Кількість абзаців - 47 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації
 
   Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Абзац перший статті 163-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
   1. Абзац перший статті 163-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
5. «Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, —».
 
-1- Прасолов І.М.
Абзац другий пункту 1 законопроекту після слів «доступу до інсайдерської інформації» доповнити словами « (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов’язків та в інших випадках, передбачених законом)» та доповнити словами «, вчинене особою, яка нею володіє»
 
Враховано   «Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов’язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, вчинене особою, яка нею володіє, —».
 
6. 2. У статті 232-1 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131):
 
   2. У статті 232-1 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131):
 
7. 1) у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«1. Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку у значному розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб,—»;
абзац другий після слів «обмеженням волі на строк до трьох років,» доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;
 
-2- Прасолов І.М.
Підпункт 1 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«1) частину першу замінити двома частинами такого змісту:
«1. Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов’язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), вчинене особою, яка нею володіє, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку у значному розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб,—
карається штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, вчинене особою, яка нею володіє, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку у значному розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб,—
карається штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого»;
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою»
 
Враховано   1) частину першу замінити двома частинами такого змісту:
«1. Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов’язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), вчинене особою, яка нею володіє, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку у значному розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб,—
карається штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, вчинене особою, яка нею володіє, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку у значному розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб,—
карається штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого».
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
8. 2) у частині другій:
абзац перший після слова «повторно» доповнити словами «або за попередньою змовою групою осіб»;
 
-3- Прасолов І.М.
Абзаци перший та другий підпункту 2 пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«2) у частині третій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, -»
 
Враховано   2) у частині третій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, –»;
 
9. абзац другий після слів «обмеженням волі на строк від двох до п’яти років,» доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;
 
   абзац другий після слів «обмеженням волі на строк від двох до п’яти років,» доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;
 
10. 3) доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
«3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, —
 
-4- Прасолов І.М.
В абзаці першому підпункту 3 пункту 2 слово
«третьою» замінити словом «четвертою», а в абзаці другому слова «першою або другою» замінити словами «першою – третьою»:
 
Враховано   3) доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Дії, передбачені частинами першою – третьою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, —
 
11. караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.»;
 
   караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої»;
 
12. 4) пункт 1 примітки викласти в такій редакції:
 
   4) пункт 1 примітки викласти в такій редакції:
 
13. «1. Значним розміром (значним збитком, значною шкодою) у цій статті вважається розмір (збиток, шкода), який в п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
 
   «1. Значним розміром (значним збитком, значною шкодою) у цій статті вважається розмір (збиток, шкода), який в п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян».
 
14. 3. Абзац перший пункту 12 частини першої статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 29, ст. 392) викласти в такій редакції:
«12) умисне незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, — «.
 
-5- Прасолов І.М.
Пункт 3 проекту викласти в такій редакції:
«3. Пункт 12 частини першої статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2009 р., № 23, ст. 278) викласти в такій редакції:
«12) умисне незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов’язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, —
у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, —
у розмірі від п'ятдесяти до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків до прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій»
 
Враховано   3. Пункт 12 частини першої статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2009 р., № 23, ст. 278) викласти в такій редакції:
«12) умисне незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов’язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, —
у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, —
у розмірі від п'ятдесяти до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків до прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій».
 
15. 4. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268):
 
   4. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268):
 
16. 1) у назві статті 39 слово «емітентами» виключити;
 
-6- Прасолов І.М.
Виключити підпункт 1 пункту 4
 
Враховано      
17. 2) статтю 44 викласти в такій редакції:
 
   1) статтю 44 викласти в такій редакції:
 
18. «Стаття 44. Інсайдерська інформація
 
   «Стаття 44. Інсайдерська інформація
 
19. 1. Інсайдерська інформація — неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери та похідні (деривативи) або правочини щодо них, оприлюднення якої може істотно вплинути на вартість цінних паперів та похідних (деривативів).
 
-7- Прасолов І.М.
Доповнити підпункт 2 пункту 4 після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
«2. Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-господарського стану емітента, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією»
 
Враховано   1. Інсайдерська інформація — неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери та похідні (деривативи) або правочини щодо них, оприлюднення якої може істотно вплинути на вартість цінних паперів та похідних (деривативів).
2. Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-господарського стану емітента, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією.
 
    -8- Аржевітін С.М.
У пп.2 п.4 р.І законопроекту п.п.1 та 2 ст.44 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» викласти у такій редакції:
«Стаття 44. Інсайдерська інформація
1. Інсайдерська інформація – неоприлюдена інформація про емітента, його емісійні цінні папери або правочини щодо них, оприлюдення якої може істотно вплинути на ринкову вартість емісійних цінних паперів.
2. Інформація, яка оприлюдена емітентом, у тому числі шляхом розміщення в електронних засобах інформації, не є інсайдерською з моменту такого оприлюднення»
 
Враховано редакційно    
20. Перелік відомостей, що належать до інсайдерської інформації, визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   3. Перелік відомостей, що належать до інсайдерської інформації, визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
21. 2. Оприлюднення інсайдерської інформації здійснюється учасником фондового ринку в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом:
 
   4. Оприлюднення інсайдерської інформації здійснюється учасником фондового ринку в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом:
 
22. опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
-9- Прасолов І.М.
Абзаци шостий та сьомий підпункту 2 пункту 4 проекту замінити трьома абзацами такого змісту:
«або опублікування в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
або розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
Інсайдерська інформація додатково оприлюднюється на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет»
 
Враховано   або опублікування в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
або розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
Інсайдерська інформація додатково оприлюднюється на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет.
 
    -10- Кармазін Ю.А.
Статтю 44 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» викласти в такій редакції:
«2. Оприлюднення інсайдерської інформації здійснюється учасником фондового ринку в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом:
опублікування на офіційному сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
Інформація не вважається інсайдерською з моменту її оприлюднення відповідно до зазначених вимог.
Після оприлюднення така інформація подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому Комісією порядку.».
Вилучивши слова «в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або», оскільки недоцільно витрачати кошти на папір і друк, коли можна розмістити на офіційному веб-сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що зменшить витрати на оприлюднення.
 
Враховано редакційно    
23. Інформація не вважається інсайдерською з моменту її оприлюднення відповідно до зазначених вимог.
 
   Інформація не вважається інсайдерською з моменту її оприлюднення відповідно до зазначених вимог.
 
24. Після оприлюднення така інформація подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому Комісією порядку.
 
-11- Прасолов І.М.
Абзац дев’ятий підпункту 2 пункту 4 проекту викласти в такій редакції:
«5. Після оприлюднення інсайдерської інформації, повідомлення про факт такого оприлюднення подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установлені нею порядку та строки»
 
Враховано   5. Після оприлюднення інсайдерської інформації, повідомлення про факт такого оприлюднення подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установлені нею порядку та строки»;
 
25. 3. Інсайдери – особи, які володіють інсайдерською інформацією у зв’язку з тим, що вони є:
 
-12- Прасолов І.М.
Абзаци десятий – двадцять восьмий підпункту 2 пункту 4 проекту виключити
 
Враховано      
26. 1) власниками акцій емітента або часток (паїв) у статутному капіталі емітента;
 
      
27. 2) посадовими особами емітента, у тому числі ті, що були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією;
 
      
28. 3) особами, які мають доступ до зазначеної інформації у зв’язку з виконанням трудових (службових) обов’язків або договірних зобов’язань незалежно від відносин з емітентом, зокрема:
 
      
29. юридичними особами, які перебувають з емітентом у договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;
 
      
30. фізичними особами, які перебувають з емітентом або юридичними чи фізичними особами, пов’язаними з емітентом договірними відносинами або відносинами контролю, у трудових чи договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;
 
      
31. державними службовцями;
 
      
32. 4) особами, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом.
 
      
33. 4. Учасники фондового ринку зобов’язані вести облік осіб, яким надано доступ до інсайдерської інформації, шляхом формування бази даних про інсайдерів, які на законних підставах отримали доступ до інсайдерської інформації.
 
      
34. Особи мають право ознайомлюватися з інсайдерською інформацією відповідно до їх повноважень після внесення відомостей про них до бази даних.
 
      
35. У базі даних зазначаються:
 
      
36. особисті дані про інсайдера (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, місце проживання);
 
      
37. дата ознайомлення з інсайдерською інформацією;
 
      
38. інформація, яка відома інсайдеру.
 
      
39. Факт внесення відомостей про інсайдера до бази даних засвідчується його особистим підписом.
 
      
40. Особистий підпис інсайдера є підтвердженням того, що він попереджений про обмеження щодо використання інсайдерської інформації та про відповідальність за порушення такого обмеження.
 
      
41. 5. Особи, зазначені у пунктах 1–3 частини третьої цієї статті, набувають статусу інсайдера після внесення відомостей про них до бази даних про інсайдерів.
 
      
42. Особам, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом, забороняється використовувати таку інформацію.
 
-13- Єдін О.Й.
Виключити заборону використання інсайдерської інформації особами, які отримали її неправомірним шляхом із частини п’ятої нової редакції статті 44 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок, оскільки загальна заборона щодо використання інсайдерської інформації сформульована у статті 45 цього Закону
 
Враховано      
43. Учасники фондового ринку зобов’язані надавати інформацію з бази даних про інсайдерів на письмовий запит Державної комісії з цінних паперів та фондового у встановленому нею порядку.»;
 
      
44. 3) у статті 45:
 
   2) у статті 45:
 
45. абзаци другий і четвертий частини першої після слів «цінних паперів» доповнити словами «та похідних (деривативів)»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Професійні учасники ринку цінних паперів повинні повідомити Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про операції з цінними паперами та похідними (деривативами) у разі, коли існує підозра в тому, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація.».
 
-14- Прасолов І.М.
Абзаци другий – четвертий підпункту 3 пункту 4 проекту викласти в такій редакції:
«у частині першій:
в абзаці першому слово «Інсайдеру» замінити словами «Особі, яка володіє інсайдерською інформацією»;
абзаци другий і четвертий після слів «цінних паперів» доповнити словами «та похідних (деривативів)»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Фондова біржа повинна повідомити Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про операції з цінними паперами та/або похідними (деривативами), які здійснюються на такій фондовій біржі, у разі, якщо існує підозра в тому, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація»;
частину третю виключити.
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною третьою»
 
Враховано   у частині першій:
в абзаці першому слово «Інсайдеру» замінити словами «Особі, яка володіє інсайдерською інформацією»;
абзаци другий і четвертий після слів «цінних паперів» доповнити словами «та похідних (деривативів)»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Фондова біржа повинна повідомити Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про операції з цінними паперами та/або похідними (деривативами), які здійснюються на такій фондовій біржі, у разі, якщо існує підозра в тому, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація»;
частину третю виключити.
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною третьою.
 
46. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.