Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до Цивільного кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Цивільного кодексу України
 
-1- Круць М.Ф.
Кармазін Ю.А.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо визначення органів опіки та піклування".
 
Враховано   Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо визначення органів опіки та піклування і уточнення категорії осіб, над якими встановлюється опіка та піклування
 
3.

 
-2- Чуднов В.М.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо опіки та піклування".
 
Враховано      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) такі зміни:
 
   1. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40—44, ст. 356) такі зміни:
 
6. 1) статтю 56 доповнити новою частиною першою такого змісту:
 
-3- Чуднов В.М.
Статтю 56 викласти в такій редакції:
"1. Органами опіки та піклування є районні, районні в мм. Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад.
2. Права та обов'язки органів, на які покладено здійснення опіки та піклування, щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами".
 
Враховано   1) текст статті 56 викласти в такій редакції:
 
7. "1. Органами опіки та піклування є районні, районні у мм. Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад.".
 
   "1. Органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад.
 
8. У зв’язку з цим частину першу вважати частиною другою;
 
-4- Круць М.Ф.
П.1 ст.1 законопроекту викласти в такій редакції:
"1) статтю 56 доповнити двома новими частинами такого змісту:
1. Органами опіки та піклування є районні, районні у мм. Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад.
2. Права та обов'язки органів, на які покладено здійснення опіки та піклування, щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами ".
 
Враховано   2. Права та обов'язки органів, на які покладено здійснення опіки та піклування, щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами";
 
    -5- Кармазін Ю.А.
Ч. 2 ст.56 викласти в такій редакції:
"2. Права та обов'язки органів, на які покладено здійснення опіки та піклування, щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, встановлюються законом та прийнятими на їхнє виконання нормативно-правовими актами".
 
Враховано частково    
9. 2) статтю 58 після слів "над малолітніми особами, які" доповнити словами "є сиротами або";
 
   2) частину першу статті 58 після слів "над малолітніми особами, які" доповнити словами "є сиротами або";
 
10. 3) статтю 59 після слів "над неповнолітніми особами, які" доповнити словами "є сиротами або".
 
   3) частину першу статті 59 після слів "над неповнолітніми особами, які" доповнити словами "є сиротами або".
 
11. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-6- Кармазін Ю.А.
Прикінцеві положення закону викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного після дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний термін внести до Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (про наділення місцевих державних адміністрацій повноваженнями щодо встановлення піклування над неповнолітніми особами)".ади
 
Враховано частково   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і в частині повноважень місцевих державних адміністрацій вводиться в дію одночасно з введенням в дію Закону України "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" щодо повноважень місцевих державних адміністрацій стосовно встановлення опіки та піклування над неповнолітніми особами.