Кількість абзаців - 189 Таблиця поправок


Про столицю України - місто-герой Київ (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Про столицю України - місто-герой Київ народні депутати України Андресюк Б.П., Безсмертний Р.П., Бондаренко В.Д., Грачов О.О., Медведчук В.В., Мокроусов А.О., Пономаренко Г.Г., Чубатенко О.М.Народні депутати - члени Комітеут з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності радПроект ЗАКОН УКРАЇНИ Про столицю України - місто-герой Київ Цей Закон визначає правовий статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України та законів України.      ЗАКОН УКРАЇНИ Про столицю України - місто-герой Київ 1. Цей Закон визначає спеціальний статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України та законів України.  
1. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
2. Стаття 1. Місто Київ - столиця України   -1- Бабич В.Г. (в.о. № 218)
Не вносити у ст.1 доповнення "адміністративним центром Київської області" (див. Подання Комітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад №06-2/6-2345 від 21.10.98) -, так як ст.1 визначає місто Київ як столицю, а дана поправка не має до цього ніякого відношення. А даним абзацом доповнити ст.2 першого розділу.  
Відхилено   Стаття 1. Місто Київ - столиця України  
3. Місто Київ відповідно до Конституції України є столицею України.      1. Місто Київ відповідно до Конституції України є столицею України.  
4. Місто Київ як столиця України є:      2. Місто Київ як столиця України є:  
5. - політичним та адміністративним центром держави;      2.1. політичним та адміністративним центром держави;  
6. - місцем розташування резиденції глави держави - Президента України, вищих органів державної законодавчої, виконавчої та судової властей в Україні: Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, інших центральних органів державної влади;      2.2. місцем розташування резиденції глави держави - Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, центральних органів державної влади;  
7. - духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром України;      2.3. духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром України;  
8. - місцем розташування дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні;      2.4. місцем розташування дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні;  
9. - адміністративним центром Київської області та місцем розташування Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації, а також обласних територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.   -2- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину 4 ст.1 вилучити, оскільки незрозуміло, про які саме відповідні органи йдеться  
Відхилено   3. Місто Київ є місцем розташування Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації, а також обласних територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. 4. Місто Київ є місцем розташування відповідних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.  
10. Столичний статус міста покладає на місцеві органи влади та управління додаткові обов'язки та гарантує цим органам надання з боку держави додаткових прав.      5. Столичний статус міста покладає на органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади додаткові обов'язки та гарантує цим органам надання з боку держави додаткових прав.  
11. Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва      Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва  
12. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті.   -3- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Пункт 1 ст.2 доповнити словами ".., селище Пуща-Водиця"  
Відхилено   1. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті.  
13. Межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України за поданням Київської міської ради з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території.   -4- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Доповнити частину 1 ст.2 словами "а також селище Пуща-Водиця". Необхідність уточнення зумовлена особливим статусом зазначеної адміністративно-територіальної одиниці, яка перебуває в адміністративном підпорядкуванні міста, відповідно до Конституції України є складовою системи алміністративного устрою держави, являє собою територіальну громаду, яка формує свій орган місцевого самоврядування і самостійно вирішує питання місцевого значення (статті 140, 141 Конституції України).  
Відхилено   2. Межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України за поданням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами, з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території відповідно до чинного законодавства.  
    -5- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Редакцію частину 2 статті 2 слід привести у відповідність до Конституції України. Згідно з пунктом 29 її статті 85 до повноважень Верховної Ради України належать не лише встановлення, а і зміна меж міста. Окрім того, процедура погодження будь-яких питань передбачає обов'язок органу нижчего рівня отримати згоду на прийняття рішень чи здійснення певних дій від органу вищого рівня, а не навпаки, як це пропонують розробники проекту. Отже частину 2 сттті слід викласти в такій редакції: "2. Встановлення і зміна меж міста Києва проводиться Верховною Радою України за поданням міської ради з урахуванням пропозицій районних у місті рад, історичних, соціально-економічних та інших особливостей його території."  
Відхилено    
14. Межі приміської зони міста Києва на території Київської області, особливості використання земель, лісів, інших природних ресурсів у цій зоні та вилучення ділянок для розширення меж міста Києва визначаються Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, внесених за пропозицією Київської міської ради, погодженою з Київською обласною радою.       
15. Стаття 3. Символіка міста Києва, районів у місті      Стаття 3. Символіка міста Києва, районів у місті  
16. Місто Київ має герб, прапор та іншу символіку. Райони в місті можуть мати власну символіку.      1. Територіальна громада міста Києва має герб, прапор та іншу символіку. Райони в місті можуть мати власну символіку.  
17. Зміст, опис, порядок використання символіки визначається Положенням про символіку, яке затверджується відповідною радою.      2. Зміст, опис, порядок використання символіки визначається Положенням про символіку, яке затверджується Київською міською радою.  
18. Стаття 4. Столичні функції міста Києва   -6- Бабич В.Г. (в.о. № 218)
У ст.4 в абзацах 6,7 додати до переліку "релігійні заходи" та "релігійні пам'ятки" відповідно.  
Враховано   Стаття 4. Столичні функції міста Києва  
19. Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади міста Києва забезпечують здійснення містом столичних функцій, які полягають у:   -7- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Вилучити із пунктів 1.1 частини 1 статті слова "та його Адміністрації" як зайві. Атже зазначений орган є структурою, що створюється Президентом України для забезпечення здійснення ним своїх повноважень, як глади держави.  
Відхилено   1. Органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві забезпечують в межах повноважень, визначених законами України, здійснення містом таких функцій:  
    -8- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У противному разі за логікою розробників законопроекту в цьому ж пункті необхідно було б передбачити відповідно такі структури, як "апарат Верховної Ради України", "апарат Кабінету Міністрів України", які також створюються з аналогічною метою. Доповнити пердбачені пункти 1.1 та 1.2 частини 1 статті переліком органів, установ і організацій, яким у столиці повинні створюватися належні умови для їх діяльності, також політичними партіями. Адже за Конституцією та Законом України "Про об'єднання громадян" головною метою їх діяльності є участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади та органів місцевого самоврядування.  
Відхилено    
    -9- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 2 статті вилучити, оскільки її редакція повторює частину 1 і за своєю сутністю є декларативною.  
Відхилено    
20. створенні належних умов для діяльності у місті Президента України та його Адміністрації, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади України, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено місто Київ;   -10- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Доповнити передбачений підпунктами 1.1 та 1.2. частини 1 ст.4 перелік органів, установ і організацій, яким у столиці повинні створюватись належні умови для їх діяльності: "також і політичних партій". Адже за Конституцією та Законом України "Про об'єднання громадян" головною метою їх діяльності є участь у виробленні державної політики, формування органів влади та органів місцевого самоврядування.  
Відхилено   1.1. створення належних умов для діяльності у місті Президента України та його Адміністрації, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади України, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено місто Київ;  
21. вирішенні питань щодо розміщення центральних органів, які створюються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України, а також дипломатичних представництв, консульств іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні у адміністративних будинках і нежитлових приміщеннях, що перебувають у державній та комунальній власності;      1.2. вирішення питань щодо розміщення центральних органів, які створюються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України, а також дипломатичних представництв, консульств іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні;  
22. наданні комунальних, інженерних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг державним органам, дипломатичним представництвам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій, органам політичних партій та громадських організацій із всеукраїнським статусом, розміщеним у місті Києві;      1.3. надання на договірних засадах комунальних, інженерних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг державним органам, дипломатичним представництвам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій, розміщеним у місті Києві;  
23. взаємодії з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм та проектів, що зачіпають інтереси столиці;      1.4. взаємодія з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм та проектів, що зачіпають інтереси столиці;  
24. забезпеченні належних умов для проведення заходів політичного, економічного, науково-технічного, культурного, спортивного та іншого характеру, які мають загальнодержавне, міжнародне значення;       
25. здійсненні заходів по збереженню та відновленню пам'яток історії, культури, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення;      1.5. здійснення заходів по збереженню та відновленню пам'яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення;  
26. виконанні інших заходів, специфічних для функціонування Києва як столиці держави, в межах законодавства України.      1.6. виконання інших функцій міста Києва, передбачених у законодавстві України, специфічних для функціонування Києва як столиці держави, в межах законодавства України.  
27. Здійснення столичних функцій забезпечується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування міста Києва і гарантується державою.      2. Здійснення столичних функцій забезпечується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у місті Києві та гарантується державою.  
28. Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація можуть вносити пропозиції Президенту України та Кабінету Міністрів України з питань, які обумовлюють виконання містом Києвом столичних функцій.       
29. Виконання містом Києвом функцій столиці не дає переваг і не обмежує права його жителів порівняно з іншими громадянами України.       
30. Стаття 5. Статут громади міста Києва   -11- Бабич В.Г. (в.о. № 218)
У ст.5 слова "Київська міська рада затверджує..." замінити на "Київська міська рада може розробити та затвердити..."  
Відхилено   Стаття 5. Статут територіальної громади міста Києва  
31. З метою врахування особливостей функціонування міста Києва як столиці України, на підставі статті 19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, Київська міська рада затверджує Статут громади міста Києва, який підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.   -12- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Ст.5 зняти. Якщо ця пропозиція не підтримується, сформулювати ст.5, спираючись на норми ст.19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": "З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування в столиці України Київська міська рада на основі Конституції України та в межах Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону може прийняти статут територіальної громади Києва, який підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту територіальної громади Києва може бути його невідповідність Конституції та законам України. Відмова в реєстрації статуту територіальної громади міста може бути оскаржена в судовому порядку". Як видно, відмінність цієї пропозиції від редакції Комітету полягає в тому, що, по-перше, Комітет не посилається на Закон "Про місцеве самоврядування в Україні", що, по суті, є спробою не визнати його чинність на території Києва, і Конституції України, по-друге, відсутність слова "може" (що є в Законі "Про місцеве самоврядування в Україні") робить цю норму обов'язковою, хоча це є лише правом відповідної громади.  
Відхилено   1. З метою врахування особливостей функціонування міста Києва як столиці України, на підставі цього Закону, Київська міська рада затверджує Статут громади міста Києва, який підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.  
    -13- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Статтю вилучити. Вона не містить нічого нового, а передбачене нею положення закріплено в ст.19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і не є особливістю здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування в місті, заради чого і приймається цей Закон.  
Відхилено    
32. Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ      Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ  
33. Стаття 6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві   -14- Бабич В.Г. (в.о. № 218)
У другому абзаці ст.6 вилучити слова "...з особливостями, встановленими цим Законом"  
Відхилено   Стаття 6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві  
34. Місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється громадою міста, міською, районними в місті радами та їх виконавчими органами, відповідно до Конституції України і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, встановленими цим Законом.   -15- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В частині 1 ст.6 після слова "відповідно" сформулювати продовження речення наступним чином: "...до Конституції України і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, встановленими цим Законом."  
Відхилено   1. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування відповідно до Конституції, законів України з особливостями, встановленими цим Законом.  
35. Виконавчу владу у місті Києві, відповідно до статті 118 Конституції України, здійснюють місцеві державні адміністрації, які є виконавчими органами відповідних рад з особливостями, встановленими цим Законом.   -16- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
1. Доповнити ст.6 проекту частиною 1 у такій редакції: "Система виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві здійснюється на засадах одночасного зустрічного делегування таких повноважень: а) повноваження глави міської державної адміністрації делегуються міському Голові, а б) повноваження виконавчого органу міської ради делегуються міській державній адміністрації.", відповідно змінивши нумерацію інших частин ст.6 та врахувавши це концептуальне положення в інших статтях проекту.  
Відхилено   2. Виконавча влада у місті Києві здійснюється місцевими державними адміністраціями та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в межах повноважень, визначених законами України, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. 3. Місцеві державні адміністрації у місті Києві виконують повноваження виконавчих органів відповідних рад. З питань виконання повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування місцеві державні адміністрації у місті Києві підзвітні, підконтрольні відповідним радам. 4. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади та їх посадові особи у місті Києві керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Статутом громади міста Києва та рішеннями Київської міської ради.  
    -17- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
2. Доповнити ст.6 частиною 2 у такій редакції: "2. Виконавча влада у місті Києві здійснюється місцевими державними адміністраціями та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в межах повноважень, визначених законами України, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.", оскільки до місцевих державних адміністрацій входять не всі територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, наприклад, міські управління юстиції, СБУ тощо.  
Враховано    
    -18- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
3. Викласти частину 3 ст.6 проекту у такій редакції: "Місцеві державні адміністрації у місті Києві виконують повноваження виконавчих органів відповідних рад. З питань виконання повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування місцеві державні адміністрації у місті Києві підзвітні, підконтрольні відповідним радам.", відповідно змінивши нумерацію наступних частин ст.6. Це положення узгоджується з Європейською Хартією місцевого самоврядування, оскільки у другому реченні частини 2 ст.3 цієї Хартії використовується слово "possess" (російською мовою - "располагать"), а не слово "have" (російською мовою - "иметь"). Таким чином переклад російською мовою другого речення частини 2 ст.3 зазначеної Хартії буде таким: "Советы или собрания могут располагать подотчетными им исполнительными органами", що і передбачено у даній редакції проекту Закону.  
Враховано частково    
    -19- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
4. Розділити частину 3 ст.6 проекту на дві частини 3 і 4, виклавши їх у такій редакції: "3. Органи місцевого самоврядування в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, а також Статутом територіальної громади міста. 4. Органи виконавчої влади в сіоїй діяльнотсі керуються Конституцією України та законами України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, а також актами Президента України та Кабінету Міністрів України.", оскільки правова основа здійснення органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади своїх повноважень різна.  
Відхилено    
36. Органи місцевого самоврядування в своїй діяльності враховують, а органи виконавчої влади у місті Києві керуються Указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України та Статутом громади міста.   -20- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Стаття 6 суперечить Конституції України, Європейській Хартії про місцеве самоврядування і в поданій редакції є неприйнятною. Вона не містить особливостей здійснення в столиці місцевого самоврядування і виконавчої влади і, по суті, повторює редакцію відповідних норм, передбачених Конституцією України та Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" (див.ч.3 ст.140, ч.7 ст.118 Конституції України, ч.2 ст.2, ч.3 ст.24 згаданого Закону).  
Відхилено   Редакція, запропонована Комітетом з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад до частини 2 ст.6. Виконавчу владу у місті Києві, відповаідно до ст.118 Конституції України, здійснюють місцеві державні адмністрації.  
    -21- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 3 викласти в редакції, яка б відповідала Конституції та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": "Органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади та їх посадові особи керуються у своїй діяльності Конституцією України, Законом "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, прийнятими у межах їхньої компетенції".  
Відхилено    
    -22- Кабінет Міністрів України
У частині 1 статті 6 проекту слово "законодавства" пропонуємо замінити словами "Конституції та законів України", оскільки відповідно до частин 1 та 2 ст.140 Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.  
Враховано    
    -23- Кабінет Міністрів України
До частини 3 ст.6 проекту зазначаємо, що відповідно до частини 3 ст.106 Конституції України Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими дол виконання на території України. Частиною 1 ст.117 Конституції України встановлено, що Кабінет Міністрів України в межах своєї компетьенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Враховуючи викладене, частину 3 ст.6 проекту пропонуємо доопрацювати з урахуванням зазначених положень Конституції України, а також з урахуванням того, що відповідно до ст.19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" статут територіальної громади приймається з метою врахування особливостей здійснення місцевого самоврядування.  
Відхилено    
37. Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві   -24- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Ст.7 викласти в редакції: Стаття 7. Система місцевого самоврядування в місті Києві. 1. Система місцевого самоврядування в місті Києві включає: 1.1. теритоіальну громаду міста; 1.2. міського голову; 1.3. міську раду; 1.4. виконавчий комітет міської ради; 1.5. районні ради (у разі їх створення); 1.6. виконавчі комітети районних у місті рад; 1.7. органи самоорганізації населення.  
Враховано   Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві  
38. Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:   -25- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
З урахуванням результатів голосування щодо неприйняття ст.7 і формулювання ст.10 (в редакції н.д.Беспалого Б.Я.) наполягаю на голосуванні в процесі повторного другого читання ст.7 в редакції, запропонованої мною в поправці 62 до другого читання: територіальні громади міста, селища; міську, районні в місті, селищну раду; міського, селищного голову; виконавчі комітети міської, районних у місті та селищної рад; органи самоорганізації населення.  
Відхилено   1. Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:  
39. - громаду міста;   -26- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частина 1 статті не передбачає таких обов'язкових елементів системи місцевого самоврядування, що випливають із Конституції України (статті 140. 141, 142) і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст.5), як: - територіальні громади районів у місті; - територіальну громаду смт.Пуща-Водиця; - виконавчий комітет Пуща-Водицької селищної ради; - голів районних у місті рад; - селищного голову.  
Відхилено   1.1. територіальну громаду міста; 1.2. міського голову; 1.3. міську раду; 1.4. виконавчий комітет міської ради; 1.5. районні ради (у разі їх створення); 1.6. виконавчі комітети районних у місті рад; 1.7. органи самоорганізації населення.  
40. - міську, районні ради;       
41. - міського голову;       
42. - виконавчі органи міської, районних в місті рад;       
43. - органи самоорганізації населення в місті.       
44. Стаття 8. Основні форми здійснення місцевого самоврядування   -27- Бабич В.Г. (в.о. № 218)
У абзаці 4 ст.8 замінити слова "...можуть бути зупинені Кабінетом Міністрів України з одночасним зверненням до суду" на "...можуть бути зупинені чи скасовані Верховною Радою України".  
Відхилено   Стаття 8. Основні форми здійснення місцевого самоврядування  
45. Місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється: шляхом обрання відповідних представницьких органів місцевого самоврядування; прийняття рішень з будь-яких питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування на місцевих референдумах; через обрані ними ради та їх органи.   -28- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину 1 ст.8 викласти в такій редакції: "Місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється територіальною громадою міста в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: міську раду, районні в місті ради (у разі їх створення), селищну раду."  
Враховано частково   1. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста безпосередньо, а також через Київську міську раду, міського голову Києва, районні у місті ради органи самоорганізації громадян.  
46. Члени громади мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого самоврядування, створювати органи територіальної самоорганізації населення.   -29- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частини 2, 3, 4, 5 ст.8 виключити, оскільки ці питання вже врегульовані відповідними законами.  
Враховано відносно частини 3  2. Члени громади мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого самоврядування, створювати органи територіальної самоорганізації населення.  
47. Порядок функціонування органів місцевого самоврядування визначається відповідними законами.   -30- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Ст.8 вилучити. Передбачені нею положення врегульовано Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" і за своїм змістом не містить будь-яких особливостей, характерних для столиці.  
Відхилено   3. Рішення органів місцевого самоврядування по мотивах їх невідповідності Конституції або законам України призупиняється в установленому законом порядку з одночасним зверненням у суд.  
48. Рішення Київської міської ради, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства, можуть бути відмінені рішенням суду.   -31- Кабінет Міністрів України
Частину 4 ст.8 проекту у частині слів "у частині додаткових повноважень, наданих їй на підставі ст.23 цього Закону" (ст.23. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та адміністрації міста Києва) потребує доопрацювання з урахуванням наступних положень Конституції України. Відповідно до частини 2 ст.55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження с вуді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Частиною 2 ст.124 Конституції України встановлено, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.  
Враховано    
49. Рішення районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів, що суперечать Конституції, законам України, іншим актам законодавства, а також рішенням Київської міської ради, можуть бути скасовані Київською міською радою. Рішення щодо такого скасування може бути оскаржене в судовому порядку.       
50. Стаття 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження   -32- Кабінет Міністрів України
У частині 3 ст.9 проекту слова "пункту 9" необхідно замінити словами "частини дев'ятої".  
Враховано   Стаття 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження  
51. У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування - Київська міська рада, районні в місті ради.   -33- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В частині 1 ст.9 додати в кінці слова "селищна рада"  
Відхилено   1. У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування - Київська міська рада, районні в місті ради, які є юридичними особами.  
52. Порядок формування, строк повноважень міської, районних у місті рад визначаються статтею 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".   -34- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції: "Порядок формування та повноваження міської, районних у місті рад визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Враховано   2. Порядок формування та повноваження міської, районних у місті рад визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", з особливостями, передбаченими цим Законом.  
53. Повноваження Київської міської ради, районних у місті рад визначаються відповідно до глав 1 та 4 розділу II Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".   -35- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину 3 ст.9 виключити, оскільки в згадуваній ст.16 пункт 9 Закону України "Про місецве самоврядування в Україні" йдеться і про рахунки в установах банку, а не тільки про печатки. Це не є особливістю Києва.  
Враховано    
    -36- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Ст.9 вилучити. Передбачені нею положення врегульовано Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" і за своїм змістом не містить будь-яких особливостей, характерних для столиці.  
Відхилено    
54. Стаття 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Києві   -37- Бабич В.Г. (в.о. № 218)
У останньому абзаці ст.10 замість "...скасовані Президентом України або головою Київської міської ради..." викласти "...скасовані Президентом України, Кабінетом Міністрів або Київським міським головою..."  
Враховано   Стаття 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Києві  
55. Київська міська та районні в місті ради мають власні виконавчі органи, які формуються міським головою.   -38- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Ст.10 викласти у редакції: 1. Виконавчим органом Київської міської ради є виконавчий комітет Київської міської ради, який утворюється та діє відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, встановленими цим Законом. 2. Державну виконавчу владу в місті Києві здійснює Київська міська державна адміністрація. Голова Київської міської державної адміністрації призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. 3. Київська міська державна адміністрація забезпечує: 3.1. виконання Конституції та Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 3.2. законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 3.3. викрнання державних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля; 3.4. взаємодію з органами місцевого самоврядування; 4. Київська міська рада може делегувати Київській міській державній адміністрації окремі свої повноваження. З питань делегованих повноважень міська державна адміністрація підконтрольна міській раді. 5. Невиконання особливостей здійснення виконавчої влади в місті Києві міська державна адміністрація: 5.1. вирішує в установленому Законом порядку питання щодо розміщення органів державної влади дипломатичних представництв іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні на території міста Києва; 5.2. готує на розгляд ради проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку міста; 5.3. готує і подає до Кабінету Міністрів України фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України стосовно виділених коштів для виконання Києвом столичних функцій; 5.4. організовує охорону, реставрацію. Використання пам'яток історії та культури, архітектури містобудування національного значення. 6. Структура та штатний розклад міської державної адміністрації визначається її головою у межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, фондом оплати праці та видатків на їх утримання.  
Враховано у ст.6 цього законопроекту  1. Київська міська та районні в місті ради мають власні виконавчі органи, повноваження яких здійснюються з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
56. Функції виконавчої влади у місті Києві виконують місцеві державні адміністрації відповідно до статті 118 Конституції України.   -39- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10 пропонується у редакції: "Виконавчим органом Київської міської ради є Виконавчий комітет (Виконком) Київської міської ради, який утворюється та діє відповідно до особливостей, встановлених цим Законом". У відповідності до частини 5 ст.118 Конституції України Київська міська рада може делегувати повноваження свого виконавчого органу Київській міській державній адміністрації.  
Враховано частково   2. Виконавчим органом Київської міської ради є Виконавчий комітет (Виконком) Київської міської ради, який утворюється та діє відповідно до особливостей, встановлених цим Законом.  
57. Міська та районні в місті державні адміністрації здійснюють функції виконавчих органів Київської міської ради і районних в місті рад (в частині практичної реалізації їх повноважень щодо місцевого самоврядування) та функції місцевих органів виконавчої влади (в частині реалізації функцій місцевих державних адміністрацій згідно зі статтею 119 Конституції України з урахуванням особливостей здійснення містом Києвом столичних функцій).   -40- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Ст.10 вилучити, вона суперечить Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Європейській Хартії про місцеве самоврядування і концептуально є неприйнятною. Особливість здійснення виконавчої влади в столиці якраз і має полягати в наділенні відповідних органів виключно контрольно-наглядовими та іншими функціями, передбаченими Конституцією України та цим Законом.  
Відхилено   Редакція, запропонована Комітетом з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад 3. Міська державна адміністрація здійснює повноваження виконавчого органу Київської міської ради (в частині практичної реалізації її повноважень щодо місцевого самоврядування) та повноваження місцевого органу виконавчої влади (в частині реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій згідно зі статтею 119 Конституції України з урахуванням особливостей здійснення містом Києвом столичних функцій). 4. Структура та штатний розклад міської державної адміністрації визначаються її головою у межах, встановлених Кабінетом Міністрів України фонду оплати праці та видатків на її утримання, та коштів, передбачених міським бюджетом. 5. Структура та штатний розклад виконавчих органів районних у місті рад визначається головою районної ради за погодженням з Київським міським головою. 6. В частині виконання функцій виконавчих органів місцевих рад міська державна адміністрація та виконавчі органи районних у місті рад підзвітні та підконтрольні відповідним радам. 7. Рішення Київської міської ради, що суперечать Конституції та законам України, зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.  
    -41- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У разі відхилення цієї пропозиції частини 1 і 2 викласти в такій редакції: "1. Виконавчими органами Київської міської і районних у місті рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші структури, порядок формування яких визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні. 2. Київська міська державна адміністрація відповідно до ст.119 Конституції України здійснює контрольно-наглядові та інші функції виконавчої влади з особливостями, передбаченими цим Законом."  
Відхилено    
    -42- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 3 вилучити, оскільки її положення суперечать Конституції України (ч.3 ст.140, частини 3,4 ст.143), Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 11, 16, 21 та низці інших статей), а також положенням Європейської Хартії про місцеве самоврядування.  
Враховано    
    -43- Частину 4 вилучити, передбачені нею положення суперечать Конституції України. Її стаття 118, зокрема, не пердбачає районних у містах державних адміністрацій.  Враховано частково    
    -44- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частина 5 суперечить Конституції України. Згідно з частиною 3 її ст.143 окремі повноваження органів виконавчої влади можуть делегуватися органам місцевого самоврядування, а не навпаки. Виняток містить лише частина 6 ст.118 Консттуції України стосовно районних і обласних рад як органів місцевого самоврядування, що не мають своїх виконавчих органів і за своїм політико-правовим статусом представляють спільні інтереси територіальних громад (частина 4 ст.140).  
Враховано    
    -45- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 7 вилучити, оскільки її положення суперечать ст.118 Конституції, яка не передбачає в районах міст державних адміністрацій.  
Враховано частково    
    -46- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
За цих же мотивів вилучити частину 8 і 9 статті.  
Враховано відносно частини 8.   
    -47- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 10 вилучити, оскільки її зміст суперечить назві статті. Міська рада є представницьким, а не виконавчим органом місцевого самоврядування (див.ст.10 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст.9 цього законопроекту).  
Відхилено    
58. Міська та районні в місті ради відповідним рішенням делегують міській та районним в місті державним адміністраціям власні (самоврядні) повноваження органів місцевого самоврядування, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".       
59. Структура та штатний розклад міської державної адміністрації визначаються її головою у межах, встановлених Кабінетом Міністрів України фонду оплати праці та видатків на її утримання, та коштів, передбачених міським бюджетом.       
60. Структура та штатний розклад районних державних адміністрацій визначається їх головою за погодженням з головою Київської міської ради у межах, встановлених Кабінетом Міністрів України фонду оплати праці та видатків на їх утримання, за рахунок коштів, передбачених районними бюджетами.       
61. В частині виконання функцій виконавчих органів місцевих рад міська та районні в місті державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним радам.       
62. В частині виконання функції виконавчої влади міська та районні в місті державні адміністрації підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.       
63. Рішення Київської міської ради, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути скасовані Президентом України або Кабінетом Міністрів України на підставі рішення суду.       
64. Рішення районних у місті рад, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України можуть бути скасовані Президентом України або міським головою.       
65. Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві      Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві  
66. Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються шляхом прийняття нею у межах повноважень, наданих Конституцією і законами України, рішень, обов'язкових для виконання на всій території міста, участі відповідно до закону у формуванні бюджетів районів, координації діяльності створених районними радами органів при вирішенні питань, які знаходяться у віданні Київської міської ради.   -48- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В пункті 1 ст.11 уточнити: "...і рішення міської ради про управління районами міста".  
Враховано   1. Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються у відповідності до Конституції і законів України, і рішення міської ради про управління районами міста, а також регулюються цим Законом.  
67. Київська міська рада може передавати районним у місті радам у власність або в управління об'єкти комунальної власності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.   -49- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Ст.11 вилучити, її положення дослівно повторюють відповідні норми Конституції України (частина 5 ст.140) і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст.141).  
Відхилено   2. Київська міська рада може передавати районним у місті радам у власність або в управління об'єкти комунальної власності міста Києва в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  
68. Стаття 12. Президія Київради      Стаття 12. Президія Київради  
69. Президія Київради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають рекомендаційний характер.   -50- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Ст.12 вилучити. Потреба у створенні цього органу є лише для обласних і районних рад як представницьких органів місцевого самоврядування, які за Конституцією України не мають своїх виконавчих органів. До того ж існуюча раніше практика паралельного функціонування виконавчих комітетів і президій рад не виправдала себе. Зазначені органи часто дублювали один одного, невизначеність функцій і повноважень президій рад призводила до конфліктів між ними, перебирання на себе невластивих функцій і т.ін.  
Відхилено   1. Президія Київради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають рекомендаційний характер.  
70. До складу Президії ради входять міський голова, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Президія діє на основі положення про неї, що затверджується Київрадою.      2. До складу Президії ради входять міський голова, його заступник по роботі в раді, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Президія діє на основі положення про неї, що затверджується Київрадою.  
71. Розділ III. ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ      Розділ III. ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ  
72. Стаття 13. Міський голова міста Києва   -51- Бабич В.Г. (в.о. № 218)
У ст.13 "У разі порушення Київським міським Головою Конституції в Законі України, указі і разпорядженні Президента України, актів Кабінету Міністрів України, що підтверджується відповідним рішенням суду, Київська міська рада за поданням Президента або за власною ініціативою може двома третинами свого складу достроково припинити повноваження київського міського Голови, що тягне за собою автоматичне звільнення його від виконання обов'язків Голови Київської міської державної адміністрації."  
Враховано   Стаття 13. Міський голова 1. Міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до закону. Повноваження Київського міського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні. Редакція, запропонована Комітетом з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад 2. На обраного міського голову Президент України покладає виконання функцій і повноважень голови Київської міської державної адміністрації. 3. Повноваження міського голови визначаються цим Законом, статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. 4. Міський голова формує за погодженням з Радою виконавчий орган Київської міської ради в особі міської державної адміністрації, яка виконує подвійні функції: самоврядні функції міської територіальної громади і функції державного управління, в т.ч. столичні. 5. У разі порушення міським головою Конституції України, законів України, Указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень Київради, що підтверджується відповідним рішенням суду, Київська міська рада може не менше, ніж двома третинами свого складу достроково припинити повноваження міського голови, що тягне за собою звільнення його від виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації. 6. Позачергові вибори Київського міського голови призначає Верховна Рада України в порядку, передбаченому законодавством, а також за поданням Президента України. 7. У разі порушення міським головою Конституції і законів України, Указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, що підтверджується відповідним рішенням суду, Президент України може звільнити його від виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації, що тягне за собою припинення його повноважень як міського голови Києва. 8. Київський міський голова регулярно інформує міську раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, а також про видані ним у міжсесійний період розпорядження.  
    -52- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Статтю назвати "Міський голова" і викласти у такій редакції: "Міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до закону. Повноваження Київського міського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Враховано    
73. Міський голова міста Києва обирається громадою міста Києва на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.   -53- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В ст.13 редакційно уточнити назву: "Київський міський голова." Застосовувати це формулювання скрізь по тексту у зв'язку з тим, що ця стаття проголосована в редакції н.д.Лавриновича О.В. і включає один пункт, при доопрацюванні інші пункти виключити.  
Відхилено    
74. На обраного міського голову Президент України покладає виконання функцій і повноважень голови Київської міської державної адміністрації.   -54- Головатий С.П. (в.о. № 222)
1. Статтю назвати: "Київський міський голова" у відповідності зі статтею 5 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", замінити цими словами у відповідних відмінках слова "міський голова міста Києва" у всіх нормах проекту, де вони вживаються.  
Відхилено    
    -55- Головатий С.П. (в.о. № 222)
2. Вважати неприйнятною та виключити частину 2 ст.13 у зв'язку з тим, що редакція частини 2 ст.13 суперечить пункту 10 ст.106 Конституції України, принципам Європейської Хартії Місцевого Самоврядування (ЄХМС), рішення Конституційного Суду України від 13.0597 та власне конституійній природі виконавчих органів місцевого самоврядування.  
Враховано    
    -56- Головатий С.П. (в.о. № 222)
3.а. Виключити слова "та органів виконавчої влади", що суперечить принципам ЄХМС та рекомендаціям Конгресу місцевих та регіональних влад Європи Уряду України;  
Враховано    
    -57- Головатий С.П. (в.о. № 222)
3.б. Перед словами "міського голови" додати "Київського".  
Відхилено    
    -58- Головатий С.П. (в.о. № 222)
4. Вважати неприйнятною та виключити частину 4 ст.13 законопроекту у зв'язку з тим, що редакція частини 4 ст.13 суперечить статтям 118, 141 Конституції України, статтям 26, 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", принципам ЄХМС, рішенню Конституційного Суду України від 13.05.97 та конституційній природі виконавчих органів місцевого самоврядування.  
Враховано    
    -59- Головатий С.П. (в.о. № 222)
5. Слова "що тягне за собою звільнення його від виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації" виключити.  
Враховано    
    -60- Головатий С.П. (в.о. № 222)
6. Визнати неприйнятною частину 6 ст.13 у зв'язку з тим, що частина 6 суперечить пункту 30 ст.85 та ст.107 Конституції України.  
Враховано    
    -61- Головатий С.П. (в.о. № 222)
7. Визнати неприйнятною та виключити частину 7 ст.13 у зв'язку з тим, що вона суперечить частині 1 ст.140 та частині другій ст.141 Конституції України.  
Враховано    
    -62- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Частину 2 статті вилучити, вона суперечить Конституції і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Зокрема, ст.106 Конституції не наділяє Президента України повноваженнями покладати виконання певних функцій на органи чи посадових осіб. З іншого боку за ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень, передбачених Конституцією і законами України.  
Враховано    
75. Повноваження міського голови визначаються цим Законом, статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.   -63- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Вилучити пункти 2 і 4 ст.13. Вилучити з пункту 5 ст.13 слова "що тягне за собою звільнення його від виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації". Вилучити з пункту 6 ст.13 слова "а також за поданням Президента України".  
Враховано    
76. Міський голова формує виконавчий орган Київської міської ради в особі міської державної адміністрації, яка виконує подвійні функції: самоврядні функції міської територіальної громади і функції державного управління, в т.ч. столичні.   -64- Кабінет Міністрів України
Частину 1 ст.13 проекту пропонуємо доопрацювати з урахуванням ст.70 Конституції України, відповідно до якої право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. Відповідно до частини 1 ст.140 Конституції України територіальна громада - це жителі села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ, міст. Таким чином, іноземці, особи без громадянства, які проживають на відповідній території також є членами територіальної громади. Крім того, відповідно до частини 2 ст.6 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, яким на день проведення виборів виповнилося 18 років і які проживають на території відповідних сіл, селищ, міст, районів у містах. У частині 6 ст.13 проекту слово "законодавством" пропонуємо замінити словом "законом", що узгоджуватиметься з пунктом 20 частини 1 ст.92 Конституції України, відповідно до якого організація, порядок проведення виборів і референдумів визначаються виключно законами України.  
Враховано    
77. Призначення та звільнення з посад посадових осіб міської державної адміністрації, що забезпечують реалізацію самоврядних функцій громади Києва, міський голова погоджує з Київрадою.   -65- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Назву статті викласти в такій редакції: "Міський голова", привівши у зв'язку з цим у відповідність повну назву цієї посадової особи в інших статтях законопроекту. Це узгоджуватиметься із Конституцією України (частина 2 ст.141) та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст.12). Частину 2 статті вилучити, вона суперечить Конституції і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Зокрема, ст.106 Конституції України не наділяє Президента України повноваженнями покладати виконання функцій на органи чи посадових осіб. З іншого боку за ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень, передбачених Конституцією і законами України.  
Враховано    
78. У разі порушення міським головою Конституції України, законів України, Указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень Київради, що підтверджується відповідним рішенням суду, Київська міська рада може двома третинами свого складу достроково припинити повноваження міського голови, що тягне за собою звільнення його від виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації.       
79. У разі порушення міським головою Конституції і законів України, Указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, що підтверджується відповідним рішенням суду, Президент України може звільнити його від виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації, що тягне за собою припинення його повноважень як міського голови міста Києва.       
80. Міський голова міста Києва регулярно інформує міську раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, а також про видані ним у міжсесійний період розпорядження.       
81. Стаття 14. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради   -66- Головатий С.П. (в.о. № 222)
У зв'язку з неприйнятністю і суперечністю частин 2, 3 та 4 ст.14, статей 51, 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" вилучити слова "заступник міського голови -", а також посилання на ст.56 цього Закону. Додати посилання на ст.51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Відхилено   Стаття 14. Секретаріат Київської міської ради. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради  
82. Київська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Київрадою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами в м.Києві.   -67- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Статтю вилучити. Питання структури виконавчих органів ради є виключною компетенцією відповідних рад, передбаченою статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". До того ж запропонована розробниками редакція не є особливістю здійснення місцевого самоврядування в м.Києві. У назві статті, крім того, змішано три різних предмети: секретаріат ради, заступник міського голови, секретар ради. Це - правовий нонсенс.  
Відхилено   1. Київська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Київрадою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами в м.Києві.  
83. Секретаріат Київради утворюється радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови - секретар міської ради.      2. Секретаріат Київради утворюється радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови - секретар міської ради.  
84. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, що передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".      3. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, що передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
85. За рішенням Київської міської ради на заступника міського голови - секретаря ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю Київради та її органів.      4. За рішенням Київської міської ради на заступника міського голови - секретаря ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю Київради та її органів.  
86. Стаття 15. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради   -68- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В пункті 3 ст.15 слова "...іншими Законами України, що регулюють діяльність органів самоврядування та олрганів місцевої виконавчої влади" вилучити. Пунки 4, 5 ст.15 виключити, оскільки це вже врегульовано Законом. До речі, там не передбачається наявність рішення суду, як підстава для звільнення.  
Відхилено   Стаття 15. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради  
87. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.   -69- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Визнати неприйнятними та виключити частини 2, 4 та 5 ст.15 у зв'язку з тим, що вони суперечать статтям 118, 141 Конституції України, положенням Закону України "Про місцеве самовнрядування в Україні", принципам ЄХМС, рішенню Конституційного Суду України від 13.05.97, Рекомендаціям Конгресу регіональних та місцевих влад Європи.  
Враховано відносно частин 2 і 5  1. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.  
88. На обраного голову районної у місті Києві ради Президент України за поданням міського голови покладає виконання функцій і повноважень голови районної у місті Києві державної адміністрації.   -70- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Вилучити пункт 2 ст.15. Вилучити з пункту 4 ст.15 слова "що тягне за собою звільнення його від виконання обов'язків голови районної в місті Києві державної адміністрації". Вилучити пункт 5 ст.15.  
Враховано    
89. Повноваження голови, заступника голови районної у місті Києві ради визначаються цим Законом, статтями 55 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими Законами України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та органів місцевої виконавчої влади.   -71- Кабінет Міністрів України
У частині 3 ст.15 проекту слова "органів місцевої виконавчої влади" замінити словами "місцеві органи виконавчої влади", що узгоджуватиметься з розділом VІ Конституції України  
Враховано   2. Повноваження голови, заступника голови районної у місті Києві ради визначаються цим Законом, статтями 55 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими Законами України.  
90. У разі порушення головою районної в місті ради Конституції України, законів України, Указів та розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень міської та районної рад, що підтверджується відповідним рішенням суду, районна в місті Києві рада може двома третинами свого складу достроково припинити повноваження голови районної у місті Києві ради, що тягне за собою звільнення його від виконання обов'язків голови районної у місті Києві державної адміністрації.   -72- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Ст.15 вилучити. Виписані в ній положення не містять жодних особливостей для столиці. Окрім того, передбачений цією статтею порядок обрання, дострокового припинення повноважень зазначених посадових осіб, а також їх функції і повноваження закріплено у статтях 55, 56, 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". У разі відхилення пропозиції про вилучення цієї статті, вилучити її частину 2, яка суперечить Конституції України. Її стаття 106, зокрема, не наділяє Президента України повноваженнями покладати виконання певних функцій і повноважень на відповідні органи чи посадових осіб. Окрім того, згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі і в межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України. Доповнити частину 4 статті після слів "законів України" словами "постанов Верховної Ради України", вилучивши слова "що тягне за собою звільнення його від виконання обов'язків голови районної в місті Києві державної адміністрації". Конституція України (ст.118) не передбачає районних у містах державних адміністрацій. Частину 5 статті вилучити, оскільки передбачені нею положення суперечать статтям 106 та 118 Конституції України. Основний Закон не передбачає районних у містах державних адміністрацій, а отже, і повноважень Президента України щодо призначення чи звільнення їх голів.  
Враховано   3. Голова районної у місті Києві ради регулярно інформує районну раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, а також про видані ним розпорядження.  
91. У разі порушення головою районної у місті Києві ради Конституції України, Указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, що підтверджується відповідним рішенням суду, Президент України за поданням міського голови звільняє його від виконання обов'язків голови районної в місті державної адміністрації, що тягне за собою припинення його повноважень як голови районної в місті ради.   -73- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Частину 5 статті вилучити, оскільки передбачені нею положення суперечать статтям 106 та 118 Конституції України. Основний Закон не передбачає районних у містах державних адміністрацій, а, отже, і повноважень Президента України щодо призначення чи звільнення їх голів.  
Враховано    
92. Голова районної у місті Києві ради регулярно інформує районну раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, а також про рішення, видані ним у міжсесійний період.       
93. Голова районної у місті Києві ради погоджує призначення та звільнення керівників районних органів виконавчої влади подвійного підпорядкування.       
94. Стаття 16. Перший заступник, заступники голови Київської міської державної адміністрації та районних в місті державних адміністрацій   -74- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Ст.16 виключити, оскільки ці питання вже врегульовані Законом "Про місцеві державні адміністрації", а така редакція суперечить вже проголосованим статтям цього Закону.  
Відхилено   Стаття 16. Перший заступник, заступники голови Київської міської державної адміністрації  
95. Перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за погодженням з Президентом України та Кабінетом Міністрів України, а перший заступник та заступники голови районної у місті державної адміністрації - головою районної ради за погодженням з міським головою.   -75- Головатий С.П. (в.о. № 222)
З огляду на те, що стаття суперечить принципам ЄХМС - виключити.  
Відхилено   Перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою Києва за погодженням відповідно з Президентом України та Кабінетом Міністрів України. Призначення та звільнення з посад заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень міський голова Києва погоджує з Київською міською радою.  
    -76- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Ст.16 вилучити. Її положення суперечать ст.118 Конституції України, за якою на рівні районів у містах місцеві державні адміністрації не утворюються.  
Відхилено    
    -77- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Ст.16 вилучити. Її положення суперечать ст.118 Конституції України, за якою на рівні районів у містах місцеві державні адміністрації не утворюються.  
Відхилено    
96. Стаття 17. Додаткові повноваження міського голови міста Києва   -78- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Вилучити ст.16.  
Відхилено   Стаття 17. Додаткові повноваження міського голови міста Києва  
97. Крім повноважень, визначених статтею 13 цього Закону, у зв'язку з забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій міський голова міста Києва має такі додаткові повноваження:   -79- Кабінет Міністрів України
До підпункту 1.7 частини 1 ст.17 зазначаємо, що є незрозумілим поняття "підприємства та міські органи виконавчої влади подвійного підпорядкування", що потребує доопрацювання згідно з положеннями частин 5 та 7 ст.118 Конституції України.  
Відхилено   1. Крім повноважень, визначених статтею 13 цього Закону, у зв'язку з забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій міський голова міста Києва має такі додаткові повноваження:  
98. бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва;   -80- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Ст.17 вилучити, об'єднавши її із статтею 13 в запропонованій нижче редакції.  
Відхилено   1.1. бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва;  
99. бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;      1.2. бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;  
100. бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом вирішального голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - міста Києва;      1.3. бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - міста Києва;  
101. вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України;      1.4. вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України;  
102. бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві державних органів, представництв інших держав та міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;      1.5. бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві державних органів, представництв інших держав та міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;  
103. вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність міста Києва, районів міста Києва підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, а також часток, паїв, акцій, що належать державі, в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій;      1.6. вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність міста Києва, районів міста Києва підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, а також часток, паїв, акцій, що належать державі, в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій;  
104. дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування;      1.7. дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування;  
105. погоджує питання щодо створення, реорганізації, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Києва;      1.8. погоджує питання щодо створення, реорганізації, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Києва;  
106. одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій.   -81- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Розділ ІІІ потребує структурних змін. Зокрема, статті 13 та 17 слід об'єднати в одну, виклавши її в такій редакції: "Стаття 13. Міський голова 1. Порядок обрання та усунення з посади міського голови, а також його функції і повноваження визначаються Конституцією України, законами України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами з особливостями, передбаченими цим Законом. 2. Крім повноважень, передбачених частиною 2 ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міський голова здійснює такі повноваження, пов'язані із здійсненням містом Києвом столичних функцій: 2.1. бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва як столиці України; 2.2. бере участь у вирішенні питань щодо проведеня у місті заходів загальнодержавного та міжнародного значення; 2.3. бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються міста Києва як столиці України; 2.4. вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних законодавчих актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України; 2.5. бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві центральних органів державної влади, представництв інших держав та міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва як столиці України; 2.6. вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність міста Києва, районів міста Києва підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, а також часток паїв, акцій, що належать державі в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій; 2.7. дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств державної власності, а також органів виконавчої влдаи центрального підпорядкування, що розташовані в місті; 2.8. одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій".  
Відхилено   1.9. одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій.  
107. Розділ IV. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ      Розділ IV. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
108. Стаття 18. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази функціонування місцевого самоврядування та його виконавчих органів   -82- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В пункті 1 ст.18 слова "виконавчої влади" вилучити.  
Відхилено   Стаття 18. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази функціонування місцевого самоврядування  
109. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування та здійснення виконавчої влади у місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.   -83- Кабінет Міністрів України
Частина 1 ст.18 проекту стосовно того, що матеріальною і фінансовою основою органів виконавчої влади є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста, не узгоджується із статтею 142 Конституції України, відповідно до якої матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах...  
Враховано   1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування та здійснення виконавчої влади у місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.  
110. Порядок формування та використання матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Києві визначаються Конституцією України, цим Законом, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про бюджетну систему" та іншими законами.      2. Порядок формування та використання матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Києві визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.  
111. Стаття 19. Особливості бюджету міста Києва   -84- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
На підставі підпункту 5 частини 1 ст.3.5.1 Регламенту визнати ст.19 неприйнятною (крім пропонованих поправок - моєї і н.д.Лавриновича О.В.), як таку, що суперечить Конституції і чинним Законом. У відповідності до пунктів 3 і 1 ст.3.5.5. направити цю статтю для підготовки висновкив з питань про неприйнятність до Головного Комітету, Комітету з питань бюджету та для Уряду україни.  
Відхилено   Стаття 19. Особливості бюджету міста Києва  
112. У бюджеті міста Києва окремо передбачаються кошти на забезпечення здійснення містом столичних функцій.   -85- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Визнати неприйнятною та виключити частину 6 ст.19 у зв'язку з тим, що вона суперечить статтям 118, 140, 141 Конституції України, положенням Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", принципам ЄХМС, рішенню Конституційного Суду України від 13.05.97, Рекомендоціям Конгресу регіональних та місцевих влад. Європи. У нормах розділу V проекту (назві розділу, частині 2 ст.21, частині 1 ст.22, назві ст.23 та її частині 1) вилучити слова "місцева дерджавна адміністрація". "Київська міська державна адміністрація у відповідних відмінках, оскільки посилання на них протиричить вимогам статей 118, 140 Конституції України та принципам ЄХМС. Окрім цього, невизначеність у розподілі повноважень між органами місцевого спамоврядування і органми виконавчох влади в місті Києві чстворить передумови для перманентного конфлікту між ними при використанні цих повноважень. У зв'язку з цим з частини 1 ст.22 проекту слід також вилучити слова "кожна в межах своєї компетенції".  
Враховано частину 1   
113. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування міста Києва столичних функцій. Кошти, необхідні для здійснення цих функцій, щороку передбачаються в Законі про Державний бюджет України.   -86- Бабич В.Г. (в.о. № 218)
Перший абзац ст.19 доповнити словами: "які знаходяться на окремому рахунку".  
Відхилено   1. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування міста Києва столичних функцій. Кошти, необхідні для здійснення цих функцій, щороку передбачаються в Законі про Державний бюджет України.  
114. Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Києва, обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних для цього матеріальних та фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються органами місцевого самоврядування міста Києва в межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів.   -87- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Вилучити пункт 6 ст.19.  
Відхилено   2. Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Києва, обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних для цього матеріальних та фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються органами місцевого самоврядування міста Києва в межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів.  
115. У разі, коли доходи бюджету міста Києва не забезпечують покриття видатків, необхідних для здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм повноважень щодо реалізації столичних функцій або забезпечення населення міста послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує збалансування бюджету міста Києва шляхом передачі необхідних коштів з Державного бюджету України до бюджету міста Києва у вигляді дотацій, субвенцій, субсидій.       
116. Доходи міського бюджету та бюджетів районів формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету на виконання столичних функцій, але не менше як 50 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які збираються на території міста Києва.      3. Доходи міського бюджету та бюджетів районів формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету на виконання столичних функцій, але не менше як 50 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які збираються на території міста Києва.  
117. При затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача коштів з бюджету міста Києва до Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається.      4. При затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача коштів з бюджету міста Києва до Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається.  
118. За рішенням Київської міської ради до бюджетів районів міста можуть передаватися кошти для фінансування заходів, пов'язаних зі здійсненням містом столичних функцій.      5. За рішенням Київської міської ради до бюджетів районів міста можуть передаватися кошти для фінансування заходів, пов'язаних зі здійсненням містом столичних функцій.  
119. Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування за рахунок бюджету міста та районів.   -88- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
У статті 19 вилучити частину восьму.  
Відхилено   6. Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування за рахунок бюджету міста та районів.  
120. Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенцій, субсидій, дотацій, а також інші бюджетні показники взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва є стабільними, затверджуються не менше, ніж на два роки і уточнюються лише при зміні податкового законодавства України або за поданням Київської міської ради.   -89- Кабінет Міністрів України
Частина 2 ст.19 проекту потребує доопрацювання в частині рішень органів державної влади, оскільки відповідно до ст.6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Частина 3, 7 та 9 ст.19 проекту не узгоджується зі статею 14 Закону України "Про систему оподаткування" та статтями 11, 12, 13, 14, 15 16 Закону України "Про бюджетну систему України". Так, зокрема, такі податки, як податок на прибуток підприємств, податок на прибуток фізичних осіб, збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, збір до Державного іноваційного фонду віднесено до категорії загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються на території України і порядок зарахування та використання яких вже визначено. Враховуючи наведене, вважаємо, що ці пункти ст.19 не узгоджуються з вищенаведеними нормами.  
Відхилено   7. Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенцій, субсидій, дотацій, а також інші бюджетні показники взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва є стабільними, затверджуються не менше, ніж на два роки і уточнюються лише при зміні податкового законодавства України або за поданням Київської міської ради.  
121. Бюджетні показники взаємовідносин районного у місті Києві та міського бюджетів затверджуються Київською міською радою не менше, ніж на два роки після затвердження показників столичного бюджету у Державному бюджеті і уточнюються при зміні податкового законодавства України або за поданням районної у місті Києві ради.   -90- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частини 1 і 2 вилучити. Дослівно виписані в них положення передбачено статтею 67 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і не містять особливостей, характерних для столиці. Частини 6 і 8 статті вилучити, оскільки вони суперечать Конституції України, законам України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про бюджетну систему". У частині 2 статті замість слова "Громаді" записати "Бюджету", вилучити слова "Київської міської державної адміністрації або", слово "нанесені" замінити на "завдані", а "характеру" - на "значення", слово "виникнення" вилучити як зайве. Частину 2 статті вилучити, оскільки вона беззмістовна і не несе жодного інформативного навантаження.  
Відхилено   8. Бюджетні показники взаємовідносин районного у місті Києві та міського бюджетів затверджуються Київською міською радою не менше, ніж на два роки після затвердження показників столичного бюджету у Державному бюджеті і уточнюються при зміні податкового законодавства України або за поданням районної у місті Києві ради.районної у місті Києві ради.  
122. До столичного бюджету зараховується 50 відсотків:      9. До столичного бюджету зараховується 50 відсотків:  
123. коштів, що отримуються у вигляді відрахувань у Фонд ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які збираються на території міста Києва;      9.1. коштів, що отримуються у вигляді відрахувань у Фонд ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які збираються на території міста Києва;  
124. відрахувань на шляхові роботи на території м.Києва з метою їх цільового використання на утримання, будівництво та реконструкцію міських доріг та вулиць, що суміщаються з дорогами державного значення, та споруд на них;      9.2. відрахувань на шляхові роботи на території м.Києва з метою їх цільового використання на утримання, будівництво та реконструкцію міських доріг та вулиць, що суміщаються з дорогами державного значення, та споруд на них;  
125. відрахувань підприємств та організацій, які розташовані на території міста Києва, до Державного інноваційного фонду.      9.3. відрахувань підприємств та організацій, які розташовані на території міста Києва, до Державного інноваційного фонду. 10. В бюджеті міста Києва окремо передбачаються кошти на фінансування розрахунків бюджетних установ та організацій за послуги, які надаються підприємствами життєзабезпечення міста.  
126. Розділ V. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ КИЄВОМ СТОЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ      Розділ V. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ КИЄВОМ СТОЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
127. Стаття 20. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб      Стаття 20. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Києва визначаються Конституцією та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
128. Діяльність громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування гарантується Конституцією України і законами України.       
129. Органи виконавчої влади, будь-які інші органи, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законом.       
130. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна заздалегідь повідомити про це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування, які мають право брати участь у розгляді згаданих питань.       
131. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право на судовий захист своїх законних прав та інтересів.       
132. Стаття 21. Державні гарантії виконання містом Києвом столичних функцій      Стаття 21. Державні гарантії виконання містом Києвом столичних функцій  
133. Держава забезпечує здійснення містом Києвом столичних функцій шляхом:      1. Держава забезпечує здійснення містом Києвом столичних функцій шляхом:  
134. виділення окремим рядком у Державному бюджеті України фінансування витрат на здійснення містом Києвом столичних функцій. Нецільове використання коштів, виділених на виконання містом столичних функцій, не допускається і контролюється Київською міською радою;      1.1. виділення окремим рядком у Державному бюджеті України фінансування витрат на здійснення містом Києвом столичних функцій. Нецільове використання коштів, виділених на виконання містом столичних функцій, не допускається і контролюється Київською міською радою;  
135. затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва;      1.2. затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва;  
136. надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та на інші витрати, пов'язані зі здійсненням містом столичних функцій;      1.3. надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та на інші витрати, пов'язані зі здійсненням містом столичних функцій;  
137. компенсації у встановленому порядку витрат, пов'язаних з використанням вищими і центральними органами влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій та іншими органами, місце-розташування яких законодавством визначено столицю України, трудових ресурсів, земельних ділянок, будівель, споруд, комунальних послуг тощо;   -91- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Ст.21 доповнити частино 4 такого змісту: "Згідно з цією статтею можуть бути передані об'єкти права комунальної власності, які на момент прийняття Радою та Урядом Столиці рішення про розміщення в них центральних державних органів виконавчої влади, дипломатичних представництв і консульств іноземних держав в Україні знаходились в оренді (наймі), а саме: Адмністративні будинки, що належать підприємствам, установам і організаціям на праві повного господарського відання або оперативного управління. Нежилі приміщення, що належать підприємствам, установам і організаціям на праві повного господарського відання або оперативного управління та призначені для розміщення тільки адміністративно-управлінського персоналу цих підприємств, установ і організацій. Не можуть бути об'єктами передачі адміністративні будинки та їх частини, а також нежилі приміщення, які використовуються підприємствами, установами і організаціями для їх фінансової або виробничо-господарської діяльності, або лоя виконання робіт та надання послуг. Вилучення будинків і приміщень або їх частини у підприємств, установ і організацій, яким ці будинки і приміщення належать на праві повного господарського відання або оперативного управління і які не знаходяться в оренді, не допускається."  
Враховано частково   1.4. компенсації на підставі угод витрат, пов'язаних з використанням вищими і центральними органами влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій та іншими органами, місце-розташування яких законодавством визначено столицю України, земельних ділянок, будівель, споруд, комунальних послуг тощо;  
138. передачі в комунальну власність або до сфери управління Київської міської ради підприємств, установ, організацій та інших об'єктів державної власності (крім "казенних"), а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних господарських товариствах, які розташовані у місті Києві;      1.5. передачі в комунальну власність Київської міської ради підприємств, установ, організацій та інших об'єктів державної власності (крім "казенних"), а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних господарських товариствах, які розташовані у місті Києві;  
139. виділення місту додаткових матеріальних і продовольчих ресурсів з державних резервів з урахуванням міграцій населення;       
140. надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури міста;      1.6. надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури міста;  
141. надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування урядових телекомунікацій та каналів зв'язку, необхідних для здійснення столичних функцій;      1.7. надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування урядових телекомунікацій та каналів зв'язку, необхідних для здійснення столичних функцій;  
142. надання власного загальноміського ефірного телевізійного, а також загальноміського радіоканалу, каналу кабельного телебачення і друкованих видань органів місцевого самоврядування.   -92- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині 10 статті 21 вилучити слова; "і друкованих видань органів місцевого самоврядування"  
Враховано   1.8. надання власного загальноміського ефірного телевізійного, а також загальноміського радіоканалу, каналу кабельного телебачення.  
143. Громаді міста Києва в установленому порядку за поданням Київської міської державної адміністрації компенсуються витрати та збитки, нанесені під час проведення заходів загальнодержавного та міжнародного характеру, а також шкоди, заподіяної в разі виникнення надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, підпорядкованих органам державної влади.      2. Громаді міста Києва в установленому порядку за поданням Київської міської ради компенсуються витрати та збитки, нанесені під час проведення заходів загальнодержавного та міжнародного характеру, а також шкоди, заподіяної в разі виникнення надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, підпорядкованих органам державної влади. 3. Урахування пропозицій щодо надійності та якості енергопостачання міста, поданих органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування міста до відповідних органів державного управління  
144. Стаття 22. Додаткові права Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації, пов'язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій   -93- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В пункті 1 ст.22 вилучити слоа "Київська міська державна адміністрація".  
Відхилено   Стаття 22. Додаткові права Київської міської ради, пов'язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій  
145. У зв'язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація мають право:   -94- Кабінет Міністрів України
До ст.22 зазначаємо, що положення цієї статті необхідно викласти в двох різних статтях, розмежувавши окремо додаткові права Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації. Крім того, назва статті не відповідає змісту частини 1 цієї статті.  
Враховано   1. Київська міська рада в межах своїх повноважень мають право:  
    -95- Кабінет Міністрів України
До підпункту 1.6 пункту 1 ст.22 проекту слід зазначити наступне: по-перше, незрозуміло, які саме кредити маються на увазі. Що стосується іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів, то гарантом таких кредитів виступає Кабінет Міністрів України відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 17.03.93 №25-93; по-друге, що стосується здійснення повноважень Київської міської державної адміністрації в частині виступати гарантом іноземних інвестицій, то ці питання врегульовані розділом ІІ "Державні гарантії захисту іноземних інвестицій" Закону України "Про режим іноземного інвестування".  
Відхилено    
146. придбавати у власність житлові і нежитлові приміщення, адміністративні, виробничі та інші об'єкти, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом столичних функцій;   -96- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Підпункт 1.8 статті доповнити словами "як столиці". Підпункт 1.11 вилучити, оскільки зазначеними повноваженнями міські ради наділені чинним законодавством (див.ст.10 Земельного кодексу України), а, отже, вони не можуть бути додатковими чи такими, що пов'язані із здійсненням містом Києвом столичних функцій. Підпункт 1.12 вилучити. Вирішення цих питань належить до юрисдикції судів (див.статті 115, 116 Земельного кодексу України) і за своєю природою зазначені повноваження не можуть передаватися органам місцевого самоврядування. Підпункт 1.15 статті вилучити, оскільки він суперечить ст.39 Конституції України, або доповнити його словами "за винятком зборів, мітингів, походів і демонстрацій". Будь-які обмеження щодо реалізації громадянами їх конституційного права проводити збори, мітинги, походи і демонстрації можуть встановлюватися виключно судом (частина 2 ст.39 Конституції України).  
Відхилено   1.1. придбавати у власність житлові і нежитлові приміщення, адміністративні, виробничі та інші об'єкти, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом столичних функцій;  
147. встановлювати порядок утримання та експлуатації об'єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них території, благоустрою, правил торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального та іншого соціально-культурного обслуговування, особливості землекористування та використання інших природних ресурсів;      1.2. встановлювати порядок утримання та експлуатації об'єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них території, благоустрою, правил торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального та іншого соціально-культурного обслуговування, особливості землекористування та використання інших природних ресурсів;  
148. встановлювати умови і розміри компенсаційних виплат відповідних органів, організацій і громадян, що не входять до складу територіальної громади міста, на покриття витрат, пов'язаних з використанням міської інфраструктури;      1.3. встановлювати умови і розміри компенсаційних виплат відповідних органів, організацій і громадян, що не входять до складу територіальної громади міста, на покриття витрат, пов'язаних з використанням міської інфраструктури;  
149. здійснювати управління об'єктами державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також паями, частками, акціями акціонерних товариств, розташованих у місті Києві, які передаються до сфери управління Київської міської державної адміністрації у встановленому порядку;   -97- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В пункті 1.4. слова "Київської міської державної адміністрації" замінити на "Київської міської ради".  
Відхилено   1.4. здійснювати управління об'єктами державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також паями, частками, акціями акціонерних товариств, розташованих у місті Києві, які передаються до сфери управління Київської міської державної адміністрації у встановленому порядку;  
150. залучати кошти інвесторів (забудовників) в порядку пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста за нормативами, затвердженими Київською міською радою, з метою поліпшення фінансового забезпечення комплексної забудови міста;      1.5. залучати кошти інвесторів (забудовників) в порядку пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста за нормативами, затвердженими Київською міською радою, з метою поліпшення фінансового забезпечення комплексної забудови міста;  
151. виступати гарантом вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів, що надаються підприємствам, майно яких перебуває в комунальній власності, або передано до сфери управління Київської міської державної адміністрації;   -98- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Пункт 1.6. виключити.  
Відхилено   1.6. виступати гарантом вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів, що надаються підприємствам, майно яких перебуває в комунальній власності, або передано до сфери управління Київської міської державної адміністрації;  
152. здійснювати облік і контроль за використанням нежитлового фонду державними органами, підприємствами, установами та організаціями, які засновані на державній власності, розташованими у місті, брати участь у вирішенні питань оренди нежитлових приміщень, що належать державним підприємствам, установам та організаціям, в порядку, визначеному Фондом державного майна України;      1.7. здійснювати облік і контроль за використанням нежитлового фонду державними органами, підприємствами, установами та організаціями, які засновані на державній власності, розташованими у місті, брати участь у вирішенні питань оренди нежитлових приміщень, що належать державним підприємствам, установам та організаціям, в порядку, визначеному Фондом державного майна України;  
153. брати участь в укладанні міжнародних договорів, що стосуються міста;      1.8. брати участь в укладанні міжнародних договорів, що стосуються міста;  
154. здійснювати комплексну державну експертизу інвестиційних програм та проектів будівництва для розміщення на території міста Києва об'єктів, що будуватимуться, незалежно від підпорядкування і форми власності інвесторів і замовників, обсягів і джерел фінансування;      1.9. здійснювати комплексну державну експертизу інвестиційних програм та проектів будівництва для розміщення на території міста Києва об'єктів, що будуватимуться, незалежно від підпорядкування і форми власності інвесторів і замовників, обсягів і джерел фінансування;  
155. затверджувати проекти будівництва об'єктів розрахунковою кошторисною вартістю понад 5 млн.грн., реалізація яких на території м.Києва на замовлення міської та районних держадміністрацій здійснюватиметься із залученням коштів державного та місцевих бюджетів;   -99- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В пункті 1.10 виключити слова "на замовлення міської та районних адміністрацій".  
Відхилено   1.10. затверджувати проекти будівництва об'єктів розрахунковою кошторисною вартістю понад 5 млн.грн., реалізація яких на території м.Києва на замовлення міської адміністрації та районних виконавчих органів здійснюватиметься із залученням коштів державного та місцевих бюджетів;  
156. припиняти право користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами у випадках, передбачених чинним законодавством України;      1.11. припиняти право користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами у випадках, передбачених чинним законодавством України;  
157. приймати рішення про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок та знесення самовільно збудованих будівель та споруд без відшкодування витрат, здійснених за час незаконного користування;      1.12. приймати рішення про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок та знесення самовільно збудованих будівель та споруд без відшкодування витрат, здійснених за час незаконного користування;  
158. встановлювати, за поданням органів Мінекобезпеки України, більш високі нормативи екологічної безпеки та плати за забруднення навколишнього природного середовища в місті, враховуючи підвищені вимоги до охорони довкілля столиці;      1.13. встановлювати, за поданням органів Мінекобезпеки України, більш високі нормативи екологічної безпеки та плати за забруднення навколишнього природного середовища в місті, враховуючи підвищені вимоги до охорони довкілля столиці;  
159. користуватись у встановленому порядку банками даних вищих і центральних органів, використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку і комунікації, якщо це необхідно для виконання столичних функції;      1.14. користуватись у встановленому порядку банками даних вищих і центральних органів, використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку і комунікації, якщо це необхідно для виконання столичних функції;  
160. визначати порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурницького, спортивного, видовищного та іншого характеру.   -100- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Пункт 1.15 вилучити, як такий, що протирічить Конституції України, вважати його неприйнятним.  
Відхилено   1.15. визначати порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурницького, спортивного, видовищного та іншого характеру; 1.16. координувати діяльність підприємств всіх форм власності щодо енергопостачання споживачів з метою забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення міста.  
    -101- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Підпункт 1.15 статті вилучити, оскільки він суперечить ст.39 Конституції України, або доповнити його словами "за винятком зборів, мітингів, походів і демонстрацій". Будь-які обмеження щодо реалізації громадянами їх конституційного права проводити збори, мітинги, походи і демонстрації можуть встановлюватися виключно судом (частина 2 ст.39 Конституції України).  
Відхилено    
161. Стаття 23. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та адміністрації міста Києва      Стаття 23. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та адміністрації міста Києва  
162. Органи та посадові особи місцевого самоврядування та адміністрації міста Києва несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.      1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування та адміністрації міста Києва несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.  
163. За наявності підстав, передбачених статтею 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Київської міської ради за поданням Президента України, Кабінету Міністрів України або міського голови міста Києва.      2. За наявності підстав, передбачених статтею 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Київської міської ради.  
164. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених цим Законом, статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", можуть бути достроково припинені. Питання про дострокове припинення повноважень міського голови міста Києва вноситься на розгляд Київради за ініціативою не менш як половини депутатів від загального складу ради.      3. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених цим Законом, статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", можуть бути достроково припинені. Питання про дострокове припинення повноважень міського голови міста Києва вноситься на розгляд Київради за ініціативою не менш як половини депутатів від загального складу ради.  
165. Розділ VI. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ МІСТА КИЄВА З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ, РЕГІОНАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ      Розділ VI. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ МІСТА КИЄВА З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ, РЕГІОНАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ  
166. Стаття 24. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами, підприємствами, організаціями   -102- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Ст.24 вилучити, оскільки вона не містить жодних особливостей, пов'язаних із здійсненням містом Києвом столичних функцій.  
Відхилено   Стаття 24. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами, підприємствами, організаціями  
167. Взаємовідносини органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування міста Києва з вищими та центральними органами влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, а також Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.      1. Взаємовідносини органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування міста Києва з вищими та центральними органами влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, а також Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.  
168. Стаття 25. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Києва і Київської області   -103- Кабінет Міністрів України
До частин 1 і 2 ст.25 проекту зазначаємо, що відповідно до частини 2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Виходячи з викладеного, пропонуємо доопрацювати частини 1 та 2 ст.25 проекту з урахуванням положень Конституції України.  
Відхилено   Стаття 25. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Києва і Київської області  
169. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Києва і Київської області будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших, визначених чинним законодавством, засадах.   -104- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Підпункт 2.1 частини 2 статті вилучити. Вирішення зазначених питань згідно з чинним законодавством належить до відання органів місцевого самоврядування і виділяти їх стосовно Київської області немає потреби. Вилучити із статті частини 3 і 4, адже предметом законопроекту є особливості здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування в столиці України, а не в Київській області.  
Відхилено   1. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Києва і Київської області будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших, визначених чинним законодавством, засадах.  
170. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Києва забезпечують:      2. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Києва в межах своєї компетенції, встановленої законодавством України забезпечують:  
171. виділення земельних ділянок, будинків, споруд і нежитлових приміщень обласним органам виконавчої влади і місцевого самоврядування, місцем знаходження яких в установленому порядку визначено місто Київ, а також підприємствам, установам і службам, що забезпечують їх функціонування;      2.1. виділення земельних ділянок, будинків, споруд і нежитлових приміщень київським обласним органам виконавчої влади і місцевого самоврядування Київської області, місцем знаходження яких в установленому порядку визначено місто Київ, а також підприємствам, установам і службам, що забезпечують їх функціонування;  
172. участь органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо.      2.2. участь органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо.  
173. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади Київської області сприяють здійсненню містом Києвом функцій столиці України шляхом участі у:      3. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади Київської області сприяють здійсненню містом Києвом функцій столиці України шляхом участі у:  
174. розробці і реалізації цільових програм розвитку міста Києва, дія яких поширюється на територію Київської області;      3.1. розробці і реалізації цільових програм розвитку міста Києва, дія яких поширюється на територію Київської області;  
175. будівництві, реконструкції і утриманні на території Київської області об'єктів, необхідних для здійснення містом Києвом столичних функцій;      3.2. будівництві, реконструкції і утриманні на території Київської області об'єктів, необхідних для здійснення містом Києвом столичних функцій;  
176. утриманні і розвитку систем зв'язку, державних автомобільних шляхів загального користування та інших транспортних систем на території Київської області, пов'язаних зі здійсненням містом Києвом столичних функцій;      3.3. утриманні і розвитку систем зв'язку, державних автомобільних шляхів загального користування та інших транспортних систем на території Київської області, пов'язаних зі здійсненням містом Києвом столичних функцій;  
177. вирішенні питань щодо розширення меж міста Києва за рахунок території Київської області, якщо це необхідно для здійснення містом Києвом столичних функцій;      3.4. вирішенні питань щодо розширення меж міста Києва за рахунок території Київської області, якщо це необхідно для здійснення містом Києвом столичних функцій;  
178. розвитку об'єктів соціально-культурного та комунального призначення на території Київської області, необхідних для потреб міста Києва і Київської області;      3.5. розвитку об'єктів соціально-культурного та комунального призначення на території Київської області, необхідних для потреб міста Києва і Київської області;  
179. забезпеченні міста продовольством;      3.6. забезпеченні міста продовольством;  
180. забезпеченні дотримання режиму приміської зони;      3.7. забезпеченні дотримання режиму приміської зони;  
181. проведенні спільних природоохоронних заходів у місті Києві і Київській області;      3.8. проведенні спільних природоохоронних заходів у місті Києві і Київській області;  
182. вирішенні інших питань, передбачених законодавством та взаємними договорами.      3.9. вирішенні інших питань, передбачених законодавством та взаємними договорами.  
183. Витрати бюджету Київської області, пов'язані зі сприянням у здійсненні містом Києвом столичних функцій, компенсуються з Державного бюджету України.      4. Витрати бюджету Київської області, пов'язані зі сприянням у здійсненні містом Києвом столичних функцій, компенсуються з Державного бюджету України.  
184. Розрахунки з органами місцевої влади Київської області по витратах, пов'язаних з виконанням містом Києвом столичних функцій, проводяться за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України місту Києву на виконання цих функцій.      5. Розрахунки з органами місцевої влади Київської області по витратах, пов'язаних з виконанням містом Києвом столичних функцій, проводяться за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України місту Києву на виконання цих функцій.  
185. Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   -105- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Районні в місті Києві державні адміністрації ліквідуються відповідно до пункту 10 розділу XV "Перехідні положення Конституції України".  
Враховано   Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Районні в місті Києві державні адміністрації ліквідуються відповідно до пункту 10 розділу XV "Перехідні положення Конституції України".  
    -106- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Пункт 1 Прикінцевих положень доповнити словами "Після виборів Київського міського голови та утворення виконавчого комітету Київської міської ради Київська міська державна адміністрація припиняє виконання відповідних повноважень."  
Відхилено    
    -107- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Пункт 2 Прикінцевих положень вилучити, оскільки затвердження Статуту є правом, а не обов'язком територіальної громади міста. Цей пункт також повторює норми, що містяться у відповідних попередніх статтях цього Закону.  
Відхилено    
    -108- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Пункт 3 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "Вибори Київського міського голови призначаються Верховною Радою України шляхом ухвалення спеціального Закону після набуття чинності цим Законом. Повноваження Київського міського голови, обраного на цих виборах, закінчуються одночасно з припиненням повноважень депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, що були обрані 29 березня 1998 року. На всіх наступних виборах у відповідності до п.4.2 ст.141 Конституції України Київський міський голова обирається строком на 4 роки."  
Відхилено    
    -109- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У зв'язку з прийняттям рішенням про неприйнятність пункту 4.2. ст.6 цього законопроекту, а також ст.10 в редакції н.д.Беспалого Б.Я., якою визнано, що виконавчим органом Київської міської ради є виконавчий комітет, ввести окрему статтю: "Органи виконавчої влади у місті Києві". Викласти її в редакції, запропонованій мною в поправці 54 до другого читання (пункти 3, 4, 5 відповідної статті "Виконавчу владу в місті Києві здійснює..." і далі за текстом поправки.  
Відхилено    
    -110- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У розділі VII "Прикінцеві положення" необхідно виписати норми, які б передбачали механізм реформування міської державної адміністрації в її нинішньому статусі та ліквідації районних державних адміністрацій, які де-факто є нелегітимними. У зв'язку з цим назву розділу VII слід викласти в такій редакції: "Розділ VII. Прикінцеві та перехідні положення". Доповнити розділ VII положеннями, виклавши їх у такій редакції: "4. Міська та районні в місті державні адміністрації здійснюють свої повноваження до сформування міською та районними в місті радами своїх виконавчих органів відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Закону. 5. Міська та районні в місті ради протягом місяця після набуття чинності цим Законом формують свої виконавчі органи на базі відповідних виконавчих структур міської і районних у місті державних адміністрацій та їх апарату. 6. Голова міської державної адміністрації здійснює свої повноваження до обрання міського голови в порядку, передбаченому спеціальним законом, що визначає особливості виборів міського голови та його офіційного вступу на цю посаду". На необхідність проведення виборів міських голів у містах Києві і Севастополі за законом, який повинен визначати особливості виборів цих посадових осіб, вказав Конституційний Суд України у своєму рішенні від 27 березня 1998 року, розглядаючи Конституційні подання з цього приводу 46 народних депутатів України.  
Відхилено    
186. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.   -111- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Визнати неприйнятним та виключити пункт 2 Прикінцевих положень з огляду на те, що він суперечить статтям 5, 19, пункту 48 ст.25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Змінити редакцію частини 2 наступним чином: 2. Положення цього Закону є підставою для розробки Статуту територіальної громади міста Києва.  
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
    -112- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Частину 3 викласти в наступній редакції: "...Вибори Київського міського голови проводяться після набуття чинностя цим Законом після проведення 31 жовтня 1999 року виборів Президента України в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".  
Відхилено    
    -113- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Доповнити Прикінцеві положення частиною четвертою: "4. Повноваження Київського міського голови закінчуються з припиненням повноважень депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, що були обрані 29 березня 1998 року."  
Враховано    
187. 2. Положення цього Закону є підставою для розробки Статуту міста Києва.   -114- Кабінет Міністрів України
В Прикінцевих положеннях слова "набуває", "набуття" слід замінити словами "набирає", "набрання" згідно із частиною 5 ст.94 Конституції України. Крім того, текст проекту Закону потребує доопрацювання в частині слів "районні ради", "члени громади", "вищі і центральні органи влади", "адміністрація міста Києва", "органи місцевої влади" з урахуванням положень Конституції України.  
Враховано   3. Положення цього Закону є підставою для розробки Статуту міста Києва.  
188. 3. Вибори міського голови міста Києва проводяться після набуття чинності цим Законом в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".      4. Вибори міського голови міста Києва проводяться після набрання чинності цим Законом в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.