Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" (Повторне перше читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" (щодо виготовлення антиретикулярної цитотоксичної сироватки)
 
-1- Кармазін Ю.А.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: Закон України про внесення змін до статті 3 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" (щодо вилучення та використання анатомічного матеріалу (селезінки і кісткового мозку донора-трупа без нотаріально завіреного дозволу померлого, який він зробив при житті, родичів або законних представників померлого)».
 
Відхилено Запропонована назва звужує зміст законопроекту, а також суперечить нормам ст. 16 чинного Закону в частині, що передбачає надання письмової згоди донора без його нотаріального завірення  Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" щодо виготовлення антиретикулярної цитотоксичної сироватки
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Статті 3 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" (Відомості Верховної Ради України, 1999., N 41, ст.377) наступні зміни:
 
   І. Внести до статті 3 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 377) такі зміни:
 
3. частину другу після слів "взяття анатомічних матеріалів для діагностичних досліджень" доповнити словами "та виготовлення антиретикулярної цитотоксичної сироватки".
 
-2- Кармазін Ю.А.
Абзац 5 частини 2 ст. 3 викласти у такій редакції: «взяття анатомічних матеріалів для діагностичних досліджень»
 
Відхилено Запропонована редакція є чинною нормою     
4.

 
-3- Кармазін Ю.А.
Абзац 5 частини 2 ст. 3 викласти у такий редакції: «взяття анатомічних матеріалів для діагностичних досліджень та селезінки і кісткового мозку донора-трупа для виготовлення антиретикулярної цитотоксичної сироватки лише акредитованими державними та/або комунальними закладами охорони здоров’я і державними науковими установами з нотаріально завіреного дозволу померлого, який він зробив при житті, родичів або законних представників померлого, і без права продажу (передачі) цими суб’єктами в Україні та за кордоном вилучених анатомічних матеріалів та органів та/або результатів їхньої переробки.».
 
Відхилено Пропозиція суперечить нормам ст.16 чинного Закону у частині надання письмової згоди донора без його нотаріального завірення  частину другу після слів "взяття анатомічних матеріалів для діагностичних досліджень" доповнити словами "та виготовлення антиретикулярної цитотоксичної сироватки та інших лікарських засобів тваринного походження".
 
    -4- Карпук В.Г.
Частину другу після слів "взяття анатомічних матеріалів для діагностичних досліджень" доповнити словами "та виготовлення антиретикулярної цитотоксичної сироватки та інших лікарських засобів тваринного походження".
 
Враховано    
    -5- Григорович Л.С.
Частину другу після слів "взяття анатомічних матеріалів для діагностичних досліджень" доповнити словами "та виготовлення антиретикулярної цитотоксичної сироватки та інших препаратів, які можуть бути створені у майбутньому".
 
Враховано редакційно    
5. ІІ. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення:
 
6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
7. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-6- Карпук В.Г.
Частину другу Прикінцевих положень вилучити, вважати частину третю Прикінцевих положень –частиною другою.
 
Враховано      
    -7- Кармазін Ю.А.
«2. Кабінету Міністрів України у місячний термін надати Верховній Раді України інформацію щодо випадків вилучення і використання анатомічного матеріалу (селезінки, кісткового мозку тощо з трупів без нотаріально завіреного дозволу померлого, якій він зробив при житті, родичів або законних представників померлого, у тому числі для переробки та використання недержавними суб’єктами підприємницької діяльності, а також продажу цими суб’єктами в Україні та за кордоном вилучених анатомічних матеріалів та органів та/або результатів їхньої переробки».
 
Відхилено    
8. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін від дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
9. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
10. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.