Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав звільнення від доказування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав звільнення від доказування
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав звільнення від доказування
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є::
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У статті 61 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40 - 42, ст. 492):
 
      
6. 1) частину першу викласти у наступній редакції:
«Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню, якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання»;
 
-1- Льовочкіна Ю.В.
У ч.1 ст.61 слова «якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання» виключити.
У зв‘язку з цим необхідності у внесенні змін до ЦПК України немає.
 
Враховано      
    -2- Власенко С.В.
У ч.1 ст.61 слова «якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання»
змінити на слова: «за винятком випадків, передбачених законом»;
 
Враховано частково    
7. 2) у частині третій виключити слова «або особа, щодо якої встановлено ці обставини».
 
-3- Власенко С.В.
Підпункт 2 п.1) розділу 1 виключити.
 
Враховано      
8. 2. Статтю 35 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) викласти у наступній редакції:
«Стаття 35. Підстави звільнення від доказування
Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню, якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання.
Обставини, визнані загальновідомими, не потребують доказування.
Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи.
Вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення є обов'язковим для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою».
3. У статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35 - 37, ст. 446):
1) у частині першій виключити слова «або особа, щодо якої встановлено ці обставини»;
2) частину третю викласти у наступній редакції:
«Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню, якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання».

-4- Власенко С.В.
У ч.1 ст.35 слова «якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання»
змінити словами: «за винятком випадків, передбачених законом».
 
Враховано частково   1. Статтю 35 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) викласти в такій редакції:
«Стаття 35. Підстави звільнення від доказування
Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню.
Обставини, визнані господарським судом загальновідомими, не потребують доказування.
Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
Вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення є обов'язковими для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою».
2. Частину третю статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35 - 37, ст. 446): викласти у наступній редакції:
«Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню».

    -5- Льовочкіна Ю.В.
У ч.1 ст.35 слова «якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання» виключити.
 
Враховано    
    -6- Чуднов В.М.
Абз.4 ст.2 викласти в такій редакції:
«Обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування».
 
Враховано    
    -7- Кармазін Ю.А.
Абз.2 ст.35 викласти в такій редакції:
«Обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування».
 
Враховано    
    -8- Власенко С.В.
Ч.3 ст.35 доповнити словами: «та (або) особа, щодо якої встановлено ці обставини».
 
Враховано    
    -9- Льовочкіна Ю.В.
У ч.4 ст.35 після слів «про правові наслідки дій» доповнити словом «особи».
 
Враховано    
    -10- Власенко С.В.
Підпункт 1 п.3 розділу 1 виключити.
 
Враховано    
    -11- Льовочкіна Ю.В.
У ч.3 ст.72 слова «якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання» виключити.
 
Враховано    
    -12- Власенко С.В.
У ч.3 ст.72 слова «якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання»
змінити словами: «за винятком випадків, передбачених законом».
 
Враховано частково