Кількість абзаців - 927 Таблиця поправок


Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи
 
-1- Яворівський В.О.
Законопроект "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" відхилити.
 
Відхилено   Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи
 
2. Розділ І
 
   Розділ І
 
3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
4. Стаття 1. Питання формування накопичувальної системи пенсійного страхування
 
   Стаття 1. Питання формування накопичувальної системи пенсійного страхування
 
5. 1. Перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду запроваджується починаючи з року, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України.
 
-2- Кузьменко П.П.
1. Перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду запроваджується починаючи з 01 січня 2013 року.
 
Відхилено   1. Перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду запроваджується починаючи з року, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України.
 
    -3- Коновалюк В.І.
після слів «починаючи з року» доповнити словами «наступного за роком».
 
Відхилено    
    -4- Прокопчук Ю.В.
викласти в наступній редакції:
«Перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду запроваджується з 01 вересня 2012 року».
 
Відхилено    
    -5- Кармазін Ю.А.
У статті 1 частину першу викласти у такій редакції::
«1. Перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду запроваджується, починаючи з 01 січня 2012 року.
До 01 січня 2012 року держава забезпечує бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України шляхом зменшення податкового навантаження на суб’єктів господарювання з одночасним збільшенням відсоткового розміру страхових внесків, які сплачуються цими суб’єктами.
Величина страхових внесків збільшується до розмірів, які в сумі повинні забезпечувати бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України»
 
Відхилено    
    -6- Шемчук В.В.
Королевська Н.Ю.
Частину першу статті 1 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції: «Перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду запроваджується з 1 січня 2012 року»
 
Відхилено    
    -7- Джоджик Я.І.
У частині першій статті 1 слова «року, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України» замінити словами «1 січня 2013 року».
 
Відхилено    
    -8- Клименко О.І.
Частину першу статті 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«1. Перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду запроваджується з 1 січня 2013 року.»
 
Відхилено    
6. 2. Учасниками накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування є особи, що підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким на дату запровадження перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду виповнилося не більш як 35 років та які сплачують внески до цього фонду.
 
-9- Прокопчук Ю.В.
Частину другу статті 1 викласти в наступній редакції:
«Учасниками накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування є особи, визначені Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, яким на дату запровадження перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду залишилось не менше 5-ти років до виходу на пенсію».
 
Відхилено   2. Учасниками накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування є особи, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким на дату запровадження перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду виповнилося не більш як 35 років та які сплачують внески/за яких сплачуються внески до накопичувальної системи пенсійного страхування.
 
    -10- Клименко О.І.
у частині другій статті 1 законопроекту слова "та які сплачують до цього фонду" замінити словами "та які сплачують/за яких сплачуються внески до накопичувальної системи пенсійного страхування".
 
Враховано    
7. 3. Страхові внески до Накопичувального пенсійного фонду є складовою частиною єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування, і підлягають спрямуванню до Накопичувального пенсійного фонду в таких розмірах: у рік запровадження перерахування - 2 відсотки бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановленого для таких учасників, кожного наступного року - у розмірі, збільшеному на 1 відсоток, до досягнення 7 відсотків і подальшої сплати у зазначеному розмірі.
 
-11- Шевчук О.Б.
частину третю статті 1 проекту викласти у такій редакції:
«3. Страхові внески до Накопичувального пенсійного фонду є складовою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині, що розподіляється на загальнообов’язкове пенсійне страхування, сплаченого учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування, і підлягають спрямуванню до Накопичувального пенсійного фонду в таких розмірах: у рік запровадження перерахування – 2 відсотки бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в частині, що розподіляється на загальнообов’язкове пенсійне страхування, встановленого для таких учасників, кожного наступного року – у розмірі, збільшеному на 1 відсоток, до досягнення 7 відсотків і подальшої сплати у зазначеному розмірі»
 
Відхилено   3. Страхові внески до Накопичувального пенсійного фонду є складовою частиною єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування, і підлягають спрямуванню до Накопичувального пенсійного фонду в таких розмірах: у рік запровадження перерахування - 2 відсотки бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановленого для таких учасників, кожного наступного року - у розмірі, збільшеному на 1 відсоток, до досягнення 7 відсотків і подальшої сплати у зазначеному розмірі.
 
    -12- Королевська Н.Ю.
Доповнити статтю 1 новою частиною 4:
"Накопичувальний фонд до 1 грудня 2011 року відкриває накопичувальні пенсійні рахунки для всіх застрахованих осіб, страхові внески яких повинні перераховуватися до Накопичувального фонду з 1 січня 2012 року, і не пізніше 15 грудня сповіщає зазначених застрахованих осіб про реквізити їх накопичувальних пенсійних рахунків та про відомості, внесені до їх персональних облікових карток в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
У подальшому Накопичувальний фонд до 15 числа місяця, наступного за тим, у якому застрахована особа, що відповідає вимогам частини другої цієї статті, внесла свій перший страховий внесок, зобов’язаний сповістити їй реквізити її накопичувального пенсійного рахунку та відомості, внесені до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування."
У зв’язку з цим частини 4-5 вважати частинами 5-6.
 
Відхилено    
8. 4. Страхові внески до Накопичувального пенсійного фонду для осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, нараховуються на суму, передбачену договором про добровільну участь.
 
   4. Страхові внески до Накопичувального пенсійного фонду для осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, нараховуються на суму, передбачену договором про добровільну участь.
 
9. 5. Пенсійний фонд України спрямовує страхові внески до Накопичувального пенсійного фонду на відповідні рахунки на підставі відомостей, поданих платниками єдиного внеску до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 
-13- Джоджик Я.І.
Додати до статті 1 частину шосту наступного змісту:
«Контроль за впровадженням другого рівня системи пенсійного забезпечення здійснює Міністерство соціальної політики України».
 
Відхилено   5. Пенсійний фонд України спрямовує страхові внески до Накопичувального пенсійного фонду на відповідні рахунки на підставі відомостей, поданих платниками єдиного внеску до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 
    -14- Терьохін С.А.
статтю 1 викласти у такій редакції:
«Стаття 1. Запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
1. Зарахування страхових внесків до накопичувальної частини Пенсійного фонду України (далі - накопичувальної частини) розпочинається з 1 січня 2012 року.
2. Платником страхового внеску до накопичувальної частини є особа, що підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно із законом, або бере у ньому добровільну участь.
3. База для нарахування страхового внеску до накопичувальної частини є тотожною базі для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
3.1. Обмеження у 15 мінімальних заробітних плат, встановлене для нарахування страхових внесків до солідарної частини Пенсійного фонду України, не застосовується.
3.2. База для нарахування страхового внеску до накопичувальної частини збільшується на суму пасивних доходів (процентів, дивідендів, роялті), отриманих застрахованою особою протягом звітного періоду, якщо розмір такої суми перевищує 15 мінімальних заробітних плат.
4. Якщо застрахована особа є платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, то нарахована сума підлягає зменшенню на суму фактично сплаченого страхового внеску до накопичувальної частини.
5. Сума страхових внесків до накопичувальної частини та нарахований дохід є приватною власністю застрахованої особи. На таку суму не може бути звернено примусове стягнення.
6. У разі смерті застрахованої особи залишок коштів пенсійного рахунку передається його спадкоємцям, а при відсутності спадкоємців - зараховується до складу доходів солідарної частини Пенсійного фонду України.
7. Сума страхових внесків до накопичувальної частини береться Пенсійним фондом України в борг для покриття дефіциту його виплат з солідарної частини, з урахування того, що:
а) такий борг уважається державним (суверенним) та не підлягає перепродажу чи заставі;
б) на загальну суму страхових внесків до накопичувальної частини нараховується процент, що має перевищувати офіційно встановлений індекс споживчих цін протягом строку запозичення пенсійних грошей (позитивний процент).
8. Ставка обов’язкового страхового внеску до накопичувальної частини Пенсійного фонду України становить:
а) для осіб, народжених до 1 січня 1967 року - базову ставку, яка складає 4 відсотки від бази нарахування єдиним соціальним внеском;
б) для осіб, народжених з 1 січня 1967 року до 1 січня 2012 року, – базову ставку, збільшену на 1 відсоток за кожний календарний рік, але сукупно не більше ставки, яка застосовується для єдиного соціального внеску;
в) для осіб, народжених з 1 січня 2012 року - ставку, яка застосовується для єдиного соціального внеску, діючу на час такого пенсійного страхування.
9. Будь-яка фізична особа може добровільно застрахувати пенсійний ризик в накопичувальній частині Пенсійного фонду України. Розмір страхового внеску та страхової виплати визначається договором про добровільне пенсійне страхування.
10. Особливості пенсійного страхування суб’єктами малого підприємництва визначаються окремим законом щодо їхнього оподаткування.
 
Відхилено втор в одній поправці намагається викласти всю суть і порядок дії ІІ рівня. Деякі позиції є в інших статтях, а деякі будуть розглянуті при прийнятті рішення про запровадження ІІ рівня   
10. Стаття 2. Максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання
 
-15- Тищенко О.І.
Кошин С.М.
Прокопчук Ю.В.
Шемчук В.В.
Чорноволенко О.В.
Статтю 2 виключити
 
Відхилено   Стаття 2. Максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання
 
    -16- Яценюк А.П.
Статтю 2 викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Оподаткування пенсій та щомісячного довічного грошового утримання, розміри яких перевищують десять прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
 
Відхилено це норма Податкового кодексу   
11. 1. Максимальний розмір пенсії (крім пенсійних виплат, що здійснюються з Накопичувального пенсійного фонду) або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), призначених (перерахованих) відповідно до Митного кодексу України, Законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про Національний банк України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення», «Про судоустрій і статус суддів», Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379 «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України», не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
 
-17- Боднар-Петровська О.Б.
У тексті проекту слова "не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність" замінити словами "не може перевищувати дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".
 
Враховано по суті  Максимальний розмір пенсії (крім пенсійних виплат, що здійснюються з Накопичувального пенсійного фонду) або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), призначених (перерахованих) відповідно до:
1) Митного кодексу України, законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про Національний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про судоустрій і статус суддів", «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення», Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379 "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України" не може перевищувати залежно від стажу державної служби, стажу служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби, стажу роботи, що дає право на пенсійне забезпечення відповідно до умов і порядку, встановлених Законом України «Про державну службу», стажу наукової роботи, стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури, стажу роботи на посаді судді, вислуги років, яка дає право на пенсійне забезпечення відповідно до умов і порядку, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб":
від 10 до 15 років - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 15 до 20 років - одинадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 20 до 25 років - дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 25 до 30 років - тринадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
понад 30 років - чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
2) законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус народного депутата України", "Про Кабінет Міністрів України" не може перевищувати чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
 
    -18- Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
Семинога А.І.
викласти в редакції:
"Стаття 2. Максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання
Максимальний розмір пенсії (крім пенсійних виплат, що здійснюються з Накопичувального пенсійного фонду) або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), призначених (перерахованих) відповідно до:
1) Митного кодексу України, Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про Національний банк України ", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про судоустрій і статус суддів", Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379 "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України", не може перевищувати в залежності від стажу державної служби, стажу служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби, стажу роботи, який дає право на пенсійне забезпечення відповідно умов і порядку, встановлених Законом України «Про державну службу», стажу наукової роботи, стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури, стажу роботи на посаді судді:
-від 10 до 15 років - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність,
від 15 до 20 років - одинадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність,
від 20 до 25 років - дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність,
від 25 до 30 років - тринадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність,
-понад 30 років - чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених
для осіб, які втратили працездатність.
2) Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", не може перевищувати дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
3) Законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". "Про статус народного депутата України", "Про Кабінет Міністрів України ", не може перевищувати чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
Пенсія зазначеним особам виплачується незалежно від їх заробітку (прибутку), одержуваного після призначення пенсії."
У разі прийняття пропозиції - здійснити відповідне коригування по всьому тексту законопроекту.
 
Враховано частково    
    -19- Королевська Н.Ю.
У розділі І «Загальні положення» статті 2 «Максимальний розмір пенсій або щомісячного довічного грошового утримання» після слів «не може перевищувати» замінити слова «десяти» на «п'ять» та далі за текстом.
 
Відхилено    
    -20- Кожем'якін А.А.
У пункті 1 статті 2 виключити слова «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
 
Відхилено    
    -21- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Статтю 2 Закону викласти у такій редакції:
"Стаття 2. Максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання
1. Максимальний розмір пенсії (крім пенсійних виплат, що здійснюються з Накопичувального пенсійного фонду, недержавних пенсійних фондів та пенсійних програм підприємств-установ) або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), призначених (перерахованих) відповідно до Митного кодексу України, Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України ", "Про Кабінет Міністрів України ", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про пенсійне забезпечення", "Про судоустрій і статус суддів", Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379 "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України", не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність"
 
Відхилено    
    -22- Яворівський В.О.
В усьому законопроекті замінити максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання з "десяти прожиткових мінімумів" на "дев’яти прожиткових мінімумів".
 
Відхилено    
    -23- Кармазін Ю.А.
У статті 2 у частині першій виключити слова: «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», .
 
Відхилено    
    -24- Петьовка В.В.
Статтю 2 викласти у такій редакції: Максимальний .розмір пенсії (крім пенсійних виплат, що здійснюються з Накопичувального пенсійного фонду) або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) призначених (перерахованих) відповідно до Митного кодексу України, Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України ", "Про Кабінет Міністрів України ", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про пенсійне забезпечення", "Про судоустрій і статус суддів", Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379 "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України", не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
 
Відхилено    
    -25- Терьохін С.А.
Статтю 2 викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Максимальний розмір пенсійної виплати
1. Розмір пенсійної виплати із солідарної частини Пенсійного фонду України обмежується сумою в 15 мінімальних заробітних плат, діючих на дату такої виплати. Таке обмеження діє також щодо виплат, визначених законом як щомісячне довічне грошове утримання.
2. Обмеження сум пенсійної виплати не поширюється на осіб, які перебували на державній службі протягом 20 років та/або яким до досягнення пенсійного віку залишається менше 5 повних років.
3. Розмір пенсійної виплати із накопичувальної частини Пенсійного фонду України не обмежується».
 
Враховано по суті   
    -26- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Доповнити статтю 2 частиною 2 наступного змісту:
«2. Не допускається обмеження або встановлення максимального рівня заробітної плати з якої здійснюються відрахування до пенсійного фонду України.»
 
Відхилено    
    -27- Яценюк А.П.
Викласти у такій редакції:
«1. Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), розміри яких перевищують десять прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, підлягають оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу України»
 
Відхилено    
12. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
13. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
14. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2011 року, крім абзацу десятого підпункту 7 та абзацу сто шістнадцятого підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.
 
-28- Ковалевська Ю.С.
Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
Жебрівський П.І.
Кармазін Ю.А.
Бондик В.А.
Королевська Н.Ю.
Стельмашенко В.П.
Пункт 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
    -29- Солошенко М.П.
Семинога А.І.
Пункт 1 розділу ІІ «Перехідні положення» законопроекту викласти у такій редакції: «Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.».
 
Враховано    
    -30- Самойлик К.С.
Набуття чинності пункту 1 розділу ІІ відкласти на більш пізній термін
 
Враховано    
    -31- Трофименко В.В.
Статтю 1 Розділу ІІ «Перехідні положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2011 року, крім:
- абзацу десятого підпункту 7 та абзацу сто шістнадцятого підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року;
- змін до Статті 26 (Умови призначення пенсії за віком) Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які набирають чинності з 1 січня 2016 року».
 
Враховано по суті   
    -32- Яценюк А.П.
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо скасування положень законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про службу в органах місцевого самоврядування», що встановлюють особливі умови пенсійного забезпечення, після проведення реформи оплати праці в органах державної влади та місцевого самоврядування з метою забезпечення належного рівня оплати праці працівників цих органів відповідно до покладених завдань та особистого внеску у їх виконанні.
До прийняття відповідного закону установити, що з 1 січня 2012 року обчислення пенсій відповідно до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про службу в органах місцевого самоврядування» здійснюється із заробітної плати, що не перевищує п’яти мінімальних заробітних плат, встановлених законом»
 
Враховано частково    
    -33- Сушкевич В.М.
Слова «крім абзацу десятого підпункту 7 та абзацу сто шістнадцятого підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року» вилучити.
 
Враховано    
15. 2. Максимальний розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), визначений цим Законом, установлюється також для пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), призначених до набрання чинності цим Законом.
 
-34- Кожем'якін А.А.
Прокопчук Ю.В.
Шемчук В.В.
Виключити пункт 2
 
Враховано по суті  2. Обмеження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) максимальним розміром, встановленим цим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) призначена до набрання чинності цим Законом.
Пенсіонерам, яким пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) призначена до набрання чинності цим Законом і в яких розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) перевищує максимальний розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), встановлений цим Законом, виплата пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) здійснюється без індексації, без застосування положень частин другої та третьої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та проведення інших перерахунків, передбачених законодавством, до того часу, коли розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) відповідатиме максимальному розміру пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), встановленому цим Законом.
 
    -35- Притика Д.М.
Чорноволенко О.В.
Абзац перший пункту 2 Розділу ІІ виключити
 
Враховано по суті   
    -36- Тищенко О.І.
Кармазін Ю.А.
Частину першу пункту другого виключити
 
Враховано по суті   
    -37- Самойлик К.С.
пункт 2 розділу ІІ "Перехідні положення" вилучити, направивши законопроект " (реєстр. № 7455, доопрацьований) до Конституційного Суду України для вирішення питання щодо відповідності зазначеної пропозиції Конституції України (конституційності).
 
Враховано по суті   
    -38- Кошин С.М.
Пункт 2 викласти в наступній редакції:
«Пенсія (щомісячне довічне грошове утримання), призначена до набрання чинності цим Законом, виплачуються у раніше встановленому розмірі»
 
Враховано по суті   
    -39- Бондарєв К.А.
викласти в такій редакції:
«2. Максимальний розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), визначений цим Законом, установлюється для пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), призначених після набрання чинності цим Законом.
Пенсія (щомісячне довічне грошове утримання), призначена до набрання чинності цим Законом, виплачуються у раніше встановленому розмірі».
 
Враховано по суті   
    -40- Яценюк А.П.
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Пенсії, обчислені згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із застосуванням показників середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2006-2008 роки підлягають перерахунку з 1 січня 2012 року із застосуванням показника середньої заробітної плати в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії за 2009 рік»
 
Враховано    
    -41- Журавко О.В.
Доповнити частину абзацом другим такого змісту:
Пенсіонерам, яким пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) призначена до набрання чинності цим Законом і у яких розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) перевищує максимальний розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), встановлений цим Законом, виплата пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) здійснюється без індексації, без застосування положень частин другої та третьої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та проведення інших перерахунків, передбачених законодавством, до того часу, коли розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) буде відповідати максимальному розміру пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), встановленому цим Законом.
 
Враховано    
16. Пенсія (щомісячне довічне грошове утримання), призначена до набрання чинності цим Законом, виплачуються у раніше встановленому розмірі, крім випадків, коли зазначений розмір перевищує максимальний розмір, встановлений цим Законом.
 
-42- Кармазін Ю.А.
Виключити.
 
Враховано по суті  Порядок виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) працюючим пенсіонерам, встановлений цим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким призначена пенсія (довічне грошове утримання) та які влаштувалися на роботу до набрання чинності цим Законом.
Якщо внаслідок прийняття цього Закону розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.
Пенсії, обчислені згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із застосуванням показників середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2006-2008 роки підлягають перерахунку з 1 січня 2012 року із застосуванням показника середньої заробітної плати в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії за 2009 рік.
 
    -43- Притика Д.М.
Абзац другий пункту 2 Розділу ІІ викласти у такій редакції:
«2. Пенсія (щомісячне довічне грошове утримання), призначена до набрання чинності цим Законом, виплачуються у раніше встановленому розмірі.»
 
Враховано по суті   
    -44- Ковалевська Ю.С.
Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
Семинога А.І.
Пункт 2 Розділу ІІ доповнити новими абзацами такого змісту:
«Порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) працюючим пенсіонерам, встановлений цим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким призначена пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) до набрання чинності цим Законом.
Працюючим пенсіонерам, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки – 10 років і більше, жінки - 7 років 6 місяців і більше), пенсія виплачується без обмежень, у розмірах, обчислених за нормами діючого законодавства на момент призначення пенсії незалежно від сфери роботи працюючого пенсіонера.»;
 
Враховано частково    
    -45- Тищенко О.І.
Частину другу пункту першого викласти у наступній редакції:
"2. Пенсія (щомісячне довічне грошове утримання), призначена до набрання чинності цим Законом, виплачуються у раніше встановленому розмірі."
 
Враховано по суті   
    -46- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Речення друге частини 2 викласти у такій редакції:
"Пенсія (щомісячне довічне грошове утримання), призначена до набрання чинності цим Законом, виплачуються у раніше встановленому розмірі, крім випадків, коли зазначений розмір перевищує максимальний розмір, встановлений цим Законом (без врахування виплат з недержавних пенсійних фондів)."
 
Відхилено    
    -47- Дейч Б.Д.
Євтухов В.І.
Н.д.Павленко Е.І. (Реєстр.картка №49) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Пункт другий Розділу ІІ «Перехідні положення» викласти у такій редакції
«Обмеження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), максимальним розміром, встановленим цим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) призначена до набрання чинності цим Законом.
Порядок виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) працюючим пенсіонерам, встановлений цим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким призначена пенсія (довічне грошове утримання) та які влаштувалися на роботу до набрання чинності цим Законом.
Якщо внаслідок прийняття цього Закону розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.
 
Враховано    
    -48- Петьовка В.В.
Другий абзац частини другої розділу ІІ викласти у такій редакції:
«Пенсія (щомісячне довічне грошове утримання), призначена до набрання чинності цим Законом, виплачуються у раніше встановленому розмірі, який не повинен перевищувати максимальний розмір, встановлений цим Законом».
 
Відхилено    
    -49- Чорноволенко О.В.
У абзаці другому пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова «, крім випадків, коли зазначений розмір перевищує максимальний розмір, встановлений цим Законом» вилучити.
 
Враховано по суті   
    -50- Солошенко М.П.
Пункт 2 розділу ІІ «Перехідні положення» законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«Порядок виплати пенсії ( щомісячного довічного грошового утримання) працюючим пенсіонерам, встановлений цим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким призначена пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) до набрання чинності цим Законом.
Працюючим пенсіонерам, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку ( чоловіки – 10 років і більше, жінки – 7 років 6 місяців і більше), та списку № 2 ( чоловіки – 20 років і більше, жінки – 12,5 років і більше), пенсія виплачується без обмежень, у розмірах, обчислених за нормами діючого законодавства на момент призначення пенсії незалежно від сфери роботи працюючого пенсіонера.».
 
Враховано частково    
    -51- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
У розділі ІІ Перехідні положення Закону додати частину 4 такого змісту:
"4. Кошти від приватизації державних підприємств в обов‘язковому порядку надходять до Пенсійного фонду України та використовуються як інвестиції у державні інфраструктурні проекти з метою збільшення його прибутків."
У зв’язку з цим частину 4 вважати частиною 5.
 
Відхилено    
    -52- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
У розділі ІІ Перехідні положення Закону додати частину 6 такого змісту:
"6. Кабінету Міністрів України протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом:
1) забезпечити розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України Пенсійного кодексу України;
2) провести коригування у бік зменшення єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування встановивши його на рівні 26 відсотків визначеної бази нарахування;
3) запровадити регресивний податок на заробітну плату."
У зв’язку з цим частину 5 вважати частиною 7.
 
Відхилено    
17. 3. Дія положень, передбачених абзацами вісімдесят п’ятим - вісімдесят сьомим підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ цього Закону, поширюється на пенсіонерів, яким пенсія призначатиметься або перераховуватиметься з урахуванням нової заробітної плати після набрання чинності цим Законом.
 
-53- Герасимчук В.В.
Пункт 3 Розділу ІІ викласти у такій редакції:
Дія положень абзацу ________ підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ (поширюється на осіб, які досягли віку чоловіки 60 років, жінки – 55 років до набрання чинності цим Законом, але яким пенсія за віком призначатиметься після набрання чинності цим Законом.
«Дія положень, передбачених абзацами вісімдесят четвертим - вісімдесят п’ятим підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ цього Закону, поширюється на пенсіонерів, яким після набрання чинності цим Законом пенсія призначатиметься, а також перераховуватиметься з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
 
Враховано   3. Дія положень, передбачених абзацами сімдесят восьмим та сімдесят дев’ятим 17 пункту 5 розділу ІІ цього Закону, поширюється на пенсіонерів, яким після набрання чинності цим Законом пенсія призначатиметься, а також перераховуватиметься з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Дія положень, передбачених абзацами вісімдесятим – вісімдесять п’ятим підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ поширюється на осіб, які досягли віку (чоловіки - 60 років, жінки – 55 років), до набрання чинності цим Законом, але яким пенсія за віком призначатиметься після набрання чинності цим Законом.
 
    -54- Яценюк А.П.
Вилучити
 
Враховано по суті   
    -55- Шемчук В.В.
Пункт 3 розділу ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:
«Дія положень, передбачених абзацами третім – тринадцятим підпункту 14 пункту 5 розділу 2 цього Закону, не поширюється на військовослужбовців, які до набрання чинності цього Закону уклали контракти про проходження військової служби та протягом їх дії набудуть право на пенсію, або проходять кадрову військову службу».
 
Відхилено    
18. 4. З метою недопущення зменшення заробітної плати найманих працівників у зв’язку з перерахуванням страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та фізичні особи, які використовують найману працю, провадять:
 
   4. З метою недопущення зменшення заробітної плати найманих працівників у зв’язку з перерахуванням страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та фізичні особи, які використовують найману працю, провадять:
 
19. збільшення суми фактичних витрат на оплату праці, визначених Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», за рахунок зменшення нарахувань на зазначені суми для роботодавців;
 
   збільшення суми фактичних витрат на оплату праці, визначених Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», за рахунок зменшення нарахувань на зазначені суми для роботодавців;
 
20. підвищення протягом поетапного збільшення розміру страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду заробітної плати усіх працівників таким чином і в таких розмірах, щоб після відрахування страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку з доходів фізичних осіб заробітна плата, що підлягає виплаті, не була нижчою, ніж фактично виплачена заробітна плата за рік, що передує року збільшення розміру страхового внеску до Накопичувального пенсійного фонду.
 
-56- Королевська Н.Ю.
Абзац третій пункту 4 розділу ІІ після слів "внеску до Накопичувального пенсійного фонду" доповнити словами ", проіндексована на величину річної інфляції
 
Відхилено   підвищення протягом поетапного збільшення розміру страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду заробітної плати всіх працівників таким чином і в таких розмірах, щоб після відрахування страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку з доходів фізичних осіб заробітна плата, що підлягає виплаті, не була нижчою фактично виплаченої заробітної плати за рік, що передує року збільшення розміру страхового внеску до Накопичувального пенсійного фонду.
 
    -57- Ляшко О.В.
Доповнити Перехідні положення частиною 4-1 виклавши її у такій редакції:
«4.-1. Доручити Кабінету Міністрів України в місячний термін подати до Верховної Ради України законопроекти:
1) про денонсацію угод щодо уникнення подвійного оподаткування з Республікою Кіпр, офшорними державами та територіями, а також державами, на території яких діє режим конфіденційності відомостей про майно, сферу діяльності і структуру власності/акціонерів юридичних осіб, а також ідентификації власників-бенефіціарів юридичних осіб;
2) про ратифікацію Конвенції МОП № 102 та Європейського соціального кодексу;
3) щодо забезпечення переходу до єдиних правил призначення пенсій та ліквідації спеціальних пенсій;
4) щодо оплати праці працівників Пенсійного фонду України та забезпечення їхньої діяльності не за рахунок пенсійних внесків, а за рахунок коштів Державного бюджету;
5) щодо перенесення на Державний бюджет України всіх видатків, що не передбачені Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (надбавки, підвищення до пенсії, доплати, адресні грошові допомоги, пільгові пенсії, додаткова пенсія, різниця в розмірах пенсій, призначених за різними пенсійними програмами тощо);
6) щодо підвищення заробітних плат працівникам, які є платниками пенсійних внесків;
7) щодо Державної програми залучення всього зайнятого населення до сплати пенсійних внесків, виведення економіки з тіні.
 
Відхилено    
    -58- Парубій А.В.
В розділі «Перехідні положення», у зв’язку із збільшенням страхового стажу з 25 до 35 років для чоловіків і з 20 до 30 років для жінок, внести окреме положення, в якому диференціювати перехідний період для набуття страхового стажу в 5 років для чоловіків і жінок, а саме:
Рік виходу на пенсіюДля чоловіків Для жінок
2012 р.27 р. 22 р.
2013 р. 29 р. 24 р.
2014 р. 31 р. 26 р.
2015 р. 33 р. 28 р.
2016 р. 35 р. 30 р.
 
Відхилено    
21. 5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
22. 1) у Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 34, ст. 268; 2003 р., № 14, ст. 97; 2005 р., № 2, ст. 32, № 26, ст. 346; 2006 р., № 1, ст. 18; 2007 р., № 9, ст. 69; 2008 р., № 5-8, ст. 78; 2011 р., № 10, ст. 63):
 
-59- Боднар-Петровська О.Б.
Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Підпункт 1 пункту 5 розділу ІІ вилучити, оскільки згідно із прийнятим у першому читанні проектом Закону України про державну службу (реєстр. №8306 від 05.04.2011 р.) з 1 січня 2012 року набирає чинності нова редакція Закону України про державну службу.
 
Відхилено   1) у Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 34, ст. 268; 2003 р., № 14, ст. 97; 2005 р., № 2, ст. 32, № 26, ст. 346; 2006 р., № 1, ст. 18; 2007 р., № 9, ст. 69; 2008 р., № 5 -8, ст. 78; 2011 р., № 10, ст. 63):
 
23. у статті 23:
 
-60- Павловський А.М.
Яценюк А.П.
У Законі України «Про державну службу» статтю 23 виключити
 
Відхилено   у статті 23:
 
    -61- Кириленко В.А.
Статтю 23 викласти у такій редакції:
«Стаття 23. Граничний вік перебування на державній службі
Граничний вік перебування на державній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. У разі необхідності керівник державного органу може продовжити термін перебування на державній службі, але не більш як на два роки.
У виняткових випадках після досягнення граничного віку перебування на державній службі державні службовці можуть бути залишені на державній службі лише на посадах радників або консультантів за рішенням керівника відповідного державного органу»
 
Враховано частково    
24. частину першу викласти у такій редакції:
 
-62- Чорноволенко О.В.
У частині що стосується змін до статті 23 підпункту 1 пункту 5 розділу ІІ законопроекту слова «частину першу викласти у такій редакції: «Граничний вік перебування на державній службі становить 62 роки для чоловіків і 60 років для жінок.»;» вилучити.
 
Відхилено   частину першу викласти в такій редакції:
 
25. «Граничний вік перебування на державній службі становить 62 роки для чоловіків і 60 років для жінок.»;
 
-63- Глазунов С.М.
Семинога А.І.
Викласти у такій редакції:
«Граничний вік перебування на державній службі становить 60 років. У разі необхідності керівник державного органу за погодженням з керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби може продовжити термін перебування на державній службі, але не більш як на два роки»
 
Враховано по суті  «Граничний вік перебування на державній службі становить 65 років»;
 
    -64- Кожем'якін А.А.
Яворівський В.О.
Частину першу викласти у такій редакції:
«Граничний вік перебування на державній службі становить 60 років. У разі необхідності керівник державного органу за погодженням з керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби може продовжити термін перебування на державній службі, але не більш як на п’ять років»
 
Враховано по суті   
    -65- Ковалевська Ю.С.
викласти у такій редакції:
«Граничний вік перебування на державній службі становить 60 років. У разі необхідності та за згодою державного службовця, керівник державного органу за погодженням з керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби може продовжити термін перебування на державній службі, але не більш як на два роки».
 
Враховано по суті   
    -66- Даниленко В.А.
частину першу статті 23 викласти у такій редакції: "Граничний вік перебування на державній службі становить 60 роки для чоловіків і 55 років для жінок.";
 
Відхилено    
    -67- Тищенко О.І.
Частину першу статті 23 викласти у наступній редакції:
"Граничний вік перебування на державній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок."
 
Відхилено    
    -68- Кошин С.М.
Викласти у редакції чинного закону
 
Відхилено    
    -69- Власенко С.В.
У частині першій статті 23 слова "60 років" змінити на "57 років"
 
Відхилено    
    -70- Прокопчук Ю.В.
викласти у наступній редакції:
«Граничний вік перебування на державній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. У разі необхідності керівник державного органу за погодженням з керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби може продовжити термін перебування на державній службі, але не більш як на п'ять років».
 
Враховано по суті   
    -71- Кармазін Ю.А.
доповнити новим реченням наступного змісту :
«У разі необхідності керівник державного органу за погодженням з керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби може продовжити термін перебування на державній службі, але не більш як на три роки».
 
Враховано по суті   
    -72- Шемчук В.В.
у статті 23:
частину першу викласти у такій редакції:
«Граничний вік перебування на державній службі становить 62 роки для чоловіків і 60 років для жінок. У разі необхідності керівник державного органу за погодженням з керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби може продовжити термін перебування на державній службі, але не більше як на п’ять років».
 
Враховано по суті   
    -73- Джоджик Я.І.
частину першу статті 23 викласти у такій редакції:
«Граничний вік перебування на державній службі становить 60 років.»;
 
Відхилено    
    -74- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
«Граничний вік перебування на державній службі становить 65 років»
 
Враховано    
26. у частині другій слова «закінчення цього терміну» замінити словами «досягнення граничного віку перебування на державній службі»;
 
-75- Кошин С.М.
Викласти у редакції чинного закону
 
Відхилено   у частині другій слова «закінчення цього терміну» замінити словами «досягнення граничного віку перебування на державній службі»;
 
    -76- Шемчук В.В.
У частині другій слова «досягнення граничного віку перебування на державній службі» замінити словами «закінчення цього терміну».
 
Відхилено Поправка по суті нічого не міняє   
27. у статті 31:
 
-77- Кириленко В.А.
статтю 31 залишити в редакції чинного закону
 
Відхилено   у статті 31:
 
28. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
29. слова «пенсійного віку» замінити словами «віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до цього Закону», а слова і цифри «страховий стаж для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років» - словами і цифрами «страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «;
 
-78- Даниленко В.А.
у статті 31
після слів «йому виплачується щомісячно» замінити цифри «85» на «50»
 
Відхилено міна порядку визначення розміру щомісячної виплати у разі відставки державного службовця не є предметом цього Закону.  слова «пенсійного віку» замінити словами «віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до цього Закону», а слова і цифри «страховий стаж для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років» - словами і цифрами «страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
    -79- Даниленко В.А.
частину четверту викласти в такій редакції:
«У разі відставки державного службовця, який не досяг віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до цього Закону, але має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", і відпрацював на посадах першої чи другої категорії не менш як п'ять років, йому виплачується щомісячно 50 відсотків його посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та за вислугу років, але не більше трьох років з дня виходу у відставку»;
 
Відхилено е, що і в попередній поправці   
    -80- Тищенко О.І.
Яворівський В.О.
Частину четверту статті 31 викласти у наступній редакції:
"У разі відставки державного службовця, який не досяг віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до цього Закону, але має страховий стаж для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років і відпрацював на посадах першої чи другої категорії не менш як п'ять років, йому виплачується щомісячно 85 відсотків його посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та за вислугу років до досягнення пенсійного віку. У разі наявності (набуття) права на пенсію державним службовцем, який вийшов у відставку, він має право вибору між отриманням виплати у зв’язку із відставкою або пенсії, у тому числі відповідно до цього Закону, чи щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість пенсії"
 
Враховано по суті Комітет підвищення стажу не підтримав   
    -81- Яценюк А.П.
Вилучити
 
Відхилено    
30. доповнити частину реченням такого змісту: «У разі наявності (набуття) права на пенсію державним службовцем, який вийшов у відставку, він має право вибору між отриманням виплати у зв’язку із відставкою або пенсії, у тому числі відповідно до цього Закону, чи щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість пенсії.»;
 
-82- Чорноволенко О.В.
У частині що стосується змін до статті 31 підпункту 1 пункту 5 розділу ІІ законопроекту слова «доповнити частину реченням такого змісту: «У разі наявності (набуття) права на пенсію державним службовцем, який вийшов у відставку, він має право вибору між отриманням виплати у зв’язку із відставкою або пенсії, у тому числі відповідно до цього Закону, чи щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість пенсії.» вилучити.
 
Відхилено втор пропонує надати право одержувати одночасно дві виплати: пенсію і щомісячну у зв’язку із відставкою  доповнити реченням такого змісту: «У разі наявності (набуття) права на пенсію державним службовцем, який вийшов у відставку, він має право вибору між отриманням виплати у зв’язку із відставкою або пенсії, у тому числі відповідно до цього Закону, чи щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість пенсії»;
 
    -83- Притика Д.М.
Звертаю увагу, що у запропонованому доповненні до частини чотири статті 31 Закону України «Про державну службу» застосовані терміни «виплати», «щомісячне довічне грошове утримання», які взагалі не вживаються як чинному Законі, так і у запропонованому Президентом України законопроекті № 8306, який прийнято у І читанні. Значення цих термінів не розривається, тому при практичному застосуванні цього положення будуть виникати труднощі. Звертаю також увагу, що нарахування щомісячного довічного грошового утримання державним службовцям чинним Законом взагалі не передбачено.
З огляду на викладене, редакцію цього доповнення потребує суттєвого доопрацювання, як і зміни до частини шостої цієї статті, в яких також говориться про щомісячне довічне грошове утримання.
 
Відхилено Законодавством не передбачено узгодження між собою законопроектів   
31. у частині п’ятій слова «пенсійного віку державним службовцем, який перебуває у відставці» замінити словами «державним службовцем, який перебуває у відставці, віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до цього Закону»;
 
   у частині п’ятій слова «пенсійного віку державним службовцем, який перебуває у відставці» замінити словами «державним службовцем, який перебуває у відставці, віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до цього Закону»;
 
32. у частині шостій слова «за віком» замінити словами «або щомісячного довічного грошового утримання»;
 
-84- Фомін О.В.
в реченні «У разі призначення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання, працевлаштування, засудження за скоєння злочину виплати, передбачені частиною четвертою цієї статті, припиняються» слово «працевлаштування» вилучити.
 
Відхилено Автор пропонує надати право одержувати одночасно дві виплати: зарплату і щоміячну виплату у зв’язку із відставкою  у частині шостій слова «за віком» замінити словами «або щомісячного довічного грошового утримання»;
 
33. у статті 37:
 
-85- Герасимчук В.В.
Статтю 37 викласти в такій редакції:
 
Враховано   текст статті 37 викласти в такій редакції:
 
    -86- Чорноволенко О.В.
У підпункті 1 пункту 5 розділу ІІ законопроекту вилучити усі зміни, що стосуються статті 37 Закону України ««Про державну службу»«.
 
Відхилено о статті є Рішення Конституційного Суду України, тому в цілому стаття потребує редакційного викладення   
    -87- Кириленко В.А.
статтю 37 залишити в редакції чинного закону
 
Відхилено    
34. частину другу викласти у такій редакції:
 
      
35. «На одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. «.
 
-88- Глазунов С.М.
Семинога А.І.
Ковалевська Ю.С.
слова "чоловіки, які досягли віку 62 роки" замінити словами "чоловіки, які досягли віку 60 років";
 
Враховано   «1. На одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли 60-річного віку, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
    -89- Хара В.Г.
слова ", які досягли віку 62 роки," виключити;
 
Враховано по суті   
    -90- Даниленко В.А.
Кошин С.М.
Тищенко О.І.
частину другу викласти у такій редакції:
На одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли віку 60 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
 
Враховано по суті   
    -91- Власенко С.В.
У першому реченні слова "пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування « змінити на «57 років»
 
Враховано по суті Комітет підвищення пенсійного віку не підтримав   
    -92- Кармазін Ю.А.
Статті 37 у частині другій у першому реченні число «62» замінити на число: «61» і далі - за текстом.
 
Враховано по суті Комітет підвищення пенсійного віку не підтримав   
    -93- Жебрівський П.І.
Друге речення викласти у такій редакції:
«Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 1,35 відсотків суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за кожен рік страхового стажу, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — у розмірі 1,35 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за кожен рік страхового стажу».
 
Відхилено акою пропозицією автор поропонує пенсію державним службовцям призначати за загальними нормами. Це питання треба вирішувати комплексно   
    -94- Ляшко О.В.
З частини 2 статті 37 виключити слова: «, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку.
 
Відхилено івелює стаж державної служби, і ті, хто має 10 років і ті хто має 20 років державної служби, матимуть однакове право на пенсію   
    -95- Парубій А.В.
В статті 37 та всіх інших законодавчих актах, де йдеться про підвищення пенсійного віку, пропонується фразу «62 роки» замінити фразою «60 років».
 
Враховано    
    -96- Яворівський В.О.
Частину другу статті 37 викласти у чинній редакції:
"На одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків від сум їх заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, без обмеження граничного розміру пенсії, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі."
 
Враховано по суті   
    -97- Прокопчук Ю.В.
Частину другу статті 37 Закону викласти в наступній редакції:
«На одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків від сум їх заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до1січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.»
 
Враховано по суті   
    -98- Петьовка В.В.
Частину другу статті 37 Закону України "Про державну службу", до якої пропонується внести зміни частиною 5 розділу ІІ проекту Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", викласти у такій редакції: «На одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. (Далі за текстом)».
 
Враховано по суті   
    -99- Джоджик Я.І.
у статті 37:
у частині другій:
слова «чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку» замінити словом «працівники»;
у зв’язку з цим – нову частину третю цієї статті – виключити.
 
Враховано по суті   
    -100- Яценюк А.П.
слова «чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки,» замінити словами «особи»;
 
Враховано по суті   
    -101- Герасимчук В.В.
Стаття 37 викладається у новій редакції
«1. На одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
 
Враховано частково    
    -102- Гордієнко С.В.
доповнити статтю 37 Закону України «Про державну службу» після частини другої новою частиною такого змісту:
До 1 січня 2017 року право дострокового виходу на пенсію за віком мають державні службовці - жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років у тому числі державної служби не менше 10 років, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців незалежно від місця роботи при досягненні ними 55 річного віку за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно до частини другої статті 37 цього закону, зменшується на 0,5 відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.
У разі коли жінка, якій достроково призначено пенсію до досягнення віку, передбаченого статтею 26 закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на час роботи припиняється. У цьому випадку, після досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього закону, відсоток, на який зменшено розмір пенсії переглядається з урахуванням кількості повних місяців стажу державної служби, набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію.
 
Відхилено омітет не підтримав підвищення пенсійного віку чоловікам   
36. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
-103- Хара В.Г.
Яценюк А.П.
Ковалевська Ю.С.
Глазунов С.М.
Даниленко В.А.
Тищенко О.І.
Кошин С.М.
Солошенко М.П.
Семинога А.І.
абзаци п’ятнадцятий-двадцятий (доповнення після частини другої новою частиною статті 37) виключити
 
Враховано      
37. «До досягнення віку, встановленого першим реченням частини другої цієї статті, право на пенсію за віком мають державні службовці - чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 
-104- Герасимчук В.В.
Частини другу – третю викласти у такій редакції:
До досягнення віку, встановленого першим реченням частини першої цієї статті, право на пенсію за віком мають державні службовці - чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
60 років - якщо вони народилися по 31 грудня 1952 року;
60 років 6 місяців - якщо вони народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року;
61 рік - народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року;
61 рік 6 місяців - народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року.».
3. Пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
Відхилено      
38. 60 років 6 місяців - якщо вони народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року;
 
      
39. 61 рік - народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року;
 
      
40. 61 рік 6 місяців - народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року.».
 
      
41. У зв’язку з цим частини третю - чотирнадцяту вважати відповідно частинами четвертою - п’ятнадцятою;
 
-105- Ковалевська Ю.С.
підпункт 1 пункту 5 Розділу ІІ проекту (зміни до статті 37), після абзацу двадцять першого (помилка автора, по змісту йдеться про доповнення після абзацу 20) доповнити абзацом такого змісту: «До завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року у разі необхідності керівник державного органу за погодженням з керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби може продовжити термін перебування на державній службі жінкам за їх згодою до 60 років»;
 
Враховано частково Комітет не підтримує підвищення пенсійного віку, але підтримав продовження граничного віку.     
    -106- Глазунов С.М.
після абзацу 22 підпункту1) пункту 5 (зміни до статті 37) доповнити новою частиною такого змісту:
"До завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року у разі необхідності керівник державного органу за погодженням з керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби може продовжити термін перебування на державній службі жінкам до 60 років";
 
Враховано частково Аналогічно попередній поправці   
42. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
      
43. «Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно із цим Законом, Законами України «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад - у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Достроково призначена пенсія з урахуванням підпункту «г» частини першої пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення», пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» і статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» у період до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», працюючим пенсіонерам не виплачується.»;
 
-107- Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
Семинога А.І.
Друге речення викласти у такій редакції:
«Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати в залежності від стажу державної служби:
від 10 до 15 років - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність,
від 15 до 20 років - одинадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність,
від 20 до 25 років - дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність,
від 25 до 30 років - тринадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність,
понад 30 років - чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність»
 
Враховано   4. Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цим Законом, законами України «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад - у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Достроково призначена пенсія з урахуванням підпункту «г» частини першої пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення», пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» і статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» у період до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», працюючим пенсіонерам не виплачується. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати залежно від стажу державної служби:
від 10 до 15 років - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 15 до 20 років - одинадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 20 до 25 років - дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 25 до 30 років - тринадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
понад 30 років - чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
 
    -108- Тищенко О.І.
Частину п’яту статті 37 викласти у наступній редакції:
Пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України.
Пенсія державному службовцю виплачується незалежно від його заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати дванадцяти мінімальних розмірів пенсії за віком, установлених для осіб, які втратили працездатність.
 
Враховано по суті   
    -109- Солошенко М.П.
У абзаці 22 підпункту 1) пункту 5 (зміни до частини п'ятої статті 37) після слів «установлених для осіб, які втратили працездатність» доповнити новим реченням такого змісту: «Пенсія працюючим пенсіонерам, призначена відповідно до Закону України «Про державну службу» до набрання чинності цим Законом, виплачується у розмірах, обчислених за нормами діючого законодавства на момент призначення пенсії.».
 
Враховано по суті   
    -110- Шевчук О.Б.
після слова «працюючим» доповнити словами «за наймом на умовах трудового договору (контракту), або таким, що виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовим договором, займаються підприємницькою, незалежною професійною або іншою подібною діяльністю, яка приносить дохід,»
 
Відхилено    
    -111- Фомін О.В.
Речення «Достроково призначена пенсія з урахуванням підпункту «г» частини першої пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення», пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» і статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» у період досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», працюючим пенсіонерам не виплачується.»- вилучити
 
Відхилено    
    -112- Герасимчук В.В.
Стаття 37 викладається у новій редакції
4. Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цим Законом, Законами України «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Достроково призначена пенсія з урахуванням підпункту «г» частини першої пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення», пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» і статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» у період до досягнення пенсійного віку, встановленого частинами першою та другою цієї статті, працюючим пенсіонерам не виплачується.
 
Враховано частково    
    -113- Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
після слів "установлених для осіб, які втратили працездатність" доповнити новим реченням такого змісту: "Пенсія працюючим пенсіонерам, призначена відповідно до Закону України "Про державну службу" до набрання чинності цим Законом, виплачується у розмірах, обчислених за нормами діючого законодавства на момент призначення пенсії";
 
Враховано по суті   
    -114- Боднар-Петровська О.Б.
У тексті проекту слова "не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність" замінити словами "не може перевищувати дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".
 
Враховано по суті   
    -115- Олійник В.С.
З тексту підпункту 1 пункту 5 законопроекту цифри та слова „пункту "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" " виключити;
 
Відхилено    
    -116- Кожем'якін А.А.
Викласти у такій редакції: «Пенсія державному службовцю виплачується незалежно від його заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію».
 
Відхилено    
    -117- Ляшко О.В.
Вилучити частину 5 статті 37.
 
Відхилено    
    -118- Яворівський В.О.
В усьому законопроекті замінити максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання з "десяти прожиткових мінімумів" на "дев’яти прожиткових мінімумів".
 
Відхилено    
    -119- Прокопчук Ю.В.
Частину п’яту статті 37 Закону України «Про державну службу України» викласти у наступній редакції:
«Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно із цим Законом, Законами України «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону.
 
Враховано частково    
    -120- Шемчук В.В.
Частину п’яту статті 37 виключити.
 
Відхилено    
    -121- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
викласти у такій редакції:
«Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно із цим Законом, Законами України «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково – технічну діяльність», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад – у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії, що формується з джерел солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Розмір додаткової пенсії, що формується за рахунок накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, недержавних пенсійних фондів та пенсійних програм підприємств (установ) не може обмежуватись.
 
Враховано частково    
    -122- Семинога А.І.
доповнити новим реченням такого змісту: "Пенсія працюючим пенсіонерам, призначена відповідно до Закону України "Про державну службу" до набрання чинності цим Законом, виплачується у розмірах, обчислених за нормами діючого законодавства на момент призначення пенсії"
 
Враховано по суті   
    -123- Бондарєв К.А.
слова «працюючим пенсіонерам не виплачується» замінити словами «виплачується працюючим пенсіонерам у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
Відхилено    
    -124- Семинога А.І.
доповнити новою частиною такого змісту: "До завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року у разі необхідності керівник державного органу за погодженням з керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби може продовжити термін перебування на державній службі жінкам до 60 років"
 
Враховано частково    
44. частину шосту викласти у такій редакції:
 
-125- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Частину шосту статті 37 Закону України "Про державну службу" виключити
 
Відхилено      
45. «Обчислення пенсії державних службовців здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
-126- Герасимчук В.В.
Стаття 37 викладається у новій редакції
5. Визначення заробітної плати для обчислення пенсій державним службовцям здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано   5. Визначення заробітної плати для обчислення пенсій державним службовцям здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -127- Глазунов С.М.
Тищенко О.І.
Викласти у такій редакції: "За кожний повний рік роботи понад 10 років на державній службі пенсія збільшується на один відсоток заробітку, але не більше 90 відсотків заробітної плати";
 
Відхилено    
    -128- Солошенко М.П.
Семинога А.І.
Частину шосту статті 37 залишити у редакції чинного Закону, а саме «За кожний повний рік роботи понад 10 років на державній службі пенсія збільшується на один відсоток заробітку, але не більше 90 відсотків заробітної плати»
 
Відхилено    
    -129- Даниленко В.А.
у статті 37 пропозиції КМУ щодо нової редакції частини шостої відхилити.
 
Відхилено    
    -130- Ляшко О.В.
Частину 6 статті 37 викласти у такій редакції:
«Обчислення пенсії державних службовців здійснюється в порядку, встановленому Законом»
 
Відхилено    
    -131- Кармазін Ю.А.
Виключити частину шосту, а саме:
«Обчислення пенсії державних службовців здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено    
46. у першому реченні частини сьомої слова «частинами другою і п’ятою цієї статті» замінити словами «частиною другою цієї статті»;
 
-132- Герасимчук В.В.
частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Пенсія по інвалідності у розмірах, передбачених частиною першою цієї статті, призначається за наявності страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", особам, визнаним інвалідами Іта ІІ групи у період перебування на державній службі, які мають стаж державної служби не менше 10 років, а також особам з числа інвалідів Іта ІІ групи незалежно від часу встановлення їм інвалідності, які мають не менше 10 років стажу державної служби на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії вони працювали на зазначених посадах. Пенсія по інвалідності відповідно до цього Закону призначається незалежно від причини інвалідності за умови припинення державної служби»
 
Враховано   6. Пенсія по інвалідності у розмірах, передбачених частиною першою цієї статті, призначається за наявності страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", особам, визнаним інвалідами Іабо ІІ групи у період перебування на державній службі, які мають стаж державної служби не менше 10 років, а також особам з числа інвалідів Іабо ІІ групи незалежно від часу встановлення їм інвалідності, які мають не менше 10 років стажу державної служби на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії вони працювали на зазначених посадах. Пенсія по інвалідності відповідно до цього Закону призначається незалежно від причини інвалідності за умови припинення державної служби.
 
    -133- Тищенко О.І.
У першому реченні частини сьомої статті 37 слова "частиною другою" замінити словами "частинами другою і п’ятою"
 
Відхилено    
    -134- Фомін О.В.
В абзаці 25 в реченні «Пенсія по інвалідності відповідно до цього Закону призначається незалежно від причин інвалідності за умови припинення державної служби» слова «за умови припинення державної служби» - вилучити
 
Відхилено    
47. у частині восьмій слова «, а також у разі продовження перебування зазначених осіб на державній службі» виключити, а слова «шостою цієї статті» замінити словами «сьомою цієї статті»;
 
-135- Герасимчук В.В.
Частини сьому – дев’яту викласти у такій редакції:
«7. Якщо зазначені особи повертаються на державну службу, виплата пенсії по інвалідності припиняється на період до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на державній службі.
8. У разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності виплата пенсії по інвалідності, призначеної відповідно до цього Закону, здійснюється у порядку, визначеному статтею 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
9. Якщо інваліду Іабо ІІ групи було встановлено ІІІ групу інвалідності, то в разі наступного визнання його інвалідом Іабо ІІ групи право на отримання раніше призначеної пенсії на умовах, передбачених цим Законом, поновлюється з дня встановлення Іабо ІІ групи інвалідності за умови, якщо після припинення виплати пенсії минуло не більше п'яти років. У такому самому порядку визначається право на отримання пенсії по інвалідності на умовах, передбачених цим Законом, особам, яким така пенсія не була призначена у зв'язку з продовженням перебування зазначених осіб на державній службі»
 
Враховано   7. Якщо зазначені особи повертаються на державну службу, виплата пенсії по інвалідності припиняється на період до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на державній службі.
8. У разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності виплата пенсії по інвалідності, призначеної відповідно до цього Закону, здійснюється у порядку, визначеному статтею 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
9. Якщо інваліду Іабо ІІ групи було встановлено ІІІ групу інвалідності, то в разі наступного визнання його інвалідом Іабо ІІ групи право на отримання раніше призначеної пенсії на умовах, передбачених цим Законом, поновлюється з дня встановлення Іабо ІІ групи інвалідності за умови, якщо після припинення виплати пенсії минуло не більше п'яти років. У такому самому порядку визначається право на отримання пенсії по інвалідності на умовах, передбачених цим Законом, особам, яким така пенсія не була призначена у зв'язку з продовженням перебування зазначених осіб на державній службі.
 
    -136- Тищенко О.І.
У частині восьмій статті 37 слова "сьомою цієї статті" замінити словами "шостою цієї статті, та викласти у наступній редакції:
Якщо зазначені особи повертаються на державну службу, виплата пенсії по інвалідності припиняється на період до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на державній службі. У цьому разі, без оформлення пенсій по інвалідності на умовах, передбачених частиною шостою цієї статті, вони мають право на одержання пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
 
Враховано по суті   
    -137- Фомін О.В.
речення «Якщо зазначені особи повертаються на державну службу, виплата пенсії по інвалідності припиняється на період до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на державній службі. У цьому разі, без оформлення пенсій по інвалідності на умовах, передбачених частиною сьомою цієї статті, вони мають право на одержання пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» - вилучити.
 
Відхилено    
    -138- Коновалюк В.І.
зміни до частини восьмої статті 37 викласти у наступній редакції:
«у частині восьмій слова «а також у разі продовження перебування зазначених осіб на державній службі без» замінити словами «та у випадку не», а слова «шостою цієї статті» замінити словами «сьомою цієї статті».
 
Відхилено    
48. у першому реченні частини одинадцятої слова «на яку нараховувалися страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, з урахуванням норм частини п’ятої цієї статті, « замінити словами «з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
-139- Герасимчук В.В.
Стаття 37 викладається у новій редакції
«10. У разі смерті особи у період перебування на державній службі за наявності у померлого годувальника стажу державної служби не менше 10 років непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям - незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника), призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 70 відсотків суми заробітної плати померлого годувальника, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а на двох і більше членів сім'ї - 90 відсотків. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
 
Враховано   10. У разі смерті особи у період перебування на державній службі за наявності у померлого годувальника стажу державної служби не менше 10 років непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям - незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника), призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 70 відсотків суми заробітної плати померлого годувальника, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а на двох і більше членів сім'ї - 90 відсотків. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у статті 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
 
49. у частині дванадцятій слова «восьмою цієї статті» замінити словами «дев’ятою цієї статті»;
 
-140- Герасимчук В.В.
Стаття 37 викладається у новій редакції
11. Право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника на умовах, передбачених частиною десятою цієї статті, мають також непрацездатні члени сім'ї померлої особи, яка отримувала або мала право на пенсію за цим Законом.
12. Державний службовець, звільнений з державної служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею. В таких випадках пенсія державному службовцю призначається на загальних підставах.
13. Державним службовцям у разі виходу на пенсію при наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів.
14. У разі виходу на пенсію державні службовці при наявності стажу державної служби не менше 10 років користуються умовами щодо комунально-побутового обслуговування, передбаченими цим Законом».
 
Враховано   11. Право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника на умовах, передбачених частиною десятою цієї статті, мають також непрацездатні члени сім'ї померлої особи, яка отримувала або мала право на пенсію за цим Законом.
12. Державний службовець, звільнений з державної служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею. В таких випадках пенсія державному службовцю призначається на загальних підставах.
13. Державним службовцям у разі виходу на пенсію за наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів.
14. У разі виходу на пенсію державні службовці за наявності стажу державної служби не менше 10 років користуються умовами щодо комунально-побутового обслуговування, передбаченими цим Законом»;
 
    -141- Тищенко О.І.
У частині дванадцятій статті 37 слова "дев'ятою" замінити словами "восьмою
 
Відхилено    
50. 2) у частині дванадцятій статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2005 р., № 4, ст. 100; 2009 р., № 36-37, ст. 511):
 
-142- Чорноволенко О.В.
Підпункт 2 пункту 5 розділу ІІ законопроекту вилучити.
 
Відхилено   2) у частині дванадцятій статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2005 р., № 4, ст. 100; 2009 р., № 36-37, ст. 511):
 
    -143- Яценюк А.П.
пункт 2) викласти в такій редакції:
«2) частину дванадцяту статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2005 р., № 4, ст. 100; 2009 р., № 36—37, ст. 511) викласти в такій редакції:
«12. Пенсійне забезпечення народних депутатів України здійснюється на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
 
Відхилено    
51. абзац перший викласти у такій редакції:
 
   абзаци перший, шостий, сьомий і дев’ятий викласти в такій редакції:
 
52. «12. Після досягнення чоловіками 62 років і жінками - пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також у разі визнання інвалідом Іабо ІІ групи народному депутату призначається пенсія в розмірі 80 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Нарахування пенсій здійснюється із суми заробітної плати, що складається з посадового окладу з урахуванням всіх доплат та надбавок працюючого народного депутата на момент призначення пенсії.»;
 
-144- Хара В.Г.
у підпункті 2 (до частини дванадцятої статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України"): в абзаці третьому цифри і слово "62 років," виключити.
 
Враховано   «12. Після досягнення чоловіками 60 років і жінками - пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також у разі визнання інвалідом Іабо ІІ групи народному депутату призначається пенсія в розмірі 80 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Нарахування пенсій здійснюється із суми заробітної плати, що складається з посадового окладу з урахуванням усіх доплат та надбавок працюючого народного депутата на момент призначення пенсії»;
 
    -145- Джоджик Я.І.
у першому реченні абзацу першого слова «чоловіками 62 років і жінками» - виключити.
В зв’язку з цим – нові абзаци після першого абзацу – виключити.
 
Враховано частково    
    -146- Даниленко В.А.
у частині дванадцятій статті 20 абзац перший викласти у такій редакції:
Після досягнення чоловіками 60 років І жінками - пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також у разі визнання інвалідом І або ІІ групи народному депутату призначається пенсія в розмірі 80 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Нарахування пенсій здійснюється із суми заробітної плати, що складається з посадового окладу з урахуванням всіх доплат та надбавок працюючого народного депутата на момент призначення пенсії.
 
Враховано    
    -147- Тищенко О.І.
Абзац перший частини дванадцятої статті 20 викласти у наступній редакції:
12. При досягненні встановленого законом пенсійного віку за наявності трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, а також у разі визнання інвалідом Іабо ІІ групи народному депутату призначається пенсія в розмірі 80 відсотків місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Нарахування пенсій здійснюється із суми, що складається з посадового окладу з урахуванням всіх доплат та надбавок працюючого народного депутата на момент призначення пенсії.
 
Враховано частково    
    -148- Власенко С.В.
У першому реченні слова "пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» змінити на «57 років»
 
Відхилено    
    -149- Ляшко О.В.
Абзац 1 частини 12 статті 20 викласти у такій редакції: «12. Після досягнення чоловіками 62 років і жінками – пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також у разі визнання інвалідом Іабо ІІ групи, внаслідок травми або каліцтва та\чи захворювання, пов’язаного із перебуванням на посаді народного депутата України, народному депутату призначається пенсія на загальних підставах, з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з яких було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Нарахування пенсій здійснюється із суми заробітної плати, що складається з посадового окладу з урахуванням всіх доплат та надбавок народного депутата на момент здійснення ним повноважень народного депутата»
 
Відхилено    
    -150- Яворівський В.О.
Абзац перший частини дванадцятої статті 20 викласти у такій редакції:
"12. При досягненні встановленого законом пенсійного віку за наявності трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, а також у разі визнання інвалідом Іабо ІІ групи народному депутату призначається пенсія, що обчислюються за встановленими нормами у процентах до середньомісячного заробітку, що визначається відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Народним депутатам, які пропрацювали після призначення пенсій за віком або інвалідністю не менш як 2 роки з більш високим заробітком, ніж той, з якого було обчислено пенсію, встановлюється за його заявою новий розмір пенсії виходячи з більш високого заробітку, який визначається за 2 роки роботи підряд після призначення пенсії відповідно до згаданого вище закону.
У разі дальшого зростання заробітку провадиться за його заявою новий перерахунок пенсії. Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через 2 роки роботи після попереднього перерахунку"
 
Відхилено    
    -151- Прокопчук Ю.В.
абзац перший викласти у такій редакції:
«12. Пенсійне забезпечення народних депутатів України здійснюється на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
    -152- Прокопчук Ю.В.
Абзац перший частини дванадцятої статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України»:
При досягненні встановленого законом пенсійного віку за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, а також у разі визнання інвалідом Іабо ІІ групи народному депутату призначається пенсія в розмірі 80
відсотків місячної заробітної плати працюючого народного депутата
з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Нарахування пенсій здійснюється із суми заробітної плати, що складається з посадового окладу з урахуванням всіх доплат та надбавок працюючого народного депутата на момент призначення пенсії.»;
 
Враховано частково    
    -153- Кириленко В.А.
У частині дванадцятій статті 20 абзац перший викласти у такій редакції:
« При досягненні встановленого законом пенсійного віку, а також у разі визнання інвалідом Іабо ІІ групи народному депутату призначається пенсія згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
53. доповнити частину після абзацу першого новими абзацами такого змісту:
 
      
54. «До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї частини, право на пенсію за віком мають народні депутати - чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 
-154- Хара В.Г.
Даниленко В.А.
Тищенко О.І.
Кошин С.М.
Кириленко В.А.
у підпункті 2 (до частини дванадцятої статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України"): абзаци четвертий-дев’ятий виключити;
 
Враховано      
    -155- Герасимчук В.В.
Доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
«60 років - якщо вони народилися по 31 грудня 1952 року»
 
Відхилено    
55. 60 років 6 місяців - якщо вони народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року;
 
      
56. 61 рік - народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року;
 
      
57. 61 рік 6 місяців - народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року.».
 
      
58. У зв’язку з цим абзац другий - шостий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;
 
-156- Яворівський В.О.
Абзац другий частини дванадцятої статті 20 викласти у такій редакції:
"У разі виходу на пенсію народному депутату при наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України."
 
Відхилено СТАТТЯ 116 РЕГЛАМЕНТУ     
59. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
      
60. «Пенсія працюючому народному депутату в період виконання депутатських повноважень та колишньому народному депутату, який працює на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно із Законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після припинення депутатських повноважень (звільнення з посади) - у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. У разі виходу на пенсію народному депутату виплачується грошова допомога в розмірі дванадцяти місячних посадових окладів працюючого народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.»;
 
-157- Герасимчук В.В.
У першому реченні абзацу одинадцятого підпункту 2 пункту 5 Розділу ІІ слова «згідно із» замінити словами «в порядку та на умовах, передбачених».
 
Враховано   «Пенсія працюючому народному депутату в період виконання депутатських повноважень та колишньому народному депутату, який працює на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після припинення депутатських повноважень (звільнення з посади) - у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. У разі виходу на пенсію народному депутату виплачується грошова допомога в розмірі дванадцяти місячних посадових окладів працюючого народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.
 
    -158- Боднар-Петровська О.Б.
У тексті проекту слова "не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність" замінити словами "не може перевищувати дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".
 
Враховано по суті   
    -159- Королевська Н.Ю.
абзац шостий викласти у такій редакції:
«Пенсія народному депутату виплачується в повному розмірі незалежно від його заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію, але не може перевищувати п'яти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.»
 
Відхилено    
    -160- Тищенко О.І.
У абзаці шостому частини дванадцятої статті 20 виключити речення "Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність" та викласти у наступній редакції:
Пенсія працюючому народному депутату в період виконання депутатських повноважень та колишньому народному депутату, який працює на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно із Законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після припинення депутатських повноважень (звільнення з посад) – у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. У разі виходу на пенсію народному депутату виплачується грошова допомога в розмірі дванадцяти місячних посадових окладів працюючого народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.
 
Враховано частково    
    -161- Кожем'якін А.А.
викласти у такій редакції:
«Пенсія народному депутату виплачується в повному розмірі незалежно від його заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. У разі виходу на пенсію народному депутату виплачується грошова допомога в розмірі 12 місячних посадових окладів працюючого народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.».
 
Відхилено    
    -162- Ляшко О.В.
Абзац 6 частини 12 статті 20 викласти у такій редакції: «Пенсія працюючому народному депутату в період виконання депутатських повноважень та колишньому народному депутату виплачується у розмірі та порядку, визначеному відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати п'яти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність»
 
Відхилено    
    -163- Ляшко О.В.
У випадку, якщо попередня поправка не буде врахована, то пропонується з абзацу 6 частини 12 статті 20 виключити речення: «У разі виходу на пенсію народному депутату виплачується грошова допомога в розмірі дванадцяти місячних посадових окладів працюючого народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.», оскільки аналогічні пільги не передбачені для більшості громадян України.
 
Відхилено    
    -164- Ляшко О.В.
А якщо і ця поправка не буде врахована, то пропонується у абзаці 6 частини 12 статті 20 слова «дванадцяти місячних посадових окладів» замінити на «одного місячного посадового окладу», виклавши це речення у такій редакції:
«У разі виходу на пенсію народному депутату виплачується грошова допомога в розмірі одного місячного посадового окладу працюючого народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.», оскільки, аналогічні пільги не передбачені для більшості громадян України».
 
Відхилено    
    -165- Яворівський В.О.
В усьому законопроекті замінити максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання з "десяти прожиткових мінімумів" на "дев’яти прожиткових мінімумів".
 
Відхилено    
    -166- Яворівський В.О.
Шемчук В.В.
Джоджик Я.І.
Абзац шостий частини дванадцятої статті 20 вилучити
 
Відхилено    
    -167- Петьовка В.В.
Абзац шостий у частині дванадцятій статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" викласти у такій редакції: «Пенсія працюючому народному депутату в період виконання депутатських повноважень та колишньому народному депутату, який працює на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно із Законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність", виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а після припинення депутатських повноважень (звільнення з посади) — у розмірі, обчисленому відповідно до цього
Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. У разі виходу на пенсію народному депутату виплачується грошова допомога в розмірі десяти місячних посадових окладів працюючого народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України».
 
Враховано частково    
    -168- Кириленко В.А.
абзац шостий викласти у такій редакції:
«Працюючим народним депутатам України здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»«.
 
Відхилено    
    -169- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Абзац шостий частини дванадцятій статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" викласти в наступній редакції:
«Пенсія працюючому народному депутату в період виконання депутатських повноважень та колишньому народному депутату, який працює на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно із Законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після припинення депутатських повноважень (звільнення з посад) – у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії, що формується з джерел солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Розмір додаткової пенсії, що формується за рахунок накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, недержавних пенсійних фондів та пенсійних програм підприємств (установ) не може обмежуватись. У разі виходу на пенсію народному депутату виплачується грошова допомога в розмірі дванадцяти місячних посадових окладів працюючого народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.»
 
Враховано частково    
    -170- Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
Семинога А.І.
У другому реченні слова «десяти» замінити словом «чотирнадцяти»
 
Враховано    
61. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
      
62. «У випадку смерті народного депутата призначається пенсія у разі втрати годувальника непрацездатним членам сім’ї, які були на його утриманні, за їх заявою (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника) у розмірі 70 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на одного непрацездатного члена сім’ї та 90 відсотків - на двох і більше членів сім’ї на день звернення за пенсією за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.»;
 
-171- Ляшко О.В.
Абзац 7 частини 12 статті 20 викласти у такій редакції:
«У випадку смерті народного депутата, під час виконання ним депутатських повноважень, призначається пенсія у разі втрати годувальника непрацездатним членам сім’ї, які були на його утриманні, за їх заявою (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника) у розмірі 70 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на одного непрацездатного члена сім’ї та 90 відсотків — на двох і більше членів сім’ї на день звернення за пенсією за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України»
 
Відхилено   У випадку смерті народного депутата призначається пенсія у разі втрати годувальника непрацездатним членам сім’ї, які були на його утриманні, за їх заявою (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника) у розмірі 70 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням усіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на одного непрацездатного члена сім’ї та 90 відсотків - на двох і більше членів сім’ї на день звернення за пенсією за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України»;
 
    -172- Петьовка В.В.
Абзац сьомий частини дванадцятої статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України", викласти у такій редакції: «У випадку смерті народного депутата призначається пенсія у разі втрати годувальника непрацездатним членам сім'ї, які були на його утриманні, за їх заявою (при цьому неповнолітнім дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника) у розмірі 70 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на одного непрацездатного члена сім'ї та 80 відсотків — на двох і більше членів сім'ї на день звернення за пенсією за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України".
 
Відхилено огіршує те, що прийнято у І читанні   
63. абзац дев’ятий викласти у такій редакції:
 
      
64. «Після закінчення строку депутатських повноважень народному депутату, який має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за його бажанням може бути достроково призначено пенсію згідно з цим Законом, але не раніше ніж за півтора року до досягнення віку, встановленого абзацами першим - п’ятим цієї частини. Достроково призначена згідно з цим Законом пенсія до досягнення віку, встановленого абзацами першим - п’ятим цієї частини, працюючому народному депутату не виплачується.»;
 
-173- Тищенко О.І.
Абзац дев'ятий частини дванадцятої статті 20 викласти у наступній редакції:
Після закінчення строку депутатських повноважень народному депутату, який має трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, за його бажанням може бути достроково призначено пенсію, але не раніше ніж за два роки до встановленого законом пенсійного віку.
 
Відхилено   Після закінчення строку депутатських повноважень народному депутату, який має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за його бажанням може бути достроково призначено пенсію згідно з цим Законом, але не раніше ніж за півтора року до досягнення віку, встановленого цією частиною. Достроково призначена згідно з цим Законом пенсія до досягнення віку, встановленого цією частиною, працюючому народному депутату не виплачується»;
 
    -174- Шевчук О.Б.
після слова «працюючому» доповнити словами «за наймом на умовах трудового договору (контракту), або такому, що виконує роботи (надає послуги) за цивільно-правовим договором, займається підприємницькою, незалежною професійною або іншою подібною діяльністю, яка приносить дохід,»
 
Відхилено    
    -175- Ляшко О.В.
Пропоную виключити слова: «але не раніше ніж за півтора року до досягнення віку, встановленого абзацами першим — п’ятим цієї частини. Достроково призначена згідно з цим Законом пенсія до досягнення віку, встановленого абзацами першим — п’ятим цієї частини, працюючому народному депутату не виплачується».
 
Відхилено ропонує призначати пенсію незалежно від віку   
    -176- Парубій А.В.
В пункті «г» статті 26 «Особливі гарантії працівникам, які втратили роботу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці»
пропонується слова «право на достроковий вихід на пенсію за півтора року …» замінити словами: «право на достроковий вихід на пенсію за два роки …».
Відповідні зміни внести до інших законодавчих актів, яких цей термін стосується
 
Відхилено    
    -177- Бондарєв К.А.
в останньому реченні абзацу п’ятнадцятого слова «не виплачується» замінити словами «виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
Відхилено    
65. у другому реченні абзацу десятого слова «суми, що складається з посадового окладу з урахуванням всіх доплат та надбавок працюючого народного депутата» замінити словами «суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
-178- Королевська Н.Ю.
викласти в редакції:
"Абзац десятий викласти у редакції:
У разі зміни розміру заробітної плати працюючим народним депутатам України перерахунок раніше призначених пенсій народних депутатів України не здійснюється."
 
Відхилено   у другому реченні абзацу десятого слова «суми, що складається з посадового окладу з урахуванням всіх доплат та надбавок працюючого народного депутата» замінити словами «суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
66. 3) у статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175):
 
-179- Даниленко В.А.
Зміни до статті 18 відхилити.
 
Відхилено   3) у Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175):
 
    -180- Герасимчук В.В.
Слова та цифри „у статті 18 Закону» викласти у такій редакції: „у Законі»
 
Враховано    
67. частину першу викласти у такій редакції:
 
-181- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 5 розділу ІІ законопроекту слова «частину першу викласти у такій редакції: «Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 62 роки для чоловіків і 60 років для жінок. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.»;» вилучити.
 
Відхилено   у статті 18:
частину першу викласти в такій редакції:
 
    -182- Герасимчук В.В.
викласти у такій редакції:
„у статті 18:
частину першу викласти у такій редакції:»
 
Враховано    
68. «Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 62 роки для чоловіків і 60 років для жінок. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.»;
 
-183- Тищенко О.І.
Прокопчук Ю.В.
Частину першу статті 18 викласти у наступній редакції:
Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.
 
Відхилено   «Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади»;
 
    -184- Кожем'якін А.А.
Яворівський В.О.
викласти у такій редакції:
«Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади. Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районних, районної у місті, обласної ради»
 
Враховано частково    
    -185- Власенко С.В.
У частині першій статті вісімнадцятої слова і цифри «60 років» змінити на слова і цифри «57 років»
 
Відхилено    
    -186- Кармазін Ю.А.
Частину першу доповнити новим абзацом другим наступного змісту:
«Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 3 роки за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради».
 
Відхилено    
    -187- Петьовка В.В.
Частину першу статті 18 Закону України "Про службу в органах
місцевого самоврядування" викласти у такій редакції: «Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 62 роки для чоловіків і 57 років для жінок. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади».
 
Відхилено    
    -188- Джоджик Я.І.
частину першу викласти у такій редакції:
«Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 60 років. Це обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади».
 
Відхилено    
    -189- Яценюк А.П.
Вилучити
 
Відхилено    
    -190- Сушкевич В.М.
«Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади»;
 
Враховано    
69. частину другу виключити;
 
-191- Шемчук В.В.
У статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»:
після частини першої доповнити частиною другою такого змісту:
«Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більше як на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районних, районних у місці, обласної ради.»
 
Враховано по суті     
    -192- Кириленко В.А.
частину другу статті 18 викласти у такій редакції:
« Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більше як на 2 роки за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районних, районної у місті, обласної ради.».
 
Враховано по суті   
70. у частині третій слова «закінчення цього терміну» замінити словами «досягнення граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування»;
 
-193- Шемчук В.В.
У частині третій слова «досягнення граничного віку перебування на державній службі» замінити словами «закінчення цього терміну».
 
Відхилено   у частині третій слова «закінчення цього терміну» замінити словами «досягнення граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування»;
у частині десятій статті 21 слова «для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років» замінити словами „необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
    -194- Герасимчук В.В.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
У частині десятій статті 21 слова «для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років» замінити словами „необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
 
Враховано    
71. 4) у статті 42 Закону України «Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29; із змінами, внесеними Законом України від 11 січня 2011 року № 2911-VІ):
 
-195- Чорноволенко О.В.
Підпункт 4 пункту 5 розділу ІІ законопроекту вилучити.
 
Відхилено   4) у статті 42 Закону України «Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29; із змінами, внесеними Законом України від 11 січня 2011 року № 2911-VІ):
 
    -196- Кириленко В.А.
залишивши чинну редакцію Закону України «Про дипломатичну службу».
 
Відхилено    
72. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
73. «Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить 62 роки для чоловіків і 60 років для жінок.»;
 
-197- Даниленко В.А.
Тищенко О.І.
Прокопчук Ю.В.
частину першу викласти у такій редакції:
"Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить 60 роки для чоловіків і 55 років для жінок."
 
Відхилено   «Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить 65 років»;
 
    -198- Кожем'якін А.А.
викласти у такій редакції:
«Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Дипломатичний працівник, призначений на посаду Міністром закордонних справ України, який досяг граничного віку перебування на дипломатичній службі, може залишатися на дипломатичній службі до досягнення 65-річного віку чоловіками і 60-річного віку жінками на підставі власної заяви за рішенням Міністра закордонних справ України. Працівник дипломатичної служби, призначений на дипломатичну посаду Президентом України, який досяг граничного віку перебування на дипломатичній службі, може залишатися на дипломатичній службі на займаній посаді до досягнення 65-річного віку чоловіками і 60-річного віку жінками на підставі подання Міністра закордонних справ України за рішенням Президента України»
 
Відхилено    
    -199- Власенко С.В.
Слова і цифри «60 років» змінити на слова і цифри «57 років»
 
Відхилено    
    -200- Петьовка В.В.
Частину першу статті 42 Закону України «Про дипломатичну службу» викласти у такій редакції: «Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить 62 роки для чоловіків і 57 років для жінок».
 
Відхилено    
    -201- Джоджик Я.І.
частину першу викласти у такій редакції:
«Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить
60 років»
 
Відхилено    
    -202- Яценюк А.П.
Вилучити
 
Відхилено    
    -203- Сушкевич В.М.
«Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить 65 років»;
 
Враховано    
74. частини другу і третю виключити;
 
   частини другу і третю виключити;
 
75. у частині четвертій слова і цифри «дипломатичним працівником, який перебуває на дипломатичній службі, 65-річного віку для чоловіків і 60-річного віку для жінок такий працівник» замінити словами «граничного віку перебування на дипломатичній службі працівник дипломатичної служби»;
 
-204- Тищенко О.І.
Абзац перший частини четвертої статті 42 викласти у наступній редакції:
Після досягнення дипломатичним працівником, який перебуває на дипломатичній службі, 65-річного віку для чоловіків і 60-річного віку для жінок такий працівник може бути залишений на дипломатичній службі лише на посаді радника або консультанта за рішенням Міністра закордонних справ України.
 
Враховано по суті  у частині четвертій слова і цифри «дипломатичним працівником, який перебуває на дипломатичній службі, 65-річного віку для чоловіків і 60-річного віку для жінок такий працівник» замінити словами «граничного віку перебування на дипломатичній службі працівник дипломатичної служби»;
 
76. 5) у статті 50-1 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2001 р., № 44, ст. 233; 2005 р., № 2, ст. 32; 2006 р., № 1, ст. 18; 2008 р., № 5-8, ст. 78; із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року № 2756-VІ):
 
-205- Чорноволенко О.В.
Підпункт 5 пункту 5 розділу ІІ законопроекту вилучити.
 
Відхилено   5) у статті 50-1 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2001 р., № 44, ст. 233; 2005 р., № 2, ст. 32; 2006 р., № 1, ст. 18; 2008 р., № 5-8, ст. 78; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
77. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
78. у першому реченні цифри «20» і «10» замінити відповідно цифрами «25» і «15»;
 
-206- Швець В.Д.
Прокопчук Ю.В.
Забезпечити право поетапного виходу на пенсію прокурорсько-слідчих працівників у зв’язку зі збільшенням стажу, доповнивши частину першу статті 50-1 Закону України «Про прокуратуру» позиціями щодо поступового збільшення на 5 років тривалості вислуги років, необхідної для призначення пенсії прокурорсько-слідчим працівникам, починаючи з 1 січня 2013 року – на 6 місяців, 1 січня 2014 року - 1 рік, 1 січня 2015 року - 1 рік 6 місяців, 1 січня 2016 року – 2 роки, 1 січня 2017 року – 3 роки, 1 січня 2018 року – 4 роки, 1 січня 2019 року – 5 років.
 
Враховано по суті  перше речення викласти в такій редакції:
«Прокурори і слідчі мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку при наявності на день звернення вислуги років не менше:
по 31 серпня 2011 року - 20 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років;
з 1 вересня 2011 року по 31 серпня 2012 року - 20 років 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років 6 місяців;
з 1 вересня 2012 року по 31 серпня 2013 - 21 рік, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 11 років;
з 1 вересня 2013 року по 31 серпня 2014 року - 21 рік 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 11 років 6 місяців;
з 1 вересня 2014 року по 31 серпня 2015 року - 22 роки, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 12 років;
з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року - 22 роки 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 12 років 6 місяців;
з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року - 23 роки, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 13 років;
з 1 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року - 23 роки 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 13 років 6 місяців;
з 1 вересня 2018 року по 31 серпня 2019 року - 24 роки, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 14 років;
з 1 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року - 24 роки 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 14 років 6 місяців;
з 1 вересня 2020 року і пізніше - 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 15 років»;
 
    -207- Прокопчук Ю.В.
У абзаці першому підпункту 5 пункту 4 цифри «25» та «15» замінити відповідно цифрами «20» і «15»
 
Відхилено    
    -208- Мойсик В.Р.
Деревляний В.Т.
Перше речення викласти у такій редакції:
Прокурори і слідчі мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку при наявності на дату звернення вислуги років не менше:
по 31 серпня 2011 року - 20 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років;
з 1 вересня 2011 року по 31 серпня 2012 року - 20 років 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років 6 місяців;
з 1 вересня 2012 року по 31 серпня 2013 - 21 рік, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 11 років;
з 1 вересня 2013 року по 31 серпня 2014 року - 21 рік 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 11 років 6 місяців;
з 1 вересня 2014 року по 31 серпня 2015 року - 22 роки, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 12 років;
з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року - 22 роки 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 12 років 6 місяців;
з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року - 23 роки, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 13 років;
з 1 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року - 23 роки 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 13 років 6 місяців;
з 1 вересня 2018 року по 31 серпня 2019 року - 24 роки, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 14 років;
з 1 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року - 24 роки 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 14 років 6 місяців;
з 1 вересня 2020 року і пізніше - 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 15 років.
 
Враховано    
    -209- Швець В.Д.
Коновалюк В.І.
У першому реченні цифри «25» і «15» замінити відповідно цифрами «20» і «10»
 
Відхилено    
    -210- Даниленко В.А.
у частині першій пропозиції КМУ щодо збільшення стажу роботи — відхилити.
 
Відхилено    
    -211- Тищенко О.І.
Частину першу статті 50-1 викласти у наступній редакції:
Прокурори і слідчі зі стажем роботи не менше 20 років, у тому числі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку. Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до котрої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії.
 
Відхилено    
    -212- Ляшко О.В.
Частину 1 статті 50-1 Закону України «Про прокуратуру» викласти у такій редакції: «Прокурори і слідчі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 25 років, мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку. Пенсія призначається в відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
    -213- Шемчук В.В.
У першому реченні частини першої цифри «25» і «15» замінити відповідно цифрами «20» і «10» та після слів « (чинної) заробітної плати» доповнити словами «а для інвалідів в розмірі 90 відсотків»
 
Відхилено    
    -214- Коновалюк В.І.
Виключити з тексту законопроекту запропоновані зміни до першого речення частини першої статті 50-1 Закону України «Про прокуратуру».
 
Відхилено    
    -215- Кармазін Ю.А.
У частині першій у першому реченні цифри «25» і «15» замінити відповідно цифрами «23» і «13».
 
Відхилено    
    -216- Петьовка В.В.
У частині першій статті 50-1 Закону України «Про прокуратуру» у першому реченні цифри «20» і «10» лишити без змін.
 
Відхилено    
79. у другому реченні слова «на які нараховуються страхові внески,» замінити словами «з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, «;
 
-217- Швець В.Д.
У другому реченні слова «з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,» замінити словами «на які нараховуються страхові внески,»
 
Відхилено   у другому реченні слова «на які нараховуються страхові внески» замінити словами «з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
80. третє речення виключити;
 
-218- Швець В.Д.
Шемчук В.В.
Доповнити третім реченням такого змісту: «за кожен повний рік роботи понад 10 років на цих посадах пенсія збільшується на 2 відсотки, але не більше 90 відсотків від суми місячного (чинного) заробітку».
 
Відхилено   третє речення виключити;
 
81. у частині другій слова і цифри «, за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або» виключити;
 
-219- Даниленко В.А.
у частині другій слова і цифри "або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією" виключити;
 
Відхилено   у частині другій слова і цифри «за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або» виключити;
 
    -220- Тищенко О.І.
Частину другу статті 50-1 викласти у наступній редакції:
Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі.
 
Відхилено    
    -221- Ляшко О.В.
Частину 2 статті статті 50-1 викласти у такій редакції: «Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за будь-які 180 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі».
 
Відхилено    
    -222- Кармазін Ю.А.
Частину другу залишити в чинній редакції, а саме:
«Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі»
 
Відхилено    
82. частини третю, четверту і чотирнадцяту викласти у такій редакції:
 
   частини третю і четверту викласти в такій редакції:
 
83. «Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на 60. Коригування зазначених виплат проводиться із застосуванням коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин і вислугу років під час призначення пенсії враховуються в розмірах, установлених на дату звернення за пенсією.
 
-223- Швець В.Д.
частини третю викласти у такій редакції:
«Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 та 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією чи 60 календарних місяців роботи підряд відповідно на 24 або на 60. Коригування зазначених виплат проводиться шляхом застосування коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин та вислугу років при призначенні пенсії враховуються в розмірах, установлених на день звільнення з роботи, що дає право на даний вид пенсії.
 
Відхилено   «Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на 60. Коригування зазначених виплат проводиться із застосуванням коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин і вислугу років під час призначення пенсії враховуються в розмірах, установлених на дату звернення за пенсією.
 
    -224- Даниленко В.А.
Викласти у такій редакції:
"Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на 24. Коригування зазначених виплат проводиться із застосуванням коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин І вислугу років під час призначення пенсії враховуються в розмірах, установлених на дату звернення за пенсією».
 
Відхилено    
    -225- Тищенко О.І.
Частину третю статті 50-1 викласти у наступній редакції
Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 та 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат за 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією чи за 60 календарних місяців роботи підряд відповідно на 24 або на 60. Коригування зазначених виплат проводиться шляхом застосування коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин і вислугу років під час призначення пенсії враховуються в розмірах, встановлених на дату звернення за пенсією.
 
Відхилено    
    -226- Ляшко О.В.
Частину 3 статті 50-1 Закону України викласти у такій редакції: «Середньомісячна сума зазначених виплат за 180 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на 180. Коригування зазначених виплат проводиться із застосуванням коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин і вислугу років під час призначення пенсії враховуються в розмірах, установлених на дату звернення за пенсією»
 
Відхилено    
84. Працівникам, які не мають вислуги 25 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менш як 15 років, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», після досягнення чоловіками 57 років, а жінками віку, що на п’ять років менше, ніж пенсійний вік, установлений статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах, з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 25 років вислуги. До досягнення 57 років право на пенсію мають чоловіки, які народилися до 31 грудня 1957 року, після досягнення 55 років. Передбачене цією частиною зниження віку для жінок застосовується також до завершення періоду підвищення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року. До досягнення віку, встановленого цим абзацом, право на пенсію за віком мають чоловіки 1960 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 
-227- Королевська Н.Ю.
Третє речення абзацу дев’ятого підпункту 5 пункту 5 розділу ІІ виключити
 
Враховано   Працівникам, які не мають вислуги років, передбаченої частиною першою цієї статті, за наявності необхідного стажу роботи на посадах прокурорів та слідчих прокуратури, а також страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», після досягнення чоловіками 55 років, а жінками віку, що на п’ять років менше, ніж пенсійний вік, установлений статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах, з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за відповідну вислугу років, передбачену частиною першою цієї статті»;
 
    -228- Мойсик В.Р.
Деревляний В.Т.
Частину четверту викласти у такій редакції:
«Працівникам, які не мають вислуги років, передбаченої частиною першою цієї статті, за наявності необхідного стажу роботи на посадах прокурорів та слідчих прокуратури, а також страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», після досягнення чоловіками 57 років, а жінками віку, що на п’ять років менше, ніж пенсійний вік, установлений статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах, з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за відповідну вислугу років, передбачену частиною першою цієї статті. Передбачене цією частиною зниження віку для жінок застосовується також до завершення періоду підвищення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року. До досягнення віку, встановленого цією частиною, право на пенсію за вислугу років мають чоловіки 1960 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
55 років — якщо вони народилися по 31 грудня 1957 року;
55 років 6 місяців — народилися з 1 січня 1958 року по 31 грудня 1958 року;
56 років — народилися з 1 січня 1959 року по 31 грудня 1959 року;
56 рік 6 місяців — народилися з 1 січня 1960 року по 31 грудня 1960 року.
 
Відхилено    
    -229- Швець В.Д.
викласти у такій редакції:
Працівникам, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менше 10 років, після досягнення чоловіками 55 років при страховому стажі 25 років і більше, а жінками – 50 років при страховому стажі 20 років і більше, пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах, з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги. За кожний рік страхового стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія збільшується на один відсоток місячного заробітку, з якого вона обчислюється.
Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Прокурори і слідчі прокуратури, яким призначено пенсію за вислугу років і які працюють на прокурорсько-слідчих посадах, мають право одержувати заробітну плату відповідно до законодавства. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти тисяч грн. на місяць.
 
Відхилено    
    -230- Даниленко В.А.
Викласти у такій редакції:
«Працівникам, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менш як 10 років, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", після досягнення чоловіками 55 років, а жінками віку, що на п'ять років менше, ніж пенсійний вік, установлений статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах, з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги.»
 
Враховано частково    
    -231- Тищенко О.І.
Частину четверту ст. 50-1 викласти у наступній редакції:
«Працівникам, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менше 10 років, після досягнення чоловіками 55 років при страховому стажі 25 років і більше, а жінками - 50 років при страховому стажі 20 років і більше, пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги. За кожний рік страхового стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія збільшується на один відсоток місячного заробітку, з якого вона обчислюється.»
 
Відхилено    
    -232- Ляшко О.В.
Частину четверту статті 50-1 вилучити
 
Відхилено    
    -233- Шемчук В.В.
після слів та цифр «вислугу 25», «не менш як 15» та «місячного заробітку 25» замінити відповідно словами та цифрами «вислугу 20», «не менше 10» та «місячного заробітку 20
 
Відхилено    
    -234- Яценюк А.П.
слова «57» замінити словами «55»;
слова «До досягнення 57 років право на пенсію мають чоловіки, які народилися до 31 грудня 1957 року, після досягнення 55 років. Передбачене цією частиною зниження віку для жінок застосовується також до завершення періоду підвищення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року. До досягнення віку, встановленого цим абзацом, право на пенсію за віком мають чоловіки 1960 року народження і старші після досягнення ними такого віку:» вилучити;
 
Враховано    
85. 55 років 6 місяців - якщо вони народилися з 1 січня 1958 року по 31 грудня 1958 року;
 
      
86. 56 років - народилися з 1 січня 1959 року по 31 грудня 1959 року;
 
      
87. 56 років 6 місяців - народилися з 1 січня 1960 року по 31 грудня 1960 року.»;
 
-235- Мойсик В.Р.
Деревляний В.Т.
У частині п’ятій статті слова «До 20-річного стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугою років» замінити словами «До вислуги років, що дає право на пенсію за нормами цієї статті»
 
Враховано   у частині п’ятій статті слова «До 20-річного стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугою років» замінити словами «До вислуги років, що дає право на пенсію згідно з цією статтею»;
 
88. «Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії відповідно до цього Закону, Законів України «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну службу», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад - у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.»;
 
-236- Герасимчук В.В.
У першому реченні абзацу тринадцятого підпункту 5 пункту 5 Розділу ІІ слова «відповідно до цього Закону, Законів» замінити словами «у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами».
 
Враховано   частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:
«Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну службу», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад - у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати залежно від вислуги років:
від 10 до 15 років - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 15 до 20 років - одинадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 20 до 25 років - дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 25 до 30 років - тринадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
понад 30 років - чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність»;
 
    -237- Боднар-Петровська О.Б.
У тексті проекту слова "не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність" замінити словами "не може перевищувати дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".
 
Враховано частково    
    -238- Даниленко В.А.
Викласти у такій редакції:
"Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії відповідно до цього Закону, Законів України "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про державну службу", виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати п'яти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.";
 
Відхилено    
    -239- Тищенко О.І.
Частину чотирнадцяту ст. 50-1 викласти у наступній редакції:
«Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Прокурори і слідчі прокуратури, яким призначено пенсію за вислугу років і які працюють на прокурорсько-слідчих посадах, мають право одержувати заробітну плату відповідно до законодавства. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти тисяч гривень на місяць.»
 
Відхилено    
    -240- Кожем'якін А.А.
викласти у наступній редакції:
«Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Прокурори і слідчі прокуратури, яким призначено пенсію за вислугу років і які працюють на прокурорсько-слідчих посадах, мають право одержувати заробітну плату відповідно до законодавства»
 
Відхилено    
    -241- Яворівський В.О.
В усьому законопроекті замінити максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання з "десяти прожиткових мінімумів" на "дев’яти прожиткових мінімумів".
 
Відхилено    
    -242- Шемчук В.В.
Абзац виключити
 
Відхилено    
    -243- Королевська Н.Ю.
слово "десяти" замінити словом "п’яти".
 
Відхилено    
    -244- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
викласти у такій редакції:
«Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії відповідно до цього Закону, Законів України «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну службу», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад – у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії, що формується з джерел солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Розмір додаткової пенсії, яка формується за рахунок накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, недержавних пенсійних фондів та пенсійних програм підприємств (установ) не може обмежуватись.»
 
Враховано частков   
    -245- Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
Семинога А.І.
Друге речення викласти в такій такій редакції:
Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати в залежності від вислуги років:
від 10 до 15 років - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 15 до 20 років - одинадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 20 до 25 років - дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 25 до 30 років - тринадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
понад 30 років - чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
 
Враховано    
    -246- Прокопчук Ю.В.
Доповнити підпункт 5 пункту 4 абзацом 15, 16, 17 наступного змісту:
«Статтю 50-1 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793 із наступними змінами) після частини десятої доповнити частиною такого змісту:
«Особи, пенсія яким призначена на підставі цієї статті, втрачають право на її отримання в разі набрання законної сили рішенням суду України або рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, яким встановлено факт вчинення прокурором або слідчим порушення прав чи свобод громадянина, закріплених Конституцією України, в період перебування на посаді, яка давала право на призначення такої пенсії. В цьому випадку пенсія нараховується згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено ст. 116 Регламенту   
89. 6) у статті 138 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41-45, ст. 529; із змінами, внесеними Законами України від 2 грудня 2010 року № 2756-VІ і від 23 грудня 2010 року № 2856-VІ):
 
-247- Чорноволенко О.В.
Підпункт 6 пункту 5 розділу ІІ законопроекту вилучити.
 
Відхилено   6) у статті 138 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41-45, ст. 529; 2011 р., № 23, ст. 160, № 29, ст. 272):
 
90. назву статті та частину першу викласти у такій редакції:
 
-248- Кармазін Ю.А.
статтю138 залишити в чинній редакції, а саме:
«Стаття 138. Пенсія або довічне грошове утримання судді у відставці
1. Судді, який вийшов у відставку, при досягненні пенсійного віку виплачується пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України «Про державну службу» або, за його вибором, щомісячне довічне грошове утримання.
2. Суддя у відставці, який не досяг пенсійного віку, отримує щомісячне довічне грошове утримання. При досягненні таким суддею пенсійного віку за ним зберігається право на одержання щомісячного довічного грошового утримання або, за його вибором, призначається пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України «Про державну службу».
3. Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у розмірі 80 відсотків грошового утримання судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки заробітку, але не більше ніж 90 відсотків заробітної плати судді, без обмеження граничного розміру щомісячного довічного грошового утримання.
……
5. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді виплачується незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного суддею після виходу у відставку. Довічне грошове утримання суддям загальної юрисдикції виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету, за винятком суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, яким грошове утримання виплачується цими судами».
 
Враховано частково   назву та частину першу викласти в такій редакції:
 
    -249- Яценюк А.П.
Вилучити
 
Відхилено    
91. «Стаття 138. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці
 
   «Стаття 138. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці
 
92. 1. Судді, який вийшов у відставку, після досягнення чоловіками віку 62 роки, жінками - пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виплачується пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України «Про державну службу», або за його вибором щомісячне довічне грошове утримання. До досягнення віку, встановленого першим реченням цієї частини, право на пенсію за віком або щомісячне довічне грошове утримання мають чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 
-250- Хара В.Г.
у підпункті 6 (до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"): в абзаці четвертому:
у першому реченні слова та цифри "віку 62 роки" замінити на слово "та";
друге речення "До досягнення віку, встановленого першим реченням цієї частини, право на пенсію за віком або щомісячне довічне грошове утримання мають чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:" та абзаци п’ятий-сьомий цього підпункту виключити.
 
Враховано   1. Судді, який вийшов у відставку, після досягнення чоловіками та жінками пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виплачується пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України «Про державну службу», або за його вибором щомісячне довічне грошове утримання»;
 
    -251- Тищенко О.І.
Кожем'якін А.А.
Частину першу статті 138 викласти у наступній редакції:
1. Судді, який вийшов у відставку, після досягнення чоловіками 60 років, жінками 55 років виплачується пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України «Про державну службу», або за його вибором щомісячне довічне грошове утримання.
 
Враховано по суті   
    -252- Даниленко В.А.
назву статті та частину першу викласти у такій редакції:
"«Стаття 138. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці Судді, який вийшов у відставку, після досягнення чоловіками віку 60 роки, жінками - пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплачується пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу", або за його вибором щомісячне довічне грошове утримання.»
 
Враховано по суті   
    -253- Власенко С.В.
Слова "пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», змінити на «57 років»
 
Відхилено    
    -254- Прокопчук Ю.В.
Частину першу статті 138 викласти у наступній редакції:
«Судді, який вийшов у відставку, при досягненні пенсійного
віку встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виплачується пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України «Про державну службу», або за його вибором щомісячне довічне грошове утримання.
 
Враховано по суті   
    -255- Джоджик Я.І.
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Судді, який вийшов у відставку, після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виплачується пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України «Про державну службу», або за його вибором щомісячне довічне грошове утримання.;
 
Враховано по суті   
    -256- Герасимчук В.В.
Доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
«60 років - якщо вони народилися по 31 грудня 1952 року»
 
Відхилено    
93. 60 років 6 місяців - якщо вони народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року;
 
      
94. 61 рік - народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року;
 
      
95. 61 рік 6 місяців - народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року.»;
 
      
96. у частині другій слова «пенсійного віку, « замінити словами «віку, встановленого частиною першою цієї статті, «;
 
-257- Джоджик Я.І.
у частині другій:
слова «віку, встановленого частиною першою цієї статті,» замінити словами «пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»«.
 
Враховано по суті  у частині другій слова «пенсійного віку» замінити словами «віку, встановленого частиною першою цієї статті»;
 
    -258- Яценюк А.П.
Вилучити
 
Відхилено    
97. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
98. перше речення після цифр і слів «80 відсотків грошового утримання судді, « доповнити словами «з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, «;
 
   перше речення після цифр і слів «80 відсотків грошового утримання судді» доповнити словами «з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
99. друге речення виключити;
 
      
100. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
-259- Шемчук В.В.
Частину п’яту виключити.
 
Відхилено   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
101. «5. Виплата щомісячного довічного грошового утримання, призначеного відповідно до цієї статті, на період роботи на посадах, які дають право на його призначення або право на призначення пенсії відповідно до Законів України «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про державну службу», припиняється. На цей період призначається і виплачується пенсія відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Максимальний розмір щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Довічне грошове утримання суддям загальної юрисдикції виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету, за винятком суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, яким грошове утримання виплачується цими судами.»;
 
-260- Петьовка В.В.
У статті 138 Закону України "Про судоустрій і статус судців" частину п'яту викласти у такій редакції: «Виплата щомісячного довічного грошового утримання, призначеного відповідно до цієї статті, на період роботи на посадах, які дають право на його призначення або право на призначення пенсії відповідно до Законів України "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", припиняється. На цей період призначається і виплачується пенсія відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Максимальний розмір щомісячного довічного грошового утримання судців у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Довічне грошове утримання судцям загальної юрисдикції виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету, за винятком суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, яким грошове утримання виплачується цими судами».
 
Враховано частково   «5. Виплата щомісячного довічного грошового утримання, призначеного відповідно до цієї статті, на період роботи на посадах, які дають право на його призначення або право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про державну службу», припиняється. На цей період призначається і виплачується пенсія відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Довічне грошове утримання суддям виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати залежно від стажу роботи на посаді судді:
від 10 до 15 років - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 15 до 20 років - одинадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 20 до 25 років - дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 25 до 30 років - тринадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
понад 30 років - чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність»;
 
    -261- Тищенко О.І.
Частину п'яту статті 138 викласти у наступній редакції:
«5. Виплата щомісячного довічного грошового утримання, призначеного відповідно до цієї статті, на період роботи на посадах, які дають право на його призначення або право на призначення пенсії відповідно до Законів України «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про державну службу», припиняється. На цей період призначається і виплачується пенсія відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Довічне грошове утримання суддям загальної юрисдикції виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету, за винятком суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, яким грошове утримання виплачується цими судами.»
 
Враховано частково    
    -262- Кожем'якін А.А.
викласти у такій редакції:
«5. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді виплачується незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного суддею після виходу у відставку. Довічне грошове утримання суддям загальної юрисдикції виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету, за винятком суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, яким грошове утримання виплачується цими судами».
 
Враховано частково    
    -263- Герасимчук В.В.
У першому реченні абзацу 13 підпункту 6 пункту 5 Розділу ІІ слова «відповідно до Законів» замінити словами ««у порядку та на умовах, передбачених законами».
 
Враховано    
    -264- Боднар-Петровська О.Б.
У тексті проекту слова "не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність" замінити словами "не може перевищувати дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".
 
Враховано по суті   
    -265- Ляшко О.В.
У частині 5 статті 138 вилучити слова: «, за винятком суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, яким грошове утримання виплачується цими судами»
 
Враховано    
    -266- Коновалюк В.І.
У запропонованій редакції частини 5 статті 138 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» слова «загальної юрисдикції» виключити.
 
Враховано    
    -267- Яворівський В.О.
В усьому законопроекті замінити максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання з "десяти прожиткових мінімумів" на "дев’яти прожиткових мінімумів".
 
Відхилено    
    -268- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Частину п'яту статті 138 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" викласти у такій редакції:
«5. Виплата щомісячного довічного грошового утримання, призначеного відповідно до цієї статті, на період роботи на посадах, які дають право на його призначення або право на призначення пенсії відповідно до Законів України «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про державну службу», припиняється. На цей період призначається і виплачується пенсія відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Максимальний розмір щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці, що формується з джерел солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Довічне грошове утримання суддям загальної юрисдикції виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету, за винятком суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, яким грошове утримання виплачується цими судами.
Розмір додаткової пенсії, яка формується за рахунок накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, недержавних пенсійних фондів та пенсійних програм підприємств (установ) не може обмежуватись.»
 
Враховано частково    
    -269- Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
Семинога А.І.
Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати в залежності від стажу роботи на посаді судді:
від 10 до 15 років - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 15 до 20 років - одинадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 20 до 25 років - дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 25 до 30 років - тринадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
понад 30 років - чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
 
Враховано    
    -270- Прокопчук Ю.В.
Доповнити підпункт 6 пункту 4 абзацами 14, 15 наступного змісту:
«Пункт 2 частини першої статті 139 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» викласти в такій редакції:
«2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину або набрання законної сили рішенням суду України або рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, яким встановлено факт вчинення суддею порушення прав чи свобод громадянина, закріплених Конституцією України»
 
Відхилено т. 116 Регламенту   
102. 7) у статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20; 2006 р., № 47, ст. 463; 2008 р., № 5-8, ст. 78; із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року № 2745-VІ):
 
-271- Павловський А.М.
У Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» статтю 24 виключити
 
Відхилено   7) у статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20; 2006 р., № 47, ст. 463; 2008 р., № 5-8, ст. 78; 2011 р., № 22, ст. 148):
 
    -272- Кириленко В.А.
залишити редакцію чинного Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
 
Відхилено    
    -273- Гуменюк О.І.
Яценюк А.П.
Виключити підпункт 7 пункту 5 розділу ІІ, яким пропонуються зміни до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
 
Відхилено    
103. частину другу викласти у такій редакції:
 
-274- Чорноволенко О.В.
Частину другу підпункту 7 пункту 5 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції: «Науковий (науково-педагогічному) працівник отримує право нарахування пенсії та виходу на пенсію по досягненні чоловіками віку 60 років а жінками віку 55 років. Пенсію вони отримують незалежно від того чи продовжують вони працювати».
 
Відхилено   частину другу викласти в такій редакції:
 
    -275- Деревляний В.Т.
виключити
 
Відхилено    
104. «Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», після досягнення чоловіками віку 62 роки за наявності стажу наукової роботи не менш як 20 років, жінками - пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності стажу наукової роботи не менш як 15 років. До досягнення віку, встановленого цим абзацом, право на пенсію за віком мають чоловіки - наукові (науково-педагогічні) працівники 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 
-276- Хара В.Г.
у підпункті 7 (до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" абзац третій викласти в редакції:
"Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого статтею 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" за наявності стажу наукової роботи не менш як 20 років у чоловіків та не менш як 15 років стажу наукової роботи у жінок";
 
Враховано   «Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому статтею 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", за наявності стажу наукової роботи не менш як 20 років у чоловіків та не менш як 15 років стажу наукової роботи у жінок»;
 
    -277- Даниленко В.А.
частину другу викласти у такій редакції:
"Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", після досягнення чоловіками віку 60 роки за наявності стажу наукової роботи не менш як 20 років, жінками — пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за наявності стажу наукової роботи не менш як 15 років»
 
Враховано по суті   
    -278- Тищенко О.І.
Яворівський В.О.
Частину другу статті 24 викласти у новій редакції:
«Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається при досягненні пенсійного віку:
чоловікам - за наявності стажу роботи не менше 25 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років;
жінкам - за наявності стажу роботи не менше 20 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 15 років»
 
Враховано по суті   
    -279- Самойлик К.С.
Горбатюк А.О.
Підвищення пенсійного віку відкласти на більш пізній термін для проведення підготовчої роботи.
 
Враховано по суті   
    -280- Власенко С.В.
Слова "пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» змінити на «57 років»
 
Відхилено    
    -281- Прокопчук Ю.В.
Частину 2 статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» викласти у наступній редакції:
«Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за наявності стажу наукової роботи не менш як 15 років, жінками — пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності стажу наукової роботи не менш як 10 років.»
 
Враховано по суті   
    -282- Кармазін Ю.А.
Королевська Н.Ю.
Частину другу залишити у чинній редакції, а саме:
«2. Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається при досягненні пенсійного віку:
чоловікам - за наявності стажу роботи не менше 25 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років;
жінкам - за наявності стажу роботи не менше 20 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 15 років.
 
Враховано по суті   
    -283- Джоджик Я.І.
частину другу викласти у такій редакції:
«Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», після досягнення чоловіками пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», чоловікам за наявності стажу наукової роботи не менш як 20 років, жінкам – за наявності стажу наукової роботи не менш як 15 років».
 
Враховано    
    -284- Деревляний В.Т.
виключити
 
Враховано по суті   
    -285- Герасимчук В.В.
Доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«60 років - якщо вони народилися по 31 грудня 1952 року»
 
Відхилено    
105. 60 років 6 місяців - якщо вони народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року;
 
-286- Хара В.Г.
у підпункті 7 (до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" абзаци четвертий-шостий виключити;
 
Враховано      
106. 61 рік - народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року;
 
      
107. 61 рік 6 місяців - народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року.»;
 
      
108. частину четверту виключити;
 
-287- Зубець М.В.
Повернути чинну редакцію
 
Відхилено   частину четверту виключити;
 
    -288- Кармазін Ю.А.
Частину четверту залишити у чинній редакції, а саме:
«4. За кожний повний рік роботи понад стаж наукової роботи, визначений частиною другою цієї статті, пенсія збільшується на один відсоток заробітної плати, але не може бути більше 90 відсотків середньомісячної заробітної плати».
 
Відхилено    
    -289- Шемчук В.В.
частину четверту викласти в такій редакції:
«За кожен повний рік роботи понад стаж наукової роботи, визначений частиною другою цієї статті, пенсія збільшується на один відсоток заробітної плати, але не може бути більше 90 відсотків середньомісячної плати».
 
Відхилено    
109. частини п’яту, десяту і сімнадцяту викласти у такій редакції:
 
   частини п’яту, десяту, сімнадцяту, двадцять першу та двадцять восьму викласти в такій редакції:
 
110. «Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або у разі коли період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії у період до 1 січня 2016 року також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.»;
 
-290- Чорноволенко О.В.
Частину пяту підпункту 7 пункту 5 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції: «Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним та додатковими місцями роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу.»;».
 
Відхилено   «Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи, з 1 липня 2000 року, становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв»;
 
    -291- Даниленко В.А.
частину п'яту залишити без змін.
 
Відхилено    
    -292- Кармазін Ю.А.
Частину п’яту залишити у чинній редакції, а саме:
«5. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового працівника за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців наукового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв та за весь період наукового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.»
 
Враховано по суті   
    -293- Самойлик К.С.
Абзац восьмий (щодо внесення змін до частини п’ятої статті 24) вилучити.
 
Відхилено    
    -294- Королевська Н.Ю.
викласти в редакції: "Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за останнім місцем роботи, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є науковими (науково-педагогічними) працівниками, — за останнім місцем роботи на відповідних посадах, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування."
У зв’язку з цим частини 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 статті 24 виключити.
 
Відхилено    
    -295- Сушкевич В.М.
виключити слова «у період до 1 січня 2016 року»
 
Враховано    
111. «Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики.»;
 
-296- Хара В.Г.
у підпункті 7 (до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" в абзаці десятому слова "за три календарні роки, що передують" замінити словами "за календарний рік, що передує", далі за текстом.
 
Враховано   «Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики»;
 
    -297- Даниленко В.А.
частину десяту викласти в такій редакції:
"Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики."
 
Враховано    
    -298- Самойлик К.С.
Деревляний В.Т.
Горбатюк А.О.
вилучити.
 
Враховано по суті   
112. «Пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до цього Закону працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої обчислена пенсія, або із заробітної плати, визначеної у порядку, передбаченому частинами третьою - сьомою цієї статті, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.»;
 
-299- Хара В.Г.
у підпункті 7 (до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" в абзаці одинадцятому, в другому реченні, виключити слова "із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії".
 
Враховано   «Пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до цього Закону працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється за бажанням пенсіонера із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої обчислена пенсія, або із заробітної плати, визначеної в порядку, передбаченому частинами третьою - сьомою цієї статті»;
«Науковим (науково-педагогічним) працівнкам, які стали інвалідами І, ІІ, ІІІ груп, призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника незалежно від віку за наявності стажу наукової роботи, передбаченого частиною другою цієї статті, та страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а особам із числа інвалідів з дитинства – незалежно від часу встановлення інвалідності»;
 
    -300- Самойлик К.С.
Деревляний В.Т.
вилучити.
 
Відхилено    
    -301- Коновалюк В.І.
після слів «Перерахунок пенсії здійснюється» доповнити словами «за бажанням пенсіонера».
 
Враховано    
    -302- Королевська Н.Ю.
Друге речення абзацу 11 підпункту 7 пункту 5 розділу ІІ викласти в редакції: "Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої обчислена пенсія, або із заробітної плати, визначеної у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті."
 
Враховано    
    -303- Сушкевич В.М.
Після абзацу одинадцятого підпункту 7 пункту 5 Розділу ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:
частину двадцять першу викласти в такій редакції:
«Науковим (науково-педагогічним) працівнкам, які стали інвалідами І, ІІ, ІІІ груп, призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника незалежно від віку за наявності стажу наукової роботи, передбаченого частиною другою цієї статті, та страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а особам із числа інвалідів з дитинства – незалежно від часу встановлення інвалідності».
 
Враховано    
113. частину двадцять восьму викласти у такій редакції:
 
      
114. «Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно із цим Законом, Законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад - у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.»;
 
-304- Герасимчук В.В.
У першому реченні абзацу тринадцятого підпункту 7 пункту 5 Розділу ІІ слова «згідно і» замінити словами «у порядку та на умовах, передбачених».
 
Враховано   «Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад - у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати залежно від стажу наукової роботи:
від 10 до 15 років - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 15 до 20 років - одинадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 20 до 25 років - дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 25 до 30 років - тринадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
понад 30 років - чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність»;
 
    -305- Боднар-Петровська О.Б.
У тексті проекту слова "не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність" замінити словами "не може перевищувати дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".
 
Враховано по суті   
    -306- Королевська Н.Ю.
у частині двадцять восьмій слова «десять прожиткових мінімумів» замінити на слова «п'ять прожиткових мінімумів».
 
Відхилено    
    -307- Тищенко О.І.
Частину двадцять восьму статті 24 викласти у новій редакції:
«Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику виплачується незалежно від його доходів, одержуваних після виходу на пенсію. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"«
 
Враховано по суті   
    -308- Самойлик К.С.
Абзац дванадцятий (щодо внесення змін до частини двадцять восьмої статті 24) вилучити.
 
Відхилено    
    -309- Яворівський В.О.
В усьому законопроекті замінити максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання з "десяти прожиткових мінімумів" на "дев’яти прожиткових мінімумів".
 
Відхилено    
    -310- Шемчук В.В.
Частину двадцять восьму виключити.
 
Відхилено    
    -311- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Частину двадцять восьму статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" викласти у такій редакції:
«Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно із цим Законом, Законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад - у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії, що формується з джерел солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Розмір додаткової пенсії, яка формується за рахунок накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, недержавних пенсійних фондів та пенсійних програм підприємств (установ) не може обмежуватись.»
 
Враховано частково    
    -312- Петьовка В.В.
Частину третю статті 67 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" викласти у такій редакції: «Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги передУкраїною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність».
 
Відхилено    
    -313- Бондарєв К.А.
слова «працюючим пенсіонерам не виплачується» замінити словами «виплачується працюючим пенсіонерам у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
Відхилено    
    -314- Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
Семинога А.І.
друге речення викласти в такій редакції:
«Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати в залежності від стажу наукової роботи:
від 10 до 15 років - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 15 до 20 років - одинадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 20 до 25 років - дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 25 до 30 років - тринадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
понад 30 років - чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
 
Враховано    
115. доповнити статтю після частини двадцять восьмої новою частиною такого змісту:
 
   доповнити після частини двадцять восьмої новою частиною такого змісту:
 
116. «Достроково призначена пенсія з урахуванням підпункту «г» частини першої пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення», пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» і статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» у період до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», працюючим пенсіонерам не виплачується.».
 
-315- Герасимчук В.В.
У абзаці 15 підпункту 7 пункту 5 Розділу ІІ слова «статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»« замінити словами «частиною другою цієї статті».
 
Враховано   «Достроково призначена пенсія з урахуванням підпункту «г» частини першої пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення», пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» і статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» у період до досягнення пенсійного віку, встановленого частиною другою цієї статті, працюючим пенсіонерам не виплачується».
 
    -316- Олійник В.С.
З тексту підпункту 7 пункту 5 законопроекту цифри та слова „пункту "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" " виключити;
 
Відхилено    
    -317- Даниленко В.А.
пропозицію КМУ щодо доповнення статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" новою частиною - відхилити.
 
Відхилено    
    -318- Тищенко О.І.
Частину двадцять дев'яту статті 24 виключити.
 
Відхилено    
    -319- Шевчук О.Б.
абзац п’ятнадцятий підпункту 7 пункту 5 Перехідних положень після слова «працюючим» доповнити словами «за наймом на умовах трудового договору (контракту), або таким, що виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовим договором, займаються підприємницькою, незалежною професійною або іншою подібною діяльністю, яка приносить дохід,»;
 
Відхилено    
    -320- Фомін О.В.
Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Речення «Достроково призначена пенсія з урахуванням підпункту «г» частини першої пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення», пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» і статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» у період до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», працюючим пенсіонерам не виплачується.»– вилучити.
 
Відхилено    
    -321- Калетнік Г.М.
доповнити частину 28 в такій редакції, а саме:
«Працюючі за контрактом особи, яким призначено пенсію відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», після звільнення їх із наукових та науково-педагогічних посад розмір пенсії не повинен бути меншим за той, який був визначений до прийняття цього Закону, з врахуванням обмежуючого розміру максимальної пенсії»
 
Враховано по суті   
117. У зв’язку з цим частини двадцять дев’яту - тридцять другу вважати відповідно частинами тридцятою - тридцять третьою;
 
   У зв’язку з цим частини двадцять дев’яту - тридцять другу вважати відповідно частинами тридцятою - тридцять третьою;
 
118. 8) у Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162; 2006 р., № 1, ст. 18, № 49, ст. 485; 2008 р., № 5-8, ст. 78):
 
-322- Яценюк А.П.
Вилучити
 
Відхилено   8) у Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162; 2006 р., № 1, ст. 18, № 49, ст. 485; 2008 р., № 5-8, ст. 78):
 
119. у статті 55:
 
-323- Гуменюк О.І.
Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Зміни до статті 55 виключити
 
Відхилено   у статті 55:
 
    -324- Кириленко В.А.
залишити редакцію чинного Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
 
Відхилено    
    -325- Кармазін Ю.А.
Статтю 55 залишити у чинній редакції, а саме:
«Стаття 55. Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення
Особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого для одержання державних пенсій:
Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено тільки за однією підставою, передбаченою цією статтею, якщо не обумовлено інше.»
 
Враховано по суті   
120. у частині першій слова «для одержання державних пенсій» замінити словами і цифрами «статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
-326- Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
У підпункті 8) пункту 5 законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи":
1) абзац 3 (зміни до частини першої статті 55) викласти у такій редакції:
"у частині першій слова «для одержання державних пенсій» замінити словами і цифрами "для чоловіків 60 років, для жінок - 55 років.";
 
Враховано по суті  у частині першій слова «для одержання державних пенсій» замінити словами і цифрами «статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
    -327- Солошенко М.П.
Семинога А.І.
викласти у такій редакції: « у частині першій слова « для одержання державних пенсій» замінити словами і цифрами» для чоловіків 60 років, для жінок – 55 років.».
 
Враховано    
121. доповнити частину другу реченням такого змісту: «При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене цією статтею, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.»;
 
-328- Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
Королевська Н.Ю.
Солошенко М.П.
Семинога А.І.
У підпункті 8) пункту 5 абзац 4 виключити.
 
Враховано      
    -329- Даниленко В.А.
у статті 55 пропозиції КМУ щодо доповнення частини другої новим реченням -відхилити.
 
Враховано    
    -330- Коновалюк В.І.
Виключити з тексту законопроекту запропоновані зміни до частини другої статті 55 Закону
 
Враховано    
    -331- Тищенко О.І.
Із частини другої статті 55 виключити речення "При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене цією статтею, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022року", та викласти у такій редакції:
«Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено тільки за однією підставою, передбаченою цією статтею, якщо не обумовлено інше»
 
Враховано    
    -332- Чорноволенко О.В.
У частині, що стосується змін до статті 55 підпункту 8 пункту 5 розділу ІІ законопроекту слова «доповнити частину другу реченням такого змісту: «При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене цією статтею, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.»;» вилучити.
 
Враховано    
122. частину третю статті 67 викласти у такій редакції:
 
-333- Шемчук В.В.
Частину третю виключити.
 
Відхилено   частину третю статті 67 викласти в такій редакції:
 
123. «Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.»;
 
-334- Боднар-Петровська О.Б.
У тексті проекту слова "не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність" замінити словами "не може перевищувати дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".
 
Враховано по суті  «Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність»;
 
    -335- Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
частину третю статті 67 викласти у такій редакції:
"Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.".
 
Враховано    
    -336- Королевська Н.Ю.
у частині третій статті 67 слова «десяти прожиткових мінімумів» замінити на «п'яти прожиткових мінімумів».
 
Відхилено    
    -337- Тищенко О.І.
Семинога А.І.
викласти у наступній редакції:
«Максимальний розмір пенсій, (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої для осіб, які втратили працездатність»
 
Враховано по суті   
    -338- Яворівський В.О.
В усьому законопроекті замінити максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання з "десяти прожиткових мінімумів" на "дев’яти прожиткових мінімумів".
 
Відхилено    
    -339- Прокопчук Ю.В.
Виключити
 
Відхилено    
    -340- Кармазін Ю.А.
Статтю 67 залишити у чинній редакції, а саме:
«Стаття 67. Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим Законом
.....
Максимальний розмір пенсій, призначених відповідно до цього Закону (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»«
 
Враховано по суті   
    -341- Солошенко М.П.
Частину третю статті 67 викласти у такій редакції:
«Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.».
 
Враховано    
    -342- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Частину третю статті 67 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" викласти у такій редакції:
«Максимальний розмір пенсії, що формується з джерел солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Розмір додаткової пенсії, яка формується за рахунок накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, недержавних пенсійних фондів та пенсійних програм підприємств (установ) не може обмежуватись.»
 
Відхилено    
124. 9) у частині четвертій статті 16 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302; 2002 р., № 2, ст. 5, № 29, ст. 200; 2006 р., № 1, ст. 18):
 
-343- Гуменюк О.І.
Виключити підпункт 9 пункту 5 розділу П, яким пропонуються зміни до Закону України «Про державну підтримку засобів масової Інформації та соціальний захист журналістів».
 
Враховано      
    -344- Кириленко В.А.
залишити редакцію чинного Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».
 
Враховано    
    -345- Кармазін Ю.А.
статтю 16 залишити в чинній редакції, а саме:
«Стаття 16. Пенсійне забезпечення
.....
У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків у місцях надзвичайних подій, журналіст або прирівняний до нього працівник має право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку (для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років), за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок.»
 
Враховано    
125. слова і цифри « (для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років)» замінити словами і цифрами «, встановленого статтею 26 зазначеного Закону», а слова і цифри «не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок» - словами і цифрами «, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 зазначеного Закону»;
 
-346- Чорноволенко О.В.
Абзац другий підпункту 9 пункту 5 розділу ІІ законопроекту вилучити.
 
Враховано      
    -347- Даниленко В.А.
частину четверту статті 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" залишити без змін, пропозиції КМУ відхилити.
 
Враховано    
    -348- Тищенко О.І.
Частину четверту статті 16 викласти у наступній редакції:
«У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків у місцях надзвичайних подій, журналіст або прирівняний до нього працівник має право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку (для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років), за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок.»
 
Враховано    
    -349- Прокопчук Ю.В.
Частину четверту статті 16 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» викласти у наступній редакції:
«У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків у місцях надзвичайних подій, журналіст або прирівняний до нього працівник має право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку (для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років), за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок.»
 
Враховано по суті   
126. доповнити частину реченням такого змісту: «Зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.»;
 
-350- Чорноволенко О.В.
Яценюк А.П.
Абзац третій підпункту 9 пункту 5 розділу ІІ законопроекту вилучити.
 
Враховано      
    -351- Хара В.Г.
у підпункті 9 (до частини четвертої статті 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"): абзац третій "Зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року" виключити.
 
Враховано    
127. 10) у Законі України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 2001 р., № 44, ст. 228; 2003 р., № 38, ст. 317; 2004 р., № 7, ст. 54; 2008 р., № 5-8, ст. 78; 2009 р., № 38, ст. 535):
 
-352- Кириленко В.А.
залишити редакцію чинного Закону України «Про пенсійне забезпечення».
 
Відхилено   10) у Законі України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 2001 р., № 44, ст. 228; 2003 р., № 38, ст. 317; 2004 р., № 7, ст. 54; 2008 р., № 5-8, ст. 78; 2009 р., № 38, ст. 535):
 
    -353- Яценюк А.П.
Вилучити
 
Відхилено    
    -354- Деревляний В.Т.
Абзац перший пункту «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення « викласти в такій редакції:
« а) працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць. Працівникам даних професій у сільському господарстві не залежно від проведення атестації робочих місць, до запровадження реформи: «
Абзац перший пункту «б» статті 13 викласти в наступній редакції:
« б) працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць. Працівникам даних професій у сільському господарстві не залежно від проведення атестації робочих місць, до запровадження реформи: «
У пункті «ж» статті 13 слова «п’ятеро і більше дітей « замінити словами «троє і більше дітей. «
Статтю 17 доповнити новою частиною такого змісту :
« Жінкам, які виховали до вісімнадцятирічного віку, п’ятеро та більше дітей – сиріт, в будинку сімейного типу, за наявності 15 років страхового стажу, пенсія за віком призначається після досягнення 50 років. «
 
Відхилено ст. 116 Регламенту   
128. у пункті «б» частини третьої статті 37 і частині першій статті 47 слова і цифри «: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років» замінити словами і цифрами «пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
-355- Гуменюк О.І.
В підпункті 10 пункту 5 розділу ІІ яким пропонуються зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення», пропоную виключити текст, яким пропонуються зміни до статті 37 та статті 47
 
Враховано по суті  у пункті «б» частини третьої статті 37 і частині першій статті 47 слова і цифри «чоловіки - 60 років, жінки - 55 років» замінити словами і цифрами «пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
    -356- Даниленко В.А.
у пункті "б" частини третьої статті 37 і частині першій статті 47 слова і цифри ": чоловіки — 60 років, жінки — 55 років" залишити, слова і цифри "пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"- відхилити.
 
Враховано по суті   
    -357- Тищенко О.І.
У пункті "б" статті 37 слова "пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» замінити словами та цифрами "чоловіки - 60 років, жінки - 55 років";
 
Враховано по суті   
    -358- Тищенко О.І.
У частині першій статті 47 слова "пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» замінити словами та цифрами "чоловіки - 60 років, жінки - 55 років";
 
Враховано по суті   
    -359- Яворівський В.О.
Прокопчук Ю.В.
Пункт "б" частини третьої статті 37 викласти у такій редакції:
"б) батько, мати, дружина, чоловік, якщо вони є інвалідами або досягли: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років;" орівський В.О. (Реєстр.картка №197)
Частину першу статті 47 викласти у такій редакції:
"Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь період, протягом якого член сім’ї померлого вважається непрацездатним згідно з статтею 37 цього Закону, а членам сім'ї, які досягли: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років, - довічно."
 
Враховано по суті   
    -360- Кармазін Ю.А.
Статті 37, 47 залишити у чинній редакції, а саме:
«Стаття 37. Члени сім’ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника
.....
б) батько, мати, дружина, чоловік, якщо вони є інвалідами або досягли: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років;»
«Стаття 47. Період, на який призначається пенсія в разі втрати годувальника. Зміна розміру пенсії
Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь період, протягом якого член сім’ї померлого вважається непрацездатним згідно з статтею 37 цього Закону, а членам сім'ї, які досягли: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років, - довічно.»
 
Враховано по суті   
    -361- Чорноволенко О.В.
Підпункт 10 пункту 5 розділу ІІ законопроекту доповнити абзацом наступного змісту «У пункті «б» частини третьої статті 37 після слова «чоловік» додати слово «діти»«.
 
Відхилено    
129. частину третю статті 85 викласти у такій редакції:
 
-362- Кармазін Ю.А.
Статтю 85 залишити у чинній редакції, а саме:
«Стаття 85. Виплата пенсій
.....
Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».»
 
Враховано по суті  частину третю статті 85 викласти в такій редакції:
 
130. «Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.»;
 
-363- Шемчук В.В.
Прокопчук Ю.В.
виключити
 
Відхилено   «Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати залежно від страхового стажу:
від 10 до 15 років - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 15 до 20 років - одинадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 20 до 25 років - дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 25 до 30 років - тринадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
понад 30 років - чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність»;
 
    -364- Боднар-Петровська О.Б.
У тексті проекту слова "не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність" замінити словами "не може перевищувати дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".
 
Враховано частково    
    -365- Королевська Н.Ю.
у частині третій статті 85 запропонованої редакції слова «десяти прожиткових мінімумів» замінити на «п'яти прожиткових мінімумів».
 
Відхилено    
    -366- Тищенко О.І.
Частину третю статті 85 викласти у наступній редакції:
«Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»«
 
Враховано по суті   
    -367- Яворівський В.О.
В усьому законопроекті замінити максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання з "десяти прожиткових мінімумів" на "дев’яти прожиткових мінімумів".
 
Відхилено    
    -368- Петьовка В.В.
Частину третю статті 85 Закону України "Про пенсійне забезпечення" викласти у такій редакції: «Максимальний розмір пенсії (з уражуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність».
 
Відхилено    
    -369- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Частину третю статті 85 Законі України "Про пенсійне забезпечення" викласти у такій редакції:
«Максимальний розмір пенсії, що формується з джерел солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Розмір додаткової пенсії, яка формується за рахунок накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, недержавних пенсійних фондів та пенсійних програм підприємств (установ) не може обмежуватись.»
 
Відхилено    
131. 11) у Законі України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404):
 
-370- Гуменюк О.І.
Яценюк А.П.
Виключити
 
Враховано      
    -371- Кириленко В.А.
залишити редакцію чинного Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».
 
Враховано    
132. у статті 1:
 
-372- Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Зміни до статті 1 виключити
 
Враховано      
    -373- Чорноволенко О.В.
У підпункті 11 пункту 5 розділу ІІ законопроекту вилучити усі зміни, що стосуються статті 1 Закону України ««Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».
 
Враховано    
    -374- Кармазін Ю.А.
Королевська Н.Ю.
Статтю 1 залишити в чинній редакції, а саме:
«Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам - щомісячна державна допомога, що надається відповідно до норм цього Закону у грошовій формі особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;
особа, яка не має права на пенсію, - особа, яка досягла віку (чоловік - 63 років, жінка - 58 років) та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства;»
 
Враховано    
    -375- Прокопчук Ю.В.
Частину 3 статті першої викласти у наступній редакції:
«одинока особа - особа, яка не має працездатних родичів, зобов'язаних за законом її утримувати»
 
Відхилено    
133. абзац третій замінити абзацами такого змісту:
 
-376- Даниленко В.А.
у статті 1 абзац третій залишити без змін
 
Враховано      
    -377- Бондик В.А.
Стельмашенко В.П.
Дати «з 1 вересня по 28 лютого» та «з 1 березня по 31 серпня» відповідно замінити «з 1 січня по 30 червня» та « з 1 липня по 31 грудня» по всьому тексту абзацу.
 
Враховано по суті   
134. «особа, яка не має права на пенсію, - особа, яка досягла віку 63 років та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1958 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 
-378- Тищенко О.І.
Яворівський В.О.
Абзац третій статті 1 викласти у наступній редакції:
«особа, яка не має права на пенсію, - особа, яка досягла віку (чоловік - 63 років, жінка - 58 років) та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства»
 
Враховано по суті     
    -379- Ляшко О.В.
виключити
 
Враховано    
135. 58 років - якщо вони народилися до 31 серпня 1953 року включно;
 
      
136. 58 років 6 місяців - народилися з 1 вересня 1953 року по 28 лютого 1954 року;
 
      
137. 59 років - народилися з 1 березня 1954 року по 31 серпня 1954 року;
 
      
138. 59 років 6 місяців - народилися з 1 вересня 1954 року по 28 лютого 1955 року;
 
      
139. 60 років - народилися з 1 березня 1955 року по 31 серпня 1955 року;
 
      
140. 60 років 6 місяців - народилися з 1 вересня 1955 року по 29 лютого 1956 року;
 
      
141. 61 рік - народилися з 1 березня 1956 року по 31 серпня 1956 року;
 
      
142. 61 рік 6 місяців - народилися з 1 вересня 1956 року по 28 лютого 1957 року;
 
      
143. 62 роки - народилися з 1 березня 1957 року по 31 серпня 1957 року;
 
      
144. 62 роки 6 місяців - народилися з 1 вересня 1957 року по 28 лютого 1958 року;
 
      
145. 63 роки - народилися з 1 березня 1958 року по 31 грудня 1958 року.».
 
      
146. У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятнадцятим;
 
      
147. у статтях 2, 4-6 слова і цифри « (чоловік - 63 років, жінка - 58 років)» у всіх відмінках і формах числа замінити словами і цифрами «, встановленого статтею 1 цього Закону, «;
 
-380- Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Зміни до статті 2, 4-6 виключити
 
Враховано      
    -381- Яворівський В.О.
У статтях 2, 4-6 слова і цифри ", встановленого статей 1 цього закону" замінити у відповідних формах на слова і цифри " (чоловік – 63 років, жінка – 58)"
 
Враховано по суті   
    -382- Кармазін Ю.А.
Статті 2, 4, 5, 6 залишити в чинній редакції, а саме:
«Стаття 2. Право осіб на державну соціальну допомогу
Громадяни України, які досягли вік (чоловіки - 63 років, жінки - 58 років) або є інвалідами і не одержують пенсію та постійно проживають на території України, мають право на державну соціальну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України.»
«Стаття 4. Умови призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
Державна соціальна допомога згідно із цим Законом призначається особі, яка:
1) досягла віку (чоловік - 63 років, жінка - 58 років) та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства або визнана інвалідом в установленому порядку;»
«Стаття 5. Період, на який призначається державна соціальна допомога, умови її перерахунку
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд призначаються з дня звернення за допомогою. Якщо звернення за допомогою відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення віку (чоловіками - 63 років, жінками - 58 років) або встановлення інвалідності, допомога призначається з дня досягнення чоловіками - 63 років, жінками - 58 років або визнання осіб інвалідами органами медико-соціальної експертизи.
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд призначаються довічно особам, які досягли віку (чоловіки - 63 років, жінки - 58 років), а інвалідам - на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.»
«Стаття 6. Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам за умовами, передбаченими частиною першою статті 4 цього Закону, встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:
…..
особам, які досягли віку (чоловіки - 63 років, жінки - 58 років), - 30 відсотків.»
 
Враховано    
148. у другому реченні частини першої статті 5 після слів «допомога призначається з дня досягнення» доповнити словом «віку»
 
      
149. 12) у Законі України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 2006 р., № 1, ст. 18; 2007 р., № 7-8, ст. 66; 2008 р., № 5-8, ст. 78):
 
-383- Гуменюк О.І.
Виключити
 
Відхилено   12) у Законі України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 2006 р., № 1, ст. 18; 2007 р., № 7-8, ст. 66; 2008 р., № 5-8, ст. 78):
 
    -384- Кириленко В.А.
залишити редакцію чинного Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».
 
Відхилено    
150. текст статті 10 викласти у такій редакції:
 
-385- Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Зміни до статті 10 виключити
 
Відхилено   текст статті 10 викласти в такій редакції:
 
    -386- Кармазін Ю.А.
Статтю 10 залишити у чинній редакції, а саме:
«Стаття 10. Особи, які визнаються громадянами похилого віку
Громадянами похилого віку визнаються: чоловіки у віці 60 і жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року.»
 
Враховано по суті   
151. «Громадянами похилого віку визнаються особи, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також особи, яким до досягнення пенсійного віку залишилося не більш як півтора року.»;
 
-387- Чорноволенко О.В.
У абзаці першому підпункту 12 пункту 5 розділу ІІ законопроекту слова «півтора року» замінити словами «три роки».
 
Відхилено   «Громадянами похилого віку визнаються особи, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року»;
 
    -388- Герасимчук В.В.
У абзаці 3 підпункту 12 пункту 5 Розділу ІІ слова «досягнення пенсійного віку» замінити словами «досягнення зазначеного пенсійного віку»
 
Враховано    
    -389- Парубій А.В.
Статтю 10 викласти у наступній редакції: «Громадянами похилого віку визначаються особи, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також особи, яким до закінчення пенсійного віку залишилось не більше як два роки».
 
Відхилено    
    -390- Прокопчук Ю.В.
викласти в наступній редакції:
«Громадянами похилого віку визнаються: чоловіки у віці 60 і жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року.»
 
Враховано по суті   
152. текст статті 21 викласти у такій редакції:
 
-391- Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Зміни до статті 21 виключити
 
Відхилено рішення Конституційного Суду України, тому потрібна редакція норми  текст статті 21 викласти в такій редакції:
 
    -392- Кармазін Ю.А.
Статтю 21 залишити у чинній редакції, а саме:
«Стаття 21. Достроковий вихід на пенсію
Особам передпенсійного віку, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії.»
 
Враховано по суті   
153. «Особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (за наявності відповідних умов), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
-393- Турманов В.І.
Доповнити категорією осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах при наявності стажу роботи, який дає право на цей вид пенсії. При цьому надається порівняльна таблиця такого змісту:
«Стаття 21 Достроковий вихід на пенсію
Особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення», «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і наукову – технічну діяльність» (за наявності відповідних умов, зокрема - для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Виплата пенсій особам, звільненим у зв’язку
з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, що зазначені у частині першій цієї статті, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України до досягнення ними пенсійного віку.
Розмір і порядок виплати пенсій у разі їх дострокового призначення визначається Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено   «Особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (за наявності відповідних умов), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
    -394- Ляшко О.В.
Частину 1 статті 21 викласти у такій редакції: «Особам, трудовий договір (контракт) з якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».», вилучивши слова: «, або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (за наявності відповідних умов),»
 
Враховано по суті Вік по всіх законах не міняється   
    -395- Парубій А.В.
термін «за півтора року» замінити терміном «за два роки».
 
Відхилено    
    -396- Яворівський В.О.
1) Частину 1 статті 21 викласти у такій редакції:
"Особам передпенсійного віку, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії."
 
Враховано частково    
154. Виплата пенсій особам, звільненим у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, що зазначені у частині першій цієї статті, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету до досягнення ними пенсійного віку.
 
   Виплата пенсій особам, звільненим у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, зазначеним у частині першій цієї статті, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету до досягнення ними пенсійного віку»;
 
155. Розмір і порядок виплати пенсій у разі їх дострокового призначення визначаються Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».»;
 
-397- Герасимчук В.В.
Абзац 7 підпункту 12 пункту 5 Розділу ІІ виключити
 
Враховано Цей абзац протирічить абзацу 5 (позиції 153)     
156. 13) у Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 2, ст. 3; 1998 р., № 11-12, ст. 44; 2005 р., № 13, ст. 233; 2006 р., № 1, ст. 18, № 32, ст. 271):
 
-398- Гуменюк О.І.
Виключити підпункт 13 пункту 5 розділу ІІ, яким пропонуються зміни до Закону України «Про зайнятість населення».
 
Відхилено рішення Конституційного Суду України, потрібна редакція норми  13) у Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 2, ст. 3; 1998 р., № 11-12, ст. 44; 2005 р., № 13, ст. 233; 2006 р., № 1, ст. 18, № 32, ст. 271):
 
    -399- Кириленко В.А.
залишити редакцію чинного Закону України «Про зайнятість населення».
 
Враховано по суті   
157. підпункт «г» пункту 1 статті 5 викласти у такій редакції:
 
-400- Кармазін Ю.А.
Статтю 5 залишити у чинній редакції, а саме:
«Стаття 5. Додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення
1. Держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, у тому числі:
а) жінкам, які мають дітей віком до шести років;
б) одиноким матерям, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів;
в) молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, дітям (сиротам), які залишилися без піклування батьків, а також особам, яким виповнилося п'ятнадцять років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
г) особам передпенсійного віку (чоловікам по досягненні 58 років, жінкам - 53 років);»
 
Враховано по суті  підпункт «г» пункту 1 статті 5 викласти в такій редакції:
 
158. «г) особам передпенсійного віку (за два роки до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (за наявності відповідних умов); «;
 
-401- Турманов В.І.
Доповнити категорією осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах при наявності стажу роботи, який дає право на цей вид пенсії. При надається порівняльна таблиця такого змісту:
«Стаття 5. Додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення
пункт Г) особам передпенсійного віку (за два роки до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення», «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і наукову – технічну діяльність» (за наявності відповідних умов, зокрема - для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії)»
 
Відхилено   «г) особам передпенсійного віку (за два роки до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (за наявності відповідних умов)»;
 
    -402- Шевчук О.Б.
у підпункті 13 пункту 5 Перехідних положень абзац третій викласти у наступній редакції:
«г) особам передпенсійного віку (за два роки до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування)»;
 
Враховано по суті   
    -403- Ляшко О.В.
Підпункт «г» пункту 1 статті 5 викласти у такій редакції:
«г) особам передпенсійного віку (за два роки до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;», вилучивши частину речення: «, або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (за наявності відповідних умов)»
 
Враховано по суті   
    -404- Парубій А.В.
В статті 5 «Додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення» пропонується виключити пункт «г» як позбавлений змісту.
 
Відхилено    
    -405- Яворівський В.О.
1) Пункт "г" частини 1 статті 5 викласти у такій редакції:
"г) особам передпенсійного віку (чоловікам по досягненні 58 років, жінкам - 53 років)"
 
Враховано по суті   
159. підпункт «г» пункту 1 статті 26 викласти у такій редакції:
 
-406- Кармазін Ю.А.
Статтю 26 залишити у чинній редакції, а саме:
«Стаття 26. Особливі гарантії працівникам, які втратили роботу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці
....
г) право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законом строку осіб передпенсійного віку, які мають страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії.»
 
Враховано по суті  підпункт «г» пункту 1 статті 26 викласти в такій редакції:
 
160. «г) право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (за наявності відповідних умов), якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; «;
 
-407- Турманов В.І.
Доповнити категорією осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах при наявності стажу роботи, який дає право на цей вид пенсії. При цьому надається порівняльна таблиця такого змісту:
«Стаття 26 Особливі гарантії працівникам, які втратили роботу із змінами в організації виробництва і праці.
пункт г) право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законом строку осіб передпенсійного віку, які мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений статтею 28 Закону України» Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії»
 
Відхилено   «г) право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (за наявності відповідних умов), у разі якщо до визнання такої особи безробітною для неї неможливо було підібрати підходящу роботу, та якщо вона має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
    -408- Шевчук О.Б.
абзац п’ятий викласти у наступній редакції:
«г) право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у разі якщо до визнання такої особи безробітною для неї неможливо було підібрати підходящу роботу, та якщо вона має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Витрати, пов’язані із достроковим виходом на пенсію, здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України з наступним відшкодуванням цих витрат із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У разі встановлення факту роботи за наймом на умовах трудового договору (контракту), виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовим договором, здійснення підприємницької, незалежної професійної або іншої подібної діяльності, яка приносить дохід, у період одержання дострокової пенсії за цим Законом, її виплата припиняється, а суми виплаченої пенсії за період здійснення такої діяльності підлягають поверненню до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Порядок обміну даними щодо осіб, які отримують пенсію достроково за цим Законом та займаються вищезазначеними видами діяльності, між Пенсійним фондом України, Державною податковою службою України та виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття визначається центральними органами виконавчої влади у сфері соціальної та податкової політики за погодженням із правліннями цих фондів.»;
 
Враховано частково    
    -409- Ляшко О.В.
Підпункт «г» пункту 1 статті 26 Закону України викласти у такій редакції: «г) право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»«, вилучивши частину речення: «, або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (за наявності відповідних умов), якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;»
 
Враховано по суті   
    -410- Парубій А.В.
В пункті «г» статті 26 «Особливі гарантії працівникам, які втратили роботу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» пропонується слова «право на достроковий вихід на пенсію за півтора року …» замінити словами: «право на достроковий вихід на пенсію за два роки …».
Відповідні зміни внести до інших законодавчих актів, яких цей термін стосується
 
Відхилено    
    -411- Яворівський В.О.
Пункт "г" частини 1 статті 26 викласти у такій редакції:
"г) право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законом строку осіб передпенсійного віку, які мають страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії."
 
Відхилено    
161. 14) у Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2002 р., № 35, ст. 262; 2004 р., № 50, ст. 536; 2006 р., № 37, ст. 318; 2007 р., № 33, ст. 442; 2008 р., № 5-8, ст. 78; 2009 р., № 24, ст. 296):
 
-412- Бондар О.М.
Деревляний В.Т.
Яценюк А.П.
вилучити
 
Відхилено   14) у Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2002 р., № 35, ст. 262; 2004 р., № 50, ст. 536; 2006 р., № 37, ст. 318; 2007 р., № 33, ст. 442; 2008 р., № 5-8, ст. 78; 2009 р., № 24, ст. 296):
 
    -413- Кириленко В.А.
залишити редакцію чинного Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
 
Відхилено    
    -414- Прокопчук Ю.В.
Статтю 5 Закону доповнити частиною третьою такого змісту:
«Слідчі, пенсія яким призначена на підставі цієї статті, втрачають право на її отримання в разі набрання законної сили рішенням суду України або рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, яким встановлено факт вчинення слідчим порушення прав чи свобод громадянина, закріплених Конституцією України, в період перебування на посаді, яка давала право на призначення такої пенсії. В цьому випадку пенсія нараховується згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено Питання позбавлення спец пенсії потрібно вирішувати комплексно, Кульчинський внесе свій законопроект   
162. статтю 7 доповнити реченнями такого змісту: «У разі коли особа має право на отримання пенсії відповідно до цього Закону та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначається одна пенсія за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який особа має право відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», і розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яка визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, фінансується за рахунок коштів державного бюджету.»;
 
-415- Павловський А.М.
Тищенко О.І.
Статтю 7 викласти у такій редакції:
Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей, які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія, за їх вибором».
 
Відхилено отрібно законодавчо врегулювати питання розмежування фінансування пенсій  статтю 7 доповнити реченнями такого змісту: «У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до цього Закону та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначається одна пенсія за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який особа має право відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», і розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яка визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, фінансується за рахунок коштів державного бюджету»;
 
    -416- Кармазін Ю.А.
У статті 7 у запропонованому реченні виключити слова: «яка визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено    
163. у статті 9:
 
-417- Гуменюк О.І.
В підпункті 14 пункту 5 розділу ІІ, яким пропонуються зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пропоную виключити текст, яким пропонуються зміни до статті 9
 
Немає висновку   у статті 9:
 
164. частину першу після слів «систематичним невиконанням умов контракту командуванням» доповнити словами і цифрами «та мають вислугу 10 років і більше»;
 
-418- Павловський А.М.
Ковалевська Ю.С.
Кузьмук О.І.
Ляшко О.В.
У частині першій статті 9 слова «та мають вислугу років 10 років і більше» виключити.
 
Враховано частково   частину першу викласти в такій редакції:
„Особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом та звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби»;
доповнити новою частиною другою такого змісту:
„У разі звільнення осіб, зазначених у частині першій цієї статті, зі служби за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення виплачується за наявності вислуги 10 років і більше».
У зв’язку з цим частини другу-сьому вважати відповідно частинами третьою – восьмою;
 
    -419- Сушкевич В.М.
частину першу викласти у такій редакції:
„Особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом та звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби».
 
Враховано    
    -420- Коновалюк В.І.
У запропонованих змінах до частини першої статі 9 Закону цифру «10» замінити цифрою «5».
 
Відхилено    
    -421- Кожем'якін А.А.
Абзац четвертий після слів «та мають вислугу 10 років і більше,» доповнити словами «а тим, які мають вислугу менше 10 років, - лише у разі звільнення з військової служби за станом здоров’я»
 
Враховано по суті   
    -422- Сушкевич В.М.
доповнити новою частиною другою такого змісту:
„У разі звільнення осіб, зазначених у частині першій цієї статті, зі служби за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення виплачується при наявності вислуги 10 років і більше».
У зв’язку з цим частини другу-сьому вважати частинами третьою - восьмою.
 
Враховано    
165. частину другу після слів «перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, « доповнити словами і цифрами «які мають вислугу 10 років і більше, «;
 
-423- Павловський А.М.
Ковалевська Ю.С.
Кузьмук О.І.
Ляшко О.В.
У частині другій статті 9 слова «та мають вислугу років 10 років і більше» виключити.
 
Відхилено   частину другу після слів «перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України» доповнити словами і цифрами «які мають вислугу 10 років і більше»;
 
    -424- Коновалюк В.І.
У запропонованих змінах до частини другої 9 Закону цифру «10» замінити цифрою «5».
 
Відхилено    
    -425- Шемчук В.В.
Устатті 9 частини першої після слів «Кабінетом Міністрів України, які мають вислугу 10 років і більше» доповнити словами і цифрами «та тим, які мають вислугу менше 10 років у разі звільнення зі служби за станом здоров`я».
 
Враховано по суті   
166. у статті 12:
 
-426- Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Зміни до статті 12 виключити
 
Відхилено   у статті 12:
 
    -427- Шемчук В.В.
Статтю 12 виключити.
 
Відхилено    
167. пункт «а» викласти у такій редакції:
 
-428- Павловський А.М.
Кармазін Ю.А.
Пункт а) статті 12 виключити
 
Відхилено   пункт «а» викласти в такій редакції:
 
    -429- Бондик В.А.
Стельмашенко В.П.
Дати «з 1 вересня по 28 лютого» та «з 1 березня по 31 серпня» відповідно замінити «з 1 січня по 30 червня» та « з 1 липня по 31 грудня» по всьому тексту.
 
Відхилено    
168. «а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах «б» - «д» статті 1 - цього Закону (за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:
 
-430- Крук Ю.Б.
У пункті 14) частини п'ятої Розділу ІІ набуття чинності змінами, передбаченими для внесення у статтю 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо призначення пенсії за вислугу років особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом після досягнення такої вислуги 25 років, а не 20, як зараз, відтермінувати на 5 років, оскільки на даний момент наша держава ще не оговталася після наслідків світової економічної кризи.
 
Відхилено   «а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах «б» - «д» статті 1 - цього Закону (крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:
 
    -431- Даниленко В.А.
Яворівський В.О.
у статті 12 пункт "а" викласти у такій редакції:
«особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статті 1-2 цього Закону, незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше, за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону»
 
Відхилено    
    -432- Ковалевська Ю.С.
Кузьмук О.І.
Кожем'якін А.А.
слово «календарний» у відповідних відмінках виключити
 
Відхилено    
    -433- Ковалевська Ю.С.
Кузьмук О.І.
доповнити пункт «а» статті після слів і цифри «за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5» словами і цифрами «та зазначених у пункті «г» статті 12»;
 
Відхилено    
    -434- Тищенко О.І.
Пункт "а" статті 12 викласти у наступній редакції:
«Пенсія за вислугу років призначається:
а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах «б» – «д» статті 1-2 цього Закону, незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше, за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону;»
 
Відхилено    
    -435- Ляшко О.В.
виключити всі доповнення щодо збільшення вислуги
 
Відхилено    
    -436- Прокопчук Ю.В.
пункт «а» викласти у такій редакції:
«а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах «б» – «д» статті 1І цього Закону (за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону, а також за винятком осіб рядового та начальницького складу підрозділів особливого та спеціального призначення), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:»
 
Відхилено    
169. по 31 серпня 2011 року і на день звільнення мають вислугу 20 років і більше;
 
   по 31 серпня 2011 року і на день звільнення мають вислугу 20 років і більше;
 
170. з 1 вересня 2011 року по 31 серпня 2012 року і на день звільнення мають вислугу 20 календарних років та 6 місяців і більше;
 
   з 1 вересня 2011 року по 31 серпня 2012 року і на день звільнення мають вислугу 20 календарних років та 6 місяців і більше;
 
171. з 1 вересня 2012 року по 31 серпня 2013 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше;
 
   з 1 вересня 2012 року по 31 серпня 2013 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше;
 
172. з 1 вересня 2013 року по 31 серпня 2014 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік та 6 місяців і більше;
 
   з 1 вересня 2013 року по 31 серпня 2014 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік та 6 місяців і більше;
 
173. з 1 вересня 2014 року по 31 серпня 2015 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;
 
   з 1 вересня 2014 року по 31 серпня 2015 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;
 
174. з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки та 6 місяців і більше;
 
   з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки та 6 місяців і більше;
 
175. з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;
 
   з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;
 
176. з 1 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки та 6 місяців і більше;
 
   з 1 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки та 6 місяців і більше;
 
177. з 1 вересня 2018 року по 31 серпня 2019 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;
 
   з 1 вересня 2018 року по 31 серпня 2019 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;
 
178. з 1 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки та 6 місяців і більше;
 
   з 1 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки та 6 місяців і більше;
 
179. з 1 вересня 2020 року або після цієї дати і на день звільнення мають вислугу 25 календарних роки і більше.
 
-437- Кожем'якін А.А.
Підпункт 14 (пункт «а» стаття 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб») доповнити абзацом двадцятим такого змісту:
«Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах «б»-»д» статті 1-2 цього Закону (Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб») прийнятим на військову службу до набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», пенсія за вислугу років призначається незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше, за винятком осіб зазначених у частині третій статті 5 цього Закону (Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»)».
 
Відхилено   з 1 вересня 2020 року або після цієї дати і на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше.
 
180. До календарної вислуги років зараховується також період, зазначений в частині другій статті 17 цього Закону.»;
 
   До календарної вислуги років зараховується також період, зазначений в частині другій статті 17 цього Закону»;
 
181. у пункті «в» цифри і слово «15 років» замінити цифрами і словами «20 календарних років і більше»;
 
-438- Ковалевська Ю.С.
Кузьмук О.І.
слово «календарний» у відповідних відмінках виключити
 
Відхилено   у пункті «в» цифри і слово «15 років» замінити цифрами і словами «20 календарних років і більше»;
 
    -439- Тищенко О.І.
Яворівський В.О.
У пункті "в" статті 12 слова та цифри "20 календарних років і більше" замінити словом та цифрою "15 років "
 
Відхилено    
    -440- Коновалюк В.І.
Виключити з тексту законопроекту запропоновані зміни до пункту в) статті 12 Закону
 
Відхилено    
    -441- Чорноволенко О.В.
У статті 12: у пункті «в» цифри і слово «15 років» замінити цифрами і словами «15 календарних років і більше».
 
Відхилено    
    -442- Ковалевська Ю.С.
Кузьмук О.І.
доповнити статтю новим пунктом «г» такого змісту:
«г) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах «б» – «д» статті 1-2 цього Закону, які займали посади льотного складу та плаваючого складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років, незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше, за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону».
 
Відхилено    
    -443- Прокопчук Ю.В.
«Статтю 12 Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, а також іншим особам, які набули право на пенсію за цим Законом до 31 січня 2011 року, пенсії за вислугу років призначаються на умовах, визначених цим пунктом у чинній станом на 31 січня 2011 року редакції, незалежно від віку та дати звільнення зі служби;"
 
Відхилено    
182. у статті 13:
 
-444- Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Зміни до статті 13 виключити
 
Відхилено   у статті 13:
 
    -445- Шемчук В.В.
Статтю 13 виключити.
 
Відхилено    
183. у пункті «в» частини першої слова і цифри «за вислугу 15 років - 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 проценти за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше ніж 50 процентів» замінити словами і цифрами «за вислугу 20 років - 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 процентів»;
 
-446- Чорноволенко О.В.
У статті 13 у пункті «в» частини першої слова і цифри «за вислугу 15 років - 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 проценти за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше ніж 50 процентів» замінити словами і цифрами «за вислугу 15 років - 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше ніж 65 процентів».
 
Відхилено   у пункті «в» частини першої слова і цифри «за вислугу 15 років - 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 проценти за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше ніж 50 процентів» замінити словами і цифрами «за вислугу 20 років - 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 процентів»;
 
    -447- Даниленко В.А.
у статті 13 у пункті "в" цифри і слово "15 років" залишити без змін.
 
Відхилено    
    -448- Тищенко О.І.
Яворівський В.О.
У частину першу пункту "в" статті 13 викласти у наступній редакції:
«Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:
в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей» (пункт «в» статті 12): за вислугу 15 років - 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 проценти за кожні повний рік вислуги понад 15 років, але не більше ніж 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43).»
 
Відхилено    
    -449- Коновалюк В.І.
У запропонованій редакції пункту в) частини першої статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» слова і цифри «за вислугу 20 років» та «вислуги понад 20 років» замінити відповідно словами «за вислугу 15 років» та «вислуги понад 15 років».
 
Відхилено    
184. у частині другій цифри «90» замінити цифрами «80»;
 
-450- Ковалевська Ю.С.
Кузьмук О.І.
Тищенко О.І.
у частині другій статі 13 цифри «80» замінити цифрами «90»;
 
Відхилено   у частині другій цифри «90» замінити цифрами «80»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«Особам, які на день набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» набули право на пенсію відповідно до цього Закону у розмірі від 80 до 90 процентів грошового забезпечення, пенсія обчислюється виходячи з вислуги років, наявної на день набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», але у розмірі не більше 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення»;
 
    -451- Кожем'якін А.А.
викласти у такій редакції:
«Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2, - 95 процентів».
 
Відхилено    
    -452- Кармазін Ю.А.
Бондарєв К.А.
запропоновані зміни до частини другої виключити.
 
Відхилено    
    -453- Прокопчук Ю.В.
доповнити абзацами наступного змісту:
«Дане положення не поширюється на ту категорію військовослужбовців, максимальний розмір пенсій яких на момент набрання чинності цим законом вже становить більше 80 відсотків їх грошового забезпечення (83, 86, 89 відсотків).
Після набрання чинності цим законом розмір пенсій таких військовослужбовців залишається незмінним.
Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, а також іншим особам, які набули право на пенсію за цим Законом до 31 січня 2011 року, пенсії за вислугу років призначаються у розмірах, визначених цим пунктом у чинній станом на 31 січня 2011 року редакції, незалежно від віку та дати звільнення зі служби;»
 
Враховано по суті   
    -454- Євтухов В.І.
Доповнити статтю 13 частиною третьою такого змісту:
Особам, які на момент набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» набули право на пенсію відповідно до цього Закону у розмірі від 80 до 90 процентів грошового забезпечення, пенсія обчислюється виходячи із вислуги років, наявної на дату набуття чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», але у розмірі не більше 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення.
 
Враховано    
185. у частині першій статті 26 слова і цифри « - чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років» замінити словами і цифрами «, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «;
 
-455- Гуменюк О.І.
Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Зміни до статті 26 виключити
 
Враховано по суті  у частині першій статті 26 слова і цифри «чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років» замінити словами і цифрами «які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
    -456- Яворівський В.О.
У частині першій статті 26 слова і цифри ", які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"," замінити на " – чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років".
 
Враховано по суті   
186. у частині четвертій статті 30:
 
-457- Гуменюк О.І.
Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Даниленко В.А.
Зміни до статті 30 виключити
 
Відхилено   у статті 30:
у частині третій слова «пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" замінити словами «чоловіками 55 років, жінками - 50 років»;
у частині четвертій:
 
    -458- Сушкевич В.М.
підпункт 14 пункту 5 Розділу ІІ після абзацу 26 доповнити новим абзацом такого змісту:
у частині третій слова «пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"« замінити словами «чоловіками 55 років, жінками - 50 років».
 
Враховано    
187. у пункті «б» слова і цифри « (чоловіки - 60 років, жінки - 55 років)» замінити словами і цифрами «, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «;
 
-459- Яворівський В.О.
У пункті "б" статті 30 слова і цифри ", встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"," замінити на " (чоловіки - 60 років, жінки - 55 років)".
 
Враховано по суті  у пункті «б» слова і цифри « (чоловіки - 60 років, жінки - 55 років)» замінити словами і цифрами «встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
    -460- Прокопчук Ю.В.
викласти у наступній редакції:
«б) батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного віку (чоловіки - 60 років, жінки - 55 років) або є інвалідами;
 
Враховано по суті   
188. у пункті «в»:
 
   у пункті «в»:
 
189. слова і цифри «після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років або якщо вони є інвалідами; « замінити словами і цифрами «не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або якщо вони є інвалідами.»;
 
-461- Яворівський В.О.
У пункті "в" статті 30 слова і цифри " не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або якщо вони є інвалідами." замінити на "після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років або якщо вони є інвалідами;"
 
Враховано по суті  слова і цифри «після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років або якщо вони є інвалідами» замінити словами і цифрами «не раніш як за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або якщо вони є інвалідами»;
 
    -462- Прокопчук Ю.В.
викласти у наступній редакції:
в) батьки та дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули, померли чи пропали безвісти в період проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, мають право на пенсію після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років або якщо вони є інвалідами;
 
Враховано по суті   
190. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
-463- Даниленко В.А.
у частині четвертій статті 30 у пункті «в» відхилити пропозицію КМУ щодо доповнення пункту новим абзацом
 
Враховано      
191. «Відповідне зниження пенсійного віку жінкам, установлене абзацом першим цього пункту, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року; «;
 
-464- Тищенко О.І.
Яворівський В.О.
Королевська Н.Ю.
У пункті "в" статті 30 абзац "Відповідне зниження пенсійного віку жінкам, установлене абзацом першим цього пункту, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року", виключити.
 
Враховано      
192. у частині першій статті 40 слова і цифри «: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років» замінити словами і цифрами «пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
-465- Яворівський В.О.
Слова і цифри «пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» замінити на слова і цифри „:чоловіки 60 років, жінки – 55 років»
 
Враховано по суті  у частині першій статті 40 слова і цифри «чоловіки - 60 років, жінки - 55 років» замінити словами і цифрами «пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
193. у статті 43:
 
-466- Гуменюк О.І.
В підпункті 14 пункту 5 розділу ІІ яким пропонуються зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких Інших осіб» пропоную виключити текст, яким пропонуються зміни до статті 43
 
Відхилено   у статті 43:
 
194. частину третю і п’яту викласти у такій редакції:
 
-467- Кармазін Ю.А.
У статті 43 запропоновані зміни до частини третьої та п’ятої виключити, а вказані норми залишити в чинній редакції, а саме:
«Стаття 43. Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій
.....
3. Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
5. Максимальний розмір пенсій, призначених відповідно до цього Закону (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
Відхилено   частини третю і п’яту викласти в такій редакції:
 
195. «Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. «;
 
-468- Чорноволенко О.В.
У статті 43 частину третю викласти у такій редакції: «Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   «Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
    -469- Самойленко Ю.П.
У статті 43 частину третю викласти у такій редакції:
"Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам І мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою,військовим (спеціальним) званням,процентну надбавку за вислугу років,щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати,підвищення) та премії в розмірах,установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано    
    -470- Коновалюк В.І.
викласти у наступній редакції:
«Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, а також щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірі, що визначаються:
з 1 січня 2011 року - за 36 останніх календарних місяців служби підряд перед звільненням;
з 1 січня 2012 року - за 48 останніх календарних місяців служби підряд перед звільненням;
з 1 січня 2013 року - за 60 останніх календарних місяців служби підряд перед звільненням,
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -471- Сенченко А.В.
Веліжанський С.К.
У статті 43 частину третю і п’яту викласти у такій редакції:
«Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення за останньою штатною посадою перед звільненням, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,України.»;
 
Відхилено    
196. «Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.»;
 
-472- Шемчук В.В.
Частину п’яту статті 43 виключити.
 
Відхилено   Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати залежно від вислуги років:
від 10 до 15 років - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 15 до 20 років - одинадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 20 до 25 років - дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 25 до 30 років - тринадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
понад 30 років - чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність»;
 
    -473- Чорноволенко О.В.
У статті 43 частину п’яту викласти у такій редакції: «Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність».
 
Враховано по суті   
    -474- Петьовка В.В.
Частину п'яту статті 43 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" викласти у такій редакції: «Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність».
 
Відхилено    
    -475- Тищенко О.І.
У частині п’ятій статті 43 слова "десяти прожиткових мінімумів" замінити словами "дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком"
 
Враховано по суті   
    -476- Боднар-Петровська О.Б.
У тексті проекту слова "не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність" замінити словами "не може перевищувати дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".
 
Враховано по суті   
    -477- Самойленко Ю.П.
У статті 43 частину п’яту викласти у такій редакції:
"Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Основний розмір пенсій у разі втрати годувальника, які призначені членам сімей військовослужбовців строкової військової служби відповідно до пункту "а" статті 36 цього Закону, збільшується на 30 процентів."
 
Відхилено    
    -478- Королевська Н.Ю.
у статті 43 частині п'ятій слова «десяти прожиткових мінімумів» замінити на «п'яти прожиткових мінімумів»
 
Відхилено    
    -479- Яворівський В.О.
В усьому законопроекті замінити максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання з "десяти прожиткових мінімумів" на "дев’яти прожиткових мінімумів".
 
Відхилено    
    -480- Прокопчук Ю.В.
Виключити
 
Відхилено    
    -481- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Частину п'яту статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" викласти у такій редакції:
«Максимальний розмір пенсії, що формується з джерел солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Розмір додаткової пенсії, що формується за рахунок накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, недержавних пенсійних фондів та пенсійних програм підприємств (установ) не може обмежуватись.»
 
Відхилено    
    -482- Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
Семинога А.І.
Викласти у такій редакції:
Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати в залежності від вислуги років:
від 10 до 15 років - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 15 до 20 років - одинадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 20 до 25 років - дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 25 до 30 років - тринадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
понад 30 років - чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
 
Враховано    
    -483- Коновалюк В.І.
Доповнити пункт 14 пункту 5 розділу ІІ законопроекту новими абзацами такого змісту:
«частину третю статті 63 та викласти у такій редакції:
«Усі призначені за цим Законом пенсії, максимальний розмір яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не перевищує дванадцяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність, підлягають обов'язковому перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових або збільшенням існуючих щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на підставі заяви пенсіонера та поданих ним додаткових документів, які дають право на подальше підвищення пенсії, або у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій».
 
Відхилено т. 116 Регламенту   
    -484- Прокопчук Ю.В.
Додатипідпункт наступного змісту:
1) «У частині першій статті 58 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58) після слів «визначених Законом України «Про державну службу» додати «та Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
Відхилено т. 116 Регламенту   
    -485- Кириленко В.А.
Додати до тексту законопроекту положення щодо внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 9, ст.58), якими передбачити такі зміни до цього закону:
пункт перший статті 58 викласти в такій редакції:
«Стаття 58. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України
1. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено ст. 116 Регламенту   
197. 15) у пункті 11 статті 1 Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 444) цифри і слово «15 років» замінити цифрами і словами «20 календарних років», цифри і слова «40 відсотків від грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 відсотки за кожний наступний рік, але не більше ніж» виключити;
 
-486- Олійник В.С.
Чорноволенко О.В.
Деревляний В.Т.
Яценюк А.П.
Гуменюк О.І.
Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Бондар О.М.
Зміни до пункту 11 статті 1 виключити
 
Відхилено   15) у пункті 11 статті 1 Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 444) цифри і слово «15 років» замінити цифрами і словами «20 календарних років», цифри і слова «40 відсотків від грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 відсотки за кожний наступний рік, але не більше ніж» виключити;
 
    -487- Даниленко В.А.
у пункті 11 статті 1 Закону цифри і слово "15 років" залишити без змін
 
Відхилено    
    -488- Ковалевська Ю.С.
Кузьмук О.І.
слово «календарних» виключити.
 
Відхилено    
    -489- Кожем'якін А.А.
Прокопчук Ю.В.
викласти у такій редакції:
«11) для військовослужбовців, які звільняються зі Збройних Сил України у зв’язку з їх реформуванням, при досягненні 45-річного віку і за наявності вислуги 15 років пенсія обчислюється у розмірі 40 відсотків від грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 відсотки за кожний наступний рік, але не більше ніж 50 відсотків відповідного грошового забезпечення;».
 
Відхилено    
    -490- Коновалюк В.І.
викласти у такій редакції:
«15) Пункт 11 статті 1 Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей» викласти у такій редакції:
«11) для військовослужбовців, які звільняються зі Збройних Сил України у зв'язку з їх реформуванням, при досягненні 45-річного віку і за наявності вислуги 15 років пенсія обчислюється у розмірі 50 відсотків відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3 відсотки за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше ніж 65 відсотків».
 
Відхилено    
    -491- Кириленко В.А.
залишити редакцію чинного Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей».
 
Відхилено    
198. 16) у пункті 2 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 1997 р., № 12, ст. 103; 1999 р., № 48, ст. 410; 2006 р., № 37, ст. 318, № 51, ст. 519):
 
-492- Гуменюк О.І.
Деревляний В.Т.
Яценюк А.П.
Бондар О.М.
Підпункт 16 пункту 5 розділу ІІ проекту вилучити
 
Відхилено   16) у пункті 2 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 1997 р., № 12, ст. 103; 1999 р., № 48, ст. 410; 2006 р., № 37, ст. 318, № 51, ст. 519):
 
    -493- Кириленко В.А.
залишити редакцію чинного Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
 
Відхилено    
199. абзац перший після слів «умов контракту командуванням, « доповнити словами і цифрами «та мають вислугу 10 років і більше»;
 
-494- Чорноволенко О.В.
У першому абзаці підпункту 16 пункту 5 розділу ІІ законопроекту слова «10 років» замінити на слова «5 років».
 
Відхилено   абзац перший викласти в такій редакції:
«2. Особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом та звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби»;
доповнити новим абзацом після абзацу першого такого змісту:
«У разі звільнення військовослужбовця з військової служби за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення виплачується за наявності вислуги 10 років і більше».
У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім – шостим;
 
    -495- Ковалевська Ю.С.
Кузьмук О.І.
Ляшко О.В.
у абзаці першому пункту 2 статті 15 слова і цифри «та мають вислугу 10 років і більше» виключити
 
Відхилено    
    -496- Прокопчук Ю.В.
абзац перший після слів «умов контракту командуванням,» доповнити словами і цифрами «та мають вислугу 10 і більше років, за винятком звільнених з військової служби за станом здоров’я «
 
Враховано по суті   
    -497- Коновалюк В.І.
цифри «10» замінити цифрами «5».
 
Відхилено    
    -498- Сушкевич В.М.
Абзац перший пункту 2 статті 15 викласти у такій редакції:
„2. Особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом та звільняються зі служби за станом здоров'я виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби».
 
Враховано    
    -499- Сушкевич В.М.
Пункт 2 статті 15 Закону доповнити новим абзацом другим такого змісту:
„У разі звільнення військовослужбовця з військової служби за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення виплачується при наявності вислуги 10 років і більше.»
Абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим.
 
Враховано    
200. абзац другий після слів «Кабінетом Міністрів України, « доповнити словами і цифрами «які мають вислугу 10 років і більше»;
 
-500- Ковалевська Ю.С.
Кузьмук О.І.
Ляшко О.В.
У абзаці другому пункту 2 статті 15 слова і цифри «та мають вислугу 10 років і більше» виключити
 
Відхилено   абзац другий після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами і цифрами «які мають вислугу 10 років і більше»;
 
    -501- Чорноволенко О.В.
У другому абзаці підпункту 16 пункту 5 розділу ІІ законопроекту слова «10 років» замінити на слова «5 років».
 
Відхилено    
    -502- Прокопчук Ю.В.
Абзац другий після слів «Кабінетом Міністрів України,» доповнити словами і цифрами «які мають вислугу 10 і більше років, за винятком звільнених з військової служби за станом здоров’я «
 
Враховано по суті   
    -503- Шемчук В.В.
Абзац другий після слів «Кабінетом Міністрів України, які мають вислугу 10 років і більше» доповнити словами і цифрами «та тим, які мають вислугу менше 10 років у разі звільнення зі служби за станом здоров’я».
 
Враховано по суті   
201. 17) у Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49 -51, ст. 376; 2005 р., № 2, ст. 42, № 6, ст. 141, № 9, ст. 184, № 17 -19, ст. 267; 2006 р., № 4, ст. 61, № 27, ст. 234; 2007 р., № 9, ст. 72; 2008 р., № 5 -8, ст. 78, № 27 -28, ст. 253, № 42 -43, ст. 293; 2009 р., № 16, ст. 221, № 38, ст. 535, № 51, ст. 758; 2010 р., № 37, ст. 496; 2011 р., № 2 -3, ст. 11):
 
   17) у Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49 -51, ст. 376; 2005 р., № 2, ст. 42, № 6, ст. 141, № 9, ст. 184, № 17 -19, ст. 267; 2006 р., № 4, ст. 61, № 27, ст. 234; 2007 р., № 9, ст. 72; 2008 р., № 5 -8, ст. 78, № 27 -28, ст. 253, № 42 -43, ст. 293; 2009 р., № 16, ст. 221, № 38, ст. 535, № 51, ст. 758; 2010 р., № 37, ст. 496; 2011 р., № 2 -3, ст. 11):
 
202. у статті 1:
 
   у статті 1:
 
203. доповнити статтю після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
204. «діяльність з управління активами - професійна діяльність, умови/порядок провадження якої визначено законодавством про цінні папери та фондовий ринок з урахуванням вимог цього Закону; «.
 
-504- Коновалюк В.І.
слова «з урахуванням вимог цього Закону» виключити з тексту.
 
Враховано редакційно   «діяльність з управління активами - професійна діяльність з управління активами інституційних інвесторів, порядок провадження якої визначено законодавством про цінні папери та фондовий ринок».
 
205. У зв’язку з цим абзаци третій - сороковий вважати відповідно абзацами четвертим - сорок першим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій - сороковий вважати відповідно абзацами четвертим - сорок першим;
 
206. абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
207. «довічна пенсія (ануїтет) - пенсійна виплата за рахунок коштів, що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи, а у випадках, передбачених законом, -на індивідуальному пенсійному рахунку учасника недержавного пенсійного фонду, сума та порядок виплати якої визначаються у договорі страхування довічної пенсії, укладеному із страховою організацією після досягнення особою пенсійного віку, передбаченого цим Законом, або членам її сім’ї чи спадкоємцям у випадках, передбачених цим Законом; «;
 
-505- Клименко О.І.
викласти визначення поняття "довічна пенсія" у такій редакції:
"довічна пенсія (ануїтет) – пенсійна виплата, що здійснюється за рахунок коштів застрахованої особи, сума та порядок виплати якої визначаються у договорі страхування довічної пенсії, укладеного такою особою із страховою організацією відповідно до закону після досягнення нею пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, або членам її сім’ї чи спадкоємцям у випадках, передбачених цим Законом;";
 
Відхилено   «довічна пенсія (ануїтет) - пенсійна виплата за рахунок коштів, що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи, а у випадках, передбачених законом, - на індивідуальному пенсійному рахунку учасника недержавного пенсійного фонду, сума та порядок виплати якої визначаються в договорі страхування довічної пенсії, укладеному із страховою організацією після досягнення особою пенсійного віку, передбаченого цим Законом, або членам її сім’ї чи спадкоємцям у випадках, передбачених цим Законом»;
 
208. абзац п’ятий після слів «на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» доповнити словами «та до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; «;
 
   абзац п’ятий доповнити словами «та до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування»;
 
209. доповнити статтю після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:
 
   після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
210. «інвестиційний дохід - сума приросту вартості пенсійних активів Накопичувального пенсійного фонду за визначений проміжок часу, отримана за рахунок зміни їх ринкової вартості, і прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами та пасивних доходів, нарахованих за цими пенсійними активами;
 
   «інвестиційний дохід - сума приросту вартості пенсійних активів Накопичувального пенсійного фонду за визначений проміжок часу, отримана за рахунок зміни їх ринкової вартості, і прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами та пасивних доходів, нарахованих за цими пенсійними активами;
 
211. інвестиційний прибуток (збиток) -різниця між сумою інвестиційного доходу Накопичувального пенсійного фонду, отриманого за визначений проміжок часу, та сумою адміністративних видатків Накопичувального пенсійного фонду за цей період на оплату послуг, які визначаються відповідно до цього Закону; «.
 
   інвестиційний прибуток (збиток) - різниця між сумою інвестиційного доходу Накопичувального пенсійного фонду, отриманого за визначений проміжок часу, та сумою адміністративних видатків Накопичувального пенсійного фонду за цей період на оплату послуг, визначених відповідно до цього Закону».
 
212. У зв’язку з цим абзаци сьомий - сорок перший вважати відповідно абзацами дев’ятим - сорок третім;
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий - сорок перший вважати відповідно абзацами дев’ятим - сорок третім;
 
213. абзац десятий викласти у такій редакції:
 
   абзац десятий замінити двома абзацами такого змісту:
 
214. «компанія з управління активами - юридична особа, яка здійснює управління активами на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з управління активами інституційних інвесторів) та обирається за результатами конкурсу; «;
 
-506- Ляшко О.В.
Викласти у такій редакції:
«компанія з управління активами – юридична особа, яка здійснює управління активами на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з управління активами інституційних інвесторів) та обирається за результатами конкурсу, і не може бути зареєстрована в державі або на території держави, у межах якої є конфіденційними відомості про майно, сферу діяльності і структуру власності/акціонерів юридичної особи, а також ідентификаційні дані власників-бенефіціарів, або знаходитись під безпосереднім чи опосередкованим контролем такої компанії;».
 
Враховано в частині 5 статті 85 Зкону 1058  «компанія з управління активами - юридична особа, яка здійснює управління активами на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з управління активами інституційних інвесторів) та обирається за результатами конкурсу;
 
215. доповнити статтю після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:
 
-507- Клименко О.І.
доповнити статтю після абзацу десятого новими абзацами такого змісту:
 
Відхилено у зв’язку із відхилення поправки 518     
216. «конкурс - процес визначення на конкурентних засадах юридичної особи (групи юридичних осіб) або фізичної особи - підприємця, яка запропонувала кращі послуги (виконання робіт) у накопичувальній системі пенсійного страхування у визначеному цим Законом порядку; «.
 
-508- Ляшко О.В.
викласти у такій редакції:
«конкурс – процес визначення на конкурентних засадах юридичної особи (групи юридичних осіб), яка запропонувала кращі послуги (виконання робіт) у накопичувальній системі пенсійного страхування у визначеному цим Законом порядку;», вилучивши слова: «або фізичної особи – підприємця»
 
Враховано   конкурс - процес визначення на конкурентних засадах юридичної особи (групи юридичних осіб), яка запропонувала кращі послуги (виконання робіт) у накопичувальній системі пенсійного страхування у визначеному цим Законом порядку.
 
    -509- Коновалюк В.І.
слова «або фізичної особи-підприємця» виключити.
 
Враховано    
    -510- Клименко О.І.
«конкурс - процес визначення на конкурентних засадах юридичної особи (групи юридичних осіб) або фізичної особи - підприємця, яка запропонувала кращі послуги (виконання робіт) у накопичувальній системі пенсійного страхування у визначеному цим Законом порядку; «.
"кошти застрахованої особи – це сума коштів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що належить застрахованій особі та яка обліковується на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи - учасника накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а у випадках, передбачених законом, - на індивідуальному пенсійному рахунку учасника недержавного пенсійного фонду;».
У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – сорок третій вважати відповідно абзацами тринадцятим – сорок п’ятим.
 
Відхилено у зв’язку із відхилення поправки 518   
217. У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - сорок третій вважати відповідно абзацами дванадцятим - сорок четвертим;
 
   У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - сорок третій вважати відповідно абзацами дванадцятим - сорок четвертим;
 
218. абзаци вісімнадцятий і двадцять третій викласти у такій редакції:
 
   абзаци вісімнадцятий і двадцять третій викласти в такій редакції:
 
219. «одиниця пенсійних активів - показник системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування та обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або у передбачених законом випадках - на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення; «;
 
-511- Королевська Н.Ю.
слова "або у передбачених законом випадках – на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   «одиниця пенсійних активів - показник системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування та обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або у передбачених законом випадках - на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення»;
 
220. «пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування - грошові кошти, цінні папери, майнові права та зобов’язання щодо них, які сформовані відповідно до цього Закону в Накопичувальному фонді або у передбачених законом випадках - у недержавних пенсійних фондах - суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення; «;
 
   «пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування - грошові кошти, цінні папери, майнові права та зобов’язання щодо них, які сформовані відповідно до цього Закону в Накопичувальному фонді або у передбачених законом випадках - у недержавних пенсійних фондах - суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення»;
 
221. абзаци двадцять шостий - двадцять дев’ятий замінити абзацами такого змісту:
 
   абзаци двадцять шостий - двадцять дев’ятий замінити абзацами такого змісту:
 
222. «пов’язана особа - юридична особа, яка здійснює контроль, зокрема спільний, за відповідною юридичною особою або контролюється нею чи перебуває з такою юридичною особою під спільним контролем; фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою; посадова особа відповідної юридичної особи, яка уповноважена виконувати від імені такої юридичної особи дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім’ї посадової особи. При цьому членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи;
 
-512- Ляшко О.В.
викласти у такій редакції:
«пов’язана особа – юридична особа, яка здійснює контроль, зокрема прямий, опосередкований чи спільний, за відповідною юридичною особою або прямо чи опосередковано контролюється нею чи перебуває з такою юридичною особою під спільним контролем; фізична особа та близькі особи (в цьому законі термін «близькі особи» вживається, в значенні, що і у Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»), які здійснюють прямий чи опосередкований контроль за відповідною юридичною особою; посадова особа відповідної юридичної особи, яка уповноважена виконувати від імені такої юридичної особи дії, спрямовані на встановлення, зміну та\або припинення правових відносин, а також близькі особи посадової особи;»
 
Відхилено   «пов’язана особа - юридична особа, яка здійснює контроль, зокрема спільний, за відповідною юридичною особою або контролюється нею чи перебуває з такою юридичною особою під спільним контролем; фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою; посадова особа відповідної юридичної особи, яка уповноважена виконувати від імені такої юридичної особи дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім’ї посадової особи. При цьому членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи;
 
223. контроль за юридичною особою - нагляд з можливістю вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи шляхом безпосереднього та/або опосередкованого (через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб) володіння більшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного (складеного) капіталу, управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи, а також можливість здійснювати незалежно від формального володіння вирішальний вплив відповідно до договору. Для фізичної особи загальна частка статутного (складеного) капіталу юридичної особи (кількість голосів в органі управління, якою вона володіє) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються фізичною особою або членами її сім’ї; «.
 
   контроль за юридичною особою - нагляд з можливістю вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи шляхом безпосереднього та/або опосередкованого (через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб) володіння більшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного (складеного) капіталу, управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи, а також можливість здійснювати незалежно від формального володіння вирішальний вплив відповідно до договору. Для фізичної особи загальна частка статутного (складеного) капіталу юридичної особи (кількість голосів в органі управління, якою вона володіє) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються фізичною особою або членами її сім’ї».
 
224. У зв’язку з цим абзаци тридцятий - сорок четвертий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - сорок другим;
 
   У зв’язку з цим абзаци тридцятий - сорок четвертий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - сорок другим;
 
225. абзац тридцять сьомий викласти у такій редакції:
 
   абзац тридцять сьомий викласти у такій редакції:
 
226. «страхова організація - страховик, який має ліцензію на здійснення страхування життя, а також ліцензію на здійснення страхування довічних пенсій та здійснює страхування і виплату довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування; «;
 
-513- Ляшко О.В.
викласти у такій редакції:
«страхова організація – страховик, який має ліцензію на здійснення страхування життя, а також ліцензію на здійснення страхування довічних пенсій та здійснює страхування і виплату довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, і не може бути зареєстрована в державі або на території держави, у межах якої є конфіденційними відомості про майно, сферу діяльності і структуру власності/акціонерів юридичної особи, а також ідентификаційні дані власників-бенефіціарів, або знаходитись під безпосереднім чи опосередкованим контролем такої компанії;»
 
Відхилено   «страхова організація - страховик, який має ліцензію на здійснення страхування життя, а також ліцензію на здійснення страхування довічних пенсій та здійснює страхування і виплату довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
227. абзац тридцять дев’ятий виключити.
 
   абзац тридцять дев’ятий виключити;
 
228. абзац сорок перший викласти у такій редакції:
 
   абзац сорок перший викласти у такій редакції:
 
229. «чиста вартість одиниці пенсійних активів - розрахункова вартість одиниці пенсійних активів, що визначається в порядку, передбаченому цим Законом, шляхом ділення чистої вартості пенсійних активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів станом на день розрахунку.»;
 
   «чиста вартість одиниці пенсійних активів - розрахункова вартість одиниці пенсійних активів, що визначається в порядку, передбаченому цим Законом, шляхом ділення чистої вартості пенсійних активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів станом на день розрахунку»;
 
230. абзац третій частини першої статті 2 після слів «Накопичувальному фонді» доповнити словами «або у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення»;
 
-514- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Камчатний В.Г.
Статтю 2 викласти у такій редакції:
"Стаття 2. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні
Система пенсійного забезпечення в Україні базується на засадах солідарності та соціальної справедливості і складається з трьох рівнів.
Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - солідарна система), що гарантує рівень забезпечення старості не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом та захищає від бідності. Солідарна система базується на засадах солідарності, субсидування та виплати пенсій за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством.
Рівень пенсії солідарної системи визначається страховим стажем та заробітною платою громадянина.
Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі – накопичувальна система пенсійного страхування) базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у державному пенсійному накопичувальному фонді, кошти якого можуть інвестуватись у державні інфраструктурні проекти.
Держава гарантує повернення застрахованим особам вкладені ними у державний пенсійний накопичувальний фонд кошти у вигляді виплачених пенсій з урахуванням обраної громадянином пенсійної програми.
Фінансування Державним накопичувальним пенсійним фондом витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат здійснюється з урахуванням отриманого ним прибутку на інвестовані кошти на умовах та в порядку, передбачених відповідними договорами та чинним законодавством.
Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.
Систему недержавного пенсійного забезпечення можуть складати недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, банки, пенсійні програми підприємств. Повернення громадянам коштів, вкладених ними в установи системи недержавного пенсійного забезпечення гарантується шляхом обов‘язкового страхування"
 
Відхилено   абзац третій частини першої статті 2 після слів «Накопичувальному фонді» доповнити словами «або у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення»;
 
231. в абзаці одинадцятому частини другої статті 5, в абзаці десятому частини першої статті 7, частинах другій і третій статті 8, частині другій статті 15 слова «Накопичувального фонду» замінити словами «накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
   в абзаці одинадцятому частини другої статті 5, в абзаці десятому частини першої статті 7, частинах другій і третій статті 8, частині другій статті 15 слова «Накопичувального фонду» замінити словами «накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
232. частину другу статті 9 викласти у такій редакції:
 
   частину другу статті 9 викласти у такій редакції:
 
233. «2. За рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках Накопичувального фонду або на індивідуальних пенсійних рахунках у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення, здійснюються такі пенсійні виплати: довічні пенсії, одноразова виплата.»;
 
   «2. За рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках Накопичувального фонду або на індивідуальних пенсійних рахунках у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення, здійснюються такі пенсійні виплати: довічні пенсії, одноразова виплата»;
 
234. частину другу статті 13 після слів «пенсійному рахунку» доповнити словами «у Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення»;
 
-515- Королевська Н.Ю.
слова "або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити
 
Відхилено   частину другу статті 13 після слів «пенсійному рахунку» доповнити словами «у Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення»;
 
235. у статті 16:
 
   у статті 16:
 
236. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
237. пункт 4 викласти у такій редакції:
 
   пункт 4 викласти у такій редакції:
 
238. «4) отримувати безоплатно відомості, внесені до її персональної облікової картки з системи персоніфікованого обліку та Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, в тому числі інформацію, яка відображає обсяг пенсійних коштів на її накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або індивідуальному пенсійному рахунку у недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, у разі коли застрахована особа обрала такий недержавний пенсійний фонд, та стан здійснення пенсійних виплат за формою, встановленою правлінням Пенсійного фонду; «;
 
-516- Прокопчук Ю.В.
пункт 4 викласти у такій редакції:
«4) отримувати безоплатно відомості, внесені до її персональної облікової картки з системи персоніфікованого обліку та Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, в тому числі інформацію, яка відображає обсяг пенсійних коштів на її накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або індивідуальному пенсійному рахунку у недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, у разі коли застрахована особа обрала такий недержавний пенсійний фонд, та стан здійснення пенсійних виплат за формою, встановленою правлінням Пенсійного фонду та в порядку, визначеному цим Законом;
 
Враховано   «4) отримувати безоплатно відомості, внесені до її персональної облікової картки з системи персоніфікованого обліку та Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, в тому числі інформацію, яка відображає обсяг пенсійних коштів на її накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або індивідуальному пенсійному рахунку у недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, у разі коли застрахована особа обрала такий недержавний пенсійний фонд, та стан здійснення пенсійних виплат за формою, встановленою правлінням Пенсійного фонду та в порядку, визначеному цим Законом»;
 
    -517- Королевська Н.Ю.
В абзацах 34, 38 підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ слова "або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено    
239. доповнити частину пунктами 11-1 і 11-2 такого змісту:
 
-518- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено   доповнити частину пунктами 11-1 і 11-2 такого змісту:
 
240. «11-1) обирати недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення на умовах та у порядку, визначених законом;
 
   «11-1) обирати недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення на умовах та у порядку, визначених законом;
 
241. 11-2) змінювати відповідний недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення, але не частіше ніж один раз на два роки; «;
 
-519- Чорноволенко О.В.
У частині, що стосується змін до статті 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ законопроекту слова «але не частіше ніж один раз на два роки» вилучити.
 
Відхилено скільки призведе до зміни недержавного пенсійного фонду учасником ІІ рівня частіше ніж раз на місяць, що ускладнить облік його коштів та до додаткових видатків .  11-2) змінювати відповідний недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення, але не частіше ніж один раз на два роки»;
 
242. у статті 20:
 
   у статті 20:
 
243. у частині четвертій слова «недержавного пенсійного фонду» замінити словами «недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення»;
 
-520- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено   у частині четвертій слова «недержавного пенсійного фонду» замінити словами «недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення»;
 
244. у частині дев’ятій:
 
-521- Чорноволенко О.В.
У підпункті 17 пункту 5 розділу ІІ законопроекту частину, що стосується змін до частини 9 статті 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» вилучити
 
Відхилено о не узгоджується із загальною системою сплати єдиного внеску.  у частині дев’ятій:
 
245. в абзаці другому слова «або у випадках, передбачених цим Законом, на рахунок Накопичувального фонду» виключити;
 
   в абзаці другому слова «або у випадках, передбачених цим Законом, на рахунок Накопичувального фонду» виключити;
 
246. в абзаці третьому слова «та/або Накопичувального фонду» виключити;
 
   в абзаці третьому слова «та/або Накопичувального фонду» виключити;
 
247. частину одинадцяту викласти у такій редакції:
 
   частину одинадцяту викласти у такій редакції:
 
248. «11. Суми надміру або помилково сплачених страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування, у тому числі сплачені із заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка працює за сумісництвом, що перевищує максимальну величину, передбачену пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», повертаються цій застрахованій особі або за її бажанням залишаються в Накопичувальному фонді та обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку або у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення та обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-522- Королевська Н.Ю.
слова "або у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   «11. Суми надміру або помилково сплачених страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування, у тому числі сплачені із заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка працює за сумісництвом, що перевищує максимальну величину, передбачену пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», повертаються цій застрахованій особі або за її бажанням залишаються в Накопичувальному фонді та обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку або у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення та обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
249. у статті 21:
 
   у статті 21:
 
250. пункт 4 частини третьої викласти у такій редакції:
 
   пункт 4 частини третьої викласти у такій редакції:
 
251. «4) частина персональної облікової картки, яка відображає стан накопичувального пенсійного рахунку застрахованої особи або здійснення виплат її спадкоємцям за рахунок коштів, що обліковуються на такому рахунку, а також відомості про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи у недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення йому пенсійних виплат:
 
-523- Королевська Н.Ю.
слова ", а також відомості про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи у недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   «4) частина персональної облікової картки, яка відображає стан накопичувального пенсійного рахунку застрахованої особи або здійснення виплат її спадкоємцям за рахунок коштів, що обліковуються на такому рахунку, а також відомості про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи у недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення йому пенсійних виплат:
 
252. сума заробітної плати (грошового забезпечення, доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;
 
   сума заробітної плати (грошового забезпечення, доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;
 
253. сума страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування за відповідний місяць;
 
   сума страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування за відповідний місяць;
 
254. дата перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
   дата перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
255. кількість одиниць пенсійних активів;
 
   кількість одиниць пенсійних активів;
 
256. загальна сума коштів застрахованих осіб;
 
   загальна сума коштів застрахованих осіб;
 
257. реквізити обраного застрахованою особою недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення, з яким укладено пенсійний контракт, та реквізити адміністратора і зберігача такого фонду;
 
   реквізити обраного застрахованою особою недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення, з яким укладено пенсійний контракт, та реквізити адміністратора і зберігача такого фонду;
 
258. сума коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку застрахованої особи у недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, за останній звітний рік;
 
-524- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено   сума коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку застрахованої особи у недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, за останній звітний рік;
 
259. сума одноразової виплати, сплаченої відповідно до статті 56 цього Закону застрахованій особі або її спадкоємцю, дата такої виплати;
 
   сума одноразової виплати, сплаченої відповідно до статті 56 цього Закону застрахованій особі або її спадкоємцю, дата такої виплати;
 
260. реквізити страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії у разі його укладення;
 
   реквізити страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії у разі його укладення;
 
261. дата укладення договору страхування довічної пенсії та розмір страхової виплати за цим договором (у разі його укладення);
 
   дата укладення договору страхування довічної пенсії та розмір страхової виплати за цим договором (у разі його укладення);
 
262. сума коштів, перерахованих з накопичувальної системи пенсійного страхування страховій організації, обраній застрахованою особою, для оплати договору страхування довічної пенсії, дата їх перерахування;
 
   сума коштів, перерахованих з накопичувальної системи пенсійного страхування страховій організації, обраній застрахованою особою, для оплати договору страхування довічної пенсії, дата їх перерахування;
 
263. сума пені, сплачена страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування на користь застрахованої особи, дата її сплати;
 
   сума пені, сплачена страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування на користь застрахованої особи, дата її сплати;
 
264. відмітка про смерть застрахованої особи.»;
 
   відмітка про смерть застрахованої особи»;
 
265. частину п’яту доповнити абзацом такого змісту:
 
-525- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено   частину п’яту доповнити абзацом такого змісту:
 
266. «Порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом і адміністраторами недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення визначається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України разом з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики і Пенсійним фондом.»;
 
-526- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено   «Порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом і адміністраторами недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення визначається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України разом з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики і Пенсійним фондом»;
у статті 25:
друге речення абзацу п’ятого частини першої викласти в такій редакції:
„За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35 %, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування – 1,08 %»;
у частині другій слова „абзацом другим частини четвертої» замінити словами „абзацом десятим частини третьої»;
 
    -527- Сушкевич В.М.
Підпункт 17 пункту 5 розділу ІІ проекту після абзацу 66 доповнити новими абзацами такого змісту:
«у статті 25:
друге речення абзацу п’ятого частини першої викласти в такій редакції: „За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35 %, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування – 1,08 %»;
у частині другій слова „абзацом другим частини четвертої» замінити словами „абзацом десятим частини третьої»;
 
Враховано    
267. текст статті 26 викласти у такій редакції:
 
-528- Кармазін Ю.А.
Статтю 26 викласти у такій редакції:
«1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.
До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї статті, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
55 років — якщо вони народилися до 31 серпня 1956 року включно;
55 років 6 місяців — народилися з 1 вересня 1956 року по 28 лютого 1957 року;
56 років — народилися з 1 вересня 1957 року по 28 лютого 1958 року;
56 років 6 місяців — народилися з 1 вересня 1958 року по 28 лютого 1959 року;
57 років — народилися з 1 вересня 1959 року по 28 лютого 1960 року;
57 років 6 місяців — народилися з 1 вересня 1960 року по 28 лютого 1961 року;
58 років — народилися з 1 вересня 1961 року по 28 лютого 1962 року;
58 років 6 місяців — народилися з 1 вересня 1962 року по 28 лютого 1963 року;
59 років — народилися з 1 вересня 1963 року по 28 лютого 1964 року;
59 років 6 місяців — народилися з 1 вересня 1964 року по 28 лютого 1965 року;
60 років – народилися з 1 вересня 1965 року по 28 лютого 1966 року.»
 
Відхилено   текст статті 26 викласти у такій редакції:
 
    -529- Бондик В.А.
Стельмашенко В.П.
Дати «з 1 вересня по 28 лютого» та «з 1 березня по 31 серпня» відповідно замінити «з 1 січня по 30 червня» та « з 1 липня по 31 грудня» по всьому тексту статті.
 
Відхилено    
    -530- Королевська Н.Ю.
Кириленко В.А.
залишити в редакції чинного закону
 
Враховано частково    
    -531- Яценюк А.П.
Виключити
 
Відхилено    
268. «1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.
 
-532- Томенко М.В.
Тищенко О.І.
Ляшко О.В.
Яворівський В.О.
Даниленко В.А.
Прокопчук Ю.В.
Ч. 1 статті 26 викласти в такій редакцій; «1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками - 55 років та наявності страхового стажу не менше п'яти років»
 
Враховано частково   «1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками - 55 років та наявності страхового стажу не менше п'ятнадцяти років";
 
    -533- Хара В.Г.
у підпункті сімнадцятому (до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") абзац шістдесят восьмий викласти в такій редакції:
"Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками - 55 років та наявності страхового стажу не менше п'ятнадцяти років."
 
Враховано    
    -534- Олійник В.С.
Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Павловський А.М.
Боднар-Петровська О.Б.
Олійник В.С.
Гуменюк О.І.
Самойлик К.С.
Деревляний В.Т.
Зміни до статті 26 виключити
 
Відхилено    
    -535- Крук Ю.Б.
Виключити. Як варіант допускається запровадження даного положення з відтермінуванням на 5 років, оскільки на даний момент наша держава ще значною мірою відчуває наслідки світової економічної кризи, і дане положення порушує конституційні права на соціальний захист для громадян, які виходять на пенсію достроково, наприклад у зв'язку з втратою працездатності на робочому місці.
 
Відхилено    
    -536- Кожем'якін А.А.
викласти у такій редакції:
«1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками - 55 років та наявності страхового стажу не менше десяти років».
 
Враховано частково    
    -537- Прокопчук Ю.В.
викласти у такій редакції:
«1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 10 років»
 
Відхилено    
    -538- Власенко С.В.
слова «60 років» змінити на «для чоловіків – 60 років, для жінок – 57 років
 
Відхилено    
    -539- Марущенко В.С.
викласти у такій редакції:
«1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше п’яти років»
 
Відхилено    
    -540- Шемчук В.В.
У статті 26 абзац перший частини першої слова та цифри «не менше 15 років» замінити словами та цифрами «не менше п’яти років»
 
Відхилено    
    -541- Трофименко В.В.
Зміни до Статті 26 «Умови призначення пенсії за віком» викласти у такій редакції:
«1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.
До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї статті, право на пенсію за віком мають жінки такого віку:
55 років — якщо вони народилися до 1 січня 1961 року включно;
55 років 6 місяців — народилися з 1 січня 1961 року по 31 серпня 1961 року;
56 років — народилися з 31 серпня 1961 року по 1 січня 1962 року;
56 років 6 місяців — народилися з 1 січня 1962 року по 31 серпня 1962 року;
57 років — народилися з 31 серпня 1962 року по 1 січня 1963 року;
57 років 6 місяців — народилися з 1 січня 1963 року по 31 серпня 1963 року;
58 років — народилися з 31 серпня 1963 року по 1 січня 1964 року;
58 років 6 місяців — народилися з 1 січня 1964 року по 31 серпня 1964 року;
59 років — народилися з 31 серпня 1964 року по 1 січня 1965 року;
59 років 6 місяців — народилися з 1 січня 1965 року по 31 серпня 1965 року;
60 років – народилися після 31 серпня 1965 року».
 
Відхилено    
    -542- Бондарєв К.А.
доповнити новим абзацом такого змісту:
«2. Особи мають право на призначення пенсії відповідно до норм чинного законодавства незалежно від досягнутого віку за наявності страхового стажу у чоловіків – 35 років, а у жінок – 30 років».
 
Враховано частково    
269. До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї статті, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 
-543- Хара В.Г.
Олійник В.С.
Виключити
 
Враховано      
    -544- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
У абзаці другому статті 26 цифри «1961» замінити на «1965»
 
Відхилено    
270. 55 років - якщо вони народилися до 31 серпня 1956 року включно;
 
      
271. 55 років 6 місяців - народилися з 1 вересня 1956 року по 28 лютого 1957 року;
 
      
272. 56 років - народилися з 1 березня 1957 року по 31 серпня 1957 року;
 
      
273. 56 років 6 місяців - народилися з 1 вересня 1957 року по 28 лютого 1958 року;
 
      
274. 57 років - народилися з 1 березня 1958 року по 31 серпня 1958 року;
 
-545- Власенко С.В.
Виключити
 
Враховано      
275. 57 років 6 місяців - народилися з 1 вересня 1958 року по 28 лютого 1959 року;
 
-546- Власенко С.В.
Виключити
 
Враховано      
276. 58 років - народилися з 1 березня 1959 року по 31 серпня 1959 року;
 
-547- Власенко С.В.
Виключити
 
Враховано      
277. 58 років 6 місяців - народилися з 1 вересня 1959 року по 29 лютого 1960 року;
 
-548- Власенко С.В.
Виключити
 
Враховано      
278. 59 років - народилися з 1 березня 1960 року по 31 серпня 1960 року;
 
-549- Власенко С.В.
Виключити
 
Враховано      
279. 59 років 6 місяців - народилися з 1 вересня 1960 року по 28 лютого 1961 року;
 
-550- Власенко С.В.
Виключити
 
Враховано      
280. 60 років - народилися з 1 березня 1961 року по 31 грудня 1961 року.»;
 
-551- Власенко С.В.
Виключити
 
Враховано      
    -552- Стоян О.М.
Пункт 1 статті 27 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» доповнити частиною такого змісту: «Розмір пенсії для всіх категорій громадян визначається за єдиним критерієм - пенсія призначається у розмірі не менше сімдесяти відсотків від суми заробітної плати, з якої було сплачено внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, при наявності відповідного трудового стажу».
 
Відхилено    
281. частину третю статті 27 викласти у такій редакції:
 
-553- Чорноволенко О.В.
Яценюк А.П.
вилучити
 
Відхилено   частину третю статті 27 викласти у такій редакції:
 
282. «3. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.»;
 
-554- Шемчук В.В.
Прокопчук Ю.В.
Частину третю статті 27 виключити.
 
Відхилено   «3. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати в залежності від страхового стажу:
від 10 до 15 років - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 15 до 20 років - одинадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 20 до 25 років - дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 25 до 30 років - тринадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
понад 30 років - чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність»;
 
    -555- Турманов В.І.
Стаття 27 . Розмір пенсії за віком
Частина 3 Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність.
 
Враховано частково    
    -556- Тищенко О.І.
У частині третій статті 27 слова "десяти прожиткових мінімумів" замінити словами" дванадцяти мінімальних розмірів пенсії за віком ":
 
Враховано частково    
    -557- Боднар-Петровська О.Б.
У тексті проекту слова "не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність" замінити словами "не може перевищувати дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".
 
Враховано частково    
    -558- Королевська Н.Ю.
У частині третій статті 27 Закону слова «десяти прожиткових мінімумів» замінити на «п'яти прожиткових мінімумів»
 
Відхилено    
    -559- Парубій А.В.
частину 3 викласти у наступній редакції:
«Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб».
 
Відхилено    
    -560- Яворівський В.О.
В усьому законопроекті замінити максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання з "десяти прожиткових мінімумів" на "дев’яти прожиткових мінімумів".
 
Відхилено    
    -561- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Частину третю статті 27 викласти у такій редакції:
«3. Максимальний розмір пенсії, що формується з джерел солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Розмір додаткової пенсії, що формується за рахунок накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, недержавних пенсійних фондів та пенсійних програм підприємств (установ) не може обмежуватись.»
 
Відхилено    
    -562- Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
Семинога А.І.
викласти в такій редакції:
«Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати в залежності від страхового стажу:
від 10 до 15 років - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 15 до 20 років - одинадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 20 до 25 років - дванадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
від 25 до 30 років - тринадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
понад 30 років - чотирнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність».
 
Враховано    
    -563- Стоян О.М.
Пункт 3 статті 27 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» доповнити абзацом такого змісту: «Ця норма не застосовується до пенсіонерів, котрі на час прийняття цього Закону отримували пенсії, які перевищували десять прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність».
 
Враховано по суті   
283. абзаци перший і другий частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
 
-564- Павловський А.М.
Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Самойлик К.С.
Гуменюк О.І.
Прокопчук Ю.В.
Хара В.Г.
Яценюк А.П.
Горбатюк А.О.
Зміни до статті 28 виключити
 
Відхилено   абзац перший частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
 
284. «1. Мінімальний розмір пенсії за віком з урахуванням збільшення пенсії, передбаченого абзацом другим цієї частини, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі зменшується на розмір зазначеної пенсії.
 
-565- Сушкевич В.М.
Стоян О.М.
Сухий Я.М.
після слів «пенсії за віком» виключити слова «з урахуванням збільшення пенсії, передбаченого абзацом другим цієї частини».
 
Враховано   «1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі зменшується на розмір зазначеної пенсії»;
 
    -566- Сушкевич В.М.
Мостіпан У.М.
Кульчинський М.Г.
Чорноволенко О.В.
Деревляний В.Т.
цифри «35» та «30» замінити відповідно на «25» та «20»
 
Враховано    
    -567- Петьовка В.В.
Абзац перший частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
«Мінімальний розмір пенсії за віком з урахуванням збільшення пенсії, передбаченого абзацом другим цієї частини, за наявності у чоловіків 30 років, а у жінок 25 років страхового стажу, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі зменшується на розмір зазначеної пенсії».
 
Відхилено    
    -568- Кириленко В.А.
абзаци перший частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
«1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі 110 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
 
Враховано частково    
    -569- Боднар-Петровська О.Б.
друге речення нової редакції абзацу першого частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" вилучити
 
Відхилено    
    -570- Томенко М.В.
У абзаці 1 ч. 1 ст. 28 слова «за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу» викласти в такій редакції «за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу»
 
Враховано    
    -571- Тищенко О.І.
В абзаці першому частини першої статті 28 слова та цифри " чоловіків 35" та " жінок 30" змінити на слова та цифри "25" та "20".
 
Враховано    
    -572- Олійник В.С.
Виключити
 
Враховано частково    
    -573- Крук Ю.Б.
Виключити. Як варіант допускається запровадження даного положення з відтермінуванням на 5 років, оскільки на даний момент наша держава ще не оговталася після наслідків світової економічної кризи.
 
Враховано частково    
    -574- Даниленко В.А.
Викласти у такій редакції:
"1. Мінімальний розмір пенсії за віком з урахуванням збільшення пенсії, передбаченого абзацом другим цієї частини, за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу, встановлюється у розмірі двух прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
 
Враховано частково    
    -575- Коновалюк В.І.
Бондарєв К.А.
Стоян О.М.
Сухий Я.М.
цифри «35» і «30» відповідно замінити цифрами «30» та «25».
 
Відхилено    
    -576- Яворівський В.О.
викласти у такій редакції:
"1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
 
Враховано    
    -577- Шемчук В.В.
У абзаці першому частини першої статті 28 цифри "35" та "30" замінити відповідно цифрами "25" та "20".
 
Враховано    
    -578- Королевська Н.Ю.
Перше речення залишити в редакції чинного закону.
Друге речення зазначеного абзацу виключити.
 
Враховано частково    
    -579- Марущенко В.С.
Абзац перший частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
«1. Мінімальний розмір пенсії за віком з урахуванням збільшення пенсії, передбаченого абзацом другим цієї частини, за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі зменшується на розмір зазначеної пенсії».
 
Враховано    
    -580- Стецьків Т.С.
Абзац перший частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" викласти у такій редакції:
Мінімальний розмір пенсії за віком з урахуванням збільшення пенсії, передбаченого абзацом другим цієї частини, за наявності у чоловіків 30 років, а у жінок 25 років страхового стажу, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі зменшується на розмір зазначеної пенсії;
Частину першу статті 28 після абзацу першого доповнити двома абзацами наступного змісту:
«До досягнення страхового стажу, встановленого абзацом першим цієї статті, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого страхового стажу:
20 років — якщо вони народилися до 31 серпня 1956 року включно;
20 років 6 місяців — народилися з 1 вересня 1956 року по 28 лютого 1957 року;
21 рік — народилися з 1 березня 1957 року по 31 серпня 1957 року;
21 рік 6 місяців — народилися з 1 вересня 1957 року по 28 лютого 1958 року;
22 роки — народилися з 1 березня 1958 року по 31 серпня 1958 року;
22 роки 6 місяців — народилися з 1 вересня 1958 року по 28 лютого 1959 року;
23 роки — народилися з 1 березня 1959 року по 31 серпня 1959 року;
23 роки 6 місяців — народилися з 1 вересня 1959 року по 29 лютого 1960 року;
24 роки — народилися з 1 березня 1960 року по 31 серпня 1960 року;
24 роки 6 місяців — народилися з 1 вересня 1960 року по 28 лютого 1961 року.
До досягнення страхового стажу, встановленого абзацом першим цієї статті, право на пенсію за віком мають чоловіки 1956 року народження і старші після досягнення ними такого страхового стажу:
25 років — якщо вони народилися до 31 серпня 1951 року включно;
25 років 6 місяців — народилися з 1 вересня 1951 року по 28 лютого 1952 року;
26 років — народилися з 1 березня 1952 року по 31 серпня 1952 року;
26 років 6 місяців — народилися з 1 вересня 1952 року по 28 лютого 1953 року;
27 років — народилися з 1 березня 1953 року по 31 серпня 1953 року;
27 роки 6 місяців — народилися з 1 вересня 1953 року по 28 лютого 1954 року;
28 років — народилися з 1 березня 1954 року по 31 серпня 1954 року;
28 роки 6 місяців — народилися з 1 вересня 1954 року по 29 лютого 1955 року;
29 років — народилися з 1 березня 1955 року по 31 серпня 1955 року;
29 роки 6 місяців — народилися з 1 вересня 1955 року по 28 лютого 1956 року.
 
Відхилено    
285. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини.»;
 
-581- Олійник В.С.
Виключити
 
Враховано      
    -582- Петьовка В.В.
Абзац другий частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
«За кожний повний рік страхового стажу понад 30 років чоловікам і 25 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини».
 
Відхилено    
    -583- Кириленко В.А.
абзаци другий частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
«За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1,5 відсотки розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону. За кожний повний рік страхового стажу понад 30 років чоловікам і 25 років жінкам пенсія за віком збільшується на 2 відсотки розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону.»
 
Враховано частково    
    -584- Даниленко В.А.
Яворівський В.О.
Викласти у такій редакції:
«За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини.»
 
Враховано    
    -585- Коновалюк В.І.
Чорноволенко О.В.
цифри «35» і «30» відповідно замінити цифрами «30» та «25».
 
Відхилено    
    -586- Сушкевич В.М.
Кульчинський М.Г.
Мостіпан У.М.
Шемчук В.В.
Тищенко О.І.
цифри «35» і «30» відповідно замінити цифрами «25» та «20».
 
Враховано    
    -587- Королевська Н.Ю.
слова ", але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини" виключити.
 
Відхилено    
    -588- Стецьків Т.С.
Абзац другий частини першої статті 28 вважати абзацом четвертим і викласти у такій редакції:
«За кожний повний рік страхового стажу понад 30 років чоловікам і
понад 25 років — жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини.»
 
Відхилено    
    -589- Марущенко В.С.
Абзац другий частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
«За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини»
 
Враховано    
    -590- Бондарєв К.А.
числа «35» та «25» замінити відповідно числами «30» та «20»;
 
Враховано частково    
    -591- Турманов В.І.
Пропонує залишити статтю 28 в колишній редакції, а запропоновану редакцію статті із законопроекту вилучити. При цьому надається порівняльна таблиця такого змісту:
«Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за віком
Частина 1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі зменшується на розмір зазначеної пенсії.
За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини.
Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", та працівникам, зайнятим повний робочий день під
землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посаді показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у
розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.»
 
Відхилено    
286. у статті 29:
 
   у статті 29:
 
287. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
288. «1. Особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого абзацом першим статті 26 цього Закону, виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, на такий відсоток:
 
-592- Тищенко О.І.
Частину першу статті 29 викласти у наступній редакції:
1. Особі, яка набула права на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього строку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, за кожний повний рік страхового стажу після досягнення пенсійного віку в такому порядку:
Кількість років відкладеного виходу на пенсію за віком Підвищення розміру пенсії на
1 3,00 %
2 6,71 %
3 11,83 %
4 18,54 %
5 27,07 %
6 36,46 %
7 46,85 %
8 58,43 %
9 71,19 %
10 85,32 %
 
Відхилено   «1. Особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого абзацом першим статті 26 цього Закону, виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, на такий відсоток:
 
    -593- Чорноволенко О.В.
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого абзацом першим статті 26 цього Закону, виявила бажання працювати, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за перерахуванням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, на 0,5% — за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку але не більше 90% суми коштів з яких нараховується пенсія»
 
Відхилено    
    -594- Кириленко В.А.
у статті 29:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого абзацом першим статті 26 цього Закону, виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, на такий відсоток:
на 1 — за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
на 1,5 — за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад
60 місяців.»;
 
Відхилено    
289. на 0, 5 - за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
 
-595- Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
Семинога А.І.
у абзаці 2 частини першої цифру"0,5" замінити на цифру "1,0";
 
Відхилено   на 0, 5 - за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
 
290. на 0, 75 - за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.»;
 
-596- Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
Семинога А.І.
Цифру "0,75" замінити на цифру "1,5"
 
Відхилено   на 0, 75 - за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців»;
 
    -597- Бондарєв К.А.
число «0,75» замінити числом «1,0».
 
Відхилено    
291. у частині другій слово «рік» замінити словом «місяць»;
 
-598- Тищенко О.І.
У частині другій статті 29 слово "місяць" замінити на слово "рік"
 
Відхилено   у частині другій слово «рік» замінити словом «місяць»;
 
    -599- Чорноволенко О.В.
у частині другій слово «рік» замінити словом «місяць»
 
Враховано    
292. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
-600- Яценюк А.П.
Виключити
 
Враховано      
293. «3. Жінкам, які народилися у період з 1 вересня 1956 року по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, в розмірі 2, 5 відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку.»;
 
-601- Герасимчук В.В.
У частині третій статті 29 слова „з 1 вересня 1956 року по 31 грудня 1961 року» викласти у такій редакції „по 31 грудня 1961 року включно»;
 
Відхилено      
    -602- Гуменюк О.І.
Тищенко О.І.
виключити пункт третій, яким пропонується доповнити статтю 29
 
Враховано    
    -603- Хара В.Г.
у підпункті сімнадцятому (до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") абзац дев’яносто третій виключити.
 
Враховано    
    -604- Даниленко В.А.
відхилити.
 
Враховано    
    -605- Бондик В.А.
Стельмашенко В.П.
Доповнення статті 29 частиною третьою викласти у такій редакції:
«3. Жінкам, які народилися у період з 1 січня 1957 року по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, в розмірі 2, 5 відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку.»;
 
Відхилено    
294. останній абзац частини першої статті 32 замінити абзацами такого змісту:
 
-606- Герасимчук В.В.
«абзаци другий-четвертий частини першої статті 32 замінити абзацами такого змісту:
«до досягнення особою 23 років включно - 1 рік;
від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 2 роки;
від 27 років до досягнення особою 28 років включно - 3 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;
від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 5 років;
від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років;
від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 7 років;
від 38 року до досягнення особою 39 років включно — 8 років;
від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 9 років;
від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 10 років;
від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;
від 49 років до досягнення особою 51 року включно — 12 років;
від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 13 років;
від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 14 років;
для осіб 60 років і старших — 15 років»;
 
Відхилено   частину першу статті 32 викласти у такій редакції:
1. Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності, в залежності від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:
для інвалідів І групи:
до досягнення особою 25 років включно - 1 рік;
від 26 років до досягнення особою 28 років включно - 2 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 3 роки;
від 32 років до досягнення особою 34 років включно - 4 роки;
від 35 років до досягнення особою 37 року включно — 5 років;
від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 6 років;
від 41 років до досягнення особою 43 років включно — 7 років;
від 44 року до досягнення особою 48 років включно — 8 років;
від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 9 років;
від 54 років до досягнення особою 59 року включно — 10 років;
для інвалідів ІІ та ІІІ груп:
до досягнення особою 23 років включно - 1 рік;
від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 2 роки;
від 27 років до досягнення особою 28 років включно - 3 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;
від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 5 років;
від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років;
від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 7 років;
від 38 року до досягнення особою 39 років включно — 8 років;
від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 9 років;
від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 10 років;
від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;
від 49 років до досягнення особою 51 року включно — 12 років;
від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 13 років;
від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 14 років;
Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного у абзаці першому частини першої статті 26 цього Закону.
 
    -607- Марущенко В.С.
Слова «останній абзац частини першої статті 32 замінити абзацами такого змісту:
«від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 5 років;
від 35 років до досягнення особою 37 років включно — 6 років;
від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 7 років;
від 41 року до досягнення особою 42 років включно — 8 років;
від 43 років до досягнення особою 44 років включно — 9 років;
від 45 років до досягнення особою 46 років включно — 10 років;
від 47 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;
від 49 років до досягнення особою 50 років включно — 12 років;
від 51 року до досягнення особою 52 років включно — 13 років;
від 53 років до досягнення особою 54 років включно — 14 років;
для осіб 55 років і старших — 15 років.»;» - виключити.
 
Відхилено    
    -608- Павловський А.М.
Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Королевська Н.Ю.
Чорноволенко О.В.
Яценюк А.П.
Зміни до статті 32 виключити
 
Відхилено    
    -609- Тищенко О.І.
Абзац 4 частини першої статті 32 викласти у наступній редакції :
«для осіб 32 років і старших - 5 років», а абзаци п’ятий – чотирнадцятий виключити.
 
Відхилено    
    -610- Яворівський В.О.
Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Частину першу статті 32 залишити в чинній редакції
 
Відхилено    
    -611- Сушкевич В.М.
Абзаци другий-четвертий частини першої статі 32 викласти у такій редакції:
до досягнення особою 25 років включно - 1 рік;
від 26 років до досягнення особою 28 років включно - 2 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 3 роки;
від 32 років до досягнення особою 34 років включно - 4 роки;
від 35 років до досягнення особою 37 року включно — 5 років;
від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 6 років;
від 41 років до досягнення особою 43 років включно — 7 років;
від 44 року до досягнення особою 48 років включно — 8 років;
від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 9 років;
від 54 років до досягнення особою 59 року включно — 10 років;
Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного у абзаці першому частини першої статті 26 цього Закону»;
 
Враховано частково    
    -612- Сухий Я.М.
Стоян О.М.
частину першу статті 32 викласти у такій редакції:
1. Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності, в залежності від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:
для інвалідів І групи:
до досягнення особою 25 років включно - 1 рік;
від 26 років до досягнення особою 28 років включно - 2 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 3 роки;
від 32 років до досягнення особою 34 років включно - 4 роки;
від 35 років до досягнення особою 37 року включно — 5 років;
від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 6 років;
від 41 років до досягнення особою 43 років включно — 7 років;
від 44 року до досягнення особою 48 років включно — 8 років;
від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 9 років;
від 54 років до досягнення особою 59 року включно — 10 років;
для інвалідів ІІ та ІІІ груп:
до досягнення особою 23 років включно - 1 рік;
від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 2 роки;
від 27 років до досягнення особою 28 років включно - 3 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;
від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 5 років;
від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років;
від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 7 років;
від 38 року до досягнення особою 39 років включно — 8 років;
від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 9 років;
від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 10 років;
від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;
від 49 років до досягнення особою 51 року включно — 12 років;
від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 13 років;
від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 14 років;
Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного у абзаці першому частини першої статті 26 цього Закону.
Доповнити розділ пунктом 4-2 такого змісту:
У період до 1 січня 2016 року особи, визнані інвалідами ІІ групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією, передбаченого абзацами другим - дванадцятим частини першої статті 32 цього Закону.
 
Враховано    
295. «від 32 років до досягнення особою 34 років включно - 5 років;
 
-613- Томенко М.В.
Вказані абзаци ч. 1 ст. 32 замінити абзацом наступного змісту:»для осіб 32 років і старших - 5 років» (йдеться про позиції 295-305).
 
Відхилено      
    -614- Шемчук В.В.
Абзац 4 частини першої статті 32 викласти у наступній редакції :
«для осіб 32 років і старших - 5 років».
 
Відхилено    
296. від 35 років до досягнення особою 37 років включно - 6 років;
 
      
297. від 38 років до досягнення особою 40 років включно - 7 років;
 
      
298. від 41 року до досягнення особою 42 років включно - 8 років;
 
      
299. від 43 років до досягнення особою 44 років включно - 9 років;
 
      
300. від 45 років до досягнення особою 46 років включно - 10 років;
 
      
301. від 47 років до досягнення особою 48 років включно - 11 років;
 
      
302. від 49 років до досягнення особою 50 років включно - 12 років;
 
      
303. від 51 року до досягнення особою 52 років включно - 13 років;
 
      
304. від 53 років до досягнення особою 54 років включно - 14 років;
 
      
305. для осіб 55 років і старших - 15 років.»;
 
      
306. у частині другій статті 33 слова і цифри « - у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу» замінити словами і цифрами «страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону, «;
 
-615- Гуменюк О.І.
Яценюк А.П.
Чорноволенко О.В.
виключити текст, яким пропонуються зміни до статті 33;
 
Враховано      
    -616- Тищенко О.І.
Яворівський В.О.
У частині другій статті 33 слова "страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону" замінити на слова та цифри "у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу".
 
Враховано по суті   
    -617- Герасимчук В.В.
Абзац 106 підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
«частину другу статті 33 викласти в такій редакції:
«2. Непрацюючі інваліди ІІ і ІІІ груп за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності страхового стажу:
у жінок – 20 років, а у чоловіків 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 45 років включно;
у жінок – 21 рік, а у чоловіків 26 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;
у жінок – 22 роки, а у чоловіків 27 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 47 років;
у жінок – 23 роки, а у чоловіків 28 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 49 років включно;
у жінок – 24 роки, а у чоловіків 29 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 51 року включно;
у жінок – 25 років, а у чоловіків 30 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;
у жінок – 26 років, а у чоловіків 31 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 55 років включно;
у жінок – 27 років, а у чоловіків 32 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 57 років включно;
у жінок – 28 років, а у чоловіків 33 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно;
у жінок – 30 років, а у чоловіків 35 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність після досягнення 60 років»;
 
Відхилено    
    -618- Сушкевич В.М.
Частину другу статті 33 викласти у такій редакції:
«2. Непрацюючі інваліди ІІ і ІІІ груп за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності страхового стажу:
у жінок – 20 років, а у чоловіків 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;
у жінок – 21 рік, а у чоловіків 26 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;
у жінок – 22 роки, а у чоловіків 27 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;
у жінок – 23 роки, а у чоловіків 28 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;
у жінок – 24 років, а у чоловіків 29 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;
у жінок – 25 років, а у чоловіків 30 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно.
Непрацюючі інваліди ІІ і ІІІ груп, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтю 26 цього Закону, за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмір пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності страхового стажу, зазначеного у абзаці першому частини першої статті 28 цього Закону.
 
Відхилено статті 28 стаж залишається 25 і 20 років   
    -619- Сухий Я.М.
Стоян О.М.
Частину другу статті 33 викласти в такій редакції:
«частину другу статті 33 викласти в такій редакції:
«2. Непрацюючі інваліди ІІ та ІІІ груп за їх вибором, в залежності від групи інвалідності, мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності страхового стажу:
для інвалідів ІІ групи
у жінок – 20 років, а у чоловіків 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;
у жінок – 21 рік, а у чоловіків 26 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;
у жінок – 22 роки, а у чоловіків 27 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;
у жінок – 23 роки, а у чоловіків 28 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;
у жінок – 24 років, а у чоловіків 29 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;
у жінок – 25 років, а у чоловіків 30 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно;
Непрацюючі інваліди ІІ групи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтю 26 цього Закону, та інваліди ІІІ групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності страхового стажу, зазначеного у абзаці першому частини першої статті 28 цього Закону.
 
Відхилено    
307. у другому реченні статті 34 слова і цифри « - чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років» замінити словами і цифрами «, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, «;
 
-620- Гуменюк О.І.
Чорноволенко О.В.
Яценюк А.П.
виключити текст, яким пропонуються зміни до статті 34;
 
Відхилено по редакції, але 1 по суті  у другому реченні статті 34 слова і цифри « - чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років» замінити словами і цифрами «, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону»;
у першому реченні першого абзацу частини першої статті 36 слова «по інвалідності» замінити словами «по ІІІ групі інвалідності»;
 
    -621- Тищенко О.І.
Яворівський В.О.
У другому реченні статті 34 слова "які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону" замінити на слова та цифри "чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років"
 
Відхилено по редакції, але 1 по суті   
    -622- Герасимчук В.В.
У першому реченні першого абзацу частини першої статті 36 слова «по інвалідності» замінити словами «по ІІІ групі інвалідності»
 
Враховано    
308. у статті 40:
 
-623- Павловський А.М.
Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Яценюк А.П.
Зміни до статті 40 виключити
 
Відхилено   у статті 40:
 
    -624- Петьовка В.В.
У статті 40 замінити слово «підряд» на слово «поспіль».
 
Відхилено    
    -625- Кириленко В.А.
статтю 40 – залишити в редакції чинного закону
 
Відхилено    
309. абзаци перший і третій частини першої викласти у такій редакції:
 
   абзаци перший і третій частини першої викласти в такій редакції:
 
310. «1. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або у разі, коли страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії у період до 1 січня 2016 року також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.»;
 
-626- Сушкевич В.М.
Слова та цифри «у період до 1 січня 2016 року» виключити
 
Враховано   «1. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або у разі, коли страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв»;
 
    -627- Турманов В.І.
Королевська Н.Ю.
Шмельова С.О.
Викласти у такій редакції:
«Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь які 60 календарних місяців страхового стажу до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.»
 
Враховано по суті   
    -628- Гуменюк О.І.
виключити абзац перший частини першої статті 40;
 
Відхилено    
    -629- Даниленко В.А.
усі слова та цифри «60 місяців» замінити на «24 місяці»
 
Відхилено    
    -630- Тищенко О.І.
викласти у наступній редакції:
«1. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року»
 
Враховано по суті   
    -631- Чорноволенко О.В.
абзац перший частини першої статті 40 викласти у такій редакції:
«1. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь які 60 місяців страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року за вибором особи яка виходить на пенсію. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або у разі, коли страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.»
 
Відхилено    
311. «За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням періодів, які включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім статті 24 цього Закону та підряд будь-якого періоду за умови, що зазначені періоди у сумі складають не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року, а також періоди, коли особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 8, 13 і 14 статті 11 цього Закону. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.»;
 
-632- Герасимчук В.В.
Перше речення абзацу 111 підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
«За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів, незалежно від перерв, які включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім статті 24 цього Закону, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди у сумі складають не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.
 
Враховано тут редакційні правки  «За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів, незалежно від перерв, які включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім статті 24 цього Закону, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди у сумі складають не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року, а також періоди, коли особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 8, 13 і 14 статті 11 цього Закону. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців»;
 
    -633- Гуменюк О.І.
виключити абзац третій частини першої статті 40
 
Відхилено    
    -634- Даниленко В.А.
усі слова та цифри «60 місяців» замінити на «24 місяці»
 
Відхилено    
    -635- Тищенко О.І.
Шмельова С.О.
Абзац третій частини першої статті 40 викласти у наступній редакції:
«За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої цієї статті, період, за який враховується заробітна плата, після виключення 10 відсотків тривалості страхового стажу, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців»
 
Враховано по суті   
    -636- Чорноволенко О.В.
абзац третій частини першої статті 40 викласти у такій редакції:
«За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням періодів, які включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім статті 24 цього Закону та підряд будь-якого періоду, врахованого в одинарному розмірі. Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року, а також періоди, коли особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 8, 13 і 14 статті 11 цього Закону. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.»
 
Враховано по суті   
312. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
313. абзаци четвертий, сьомий та дванадцятий викласти у такій редакції:
 
   абзаци четвертий, сьомий та дванадцятий викласти у такій редакції:
 
314. «Зс - середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузі статистики, економіки, соціальної політики і фінансів; «;
 
-637- Сушкевич В.М.
Боднар-Петровська О.Б.
Хара В.Г.
Гуменюк О.І.
Яворівський В.О.
Сухий Я.М.
Стоян О.М.
у новій редакції абзацу четвертого частини другої статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" слова "за три календарні роки, що передують року звернення" замінити словами "за календарний рік, що передує року звернення'
 
Враховано   «Зс - середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузі статистики, економіки, соціальної політики і фінансів»;
 
    -638- Даниленко В.А.
Сухий Я.М.
Турманов В.І.
Тищенко О.І.
Жебрівський П.І.
Горбатюк А.О.
Шмельова С.О.
Марущенко В.С.
Викласти у такій редакції:
«Зс - середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів».
 
Враховано    
    -639- Самойлик К.С.
Деревляний В.Т.
Зміни до абзацу четвертого частини другої статті 40 виключити
абзац четвертий та сьомий статті 40 викласти у такій редакції:
«Зс - середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за п’ять календарних років, що передують року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузі статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів;»
 
Відхилено    
    -640- Ляшко О.В.
викласти у такій редакції:
«Зс - середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати щорічно до 1 березня визначається центральним органом виконавчої влади у галузі статистики»; вилучивши слова: «затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з» «економіки, соціальної політики і фінансів»
 
Відхилено    
    -641- Королевська Н.Ю.
викласти в редакції:
"Зс ( середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії, яка визначається центральним органом виконавчої влади у галузі статистики;".
 
Враховано частково    
    -642- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
викласти у такій редакції:
«Зс - середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за два календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузі статистики, економіки, соціальної політики і фінансів;»
 
Враховано частково    
315. «У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про заробітну плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за попередній рік для визначення середньої заробітної плати (доходу) враховується наявна заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних про заробітну плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії.»;
 
-643- Тищенко О.І.
Викласти у такій редакції:
«У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередній рік для визначення заробітної плати (доходу) враховується наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії»
 
Відхилено   «У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про заробітну плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за попередній рік для визначення середньої заробітної плати (доходу) враховується наявна заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних про заробітну плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії»;
 
    -644- Шмельова С.О.
викласти у такій редакції:
«У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про заробітну плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по країні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за попередній рік для визначення заробітної плати (доходу) враховується наявна заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних про заробітну плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії»
 
Враховано по суті   
316. «Зс - заробітна плата (дохід), в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу). «;
 
-645- Тищенко О.І.
викласти у наступній редакції:
«Зс – середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу)»
 
Відхилено   «Зс - заробітна плата (дохід), в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу)»;
 
    -646- Шмельова С.О.
викласти у такій редакції:
«Зс - заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу)».
 
Враховано    
317. абзац двадцять третій після слів і цифр «у пунктах 8, 13 і 14 статті 11 цього Закону» доповнити словами і цифрами «та за періоди, які включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім частини першої статті 24 цього Закону»;
 
-647- Хара В.Г.
у підпункті сімнадцятому (до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") абзац сто сімнадцятий викласти в редакції: "При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) за періоди, які включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім частини першої статті 24 цього Закону, враховується допомога по безробіттю".
 
Враховано   абзац двадцять третій доповнити словами «а за періоди, які включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім частини першої статті 24 цього Закону, враховується допомога по безробіттю»;
 
318. у статті 42:
 
-648- Павловський А.М.
Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Королевська Н.Ю.
Зміни до статті 42 виключити
 
Відхилено   у статті 42:
 
    -649- Кириленко В.А.
статтю 42 – залишити в редакції чинного закону;
 
Відхилено    
319. в абзаці першому частини другої слова «середньої заробітної плати в Україні» замінити словами «середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні»;
 
-650- Герасимчук В.В.
Абзац 119 підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
«абзац перший частини другої викласти у такій редакції:
«2. Крім індексації пенсії, передбаченої частиною першою цієї
статті, у разі якщо величина середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, який відповідає не менше ніж 20 відсоткам темпів зростання середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні порівняно з попереднім роком, за винятком випадків, коли підвищення пенсійних виплат за минулий рік
перевищило цей коефіцієнт. Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році був менший ніж зазначений у цій частині, то збільшення пенсій здійснюється з урахуванням попереднього підвищення»;
 
Враховано тут було рішення КС від 2008 року, тому викладаємо у новій редакції Суть поправки Мінпраці не змінюється  абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«2. Крім індексації пенсії, передбаченої частиною першою цієї статті, у разі якщо величина середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, який відповідає не менше ніж 20 відсоткам темпів зростання середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні порівняно з попереднім роком, за винятком випадків, коли підвищення пенсійних виплат за минулий рік перевищило цей коефіцієнт. Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році був менший ніж зазначений у цій частині, то збільшення пенсій здійснюється з урахуванням попереднього підвищення»;
 
    -651- Гуменюк О.І.
в тексті змін, які пропонуються до частини другої статті 42, слова «середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні» замінити на «середньої заробітної плати в Україні»;
 
Відхилено    
    -652- Яценюк А.П.
Виключити
 
Відхилено    
320. частини третю і четверту викласти у такій редакції:
 
-653- Хара В.Г.
викласти в редакції: "частину четверту викласти в такій редакції"
 
Враховано   частину четверту викласти в такій редакції:
 
    -654- Деревляний В.Т.
Зміни до частин третьої та четвертої виключити
 
Враховано частково    
    -655- Яценюк А.П.
Слова «третю» вилучити
 
Враховано    
321. «3. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму. Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму, який встановлений на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.
 
-656- Турманов В.І.
Тищенко О.І.
Викласти у такій редакції:
«3. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону. Перерахунок пенсії провадиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму»
 
Враховано по суті     
    -657- Хара В.Г.
Яценюк А.П.
Гуменюк О.І.
Самойлик К.С.
Горбатюк А.О.
виключити
 
Враховано    
    -658- Чорноволенко О.В.
У підпункті 17 пункту 5 розділу ІІ законопроекту речення «Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму, який встановлений на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.» вилучити
 
Враховано    
322. 4. У разі коли застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.
 
-659- Гуменюк О.І.
Самойлик К.С.
виключити текст яким пропонується нова редакція частини четвертої статті 42;
 
Враховано частково було рішення Конституційного Суду, тому потрібна редакція норми. Суть старої норми ми зберегли  «4. У разі коли застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.
 
    -660- Тищенко О.І.
Шмельова С.О.
Викласти у такій редакції:
«4. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсії».
 
Враховано редакційно    
    -661- Яценюк А.П.
Горбатюк А.О.
Виключити
 
Відхилено    
323. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
 
-662- Хара В.Г.
у підпункті сімнадцятому (до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") в абзаці сто двадцять третьому слова "із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії" замінити словами "із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії"
 
Враховано   За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії.
 
    -663- Турманов В.І.
Тищенко О.І.
Шмельова С.О.
Викласти у такій редакції:
«За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно з абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону»
 
Враховано частково    
    -664- Сухий Я.М.
Викласти у такій редакції
«За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) за два календарні роки, що передують року перерахунку пенсії.»
 
Відхилено    
324. У разі коли застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
-665- Тищенко О.І.
Шмельова С.О.
Викласти у такій редакції:
«У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію»
 
Враховано по суті  У разі коли застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
325. Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону, то за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
-666- Тищенко О.І.
Шмельова С.О.
Викласти у такій редакції:
«Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для призначення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону, то за заявою пенсіонера провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію»
 
Враховано   Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону, то за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
326. Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
 
-667- Тищенко О.І.
Шмельова С.О.
Викласти у такій редакції:
«Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї частини, здійснюється не раніше дня, наступного за днем, по який обчислено страховий стаж при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії».
 
Враховано   Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
 
327. Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону.»;
 
-668- Шершун М.Х.
Шмельова С.О.
виключити.
 
Відхилено   Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону»;
 
328. у частині першій статті 44 слова «або про її відстрочення» виключити;
 
-669- Яценюк А.П.
Виключити
 
Відхилено   у частині першій статті 44 слова «або про її відстрочення» виключити;
 
329. у статті 45:
 
-670- Яценюк А.П.
Виключити
 
Відхилено   у статті 45:
 
330. в абзаці другому пункту 1 частини першої слова «рік» і «року» замінити відповідно словами «місяць» і «місяця», а слова «частини першої» виключити;
 
-671- Герасимчук В.В.
викласти в такій редакції:
«абзац другий пункту 1 частини першої викласти у такій редакції:
«У разі якщо при відстрочці часу призначення пенсії за віком не здійснюється підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу, пенсія, обчислена відповідно до статті 29 цього Закону, призначається з дня, що настає за останнім днем повного місяця відстрочки часу виходу на пенсію, який враховано до страхового стажу»;
 
Враховано   абзац другий пункту 1 частини першої викласти у такій редакції:
«У разі якщо при відстрочці часу призначення пенсії за віком не здійснюється підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу, пенсія, обчислена відповідно до статті 29 цього Закону, призначається з дня, що настає за останнім днем повного місяця відстрочки часу виходу на пенсію, який враховано до страхового стажу»;
 
    -672- Тищенко О.І.
В абзаці другому пункту першому частини першої статті 45 слова "місяць" і "місяця" замінити на слова "рік" та "року"
 
Відхилено    
    -673- Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
Чорноволенко О.В.
Зміни до статті 45 виключити
 
Відхилено    
331. частину третю викласти у такій редакції:
 
-674- Павловський А.М.
Деревляний В.Т.
Яценюк А.П.
Самойлик К.С.
Частину третю статті 45 виключити.
 
Відхилено   частину третю викласти у такій редакції:
 
332. «3. Переведення з одного виду пенсії на інший проводиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.»;
 
-675- Сушкевич В.М.
викласти в такій редакції:
«3. Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.
При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.
Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком вперше застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою статті 40 цього Закону для призначення пенсії».
 
Враховано   «3. Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.
При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.
Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком вперше застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою статті 40 цього Закону для призначення пенсії»;
 
    -676- Турманов В.І.
Викласти у такій редакції:
Частина 3 Переведення з одного виду пенсії на інший проводиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника заробітної плати (доходу), працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року подання заяви.
 
Враховано по суті   
    -677- Хара В.Г.
доповнити новим реченням такого змісту: "У разі коли після призначення пенсії особа продовжувала працювати, переведення на інший вид пенсії проводиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) за календарний рік, що передує року звернення за переведенням на інший вид пенсії."
 
Враховано по суті   
    -678- Сухий Я.М.
Тищенко О.І.
Викласти у такій редакції:
«Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами».
 
Відхилено    
    -679- Самойлик К.С.
Потрібно надати визначення поняття "переведення з одного виду пенсії на інший", оскільки на практиці воно призводить до різного тлумачення.
 
Відхилено    
333. назву розділу VІІ викласти у такій редакції:
 
-680- Королевська Н.Ю.
слова ", із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії" виключити.
 
Відхилено   назву розділу VІІ викласти у такій редакції:
 
334. «Розділ VІІ
 
   «Розділ VІІ
 
335. Пенсійні виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
   Пенсійні виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
336. у статті 54:
 
   у статті 54:
 
337. назву статті і частину першу викласти у такій редакції:
 
   назву статті і частину першу викласти у такій редакції:
 
338. «Стаття 54. Види пенсійних виплат за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування
 
   «Стаття 54. Види пенсійних виплат за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування
 
339. 1. Застрахована особа, яка відповідно до закону є учасником накопичувальної системи пенсійного страхування, має право на отримання довічної пенсії за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковується на її накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді, або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення за умови досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, а у разі відстрочення часу призначення пенсії за віком відповідно до цього Закону у період після досягнення такого віку - з дати закінчення строку відстрочення дати призначення пенсії за віком у солідарній системі.
 
-681- Королевська Н.Ю.
Перше речення абзацу 137 підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ викласти в редакції: "1. Застрахована особа, яка відповідно до закону є учасником накопичувальної системи пенсійного страхування, має право на отримання довічної пенсії за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковується на її накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді на умови досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону."
Друге речення цього абзацу виключити.
 
Відхилено   1. Застрахована особа, яка відповідно до закону є учасником накопичувальної системи пенсійного страхування, має право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковується на її накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді, або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення за умови досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, а у разі відстрочення часу призначення пенсії за віком відповідно до цього Закону у період після досягнення такого віку - з дати закінчення строку відстрочення дати призначення пенсії за віком у солідарній системі.
 
    -682- Чорноволенко О.В.
У частині першій статті 54 після слів «право на отримання довічної пенсії» доповнити словами «або одноразової виплати».
 
Враховано    
    -683- Павловський А.М.
У частині першій статті 54 Розділу VІІ слова "або на Індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" вилучити.
У всіх положеннях законопроекту вилучити у відповідних відмінках слова "недержавний пенсійний фонд".
 
Відхилено оскільки не узгоджується із загальною концепцією законопроекту   
340. Довічна пенсія за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування враховується під час визначення мінімальної пенсії за віком відповідно до статті 28 цього Закону.»;
 
   Довічна пенсія за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування враховується під час визначення мінімальної пенсії за віком відповідно до статті 28 цього Закону»;
 
341. в абзаці другому частини другої слова «вартості оплаченого» замінити словами «суми оплати»;
 
   в абзаці другому частини другої слова «вартості оплаченого» замінити словами «суми оплати»;
 
342. у частині третій слова «створюють Централізований страховий фонд та» виключити;
 
   у частині третій слова «створюють Централізований страховий фонд та» виключити;
 
343. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти у такій редакції:
 
344. «4. Одноразова виплата учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюється в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону:
 
-684- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено   «4. Одноразова виплата учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюється в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону:
 
345. територіальним органом Пенсійного фонду - за рахунок коштів, що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
   територіальним органом Пенсійного фонду - за рахунок коштів, що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
346. адміністратором відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення - за рахунок коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування.»;
 
   адміністратором відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення - за рахунок коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
347. у статті 55:
 
   у статті 55:
 
348. частини першу і другу викласти у такій редакції:
 
   частини першу і другу викласти у такій редакції:
 
349. «1. Договір страхування довічної пенсії укладається між учасником накопичувальної системи пенсійного страхування та страховою організацією відповідно до законодавства про страхову діяльність з урахуванням вимог, передбачених цим Законом, після досягнення учасником накопичувальної системи пенсійного страхування віку, передбаченого статтею 26 цього Закону.
 
   «1. Договір страхування довічної пенсії укладається між учасником накопичувальної системи пенсійного страхування та страховою організацією відповідно до законодавства про страхову діяльність з урахуванням вимог, передбачених цим Законом, після досягнення учасником накопичувальної системи пенсійного страхування віку, передбаченого статтею 26 цього Закону.
 
350. Для укладення договору страхування довічної пенсії учасник накопичувальної системи пенсійного страхування подає страховій організації протягом місяця до досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, заяву за формою, встановленою страховою організацією, та довідку Пенсійного фонду про суму коштів, облікованих на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді, або відповідно довідку адміністратора недержавного пенсійного фонду про суму коштів на його індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення.
 
-685- Королевська Н.Ю.
слова ", або відповідно довідку адміністратора недержавного пенсійного фонду про суму коштів на його індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   Для укладення договору страхування довічної пенсії учасник накопичувальної системи пенсійного страхування подає страховій організації протягом місяця до досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, заяву за формою, встановленою страховою організацією, та довідку Пенсійного фонду про суму коштів, облікованих на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді, або відповідно довідку адміністратора недержавного пенсійного фонду про суму коштів на його індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення.
 
351. У разі відстрочення дати призначення пенсії за віком відповідно до цього Закону учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право укласти договір страхування довічної пенсії з більш пізнього строку, визначеного ним відповідно до статті 29 цього Закону, але не пізніше ніж із 70 років.
 
   У разі відстрочення дати призначення пенсії за віком відповідно до цього Закону учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право укласти договір страхування довічної пенсії з більш пізнього строку, визначеного ним відповідно до статті 29 цього Закону, але не пізніше ніж із 70 років.
 
352. 2. Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування інформує територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратора недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення про обрану страхову організацію та подає письмову заяву про перерахування зазначеній організації коштів з накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються відповідно на накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді чи на індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення для оплати договору страхування довічної пенсії.
 
-686- Королевська Н.Ю.
слова "або адміністратора недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   2. Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування інформує територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратора недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення про обрану страхову організацію та подає письмову заяву про перерахування зазначеній організації коштів з накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються відповідно на накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді чи на індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення для оплати договору страхування довічної пенсії.
 
353. Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення зобов’язаний не пізніше ніж через п’ять робочих днів після надходження такої заяви надати розпорядження зберігачу щодо перерахування обраній страховій організації коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування в сумі, що обліковується на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді, або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення. Зберігач зобов’язаний не пізніше ніж через п’ять робочих днів після отримання розпорядження перерахувати зазначені кошти для оплати учасником накопичувальної системи пенсійного страхування договору страхування довічної пенсії. У разі порушення зазначеного строку зберігач за власний рахунок сплачує учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на один день від суми, що підлягає перерахуванню за кожний день прострочення платежу, у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
-687- Кармазін Ю.А.
у статті 55:
- у частині другій у абзаці другому у реченні першому слово: «п’ять» змінити на слово «три» і далі – за текстом.
- у частині другій у абзаці другому у реченні другому слово: «п’ять» змінити на слово «три» і далі – за текстом.
- у частині другій у абзаці другому після третього речення доповнити новим реченням четвертим наступного змісту:
«Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми, що підлягає перерахуванню.»
 
Враховано частково   Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення зобов’язаний не пізніше ніж через три робочих дні після надходження такої заяви надати розпорядження зберігачу щодо перерахування обраній страховій організації коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування в сумі, що обліковується на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді, або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення. Зберігач зобов’язаний не пізніше ніж через три робочих дні після отримання розпорядження перерахувати зазначені кошти для оплати учасником накопичувальної системи пенсійного страхування договору страхування довічної пенсії. У разі порушення зазначеного строку зберігач за власний рахунок сплачує учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на один день від суми, що підлягає перерахуванню за кожний день прострочення платежу, у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
    -688- Королевська Н.Ю.
В абзацах 151-153, 157, 162, 167 підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ слова "або адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення", "або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення", "або адміністратор недержавного пенсійного фонду" виключити.
 
Відхилено    
354. У разі неподання учасником накопичувальної системи пенсійного страхування такої заяви протягом трьох місяців з дня досягнення ним пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення зобов’язаний з’ясувати причини неподання учасником накопичувальної системи пенсійного страхування заяви та запропонувати йому укласти договір страхування довічної пенсії.
 
-689- Королевська Н.Ю.
В абзацах 151-153, 157, 162, 167 підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ слова "або адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення", "або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення", "або адміністратор недержавного пенсійного фонду" виключити
 
Відхилено   У разі неподання учасником накопичувальної системи пенсійного страхування такої заяви протягом трьох місяців з дня досягнення ним пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення зобов’язаний з’ясувати причини неподання учасником накопичувальної системи пенсійного страхування заяви та запропонувати йому укласти договір страхування довічної пенсії.
 
355. У разі відмови учасника накопичувальної системи пенсійного страхування від укладення такого договору та з урахуванням положень абзацу третього частини першої цієї статті територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор недержавного пенсійного фонду самостійно укладає договір страхування довічної пенсії з установленим періодом на умовах, що є найбільш вигідними для учасника накопичувальної системи пенсійного страхування із страховою організацією, обраною відповідно до цього Закону у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України разом з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики та погодженому з Антимонопольним комітетом України.
 
-690- Кармазін Ю.А.
у статті 55:
у частині другій у абзаці четвертому слова: «та з урахуванням положень абзацу третього частини першої цієї статті» замінити через кому на слова: «крім випадків відмови у разі відстрочення дати призначення пенсії за віком відповідно до цього Закону,» і далі – за текстом.
 
Враховано   У разі відмови учасника накопичувальної системи пенсійного страхування від укладення такого договору, крім випадків такої відмови у разі відстрочення дати призначення пенсії за віком відповідно до цього Закону, територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор недержавного пенсійного фонду самостійно укладає договір страхування довічної пенсії з установленим періодом на умовах, що є найбільш вигідними для учасника накопичувальної системи пенсійного страхування із страховою організацією, обраною відповідно до цього Закону у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України разом з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики та погодженому з Антимонопольним комітетом України.
 
    -691- Королевська Н.Ю.
В абзацах 151-153, 157, 162, 167 підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ слова "або адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення", "або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення", "або адміністратор недержавного пенсійного фонду" виключити
 
Відхилено    
356. Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення перераховує страховій організації кошти в сумі, що обліковується на його накопичувальному пенсійному рахунку або відповідно на індивідуальному пенсійному рахунку. Розміри страхових тарифів за договорами страхування довічної пенсії не повинні перевищувати їх середніх показників, визначених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
-692- Кармазін Ю.А.
у частині другій статті 55 у абзаці п’ятому друге речення викласти у наступній редакції:
«Розміри страхових тарифів за договорами страхування довічної пенсії не повинні перевищувати їх середніх показників, які визначаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики .»
 
Враховано   Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення перераховує страховій організації кошти в сумі, що обліковується на його накопичувальному пенсійному рахунку або відповідно на індивідуальному пенсійному рахунку. Розміри страхових тарифів за договорами страхування довічної пенсії не повинні перевищувати їх середніх показників, які визначаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики»
 
357. Страхові організації, з якими Пенсійний фонд або відповідний недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення укладає договір страхування довічної пенсії, визначаються на конкурсних засадах у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України разом з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики та Антимонопольним комітетом України.»;
 
   Страхові організації, з якими Пенсійний фонд або відповідний недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення укладає договір страхування довічної пенсії, визначаються на конкурсних засадах у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України разом з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики та Антимонопольним комітетом України»;
 
358. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
359. в абзаці другому після слів «Пенсійного фонду» доповнити словами «або адміністратор недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення», а слова «застрахованій особі» замінити словами «учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
-693- Королевська Н.Ю.
В абзацах 151-153, 157, 162, 167 підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ слова "або адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення", "або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення", "або адміністратор недержавного пенсійного фонду" виключити
 
Відхилено   в абзаці другому після слів «Пенсійного фонду» доповнити словами «або адміністратор недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення», а слова «застрахованій особі» замінити словами «учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
360. абзаци шостий і сьомий викласти у такій редакції:
 
   абзаци шостий і сьомий викласти у такій редакції:
 
361. «якщо територіальним органом Пенсійного фонду, адміністратором недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення або учасником накопичувальної системи пенсійного страхування вже укладено договір страхування довічної пенсії;
 
-694- Королевська Н.Ю.
слова ", адміністратором недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   «якщо територіальним органом Пенсійного фонду, адміністратором недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення або учасником накопичувальної системи пенсійного страхування вже укладено договір страхування довічної пенсії;
 
362. якщо сума пенсійних коштів, що належить учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування, є меншою, ніж мінімальна сума коштів, необхідна для оплати договору страхування довічної пенсії; «;
 
-695- Клименко О.І.
доповнити абзац сьомий частини третьої статті 55 словами
"та якщо такий учасник не виявив бажання додатково за свій рахунок перерахувати на накопичувальний пенсійний рахунок у Накопичувальному фонді кошти у сумі, якої не вистачає для забезпечення оплати договору страхування довічної пенсії відповідно до частини першої статті 56 цього Закону;";
 
Враховано   якщо сума пенсійних коштів, що належить учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування, є меншою, ніж мінімальна сума коштів, необхідна для оплати договору страхування довічної пенсії, та якщо такий учасник не виявив бажання додатково за свій рахунок перерахувати на накопичувальний пенсійний рахунок у Накопичувальному фонді кошти у сумі, якої не вистачає для забезпечення оплати договору страхування довічної пенсії відповідно до частини першої статті 56 цього Закону»;
 
363. абзаци дев’ятий і десятий викласти у такій редакції:
 
   абзаци дев’ятий і десятий викласти у такій редакції:
 
364. «Про відмову в перерахуванні коштів для оплати договору страхування довічної пенсії територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення письмово повідомляє учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування та відповідній страховій організації. Відмова повинна бути обґрунтованою.
 
-696- Кармазін Ю.А.
у частині третій статті 55 абзац дев’ятий викласти у наступній редакції:
«Про відмову в наданні розпорядження зберігачу щодо перерахування обраній страховій організації коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування та в перерахуванні таких коштів для оплати договору страхування довічної пенсії територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення повідомляє учасника накопичувальної системи пенсійного страхування та відповідну страхову організацію письмово, з зазначенням причин відмови.»
 
Враховано   «Про відмову в наданні розпорядження зберігачу щодо перерахування обраній страховій організації коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування та в перерахуванні таких коштів для оплати договору страхування довічної пенсії територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення повідомляє учасника накопичувальної системи пенсійного страхування та відповідну страхову організацію письмово, з зазначенням причин відмови.
 
    -697- Королевська Н.Ю.
В абзацах 151-153, 157, 162, 167 підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ слова "або адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення", "або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення", "або адміністратор недержавного пенсійного фонду" виключити
 
Відхилено    
365. Відмова територіального органу Пенсійного фонду або адміністратора відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення в перерахуванні до страхової організації коштів, належних учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування, може бути оскаржена таким учасником або відповідною страховою організацією до виконавчої дирекції Пенсійного фонду, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або в судовому порядку.»;
 
-698- Кармазін Ю.А.
- у частині третій у абзаці десятому після слів: «пенсійного забезпечення в» доповнити словами: «наданні розпорядження зберігачу щодо перерахування обраній страховій організації коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування та в» і далі – за текстом
 
Враховано по суті  Відмова територіального органу Пенсійного фонду або адміністратора відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення в наданні розпорядження зберігачу щодо перерахування обраній страховій організації коштів, належних учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування, може бути оскаржена таким учасником або відповідною страховою організацією до виконавчої дирекції Пенсійного фонду, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або в судовому порядку»;
 
    -699- Королевська Н.Ю.
слова "або адміністратора відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено    
366. слова «в перерахуванні» замінити словами «в наданні розпорядження зберігачу щодо перерахування»;
 
   слова «в перерахуванні» замінити словами «в наданні розпорядження зберігачу щодо перерахування»;
 
367. у частині четвертій слова «вибору та» виключити;
 
   у частині четвертій слова «вибору та» виключити;
 
368. частини п’яту і шосту викласти у такій редакції:
 
   частини п’яту і шосту викласти у такій редакції:
 
369. «5. У разі коли договір страхування довічної пенсії не укладено внаслідок смерті учасника накопичувальної системи пенсійного страхування чи визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення вживає заходів до виплати спадкоємцям належних учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування коштів відповідно до вимог цього Закону.
 
-700- Королевська Н.Ю.
В абзацах 151-153, 157, 162, 167 підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ слова "або адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення", "або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення", "або адміністратор недержавного пенсійного фонду" виключити
 
Відхилено   «5. У разі коли договір страхування довічної пенсії не укладено внаслідок смерті учасника накопичувальної системи пенсійного страхування чи визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення вживає заходів до виплати спадкоємцям належних учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування коштів відповідно до вимог цього Закону.
 
370. У разі коли територіальним органом Пенсійного фонду або адміністратором недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення з незалежних від нього обставин не з’ясовано причини неподання учасником накопичувальної системи пенсійного страхування заяви про укладення договору страхування довічної пенсії, кошти, що належать такому учасникові, використовуються для інвестування з метою отримання доходу на користь такого учасника та обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення.
 
-701- Королевська Н.Ю.
слова "або адміністратором відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення", "або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   У разі коли територіальним органом Пенсійного фонду або адміністратором недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення з незалежних від нього обставин не з’ясовано причини неподання учасником накопичувальної системи пенсійного страхування заяви про укладення договору страхування довічної пенсії, кошти, що належать такому учасникові, використовуються для інвестування з метою отримання доходу на користь такого учасника та обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення.
 
    -702- Кармазін Ю.А.
У частині п’ятій абзац другий викласти у наступній редакції:
«У разі, коли неможливо з’ясувати причини неподання учасником накопичувальної системи пенсійного страхування заяви про укладення договору страхування довічної пенсії, кошти, що належать такому учасникові, використовуються для інвестування з метою отримання доходу на користь такого учасника та обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення.».
 
Відхилено    
371. 6. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України оприлюднює щомісяця на власному веб-сайті інформацію про розміри страхових тарифів за договорами страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування та розрахункові розміри довічних пенсій залежно від пенсійного віку за такими договорами, ставки інвестиційного доходу, що застосовуються для розрахунку довічних пенсій, поточний фінансовий стан страхових організацій.
 
   6. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України оприлюднює щомісяця на власному веб-сайті інформацію про розміри страхових тарифів за договорами страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування та розрахункові розміри довічних пенсій залежно від пенсійного віку за такими договорами, ставки інвестиційного доходу, що застосовуються для розрахунку довічних пенсій, поточний фінансовий стан страхових організацій.
 
372. Страхова організація, яка здійснює страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, оприлюднює розміри страхових тарифів за договорами страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, розрахункові розміри довічних пенсій залежно від пенсійного віку за такими договорами, ставки інвестиційного доходу не пізніше ніж за десять днів до початку місяця, в якому вони набирають чинності, і використовує ставки інвестиційного доходу для всіх учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, які мають намір укласти договір страхування довічної пенсії протягом наступного місяця.
 
   Страхова організація, яка здійснює страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, оприлюднює розміри страхових тарифів за договорами страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, розрахункові розміри довічних пенсій залежно від пенсійного віку за такими договорами, ставки інвестиційного доходу не пізніше ніж за десять днів до початку місяця, в якому вони набирають чинності, і використовує ставки інвестиційного доходу для всіх учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, які мають намір укласти договір страхування довічної пенсії протягом наступного місяця.
 
373. Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення на вимогу учасника накопичувальної системи пенсійного страхування безоплатно подає йому письмово інформацію про обсяг пенсійних коштів, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на його індивідуальному пенсійному рахунку у недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, розміри страхових тарифів за договорами довічних пенсій, передбачених цим Законом; розрахункові розміри довічних пенсій залежно від пенсійного віку за такими договорами; ставок інвестиційного доходу страхових організацій за попередні періоди.»;
 
-703- Королевська Н.Ю.
слова "або адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення", "або на його індивідуальному пенсійному рахунку у недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення на вимогу учасника накопичувальної системи пенсійного страхування безоплатно подає йому письмово інформацію про обсяг пенсійних коштів, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на його індивідуальному пенсійному рахунку у недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, розміри страхових тарифів за договорами довічних пенсій, передбачених цим Законом; розрахункові розміри довічних пенсій залежно від пенсійного віку за такими договорами; ставок інвестиційного доходу страхових організацій за попередні періоди»;
 
374. у статті 56:
 
   у статті 56:
 
375. у частині першій:
 
-704- Королевська Н.Ю.
"частину першу викласти в такій редакції:
1. У разі якщо сума належних учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування пенсійних коштів на момент набуття права на пенсію перевищує мінімальну суму коштів, необхідну для оплати договору страхування довічної пенсії, визначену Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, то ця особа (а в разі її смерті - члени її сім'ї чи спадкоємці) має право на отримання, окрім довічної пенсії, однієї або декількох одноразових виплат.
Одноразові виплати можуть мати такі призначення: на лікування, на відпочинок, на придбання рухомого чи нерухомого майна, на матеріальну допомогу членам родини, які її потребують.
У разі якщо сума належних учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування на момент набуття права на пенсію пенсійних коштів не досягає мінімальної суми коштів, необхідної для оплати договору страхування довічної пенсії, то ця особа (а в разі її смерті - члени її сім'ї чи спадкоємці) має право на отримання одноразової виплати у об’ємі всієї суми, акумульованої на її накопичувальному пенсійному рахунку.
На вимогу учасника накопичувальної системи пенсійного страхування одноразова виплата в об’ємі всієї суми здійснюється в разі виїзду цієї особи за кордон на постійне місце проживання.
Після набуття права на пенсію учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право отримати одноразово всі кошти, акумульовані на його накопичувальному пенсійному рахунку, незалежно від розміру цієї суми.".
 
Відхилено оскільки страхові внески до другого рівня є обов’язковими і мають використовуватись лише на пенсійні виплати із другого рівня  у частині першій:
 
376. в абзаці першому слова «застрахованій особі» замінити словами «учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування», а слова «пенсійних активів» замінити словами «пенсійних коштів»;
 
   в абзаці першому слова «застрахованій особі» замінити словами «учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування», а слова «пенсійних активів» замінити словами «пенсійних коштів»;
 
377. в абзаці другому слова «застрахованої особи» замінити словами «учасника накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
   в абзаці другому слова «застрахованої особи» замінити словами «учасника накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
378. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину абзацом такого змісту:
 
379. «Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування за бажанням має право додатково за свій рахунок перерахувати в обрану ним страхову організацію кошти у сумі, якої не вистачає для забезпечення оплати договору страхування довічної пенсії в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.»;
 
-705- Клименко О.І.
Доповнений абзац у статті 56 викласти у такій редакції:
«Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування за бажанням має право додатково за свій рахунок перерахувати на свій накопичувальний пенсійний рахунок у Накопичувальному фонді кошти у сумі, якої не вистачає для забезпечення оплати договору страхування довічної пенсії в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.»;
 
Враховано   «Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування за бажанням має право додатково за свій рахунок перерахувати на свій накопичувальний пенсійний рахунок у Накопичувальному фонді кошти у сумі, якої не вистачає для забезпечення оплати договору страхування довічної пенсії в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики»;
 
380. частини другу - четверту викласти у такій редакції:
 
   частини другу - четверту викласти у такій редакції:
 
381. «2. Якщо учасник накопичувальної системи пенсійного страхування визнаний інвалідом першої або другої групи і набуває право на пенсію по інвалідності відповідно до цього Закону у солідарній системі, належні йому пенсійні кошти накопичувальної системи пенсійного страхування відповідно до частини сьомої статті 80 цього Закону використовуються за його вибором для:
 
   «2. Якщо учасник накопичувальної системи пенсійного страхування визнаний інвалідом першої або другої групи і набуває право на пенсію по інвалідності відповідно до цього Закону у солідарній системі, належні йому пенсійні кошти накопичувальної системи пенсійного страхування відповідно до частини сьомої статті 80 цього Закону використовуються за його вибором для:
 
382. здійснення одноразової виплати незалежно від достатності обсягу такої суми коштів для оплати договору страхування довічної пенсії;
 
   здійснення одноразової виплати незалежно від достатності обсягу такої суми коштів для оплати договору страхування довічної пенсії;
 
383. оплати договору страхування довічної пенсії.
 
   оплати договору страхування довічної пенсії.
 
384. У разі визнання інвалідом третьої групи учасника накопичувальної системи пенсійного страхування належні йому пенсійні кошти використовуються ним після досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, на оплату договору страхування довічної пенсії, а в разі недостатності суми коштів для оплати такого договору - на здійснення одноразової виплати.
 
   У разі визнання інвалідом третьої групи учасника накопичувальної системи пенсійного страхування належні йому пенсійні кошти використовуються ним після досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, на оплату договору страхування довічної пенсії, а в разі недостатності суми коштів для оплати такого договору - на здійснення одноразової виплати.
 
385. 3. У разі смерті учасника накопичувальної системи пенсійного страхування до досягнення ним віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, належні йому пенсійні кошти накопичувальної системи пенсійного страхування успадковуються в порядку, визначеному Цивільним кодексом України.
 
   3. У разі смерті учасника накопичувальної системи пенсійного страхування до досягнення ним віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, належні йому пенсійні кошти накопичувальної системи пенсійного страхування успадковуються в порядку, визначеному Цивільним кодексом України.
 
386. Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право у будь-який час визначити спадкоємцями одну або декілька фізичних осіб, незалежно від наявності в нього з такими особами сімейних, родинних відносин, які мають право на отримання у разі його смерті коштів у сумі, що обліковується на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, та визначити розмір часток, у яких вони повинні бути розподілені між зазначеними особами. У такому разі учасник накопичувальної системи пенсійного страхування складає заповіт відповідно до вимог Цивільного кодексу України.
 
-706- Королевська Н.Ю.
слова "або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право у будь-який час визначити спадкоємцями одну або декілька фізичних осіб, незалежно від наявності в нього з такими особами сімейних, родинних відносин, які мають право на отримання у разі його смерті коштів у сумі, що обліковується на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, та визначити розмір часток, у яких вони повинні бути розподілені між зазначеними особами. У такому разі учасник накопичувальної системи пенсійного страхування складає заповіт відповідно до вимог Цивільного кодексу України.
 
387. Особи, які мають право на отримання у спадщину коштів накопичувальної системи пенсійного страхування у сумі, що належить померлому учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, можуть подати заяву про спрямування таких коштів на свій накопичувальний пенсійний рахунок у Накопичувальному фонді або за бажанням - на свій індивідуальний пенсійний рахунок у недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення.
 
-707- Королевська Н.Ю.
слова "або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення", "або за бажанням – на свій індивідуальний пенсійний рахунок у недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   Особи, які мають право на отримання у спадщину коштів накопичувальної системи пенсійного страхування у сумі, що належить померлому учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, можуть подати заяву про спрямування таких коштів на свій накопичувальний пенсійний рахунок у Накопичувальному фонді або за бажанням - на свій індивідуальний пенсійний рахунок у недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення.
 
388. У разі відсутності в померлого учасника накопичувальної системи пенсійного страхування спадкоємців за законом та за заповітом належні йому кошти, що обліковані на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, спрямовуються до резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду у майбутніх періодах, передбаченого статтею 74 цього Закону. У такому разі робиться відповідна позначка в його персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку.
 
-708- Коновалюк В.І.
У абзаці четвертому запропонованої редакції частини третьої статті 56 Закону після слів «суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення» доповнити словами «через три роки з моменту смерті».
 
Відхилено скільки потребують внесення змін до інших статтей, по яким відсутні пропозиції.  У разі відсутності в померлого учасника накопичувальної системи пенсійного страхування спадкоємців за законом та за заповітом належні йому кошти, що обліковані на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, спрямовуються до резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду у майбутніх періодах, передбаченого статтею 74 цього Закону. У такому разі робиться відповідна позначка в його персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку.
 
    -709- Королевська Н.Ю.
слова "або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено    
389. 4. Для отримання одноразової виплати учасник накопичувальної системи пенсійного страхування чи його спадкоємці подають територіальному органові Пенсійного фонду або адміністраторові відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення заяву та документи, що підтверджують їх право на отримання такої виплати. Перелік зазначених документів затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.
 
-710- Королевська Н.Ю.
слова "або адміністраторові відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   4. Для отримання одноразової виплати учасник накопичувальної системи пенсійного страхування чи його спадкоємці подають територіальному органові Пенсійного фонду або адміністраторові відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення заяву та документи, що підтверджують їх право на отримання такої виплати. Перелік зазначених документів затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.
 
390. Одноразова виплата здійснюється протягом десяти робочих днів після надходження заяви та зазначених документів.»;
 
   Одноразова виплата здійснюється протягом десяти робочих днів після надходження заяви та зазначених документів»;
 
391. у статті 57:
 
   у статті 57:
 
392. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
393. слова «застрахованій особі» замінити словами «учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
   слова «застрахованій особі» замінити словами «учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
394. в абзаці другому частини третьої слова «ніж сума вартості договору страхування довічної пенсії на час його укладення» замінити словами «ніж сума, обумовлена в договорі страхування довічної пенсії»;
 
   в абзаці другому частини третьої слова «ніж сума вартості договору страхування довічної пенсії на час його укладення» замінити словами «ніж сума, обумовлена в договорі страхування довічної пенсії»;
 
395. у частині п’ятій слова «Застрахована особа» замінити словами «Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
   у частині п’ятій слова «Застрахована особа» замінити словами «Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
396. у частині шостій:
 
   у частині шостій:
 
397. в абзацах першому і четвертому слова «застрахованою особою» та «застрахованої особи» замінити відповідно словами «учасником накопичувальної системи пенсійного страхування» та «учасника накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
   в абзацах першому і четвертому слова «застрахованою особою» та «застрахованої особи» замінити відповідно словами «учасником накопичувальної системи пенсійного страхування» та «учасника накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
398. в абзаці другому слова «рівень інвестиційного доходу, який» замінити словами «ставка інвестиційного доходу, яка»;
 
   в абзаці другому слова «рівень інвестиційного доходу, який» замінити словами «ставка інвестиційного доходу, яка»;
 
399. абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: «Страхова організація не має права відмовити учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування в укладенні договору страхування одного з видів довічної пенсії, передбачених цією статтею.»;
 
   абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: «Страхова організація не має права відмовити учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування в укладенні договору страхування одного з видів довічної пенсії, передбачених цією статтею»;
 
400. абзац шостий частини другої статті 58 виключити;
 
-711- Ляшко О.В.
Абзац шостий частини другої статті 58 викласти у такій редакції:
«здійснення забезпечення діяльності Пенсійного фонду виключно за кошти Державного бюджету України».
 
Відхилено   абзац шостий частини другої статті 58 виключити;
 
401. у частині першій статті 61:
 
   у частині першій статті 61:
 
402. у пункті 5 слова «та Накопичувального фонду» виключити;
 
   у пункті 5 слова «та Накопичувального фонду» виключити;
 
403. пункт 14 виключити;
 
   пункт 14 виключити;
 
404. доповнити частину пунктом 19-1 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 19-1 такого змісту:
 
405. «19-1) за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України і центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики затверджує порядок ведення накопичувальних пенсійних рахунків учасників накопичувального пенсійного страхування, форму звіту, який надсилається щороку учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування про стан їх накопичувальних пенсійних рахунків, а також порядок обліку на накопичувальних пенсійних рахунках сум пені, сплачених роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування; «;
 
   «19-1) за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України і центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики затверджує порядок ведення накопичувальних пенсійних рахунків учасників накопичувального пенсійного страхування, форму звіту, який надсилається щороку учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування про стан їх накопичувальних пенсійних рахунків, а також порядок обліку на накопичувальних пенсійних рахунках сум пені, сплачених роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
406. в абзаці другому частини п’ятої статті 63 слова «та Накопичувального фонду» виключити;
 
   в абзаці другому частини п’ятої статті 63 слова «та Накопичувального фонду» виключити;
 
407. у статті 64:
 
   у статті 64:
 
408. пункти 4 та 6 частини першої викласти у такій редакції:
 
   пункти 4 та 6 частини першої викласти у такій редакції:
 
409. «4) вилучати на строк до трьох днів документи, які свідчать про порушення порядку використання коштів Пенсійного фонду та накопичувальної системи пенсійного страхування, з обов’язковим складенням протоколу, в якому зазначаються дата його складення, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, перелік вилучених документів і день, у який такі документи повинні бути повернуті відповідно до цього Закону; «;
 
   «4) вилучати на строк до трьох днів документи, які свідчать про порушення порядку використання коштів Пенсійного фонду та накопичувальної системи пенсійного страхування, з обов’язковим складенням протоколу, в якому зазначаються дата його складення, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, перелік вилучених документів і день, у який такі документи повинні бути повернуті відповідно до цього Закону»;
 
410. «6) застосовувати фінансові санкції та нараховувати пеню, що передбачені законом; «;
 
-712- Прокопчук Ю.В.
Пункт 6 ст. 64 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» викласти у наступній редакції:
6) застосовувати фінансові санкції або нараховувати пеню, які передбачені цим Законом;
 
Відхилено   «6) застосовувати фінансові санкції та нараховувати пеню, що передбачені законом»;
 
411. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти у такій редакції:
 
412. «3. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана у процесі надання послуг з адміністрування Накопичувального фонду:
 
   «3. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана у процесі надання послуг з адміністрування Накопичувального фонду:
 
413. 1) здійснювати організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Ради Накопичувального фонду;
 
   1) здійснювати організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Ради Накопичувального фонду;
 
414. 2) відкрити розрахунковий рахунок Накопичувального фонду в обраному за конкурсом зберігачі;
 
   2) відкрити розрахунковий рахунок Накопичувального фонду в обраному за конкурсом зберігачі;
 
415. 3) готувати та подавати в порядку, встановленому статтею 89 цього Закону, на розгляд Ради Накопичувального фонду проекти документів, якими визначаються основні напрями інвестиційної політики та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду;
 
   3) готувати та подавати в порядку, встановленому статтею 89 цього Закону, на розгляд Ради Накопичувального фонду проекти документів, якими визначаються основні напрями інвестиційної політики та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду;
 
416. 4) укладати за рішенням Ради Накопичувального фонду договори з радником з інвестиційних питань, компаніями з управління активами, зберігачем, аудитором (аудиторами) Накопичувального фонду;
 
-713- Кузьменко П.П.
4) укладати за рішенням Ради Накопичувального фонду договори з радником з інвестиційних питань, компаніями з управління активами, зберігачем, аудитором (аудиторами) Накопичувального фонду, юридичними особами, які здійснюють адміністративне управління недержавними пенсійними фондами (адміністратори недержавних пенсійних фондів) для виконання окремих функцій з адміністрування Накопичувального фонду;
 
Відхилено Законом визначено, що адміністрування коштів Накопичувального фонду здійснює виконавча дирекція Пенсійного фонду. Адміністратори НПФ будуть здійснювати адміністрування пенсійних коштів учасників другого рівня, що оберуть НПФ. Адміністрування Накопичувального фонду не належить до повноважень адміністратора НПФ.  4) укладати за рішенням Ради Накопичувального фонду договори з радником з інвестиційних питань, компаніями з управління активами, зберігачем, аудитором (аудиторами) Накопичувального фонду;
 
417. 5) надавати учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування не рідше ніж один раз на рік письмовий звіт щодо обсягу пенсійних коштів, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку;
 
-714- Ляшко О.В.
Пункт 5 частини 3 статті 64 викласти у такій редакції:
«5) надавати учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування не рідше ніж один раз на рік письмовий звіт щодо обсягу пенсійних коштів, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку та\або за його бажанням цілодобовий доступ до інформації щодо обсягу пенсійних коштів через мережу Інтернет ;».
 
Враховано по суті  5) надавати учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування не рідше ніж один раз на рік письмовий звіт щодо обсягу пенсійних коштів, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку;
5-1) забезпечувати учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування доступ до інформації про стан його накопичувального пенсійного рахунку;
 
418. 6) інформувати у письмовій формі учасника накопичувальної системи пенсійного страхування про порядок отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
   6) інформувати у письмовій формі учасника накопичувальної системи пенсійного страхування про порядок отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
419. 7) давати розпорядження Державній казначейській службі України щодо перерахування страхових внесків на рахунок Накопичувального фонду або обраного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;
 
-715- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено   7) давати розпорядження Державній казначейській службі України щодо перерахування страхових внесків на рахунок Накопичувального фонду або обраного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;
 
420. 8) розраховувати щодня разом з компаніями з управління активами чисту вартість пенсійних активів Накопичувального фонду, чисту вартість одиниці пенсійних активів і вести їх облік;
 
-716- Клименко О.І.
Доповнити частину третю статті 64 після підпункту 8 новими підпунктами 9-10 такого змісту:
9) надавати щодня зберігачу інформацію, необхідну для перевірки правильності обчислення чистої вартості пенсійних активів і чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду; 10) забезпечувати доступ зберігачу до інформації та документів, що необхідні для перевірки правильності обчислення чистої вартості пенсійних активів і чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду;
У зв ( (язку з цим пункти 9-14 вважати відповідно пунктами 11-16
 
Враховано   8) розраховувати щодня разом з компаніями з управління активами чисту вартість пенсійних активів Накопичувального фонду, чисту вартість одиниці пенсійних активів і вести їх облік;
9) надавати щодня зберігачу інформацію, необхідну для перевірки правильності обчислення чистої вартості пенсійних активів і чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду;
10) забезпечувати доступ зберігачу до інформації та документів, що необхідні для перевірки правильності обчислення чистої вартості пенсійних активів і чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду;
 
421. 9) давати розпорядження зберігачеві Накопичувального фонду щодо перерахування належних учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування коштів до відповідних недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення або до обраної страхової організації для укладення договору страхування довічної пенсії, або щодо здійснення пенсійної виплати відповідно до статті 56 цього Закону;
 
-717- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено   9) давати розпорядження зберігачеві Накопичувального фонду щодо перерахування належних учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування коштів до відповідних недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення або до обраної страхової організації для укладення договору страхування довічної пенсії, або щодо здійснення пенсійної виплати відповідно до статті 56 цього Закону;
 
422. 10) давати розпорядження зберігачеві Накопичувального фонду щодо оплати послуг, пов’язаних з адміністративним управлінням Накопичувальним фондом, послуг радника з інвестиційних питань, компаній з управління активами, зберігача і аудитора, здійснення яких передбачено цим Законом;
 
   10) давати розпорядження зберігачеві Накопичувального фонду щодо оплати послуг, пов’язаних з адміністративним управлінням Накопичувальним фондом, послуг радника з інвестиційних питань, компаній з управління активами, зберігача і аудитора, здійснення яких передбачено цим Законом;
 
423. 11) надавати Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформацію про стан накопичувальної системи пенсійного страхування за формою, визначеною цією Комісією;
 
   11) надавати Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформацію про стан накопичувальної системи пенсійного страхування за формою, визначеною цією Комісією;
 
424. 12) подавати адміністраторові недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення (на його запит) інформацію про страхові внески учасників накопичувальної системи пенсійного страхування - учасників такого фонду;
 
-718- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено   12) подавати адміністраторові недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення (на його запит) інформацію про страхові внески учасників накопичувальної системи пенсійного страхування - учасників такого фонду;
 
425. 13) звітувати перед Радою Накопичувального фонду щодо адміністрування Накопичувального фонду, стану накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
   13) звітувати перед Радою Накопичувального фонду щодо адміністрування Накопичувального фонду, стану накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
426. 14) діяти від імені Накопичувального фонду і в інтересах учасників накопичувальної системи пенсійного страхування.»;
 
-719- Ляшко О.В.
Доповнити частину 3 статті 64 пунктом 15 такого змісту: «15) оприлюднювати на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду звіт про:
а) грошові надходження до Накопичувального фонду та обсяги накопичених сум;
б) витрати на здійснення організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи Ради Накопичувального фонду;
в) проекти та прийняті тексти документів, якими визначаються основні напрями інвестиційної політики та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду;
г) договори з радником з інвестиційних питань, компаніями з управління активами, зберігачем, аудитором (аудиторами) Накопичувального фонду.», оскільки діяльність таких установ, а особливо їхні витрати, повинні бути прозорими для учасників системи.
 
Відхилено оскільки це стосується окремої статті 97 ЗУ 1058  14) діяти від імені Накопичувального фонду і в інтересах учасників накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
427. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
428. «4. Розмір оплати послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду з адміністрування Накопичувального фонду затверджується Радою Накопичувального фонду та не може перевищувати 0, 2 відсотка щомісячної суми страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування.»;
 
   «4. Розмір оплати послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду з адміністрування Накопичувального фонду затверджується Радою Накопичувального фонду та не може перевищувати 0, 2 відсотка щомісячної суми страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
429. у частині першій статті 72:
 
   у частині першій статті 72:
 
430. у пункті 1 слова «загальнообов’язкового державного» виключити;
 
   у пункті 1 слова «загальнообов’язкового державного» виключити;
 
431. доповнити частину пунктом 3-1 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 3-1 такого змісту:
 
432. «3-1) кошти, сплачені виконавчій дирекції Пенсійного фонду за надання послуг з адміністрування Накопичувального фонду та послуг недержавним пенсійним фондам - суб’єктам другого рівня системи пенсійного забезпечення; «;
 
-720- Королевська Н.Ю.
слова "та послуг недержавним пенсійним фондам – суб’єктам другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   «3-1) кошти, сплачені виконавчій дирекції Пенсійного фонду за надання послуг з адміністрування Накопичувального фонду та послуг недержавним пенсійним фондам - суб’єктам другого рівня системи пенсійного забезпечення»;
 
433. пункт 4 після слів «фінансових санкцій» доповнити словами «та пені (крім сум пені, сплачених роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини сум страхових внесків застрахованої особи до накопичувальної системи пенсійного страхування)»;
 
-721- Прокопчук Ю.В.
Пункт 4 частини першої статті 72 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» після слів «фінансових санкцій « доповнити словами «або пені (крім сум пені, сплачених роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини сум страхових внесків застрахованої особи до накопичувальної системи пенсійного страхування)»;
 
Відхилено   пункт 4 після слів «фінансових санкцій» доповнити словами «та пені (крім сум пені, сплачених роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини сум страхових внесків застрахованої особи до накопичувальної системи пенсійного страхування)»;
 
434. у частині другій статті 73 слова «для оплати договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат та» виключити;
 
   у частині другій статті 73 слова «для оплати договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат та» виключити;
 
435. у другому реченні частини п’ятої статті 74 слова «Накопичувального фонду» замінити словами «накопичувальної системи пенсійного страхування та інших коштів»;
 
   у другому реченні частини п’ятої статті 74 слова «Накопичувального фонду» замінити словами «накопичувальної системи пенсійного страхування та інших коштів»;
 
436. у статті 78:
 
   у статті 78:
 
437. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
   частину п’яту викласти у такій редакції:
 
438. «5. Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування, який сплачує (за якого сплачують) страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування, має право спрямувати такі внески до недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення. При цьому учасник накопичувальної системи пенсійного страхування подає територіальному органові Пенсійного фонду та страхувальнику такі документи:
 
-722- Єдін О.Й.
У статті 78 абзац перший частини п’ятої викласти у такій редакції:
«5. Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування, який сплачує (за якого сплачують) страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування, має право спрямувати такі внески до недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення. При цьому учасник накопичувальної системи пенсійного страхування подає територіальному органові Пенсійного фонду такі документи:";
 
Враховано   5. Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування, який сплачує (за якого сплачують) страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування, має право спрямувати такі внески до недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення. При цьому учасник накопичувальної системи пенсійного страхування подає територіальному органові Пенсійного фонду такі документи:
 
    -723- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено    
439. заяву про обрання недержавного пенсійного фонду;
 
-724- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено   заяву про обрання недержавного пенсійного фонду;
 
440. копію пенсійного контракту, укладеного з недержавним пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення.»;
 
-725- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено   копію пенсійного контракту, укладеного з недержавним пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення»;
 
441. доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
442. «7. Планова аудиторська перевірка діяльності Накопичувального фонду, компаній з управління активами, зберігача Накопичувального фонду, виконавчої дирекції Пенсійного фонду (в частині адміністрування Накопичувального фонду), радника з інвестиційних питань проводиться один раз на рік за рахунок осіб, що перевіряються. Зазначена перевірка проводиться обраним за результатами конкурсу незалежним аудитором (аудиторською фірмою), який має право на провадження аудиторської діяльності і надає виключно аудиторські послуги згідно із законодавством.
 
-726- Коновалюк В.І.
Слова «і надає виключно аудиторські послуги згідно із законодавством» замінити словами «відповідає вимогам, встановленим законодавством»
 
Відхилено   «7. Планова аудиторська перевірка діяльності Накопичувального фонду, компаній з управління активами, зберігача Накопичувального фонду, виконавчої дирекції Пенсійного фонду (в частині адміністрування Накопичувального фонду), радника з інвестиційних питань проводиться один раз на рік за рахунок осіб, що перевіряються. Зазначена перевірка проводиться обраним за результатами конкурсу незалежним аудитором (аудиторською фірмою), який має право на провадження аудиторської діяльності і надає виключно аудиторські послуги згідно із законодавством.
 
443. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Міністерством фінансів України встановлює вимоги до аудиторів, які проводять аудиторську перевірку суб’єктів накопичувальної системи пенсійного страхування.
 
   Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Міністерством фінансів України встановлює вимоги до аудиторів, які проводять аудиторську перевірку суб’єктів накопичувальної системи пенсійного страхування.
 
444. Аудитором не може бути:
 
   Аудитором не може бути:
 
445. пов’язана особа компаній (посадових осіб компаній) з управління активами, що здійснюють управління пенсійними активами Накопичувального фонду, зберігача Накопичувального фонду, радника з інвестиційних питань;
 
   пов’язана особа компаній (посадових осіб компаній) з управління активами, що здійснюють управління пенсійними активами Накопичувального фонду, зберігача Накопичувального фонду, радника з інвестиційних питань;
 
446. особа, яка протягом останніх п’яти років була посадовою особою тих суб’єктів, щодо яких проводиться аудиторська перевірка;
 
-727- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
У абзаці 5 частини сьомій статті 78 слово «п’яти років» замінити на «десяти років».
 
Відхилено   особа, яка протягом останніх п’яти років була посадовою особою тих суб’єктів, щодо яких проводиться аудиторська перевірка;
 
447. особа, яка надає консультаційні послуги суб’єктам, щодо яких проводиться аудиторська перевірка.
 
-728- Ляшко О.В.
викласти у такій редакції: «особа, яка надає консультаційні послуги суб’єктам, щодо яких проводиться аудиторська перевірка або пов’язаним із ними особам.».
 
Враховано   особа, яка надає консультаційні послуги суб’єктам, щодо яких проводиться аудиторська перевірка або їх пов’язаним особам»
 
448. Один і той самий аудитор не може проводити щорічну аудиторську перевірку суб’єктів накопичувальної системи пенсійного страхування більш як три роки підряд.
 
-729- Ляшко О.В.
Викласти у такій редакції:
«Один і той самий аудитор не може проводити щорічну аудиторську перевірку суб’єктів накопичувальної системи пенсійного страхування більш як два роки підряд».
 
Враховано   Один і той самий аудитор не може проводити щорічну аудиторську перевірку суб’єктів накопичувальної системи пенсійного страхування більш як два роки підряд.
 
449. До річної звітності, що подається Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, виконавча дирекція Пенсійного фонду, компанії з управління активами і зберігач обов’язково додають копію аудиторського висновку.»;
 
   До річної звітності, що подається Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, виконавча дирекція Пенсійного фонду, компанії з управління активами і зберігач обов’язково додають копію аудиторського висновку»;
 
450. статтю 79 викласти у такій редакції:
 
   статтю 79 викласти у такій редакції:
 
451. «Стаття 79. Джерела формування накопичувальної системи пенсійного страхування та використання її коштів
 
   «Стаття 79. Джерела формування накопичувальної системи пенсійного страхування та використання її коштів
 
452. 1. Джерелами формування накопичувальної системи пенсійного страхування є:
 
   1. Джерелами формування накопичувальної системи пенсійного страхування є:
 
453. 1) страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування (крім суми, передбаченої у частині четвертій статті 64 цього Закону);
 
   1) страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування (крім суми, передбаченої у частині четвертій статті 64 цього Закону);
 
454. 2) інвестиційний дохід, що утворюється в результаті розміщення та інвестування коштів накопичувальної системи пенсійного страхування в порядку, встановленому законом;
 
   2) інвестиційний дохід, що утворюється в результаті розміщення та інвестування коштів накопичувальної системи пенсійного страхування в порядку, встановленому законом;
 
455. 3) суми пені, сплаченої страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внесків на рахунок для другого рівня системи пенсійного забезпечення на користь учасників накопичувальної системи пенсійного страхування.
 
   3) суми пені, сплаченої страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внесків на рахунок для другого рівня системи пенсійного забезпечення на користь учасників накопичувальної системи пенсійного страхування.
 
456. 2. Кошти накопичувальної системи пенсійного страхування використовуються для:
 
   2. Кошти накопичувальної системи пенсійного страхування використовуються для:
 
457. 1) інвестування з метою отримання інвестиційного доходу на користь учасників накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
   1) інвестування з метою отримання інвестиційного доходу на користь учасників накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
458. 2) оплати договорів страхування довічних пенсій або здійснення одноразових виплат;
 
   2) оплати договорів страхування довічних пенсій або здійснення одноразових виплат;
 
459. 3) оплати послуг компаній з управління активами Накопичувального фонду або відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;
 
-730- Королевська Н.Ю.
слова "або відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   3) оплати послуг компаній з управління активами Накопичувального фонду або відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;
 
460. 4) оплати послуг зберігача Накопичувального фонду або відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;
 
-731- Королевська Н.Ю.
слова "або відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   4) оплати послуг зберігача Накопичувального фонду або відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;
 
461. 5) оплати послуг із проведення планової аудиторської перевірки Накопичувального фонду або недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;
 
-732- Королевська Н.Ю.
слова "або відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   5) оплати послуг із проведення планової аудиторської перевірки Накопичувального фонду або недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;
 
462. 6) оплати послуг радника з інвестиційних питань;
 
   6) оплати послуг радника з інвестиційних питань;
 
463. 7) оплати послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду з адміністрування Накопичувального фонду, у тому числі на проведення конкурсів, у порядку та розмірах, що установлені Радою Накопичувального фонду, або оплати послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення (крім випадків, коли адміністрування здійснює юридична особа - одноосібний засновник).
 
-733- Королевська Н.Ю.
слова "або оплати послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   7) оплати послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду з адміністрування Накопичувального фонду, у тому числі на проведення конкурсів, у порядку та розмірах, що установлені Радою Накопичувального фонду, або оплати послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення (крім випадків, коли адміністрування здійснює юридична особа - одноосібний засновник).
 
464. 3. Забороняється використання коштів накопичувальної системи пенсійного страхування для забезпечення виплати пенсій та надання соціальних послуг із солідарної системи, виплату пенсій на визначений строк у системі недержавного пенсійного забезпечення та на інші цілі, не передбачені цим Законом.
 
   3. Забороняється використання коштів накопичувальної системи пенсійного страхування для забезпечення виплати пенсій та надання соціальних послуг із солідарної системи, виплату пенсій на визначений строк у системі недержавного пенсійного забезпечення та на інші цілі, не передбачені цим Законом.
 
465. 4. Інвестиційний дохід від операцій з пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування не включається до складу доходу компаній з управління активами або будь-якого іншого суб’єкта системи накопичувального пенсійного забезпечення.
 
   4. Інвестиційний дохід від операцій з пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування не включається до складу доходу компаній з управління активами або будь-якого іншого суб’єкта системи накопичувального пенсійного забезпечення.
 
466. 5. Кошти накопичувальної системи пенсійного страхування є власністю учасників накопичувальної системи пенсійного страхування в сумі, що обліковується на їх накопичувальних пенсійних рахунках в Накопичувальному фонді або на індивідуальних пенсійних рахунках у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення.
 
-734- Королевська Н.Ю.
Абзац 264 підпункту 17 пункту 5 розділу ІІ замінити абзацами такого змісту:
"Кошти накопичувальної системи пенсійного страхування є невідчужуваною власністю учасників накопичувальної системи пенсійного страхування в сумі, що обліковується на їх накопичувальних пенсійних рахунках в Накопичувальному фонді.
Держава гарантує непорушність права власності учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, збільшення сум коштів на їх накопичувальних пенсійних рахунках за рахунок інвестиційного доходу у об’ємі, що перевищує індекс інфляції не менше ніж на 2 відсотки щорічно.".
 
Відхилено   5. Кошти накопичувальної системи пенсійного страхування є власністю учасників накопичувальної системи пенсійного страхування в сумі, що обліковується на їх накопичувальних пенсійних рахунках в Накопичувальному фонді або на індивідуальних пенсійних рахунках у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення.
 
467. 6. Право власності учасника накопичувальної системи пенсійного страхування на належну частку пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, реалізується згідно з цим Законом, а у разі смерті такого учасника до досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, право власності спадкоємців на його пенсійні активи реалізується відповідно до цього Закону та Цивільного кодексу України.
 
-735- Коновалюк В.І.
У запропонованій редакції частини шостої статті 79 Закону слова «до досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону» виключити.
 
Враховано   6. Право власності учасника накопичувальної системи пенсійного страхування на належну частку пенсійних коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, реалізується згідно з цим Законом, а у разі смерті такого учасника право власності спадкоємців на його пенсійні кошти реалізується відповідно до цього Закону та Цивільного кодексу України.
 
    -736- Єдін О.Й.
У частині шостій статті 79
слова «активів» та «активи» замінити словами «коштів» та «кошти»;
далі за текстом законопроекту та в Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» слово «активи» замінити словом «кошти» у відповідних відмінках у всіх випадках, що стосуються обліку коштів на накопичувальних пенсійних рахунках учасників накопичувальної системи пенсійного страхування.
 
Враховано    
    -737- Королевська Н.Ю.
слова "або на індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено    
468. 7. Облік надходжень і витрат Накопичувального фонду здійснює виконавча дирекція Пенсійного фонду.»;
 
   7. Облік надходжень і витрат Накопичувального фонду здійснює виконавча дирекція Пенсійного фонду»;
 
469. у статті 80:
 
   у статті 80:
 
470. у назві статті слова «Накопичувального фонду» замінити словами «накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
   у назві статті слова «Накопичувального фонду» замінити словами «накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
471. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
472. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
473. пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 викласти у такій редакції:
 
474. «2) акцій, які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг, перебувають в обігу на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім придбання акцій українських емітентів під час їх розміщення у разі, коли акції відповідного емітента входять до складу пенсійних активів Накопичувального фонду); «;
 
   «2) акцій, які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг, перебувають в обігу на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім придбання акцій українських емітентів під час їх розміщення у разі, коли акції відповідного емітента входять до складу пенсійних активів Накопичувального фонду)»;
 
475. доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:
 
476. «2-1) облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством, або які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; «;
 
   «2-1) облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством, або які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
477. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину абзацом такого змісту:
 
478. «Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування можуть формуватися виключно в результаті проведення операцій, пов’язаних із здійсненням накопичувального пенсійного страхування відповідно до цього Закону.»;
 
   «Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування можуть формуватися виключно в результаті проведення операцій, пов’язаних із здійсненням накопичувального пенсійного страхування відповідно до цього Закону»;
 
479. у частині четвертій:
 
-738- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено   у частині четвертій:
 
480. пункт 1 після слів «Пенсійного фонду» доповнити словами «або відповідно адміністратором недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення»;
 
-739- Королевська Н.Ю.
слова "або відповідно адміністратором недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   пункт 1 після слів «Пенсійного фонду» доповнити словами «або відповідно адміністратором недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення»;
 
481. пункти 2 і 5 викласти у такій редакції:
 
   пункти 2 і 5 викласти у такій редакції:
 
482. «2) цінні папери, які не пройшли лістинг на фондовій біржі (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано відповідно до законодавства державою, органами місцевого самоврядування або третіми особами); «;
 
   «2) цінні папери, які не пройшли лістинг на фондовій біржі (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано відповідно до законодавства державою, органами місцевого самоврядування або третіми особами)»;
 
483. «5) похідні (деривативи).»;
 
   «5) похідні (деривативи)»;
 
484. у частині шостій:
 
   у частині шостій:
 
485. у першому реченні слова «частиною п’ятою» замінити словами «частиною другою»;
 
   у першому реченні слова «частиною п’ятою» замінити словами «частиною другою»;
 
486. друге речення після слів «Пенсійного фонду» доповнити словами «, адміністратора недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення чи будь-якого іншого суб’єкта системи накопичувального пенсійного забезпечення»;
 
-740- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено   друге речення після слів «Пенсійного фонду» доповнити словами «, адміністратора недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення чи будь-якого іншого суб’єкта системи накопичувального пенсійного забезпечення»;
 
487. частини сьому - десяту викласти у такій редакції:
 
   частини сьому - десяту викласти у такій редакції:
 
488. «7. Сума коштів, що належить кожному з учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді, або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, на чисту вартість одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування станом на день підрахунку в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
-741- Королевська Н.Ю.
слова "або на індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено   «7. Сума коштів, що належить кожному з учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді, або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, на чисту вартість одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування станом на день підрахунку в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
489. Облік усіх операцій на рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування ведеться в національній валюті України із зазначенням кількості одиниць пенсійних активів.
 
   Облік усіх операцій на рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування ведеться в національній валюті України із зазначенням кількості одиниць пенсійних активів.
 
490. Сума коштів, що обліковується на накопичувальних пенсійних рахунках усіх учасників Накопичувального фонду, дорівнює сумі чистої вартості активів Накопичувального фонду.
 
   Сума коштів, що обліковується на накопичувальних пенсійних рахунках усіх учасників Накопичувального фонду, дорівнює сумі чистої вартості активів Накопичувального фонду.
 
491. Сума коштів, що обліковується на індивідуальних пенсійних рахунках учасників накопичувальної системи пенсійного страхування у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, дорівнює сумі чистої вартості активів накопичувальної системи пенсійного страхування у такому фонді.
 
-742- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено   Сума коштів, що обліковується на індивідуальних пенсійних рахунках учасників накопичувальної системи пенсійного страхування у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, дорівнює сумі чистої вартості активів накопичувальної системи пенсійного страхування у такому фонді.
 
492. Кількість одиниць пенсійних активів, що обліковуються на рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування у розрізі операцій, визначається шляхом ділення суми за відповідною операцією на рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування на чисту вартість одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, розрахованої на кінець дня розрахунку.
 
   Кількість одиниць пенсійних активів, що обліковуються на рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування у розрізі операцій, визначається шляхом ділення суми за відповідною операцією на рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування на чисту вартість одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, розрахованої на кінець дня розрахунку.
 
493. 8. Вартість пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування визначається відповідно до цього Закону у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
   8. Вартість пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування визначається відповідно до цього Закону у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
494. Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування оцінюються за їх ринковою вартістю відповідно до методики, затвердженої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування оцінюються за їх ринковою вартістю відповідно до методики, затвердженої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
495. Обчислення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування та чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюється виконавчою дирекцією Пенсійного фонду або адміністратором відповідного недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення на підставі визначеної компанією (компаніями) з управління активами вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, які перебувають в її (їх) управлінні. Обчислення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування та одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюється станом на кінець кожного робочого дня, а за вихідні та святкові дні - на кінець першого робочого дня, що настає за такими днями. Зберігач Накопичувального фонду та зберігач недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення перевіряють правильність такого підрахунку.
 
-743- Єдін О.Й.
Абзац третій частини восьмої статті 80 викласти в редакції:
«Обчислення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування та чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюється виконавчою дирекцією Пенсійного фонду або адміністратором відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення на підставі визначеної компанією (компаніями) з управління активами вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, які перебувають в її (їх) управлінні. Обчислення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування та одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюється станом на кінець кожного робочого дня, а за вихідні та святкові дні – на кінець останнього вихідного (святкового) дня. Зберігач Накопичувального фонду та зберігач недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення перевіряють правильність такого підрахунку
 
Враховано   Обчислення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування та чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюється виконавчою дирекцією Пенсійного фонду або адміністратором відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення на підставі визначеної компанією (компаніями) з управління активами вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, які перебувають в її (їх) управлінні. Обчислення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування та одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюється станом на кінець кожного робочого дня, а за вихідні та святкові дні – на кінець останнього вихідного (святкового) дня. Зберігач Накопичувального фонду та зберігач недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення перевіряють правильність такого підрахунку.
 
    -744- Королевська Н.Ю.
слова "або адміністратором відповідного недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення", "та зберігач недержавного пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити.
 
Відхилено    
496. Процедура обчислення чистої вартості пенсійних активів і чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування та кількості одиниць пенсійних активів такої системи визначається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Процедура обчислення чистої вартості пенсійних активів і чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування та кількості одиниць пенсійних активів такої системи визначається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
497. 9. Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування в разі визнання банкрутом компанії з управління активами, зберігача, адміністратора недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення не можуть включатися до ліквідаційної маси зазначених осіб.
 
-745- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено   9. Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування в разі визнання банкрутом компанії з управління активами, зберігача, адміністратора недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення не можуть включатися до ліквідаційної маси зазначених осіб.
 
498. 10. На пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування не може бути накладене будь-яке стягнення або застосована конфіскація, вони не можуть бути предметом застави.»;
 
   10. На пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування не може бути накладене будь-яке стягнення або застосована конфіскація, вони не можуть бути предметом застави»;
 
499. у статті 81:
 
   у статті 81:
 
500. частину третю доповнити абзацами такого змісту:
 
   частину третю доповнити абзацами такого змісту:
 
501. «Членом Ради Накопичувального фонду не може бути особа, яка була засуджена за умисні злочини або позбавлена права займати певні посади або провадити певну діяльність.
 
   «Членом Ради Накопичувального фонду не може бути особа, яка була засуджена за умисні злочини або позбавлена права займати певні посади або провадити певну діяльність.
 
502. Член Ради Накопичувального фонду зобов’язаний подати інформацію щодо володіння безпосередньо чи через пов’язаних осіб часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу юридичних осіб, можливість здійснювати вирішальний/суттєвий вплив на основі договору чи в інший спосіб, а також про загальний обсяг корпоративних прав, що належить йому, членам його сім’ї та юридичним особам, які контролюються ним або членами його сім’ї.»;
 
-746- Ляшко О.В.
викласти у такій редакції:
«Член Ради Накопичувального фонду зобов’язаний подати інформацію щодо володіння безпосередньо чи через пов’язаних осіб часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу юридичних осіб, можливість здійснювати вирішальний/суттєвий вплив на основі договору чи в інший спосіб, а також про загальний обсяг корпоративних прав, що належить йому, близьким особам та юридичним особам, які прямо або опосередковано контролюються ним або близьким особами».
 
Відхилено   Член Ради Накопичувального фонду зобов’язаний подати інформацію щодо володіння безпосередньо чи через пов’язаних осіб часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу юридичних осіб, можливість здійснювати вирішальний/суттєвий вплив на основі договору чи в інший спосіб, а також про загальний обсяг корпоративних прав, що належить йому, членам його сім’ї та юридичним особам, які контролюються ним або членами його сім’ї»;
 
503. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
504. абзац третій доповнити реченням такого змісту: «У разі розголошення таких відомостей члени Ради Накопичувального фонду несуть відповідальність згідно із законом.»;
 
   абзац третій доповнити реченням такого змісту: «У разі розголошення таких відомостей члени Ради Накопичувального фонду несуть відповідальність згідно із законом»;
 
505. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину абзацом такого змісту:
 
506. «Член Ради Накопичувального фонду, який є засновником (власником) чи пов’язаною особою суб’єкта, допущеного до участі у другому етапі конкурсу, що проводиться для обрання компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача та аудитора, зобов’язаний повідомити про це Раді Накопичувального фонду для прийняття нею рішення про відсторонення такого члена Ради від участі в прийнятті рішення про визначення переможця за результатами конкурсу.»;
 
-747- Єдін О.Й.
У статті 81 у частині четвертій доповнити частину абзацом такого змісту:
«Член Ради Накопичувального фонду, який є засновником (власником) чи пов’язаною особою суб’єкта, допущеного до участі у другому етапі конкурсу, що проводиться для обрання компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача та аудитора, зобов’язаний повідомити про це Раді Накопичувального фонду для прийняття нею рішення про відсторонення такого члена Ради від участі в прийнятті рішення про визначення переможця за результатами конкурсу. Якщо за підсумками конкурсу такого учасника конкурсу визнано переможцем, член Ради Накопичувального фонду, який є засновником (власником) чи пов’язаною особою такого учасника, повинен скласти з себе повноваження члена Ради Накопичувального фонду»;
 
Враховано   «Член Ради Накопичувального фонду, який є засновником (власником) чи пов’язаною особою суб’єкта, допущеного до участі у другому етапі конкурсу, що проводиться для обрання компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача та аудитора, зобов’язаний повідомити про це Раді Накопичувального фонду для прийняття нею рішення про відсторонення такого члена Ради від участі в прийнятті рішення про визначення переможця за результатами конкурсу. Якщо за підсумками конкурсу такого учасника конкурсу визнано переможцем, член Ради Накопичувального фонду, який є засновником (власником) чи пов’язаною особою такого учасника, повинен скласти з себе повноваження члена Ради Накопичувального фонду»;
 
507. доповнити частину сьому після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину сьому після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
508. «звітує щороку перед Верховною Радою України про результати діяльності Накопичувального фонду; «.
 
-748- Ляшко О.В.
викласти у такій редакції:
«звітує щороку, не пізніше 1 квітня, перед Верховною Радою України про результати діяльності Накопичувального фонду та оприлюднює звіт на своєму офіційному веб-сайті;».
 
Враховано частково   «звітує щороку перед Верховною Радою України про результати діяльності Накопичувального фонду та оприлюднює звіт на своєму офіційному веб-сайті».
 
509. У зв’язку з цим абзаци третій - дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій - дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;
 
510. доповнити частину восьму після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину восьму після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
 
511. «у разі вчинення дій, які призвели до розкриття конфіденційної інформації про умови та технічне завдання конкурсу, що встановлено судом; «.
 
   «у разі вчинення дій, які призвели до розкриття конфіденційної інформації про умови та технічне завдання конкурсу, що встановлено судом».
 
512. У зв’язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;
 
513. у статті 82:
 
   у статті 82:
 
514. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
515. пункт 1 виключити;
 
-749- Прокопчук Ю.В.
Пункт 1 частини першої статті 82 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» викласти у наступній редакції:
«1) визначення за результатами конкурсу компаній з управління
активами, радника з інвестиційних питань, зберігача, аудитора Накопичувального фонду;»
 
Враховано   пункт 1 викласти у наступній редакції:
«1) визначення за результатами конкурсу компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача, аудитора Накопичувального фонду»
 
516. у пункті 2 після слів «компаній з управління активами, « доповнити словами «радника з інвестиційних питань, «, а слова «аудитора Накопичувального фонду» замінити словом «аудиторів»;
 
-750- Прокопчук Ю.В.
Пункт 2 частини першої статті 82 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» викласти у наступній редакції:
«2) затвердження умов проведення і технічного завдання конкурсу з вибору компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань зберігача, аудитора Накопичувального фонду;»
 
Враховано   пункт 2 викласти у наступній редакції:
«2) затвердження умов проведення і технічного завдання конкурсу з вибору компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань зберігача, аудитора Накопичувального фонду»;
 
517. у пункті 3 слово «доцільність» виключити;
 
   у пункті 3 слово «доцільність» виключити;
 
518. доповнити частину пунктом 3-1 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 3-1 такого змісту:
 
519. «3-1) прийняття рішення про припинення зберігачем виконання розпоряджень компанії з управління активами Накопичувального фонду на підставах, визначених цим Законом; «
 
-751- Кузьменко П.П.
доповнити частину пунктом 3-2 такого змісту:
«3-2) прийняття рішення про залучення виконавчою дирекцією Пенсійного фонду адміністраторів недержавних пенсійних фондів для виконання окремих функцій з адміністрування Накопичувального фонду, визначення порядку їх залучення та умов договорів з ними;»
 
Відхилено Адміністрування Накопичувального фонду віднесено до компетенції виконавчої дирекції Пенсійного фонду України. Адміністратор НПФ буде здійснювати адміністрування лише рахунків учасників другого рівня, що обрали НПФ, а не всього Накопичувального фонду.  «3-1) прийняття рішення про припинення зберігачем виконання розпоряджень компанії з управління активами Накопичувального фонду на підставах, визначених цим Законом»
 
520. пункт 6 після слів «компаній з управління активами» доповнити словами «, радника з інвестиційних питань»;
 
   пункт 6 після слів «компаній з управління активами» доповнити словами «, радника з інвестиційних питань»;
 
521. у пункті 7 слова «адміністративним управлінням Накопичувальним фондом» замінити словами «наданням послуг з адміністрування Накопичувального фонду»;
 
-752- Кузьменко П.П.
Пункт 7 статті 82 викласти у такій редакції:
7) затвердження кошторису на технічне та матеріальне забезпечення роботи Ради Накопичувального фонду, розміру оплати послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду, пов’язаних з наданням послуг з адміністрування Накопичувального фонду, включаючи оплату послуг адміністраторів недержавних пенсійних фондів, що залучаються Радою Накопичувального фонду для виконання окремих функцій з адміністрування Накопичувального фонду, та відсотка відрахувань із страхових внесків, пов’язаних з адміністративними видатками Накопичувального фонду;
 
Відхилено Адміністрування Накопичувального фонду віднесено до компетенції виконавчої дирекції Пенсійного фонду України. Адміністратор НПФ буде здійснювати адміністрування лише рахунків учасників другого рівня, що обрали НПФ, а не всього Накопичувального фонду.  у пункті 7 слова «адміністративним управлінням Накопичувальним фондом» замінити словами «наданням послуг з адміністрування Накопичувального фонду»;
 
522. пункт 8 викласти у такій редакції:
 
   пункт 8 викласти у такій редакції:
 
523. «8) заслуховування звіту виконавчої дирекції Пенсійного фонду про надання послуг з адміністрування Накопичувального фонду, внесення правлінню Пенсійного фонду рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення послуг з адміністрування Накопичувального фонду і про стан накопичувальної системи пенсійного страхування, затвердження такого звіту; «;
 
   «8) заслуховування звіту виконавчої дирекції Пенсійного фонду про надання послуг з адміністрування Накопичувального фонду, внесення правлінню Пенсійного фонду рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення послуг з адміністрування Накопичувального фонду і про стан накопичувальної системи пенсійного страхування, затвердження такого звіту»;
 
524. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
525. «4. У разі виявлення фактів порушення вимог цього Закону щодо пов’язаних осіб Рада Накопичувального фонду приймає протягом місяця рішення про проведення конкурсу щодо обрання нової компанії з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача та/або аудитора із забезпеченням дотримання вимог цього Закону щодо пов’язаних осіб.»;
 
-753- Коновалюк В.І.
Запропоновану редакцію частини четвертої статті 82 Закону доповнити реченням «Вартість проведення конкурсу щодо нової компанії з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача та/або аудитора, відшкодовується особою, що порушила вимоги цього Закону щодо пов’язаних осіб».
 
Враховано   «4. У разі виявлення фактів порушення вимог цього Закону щодо пов’язаних осіб Рада Накопичувального фонду приймає протягом місяця рішення про проведення конкурсу щодо обрання нової компанії з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача та/або аудитора із забезпеченням дотримання вимог цього Закону щодо пов’язаних осіб. Вартість проведення конкурсу щодо нової компанії з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача та/або аудитора, відшкодовується особою, що порушила вимоги цього Закону щодо пов’язаних осіб»;
 
526. доповнити частину п’яту статті 83 другим реченням такого змісту: «У разі незгоди з рішенням Ради Накопичувального фонду член Ради підписує рішення з викладенням своїх аргументованих міркувань.»;
 
   доповнити частину п’яту статті 83 другим реченням такого змісту: «У разі незгоди з рішенням Ради Накопичувального фонду член Ради підписує рішення з викладенням своїх аргументованих міркувань»;
 
527. у статті 84:
 
   у статті 84:
 
528. друге речення частини першої викласти у такій редакції: «Вимоги до радника з інвестиційних питань визначаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з Антимонопольним комітетом України та центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.»;
 
   друге речення частини першої викласти у такій редакції: «Вимоги до радника з інвестиційних питань визначаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з Антимонопольним комітетом України та центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики»;
 
529. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти у такій редакції:
 
530. «2. Виконавча дирекція Пенсійного фонду укладає з обраним радником договір на умовах, визначених статтею 95 цього Закону.
 
   «2. Виконавча дирекція Пенсійного фонду укладає з обраним радником договір на умовах, визначених статтею 95 цього Закону.
 
531. На підставі рішення Ради Накопичувального фонду договір з радником з інвестиційних питань може бути достроково розірваний у разі:
 
   На підставі рішення Ради Накопичувального фонду договір з радником з інвестиційних питань може бути достроково розірваний у разі:
 
532. 1) невиконання радником з інвестиційних питань договору або недотримання його умов (неналежне виконання);
 
   1) невиконання радником з інвестиційних питань договору або недотримання його умов (неналежне виконання);
 
533. 2) початку проведення процедури ліквідації, порушення провадження у справі про банкрутство;
 
   2) початку проведення процедури ліквідації, порушення провадження у справі про банкрутство;
 
534. 3) наявності висновку аудитора або органів державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування про те, що у результаті інвестування коштів Накопичувального фонду відповідно до запропонованих радником з інвестиційних питань основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду, чиста вартість одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду за останні 12 місяців зменшилася більше ніж на 10 відсотків порівняно із середньозваженим показником зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, який розраховується Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, якщо це не обумовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку.
 
-754- Королевська Н.Ю.
викласти в такій редакції:
"3) наявності висновку аудитора або органів державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування про те, що у результаті інвестування коштів Накопичувального фонду відповідно до запропонованих радником з інвестиційних питань основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду, чиста вартість одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду за останні 3 місяці зменшилася порівняно із середньозваженим показником зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, який розраховується Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, якщо це не обумовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку."
 
Відхилено оскільки запропонований 3-х місячний термін недостатній для визначення ефективності діяльності компанії з управління активами  3) наявності висновку аудитора або органів державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування про те, що у результаті інвестування коштів Накопичувального фонду відповідно до запропонованих радником з інвестиційних питань основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду, чиста вартість одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду за останні 12 місяців зменшилася більше ніж на 10 відсотків порівняно із середньозваженим показником зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, який розраховується Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, якщо це не обумовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку.
 
535. У разі прийняття рішення про дострокове розірвання договору з радником з інвестиційних питань у випадках, передбачених цією частиною, Рада Накопичувального фонду приймає одночасно рішення про дострокове проведення конкурсу з метою обрання нового радника з інвестиційних питань.
 
   У разі прийняття рішення про дострокове розірвання договору з радником з інвестиційних питань у випадках, передбачених цією частиною, Рада Накопичувального фонду приймає одночасно рішення про дострокове проведення конкурсу з метою обрання нового радника з інвестиційних питань.
 
536. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана протягом 10 календарних днів з моменту прийняття рішення про дострокове проведення конкурсу з метою обрання нового радника з інвестиційних питань оголосити та опублікувати рішення Ради Накопичувального фонду про проведення такого конкурсу.
 
   Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана протягом 10 календарних днів з моменту прийняття рішення про дострокове проведення конкурсу з метою обрання нового радника з інвестиційних питань оголосити та опублікувати рішення Ради Накопичувального фонду про проведення такого конкурсу.
 
537. Радник з інвестиційних питань у разі дострокового розірвання договору (крім випадків, зазначених у пунктах 2 і 3 цієї частини) зобов’язаний компенсувати всі витрати, пов’язані з проведенням наступного конкурсу з метою обрання радника з інвестиційних питань.»;
 
   Радник з інвестиційних питань у разі дострокового розірвання договору (крім випадків, зазначених у пунктах 2 і 3 цієї частини) зобов’язаний компенсувати всі витрати, пов’язані з проведенням наступного конкурсу з метою обрання радника з інвестиційних питань»;
 
538. у пунктах 2 і 3 частини третьої слова «Пенсійному фонду» замінити словами «Раді Накопичувального фонду»;
 
   у пунктах 2 і 3 частини третьої слова «Пенсійному фонду» замінити словами «Раді Накопичувального фонду»;
 
539. частину п’яту після слів «компанії з управління активами, « доповнити словами «виконавчої дирекції Пенсійного фонду, «;
 
   частину п’яту після слів «компанії з управління активами, « доповнити словами «виконавчої дирекції Пенсійного фонду»;
 
540. частини третю - шосту статті 85 викласти у такій редакції:
 
   частини третю - шосту статті 85 викласти у такій редакції:
 
541. «3. Компанією з управління активами може бути юридична особа.
 
-755- Ляшко О.В.
«3. Компанією з управління активами може бути юридична особа, яка не є зареєстрована в державі або на території держави, у межах якої є конфіденційними відомості про майно, сферу діяльності і структуру власності/акціонерів юридичної особи, а також ідентификаційні дані власників-бенефіціарів, або знаходитись під безпосереднім чи опосередкованим контролем такої компанії»
 
Враховано по суті у частині 5 статті 85  «3. Компанією з управління активами може бути юридична особа.
 
542. 4. Компанії з управління активами - резиденти, що обираються із числа компаній, які:
 
   4. Компанії з управління активами - резиденти, що обираються із числа компаній, які:
 
543. 1) провадять протягом останніх трьох років діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   1) провадять протягом останніх трьох років діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
544. 2) мали одночасно в управлінні активи в сумі, розмір якої встановлюється в технічному завданні конкурсу;
 
   2) мали одночасно в управлінні активи в сумі, розмір якої встановлюється в технічному завданні конкурсу;
 
545. 3) підтримують власний капітал у розмірі не менш як 15 млн. гривень на день подання заяви про участь у конкурсі;
 
-756- Клименко О.І.
пункт 3 викласти у такій редакції:
"3) підтримують власний капітал в розмірі не менш як 25 мільйонів гривень на день подання заяви на участь у конкурсі;"
 
Враховано   3) підтримують власний капітал в розмірі не менш як 25 мільйонів гривень на день подання заяви на участь у конкурсі;
 
546. 4) відповідають вимогам, установленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо кваліфікаційного рівня та досвіду роботи фахівців, які безпосередньо виконуватимуть функції, передбачені технічним завданням конкурсу;
 
   4) відповідають вимогам, установленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо кваліфікаційного рівня та досвіду роботи фахівців, які безпосередньо виконуватимуть функції, передбачені технічним завданням конкурсу;
 
547. 5) мають сформований резервний фонд за рахунок прибутку в розмірі, що становить не менше ніж 25 відсотків розміру статутного капіталу.
 
-757- Єдін О.Й.
пункт 5 частини четвертої статті 85 викласти у такій редакції:
5) мають сформований резервний фонд за рахунок прибутку в розмірі, що становить не менше ніж 25 відсотків мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом для компаній з управління активами";
 
Враховано   5) мають сформований резервний фонд за рахунок прибутку в розмірі, що становить не менше ніж 25 відсотків мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом для компаній з управління активами.
 
548. 5. У разі коли основними напрямами інвестиційної політики передбачено інвестування пенсійних активів у цінні папери іноземних емітентів, участь у конкурсі можуть брати компанії з управління активами - нерезиденти, які утворені та зареєстровані в країні, законодавством якої передбачено державний нагляд за діяльністю компаній з управління активами, та провадять протягом трьох років діяльність з управління активами. Компанія з управління активами - нерезидент провадить діяльність з управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування виключно за межами України. Вимоги до такої компанії встановлюються Радою Накопичувального фонду з урахуванням пропозицій, поданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-758- Ляшко О.В.
викласти у такій редакції:
«5. У разі коли основними напрямами інвестиційної політики передбачено інвестування пенсійних активів у цінні папери іноземних емітентів, участь у конкурсі можуть брати компанії з управління активами – нерезиденти, які утворені та зареєстровані в країні, законодавством якої передбачено державний нагляд за діяльністю компаній з управління активами, та провадять протягом семи років діяльність з управління активами. Компанія з управління активами – нерезидент провадить діяльність з управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування виключно за межами України. Вимоги до такої компанії не можуть бути меншими, ніж до компанії – резидента, і встановлюються Радою Накопичувального фонду з урахуванням пропозицій, поданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.».
 
Враховано   5. У разі коли основними напрямами інвестиційної політики передбачено інвестування пенсійних активів у цінні папери іноземних емітентів, участь у конкурсі можуть брати компанії з управління активами - нерезиденти, які утворені та зареєстровані в країні, законодавством якої передбачено державний нагляд за діяльністю компаній з управління активами, та провадять протягом трьох років діяльність з управління активами. При цьому компанією з управління активами – нерезидентом не може бути юридична особа, яка зареєстрована в державі або на території держави, у межах якої є конфіденційними відомості про майно, сферу діяльності і структуру власності/акціонерів юридичної особи, а також ідентификаційні дані власників-бенефіціарів, або знаходитись під безпосереднім чи опосередкованим контролем такої компанії. Компанія з управління активами - нерезидент провадить діяльність з управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування виключно за межами України. Вимоги до такої компанії встановлюються Радою Накопичувального фонду з урахуванням пропозицій, поданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
549. 6. Компанія з управління активами не може бути засновником (власником) або пов’язаною особою радника з інвестиційних питань, зберігача, аудитора Накопичувального фонду та їх пов’язаних осіб.»;
 
   6. Компанія з управління активами не може бути засновником (власником) або пов’язаною особою радника з інвестиційних питань, зберігача, аудитора Накопичувального фонду та їх пов’язаних осіб»;
 
550. у статті 86:
 
   у статті 86:
 
551. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
552. у пункті 1 слова «та нормативами» замінити словом «, нормативами», а після слів «Накопичувального фонду» доповнити словами «, та умовами договору»;
 
   у пункті 1 слова «та нормативами» замінити словом «, нормативами», а після слів «Накопичувального фонду» доповнити словами «, та умовами договору»;
 
553. доповнити частину пунктом 6 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 6 такого змісту:
 
554. «6) подання щодня зберігачу Накопичувального фонду інформації, необхідної для обчислення чистої вартості пенсійних активів та чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду в порядку та за формою, що встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.»;
 
-759- Єдін О.Й.
пункт 6 частини першої статті 86 викласти в редакції:
«6) подання щодня зберігачу Накопичувального фонду інформації, необхідної для перевірки правильності обчислення чистої вартості пенсійних активів та чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду в порядку та за формою, що встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.»;
 
Враховано   6) подання щодня зберігачу Накопичувального фонду інформації, необхідної для перевірки правильності обчислення чистої вартості пенсійних активів та чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду в порядку та за формою, що встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
555. частини другу - п’яту викласти у такій редакції:
 
   частини другу - п’яту викласти у такій редакції:
 
556. «2. Розмір оплати послуг, що надаються компанією з управління активами, визначається у договорі про управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування з урахуванням результатів її діяльності та не може перевищувати сумарно 0, 75 відсотка середньоарифметичного значення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, що перебувають в її управлінні протягом року (або 0, 0625 відсотка на місяць), за який провадиться оплата таких послуг.
 
   «2. Розмір оплати послуг, що надаються компанією з управління активами, визначається у договорі про управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування з урахуванням результатів її діяльності та не може перевищувати сумарно 0,75 відсотка середньоарифметичного значення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, що перебувають в її управлінні протягом року (або 0, 0625 відсотка на місяць), за який провадиться оплата таких послуг.
 
557. 3. У разі коли інвестиційний дохід, отриманий за останні 12 місяців у результаті інвестування коштів Накопичувального фонду, є нижчим, ніж зазначено у договорі про управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування з компанією з управління активами, Рада Накопичувального фонду розглядає питання щодо зменшення розміру оплати послуг компанії з управління активами.
 
-760- Єдін О.Й.
частини третю-четверту статті 86 викласти у такій редакції:
«3. У разі коли зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду, отримана за останній календарний рік у результаті інвестування коштів Накопичувального фонду, є нижчою середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за відповідний період, розрахованого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Рада Накопичувального фонду розглядає питання щодо зменшення розміру оплати послуг компаній з управління активами.
У разі коли зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду, отримана за останній календарний рік у результаті інвестування коштів Накопичувального фонду, є вищою середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів за відповідний період, розрахованого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, за рішенням Ради Накопичувального фонду розмір оплати послуг компаній з управління активами може бути збільшений в межах, передбачених частиною другою цієї статті.
4. У разі коли за висновком аудитора або органів державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування про те, що у результаті інвестування коштів Накопичувального фонду, показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду за останній календарний рік є меншим більше ніж на 20 відсотків порівняно із середньозваженим показником зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, який розраховується Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, якщо це не обумовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку, Рада Накопичувального фонду розглядає питання щодо заміни компанії з управління активами.";
 
Враховано   3. У разі коли зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду, отримана за останній календарний рік у результаті інвестування коштів Накопичувального фонду, є нижчою середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків за відповідний період, розрахованого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Рада Накопичувального фонду розглядає питання щодо зменшення розміру оплати послуг компаній з управління активами.
 
558. У разі коли інвестиційний дохід, отриманий за останні 12 місяців у результаті інвестування коштів Накопичувального фонду, є вищим, ніж зазначено у договорі про управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування з компанією з управління активами, за рішенням Ради Накопичувального фонду розмір оплати послуг компанії з управління активами може бути збільшений в межах, передбачених частиною другою цієї статті.
 
   У разі коли зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду, отримана за останній календарний рік у результаті інвестування коштів Накопичувального фонду, є вищою середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів за відповідний період, розрахованого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, за рішенням Ради Накопичувального фонду розмір оплати послуг компаній з управління активами може бути збільшений в межах, передбачених частиною другою цієї статті.
 
559. 4. У разі коли за висновком аудитора або органів державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування про те, що у результаті інвестування коштів Накопичувального фонду, чиста вартість одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду за останні 12 місяців зменшилася більше ніж на 10 відсотків порівняно із середньозваженим показником зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, який розраховується Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, якщо це не обумовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку, Рада Накопичувального фонду приймає рішення згідно із статтею 82 цього Закону.
 
-761- Королевська Н.Ю.
викласти в такій редакції:
"4. У разі коли за висновком аудитора або органів державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування про те, у результаті інвестування коштів Накопичувального фонду, чиста вартість одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду за останні 3 місяці зменшилася порівняно із середньозваженим показником зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, який розраховується Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Рада Накопичувального фонду приймає рішення згідно із статтею 82 цього Закону.".
 
Відхилено   4. У разі коли за висновком аудитора або органів державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування про те, що у результаті інвестування коштів Накопичувального фонду, показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду за останній календарний рік є меншим більше ніж на 20 відсотків порівняно із середньозваженим показником зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, який розраховується Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, якщо це не обумовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку, Рада Накопичувального фонду розглядає питання щодо заміни компанії з управління активами";
 
560. 5. У разі анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов’язана повідомити письмово про це Раду Накопичувального фонду в день анулювання такої ліцензії.»;
 
-762- Ляшко О.В.
викласти у такій редакції:
5. У разі анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов’язана невідкладно оприлюднити це на своєму офіційному веб-сайті та повідомити письмово про це Раду Накопичувального фонду в день анулювання такої ліцензії.».
 
Враховано по суті  5. У разі анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов’язана оприлюднити це на своєму офіційному веб-сайті та повідомити письмово про це Раду Накопичувального фонду в день анулювання такої ліцензії».
 
561. у статті 87:
 
   у статті 87:
 
562. частини першу і другу викласти у такій редакції:
 
   частини першу і другу викласти у такій редакції:
 
563. «1. Повноваження компанії з управління активами припиняються Радою Накопичувального фонду за поданням Пенсійного фонду, зберігача, органів державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у разі:
 
   «1. Повноваження компанії з управління активами припиняються Радою Накопичувального фонду за поданням Пенсійного фонду, зберігача, органів державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у разі:
 
564. 1) порушення умов договору про управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
-763- Прокопчук Ю.В.
Пункт 1 частини 1 статті 87 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» викласти у наступній редакції:
«1) порушення умов договору про управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування або іншого договору, укладеного з Пенсійним фондом;
 
Враховано   «1) порушення умов договору про управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування або іншого договору, укладеного з виконавчою дирекцією Пенсійного фонду;
 
565. 2) порушення положень основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду;
 
-764- Прокопчук Ю.В.
Пункт 2 частини 1 статті 87 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» викласти у наступній редакції:
«2) порушення положень цього та інших законів стосовно інвестиційної політики та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду;»
 
Враховано частково   «2) порушення положень цього Закону, основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду;
 
566. 3) дій або бездіяльності, що призвели до зменшення за останні 12 місяців чистої вартості пенсійних активів, які перебували в управлінні цієї компанії, до рівня, зазначеного у частині четвертій статті 86 цього Закону;
 
-765- Єдін О.Й.
пункт 3 частини першої статті 87 викласти у такій редакції:
3) прийняття Радою накопичувального фонду рішення відповідно до частини четвертої статті 86 цього Закону;";
 
Враховано   3) прийняття Радою накопичувального фонду рішення відповідно до частини четвертої статті 86 цього Закону;
 
567. 4) анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);
 
   4) анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);
 
568. 5) ліквідації компанії з управління активами;
 
-766- Кармазін Ю.А.
в) у статті 87 у частині першій пункт 5 викласти у такій редакції:
«5) прийняття учасниками юридичної особи – компанії з управління активами, судом або органом державної влади рішення про припинення цієї компанії;».
 
Враховано   «5) прийняття учасниками юридичної особи – компанії з управління активами, судом або органом державної влади рішення про ліквідацію та/або припинення цієї компанії».
 
569. 6) укладення компанією з управління активами договорів, які порушують вимоги цього Закону, умови договору про управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування або положення основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду.
 
-767- Коновалюк В.І.
Запропоновану редакцію частини першої статті 87 Закону доповнити пунктом сьомими наступного змісту:
«7) порушення вимог цього Закону щодо пов’язаних осіб».
 
Враховано   6) укладення компанією з управління активами договорів, які порушують вимоги цього Закону, умови договору про управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування або положення основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду.
7) порушення вимог цього Закону щодо пов’язаних осіб».
 
570. Рішення Ради Накопичувального фонду про припинення повноважень компанії з управління активами тягне за собою розірвання договору про управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування. При цьому компанія з управління активами зобов’язана компенсувати збитки, завдані з її вини Накопичувальному фонду, учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування.
 
-768- Єдін О.Й.
Останній абзац частини першої статті 87 викласти у такій редакції:
"Рішення Ради Накопичувального фонду про припинення повноважень компанії з управління активами тягне за собою розірвання договору про управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування. При цьому компанія з управління активами зобов’язана компенсувати збитки, завдані з її вини Накопичувальному фонду, учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування внаслідок порушення вимог законодавства, основних напрямів інвестиційної політики або договору.
 
Враховано   Рішення Ради Накопичувального фонду про припинення повноважень компанії з управління активами тягне за собою розірвання договору про управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування. При цьому компанія з управління активами зобов’язана компенсувати збитки, завдані з її вини Накопичувальному фонду, учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування внаслідок порушення вимог законодавства, основних напрямів інвестиційної політики або договору.
 
571. 2. Рішення Ради Накопичувального фонду про припинення повноважень компанії з управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування надсилається зберігачу для негайного припинення виконання розпоряджень такої компанії, а копія рішення - виконавчій дирекції Пенсійного фонду, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку і Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
   2. Рішення Ради Накопичувального фонду про припинення повноважень компанії з управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування надсилається зберігачу для негайного припинення виконання розпоряджень такої компанії, а копія рішення - виконавчій дирекції Пенсійного фонду, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку і Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
572. Порядок призначення компанії з управління активами, яка тимчасово здійснюватиме управління пенсійними активами Накопичувального фонду, встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.»;
 
-769- Коновалюк В.І.
Запропоновану редакцію частини другої статті 87 Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
«Компанія з управління активами, яка тимчасово здійснюватиме управління пенсійними активами Накопичувального фонду, призначається на строк необхідний для проведення нового конкурсу».
 
Враховано по суті  Порядок призначення компанії з управління активами, яка тимчасово здійснюватиме управління пенсійними активами Накопичувального фонду, встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України»;
Компанія з управління активами, яка тимчасово здійснюватиме управління пенсійними активами Накопичувального фонду, призначається на строк необхідний для проведення нового конкурсу та укладення договору із компанією з управління активами, яка обрана за результатами конкурсу»;
 
573. у статті 88:
 
   у статті 88:
 
574. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
575. у пункті 5 слова «та емітентами яких є комерційні банки» виключити;
 
   у пункті 5 слова «та емітентами яких є комерційні банки» виключити;
 
576. пункт 8 викласти у такій редакції:
 
   пункт 8 викласти у такій редакції:
 
577. «8) придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств -резидентів більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів; «;
 
-770- Королевська Н.Ю.
викласти в такій редакції:
"8) придбавати або додатково інвестувати в корпоративні облігації, емітентами яких є резиденти України, більше ніж 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;".
 
Відхилено , оскільки призведе до звуження можливостей диверсифікації пенсійних активів Накопичувального фонду  «8) придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств -резидентів більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів»;
 
578. доповнити частину пунктом 20 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 20 такого змісту:
 
579. «20) придбавати або додатково інвестувати в іпотечні облігації українських емітентів більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів.»;
 
-771- Королевська Н.Ю.
виключити
 
Відхилено , оскільки призведе до звуження можливостей диверсифікації пенсійних активів Накопичувального фонду  «20) придбавати або додатково інвестувати в іпотечні облігації українських емітентів більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів»;
 
580. у частині третій слова «на організаційно оформленому ринку цінних паперів України, фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому порядку» замінити словами «на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому законодавством порядку, яка відповідає вимогам, визначеним Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
   у частині третій слова «на організаційно оформленому ринку цінних паперів України, фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому порядку» замінити словами «на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому законодавством порядку, яка відповідає вимогам, визначеним Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
581. у статті 89:
 
   у статті 89:
 
582. у назві та тексті статті слова «коштів Накопичувального фонду» замінити словами «пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
   у назві та тексті статті слова «коштів Накопичувального фонду» замінити словами «пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
583. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
584. в абзаці першому цифру і слова «1 січня року, протягом якого вони діють» замінити цифрою і словами «1 грудня року, що передує року, протягом якого вони діятимуть»;
 
   в абзаці першому цифру і слова «1 січня року, протягом якого вони діють» замінити цифрою і словами «1 грудня року, що передує року, протягом якого вони діятимуть»;
 
585. абзаци другий і третій замінити абзацом такого змісту:
 
   абзаци другий і третій замінити абзацом такого змісту:
 
586. «Проекти основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування подає Раді Накопичувального фонду виконавча дирекція Пенсійного фонду за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, центральним органом виконавчої влади у сфері економіки і Національним банком України.»;
 
   «Проекти основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування подає Раді Накопичувального фонду виконавча дирекція Пенсійного фонду за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, центральним органом виконавчої влади у сфері економіки і Національним банком України.»;
 
587. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти у такій редакції:
 
588. «3. В основних напрямах інвестиційної політики відображаються основні напрями та обмеження інвестування пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, що встановлені з урахуванням загальних вимог та обмежень, визначених цим Законом. Основні напрями інвестиційної політики обов’язкові для застосування Пенсійним фондом, компаніями з управління активами та зберігачем.»;
 
   «3. В основних напрямах інвестиційної політики відображаються основні напрями та обмеження інвестування пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, що встановлені з урахуванням загальних вимог та обмежень, визначених цим Законом. Основні напрями інвестиційної політики обов’язкові для застосування Пенсійним фондом, компаніями з управління активами та зберігачем»;
 
589. у статті 90:
 
   у статті 90:
 
590. назву статті та частину першу після слів «компаній з управління активами, « доповнити словами «радника з інвестиційних питань, «;
 
   назву статті та частину першу після слів «компаній з управління активами, « доповнити словами «радника з інвестиційних питань»;
 
591. частину першу після слів «проведення тендера» доповнити словами «, які погоджуються з Антимонопольним комітетом України»;
 
   частину першу після слів «проведення тендера» доповнити словами «, які погоджуються з Антимонопольним комітетом України»;
 
592. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
593. пункт 1 після слів «компаній з управління активами» доповнити словом «, аудитора»;
 
   пункт 1 після слів «компаній з управління активами» доповнити словом «, аудитора»;
 
594. пункти 3 - 6 після слів «компанії з управління активами, « доповнити словами «радника з інвестиційних питань, «;
 
   пункти 3 - 6 після слів «компанії з управління активами, « доповнити словами «радника з інвестиційних питань»;
 
595. у підпункті 2 частини другої статті 92 слова «розмір статутного капіталу, власного капіталу, відомості щодо пов’язаних осіб» замінити словами «розміри статутного та власного капіталу, відомості щодо засновників, пов’язаних осіб»;
 
   у підпункті 2 частини другої статті 92 слова «розмір статутного капіталу, власного капіталу, відомості щодо пов’язаних осіб» замінити словами «розміри статутного та власного капіталу, відомості щодо засновників, пов’язаних осіб»;
 
596. у статті 93:
 
   у статті 93:
 
597. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти у такій редакції:
 
598. «1. Конкурс з обрання компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача і аудитора Накопичувального фонду проводиться у два етапи.
 
   «1. Конкурс з обрання компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача і аудитора Накопичувального фонду проводиться у два етапи.
 
599. У першому етапі конкурсу з обрання компаній з управління активами повинні брати участь не менш як шість претендентів, а для обрання радника з інвестиційних питань, зберігача і аудитора - не менш як три претенденти.»;
 
   У першому етапі конкурсу з обрання компаній з управління активами повинні брати участь не менш як шість претендентів, а для обрання радника з інвестиційних питань, зберігача і аудитора - не менш як три претенденти.»;
 
600. абзац другий частини восьмої викласти у такій редакції:
 
   абзац другий частини восьмої викласти у такій редакції:
 
601. «Організаційне забезпечення конкурсу здійснюється виконавчою дирекцією Пенсійного фонду. Матеріально-технічне забезпечення конкурсу здійснюється за рахунок коштів, передбачених частиною четвертою статті 92 цього Закону, а також коштів Накопичувального фонду, які включаються до оплати послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду, пов’язаних з адміністративним управлінням Накопичувальним фондом.»;
 
   «Організаційне забезпечення конкурсу здійснюється виконавчою дирекцією Пенсійного фонду. Матеріально-технічне забезпечення конкурсу здійснюється за рахунок коштів, передбачених частиною четвертою статті 92 цього Закону, а також коштів Накопичувального фонду, які включаються до оплати послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду, пов’язаних з адміністративним управлінням Накопичувальним фондом»;
 
602. доповнити статтю частиною дев’ятою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною дев’ятою такого змісту:
 
603. «9. Члени Ради Накопичувального фонду, посадові особи виконавчої дирекції Пенсійного фонду та радник з інвестиційних питань, винні у порушенні порядку проведення конкурсу, зокрема щодо збереження конфіденційної інформації, несуть відповідальність відповідно до закону.»;
 
   «9. Члени Ради Накопичувального фонду, посадові особи виконавчої дирекції Пенсійного фонду та радник з інвестиційних питань, винні у порушенні порядку проведення конкурсу, зокрема щодо збереження конфіденційної інформації, несуть відповідальність відповідно до закону»;
 
604. у частині четвертій статті 94 слова «Пенсійним фондом» замінити словами «виконавчою дирекцією Пенсійного фонду»;
 
   у частині четвертій статті 94 слова «Пенсійним фондом» замінити словами «виконавчою дирекцією Пенсійного фонду»;
 
605. у статті 95:
 
   у статті 95:
 
606. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти у такій редакції:
 
607. «1. За результатами конкурсу виконавча дирекція Пенсійного фонду укладає у місячний строк після оголошення результатів конкурсу в письмовій формі договори з компаніями з управління активами, зберігачем, радником з інвестиційних питань та аудитором Накопичувального фонду.»;
 
   «1. За результатами конкурсу виконавча дирекція Пенсійного фонду укладає у місячний строк після оголошення результатів конкурсу в письмовій формі договори з компаніями з управління активами, зберігачем, радником з інвестиційних питань та аудитором Накопичувального фонду»;
 
608. абзац дев’ятий частини другої викласти у такій редакції:
 
   абзац дев’ятий частини другої викласти у такій редакції:
 
609. «розмір оплати послуг; «;
 
   «розмір оплати послуг; «;
 
610. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
611. абзац другий після слів «щодо інвестування пенсійних активів» доповнити словами «в інтересах застрахованих осіб»;
 
   абзац другий після слів «щодо інвестування пенсійних активів» доповнити словами «в інтересах застрахованих осіб»;
 
612. після абзацу другого доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
      
613. «рівень запланованого інвестиційного доходу у відповідному році; «.
 
-772- Єдін О.Й.
У частині третій статті 95 новий абзац третій виключити
У зв’язку з цим абзаци четвертий і п (ятий вважати відповідно абзацами третім і четвертим
 
Враховано      
614. У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
 
      
615. в абзаці п’ятому слова «а також акт приймання-передачі в управління пенсійних активів, які сформовані на день укладення договору та» замінити словами «витяг з рішення Ради Накопичувального фонду про визначення для компанії з управління активами обсягу пенсійних активів Накопичувального фонду, «;
 
   в абзаці четвертому слова «а також акт приймання-передачі в управління пенсійних активів, які сформовані на день укладення договору та» замінити словами «витяг з рішення Ради Накопичувального фонду про визначення для компанії з управління активами обсягу пенсійних активів Накопичувального фонду»;
 
616. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
617. доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
618. «умови і строки передачі пенсійних активів та відповідної документації іншому зберігачу.».
 
   «умови і строки передачі пенсійних активів та відповідної документації іншому зберігачу».
 
619. У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
620. абзац п’ятий після слів «Пенсійним фондом» доповнити словами «, а також акт приймання-передачі на зберігання пенсійних активів, які сформовані на день укладення договору, завірений Пенсійним фондом, компанією з управління активами та попереднім зберігачем у разі проведення заміни зберігача»;
 
   абзац п’ятий після слів «Пенсійним фондом» доповнити словами «, а також акт приймання-передачі на зберігання пенсійних активів, які сформовані на день укладення договору, завірений Пенсійним фондом, компанією з управління активами та попереднім зберігачем у разі проведення заміни зберігача»;
 
621. у статті 96:
 
   у статті 96:
 
622. назву статті та абзац перший частини першої після слів «пенсійних активів» доповнити словами «накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
   назву статті та абзац перший частини першої після слів «пенсійних активів» доповнити словами «накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
623. частину другу після слів «Накопичувального фонду» доповнити словами «та накопичувальної системи пенсійного страхування в цілому»;
 
   частину другу після слів «Накопичувального фонду» доповнити словами «та накопичувальної системи пенсійного страхування в цілому»;
 
624. у статті 97:
 
   у статті 97:
 
625. назву статті та абзац перший частини першої після слів «Накопичувальний фонд» доповнити словами «та накопичувальну систему пенсійного страхування»;
 
   назву статті та абзац перший частини першої після слів «Накопичувальний фонд» доповнити словами «та накопичувальну систему пенсійного страхування»;
 
626. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
627. пункт 7 виключити;
 
-773- Чорноволенко О.В.
Слова «пункт 7 виключити» виключити;
 
Відхилено   пункт 7 виключити
 
    -774- Королевська Н.Ю.
"пункт 7 викласти в такій редакції:
7) річні прибутки, пов'язані з розміщенням пенсійних активів;".
 
Відхилено зараховано в новому пункті 8 частини першої ст. 97 закону 1058   
628. пункт 8 викласти у такій редакції:
 
   пункт 8 викласти у такій редакції:
 
629. «8) звіт про чисту вартість пенсійних активів, чисту вартість одиниці пенсійних активів і показники зміни чистої вартості пенсійних активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітного року; «;
 
   «8) звіт про чисту вартість пенсійних активів, чисту вартість одиниці пенсійних активів і показники зміни чистої вартості пенсійних активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітного року»;
 
630. пункти 12, 13 і 15 після слів «Накопичувального фонду» у всіх відмінках доповнити словами «та накопичувальної системи пенсійного страхування в цілому»;
 
   пункти 12, 13 і 15 після слів «Накопичувального фонду» у всіх відмінках доповнити словами «та накопичувальної системи пенсійного страхування в цілому»;
 
631. доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
632. «2. Крім випадків, установлених законом, не підлягає розголошенню та оприлюдненню інформація про:
 
   «2. Крім випадків, установлених законом, не підлягає розголошенню та оприлюдненню інформація про:
 
633. страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
   страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
634. суму коштів, що обліковується на накопичувальному пенсійному рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
   суму коштів, що обліковується на накопичувальному пенсійному рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
635. умови та стан виконання договорів страхування довічної пенсії.»;
 
-775- Коновалюк В.І.
Запропоновану редакцію частини другої статті 97 Закону доповнити абзацом наступного змісту:
«персональні дані учасників накопичувальної системи пенсійного страхування».
 
Враховано   умови та стан виконання договорів страхування довічної пенсії.»;
«персональні дані учасників накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
636. текст статті 98 викласти у такій редакції:
 
   текст статті 98 викласти у такій редакції:
 
637. «1. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана безоплатно надавати до 1 липня року, що настає за звітним, кожному учасникові Накопичувального фонду письмовий звіт про стан його накопичувального пенсійного рахунка із зазначенням чистої вартості пенсійних активів на початок та кінець звітного року, щомісячних надходжень страхових внесків.
 
-776- Ляшко О.В.
викласти у такій редакції:
«1. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана безоплатно надавати до 1 липня року, що настає за звітним, кожному учасникові Накопичувального фонду письмовий звіт про стан його накопичувального пенсійного рахунка із зазначенням чистої вартості пенсійних активів на початок та кінець звітного року, щомісячних надходжень страхових внесків та\або за його бажанням цілодобовий доступ до цієї інформації через мережу Інтернет.».
 
Враховано по суті  «1. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана безоплатно надавати до 1 липня року, що настає за звітним, кожному учасникові Накопичувального фонду письмовий звіт про стан його накопичувального пенсійного рахунка із зазначенням щомісячних надходжень страхових внесків, кількості одиниць пенсійних активів та суми пенсійних коштів застрахованої особи на початок та кінець звітного року.
 
    -777- Єдін О.Й.
Абзац перший частини першої статті 98 викласти у такій редакції:
«1. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана безоплатно надавати до 1 липня року, що настає за звітним, кожному учасникові Накопичувального фонду письмовий звіт про стан його накопичувального пенсійного рахунка із зазначенням щомісячних надходжень страхових внесків, кількості одиниць пенсійних активів та суми пенсійних коштів застрахованої особи на початок та кінець звітного року.»
 
Враховано    
638. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана також надавати таку інформацію за письмовим запитом учасника Накопичувального фонду протягом п’яти робочих днів із дня його надходження за плату, визначену Радою Накопичувального фонду, крім випадків надання інформації для укладення договору страхування довічної пенсії.»;
 
-778- Кармазін Ю.А.
у статті 98 абзац другий викласти у такій редакції:
«Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана також безоплатно надавати таку інформацію в будь-який час за письмовим запитом учасника Накопичувального фонду протягом п’яти робочих днів із дня його отримання», тобто вставивши слова: «в будь-який час» та виключивши слова: «за плату, визначену Радою Накопичувального фонду, крім випадків надання інформації для укладення договору страхування довічної пенсії.»
 
Відхилено   Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана також надавати таку інформацію за письмовим запитом учасника Накопичувального фонду протягом п’яти робочих днів із дня його надходження за плату, визначену Радою Накопичувального фонду, крім випадків надання інформації для укладення договору страхування довічної пенсії»;
 
639. у статті 99:
 
   у статті 99:
 
640. у другому реченні абзацу першого частини першої слова «Наглядова рада» замінити словами «орган управління»;
 
   у другому реченні абзацу першого частини першої слова «Наглядова рада» замінити словами «орган управління»;
 
641. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
642. пункт 1 викласти у такій редакції:
 
   пункти 1 та 2 викласти у такій редакції:
 
643. «1) мати ліцензію, видану Національним банком України, та ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право провадження професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів; «;
 
   «1) мати ліцензію, видану Національним банком України, та ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право провадження професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів»;
 
644. у пункті 2 цифри і слова «40 млн. євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України» замінити цифрами і словами «450 млн. гривень»;
 
-779- Клименко О.І.
пункт 2 частини другої статті 99 викласти у такій редакції:
"2) мати розмір регулятивного капіталу не менше ніж 500 мільйонів гривень;"
 
Враховано   2) мати розмір регулятивного капіталу не менше ніж 500 мільйонів гривень»;
 
645. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
646. у пунктах 5 і 6 слово «доручення» замінити словом «розпорядження»;
 
   у пунктах 5 і 6 слово «доручення» замінити словом «розпорядження»;
 
647. абзаци четвертий і п’ятий пункту 7 викласти у такій редакції:
 
   абзаци четвертий і п’ятий пункту 7 викласти у такій редакції:
 
648. «інформацію про загальну вартість пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування на день подання інформації та зміну чистої вартості пенсійних активів за звітний період;
 
   «інформацію про загальну вартість пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування на день подання інформації та зміну чистої вартості пенсійних активів за звітний період;
 
649. інформацію про операції з пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування, здійснені компаніями з управління активами. Така інформація подається також Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку і Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Інформація щодо руху таких пенсійних активів подається зберігачем у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
   інформацію про операції з пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування, здійснені компаніями з управління активами. Така інформація подається також Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку і Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Інформація щодо руху таких пенсійних активів подається зберігачем у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
650. доповнити частину пунктами 7-1 - 7-4 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктами 7-1 - 7-4 такого змісту:
 
651. «7-1) забезпечує в день надходження до банку зарахування страхових внесків на рахунок Накопичувального фонду та перерахування пенсійних активів Накопичувального фонду для їх інвестування компаніями з управління активами;
 
   «7-1) забезпечує в день надходження до банку зарахування страхових внесків на рахунок Накопичувального фонду та перерахування пенсійних активів Накопичувального фонду для їх інвестування компаніями з управління активами;
 
652. 7-2) у разі виявлення фактів порушення законодавства компаніями з управління активами зберігач протягом одного робочого дня з моменту їх виявлення припиняє виконання розпоряджень компаній в частині управління пенсійними активами Накопичувального фонду та інформує про це виконавчу дирекцію Пенсійного фонду, Раду Накопичувального фонду, Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України і Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку;
 
   7-2) у разі виявлення фактів порушення законодавства компаніями з управління активами зберігач протягом одного робочого дня з моменту їх виявлення припиняє виконання розпоряджень компаній в частині управління пенсійними активами Накопичувального фонду та інформує про це виконавчу дирекцію Пенсійного фонду, Раду Накопичувального фонду, Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України і Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку;
 
653. 7-3) виконує рішення Ради Накопичувального фонду, а також розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо припинення виконання розпоряджень компанії з управління активами Накопичувального фонду на підставах, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, Антимонопольним комітетом України;
 
   7-3) виконує рішення Ради Накопичувального фонду, а також розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо припинення виконання розпоряджень компанії з управління активами Накопичувального фонду на підставах, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, Антимонопольним комітетом України;
 
654. 7-4) проводить разом з виконавчою дирекцією Пенсійного фонду та компаніями з управління активами, що здійснюють управління активами Накопичувального фонду, розрахунок чистої вартості пенсійних активів та чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду.»;
 
-780- Єдін О.Й.
у частині третій статті 99 пункт 7-4 викласти в редакції:
7-4) щодня перевіряє правильність обчислення чистої вартості пенсійних активів та чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду.»;
 
Враховано   7-4) щодня перевіряє правильність обчислення чистої вартості пенсійних активів та чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду»;
 
655. частину четверту після слів «управління активами» доповнити словами «, здійснювати управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування та використовувати пенсійні активи Накопичувального фонду як кредитні ресурси.»;
 
   частину четверту після слів «управління активами» доповнити словами «, здійснювати управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування та використовувати пенсійні активи Накопичувального фонду як кредитні ресурси»;
 
656. у частині шостій слова «правлінню Пенсійного фонду» замінити словами «виконавчій дирекції Пенсійного фонду, Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», а слова «Наглядова рада» - словами «орган управління зберігача»;
 
-781- Єдін О.Й.
доповнити статтю 99 новою частиною сьомою такого змісту: "7. Має право доступу до інформації та документів, необхідних для перевірки правильності обчислення чистої вартості пенсійних активів і чистої вартості одиниці пенсійних активів для Накопичувального фонду.".
Частини сьому-дев (яту вважати відповідно частинами восьмою-десятою;
 
Враховано   у частині шостій слова «правлінню Пенсійного фонду» замінити словами «виконавчій дирекції Пенсійного фонду, Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», а слова «Наглядова рада» - словами «орган управління зберігача»;
доповнити статтю 99 новою частиною сьомою такого змісту:
"7. Має право доступу до інформації та документів, необхідних для перевірки правильності обчислення чистої вартості пенсійних активів і чистої вартості одиниці пенсійних активів для Накопичувального фонду".
Частини сьому-дев (яту вважати відповідно частинами восьмою-десятою;
 
657. доповнити статтю частинами сьомою - дев’ятою такого змісту:
 
   доповнити статтю частинами восьмою - десятою такого змісту:
 
658. «7. Заміна зберігача може здійснюватися:
 
   «8. Заміна зберігача може здійснюватися:
 
659. 1) після закінчення строку дії договору, укладеного за результатами конкурсу з обрання зберігача;
 
   1) після закінчення строку дії договору, укладеного за результатами конкурсу з обрання зберігача;
 
660. 2) у разі дострокового розірвання укладеного договору з ініціативи Ради Накопичувального фонду або зберігача.
 
   2) у разі дострокового розірвання укладеного договору з ініціативи Ради Накопичувального фонду або зберігача.
 
661. 8. Дострокове розірвання договору із зберігачем здійснюється за рішенням Ради Накопичувального фонду за поданням виконавчої дирекції Пенсійного фонду, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у разі:
 
   9. Дострокове розірвання договору із зберігачем здійснюється за рішенням Ради Накопичувального фонду за поданням виконавчої дирекції Пенсійного фонду, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у разі:
 
662. 1) відкликання Національним банком України ліцензії;
 
   1) відкликання Національним банком України ліцензії;
 
663. 2) анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на право провадження професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
 
   2) анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на право провадження професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
 
664. 3) порушення зберігачем вимог цього Закону або умов договору;
 
   3) порушення зберігачем вимог цього Закону або умов договору;
 
665. 4) порушення провадження у справі про банкрутство зберігача, прийняття рішення про ліквідацію зберігача або введення тимчасової адміністрації.
 
-782- Кармазін Ю.А.
У статті 99 у частині восьмій пункт 4 викласти у такій редакції:
«4) порушення провадження у справі про банкрутство зберігача, прийняття учасниками юридичної особи – зберігача, судом або органом державної влади рішення про припинення юридичної особи – зберігача».
 
Відхилено   4) порушення провадження у справі про банкрутство зберігача, прийняття рішення про ліквідацію зберігача або введення тимчасової адміністрації.
 
666. 9. У разі обрання нового зберігача попередній зберігач, з яким розірвано договір, зобов’язаний:
 
   10. У разі обрання нового зберігача попередній зберігач, з яким розірвано договір, зобов’язаний:
 
667. 1) забезпечити передачу всіх пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, що перебувають у нього на зберіганні, та відповідних документів новому зберігачу у визначений строк;
 
   1) забезпечити передачу всіх пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, що перебувають у нього на зберіганні, та відповідних документів новому зберігачу у визначений строк;
 
668. 2) виконувати функцію до повної передачі всіх пенсійних активів Накопичувального фонду новому зберігачу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
   2) виконувати функцію до повної передачі всіх пенсійних активів Накопичувального фонду новому зберігачу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
669. частину другу статті 101 викласти у такій редакції:
 
   частину другу статті 101 викласти у такій редакції:
 
670. «2. Максимальний щорічний розмір оплати послуг зберігача не може перевищувати 0, 1 відсотка розміру чистої вартості пенсійних активів.»;
 
-783- Королевська Н.Ю.
викласти в такій редакції:
"2. Максимальний щорічний розмір оплати послуг зберігача не може перевищувати 0,01 відсотка розміру чистої вартості пенсійних активів."
 
Відхилено   «2. Максимальний щорічний розмір оплати послуг зберігача не може перевищувати 0, 1 відсотка розміру чистої вартості пенсійних активів»;
 
671. у статті 102:
 
   у статті 102:
 
672. частину першу після слова «відповідальність» доповнити словами «власним майном»;
 
   частину першу після слова «відповідальність» доповнити словами «власним майном»;
 
673. у частині другій слова «Пенсійним фондом» замінити словами «виконавчою дирекцією Пенсійного фонду»;
 
   у частині другій слова «Пенсійним фондом» замінити словами «виконавчою дирекцією Пенсійного фонду»;
 
674. у статті 103:
 
   у статті 103:
 
675. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
676. абзац третій після слів «Пенсійного фонду» доповнити словами «, законності та своєчасності руху коштів накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
   абзац третій після слів «Пенсійного фонду» доповнити словами «, законності та своєчасності руху коштів накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
677. в абзаці п’ятому слова «в частині управління пенсійними активами» виключити;
 
   в абзаці п’ятому слова «в частині управління пенсійними активами» виключити;
 
678. доповнити частину після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
 
679. «за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері накопичувального пенсійного забезпечення - Антимонопольний комітет України; «.
 
   «за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері накопичувального пенсійного забезпечення - Антимонопольний комітет України».
 
680. У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
 
   У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
 
681. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину абзацом такого змісту:
 
682. «Роз’яснення з питань здійснення пенсійних виплат за рахунок коштів Накопичувального фонду надає Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики і Пенсійний фонд.»;
 
   «Роз’яснення з питань здійснення пенсійних виплат за рахунок коштів Накопичувального фонду надає Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики і Пенсійний фонд»;
 
683. доповнити статтю частиною восьмою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною восьмою такого змісту:
 
684. «8. Антимонопольний комітет України письмово повідомляє Раду Накопичувального фонду про прийняті ним рішення щодо порушення вимог законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктами накопичувальної системи пенсійного забезпечення.
 
   «8. Антимонопольний комітет України письмово повідомляє Раду Накопичувального фонду про прийняті ним рішення щодо порушення вимог законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктами накопичувальної системи пенсійного забезпечення.
 
685. Органи державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування повідомляють Антимонопольний комітет України про ознаки порушення законодавства з питань захисту економічної конкуренції суб’єктами накопичувальної системи пенсійного забезпечення.»;
 
   Органи державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування повідомляють Антимонопольний комітет України про ознаки порушення законодавства з питань захисту економічної конкуренції суб’єктами накопичувальної системи пенсійного забезпечення»;
 
686. у статті 104:
 
   у статті 104:
 
687. пункт 3 після слів «пенсійного страхування» доповнити словами «та про виявлені факти порушення інформує Раду Накопичувального фонду; «;
 
   пункт 3 після слів «пенсійного страхування» доповнити словами «та про виявлені факти порушення інформує Раду Накопичувального фонду»;
 
688. у пункті 5 слова «, та контролює їх виконання» виключити;
 
   у пункті 5 слова «, та контролює їх виконання» виключити;
 
689. у пункті 6 слово «порядок» замінити словами «строки та вимоги до»;
 
   у пункті 6 слово «порядок» замінити словами «строки та вимоги до»;
 
690. доповнити статтю пунктом 8-1 такого змісту:
 
   доповнити статтю пунктом 8-1 такого змісту:
 
691. «8-1) у разі порушення вимог законодавства про накопичувальну систему пенсійного страхування надсилає виконавчій дирекції Пенсійного фонду повідомлення про необхідність усунення фактів порушення законодавства про накопичувальну систему пенсійного страхування; «;
 
   «8-1) у разі порушення вимог законодавства про накопичувальну систему пенсійного страхування надсилає виконавчій дирекції Пенсійного фонду повідомлення про необхідність усунення фактів порушення законодавства про накопичувальну систему пенсійного страхування»;
 
692. доповнити статтю 107 після частини першої новою частиною другою такого змісту:
 
   доповнити статтю 107 після частини першої новою частиною другою такого змісту:
 
693. «2. Посадові особи виконавчої дирекції Пенсійного фонду не мають права отримувати винагороду в будь-якому вигляді від компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача, аудитора, а також від пов’язаних осіб зазначених суб’єктів. У разі отримання такої винагороди у будь-якому вигляді посадові особи виконавчої дирекції Пенсійного фонду несуть відповідальність відповідно до закону.».
 
-784- Кармазін Ю.А.
у статті 107 виключити частину другу.
 
Відхилено   «2. Посадові особи виконавчої дирекції Пенсійного фонду не мають права отримувати винагороду в будь-якому вигляді від компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача, аудитора, а також від пов’язаних осіб зазначених суб’єктів. У разі отримання такої винагороди у будь-якому вигляді посадові особи виконавчої дирекції Пенсійного фонду несуть відповідальність відповідно до закону».
 
694. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
   У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
695. статтю 108 викласти у такій редакції:
 
   статтю 108 викласти у такій редакції:
 
696. «Стаття 108. Відповідальність компанії з управління активами
 
   «Стаття 108. Відповідальність компанії з управління активами
 
697. 1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків, передбачених цим Законом та договором про управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування, компанія з управління активами несе відповідальність відповідно до закону та укладеного договору.
 
   1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків, передбачених цим Законом та договором про управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування, компанія з управління активами несе відповідальність відповідно до закону та укладеного договору.
 
698. 2. Компанія з управління активами несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх повноважень, визначених відповідно до цього Закону.
 
-785- Кармазін Ю.А.
у статті 108 частину другу викласти у такій редакції:
«2. Збитки, завдані Пенсійному фонду, Накопичувальному фонду та/або учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору компанією з управління активами відшкодовуються за рахунок її резервного фонду, а у разі його недостатності – за рахунок власного майна компанії з управління активами.
Такі збитки не можуть відшкодовуватися за рахунок коштів Пенсійного фонду та Накопичувального фонду.
Компанія з управління активами не несе відповідальності за зобов’язаннями Пенсійного фонду та зобов’язаннями зберігача.»
 
Враховано   «2. Збитки, завдані Пенсійному фонду, Накопичувальному фонду та/або учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору компанією з управління активами відшкодовуються за рахунок її резервного фонду, а у разі його недостатності – за рахунок власного майна компанії з управління активами.
Такі збитки не можуть відшкодовуватися за рахунок коштів Пенсійного фонду та Накопичувального фонду.
Компанія з управління активами не несе відповідальності за зобов’язаннями Пенсійного фонду та зобов’язаннями зберігача»
 
699. Компанія з управління активами несе відповідальність за збитки, завдані Пенсійному фонду, Накопичувальному фонду та/або учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору і відшкодовує за рахунок свого резервного фонду, а у разі його недостатності - за рахунок власного майна.
 
      
700. Такі збитки не можуть відшкодовуватися за рахунок коштів Пенсійного фонду та Накопичувального фонду.
 
      
701. 3. Компанія з управління активами не несе відповідальності за зобов’язаннями Пенсійного фонду та зобов’язаннями зберігача.»;
 
   3. Компанія з управління активами не несе відповідальності за зобов’язаннями Пенсійного фонду та зобов’язаннями зберігача.»;
 
702. у розділі ХV «Прикінцеві положення»:
 
   у розділі ХV «Прикінцеві положення»:
 
703. у пункті 1:
 
-786- Яценюк А.П.
Виключити
 
Відхилено   у пункті 1:
 
704. в абзаці третьому слово «частини» виключити;
 
   в абзаці третьому слово «частини» виключити;
 
705. в абзаці четвертому цифри і слово «11 років» замінити словами «два роки», а слово «частини» виключити;
 
   в абзаці четвертому цифри і слово «11 років» замінити словами «два роки», а слово «частини» виключити;
 
706. пункт 3 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-787- Сушкевич В.М.
Сухий Я.М.
Стоян О.М.
викласти в такій редакції:
«у пункті 3:
в абзаці другому слова і цифри «але не раніше ніж за 15 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону» замінити словами і цифрами «після досягнення чоловіками 45 років, жінками - 40 років та;
в абзаці третьому слова і цифри «але не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону» замінити словами і цифрами «після досягнення чоловіками 50 років, жінками - 40 років та»;
в абзаці четвертому слова і цифри «але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону» замінити словами і цифрами «після досягнення 50 років та»;
в абзаці п’ятому слова і цифри «але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону» замінити словами і цифрами «після досягнення 55 років та;
в абзаці шостому слова і цифри «але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону» замінити словами і цифрами «після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та»;
 
Враховано алишаємо пенсійний вік для жінок які виховують 5 дітей і дітей-інвалідів старий пенсійний вік. Вважаю, що цим особам треба підвищувати пенсійний вік разом з усіма іншими пільговими категоріями.  у пункті 3:
в абзаці другому слова і цифри «але не раніше ніж за 15 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону» замінити словами і цифрами «після досягнення чоловіками 45 років, жінками - 40 років та;
в абзаці третьому слова і цифри «але не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону» замінити словами і цифрами «після досягнення чоловіками 50 років, жінками - 40 років та»;
в абзаці четвертому слова і цифри «але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону» замінити словами і цифрами «після досягнення 50 років та»;
в абзаці п’ятому слова і цифри «але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону» замінити словами і цифрами «після досягнення 55 років та;
в абзаці шостому слова і цифри «але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону» замінити словами і цифрами «після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та»;
 
    -788- Чорноволенко О.В.
Яценюк А.П.
Королевська Н.Ю.
вилучити
 
Враховано по суті   
707. «Зниження пенсійного віку, передбачене цим пунктом, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.».
 
-789- Сушкевич В.М.
Королевська Н.Ю.
Виключити
 
Враховано      
    -790- Даниленко В.А.
Пропозицію КМУ щодо доповнення пункту 3 після абзацу сьомого -відхилити.
 
Враховано    
    -791- Кармазін Ю.А.
У пункті 3 виключити запропонований абзац восьмий, а саме:
«Зниження пенсійного віку, передбачене цим пунктом, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.»
 
Враховано    
708. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
-792- Сушкевич В.М.
Королевська Н.Ю.
виключити
 
Враховано   доповнити розділ пунктами 4-1 і 4-2 такого змісту:
«4-1. Для осіб, яким пенсія призначена до набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», крім тих, яким після набрання чинності зазначеним Законом здійснювався перерахунок пенсії з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії:
мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом першим статті 28 цього Закону, встановлюється за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу;
збільшення пенсії, передбачене абзацом другим статті 28 цього Закону, встановлюється за кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам;
2. У період до 1 січня 2016 року особи, визнані інвалідами ІІ групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією, передбаченого абзацами другим - дванадцятим частини першої статті 32 цього Закону»;
 
    -793- Сушкевич В.М.
Доповнити розділ пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1. Мінімальний розмір пенсії за віком для осіб, яким пенсія призначена до набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», крім тих, яким після набрання чинності зазначеним Законом здійснювався перерахунок пенсії з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії:
мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом першим статті 28 цього Закону, встановлюється за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу;
збільшення пенсії, передбачене абзацом другим статті 28 цього Закону, встановлюється за кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам»;
 
Враховано це в доповнення до п. 3 Розділу ІІ законопроекту Треба визначити як обчислювати мінімальну пенсію особам, яким пенсія призначалася до прийняття законопроекту   
    -794- Стоян О.М.
Сухий Я.М.
Доповнити розділ пунктом 4-2 такого змісту:
У період до 1 січня 2016 року особи, визнані інвалідами ІІ групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією, передбаченого абзацами другим - дванадцятим частини першої статті 32 цього Закону.
 
Враховано    
709. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
   пункт 7 викласти у такій редакції:
 
710. «7. Достроково призначена пенсія за віком з урахуванням підпункту «г» частини першої пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення», пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» та статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» у період до досягнення пенсійного віку, встановленого законодавством для відповідної категорії осіб, працюючим пенсіонерам не виплачується.»;
 
-795- Герасимчук В.В.
слова «встановленого законодавством для відповідної категорії осіб» замінити словами і цифрами «встановленого статтею 26 цього Закону».
 
Враховано   «7. Достроково призначена пенсія за віком з урахуванням підпункту «г» частини першої пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення», пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» та статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» у період до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, працюючим пенсіонерам не виплачується»;
 
    -796- Олійник В.С.
З тексту підпункту 17 розділу 2 законопроекту цифри та слова „пункту "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" " виключити.
 
Відхилено    
    -797- Шевчук О.Б.
абзац викласти у наступній редакції:
«7. Достроково призначена пенсія за віком з урахуванням підпункту «г» частини першої пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення», пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» та статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» у період до досягнення пенсійного віку, встановленого законодавством для відповідної категорії осіб, працюючим за наймом на умовах трудового договору (контракту), або таким, що виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовим договором, займаються підприємницькою, незалежною професійною або іншою подібною діяльністю, яка приносить дохід, пенсіонерам не виплачується. Витрати, пов’язані із достроковим виходом на пенсію, здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України з наступним відшкодуванням цих витрат із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У разі встановлення факту роботи за наймом на умовах трудового договору (контракту), виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовим договором, здійснення підприємницької, незалежної професійної або іншої подібної діяльності, яка приносить дохід, у період одержання дострокової пенсії за цим Законом, її виплата припиняється, а суми виплаченої пенсії за період здійснення такої діяльності підлягають поверненню до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Порядок обміну даними щодо осіб, які отримують пенсію достроково за цим Законом та займаються вищезазначеними видами діяльності, між Пенсійним фондом України, Державною податковою службою України та виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття визначається центральними органами виконавчої влади у сфері соціальної та податкової політики за погодженням із правліннями цих фондів»;
 
Враховано частково    
    -798- Чорноволенко О.В.
пункт 7 викласти у такій редакції:»7. Достроково призначена пенсія за віком з урахуванням підпункту «г» частини першої пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення», пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» та статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» у період до досягнення пенсійного віку, встановленого законодавством для відповідної категорії осіб, працюючим пенсіонерам не виплачується».
 
Враховано по суті   
    -799- Яценюк А.П.
Королевська Н.Ю.
Виключити
 
Відхилено    
711. доповнити розділ пунктами 7-1 і 7-2 такого змісту:
 
-800- Яценюк А.П.
Королевська Н.Ю.
Слова «7-2» вилучити
 
Враховано   доповнити розділ пунктом 7-1 такого змісту:
 
712. «7-1. Особам, які на дату досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працювали у закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е»-»ж» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», і мають страховий стаж чоловіки - 35, жінки - 30 років на таких посадах, та якщо вони до цього не отримували будь-якої пенсії, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, в розмірі десяти місячних їх пенсій станом на дату її призначення.
 
-801- Даниленко В.А.
Чорноволенко О.В.
слова та цифри «чоловіки — 35, жінки — 30 років» замінити «чоловіки — 25, жінки — 20 років».
 
Відхилено   «7-1. Особам, які на дату досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працювали у закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е»-»ж» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», і мають страховий стаж чоловіки - 35, жінки - 30 років на таких посадах, та якщо вони до цього не отримували будь-якої пенсії, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, в розмірі десяти місячних їх пенсій станом на дату її призначення.
 
    -802- Ляшко О.В.
Королевська Н.Ю.
Вилучити
 
Відхилено    
    -803- Коновалюк В.І.
цифри «35» і «30» замінити відповідно цифрами «30» і «25»
 
Відхилено    
713. Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
-804- Королевська Н.Ю.
вилучити
 
Відхилено   Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
714. Обчислення стажу, який дає право на призначення грошової допомоги, та механізм її виплати здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-805- Королевська Н.Ю.
вилучити
 
Відхилено   Обчислення стажу, який дає право на призначення грошової допомоги, та механізм її виплати здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
715. 7-2. До 1 січня 2015 року право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 цього Закону, зменшується на 0, 5 відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.
 
-806- Глазунов С.М.
Шершун М.Х.
Семинога А.І.
Стоян О.М.
речення такого змісту: "У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 цього Закону, зменшується на 0,5 відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію." виключити;
 
Враховано      
    -807- Даниленко В.А.
слова та цифри «менше 30 років» замінити на «менше 20 років».
 
Відхилено    
    -808- Сухий Я.М.
Викласти у такій редакції:
До 1 січня 2016 року право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 цього Закону, зменшується на 0,25 відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію, крім пенсій, розмір яких дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, що втратили працездатність.
 
Відхилено    
    -809- Коновалюк В.І.
цифру «30» замінити цифрою «25»
 
Відхилено    
    -810- Кармазін Ю.А.
Абзац перший викласти у такій редакції:
«До 1 січня 2015 року право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи, без зменшення розміру їх пенсії»
 
Враховано по суті   
    -811- Яценюк А.П.
Королевська Н.Ю.
Кириленко В.А.
Боднар-Петровська О.Б.
Виключити
 
Враховано    
716. Зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду.
 
-812- Стоян О.М.
Кармазін Ю.А.
Королевська Н.Ю.
Частину другу цього ж пункту «Зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду» — виключити.
 
Враховано      
717. У разі коли жінка, якій достроково призначено пенсію, до досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на час роботи припиняється. У цьому випадку після досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, відсоток на який зменшено розмір пенсії переглядається з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію.
 
-813- Стоян О.М.
Королевська Н.Ю.
виключити.
 
Враховано      
    -814- Шевчук О.Б.
перше речення викласти у наступній редакції:
«У разі коли жінка, якій достроково призначено пенсію, до досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працевлаштувалася або виконує роботи (надає послуги) за цивільно-правовим договором, займається підприємницькою, незалежною професійною або іншою подібною діяльністю, яка приносить дохід, виплата дострокової пенсії на такий час припиняється».
 
Відхилено    
718. Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії також може бути переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, продовжує працювати і відмовилася від отримання пенсії.»;
 
-815- Стоян О.М.
Королевська Н.Ю.
Частину четверту цього ж пункту «Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії також може бути переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, продовжує працювати і відмовилася від отримання пенсії.» - виключити.
 
Враховано      
    -816- Сушкевич В.М.
Стоян О.М.
Сухий Я.М.
Підпункт 17 пункту 5 Розділу ІІ проекту після абзацу 518 доповнити новим абзацом такого змісту:
Жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності не менше 35 років страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі, та за умови звільнення з роботи, до 1 січня 2015 року мають право дострокового виходу на пенсію за віком без зменшення їх розміру пенсії, передбаченого абзацом першим цього пункту.
 
Відхилено Пропонується надати право жінкам, які мають 35 років стажу, призначати пенсію у 55 років без застосування штрафу   
719. у пункті 8:
 
-817- Яценюк А.П.
Виключити
 
Відхилено   у пункті 8:
 
720. у підпункті 1:
 
   у підпункті 1:
 
721. в абзаці першому цифру «5» замінити цифрою «6»;
 
   в абзаці першому цифру «5» замінити цифрою «6»;
 
722. абзаци другий - третій виключити;
 
   абзаци другий - третій виключити;
 
723. у пункті 9:
 
   у пункті 9:
 
724. абзаци перший - четвертий викласти у такій редакції:
 
   абзаци перший - четвертий викласти у такій редакції:
 
725. «9. Страхові внески до Накопичувального фонду сплачуються застрахованими особами, яким на дату запровадження перерахування таких внесків виповнилося не більш як 35 років.
 
   «9. Страхові внески до Накопичувального фонду сплачуються застрахованими особами, яким на дату запровадження перерахування таких внесків виповнилося не більш як 35 років.
 
726. Зазначені у частині першій статті 12 цього Закону особи, які на день перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду не досягли 35-річного віку, можуть за власним бажанням сплачувати такі внески за договором про добровільну участь у накопичувальній системі пенсійного страхування.
 
   Зазначені у частині першій статті 12 цього Закону особи, які на день перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду не досягли 35-річного віку, можуть за власним бажанням сплачувати такі внески за договором про добровільну участь у накопичувальній системі пенсійного страхування.
 
727. Особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, крім випадків відстрочення часу призначення пенсії за віком відповідно до цього Закону, не можуть бути платниками страхових внесків до Накопичувального фонду.
 
   Особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, крім випадків відстрочення часу призначення пенсії за віком відповідно до цього Закону, не можуть бути платниками страхових внесків до Накопичувального фонду.
 
728. Максимальний розмір страхових внесків, що спрямовуються до накопичувальної системи пенсійного страхування, не може перевищувати 7 відсотків суми заробітної плати (доходу), визначеної частиною першою статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».»;
 
-818- Чорноволенко О.В.
абзац четвертий викласти у такій редакції:
«Максимальний розмір страхових внесків, що спрямовуються до накопичувальної системи пенсійного страхування, не може перевищувати 7 відсотків суми заробітної плати (доходу), визначеної частиною першою статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».»
 
Відхилено   Максимальний розмір страхових внесків, що спрямовуються до накопичувальної системи пенсійного страхування, не може перевищувати 7 відсотків суми заробітної плати (доходу), визначеної частиною першою статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 
729. абзац шостий виключити;
 
   абзац шостий виключити;
 
730. абзац восьмий після слів «Конституції України» доповнити словами і цифрами «, з урахуванням коштів державного бюджету, спрямованих на забезпечення потреб, визначених частиною третьою статті 113 цього Закону»;
 
   абзац восьмий після слів «Конституції України» доповнити словами і цифрами «, з урахуванням коштів державного бюджету, спрямованих на забезпечення потреб, визначених частиною третьою статті 113 цього Закону»;
 
731. у першому реченні абзацу першого пункту 13 після слів «має право на отримання пенсії, « та «призначається одна пенсія, « доповнити словами «щомісячне довічне грошове утримання» у відповідному відмінку, після слів «відповідно до законів України» - словами «Про Кабінет Міністрів України», а слова «Про статус суддів» замінити словами «Про судоустрій і статус суддів»;
 
-819- Герасимчук В.В.
Абзац 531 підпункту 17 пункту 5 Розділу ІІ викласти у такій редакції:
Пункт 13 викласти у такій редакції:
«13. У разі якщо особа має право на отримання пенсії, щомісячного довічного грошового утримання відповідно до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України та цього Закону, призначається одна пенсія, щомісячне довічне грошове утримання за її вибором. При цьому
різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до
зазначених законодавчих актів, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів
Державного бюджету України.
 
Враховано викладаємо у новій редакції, оскільки було рішення КС Суть зберігається  пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. У разі якщо особа має право на отримання пенсії, щомісячного довічного грошового утримання відповідно до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України та цього Закону, призначається одна пенсія, щомісячне довічне грошове утримання за її вибором. При цьому
різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до зазначених законодавчих актів, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України»;
 
732. підпункт 6 пункту 15 виключити.
 
   підпункт 6 пункту 15 виключити.
 
733. у тексті Закону слово «тендер» в усіх відмінках і формах числа замінити словом «конкурс» у відповідному відмінку і числі;
 
   у тексті Закону слово «тендер» в усіх відмінках і формах числа замінити словом «конкурс» у відповідному відмінку і числі;
 
734. 18) пункт 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити підпунктом «ж» такого змісту:
 
   18) пункт 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити підпунктом «ж» такого змісту:
 
735. «ж) компенсацію дефіциту коштів Пенсійного фонду України для фінансування виплати пенсій у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у зв’язку з перерахуванням страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; «;
 
   «ж) компенсацію дефіциту коштів Пенсійного фонду України для фінансування виплати пенсій у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у зв’язку з перерахуванням страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування»;
 
736. 19) у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 13, ст. 110; 2010 р., № 37, ст. 496; 2011 р., № 4, ст. 20; із змінами, внесеними Законами України від 2 грудня 2010 року № 2756-VІ і від 7 квітня 2011 року № 3205-VІ):
 
   19) у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 13, ст. 110; 2010 р., № 37, ст. 496; 2011 р., № 4, ст. 20; із змінами, внесеними Законами України від 2 грудня 2010 року № 2756-VІ і від 7 квітня 2011 року № 3205-VІ):
 
737. пункт 1 частини першої статті 1 після слів «установи накопичувального пенсійного забезпечення» доповнити словами «, у тому числі Пенсійний фонд України, «;
 
   пункт 1 частини першої статті 1 після слів «установи накопичувального пенсійного забезпечення» доповнити словами «, у тому числі Пенсійний фонд України»;
 
738. пункт 9 частини першої статті 4 після слів «страхування та» доповнити словами «у системі»;
 
   пункт 9 частини першої статті 4 після слів «страхування та» доповнити словами «у системі»;
 
739. частину першу статті 28 доповнити пунктами 21-25 такого змісту:
 
   частину першу статті 28 доповнити пунктами 21-25 такого змісту:
 
740. «21) щокварталу розраховує середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів та оприлюднює таку інформацію в установленому ним порядку;
 
   «21) щокварталу розраховує середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів та оприлюднює таку інформацію в установленому ним порядку;
 
741. 22) оприлюднює в установленому ним порядку перелік недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, яким видана ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування;
 
-820- Королевська Н.Ю.
Виключити
 
Відхилено   22) оприлюднює в установленому ним порядку перелік недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, яким видана ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування;
 
742. 23) порушує за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку перед радою недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення питання щодо заміни особи, що здійснює управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування такого фонду у разі, коли в результаті діяльності такої особи зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у пенсійному фонді зменшилася протягом останнього року більше ніж на 10 відсотків;
 
-821- Королевська Н.Ю.
Виключити
 
Відхилено   23) порушує за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку перед радою недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення питання щодо заміни особи, що здійснює управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування такого фонду у разі, коли в результаті діяльності такої особи зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у пенсійному фонді зменшилася протягом останнього року більше ніж на 10 відсотків;
 
743. 24) встановлює форму та вимоги до інформації про накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка підлягає оприлюдненню, та визначає порядок її оприлюднення;
 
   24) встановлює форму та вимоги до інформації про накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка підлягає оприлюдненню, та визначає порядок її оприлюднення;
 
744. 25) оприлюднює інформацію про страхові організації, які здійснюють страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі показники, що застосовуються ними для розрахунку довічних пенсій; «;
 
   25) оприлюднює інформацію про страхові організації, які здійснюють страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі показники, що застосовуються ними для розрахунку довічних пенсій»;
 
745. частину першу статті 30 доповнити реченням такого змісту:
 
   частину першу статті 30 доповнити реченням такого змісту:
 
746. «Інспектування Пенсійного фонду України здійснюється в частині, що стосується виконання функцій адміністратора Накопичувального пенсійного фонду відповідно до статті 64 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.»;
 
   «Інспектування Пенсійного фонду України здійснюється в частині, що стосується виконання функцій адміністратора Накопичувального пенсійного фонду відповідно до статті 64 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
747. статтю 35 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   статтю 35 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
748. «6. У разі анулювання ліцензії на надання послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення може подати органу ліцензування не раніше ніж через три роки з дати анулювання такої ліцензії нову заяву про її видачу.»;
 
-822- Кармазін Ю.А.
у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у статті 35 у частині шостій після першого речення доповнити новим реченням другим наступного змісту:
«Разом з заявою про видачу нової ліцензії на надання послуг, подати документи, які підтверджують ліквідацію причин анулювання попередньої ліцензії.»-
 
Враховано   «6. У разі анулювання ліцензії на надання послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення може подати органу ліцензування не раніше ніж через три роки з дати анулювання такої ліцензії нову заяву про її видачу. Разом з заявою про видачу нової ліцензії на надання послуг, подати документи, які підтверджують ліквідацію причин анулювання попередньої ліцензії»;
 
    -823- Королевська Н.Ю.
Виключити
 
Відхилено    
749. частину першу статті 40 доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
   частину першу статті 40 доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
750. «8) виносити рішення про заборону недержавним пенсійним фондам - суб’єктам другого рівня системи пенсійного забезпечення укладати нові пенсійні контракти з учасниками накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у разі порушення вимог, установлених для таких недержавних пенсійних фондів законом та ліцензійними умовами.»;
 
-824- Королевська Н.Ю.
Виключити
 
Відхилено   «8) виносити рішення про заборону недержавним пенсійним фондам - суб’єктам другого рівня системи пенсійного забезпечення укладати нові пенсійні контракти з учасниками накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у разі порушення вимог, установлених для таких недержавних пенсійних фондів законом та ліцензійними умовами»;
 
751. частину першу статті 41 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
   частину першу статті 41 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
752. «1-1) за порушення вимог законодавства про накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування - у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше ніж один відсоток розміру статутного (пайового) капіталу юридичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності, що вчинила правопорушення; «;
 
   «1-1) за порушення вимог законодавства про накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування - у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше ніж один відсоток розміру статутного (пайового) капіталу юридичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності, що вчинила правопорушення»;
 
753. 20) у Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47 - 48, ст. 372; 2006 р., № 13, ст. 110):
 
-825- Королевська Н.Ю.
Виключити
 
Відхилено   20) у Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47 - 48, ст. 372; 2006 р., № 13, ст. 110):
 
754. у статті 1:
 
   у статті 1:
 
755. абзац п’ятий після слів «умов пенсійного контракту» доповнити словами «та закону»;
 
   абзац п’ятий після слів «умов пенсійного контракту» доповнити словами «та закону»;
 
756. доповнити статтю після абзацу п’ятнадцятого новими абзацами такого змісту:
 
   доповнити статтю після абзацу п’ятнадцятого новими абзацами такого змісту:
 
757. «недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення - недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення, відповідає вимогам цього Закону для отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі - пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня);
 
   «недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення - недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення, відповідає вимогам цього Закону для отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі - пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня);
 
758. одиниця пенсійних активів - показник, системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учасникові пенсійного фонду та обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді; «.
 
   одиниця пенсійних активів - показник, системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учасникові пенсійного фонду та обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді».
 
759. У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - сорок першим;
 
   У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - сорок першим;
 
760. доповнити статтю після абзацу тридцять дев’ятого новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити статтю після абзацу тридцять дев’ятого новим абзацом такого змісту:
 
761. «учасник накопичувальної системи пенсійного страхування - фізична особа, яка сплачує страхові внески до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та прийняла рішення про спрямування цих внесків до пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня у порядку, встановленому Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; «.
 
   «учасник накопичувальної системи пенсійного страхування - фізична особа, яка сплачує страхові внески до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та прийняла рішення про спрямування цих внесків до пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня у порядку, встановленому Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
762. У зв’язку з цим абзаци сороковий і сорок перший вважати відповідно абзацами сорок першим і сорок другим;
 
   У зв’язку з цим абзаци сороковий і сорок перший вважати відповідно абзацами сорок першим і сорок другим;
 
763. абзац п’ятий частини другої статті 2 після слів «учасники пенсійних фондів» доповнити словами «, учасники накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
   абзац п’ятий частини другої статті 2 після слів «учасники пенсійних фондів» доповнити словами «, учасники накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
764. абзац десятий частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
 
   абзац десятий частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
 
765. «розмежування та відокремлення активів пенсійного фонду від активів інших суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення та накопичувального пенсійного страхування з метою захисту майнових прав учасників пенсійного фонду та унеможливлення банкрутства пенсійного фонду; «;
 
   «розмежування та відокремлення активів пенсійного фонду від активів інших суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення та накопичувального пенсійного страхування з метою захисту майнових прав учасників пенсійного фонду та унеможливлення банкрутства пенсійного фонду»;
 
766. у статті 7:
 
   у статті 7:
 
767. абзац перший частини другої після слів «до умов пенсійного контракту» доповнити словами «та закону»;
 
   абзац перший частини другої після слів «до умов пенсійного контракту» доповнити словами «та закону»;
 
768. в абзаці першому частини третьої слово «розподіленого» замінити словом «отриманого»;
 
   в абзаці першому частини третьої слово «розподіленого» замінити словом «отриманого»;
 
769. у частині дев’ятій статті 8:
 
   у частині дев’ятій статті 8:
 
770. абзац другий доповнити реченнями такого змісту: «Працівники такого роботодавця, які є учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування, подають адміністраторові фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення та копію пенсійного контракту, укладеного з новим пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення. За бажанням учасника фонду, який є учасником накопичувальної системи пенсійного страхування, обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку кошти можуть бути переведені до Накопичувального пенсійного фонду.»;
 
-826- Клименко О.І.
Слова "системи пенсійного забезпечення" виключити із словосполучення "суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення".
 
Враховано   абзац другий доповнити реченнями такого змісту: «Працівники такого роботодавця, які є учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування, подають адміністраторові фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня та копію пенсійного контракту, укладеного з новим пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня. За бажанням учасника фонду, який є учасником накопичувальної системи пенсійного страхування, обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку кошти можуть бути переведені до Накопичувального пенсійного фонду»;
 
771. абзац третій після слів «пенсійні кошти учасника фонду» доповнити словами «, крім учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, «;
 
   абзац третій після слів «пенсійні кошти учасника фонду» доповнити словами «, крім учасника накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
772. частину четверту статті 10 доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину четверту статті 10 доповнити абзацом такого змісту:
 
773. «Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України може відмовити у реєстрації інвестиційної декларації пенсійного фонду у разі, коли у складі ради пенсійного фонду відсутні особи, професійно підготовлені до роботи у сфері інвестиційної діяльності, і при цьому рада пенсійного фонду не залучила до розроблення інвестиційної декларації консультантів з інвестиційних питань.»;
 
-827- Коновалюк В.І.
У запропонованій редакції частини четвертої статті 10 Закону слова «може відмовити» замінити словом «відмовляє».
 
Враховано   «Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України відмовляє у реєстрації інвестиційної декларації пенсійного фонду у разі, коли у складі ради пенсійного фонду відсутні особи, професійно підготовлені до роботи у сфері інвестиційної діяльності, і при цьому рада пенсійного фонду не залучила до розроблення інвестиційної декларації консультантів з інвестиційних питань»;
 
774. у статті 13:
 
   у статті 13:
 
775. абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
 
   абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
 
776. «1. Для забезпечення управління та здійснення контролю за поточною діяльністю пенсійного фонду утворюється рада пенсійного фонду.»;
 
   «1. Для забезпечення управління та здійснення контролю за поточною діяльністю пенсійного фонду утворюється рада пенсійного фонду»;
 
777. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
778. «Кандидат у члени ради пенсійного фонду інформує засновника щодо прямого та/або опосередкованого володіння самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи, або незалежного від формального володіння можливості суттєвого впливу на управління чи діяльність юридичної особи.»;
 
   «Кандидат у члени ради пенсійного фонду інформує засновника щодо прямого та/або опосередкованого володіння самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи, або незалежного від формального володіння можливості суттєвого впливу на управління чи діяльність юридичної особи»;
 
779. частину п’яту доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
 
   частину п’яту доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
 
780. «10-1) дій або бездіяльності, що шкодять інтересам учасників фонду; «;
 
   «10-1) дій або бездіяльності, що шкодять інтересам учасників фонду»;
 
781. доповнити статтю частиною десятою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною десятою такого змісту:
 
782. «10. Члени ради фонду зобов’язані діяти лише в інтересах учасників фонду, належно виконувати свої обов’язки.
 
   «10. Члени ради фонду зобов’язані діяти лише в інтересах учасників фонду, належно виконувати свої обов’язки.
 
783. Члени ради фонду несуть відповідальність за порушення вимог цього Закону та нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України відповідно до закону.»;
 
   Члени ради фонду несуть відповідальність за порушення вимог цього Закону та нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України відповідно до закону»;
 
784. частину першу статті 15 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
   частину першу статті 15 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
785. «5-1) надходження від адміністратора пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня повідомлення про порушення вимоги цього Закону щодо показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування; «;
 
   «5-1) надходження від адміністратора пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня повідомлення про порушення вимоги цього Закону щодо показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
786. у статті 18:
 
   у статті 18:
 
787. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
788. «Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування після отримання повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня повинен надіслати ліквідаційній комісії цього фонду заяву про перерахування коштів до Накопичувального пенсійного фонду або за бажанням заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня, а також копію пенсійного контракту, укладеного ним із таким фондом, а у випадках, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», заяву із зазначенням страхової організації, обраної таким учасником, і копію договору страхування довічної пенсії для перерахування коштів, облікованих на його індивідуальному пенсійному рахунку.»;
 
   «Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування після отримання повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня повинен надіслати ліквідаційній комісії цього фонду заяву про перерахування коштів до Накопичувального пенсійного фонду або за бажанням заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня, а також копію пенсійного контракту, укладеного ним із таким фондом, а у випадках, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», заяву із зазначенням страхової організації, обраної таким учасником, і копію договору страхування довічної пенсії для перерахування коштів, облікованих на його індивідуальному пенсійному рахунку»;
 
789. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
790. абзац перший доповнити реченням такого змісту: «Пенсійні кошти учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку у пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня, що ліквідується, за його бажанням перераховуються до Накопичувального пенсійного фонду або до іншого пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики і Антимонопольним комітетом України.»;
 
   абзац перший доповнити реченням такого змісту: «Пенсійні кошти учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку у пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня, що ліквідується, за його бажанням перераховуються до Накопичувального пенсійного фонду або до іншого пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики і Антимонопольним комітетом України»;
 
791. абзац третій після слів «іншим пенсійним фондам» доповнити словами «, Накопичувальному пенсійному фонду»;
 
   абзац третій після слів «іншим пенсійним фондам» доповнити словами «, Накопичувальному пенсійному фонду»;
 
792. частину п’яту доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину п’яту доповнити абзацом такого змісту:
 
793. «У разі коли учасник накопичувальної системи пенсійного страхування протягом 30 днів не подав письмову заяву і копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня, пенсійні кошти, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, перераховуються до Накопичувального пенсійного фонду та обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку.»;
 
-828- Турманов В.І.
Частину 7 статті 20 внести зміни та викласти її у такій редакції:
«7. Участь або неучасть працівників у сплаті пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду не може бути підставою для обмеження прав таких працівників у трудових відносинах з роботодавцем.
Початок сплати добровільних пенсійних внесків до недержавних пенсійних фондів найманим працівником, який відноситься до категорії осіб, що згідно законодавства має право на пенсію на пільгових умовах, зобов’язує юридичну особу роботодавця до сплати паритетного пенсійного внеску (який дорівнює добровільному внеску працівника з урахуванням обмежень, визначених в колективному договорі та ст. 142.2 Податкового кодексу України) до пенсійного фонду, до якого почав сплачувати внески працівник.
При цьому, на суму внесків до недержавних пенсійних фондів за вказаних працівників (які мають право на пільгову пенсію), роботодавець, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зменшує витрати підприємства по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пенсій, яке передбачено Прикінцевими положеннями Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».»
 
Відхилено   «У разі коли учасник накопичувальної системи пенсійного страхування протягом 30 днів не подав письмову заяву і копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня, пенсійні кошти, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, перераховуються до Накопичувального пенсійного фонду та обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку»;
 
794. доповнити Закон статтею 20-1 такого змісту:
 
   доповнити Закон статтею 20-1 такого змісту:
 
795. «Стаття 20-1. Особливості функціонування пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня
 
   «Стаття 20-1. Особливості функціонування пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня
 
796. 1. Право на участь у другому рівні системи пенсійного забезпечення має пенсійний фонд, який отримав ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
   1. Право на участь у другому рівні системи пенсійного забезпечення має пенсійний фонд, який отримав ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
797. 2. Пенсійний фонд, що має намір отримати ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, повинен відповідати таким вимогам:
 
   2. Пенсійний фонд, що має намір отримати ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, повинен відповідати таким вимогам:
 
798. 1) досвід роботи пенсійного фонду на ринку недержавного пенсійного забезпечення не менше трьох років до дня подання заяви про отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування;
 
   1) досвід роботи пенсійного фонду на ринку недержавного пенсійного забезпечення не менше трьох років до дня подання заяви про отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування;
 
799. 2) мати договори про обслуговування недержавного пенсійного фонду, укладені з:
 
-829- Клименко О.І.
абзаци перший - третій пункту 2 частини другої викласти у такій редакції:
"2) мати договори про обслуговування недержавного пенсійного фонду, укладені з: адміністратором, який відповідає вимогам, установленим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, зберігачем недержавних пенсійних фондів,, який має розмір регулятивного капіталу не менше ніж 500 мільйонів гривень; компанією з управління пенсійними активами, яка має власний капітал у розмірі не менше 25 млн. гривень та досвід роботи з управління активами інституційних інвесторів не менше п’яти років;
 
Враховано   2) мати договори про обслуговування недержавного пенсійного фонду, укладені з:
 
800. адміністратором, який відповідає вимогам, установленим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, зберігачем недержавних пенсійних фондів, який має регуляторний капітал у сумі 450 млн. гривень;
 
   адміністратором, який відповідає вимогам, установленим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, зберігачем недержавних пенсійних фондів,, який має розмір регулятивного капіталу не менше ніж 500 мільйонів гривень;
 
801. компанією з управління пенсійними активами, яка має власний капітал у розмірі не менше 15 млн. гривень та досвід роботи з управління активами інституційних інвесторів не менше п’яти років;
 
   компанією з управління пенсійними активами, яка має власний капітал у розмірі не менше 25 млн. гривень та досвід роботи з управління активами інституційних інвесторів не менше п’яти років;
 
802. 3) адміністратор такого пенсійного фонду веде персоніфікований облік пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду із застосуванням одиниці пенсійних внесків та щоденним розрахунком чистої вартості одиниці пенсійних внесків не менше ніж протягом 12 місяців до дня подання заяви про отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування;
 
-830- Клименко О.І.
пункт 3 викласти у такій редакції:
"3) адміністратор такого пенсійного фонду веде персоніфікований облік пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду із застосуванням одиниці пенсійних активів та щоденним розрахунком чистої вартості одиниці пенсійних активів не менше ніж протягом 12 місяців до дня подання заяви про отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування;
 
Враховано   3) адміністратор такого пенсійного фонду веде персоніфікований облік пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду із застосуванням одиниці пенсійних активів та щоденним розрахунком чистої вартості одиниці пенсійних активів не менше ніж протягом 12 місяців до дня подання заяви про отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування;
 
803. 4) показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів за останні 12 місяців на рівні не нижче середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, що визначається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;
 
   4) показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів за останні 12 місяців на рівні не нижче середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, що визначається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;
 
804. 5) пенсійні активи протягом останніх 12 місяців до дня подання заяви про отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування відповідають вимогам щодо складу активів та обмежень інвестиційної діяльності відповідно до статей 47 і 49 цього Закону;
 
   5) пенсійні активи протягом останніх 12 місяців до дня подання заяви про отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування відповідають вимогам щодо складу активів та обмежень інвестиційної діяльності відповідно до статей 47 і 49 цього Закону.
 
805. 6) вартість адміністративних послуг пенсійного фонду протягом трьох років до дня подання заяви про отримання ліцензії на надання послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення не перевищує 3, 5 відсотка середньоарифметичного значення чистої вартості активів фонду, у тому числі вартість адміністративних послуг адміністратора такого фонду не перевищує 1, 5 відсотка середньоарифметичної суми внесків; вартість оплати послуг компанії з управління активами не перевищує 1, 5 відсотка середньоарифметичного значення чистої вартості активів фонду і вартість оплати послуг зберігача не перевищує 0, 5 середньоарифметичного значення чистої вартості активів фонду.
 
-831- Єдін О.Й.
виключити пункт 6 в частині другій статті 20-1
 
Враховано      
806. 3. Ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування видається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України безстроково.
 
   3. Ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування видається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України безстроково.
 
807. Рішення про відмову у видачі ліцензії про надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування або її анулювання може бути оскаржене у судовому порядку.
 
-832- Єдін О.Й.
частину четверту доповнити новим абзацом першим такого змісту:
«У разі отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування вартість витрат, пов (язаних зі здійсненням діяльності в Накопичувальній системі пенсійного страхування, не може перевищувати 3,5 відсотка середньозваженого значення чистої вартості активів накопичувальної системи пенсійного страхування такого фонду в абзаці другому цифру «90» замінити цифрою «80»;
відповідно абзаци 1-3 частини четвертої вважати абзацами 2-4.
 
Враховано   Рішення про відмову у видачі ліцензії про надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування або її анулювання може бути оскаржене у судовому порядку.
4. У разі отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування вартість витрат, пов (язаних зі здійсненням діяльності в Накопичувальній системі пенсійного страхування, не може перевищувати 3,5 відсотка середньозваженого значення чистої вартості активів накопичувальної системи пенсійного страхування такого фонду.
 
808. 4. Пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня зобов’язаний підтримувати щокварталу показники зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів на рівні не нижче 90 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, що визначається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
   Пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня зобов’язаний підтримувати щокварталу показники зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів на рівні не нижче 80 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, що визначається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
809. Адміністратор пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня зобов’язаний кожного робочого дня обчислювати чисту вартість пенсійних активів, у тому числі чисту вартість пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, чисту вартість одиниці пенсійних активів у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
   Адміністратор пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня зобов’язаний кожного робочого дня обчислювати чисту вартість пенсійних активів, у тому числі чисту вартість пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, чисту вартість одиниці пенсійних активів у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
810. Адміністратор пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня зобов’язаний кожного робочого дня розміщувати на веб-сайті пенсійного фонду та/або адміністратора такого пенсійного фонду інформацію про показник чистої вартості одиниці пенсійних внесків, розрахований на кінець робочого дня, що передує дню розміщення такої інформації, та про інші показники, визначені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
   Адміністратор пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня зобов’язаний кожного робочого дня розміщувати на веб-сайті пенсійного фонду та/або адміністратора такого пенсійного фонду інформацію про показник чистої вартості одиниці пенсійних внесків, розрахований на кінець робочого дня, що передує дню розміщення такої інформації, та про інші показники, визначені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
811. 5. Компанія з управління активами пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня зобов’язана подавати кожного робочого дня адміністратору такого пенсійного фонду інформацію про вартість пенсійних активів фонду, які перебувають в їх управлінні, у розрізі пенсійних активів системи недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування за формою та у порядку, що встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
   5. Компанія з управління активами пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня зобов’язана подавати кожного робочого дня адміністратору такого пенсійного фонду інформацію про вартість пенсійних активів фонду, які перебувають в їх управлінні, у розрізі пенсійних активів системи недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування за формою та у порядку, що встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
812. 6. Зберігач пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня перевіряє правильність обчислення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, чистої вартості одиниці пенсійних активів, здійсненого адміністратором пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня та особами, що здійснюють управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування.
 
   6. Зберігач пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня перевіряє правильність обчислення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, чистої вартості одиниці пенсійних активів, здійсненого адміністратором пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня та особами, що здійснюють управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування.
 
813. 7. У разі невиконання вимог, визначених в абзаці першому частини четвертої цієї статті, у будь-якому звітному періоді адміністратор пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня зобов’язаний повідомити про це протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів за останній звітний період раду такого фонду; осіб, що здійснюють управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування; зберігача такого фонду.
 
   7. У разі невиконання вимог, визначених в абзаці першому частини четвертої цієї статті, у будь-якому звітному періоді адміністратор пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня зобов’язаний повідомити про це протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів за останній звітний період раду такого фонду; осіб, що здійснюють управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування; зберігача такого фонду.
 
814. Голова ради пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня зобов’язаний протягом п’яти робочих днів після надходження від адміністратора фонду повідомлення про порушення вимог, визначених частиною четвертою цієї статті, скликати засідання ради фонду.
 
   Голова ради пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня зобов’язаний протягом п’яти робочих днів після надходження від адміністратора фонду повідомлення про порушення вимог, визначених частиною четвертою цієї статті, скликати засідання ради фонду.
 
815. Рада пенсійного фонду зобов’язана протягом п’яти робочих днів після прийняття нею рішення вжити заходів до усунення порушення вимог, визначених частиною четвертою цієї статті, та повідомити про прийняте нею рішення Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
   Рада пенсійного фонду зобов’язана протягом п’яти робочих днів після прийняття нею рішення вжити заходів до усунення порушення вимог, визначених частиною четвертою цієї статті, та повідомити про прийняте нею рішення Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.
 
816. 8. У разі коли вимоги, визначені у частині четвертій цієї статті, пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня не виконуються протягом останніх шести місяців, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України приймає рішення про заборону на укладення нових пенсійних контрактів цим фондом з учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування.
 
-833- Єдін О.Й.
Частину 8 викласти у такій редакції:
8. У разі коли вимоги, визначені у частині четвертій цієї статті, пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня не виконуються протягом останніх двох кварталів, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України приймає рішення про заборону на укладення нових пенсійних контрактів цим фондом з учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування.
 
Враховано   8. У разі коли вимоги, визначені у частині четвертій цієї статті, пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня не виконуються протягом останніх двох кварталів, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України приймає рішення про заборону на укладення нових пенсійних контрактів цим фондом з учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування.
 
817. 9. У разі коли вимоги, визначені у частині четвертій цієї статті, пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня, не виконані протягом шести місяців з дня прийняття рішення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України про заборону на укладення нових пенсійних контрактів з учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України приймає рішення про анулювання ліцензії про надання фінансових послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення, виданого цьому фонду.
 
   9. У разі коли вимоги, визначені у частині четвертій цієї статті, пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня, не виконані протягом шести місяців з дня прийняття рішення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України про заборону на укладення нових пенсійних контрактів з учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України приймає рішення про анулювання ліцензії про надання фінансових послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення, виданого цьому фонду.
 
818. Анулювання ліцензії про надання фінансових послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня здійснюється у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України надсилає не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про анулювання такої ліцензії повідомлення раді пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня, щодо якого анульовано ліцензію, адміністратору цього фонду, особам, що здійснюють управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування такого фонду, зберігачу цього фонду, Раді Накопичувального пенсійного фонду та Пенсійному фонду України.
 
   Анулювання ліцензії про надання фінансових послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня здійснюється у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України надсилає не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про анулювання такої ліцензії повідомлення раді пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня, щодо якого анульовано ліцензію, адміністратору цього фонду, особам, що здійснюють управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування такого фонду, зберігачу цього фонду, Раді Накопичувального пенсійного фонду та Пенсійному фонду України.
 
819. 10. Пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня у разі анулювання виданої йому ліцензії про надання фінансових послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення:
 
   10. Пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня у разі анулювання виданої йому ліцензії про надання фінансових послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення:
 
820. 1) інформує учасників накопичувальної системи пенсійного страхування про прийняте Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення у порядку, визначеному зазначеною комісією;
 
   1) інформує учасників накопичувальної системи пенсійного страхування про прийняте Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення у порядку, визначеному зазначеною комісією;
 
821. 2) забезпечує передачу пенсійних коштів, що належать учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування цього фонду, та інформації з персоніфікованого обліку фонду щодо них до Накопичувального пенсійного фонду або за вибором учасників накопичувальної системи пенсійного страхування - до іншого пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики і Антимонопольним комітетом України;
 
   2) забезпечує передачу пенсійних коштів, що належать учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування цього фонду, та інформації з персоніфікованого обліку фонду щодо них до Накопичувального пенсійного фонду або за вибором учасників накопичувальної системи пенсійного страхування - до іншого пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики і Антимонопольним комітетом України;
 
822. 3) має право не раніше ніж через два роки з дня винесення рішення про анулювання такої ліцензії Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України на повторне звернення щодо видачі ліцензії про надання фінансових послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування.
 
-834- Кармазін Ю.А.
у статті 20-1 у частині десятій у пункті 3 слово: «два» замінити на слово: «три» і далі – за текстом.
 
Враховано   3) має право не раніше ніж через три роки з дня винесення рішення про анулювання такої ліцензії Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України на повторне звернення щодо видачі ліцензії про надання фінансових послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування.
 
823. 11. Перелік пенсійних фондів, яким видана ліцензія про надання фінансових послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, підлягає опублікуванню в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.»;
 
   11. Перелік пенсійних фондів, яким видана ліцензія про надання фінансових послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, підлягає опублікуванню в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.»;
 
824. у статті 21:
 
   у статті 21:
 
825. частину шосту доповнити абзацами такого змісту:
 
   частину шосту доповнити абзацами такого змісту:
 
826. «у письмовій формі інформувати учасників накопичувальної системи пенсійного страхування про умови і порядок отримання довічної пенсії за рахунок коштів, облікованих на їх індивідуальних пенсійних рахунках; розміри страхових тарифів за договорами страхування довічних пенсій, передбачених законом; розрахункові розміри довічних пенсій у різному пенсійному віці за такими договорами; ставки інвестиційного доходу страхових організацій за попередні періоди;
 
-835- Єдін О.Й.
новий абзац частини шостої статті 21 викласти в редакції:
«у письмовій формі інформувати учасників накопичувальної системи пенсійного страхування про умови і порядок отримання довічної пенсії за рахунок коштів, облікованих на їх індивідуальних пенсійних рахунках; «
 
Враховано   «у письмовій формі інформувати учасників накопичувальної системи пенсійного страхування про умови і порядок отримання довічної пенсії за рахунок коштів, облікованих на їх індивідуальних пенсійних рахунках;
 
    -836- Кармазін Ю.А.
у статті 21 у частині шостій після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим наступного змісту:
«розміщувати загальну інформацію про умови і порядок отримання довічної пенсії для учасників накопичувальної системи пенсійного страхування на офіційному сайті Головного управління пенсійного фонду для ознайомлення громадян України;»
 
Відхилено Зазначена частина стосується обов (язків адміністратора НПФ, він може розміщувати інформацію на своєму веб-сайті, а не на сайті ПФУ   
827. виконувати інші обов’язки у випадках, передбачених законом.»;
 
   виконувати інші обов’язки у випадках, передбачених законом»;
 
828. доповнити статтю частиною восьмою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною восьмою такого змісту:
 
829. «8. Адміністратор пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня має право отримувати від Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України безоплатну інформацію про показники, що застосовуються для розрахунку довічних пенсій, у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.»;
 
   «8. Адміністратор пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня має право отримувати від Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України безоплатну інформацію про показники, що застосовуються для розрахунку довічних пенсій, у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України»;
 
830. у статті 25:
 
   у статті 25:
 
831. в абзаці другому частини третьої слова «обліку розподіленого інвестиційного прибутку (збитку) фонду» замінити словами «кількості одиниць пенсійних внесків, що належать учаснику фонду»;
 
   в абзаці другому частини третьої слова «обліку розподіленого інвестиційного прибутку (збитку) фонду» замінити словами «кількості одиниць пенсійних внесків, що належать учаснику фонду»;
 
832. в абзаці першому частини четвертої слова «про участь у розподілі інвестиційного прибутку (збитку), « виключити;
 
   в абзаці першому частини четвертої слова «про участь у розподілі інвестиційного прибутку (збитку), « виключити;
 
833. статтю 35 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   статтю 35 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
834. «3. Компанія з управління активами, яка надає послуги пенсійному фонду - суб’єкту другого рівня, повинна:
 
   «3. Компанія з управління активами, яка надає послуги пенсійному фонду - суб’єкту другого рівня, повинна:
 
835. 1) мати не менше п’яти років досвіду роботи з управління активами на фінансових ринках України та/або світу;
 
-837- Єдін О.Й.
у пункті 1 частини третьої слова «та/або світу» виключити;
 
Враховано   1) мати не менше п’яти років досвіду роботи з управління активами на фінансових ринках України;
 
836. 2) мати одночасно в управлінні активи в сумі, що визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   2) мати одночасно в управлінні активи в сумі, що визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
837. 3) мати власний капітал у розмірі не менше ніж 15 млн. гривень;
 
-838- Клименко О.І.
пункт 3 частини третьої статті 35 викласти у такій редакції:
"3) мати власний капітал у розмірі не менше ніж 25 мільйонів гривень;".
 
Враховано   3) мати власний капітал у розмірі не менше ніж 25 мільйонів гривень;
 
838. 4) відповідати вимогам, установленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо кваліфікаційного рівня та досвіду роботи фахівців, які безпосередньо виконують функції з управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування.»;
 
-839- Кармазін Ю.А.
у статті 35 у частині третій:
- пункт 4 доповнити новим речення другим наступного змісту:
«Такі фахівці не повинні мати судимостей, в тому числі – за фінансові махінації та зловживання, власного інтересу при управлінні пенсійними активами та займатися підприємницькою діяльністю.»;
 
Враховано по суті  4) відповідати вимогам, установленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо кваліфікаційного рівня та досвіду роботи фахівців, які безпосередньо виконують функції з управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування. Такі фахівці не повинні мати судимостей за навмисні корисливі злочини та займатися підприємницькою діяльністю»;
 
    -840- Кармазін Ю.А.
після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 наступного змісту:
«5) формувати щоквартальні звіти про результати своєї діяльності із управління пенсійними активами та узгоджувати свою діяльність щодо цього із Пенсійним фондом України.»
 
Відхилено регулювання на 2-му рівні здійснює Держфінпослуг, а контроль за діяльністю компаній з управління активами – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.   
839. частину другу статті 37 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
   частину другу статті 37 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
840. «5) зменшення протягом року більше ніж на 20 відсотків чистої вартості одиниці пенсійних внесків фонду та/або більше ніж на 10 відсотків чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування; за пенсійними активами, які перебували в управлінні особи (осіб), що провадить (провадять) діяльність з управління активами пенсійного фонду.»;
 
-841- Клименко О.І.
пункт 5 викласти у такій редакції:
«5) зменшення протягом року більше ніж на 20 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду та/або більше ніж на 10 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування; за пенсійними активами, які перебували в управлінні особи (осіб), що провадить (провадять) діяльність з управління активами пенсійного фонду, якщо таке зменшення не обумовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку.»;
 
Враховано   5) зменшення протягом року більше ніж на 20 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду та/або більше ніж на 10 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування; за пенсійними активами, які перебували в управлінні особи (осіб), що провадить (провадять) діяльність з управління активами пенсійного фонду, якщо таке зменшення не обумовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку»;
 
841. у статті 44:
 
   у статті 44:
 
842. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
843. абзац другий викласти у такій редакції:
 
   абзац другий викласти у такій редакції:
 
844. «має банківську ліцензію Національного банку України та ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів; «;
 
   «має банківську ліцензію Національного банку України та ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів»;
 
845. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину абзацом такого змісту:
 
846. «Зберігач пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня, крім вимог, визначених цією статтею, повинен мати регулятивний капітал у розмірі не менше ніж 450 млн. гривень.»;
 
-842- Клименко О.І.
абзац викласти у такій редакції:
«Зберігач пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня, крім вимог, визначених цією статтею, повинен мати регулятивний капітал у розмірі не менше ніж 500 мільйонів гривень.»
 
Враховано   «Зберігач пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня, крім вимог, визначених цією статтею, повинен мати регулятивний капітал у розмірі не менше ніж 500 мільйонів гривень.»
 
847. частину третю доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину третю доповнити абзацом такого змісту:
 
848. «забезпечення в день надходження до банку зарахування на рахунок пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня коштів учасників накопичувальної системи пенсійного страхування.»;
 
   «забезпечення в день надходження до банку зарахування на рахунок пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня коштів учасників накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
849. у статті 47:
 
   у статті 47:
 
850. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
851. пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 викласти у такій редакції:
 
852. «2) акцій, які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; «;
 
   «2) акцій, які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
853. доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:
 
854. «2-1) облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за Національною шкалою або які відповідно до законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; «;
 
   «2-1) облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за Національною шкалою або які відповідно до законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
855. пункт 2 частини третьої викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 частини третьої викласти у такій редакції:
 
856. «2) цінні папери, які не пройшли лістинг на фондовій біржі (крім випадків, коли кредитний рейтинг облігацій відповідає інвестиційному рівню за Національною шкалою); «;
 
   «2) цінні папери, які не пройшли лістинг на фондовій біржі (крім випадків, коли кредитний рейтинг облігацій відповідає інвестиційному рівню за Національною шкалою)»;
 
857. у статті 49:
 
   у статті 49:
 
858. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
859. підпункт 4 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 4 викласти у такій редакції:
 
860. «4) тримати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів пенсійного фонду, при цьому не більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів у зобов’язаннях одного банку та не більш як 50 відсотків такої вартості пенсійних активів пенсійного фонду; «;
 
   «4) тримати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів пенсійного фонду, при цьому не більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів у зобов’язаннях одного банку та не більш як 50 відсотків такої вартості пенсійних активів пенсійного фонду»;
 
861. пункти 11 і 13 викласти у такій редакції:
 
   пункти 11 і 13 викласти у такій редакції:
 
862. «11) придбавати або додатково інвестувати в іпотечні облігації та іпотечні сертифікати більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів; «;
 
   «11) придбавати або додатково інвестувати в іпотечні облігації та іпотечні сертифікати більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів»;
 
863. «13) придбавати або додатково інвестувати в банківські метали, у тому числі шляхом відкриття поточних та депозитних рахунків в установах банків у банківських металах, більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів; «;
 
   «13) придбавати або додатково інвестувати в банківські метали, у тому числі шляхом відкриття поточних та депозитних рахунків в установах банків у банківських металах, більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів»;
 
864. пункти 17-19 виключити;
 
-843- Клименко О.І.
Частину першу статті 49 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Розміщення пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюється відповідно до нормативів, передбачених статтею 88 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"".
 
Враховано   пункти 17-19 виключити;
доповнити частину новим абзацом такого змісту:
"Розміщення пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюється відповідно до нормативів, передбачених статтею 88 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";
 
865. доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
866. «6. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України можуть встановлюватися особливості застосування пунктів 4 (стосовно обмеження щодо обсягів загальної вартості активів пенсійного фонду, розміщених на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків), 6 і 13 частини першої цієї статті до досягнення пенсійним фондом обсягу активів у розмірі 500 тис. гривень за обмінним курсом Національного банку України, але такі особливості можуть застосовуватися не більше вісімнадцяти місяців з дати реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи.»;
 
   «6. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України можуть встановлюватися особливості застосування пунктів 4 (стосовно обмеження щодо обсягів загальної вартості активів пенсійного фонду, розміщених на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків), 6 і 13 частини першої цієї статті до досягнення пенсійним фондом обсягу активів у розмірі 500 тис. гривень за обмінним курсом Національного банку України, але такі особливості можуть застосовуватися не більше вісімнадцяти місяців з дати реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи»;
 
867. у частині четвертій статті 50:
 
   у частині четвертій статті 50:
 
868. слова «частини обов’язкових» виключити;
 
   слова «частини обов’язкових» виключити;
 
869. доповнити частину реченням такого змісту:
 
   доповнити частину реченням такого змісту:
 
870. «При цьому вимога щодо сплати пенсійного внеску у розмірі не нижче мінімального, передбаченого частиною другою цієї статті, не застосовується.»;
 
   «При цьому вимога щодо сплати пенсійного внеску у розмірі не нижче мінімального, передбаченого частиною другою цієї статті, не застосовується»;
 
871. статтю 51 викласти у такій редакції:
 
   статтю 51 викласти у такій редакції:
 
872. «Стаття 51. Облік пенсійних коштів учасників пенсійного фонду
 
   «Стаття 51. Облік пенсійних коштів учасників пенсійного фонду
 
873. 1. Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику фонду, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних внесків, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, на чисту вартість одиниці пенсійних внесків фонду та відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду. Сума пенсійних коштів усіх учасників пенсійного фонду дорівнює чистій вартості активів зазначеного фонду.
 
-844- Клименко О.І.
Частини першу-третю викласти у такій редакції:
1. Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику фонду, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів фонду, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, на чисту вартість одиниці пенсійних активів фонду та відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду. Сума пенсійних коштів всіх учасників пенсійного фонду дорівнює чистій вартості активів пенсійного фонду.
2. Чиста вартість активів пенсійного фонду, кількість одиниць пенсійних активів фонду учасників фонду та чиста вартість одиниць пенсійних активів фонду визначаються кожного робочого дня.
3. Використання пенсійних активів пенсійного фонду для цілей, не передбачених цим Законом, забороняється».
 
Враховано   1. Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику фонду, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів фонду, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, на чисту вартість одиниці пенсійних активів фонду та відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду. Сума пенсійних коштів всіх учасників пенсійного фонду дорівнює чистій вартості активів пенсійного фонду.
 
874. 2. Чиста вартість активів пенсійного фонду, кількість одиниць пенсійних внесків його учасників та чиста вартість одиниць пенсійних внесків фонду визначаються кожного робочого дня.
 
   2. Чиста вартість активів пенсійного фонду, кількість одиниць пенсійних активів фонду учасників фонду та чиста вартість одиниць пенсійних активів фонду визначаються кожного робочого дня.
 
875. 3. Використання пенсійних активів пенсійного фонду для цілей, не передбачених цим Законом, забороняється.
 
-845- Кармазін Ю.А.
частину третю статті 51 доповнити новими реченнями другим та третім наступного змісту:
«Нагляд та контроль за цільовим використанням пенсійних активів здійснюється правлінням Пенсійного фонду України. У разі виявлення випадків використання пенсійних активів не за призначенням відразу здійснюються дії, направлені на припинення такого використання і усунення винних осіб від управління пенсійними активами;»
 
Відхилено Оскільки регулювання на 2-му рівні здійснює Держфінпослуг, а не ПФУ (виконує функції адміністратора Накопичувального фонду)  3. Використання пенсійних активів пенсійного фонду для цілей, не передбачених цим Законом, забороняється.
 
876. 4. У разі зменшення протягом останніх 12 місяців чистої вартості одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду більше ніж на 10 відсотків:
 
-846- Клименко О.І.
Частину четверту виукласти у такій редакції:
«4. У разі зменшення протягом останніх 12 місяців чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду більше ніж на 10 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду, якщо це не обумовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку:
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України зобов’язана повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку та раду такого пенсійного фонду;
рада пенсійного фонду зобов’язана протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення від Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України прийняти рішення про внесення змін до інвестиційної декларації фонду, заміни особи, що здійснює управління активами такого пенсійного фонду, або про здійснення інших заходів та поінформувати протягом п’яти робочих днів Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України про прийняте рішення.»;
 
Враховано   4. У разі зменшення протягом останніх 12 місяців чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду більше ніж на 10 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду, якщо це не обумовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку:
 
877. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України зобов’язана повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку та раду такого пенсійного фонду;
 
   Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України зобов’язана повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку та раду такого пенсійного фонду;
 
878. рада пенсійного фонду зобов’язана протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення від Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України прийняти рішення про внесення змін до інвестиційної декларації фонду, заміни особи, що здійснює управління активами такого пенсійного фонду, або про здійснення інших заходів та поінформувати протягом п’яти робочих днів Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України про прийняте рішення.»;
 
-847- Кармазін Ю.А.
у частині четвертій статті 51 у абзаці третьому після слів: «активами такого пенсійного фонду,» доповнити словами: «проведення службового розслідування щодо наявності злочинного умислу чи відсутності відповідних професійних та кваліфікаційних навиків у особи, у віданні якої перебувало управління пенсійними активами» і далі – за текстом.
 
Відхилено Проведення службового розслідування стосовно КУА не може бути віднесено до компетенції ради НПФ, таке розслідування може здійснювати Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку  рада пенсійного фонду зобов’язана протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення від Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України прийняти рішення про внесення змін до інвестиційної декларації фонду, заміни особи, що здійснює управління активами такого пенсійного фонду, або про здійснення інших заходів та поінформувати протягом п’яти робочих днів Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України про прийняте рішення»;
 
879. у статті 53:
 
   у статті 53:
 
880. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
881. «Перелік пенсійних фондів, які отримали ліцензію про надання фінансових послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення та які включені до реєстру пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня, підлягає опублікуванню в порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.»;
 
-848- Кармазін Ю.А.
у статті 53 у частині першій запропонований абзац четвертий після слів: «Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України» доповнити словами: «та оприлюдненню на офіційному сайті Пенсійного фонду України».
 
Враховано   «Перелік пенсійних фондів, які отримали ліцензію про надання фінансових послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення та які включені до реєстру пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня, підлягає опублікуванню в порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та оприлюдненню на офіційному сайті Пенсійного фонду України.»;
 
882. в абзаці другому частини третьої слова «інвестиційний прибуток (збиток)» замінити словами «суму пенсійних коштів»;
 
   в абзаці другому частини третьої слова «інвестиційний прибуток (збиток)» замінити словами «суму пенсійних коштів»;
 
883. у статті 55:
 
   у статті 55:
 
884. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
885. у другому реченні абзацу другого слова «і складається з пенсійних внесків, зроблених таким вкладником, та розподіленого на суму цих внесків інвестиційного прибутку (збитку), зменшених» замінити словом «, зменшеної»;
 
   у другому реченні абзацу другого слова «і складається з пенсійних внесків, зроблених таким вкладником, та розподіленого на суму цих внесків інвестиційного прибутку (збитку), зменшених» замінити словом «, зменшеної»;
 
886. в абзаці четвертому слово «розподіленого» замінити словом «отриманого»;
 
   в абзаці четвертому слово «розподіленого» замінити словом «отриманого»;
 
887. доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
888. «7. Адміністратор пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня, з яким учасник накопичувальної системи пенсійного страхування уклав пенсійний контракт, подає не пізніше ніж через 10 робочих днів після укладення такого пенсійного контракту територіальному органові Пенсійного фонду інформацію, необхідну для ведення обліку стану накопичувального пенсійного рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування.»;
 
   «7. Адміністратор пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня, з яким учасник накопичувальної системи пенсійного страхування уклав пенсійний контракт, подає не пізніше ніж через 10 робочих днів після укладення такого пенсійного контракту територіальному органові Пенсійного фонду інформацію, необхідну для ведення обліку стану накопичувального пенсійного рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
889. статтю 61 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
   статтю 61 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
890. «7. Пенсійні фонди не мають права здійснювати пенсійні виплати за рахунок страхових внесків, крім випадків одноразової пенсійної виплати учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування відповідно до статті 56 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».»;
 
   «7. Пенсійні фонди не мають права здійснювати пенсійні виплати за рахунок страхових внесків, крім випадків одноразової пенсійної виплати учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування відповідно до статті 56 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
891. у частині третій статті 62:
 
   у частині третій статті 62:
 
892. друге речення частини третьої після слів «Учасник фонду» доповнити словами «, крім учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, «;
 
   друге речення частини третьої після слів «Учасник фонду» доповнити словами «, крім учасника накопичувальної системи пенсійного страхування»;
 
893. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
   доповнити частину абзацами такого змісту:
 
894. «Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право при досягненні пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», укласти договір страхування довічної пенсії на умовах та у порядку, що встановлені Законами України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про страхування».
 
   «Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право при досягненні пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», укласти договір страхування довічної пенсії на умовах та у порядку, що встановлені Законами України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про страхування».
 
895. У разі відстрочення часу призначення пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право укласти договір страхування довічної пенсії з більш пізнього строку, визначеного ним відповідно до статті 29 зазначеного Закону, але не пізніше ніж через 10 років після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При цьому учасник накопичувальної системи пенсійного страхування зобов’язаний повідомити адміністратора про відстрочення часу призначення пенсії за віком.»;
 
-849- Клименко О.І.
доповнити частину третю статті 62 новим абзацом такого змісту:
"Учасник фонду може використати кошти, обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку у фонді для доповнення суми коштів, облікованих на накопичувальному пенсійному рахунку у Накопичувальному фонді у випадку, передбаченому абзацом третім частини першої статті 56 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
 
Враховано   У разі відстрочення часу призначення пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право укласти договір страхування довічної пенсії з більш пізнього строку, визначеного ним відповідно до статті 29 зазначеного Закону, але не пізніше ніж через 10 років після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При цьому учасник накопичувальної системи пенсійного страхування зобов’язаний повідомити адміністратора про відстрочення часу призначення пенсії за віком.»;
доповнити частину третю новим абзацом такого змісту:
"Учасник фонду, який є учасником накопичувальної системи пенсійного страхування, може використати кошти, обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку у фонді для доповнення суми коштів, облікованих на накопичувальному пенсійному рахунку у Накопичувальному фонді у випадку, передбаченому абзацом третім частини першої статті 56 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";
 
896. в абзаці другому частини другої статті 64 слово «розподілений» замінити словом «отриманий»;
 
   в абзаці другому частини другої статті 64 слово «розподілений» замінити словом «отриманий»;
 
897. частину третю статті 66 доповнити абзацами такого змісту:
 
-850- Чорноволенко О.В.
вилучити
 
Відхилено   частину третю статті 66 доповнити абзацами такого змісту:
 
898. «Якщо успадковані пенсійні кошти сформовано за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, і спадкоємець не досяг пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», такі кошти за бажанням спадкоємця можуть бути спрямовані до Накопичувального пенсійного фонду та обліковуватися на його накопичувальному пенсійному рахунку або до іншого недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня, учасником якого є зазначений спадкоємець. При цьому розмір витрат на переведення пенсійних коштів визначається відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 
   «Якщо успадковані пенсійні кошти сформовано за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, і спадкоємець не досяг пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», такі кошти за бажанням спадкоємця можуть бути спрямовані до Накопичувального пенсійного фонду та обліковуватися на його накопичувальному пенсійному рахунку або до іншого недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня, учасником якого є зазначений спадкоємець. При цьому розмір витрат на переведення пенсійних коштів визначається відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 
899. У разі відсутності в померлого учасника накопичувальної системи пенсійного страхування спадкоємців за законом та за заповітом належні йому кошти, що обліковані на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня, спрямовуються до резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду у майбутніх періодах, передбаченого статтею 74 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У такому разі робиться відповідна позначка в його персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку.»;
 
-851- Коновалюк В.І.
У запропонованій редакції абзацу п’ятого частини третьої статті 66 Закону після слів «суб’єкті другого рівня» доповнити словами «через три роки з моменту смерті».
 
Відхилено   У разі відсутності в померлого учасника накопичувальної системи пенсійного страхування спадкоємців за законом та за заповітом належні йому кошти, що обліковані на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня, спрямовуються до резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду у майбутніх періодах, передбаченого статтею 74 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У такому разі робиться відповідна позначка в його персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку»;
 
900. у статті 67:
 
   у статті 67:
 
901. у частині другій слова «у сфері недержавного пенсійного забезпечення» замінити словами «у системі накопичувального пенсійного забезпечення», а після слів «недержавних пенсійних фондів, « доповнити словами «адміністраторів пенсійних фондів, «;
 
   у частині другій слова «у сфері недержавного пенсійного забезпечення» замінити словами «у системі накопичувального пенсійного забезпечення», а після слів «недержавних пенсійних фондів, « доповнити словами «адміністраторів пенсійних фондів»;
 
902. у частинах четвертій та п’ятій слова «у сфері недержавного пенсійного забезпечення» замінити словами «у системі накопичувального пенсійного забезпечення»;
 
   у частинах четвертій та п’ятій слова «у сфері недержавного пенсійного забезпечення» замінити словами «у системі накопичувального пенсійного забезпечення»;
 
903. у частині шостій слова «у сфері недержавного пенсійного забезпечення» і «в сфері недержавного пенсійного забезпечення» замінити словами «у системі накопичувального пенсійного забезпечення»;
 
   у частині шостій слова «у сфері недержавного пенсійного забезпечення» і «в сфері недержавного пенсійного забезпечення» замінити словами «у системі накопичувального пенсійного забезпечення»;
 
904. 21) абзац дев’ятий розділу V Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 29, ст. 367) викласти у такій редакції:
 
   21) абзац дев’ятий розділу V Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 29, ст. 367) викласти у такій редакції:
 
905. «фінансові послуги (у тому числі послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення); «;
 
   «фінансові послуги (у тому числі послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення)»;
 
906. 22) у Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11):
 
   22) у Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11):
 
907. у частині першій статті 1:
 
   у частині першій статті 1:
 
908. у пункті 4 слово «п’ятнадцяти» замінити словом «сімнадцяти»;
 
-852- Цибенко П.С.
Симоненко П.М.
у абзаці третьому підпункту 22 пункту 5 Розділу ІІ слово «сімнадцяти» замінити словом «двадцяти»
 
Відхилено   у пункті 4 слово «п’ятнадцяти» замінити словом «сімнадцяти»;
 
    -853- Кириленко В.А.
у частині першій статті 1:
у пункті 4 слово «п’ятнадцяти» замінити словом «двадцяти».
 
Відхилено    
    -854- Королевська Н.Ю.
Виключити
 
Відхилено    
    -855- Даниленко В.А.
Максимальну величину бази нарахування єдиного внеску – максимальної суми доходу застрахованої особи встановити у розмірі, що дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок
 
Відхилено    
909. доповнити частину пунктом 11 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 11 такого змісту:
 
910. «11) учасники накопичувальної системи пенсійного страхування - фізичні особи, які сплачують страхові внески до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.»;
 
-856- Коновалюк В.І.
У абзаці 5 пункту 22 законопроекту, яким доповнюється новим 11 пунктом частина перша статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», слова «які сплачують» замінити словами «щодо яких сплачуються».
 
Враховано по суті  «11) учасники накопичувальної системи пенсійного страхування - фізичні особи, які сплачують/за яких сплачуються страхові внески до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування»;
 
911. абзац перший частини першої статті 5 після слів «державного соціального страхування» доповнити словами «, а щодо застрахованих осіб, які є учасниками накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі - учасниками накопичувальної пенсійної системи) -з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики»;
 
   абзац перший частини першої статті 5 після слів «державного соціального страхування» доповнити словами «, а щодо застрахованих осіб, які є учасниками накопичувальної системи загальнообов’я