Кількість абзаців - 33 Таблиця поправок


Про пенсії за особливі заслуги перед Україною (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (27.10.98) Закон України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо громадян, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської та господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту тощо.      Проект Закон України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо громадян, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту тощо.  
1. Закон передбачає призначення таким особам пенсій за особливі заслуги перед Україною, а в разі смерті цих осіб - членам їх сімей.      Закон передбачає призначення таким особам пенсій за особливі заслуги перед Україною, а в разі смерті цих осіб - членам їх сімей.  
2. Стаття 1. Пенсії за особливі заслуги перед Україною (далі - пенсії за особливі заслуги) встановлюються громадянам України:      Стаття 1. Пенсії за особливі заслуги перед Україною (далі - пенсії за особливі заслуги) встановлюються громадянам України:  
3. 1) відзначеним почесними званнями "народний", "заслужений", іншими державними нагородами відповідно до статутів або положень про ці нагороди, відзнаками Президента України, лауреатам премій, заснованих Україною та колишнім Радянським Союзом;   -1- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Пункт 1 статті 1 викласти в редакції: "відзначеним почесними званнями "народний", "заслужений", державними нагородами, заснованими відповідно до Конституції України, лауреатам премій, заснованих Україною та колишнім Радянським Союзом;".  
Враховано .  1) відзначеним почесними званнями "народний", "заслужений", державними нагородами України та колишнього Союзу РСР, лауреатам державних премій України та колишнього Союзу РСР;  
    -2- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У першому пункті вилучити слова "відзнаками Президента України".  
Враховано .   
    -3- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Зі статті 1 вилучити відзнаки Президента, як підставу для надання надбавки до пенсії. Відзнака Президента не є державною нагородою і у багатьох випадках символізує заслугу особливу перед Президентом, а не перед державою в цілому.  
Враховано .   
    -4- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Пункт 1 виключити.  
Враховано частково .   
    -5- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
В статті 1 пункт 1 вилучити слова "відзнаки Президента України" у зв'язку з тим, що на даний час відсутній Закон України "Закон про нагороди", який й би дав можливість розмежувати по важливості (цінності) тієї чи іншої нагороди.  
Враховано .   
4. 2) які внесли особливий вклад у зміцнення держави, захист її національних інтересів у зовнішньополітичній, господарській та соціальній сфері, розвиток суспільних відносин;   -6- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Пункт 2 статті 1 викласти в редакції: "які мають державні нагороди за особливий вклад у зміцнення держави..." і далі за текстом.  
Враховано у пункті 1 статті 1.  2) народним депутатам України, депутатам колишніх республік Союзу РСР і Союзу РСР; депутатам обласних, Київської і Севастопольської міських рад трьох скликань та депутатам районних, районних у містах Києві та Севастополі рад, міських рад чотирьох скликань, якщо вони не були державними службовцями і не займали виборних та керівних посад у цих радах;  
    -7- Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Пункт 2 виключити.  
Враховано    
    -8- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
Пункт 2 викласти у такій редакції: "народним депутатам України і колишнього Радянського Союзу РСР";  
Враховано    
    -9- Франчук І.А. (в.о. № 7)
Пункт 2 статті 1 вилучити (визначення в цьому пункті наявності заслуг не конкретне, абстрактне, про ці заслуги йдеться конкретно в інших пунктах статті 1).  
Враховано    
    -10- Шаров І.Ф.
Пункт 2 статті 1 вилучити (про це йдеться конкретно в інших пунктах статті 1).  
Враховано    
    -11- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт 2 вилучити.  
Враховано    
    -12- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Пункт 2 статті 1 вилучити повністю. Невизначеність поняття, що таке "особливий вклад" і хто та по яких критеріях визначає цей "особливий вклад" не дає ніякої основи включення цього пункту до проекту Закону.  
Враховано    
    -13- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У частині 3 статті 1 перед словами "Героям Радянського Союзу" записати слова "Героям України" і далі за текстом.  
Враховано    
5. 3) Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Слави трьох ступенів, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трьох ступенів, ветеранам Великої Вітчизняної війни, нагородженим у період бойових дій (чоловіки - п'ятьма і більше, жінки - чотирма і більше орденами або чотирма і більше медалями "За відвагу"), учасникам бойових дій на території інших держав, нагородженим у період бойових дій (чоловіки - п'ятьма і більше, жінки - чотирма і більше орденами або чотирма і більше медалями "За відвагу");   -14- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
Пункти 3 і 4 об'єднати та викласти в редакції: "Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трьох ступенів, чотирма і більше орденами, чотирма і більше медалями "За відвагу";".  
Немає висновку   3) Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трьох ступенів, чотирма і більше орденами, чотирма і більше медалями "За відвагу", ветеранам Великої Вітчизняної війни, нагородженим у період бойових дій медаллю "За відвагу";  
    -15- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Пункт 3 статті 1 доповнити словами "ветеранам Великої Вітчизняної війни, нагородженим у період бойових дій медаллю "За відвагу".  
Враховано .   
6. 4) нагородженим орденом Трудової Слави трьох ступенів або п'ятьма і більше орденами за трудові досягнення;       
7. 5) винахідникам та раціоналізаторам, внаслідок діяльності яких досягнуто значного економічного ефекту, що підтверджено відповідними державними актами;   -16- Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
Пункт 5 викласти у такій редакції: "винахідники та раціоналізатори, які принесли країні своїми винаходами і рацпропозиціями сумарний економічний ефект не менше 50 тисяч грн.;".  
Враховано у пункті 1 статті 1, оскільки видатні винахідники та раціоналізатори підпадуть під категорію громадян "заслужений" або лауреат державної премії.   
    -17- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт 5 вилучити.  
Враховано .   
8. 6) видатним спортсменам - переможцям Олімпійських ігор, чемпіонам і рекордсменам світу, Європи і СРСР;   -18- Степура В.С. (реєстр. картка № 304)
У пункті 6 до переліку видатних спортсменів додати також чемпіонів і рекордсменів України.  
Відхилено . Цей вид пенсії має призначатися за значні досягнення у галузі спорту.  4) видатним спортсменам-переможцям Олімпійських ігор, чемпіонам і рекордсменам світу і Європи;  
    -19- Корнійчук І.В. (реєстр. картка № 254)
У пункті 6 вилучити слова "і СРСР".  
Враховано .   
9. 7) льотчикам-космонавтам та членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;   -20- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
У пункті 7 виключити слово "льотчикам".  
Враховано .  5) космонавтам та членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;  
10. 8) матерям, які народили і виховали десятьох і більше дітей, після досягнення останньою дитиною віку одного року. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку, а також які загинули чи пропали безвісти під час захисту Батьківщини, несення військової служби або під час виконання обов'язків громадянина у врятуванні людського життя, захисту громадського порядку, які померли внаслідок поранення, контузії або захворювання, спричинених зазначеними обставинами чи каліцтвом або професійним захворюванням.   -21- Франчук І.А. (в.о. № 7)
В пункті 8 статті 1 замість "десятьох і більше дітей" записати "семеро і більше дітей".  
Враховано   6) матерям, які народили семеро і більше дітей та виховали їх до восьмирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.  
    -22- Шаров І.Ф.
В пункті 8 статті 1 замість "десятьох і більше дітей" записати "семеро і більше дітей".  
Враховано .   
    -23- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
В пункті 8 статті 1 після слів "каліцтвом", записати "в результаті Чорнобильської трагедії", далі за текстом.  
Відхилено у зв'язку із зміною редакції пункту 8 статті 1.   
    -24- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
Пункт 8 викласти у редакції: "матерям, які народили семеро і більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку".  
Враховано .   
    -25- Єдін О.Й. (в.о. № 102)
Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Статтю 1 доповнити підпунктом 9 у такій редакції: "9) депутатам обласних, Київської і Севастопольської міських рад трьох скликань та депутатам районних рад областей, міст Києва, Севастополя та обласного підпорядкування чотирьох скликань, якщо вони не були державними службовцями і не займали виборних та керівних посад у цих Радах". Запропоноване доповнення обгрунтовується тим, що зазначені громадяни України виконують депутатські обов'язки на громадських засадах і це буде певною компенсацією та підвищить значимість та престиж органів місцевого самоврядування.  
Враховано у пункті 2 статті 1.   
    -26- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити статтю 1 підпунктом 9 наступного змісту: "9) особи, зазначені у пункті 16 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", нагороджені Хрестом бойової заслуги, або Золотим Хрестом Заслуги, або медаллю "За боротьбу в особливо важких умовах".  
Враховано частково .   
    -27- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Статтю 1 доповнити пунктами 9 і 10: "9) видатним дипломатам у ранзі "Надзвичайний і Повноважний Посол", які представляли колишній СРСР та Україну за кордоном протягом десяти і більше років; 10) директорам крупних підприємств загальнодержавного значення, які випускають продукцію стратегічного призначення; керівникам провідних науково-дослідних установ НАН України; докторам наук, дійсним членам (академікам), членам-кореспондентам НАН України".  
Враховано частково .   
11. Стаття 2. Пенсії за особливі заслуги призначаються Комісією з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України (далі - Комісія). Положення про Комісію та її склад затверджується Кабінетом Міністрів України.      Стаття 2. Для призначення пенсії за особливі заслуги створюється Комісія з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України (далі - Комісія). Положення про Комісію та її склад затверджується Кабінетом Міністрів України.  
12. Стаття 3. За цим Законом встановлюються пенсії: за віком; по інвалідності; у разі втрати годувальника.      Стаття 3. За цим Законом встановлюються пенсії: за віком; по інвалідності; у разі втрати годувальника.  
13. Стаття 4. Пенсії за особливі заслуги призначаються: 1) громадянам, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, мають заслугу, зазначену в статті 1 цього Закону, за наявності трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років;   -28- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
В пункті 1 статті 4 продовжити слідуючим "для спортсменів та артистів при загальному стажі роботи не менш 20 років, згідно з ст.55 п. Є, Ж Закону України "Про пенсійне забезпечення".  
Відхилено , оскільки редакцію статті 4 змінено.  Стаття 4. Пенсії за особливі заслуги призначаються громадянам, зазначеним у статті 1 цього Закону, які мають право на пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника відповідно до закону.  
14. 2) інвалідам І або ІІ групи загального захворювання за наявності заслуги, зазначеної в статті 1 цього Закону, і стажу роботи згідно з вимогами статті 25 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., 3, ст. 10);   -29- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
Статтю 4 викласти у редакції: "Пенсії за особливі заслуги призначаються громадянам, зазначеним у статті 1 цього Закону, які мають право на пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника відповідно до закону України".  
Враховано .   
15. 3) інвалідам І або ІІ групи внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, одержаного в період роботи, незалежно від віку і стажу роботи за наявності заслуги, зазначеної в статті 1 цього Закону.       
16. Стаття 5. Пенсії за особливі заслуги призначаються виходячи з розміру пенсії за віком (по інвалідності), на яку має право особа згідно з чинним законодавством. До зазначеної пенсії встановлюється надбавка, розмір якої визначається Комісією залежно від заслуг, в сумі до 80 гривень.   -30- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У статті 5 недоцільно визнавати розмір надбавок до пенсії за віком у гривнях, а дати її у відсотках до основної пенсії (від 20 до 80%).  
Враховано .  Стаття 5. Пенсії за особливі заслуги призначаються виходячи з розміру пенсії за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, на яку має право особа згідно з законом. До зазначеної пенсії встановлюється надбавка у розмірі від 50 до 80 відсотків пенсії за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, яка визначається Комісією залежно від заслуг.  
    -31- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
У статті 5 слова "розмір якої визначається Комісією залежно від заслуг, в сумі до 80 гривень" замінити словами "у розмірі 70 відсотків". Врахування пропозиції має забезпечити єдиний підхід до визначення розміру пенсії і зменшити залежність від суб'єктивних оцінок. Крім того, доцільніше визначити надбавку до пенсії не у грошовій одиниці, а у відсотках до розміру пенсії за віком (по інвалідності), на яку має право особа, згідно з чинним законодавством. Це забезпечить рівномірне підвищення такої надбавки разом із зростанням розміру пенсії.  
Враховано    
    -32- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
Розмір надбавки визначити у відсотках від 50 до 80.  
Враховано    
    -33- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Статтю 5 після слів: "...залежно від заслуг" доповнити "у сумі від 80 до 300 гривень".  
Відхилено , у таких розмірах, виходячи із економічних і фінансових реалій держави, не може бути забезпечена.   
17. Встановлена надбавка виплачується після звільнення з роботи.   -34- Франчук І.А. (в.о. № 7)
Частину другу статті 5 записати в такій редакції: "Встановлена надбавка виплачується у разі, коли пенсіонер не працює".  
Враховано   Встановлена надбавка виплачується у разі, коли пенсіонер не працює.  
18. У разі коли особа має право на надбавки до пенсії відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" або одержує їх, розмір надбавки, передбаченої частиною першою цієї статті, визначається з урахуванням виплачуваних надбавок або надбавок, на які має право ця особа.   -35- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
Частину третю статті 5 виключити.  
Враховано    
19. При цьому розмір пенсії з надбавками в усіх випадках не повинен перевищувати подвійної величини межі малозабезпеченості.   -36- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У статті 5 вилучити останню частину або замість подвійної величини межі малозабезпеченості записати потрійну величину. Для людини, яка має великі заслуги перед Батьківщиною, розмір пенсії, що не перевищує подвійної величини межі малозабезпеченості, не є адекватним визнаним її заслугам.  
Враховано .   
    -37- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
Частину четверту статті 5 виключити.  
Враховано .   
    -38- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після статті 5 записати нову статтю такого змісту: "Особам, відзначеним почесними званнями "народний" та "заслужений", органами соціального захисту населення встановлюється за їх заявою доплата до призначеної пенсії за віком (по інвалідності). Розмір такої доплати визначається Кабінетом Міністрів України. Дія цієї статті поширюється на осіб, відзначених почесними званнями "народний" та "заслужений", до набрання чинності цим Законом". Пропоную тому, що багато громадян України отримують пенсію, призначену за віком згідно з чинним законодавством, вищу від тієї, яка може бути призначена їм за цим Законом. Таким особам слід встановити доплату за почесні звання до призначених пенсій за віком. 1 у пункті 2 статті 17.  
Враховано у статтях 1, 2 і 5.   
20. Стаття 6. Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, зазначені в статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., 3, ст. 10), які були на його утриманні. При цьому дітям призначаються пенсії незалежно від того чи були вони на утриманні годувальника, чи ні.   -39- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 6 після слів "Право на пенсію" доповнити словами "За цим Законом" і далі за текстом.  
Враховано .  Стаття 6. Право на пенсію в разі втрати годувальника за цим Законом мають непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, зазначені в статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення", які були на його утриманні. При цьому дітям пенсії призначаються незалежно від того чи були вони на утриманні годувальника.  
21. Стаття 7. Пенсія за особливі заслуги у разі втрати годувальника встановлюється членам його сім'ї у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - до 70 відсотків, двох і більше - до 90 відсотків пенсії померлого годувальника або пенсії, що могла бути йому встановлена. Частка пенсії, що належить кожному членові сім'ї, визначається Комісією.   -40- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У статті 7 треба чітко зазначити розмір пенсії членам сім'ї у разі втрати годувальника, записавши замість до 70% та до 90% -70% і 90%.  
Враховано .  Стаття 7. Пенсія за особливі заслуги у разі втрати годувальника встановлюється членам його сім'ї у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків пенсії померлого годувальника або пенсії, що могла бути йому встановлена. Частка пенсії, що належить кожному членові сім'ї, визначається Комісією.  
22. Стаття 8. Клопотання про встановлення пенсій за особливі заслуги порушується Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України, міністрами та керівниками інших центральних органів виконавчої влади, Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -41- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити частину першу статті 8 після слів "державних адміністрацій" словом "Рад" і далі за текстом.  
Враховано .  Стаття 8. Клопотання про встановлення пенсій за особливі заслуги порушується Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України, міністрами та керівниками інших центральних органів виконавчої влади, Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, головами обласних, Київської і Севастопольської міських рад в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
    -42- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Статтю 8 доповнити: "...Президентом Академії наук України" - далі по тексту.  
Відхилено , оскільки на усіх громадян, зазначених у статті 1 цього законопроекту, має поширюватися єдиний порядок порушення клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги.   
23. Стосовно осіб, яким раніше були встановлені персональні пенсії союзного, республіканського чи місцевого значення, у кожному конкретному випадку залежно від заслуг Комісія за клопотанням, зазначеним у частині першій цієї статті, розглядає матеріали про призначення їм пенсії за особливі заслуги.   -43- Франчук І.А. (в.о. № 7)
В частині другій статті 8 після слів "залежно від заслуг" записати "передбачених статтею 1 цього Закону" і далі за текстом.  
Враховано    
    -44- Шаров І.Ф.
В частині другій статті 8 після слів "залежно від заслуг" записати "передбачених статтею 1 цього Закону" і далі за текстом.  
Враховано    
    -45- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У абзаці 2 статті 8 слова "Стосовно осіб" замінити словом "Особам" і далі за текстом.  
Враховано    
24. Стаття 9. Клопотання про призначення пенсії за особливі заслуги подається в Комісію, яка розглядає його в місячний термін з дня подання документів. Рішення Комісії про встановлення пенсії за особливі заслуги або про відмову в її встановленні повідомляється посадовим особам, що порушили клопотання, не пізніше 10 днів після його прийняття. У разі подання нових даних про заслуги особи рішення Комісії може бути переглянуто. Відмова у встановленні пенсії за особливі заслуги рішення Комісії може бути оскаржена до суду.   -46- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
Друге речення частини другої статті 9 виключити.  
Враховано   Стаття 9. Клопотання про призначення пенсії за особливі заслуги подається в Комісію, яка розглядає його в місячний термін з дня подання документів. Рішення Комісії про встановлення пенсії за особливі заслуги або про відмову в її встановленні повідомляється посадовим особам, що порушили клопотання, не пізніше 10 днів після його прийняття.  
    -47- Корнійчук І.В. (реєстр. картка № 254)
Частину третю статті 9 виключити.  
Враховано    
25. Стаття 10. Питання про збільшення розміру пенсії за особливі заслуги у разі виявлення нових даних про заслуги особи розглядається Комісією за клопотанням посадової особи, яка порушила питання про її встановлення.      Стаття 10. Питання про збільшення розміру пенсії за особливі заслуги у разі виявлення нових даних про заслуги особи розглядається Комісією за клопотанням посадових осіб, зазначених у статті 8 цього Закону.  
26. Стаття 11. У разі вчинення умисного злочину або виявлення помилкових чи неправдивих даних, на підставі яких було призначено пенсію за особливі заслуги, рішенням Комісії пенсіонер позбавляється зазначеної пенсії. Сума пенсії, виплачена пенсіонерові надміру, стягується у порядку, встановленому Законом України "Про пенсійне забезпечення".   -48- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Статтю 11 після слів "Про пенсійне забезпечення" доповнити після коми словами "якщо буде доведено, що помилкові чи неправдиві дані були представлені Комісії з вини пенсіонера".  
Враховано .  Стаття 11. У разі вчинення умисного злочину або виявлення помилкових чи неправдивих даних, на підставі яких було призначено пенсію за особливі заслуги, рішенням Комісії пенсіонер позбавляється зазначеної пенсії. Сума пенсії, виплачена пенсіонерові надміру внаслідок зловживань з його боку, стягується у порядку, встановленому законом .  
27. Стаття 12. Підготовка і оформлення рішень та документів Комісії про встановлення, збільшення розміру та позбавлення пенсії за особливі заслуги здійснюється секретаріатом Комісії.   -49- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
Статтю 12 виключити, оскільки це питання має регулюватися Положенням про Комісію.  
Немає висновку    
28. Стаття 13. Пенсії за особливі заслуги виплачуються органами соціального захисту населення за місцем проживання пенсіонера в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.      Стаття 12. Пенсії за особливі заслуги виплачуються за місцем проживання пенсіонера в порядку, визначеному законодавством України.  
29. Стаття 14. Нараховані суми пенсії за особливі заслуги, які з тих чи інших причин своєчасно не одержані пенсіонером, виплачуються за минулий час, але не більш як за 3 роки, що передували зверненню за їх одержанням. Суми пенсії, не одержані пенсіонером своєчасно з вини органів соціального захисту населення, виплачуються за весь минулий час без обмеження.      Стаття 13. Нараховані суми пенсії за особливі заслуги, які з тих чи інших причин своєчасно не були одержані пенсіонером, виплачуються за минулий час, але не більш як за 3 роки, що передували зверненню за їх одержанням. Суми пенсії, не одержані пенсіонером своєчасно з вини органу, що призначає або виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком.  
30. Стаття 15. Особам, які одержують пенсію за особливі заслуги і проживають у будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів, виплачується різниця між установленою їм пенсією та вартістю утримання в будинку-інтернаті, але не менш як 25 відсотків пенсії. Якщо зазначені особи утримують непрацездатних членів своєї сім'ї, утриманцям виплачується: за наявності одного непрацездатного - 25 відсотків, двох і більше - 50 відсотків установленої пенсії, які діляться між утриманцями порівну. Решта пенсії, яка залишається після вирахування вартості утримання в будинку-інтернаті та коштів на утримання непрацездатних членів сім'ї, але не менш як 25 відсотків установленої пенсії, виплачується пенсіонерові.      Стаття 14. Особам, які одержують пенсію за особливі заслуги і проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, виплачується різниця між установленою їм пенсією та вартістю утримання в будинку-інтернаті, але не менш як 25 відсотків пенсії. Якщо у зазначених осіб є непрацездатні члени сім'ї, які перебувають на його утриманні, то пенсія виплачується у такому порядку: за наявності одного непрацездатного - 25 відсотків; двох і більше - 50 відсотків установленої пенсії, які діляться між утриманцями порівну; решта пенсії, яка залишається після вирахування вартості утримання в будинку-інтернаті та коштів на утримання непрацездатних членів сім'ї, але не менш як 25 відсотків установленої пенсії, виплачується пенсіонерові.  
31. Стаття 16. Різниця між сумою пенсії за особливі заслуги та розміром пенсії, на яку має право особа згідно із законодавством, фінансується за рахунок коштів державного бюджету.   -50- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
Доповнити статтю словами " і ці видатки включаються до переліку захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України".  
Враховано .  Стаття 15. Різниця між сумою пенсії за особливі заслуги та розміром пенсії, на яку має право особа згідно із законом, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України і ці видатки включаються до переліку захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України. Стаття 16. Рішення органу, що призначає пенсію за особливі заслуги, може бути оскаржене у судовому порядку.  
    -51- Корнійчук І.В. (реєстр. картка № 254)
Доповнити новою статтею у редакції: "Рішення органу, що призначає пенсію за особливі заслуги, може бути оскаржене у судовому порядку".  
Враховано .   
32. Стаття 17. Цей Закон набирає чинності з дня офіційного опублікування.      Стаття 17. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Встановити, що дія цього Закону поширюється на осіб, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом. 3. Питання про призначення пенсії за особливі заслуги за цим Законом особам, яким до 1 січня 1992 року були встановлені персональні пенсії союзного, республіканського чи місцевого значення, розглядається Комісією за клопотанням посадових осіб, зазначених у статті 8 цього Закону. 4. До прийняття Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсії за особливі заслуги призначаються виходячи з розміру пенсії за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, на яку має право особа згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення". 5. Кабінету Міністрів України: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.