спеціального режиму оподаткування операції з постачання а хутрових шкурок дублених або вичинених (4302 УКТ ЗЕД)та одягу з хутра і речей для одягу та інші вироби із натурального хутра (4303 УКТ ЗЕД) є економічно не виправданим.   
604. 209.8. Норми цієї статті не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30).
 
   209.8. Норми цієї статті не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30).
 
605. 209.9. Сільськогосподарське підприємство надає покупцю податкову накладну в порядку, встановленому цим розділом.
 
   209.9. Сільськогосподарське підприємство надає покупцю податкову накладну в порядку, встановленому цим розділом.
 
606. 209.10. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування сільськогосподарське підприємство реєструється у відповідному органі державної податкової служби з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 183 цього розділу для реєстрації платників податку на додану вартість.
 
   209.10. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування сільськогосподарське підприємство реєструється у відповідному органі державної податкової служби з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 183 цього розділу для реєстрації платників податку на додану вартість.
 
607. У свідоцтві про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства.
 
   У свідоцтві про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства.
 
608. 209.11. Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг), то:
 
-491- Ващук К.Т.
Пункт 209.11. викласти у наступній редакції:
"Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг), то:
а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство зобов’язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;
б) орган державної податкової служби виключає таке підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після закінчення наступних дванадцяти послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, визначених цією статтею;
в) таке підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.
У разі настання обставин непереборної сили суб’єкти спеціального режиму оподаткування мають право на застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом.
Рішення про наявність обставин непереборної сили, перелік суб’єктів, що постраждали внаслідок таких обставин та терміни застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом, визначається Верховною Радою АР Крим, обласними радами.
Норми цього пункту починають застосовуватися після закінчення терміну, визначеного Верховною Радою АР Крим, обласними радами.
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування.  209.11. Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг), то:
 
609. а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство зобов’язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;
 
   а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство зобов’язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;
 
610. б) орган державної податкової служби виключає таке підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після закінчення наступних дванадцяти послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, визначених цією статтею;
 
   б) орган державної податкової служби виключає таке підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після закінчення наступних дванадцяти послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, визначених цією статтею;
 
611. в) таке підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.
 
   в) таке підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.
 
612. Якщо суб’єкти спеціального режиму оподаткування не можуть самостійно покрити збитки, що виникли внаслідок дії обставин непереборної сили, такі суб’єкти мають право продовжити строк застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом.
 
-492- Шаманов В.В.
Абзац 5 пункту 209.11 статті 209 доповнити наступним реченням: "Порядок визначення збитків, що виникли внаслідок дії обставин непереборної сили затверджується Кабінетом міністрів";
 
Відхилено Призведе до ускладнення адміністрування спеціального режиму оподаткування ПДВ.  Якщо суб’єкти спеціального режиму оподаткування не можуть самостійно покрити збитки, що виникли внаслідок дії обставин непереборної сили, такі суб’єкти мають право продовжити строк застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом.
 
    -493- Терещук С.М.
Перестенко М.В.
Сідельник І.І.
Борт В.П.
У пункті 209.11 абзаци 5-8 замінити абзацами 5-7 такого змісту:
"У разі настання обставин непереборної сили суб’єкти спеціального режиму оподаткування мають право на застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом.
Рішення про наявність обставин непереборної сили, перелік суб’єктів, що постраждали внаслідок таких обставин та терміни застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом, визначається Верховною Радою АР Крим, обласними радами.
Норми цього пункту починають застосовуватися після закінчення терміну, визначеного Верховною Радою АР Крим, обласними радами".
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування ПДВ.   
613. Це правило не застосовується, якщо ризики втрати товарів (запасів) були належно застраховані. В такому випадку суми одержаних страхових виплат враховуються при визначенні питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг в загальному обсязі постачання за відповідний звітний період.
 
-494- Шаманов В.В.
У абзаці 6 пункту 209.11 статті 209 речення: "В такому випадку суми одержаних страхових виплат враховуються при визначенні питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг в загальному обсязі постачання за відповідний звітний період." замінити наступним реченням: "В такому випадку при визначенні питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг в загальному обсязі постачання суми одержаних страхових виплат враховуються у складі вартості поставлених сільськогосподарських товарів/послуг.".
 
Відхилено Визначення питомої ваги зазначеним методом може призведе до збільшення суб’єктів які будуть мати право на застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ.  Це правило не застосовується, якщо ризики втрати товарів (запасів) були належно застраховані. В такому випадку суми одержаних страхових виплат враховуються при визначенні питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг в загальному обсязі постачання за відповідний звітний період.
 
614. Рішення про наявність обставин непереборної сили, перелік суб’єктів, що постраждали внаслідок таких обставин та терміни застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом, визначається Верховною Радою АР Крим, обласними радами.
 
-495- Хомутиннік В.Ю.
Абзац 7 пункту 209.11. викласти у наступній редакції:
Рішення про наявність обставин непереборної сили, перелік суб’єктів, що постраждали внаслідок таких обставин та терміни застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом, визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами.
 
Враховано   Рішення про наявність обставин непереборної сили, перелік суб’єктів, що постраждали внаслідок таких обставин та терміни застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом, визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами
 
615. Норми цього пункту починають застосовуватися після закінчення терміну, визначеного Верховною Радою АР Крим, обласними радами.
 
-496- Хомутиннік В.Ю.
Абзац 8 пункту 209.11. викласти у наступній редакції:
Норми цього пункту починають застосовуватися після закінчення терміну, визначеного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами.
 
Враховано   Норми цього пункту починають застосовуватися після закінчення терміну, визначеного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами.
 
    -497- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
&&
Пункт 209.11. статті 209 - доповнити абзацом такого змісту:
"Вимоги щодо недопущення перевищення 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг), про якій йдеться в абзаці першому цього пункту, не стосуються разової операції (тобто такої, що здійснюється не частіше одного разу протягом дванадцяти послідовних звітних податкових періодів), які пов’язані з продажем (відчуженням) необоротних активів та/або акцій, часток в капіталі інших господарських товариств"
 
Відхилено Призведе до втрат бюджету.   
616. 209.12. Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню у разі, коли:
 
   209.12. Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню у разі, коли:
 
617. а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах;
 
   а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах;
 
618. б) сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації платником податку на загальних підставах;
 
   б) сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації платником податку на загальних підставах;
 
619. в) сільськогосподарське підприємство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;
 
   в) сільськогосподарське підприємство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;
 
620. г) сільськогосподарське підприємство не подає податкової звітності з податку протягом останніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів.
 
   г) сільськогосподарське підприємство не подає податкової звітності з податку протягом останніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів.
 
621. У таких випадках сільськогосподарське підприємство зобов’язане повернути органу державної податкової служби свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.
 
   У таких випадках сільськогосподарське підприємство зобов’язане повернути органу державної податкової служби свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.
 
622. 209.13. Сільськогосподарське підприємство-суб’єкт спеціального режиму оподаткування подає податкову декларацію у строки та в порядку, що встановлені для інших платників податку. Форма податкової декларації, яка подається сільськогосподарським підприємством-суб’єктом спеціального режиму оподаткування, затверджується відповідно до пункту 201.15 статті 201 цього розділу.
 
   209.13. Сільськогосподарське підприємство-суб’єкт спеціального режиму оподаткування подає податкову декларацію у строки та в порядку, що встановлені для інших платників податку. Форма податкової декларації, яка подається сільськогосподарським підприємством-суб’єктом спеціального режиму оподаткування, затверджується відповідно до пункту 201.15 статті 201 цього розділу.
 
623. 209.14. Сільськогосподарське підприємство-суб’єкт спеціального режиму оподаткування здійснює оподаткування операцій з продажу (постачання) сільськогосподарської продукції за ставкою, визначеною підпунктом "а" пункту 193.1 статті193 цього розділу.
 
   209.14. Сільськогосподарське підприємство-суб’єкт спеціального режиму оподаткування здійснює оподаткування операцій з продажу (постачання) сільськогосподарської продукції за ставкою, визначеною підпунктом "а" пункту 193.1 статті193 цього розділу.
 
624. У разі експорту сільськогосподарської продукції застосовується ставка податку, визначена підпунктом "б" пункту 193.1 статті193 цього розділу.
 
   У разі експорту сільськогосподарської продукції застосовується ставка податку, визначена підпунктом "б" пункту 193.1 статті193 цього розділу.
 
625. 209.15. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни:
 
   209.15. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни:
 
626. 209.15.1. виробничі фактори, за рахунок яких сформовано податковий кредит:
 
   209.15.1. виробничі фактори, за рахунок яких сформовано податковий кредит:
 
627. а) товари (послуги), які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.
 
   а) товари (послуги), які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.
 
628. У разі коли товари (послуги), основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях;
 
   У разі коли товари (послуги), основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях;
 
629. б) послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку:
 
   б) послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку:
 
630. сіяння та саджання рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, проведення інших польових робіт, включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин;
 
   сіяння та саджання рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, проведення інших польових робіт, включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин;
 
631. пакування та підготовка до продажу, в тому числі сушіння, очищення, розмелювання, дезінфекція та силосування сільськогосподарської продукції (01.41.0 КВЕД);
 
   пакування та підготовка до продажу, в тому числі сушіння, очищення, розмелювання, дезінфекція та силосування сільськогосподарської продукції (01.41.0 КВЕД);
 
632. зберігання сільськогосподарської продукції;
 
   зберігання сільськогосподарської продукції;
 
633. вирощування, розведення, відгодівля та забій свійських сільськогосподарських тварин, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів;
 
   вирощування, розведення, відгодівля та забій свійських сільськогосподарських тварин, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів;
 
634. отримання послуг з використання сільськогосподарської техніки, крім отримання її у фінансову оренду (лізинг);
 
   отримання послуг з використання сільськогосподарської техніки, крім отримання її у фінансову оренду (лізинг);
 
635. отримання послуг, супутніх веденню сільськогосподарської діяльності, а саме з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління (74.14.0 КВЕД);
 
   отримання послуг, супутніх веденню сільськогосподарської діяльності, а саме з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління (74.14.0 КВЕД);
 
636. знищення бур’яну та шкідливих комах, оброблення посівів і сільськогосподарських площ засобами захисту рослин, а також використання засобів захисту тварин;
 
   знищення бур’яну та шкідливих комах, оброблення посівів і сільськогосподарських площ засобами захисту рослин, а також використання засобів захисту тварин;
 
637. експлуатація меліоративних зрошувальних та осушувальних систем для посівних площ і сільськогосподарських угідь;
 
   експлуатація меліоративних зрошувальних та осушувальних систем для посівних площ і сільськогосподарських угідь;
 
638. розділ м’яса для товарної кондиції;
 
   розділ м’яса для товарної кондиції;
 
639. 209.15.2. діяльність у сфері сільського господарства:
 
   209.15.2. діяльність у сфері сільського господарства:
 
640. а) виробництво продукції рослинництва, а саме - рослинних культур, а також вирощування фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритих або закритих ґрунтах), грибів, насіння, прянощів, саджанців та водоростей, а також їх обробка, переробка та/або консервація;
 
   а) виробництво продукції рослинництва, а саме - рослинних культур, а також вирощування фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритих або закритих ґрунтах), грибів, насіння, прянощів, саджанців та водоростей, а також їх обробка, переробка та/або консервація;
 
641. б) виробництво продукції тваринництва, а саме свійських сільськогосподарських тварин, птахівництва, кролівництва, бджільництва, а також розведення шовкопрядів, змій та інших плазунів або слимаків та інших наземних ссавців, безхребетних та комах; а також їх обробка, переробка та/або консервація;
 
   б) виробництво продукції тваринництва, а саме свійських сільськогосподарських тварин, птахівництва, кролівництва, бджільництва, а також розведення шовкопрядів, змій та інших плазунів або слимаків та інших наземних ссавців, безхребетних та комах; а також їх обробка, переробка та/або консервація;
 
642. в) надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використання сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг);
 
-498- Ващук К.Т.
Підпункт в) пункт 209.15.2. викласти у наступній редакції:
"в) надання послуг іншим сільгосптоваровиробникам (юридичним та/або фізичним особам) з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг);
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування ПДВ.  в) надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використання сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг);
 
    -499- Терещук С.М.
Перестенко М.В.
Сідельник І.І.
Борт В.П.
Підпункт в) підпункту 209.15.2. пункту 209.15 викласти в наступній редакції:
"в) надання послуг іншим сільгосптоваровиробникам (юридичним та/або фізичним особам) з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг);".
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування.   
643. 209.15.3. діяльність у сфері лісового господарства (лісництва):
 
   209.15.3. діяльність у сфері лісового господарства (лісництва):
 
644. а) залісення, вирощування і догляд за деревами або чагарниками чи вирубування дерев та/або чагарників;
 
   а) залісення, вирощування і догляд за деревами або чагарниками чи вирубування дерев та/або чагарників;
 
645. б) збирання дикорослих грибів та ягід, інших дикорослих рослин, їх обробка та консервація;
 
   б) збирання дикорослих грибів та ягід, інших дикорослих рослин, їх обробка та консервація;
 
646. 209.15.4. діяльність у сфері рибальства:
 
   209.15.4. діяльність у сфері рибальства:
 
647. а) розведення та/або виловлення прісноводної (лиманної) риби чи інших прісноводних (лиманних) (05.02.0, 05.01.0 КВЕД);
 
   а) розведення та/або виловлення прісноводної (лиманної) риби чи інших прісноводних (лиманних) (05.02.0, 05.01.0 КВЕД);
 
648. б) розведення та виловлення морської або океанічної риби або безхребетних (05.02.0, 05.01.0 КВЕД);
 
   б) розведення та виловлення морської або океанічної риби або безхребетних (05.02.0, 05.01.0 КВЕД);
 
649. в) розведення та виловлювання мушлів, устриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей;
 
   в) розведення та виловлювання мушлів, устриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей;
 
650. г) обробка та/або консервація риби або інших прісноводних чи морських безхребетних, мушлів, устриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей;
 
   г) обробка та/або консервація риби або інших прісноводних чи морських безхребетних, мушлів, устриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей;
 
651. 209.15.5. виробництво продукції на давальницьких умовах із сировини, яка вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку, - це операція з постачання сільськогосподарської сировини замовником (власником) - суб’єктом спец режиму виробникові (переробникові) та прийнята останнім для переробки (обробки, збагачення чи використання) на готову продукцію на виробничих потужностях такого виробника (переробника) за відповідну плату без отримання права власності на таку продукцію.
 
   209.15.5. виробництво продукції на давальницьких умовах із сировини, яка вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку, - це операція з постачання сільськогосподарської сировини замовником (власником) - суб’єктом спец режиму виробникові (переробникові) та прийнята останнім для переробки (обробки, збагачення чи використання) на готову продукцію на виробничих потужностях такого виробника (переробника) за відповідну плату без отримання права власності на таку продукцію.
 
652. 209.16. Обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0 КВЕД).
 
-500- Ващук К.Т.
Пункт 209.16. викласти у наступній редакції:
Обробка чи переробка та/або консервація продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0, 51.33.0 КВЕД (51.33.0 КВЕД - в частині очищення, охолодження молока для подальшої його реалізації молокопереробним підприємствам)".
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування.  209.16. Обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0 КВЕД).
 
    -501- Терещук С.М.
Перестенко М.В.
Сідельник І.І.
Борт В.П.
Пункт 209.16. викласти в наступній редакції:
пункт 209.16. "Обробка чи переробка продукції та/або консервація, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0, 51.33.0 КВЕД (51.33.0 КВЕД в частині - очищення, охолодження молока для подальшої його реалізації молокопереробним підприємствам)".
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування.   
    -502- Сігал Є.Я.
У пункті 209.16. статті 209 розділу V цього Кодексу внести між товарними позиціями "15.71.0" і "15.81.0" ще одну товарну позицію "15.72.0".
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування.   
653. 209.17. Дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства поширюється на:
 
   209.17. Дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства поширюється на:
 
654. 209.17.1. Вирощування зернових та технічних культур (01.11.0 КВЕД):
 
   209.17.1. Вирощування зернових та технічних культур (01.11.0 КВЕД):
 
655. вирощування зернових культур на зерно для продовольчого споживання, на корм, на насіння;
 
   вирощування зернових культур на зерно для продовольчого споживання, на корм, на насіння;
 
656. вирощування бобових культур, які підлягатимуть сушінню, лущінню на зерно для продовольчого споживання, на корм, на насіння;
 
   вирощування бобових культур, які підлягатимуть сушінню, лущінню на зерно для продовольчого споживання, на корм, на насіння;
 
657. вирощування картоплі для продовольчого споживання, технічних цілей, на насіння;
 
   вирощування картоплі для продовольчого споживання, технічних цілей, на насіння;
 
658. вирощування фабричного цукрового буряку;
 
   вирощування фабричного цукрового буряку;
 
659. вирощування тютюну і махорки, первинне оброблення листя (збирання, сушіння, сортування тощо), вирощування розсади;
 
   вирощування тютюну і махорки, первинне оброблення листя (збирання, сушіння, сортування тощо), вирощування розсади;
 
660. вирощування насіння та плодів олійних культур (арахісу, сої, соняшнику, кользи, рапсу, рижію тощо) для продовольчого споживання, технічних цілей, а також на насіння;
 
   вирощування насіння та плодів олійних культур (арахісу, сої, соняшнику, кользи, рапсу, рижію тощо) для продовольчого споживання, технічних цілей, а також на насіння;
 
661. вирощування однорічних і багаторічних трав на зелений корм, випас, сіно, сінаж і силос;
 
   вирощування однорічних і багаторічних трав на зелений корм, випас, сіно, сінаж і силос;
 
662. вирощування кормових коренеплодів (буряку, брукви, турнепсу тощо);
 
   вирощування кормових коренеплодів (буряку, брукви, турнепсу тощо);
 
663. вирощування баштанних кормових культур;
 
   вирощування баштанних кормових культур;
 
664. вирощування зернових і зернобобових, а також їх сумішей на зелений корм, випас, сіно, сінаж, силос;
 
   вирощування зернових і зернобобових, а також їх сумішей на зелений корм, випас, сіно, сінаж, силос;
 
665. одержування насіння цукрового буряку та насіння кормових культур (включаючи трави);
 
   одержування насіння цукрового буряку та насіння кормових культур (включаючи трави);
 
666. вирощування та первинне оброблення (замочування) прядивних культур;
 
   вирощування та первинне оброблення (замочування) прядивних культур;
 
667. вирощування ефіроолійних культур;
 
   вирощування ефіроолійних культур;
 
668. вирощування лікарських однорічних і багаторічних трав’янистих, напівчагарникових, ліано- та деревоподібних культур;
 
   вирощування лікарських однорічних і багаторічних трав’янистих, напівчагарникових, ліано- та деревоподібних культур;
 
669. вирощування садивного матеріалу ефіроолійних та лікарських культур;
 
   вирощування садивного матеріалу ефіроолійних та лікарських культур;
 
670. вирощування коренеплодів і бульбоплодів з високим вмістом крохмалю або інуліну (топінамбуру, батату тощо);
 
   вирощування коренеплодів і бульбоплодів з високим вмістом крохмалю або інуліну (топінамбуру, батату тощо);
 
671. вирощування шишок хмелю, цикорію;
 
   вирощування шишок хмелю, цикорію;
 
672. 209.17.2. Овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників (01.12.0 КВЕД):
 
   209.17.2. Овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників (01.12.0 КВЕД):
 
673. вирощування овочевих та баштанних культур для продовольчого споживання: помідорів, огірків, капусти, столової моркви та буряку, кабачків, баклажанів, динь, кавунів, бобових, які не підлягатимуть лущінню, салатів, цибулі, цукрової кукурудзи та інших;
 
   вирощування овочевих та баштанних культур для продовольчого споживання: помідорів, огірків, капусти, столової моркви та буряку, кабачків, баклажанів, динь, кавунів, бобових, які не підлягатимуть лущінню, салатів, цибулі, цукрової кукурудзи та інших;
 
674. вирощування зелені: кропу, петрушки, салату, шпинату тощо;
 
   вирощування зелені: кропу, петрушки, салату, шпинату тощо;
 
675. вирощування овочевої розсади, насіння овочевих культур;
 
   вирощування овочевої розсади, насіння овочевих культур;
 
676. вирощування міцелію та грибів, збирання лісових грибів;
 
   вирощування міцелію та грибів, збирання лісових грибів;
 
677. вирощування квітів, насіння, розсади, квіткових цибулин, бульб тощо;
 
   вирощування квітів, насіння, розсади, квіткових цибулин, бульб тощо;
 
678. вирощування садивного матеріалу плодово-ягідних і горіхоплідних культур та винограду;
 
-503- Кінах А.К.
&&
В підпункті 209.17.2 пункту 209.17 статті 209 додати підпункт наступного змісту:
"вирощування садивного матеріалу декоративних рослин відкритого та закритого ґрунту, готового газону (дернини)".
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування.  вирощування садивного матеріалу плодово-ягідних і горіхоплідних культур та винограду;
 
679. 209.17.3. Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів (01.13.0 КВЕД):
 
   209.17.3. Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів (01.13.0 КВЕД):
 
680. вирощування фруктів: яблук, слив тощо;
 
   вирощування фруктів: яблук, слив тощо;
 
681. вирощування ягід: суниці, малини, смородини тощо;
 
   вирощування ягід: суниці, малини, смородини тощо;
 
682. вирощування винограду;
 
   вирощування винограду;
 
683. вирощування горіхів (горіхів волоських, мигдалю, фісташок, фундука тощо);
 
   вирощування горіхів (горіхів волоських, мигдалю, фісташок, фундука тощо);
 
684. вирощування культур для виробництва прянощів (листя, квітів, насіння, плодів);
 
   вирощування культур для виробництва прянощів (листя, квітів, насіння, плодів);
 
685. вирощування садивного матеріалу рослин для виробництва прянощів;
 
   вирощування садивного матеріалу рослин для виробництва прянощів;
 
686. перероблення фруктів, ягід і винограду на вино в межах господарства, що їх вирощує;
 
   перероблення фруктів, ягід і винограду на вино в межах господарства, що їх вирощує;
 
687. 209.17.4. Розведення великої рогатої худоби (01.21.0 КВЕД):
 
   209.17.4. Розведення великої рогатої худоби (01.21.0 КВЕД):
 
688. відтворювання поголів’я великої рогатої худоби;
 
   відтворювання поголів’я великої рогатої худоби;
 
689. вирощування великої рогатої худоби;
 
   вирощування великої рогатої худоби;
 
690. одержання сирого молока корів, буйволиць, ячих;
 
   одержання сирого молока корів, буйволиць, ячих;
 
691. одержання сперми бугаїв;
 
   одержання сперми бугаїв;
 
692. 209.17.5. Розведення овець, кіз, коней (01.22.0 КВЕД):
 
   209.17.5. Розведення овець, кіз, коней (01.22.0 КВЕД):
 
693. відтворювання поголів’я овець, кіз, коней, мулів, віслюків;
 
   відтворювання поголів’я овець, кіз, коней, мулів, віслюків;
 
694. вирощування овець, кіз, коней, мулів, віслюків;
 
   вирощування овець, кіз, коней, мулів, віслюків;
 
695. одержання сирого овечого і козячого молока;
 
   одержання сирого овечого і козячого молока;
 
696. одержання сирого кобилячого молока;
 
   одержання сирого кобилячого молока;
 
697. одержання овечої вовни;
 
   одержання овечої вовни;
 
698. одержання козячої вовни та козячого пуху;
 
   одержання козячої вовни та козячого пуху;
 
699. одержання волос тварин;
 
   одержання волос тварин;
 
700. одержання сперми баранів, козлів, жеребців;
 
   одержання сперми баранів, козлів, жеребців;
 
701. 209.17.6. Розведення свиней (01.23.0 КВЕД):
 
   209.17.6. Розведення свиней (01.23.0 КВЕД):
 
702. відтворювання поголів’я свиней;
 
   відтворювання поголів’я свиней;
 
703. вирощування свиней;
 
   вирощування свиней;
 
704. одержання сперми кнурів;
 
   одержання сперми кнурів;
 
705. 209.17.7. Розведення птиці (01.24.0 КВЕД):
 
   209.17.7. Розведення птиці (01.24.0 КВЕД):
 
706. відтворювання поголів’я свійської птиці (курей, гусей, індиків, цесарок, перепілок, страусів тощо);
 
   відтворювання поголів’я свійської птиці (курей, гусей, індиків, цесарок, перепілок, страусів тощо);
 
707. вирощування свійської птиці;
 
   вирощування свійської птиці;
 
708. одержання яєць;
 
   одержання яєць;
 
709. 209.17.8. Розведення інших тварин (01.25.0 КВЕД):
 
   209.17.8. Розведення інших тварин (01.25.0 КВЕД):
 
710. розведення тварин на фермах;
 
   розведення тварин на фермах;
 
711. розведення кролів, одержання продукції кролівництва (шкурки);
 
   розведення кролів, одержання продукції кролівництва (шкурки);
 
712. розведення бджіл, одержання меду, воску тощо;
 
   розведення бджіл, одержання меду, воску тощо;
 
713. розведення хутрових звірів, одержання хутрової сировини;
 
   розведення хутрових звірів, одержання хутрової сировини;
 
714. розведення водоплавних тварин (нутрії, ондатри тощо);
 
   розведення водоплавних тварин (нутрії, ондатри тощо);
 
715. розведення шовкопряда, одержання коконів шовкопряда;
 
   розведення шовкопряда, одержання коконів шовкопряда;
 
716. вирощування каліфорнійського червоного черв’яка та інших вермікультур;
 
   вирощування каліфорнійського червоного черв’яка та інших вермікультур;
 
717. одержання біогумусу;
 
   одержання біогумусу;
 
718. розведення інших тварин (верблюдів, оленів, лабораторних тварин тощо);
 
   розведення інших тварин (верблюдів, оленів, лабораторних тварин тощо);
 
719. одержання іншої продукції тварин;
 
   одержання іншої продукції тварин;
 
720. одержання сирої шкури свиней;
 
   одержання сирої шкури свиней;
 
721. 209.17.9. Змішане сільське господарство (01.30.0 КВЕД)
 
   209.17.9. Змішане сільське господарство (01.30.0 КВЕД)
 
722. 209.17.10. Лісівництво та лісозаготівлі (02.01.1 КВЕД):
 
   209.17.10. Лісівництво та лісозаготівлі (02.01.1 КВЕД):
 
723. вирощування будівельного лісу: посадка, підсадка саджанців, охорона лісу та лісосік;
 
   вирощування будівельного лісу: посадка, підсадка саджанців, охорона лісу та лісосік;
 
724. вирощування молодого порослевого лісу та балансової деревини;
 
   вирощування молодого порослевого лісу та балансової деревини;
 
725. вирощування лісосадивних матеріалів;
 
   вирощування лісосадивних матеріалів;
 
726. вирощування різдвяних ялинок;
 
   вирощування різдвяних ялинок;
 
727. лісозаготівлі, рубання лісу та виробництво ділової деревини такої, як колоди, стовпи, жердини, одержання паливної деревини;
 
   лісозаготівлі, рубання лісу та виробництво ділової деревини такої, як колоди, стовпи, жердини, одержання паливної деревини;
 
728. вирубування (дерев) лісу з метою приведення земель у придатність для сільськогосподарського виробництва;
 
   вирубування (дерев) лісу з метою приведення земель у придатність для сільськогосподарського виробництва;
 
729. вирощування рослинних матеріалів для плетіння;
 
   вирощування рослинних матеріалів для плетіння;
 
730. 209.17.11. Одержання продукції лісового господарства (02.01.2 КВЕД):
 
   209.17.11. Одержання продукції лісового господарства (02.01.2 КВЕД):
 
731. збирання лісових продуктів (жолудів, каштанів, моху тощо);
 
   збирання лісових продуктів (жолудів, каштанів, моху тощо);
 
732. збирання соків (березового, кленового тощо);
 
   збирання соків (березового, кленового тощо);
 
733. збирання живиці, природних смол;
 
   збирання живиці, природних смол;
 
734. збирання насіння дерев і чагарників для лісонасаджень;
 
   збирання насіння дерев і чагарників для лісонасаджень;
 
735. збирання корка, шелаку, камеді, бальзамів, дикорослих луб’яних рослин;
 
   збирання корка, шелаку, камеді, бальзамів, дикорослих луб’яних рослин;
 
736. 209.17.12. Рибництво (05.02.0 КВЕД):
 
   209.17.12. Рибництво (05.02.0 КВЕД):
 
737. морське і прісноводне рибництво;
 
   морське і прісноводне рибництво;
 
738. 209.17.13. Надання послуг у рибальстві, рибництві:
 
   209.17.13. Надання послуг у рибальстві, рибництві:
 
739. послуги, пов’язані з рибальством (05.01.0 КВЕД);
 
   послуги, пов’язані з рибальством (05.01.0 КВЕД);
 
740. надання послуг, пов’язаних з діяльністю риборозплідників та рибних ферм, обстеження стану водоймищ (05.02.0 КВЕД);
 
   надання послуг, пов’язаних з діяльністю риборозплідників та рибних ферм, обстеження стану водоймищ (05.02.0 КВЕД);
 
741. 209.17.14. Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту (01.41.0 КВЕД):
 
   209.17.14. Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту (01.41.0 КВЕД):
 
742. надання послуг у рослинництві за винагороду або на договірній основі: передпосівна підготовка полів і насіння сільськогосподарських культур; посів і садіння сільськогосподарських культур; обприскування сільськогосподарських культур, у тому числі з повітря; обрізання плодових дерев та винограду; пересаджування рису, розсаджування буряку;
 
   надання послуг у рослинництві за винагороду або на договірній основі: передпосівна підготовка полів і насіння сільськогосподарських культур; посів і садіння сільськогосподарських культур; обприскування сільськогосподарських культур, у тому числі з повітря; обрізання плодових дерев та винограду; пересаджування рису, розсаджування буряку;
 
743. надання послуг із збирання врожаю та підготовка продукції до первинної реалізації: очищення, різання, сортування, сушіння, дезінфекція, покривання воском, полірування, пакування, лущення, замочування, охолодження чи пакування навалом, в тому числі з фасуванням у безкисневому середовищі; захист рослин від хвороб і шкідників; агрохімічне обслуговування;
 
   надання послуг із збирання врожаю та підготовка продукції до первинної реалізації: очищення, різання, сортування, сушіння, дезінфекція, покривання воском, полірування, пакування, лущення, замочування, охолодження чи пакування навалом, в тому числі з фасуванням у безкисневому середовищі; захист рослин від хвороб і шкідників; агрохімічне обслуговування;
 
744. надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу;
 
   надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу;
 
745. експлуатація зрошувальних і осушувальних систем;
 
   експлуатація зрошувальних і осушувальних систем;
 
746. насадження та облаштування ландшафту для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та засліплення;
 
-504- Кінах А.К.
Абзац п’ятий підпункту 209.17.14 пункту 209.14 статті 209 викласти у наступній редакції
абзац п’ятий 209.17.14. насадження та облаштування ландшафту;
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування.  насадження та облаштування ландшафту для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та засліплення;
 
747. облаштування і догляд ландшафту з метою захисту навколишнього природного середовища (відновлення природного стану, рекультивація, меліорація земель, створення зон затримки вологи, відстійників дощової води тощо);
 
   облаштування і догляд ландшафту з метою захисту навколишнього природного середовища (відновлення природного стану, рекультивація, меліорація земель, створення зон затримки вологи, відстійників дощової води тощо);
 
748. 209.17.15. Надання послуг у тваринництві (01.42.0 КВЕД):
 
   209.17.15. Надання послуг у тваринництві (01.42.0 КВЕД):
 
749. надання послуг у тваринництві за винагороду або на договірній основі:
 
   надання послуг у тваринництві за винагороду або на договірній основі:
 
750. утримання тварин та послуги з догляду за свійською худобою і птицею;
 
   утримання тварин та послуги з догляду за свійською худобою і птицею;
 
751. послуги з обстеження стану стада, перегону та випасу худоби, очищення та дезінфекція тваринницьких приміщень тощо;
 
   послуги з обстеження стану стада, перегону та випасу худоби, очищення та дезінфекція тваринницьких приміщень тощо;
 
752. послуги із стимулювання розведення худоби і птиці та забезпечення зростання їх продуктивності;
 
   послуги із стимулювання розведення худоби і птиці та забезпечення зростання їх продуктивності;
 
753. штучне запліднення тварин;
 
   штучне запліднення тварин;
 
754. стриження овець;
 
   стриження овець;
 
755. 209.17.16. Надання послуг у лісовому господарстві (02.02.0 КВЕД):
 
   209.17.16. Надання послуг у лісовому господарстві (02.02.0 КВЕД):
 
756. послуги з лісівництва (таксація, оцінка промислового використання лісу, посадка саджанців, залісення та лісовідновлення тощо);
 
   послуги з лісівництва (таксація, оцінка промислового використання лісу, посадка саджанців, залісення та лісовідновлення тощо);
 
757. захист лісу від пожеж;
 
   захист лісу від пожеж;
 
758. боротьба із шкідниками та хворобами лісу;
 
   боротьба із шкідниками та хворобами лісу;
 
759. послуги з лісозаготівлі (транспортування необробленої деревини в межах лісу);
 
-505- Терещук С.М.
Перестенко М.В.
Сідельник І.І.
Борт В.П.
&&
Пункт 209.17 доповнити новим підпунктом 209.17.17. такого змісту:
"209.17.17. Види діяльності, що визначені пунктом 209.15. цієї статті:
а) розведення та/або виловлення прісноводної (лиманної) риби чи інших прісноводних (лиманних) (05.01.0, 05.02.0 КВЕД);
б) розведення та/або виловлення морської або океанічної риби або безхребетних (05.01.0, 05.02.0 КВЕД);
в) розведення та/або виловлення мушлів, устриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей (01.25.0 (в частині розведення жаб), 05.02.0 КВЕД);
г) пакування та підготовка до продажу, в тому числі сушіння, очищення, розмелювання, дезінфекція та силосування сільськогосподарської продукції (01.41.0 КВЕД);
д) надання послуг, супутніх веденню сільськогосподарської діяльності, а саме з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління (74.14.0 КВЕД)".
У зв’язку з цим, підпункт 209.17.17. вважати підпунктом 209.17.18.
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування.  послуги з лісозаготівлі (транспортування необробленої деревини в межах лісу);
 
760. 209.17.17. Обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0 КВЕД).
 
-506- Ващук К.Т.
Підпункт 209.17.17. викласти у наступній редакції:
Обробка чи переробка та/або консервація продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0, 51.33.0 КВЕД (51.33.0 КВЕД - в частині очищення, охолодження молока для подальшої його реалізації молокопереробним підприємствам)".
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування.  209.17.17. Обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0 КВЕД).
 
    -507- Терещук С.М.
Перестенко М.В.
Сідельник І.І.
Борт В.П.
Підпункт 209.17.17. пункту 209.17 викласти в наступній редакції:
"Обробка чи переробка продукції та/або консервація, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0, 51.33.0 КВЕД (51.33.0 КВЕД в частині - очищення, охолодження молока для подальшої його реалізації молокопереробним підприємствам)".
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування.   
    -508- Сігал Є.Я.
У підпункті 209.17.17. пункту 209.17. статті 209 розділу V цього Кодексу внести між товарними позиціями "15.71.0" і "15.81.0" ще одну товарну позицію "15.72.0".
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування.   
    -509- Сігал Є.Я.
&&
Пункт 209.17 статті 209 розділу V цього Кодексу доповнити підпунктом 209.17.18 в такій редакції:
"209.17.18. Виробництво органічних добрив або компосту при переробці або змішуванні, у тому числі при необхідності з хімічною обробкою відходів отриманих від виробництва сільськогосподарської продукції (гній, перегній, курячий послід, бадилля та інші відходи сільськогосподарського виробництва) (24.15.0 КВЕД)."
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування.   
    -510- Сігал Є.Я.
&&
Пункт 209.17 статті 209 розділу V цього Кодексу доповнити підпунктом 209.17.19 в такій редакції:
"209.17.19. Виробництво біологічного палива, отриманого при переробці сільськогосподарської продукції та її відходів (24.66.0 КВЕД)."
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування.   
    -511- Сігал Є.Я.
&&
Пункт 209.17 статті 209 розділу V цього Кодексу доповнити підпунктом 209.17.20 в такій редакції:
"209.17.20. Виробництво газу, отриманого при переробці сільськогосподарської продукції та її відходів (40.21.0 КВЕД)."
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування.   
761. 209.18. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею209 цього розділу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбаченого статтею209 цього розділу, і на загальних підставах вважаються платником податку на додану вартість, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також за молочну продукцію, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції.
 
-512- Хомутиннік В.Ю.
Абзац 1 пункту 209.18. викласти у наступній редакції:
209.18. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 цього розділу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбаченого статтею 209 цього розділу, і на загальних підставах вважаються платником податку на додану вартість, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також за молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції.
 
Враховано   209.18. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 цього розділу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбаченого статтею 209 цього розділу, і на загальних підставах вважаються платником податку на додану вартість, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також за молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції.
 
762. У разі якщо товарно-матеріальні цінності, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення вказаних у цьому пункті товарів (послуг), а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарно-матеріальних цінностей, в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях.
 
-513- Сухий Я.М.
&&
Доповнити розділ V статтею 209':
"Стаття 209' Спеціальний режим оподаткування діяльності суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти на основі новітніх енергозберігаючих, екологічно прийнятних та наукоємних технологій
209'.1. Спеціальний режим оподаткування діяльності суб’єктів господарювання, поширюється на суб’єктів господарювання - юридичних осіб, інвестиційні проекти на основі новітніх енергозберігаючих, екологічно прийнятних та наукоємних технологій, пов’язаних з модернізацією діючих та створенням нових виробництв (підприємств) і спрямованих на збереження та створення нових робочих місць, еквівалентною вартістю не менш як 5 млн. дол. США (для малих підприємств - не менш як 500 тис.дол.США).
209'.2. Платник податку, який відповідає критеріям, встановленим у пункті 209'.1. цієї статті:
209'.2.1. звільняється на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на п’ять років від обкладання податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектувальних до нього, які використовуються виключно для реалізації інвестиційного проекту.
Під терміном "устаткування (обладнання)" слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту;
під терміном "комплектувальні до устаткування (обладнання)" слід розуміти частини, призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).
209'.2.2. звільняється від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з інвестицією протягом трьох років з моменту отримання першого прибутку.
209'.2.3. Порядок обчислення прибутку, одержаного від інвестиційного проекту, який реалізується на діючому підприємстві, визначається центральним органом державної податкової служби.
209'.2.4. До валового доходу підприємства, що здійснює реалізацію інвестиційного проекту, з метою оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним проектом суми інвестиції у вигляді: коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів.
209'.2.5. У разі коли протягом звітного податкового періоду відбувається часткове або повне відчуження зазначеної інвестиції, суб'єкт господарювання, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному податковому періоді.
209'.2.6. У разі нецільового використання устаткування, обладнання та комплектувальних до нього суб’єкт господарювання, який допустив таке порушення, зобов’язаний збільшити розмір податкових зобов’язань за підсумками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму податку на додану вартість, яка повинна сплачуватися під час ввезення зазначених товарів на загальних умовах оподаткування, а також сплатити штрафні санкції в установленому законодавством порядку."
 
Відхилено Призведе до розширення кола платників на які розповсюджується спеціальний режим оподаткування.  У разі якщо товарно-матеріальні цінності, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення вказаних у цьому пункті товарів (послуг), а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарно-матеріальних цінностей, в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях.
 
763. Стаття 210. Спеціальний режим оподаткування діяльності з виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату
 
   Стаття 210. Спеціальний режим оподаткування діяльності з виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату
 
764. 210.1. У випадках, визначених цією статтею, операції з постачання виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату підлягають оподаткуванню згідно з нормами цієї статті та не підлягають оподаткуванню у загальному порядку, встановленому цим розділом.
 
   210.1. У випадках, визначених цією статтею, операції з постачання виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату підлягають оподаткуванню згідно з нормами цієї статті та не підлягають оподаткуванню у загальному порядку, встановленому цим розділом.
 
765. 210.2. У цій статті терміни вживаються у такому значенні:
 
   210.2. У цій статті терміни вживаються у такому значенні:
 
766. культурні цінності - вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріату - товари, що належать до товарних позицій за кодами 9701 - 9706 згідно з УКТ ЗЕД;
 
-514- Кармазін Ю.А.
З частини 210.2. вилучити визначення терміну "культурні цінності" та перенести його до статті 14.
 
Відхилено Прийняття зазначеної пропозиції недоцільно, оскільки термінологія статті має вузьке направлення  культурні цінності - вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріату - товари, що належать до товарних позицій за кодами 9701 - 9706 згідно з УКТ ЗЕД;
 
767. дилер - платник податку, який придбаває (набуває за іншими цивільно-правовими договорами), у тому числі, шляхом ввезення на митну територію України культурні цінності, незалежно від мети та цілей їх ввезення, з метою їх подальшого перепродажу, незалежно від того, діє така особа від свого імені або від імені іншої особи за винагороду.
 
-515- Кармазін Ю.А.
З частини 210.2. вилучити визначення терміну "дилер" та перенести його до статті 14.
 
Відхилено Прийняття зазначеної пропозиції недоцільно, оскільки термінологія статті має вузьке направлення  дилер - платник податку, який придбаває (набуває за іншими цивільно-правовими договорами), у тому числі, шляхом ввезення на митну територію України культурні цінності, незалежно від мети та цілей їх ввезення, з метою їх подальшого перепродажу, незалежно від того, діє така особа від свого імені або від імені іншої особи за винагороду.
 
768. Маржинальний прибуток (без урахування податку) - це сума, отримана у вигляді різниці між ціною продажу товарів та ціною їх придбання, розрахованих за звичайними цінами.
 
-516- Кармазін Ю.А.
З частини 210.2. вилучити визначення терміну "маржинальний прибуток" та перенести його до статті 14.
 
Відхилено Прийняття зазначеної пропозиції недоцільно, оскільки термінологія статті має вузьке направлення  Маржинальний прибуток (без урахування податку) - це сума, отримана у вигляді різниці між ціною продажу товарів та ціною їх придбання, розрахованих за звичайними цінами.
 
769. У разі продажу культурних цінностей на публічних торгах (аукціонах) його організатор прирівнюється з метою оподаткування до дилера відповідно до цього підпункту.
 
   У разі продажу культурних цінностей на публічних торгах (аукціонах) його організатор прирівнюється з метою оподаткування до дилера відповідно до цього підпункту.
 
770. 210.3. У разі постачання культурних цінностей застосовується спеціальна схема оподаткування маржинального прибутку, отриманого дилером, відповідно до положень цієї статті.
 
   210.3. У разі постачання культурних цінностей застосовується спеціальна схема оподаткування маржинального прибутку, отриманого дилером, відповідно до положень цієї статті.
 
771. 210.4. Маржинальна схема застосовується до постачання дилером культурних цінностей, якщо такі цінності були поставлені йому однією із зазначених нижче осіб:
 
   210.4. Маржинальна схема застосовується до постачання дилером культурних цінностей, якщо такі цінності були поставлені йому однією із зазначених нижче осіб:
 
772. а) особою, що не зареєстрована як платник податку;
 
   а) особою, що не зареєстрована як платник податку;
 
773. б) платником податку, якщо операція з постачання ним таких культурних цінностей звільняється від оподаткування або не підлягає оподаткуванню згідно з цим розділом;
 
   б) платником податку, якщо операція з постачання ним таких культурних цінностей звільняється від оподаткування або не підлягає оподаткуванню згідно з цим розділом;
 
774. в) платником податку, якщо цим платником податку при постачанні культурних цінностей був нарахований податок за маржинальною схемою;
 
   в) платником податку, якщо цим платником податку при постачанні культурних цінностей був нарахований податок за маржинальною схемою;
 
775. г) авторами культурних цінностей чи їх правонаступниками.
 
   г) авторами культурних цінностей чи їх правонаступниками.
 
776. Маржинальна схема може застосовуватися дилером до операцій з постачання на митній території України культурних цінностей, що були ввезені дилером в митному режимі імпорту.
 
   Маржинальна схема може застосовуватися дилером до операцій з постачання на митній території України культурних цінностей, що були ввезені дилером в митному режимі імпорту.
 
777. 210.5. Базою оподаткування для операцій з постачання дилером культурних цінностей є його маржинальний прибуток (без урахування податку), до якого застосовується ставка, визначена підпунктом "а" пункту 193.1 статті 193 цього розділу.
 
   210.5. Базою оподаткування для операцій з постачання дилером культурних цінностей є його маржинальний прибуток (без урахування податку), до якого застосовується ставка, визначена підпунктом "а" пункту 193.1 статті 193 цього розділу.
 
778. На операції з постачання на митній території України дилером, який застосовує правила, встановлені цією статтею, податкова накладна не виписується.
 
   На операції з постачання на митній території України дилером, який застосовує правила, встановлені цією статтею, податкова накладна не виписується.
 
779. 210.6. Дилер, який придбаває культурні цінності у осіб, визначених у пункті 210.4 цієї статті, не має права на податковий кредит.
 
   210.6. Дилер, який придбаває культурні цінності у осіб, визначених у пункті 210.4 цієї статті, не має права на податковий кредит.
 
780. 210.7. На операції з вивезення культурних цінностей у митному режимі експорту нульова ставка податку не застосовується.
 
   210.7. На операції з вивезення культурних цінностей у митному режимі експорту нульова ставка податку не застосовується.
 
781. 210.8. Платник податку, який придбаває культурні цінності у дилера, який застосовує маржинальну схему, не має права вимагати податкову накладну та відносити до податкового кредиту суму податку, сплаченого на маржинальний прибуток.
 
   210.8. Платник податку, який придбаває культурні цінності у дилера, який застосовує маржинальну схему, не має права вимагати податкову накладну та відносити до податкового кредиту суму податку, сплаченого на маржинальний прибуток.
 
782. Дилер зобов’язаний вести окремий податковий облік операцій з придбання та постачання культурних цінностей та окремий облік операцій з придбання та постачання інших товарів/послуг, до яких застосовується загальний режим оподаткування.
 
   Дилер зобов’язаний вести окремий податковий облік операцій з придбання та постачання культурних цінностей та окремий облік операцій з придбання та постачання інших товарів/послуг, до яких застосовується загальний режим оподаткування.
 
783. Стаття 211. Особливості оподаткування операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
 
   Стаття 211. Особливості оподаткування операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
 
784. 211.1. На період виконання робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, або за рахунок коштів, які передбачаються в Державному бюджеті України як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для виконання міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об’єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією:
 
   211.1. На період виконання робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, або за рахунок коштів, які передбачаються в Державному бюджеті України як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для виконання міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об’єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією:
 
785. звільняються від оподаткування операції з імпорту товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання);
 
   звільняються від оподаткування операції з імпорту товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання);
 
786. оподатковуються за нульовою ставкою операції з постачання товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконання робіт та постачання послуг на митній території України, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги. Суми податку, сплачені платником податку - виконавцем робіт, послуг за контрактом, укладеним з отримувачем міжнародної технічної допомоги (реципієнтом) або з особою-нерезидентом, яка уклала контракт з реципієнтом, відшкодовуються з бюджету протягом місяця, що настає після місяця, в якому подається податкова декларація, за умови наявності належним чином оформлених документів та підтвердження їх матеріалами документальної перевірки.
 
   оподатковуються за нульовою ставкою операції з постачання товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконання робіт та постачання послуг на митній території України, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги. Суми податку, сплачені платником податку - виконавцем робіт, послуг за контрактом, укладеним з отримувачем міжнародної технічної допомоги (реципієнтом) або з особою-нерезидентом, яка уклала контракт з реципієнтом, відшкодовуються з бюджету протягом місяця, що настає після місяця, в якому подається податкова декларація, за умови наявності належним чином оформлених документів та підтвердження їх матеріалами документальної перевірки.
 
787. 211.2. Зазначені у цій статті пільги не поширюються на операції, що стосуються підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп УКТ ЗЕД.
 
   211.2. Зазначені у цій статті пільги не поширюються на операції, що стосуються підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп УКТ ЗЕД.
 
788. 211.3. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів або виконання робіт та постачання послуг платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що повинна бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів або виконання робіт та постачання послуг на митній території України, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, та за період від дати ввезення на митну територію України таких товарів або виконання робіт і постачання послуг до дати збільшення податкових зобов’язань.
 
-517- Луцький М.Г.
&&
Розділ V "Податок на додану вартість" доповнити статтею такого змісту:
"Стаття ___. Особливості оподаткування податку на додану вартість суб’єктів інноваційної діяльності
1. Звільняється від оподаткування 50 відсотків податку на додану вартість по операціях з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов’язаних з виконанням інноваційних проектів.
2. Кошти у розмірі 50 відсотків податку на додану вартість згідно з положеннями частини першої цієї статті залишаються у розпорядженні платника податків, зараховуються на його спеціальний рахунок і використовуються ним виключно на фінансування інноваційної, науково-технічної діяльності і розширення власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз.
У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов’язаний визначити прибуток, не оподаткований у зв’язку з наданням податкової пільги, та оподаткувати його в поточному періоді, а також сплатити пеню в розмірах та за період, визначені законодавством.
3. Визначене частиною першою цієї статті пільгове оподаткування реалізується впродовж строку чинності свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту і за умови, що виконання проекту розпочато на пізніше вісімнадцяти місяців від дати його державної реєстрації.
Суб’єкт інноваційної діяльності у місячний строк повідомляє відповідний орган Державної податкової адміністрації про початок реалізації інноваційного проекту і по всіх господарських операціях, пов’язаних з виконанням інноваційного проекту, веде окремий бухгалтерський облік.
4. Кошти у розмірі 50 відсотків податку на додану вартість, що залишаються у розпорядженні платника податків згідно з положеннями частини першої цієї статті і не використані протягом строку пільгового оподаткування і дванадцяти місяців після нього, підлягають зарахуванню до Державного бюджету України.
5. Норми пунктів 1-4 цієї статті діють протягом п’яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення ефективності інноваційної діяльності".
 
Відхилено ризведе до розширення пільгових операцій та додаткових втрат бюджету.  211.3. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів або виконання робіт та постачання послуг платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що повинна бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів або виконання робіт та постачання послуг на митній території України, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, та за період від дати ввезення на митну територію України таких товарів або виконання робіт і постачання послуг до дати збільшення податкових зобов’язань.
 
    -518- Гуреєв В.М.
&&
Доповнити розділ V Податкового Кодексу статтею 212:
ст.212. Порядок оподаткування товарів дитячого асортименту.
212.1. Операції із постачання продуктів дитячого харчування, дитячого одягу та взуття та інших товарів дитячого асортименту та для немовлят оподатковуються за ставкою 7 відсотків.
212.2. Перелік таких товарів встановлюється Кабінетом міністрів України.
 
Відхилено Для зазначеної категорії товарів Кодексом встановлено звільнення від оподаткування ПДВ.   
    -519- Шевчук О.Б.
&&
Доповнити розділ V "Податок на додану вартість" статтею 196 такого змісту:
"Стаття 196. Операції, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 відсотків.
196.1. За ставкою 7 відсотків оподатковуються готельні послуги, послуги з тимчасового розміщення (та супутні послуги), споживачами яких є громадяни-резиденти. Операції з надання послуг з тимчасового розміщення оподатковуються за ставкою 7 відсотків лише за наявності у суб’єкта підприємницької діяльності, що надає такі послуги, свідоцтва про категоризацію закладу розміщення. Порядок оподаткування за ставкою 7 відсотків визначається Кабінетом Міністрів України". У зв’язку з цим статті 196-211 вважати статтями 197-212."
 
Відхилено Зменшення ставок ПДВ додатково для окремих операцій призведе до втрат бюджету без пропозицій щодо їх компенсації   
    -520- Кравченко М.В.
&&
Розділ V "Податок на додану вартість" доповнити положеннями щодо відновлення можливості сплати податку на додану вартість при імпорті шляхом надання митним органам податкового векселя на суму податкового зобов’язання;
 
Відхилено Наслідком застосування податкового векселя є не тільки нівелювання податкових зобов’язань, що має наслідком недонадходження податку на додану вартість до бюджету, а і спотворення конкуренції на користь імпорту. Водночас, застосовування вексельної форми розрахунків з податку на додану вартість не узгоджується з положеннями Директиви Ради ЄС 2006/112/ЄС від 28.11.2006 про спільну систему податку на додану вартість.   
    -521- Журавко О.В.
&&
1. Привести у відповідність положення статті 180 "Платники податку", статті 186 "Місце постачання товарів та послуг" та статті 208 "Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України", які не узгоджуються між собою.
 
Відхилено Зазначене питання врегульовано проектом Кодексом   
    -522- Кравченко М.В.
&&
У розділі V з метою захисту вітчизняних виробників передбачити невідшкодування податку на додану вартість при імпорті вогнетривів з Китаю (УКТ ЗЕД 25083, 25087, 38160, 68159, 69021, 69022, 69032, 69039 виробництва Китайської Народної Республіки);
 
Відхилено Порушує умови СОТ щодо спотворення умов конкуренції на користь вітчизняних товаровиробників та загальний порядок відшкодування ПДВ.   
    -523- Гуреєв В.М.
&&
Доповнити розділ V Податкового Кодексу статтею 212:
ст.212. Порядок оподаткування товарів дитячого асортименту.
212.1. Операції із постачання продуктів дитячого харчування, дитячого одягу та взуття та інших товарів дитячого асортименту та для немовлят оподатковуються за ставкою 7 відсотків.
212.2. Перелік таких товарів встановлюється Кабінетом міністрів України.
 
Відхилено Для зазначеної категорії товарів Кодексом встановлено звільнення від оподаткування ПДВ.   
    -524- Кінах А.К.
Розділ V доповнити статтею 212 наступного змісту: „Стаття 212. Спеціальний режим оподаткування діяльності хлібопекарських підприємств 212.1. Реєстр.картка №
)
212.2. Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована хлібопекарським підприємством на вартість поставлених ним хлібобулочних виробів, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого хлібопекарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей.
212.3. Якщо сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) хлібопекарським підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану за операціями з постачання хлібобулочних виробів, то різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню.
212.4. При вивезенні хлібобулочних виробів у митному режимі експорту хлібопекарське підприємство - виробник таких хлібобулочних виробів має право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється в загальному порядку.
212.5. Платник податку, який придбаває хлібобулочні вироби у хлібопекарського підприємства, який обрав спеціальний режим оподаткування, має право збільшити податковий кредит на суму сплаченого (нарахованого) податку у загальному порядку.
212.6. Хлібопекарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених ним хлібобулочних виробів на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості хліба простої рецептури (борошно, сіль, дріжджі, вода) становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно.
Ця норма діє з урахуванням того, що:
а) для новоутвореного хлібопекарського підприємства, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менше ніж дванадцять календарних місяців, така питома вага хлібобулочних виробів розраховується за підсумками кожного окремого звітного податкового періоду;
б) з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності хлібопекарського підприємства не включаються оподатковувані операції з постачання капітальних активів, що перебували у складі його основних фондів не менше ніж дванадцять послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності.
212.7. Хлібопекарське підприємство надає покупцю податкову накладну в порядку, встановленому цим розділом.
212.8. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування хлібопекарське підприємство реєструється у відповідному органі державної податкової служби з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею Стаття 183 цього розділу для реєстрації платників податку на додану вартість.
212.9. Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно не хліб простої рецептури, питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг), то:
а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство зобов’язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;
б) орган державної податкової служби виключає таке підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після закінчення наступних дванадцяти послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, визначених цією статтею;
в) таке підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.
212.10. Свідоцтво про реєстрацію хлібопекарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню у разі, коли:
а) хлібопекарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах;
б)хлібопекарське підприємство підлягає реєстрації платником податку на загальних підставах;
в) хлібопекарське підприємство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;
г) хлібопекарське підприємство не подає податкової звітності з податку протягом останніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів.
У таких випадках хлібопекарське підприємство зобов’язане повернути органу державної податкової служби свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.
212.11. Хлібопекарське підприємство - суб’єкт спеціального режиму оподаткування подає податкову декларацію у строки та в порядку, що встановлені для інших платників податку. Форма податкової декларації, яка подається хлібопекарським підприємством - суб’єктом спеціального режиму оподаткування, затверджується відповідно до пункту 201.15 статті Стаття 201 цього розділу.
212.12. Хлібопекарське підприємство - суб’єкт спеціального режиму оподаткування здійснює оподаткування операцій з продажу (постачання) хлібобулочних виробів за ставкою, визначеною підпунктом "а" пункту 193.1статті Стаття 193 цього розділу.
У разі експорту хлібобулочних виробів застосовується ставка податку, визначена підпунктом "б" пункту 193.1 статті Стаття 193 цього розділу.
212.13. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни:
212.13.1. виробничі фактори, за рахунок яких сформовано податковий кредит:
а) товари (послуги), які придбаваються хлібопекарським підприємством для їх використання у виробництві хлібобулочних виробів, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання для виробництва хлібобулочних виробів.
У разі коли товари (послуги), основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються хлібопекарським підприємством частково для виготовлення хліба простої рецептури, а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних фондів в операціях хлібопекарського виробництва та відповідно в інших операціях;
209.17. Дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері хлібопечення поширюється на:
виробництво хлібобулочних виробів ( КВЕД 15.81.11.010; 15.81.11.020; 15.81.11.030)".
 
Відхилено Призведе до значних втрат бюджету (за імовірними розрахунками сума втрат складе до 1 млрд. грн.)   
789. РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
 
   РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
 
790. Стаття 212. Платники податку
 
   Стаття 212. Платники податку
 
791. 212.1. Платниками податку є:
 
   212.1. Платниками податку є:
 
792. 212.1.1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;
 
   212.1.1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;
 
793. 212.1.2. Особа - суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України;
 
   212.1.2. Особа - суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України;
 
794. 212.1.3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства;
 
   212.1.3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства;
 
795. 212.1.4. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку;
 
   212.1.4. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку;
 
796. 212.1.5. Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законодавством відповідно до пункту 213.3 статті213 цього розділу;
 
   212.1.5. Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законодавством відповідно до пункту 213.3 статті213 цього розділу;
 
797. 212.1.6. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог;
 
   212.1.6. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог;
 
798. 212.1.7. Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, у разі порушення таких умов;
 
-525- Сандлер Д.М.
У пункті 212.1.7 статті 212 після слів "0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту" доповнити словами "0 євро за 1000 кг нафтопродуктів".
 
Враховано   212.1.7. Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов"0 євро за 1000 кг нафтопродуктів;
 
799. 212.1.8. Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукцію) в разі порушення таких умов;
 
   212.1.8. Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукцію) в разі порушення таких умов;
 
800. 212.1.9. Особа, яка придбаває у володіння та/або у користування та/або у розпорядження транспортний засіб, що був ввезений на митну територію України із звільненням від оподаткування відповідно до підпункту 213.3.2 статті213 цього розділу.
 
-526- Святаш Д.В.
Пункт 212.1.9 виключити;
 
Враховано      
801. 212.2. Замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують податок виробнику.
 
   212.2. Замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують податок виробнику.
 
802. 212.3. Реєстрація осіб як платників податку
 
   212.3. Реєстрація осіб як платників податку
 
803. 212.3.1. Реєстрація в органах державної податкової служби як платника податку суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб’єкту відповідної ліцензії.
 
   212.3.1. Реєстрація в органах державної податкової служби як платника податку суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб’єкту відповідної ліцензії.
 
804. Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов’язані надати органу державної податкової служби за місцезнаходженням суб’єкта господарювання інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анулювані ліцензії у п’ятиденний строк з дня здійснення таких дій.
 
   Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов’язані надати органу державної податкової служби за місцезнаходженням суб’єкта господарювання інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анулювані ліцензії у п’ятиденний строк з дня здійснення таких дій.
 
805. 212.3.2. Інші платники підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку органами державної податкової служби за місцем державної реєстрації таких суб’єктів у місячний строк із дня початку господарської діяльності.
 
   212.3.2. Інші платники підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку органами державної податкової служби за місцем державної реєстрації таких суб’єктів у місячний строк із дня початку господарської діяльності.
 
806. Стаття 213. Об’єкти оподаткування
 
   Стаття 213. Об’єкти оподаткування
 
807. 213.1. Об’єктами оподаткування є операції з:
 
   213.1. Об’єктами оподаткування є операції з:
 
808. 213.1.1. Реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);
 
   213.1.1. Реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);
 
809. 213.1.2. Реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу, а також своїм працівникам;
 
   213.1.2. Реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу, а також своїм працівникам;
 
810. 213.1.3. Ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;
 
   213.1.3. Ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;
 
811. 213.1.4. Реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави;
 
   213.1.4. Реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави;
 
812. 213.1.5. Реалізація або передача у володіння, користування чи розпорядження підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законодавством, відповідно до пункту 213.3 статті213 цього розділу;
 
   213.1.5. Реалізація або передача у володіння, користування чи розпорядження підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законодавством, відповідно до пункту 213.3 статті213 цього розділу;
 
813. 213.1.6. Обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), в тому числі тих, що перевищують встановлені норми втрат з врахуванням пункту 214.6 ст.214 цього розділу.
 
-527- Журавко О.В.
Підпункт 213.1.6 пункту 213.1 статті 213 " Об'єкти оподаткування" (щодо
оподаткування втрачених підакцизних товарів) виключити.
 
Відхилено Виключення з об’єктів оподаткування обсяги втрачених товарів призведе до ухилення від оподаткування та втрат бюджету  213.1.6. Обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат з врахуванням пункту 214.6 ст.214 цього розділу.
 
    -528- Кінах А.К.
В підпункті 213.1.6 пункту 213.1 статті 213 виключити слова і знак „в тому числі тих, ".
 
Враховано    
814. 213.2. Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню:
 
   213.2. Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню:
 
815. 213.2.1. Вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України.
 
   213.2.1. Вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України.
 
816. Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією;
 
-529- Кінах А.К.
&&
До підпункту 213.2.1 пункту 213.1 статті 213 додати абзац третій наступного змісту: „У випадку, якщо підакцизні товари (продукція) відвантажуються і вантажна митна декларація приймається митним органом України у звітному податковому періоді, а підакцизні товари (продукція) фактично вивозяться (експортуються) за межі митної території України у наступному податковому періоді, що відображено належним чином у вантажній митній декларації, з такої операції з реалізації підакцизних товарів (продукції) податкове зобов’язання у звітному податковому періоді, в якому підакцизні товари (продукція) відвантажуються і вантажна митна декларація приймається митним органом України, не виникає.
 
Відхилено Пропонується не включати в оподатковані обороти обсяги експортованої продукції , яка була відвантажена в кінці звітного періоду, а підтвердження імпорту відбулося у наступному періоді. Врахування пропозиції призведе до зловживань.  Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією;
213.2.2. ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру.
Такі підакцизні товари (продукція) ввозяться їх продавцем (експортером) без подальшої реалізації на митній території України
 
    -530- Журавко О.В.
&&
Пункт 213.2. (щодо операції з підакцизними товарами, які не підлягають
оподаткуванню) доповнити підпунктом такого змісту:
"213.2.2. обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), в тому числі тих, що перевищують встановлені норми втрат з врахуванням пункту 214.6 ст. 214 цього розділу."
 
Відхилено Виключення з об’єктів оподаткування обсяги втрачених товарів призведе до ухилення від оподаткування та втрат бюджету   
    -531- Кінах А.К.
&&
Пункт 213.2. статті 213 доповнити підпунктом 213.2.2 такого змісту: „213.2.2. ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру.
Такі підакцизні товари (продукція) ввозяться їх продавцем (експортером) без подальшої реалізації на митній території України".
 
Враховано Пропонується звільнити від оподаткування ввезення підакцизної продукції, яка повернута виробнику-експортеру внаслідок виявлених недоліків. Оскільки підакцизна продукція з недоліками підлягає знищенню (тютюнові вироби) або переробці (алкогольні напої), зазначена норма вже передбачена у пункті 213.3.3 щодо звільнення при ввезенні в у митному режимі знищення або переробки.   
817. 213.3. Операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування:
 
   213.3. Операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування:
 
818. 213.3.1. реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов’язкового державного страхування, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 
-532- Сушкевич В.М.
У пункті 213.3.1 статті 213 слова ’’реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів’’ викласти у такій редакції ’’реалізації легкових автомобілів для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів’’
 
Враховано Норма щодо звільнення від оподаткування акцизом автомобілів для інвалідів, конкретизується "в т.ч. для дітей-інвалідів". Втрати бюджету відсутні, оскільки звільнення розповсюджується лише на автомобілі, закуплені в межах виділених бюджетних коштів.  213.3.1. реалізації легкових автомобілів для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов’язкового державного страхування, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 
819. 213.3.2. ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичними представництвами іноземних держав, консульськими установами іноземних держав та для особистого використання членами дипломатичних представництв іноземних держав, консульських установ іноземних держав виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.
 
   213.3.2. ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичними представництвами іноземних держав, консульськими установами іноземних держав та для особистого використання членами дипломатичних представництв іноземних держав, консульських установ іноземних держав виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.
 
820. У разі реалізації на митній території України підакцизних товарів (продукції), що були ввезені із звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особами, зазначеними у підпункті 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 цього розділу, не пізніше дати такої реалізації одночасно із сплатою податку на додану вартість за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при ввезенні підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;
 
-533- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 213.3.2 слова "зазначеними у підпункті 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 цього розділу, " замінити словами : "що реалізують або передають у володіння, користування чи розпорядження такі підакцизні товари (продукцію), "
 
Враховано   У разі реалізації на митній території України підакцизних товарів (продукції), що були ввезені із звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особами, що реалізують або передають у володіння, користування чи розпорядження такі підакцизні товари (продукцію), не пізніше дати такої реалізації одночасно із сплатою податку на додану вартість за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при ввезенні підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;
 
821. 213.3.3. ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв’язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах: транзиту, митного складу, знищення або руйнування, відмови на користь держави, магазину безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України. У разі порушення умов митних режимів, що передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов’язана обчислити та сплатити суму податкового зобов’язання. У разі коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога щодо здійснення заходів гарантування чи інша вимога, така вимога встановлюється і для цілей акцизного податку. Податок справляється, якщо в подальшому щодо таких товарів (продукції) виникають зобов’язання зі сплати податку на додану вартість;
 
   213.3.3. ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв’язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах: транзиту, митного складу, знищення або руйнування, відмови на користь держави, магазину безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України. У разі порушення умов митних режимів, що передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов’язана обчислити та сплатити суму податкового зобов’язання. У разі коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога щодо здійснення заходів гарантування чи інша вимога, така вимога встановлюється і для цілей акцизного податку. Податок справляється, якщо в подальшому щодо таких товарів (продукції) виникають зобов’язання зі сплати податку на додану вартість;
 
822. 213.3.4. безоплатної передачі для знищення підакцизних товарів (продукції), конфіскованих за рішенням суду та таких, що перейшли у власність держави внаслідок відмови власника, якщо вони не підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку;
 
   213.3.4. безоплатної передачі для знищення підакцизних товарів (продукції), конфіскованих за рішенням суду та таких, що перейшли у власність держави внаслідок відмови власника, якщо вони не підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку;
 
823. 213.3.5. реалізації підакцизних товарів (продукції), крім нафтопродуктів, вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції);
 
   213.3.5. реалізації підакцизних товарів (продукції), крім нафтопродуктів, вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції);
 
824. 213.3.6. ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції), за умови пред’явлення органу державної митної служби ліцензії на право виробництва (крім виробництва нафтопродуктів);
 
   213.3.6. ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції), за умови пред’явлення органу державної митної служби ліцензії на право виробництва (крім виробництва нафтопродуктів);
 
825. 213.3.7. ввезення фізичними особами на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в обсягах, що не перевищують норм безмитного ввезення, встановлених законом;
 
-534- Мельник П.В.
213.3.7. ввезення фізичними особами на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в обсягах, що не перевищують норм безмитного ввезення, встановлених Митним кодексом України;
 
Враховано частково Крім Митного кодексу обмеження щодо ввезення товарів, зокрема, пива встановлені Законом 2681  213.3.7. ввезення фізичними особами на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в обсягах, що не перевищують норм безмитного ввезення, встановлених законом;
 
826. 213.3.8. реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від сплати податку продукції, яка призначена для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена вантажна митна декларація, що оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника;
 
   213.3.8. реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від сплати податку продукції, яка призначена для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена вантажна митна декларація, що оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника;
 
827. 213.3.9. ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу";
 
   213.3.9. ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу";
 
828. 213.3.10. операції з ввезення акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на виробництво, тютюнових виробів, еталонних (моніторингових) чи тестових зразків тютюнових виробів (не призначених для продажу вроздріб) для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну);
 
   213.3.10. операції з ввезення акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на виробництво, тютюнових виробів, еталонних (моніторингових) чи тестових зразків тютюнових виробів (не призначених для продажу вроздріб) для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну);
 
829. 213.3.11. реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах для потреб населення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-535- Пінчук А.П.
Підпункт 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 виключити.
 
Враховано      
830. Стаття 214. База оподаткування
 
   Стаття 214. База оподаткування
 
831. 214.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є:
 
   214.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є:
 
832. 214.1.1. Вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку;
 
-536- Кінах А.К.
У підпунктах 214.1.1. та 214.1.2. пункту 214.1 статті 214 розділу VІ слова "з урахуванням" виключити.
 
Відхилено Призведе до зменшення бази оподаткування та втрат бюджету на рік близько 1,7 млрд. грн. Відповідає міжнародному законодавству (ЄС, Російська Федерація), де базою оподаткування є максимальна роздрібна ціна.  214.1.1. Вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку;
 
833. 214.1.2. В артість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку.
 
   214.1.2. В артість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку.
 
834. 214.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на дату подання до органу державної митної служби митної декларації до митного оформлення.
 
-537- Клюєв С.П.
По всьому тексту проекту Податкового кодексу слова "органи державної митно служби" в усіх відмінниках відповідно до Митного кодексу України змінити на слова "митні органи" у відповідних відмінках.
По всьому тексту проекту Податкового кодексу слова "вантажно-митна декларація" в усіх відмінках відповідно до Митного Кодексу України замінити на слова "митна декларація" у відповідних відмінках.
По всьому тексту проекту Податкового кодексу слова "центральний орган державної митної служби" замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках..
 
Враховано   214.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на дату подання до митного органу митної декларації до митного оформлення.
 
835. 214.3. Митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, визначається відповідно до Митного кодексу України.
 
   214.3. Митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, визначається відповідно до Митного кодексу України.
 
836. 214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, кількості товару (продукції), об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.
 
   214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, кількості товару (продукції), об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.
 
837. 214.5. У разі обчислення податку із застосуванням одночасно адвалорних та специфічних ставок податку базою оподаткування є база, визначена відповідно до пунктів 214.1 та 214.4 цієї статті.
 
   214.5. У разі обчислення податку із застосуванням одночасно адвалорних та специфічних ставок податку базою оподаткування є база, визначена відповідно до пунктів 214.1 та 214.4 цієї статті.
 
838. а. У разі наявності наднормативних втрат спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, допущених з вини виробника під час виробництва підакцизних товарів (продукції), базою оподаткування є вартість (кількість) цих товарів, які можна було б виробити з наднормативно втрачених товарів (продукції).
 
   214.6. У разі наявності наднормативних втрат спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, допущених з вини виробника під час виробництва підакцизних товарів (продукції), базою оподаткування є вартість (кількість) цих товарів, які можна було б виробити з наднормативно втрачених товарів (продукції).
 
839. Норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
 
-538- Кінах А.К.
Пункт 214.6 статті 214 доповнити абзацом другим наступного змісту: „Норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. За відсутності затверджених норм втрат і виходу спирту у відповідній галузі господарювання суб’єкти господарювання можуть застосовувати самостійно розроблені норми за погодженням з центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено Відповідно до діючого законодавства (стаття 13. Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів") норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. За понаднормативні втрати, не виправдані згідно з чинним законодавством, та незабезпечення виходу продукції суб'єкти господарювання сплачують акцизний збір у розмірі, визначеному законом. Тобто, в цьому пункті мається на увазі втрати при виробництві перелічених спиртів та алкогольних напоїв в залежності від технології їх виготовлення а не галузі господарювання. Щодо застосування самостійно спирту, то Слід зазначити, що розроблення норм втрат і виходу готової  Норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
 
840. 214.7. При псуванні, знищенні, втраті підакцизних товарів (продукції), крім випадків, передбачених у пункті 216.3 статті216 цього розділу, базою оподаткування є вартість та обсяги втрачених товарів (продукції).
 
-539- Кінах А.К.
В пункті 214.7 статті 214 після слів і знаків „обсяги втрачених товарів (продукції), " додати слова „що перевищують встановлені норми втрат згідно з пунктом 214.6 ст.214 цього розділу".
 
Враховано Пропонується не оподатковувати втрати на які не встановлено нормативи. Зазначене призведе до зловживань  214.7. При псуванні, знищенні, втраті підакцизних товарів (продукції), крім випадків, передбачених у пункті 216.3 статті216 цього розділу, базою оподаткування є вартість та обсяги втрачених товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат згідно з пунктом 214.6 статті 214 цього розділу.
 
    -540- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
&&
Статтю 214 - доповнити пунктами 214.8. і 214.9. такого змісту:
"214.8. У разі коли після реалізації підакцизних товарів (продукції) вироблених (виготовлених) на митній території України здійснюється їх повне або часткове повернення продавцю, платник податків - продавець проводить відповідне коригування податкових зобов’язань з акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулось таке повернення.
Сума коригування обчислюється платником податку із застосуванням максимальних роздрібних цін, ставок акцизного податку з урахуванням мінімального податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку, які діяли на дату виникнення податкового зобов’язання щодо таких товарів. Результат коригування зазначається в декларації з акцизного податку за відповідний звітний період. У разі подальшої реалізації цих товарів, зобов’язання з акцизного податку обчислюються у загальному порядку.
214.9 У разі коли після ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України здійснюється їх повне або часткове повернення продавцю імпортером (покупцем), платник податків - імпортер проводить відповідне коригування податкових зобов’язань з акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулось таке повернення.
Сума коригування обчислюється платником податку із застосуванням максимальних роздрібних цін, ставок акцизного податку з урахуванням мінімального податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку, які діяли на дату виникнення податкового зобов’язання щодо таких товарів.
Результат коригування зазначається в декларації з акцизного податку за відповідний звітний період. При цьому сума акцизного збору за бажанням імпортера повертається йому на поточний рахунок у банку або зараховується при придбанні наступних партій марок акцизного податку";
 
Враховано у статтях 217 та 218 в пропозиціях Н.д.Кінаха А.К.ч   
841. Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку
 
   Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку
 
842. 215.1. До підакцизних товарів належать:
 
   215.1. До підакцизних товарів належать:
 
843. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
 
   спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
 
844. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
 
   тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
 
845. нафтопродукти;
 
-541- Хомутиннік В.Ю.
Абзац четвертий пункту 215.1 статті 215 розділу VІ "Акцизний податок" викласти в такій редакції: ""нафтопродукти, скраплений газ"
 
Враховано Для забезпечення однозначного тлумачення норм розділу, у звязку з запровадженням ставки акцизного податку на скраплений газ  нафтопродукти, скраплений газ;
 
846. автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.
 
   автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.
 
847. 215.2. Ставки податку та перелік товарів, з яких справляється податок:
 
   215.2. Ставки податку та перелік товарів, з яких справляється податок:
 
848. 215.2.1. ставки податку встановлюються цією статтею і є єдиними на всій території України;
 
   215.2.1. ставки податку встановлюються цією статтею і є єдиними на всій території України;
 
849. 215.2.2. ставки податку встановлюються, відповідно до визначень розділу І цього Кодексу:
 
   215.2.2. ставки податку встановлюються, відповідно до визначень розділу І цього Кодексу:
 
850. адвалорні,
 
   адвалорні,
 
851. специфічні,
 
   специфічні,
 
852. адвалорні та специфічні одночасно;
 
   адвалорні та специфічні одночасно;
 
853. 215.2.3. щороку специфічні ставки акцизного податку, встановлені в національній валюті України, та мінімальне податкове зобов’язання підлягають індексації на індекс споживчих цін, затверджений законом України про державний бюджет України на відповідний рік.
 
-542- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 215.2.3 пункту 215.2 статті 215 Розділу VІ виключити.
 
Враховано Для забезпечення однозначного застосування норм     
    -543- Климець П.А.
215.2.3. щороку, специфічні ставки акцизного податку, встановлені в національній валюті України, та мінімальне податкове зобов’язання підлягають індексації на індекс споживчих цін за минулі 12 календарних місяців (за період з червня року, в якому проводиться індексація, до червня попереднього року).
Кабінет Міністрів України не пізніше 1 серпня публікує в офіційних друкованих виданнях ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов'язання, визначені з урахуванням індексу споживчих цін.
У разі коли індекс споживчих цін за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
За наслідками індексації ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов'язання підлягають округленню до двох знаків після коми.
Проіндексовані ставки акцизного збору набирають чинності з 1 січня кожного наступного року.
 
Відхилено    
    -544- Коновалюк В.І.
Підпункт 215.2.3 пункту 125.2 статті 215 виключити з тексту законопроекту.
 
Враховано    
    -545- Кінах А.К.
Підпункт 215.2.3 пункту 215.2 статті 215 викласти в наступній редакції: „ Щороку підлягають індексації (коригуванню) відповідно до індексу споживчих цін (індексу інфляції):
а) специфічні ставки акцизного податку, встановлені у національній валюті України, за такою формулою:
Сі = Сз х І/100, де:
Сі - проіндексована специфічна ставка акцизного податку;
Сз - специфічна ставка акцизного податку, яка застосовується станом на 1 червня поточного року;
І - значення індексу споживчих цін (індексу інфляції), обчислене та опубліковане відповідно до законодавства, за минулі 12 календарних місяців (за період з червня року, в якому проводиться індексація, до червня попереднього року);
б) мінімальне акцизне податкове зобов’язання за такою формулою:
Мі = Мз х І/100, де:
Мі - проіндексоване мінімальне акцизне податкове зобов’язання;
Мз - мінімальне акцизне податкове зобов’язання, яке застосовується станом на 1 червня поточного року;
І - значення індексу споживчих цін (індексу інфляції), обчислене та опубліковане відповідно до законодавства, за минулі 12 календарних місяців (за період з червня року, в якому проводиться індексація, до червня попереднього року).
У разі, якщо значення індексу споживчих цін (індексу інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
За наслідками індексації специфічні ставки акцизного податку, встановлені у національній валюті України, та мінімальне акцизне податкове зобов’язання підлягають округленню до двох знаків після коми.
Проіндексовані специфічні ставки акцизного податку, встановлені у національній валюті України, та мінімальне акцизне податкове зобов'язання застосовуються для нарахування акцизного податку, починаючі з 1 січня кожного наступного року".
 
Відхилено    
    -546- Горіна І.А.
Підпункт 215.2.3 пункту 215.2 статті 215 викласти в такій редакції:
"215.2.3) щороку специфічні ставки акцизного податку, встановлені в національній валюті України, та мінімальне податкове зобов'язання підлягають індексації на індекс споживчих цін за минулі 12 календарних місяців (за період з травня року, в якому проводиться індексація, до травня попереднього року), крім випадку, передбаченого в абзаці третьому цього підпункту.
Кабінет Міністрів України щороку до 15 червня (крім випадку, передбаченого в абзаці третьому цього підпункту) подає на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу в частині запровадження проіндексованих ставок акцизного податку та мінімального податкового зобов'язання з 1 січня наступного року.
У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній період не перевищує 100 відсотків, індексація не проводиться".
 
Відхилено    
    -547- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
Підпункт 215.2.3 пункту 215.2 статті 215 викласти в такій редакції:
"215.2.3. щороку специфічні ставки акцизного податку, встановлені в національній валюті України, та мінімальне податкове зобов’язання підлягають індексації на коефіцієнт індексації, який визначається з урахуванням щорічних індексів споживчих цін (починаючи з року набрання чинності цим Кодексом) та встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
У разі коли індекс споживчих цін відповідного року не перевищує 100 відсотків, такий індекс при розрахунку коефіцієнту індексації застосовується із значенням 100 відсотків.
За наслідками індексації ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов’язання підлягають округленню до двох знаків після коми.
Проіндексовані ставки акцизного податку набирають чинності з 1 січня кожного року, але не раніше дня опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний рік".
 
Відхилено    
    -548- Климець П.А.
215.2.3. щороку, специфічні ставки акцизного податку, встановлені в національній валюті України, та мінімальне податкове зобов’язання підлягають індексації на індекс споживчих цін за минулі 12 календарних місяців (за період з червня року, в якому проводиться індексація, до червня попереднього року).
Кабінет Міністрів України не пізніше 1 серпня публікує в офіційних друкованих виданнях ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов'язання, визначені з урахуванням індексу споживчих цін.
У разі коли індекс споживчих цін за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
За наслідками індексації ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов'язання підлягають округленню до двох знаків після коми.
Проіндексовані ставки акцизного збору набирають чинності з 1 січня кожного наступного року.
 
Відхилено    
    -549- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Підпункт 215.2.3. статті 215 - викласти у такій редакції:
"215.2.3. Щороку підлягають індексації (корегуванню) відповідно до індексу споживчих цін (індексу інфляції): специфічні ставки акцизного податку, встановлені в національній валюті України, та мінімальне податкове зобов’язання за формулою:
а) Сі = Сз х І/100, де:
Сі - проіндексована специфічна ставка акцизного податку;
Сз - специфічна ставка акцизного податку, яка застосовується станом на 1 червня поточного року;
І - значення індексу споживчих цін (індексу інфляції), обчислене та опубліковане відповідно до законодавства, за минулі 12 календарних місяців (за період з червня року, в якому проводиться індексація, до червня попереднього року);
б) мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби за такою формулою:
Мі = Мз х І/100, де:
Мі - проіндексоване мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби;
Мз - мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби, яке застосовується станом на 1 червня поточного року;
І - значення індексу споживчих цін (індексу інфляції), обчислене та опубліковане відповідно до законодавства, за минулі 12 календарних місяців (за період з червня року, в якому проводиться індексація, до червня попереднього року).
У разі, якщо значення індексу споживчих цін (індексу інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків. За наслідками індексації ставки акцизного податку та мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби підлягають округленню до двох знаків після коми. Проіндексовані ставки акцизного податку та мінімальне акцизне податкове зобов'язання зі сплати акцизного збору на тютюнові вироби застосовуються для нарахування акцизного податку, починаючи з 1 січня кожного наступного року"
 
Відхилено    
854. Кабінет Міністрів України не пізніше 20 днів з дня затвердження індексу споживчих цін публікує в офіційних друкованих виданнях ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов’язання, визначені з урахуванням індексу споживчих цін.
 
      
855. У разі коли індекс споживчих цін за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
 
      
856. За наслідками індексації ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов’язання підлягають округленню до двох знаків після коми.
 
      
857. Проіндексовані ставки акцизного податку набирають чинності з 1 січня кожного року, але не раніше дня опублікування проіндексованих ставок.
 
      
858. 215.2.4. Ставки акцизного податку на бензин моторний за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 51 00, 2710 11 59 00, що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.
 
   215.2.4. Ставки акцизного податку на бензин моторний за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 51 00, 2710 11 59 00, що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.
 
859. 215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:
 
   215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:
 
860. 215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
 
-550- Климець П.А.
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
(специфічні)
 
Відхилено Недоцільно оскільки не передбачена адвалорна ставка для алкогольних напоїв  215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
 
861. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
 
-551- Мельник П.В.
215.3.1.) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
2203 00
Пиво із солоду (солодове)
гривень за 1 літр
0,74
2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00)
Вина виноградні натуральні
гривень за 1 літр
0,01
2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) з вмістом спирту не більше 18%, крім вин марочних
гривень за 1 літр
2,14
2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00)
Вина марочні, а саме вина виноградні натуральні з доданням спирту виноградного для зупинення процесу бродіння з терміном витримки 1,5 року та більше, а також з доданням спирту етилового для зупинення процесу бродіння з терміном витримки 2 роки та більше
гривень за 1 літр
0,5
Вина виноградні натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) з вмістом алкоголю більше 18%, крім вин марочних
гривень за 1 літр
42,12 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00
Вина ігристі. Вина газовані
гривень за 1 літр
3,1
2205
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
гривень за 1 літр
2,14
2206 00
(крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00,
2206 00 81 00 – сидр і перрі (без додання спирту)
Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з додаванням спирту)
гривень за
1 літр 100-відсоткового спирту
42,12
 
Відхилено Встановлення різних ставок на аналогічні товари створює умови для мінімізації сплати податку  Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
 
862. 2203 00
Пиво із
солоду (солодове)
гривень за 1 літр
0,74
 
   2203 00
Пиво із
солоду (солодове)
гривень за 1 літр
0,74
 
863. 2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина виноградні натуральні
гривень за 1 літр
0,01
 
   2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина виноградні натуральні
гривень за 1 літр
0,01
 
864. 2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
гривень за 1 літр
2,14
 
   2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
гривень за 1 літр
2,14
 
865. 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00
Вина ігристі
Вина газовані
гривень за 1 літр
3,1
 
   2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00
Вина ігристі
Вина газовані
гривень за 1 літр
3,1
 
866. 2205
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
гривень за 1 літр
2,14
 
   2205
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
гривень за 1 літр
2,14
 
867. 2206 00
(крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту)
Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з додаванням спирту)
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
42,12
 
   2206 00
(крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту)
Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з додаванням спирту)
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
42,12
 
868. 2206 00 31 00
2206 00 51 00
2206 00 81 00
Сидр і перрі (без додання спирту)
гривень за 1 літр
0,42
 
   2206 00 31 00
2206 00 51 00
2206 00 81 00
Сидр і перрі (без додання спирту)
гривень за 1 літр
0,42
 
869. 2207
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
42,12
 
   2207
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
42,12
 
870. 2208
Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
42,12
 
   2208
Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
42,12
 
871. 215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
 
-552- Синиця А.М.
1. Пункт 215.3.2. статті 215 викласти в наступній редакції:
"215.3.2.тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
2011
2012
2013
2014
2401
Тютюнова сировина
гривень за 1 кілограм
0
0
0
0
Тютюнові відходи
2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
гривень за 1 кілограм
163,66
194,76
227,67
263,87
відсотків
25
25
25
25
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
43,03
46,90
50,14
53,10
відсотків
20
23
24
25
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
96,21
104,87
112,10
118,72
відсотків
25
25
25
25
2403 (крім 2403 10)
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції;
Жувальний і нюхальний тютюн
гривень за 1 кілограм
53,45
58,26
62,28
65,96
2403 10
Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції
гривень за 1 кілограм
134,44
159,98
187,01
216,75
 
Відхилено   215.3.2) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
 
    -553- Матвєєв В.Й.
У підпункті 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 "Підакцизні товари та ставки податку" по тексту після цифри та літер "1 кг" додати слово " (нетто)"
 
Враховано    
872. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставки податку
специфічна
адвалорна
і виміру
ставка
одиниці виміру
ставка
 
   Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставки податку
специфічна
адвалорна
і виміру
ставка
одиниці виміру
ставка
 
873. 2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за 1 кілограм
0
 
   2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за 1 кілограм (нетто)
0
 
874. 2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
гривень за 1 кілограм
149,66
 
   2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
гривень за 1 кілограм (нетто)
149,66
 
875. 2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
43,03
відсотків
20
 
   2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
43,03
відсотків
20
 
876. 2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
96,21
відсотків
25
 
   2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
96,21
відсотків
25
 
877. 2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10)
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції
гривень за 1 кілограм
53,45
 
   2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10)
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції
гривень за 1 кілограм (нетто)
53,45
 
878. 2403 10
Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції
гривень за 1 кілограм
74,83
 
   2403 10
Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції
гривень за 1 кілограм (нетто)
74,83
 
879. 2403 99 10 00
Жувальний і нюхальний тютюн
гривень за 1 кілограм
21,38
 
   2403 99 10 00
Жувальний і нюхальний тютюн
гривень за 1 кілограм (нетто)
21,38
 
880. 215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
 
-554- Синиця А.М.
Пункт 215.3.3. статті 215 викласти в наступній редакції:
"215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
2011
2012
2013
2014
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за
67,22
79,99
93,51
108,37
1000 штук
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за
167,85
191,35
214,12
237,46
1000 штук
 
Відхилено   215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
 
881. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Мінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниці виміру
сума
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за
1000 штук
61,47
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за
1000 штук
160,35
 
   Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Мінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниці виміру
сума
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за
1000 штук
61,47
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за
1000 штук
160,35
 
882. 215.3.4. нафтопродукти:
 
-555- Болюра А.В.
У підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 внести зміни до наступних ставок:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниці виміру
ставка
Легкі дистиляти:
2710 11 11 00
для специфічних процесів переробки
євро за
1000 кілограмів
12
2710 11 15 00
для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00
євро за
1000 кілограмів
12
Бензини спеціальні:
2710 11 21 00
уайт-спірит
євро за
1000 кілограмів
12
2710 11 25 00
інші спеціальні бензини
євро за
1000 кілограмів
132
Бензини моторні:
2710 11 31 00
бензини авіаційні
євро за
1000 кілограмів
20
бензини моторні
з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші:
євро за
1000 кілограмів
132
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
інші бензини
євро за
1000 кілограмів
132
2710 11 51 00
2710 11 59 00
з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л
євро за
1000 кілограмів
132
2710 11 70 00
Паливо для реактивних двигунів
євро за
1000 кілограмів
20
2710 11 90 00
Інші легкі дистиляти
євро за
1000 кілограмів
132
Середні дистиляти:
2710 19 11 00
для специфічних процесів переробки
євро за
1000 кілограмів
20
2710 19 15 00
для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00
євро за
1000 кілограмів
12
Гас:
2710 19 21 00
паливо для реактивних двигунів
євро за
1000 кілограмів
12
2710 19 25 00
інший гас
євро за
1000 кілограмів
20
2710 19 29 00
Інші середні дистиляти
євро за
1000 кілограмів
20
Важкі дистиляти (газойлі)
із вмістом сірки:
2710 19 31 40
2710 19 35 40
2710 19 49 00
більш як 0,2 мас. %
євро за
1000 кілограмів
65
2710 19 31 30
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00
більш як 0,035 мас. %; але не більш як 0,2 мас. %
євро за 1000 кілограмів
50
2710 19 31 20
2710 19 35 20
2710 19 41 20
більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.%
євро за
1000 кілограмів
45
2710 19 31 10
2710 19 35 10
2710 19 41 10
не більш як 0,005 мас. %
євро за
1000 кілограмів
30
2710 19 61 00
2710 19 63 00
2710 19 65 00 2710 19 69 00
Тільки паливо пічне:
євро за
1000 кілограмів
30
 
Відхилено Призведе до втрат бюджету 2,7 млрд. грн.     
883. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниці виміру
ставка
 
   Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниці виміру
ставка
 
884. Легкі дистиляти:
 
   Легкі дистиляти:
 
885. 2710 11 11 00
для специфічних процесів переробки
євро за 1000 кілограмів
17
 
   2710 11 11 00
для специфічних процесів переробки
євро за 1000 кілограмів
17
 
886. 2710 11 15 00
для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00
євро за 1000 кілограмів
17
 
   2710 11 15 00
для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00
євро за 1000 кілограмів
17
 
887. Бензини спеціальні:
 
   Бензини спеціальні:
 
888. 2710 11 21 00
уайт-спірит
євро за
1000 кілограмів
17
 
   2710 11 21 00
уайт-спірит
євро за
1000 кілограмів
17
 
889. 2710 11 25 00
інші спеціальні бензини
євро за
1000 кілограмів
182
 
   2710 11 25 00
інші спеціальні бензини
євро за
1000 кілограмів
182
 
890. Бензини моторні:
 
   Бензини моторні:
 
891. 2710 11 31 00
бензини авіаційні
євро за
1000 кілограмів
28
 
   2710 11 31 00
бензини авіаційні
євро за
1000 кілограмів
28
 
892. бензини моторні
з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
 
   бензини моторні
з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
 
893. 2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші:
євро за
1000 кілограмів
182
 
   2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші:
євро за
1000 кілограмів
182
 
894. 2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
інші бензини
євро за
1000 кілограмів
182
 
   2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
інші бензини
євро за
1000 кілограмів
182
 
895. 2710 11 51 00
2710 11 59 00
з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л
євро за
1000 кілограмів
182
 
   2710 11 51 00
2710 11 59 00
з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л
євро за
1000 кілограмів
182
 
896. 2710 11 70 00
Паливо для реактивних двигунів
євро за
1000 кілограмів
28
 
   2710 11 70 00
Паливо для реактивних двигунів
євро за
1000 кілограмів
28
 
897. 2710 11 90 00
Інші легкі дистиляти
євро за
1000 кілограмів
182
 
   2710 11 90 00
Інші легкі дистиляти
євро за
1000 кілограмів
182
 
898. Середні дистиляти:
 
   Середні дистиляти:
 
899. 2710 19 11 00
для специфічних процесів переробки
євро за
1000 кілограмів
28
 
   2710 19 11 00
для специфічних процесів переробки
євро за
1000 кілограмів
28
 
900. 2710 19 15 00
для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00
євро за
1000 кілограмів
17
 
   2710 19 15 00
для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00
євро за
1000 кілограмів
17
 
901. Гас:
 
   Гас:
 
902. 2710 19 21 00
паливо для реактивних двигунів
євро за
1000 кілограмів
17
 
   2710 19 21 00
паливо для реактивних двигунів
євро за
1000 кілограмів
17
 
903. 2710 19 25 00
інший гас
євро за
1000 кілограмів
28
 
   2710 19 25 00
інший гас
євро за
1000 кілограмів
28
 
904. 2710 19 29 00
Інші середні дистиляти
євро за
1000 кілограмів
28
 
   2710 19 29 00
Інші середні дистиляти
євро за
1000 кілограмів
28
 
905. Важкі дистиляти (газойлі)
із вмістом сірки:
 
   Важкі дистиляти (газойлі)
із вмістом сірки:
 
906. 2710 19 31 40
2710 19 35 40
2710 19 49 00
більш як 0,2 мас. %
євро за
1000 кілограмів
90
 
   2710 19 31 40
2710 19 35 40
2710 19 49 00
більш як 0,2 мас. %
євро за
1000 кілограмів
90
 
907. 2710 19 31 30
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00
більш як 0,035 мас. %; але не більш як 0,2 мас. %
євро за
1000 кілограмів
69
 
   2710 19 31 30
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00
більш як 0,035 мас. %; але не більш як 0,2 мас. %
євро за
1000 кілограмів
69
 
908. 2710 19 31 20
2710 19 35 20
2710 19 41 20
більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.%
євро за
1000 кілограмів
62
 
   2710 19 31 20
2710 19 35 20
2710 19 41 20
більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.%
євро за
1000 кілограмів
62
 
909. 2710 19 31 10
2710 19 35 10
2710 19 41 10
не більш як 0,005 мас. %
євро за
1000 кілограмів
42
 
   2710 19 31 10
2710 19 35 10
2710 19 41 10
не більш як 0,005 мас. %
євро за
1000 кілограмів
42
 
910. 2710 19 61 00
2710 19 63 00
2710 19 65 00
2710 19 69 00
Тільки паливо пічне:
євро за
1000 кілограмів
42
 
   2710 19 61 00
2710 19 63 00
2710 19 65 00
2710 19 69 00
Тільки паливо пічне:
євро за
1000 кілограмів
42
 
911. 2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
скраплений газ
(пропан або суміш пропану з бутаном)
євро за
1000 кілограмів
40
 
-556- Журавко О.В.
Із переліку підакцизних товарів визначених у підпункті 215.3.4. (нафтопродукти) пункту 215.3. статті 215 "Підакцизні товари та ставки податку" вилучити:
скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном)
-
 
Відхилено податкування скрапленого газу відповідає світовому досвіду.  2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
скраплений газ
(пропан або суміш пропану з бутаном)
євро за
1000 кілограмів
40
 
    -557- Палиця І.П.
У підпункті 215.3.4 цифру "182" змінити на цифру "110"
 
Відхилено Призведе до втрат бюджету 3,2 млрд.гривень   
912. 215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
 
   215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
 
913. Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
(специфічні)
 
   Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
(специфічні)
 
914. 8703
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
 
   8703
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
 
915. 8703 10
- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:
 
   8703 10
- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:
 
916. 8703 10 11 00
- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням
0,6 євро за 1см3 об’єму
циліндрів двигуна
 
   8703 10 11 00
- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням
0,6 євро за 1см3 об’єму
циліндрів двигуна
 
917. 8703 10 18 00
- - інші
0,6 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 10 18 00
- - інші
0,6 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
918. - інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
 
   - інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
 
919. 8703 21
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см3:
 
   8703 21
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см3:
 
920. 8703 21 10 00
- - - нові
0,05 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 21 10 00
- - - нові
0,05 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
921. 8703 21 90
- - - що використовувалися:
 
   8703 21 90
- - - що використовувалися:
 
922. 8703 21 90 10
- - - - не більш як 5 років
1 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 21 90 10
- - - - не більш як 5 років
1 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
923. 8703 21 90 30
- - - - понад 5 років
1,25 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 21 90 30
- - - - понад 5 років
1,25 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
924. 8703 22
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3:
 
   8703 22
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3:
 
925. 8703 22 10 00
- - - нові
0,03 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 22 10 00
- - - нові
0,03 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
926. 8703 22 90
- - - що використовувалися:
 
   8703 22 90
- - - що використовувалися:
 
927. 8703 22 90 10
- - - - не більш як 5 років
1,25 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 22 90 10
- - - - не більш як 5 років
1,25 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
928. 8703 22 90 30
- - - - понад 5 років
1,5 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 22 90 30
- - - - понад 5 років
1,5 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
929. 8703 23
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3:
 
   8703 23
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3:
 
930. - - - нові:
 
   - - - нові:
 
931. 8703 23 11
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
 
   8703 23 11
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
 
932. 8703 23 11 10
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
0,15 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 23 11 10
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
0,15 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
933. 8703 23 11 30
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
0,6 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 23 11 30
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
0,6 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
934. 8703 23 19
- - - - інші:
 
   8703 23 19
- - - - інші:
 
935. 8703 23 19 10
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
0,12 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 23 19 10
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
0,12 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
936. 8703 23 19 30
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
0,12 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 23 19 30
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
0,12 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
937. 8703 23 90
- - - що використовувались:
 
   8703 23 90
- - - що використовувались:
 
938. - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3:
 
   - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3:
 
939. 8703 23 90 11
- - - - - не більш як 5 років
1,5 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 23 90 11
- - - - - не більш як 5 років
1,5 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
940. 8703 23 90 13
- - - - - понад 5 років
2 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 23 90 13
- - - - - понад 5 років
2 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
941. - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3:
 
   - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3:
 
942. 8703 23 90 31
- - - - - не більш як 5 років
2 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 23 90 31
- - - - - не більш як 5 років
2 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
943. 8703 23 90 33
- - - - - понад 5 років
3 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 23 90 33
- - - - - понад 5 років
3 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
944. 8703 24
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3:
 
   8703 24
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3:
 
945. 8703 24 10 00
- - - нові
1 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 24 10 00
- - - нові
1 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
946. 8703 24 90
- - - що використовувалися:
 
   8703 24 90
- - - що використовувалися:
 
947. 8703 24 90 10
- - - - не більш як 5 років
3 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 24 90 10
- - - - не більш як 5 років
3 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
948. 8703 24 90 30
- - - - понад 5 років
3,5 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 24 90 30
- - - - понад 5 років
3,5 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
949. - інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
 
   - інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
 
950. 8703 31
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3:
 
   8703 31
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3:
 
951. 8703 31 10 00
- - - нові
0,05 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 31 10 00
- - - нові
0,05 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
952. 8703 31 90
- - - що використовувалися:
 
   8703 31 90
- - - що використовувалися:
 
953. 8703 31 90 10
- - - - не більш як 5 років
1,25 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 31 90 10
- - - - не більш як 5 років
1,25 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
954. 8703 31 90 30
- - - - понад 5 років
1,5 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 31 90 30
- - - - понад 5 років
1,5 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
955. 8703 32
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3:
 
   8703 32
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3:
 
956. - - - нові:
 
   - - - нові:
 
957. 8703 32 11 00
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей
0,15 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 32 11 00
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей
0,15 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
958. 8703 32 19 00
- - - - інші
0,15 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 32 19 00
- - - - інші
0,15 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
959. 8703 32 90
- - - що використовувалися:
 
   8703 32 90
- - - що використовувалися:
 
960. 8703 32 90 10
- - - - не більш як 5 років
1,75 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 32 90 10
- - - - не більш як 5 років
1,75 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
961. 8703 32 90 30
- - - - понад 5 років
2 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 32 90 30
- - - - понад 5 років
2 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
962. 8703 33
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3:
 
   8703 33
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3:
 
963. - - - нові:
 
   - - - нові:
 
964. 8703 33 11 00
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей
1 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 33 11 00
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей
1 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
965. 8703 33 19 00
- - - - інші
1 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 33 19 00
- - - - інші
1 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
966. 8703 33 90
- - - що використовувалися:
 
   8703 33 90
- - - що використовувалися:
 
967. 8703 33 90 10
- - - - не більш як 5 років
2,5 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 33 90 10
- - - - не більш як 5 років
2,5 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
968. 8703 33 90 30
- - - - понад 5 років
3,25 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
   8703 33 90 30
- - - - понад 5 років
3,25 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
969. 8703 90
- інші:
 
   8703 90
- інші:
 
970. 8703 90 10 00
- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами
100 євро за 1 штуку
 
   8703 90 10 00
- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами
100 євро за 1 штуку
 
971. 8703 90 90 00
- - інші
100 євро за 1 штуку
 
   8703 90 90 00
- - інші
100 євро за 1 штуку
 
972. 215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
 
   215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
 
973. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
(специфічні)
 
   Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
(специфічні)
 
974. 8707
Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705:
 
   8707
Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705:
 
975. 8707 10
- кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:
 
   8707 10
- кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:
 
976. 8707 10 10
- - для промислового складання:
 
   8707 10 10
- - для промислового складання:
 
977. 8707 10 10 10
- - - укомплектовані
100 євро за 1 штуку
 
   8707 10 10 10
- - - укомплектовані
100 євро за 1 штуку
 
978. 8707 10 10 20
- - - не укомплектовані
100 євро за 1 штуку
 
   8707 10 10 20
- - - не укомплектовані
100 євро за 1 штуку
 
979. 8707 10 90
- - інші:
 
   8707 10 90
- - інші:
 
980. 8707 10 90 10
- - - що використовувались 5 років або менше
400 євро за 1 штуку
 
   8707 10 90 10
- - - що використовувались 5 років або менше
400 євро за 1 штуку
 
981. 8707 10 90 20
- - - що використовувалися більше 5 років
400 євро за 1 штуку
 
   8707 10 90 20
- - - що використовувалися більше 5 років
400 євро за 1 штуку
 
982. 8707 10 90 90
- - - інші
400 євро за 1 штуку
 
   8707 10 90 90
- - - інші
400 євро за 1 штуку
 
983. 215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:
 
   215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:
 
984. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
(специфічні)
 
   Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
(специфічні)
 
985. 8711 40 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 500 см3, але не більш як 800 см3
0,2 євро за 1 см3 об’єму
циліндрів двигуна
 
   8711 40 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 500 см3, але не більш як 800 см3
0,2 євро за 1 см3 об’єму
циліндрів двигуна
 
986. 8711 50 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 800 см3
0,2 євро за 1 см3 об’єму
циліндрів двигуна
 
   8711 50 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 800 см3
0,2 євро за 1 см3 об’єму
циліндрів двигуна
 
987. 8711 90 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски
10 євро за 1 штуку
 
   8711 90 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски
10 євро за 1 штуку
 
988. 215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків:
 
   215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків:
 
989. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
(специфічні)
 
   Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
(специфічні)
 
990. 8716 10 99 00
причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються
100 євро за 1 штуку
 
   8716 10 99 00
причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються
100 євро за 1 штуку
 
991. Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов’язань
 
   Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов’язань
 
992. 216.1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, що їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у статтях225 та229 цього розділу.
 
   216.1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, що їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у статтях225 та229 цього розділу.
 
993. 216.2. Датою виникнення податкового зобов’язання щодо зіпсованого, знищеного, втраченого підакцизного товару (продукції) є дата складання відповідного акта. У цьому пункті втраченим є товар (продукція), місцезнаходження якого платник податку не може встановити.
 
-558- Кінах А.К.
В пункті 216.2 статті 216 після слів „підакцизного товару (продукції)" додати слова і знаки „, передбаченого у підпункті 213.1.6. пункту 213.1. статті 213 цього розділу, ".
 
Відхилено Пропонується не оподатковувати втрати на які не встановлено нормативи. Зазначене призведе до зловживань  216.2. Датою виникнення податкового зобов’язання щодо зіпсованого, знищеного, втраченого підакцизного товару (продукції) є дата складання відповідного акта. У цьому пункті втраченим є товар (продукція), місцезнаходження якого платник податку не може встановити.
 
994. 216.3. Податкове зобов’язання щодо втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає, якщо:
 
-559- Кінах А.К.
В підпункті 216.3 статті 216 після слів „„підакцизного товару (продукції)" додати слова і знаки „, передбаченого у підпункті 213.1.6. пункту 213.1. статті 213 цього розділу, ".
 
Відхилено Пропонується не оподатковувати втрати на які не встановлено нормативи. Зазначене призведе до зловживань  216.3. Податкове зобов’язання щодо втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає, якщо:
 
995. а) платник податку документально зафіксував ці втрати та надав контролюючим органам необхідні докази того, що відповідний підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс-мажорних обставин і його використання на митній території України є неможливим;
 
   а) платник податку документально зафіксував ці втрати та надав контролюючим органам необхідні докази того, що відповідний підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс-мажорних обставин і його використання на митній території України є неможливим;
 
996. б) підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого товару (продукції) чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом. Ця вимога застосовується у разі втрати підакцизних товарів (продукції) у межах нормативів втрат, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
 
   б) підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого товару (продукції) чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом. Ця вимога застосовується у разі втрати підакцизних товарів (продукції) у межах нормативів втрат, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
 
997. 216.4. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України є дата подання органу державної митної служби митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов’язання органом державної митної служби у визначених законодавством випадках.
 
   216.4. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України є дата подання митному органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов’язання митним органом у визначених законодавством випадках.
 
998. 216.5. При передачі підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, датою виникнення податкових зобов’язань є дата їх відвантаження виробником замовнику або за його дорученням іншій особі.
 
   216.5. При передачі підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, датою виникнення податкових зобов’язань є дата їх відвантаження виробником замовнику або за його дорученням іншій особі.
 
999. 216.6. При використанні підакцизних товарів (продукції) для власних виробничих потреб датою виникнення податкових зобов’язань є дата їх передачі для такого використання, крім використання для виробництва підакцизних товарів (продукції).
 
   216.6. При використанні підакцизних товарів (продукції) для власних виробничих потреб датою виникнення податкових зобов’язань є дата їх передачі для такого використання, крім використання для виробництва підакцизних товарів (продукції).
 
1000. Стаття 217. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України
 
   Стаття 217. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України
 
1001. 217.1. Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, визначаються платником податку самостійно виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань.
 
   217.1. Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, визначаються платником податку самостійно виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань.
 
1002. 217.2. Суми податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, визначаються виробником (переробником) виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату відвантаження готової продукції її замовнику або за його дорученням іншій особі.
 
   217.2. Суми податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, визначаються виробником (переробником) виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату відвантаження готової продукції її замовнику або за його дорученням іншій особі.