Кількість абзаців - 4 Таблиця поправок


Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Єдиний митний тариф"   -1- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Із назви законопроекту вилучити слова "і доповнень", що відповідатиме вимогам законодавчої техніки.  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення зміни до Закону України "Про Єдиний митний тариф"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України постановляє:  
2. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №19, ст.259; 1993р., №24, ст.270; 1996р., №41, ст.192) доповнити новим пунктом "і" такого змісту:   -2- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Вилучити слова "у зв`язку з цим пункт "і" вважати пунктом "ї", оскільки Законом України №1242-XIV від 18.11.99р. стаття 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" вже доповнена пунктом "ї".  
Враховано частково   I. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №19, ст.259; 1993 р., №24, ст.270; 1996 р., №41, ст.192) доповнити новим пунктом "і" такого змісту:  
3. "і) друкована продукція, що надсилається до державних бібліотек у рамках міжнародного книгообміну". У зв`язку з цим пункт "і" вважати пунктом "ї". 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.   -3- Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Пункт "і" статті 19 викласти в редакції: "і) документи, що надсилаються у рамках міжнародного документообміну до бібліотек, що є в державній і комунальній власності, бібліотек Національної академії наук та інших самоврядних організацій. Перелік цих бібліотек затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   "і) документи, що надсилаються у рамках міжнародного документообміну до бібліотек, що є в державній і комунальній власності, бібліотек Національної академії наук та інших самоврядних організацій. Перелік цих бібліотек затверджується Кабінетом Міністрів України". У зв`язку з цим пункти "і" та "ї" вважати відповідно пунктами "ї" та "й". II. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
    -4- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Пункт "і" статті 19 викласти в редакції: "друкована продукція, а також аудіовідеоматеріали на касетах та компактдисках, що надсилаються до державних бібліотек та державних телерадіокомпаній у рамках міжнародного книгообміну та обміну телерадіопрограмами і радіопрограмами".  
Враховано частково    
    -5- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пункт "і" статті 19 викласти в редакції: "книги, документи, рукописи, аудіовізуальні матеріали, інші носії інформації, що надсилаються до загальнодоступних бібліотек, заснованих на державній формі власності, та заснованих на інших формах власності, що забезпечують виключно безплатне надання бібліотечних послуг, у рамках міжнародного книгообміну, а також самостійно закуповується такими бібліотеками".  
Враховано частково    
    -6- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт "і" статті 19 викласти в редакції: "друкована продукція, що надсилається до державних бібліотек у рамках міжнародного книгообміну, а також наукова і технічна (крім науково-популярної, історичної і економічної)". Розширити перелік бібліотек, що звільняються від сплати мита при здійсненні міжнародного книгообміну, профспілковими бібліотеками, а також бібліотеками при підприємствах.  
Враховано частково    
    -7- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Після слів "державних бібліотек" додати слова "і державними бібліотеками".  
Відхилено    
    -8- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Додати новий розділ "Прикінцеві положення", який викласти в такій редакції: "II. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом."  
Враховано