Кількість абзаців - 48 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закону України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації)
 
-1- Кармазін Ю.А.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності у сфері державної реєстрації)»
 
Враховано редакційно   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 
3.

 
-2- Чуднов В.М.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)»
 
Враховано      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1) у тексті Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. Статтю 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити частинами другою-четвертою такого змісту:
 
7. у статті 166-11:
 
      
8. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
      
9. «Порушення встановленого законодавством порядку пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців поштовими відправленнями -
 
   «Порушення встановленого законодавством порядку пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців поштовими відправленнями -
 
10. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
11. Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частиною другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
-3- Чуднов В.М.
Абзаци 6-7 частини 1 розділу І виключити.
 
Враховано      
12. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
13. Порушення встановленого законом порядку зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців -
 
   Порушення встановленого законом порядку зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців -
 
14. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
15. Порушення встановленого законом порядку зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що спричинило їх втрату, -
 
-4- Чуднов В.М.
Абзаци 10-11 частини 1 розділу І виключити.
 
Враховано      
16. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від вісімдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
17. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинах четвертій та п’ятій цієї статті, -
 
-5- Чуднов В.М.
Абзац 12 частини 1 розділу І викласти у такій редакції:
«Дії передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -».
 
Враховано   Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
 
18. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб - від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
19. доповнити статтю приміткою такого змісту:
 
-6- Чуднов В.М.
Абзаци 14-15 частини 1 розділу І виключити.
 
Враховано      
20. «Примітка. Термін «поштове відправлення» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.»;
 
      
21. 2) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257, № 32, ст. 421; 2006 р., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263):
 
   2. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257; 2006 р., № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2010 р., № 18, ст. 140, №№41-45, ст. 529; із змінами внесеними Законом України від 8 липня 2010 року №2464-VІ):
 
22. у статті 1:
 
      
23. у частині першій:
 
      
24. після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   1) частину першу статті 1 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
25. «поштове відправлення - рекомендований лист, посилка, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок, які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення та забезпечують збереження документів відповідно до законодавства України; «.
 
-7- Чуднов В.М.
У абзаці п’ятому частини 2 розділу І слово «його» виключити, а слова «та забезпечують» замінити словами «з гарантуванням».
 
Немає висновку   «поштове відправлення - рекомендований лист, посилка, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок, які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості вкладення з гарантуванням збереження документів відповідно до законодавства України».
 
26. У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци дев’ятий-одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим-дванадцятим;
 
27. у статті 7:
 
      
28. після абзацу четвертого частини другої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) частину другу статті 7 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
29. «затверджує порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; «.
 
   «затверджує порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
 
30. У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим;
 
-8- Чуднов В.М.
У абзаці десятому частини 2 розділу І пропоную слова «п’ятий – дванадцятий» та «шостим – тринадцятим» замінити словами «п’ятий-тринадцятий» та «шостим-чотирнадцятим» відповідно.
 
Немає висновку   У зв’язку з цим абзаци п’ятий-тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим-чотирнадцятим;
 
31. у статті 11:
 
      
32. частини третю та четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
   3) частини третю та четверту статті 11 доповнити абзацом такого змісту:
 
33. «касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення.»;
 
   «касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення»;
 
34. у статті 14:
 
      
35. у частині четвертій слово «передати» замінити словами «надіслати поштовим відправленням»;
 
   4) у частині четвертій статті 14 слово «передати» замінити словами «надіслати поштовим відправленням»;
 
36. статтю 15 викласти в такій редакції:
 
   5) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
37. «Стаття 15. Порядок зберігання реєстраційних справ
 
   «Стаття 15. Порядок зберігання реєстраційних справ
 
38. 1. Реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора протягом п’яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем. Після закінчення цього строку реєстраційні справи на паперових носіях, не внесені відповідно до результатів експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.
 
   1. Реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора протягом п’яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем. Після закінчення цього строку реєстраційні справи на паперових носіях, не внесені за результатами експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.
 
39. 2. Реєстраційна справа юридичної особи або фізичної особи-підприємця на електронних носіях зберігається на сервері технічного адміністратора Єдиного державного реєстру. Строк зберігання реєстраційної справи на електронних носіях визначається цим Законом.
 
   2. Реєстраційна справа юридичної особи або фізичної особи - підприємця на електронних носіях зберігається на сервері технічного адміністратора Єдиного державного реєстру. Строк зберігання реєстраційної справи на електронних носіях визначається цим Законом.
 
40. 3. Державний реєстратор, який формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ відповідно до порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації, та/або керівник відповідного структурного підрозділу (відділу, управління), який забезпечує зберігання реєстраційних справ, ведуть їх облік та здійснюють контроль за обсягом і рухом в одиницях обліку.
 
-9- Чуднов В.М.
У абзаці 20 частини 2 розділу 1 слово «керівник» замінити словом «посадова особа»
 
Враховано   3. Державний реєстратор, який формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ відповідно до порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації, та/або посадова особа відповідного структурного підрозділу (відділу, управління), який забезпечує зберігання реєстраційних справ, ведуть їх облік та здійснюють контроль за обсягом і рухом в одиницях обліку.
 
41. 4. Реєстраційні справи підлягають зберіганню у спеціально виділених для цього приміщеннях, які повинні бути обладнані засобами, що забезпечують обмежений доступ до цього приміщення (ґрати на вікнах, замки та засуви, пожежна сигналізація тощо).
 
   4. Реєстраційні справи підлягають зберіганню у спеціально виділених для цього приміщеннях, які мають бути обладнані засобами, що забезпечують обмежений доступ до цього приміщення (ґрати на вікнах, замки та засуви, пожежна сигналізація тощо).
 
42. У структурних підрозділах органів, в яких проводиться державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, призначається відповідальна за зберігання реєстраційних справ посадова особа (державний реєстратор чи інша посадова особа).
 
-10- Кармазін Ю.А.
Абзац другий ч. 4 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» викласти в такій редакції: «У структурних підрозділах органів, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, і в яких не призначена відповідальна за зберігання реєстраційних справ посадова особа (державний реєстратор чи інша посадова особа), державні реєстратори несуть спільну відповідальність за зберігання реєстраційних справ, про що складається договір про спільну відповідальність».
 
Враховано частково   5. У структурних підрозділах органів, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в яких не призначена посадова особа, відповідальна за зберігання реєстраційних справ (державний реєстратор чи інша посадова особа), відповідальність несе керівник відповідного структурного підрозділу.
 
    -11- Чуднов В.М.
Пропоную абзац 22 частини 2 розділу І доповнити новим реченням: «У разі не призначення посадової особи, відповідальної за зберігання реєстраційних справ відповідальність несе керівник відповідного структурного підрозділу».
 
Враховано частково    
43. Поточний рух реєстраційної справи за межами спеціально виділеного приміщення (видача у тимчасове користування державному реєстратору) фіксується записом про це у журналах обліку поточного руху реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, прийнятих на зберігання.
 
-12- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати абзаци 2-4 частини 4 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» і вважати частинами 5-7.
 
Враховано   6. Поточний рух реєстраційної справи за межами спеціально виділеного приміщення (видача у тимчасове користування державному реєстратору) фіксується записом про це у журналах обліку поточного руху реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, прийнятих на зберігання.
 
44. Факт видачі у встановлених законом випадках реєстраційних справ фіксується у журналі обліку поточного руху реєстраційних справ.
 
   7. Факт видачі у встановлених законом випадках реєстраційних справ фіксується у журналі обліку поточного руху реєстраційних справ.
 
45. Реєстраційні справи припинених юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підприємницька діяльність яких припинена, формуються протягом року та обліковуються у журналах обліку за роками і зберігаються окремо.»;
 
   8. Реєстраційні справи припинених юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, підприємницька діяльність яких припинена, формуються протягом року та обліковуються у журналах обліку за роками і зберігаються окремо»;
 
46. у тексті Закону слова «рекомендований лист» в усіх відмінках замінити словами «поштове відправлення» у відповідному відмінку.
 
   6) у тексті Закону слова «рекомендований лист» в усіх відмінках замінити словами «поштове відправлення» у відповідному відмінку.
 
47. 2. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.