Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (щодо повноважень місцевих державних адміністрацій) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» щодо повноважень місцевих державних адміністрацій
 
-1- Горбатюк А.О.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
У назві законопроекту слова «щодо повноважень місцевих державних адміністрацій» вилучити, з метою її приведення у відповідність із назвою Закону, зазначеною в Законі України від 21.12.2010 №2825-УІ «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо визначення органів опіки та піклування і уточнення категорії осіб, над якими встановлюється опіка та піклування».
 
Враховано   Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести до статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20 - 21, ст. 190) такі зміни:
 
-2- Чуднов В.М.
Оскільки згідно з вимогами законодавчої техніки пропозиції по внесення змін мають бути розміщені в окремому розділі, пропоную статтю 1 законопроекту вважати розділом І, а отже цифру «1» замінити цифрою «І».
 
Відхилено   1. У частині першій статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20 - 21, ст. 190; 2006 р., № 12, ст. 104):
 
4.

 
-3- Горбатюк А.О.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
Преамбулу пункту 1 викласти в такій редакції:
«У частині першій статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20 - 21, ст. 190; 2006 р., № 12, ст. 104):»
 
Враховано      
5. 1) пункт 1 після слів «пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт» доповнити словами «дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа»;
 
-4- Горбатюк А.О.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
У підпункті 1 пункту 1 законопроекту слово «пункт» замінити словами «абзац перший пункту». Далі – за текстом.
 
Враховано   1) абзац перший пункту 1 після слів «дітей-сиріт» доповнити словами «дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа»;
 
6. 2) доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інші заходи щодо соціального захисту дітей, віднесені до їх компетенції законодавством України».
 
-5- Горбатюк А.О.
Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 1:
після слова «створення» слово «інших» виключити;
після слів «умов для виховання» доповнити словами «та/або влаштування»;
слова «законодавством України» замінити словом «законом».
 
Враховано   2) доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інші заходи щодо соціального захисту дітей, віднесені до їх компетенції законом».
 
    -6- Кармазін Ю.А.
Пункт 9 частини 1 статті 23 викласти в такій редакції:
«9) вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування, створення застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інші заходи щодо соціального захисту дітей, віднесені до їх компетенції законодавством України»,
оскільки це сприятиме уніфікації норм цього закону із Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
 
Враховано частково    
    -7- Чуднов В.М.
З метою узгодження тексту законопроекту зі статтею 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування пропоную абзац 2 пункту другого розділу І викласти у такій редакції:
«9) вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування, застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання дітей, які потребують особливого захисту держави, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інші заходи щодо соціального захисту дітей, віднесені до їх компетенції законодавством України».
 
Враховано частково    
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-8- Чуднов В.М.
Оскільки згідно з вимогами законодавчої техніки положення про набуття чинності цим Законом мають бути розміщені в окремому розділі, пропоную статтю 2 законопроекту вважати розділом ІІ, а отже цифру «2» замінити цифрою «ІІ».
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з наступного дня за днем його опублікування.
 
8. Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

   Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН