Кількість абзаців - 31 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект ЗАКОН УКРАЇНИ      проект Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження Народні депутати України Мазуренко В.І., Білас І.Г.З питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльностіДруге читанняЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження      Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження  
2. I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:      I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:  
3. 1. У назві глави 8 слова "в галузі використання електричної і теплової енергії" замінити словами "у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів".   -1- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Згідно законодавчої техніки в проекті Закону повинні спочатку йти доповнення, а потім зміни до Кодексу.  
Враховано   1. Доповнити Кодекс статтями 1011 та 18814 такого змісту:  
4. 2. У статті 98:      "Стаття 1011. Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів  
5. у назві та у тексті статті слова "витрачання електричної і теплової енергії" замінити словами "витрачання паливно-енергетичних ресурсів";   -2- Салій І.М.
Пропоную ч. 1 статті 1011 проекту після слів "державної експертизи" доповнити словами "та енергоаудиту".  
Відхилено   Недотримання вимог щодо обов`язкового проведення державної експертизи об'єктів з енергозбереження -  
6. доповнити статтю частиною другою такого змісту:   -3- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пропоную абзац другий статті 1011 проекту викласти у такій редакції: "тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності або фізичних осіб - власників об'єктів, які підлягають державній експертизі з енергозбереження від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано   тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності або фізичних осіб - власників об'єктів, які підлягають державній експертизі з енергозбереження від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
7. "Недотримання вимог нормативної та проектної документації щодо теплоізоляції споруд, інженерних об`єктів та під`їздів житлових будинків, яке зумовлює зниження теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон, -   -4- Пропоную в абзаці третьому статті 1011 проекту слова "норм питомих витрат" замінити на слово "квот". У зв'язку з тим, що поняття "норми питомих витрат" врегульовано постановою КМ № 786 від 15.07.1997 р.  Відхилено   Недотримання вимог щодо встановлення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів або перевищення таких норм, встановлених відповідно до законодавства -  
    -5- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пропоную в абзаці третьому статті 1011 проекту після слів "перевищення встановлених" доповнити словами" "відповідно до законодавства ".  
Враховано    
8. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за їх експлуатацію, від одного до п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".   -6- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пропоную в абзаці четвертому статті 1011 проекту слова "у тому числі бюджетної сфери" замінити на слова "незалежно від форм власності".  
Враховано   тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності від п`яти до п`ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
9. 3. У статті 101 абзац перший викласти у такій редакції:   -7- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Пропоную в абзаці четвертому статті 1011 проекту після слів "накладення штрафу на керівників підприємств, установ, організацій" виключити слова "у тому числі бюджетної сфери."  
Враховано    
10. "Пуск газу на газовикористовуюче обладнання завершених будівництвом, реконструйованих, чи розширюваних підприємств без дозволу органів Державної інспекції з енергозбереження або недотримання встановленого режиму споживання газу, або споживання газу в обхід приладів обліку, або самовільне відновлення споживання газу після пломбування засувок постачальником природного газу чи уповноваженою ним юридичною особою".   -8- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У зв'язку з доповненням Кодексу Законом № 2056 від 19.10.00 р. статтею 18813, пропоную змінити нумерацію статті.  
Враховано   "Стаття 18814. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції з енергозбереження  
11. 4. Доповнити Кодекс статтями 1011 та 18813 такого змісту:   -9- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У абзаці першому статті 18813 після слів "ненадання їм" слово "необхідної" замінити словами "передбаченої законодавством", а слова "або інших перешкод для діяльності цих органів" виключити.  
Враховано частково   Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції з енергозбереження щодо усунення порушень законодавства про енергозбереження, ненадання їм необхідної інформації або надання недостовірної інформації щодо ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, створення перешкод для доступу до енергоспоживаючих об`єктів та до приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів -  
12. "Стаття 1011. Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів      тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності від п`яти до п`ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". 2. У назві глави 8 слова "в галузі використання електричної і теплової енергії" замінити словами "у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів".  
13. Недотримання вимог щодо обов`язкового проведення державної експертизи об'єктів з енергозбереження -      3. У статті 98:  
14. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій - власників об`єктів ( документації на об'єкти ), або на їх власників, якщо такими є фізичні особи від п`яти до п`ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      у назві та у тексті статті слова "витрачання електричної і теплової енергії" замінити словами "витрачання паливно-енергетичних ресурсів";  
15. Недотримання вимог щодо встановлення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів або перевищення встановлених норм -      доповнити статтю частиною другою такого змісту:  
16. тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі бюджетної сфери, від п`яти до п`ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";      "Недотримання вимог нормативної та проектної документації щодо теплоізоляції споруд, інженерних об`єктів та під`їздів житлових будинків, яке зумовлює зниження теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон, -  
17. "Стаття 18813. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції з енергозбереження      тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за їх експлуатацію, від одного до п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
18. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції з енергозбереження щодо усунення порушень законодавства про енергозбереження, ненадання їм необхідної інформації або надання недостовірної інформації щодо ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, створення перешкод для доступу до енергоспоживаючих об`єктів та до приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів або інших перешкод для діяльності цих органів -   -10- Салій І.М.
У абзаці першому статті 101 слово "газу" замінити словами "всіх енергоносіїв" у відповідних відмінках.  
Відхилено   4. Абзац перший статті 101 викласти у такій редакції:  
19. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності від п`яти до п`ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".      "Пуск газу на газовикористовуюче обладнання завершених будівництвом, реконструйованих, чи розширюваних підприємств без дозволу органів Державної інспекції з енергозбереження або недотримання встановленого режиму споживання газу, або споживання газу в обхід приладів обліку, або самовільне відновлення споживання газу після пломбування засувок постачальником природного газу чи уповноваженою ним юридичною особою".  
20. 5 Назву та абзац перший статті 102 викласти у такій редакції:      5. Назву та абзац перший статті 102 викласти у такій редакції:  
21. "Стаття 102. Порушення, пов`язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування      "Стаття 102. Порушення, пов`язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування  
22. Експлуатація паливо- і енерговикористовуючого устаткування без засобів автоматичного регулювання, або приладів енергетичного контролю, або теплоутилізаційного обладнання, передбачених проектом, або у разі їх несправності".      Експлуатація паливо- і енерговикористовуючого устаткування без засобів автоматичного регулювання, або приладів енергетичного контролю, або теплоутилізаційного обладнання, передбачених проектом, або у разі їх несправності".  
23. 6. У частині першій статті 218 цифри "971-105" замінити цифрами "971, 99, 100, 1031-105".   -11- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У зв'язку з прийняттям 05.04.01 р. Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення", необхідно статтю 6 проекту викласти в такій редакції: у частині першій статті 218 цифри "98" виключити, а цифри "101-105" замінити цифрами "1031-105".  
Враховано   6. У частині першій статті 218 цифри "98" виключити, а цифри "101-105" замінити цифрами "1031-105".  
24. 7. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "51 - 512" доповнити цифрами "98, 101-103", а після цифр "1881" доповнити цифрами "18813"   -12- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У зв'язку з прийняттям 05.04.01 р. Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення", необхідно статтю 7 проекту викласти в такій редакції: статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "91" доповнити цифрами "98, 101-103", а після цифр "18813" доповнити цифрами "18814"  
Враховано   7. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "91" доповнити цифрами "98, 101-103", а після цифр "18813" доповнити цифрами "18814"  
25. 8. У статті 255:   -13- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У зв'язку з прийняттям 05.04.01 р. Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення", абзац п'ятнадцятий статті 255 став абзацом сьомим. Тому необхідно внести відповідні зміни у п. 8 проекту.  
Враховано   8. У пункті 1 частини першої статті 255: у абзаці "органів державного енергонагляду (статті 98, 1031)" слово та цифри "статті 98, 1031" замінити словом та цифрами "стаття 1031";  
26. у пункті 1 частини першої:       
27. у абзаці п'ятнадцятому слово та цифри "статті 98, 1031" замінити словом та цифрами "стаття 1031";       
28. абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:   -14- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У відповідності до Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" від 05.04.01 р., необхідно абзац восьмий частини першої статті 255 викласти у такій редакції: "органів Державної інспекції з енергозбереження ( статті 98, 101-103, 18814)  
Враховано   абзац "органів державного газового нагляду (статті 101-103)" викласти у такій редакції:  
29. "органів Державної інспекції з енергозбереження ( статті 98, 101-103, 18813 )".   -15- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У зв'язку з доповненням Кодексу Законом № 2056 від 19.10.00 р. статтею 18813, пропоную змінити у проекті нумерацію цієї статті на статтю 18814.  
Враховано   "органів Державної інспекції з енергозбереження ( статті 98, 101-103, 18814 )  
30. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.