Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення доповнень до Арбітражного процесуального кодексу України"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Внести такі зміни до Арбітражного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 6, ст.5б; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3345-12 від 30.06.93, ВВР 1993, N 33, ст.347; N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР 1995, N 14, ст.90; N54/96-ВР від 20.02.96, ВВР 1996, N 9,ст.44; N 251/97-ВР від 13.05.97, ВВР 1997, N 25, ст.171; N 2343-XІІ (2343-12) від 14.05.92 - в редакції Закону N 784-XІV (784-14) від 30.06.99, ВВР 1999, N 42-43, ст.378):   -1- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Проект доповнити положенням: "Витрати на інформаційно-технічне забезпечення мають сплачуватись не попередньо, а після вчинення судом дій, які потребують відповідних фінансових витрат для забезпечення арбітражного процесу. "  
Відхилено   1. У Арбітражному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 1992р., N 6, ст.5б; 1997р., №25, ст.171): 1) доповнити Кодекс статтею 47-1 такого змісту: "Стаття 47-1 Визначення розміру витрат на інформаційно-технічне забезпечення. Розмір витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Вищого арбітражного суду України".  
    -2- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Доповнити Кодекс статтею 47-1 такого змісту: "Розмір витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Вищого арбітражного суду України".  
Враховано    
3. 1) доповнити статтю 44 після слів "державного мита," словами "витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу,".   -3- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
2) у частині п'ятій статті 49 після слів "послуги перекладача" доповнити словами "витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу".  
Враховано   2) у статті 44 після слів "державного мита" доповнити словами "витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу,"; 3) в абзаці першому частини п'ятої статті 49 після слів "послуги перекладача" доповнити словами "витрати на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу".  
4. 2) доповнити підпункт 3) статті 57 після слів "державного мита" словами "та витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу".   -4- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.2 вилучити.  
Відхилено   4) доповнити частину першу статті 57 пунктом 3-1 такого змісту: "3-1) сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу";  
5. 3) доповнити підпункт 4) статті 63 після слів "державного мита" словами "та витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу".   -5- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.3 вилучити.  
Відхилено   5) доповнити частину першу статті 63 пунктом 10 такого змісту: "10) не подано доказів сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу".  
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.