Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України до деяких законодавчих актів України щодо підсудності спорів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підсудності спорів
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підсудності спорів
 
2. Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № № 35 - 37, ст. 446; 2007 р., № 9 ст. 67; Голос України, 2010 р., 30.06.2010 р. № 118 (4868):
1) абзац другий частини другої статті 5 виключити;
 
   Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № № 35 - 37, ст. 446):
1) абзац другий частини другої статті 5 виключити;
 
3. 2) частину третю статті 19 після слів "цим Кодексом", доповнити словами "рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель".
 
-1- Ківалов С.В.
В пункті 2 частини першої розділу першого законопроекту перед словами "рішень Антимонопольного комітету України" доповнити словами "адміністративні справи з приводу оскарження".
 
Враховано   2) частину третю статті 19 після слів «цим Кодексом» доповнити словами «адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель».
 
4.

 
-2- Кармазін Ю.А.
Виключити доповнення частини 3 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України після слів "цим Кодексом" словами "рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель".
 
Відхилено      
    -3- Чуднов В.М.
Статтю 1 виключити.
 
Відхилено    
5. 2. Абзац восьмий частини третьої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Голос України, 2010 р., 30.06.2010 р. № 118 (4868) викласти в такій редакції:
 
   2. Абзац восьмий частини третьої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471) викласти в такій редакції:
 
6. "Рішення органу оскарження може бути оскаржене суб'єктом оскарження чи замовником протягом 30 днів з дня його прийняття до суду".
 
-4- Кармазін Ю.А.
Абзац восьмий частини третьої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" викласти в такій редакції:
"Рішення органу оскарження може бути оскаржене суб'єктом оскарження чи замовником протягом 6 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про його прийняття".
 
Враховано частково   «Рішення органу оскарження може бути оскаржено суб'єктом оскарження чи замовником до суду протягом місячного строку з дня, коли особа дізналася про його прийняття».
 
    -5- Ківалов С.В.
В частині другій розділу першого законопроекту, абзац восьмий частини третьої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» викласти в такій редакції:
«Рішення органу оскарження може бути оскаржене суб'єктом оскарження чи замовником до суду протягом 30 днів з дня його прийняття».
 
Враховано частково    
    -6- Чуднов В.М.
Статтю 2 виключити.
 
Відхилено    
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-7- Ківалов С.В.
Розділ другий викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Адміністративні позови з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, подані до суду до набрання чинності цим Законом розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Адміністративні позови з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, подані до суду в порядку та строки до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом.