Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
«Про нотаріат»
 
   Про внесення змін до Закону України
«Про нотаріат»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України “Про нотаріат” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161) такі зміни:
 
-1- Чуднов В.М.
З метою приведення у відповідність з вимогами законодавчої техніки пропоную статтю 1 законопроекту вважати розділом І, а цифру «1» замінити цифрою «І».
 
Враховано   І. Внести до Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161) такі зміни:
 
5. 1) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
   1. Статтю 10 викласти в такій редакції:
 
6. «Стаття 10. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи
 
   «Стаття 10. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи
 
7. Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, розгляду подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю при Міністерстві юстиції України утворюється Вища кваліфікаційна комісія нотаріату.
 
-2- Мірошниченко Ю.Р.
У частині першій статті 10 слова «розгляду подання» замінити словами «та вирішення питань»
 
Враховано   Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, та вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю при Міністерстві юстиції України утворюється Вища кваліфікаційна комісія нотаріату. Персональний склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату затверджується наказом Міністерства юстиції України.
 
    -3- Мірошниченко Ю.Р.
Доповнити частину першу новим реченням такого змісту:
«Персональний склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату затверджується наказом Міністерства юстиції України».
 
Враховано    
    -4- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 10 викласти в такій редакції: «Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, розгляду подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю утворюється Вища кваліфікаційна комісія нотаріату в кількості 15 осіб», вилучивши слова: «При Міністерстві юстиції України» і додавши слова «в кількості 15 осіб».
 
Відхилено (Поправкою не обґрунтовано необхідність встановлення чисельності Вищої кваліф. комісії нотаріату у кількості 15 осіб. Такі питання можуть вирішуватись у Положенні про ВККН, що не призведе у майбутньому до необхідності постійного внесення змін до цього закону. Крім того, вилучення з компетенції Мінюсту самої комісії створить проблеми у її статусі, оскільки в силу специфіки діяльності комісія не може бути центральним органом виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України)   
8. Строк повноважень Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату становить три роки починаючи з дня видання наказу про затвердження її персонального складу.
 
-5- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 10 викласти в такій редакції: «Строк повноважень Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату становить три роки, починаючи з дня прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови про затвердження її персонального складу».
 
Відхилено (вилучення з компетенції Мінюсту повноважень по організації роботи комісії створить проблеми. Комісія не може бути центральним органом виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України. Це потребуватиме додаткових коштів, оскільки вона працюватиме на постійній основі)  Строк повноважень персонального складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату становить три роки, починаючи з дня його затвердження.
Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
9. Після проходження стажування особи, які мають намір скласти кваліфікаційний іспит на право на зайняття нотаріальною діяльністю, допускаються Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату до такого складення на підставі подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 
-6- Мірошниченко Ю.Р.
У частині третій слово «такого» замінити словом «його»
 
Враховано   Після проходження стажування особи, які мають намір скласти кваліфікаційний іспит на право на зайняття нотаріальною діяльністю, допускаються Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату до його складання на підставі подання відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 
10. Порядок внесення подання про допущення до складення кваліфікаційного іспиту та проведення такого іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату встановлюється Міністерством юстиції України.
На підставі позитивних результатів складеного кваліфікаційного іспиту Міністерство юстиції України приймає рішення про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
 
-7- Мірошниченко Ю.Р.
Частини четверту і п`яту статті 10 викласти в такій редакції:
«Порядок допуску до складення кваліфікаційних іспитів та їх проведення встановлюється Міністерством юстиції України.
На підставі позитивних результатів складеного іспиту Вища кваліфікаційна комісія нотаріату приймає рішення про видачу Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.».
 
Враховано   Порядок допуску до складання кваліфікаційних іспитів та їх проведення встановлюється Міністерством юстиції України.
На підставі результатів складеного іспиту Вища кваліфікаційна комісія нотаріату приймає рішення про видачу (або відмову у видачі) Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
 
    -8- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 10 викласти в такій редакції:
«Порядок внесення подання про допущення до складення кваліфікаційного іспиту та проведення такого іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено (поправка не обґрунтована, оскільки ні діючий закон про нотаріат, ні законопроект, не позбавляють Мінюст існуючого протягом останніх 20 років права встановлювати порядок допуску до кваліфікаційного іспиту. Водночас, Кабмін за правовим статусом є колегіальним органом, а тому не здатен самостійно усунути існуючі у цій сфері недоліки.)   
11. Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складення не раніше ніж через рік за поданням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Особи, які не склали повторний кваліфікаційний іспит, можуть бути допущені до його складення після проходження стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса на умовах, передбачених цим Законом.
 
-9- Чуднов В.М.
З метою уточнення змісту запропонованих проектом змін, друге речення частини 6 статті 10 проекту викласти в такій редакції:
«Особи, які не склали повторний та наступні кваліфікаційні іспити можуть бути допущені до складення нового кваліфікаційного іспиту після проходження додаткового стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріус на умовах, передбачених цим Законом.»
 
Враховано частково   Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складання не раніш як через рік за поданням відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Особи, які не склали повторний та наступні кваліфікаційні іспити, можуть бути допущені до складання нового кваліфікаційного іспиту після проходження додаткового стажування відповідно до вимог цього Закону.
 
    -10- Мірошниченко Ю.Р.
У частині шостій слова «протягом року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса на умовах, передбачених цим Законом» замінити словами «відповідно до вимог цього Закону»
 
Враховано частково    
    -11- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 10 викласти в такій редакції: «Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складення не раніше ніж через рік за поданням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Особи, які не склали повторний кваліфікаційний іспит, можуть бути допущені до його складення лише через 3 роки, і після проходження стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса на умовах, передбачених цим Законом».
 
Відхилено поправкою пропонується запровадити допуск до складання повторного кваліфікаційного іспиту не через 1 рік, як передбачено законопроектом, а через 3 роки. По перше, збільшення зазначеного строку не обґрунтовується автором. По друге, згідно логіки поправки, особа, яка не склала повторний іспит буде змушена продовжувати працювати стажистом нотаріуса протягом 3 років, що за існуючої системи допуску до здійснення нотаріальної діяльності (шляхом проходження стажування) не сприятиме оновленню нотаріальних кадрів, покращенню якості їх підготовки, оскільки такі особи займатимуть місце стажиста, що зменшуватиме кількість вакансій на стажування).   
12. Особа, приватна нотаріальна діяльність якої протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не зареєстрована і яка не працювала нотаріусом, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою, що здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складення кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
 
-12- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 10 викласти в такій редакції: «Особа, приватна нотаріальна діяльність якої протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не зареєстрована і яка не працювала нотаріусом (за виключенням випадку, коли ці 3 роки особа знаходилася у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), консультантом державної нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою, що здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складення додаткового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено Поправка є неприйнятною з таких підстав: Перебування у відпустці по догляду за дитиною не може бути підставою для висновку про достатній професійний і практичний рівень знань особи, яка знаходиться у такій відпустці, на відміну від передбачених законом випадків, коли особа продовжує працювати у сфері нотаріату)  Особа, приватна нотаріальна діяльність якої не здійснювалась протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і яка не працювала нотаріусом, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою, яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
 
    -13- Чуднов В.М.
Частину 7 статті 10 після слів «складення» доповнити словом «нового»
 
Враховано    
13. Розгляд питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату за поданням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 
-14- Мірошниченко Ю.Р.
Частину восьму статті 10 викласти в такій редакції:
«Питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю розглядається Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату за поданням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у випадках, визначених цим Законом».
 
Враховано   Питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю розглядається Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату за поданням відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у випадках, визначених цим Законом.
 
14. За результатами розгляду Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю Міністерство юстиції України приймає відповідне рішення.
 
-15- Мірошниченко Ю.Р.
Частину дев`яту статті 10 виключити.
 
Враховано      
15. Внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та їх розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату здійснюється в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
 
-16- Кармазін Ю.А.
Частину 10 статті 10 викласти в такій редакції: «Внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та їх розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено Поправка суперечить концепції як діючого закону, так і цього законопроекту, оскільки питання, пов`язані з видачею свідоцтва на право зайняття нотаріальною діяльністю, так само як і з припиненням такої діяльності, вирішуються виключно Міністерством юстиції України.)  Порядок внесення відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату встановлюється Міністерством юстиції України.
 
    -17- Мірошниченко Ю.Р.
Частину десяту статті 10 викласти в такій редакції:
«Порядок внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату встановлюється Міністерством юстиції України.»
 
Враховано    
16. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату може бути оскаржено до суду в місячний строк з дня вручення його копії заінтересованій особі.
 
   Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату може бути оскаржено до суду».
 
17. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
-18- Кармазін Ю.А.
Частину 12 вважати частиною 3, виклавши її в такій редакції: «Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату та її персональний склад затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково      
    -19- Чуднов В.М.
Частину 12 статті 10 викласти в такій редакції: «Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено (Поправка не відповідає концепції діючого закону України «Про нотаріат», оскільки Вища кваліфікаційна комісія нотаріату не є центральним органом виконавчої влади)   
18. 2) частину першу статті 11 після слова «рішення» доповнити словом «Вищої»;
 
   2. Частину першу статті 11 після слова «рішення» доповнити словом «Вищої».
 
19. 3) пункт 2 частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
 
   3. Абзац перший пункту 2 частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
 
20. «2) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, у випадках:».
 
   «2) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, у випадках».
 
21. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

-20- Чуднов В.М.
Нумерацію законопроекту привести у відповідність з вимогами законодавчої техніки (цифру «2» у назві розділу замінити на цифру «ІІ».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2012 року.
Кабінету Міністрів України на момент введення в дію цього Закону:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

    -21- Мірошниченко Ю.Р.
Прикінцеві а перехідні положення законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення:
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
Кабінету Міністрів України та Міністерству юстиції України до 1 січня 2012 року:
забезпечити прийняття нормативних актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.»
 
Враховано