Кількість абзаців - 584 Таблиця поправок


Про Державний земельний кадастр (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про Державний земельний кадастр
 
   Про Державний земельний кадастр
 
3. Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру.
 
-1- Терещук С.М.
Преамбулу законопроекту, викласти в такій редакції:»Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи в сфері земельних відносин, державного обліку земельних ресурсів України, здійснення землеустрою, організації раціонального використання та охорони земель».
 
Враховано частково Пропозицію 1 в частині, що стосується ведення Державного земельного кадастру. Що стосується інших положень, то питання земельних відносин, здійснення землеустрою, організації раціонального використання та охорони земель регулюються Земельним кодексом України, Законами України «Про землеустрій», «Про охорону земель» та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.  Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру.
 
4.

 
-2- Сідельник І.І.
У тексті законопроекту слова: «територіальні органи з питань земельних ресурсів у районах, містах» у всіх відмінках замінити словами: «територіальні органи з питань земельних ресурсів у районах, виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад у відповідних відмінках
 
Відхилено Пропозиція є такою, що зміняє положення законопроекту прийнятого в першому читанні за основу в частині надання виконавчим органам міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад повноважень щодо ведення Державного земельного кадастру.     
    -3- Лук'янчук Р.В.
До законопроекту в цілому:
По тексту законопроекту після слова «обмеження» додати слова «та обтяження» у відповідних відмінках, після слова «суборенди» додати слова «речових прав на чужі земельні ділянки» у відповідних відмінках.
 
Відхилено ропозиція не узгоджується із положеннями Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», який регулює відносини, пов'язані з державною еєстрацією всіх обтяжень.   
    -4- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Преамбулу після слова: «сфері» доповнити словом: «ведення»
 
Відхилено    
5. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1.Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
-5- Лук'янчук Р.В.
Стаття 1 «Визначення термінів»: Додати визначення терміну «категорія земель/категорія земельної ділянки», яке вживається у статтях 12, 14, 20 24, а також у Розділі VІІ «Прикінцеві та перехідні положення».
 
Відхилено Категорії земель визначені главою 4 Земельного кодексу України із чітко визначеними критеріями.  1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
8. Державний земельний кадастр - інформаційна система відомостей про та земельні ділянки, розташовані в межах кордонів України, їх цільове призначення, види функціонального використання, обмеження у використанні земельних ділянок, а також дані про кількісну і якісну характеристики земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами;
 
-6- Терещук С.М.
В пункті 1 статті 1, після слів «відомостей про» вилучити слово «та».
 
Враховано   Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах Державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами;
 
    -7- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац 1 статті 1 визначення «Державний земельний кадастр» викласти у такій редакції:
«Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах кордонів України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.»
 
Враховано    
9. індексна кадастрова карта (план) - картографічний документ, що відображає місцезнаходження, межі і нумерацію кадастрових зон і кварталів та використовується для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану);
 
-8- Кармазін Ю.А.
Абзац 3 статті 1 викласти у такій редакції: «індексна кадастрова карта - графічне зображення кадастрових зон і кварталів, розташованих у межах адміністративно-територіальних утворень (село, селище, місто, район), із зазначенням їх номерів;»
 
Відхилено Пропозиція є неприйнятною, оскільки межі кадастрової зони можуть не збігатись з межами адміністративно-територіальних одиниць. Більш того, індексна кадастрова карта є картографічним документом згідно із яким земельним ділянкам присвоюється кадастровий номерів.  індексна кадастрова карта (план) - картографічний документ, що відображає місцезнаходження, межі і нумерацію кадастрових зон і кварталів та використовується для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану);
 
10. кадастрова зона - сукупність (об‘єднання) кадастрових кварталів у межах села, селища, міста, району;
 
-9- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 статті 1 щодо терміну «кадастрова зона» слова: «села, селища, міста, району» замінити на слова: «або за межами населеного пункту;»
 
Відхилено ропозиція є неприйнятною оскільки, виключатиме із обліку землі, розташовані у межах села, селища, міста.  кадастрова зона - сукупність (об‘єднання) кадастрових кварталів;
 
    -10- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці 3 статті 1 у визначенні: «кадастрова зона» слова: «у межах села, селища, міста, району» виключити, оскільки межі кадастрової зони можуть не збігатись з межами адміністративно-територіальних одиниць
 
Враховано    
11. кадастрове зонування - встановлення меж кадастрових зон і кварталів;
 
-11- Кармазін Ю.А.
Абзац 5 статті 1 термін «кадастрове зонування» виключити;
 
Враховано      
12. кадастрова карта (план) - графічне зображення, що містить актуальну у часі кадастрову інформацію про об’єкти Державного земельного кадастру;
 
-12- Кармазін Ю.А.
Абзац 6 статті 1 щодо терміну «кадастрова карта (план)» виключити;
 
Відхилено Пропозиція є такою, що виключає положення врахованих поправок.  кадастрова карта (план) - графічне зображення, що містить відомості про об’єкти Державного земельного кадастру;
 
    -13- Кармазін Ю.А.
Статтю 1 доповнити новим терміном «кадастровий план земельної ділянки» та викласти новий абзац у такій редакції: «кадастровий план земельної ділянки - аналітичне графічне зображення (зображення, що містить конкретні неузагальнені або мало узагальнені показники) зовнішніх меж земельної ділянки, земельних угідь та земель, обмежених у використанні та обмежених (обтяжених) правами інших осіб.»
 
Враховано редакційно    
    -14- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
у визначенні: «кадастрова карта (план)»:
- слова: «кадастрову інформацію» замінити словами: «відомості»,
- слова: «актуальну у часі» виключити
 
Враховано    
    -15- Терещук С.М.
Статтю першу доповнити новою частиною: «кадастровий план земельної ділянки – картографічний документ, що містить графічне зображення земельної ділянки із зазначенням відомостей про неї».
 
Враховано редакційно    
13. кадастровий квартал - компактна територія, яка визначається з метою раціональної організації кадастрової нумерації та межі якої, як правило, співпадають із природними або штучними межами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, вулицями, шляхами, інженерними спорудами, огорожами, фасадами будівель, лінійними спорудами тощо);
 
-16- Кармазін Ю.А.
Абзац 7 статті 1 викласти у такій редакції: «кадастровий квартал - компактне об'єднання земельних ділянок з природними або штучними межами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, вулицями, шляхами, інженерними спорудами, огорожами, фасадами будівель, лінійними спорудами тощо);»
 
Відхилено Оскільки територія в зазначених межах може включати в себе не тільки земельні ділянки, але і інші землі, які ще не сформовані як земельні ділянки і не підпадають під вимоги статті 79 Земельного кодексу України.  кадастровий квартал - компактна територія, що визначається з метою раціональної організації кадастрової нумерації та межі якої, як правило, збігаються з природними або штучними межами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, вулицями, шляхами, інженерними спорудами, огорожами, фасадами будівель, лінійними спорудами тощо);
 
14. кадастровий номер земельної ділянки - унікальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, що присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу його існування;
 
-17- Кармазін Ю.А.
Абзац 8 статті 1 викласти у такій редакції: «кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що не повторюється на всій території України, присвоюється земельній ділянці під час проведення її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування такої ділянки;»
 
Відхилено Пропозиція є такою, що виключає положення врахованих поправок  кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування;
державна реєстрація земельної ділянки – внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера;
 
    -18- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У визначенні: «кадастровий номер земельної ділянки» слово: «унікальна» замінити словом: «індивідуальна»
 
Враховано    
    -19- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Статтю 1доповнити новим терміном в наступному визначенні:
«державна реєстрація земельної ділянки – офіційне визнання і підтвердження державного факту формування земельної ділянки».
 
Враховано    
15. режимоутворюючий об’єкт - об’єкт природного або штучного походження, під яким та (або) навколо якого у зв’язку із його природними або набутими властивостями згідно із законом встановлюються обмеження у використанні земель.
 
-20- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Визначення: «режимоутворюючий об'єкт» після слова: «походження» доповнити словами: « (водний об'єкт, об'єкт магістральних трубопроводів, енергетичний об'єкт, об'єкт культурної спадщини, військовий об'єкт тощо)»
доповнити статтю 1 визначенням наступних термінів:
«геоінформаційна система — інформаційна (автоматизована) система, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання та постачання геопросторових даних;
геопросторовий об’єкт — об’єкт реального світу, що характеризується певним місцеположенням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат;
геопросторові дані - набір даних про геопросторовий об'єкт;»
 
Враховано   режимоутворюючий об’єкт - об’єкт природного або штучного походження (водний об'єкт, об'єкт магістральних трубопроводів, енергетичний об'єкт, об'єкт культурної спадщини, військовий об'єкт, інший визначений законом об’єкт), під яким та /або навколо якого у зв’язку з його природними або набутими властивостями згідно із законом встановлюються обмеження у використанні земель.
геоінформаційна система — інформаційна (автоматизована) система, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання та постачання геопросторових даних;
геопросторовий об’єкт — об’єкт реального світу, що характеризується певним місцеположенням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат;
геопросторові дані - набір даних про геопросторовий об'єкт;
 
    -21- Черпіцький О.З.
Стаття 1 законопроекту містить частину того, що включає у кадастрове зонування Земельний кодекс України. За останнім це не тільки встановлення меж кадастрових зон і кварталів, на чому наголошується у проекті, а й встановлення місця розташування обмежень щодо використання земель, меж оціночних районів та зон, кадастрових номерів. Вважаю, що потрібно цю статтю узгодити з статтею 197 Земельного кодексу.
 
Враховано    
    -22- Терещук С.М.
Статтю 1 доповнити новою частиною «Поземельна книга – є документом Державного земельного кадастру, який містить необхідні відомості про земельну ділянку».
 
Враховано У статті 24 цього законопроекту   
16. Стаття 2.Мета ведення Державного земельного кадастру
 
   Стаття 2. Мета ведення Державного земельного кадастру
 
17. 1. Державний земельний кадастр ведеться з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при:
 
   Державний земельний кадастр ведеться з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при:
 
18. володінні, користуванні, розпорядженні земельними ділянками,
 
      
19. регулюванні земельних відносин,
 
   регулюванні земельних відносин;
 
20. управлінні земельними ресурсами;
 
   управлінні земельними ресурсами;
 
21. організації раціонального використання та охорони земель;
 
   організації раціонального використання та охорони земель;
 
22. здійсненні землеустрою;
 
   здійсненні землеустрою;
 
23. проведенні оцінки землі;
 
   проведенні оцінки землі;
 
24. здійсненні контролю за використанням та охороною земель;
 
      
25. формуванні та веденні містобудівного кадастру населених пунктів, кадастрів інших природних.
 
-23- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці 9 статті 2 після слова «природних» доповнити словом «ресурсів»
 
Враховано   формуванні та веденні містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів;
справлянні плати за землю.
 
    -24- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
у статті 2 слова: «населених пунктів» виключити
 
Враховано    
    -25- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину першу статті 2 доповнити абзацом такого змісту:
«справлянні плати за землю»
 
Враховано    
26. Стаття 3.Принципи Державного земельного кадастру
 
   Стаття 3. Принципи Державного земельного кадастру
 
27. 1. Державний земельний кадастр базується на таких основних принципах:
 
   Державний земельний кадастр базується на таких основних принципах:
 
28. обов’язковості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про всі його об’єкти;
 
   обов’язковості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про всі його об’єкти;
 
29. єдності методології ведення Державного земельного кадастру;
 
   єдності методології ведення Державного земельного кадастру;
 
30. об’єктивності, достовірності, актуальності та повноти відомостей у документах Державного земельного кадастру;
 
-26- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У статті 3 слово: «актуальності» виключити
 
Враховано   об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у Державному земельному кадастрі;
 
31. внесення відомостей до Державного земельного кадастру виключно на підставі та в порядку, визначеному цим Законом;
 
   внесення відомостей до Державного земельного кадастру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;
 
32. відкритості та доступності відомостей Державного земельного кадастру, законності їх одержання, поширення і зберігання;
 
   відкритості та доступності відомостей Державного земельного кадастру, законності їх одержання, поширення і зберігання;
 
33. безперервності внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру, що змінюються;
 
   безперервності внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру, що змінюються;
 
34. документування всіх відомостей Державного земельного кадастру.
 
   документування всіх відомостей Державного земельного кадастру.
 
35. Стаття 4.Регулювання відносин, що виникають при веденні Державного земельного кадастру
 
   Стаття 4. Регулювання відносин, що виникають при веденні Державного земельного кадастру
 
36. 1. Регулювання відносин, що виникають при веденні Державного земельного кадастру, здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, цього Закону, законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про захист персональних даних» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
-27- Гордієнко С.В.
У частині першій статті 4 після слів «Про захист персональних даних» доповнити словами «інших законів України».
 
Враховано   Регулювання відносин, що виникають при веденні Державного земельного кадастру, здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, цього Закону, законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про захист персональних даних», інших законів України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
37. Стаття 5.Загальні засади ведення Державного земельного кадастру
 
   Стаття 5. Загальні засади ведення Державного земельного кадастру
 
38. 1. Ведення Державного земельного кадастру здійснюється шляхом:
 
   1. Ведення Державного земельного кадастру здійснюється шляхом:
 
39. внесення відомостей про геодезичну та планово-картографічну основу;
 
-28- Смітюх Г.Є.
Абзац другий частини першої статті 5 викласти у такій редакції:»створення інформаційної системи Державного земельного кадастру на основі відповідної державної геодезичної та планово-картографічної основи, яка визначається та надається відповідно до цього Закону»;
 
Враховано   створення відповідної державної геодезичної та картографічної основи, яка визначається та надається відповідно до цього Закону;
 
    -29- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
По тексту законопроекту слово: «планово-картографічний» у всіх відмінках замінити словами: «картографічний» у відповідному відмінку
 
Враховано    
40. внесення відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру;
 
   внесення відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру;
 
41. внесення змін до відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру;
 
   внесення змін до відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру;
 
42. обробки та систематизації відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру.
 
   оброблення та систематизації відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру.
 
43. 2. Державний земельний кадастр ведеться на електронних та паперових носіях. У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та паперових носіях, пріоритет мають відомості на паперових носіях.
 
   2. Державний земельний кадастр ведеться на електронних та паперових носіях. У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях.
 
44. 3. Порядок ведення Державного земельного кадастру визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-30- Смітюх Г.Є.
Частину третю статті 5виключити.
 
Немає висновку   3. Порядок ведення Державного земельного кадастру визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Закону.
4. Державний земельний кадастр є державною власністю.
5. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру та користування такими відомостями здійснюється виключно на підставі та відповідно до цього Закону. Забороняється вимагати для внесення відомостей до Державного земельного кадастру та користування такими відомостями надання документів та здійснення дій, прямо не передбачених цим Законом.
 
    -31- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину третю статті 5 доповнити словами: «відповідно до вимог цього Закону».
 
Враховано    
    -32- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Статтю 5 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Державний земельний кадастр є державною власністю».
 
Враховано    
    -33- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Статтю 5 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
«5. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру та користування такими відомостями здійснюється виключно на підставі та в порядку, визначеному цим Законом. Забороняється вимагати для внесення відомостей Державного земельного кадастру та користування такими відомостями надання документів та здійснення дій, прямо не передбачених цим Законом.»
 
Враховано    
45. Розділ ІІ. ОРГАНИ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
 
   Розділ ІІ. ОРГАНИ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
 
46. Стаття 6.Система органів Державного земельного кадастру
 
   Стаття 6. Система органів Державного земельного кадастру
 
47. 1. Систему органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру становить центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах (містах).
 
-34- Сідельник І.І.
Частину 1 статті 6 викласти в редакції: «Систему органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру становить центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад».
 
Відхилено Пропозиція є такою, що зміняє положення законопроекту прийнятого в першому читанні за основу.  1. Систему органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, становить центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи.
 
    -35- Сінченко В.М.
Демчишен В.В.
1. Частину першу статті 6 законопроекту викласти в такій редакції: "Систему органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру становить центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах (містах), виконавчі органи сільських, селищних та міських рад".
 
Відхилено Пропозиція є такою, що зміняє редакцію законопроекту прийнятого в першому читанні за основу.   
    -36- Гордієнко С.В.
Частину першу статті 6 доповнити словами «виконавчі органи сільських, селищних, міських рад».
 
Відхилено ропозиція є такою, що зміняє редакцію законопроекту прийнятого в першому читанні за основу.   
48. 2. Держателем Державного земельного кадастру є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
-37- Сінченко В.М.
Демчишен В.В.
Частину другу статті 6 законопроекту викласти в такій редакції: "Держателем Державного земельного кадастру є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органи місцевого самоврядування".
 
Відхилено Пропозиція є такою, що зміняє редакцію законопроекту прийнятого в першому читанні за основу.  2. Держателем та Адміністратором Державного земельного кадастру є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
    -38- Гордієнко С.В.
У частині другій статті 6 після слова «Держателем» доповнити словами «та Адміністратором».
 
Враховано    
49. 3. Адміністратором Державного земельного кадастру є державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, і здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у Державному земельному кадастрі.
 
-39- Гордієнко С.В.
Частину третю статті 6 виключити.
 
Враховано      
    -40- Лук'янчук Р.В.
Стаття 6 не виписано однозначно взаємодію держателя та адміністратора Державного земельного кадастру, їхні повноваження. Взагалі не вбачається необхідність наявності окремого адміністратора кадастру.
 
Враховано редакційно    
50. Стаття 7.Повноваження органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру
 
   Стаття 7. Повноваження органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру
 
51. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів належить:
 
   До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері Державного земельного кадастру належить:
 
52. забезпечення створення та ведення Державного земельного кадастру;
 
   забезпечення створення та ведення Державного земельного кадастру;
 
53. організація здійснення робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
 
-41- Гордієнко С.В.
В абзаці третьому частини першої статті 7 після слова «організація» доповнити словами «в межах, визначених законом».
 
Відхилено Пропозиція не узгоджується із редакцією даного абзацу. Більш того законом не визначено перелік організаційних заходів щодо здійснення зазначених робіт. При виконанні різних видів робіт із землеустрою та оцінки земель може виникати необхідність у різних організаційних заходах.  організація здійснення робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
 
54. розроблення та затвердження стандартів та технічних регламентів у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, порядків створення та актуалізації планово-картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз даних, визначення порядку перевірки електронного документа, що містить результати робіт із землеустрою та оцінки земель;
 
-42- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці четвертому частини першої статті 7 виключити:
слова: «та затвердження»,
слова: «визначення порядку перевірки електронного документа, що містить результати робіт із землеустрою та оцінки земель»
 
Враховано   розроблення стандартів і технічних регламентів у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, порядків створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз даних;
 
55. розроблення форм витягів, інформаційних довідок з Державного земельного кадастру, повідомлень про відмову у наданні відомостей, порядку обліку заяв і запитів про отримання відомостей Державного земельного кадастру;
 
   розроблення форм витягів, інформаційних довідок з Державного земельного кадастру, повідомлень про відмову у наданні відомостей, порядку обліку заяв і запитів про отримання відомостей Державного земельного кадастру;
 
56. внесення до Державного земельного кадастру та надання відомостей про Державний кордон України, межі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
-43- Гордієнко С.В.
Абзац шостий частини першої статті 7, що стосується питань Державного кордону України та територіального устрою, виключити.
 
Відхилено Пропозиція є такою, що не узгоджується із положеннями законопроекту в частині об’єктів та складу відомостей Державного земельного кадастру .  внесення до Державного земельного кадастру та надання відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, територій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
57. затвердження статуту Адміністратора Державного земельного кадастру, здійснення контролю за його діяльністю, призначення його керівника;
 
-44- Гордієнко С.В.
Абзац сьомий частини першої статі 7 викласти у такій редакції:
«виконання завдань та функцій Адміністратора Державного земельного кадастру, здійснення заходів із створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру, його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у Державному земельному кадастрі».
 
Враховано   виконання завдань та функцій Адміністратора Державного земельного кадастру, здійснення заходів із створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру, його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у Державному земельному кадастрі;
 
58. організація взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, міжнародними організаціями з питань ведення Державного земельного кадастру;
 
-45- Гордієнко С.В.
В абзаці восьмому частини першої статі 7 слова «міжнародними організаціями» виключити.
 
Відхилено   організація взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями з питань ведення Державного земельного кадастру;
організація робіт з підготовки та підвищення кваліфікації Державних кадастрових реєстраторів;
 
    -46- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину першу статті 7 доповнити абзацом такого змісту:
«організація роботи з підготовки та підвищення кваліфікації державних кадастрових реєстраторів»
 
Враховано    
59. здійснення інших повноважень згідно із цим законом.
 
   здійснення інших повноважень згідно з цим Законом.
 
60. 2. До повноважень територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у Автономній Республіці Крим, областях належить:
 
   2. До повноважень територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у Автономній Республіці Крим, областях у сфері Державного земельного кадастру належить:
 
61. внесення до Державного земельного кадастру та надання відомостей про межі районів, межі міст обласного (республіканського) значення, межі районів у містах обласного (республіканського) значення;
 
-47- Гордієнко С.В.
Абзац другий частини другої статті 7, що стосується питань територіального устрою, виключити.
 
Відхилено Пропозиція є такою, що не узгоджується із положеннями законопроекту в частині об’єктів та складу відомостей Державного земельного кадастру , а також такою, що виключає положення врахованих поправок.  внесення до Державного земельного кадастру та надання відомостей про землі, розташовані в межах районів, сіл, селищ, міст;
 
    -48- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац другий частини другої статті 7 доповнити словами: «сіл, селищ, міст»
 
Враховано    
62. здійснення контролю за веденням Державного земельного кадастру територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районах (містах);
 
-49- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац третій частини другої статті 7 виключити
 
Враховано      
63. здійснення інших повноважень згідно із цим законом.
 
   здійснення інших повноважень згідно з цим Законом.
 
64. 3. До повноважень територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у містах Києві та Севастополі, належать:
 
   3. До повноважень територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у містах Києві та Севастополі у сфері Державного земельного кадастру належить:
 
65. внесення до Державного земельного кадастру та надання відомостей про межі районів у місті;
 
-50- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац другий частини третьої статті 7 доповнити словами: «сіл, селищ, міст»
 
Враховано   внесення до Державного земельного кадастру та надання відомостей про землі, розташовані в межах районів у місті, а також сіл, селищ, міст розташованих в межах міста Севастополя;
 
    -51- Гордієнко С.В.
Абзац другий частини третьої статті 7, що стосується питань територіального устрою, виключити.
 
Відхилено Пропозиція є такою, що не узгоджується із положеннями законопроекту в частині об’єктів та складу відомостей Державного земельного кадастру , а також такою, що виключає положення 1 ї поправки.   
66. здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні;
 
   здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні;
 
67. ведення Поземельних книг та надання витягів з них;
 
-52- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці четвертому частини третьої статті 7 слова: «та надання витягів з них» замінити словами: «надання витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку»
 
Враховано   ведення Поземельних книг та надання витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 
68. організація здійснення на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
 
   організація здійснення на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
 
69. внесення відомостей до Державного земельного кадастру крім тих, які згідно із цим Законом вносяться центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;
 
   внесення відомостей до Державного земельного кадастру, крім тих, які згідно з цим Законом вносяться центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;
 
70. здійснення інших повноважень згідно із цим законом.
 
   здійснення інших повноважень згідно з цим Законом.
 
71. 4. До повноважень територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері ведення Державного земельного кадастру у районах, містах належить:
 
-53- Сінченко В.М.
Демчишен В.В.
Частину четверту 4 статті 7 викласти в такій редакції: "До повноважень виконавчих органів сільських, селищних та міських рад належить:
здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні; реєстрацію суб'єктів права власності на землю; реєстрацію права користування землею і договорів на оренду землі; видачу документів, що посвідчують право власності і право користування землею;
ведення Поземельних книг та надання витягів з них;
організація здійснення на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного
земельного кадастру;
внесення відомостей до Державного земельного кадастру крім тих, які згідно із цим Законом вносяться центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, його територіальними органами у областях та районах, Автономній Республіці Крим, органами влади з питань земельних ресурсів у сфері ведення Державного земельного кадастру у районах, містах;
здійснення інших повноважень згідно із цим законом."
 
Відхилено Пропозиція є такою, що зміняє положення законопроекту прийнятого в першому читанні за основу.  4. До повноважень територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районах, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення у сфері Державного земельного кадастру належить:
внесення до Державного земельного кадастру та надання відомостей про землі, розташовані в межах району, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення;
 
    -54- Лук'янчук Р.В.
Частина 4 статті 7 потребує узгодження із Законом України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
Відхилено Положення частини 4 статті 7 є такими, що не суперечать положенням Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» оскільки, положення цієї статті регламентують реєстрацію земельних ділянок, а не реєстрацію прав на них.   
    -55- Гордієнко С.В.
Частину четверту статті 7 викласти в такій редакції: «4. До повноважень територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері ведення Державного земельного кадастру у районах за межами населених пунктів належать:
здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні;
ведення Поземельних книг та надання витягів з них;
організація здійснення на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
внесення відомостей до Державного земельного кадастру крім тих, які згідно із цим Законом вносяться центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, його територіальними органами у областях, Автономній Республіці Крим, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад;
здійснення інших повноважень згідно із цим законом».
 
Відхилено Пропозиція є неприйнятною оскільки, виключатиме повноваження територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів щодо ведення Державного земельного кадастру у селах, селищах, містах.   
    -56- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці першому частини четвертої статті 7 слова: «у сфері ведення Державного земельного кадастру» виключити.
Доповнити частину четверту абзацом в такій редакції:
«внесення до Державного земельного кадастру та надання відомостей про землі розташовані в межах районів у містах обласного (республіканського) значення;"
 
Враховано    
72. здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні;
 
   здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні;
 
73. ведення Поземельних книг та надання витягів з них;
 
-57- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці третьому частини четвертої статті 7 слова: «та надання витягів з них» замінити словами: «надання витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку»
 
Враховано   ведення Поземельних книг та надання витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 
74. організація здійснення на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
 
   організація здійснення на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
 
75. внесення відомостей до Державного земельного кадастру крім тих, які згідно із цим Законом вносяться центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, його територіальними органами у областях, Автономній Республіці Крим;
 
   внесення відомостей до Державного земельного кадастру, крім тих, які згідно з цим Законом вносяться центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, його територіальними органами в областях, Автономній Республіці Крим;
 
76. здійснення інших повноважень згідно із цим законом.
 
-58- Гордієнко С.В.
Доповнити статтю 7 новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить:
здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні;
ведення Поземельних книг та надання витягів з них;
організація здійснення на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
внесення відомостей до Державного земельного кадастру крім тих, які згідно із цим Законом вносяться центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, його територіальними органами у областях, Автономній Республіці Крим, районах;
здійснення інших повноважень згідно із цим та іншими законами».
 
Відхилено Пропозиція є такою, що зміняє концепцію законопроекту, прийнятого в першому читанні за основу.  здійснення інших повноважень згідно з цим Законом.
 
77. Розділ ІІІ. СКЛАД ВІДОМОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
 
   Розділ ІІІ. СКЛАД ВІДОМОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
 
78. Стаття 8.Геодезична та планово-картографічна основа Державного земельного кадастру
 
   Стаття 8. Геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру
 
79. 1. Геодезичною основою для Державного земельного кадастру є державна геодезична мережа.
 
   1. Геодезичною основою для Державного земельного кадастру є державна геодезична мережа.
 
80. 2. Планово-картографічною основою Державного земельного кадастру є карти (плани), що складаються у формі і масштабі відповідно до державних стандартів, норм та правил.
 
   2. Картографічною основою Державного земельного кадастру є карти (плани), що складаються у формі і масштабі відповідно до державних стандартів, норм та правил, технічних регламентів.
 
81. 3. Для формування планово-картографічної основи Державного земельного кадастру використовується єдина державна система координат.
 
   3. Для формування картографічної основи Державного земельного кадастру використовується єдина державна система координат.
 
82. 4. До Державного земельного кадастру включаються відомості про координати пунктів державної геодезичної мережі.
 
   4. До Державного земельного кадастру включаються відомості про координати пунктів державної геодезичної мережі.
 
83. 5. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про планово-картографічну основу:
 
   5. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про картографічну основу:
 
84. склад відомостей, що відображаються на планово-картографічній основі;
 
   склад відомостей, що відображаються на картографічній основі;
 
85. дата створення планово-картографічної основи;
 
   дата створення картографічної основи;
 
86. відомості про особу, яка створила планово-картографічну основу;
 
   відомості про особу, яка створила картографічну основу;
 
87. масштаб (точність) планово-картографічної основи;
 
   масштаб (точність) картографічної основи;
 
88. система координат планово-картографічної основи.
 
   система координат картографічної основи.
 
89. 6. Планово-картографічна основа Державного земельного кадастру використовується для формування та ведення містобудівного кадастру населених пунктів, кадастрів інших природних.
 
-59- Терещук С.М.
В частині 6 статті 8 вилучити слова «кадастрів інших природних».
 
Відхилено Пропозиція є такою, що виключає положення 1 ї поправки до статті 2 та цієї статті законопроекту.  6. Картографічна основа Державного земельного кадастру є єдиною для формування та ведення містобудівного кадастру та кадастрів інших природних ресурсів.
Стаття 9. Державний кадастровий реєстратор
1. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей у складі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальних органів здійснюється Державними кадастровими реєстраторами.
2. Державний кадастровий реєстратор є державним службовцем.
3. Державним кадастровим реєстратором може бути громадянин України, який має вищу землевпорядну або юридичну освіту та стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш, як два роки.
4. Державний кадастровий реєстратор:
здійснює реєстрацію заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей;
перевіряє відповідність поданих документів законодавству України;
формує Поземельні книги на земельні ділянки, вносить записи до них, забезпечує зберігання таких книг;
здійснює внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надає відмову у такому внесенні;
присвоює кадастрові номери земельним ділянкам;
надає відомості з Державного земельного кадастру та відмову у їх наданні;
здійснює виправлення помилок у Державному земельному кадастрі;
передає органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відомості про земельні ділянки.
5. Державний кадастровий реєстратор має посвідчення Державного кадастрового реєстратора та власну печатку.
6. Державний кадастровий реєстратор має доступ до всіх відомостей Державного земельного кадастру, самостійно приймає рішення про внесення відомостей до нього, надання таких відомостей, про відмову у здійсненні таких дій.
7. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи їх об’єднань у діяльність Державного кадастрового реєстратора, пов’язану із здійсненням державної реєстрації земельних ділянок, забороняється.
 
    -60- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину шосту статті 8 викласти у новій редакції:
«8. Картографічна основа Державного земельного кадастру є єдиною для формування та ведення містобудівного кадастру та кадастрів інших природних ресурсів»
 
Враховано    
    -61- Смітюх Г.Є.
Статтю 8 доповнити частиною сьомою такого змісту: «7. Геодезична та планово-картографічна основа для створення та ведення Державного земельного кадастру України надається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань геодезії та картографічної діяльності в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Немає висновку    
    -62- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту:
Стаття 9. Державний кадастровий реєстратор.
1. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання таких відомостей у складі центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів та його територіальних органів здійснюється державними кадастровими реєстраторами.
Державний кадастровий реєстратор є державним службовцем.
Державним кадастровим реєстратором може бути громадянин України, який має вищу землевпорядну або юридичну освіту, стаж землевпорядної або юридичної роботи не менше, як 2 роки.
Державний кадастровий реєстратор:
здійснює реєстрацію заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей,
перевіряє відповідність поданих документів законодавству України,
формує Поземельні книги на земельні ділянки, вносить записи до них, забезпечує зберігання таких книг,
здійснює внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надає відмову у такому внесенні,
присвоює кадастрові номери земельним ділянкам,
надає відомості з Державного земельного кадастру та надає відмову у їх наданні,
здійснює виправлення помилок у Державному земельному кадастрі,
передає органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відомості про земельні ділянки.
Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку.
Державний реєстратор має доступ до всіх відомостей Державного земельного кадастру, самостійно приймає рішення про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей, про відмову у здійсненні таких дій.
Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян ті їх об’єднань у діяльність державного кадастрового реєстратора, пов’язану з проведенням державної реєстрації земельних ділянок, забороняється.»
Змінити нумерацію наступних статтей закону
 
Враховано    
90. Стаття 9.Об'єкти Державного земельного кадастру
 
-63- Сінченко В.М.
Демчишен В.В.
Статтю 9 викласти у такій редакції: "Об'єкти Державного земельного кадастру
1. Об'єктами Державного земельного кадастру є:
обмеження у використанні земель;
земельна ділянка.
 
Відхилено ропозиція є неприйнятною оскільки, Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах кордонів України, що робить неможливим в складі Держаного кадастру мати відомості про землі, що розміщені в межах території України.  Стаття 10. Об’єкти Державного земельного кадастру
 
    -64- Смітюх Г.Є.
Стаття 9 слід уточнити зміст що саме розуміється під об’єктом Державного земельного кадастру.
 
Враховано Уточнення містяться у статті 12 законопроекту   
91. 1. Об’єктами Державного земельного кадастру є:
 
   1. Об’єктами Державного земельного кадастру є:
 
92. державний кордон України;
 
-65- Гордієнко С.В.
У частині першій статті 9 виключити питання, що стосуються Державного кордону України та територіального устрою, виклавши статтю у такій редакції:
«Стаття 9. Об’єкти Державного земельного кадастру
1. Об’єктами Державного земельного кадастру є:
земельна ділянка;
обмеження у використанні земель».
 
Відхилено Пропозиція є неприйнятною оскільки, Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах кордонів України, що робить неможливим в складі Держаного кадастру мати відомості в цілому про землі, що розміщені в межах території України. Визначений цим законопроектом склад відомостей Державного земельного кадастру, передбачає відомості про територію як в цілому по Україні, так і по адміністративно-територіальних одиницях.  землі в межах державного кордону України;
 
93. територія адміністративно-територіальних одиниць;
 
   землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;
 
94. обмеження у використанні земель;
 
   обмеження у використанні земель;
 
95. земельна ділянка.
 
   земельна ділянка.
 
96. Стаття 10.Вимоги до відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру
 
   Стаття 11. Вимоги до відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру
 
97. 1. Відомості про об'єкти Державного земельного кадастру під час внесення їх до Державного земельного кадастру мають відповідати відповідним показникам об’єктів в натурі (на місцевості) з точністю відповідно до державних стандартів, норм та правил.
 
-66- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац перший частини першої статті 10 доповнити словами: «технічних регламентів»
 
Враховано   1. Відомості про об'єкти Державного земельного кадастру під час внесення їх до Державного земельного кадастру мають відповідати існуючим характеристикам об’єктів у натурі (на місцевості), визначеним з точністю відповідно до державних стандартів, норм та правил, технічних регламентів.
 
98. 2. Зміна вимог державних стандартів, норм та правил щодо точності або способів визначення відомостей, що підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, зміна геодезичної або картографічної основи Державного земельного кадастру (в тому числі систем координат), що використовувались для його ведення, не є підставою для визнання таких відомостей не актуальними або такими що підлягають уточненню, якщо на момент їх внесення вони відповідали державним стандартам, нормам та правилам.
 
-67- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У частині другій статті 10 слова: «не актуальними або» вилучити.
 
Враховано   2. Зміна вимог державних стандартів, норм та правил, технічних регламентів щодо показників точності або способів її визначення, зміна геодезичної або картографічної основи Державного земельного кадастру (у тому числі систем координат), що використовувалися для його ведення, не є підставою для визнання відомостей Державного земельного кадастру такими, що підлягають уточненню, якщо на момент їх внесення вони відповідали державним стандартам, нормам та правилам, технічним регламентам.
 
99. Стаття 11.Склад відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон України
 
-68- Сінченко В.М.
Демчишен В.В.
Статтю11 вилучити, змінивши подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Відхилено Пропозиція є такою, що виключає положення врахованих поправок.  Стаття 12. Склад відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон України
 
    -69- Гордієнко С.В.
Статтю 11, що стосується питань Державного кордону України виключити.
 
Відхилено Пропозиція є такою, що виключає положення врахованих поправкою.   
100. 1. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про державний кордон України:
 
   1. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про державний кордон України:
 
101. опис проходження державного кордону України;
 
-70- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац другий частини першої статті 11 викласти у такій редакції:
«графічне зображення державного кордону України»
 
Враховано   графічне зображення державного кордону України;
 
102. повні найменування суміжних іноземних держав;
 
   повні найменування суміжних іноземних держав;
 
103. опис меж прикордонної смуги;
 
   опис меж прикордонної смуги;
 
104. інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон України.
 
-71- Лук'янчук Р.В.
Доповнити статтю 11 підпунктом такого змісту: «дані щодо демаркації державного кордону України».
 
Враховано   інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон України;
дані щодо демаркації державного кордону України.
 
105. Стаття 12.Склад відомостей Державного земельного кадастру про територію адміністративно-територіальних одиниць
 
-72- Сінченко В.М.
Демчишен В.В.
Статтю 12 вилучити, змінивши подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Відхилено ропозиція є неприйнятною оскільки, робить неможливим у складі Держаного кадастру мати відомості про всі землі розміщені в межах адміністративно-територіальних одиниць.  Стаття 13. Склад відомостей Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць
 
    -73- Гордієнко С.В.
Статтю 12, що стосується питань територіального устрою, виключити.
 
Відхилено Пропозиція є неприйнятною оскільки, даною статтею передбачається врегулювати питання щодо наявності в складі Державного земельного кадастру даних про землі, які розміщені в межах адміністративно-територіальних одиниць, а не питання територіального устрою.   
106. 1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про територію адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах):
 
   1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах):
 
107. а) найменування адміністративно-територіальної одиниці;
 
-74- Сінченко В.М.
Демчишен В.В.
Пункт а) частини першої статті 12 викласти у такій редакції - «найменування адміністративно-територіальної одиниці і населеного пункту відповідно до офіційного довідника «Україна. Адміністративно-територіальний устрій»;
 
Враховано У Прикінцевих та перехідних положеннях.  а) найменування адміністративно-територіальної одиниці;
 
108. б) опис меж адміністративно-територіальної одиниці;
 
   б) опис меж адміністративно-територіальної одиниці;
 
109. в) площу території адміністративно-територіальної одиниці;
 
   в) площа земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці;
 
110. г) повне найменування суміжних адміністративно-територіальних одиниць;
 
   г) повне найменування суміжних адміністративно-територіальних одиниць;
 
111. ґ) інформація про документи, на підставі яких встановлено межі адміністративно-територіальної одиниці;
 
-75- Сінченко В.М.
Демчишен В.В.
пункт ґ) частини першої статті 12 викласти у такій редакції - «інформація про акти органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад, на підставі яких встановлені і змінені межі адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів».
 
Враховано редакційно   ґ) інформація про акти, на підставі яких встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць;
 
112. д) відомості про категорії земель адміністративно-територіальної одиниці:
 
   д) відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці:
 
113. найменування, код (номер), межі категорії земель;
 
   назва, код (номер), межі категорії земель;
 
114. опис меж;
 
   опис меж;
 
115. площу;
 
   площа;
 
116. інформацію про документи, на підставі яких визначено категорію;
 
   інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію;
 
117. е) відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці:
 
   е) відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці:
 
118. найменування, код (номер),
 
   назва, код (номер),
 
119. контури угідь;
 
   контури угідь;
 
120. площу;
 
   площа;
 
121. інформацію про документи, на підставі яких визначено угіддя;
 
   інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя;
 
122. інформацію якісні характеристики угідь;
 
   інформація про якісні характеристики угідь.
 
123. є) відомості про нормативну грошову оцінку земель адміністративно-територіальної одиниці;
 
   є) відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці;
 
124. ж) відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці.
 
   ж) відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці.
 
125. Обсяг інформації Державного земельного кадастру про якісні характеристики угідь адміністративно-територіальної одиниці визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-76- Черпіцький О.З.
В частині 2 статті 16 відпрацювати та скоротити незавершену кількість підзаконних актів, які мають доповнювати даний законопроект, а саме, передбачено, що Кабінет Міністрів України встановлює порядок здійснення кадастрового зонування території країни.
 
Враховано редакційно   2. Обсяг інформації Державного земельного кадастру про якісні характеристики земельних угідь в межах території адміністративно-територіальної одиниці визначається Порядком ведення Державного земельного кадастру.
 
    -77- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Останній абзац частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
«Обсяг інформації Державного земельного кадастру про якісні характеристики угідь адміністративно-територіальної одиниці визначається Порядком ведення Державного земельного кадастру»
 
Враховано    
126. Стаття 13.Склад відомостей Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
 
   Стаття 14. Склад відомостей Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
 
127. 1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про обмеження у використанні земель:
 
   1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про обмеження у використанні земель:
 
128. вид, власне найменування (у разі наявності),
 
   вид;
 
129. опис меж;
 
   опис меж;
 
130. площу;
 
   площа;
 
131. відомості про зміст обмеження;
 
   зміст обмеження;
 
132. опис режимоутворюючого об’єкта - контури, назви та характеристики, що обумовлюють встановлення обмежень (за наявності такого об’єкта);
 
   опис режимоутворюючого об’єкта - контури, назви та характеристики, що обумовлюють встановлення обмежень (за наявності такого об’єкта);
 
133. інформація про документи, на підставі яких встановлено обмеження у використанні земель.
 
   інформація про документи, на підставі яких встановлено обмеження у використанні земель.
 
134. Стаття 14.Відомості про земельні ділянки
 
   Стаття 15. Відомості про земельні ділянки
 
135. 1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про земельні ділянки:
 
   1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про земельні ділянки:
 
136. кадастровий номер;
 
   кадастровий номер;
 
137. місце розташування;
 
   місце розташування;
 
138. опис меж;
 
   опис меж;
 
139. площа;
 
   площа;
 
140. міри ліній по периметру;
 
   міри ліній по периметру;
 
141. координати поворотних точок меж;
 
   координати поворотних точок меж;
 
142. прив’язка поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі;
 
-78- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац восьмий частини першої статті 14 викласти у такій редакції: «дані про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі»;
 
Враховано   дані про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі;
дані про якісний стан земель та про бонітування ґрунтів;
 
    -79- Лук'янчук Р.В.
У частині 1 статті 14 передбачити дані про якісний стан земельних ділянок та дані про бонітування ґрунтів.
 
Враховано    
143. відомості про інші об’єкти Державного земельного кадастру, до якого територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка;
 
   відомості про інші об’єкти Державного земельного кадастру, до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка;
 
144. категорія земель;
 
-80- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У частині першій статті 14 слова: «категорія земель; функціональне використання» замінити словами: «цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель)»
 
Враховано   цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель);
 
145. функціональне використання;
 
-81- Сідельник І.І.
В частині 1 статті 14 слова «функціональне призначення» замінити словами «цільове призначення»
 
Враховано редакційно      
146. склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назв;
 
   склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назв;
 
147. відомості про обмеження у використанні земельних ділянок;
 
   відомості про обмеження у використанні земельних ділянок;
 
148. відомості про частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;
 
   відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;
 
149. нормативну грошову оцінку;
 
   нормативна грошова оцінка;
 
150. експертну грошову оцінку (за наявністю);
 
-82- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У частині першій статті 14 слова «експертну грошову оцінку (за наявністю);» виключити
 
Враховано      
151. інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку.
 
   інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку.
 
152. Відомості про земельну ділянку також містять інформацію про її власників (користувачів) земельних ділянок, зазначену у частині другій статті 29 цього Закону, зареєстровані речові права відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 
-83- Терещук С.М.
Частину 2 статтю 14 «Відомості про земельні ділянки» викласти в такій редакції:
інформацію про інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку;
відомості про власника (власників, користувачів) земельної ділянки, зазначених в частині другій статті 29 цього закону.
 
Враховано редакційно   2. Відомості про земельну ділянку містять інформацію про її власників (користувачів), зазначену в частині другій статті 30 цього Закону, зареєстровані речові права відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 
153. Стаття 15.Кадастровий номер земельної ділянки
 
   Стаття 16. Кадастровий номер земельної ділянки
 
154. 1. Земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру, присвоюється кадастровий номер.
 
   1. Земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру, присвоюється кадастровий номер.
 
155. 2. Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі.
 
   2. Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі.
 
156. 3. Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною на всій території України.
 
   3. Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною на всій території України.
 
157. 4. Структура кадастрових номерів земельної ділянки визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Структура кадастрових номерів земельної ділянки визначається Кабінетом Міністрів України.
 
158. 5. Кадастрові номери земельних ділянок зазначаються у рішеннях органів державної влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування про передачу цих ділянок у власність чи користування, зміну їх цільового призначення, визначення їх грошової оцінки, про затвердження документації із землеустрою та оцінки земель щодо конкретних земельних ділянок.
 
   5. Кадастрові номери земельних ділянок зазначаються у рішеннях органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування про передачу цих ділянок у власність чи користування, зміну їх цільового призначення, визначення їх грошової оцінки, про затвердження документації із землеустрою та оцінки земель щодо конкретних земельних ділянок.
 
159. 6. Кадастровий номер скасовується у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки.
 
-84- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину шосту статті 15 після слів: «скасовується» доповнити словами: «лише».
Зміна власника та користувача земельної ділянки, зміна відомостей про неї не є підставою для скасування кадастрового номеру»
 
Враховано   6. Кадастровий номер скасовується лише у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки. Зміна власника чи користувача земельної ділянки, зміна відомостей про неї не є підставою для скасування кадастрового номера.
 
160. 7. Кадастровий номер земельної ділянки, державна реєстрація якої скасована, не може бути присвоєний іншій земельній ділянці.
 
-85- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину сьому статті 15 викласти у такій редакції:
«7. Скасований кадастровий номер земельної ділянки не може бути присвоєний іншій земельній ділянці».
 
Враховано   7. Скасований кадастровий номер земельної ділянки не може бути присвоєний іншій земельній ділянці.
8. Інформація про скасовані кадастрові номери земельних ділянок зберігається у Державному земельному кадастрі постійно.
 
    -86- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Статтю 15 доповнити частиною восьмою такого змісту:
«8. Інформація про скасовані кадастрові номери земельних ділянок зберігається у Державному земельному кадастрі постійно.»
 
Враховано    
161. Стаття 16.Склад відомостей Державного земельного кадастру про кадастрове зонування території України
 
   Стаття 17. Склад відомостей Державного земельного кадастру про кадастрове зонування земель в межах території України
 
162. 1. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про кадастрове зонування території України:
 
   1. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про кадастрове зонування земель в межах території України:
 
163. номери кадастрових зон та кварталів;
 
   номери кадастрових зон та кварталів;
 
164. опис меж кадастрових зон та кварталів;
 
   опис меж кадастрових зон та кварталів;
 
165. площу кадастрових зон та кварталів;
 
   площа кадастрових зон та кварталів;
 
166. підстави встановлення меж кадастрових зон та кварталів.
 
   підстави встановлення меж кадастрових зон та кварталів.
 
167. 2. Порядок здійснення кадастрового зонування території України встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-87- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину другу статті 16 викласти у такій редакції:
«Порядок здійснення кадастрового зонування території України визначається Порядком ведення Державного земельного кадастру»
 
Враховано   2. Порядок здійснення кадастрового зонування земель в межах території України визначається Порядком ведення Державного земельного кадастру.
 
168. Стаття 17.Документи, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру
 
   Стаття 18. Документи, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру
 
169. 1. Документами Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення, є:
 
   1. Документами Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення, є:
 
170. індексні кадастрові карти (плани) України, Автономної Республіки Крим, областей, районів, сіл, селищ, міст;
 
   індексні кадастрові карти (плани) України, Автономної Республіки Крим, областей, районів, сіл, селищ, міст;
 
171. індексні кадастрові карти (плани) кадастрової зони, кадастрового кварталу;
 
   індексні кадастрові карти (плани) кадастрової зони, кадастрового кварталу;
 
172. кадастрові карти (плани) Автономної Республіки Крим, областей, районів, сіл, селищ, міст, а також інші тематичні карти (плани), перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;
 
-88- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац четвертий викласти у такій редакції:
«кадастрові карти (плани) Автономної Республіки Крим, областей, районів, сіл, селищ, міст, інші тематичні карти (плани), перелік яких встановлюється Порядком ведення Державного земельного кадастру»
 
Враховано   кадастрові карти (плани) Автономної Республіки Крим, областей, районів, сіл, селищ, міст, інші тематичні карти (плани), перелік яких встановлюється Порядком ведення Державного земельного кадастру;
 
173. поземельні книги.
 
-89- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Статтю 17 доповнити частиною такого змісту:
«2. Копії документів Державного земельного кадастру, а також документів, що стали підставою для внесення відомостей до нього, можуть бути вилучені у органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, лише за рішенням відповідних державних органів, прийнятих у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються, у порядку, встановленому законодавством.
Вилучення оригіналів таких документів забороняється»
 
Враховано   Поземельні книги.
2. Копії документів Державного земельного кадастру, а також документів, що стали підставою для внесення відомостей до нього, можуть бути вилучені в органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, лише за рішенням відповідних державних органів, прийнятих у межах їх повноважень, визначених законом. Обов'язковим є складання реєстру копій документів, що вилучаються.
Вилучення оригіналів таких документів забороняється.
 
174. Стаття 18.Класифікатори, довідники та бази даних, необхідні для ведення Державного земельного кадастру
 
   Стаття 19. Класифікатори, довідники та бази даних, необхідні для ведення Державного земельного кадастру
 
175. 1. Для ведення Державного земельного кадастру використовуються класифікатори, довідники та бази даних, які створюються та ведуться центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, а також державні та галузеві класифікатори, довідники та бази даних, які створюються та ведуться іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
 
-90- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У частині першій статті 18 слова: «створюються та» виключити
 
Враховано   1. Для ведення Державного земельного кадастру використовуються класифікатори, довідники та бази даних, які ведуться центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, а також державні та галузеві класифікатори, довідники та бази даних, які ведуться іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
 
176. Розділ ІV. ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
 
   Розділ ІV. ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
 
177. Стаття 19.Статус відомостей Державного земельного кадастру
 
   Стаття 20. Статус відомостей Державного земельного кадастру
 
178. 1. Відомості Державного земельного кадастру про об'єкти Державного земельного кадастру визнаються державою з моменту їх внесення до Державного земельного кадастру, за винятком обмежень у використанні земель, безпосередньо встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.
 
   1. Відомості Державного земельного кадастру є офіційними.
 
179. Положення актів органів виконавчої влади, актів органів місцевого самоврядування, договорів, які є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру (крім тих, які зазначені у частині другій цієї статті), застосовуються з часу внесення таких відомостей до Державного земельного кадастру.
 
      
180. 2. Обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, визнаються державою з моменту набуття чинності нормативно-правовими актами, якими вони були встановлені.
 
-91- Лук'янчук Р.В.
В частині 2 статті 19 Якщо обмеження не були раніше встановлені, то при прийнятті нових законів вони не можуть поширюватись на існуючі землекористування, адже нові законодавчі акти не можуть змінювати об’єм та обсяг наданих прав.
 
Відхилено Правка не містить конкретної пропозиції     
    -92- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину другу статті 19 доповнити абзацом такого змісту:
«Державний кордон України встановлюється відповідно до Закону України «Про державний кордон України»«
 
Враховано    
181. 3. Внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру є обов'язковим.
 
   2. Внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру є обов'язковим.
 
182. Стаття 20.Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру
 
   Стаття 21. Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру
 
183. 1. Відомості про межі земельної ділянки вносяться до Державного земельного кадастру:
 
   1. Відомості про межі земельної ділянки вносяться до Державного земельного кадастру:
 
184. на підставі затвердженої документації із землеустрою, яка є підставою для їх формування - щодо земельних ділянок, які формуються;
 
   на підставі відповідної документації із землеустрою щодо формування земельних ділянок – у випадках, визначених статтею 79-1 Земельного кодексу України, при їх формуванні;
 
185. на підставі технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - у випадку встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за її фактичним використанням відповідно до статті 107 Земельного кодексу України.
 
-93- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці третьому частини першої статті 20 слово: «відновлення» замінити словами: «встановлення (відновлення)»
 
Враховано   на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - у разі встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за її фактичним використанням відповідно до статті 107 Земельного кодексу України;
на підставі проектів землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь – у разі зміни меж суміжних земельних ділянок їх власниками.
 
    -94- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
частину першу статті 20 доповнити абзацом такого змісту:
«- на підставі проектів землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь – у випадку зміни меж суміжних земельних ділянок їх власниками».
 
Враховано    
186. 2 Відомості про категорії земельних ділянок вносяться до Державного земельного кадастру:
 
-95- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину другу статті 20 викласти у такій редакції:
«2 Відомості про цільове призначення земельних ділянок вносяться до Державного земельного кадастру:
а) щодо категорії земель:
на підставі затвердженої документації із землеустрою, яка є підставою для їх формування – щодо земельних ділянок, які формуються;
на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яким передбачена зміна її цільового призначення – у інших випадках.
б) щодо виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель:
на підставі затвердженої документації із землеустрою, яка є підставою для їх формування – щодо земельних ділянок, які формуються;
на підставі письмової заяви власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної та комунальної власності – у випадку зміни виду використання земельної ділянки (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони),
на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яким передбачена зміна її цільового призначення – у інших випадках».
 
Враховано   2. Відомості про цільове призначення земельних ділянок вносяться до Державного земельного кадастру:
а) щодо категорії земель:
на підставі відповідної документації із землеустрою, яка розробляється при формуванні земельних ділянок, – щодо земельних ділянок, які формуються;
на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яким передбачена зміна її цільового призначення;
б) щодо виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель:
на підставі відповідної документації із землеустрою, яка розробляється при формуванні земельних ділянок, – щодо земельних ділянок, які формуються;
на підставі письмової заяви власника (користувача) земельної ділянки державної чи комунальної власності, – у разі зміни виду використання земельної ділянки (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони);
на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яким передбачена зміна її цільового призначення.
 
187. на підставі затвердженої документації із землеустрою, яка є підставою для їх формування - щодо земельних ділянок, які формуються;
 
      
188. на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яким передбачена зміна її цільового призначення - у інших випадках.
 
      
189. 3. Відомості про вид функціонального використання земельних ділянок вносяться до Державного земельного кадастру:
 
-96- Лук'янчук Р.В.
В частині 3 статті 20 чинне законодавство не містить визначення поняття «вид функціонального використання», тому його слід визначити в даному законі.
 
Враховано      
    -97- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину третю статті 20 виключити, відповідним чином змінивши нумерацію інших частин статті
 
Враховано    
190. на підставі затвердженої документації із землеустрою, яка є підставою для їх формування - щодо земельних ділянок, які формуються;
 
      
191. на підставі письмової заяви власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної та комунальної власності - у випадку зміни виду функціонального використання земельної ділянки (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони).
 
      
192. 4. Відомості про економічну оцінку земель вносяться до Державного земельного кадастру на підставі затвердженої технічної документації із такої оцінки.
 
   3. Відомості про економічну оцінку земель вносяться до Державного земельного кадастру на підставі затвердженої технічної документації з такої оцінки.
 
193. 5. Відомості про угіддя земельної ділянки вносяться до Державного земельного кадастру:
 
   4. Відомості про угіддя земельної ділянки вносяться до Державного земельного кадастру:
 
194. на підставі документації із землеустрою, яка є підставою для їх формування - щодо земельних ділянок, які формуються;
 
   на підставі відповідної документації із землеустрою, яка розробляється при формуванні земельних ділянок, - щодо земельних ділянок, які формуються;
 
195. на підставі проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (щодо земель сільськогосподарського призначення), проектів землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань, (щодо земель інших категорій) - у інших випадках.
 
   на підставі проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (щодо земель сільськогосподарського призначення), проектів землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань (щодо земель інших категорій).
 
196. 6. Відомості про обмеження у використанні земель вносяться до Державного земельного кадастру на підставі схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), іншої документації із землеустрою;
 
   5. Відомості про обмеження у використанні земель вносяться до Державного земельного кадастру на підставі схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), іншої документації із землеустрою;
 
197. 7. Відомості про межі земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту.
 
   6. Відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту.
 
198. 8. Відомості про експертну грошову оцінку земельних ділянок вносяться до Державного земельного кадастру на підставі звітів про таку оцінку.
 
-98- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Пункт 8 статті 20 виключити
 
Враховано      
199. 9. Відомості про нормативну грошову оцінку земель вносяться до Державного земельного кадастру на підставі технічної документації з такої оцінки.
 
   7. Відомості про нормативну грошову оцінку земель вносяться до Державного земельного кадастру на підставі технічної документації з такої оцінки.
 
200. 10. Відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць вносяться до Державного земельного кадастру на підставі проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць.
 
-99- Сінченко В.М.
Демчишен В.В.
Частину 10 статті 20 вилучити.
 
Відхилено Пропозиція є такою, що виключає положення врахованих поправок.  8. Відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць вносяться до Державного земельного кадастру на підставі проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць.
 
    -100- Гордієнко С.В.
Частину десяту статті 20, що стосується питань територіального устрою, виключити.
 
Відхилено Пропозиція є такою, що виключає положення врахованих поправок.   
201. 11. Відомості про розподіл земель між власниками та користувачами вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 
   9. Відомості про розподіл земель між власниками та користувачами вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 
202. 12. Відомості про бонітування ґрунтів вносяться до Державного земельного кадастру на підставі затвердженої технічної документації з бонітування ґрунтів.
 
   10. Відомості про бонітування ґрунтів вносяться до Державного земельного кадастру на підставі затвердженої технічної документації з бонітування ґрунтів.
 
203. 13. Відомості про Державний кордон України вносяться до Державного земельного кадастру на підставі документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України.
 
-101- Гордієнко С.В.
Частину тринадцяту статті 20, що стосується питань Державного кордону, виключити.
 
Відхилено Пропозиція є такою, що виключає положення врахованих поправок.  11. Відомості про державний кордон України вносяться до Державного земельного кадастру на підставі документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України, розробленої відповідно до актів (міжнародних договорів) щодо демаркації та делімітації державного кордону України.
 
    -102- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину тринадцяту статті 20 доповнити словами: «відповідно до документів демаркації.»
 
Враховано    
204. 14. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у строк не пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішень про затвердження документації із землеустрою та документації з оцінки земель, яка згідно з цією статтею є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надають центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його відповідному територіальному органу засвідчені копії вказаних рішень для внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру.
 
-103- Лук'янчук Р.В.
Частину 14 статті 20 викласти у такій редакції:»14. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у строк не пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішень про затвердження документації із землеустрою та документації з оцінки земель, яка згідно з цією статтею є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надають центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його відповідному територіальному органу засвідчені копії вказаних рішень та відповідну документацію із землеустрою чи документацію з оцінки земель для внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру.»
 
Відхилено Державний земельний кадастр ведеться не тільки на паперових але і на електронних носіях. Документи в електронному вигляді в зазначеному випадку відсутні.  12. Органи державної влади (крім Верховної Ради України) та органи місцевого самоврядування у строк не пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішень про затвердження документації із землеустрою і технічної документації з оцінки земель, яка згідно з цією статтею є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надають центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіальному органу відповідно до їх компетенції засвідчені копії вказаних рішень для внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру.
 
205. 15. Документація із землеустрою, яка є підставою для внесення даних до Державного земельного кадастру подається до центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його відповідного територіального органу разом з електронним документом, що містить результати робіт із землеустрою та оцінки земель.
 
   13. Документація із землеустрою і технічна документація з оцінки земель подається до центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або до його територіального органу відповідно до їх повноважень, визначених цим Законом, разом з електронним документом, що містить результати робіт із землеустрою та оцінки земель.
 
206. 16. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється, у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів із дня отримання відповідних документованих відомостей, якщо цим Законом не встановлений інший строк для здійснення цих дій.
 
   14. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів з дня отримання відповідних документів, якщо цим Законом не встановлено інший строк для здійснення цих дій.
 
207. 17. Відомості вносяться одночасно до документів Державного земельного кадастру у текстовій та графічній формі.
 
   15. Відомості вносяться одночасно до документів Державного земельного кадастру у текстовій та графічній формі.
 
208. 18. Подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів, його територіальних органів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру (в тому числі для здійснення державної реєстрації земельної ділянки) від імені замовника документації здійснюється її розробником, якщо інше не встановлено договором.
 
   16. Подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, його територіальних органів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється розробником такої документації, якщо інше не встановлено договором на виконання робіт із землеустрою.
 
209. 19. Інформація про дату реєстрації заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, вхідний номер, стислий зміст заяви, а також інформація про наслідки її розгляду підлягає відображенню у мережі Інтернет в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-104- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
у частині дев'ятнадцятій статті 20:
після слів: «у мережі Інтернет» доповнити словами: «одночасно з такою реєстрацією»,
слова: «в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України» виключити
 
Враховано   17. Інформація про дату реєстрації заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, вхідний номер, стислий зміст заяви, а також інформація про наслідки її розгляду підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
18. Внесені відомості зберігаються у Державному земельному кадастрі постійно.
 
    -105- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Статтю 20 доповнити частиною такого змісту:
«Внесені відомості зберігаються у Державному земельному кадастрі постійно.»
 
Враховано    
210. Стаття 21.Вимоги до документів, які є підставою внесення відомостей до Державного земельного кадастру
 
   Стаття 22. Вимоги до документів, які є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру
 
211. 1. Документи, які є підставою внесення відомостей до Державного земельного кадастру, мають відповідати наступним вимогам:
 
   1. Документи, які є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, мають відповідати таким вимогам:
 
212. текст документів повинен бути написаний розбірливо;
 
   текст документів має бути написаний розбірливо;
 
213. документи не мають містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші не обумовлені в них виправлення, бути заповнені олівцем, а також з пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
 
-106- Лук'янчук Р.В.
В частині 1 статті 21 після слів «та інші не обумовлені в них виправлення» додати слова «орфографічні та арифметичні помилки», і далі за текстом.
 
Враховано   документи не мають містити підчищення або дописки, закреслені слова чи інші не обумовлені в них виправлення, орфографічні та арифметичні помилки, бути заповнені олівцем, а також з пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
 
214. документи повинні узгоджуватись із цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
-107- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац четвертий частини першої статті 21 викласти у такій редакції:
«документи повинні відповідати законодавству України»
 
Враховано   документи мають відповідати законодавству.
 
215. Стаття 22.Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру
 
   Стаття 23. Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру
 
216. 1. Документація із землеустрою та оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, подається органу, що здійснює внесення таких відомостей у формі електронного документу.
 
   1. Документація із землеустрою та оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, подається органу, що здійснює внесення таких відомостей, також у формі електронного документа.
 
217. 2. Вимоги до змісту, структури та технічних характеристик електронного документу затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-108- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У частині другій статті 22 слова: «затверджується Кабінетом Міністрів України» замінити словами: «визначаються Порядком ведення Державного земельного кадастру»
 
Враховано   2. Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документу визначаються Порядком ведення Державного земельного кадастру.
 
218. 3. Електронний документ подається до органу, що здійснює внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до повноважень, визначених у статті 7 цього Закону, разом із документацією, яка є підставою для такого внесення, в паперовому вигляді.
 
-109- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці першому частини третьої статті 22:
слово: «органу» замінити словами: «Державному кадастровому реєстратору»,
слова: «відповідно до повноважень, визначених у статті 7» виключити
 
Враховано   3. Електронний документ подається Державному кадастровому реєстратору, який здійснює внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру, разом з документацією, яка є підставою для такого внесення, у паперовому вигляді.
 
219. Перевірка узгодження наданого електронного документу з наявними даними Державного земельного кадастру та встановленими вимогами до змісту, структури та технічних характеристик щодо розроблення такого документу здійснюється органом, уповноваженим здійснювати внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру протягом строку, встановленого цим Законом для їх внесення.
 
-110- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці другому частини третьої статті 22 слово: «органом» замінити словами: «Державним кадастровим реєстратором»
 
Враховано   Перевірка відповідності наданого електронного документа наявним даним Державного земельного кадастру та встановленим вимогам до змісту, структури і технічних характеристик щодо розроблення такого документа здійснюється Державним кадастровим реєстратором, уповноваженим здійснювати внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру, протягом строку, встановленого статтею 21 цього Закону для їх внесення.
 
220. 4. Відповідальність за відповідність електронного документу встановленим вимогам до його змісту, структури та технічних характеристик несе розробник відповідної документації.
 
      
221. Стаття 23.Державна реєстрація земельної ділянки
 
   Стаття 24. Державна реєстрація земельної ділянки
 
222. 1. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.
 
   1. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.
 
223. 2. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі, місті.
 
-111- Сінченко В.М.
Демчишен В.В.
Частину другу статті 23 викласти у такій редакції:
"2. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування виконавчими органами сільських, селищних та міських рад".
 
Відхилено Пропозиція є такою, що виключає положення врахованих поправок.  2. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів в містах Києві та Севастополі, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, районі.
 
    -112- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У частині другій статті 3 слова: «територіальними органами» замінити словами: «Державним кадастровим реєстратором територіального органу»
 
Враховано    
224. 3. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявою:
 
   3. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявою:
 
225. особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування було надано дозвіл на розробку документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної та комунальної власності або уповноваженої нею особи;
 
   особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;
 
226. власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ним особи;
 
   власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ним особи;
 
227. органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок державної чи комунальної власності).
 
   органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності).
 
228. 4. Для державної реєстрації земельної ділянки органу, що здійснює таку реєстрацію, подається:
 
-113- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці першому частини четвертої статті 23 слова: «органу» замінити словами: «Державному кадастровому реєстратору»
 
Враховано   4. Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються:
 
229. заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;
 
   заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;
 
230. оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
 
   оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
 
231. електронний документ, що містить інформацію про зміст документації із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
 
   документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа;
 
232. документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.
 
   документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.
 
233. Заява з доданими документами надається заявником особисто або надсилається поштою цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення. В разі подання заяви особисто заявник (уповноважена особа) зобов'язаний пред'явити документ, що посвідчує його особу.
 
-114- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац шостий частини четвертої статті 23 після слова: «заявником» доповнити словами: «або уповноваженою ним особою»
 
Враховано   Заява з доданими документами надається заявником особисто чи уповноваженою ним особою або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
 
234. 5. Орган, що здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви перевіряє відповідність документів вимогам цього Закону та інших нормативно-правових актів та за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику письмову мотивовану відповідь про відмову у такій реєстрації.
 
-115- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину п’яту статті 23 викласти у такій редакції:
«5. Державний кадастровий реєстратор, що здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви:
перевіряє відповідність документів вимогам цього Закону та інших нормативно-правових актів;
за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику письмову мотивовану відповідь про відмову у такій реєстрації.»
 
Враховано   5. Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви:
перевіряє відповідність документів вимогам цього Закону та інших нормативно-правових актів;
за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації.
 
235. 6. Підставами відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є:
 
   6. Підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є:
 
236. розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого територіального органу земельних ресурсів;
 
-116- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці другому частини шостої статті 23 слово: «органом» замінити словами: «Державного кадастрового реєстратора»
 
Враховано   розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого територіального Державного кадастрового реєстратора;
 
237. неподання заявником документів, передбачених частиною четвертої цієї статті;
 
   подання заявником документів, передбачених частиною четвертої цієї статті не в повному обсязі;
 
238. невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
 
   невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
 
239. знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.
 
-117- Гордієнко С.В.
Абзац п’ятий частини шостої статті 23 виключити.
 
Враховано      
240. 7. У разі надання відмови з підстави, визначеної абзацом другим частини шостої цієї статті, заявнику письмово повідомляється найменування та адреса органу, до повноважень якого належить здійснення державної реєстрації земельної ділянки.
 
   7. У разі надання відмови з підстави, визначеної абзацом другим частини шостої цієї статті, заявнику повідомляється найменування та адреса органу, до повноважень якого належить здійснення державної реєстрації земельної ділянки.
 
241. 8. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки органом, що здійснив таку реєстрацію, заявнику безоплатно видається витяг із Державного земельного кадастру про державну реєстрацію земельної ділянки. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.
 
-118- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У частині восьмій статті 23 слова: «про державну реєстрацію земельної ділянки» замінити словами: «про земельну ділянку»
 
Враховано   8. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.
 
242. 9. Зареєстрованій земельній ділянці присвоюється кадастровий номер.
 
-119- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину дев'яту статті 23 викласти у такій редакції:
«9. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер»
 
Враховано   9. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер.
 
243. 10. Державна реєстрація скасовується органом, що здійснює таку реєстрацію:
 
-120- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці першому частини десятої статті 23 слово: «органом» замінити словами» Державним кадастровим реєстратором»
 
Враховано   10. Державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі:
 
    -121- Сідельник І.І.
Частину 10 статті 23 доповнити абзацом такого змісту «у разі закінчення терміну дії рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку документації із землеустрою і не прийняття рішення про надання земельної ділянки»
 
Відхилено    
244. у разі поділу чи об'єднання земельних ділянок;
 
   поділу чи об'єднання земельних ділянок;
 
245. у разі, якщо на протязі одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не було зареєстроване.
 
-122- Гордієнко С.В.
Абзац третій частини десятої статті 23 доповнити словами «з вини заявника».
 
Враховано   якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано.
11. У разі скасування державної реєстрації з підстав, зазначених в абзаці третьому цієї частини, Державний кадастровий реєстратор у десятиденний термін повідомляє про це особу, за заявою якої здійснено державну реєстрацію земельної ділянки.
 
    -123- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину десяту статті 23 доповнити реченням другим такого змісту:
«У разі скасування державної реєстрації з підстав, зазначених у абзаці третьому цієї частини, Державний кадастровий реєстратор в десятиденний термін письмово повідомляє про це особу, за заявою якої здійснено державну реєстрацію земельної ділянки»
 
Враховано    
246. Стаття 24.Поземельна книга
 
   Стаття 25. Поземельна книга
 
247. 1. Поземельна книга є документом Державного земельного кадастру, який містить наступні відомості про земельну ділянку:
 
   1. Поземельна книга є документом Державного земельного кадастру, який містить такі відомості про земельну ділянку:
 
248. а) кадастровий номер земельної ділянки;
 
   а) кадастровий номер;
 
249. б) площа земельної ділянки,
 
   б) площа;
 
250. в) місцезнаходження земельної ділянки (адміністративно-територіальні одиниці),
 
   в) місцезнаходження (адміністративно-територіальна одиниця);
 
251. г) земельні угіддя,
 
   г) склад угідь;
 
252. ґ) категорія земельної ділянки,
 
-124- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
пункт: «ґ)» частини першої статті 24 викласти у такій редакції: «цільове призначення земельної ділянки (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель»
 
Враховано   ґ) цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель);
 
253. д) вид функціонального використання земельної ділянки,
 
-125- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
пункт: «д)» частини першої статті 24 виключити
 
Враховано      
254. е) нормативна грошова оцінка земельної ділянки,
 
   д) нормативна грошова оцінка;
 
255. є) експертна грошова оцінка земельної ділянки (за наявності),
 
-126- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
У частині першій статті 24 пункт: ««є) виключити
У частині сьомій статті 24 слова: «встановлюються Кабінетом Міністрів України» замінити словами: «визначається Порядком ведення Державного земельного кадастру»
У частині четвертій статті 25 слова: «виду функціонального використання,» виключити
У частині четвертій статті 25 слова: «центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами: «Порядком ведення Державного земельного кадастру»
У частині четвертій статті 25 слова: « (крім випадків внесення відомостей про зміну функціонального використання)» замінити словами: « (крім випадків зміни виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, що згідно із цим Законом не потребує розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки)»
У частині п'ятій статті 25 слово: «орган» замінити словами: «Державний кадастровий реєстратор»
Абзац другий частини шостої статті 25 слова: «органу земельних ресурсів» замінити словами: «Державного кадастрового реєстратора»
 
Враховано      
256. ж) обмеження у використанні земельної ділянки;
 
   е) відомості про обмеження у використанні земельної ділянки;
 
257. з) відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди
 
   є) відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;
 
258. і) кадастровий план земельної ділянки;
 
   ж) кадастровий план земельної ділянки;
 
259. ї) дату державної реєстрації земельної ділянки;
 
   з) дата державної реєстрації земельної ділянки;
 
260. й) відомості про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей;
 
   і) інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей;
 
261. к) інформація про власників (користувачів) земельних ділянок, відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
 
-127- Лук'янчук Р.В.
До частини 1 статті 24 додати пункт такого змісту:»дані про бонітування ґрунтів».
 
Враховано   ї) інформація про власників (користувачів) земельної ділянки, відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
й) дані про бонітування ґрунтів.
 
262. 3. Поземельна книга відкривається одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки.
 
   2. Поземельна книга відкривається одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки.
 
263. 4. Поземельна книга ведеться в паперовій та електронній (цифровій) формі.
 
   3. Поземельна книга ведеться в паперовій та електронній (цифровій) формі.
 
264. 5. Поземельна книга закривається в разі скасування державної реєстрації земельної ділянки.
 
   4. Поземельна книга закривається у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки.
 
265. 6. До Поземельної книги в паперовій формі долучаються всі документи, які стали підставою для внесення відомостей до неї.
 
   5. До Поземельної книги в паперовій формі долучаються всі документи, які стали підставою для внесення відомостей до неї.
 
266. 7. Форма Поземельної книги та порядок її ведення встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-128- Черпіцький О.З.
В частині 7 статті 24 відпрацювати та скоротити незавершену кількість підзаконних актів, які мають доповнювати даний законопроект, а саме, передбачено, що Кабінет Міністрів України встановлює форму Поземельної книги та порядок її ведення.
 
Враховано   6. Форма Поземельної книги та порядок її ведення визначається Порядком ведення Державного земельного кадастру.
 
267. Стаття 25.Внесення відомостей до Поземельної книги
 
   Стаття 26. Внесення відомостей до Поземельної книги
 
268. 1. При відкритті Поземельної книги відомості до неї вносяться на підставі документації, яка подана для державної реєстрації земельної ділянки (за виключенням відомостей про власників та користувачів земельної ділянки).
 
   1. При відкритті Поземельної книги відомості до неї вносяться на підставі документації, яка подана для державної реєстрації земельної ділянки (крім відомостей про власників та користувачів земельної ділянки).
 
269. 2. Відомості про включення земельної ділянки до іншої адміністративно-територіальної одиниці, про зміну нормативної грошової оцінки земельних ділянок, яка відбулась внаслідок проведення нормативної грошової оцінки адміністративно-територіальних одиниць, про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, вносяться до Поземельної книги без подання заяв, вказаних у частині третій цієї статті, на підставі документації, яка є підставою для внесення таких відомостей, а також рішень про її затвердження (якщо згідно із законом документація підлягає затвердженню), поданої органом, що прийняв рішення про таке затвердження.
 
   2. Відомості про віднесення земельної ділянки до земель іншої адміністративно-територіальної одиниці, про зміну нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка відбулась внаслідок проведення нормативної грошової оцінки земель адміністративно-територіальних одиниць, про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, вносяться до Поземельної книги без подання заяв, зазначених у частині третій цієї статті, на підставі документації, яка є підставою для внесення таких відомостей, а також рішень про її затвердження (якщо згідно із законом документація підлягає затвердженню), поданої органом, що прийняв рішення про таке затвердження.
 
270. 3. Зміни до відомостей про земельну ділянку (крім випадків, визначених у частині другій цієї статті) вносяться до Поземельної книги за заявою: власника земельної ділянки або користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності на підставі документації, зазначеної у цьому Законі.
 
   3. Зміни до відомостей про земельну ділянку (крім випадків, визначених у частині другій цієї статті) вносяться до Поземельної книги за заявою: власника або користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності на підставі документації, передбаченої цим Законом.
 
271. 4. Для внесення змін до відомостей Поземельної книги щодо цільового призначення, виду функціонального використання, угідь, нормативної, експертної грошової оцінки, а також до відомостей про межі земельної ділянки (у разі їх встановлення (відновлення) за фактичним використанням земельної ділянки), заявник подає до органу, який здійснює ведення Поземельної книги:
 
   4. Для внесення змін до відомостей Поземельної книги щодо цільового призначення земельної ділянки, складу угідь, нормативної грошової оцінки, а також до відомостей про межі земельної ділянки (у разі їх встановлення (відновлення) за фактичним використанням земельної ділянки) заявник подає до органу, який здійснює ведення Поземельної книги:
 
272. заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;
 
   заяву за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;
 
273. оригінал документації із землеустрою, оцінки земель, яка згідно з цим Законом є підставою для внесення таких змін (крім випадків внесення відомостей про зміну функціонального використання);
 
   оригінал документації із землеустрою, технічної документацію з оцінки земель, які згідно з цим Законом є підставою для внесення таких змін (крім випадків зміни виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, що згідно з цим Законом не потребує розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки);
 
274. документацію із землеустрою, на підставі якої вносяться зміни до відомостей Державного земельного кадастру, у формі електронного документу (крім випадків внесення відомостей про зміну функціонального використання),
 
   документацію із землеустрою, на підставі якої вносяться зміни до відомостей Державного земельного кадастру, у формі електронного документа (крім випадків внесення відомостей про зміну виду використання);
 
275. документ, що підтверджує оплату послуг із внесення відомостей.
 
   документ, що підтверджує оплату послуг із внесення змін до відомостей про земельну ділянку до Поземельної книги.
 
276. 5. Орган, що здійснює ведення Поземельної книги на протязі чотирнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви вносить до Поземельної книги інформацію про зміну відомостей про земельну ділянку або надає мотивовану відмову у внесенні таких відомостей.
 
   5. Державний кадастровий реєстратор, який здійснює ведення Поземельної книги, протягом чотирнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви вносить до Поземельної книги інформацію про зміну відомостей про земельну ділянку або надає мотивовану відмову у внесенні таких відомостей.
 
277. 6. Відмова у внесенні до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку надається у випадку, коли:
 
   6. Відмова у внесенні до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку надається у разі, якщо:
 
278. земельна ділянка розташована на території дії повноважень іншого органу земельних ресурсів;
 
   земельна ділянка розташована на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;
 
279. із заявою звернулася неналежна особа;
 
   із заявою звернулася неналежна особа;
 
280. подані документи не відповідають вимогам, встановленим законом;
 
   подані документи не відповідають вимогам, встановленим законом;
 
281. заявлені відомості вже внесені до Поземельної книги.
 
   заявлені відомості вже внесені до Поземельної книги.
 
282. У разі надання відмови з підстави, визначеної абзацом другим частини шостої цієї статті заявнику письмово повідомляється найменування та адреса органу, до повноважень якого належить внесення змін до відомостей про відповідну земельну ділянку.
 
   У разі надання відмови з підстави, визначеної абзацом другим цієї частини, заявнику повідомляється найменування та адреса органу, до повноважень якого належить внесення змін до відомостей про відповідну земельну ділянку.
 
283. Стаття 26.Особливості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку у разі її поділу чи об’єднання із іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж
 
   Стаття 27. Особливості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку у разі її поділу чи об’єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж
 
284. 1. В разі поділу або об’єднання земельних ділянок запис про державну реєстрацію земельної ділянки та кадастровий номер земельної ділянки скасовується, а Поземельна книга на таку земельну ділянку закривається.
 
   1. У разі поділу або об’єднання земельних ділянок запис про державну реєстрацію земельної ділянки та кадастровий номер земельної ділянки скасовуються, а Поземельна книга на таку земельну ділянку закривається.
 
285. 2. У Поземельній книзі на земельні ділянки, сформовані в результаті поділу або об’єднання земельних ділянок, здійснюється запис про такий поділ чи об’єднання із зазначенням скасованих кадастрових номерів земельних ділянок.
 
   2. У Поземельній книзі на земельні ділянки, сформовані в результаті поділу або об’єднання земельних ділянок, здійснюється запис про такий поділ чи об’єднання із зазначенням скасованих кадастрових номерів земельних ділянок.
 
286. 3. Записи про обмеження у використанні земельної ділянки, яка була поділена чи об’єднана з іншою, переносяться до Поземельних книг на земельні ділянки, сформовані в результаті такого поділу чи об’єднання (крім випадків, коли обмеження поширювалося лише на частину земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не увійшла до новосформованої земельної ділянки).
 
   3. Записи про обмеження у використанні земельної ділянки, яка була поділена чи об’єднана з іншою, переносяться до Поземельних книг на земельні ділянки, сформовані в результаті такого поділу чи об’єднання (крім випадків, коли обмеження поширювалося лише на частину земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не увійшла до новосформованої земельної ділянки).
 
287. 4. У разі відновлення меж земельної ділянки за її фактичним використанням у зв’язку з неможливістю виявлення дійсних меж, кадастрові номери відповідних земельних ділянок не скасовуються, а відповідні зміни до відомостей про межі земельних ділянок вносяться до Поземельних книг, визначеному частиною четвертою статті 25 цього Закону.
 
   4. У разі відновлення меж земельної ділянки за її фактичним використанням у зв’язку з неможливістю виявлення дійсних меж кадастрові номери відповідних земельних ділянок не скасовуються, а відповідні зміни до відомостей про межі земельних ділянок вносяться до Поземельних книг у порядку, визначеному частиною четвертою статті 26 цього Закону.
 
288. Стаття 27.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель
 
   Стаття 28. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель
 
289. 1. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель здійснюється у формі.
 
   1. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель здійснюється у формі:
 
290. державної реєстрації обмежень у використанні земель,
 
   державної реєстрації обмежень у використанні земель;
 
291. внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі обмежень у використанні земель, безпосередньо встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.
 
   внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі обмежень у використанні земель, безпосередньо встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.
 
292. 2. Державна реєстрація обмеження у використанні земель здійснюється на підставі заяви:
 
   2. Державна реєстрація обмеження у використанні земель здійснюється на підставі заяви:
 
293. власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності або особи, на користь якої встановлені обмеження - щодо обмежень, які стосуються використання лише певної земельної ділянки,
 
   власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності або особи, на користь якої встановлені обмеження, - щодо обмежень, які стосуються використання певної земельної ділянки;
 
294. органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, рішенням якого було затверджено документацію із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей про ці обмеження до Державного земельного кадастру - щодо інших обмежень.
 
   органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, рішенням якого затверджена документація із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей про ці обмеження до Державного земельного кадастру, - щодо інших обмежень.
 
295. 3. Для державної реєстрації обмеження у використанні земель заявник подає до органу, що здійснює державну реєстрацію таких обмежень:
 
-129- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У частині третій статті 27 слова: «до органу» замінити словами: «Державному кадастровому реєстратору
У частині третій статті 27 слова: «центральним органом виконавчої влади із земельних ресурсів» замінити словами: «Порядком ведення Державного земельного кадастру»
 
Враховано   3. Для державної реєстрації обмеження у використанні земель заявник подає Державному кадастровому реєстратору, який здійснює державну реєстрацію таких обмежень:
 
296. заяву про державну реєстрацію обмеження за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади із земельних ресурсів;
 
   заяву про державну реєстрацію обмеження за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;
 
297. документи, що згідно із законом підтверджують виникнення, перехід, обмеження;
 
   документ, що підтверджує виникнення, зміну та припинення обмеження;
 
298. електронний документ, що містить результати робіт із землеустрою;
 
   електронний документ, що містить результати робіт із землеустрою;
 
299. документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації обмеження у використанні земель.
 
   документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації обмеження у використанні земель.
 
300. 4. Державна реєстрація обмеження у використанні земель або мотивована відмова у такій реєстрації здійснюється на протязі чотирнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви.
 
   4. Державна реєстрація обмеження у використанні земель або мотивована відмова у такій реєстрації здійснюється протягом чотирнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви.
 
301. 5. Відмова у здійсненні державної реєстрації обмеження у використанні земель надається у випадку, коли:
 
   5. Відмова у здійсненні державної реєстрації обмеження у використанні земель надається у разі, якщо:
 
302. обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації
 
   обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації;
 
303. обмеження встановлюється на території іншого органу земельних ресурсів;
 
   обмеження встановлюється на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;
 
304. із заявою про державну реєстрацію звернулася неналежна особа;
 
   із заявою про державну реєстрацію звернулася неналежна особа;
 
305. подані документи не відповідають вимогам, встановленим законом,
 
   подані документи не відповідають вимогам, встановленим законом;
 
306. заявлене обмеження вже зареєстровано.
 
   заявлене обмеження вже зареєстровано.
 
307. 6. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, здійснюється:
 
   6. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, здійснюється:
 
308. в процесі державної реєстрації земельних ділянок та внесенні змін до відомостей про них,
 
   у процесі державної реєстрації земельних ділянок та внесення змін до відомостей про них;
 
309. на підставі заяви органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, рішенням якого було затверджено документацію із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей про ці обмеження до Державного земельного кадастру в порядку, визначеному статтею 30 цього Закону.
 
   на підставі заяви органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, рішенням якого затверджена документація із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей про ці обмеження до Державного земельного кадастру, в порядку, визначеному статтею 32 цього Закону.
 
310. 7. На підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, заявнику безоплатно видається витяг із Державного земельного кадастру.
 
   7. На підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру.
 
311. 8. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, здійснюється безоплатно.
 
   8. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, здійснюється безоплатно.
 
312. Стаття 28.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок
 
   Стаття 29. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок
 
313. 1. Відомості про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок, вносяться до Державного земельного кадастру до здійснення державної реєстрації цих прав.
 
   1. Відомості про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок, вносяться до Державного земельного кадастру до здійснення державної реєстрації цих прав.
 
314. Відомості про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі заяви правонабувача, сторін (сторони) правочину, за яким виникло право суборенди, сервітуту, або уповноважених ними осіб.
 
   Відомості про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі заяви правонабувача, сторін (сторони) правочину, за яким виникає право суборенди, сервітуту, або уповноважених ними осіб.
 
315. 2. Для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються право суборенди, сервітуту, заявник подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі, місті:
 
-130- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У частині другій статті 28 слова: «територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі, місті» замінити словами: «Державному кадастровому реєстратору»
У частині другій статті 28 слова: «центральним органом виконавчої влади із земельних ресурсів» замінити словами: «Порядком ведення Державного земельного кадастру»
 
Враховано   2. Для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються право суборенди, сервітуту, заявник подає Державному кадастровому реєстратору територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у містах Києві та Севастополі, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, районі:
 
316. заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;
 
   заяву за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;
 
317. документи, що згідно із законом підтверджують виникнення відповідного права суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;
 
   документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;
 
318. електронний документ, що містить інформацію про зміст документації із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;
 
   електронний документ, що містить інформацію про зміст документації із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;
 
319. документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей.
 
-131- Гордієнко С.В.
В абзаці п’ятому частини другої статті 28 слова «оплату послуг з» замінити словами «сплату державного мита за».
 
Відхилено ана послуга згідно Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» не є об'єктом справляння державного мита. Внесення таких змін до зазначеного Декрету буде пов’язано із невиконанням вимог статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
 
320. 3. Відповідний орган, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви перевіряє відповідність документів вимогам цього Закону та інших нормативно-правових актів, і за результатами перевірки вносить інформацію про межі відповідної частини земельної ділянки до Поземельної книги або надає заявнику письмову мотивовану відмову у такому внесенні.
 
-132- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У частині третій статті 28 слова: «орган» замінити словами: ««Державний кадастровий реєстратор»
 
Враховано   3. Відповідний Державний кадастровий реєстратор протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви перевіряє відповідність документів вимогам цього Закону та інших нормативно-правових актів і за результатами перевірки вносить інформацію про межі відповідної частини земельної ділянки до Поземельної книги або надає заявнику письмову мотивовану відмову у такому внесенні.
 
321. 4. Відмова у внесенні відомостей надається у випадку, коли:
 
   4. Відмова у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру надається у разі, якщо:
 
322. земельна ділянка розташована на території дії повноважень іншого територіального органу земельних ресурсів;
 
-133- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці другому частини четвертої статті 28 слова: «територіального органу земельних ресурсів» замінити словами: «Державного кадастрового реєстратора»
 
Враховано   земельна ділянка розташована на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;
 
323. заявником не подано документів, передбачених цією статтею;
 
   заявником подано документи, передбачені цією статтею не в повному обсязі;
 
324. подані документи не відповідають вимогам закону;
 
   подані документи не відповідають вимогам закононодавства;
 
325. із заявою про державну реєстрацію звернулася неналежна особа.
 
   із заявою про державну реєстрацію звернулася неналежна особа.
 
326. 5. У разі надання відмови з підстави, визначеної абзацом другим частини четвертої цієї статті, заявнику письмово повідомляється найменування та адреса органу, до повноважень якого належить внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру.
 
   5. У разі надання відмови у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру з підстави, визначеної абзацом другим частини четвертої цієї статті, заявнику повідомляється найменування та адреса органу, до повноважень якого належить внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру.
 
327. 6. Запис про внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються право суборенди, сервітуту, в автоматизованому порядку виключається з Поземельної книги у разі, якщо протягом року з дня внесення таких відомостей, відповідне право суборенди, сервітуту, не було зареєстроване.
 
   6. Запис про внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються право суборенди, сервітуту, в автоматизованому порядку виключається з Поземельної книги у разі, якщо протягом року з дня внесення таких відомостей відповідне право суборенди, сервітуту не було зареєстровано.
 
328. 7. На підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються право суборенди, сервітуту, органом, що здійснив їх внесення, заявнику безоплатно видається витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
 
   7. На підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються право суборенди, сервітуту, органом, що здійснив їх внесення, заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
 
329. Стаття 29.Інформаційна взаємодія органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру та органу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
 
   Стаття 30. Інформаційна взаємодія органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
 
330. 1. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки, надає органу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно інформацію про:
 
   1. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки надає органу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно інформацію про:
 
331. державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію);
 
   державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію);
 
332. кадастровий номер, площу, місце розташування земельної ділянки;
 
   кадастровий номер, площу, місце розташування земельної ділянки;
 
333. кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки у електронній (цифровій) формі.
 
   кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки в електронній (цифровій) формі.
 
334. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, надає органу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно доступ до перегляду кадастрових карт (планів) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, надає органу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно доступ до перегляду кадастрових карт (планів) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
335. 2. Орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно одночасно з державною реєстрацією речового права на земельну ділянку надає органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформацію про:
 
   2. Орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно одночасно з державною реєстрацією речового права на земельну ділянку надає органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформацію про:
 
336. власника (користувача) земельної ділянки;
 
-134- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац другий частини другої статті 29 викласти у такій редакції:
«суб’єкта права власності на земельну ділянку:
для фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього); податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податку (ідентифікаційного номеру), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податку (ідентифікаційного номеру), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); реквізити документа, що посвідчує особу власника (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб’єкта, що здійснив його видачу, тощо);
для юридичної особи (резидента та нерезидента): найменування юридичної особи; податковий номер;
для територіальної громади: відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району у місті; найменування органу місцевого самоврядування; податковий номер органу місцевого самоврядування;
для держави: відомості про державу Україна; найменування органу державної влади, що здійснює управління нерухомим майном; податковий номер органу державної влади.
Суб’єкта речового права на земельну ділянку:
для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього); податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податку (ідентифікаційного номеру), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податку (ідентифікаційного номеру), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); реквізити документа, що посвідчує таку особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб’єкта, що здійснив його видачу, тощо);
для юридичної особи (резидента та нерезидента): найменування юридичної особи; податковий номер;
для органів місцевого самоврядування: найменування органу місцевого самоврядування; податковий номер органу місцевого самоврядування;
для органів державної влади: найменування органу державної влади; податковий номер органу державної влади.»
 
Враховано   а) суб’єкта права власності на земельну ділянку:
для фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податку (ідентифікаційного номеру), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); реквізити документа, що посвідчує особу власника (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб’єкта, що здійснив його видачу, тощо);
для юридичної особи (резидента та нерезидента): найменування юридичної особи; податковий номер;
для територіальної громади: відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району у місті; найменування органу місцевого самоврядування; податковий номер органу місцевого самоврядування;
для держави: відомості про державу Україна; найменування органу державної влади, що здійснює управління нерухомим майном; податковий номер органу державної влади;
б) суб’єкта речового права на земельну ділянку:
для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); реквізити документа, що посвідчує особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб’єкта, що здійснив його видачу, тощо);
для юридичної особи (резидента та нерезидента): найменування юридичної особи; податковий номер;
для органів місцевого самоврядування: найменування органу місцевого самоврядування; податковий номер органу місцевого самоврядування;
для органів державної влади: найменування органу державної влади; податковий номер органу державної влади;
 
337. державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, права користування (сервітут) земельною ділянкою, права постійного користування, права оренди (суборенди) земельною ділянкою; права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельною ділянкою (суперфіцій);
 
   в) державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, права користування (сервітут) земельної ділянки, права постійного користування, права оренди (суборенди) земельною ділянкою; права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки (суперфіцій);
 
338. дату державної реєстрації, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням відомостей про її кадастровий номер та орган, що здійснив таку реєстрацію.
 
   г) дату державної реєстрації, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням відомостей про її кадастровий номер та орган, що здійснив державну реєстрацію.
 
339. 3. Порядок надання інформації, визначеної у частинах першій та другій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-135- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Доповнити законопроект наступною статтею:
«Статття___. Інформаційна взаємодія Державного земельного кадастру з містобудівним кадастром, кадастрами інших природних ресурсів та інформаційними системами.
1. Для забезпечення ведення Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів, та інших інформаційних систем, Кабінет Міністрів України затверджує Порядок інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, а також перелік відомостей, обмін якими може здійснюватись в порядку такої взаємодії»
 
Враховано   3. Порядок надання інформації, визначеної у частинах першій та другій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 31. Інформаційна взаємодія Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних систем.
Для забезпечення ведення Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних систем Кабінет Міністрів України затверджує Порядок інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, а також перелік відомостей, обмін якими може здійснюватися в порядку такої взаємодії.
 
340. Стаття 30.Порядок внесення до Державного земельного кадастру відомостей про нормативну грошову оцінку територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, межі адміністративно-територіальних одиниць, межі Державного кордону України, обмеження у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами
 
-136- Гордієнко С.В.
Абзац другий частини першої статті 34, пов’язаний з питаннями територіального устрою, виключити.
 
Відхилено Пропозиція є такою, що виключає положення врахованих поправок.  Стаття 32. Порядок внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі державного кордону України, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку земель, розташованих в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами
 
    -137- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Назву статті 30 викласти у такій редакції:
«Стаття 30.Порядок внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Державного кордону України, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами»
 
Враховано    
341. 1. Відомості про нормативну грошову оцінку територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, межі адміністративно-територіальних одиниць, Державний кордон України, обмеження у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами вносяться до Державного земельного кадастру за заявою органу, що здійснив затвердження документації із землеустрою, документації із оцінки земель, яка є підставою для внесення таких відомостей.
 
-138- Гордієнко С.В.
У назві та частинах першій, четвертій статті 30 слова «межі адміністративно-територіальних одиниць, межі Державного кордону України» виключити.
 
Відхилено Пропозиція є такою, що виключає положення врахованих поправок.  1. Відомості про межі державного кордону України, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку земель розташованих в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про встановлення і зміну меж адміністративно-територіальної одиниці та про затвердження документації із землеустрою, документації з оцінки земель, яка є підставою для внесення таких відомостей.
 
    -139- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац перший частини першої статті 30 викласти у такій редакції:
«1. Відомості про межі Державного кордону України, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, вносяться до Державного земельного кадастру за заявою органу, що здійснив затвердження документації із землеустрою, документації із оцінки земель, яка є підставою для внесення таких відомостей.
 
Враховано    
342. Заява подається до органу, який здійснює внесення таких відомостей до Державного земельного кадастру, разом з електронним документом, що містить інформацію про зміст відповідної документації, та засвідченою копією рішення про її затвердження.
 
-140- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці другому частини першої статті 30 слова: «до органу» замінити словами: «Державному кадастровому реєстратору»
 
Враховано   Рішення подається Державному кадастровому реєстратору, який здійснює внесення таких відомостей до Державного земельного кадастру, разом з електронним документом, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель.
 
343. 2. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надання мотивованої відмови у такому внесенні здійснюється у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів із дня отримання відповідної документації, якщо цим Законом не встановлений інший строк для здійснення цих дій.
 
   2. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надання мотивованої відмови у такому внесенні здійснюється у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів з дня отримання відповідної документації, якщо цим Законом не встановлено інший строк для здійснення цих дій.
 
344. 3. Підставами відмови у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру, передбачених частиною першою цієї статті, є:
 
   3. Підставою відмови у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, є:
 
345. неподання заявником документів, передбачених частиною першою цієї статті;
 
   подання документів, передбачених частиною першою цієї статті не в повному обсязі;
 
346. невідповідність поданих документів вимогам закону.
 
   невідповідність поданих документів вимогам закону.
 
347. 4. На підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про нормативну грошову оцінку територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, межі адміністративно-територіальних одиниць, межі Державного кордону України, обмеження у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, органом, що здійснив їх внесення, заявнику безоплатно видається витяг із Державного земельного кадастру.
 
-141- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину четверту статті 30 викласти у такій редакції:
«4. На підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі Державного кордону України, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, Державним кадастровим реєстратором заявнику безоплатно видається витяг із Державного земельного кадастру»
 
Враховано   4. На підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі державного кордону України, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку земель розташованих в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, Державним кадастровим реєстратором безоплатно видається органу, який прийняв відповідне рішення, витяг з Державного земельного кадастру.
 
348. Стаття 31.Облік кількості та якості земель
 
   Стаття 33. Облік кількості та якості земель
 
349. 1. Облік земель у Державному земельному кадастрі здійснюється за кількістю та якістю земель та земельних угідь.
 
   1. Облік земель у Державному земельному кадастрі здійснюється за кількістю та якістю земель і земельних угідь.
 
350. 2. Облік кількості земель та якості земельних угідь ведеться щодо власників і користувачів земельних ділянок.
 
   2. Облік кількості земель та якості земельних угідь ведеться щодо власників і користувачів земельних ділянок.
 
351. 3. Облік кількості земель відображає дані, які характеризують земельні ділянки за площею, складом земельних угідь відповідно до затвердженої класифікації, розподілом земель за власниками (користувачами).
 
   3. Облік кількості земель відображає дані, що характеризують земельні ділянки за площею, складом земельних угідь відповідно до затвердженої класифікації, розподілом земель за власниками (користувачами).
 
352. 4. Облік якості земельних угідь відображає дані, які характеризують землі за природними і набутими властивостями, що впливають на їх продуктивність та економічну цінність, а також за ступенем техногенного забруднення ґрунтів.
 
-142- Лук'янчук Р.В.
У частині 4 статті 31, де йдеться про облік якості земель, у запропонованій редакції допускається довільне трактування показників якості. Необхідно або навести перелік таких показників, або послатися на документ, де наведено або буде наведено зазначений перелік.
 
Відхилено Запропонована редакція відповідає редакції наведеній у ст.. 203 Земельного кодексу України.  4. Облік якості земельних угідь відображає дані, що характеризують землі за природними і набутими властивостями, впливають на їх продуктивність та економічну цінність, а також за ступенем техногенного забруднення ґрунтів.
5. Відомості щодо кількості та якості земель узагальнюються центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Узагальнена інформація про кількість та якість земель безоплатно надається органам державної влади та органам місцевого самоврядування відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру.
 
    -143- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Статтю 312 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Відомості щодо кількості та якості земель узагальнюються центральним органом виконавчої влади із земельних ресурсів. Узагальнена інформація про кількість та якість земель безоплатно надається органам державної влади та органам місцевого самоврядування відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру.»
 
Враховано    
353. Стаття 32.Кадастровий план земельної ділянки
 
   Стаття 34. Кадастровий план земельної ділянки
 
354. 1. Кадастровий план земельної ділянки - картографічний документ, що містить графічне зображення земельної ділянки із зазначенням відомостей про неї.
 
-144- Терещук С.М.
Пункт 1 статті 32 вилучити.
 
Враховано      
355. 2. На кадастровому плані земельної ділянки відображаються:
 
   1. На кадастровому плані земельної ділянки відображаються:
 
356. площа земельної ділянки;
 
   площа земельної ділянки;
 
357. зовнішні межі земельної ділянки (із зазначенням суміжних земельних ділянок, їх власників, користувачів суміжних земельних ділянок державної та комунальної власності);
 
   зовнішні межі земельної ділянки (із зазначенням суміжних земельних ділянок, їх власників, користувачів суміжних земельних ділянок державної чи комунальної власності);
 
358. координати поворотних точок земельної ділянки;
 
   координати поворотних точок земельної ділянки;
 
359. лінійні проміри між поворотними точками меж земельної ділянки;
 
   лінійні проміри між поворотними точками меж земельної ділянки;
 
360. кадастровий номер земельної ділянки;
 
   кадастровий номер земельної ділянки;
 
361. кадастрові номери суміжних земельних ділянок (за їх наявності)
 
   кадастрові номери суміжних земельних ділянок (за наявності);
 
362. межі земельних угідь;
 
   межі земельних угідь;
 
363. межі частин земельних ділянок, на які поширюється дія обмежень у використанні земельних ділянок, права суборенди, сервітуту;
 
   межі частин земельних ділянок, на які поширюється дія обмежень у використанні земельних ділянок, права суборенди, сервітуту;
 
364. контури об’єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці;
 
   контури об’єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці.
 
365. Таблиці із зазначенням координат усіх поворотних точок меж земельної ділянки, переліку земельних угідь, їх площ, відомостей про цільове призначення земельної ділянки та розробника документації із землеустрою на земельну ділянку є невід’ємною частиною кадастрового плану земельної ділянки.
 
   Таблиці із зазначенням координат усіх поворотних точок меж земельної ділянки, переліку земельних угідь, їх площ, відомостей про цільове призначення земельної ділянки та розробника документації із землеустрою на земельну ділянку є невід’ємною частиною кадастрового плану земельної ділянки.
 
366. 3. Кадастровий план земельної ділянки складається при формуванні земельної ділянки у паперовій та електронній (цифровій) формі.
 
   2. Кадастровий план земельної ділянки складається при формуванні земельної ділянки у паперовій та електронній (цифровій) формі.
 
367. 4. Порядок складання та затвердження вимог до оформлення кадастрових планів земельних ділянок встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-145- Черпіцький О.З.
В частині 4 статті 32 відпрацювати та скоротити незавершену кількість підзаконних актів, які мають доповнювати даний законопроект, а саме, передбачено, що Кабінет Міністрів України встановлює порядок складання та затвердження вимог до оформлення кадастрових планів земельних ділянок.
 
Відхилено   3. Порядок складання та затвердження вимог до оформлення кадастрових планів земельних ділянок встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
368. 5. У разі зміни відомостей, передбачених частиною другою цієї статті власнику (користувачу) за його заявою видається кадастровий план, що містить актуальну інформацію.
 
-146- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину п’яту статті 32 викласти у такій редакції:
«5. У разі зміни відомостей, передбачених частиною другою цієї статті власнику (користувачу) земельної ділянки за його заявою Державним кадастровим реєстратором видається Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку, складовою частиною якого є кадастровий план, що містить внесені відомості.»
 
Враховано   4. У разі зміни відомостей, передбачених частиною першою цієї статті власнику (користувачу) земельної ділянки за його заявою Державний кадастровий реєстратор видає Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, складовою частиною якого є кадастровий план, що містить внесені відомості.
 
369. Стаття 33.Кадастрова карта (план) адміністративно-територіальної одиниці
 
-147- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У назві статті 33 вилучити слова «адміністративно-територіальної одиниці»
 
Враховано   Стаття 35. Кадастрова карта (план)
 
370. 1. Кадастрова карта (план) ведеться для актуалізованого відображення в часі об'єктів Державного земельного кадастру у межах кадастрового кварталу, кадастрової зони, у цілому в межах території адміністративно-територіальної одиниці (село, селище, місто, район, область, АР Крим).
 
   1. Кадастрова карта (план) ведеться для актуалізованого відображення у часі об'єктів Державного земельного кадастру у межах кадастрового кварталу, кадастрової зони, у цілому в межах території адміністративно-територіальної одиниці (село, селище, місто, район, область, Автономна Республіка Крим).
 
371. 2. Кадастрова карта (план) ведеться у електронній (цифровій) формі.
 
   2. Кадастрова карта (план) ведеться в електронній (цифровій) формі.
 
372. 3. Зміст і порядок відображення інформації на кадастровій карті (плані) встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
-148- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину третю статті 33 викласти у такій редакції:
«Зміст та вимоги щодо відображення інформації на кадастровій карті (плані) встановлюються Порядком ведення Державного земельного кадастру.»
 
Враховано   3. Зміст та вимоги щодо відображення інформації на кадастровій карті (плані) встановлюються Порядком ведення Державного земельного кадастру.
 
373. 4. Складовою частиною кадастрової карти (плану) є індексна кадастрова карта (план), порядок складання якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-149- Черпіцький О.З.
В частині 4 статті 33 відпрацювати та скоротити незавершену кількість підзаконних актів, які мають доповнювати даний законопроект, а саме, передбачено, що Кабінет Міністрів України встановлює порядок складання індексної кадастрової карти (плану).
 
Відхилено Пропозиція є такою, що виключає положення врахованих поправок.  4. Складовою частиною кадастрової карти (плану) є індексна кадастрова карта (план), порядок складання якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
374. 5. Викопіювання з кадастрової карти (плану) може бути надане фізичним та юридичним особам. Порядок та розміри плати за надання такого викопіювання встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-150- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У частині п'ятій статті 33 слова: «Кабінетом Міністрів України» замінити словами: «Порядком ведення Державного земельного кадастру».
 
Враховано   5. Викопіювання з кадастрової карти (плану) може бути надане фізичним та юридичним особам. Порядок надання такого викопіювання встановлюється Порядком ведення Державного земельного кадастру.
 
375. Стаття 34.Відображення відомостей Державного земельного кадастру в мережі Інтернет
 
   Стаття 36. Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру
 
376. 1. В мережі Інтернет відображаються відомості Державного земельного кадастру про:
 
-151- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину першу статті 34 викласти у такій редакції:
«1. В мережі Інтернет відображаються відомості Державного земельного кадастру про:
а) межі адміністративно-територіальних одиниць;
б) кадастрові номери земельних ділянок;
в) межі земельних ділянок;
г) цільове призначення земельних ділянок;
ґ) розподіл земель між власниками і користувачами (відображаються: форма власності, вид речового права);
д) обмеження у використанні земель та земельних ділянок;
е) зведені дані кількісного та якісного обліку земель;
є) нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок;
ж) угіддя земельної ділянки, адміністративно-територіальної одиниці;
з) частин земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;
и) координат поворотних точок меж об’єктів кадастру;
і) бонітування ґрунтів.»
 
Враховано   1. На офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру про:
а) межі адміністративно-територіальних одиниць;
б) кадастрові номери земельних ділянок;
в) межі земельних ділянок;
г) цільове призначення земельних ділянок;
ґ) розподіл земель між власниками і користувачами (форма власності, вид речового права);
д) обмеження у використанні земель та земельних ділянок;
е) зведені дані кількісного та якісного обліку земель;
є) нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок;
ж)земельні угіддя;
з) частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;
и) координати поворотних точок меж об’єктів кадастру;
і) бонітування ґрунтів.
 
377. межі адміністративно-територіальних одиниць;
 
      
378. кадастрові номери земельних ділянок;
 
      
379. межі земельних ділянок;
 
      
380. цільове призначення земельних ділянок;
 
      
381. вид функціонального використання земельної ділянки;
 
      
382. нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок;
 
      
383. угіддя земельної ділянки (із зазначенням контурів будівель, споруд, розташованих на земельній ділянці);
 
      
384. обмеження у використанні земельних ділянок;
 
      
385. розподіл земель між власниками і користувачами (відображаються: форма власності, вид речового права;
 
-152- Гордієнко С.В.
В абзаці десятому частини першої статті 34 після слів «форма власності» додати слова «прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи-власника або користувача, найменування юридичної особи-власника або користувача для земельних ділянок, площа яких становить 1 і більше гектара».
 
Відхилено Не можна погодитися із даною пропозицією оскільки це стосується розподілу всіх земель, а не конкретно земельних ділянок. Крім того, запропонована норма порушуватиме вимоги законодавства в частині захисту персональних даних.     
386. зведені дані кількісного та якісного обліку земель.
 
      
387. 2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають відображенню у мережі Інтернет з моменту їх внесення до Державного земельного кадастру.
 
-153- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 34 викласти у наступній редакції:»2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають відображенню у мережі Інтернет з моменту їх внесення до Державного земельного кадастру на веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів».
 
Враховано   2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів з моменту їх внесення до Державного земельного кадастру.
 
388. 3. Технологічні та програмні засоби, необхідні для відображення відомостей Державного земельного кадастру у мережі Інтернет повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.
 
-154- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину третю статті 34 після слова: «інформації» доповнити словами: «яка відповідно до цієї статті надається безоплатно,»
 
Враховано   3. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації, яка відповідно до цієї статті надається безоплатно, на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.
 
389. 4. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, відображених в мережі Інтернет, є безоплатним.
 
-155- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину четверту статті 34 викласти у такій редакції:
«4. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, відображених в мережі Інтернет, зазначених у пунктах «а»-»е» частини першої цієї статті здійснюється безоплатно, а відомостей, зазначених у пунктах «є»-»і» частини першої цієї статті – за плату, розміри якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   4. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, зазначених у пунктах «а»-»е» частини першої цієї статті, здійснюється безоплатно, а відомостей, зазначених у пунктах «є»-»і» частини першої цієї статті, – за плату, розміри якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
390. Стаття 35.Виправлення технічних помилок, допущених при веденні Державного земельного кадастру
 
   Стаття 37. Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного кадастру
 
391. 1. У разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки, допущеної органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, заінтересована особа письмово повідомляє про територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі, місті, який перевіряє відповідність відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься у документах, що стали підставою для внесення цих відомостей. Якщо факт невідповідності підтверджено, орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення.
 
-156- Лук'янчук Р.В.
В частині 1 статті 35 після слів «заінтересована особа письмово повідомляє про» додати слово «це», і далі за змістом.
 
Враховано   1. У разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущеної органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, заінтересована особа письмово повідомляє про це територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі (місті), який перевіряє відповідність відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які стали підставою для внесення цих відомостей. Якщо факт невідповідності підтверджено, орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення та не пізніше наступного дня повідомляє про це заінтересованих осіб.
 
    -157- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац перший частини першої статті 35 після слів: «технічної помилки» доповнити словами: « (описка, друкарська помилка, граматична, арифметична помилка або подібна помилка)»
 
Враховано    
392. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, що була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення, здійснюється за плату, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-158- Гордієнко С.В.
Абзац другий частини першої статті 35 викласти у такій редакції:
«За виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, що була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення, стягується державне мито».
 
Відхилено ана послуга згідно Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» не є об'єктом справляння державного мита. Внесення таких змін до зазначеного Декрету буде пов’язано із невиконанням вимог статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення, здійснюється за плату, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
393. 2. У разі виявлення технічної помилки, допущеної у записах Державного земельного кадастру, органом що здійснює його ведення, зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересовану особу.
 
-159- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 35 після слів: «зазначений орган» вставити слова: «негайно здійснює виправлення такої помилки та»
2) частину третю вилучити;
3) у зв’язку з цим частини четверту – п’яту вважати частинами третьою - четвертою
 
Враховано частково   2. У разі виявлення технічної помилки, допущеної в записах Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення, зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересовану особу.
 
394. 3. Заінтересована особа після отримання повідомлення про допущення технічної помилки у записах Державного земельного кадастру повинна звернутися до нього із заявою про виправлення такої помилки.
 
      
395. 4. Виправлення технічної помилки здійснюється у разі, якщо немає підстав вважати, що таке виправлення може завдати шкоди чи порушити права та законні інтереси фізичних та юридичних осіб. В інших випадках виправлення помилок здійснюється на підставі рішення суду.
 
-160- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У частині четвертій статті 25:
слово: «технічної» виключити,
після слів: «фізичних та юридичних осіб» доповнити словами: «держави, територіальної громади»
 
Відхилено   3. Виправлення технічних помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах.
4. Виправлення інших помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації.
5. Виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку може здійснюватися також на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель чи рішення суду.
 
    -161- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Доповнити статтю 25 частинами такого змісту:
«Виправлення технічних помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру, внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах.
Виправлення інших помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру, внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації.
Виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку може здійснюватись також на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель або рішення суду».
 
Враховано    
396. 5. Інформація про виправлення технічних помилок у п'ятиденний термін надається у письмовій формі власникам та користувачам земельних ділянок, а також третім особам, чиї інтереси стосувалися при виправленні помилок.
 
   6. Інформація про виправлення технічних помилок не пізніше наступного дня з дня їх виправлення надається в письмовій формі власникам та користувачам земельних ділянок, а також третім особам, чиїх інтересів стосувалося виправлення помилок.
 
397. Стаття 36.Порядок користування відомостями та документами Державного земельного кадастру
 
-162- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У назві статті 36 слова: «та документами» виключити
 
Враховано   Стаття 38. Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру
 
398. 1. Відомості Державного земельного кадастру надаються органами, які згідно із цим Законом здійснюють їх внесення до Державного земельного кадастру. Відомості надаються у формі:
 
-163- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У частині першій статті 36 слова: «органами, які згідно із цим Законом здійснюють їх внесення до Державного земельного кадастру» замінити словами: «державними кадастровими реєстраторами»
 
Враховано   1. Відомості Державного земельного кадастру надаються Державними кадастровими реєстраторами у формі:
 
399. витягів із Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру;
 
   витягів з Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру;
 
400. довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території);
 
   довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;
 
401. викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.
 
-164- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину першу статті 36 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Користування відомостями Державного земельного кадастру може також здійснюватись у формі надання доступу до нього».
 
Враховано   викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.
Користування відомостями Державного земельного кадастру може також здійснюватися у формі надання доступу до нього в режимі читання.
Доступ до Державного земельного кадастру надається банкам та особам, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -165- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину першу статті 36 доповнити абзацом такого змісту:
«Доступ до Державного земельного кадастру також може бути наданий банкам, а також особам, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та проведення земельних торгів»
 
Враховано    
402. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
 
-166- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину першу статті 36 доповнити абзацом такого змісту:
«Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий Державним реєстратором будь-якого територіального органу центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів у районі (місті)»
 
Враховано   Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий Державним кадастровим реєстратором будь-якого територіального органу центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів у районі (місті).
 
403. При здійсненні нотаріальних дій видача витягів із Державного земельного кадастру про земельну ділянку здійснюється також нотаріусами. Порядок доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-167- Черпіцький О.З.
В частині 1 статті 36 відпрацювати та скоротити незавершену кількість підзаконних актів, які мають доповнювати даний законопроект, а саме, передбачено, що Кабінет Міністрів України встановлює порядок доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру.
 
Відхилено   При здійсненні нотаріальних дій видача витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку здійснюється також нотаріусами. Порядок доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
404. При вчиненні правочину щодо земельної ділянки особа, визначена у частині п'ятій цієї статті, може отримати витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку за її вибором у територіальному органі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або доручити отримати цей витяг нотаріусу.
 
-168- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці сьомому частини першої статті 36 слова: «територіальному органі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами: «Державного кадастрового реєстратора»
 
Враховано   При вчиненні правочину щодо земельної ділянки особа, визначена у частині п'ятій цієї статті, може отримати витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку у Державного кадастрового реєстратора або доручити отримати цей витяг нотаріусу.
 
405. 2. Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки, сформований як викопіювання з кадастрової карти (плани) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
   2. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки, сформований як викопіювання з кадастрової карти (плани) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
406. Отримання витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку є обов'язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки (крім складення заповітів).
 
   Отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку є обов'язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки (крім складення заповітів).
 
407. Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявнику в день надходження заяви.
 
-169- Терещук С.М.
Абзац третій частини другої статті 36 викласти в такій редакції: «витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявнику в термін до 3 днів від дня надходження заяви».
 
Відхилено   Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявнику в день надходження заяви.
 
408. 3. Відомості Державного земельного кадастру надаються на платній основі, крім випадків, визначених цим Законом.
 
-170- Гордієнко С.В.
Абзац перший частини третьої статті 36 викласти у такій редакції «За надання відомостей Державного земельного кадастру стягується державне мито, крім випадків, визначених цим Законом».
реєстрації речових прав на нерухоме майно
 
Відхилено Дана послуга згідно Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» не є об'єктом справляння державного мита. Внесення таких змін до зазначеного Декрету буде пов’язано із порушенням вимог статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  3. Відомості Державного земельного кадастру надаються на платній основі, крім випадків, визначених цим Законом.
 
409. Для здійснення повноважень, визначених законом, органи державної влади та органи місцевого самоврядування користуються відомостями і документами Державного земельного кадастру щодо земель та земельних ділянок, розташованих на відповідній території, на безоплатній і безвідмовній основі.
 
-171- Сідельник І.І.
Частину 3 статті 36 доповнити абзацами такого змісту «Органи, які уповноважені на розпорядження землями, при здійсненні повноважень, визначених законом, мають право отримувати інформацію з державного земельного кадастру в електронній формі у визначеному форматі, яка містить:
витяг з чергового кадастрового плану адміністративно-територіальної одиниці, на якому відображаються межі кадастрових зон і кварталів, їх номери; межі одиниць адміністративно-територіального устрою;
межі населених пунктів, межі земельних ділянок; кадастрові номери земельних ділянок;
відомості про зареєстровані земельні ділянки: їх кадастрові номери; площу; цільове призначення; адресу (у разі наявності);
відомості про фізичних та юридичних осіб – власників (користувачів) земельних ділянок: для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності); для юридичних осіб – найменування юридичної особи;
відомості про зареєстровані документи, що посвідчують права на земельні ділянки: назва документа, його дата, реєстраційний номер, термін дії (у разі наявності).
Відомості, визначені абзацами третім – п’ятим цього пункту, є інформацією з обмеженим доступом. «
 
Відхилено Прийнята в першому читанні дана норма дозволяє отримувати будь яку інформацію зазначеним органам при виконанні ними своїх повноважень.  Для здійснення повноважень, визначених законом, органи державної влади та органи місцевого самоврядування користуються відомостями і документами Державного земельного кадастру щодо земель та земельних ділянок, розташованих на відповідній території, на безоплатній основі.
Державний кадастровий реєстратор, який здійснює ведення Державного земельного кадастру, одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки надає відповідному органу місцевого самоврядування, місцевій державній адміністрації інформацію про:
державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію);
кадастровий номер, площу, місце розташування земельної ділянки;
кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки в електронній (цифровій) формі.
 
    -172- Гордієнко С.В.
Частину третю статті 36 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки, надає відповідному органу місцевого самоврядування, місцевій державній адміністрації інформацію про:
державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію);
кадастровий номер, площу, місце розташування земельної ділянки;
кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки у електронній (цифровій) формі».
 
Враховано    
410. 4. Порядок користування відомостями та документами Державного земельного кадастру, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-173- Черпіцький О.З.
В частині 4 статті 36 відпрацювати та скоротити незавершену кількість підзаконних актів, які мають доповнювати даний законопроект, а саме, передбачено, що Кабінет Міністрів України встановлює порядок користування відомостями та документами Державного земельного кадастру
 
Відхилено   4. Порядок користування відомостями та документами Державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
411. 5. На отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право:
 
   5. На отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право:
 
412. власник (власники) та користувачі земельної ділянки або їх уповноважені особи;
 
-174- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці другому, третьому, четвертому частини п'ятої статті 36 слова: «або їх уповноважені особи» замінити словами: «уповноважені ними особи.
Частину п’яту статті 36 доповнити абзацом такого змісту:
«особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, оцінки земель – для виконання зазначених робіт»
 
Враховано   власник (власники) та користувачі земельної ділянки або уповноважені ними особи;
 
    -175- Гордієнко С.В.
Частину п’яту статті 36 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«власник (власники) та користувачі суміжних земельних ділянки або їх уповноважені особи»
 
Враховано частково    
413. спадкоємці (правонаступники - для юридичних осіб) осіб, зазначених у абзаці другому цієї частини, або їх уповноважені особи;
 
   спадкоємці (правонаступники - для юридичних осіб) осіб, зазначених у абзаці другому цієї частини, або уповноважені ними особи;
 
414. особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено обмеження, або їх уповноважені особи;
 
   особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено обмеження, або уповноважені ними особи;
 
415. органи державної влади та органи місцевого самоврядування для реалізації їх повноважень, визначених законом.
 
   органи державної влади та органи місцевого самоврядування для реалізації своїх повноважень, визначених законом;
особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, оцінки земель, для виконання зазначених робіт.
 
416. З метою дотримання правил добросусідства особа, якій належить речове право на земельну ділянку, має право на отримання відомостей про земельну ділянку, передбачених пунктами: «а» - «ї» частини першої статті 24 цього Закону.
 
   З метою дотримання правил добросусідства особа, якій належить речове право на земельну ділянку, має право на отримання відомостей про земельну ділянку, передбачених частиною першою статті 25 цього Закону.
 
417. Відомості Державного земельного кадастру, які містять інформацію, що є державною таємницею, надаються в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про державну таємницю».
 
   6. Відомості Державного земельного кадастру, які містять інформацію, що є державною таємницею, надаються в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про державну таємницю».
 
418. 6. Інші відомості Державного земельного кадастру є відкритою інформацією, режим доступу до якої здійснюється в порядку та на умовах, визначених законами України «Про інформацію» «Про захист персональних даних». Право на отримання цих відомостей мають фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування.
 
-176- Лук'янчук Р.В.
Доповнити частину 6 статті 36 після слів «на умовах, визначених законами України «Про інформацію», «Про захист персональних даних»« словами «Про доступ до публічної інформації».
 
Відхилено Пропозиція є такою, що виключає положення врахованих поправок.  Інші відомості Державного земельного кадастру є відкритою інформацією, крім випадків, визначених законом.
 
    -177- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Перше речення частини шостої статті 36 слова: «режим доступу до якої здійснюється в порядку та на умовах, визначених законами України «Про інформацію» «Про захист персональних даних» замінити словами: «крім випадків, визначених законом». У частині шостій статті 36 виключити друге речення, оскільки вона дублює зміст першого речення.
 
Враховано    
419. 7. Для отримання відомостей Державного земельного кадастру заявник подає до органу, що здійснює надання таких відомостей:
 
-178- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Абзацом першим частини сьомої статті 36 викласти у такій редакції:
«7. Для отримання відомостей Державного земельного кадастру заявник або уповноважена ним особа подає Державному кадастровому реєстратору:»
 
Враховано   7. Для отримання відомостей Державного земельного кадастру заявник або уповноважена ним особа подає Державному кадастровому реєстратору:
 
420. заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади із земельних ресурсів;
 
-179- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці другому частини сьомої статті 36 слова: «центральним органом виконавчої влади із земельних ресурсів» замінити словами: «Порядком ведення Державного земельного кадастру»
 
Враховано   заяву за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;
 
421. документ про оплату послуг за надання витягу з Державного земельного кадастру (за виключенням випадків, коли згідно із цим Законом відомості надаються безоплатно);
 
-180- Гордієнко С.В.
В абзаці третьому частини сьомої статті 36 слова «про оплату послуг» замінити словами «про сплату державного мита».
 
Відхилено ана послуга згідно Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» не є об'єктом справляння державного мита. Внесення таких змін до зазначеного Декрету буде пов’язано із порушенням вимог статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  документ про оплату послуг за надання витягу з Державного земельного кадастру (крім випадків, визначених цим Законом в день надходження повідомлення та не пізніше наступного дня повідомляє про це заінтересованих осіб);
 
422. документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (в разі подання заяви представником заявника).
 
-181- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці четвертому частини сьомої статті 36 слова: «представником» замінити словами: «уповноваженою особою»
 
Враховано   документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника).
 
423. В разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації.
 
-182- Терещук С.М.
В четвертому абзацу частині 7 статті 36 після слів «потреба в отриманні інформації» доповнити словами: «зокрема, в разі оформлення земельної ділянки в спадщину, її дарування, продажу тощо».
 
Відхилено   У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Такі заяви розглядаються у позачерговому порядку.
 
    -183- Гордієнко С.В.
Абзац п’ятий частини сьомої статті 36 розмістити останнім у цій частині та викласти його в такій редакції:
«В разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію. Такі заяви розглядаються у позачерговому порядку, відповідь на них надається невідкладно».
 
Враховано редакційно    
424. Заява з доданими документами надаються заявником особисто або надсилається поштою цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення. В разі подання заяви особисто заявник (його представник) зобов'язаний пред’явити документ, що посвідчує його особу.
 
-184- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац шостий частини сьомої статті 36 викласти у такій редакції:
«Заява з доданими документами надаються заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається поштою цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення. В разі подання заяви особисто заявник (уповноважена ним особа) зобов'язаний пред’явити документ, що посвідчує його особу.»
 
Враховано   Заява з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
 
425. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіальний орган на протязі десяти робочих днів з дати реєстрації заяви надає заявнику документ, що містить відомості Державного земельного кадастру у відповідній формі або надає мотивовану відмову у наданні таких документів.
 
-185- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці сьомому частини сьомої статті 36 слова: «Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіальний орган» замінити словами «Державний кадастровий реєстратор»
 
Враховано   Державний кадастровий реєстратор протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви надає заявнику документ, передбачений частиною першою цієї статті або надає мотивовану відмову у наданні таких документів.
 
426. Відмова у наданні відомостей з Державного земельного кадастру надається у випадку, коли:
 
   Відмова у наданні відомостей з Державного земельного кадастру надається у разі, якщо:
 
427. у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
 
   у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
 
428. із заявою звернулася неналежна особа;
 
   із заявою звернулася неналежна особа;
 
429. документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.
 
   документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.
 
430. Форми витягу, довідки із Державного земельного кадастру, повідомлення про відмову у наданні відомостей, а також порядок обліку заяв і запитів про отримання відомостей Державного земельного кадастру встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
-186- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У останньому абзаці частини сьомої статті 36 слова: «центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами: «Порядком ведення Державного земельного кадастру»
 
Враховано   Форми витягу, довідки з Державного земельного кадастру, повідомлення про відмову у наданні відомостей, а також порядок обліку заяв і запитів про отримання відомостей Державного земельного кадастру встановлюються Порядком ведення Державного земельного кадастру.
 
431. 8. Право на отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них мають:
 
   8. Право на отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них мають:
 
432. щодо документації, на підставі якої були внесені відомості до Поземельної книги на таку земельну ділянку - особи, яким належить речове право на земельну ділянку;
 
   щодо документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, - особи, яким належить речове право на цюземельну ділянку;
 
433. щодо інших документів (за виключенням документів, що містять державну таємницю) - фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування.
 
-187- Гордієнко С.В.
В абзаці першому частини восьмої статті 36 слова органи державної влади, органи місцевого самоврядування» виключити.
 
Враховано   щодо інших документів (крім документів, що містять державну таємницю) - фізичні та юридичні особи.
 
434. Отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них здійснюється в порядку, визначеною частиною сьомою цієї статті.
 
-188- Гордієнко С.В.
Доповнити частину восьму статті 36 новим абзацом такого змісту:
«Органи державної влади, органи місцевого самоврядування мають право на отримання засвідчених копій всіх документів Державного земельного кадастру та витягів із них, якщо це пов’язано зі здійсненням повноважень, встановлених законом».
 
Враховано   Отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них здійснюється в порядку, визначеному частиною сьомою цієї статті.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування мають право на отримання засвідчених копій всіх документів Державного земельного кадастру та витягів з них, якщо це пов’язано із здійсненням ними повноважень, встановлених законом.
9. Витяг з Державного земельного кадастру підписується Державним кадастровим реєстратором та посвідчується його печаткою.
 
    -189- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Статтю 36 доповнити частиною такого змісту:
«Витяг із Державного земельного кадастру підписується Державним кадастровим реєстратором та посвідчується його печаткою»
 
Враховано    
435. 9. Користування відомостями Державного земельного кадастру в мережі Інтернет, здійснюється відповідно до статті 34 цього Закону.
 
   9. Користування відомостями Державного земельного кадастру, оприлюдненими на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, здійснюється відповідно до статті 36 цього Закону.
 
436. Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ, ГАРАНТІЇ ДОСТОВІРНОСТІ ВІДОМОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
 
-190- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У назві розділу V слова: «ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ,» виключити
 
Враховано   Розділ V. ГАРАНТІЇ ДОСТОВІРНОСТІ ВІДОМОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
 
437. Стаття 37.Державний контроль у сфері Державного земельного кадастру
 
-191- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Статтю 37 виключити, відповідно змінивши нумерацію інших статтей
 
Враховано      
438. 1. Державний контроль у сфері Державного земельного кадастру спрямований на забезпечення дотримання встановленого законодавством порядку ведення Державного земельного кадастру.
 
      
439. 2. Основними завданнями державного контролю у сфері Державного земельного кадастру є:
 
      
440. забезпечення дотримання вимог цього Закону та інших законів України;
 
      
441. забезпечення дотримання встановлених законодавством державних стандартів, норм і правил при веденні Державного земельного кадастру;
 
      
442. забезпечення законності використання відомостей та документів Державного земельного кадастру;
 
      
443. забезпечення об’єктивності, достовірності і повноти даних Державного земельного кадастру.
 
      
444. 3. Державний контроль у сфері Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до законодавства України.
 
      
445. Стаття 38.Відповідальність у сфері ведення Державного земельного кадастру
 
-192- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Статтю 38 доповнити частинами такого змісту:
«Державні кадастрової реєстратори за порушення законодавства у сфері ведення Державного земельного кадастру несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.
Дії або бездіяльність державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.
Шкода, що заподіяна державним кадастровим реєстратором фізичним чи
юридичним особам під час виконання своїх обов'язків, підлягає відшкодуванню за рахунок держави у порядку, встановленому законом.»
 
Враховано частково   Стаття 39. Відповідальність у сфері Державного земельного кадастру
 
446. 1. Виконавці землевпорядних та землеоціночних робіт, посадові особи, які здійснюють формування та/або внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру за порушення законодавства у сфері ведення Державного земельного кадастру несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
   1. Виконавці землевпорядних та землеоціночних робіт, посадові особи, які здійснюють формування та/або внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру, Державні кадастрові реєстратори за порушення законодавства у сфері Державного земельного кадастру несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.
2. Дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.
3. Шкода, заподіяна Державним кадастровим реєстратором фізичним чи юридичним особам під час виконання своїх обов'язків, підлягає відшкодуванню за рахунок держави у порядку, встановленому законом.
 
447. Розділ VІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ, ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
 
   Розділ VІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ, ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
 
448. Стаття 39.Фінансове забезпечення ведення та функціонування Державного земельного кадастру
 
   Стаття 40. Фінансове забезпечення ведення та функціонування Державного земельного кадастру
 
449. 1. Фінансове забезпечення ведення та функціонування Державного земельного кадастру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також за рахунок справляння плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання інформації з Державного земельного кадастру.
 
-193- Гордієнко С.В.
У частині першій статі 39 слова «а також за рахунок справляння плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання інформації з Державного земельного кадастру» виключити.
 
Відхилено   1. Фінансове забезпечення ведення та функціонування Державного земельного кадастру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також у тому числі за рахунок справляння плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру.
 
    -194- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У частині першій статті 39 слово: «інформації» замінити словом: «відомостей»
 
Враховано    
450. 2. Діяльність Адміністратора Державного земельного кадастру здійснюється на засадах самоокупності.
 
-195- Смітюх Г.Є.
Частину другу статті 39 виключити.
 
Враховано      
    -196- Гордієнко С.В.
Частину другу статті 39 виключити.
 
Враховано    
    -197- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину другу статті 39 виключити
 
Враховано    
451. Стаття 40.Плата за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання інформації з Державного земельного кадастру
 
-198- Гордієнко С.В.
У назві та частині першій статті 40 слово «плата» замінити словами «державне мито».
 
Відхилено Дана послуга згідно Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» не є об'єктом справляння державного мита. Внесення таких змін до зазначеного Декрету буде пов’язано із порушенням вимог статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  Стаття 41. Плата за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру
 
    -199- Гордієнко С.В.
Абзац другий часини першої статті 39 виключити.
 
Відхилено Пропозиція не узгоджується із вище зазначеною пропозицією.   
452. 1. За внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання інформації з Державного земельного кадастру справляється плата.
 
-200- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У частині першій статті 40 слово: «інформації» замінити словом: «відомостей»
 
Враховано   1. За внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється плата.
 
453. Перелік, розміри, порядок справляння та використання плати затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-201- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці другому частини першої статті 40 слова: «затверджується Кабінетом Міністрів України» встановлюються Порядком ведення Державного земельного кадастру
 
Враховано   Перелік, розміри, порядок справляння та використання плати встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
454. 2. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлених законом або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, здійснюється безоплатно.
 
   2. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, здійснюється безоплатно.
 
455. Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
456. 1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2012 року за винятком статті 34, пунктів 2, 3, підпунктів 1), 2), 3), 4), 5, 6), 11), 12) пункту 5, підпункти 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) пункту 6, пункти 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 Прикінцевих та перехідних положень.
 
-202- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац перший пункту 1 Розділу VІІ викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2012 року за винятком статті 34, пунктів 2, 3, підпунктів 1), 2), 3), 4), 5, 6), 11), 12) пункту 5, підпункти 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) пункту 6, підпункт 2) пункту 7, пунктів 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 Прикінцевих та перехідних положень.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім:
 
457. пункти 2, 3, підпункти 1), 3), 11) пункту 5, підпункти 2), 3), 4), 5), 7) пункту 6, пункти 8, 9, 10, 12, 13, 15 Перехідних положень цього Закону набирають чинності з моменту опублікування Закону
 
   пунктів 2, 3, підпунктів «а», «г», «ґ» підпункту 2, підпункту «б» підпункту 3, підпункти 4, 5 пункту 5, пунктів 6 – 11 розділу VІІ. Прикінцеві та перехідні положення цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
458. стаття 34, підпункти 2), 4), 5), 6), 12) пункту 5, підпункти 1), 6) пункту 6, пункти 7, 11 Перехідних положень цього Закону набирають чинності з 01 січня 2013 року.
 
-203- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац третій пункту 1 Розділу VІІ викласти у такій редакції:
«стаття 34, підпункти 2), 4), 5), 6), 12) пункту 5, підпункти 1), 6) пункту 6, підпункт 1 пункту 7, пункт 11 Перехідних положень цього Закону набирають чинності з 01 січня 2013 року.»
 
Враховано   статті 36, підпунктів «д», «е», «є» підпункту 2, підпунктів «а», «в», «г» підпункту 3, підпункту «а» підпункту 6 пункту 5 розділу VІІ. Прикінцеві та перехідні положення цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
 
459. 2. Земельні ділянки, право власності (користування) якими виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.
 
   2. Земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.
 
460. В разі, коли відомості про зазначені земельні ділянки не внесено до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власника (користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності).
 
-204- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У абзаці другому пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень слово: «відновлення» замінити словами: «встановлення (відновлення)»
 
Враховано   У разі, якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).
 
461. Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок.
 
   Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок.
 
462. 3. Установити, що у разі, якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстроване, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Забороняється вимагати для присвоєння земельній ділянці кадастрового номера земельній ділянці інші документи. Такий кадастровий номер є чинним з моменту його присвоєння.
 
   3. Установити, що у разі якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Забороняється вимагати для присвоєння земельній ділянці кадастрового номера інші документи. Такий кадастровий номер є чинним з моменту його присвоєння.
 
463. 4. У разі, якщо земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні зареєстровані до набрання чинності цим Законом у Державному реєстрі земель, відомості про такі земельні ділянки, обмеження (обтяження) підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру в автоматизованому порядку без подання заяв про це їх власниками, користувачами та без стягнення плати за таке перенесення.
 
   4. У разі якщо земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні зареєстровані до набрання чинності цим Законом у Державному реєстрі земель, відомості про такі земельні ділянки, обмеження (обтяження) підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру в автоматизованому порядку, без подання заяв про це їх власниками, користувачами та без стягнення плати за таке перенесення.
 
464. Відомості про інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться у документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до Державного фонду документації із землеустрою до 1 січня 2012 року, підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади із земельних ресурсів та його територіальними органами відповідно їх до повноважень.
 
-205- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень доповнити абзацом такого змісту:
«У разі, якщо після перенесенні інформації про земельні ділянки із Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру були виявлені помилки у визначенні площ та/або меж земельних ділянок (знаходження в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки; невідповідність меж земельної ділянки, вказаним у Державному реєстрі земель її дійсним межам; невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель дійсній її площі у зв’язку із зміною методів її підрахунку (округлення); присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів) такі помилки за згодою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності можуть бути виправлені на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або за матеріалами інвентаризації земель. Зміна меж земельної ділянки при виправленні вказаних помилок допускається за письмовим погодженням з особами, яким належить право власності (а щодо земель державної та комунальної власності – право користування) на суміжні земельні ділянки. Відсутність згоди власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності на виправлення вказаних помилок не є підставою для відмови у внесенні відомостей про відповідну земельну ділянку до Державного земельного кадастру, надання відомостей про земельну ділянку із Державного земельного кадастру. Про виявлені помилки територіальні органи центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів письмово безоплатно повідомляють власників, користувачів земельних ділянок.»
 
Враховано   Відомості про інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до Державного фонду документації із землеустрою до 1 січня 2012 року, підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади із земельних ресурсів та його територіальними органами відповідно їх до повноважень.
У разі якщо після перенесення інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру виявлені помилки у визначенні площ та/або меж земельних ділянок (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки; невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам; невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв’язку із зміною методів підрахунку (округлення); присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів) такі помилки за згодою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності можуть бути виправлені на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або за матеріалами інвентаризації земель. Зміна меж земельної ділянки при виправленні вказаних помилок допускається за письмовим погодженням з особами, яким належить право власності (а щодо земель державної та комунальної власності – право користування) на суміжні земельні ділянки. Відсутність згоди власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності на виправлення вказаних помилок не є підставою для відмови у перенесенні відомостей про відповідну земельну ділянку до Державного земельного кадастру, надання відомостей про земельну ділянку з Державного земельного кадастру. Про виявлені помилки територіальні органи центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів письмово безоплатно повідомляють власників (користувачів) земельних ділянок.
5.Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
465. 5. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) такі зміни:
 
   2) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
а) у частині першій статті 60 слова «у межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під» замінити словами «встановлюються»;
 
466. 1) доповнити кодекс статтею 79-1 такого змісту:
 
   б) доповнити статтею 79-1 такого змісту:
 
467. «Стаття 79-1. Формування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав
 
   «Стаття 79--1. Формування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав
 
468. 1. Формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.
 
   1. Формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.
 
469. 2. Формування земельних ділянок здійснюється:
 
   2. Формування земельних ділянок здійснюється:
 
470. в порядку відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності;
 
   у порядку відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності;
 
471. шляхом поділу чи об'єднання раніш сформованих земельних ділянок;
 
   шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок;
 
472. шляхом визначення меж земельних ділянок державної та комунальної власності, яке здійснюється в процесі розмежування земель державної та комунальної власності.
 
   шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності, яке здійснюється у процесі розмежування земель державної та комунальної власності.
 
473. 3. Сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі.
 
   3. Сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі.
 
474. 4. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номеру.
 
   4. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.
 
475. 5. Формування земельних ділянок (крім випадків, визначених у частинах шостій - сьомій цього Кодексу), здійснюється за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
 
   5. Формування земельних ділянок (крім випадків, визначених у частинах шостій - сьомій цієї статті) здійснюється за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
 
476. 6. Формування земельних ділянок шляхом поділу та об'єднання раніш сформованих земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюється за технічною документацією із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок.
 
   6. Формування земельних ділянок шляхом поділу та об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюється за технічною документацією із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок.
 
477. 7. Винесення в натуру (на місцевість) меж сформованої земельної ділянки здійснюється за документацією із землеустрою, яка стала підставою для її формування.
 
-206- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину сьому статті 79-1 Земельного кодексу України після слів: «земельної ділянки» доповнити словами: «до її державної реєстрації»
 
Враховано   7. Винесення в натуру (на місцевість) меж сформованої земельної ділянки до її державної реєстрації здійснюється за документацією із землеустрою, яка стала підставою для її формування.
 
478. 8. У разі встановлення (відновлення) меж земельних ділянок за їх фактичним використанням у зв’язку з неможливістю виявлення дійсних меж, формування нових земельних ділянок не здійснюється, а зміни до відомостей про межі земельних ділянок вносяться до Державного земельного кадастру.
 
   8. У разі встановлення (відновлення) меж земельних ділянок за їх фактичним використанням у зв’язку з неможливістю виявлення дійсних меж, формування нових земельних ділянок не здійснюється, а зміни до відомостей про межі земельних ділянок вносяться до Державного земельного кадастру.
 
479. 9. Земельна ділянка може бути об’єктом цивільних прав виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди, сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на неї.
 
   9. Земельна ділянка може бути об’єктом цивільних прав виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди, сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на неї.
 
480. 10. Державна реєстрація прав на земельні ділянки проводиться після їх державної реєстрації у Державному земельному кадастрі.
 
-207- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину сьому статті 79-1 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «10. Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки проводиться після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі»
 
Враховано   10. Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.
 
481. 11. Державна реєстрація прав суборенди, сервітуту, які поширюються на частину земельної ділянки, проводиться після внесення відомостей про таку частину до Державного земельного кадастру».
 
-208- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Статтю 79-1 доповнити частиною такого змісту:
«Межі суміжних земельних ділянок приватної власності можуть бути змінені їх власниками без формування нових земельних ділянок за проектами землеустрою із впорядкування існуючих землеволодінь».
 
Враховано   11. Державна реєстрація прав суборенди, сервітуту, які поширюються на частину земельної ділянки, здійснюється після внесення відомостей про таку частину до Державного земельного кадастру.
12. Межі суміжних земельних ділянок приватної власності можуть бути змінені їх власниками без формування нових земельних ділянок за проектами землеустрою із впорядкування існуючих землеволодінь»;
 
482. 2) частину четверту статті 86 виключити.
 
-209- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
З метою узгодження законопроекту із Земельним кодексом України, внести наступні зміни до статті 110 Земельного кодексу України:
«викласти назву статті 110 у такій редакції:
«Стаття 110. Поняття обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження прав на земельну ділянку»
викласти частини першу, другу статті 110 у наступній редакції:
«1. На використання власником земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження.
Право власності на земельну ділянку може бути обтяжено правами інших осіб.
2. Перехід права власності на земельну ділянку не припиняє встановлених обмежень, обтяжень»
 
Враховано   в) частину четверту статті 86 виключити;
г) у статті 110;
назву, частину першу і другу викласти у такій редакції:
«Стаття 110. Поняття обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження прав на земельну ділянку
1. На використання власником земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження.
Право власності на земельну ділянку може бути обтяжено правами інших осіб.
2. Перехід права власності на земельну ділянку не припиняє встановлених обмежень, обтяжень»;
 
483. 3) статтю 111 викласти у такій редакції:
 
   ґ) статтю 111 викласти в такій редакції:
 
484. «Стаття 111. Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель
 
   «Стаття 111. Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель
 
485. 1. Обтяження прав на земельну ділянку встановлюється законом або актом уповноваженого на це органу державної влади, посадової особи або договором шляхом встановлення заборони на користування та/або розпорядження, у тому числі шляхом її відчуження.
 
   1. Обтяження прав на земельну ділянку встановлюється законом або актом уповноваженого на це органу державної влади, посадової особи або договором шляхом встановлення заборони на користування та/або розпорядження, у тому числі шляхом її відчуження.
 
486. 2. Законом, прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, договором можуть бути встановлені наступні обмеження у використанні земель:
 
-210- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Частину другу статті 11 після слова: «договором» доповнити словами: «рішенням суду»
 
Враховано   2. Законом, прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, договором, рішенням суду можуть бути встановлені такі обмеження у використанні земель:
 
487. а) умови розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків;
 
   а) умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків;
 
488. б) заборони на провадження окремих видів діяльності;
 
   б) заборона на провадження окремих видів діяльності;
 
489. в) заборони на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту;
 
   в) заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту;
 
490. г) умови здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги;
 
   г) умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги;
 
491. ґ) умови додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт;
 
   ґ) умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт;
 
492. д) умови надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку.
 
   д) умови надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку.
 
493. 3. Обтяження прав на земельні ділянки (крім обтяжень, безпосередньо встановлених законом) підлягають державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в порядку, встановленому законом.
 
   3. Обтяження прав на земельні ділянки (крім обтяжень, безпосередньо встановлених законом) підлягають державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у порядку, встановленому законом.
 
494. 4. Обмеження у використанні земель (крім обмежень, безпосередньо встановлених законом та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами) підлягають державній реєстрації в Державному земельному кадастрі в порядку, встановленому законом, і є чинними з моменту такої реєстрації.
 
   4. Обмеження у використанні земель (крім обмежень, безпосередньо встановлених законом та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами) підлягають державній реєстрації в Державному земельному кадастрі у порядку, встановленому законом, і є чинними з моменту державної реєстрації.
Обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, є чинними з моменту набуття чинності нормативно-правовими актами, якими вони були встановлені.
 
495. 5. Відомості про обмеження у використанні земель зазначаються у проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, кадастрових планах земельних ділянок, іншій документації із землеустрою. Відомості про такі обмеження вносяться до Державного земельного кадастру.».
 
   5. Відомості про обмеження у використанні земель зазначаються у проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, кадастрових планах земельних ділянок, іншій документації із землеустрою. Відомості про такі обмеження вносяться до Державного земельного кадастру»;
 
496. 4) у абзаці п’ятому частини першої статті 123:
 
   д) у абзаці п’ятому частини першої статті 123:
 
497. слова: «технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою» замінити словами: «технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки»;
 
   слова: «технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою» замінити словами: «технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки»;
 
498. доповнити абзац реченням другим такого змісту: «В такому випадку розроблення такої документації здійснюється на підставі дозволу, наданого органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, уповноваженим здійснювати розпорядження цією земельною ділянкою.».
 
   доповнити абзац реченням другим такого змісту: «В такому випадку розроблення такої документації здійснюється на підставі дозволу, наданого органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, уповноваженим здійснювати розпорядження цією земельною ділянкою».
 
499. 5) Статтю 126 виключити.
 
-211- Черпіцький О.З.
Законопроектом пропонується виключити статтю 126 Земельного кодексу, якою передбачені документи, які посвідчують право власності на земельну ділянку, вважаю, що зазначена зміна можлива лише при повній інвентаризації та розмежуванні землі в Україні.
 
Відхилено Пропозиція не узгоджується із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», який з 1 січня 2012 року передбачає посвідчення прав власності на земельні ділянки свідоцтвом.  е) статтю 126 викласти в такій редакції:
«Стаття 126. Оформлення речових прав на земельну ділянку
Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
    -212- Гордієнко С.В.
Підпункт 5) пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень виключити, залишивши в тексті Земельного кодексу України чинну на сьогодні статтю 126, яка містить положення стосовно документів, що посвідчують право на земельну ділянку (в тому числі про державний акт).
 
Відхилено Пропозиція не узгоджується із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», який з 1 січня 2012 року передбачає посвідчення прав власності на земельні ділянки свідоцтвом.   
    -213- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Підпункт 5) Прикінцевих та перехідних положень Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«Стаття 126. Оформлення речових прав на земельну ділянку
Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
Враховано    
500. 6) Пункт "є" частини першої статті 184 виключити;
 
   є) Пункт "є" частини першої статті 184 виключити;
 
501. 7) частину першу статті 193 викласти в такій редакції:
 
   ж) частину першу статті 193 викласти в такій редакції:
 
502. «1. Державний земельний кадастр - інформаційна система відомостей про та земельні ділянки, розташовані в межах кордонів України, їх цільове призначення, види функціонального використання, обмеження у використанні земельних ділянок, а також дані про кількісну і якісну характеристики земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами».
 
-214- Черпіцький О.З.
Статтю 193 Земельного кодексу України викласти в старій редакції.»Державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів.
 
Відхилено Пропозиція є такою, що виключає положення врахованих поправок.  «Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах кордонів України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами»;
 
    -215- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Нову редакцію частини першої статті 193 Земельного кодексу України викласти таким чином: «Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах кордонів України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами»
 
Враховано    
503. 8) Статтю 196 викласти у такій редакції:
 
   з) статті 196, 197, 202-204 викласти в такій редакції:
 
504. «Стаття 196. Склад відомостей Державного земельного кадастру
 
   «Стаття 196. Склад відомостей Державного земельного кадастру
 
505. Склад відомостей Державного земельного кадастру визначається законом.».
 
-216- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
З метою узгодження законопроекту із Земельним кодексом України, викласти статтю 197 Земельного кодексу України у наступній редакції:
«Стаття 197. Кадастрове зонування
Кадастровим зонуванням є встановлення меж кадастрових зон і кварталів.
 
Враховано   Склад відомостей Державного земельного кадастру визначається законом.
Стаття 197. Кадастрове зонування
Кадастровим зонуванням є встановлення меж кадастрових зон і кварталів»;
 
506. 9) Статтю 202 викласти в такій редакції:
 
   10) Статтю 202 викласти в такій редакції:
 
507. «Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок
 
   «Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок
 
508. 1. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у Державному земельному кадастрі в порядку, встановленому Законом».
 
   1. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у Державному земельному кадастрі в порядку, встановленому Законом.
 
509. 10) статті 203 - 204 викласти в такій редакції:
 
      
510. «Стаття 203. Облік кількості та якості земель
 
   Стаття 203. Облік кількості та якості земель
 
511. 1. Облік кількості земель - відображення у відомостях і документах даних, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом земельних угідь, розподіл земель за власниками, землекористувачами.
 
   1. Облік кількості земель - відображення у відомостях і документах даних, які характеризують кожну земельну ділянку, а також землі за площею та складом земельних угідь, розподіл земель за власниками, землекористувачами.
 
512. 2. Облік якості земель ? відображення у відомостях і документах даних, які характеризують земельні угіддя за природними і набутими властивостями, що впливають на їх продуктивність та економічну цінність, а також за ступенем техногенного забруднення ґрунтів.
 
   2. Облік якості земель - відображення у відомостях і документах даних, які характеризують земельні угіддя за природними і набутими властивостями, що впливають на їх продуктивність та економічну цінність, а також за ступенем техногенного забруднення ґрунтів.
 
513. Стаття 204.Засади ведення Державного земельного кадастру
 
-217- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У назві статті 204 Земельного кодексу України слова «засади» виключити
 
Враховано   Стаття 204. Ведення Державного земельного кадастру
 
514. Ведення Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до закону».
 
   Ведення Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до закону»;
 
515. 11) у статті 60 слова: «у межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під» замінити словами: «встановлюються».
 
      
516. 12) у тексті Кодексу слова: «адміністративно-територіальне утворення» у відповідному у всіх відмінках і формах числа замінити словами: «адміністративно-територіальна одиниця» у відповідному відмінку та числі.
 
   й) у тексті Кодексу слова «адміністративно-територіальне утворення» у всіх відмінках і числах замінити словами: «адміністративно-територіальна одиниця» у відповідному відмінку і числі.
 
517. 6. Внести до Закону України «Про землеустрій» такі зміни:
 
   3) у Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст.282):
 
518. 1) пункт «і» частини другої статті 25 викласти у такій редакції:
 
   а) у статті 25:
пункт «і» частини другої викласти в такій редакції:
 
519. «і) технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок».
 
   «і) технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок»;
 
520. 2) частину другу статті 25 доповнити пунктом: «й» такого змісту:
 
   частину другу доповнити пунктом: «й» такого змісту:
 
521. «й) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту»;
 
   «й) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту»;
 
522. 3) статтю 26 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   б) статтю 26 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
523. «Подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів, його територіальних органів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації здійснюється її розробником, якщо інше не встановлено договором».
 
   «Подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів, його територіальних органів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації здійснюється її розробником, якщо інше не встановлено договором».
 
524. 4) статтю 46 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-218- Гордієнко С.В.
Підпункт 4) пункту 6 Прикінцевих і перехідних положень виключити, залишивши без змін чинну на сьогодні редакцію статті 46 Закону України «Про землеустрій».
 
Враховано      
525. «Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць затверджуються органами, які приймають рішення про встановлення чи зміну їх меж.»;
 
-219- Сінченко В.М.
Демчишен В.В.
Пункт 4 частині п'ятої Прикінцевих і перехідних положень щодо затвердження проектів землеустрою про встановлення і зміну меж органами, які приймають рішення про встановлення чи зміну меж, не відповідає Конституції України, оскільки до повноважень Верховної Ради України не належить вирішення питань щодо затвердження проектів землеустрою тощо.
 
Враховано      
526. 5) доповнити Закон статтею 55-1 такого змісту:
 
   в) доповнити статтею 55--1 такого змісту:
 
527. «Стаття 55-1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту
 
   «Стаття 55--1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту
 
528. Встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.
 
   Встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.
 
529. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, включає:
 
   Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, включає:
 
530. а) пояснювальну записку;
 
   а) пояснювальну записку;
 
531. б) технічне завдання на складання документації, затверджене замовником документації;
 
   б) технічне завдання на складання документації, затверджене замовником документації;
 
532. в) кадастровий план земельної ділянки із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту;
 
   в) кадастровий план земельної ділянки із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту;
 
533. ґ) матеріали польових геодезичних робіт;
 
   г) матеріали польових геодезичних робіт;
 
534. д) копії документів, що є підставою для виникнення прав суборенди, сервітуту.»
 
   ґ) копії документів, що є підставою для виникнення прав суборенди, сервітуту»;
 
535. 6) статтю 56 викласти у такій редакції:
 
   г) статтю 56 викласти в такій редакції:
 
536. «Стаття 56. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок
 
   «Стаття 56. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок
 
537. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок включає:
 
   Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок включає:
 
538. а) пояснювальну записку;
 
   а) пояснювальну записку;
 
539. б) технічне завдання на складання документації, затверджене замовником документації;
 
   б) технічне завдання на складання документації, затверджене замовником документації;
 
540. в) кадастрові плани земельних ділянок, які об'єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку;
 
   в) кадастрові плани земельних ділянок, які об'єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку;
 
541. ґ) матеріали польових геодезичних робіт;
 
   г) матеріали польових геодезичних робіт;
 
542. д) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання при поділі земельної ділянки по межі поділу;
 
   ґ) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання при поділі земельної ділянки по межі поділу;
 
543. е) перелік обмежень (обтяжень) прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути;
 
   д) перелік обтяжень прав на земельну ділянку, обмежень на її використання та наявні земельні сервітути;
 
544. є) нотаріально посвідчена згода на поділ чи об'єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки (у разі знаходження земельної ділянки в заставі, користуванні);
 
   е) нотаріально посвідчена згода на поділ чи об'єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки (у разі перебування земельної ділянки в заставі, користуванні);
 
545. ж) згоду власника земельної ділянки, для земель державної власності - органу, згідно з його повноваженнями здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на поділ чи об'єднання земельних ділянок користувачем (крім випадків поділу земельної ділянки у зв'язку з набуттям права власності на житловий будинок, розташований на ній).»
 
   є) згоду власника земельної ділянки, для земель державної власності - органу, уповноваженому здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на поділ чи об'єднання земельних ділянок користувачем (крім випадків поділу земельної ділянки у зв'язку з набуттям права власності на житловий будинок, розташований на ній)»;
 
546. 7) у тексті закону слова: «адміністративно-територіальне утворення» у відповідному у всіх відмінках і формах числа замінити словами: «адміністративно-територіальна одиниця» у відповідному відмінку та числі.
 
   ґ) у тексті закону слова «адміністративно-територіальне утворення» у всіх відмінках і формах числа замінити словами «адміністративно-територіальна одиниця» у відповідному відмінку і числі;
 
547. 8) Статтю 28 Закону України «Про землеустрій» доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-220- Гордієнко С.В.
Підпункт 8) пункту 6 Прикінцевих і перехідних положень виключити, залишивши без змін чинну на сьогодні редакцію статті 28 Закону України «Про землеустрій».
 
Враховано редакційно      
548. «Для фінансування заходів, пов’язаних із виправленням помилок державного земельного кадастру, спричинених недотриманням чинного законодавства при здійсненні землеустрою, цивільно-правова відповідальність розробників документації із землеустрою підлягає обов’язковому страхуванню. Мінімальний розмір страхової суми, порядок та умови такого страхування визначаються законом».
 
-221- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Доповнити пункт 6 Прикінцевих та перехідних положень пунктом 9) такого змісту:
«9) частину другу статті 56 доповнити новим пунктом «е» такого змісту:
«е) проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності»
 
Відхилено Пропозиція є такою, що виключає положення врахованих поправок.     
549. 7. Внести до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» наступні зміни:
 
   6) у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ( Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18 , ст.141):
 
550. 1) у частині першій статті 18:
 
      
551. доповнити частину першу новим пунктом 9) такого змісту:
 
   а) частину першу статті 18 доповнити пунктом 8--1) такого змісту:
 
552. «9) фізичним та юридичним особам у разі безоплатної передачі їм земельної ділянки із земель державної та комунальної власності за рішеннями органів державної влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 
   «8--1) фізичним та юридичним особам у разі безоплатної передачі їм земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності за рішеннями органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування»;
 
553. пункт 9) вважати пунктом 10).
 
      
554. 2) доповнити закон статтею 28-1 такого змісту:
 
   б) доповнити статтею 28--1 такого змісту:
 
555. «Стаття 28-1. Взаємодія органу державної реєстрації прав та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру
 
   «Стаття 28--1. Взаємодія органу державної реєстрації прав та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру
 
556. 1. Орган державної реєстрації прав надає органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформацію про:
 
   1. Орган державної реєстрації прав надає органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформацію про:
 
557. власника (користувача) земельної ділянки;
 
   1) суб’єкта права власності на земельну ділянку:
для фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податку (ідентифікаційного номеру), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); реквізити документа, що посвідчує особу власника (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб’єкта, що здійснив його видачу, тощо);
для юридичної особи (резидента та нерезидента): найменування юридичної особи; податковий номер;
для територіальної громади: відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району у місті; найменування органу місцевого самоврядування; податковий номер органу місцевого самоврядування;
для держави: відомості про державу Україна; найменування органу державної влади, що здійснює управління нерухомим майном; податковий номер органу державної влади;
2)суб’єкта речового права на земельну ділянку:
для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України); реквізити документа, що посвідчує таку особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб’єкта, що здійснив його видачу, тощо);
для юридичної особи (резидента та нерезидента): найменування юридичної особи; податковий номер;
для органів місцевого самоврядування: найменування органу місцевого самоврядування; податковий номер органу місцевого самоврядування;
для органів державної влади: найменування органу державної влади; податковий номер органу державної влади;
 
558. державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, права користування (сервітут) земельною ділянкою, права постійного користування, права оренди (суборенди) земельною ділянкою; права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельною ділянкою (суперфіцій);
 
   3) державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, права користування (сервітут) земельною ділянкою, права постійного користування, права оренди (суборенди) земельної ділянки; права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки (суперфіцій);
 
559. дату державної реєстрації, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням відомостей про її кадастровий номер та орган, що здійснив таку реєстрацію.
 
   4) дату державної реєстрації, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням відомостей про її кадастровий номер та орган, що здійснив державну реєстрацію.
 
560. 2. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, надає органу державної реєстрації прав інформацію про:
 
   2. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, надає органу державної реєстрації прав інформацію про:
 
561. державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію);
 
   державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію);
 
562. кадастровий номер, площу, місце розташування земельної ділянки;
 
   кадастровий номер, площу, місце розташування земельної ділянки;
 
563. кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки у електронній (цифровій) формі.
 
   кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки в електронній (цифровій) формі.
 
564. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, надає органу державної реєстрації прав доступ до перегляду кадастрових карт (планів) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, надає органу державної реєстрації прав доступ до перегляду кадастрових карт (планів) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
565. Інформація, одержана від органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, вноситься державним реєстратором, під час здійснення державної реєстрації прав на відповідний об’єкт, до розділу Державного реєстру прав, який містить відомості про нерухоме майно.
 
   Інформація, одержана від органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, вноситься державним реєстратором, під час здійснення державної реєстрації прав на відповідний об’єкт, до розділу Державного реєстру прав, який містить відомості про нерухоме майно.
 
566. 3. Порядок надання інформації, визначеної у частинах першій та другій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
   3. Порядок надання інформації, визначеної у частинах першій та другій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
567. 8. Внести до Закону України «Про оренду землі» такі зміни:
 
   4) абзац другий частини першої статті 15 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст.102)викласти в такій редакції:
 
568. 1) абзац другий частини першої статті 15 викласти у такій редакції:
 
      
569. «об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); «.
 
   «об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки)»;
 
570. 9. Абзац третій частини першої статті 10 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» виключити.
 
-222- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Доповнити Розділ «Прикінцеві та перехідні положення пунктом такого змісту:
«доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 53-5 такого змісту:
«Стаття 53-5. Порушення законодавства про Державний земельний кадастр
Порушення встановлених законом строків внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей, вимагання не передбачених законом документів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання таких відомостей,-
тягнуть за собою накладення штрафу на державних кадастрових реєстраторів від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені посадовою державним кадастровим реєстратором, який протягом року було піддано адміністративному правопорушенню за таке саме правопорушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.».
статтю 221 після цифр «51 -2» доповнити цифрами «52-53-4, 54-56»,
у частині першій та пункті 1 частини другої статті 242-1 цифри «52-55» замінити цифрами «52-53-4, 54-55»
абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «51-2» доповнити цифрами «53-5»
 
Враховано   5) Абзац третій частини першої статті 10 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» (Відомості Верховної Ради України, 2010р., № 1, ст.2) виключити.
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
а) доповнити статтею 53-6 такого змісту:
«Стаття 53-6. Порушення законодавства про Державний земельний кадастр
Порушення встановлених законом строків внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей, вимагання не передбачених законом документів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру та для надання таких відомостей, -
тягнуть за собою накладення штрафу на Державних кадастрових реєстраторів від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі діяння, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
б) статтю 221 після цифр «53-5» доповнити цифрами «53-6»;
в) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «51-2» доповнити цифрами «53-6»;
 
571. 10. Враховуючи особливий статус міста Києва як столиці України та з метою збереження створеної за кошти міського бюджету автоматизованої системи ведення Державного земельного кадастру в м. Києві, встановити, що до 01 січня 2020 року ведення Державного земельного кадастру в місті Києві в обсязі, який згідно із цим Законом здійснюється територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі, місті, здійснюється виконавчим органом Київської міської ради. Відомості, необхідні для ведення Державного земельного кадастру, передаються безоплатно центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-223- Ткач Р.В.
Пункт 10 Розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано      
572. 11. Статтю 14 Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» виключити.
 
-224- Сінченко В.М.
Демчишен В.В.
Статтю 14 Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» залишити.
 
Враховано      
    -225- Гордієнко С.В.
Пункт 11 Прикінцевих і перехідних положень виключити, залишивши без змін статтю 14 Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності», де йдеться про посвідчення права комунальної власності на землю державним актом.
 
Враховано    
573. 12. До 2020 року облік кількості та якості земель здійснюється на підставі державної статистичної звітності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Копії звітів з кількісного обліку земель передаються на безоплатній основі відповідним сільським, селищним та міським радам.
 
-226- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У пункті 12 Прикінцевих та перехідних положень цифри «2020» замінити цифрами: «2015»
 
Враховано   6. До 2015 року облік кількості та якості земель здійснюється на підставі державної статистичної звітності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Копії звітів з кількісного обліку земель передаються на безоплатній основі відповідним сільським, селищним та міським радам.
 
574. 13. До розмежування земель державної та комунальної власності формування земельних ділянок із земель запасу, не наданих у власність та користування, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій може здійснюватись на підставі матеріалів інвентаризації земель, проведеної за рішенням: у межах населених пунктів - сільських, селищних, міських рад, а за їх межами - районних державних адміністрацій. Матеріали інвентаризації земель в такому випадку підлягають погодженню комісіями з питань погодження документації із землеустрою та затверджуються органами, які прийняли рішення про проведення інвентаризації. Формування земельних ділянок в такому порядку може здійснюватись один раз. Порядок проведення інвентаризації земель, поєднаної із формуванням земельних ділянок, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-227- Лук'янчук Р.В.
У пункті 13 Розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» замість слів «не наданих у власність та користування» вжити слова «не переданих у власність та користування».
 
Враховано   7. До розмежування земель державної та комунальної власності формування земельних ділянок із земель запасу, не переданих у власність та користування, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій може здійснюватися на підставі матеріалів інвентаризації земель, проведеної за рішенням: у межах населених пунктів - сільських, селищних, міських рад, за їх межами - районних державних адміністрацій. Матеріали інвентаризації земель у такому разі підлягають погодженню комісіями з питань погодження документації із землеустрою та затверджуються органами, які прийняли рішення про проведення інвентаризації. Формування земельних ділянок у такому порядку може здійснюватися один раз. Порядок проведення інвентаризації земель затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
575. 14. Межі адміністративно-територіальних одиниць, земельних ділянок, а також інші відомості, що згідно із цим Законом є відомостями Державного земельного кадастру, які були визначені (встановлені) відповідно до законодавства до набрання чинності цим Законом, визнаються дійсними.
 
-228- Сідельник І.І.
Пункт "б" частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», доповнити підпунктом 2-1 такого змісту: «здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні, ведення поземельних книг та надання витягів з них у порядку, встановленому законом;
 
Відхилено Пропозиція є такою, що порушує вимогами статті 116 Регламенту Верховної Ради України».  8. Відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць, які були встановлені до набрання чинності Законом України «Про землеустрій», вносяться до Державного земельного кадастру на підставі проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних рад.
До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій офіційні найменування адміністративно- територіальних одиниць зазначаються у Державному земельному кадастрі відповідно до довідника «Україна. Адміністративно-територіальний устрій».
9. До 1 січня 2013 року державна реєстрація земельних ділянок, які передаються у власність із земель державної чи комунальної власності, здійснюється з видачею державних актів на право власності на земельні ділянки. Реєстрація державних актів на право власності здійснюється у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.
10. Документи, якими було посвідчено право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, видані до набрання чинності цим Законом, є дійсними.
 
    -229- Гордієнко С.В.
У пункті 14 Прикінцевих і перехідних положень слова «адміністративно-територіальних одиниць» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -230- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Пункт 14 Прикінцевих та перехідних положень доповнити абзацом такого змісту:
«Відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць, які були встановлені до набуття чинності Законом України «Про землеустрій», вносяться до Державного земельного кадастру на підставі проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних рад.»
 
Враховано    
    -231- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Прикінцеві та перехідні положення доповнити пунктами такого змісту:
«До 01 січня 2013 року державна реєстрація земельних ділянок, які набуваються у власність із земель державної та комунальної власності, здійснюється з видачею державних актів на право власності на земельні ділянки. Реєстрація державних актів на право власності здійснюється у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.
Документи, якими було посвідчено право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, видані до набуття чинності цим законом, є дійсними.»
 
Враховано    
576. 15. Кабінету Міністрів України:
 
   11. Кабінету Міністрів України:
 
577. 1) у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   1) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
578. забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
579. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
580. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
 
-232- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Абзац четвертий підпункту 1) пункту 15 Прикінцевих та перехідних положень виключити.
 
Враховано      
581. забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
-233- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
Пункт 15 Перехідних та прикінцевих
положень доповнити абзацом такого змісту:
«розробити та затвердити Державну цільову програму розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року, у якій, зокрема, передбачити заходи з виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, перенесених з Державного реєстру земель, відновлення пунктів державної геодезичної мережі, проведення інвентаризації земель».
 
Враховано   забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
розробити та затвердити Державну цільову програму розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року, у якій, зокрема, передбачити заходи з виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, перенесених з Державного реєстру земель, відновлення пунктів державної геодезичної мережі, проведення інвентаризації земель.
 
582. 2) до 01 січня 2012 року забезпечити створення єдиної автоматизованої системи Державного земельного кадастру, внесення до неї відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць, перенесення до неї записів про державну реєстрацію земельних ділянок, обмежень (обтяжень) у їх використанні, зареєстрованих у Державному реєстрі земель.
 
-234- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Мельник С.А.
У підпункті 2) пункту 15 слова: «єдиної автоматизованої» замінити словом: «інформаційної
 
Враховано   2) до 1 січня 2012 року забезпечити створення єдиної інформаційної системи Державного земельного кадастру, внесення до неї відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць, перенесення до неї записів про державну реєстрацію земельних ділянок, обмежень (обтяжень) у їх використанні, зареєстрованих у Державному реєстрі земель.
 
583. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України