Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змiн до статтi 71 Житлового Кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн до статтi 71 Житлового Кодексу України   -1- Хазан В.Б.
Редакційно привести у відповідність до законодавства назву законопроекту та структуру частин.  
Враховано редакційно по тексту Закону  ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн до статтi 71 Житлового кодексу Української РСР Верховна Рада України постановляє:  
2. Внести до статтi 71 Житлового Кодексу України такi змiни:      І.Внести до частини третьої статтi 71 Житлового Кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1983 р., додаток до N 28, ст.573 ) такi змiни:  
3. 1) пункт 2 частини третьої викласти у такiй редакцiї:      1. пункти 2 та 3 викласти в такiй редакцiї:  
4. "тимчасового виїзду з постiйного мiсця проживання за умовами i характером роботи або у зв'язку з навчанням (учнi, студенти, стажисти, аспiранти тощо), в тому числi за кордоном - протягом усього часу виконання усiєї роботи або навчання";      "2) тимчасового виїзду з постiйного мiсця проживання за умовами i характером роботи або у зв'язку з навчанням (учнi, студенти, стажисти, аспiранти тощо), у тому числi за кордоном - протягом усього часу виконання цiєї роботи або навчання;  
5. 2) пункт 3 частини третьої викласти в такiй редакцiї:       
6. "помiщення неповнолiтнiх дiтей до дитячого закладу, до родичiв, опiкуна чи пiклувальника - протягом цього часу перебування в них". Решту частину усього пункту виключити;   -2- Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Пункт 3) викласти в такій редакції "поміщення дитини (дітей) на виховання в дитячий заклад, до родичів, опікуна чи піклувальника - протягом усього часу їх перебування в цьому закладі, у родичів, опікуна чи піклувальника, якщо в будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї. Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів її (їх) сім'ї не залишилося, це житло може бути надано за договором оренди іншому громадянину до закінчення строку перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, а також в окремих випадках - до закінчення навчання в середньому професійно-технічному училищі, вищому чи середньому навчальному закладі або до закінчення строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях."  
Враховано   3) поміщення дитини (дітей) на виховання в дитячий заклад, до родичів, опікуна чи піклувальника - протягом усього часу їх перебування в цьому закладі, у родичів, опікуна чи піклувальника, якщо в будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї. Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів її (їх) сім'ї не залишилося, це житло може бути надано за договором оренди іншому громадянину до закінчення строку перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, а також в окремих випадках - до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах всіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також професійно-технічних та вищих навчальних закладах або до закінчення строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.";  
7. 3) доповнити частину третю пунктом 8 такого змiсту:      2. пункт 5 викласти в такiй редакцiї: "5) влаштування непрацездатних осiб, у тому числi дiтей-iнвалiдiв, у будинку-iнтернатi та iншiй установi соцiальної допомоги - протягом усього часу перебування в них";  
8. "вiдбування покарання за обвинувальним вироком суду - протягом усього часу перебування у мiсцях позбавлення волi";       
9. 4) пункт 5 частини третьої викласти у такiй редакцiї:       
10. "влаштування непрацездатних осiб, в тому числi дiтей-iнвалiдiв у будинку-iнтернатi та iншiй установi соцiальної допомоги - протягом усього часу перебування в них";   -3- Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Кузнєцов П.С. (реєстр. картка № 307)
Пункт 7) викласти в такій редакції "взяття під варту або засудження до позбавлення волі чи іншої міри покарання, що виключає можливість проживання у даному будинку, квартирі (їх частині), - протягом усього часу перебування під охороною або відбування покарання, якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) залишились проживати інші члени сім'ї. Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишились зазначені члени сім'ї орендаря (наймача), це житло може бути надано за доровором оренди іншому громадянину до звільнення таких осіб з-під варти."  
Враховано   3. пункт 7 викласти в такій редакції: "7) взяття під варту або засудження до позбавлення волі чи іншої міри покарання, що виключає можливість проживання у даному будинку, квартирі (їх частині), - протягом усього часу перебування під охороною або відбування покарання, якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) залишились проживати інші члени сім'ї. Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишились інші члени сім'ї орендаря (наймача), це житло може бути надано за доровором оренди іншому громадянину до звільнення таких осіб з-під варти."; 4. Доповнити частину третю пунктами 8 та 9 такого змісту: "8) вiдбування покарання за обвинувальним вироком суду - протягом усього часу перебування у мiсцях позбавлення волi";  
11. 5) доповнити частину третю пунктом 9 такого змiсту:       
12. "зникнення особи у зв'язку з її перебуванням у зонi бойових дiй - протягом усього часу її безвiсної вiдсутностi, аж до оголошення її померлою".   -4- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.9 ч.3 викласти в такій редакції: "Надання гарантії по збереженню жилих приміщень за всіма наймачами, що пропали безвісті до дня набрання законної сили рішення суду про оголошення людини померлою".  
Враховано редакційно   "9) зникнення особи (за всіма особами, що пропали безвісті) - до дня набрання законної сили рішення суду про оголошення людини померлою. ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення Законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правові актів, що випливають із цього Закону; забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
    -5- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Закон доповнити прикінцевими положеннями такого змісту: 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; розробити нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону.  
Враховано