Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


про внесення змін до Закону України "Про заставу" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про заставу"      ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про заставу"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. Внести до Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642; 1994 р., N 27, ст.223; 1998 р., N 2, ст.3) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642; 1994 р., N 27, ст.223; 1998 р., N 2, ст.3) такі зміни:  
4. 1. Доповнити статтю 11 новою частиною шостою такого змісту:   -1- Шаров І.Ф.
Статтю 11 доповнити положенням такого змісту: "Застава акцій (часток, паїв), які належать державі, у майні господарських товариств здійснюється особою з дозволу Кабінету Міністрів України або іншого уповноваженого ним органу виконавчої влади".  
Враховано   1. Доповнити статтю 11 новою частиною шостою такого змісту:  
5. "Застава належних державі акцій (часток, паїв) у майні господарських товариств здійснюється з дозволу Кабінету Міністрів України або уповноваженого ним органу".   -2- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю 11 доповнити частиною такого змісту: "Кабінет Міністрів України або інший уповноважений ним орган виконавчої влади надає дозвіл на заставу належних державі акцій (часток, паїв), у майні господарських товариств особою, яка уповноважена управляти цими акціями (частками, паями).  
Враховано   "Застава належних державі акцій (часток, паїв) у майні господарських товариств здійснюється особою, яка уповноважена управляти цими акціями (частками, паями) з дозволу Кабінету Міністрів України або уповноваженого ним органу виконавчої влади".  
    -3- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Доповнити статтю 11 новою частиною шостою, виклавши її у такій редакції: "Застава належних державі або органам місцевого самоврядування акцій (часток, паїв) у майні господарських товариств здійснюється з дозволу відповідно - Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування або уповноважених ними органів". редакційно  
Враховано частково    
6. 2. У частині шостій статті 20 друге речення виключити.      2. У частині шостій статті 20 друге речення виключити.  
7. 3. Частину другу статті 21 викласти у такій редакції: "Якщо аукціон (публічні торги) оголошено таким, що не відбувся, заставодержатель має право залишити заставлене майно за собою за початковою оцінкою у разі, коли інше не передбачено договором застави".   -4- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину другу статті 21 залишити у діючій редакції.  
Відхилено   3. Частину другу статті 21 викласти у такій редакції: "Якщо аукціон (публічні торги) оголошено таким, що не відбувся, заставодержатель має право залишити заставлене майно за собою за початковою оцінкою у разі, коли інше не передбачено договором застави". ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.