Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до Закону України
"Про телебачення і радіомовлення "
(щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами)
 
   Закон України
Про внесення змін до Закону України
"Про телебачення і радіомовлення "
щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради, 1994, N 10, ст. 43; в редакції Закону N 3317-ІV від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 18, ст.155) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006р., №18, ст.155) такі зміни:
 
4. 1. В статті 1 у визначенні терміну “ефірний час” слова “програм та передач” замінити словами “будь-якої аудіовізуальної інформації”.
 
-1- Баграєв М.Г.
Кондратюк О.К.
Підпункти 1 та 2 пункту І проекту вилучити.
 
Відхилено   1) у статті 1:
в абзаці одинадцятому слова "програм та передач" замінити словами "будь-якої аудіовізуальної інформації";
 
5. 2. В статті 1 у визначенні терміну "логотип (фірмовий, торговий знак)" слова "програм чи передач" замінити словами "ефірного часу".
 
-2- Шевченко А.В.
Пункт другий законопроекту викласти в такій редакції:
"логотип каналів мовлення - постійний словесний, образотворчий або об'ємний знак, комбінований з літерами, цифрами, словами або без них, що є емблемою телерадіоорганізації, студії, агентства чи окремої особи, які здійснюють трансляцію (ретрансляцію) будь-якої аудіовізуальної інформації";
 
Відхилено   в абзаці двадцять другому слова "програм чи передач" замінити словами "ефірного часу";
 
    -3- Кармазін Ю.А.
В статті 1 у визначенні терміну "логотип" викласти в такій редакції:
"логотип каналів мовлення - постійний словесний, образотворчий або об'ємний знак, комбінований з літерами, цифрами, словами або без них, що є емблемою (слоганом) телерадіоорганізації, студії, агентства чи окремої особи, які здійснюють трансляцію (ретрансляцію) будь-якої аудіовізуальної інформації".
 
Відхилено    
    -4- Чуднов В.М.
У статті 1 визначення терміну "логотип" викласти такій редакції:
"логотип каналів мовлення - постійний словесний, образотворчий або об'ємний знак (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів) що є емблемою телерадіоорганізації, студії, агентства чи окремої особи, які здійснюють трансляцію (ретрансляцію) будь-якої аудіовізуальної інформації, та придатні для вирізнення ефірного часу однієї телерадіоорганізації (студії, тощо) від іншої".
 
Відхилено    
6. 3. В частині третій статті 46 статті слова "трансляції телепередач" замінити словами "ефірного часу".
 
-5- Баграєв М.Г.
Кондратюк О.К.
Підпункт 3 пункту І проекту викласти у наступній редакції:
"Частини другу та третю статті 46 викласти у наступній редакції:
"2. Під час трансляції (ретрансляції) телерадіоорганізація (радіомовник) не рідше ніж щогодини передає свої позивні.
3. Під час трансляції (ретрансляції) телерадіоорганізація (телемовник) використовує логотип або інші вихідні дані".
 
Відхилено   2) у частині третій статті 46 статті слова "трансляції телепередач" замінити словами "ефірного часу".
 
    -6- Круць М.Ф.
Саттю 3 розділу І викласти у такій редакції:
"3. Частини третю статті 46 викласти в такій редакції:
"Використання логотипів каналів мовлення або інших вихідних даних здійснюється телерадіоорганізаціями впродовж ефірного часу."
 
Відхилено    
    -7- Шевченко А.В.
Пункт третій законопроекту викласти в редакції:
"Використання логотипів каналів мовлення або інших вихідних даних здійснюється телерадіоорганізаціями впродовж всього ефірного часу".
 
Відхилено    
    -8- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 46 викласти в такій редакції:
"Використання логотипів каналів мовлення або інших вихідних даних здійснюється телерадіоорганізаціями впродовж всього ефірного часу". (Наприклад, радіостанції, які транслюють свої передачі в цифровому форматі можуть передавати не тільки звукові сигнали, але й певну додаткову інформацію для показу її на моніторах радіоприймачів.)
 
Відхилено    
    -9- Чуднов В.М.
"Впродовж всього ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип каналу мовлення або інші вихідні данні".
 
Відхилено    
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

-10- Круць М.Ф.
У розділі ІІ законопроекту слова "з моменту" замінити словами "з дня".
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

    -11- Чуднов В.М.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".
 
Враховано