Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про поштовий зв'язок'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв’язок"
 
   Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв’язок"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України “Про поштовий зв’язок” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39) такі зміни:
 
-1- Кармазін Ю.А.
Відхилити цей проект
 
Відхилено   1. Внести до Закону України "Про поштовий зв’язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39) такі зміни:
 
5. 1) частину четверту статті 6 та частину шосту статті 14 виключити;
 
-2- Кармазін Ю.А.
Відновити частину 4 статті 6 в такій редакції: "Заборонені до пересилання вкладення в поштових відправленнях вилучаються операторами з поштового відправлення у встановленому відповідно до цього Закону порядку в присутності відправника або уповноваженої ним особи, крім випадків, установлених законом."
 
Відхилено   1) частину четверту статті 6 та частину шосту статті 14 виключити;
 
    -3- Кармазін Ю.А.
Відновити частину шосту статті 14 в такій редакції: "Не можуть пересилатися предмети. які становлять загрозу життю, здоров’ю людей, знищення чи пошкодження майна. Перелік предметів, які заборонені до пересилання у поштових відправленнях, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Порядок вилучення із поштових відправлень предметів, які заборонені до пересилання у поштових відправленнях. та порядок розпорядження ними визначаються законом."
 
Відхилено    
6. 2) доповнити Закон новою статтею 14-1 такого змісту:
 
-4- Кармазін Ю.А.
Виключити прийняте у 1 читанні доповнення Закону новою статтею 14-1
 
Відхилено   2) доповнити статтею 14-1 такого змісту:
 
7. "Стаття 14-1. Заборонені до пересилання у поштових відправленнях вкладення
 
   "Стаття 14-1. Заборонені до пересилання у поштових відправленнях вкладення та порядок їх вилучення
 
8. Не можуть пересилатися у поштових відправленнях вкладення, які становлять загрозу життю, здоров’ю людей, призводять до знищення чи псування (пошкодження) інших поштових відправлень та поштового обладнання. Перелік вкладень, які заборонені до пересилання у поштових відправленнях, а також порядок їх вилучення із поштових відправлень та розпорядження ними визначаються Кабінетом Міністрів України."
 
   Забороняються до пересилання у поштових відправленнях вкладення, які можуть становити загрозу життю та здоров’ю людей, призводити до знищення чи псування (пошкодження) інших поштових відправлень та поштового обладнання. Перелік вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, порядок їх вилучення із поштових відправлень та розпорядження ними визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-5- Кармазін Ю.А.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після дня його опублікування
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

    -6- Кармазін Ю.А.
Кабінету Міністрів України в тримісячний термін внести до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо визначення порядку вилучення із поштових відправлень предметів, які заборонені до пересилання у поштових відправленнях, та порядку розпорядження ними"
 
Відхилено