Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про міліцію" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   проект
 
1. Вноситься
 
      
2. Кабінетом Міністрів України
 
      
3. М. АЗАРОВ
 
      
4. « « 2011 р.
 
      
5. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
6. Про внесення змін до статті 18
 
   Про внесення змін до статті 18
 
7. Закону України «Про міліцію»
 
   Закону України «Про міліцію»
щодо підготовки фахівців
 
8. __________________________
 
   __________________________
 
9. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-1- Чуднов В.М.
Уточнити назву законопроекту, а саме: доповнити її після слова «міліцію» словами « (щодо підготовки фахівців)»
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
10. 1. Внести до статті 18 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 1993 р., № 22, ст. 234; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 16, ст. 263; 2007 р., № 33, ст. 442) такі зміни:
 
-2- Келестин В.В.
Уточнити назву законопроекту, додавши після слів «Про міліцію» слова «щодо підготовки фахівців»
 
Враховано   1. Внести до статті 18 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 16, ст. 263; 2007 р., № 33, ст. 442) такі зміни:
 
11. 1) у частині другій слова «шкіл міліції» замінити словами «вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України»;
 
   1) у частині другій слова «шкіл міліції» замінити словами «вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України»;
 
12. 2) доповнити статтю після частини четвертої новими частинами такого змісту:
 
   2) після частини четвертої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
 
13. «Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України здійснюється на підставі договору, який укладається між навчальним закладом, головним управлінням, управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві або Севастополі чи на транспорті та особою. Типову форму договору затверджує Міністерство внутрішніх справ України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
-3- Келестин В.В.
в новій частині п’ятій статті 18 Закону України «Про міліцію» слова «та особою» замінити словами «та особою, яка навчається».
 
Враховано   «Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України за державним замовленням здійснюється на підставі договору про навчання, який укладається між навчальним закладом, головним управлінням, управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві або Севастополі чи на транспорті та особою, яка навчається. Типову форму договору затверджує Міністерство внутрішніх справ України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Установлення правових відносин між курсантами вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, яким не виповнилося 18 років, і державою здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України.
 
    -4- Келестин В.В.
в новій частині п’ятій статті 18 Закону України «Про міліцію» слово «договору» замінити словами «договору про навчання».
 
Враховано    
14. Курсанти вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України в разі дострокового розірвання договору через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість чи в разі відмови від подальшого проходження служби на посадах начальницького складу після закінчення вищого навчального закладу, а також особи начальницького складу, які звільняються із служби протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу за власним бажанням, через службову невідповідність або за порушення дисципліни, відшкодовують Міністерству внутрішніх справ України витрати, пов’язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, відповідно до порядку і умов, установлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку.».
 
-5- Келестин В.В.
Доповнити статтю 18 Закону України «Про міліцію» новою частиною такого змісту:
«Установлення правових відносин між курсантами вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, яким не виповнилося 18 років, і державою здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України».
Така норма передбачена Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу» .
 
Враховано   Курсанти вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України у разі дострокового розірвання договору через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість чи в разі відмови від подальшого проходження служби на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ після закінчення вищого навчального закладу, а також особи начальницького складу органів внутрішніх справ, які звільняються із служби протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу Міністерства внутрішніх справ України за власним бажанням, через службову невідповідність або за порушення дисципліни, відшкодовують Міністерству внутрішніх справ України витрати, пов’язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку».
 
    -6- Келестин В.В.
у частині сьомій статті 18 Закону України «Про міліцію» після слів «начальницького складу» доповнити словами «органів внутрішніх справ» після слів «навчального закладу» доповнити словами «Міністерства внутрішніх справ України».
 
Враховано    
    -7- Кармазін Ю.А.
у статті 18 запропоновану частину шосту виключити.
 
Відхилено    
15. У зв’язку з цим частини п’яту — восьму вважати відповідно частинами сьомою — десятою.
 
   У зв’язку з цим частини п’яту — восьму вважати відповідно частинами восьмою — одинадцятою.
 
16. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-8- Чуднов В.М.
Статтю 2 законопроекту викласти у такій
редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
17. Голова
 
-9- Келестин В.В.
статтю 2 Законопроекту відповідно до положень Конституції України щодо набрання законом чинності викласти в такій редакції: «2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   Голова
 
18. Верховної Ради України

   Верховної Ради України