Кількість абзаців - 48 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-1- Омельченко Г.О.
Текст проекту Закону після слова „маніпулювання» доповнити словом „цінами».
 
Відхилено   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частини другу та четверту статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр „222» доповнити цифрами „222-1».
 
   1. Частини другу та четверту статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр „222» доповнити цифрами „222-1».
 
6. 2. Статтю 163-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відо-мості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти у такій редакції:
 
   2. Статтю 163-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відо-мості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти у такій редакції:
 
7. „Стаття 163-8. Маніпулювання на фондовому ринку
 
   „Стаття 163-8. Маніпулювання на фондовому ринку
 
8. Умисні дії посадової особи учасника фондового ринку або фізичної особи, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, —
 
-2- Омельченко Г.О.
Слова „посадової особи» та „або фізичної особи»виключити.
 
Враховано частково   Умисні дії посадової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, —
 
    -3- Кармазін Ю.А.
Слова „фізичної особи»виключити.
 
Враховано    
9. тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
10. Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цієї статті, —
 
   Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цієї статті, —
 
11. тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
-4- Омельченко Г.О.
Слова „тягне» замінити словом „тягнуть».
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
    -5- Бондик В.А.
Статтю викласти у такій редакції:
„Стаття 163-8. Маніпулювання цінами на фондовому ринку
Умисні дії учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, —
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пінних паперів або без такої.
Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цієї статті, —
тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти
неоподатковуваних, мінімумів доходів громадян з конфіскацією цінних
паперів або без такої».
 
Відхилено Оскільки пропозиція змінює запропонований Кабінетом Міністрів України підхід до криміналізації маніпулювання на фондовому ринку.   
    -6- Воропаєв Ю.М.
Статтю викласти у такій редакції:
„Стаття 163-8. Маніпулювання на фондовій біржі
Маніпулювання ринком, тобто умисні дії посадової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі відповідно до закону України в сфері державного регулювання ринку цінних паперів, та не містять ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України —
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цієї статті, —
тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано частково    
12. 3. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131) доповнити статтею 222-1 такого змісту:
 
   3. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131) доповнити статтею 222-1 такого змісту:
 
13. „Стаття 222-1. Маніпулювання на фондовому ринку
 
   „Стаття 222-1. Маніпулювання на фондовому ринку
 
14. 1. Умисні дії посадової особи учасника фондового ринку або фізичної особи, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, що призвели до отримання професійним учасником фондового ринку або фізичною особою чи третіми особами прибутку у значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, —
 
-7- Омельченко Г.О.
Слово „посадової» замінити словом „службової», а слова „або фізичної особи» виключити.
 
Враховано   1. Умисні дії службової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, що призвели до отримання професійним учасником фондового ринку або фізичною особою чи третіми особами прибутку у значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, —
 
15. караються штрафом від семисот п’ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   караються штрафом від семисот п’ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
16. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, —
 
-8- Кармазін Ю.А.
Слова „або якщо вони спричинили тяжкі наслідки» замінити словами „або завдали великої матеріальної шкоди».
 
Відхилено Оскільки пропозиція передбачає фрагментарну зміну запропонованого Кабінетом Міністрів України підходу до криміналізації маніпулювання на фондовому ринку.  Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, —
 
17. караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
-9- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
„Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, —
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацію майна та позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
 
Відхилено Оскільки пропозиція передбачає фрагментарну зміну запропонованого Кабінетом Міністрів України підходу до криміналізації маніпулювання на фондовому ринку.  караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
18. Примітка. 1. Значними розмірами у цій статті вважаються розміри, які в п’ятсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
   Примітка. 1. Значними розмірами у цій статті вважаються розміри, які в п’ятсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
19. 2. Значною шкодою у цій статті вважається шкода, яка у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
   2. Значною шкодою у цій статті вважається шкода, яка у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
20. 3. Тяжкими наслідками у цій статті вважається шкода, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян».
 
-10- Кармазін Ю.А.
Пункт викласти у такій редакції:
„Шкода вважається такою, що завдана у великих розмірах, якщо вона у тисячц і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян».
 
Відхилено Оскільки пропозиція передбачає фрагментарну зміну запропонованого Кабінетом Міністрів України підходу до криміналізації маніпулювання на фондовому ринку.  3. Тяжкими наслідками у цій статті вважається шкода, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян».
 
    -11- Кармазін Ю.А.
Доповнити примітку новим пунктом такого змісту:
„Тяжкими наслідками у цій статті вважається шкода, яка у три тисячі і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян або значна шкода не матеріального характеру завдана охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, яка не може бути компенсована».
 
Відхилено Оскільки пропозиція передбачає фрагментарну зміну запропонованого Кабінетом Міністрів України підходу до криміналізації маніпулювання на фондовому ринку.   
    -12- Бондик В.А.
Статтю викласти у такій редакції:
„Стаття 222-1. Маніпулювання цінами на фондовому ринку
1. Умисні дії учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, якщо це заподіяло істотну шкоду інтересам держави або інтересам юридичних чи фізичних осіб, —
караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,—
караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. Істотною шкодою, вважається така шкода, яка в п’ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян».
 
Відхилено Оскільки пропозиція змінює запропонований Кабінетом Міністрів України підхід до криміналізації маніпулювання на фондовому ринку.   
    -13- Воропаєв Ю.М.
Статтю викласти у такій редакції:
„Стаття 222-1. Маніпулювання на фондовій біржі
1. Маніпулювання ринком, тобто умисне поширення посадовою особою учасником фондового ринку через засоби масової інформації, у тому числі електронні, інформаційно-телекомуніка-ційні мережі загального користування завідомо неправдивих відомостей або здійснення операцій з цінними паперами (деривативами), іноземною валютою та/або товарами або інші умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі відповідно до закону України в сфері державного регулювання ринку цінних паперів, якщо в результаті таких незаконних дій ціна, попит, пропозиція або обсяг торгів цінними паперами (деривативами), іноземною валютою та/або товарами відхилилися від рівня або підтримувалися на рівні, що істотно відрізняється від того рівня, який сформувався би без врахування вказаних вище незаконних дій, і такі дії заподіяли значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, —
караються штрафом від семисот п’ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, —
караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. 1. Значними розмірами у цій статті вважаються розміри, які в п’ятсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
2. Значною шкодою у цій статті вважається шкода, яка у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
3. Тяжкими наслідками у цій статті вважається шкода, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян».
 
Враховано частково    
21. 4. У Законі України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2002 р., № 29, ст. 194; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134, № 31, ст. 268; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 29, ст. 392):
 
   4. У Законі України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2002 р., № 29, ст. 194; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134, № 31, ст. 268; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 29, ст. 392):
 
22. 1) абзац шістнадцятий статті 1 виключити;
 
   1) абзац шістнадцятий статті 1 виключити;
 
23. 2) доповнити частину другу статті 7 пунктами 37-1 і 37-2 такого змісту:
 
   2) доповнити частину другу статті 7 пунктами 37-1 і 37-2 такого змісту:
 
24. „37-1) встановлює наявність ознак маніпулювання на фондовому ринку;
 
-14- Бондик В.А.
Доповнити частину другу статті 7 пунктом 37-1 такого змісту:
„37-1) встановлює наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку або критерії суттєвого відхилення ціни від поточної ціни фінансового інструменту на фондовій біржі залежно від виду, ліквідності та ринкової вартості такого інструменту».
 
Відхилено Оскільки пропозиція змінює запропонований Кабінетом Міністрів України підхід до криміналізації маніпулювання на фондовому ринку.  „37-1) встановлює наявність ознак маніпулювання на фондовому ринку;
 
    -15- Воропаєв Ю.М.
Доповнити частину другу статті 7 пунктом 37-1 такого змісту:
„37-1) встановлює наявність дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі».
 
Відхилено Оскільки пропозиція змінює запропонований Кабінетом Міністрів України підхід до криміналізації маніпулювання на фондовому ринку.   
25. 37-2) встановлює критерії суттєвого відхилення ціни від поточної ціни фінансового інструменту на фондовій біржі залежно від виду, ліквідності та/або ринкової вартості такого інструменту»;
 
-16- Бондик В.А.
Доповнення частини другої статті 7 пунктом 37-2 виключити.
 
Відхилено Відповідно до відхилення пропозиції 14.  37-2) встановлює критерії суттєвого відхилення ціни від поточної ціни фінансового інструменту на фондовій біржі залежно від виду, ліквідності та/або ринкової вартості такого інструменту»;
 
    -17- Кармазін Ю.А.
Пункти 37-1 і 37-2 об’єднати і викласти у такій редакції:
„Встановлює наявність ознак маніпулювання на фондовому ринку та критерії наслідків такого маніпулювання».
 
Відхилено Пропозиція має редакційний характер, але передбачає фрагментарну зміну запропонованого Кабінетом Міністрів України підходу до криміналізації маніпулювання на фондовому ринку.   
26. 3) доповнити Закон статтею 10-1 такого змісту:
 
   3) доповнити Закон статтею 10-1 такого змісту:
 
27. „Стаття 10-1. Маніпулювання на фондовому ринку
 
   „Стаття 10-1. Маніпулювання на фондовому ринку
 
28. Наявність ознак маніпулювання на фондовому ринку встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за результатами перевірки, проведеної у встановленому нею порядку.
 
   Наявність ознак маніпулювання на фондовому ринку встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за результатами перевірки, проведеної у встановленому нею порядку.
 
29. Маніпулюванням на фондовому ринку є:
 
   Маніпулюванням цінами на фондовому ринку є:
 
30. 1) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни фінансового інструменту, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок;
 
-18- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 виключити і змінити рубрикацію пунктів.
 
Відхилено Оскільки пропозиція змінює запропонований Кабінетом Міністрів України підхід до криміналізації маніпулювання на фондовому ринку.  1) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни фінансового інструменту, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок;
 
31. 2) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів шляхом вчинення умисних протиправних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;
 
   2) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів шляхом вчинення умисних протиправних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;
 
32. 3) поширення інформації через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби масової інформації, або будь-якими іншими способами, яке призводить або може призвести до введення в оману учасників ринку щодо фінансових інструментів, що не відповідають дійсності, зокрема поширення недостовірної інформації, у разі, коли особа, яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати, що ця інформація була недостовірною;
 
-19- Кармазін Ю.А.
Пункт виключити і змінити рубрикацію пунктів.
 
Відхилено Оскільки пропозиція змінює запропонований Кабінетом Міністрів України підхід до криміналізації маніпулювання на фондовому ринку.  3) поширення інформації через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби масової інформації, або будь-якими іншими способами, яке призводить або може призвести до введення в оману учасників ринку щодо ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансових інструментів па фондовій біржі, що не відповідають дійсності, зокрема поширення недостовірної інформації, у разі, коли особа, яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати, що ця інформація була недостовірною;
 
33. 4) купівля або продаж фінансових інструментів перед закриттям торговельної сесії фондової біржі з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, які склалися наприкінці торговельної сесії;
 
   4) купівля або продаж фінансових інструментів перед закриттям торговельної сесії фондової біржі з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, які склалися наприкінці торговельної сесії;
 
34. 5) неодноразове протягом торговель-ного дня укладення двома або більше учасниками торгів угод купівлі чи продажу фінансових інструментів у власних інтересах чи за рахунок одного і того ж клієнта, за якими кожен з учасників торгів виступає як продавець та покупець одного і того ж фінансового інструменту за однаковою ціною в однаковій кількості, або які не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасників торгів (або їх клієнтів), а також надання клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим фінансовим інструментом, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;
 
   5) неодноразове протягом торговель-ного дня укладення двома або більше учасниками торгів угод купівлі чи продажу фінансових інструментів у власних інтересах чи за рахунок одного і того ж клієнта, за якими кожен з учасників торгів виступає як продавець та покупець одного і того ж фінансового інструменту за однаковою ціною в однаковій кількості, або які не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасників торгів (або їх клієнтів), а також надання клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим фінансовим інструментом, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;
 
35. 6) неодноразове протягом торговель-ного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється;
 
   6) неодноразове протягом торговель-ного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється;
 
36. 7) неодноразове невиконання учасни-ком біржових торгів зобов’язань за біржовими контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни фінансового інструменту за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого інструменту;
 
   7) неодноразове невиконання учасни-ком біржових торгів зобов’язань за біржовими контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни фінансового інструменту за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого інструменту;
 
37. 8) укладення на фондовій біржі угод з фінансовим інструментом за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного фінансового інструменту, яка склалася на фондовій біржі тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж фінансового інструменту за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни.
 
   8) укладення на фондовій біржі угод з фінансовим інструментом за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного фінансового інструменту, яка склалася на фондовій біржі тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж фінансового інструменту за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни.
 
38. Не є маніпулюванням на фондовому ринку дії, що мають на меті:
 
   Не є маніпулюванням цінами на фондовому ринку дії, що мають на меті:
 
39. 1) підтримання цін на емісійні цінні папери у зв’язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких цінних паперів;
 
   1) підтримання цін на емісійні цінні папери у зв’язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких цінних паперів;
 
40. 2) підтримання цін на цінні папери відкритих або інтервальних інститутів спільного інвестування у зв’язку з їх викупом у випадках, установлених законом;
 
   2) підтримання цін на цінні папери відкритих або інтервальних інститутів спільного інвестування у зв’язку з їх викупом у випадках, установлених законом;
 
41. 3) підтримання цін, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансовими інструментами, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з фондовою біржею.
 
   3) підтримання цін, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансовими інструментами, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з фондовою біржею.
 
42. Не є маніпулюванням на фондовому ринку дії, що вчиняються органами державної влади у зв’язку з реалізацією грошово-кредитної політики або політики управління державним боргом»;
 
-20- Бондик В.А.
Статтю викласти у такій редакції:
„Стаття 10-1. Маніпулювання цінами на фондовому ринку
Наявність ознак маніпулювання цінами па фондовому ринку встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за результатами перевірки, проведеної у встановленому нею порядку.
Маніпулюванням цінами на фондовому ринку є:
1) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни фінансового інструменту, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок;
2) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів шляхом вчинення умисних протиправних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;
3) поширення інформації через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби масової інформації, або будь-якими іншими способами, яке призводить або може призвести до введення в оману учасників ринку щодо ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансових інструментів па фондовій біржі, що не відповідають дійсності, зокрема поширення недостовірної інформації, у разі, коли особа, яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати, що ця інформація була недостовірною;
4) купівля або продаж фінансових інструментів перед закриттям торговельної сесії фондової біржі з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, які склалися наприкінці торговельної сесії;
5) неодноразове протягом торговель-ного дня укладення двома або більше учасниками торгів угод купівлі чи продажу фінансових інструментів у власних інтересах чи за рахунок одного і того ж клієнта, за якими кожен з учасників торгів виступає як продавець та покупець одного і того ж фінансового інструменту за однаковою ціною в однаковій кількості, або які не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасників торгів (або їх клієнтів), а також надання клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим фінансовим інструментом, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;
6) неодноразове протягом торговель-ного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється;
7) неодноразове невиконання учасни-ком біржових торгів зобов'язань за біржовими контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни фінансового інструменту за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого інструменту;
8)укладення на фондовій біржі угод з фінансовим інструментом за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного фінансового інструменту, яка склалася на фондовій біржі тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких)
існувала попередня домовленість про придбання або продаж фінансового
інструменту за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни.
Не є маніпулюванням цінами на фондовому ринку дії, що мають на меті:
1) підтримання цін на емісійні цінні папери у зв’язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких цінних паперів;
2) підтримання цін на цінні папери відкритих або інтервальних інститутів спільного інвестування у зв’язку з їх викупом у випадках, установлених законом;
Не є маніпулюванням цінами на фондовому ринку дії, що вчиняються органами державної влади у зв’язку з реалізацією грошово-кредитної політики або політики управління державним боргом».
 
Враховано частково   Не є маніпулюванням на фондовому ринку дії, що вчиняються органами державної влади у зв’язку з реалізацією грошово-кредитної політики або політики управління державним боргом»;
 
    -21- Воропаєв Ю.М.
Статтю викласти у такій редакції:
„Стаття 10-1. Маніпулювання на фондовій біржі
Діями, які мають ознаки маніпулю-вання на фондовій біржі, є:
1) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни фінансового інструменту, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок;
2) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів шляхом вчинення умисних протиправних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;
3) умисне поширення інформації через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби масової інформації, або будь-якими іншими способами, завідомо неправдивих відомостей, що призводить або може призвести до введення в оману учасників фондового ринку щодо фінансових інструментів, зокрема поширення недостовірної інформації, у разі, коли особа, яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати, що ця інформація була недостовірною;
4) купівля або продаж фінансових інструментів перед закриттям торговельної сесії фондової біржі з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, які склалися наприкінці торговельної сесії;
5) неодноразове протягом торговель-ного дня укладення двома або більше учасниками торгів угод купівлі чи продажу фінансових інструментів у власних інтересах чи за рахунок одного і того ж клієнта, за якими кожен з учасників торгів виступає як продавець та покупець одного і того ж фінансового інструменту за однаковою ціною в однаковій кількості, або які не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасників торгів (або їх клієнтів), а також надання клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим фінансовим інструментом, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;
6) неодноразове протягом торговель-ного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється;
7) неодноразове невиконання учасни-ком біржових торгів зобов’язань за біржовими контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни фінансового інструменту за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого інструменту;
8) укладення на фондовій біржі угод з фінансовим інструментом за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного фінансового інструменту, яка склалася на фондовій біржі тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж фінансового інструменту за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни.
Не є маніпулюванням на фондовому ринку дії, що мають на меті;
1) підтримання цін на емісійні цінні папери у зв’язку з їх публічним
розміщенням або обігом, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких цінних паперів;
2)підтримання цін на цінні папери відкритих або інтервальних інститутів спільного інвестування у зв’язку з їх викупом у випадках, установлених законом;
3) підтримання цін, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансовими інструментами, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з фондовою біржею,
Не є маніпулюванням на фондовому ринку дії, що вчиняються органами державної влади у зв’язку з реалізацією грошово-кредитної політики або політики управління державним боргом».
 
Враховано частково    
43. 4) у частині першій статті 11:
 
   4) у частині першій статті 11:
 
44. абзац перший пункту 11 викласти у такій редакції:
 
   абзац перший пункту 11 викласти у такій редакції:
 
45. „11) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, визначені цим Законом»;
 
   „11) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, визначені цим Законом»;
 
46. абзац тридцять восьмий виключити.
 
   абзац тридцять восьмий виключити.
 
47. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.