Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 155 Кримінально-процесуального кодексу України (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   Проект
 
1. Вноситься
 
      
2. Кабінетом Міністрів України
 
      
3. М. АЗАРОВ
 
      
4. « « 2010 р.
 
      
5. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
6. Про внесення зміни до статті 155
 
-1- Мойсик В.Р.
Назву законопроекту викласти у такій редакції «Про внесення зміни до статті 155 Кримінально-процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку взяття особи під варту»
 
Враховано   Про внесення зміни до статті 155
Кримінально-процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку взяття особи під варту
 
7. Кримінально-процесуального кодексу України
 
      
8. ___________________________________________
 
   ___________________________________________
 
9. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
10. 1. Статтю 155 Кримінально-процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
 
   І. Статтю 155 Кримінально-процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
 
11. «Стаття 155. Взяття під варту
 
   «Стаття 155. Взяття під варту
 
12. Взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано в справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років, у разі неможливості застосування більш м’якого запобіжного заходу. У виняткових випадках взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано в справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років, за наявності хоча б однієї з таких підстав:
 
-2- Мойсик В.Р.
статтю 155 КПК викласти в такій редакції:
«Взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано в справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років, за наявності підстав вважати, що інші (більш м’які) запобіжні заходи можуть не забезпечити досягнення мети, передбаченої частиною першою статті 148 цього Кодексу.
Взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано і у справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років, у таких виняткових випадках:
1) особа підозрюється або обвинувачується у вчиненні двох або більше умисних злочинів, або особа, яка має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за умисний злочин, підозрюється або обвинувачується у вчиненні нового умисного злочину;
2) є докази того, що особа готується вчинити новий злочин;
3) особа не має постійного місця проживання в Україні, або ухиляється від слідства чи суду, або не виконує своїх обов’язків у зв’язку із застосуванням до нього іншого запобіжного заходу;
4) заставодавець до виникнення підстав для звернення застави в дохід держави відмовився від взятих на себе зобов’язань щодо особи, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави;
5) після обрання як запобіжного заходу особистої поруки, поруки громадської організації або трудового колективу, а також нагляду командування військової частини за військовослужбовцем поручитель не забезпечив належну поведінку особи, взятої на поруки (під нагляд), або відмовився від взятих зобов’язань;
6) достовірно встановлені факти впливу підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного на учасників процесу або його дії, спрямовані на організацію такого впливу за допомогою третіх осіб.
У таких випадках взяття під варту як запобіжний захід не може бути застосоване в справах про злочини невеликої або середньої тяжкості до осіб, які вперше підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину (за виключенням оголошених у міжнародний розшук); до жінок, які перебувають у стані вагітності або мають дітей віком до трьох років; до осіб, які на момент обрання цього запобіжного заходу визнані інвалідами І групи; до осіб, яких в установленому законодавством порядку визнано хворими на тяжкі хвороби, що є несумісними з перебуванням особи під вартою і потребують особливих умов лікування.
Місцями попереднього ув’язнення для тримання осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є слідчі ізолятори. В окремих випадках ці особи можуть утримуватися в місцях тримання затриманих.
Місцями попереднього ув’язнення для військовослужбовців, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або слідчі ізолятори. В окремих випадках військовослужбовці можуть утримуватися в місцях тримання затриманих.
Місцями попереднього ув’язнення для тримання осіб, хворих на туберкульоз, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є спеціалізовані протитуберкульозні заклади центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я та центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.
У місцях тримання затриманих особи, взяті під варту, можуть утримуватися не більше сімдесяти двох годин. Якщо доставка ув’язнених у слідчий ізолятор або на гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у цей строк неможлива через віддаленість або відсутність належних шляхів сполучення, вони можуть утримуватися в місцях тримання затриманих до десяти діб.
Якщо взяття під варту як запобіжний захід обрано стосовно особи, яка вчинила злочин під час відбування покарання в установі виконання покарань, така особа може бути поміщена до дисциплінарного ізолятора або карцеру установи виконання покарань.
Порядок попереднього ув’язнення визначається Законом України «Про попереднє ув’язнення» та цим Кодексом.».
 
Враховано частково   Взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано у справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років, у разі неможливості застосування більш м’якого запобіжного заходу.
У виняткових випадках взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано у справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років, за наявності хоча б однієї з таких підстав:
 
13. 1) особа підозрюється у вчиненні двох і більше умисних злочинів або особа, яка має судимість за умисний злочин, підозрюється у вчиненні нового умисного злочину;
 
-3- Кармазін Ю.А.
пункт 1 частини 1 статті 155 викласти в такій редакції: «1) особа підозрюється у вчиненні двох і більше вмисних злочинів або особа, яка має судимість за умисний злочин, підозрюється у вчиненні нового вмисного злочину чи є докази того, що підозрюваний, обвинувачений або підсудний готується вчинити новий злочин;»
 
Враховано частково   1) особа підозрюється у вчиненні двох чи більше умисних злочинів або особа, яка має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за умисний злочин, підозрюється у вчиненні нового умисного злочину;
 
14. 2) є докази того, що підозрюваний, обвинувачений або підсудний готується вчинити новий злочин;
 
-4- Кармазін Ю.А.
пункт 2 частини 1 статті 155 викласти в такій редакції: «2) особа оголошувалась в розшук у зв’язку з відмовою з’являтися на виклики слідчого чи суду або спробувала виїхати за межі України до закінчення досудового слідства чи судового розгляду справи»
 
Враховано частково (у пункті 3 – «ухиляється від слідства чи суду, або не виконує своїх обов’язків у зв’язку із застосуванням до нього іншого запобіжного заходу»)  2) є докази того, що підозрюваний, обвинувачений або підсудний готується вчинити новий злочин;
 
15. 3) підозрюваний, обвинувачений або підсудний не має постійного місця проживання на території України, або ухиляється від слідства чи суду, або не виконує своїх обов’язків у зв’язку із застосуванням до нього іншого запобіжного заходу;
 
-5- Кармазін Ю.А.
пункт 3 частини 1 статті 155 викласти в такій редакції: «3) підозрюваний, обвинувачений або підсудний не має постійного місця проживання на території України, або відмовляється з’являтися на виклики слідчого чи суду, або не виконує своїх обов’язків у зв’язку із застосуванням до нього іншого запобіжного заходу;»
 
Враховано частково   3) підозрюваний, обвинувачений або підсудний не має постійного місця проживання на території України, або ухиляється від слідства чи суду, або не виконує своїх обов’язків у зв’язку із застосуванням до нього іншого запобіжного заходу;
 
16. 4) заставодавець до виникнення підстав для звернення застави в дохід держави відмовився від взятих на себе зобов’язань щодо підозрюваного, обвинуваченого або підсудного, стосовно якого обрано як запобіжний захід заставу;
 
   4) заставодавець до виникнення підстав для звернення застави в дохід держави відмовився від взятих на себе зобов’язань щодо підозрюваного, обвинуваченого або підсудного, стосовно якого обрано заставу як запобіжний захід;
 
17. 5) після обрання як запобіжного заходу особистої поруки, поруки громадської організації або трудового колективу, а також нагляду командування військової частини за військовослужбовцем поручитель не забезпечив належну поведінку підозрюваного, обвинуваченого або підсудного, взятого на поруки (під нагляд), або відмовився від взятих зобов’язань;
 
-6- Кармазін Ю.А.
пункт 5 частини 1 статті 155 викласти в такій редакції: «5) після обрання як запобіжного заходу особистої поруки, поруки громадської організації або трудового колективу, а також нагляду командування військової частини за військовослужбовцем поручитель не забезпечив належну поведінку підозрюваного, обвинуваченого або підсудного, взятого на поруки (під нагляд), або відмовився від взятих зобов’язань. У постанові (ухвалі) про взяття особи під варту обов’язково зазначаються обставини, на підставі яких прийнято таке рішення»
 
Враховано частково   5) після обрання як запобіжного заходу особистої поруки, поруки громадської організації або трудового колективу, а також нагляду командування військової частини за військовослужбовцем поручитель не забезпечив належну поведінку підозрюваного, обвинуваченого або підсудного, взятого на поруки (під нагляд), або відмовився від взятих зобов’язань;
 
18. 6) достовірно встановлені факти впливу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного на учасників процесу.
 
-7- Бондик В.А.
пункт шостий частини першої статті 155 після слів «... учасників процесу» доповнити фразою «... або спонукання до цього з її боку інших осіб»
 
Відхилено   6) достовірно встановлені факти впливу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного на учасників процесу.
 
    -8- Кармазін Ю.А.
речення 2 пункту 6 частини 1 статті 155 викласти в такій редакції:
«У постанові (ухвалі) про взяття особи під варту обов’язково зазначаються обставини, на підставі яких прийнято таке рішення. Узяття під варту в справах про злочини середньої тяжкості не може бути застосоване до осіб, які вперше обвинувачуються у вчиненні злочину, до жінок, які перебувають у стані вагітності або мають дітей віком до трьох років, а також до осіб, які на момент обрання цього запобіжного заходу визнані інвалідами І групи або осіб, яких в установленому порядку визнано хворими на туберкульоз (диспансерні категорії 1, 2, 3, 4), онкологічні захворювання (ІІІ, ІV стадії за міжнародною класифікацією ТNМ), СНІД (ІІІ, ІV клінічні стадії за класифікацією ВООЗ) чи інші тяжкі хвороби, які потребують особливих умов лікування та є несумісними з перебуванням особи під вартою. Максимальний термін утримування особи під вартою залежить від учиненого злочину й складає для середньої тяжкості до 3 місяців, тяжкого - до 6 місяців, особливо тяжкого - до 12 місяців, а також від того, чи є цей злочин необережним або навмисним і становить відповідного до 3 місяців та до 12 місяців».
 
Враховано частково    
19. У постанові (ухвалі) про взяття особи під варту обов’язково зазначаються обставини, на підставі яких прийнято таке рішення.
 
-9- Бондик В.А.
частину першу статті 155 доповнити сьомим пунктом такого змісту:
«7) особу підозрюваного не встановлено або вона не має постійного місця реєстрації на території України».
 
Враховано редакційно у пункті 3 ч. 2 статті 155     
20. Місцями досудового ув’язнення для осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є слідчі ізолятори. В окремих випадках ці особи можуть утримуватися в місцях тримання затриманих.
 
-10- Бондик В.А.
Статтю 155 доповнити частиною другою такого змісту:
«Взяття під варту в справах про злочини середньої тяжкості не може бути застосоване до осіб, які вперше обвинувачуються у вчиненні злочину, до жінок, які перебувають у стані вагітності або мають дітей віком до трьох років, а також до осіб, які на момент обрання цього запобіжного заходу визнані інвалідами І групи або осіб, яких в установленому порядку визнано хворими на туберкульоз (диспансерні категорії 1, 2, 3, 4), онкологічні захворювання (ІІІ, ІV стадії за міжнародною класифікацією ТNМ), СНІД (ІІІ, ІV клінічні стадії за класифікацією ВООЗ) чи інші тяжкі хвороби, які потребують особливих умов лікування та є несумісними з перебуванням особи під вартою.».
 
Враховано редакційно   У випадках, передбачених частиною другою цієї статті, взяття під варту як запобіжний захід не може бути застосовано до осіб (крім оголошених у міжнародний розшук), які вперше підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину, не пов’язаного з посяганням на життя чи здоров’я потерпілого або із завданням шкоди здоров’ю людей; до жінок, які перебувають у стані вагітності або мають дітей віком до трьох років; до осіб, які на момент обрання цього запобіжного заходу визнані інвалідами І групи; до осіб, яких у встановленому законодавством порядку визнано хворими на тяжкі хвороби, що є несумісними з перебуванням особи під вартою, і які потребують особливих умов лікування.
Місцями попереднього ув’язнення для тримання осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є слідчі ізолятори. В окремих випадках ці особи можуть утримуватися в місцях тримання затриманих.
 
    -11- Швець В.Д.
Частину другу статті 155 Кримінально-процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
«У випадках, передбачених частиною другою цієї статті, взяття під варту як запобіжний захід не може бути застосовано до осіб (крім оголошених у міжнародний розшук), які вперше підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину, не пов’язаного з посяганням на життя чи здоров’я потерпілого або із заподіянням шкоди здоров’ю людей; до жінок, які перебувають у стані вагітності або мають дітей віком до трьох років; до осіб, які на момент обрання цього запобіжного заходу визнані інвалідами І групи; до осіб, яких у встановленому законодавством порядку визнано хворими на тяжкі хвороби, що є несумісними з перебуванням особи під вартою і потребують особливих умов лікування».
 
Враховано    
    -12- Яворівський В.О.
Після абзацу «У постанові (ухвалі) про взяття особи під варту обов’язково зазначаються обставини, на підставі яких прийнято таке рішення.» Добавити два нових абзаци:
«Взяття під варту в справах про злочини середньої тяжкості не може бути застосоване до осіб, які вперше обвинувачуються у вчиненні злочину, до жінок, які перебувають у стані вагітності або мають дітей віком до трьох років, а також до осіб, які на момент обрання цього запобіжного заходу визнані інвалідами І групи або осіб, яких в установленому порядку визнано хворими на туберкульоз (диспансерні категорії 1, 2, 3, 4), онкологічні захворювання (ІІІ, ІV стадії за міжнародною класифікацією ТNМ), СНІД (ІІІ, ІV клінічні стадії за класифікацією ВООЗ) чи інші тяжкі хвороби, які потребують особливих умов лікування та є несумісними з перебуванням особи під вартою.
Максимальний термін утримування особи під вартою залежить від вчиненого злочину і складає для середньої тяжкості до 3 місяців, тяжкого - до 6 місяців, особливо тяжкого - до 12 місяців»
 
Враховано частково    
21. Місцями досудового ув’язнення для військовослужбовців, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або слідчі ізолятори. В окремих випадках військовослужбовці можуть утримуватися в місцях тримання затриманих.
 
-13- Бондик В.А.
Статтю 155 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Максимальний термін утримування особи під вартою залежить від суспільної небезпеки вчиненого злочину і форми вини та складає для злочинів середньої тяжкості до 3 місяців, тяжких - до 6 місяців, особливо тяжких - до 12 місяців.».
У зв’язку з цим частини другу-шосту вважати відповідно частиною четвертою-восьмою.
 
Відхилено (ці зміни потребують внесення системних змін до процесуального законодавства, зокрема статей 156 та 165-3 КПК, що суперечить статті 116 Регламенту)  Місцями попереднього ув’язнення для військовослужбовців, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або слідчі ізолятори. В окремих випадках військовослужбовці можуть утримуватися в місцях тримання затриманих.
Місцями попереднього ув’язнення для тримання осіб, хворих на туберкульоз, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є спеціалізовані протитуберкульозні заклади центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я та центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.
 
22. Місцями досудового ув’язнення для осіб, хворих на туберкульоз, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є спеціалізовані протитуберкульозні заклади Міністерства охорони здоров’я України та Державної кримінально-виконавчої служби України.
 
      
23. У місцях тримання затриманих особи, взяті під варту, можуть утримуватися не більше сімдесяти двох годин. Якщо доставка ув’язнених у слідчий ізолятор або на гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у цей строк неможлива через віддаленість або відсутність належних шляхів сполучення, вони можуть утримуватися в місцях тримання затриманих до десяти діб.
 
   У місцях тримання затриманих особи, взяті під варту, можуть утримуватися не більше сімдесяти двох годин. Якщо доставка ув’язнених до слідчого ізолятора або на гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у цей строк неможлива через віддаленість або відсутність належних шляхів сполучення, вони можуть утримуватися в місцях тримання затриманих до десяти діб.
 
24. Якщо взяття під варту як запобіжний захід обрано стосовно особи, яка вчинила злочин під час відбування покарання в установі виконання покарань, така особа може бути поміщена в дисциплінарний ізолятор або карцер установи виконання покарань.
 
   Якщо взяття під варту як запобіжний захід обрано стосовно особи, яка вчинила злочин під час відбування покарання в установі виконання покарань, така особа може бути поміщена до дисциплінарного ізолятора або карцеру установи виконання покарань.
 
25. Порядок досудового ув’язнення визначається Законом України «Про попереднє ув’язнення» та цим Кодексом.».
 
   Порядок попереднього ув’язнення визначається Законом України «Про попереднє ув’язнення» та цим Кодексом».
 
26. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-14- Швець В.Д.
Розділ 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Прикінцеві та перехідні положення
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
З дня набрання чинності цим Законом кожне рішення про взяття особи під варту, яке набрало законної сили, переглядається та приводиться у відповідність з цим Законом судом, який виніс це рішення, у відкритому судовому засіданні за обов’язкової участі прокурора та особи, що перебуває під вартою. Органи дізнання, досудового слідства та органи, які виконують рішення суду про взяття особи під варту, зобов'язані надавати судам необхідні матеріали стосовно осіб, які знаходяться під вартою або перебувають в розшуку.
Рішення про взяття під варту особи у справі про нетяжкий злочин, якщо ця особа станом на день набрання чинності цим Законом включно під варту взята не була, є недійсним з дня набрання чинності цим Законом».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
З дня набрання чинності цим Законом кожне рішення про взяття особи під варту, яке набрало законної сили, переглядається та приводиться у відповідність до цього Закону судом, який виніс таке рішення, у відкритому судовому засіданні за обов’язкової участі прокурора та особи, яка перебуває під вартою. Органи дізнання, досудового слідства та органи, які виконують рішення суду про взяття особи під варту, зобов'язані надавати судам необхідні матеріали стосовно осіб, які знаходяться під вартою або перебувають у розшуку.
Рішення про взяття під варту особи у справі про нетяжкий злочин, якщо ця особа станом на день набрання чинності цим Законом включно під варту взята не була, є недійсним з дня набрання чинності цим Законом.