Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо дотримання таємниці сповіді) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. вноситься народним депутатом України
 
      
2. Марущенком В.С.
 
      
3. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо дотримання таємниці сповіді)
 
   Про внесення змін до статті 69 Кримінально-процесуального кодексу України щодо дотримання таємниці сповіді
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., № 2, ст. 15) такі зміни:
 
   1. Внести до частини першої статті 69 Кримінально-процесуального кодексу України такі зміни:
 
7. 1. Пункт 1 частини 1 статті 69 викласти у наступній редакції:
 
-1- Круць М.Ф.
пропоную в статті 1 розділу І слова «у наступній редакції» замінити словами «у такій редакції»
 
Враховано   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
8. «1) адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи - з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони у письмовій формі не звільнені від обов'язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості; «
 
-2- Кармазін Ю.А.
У Кримінально-процесуальному кодексі України у статті 69 у частині першій у запропонованому пункті 1 після слів: «якщо вони у» доповнити словами «засвідченій у встановленому законом порядку» і далі – за текстом.
 
Відхилено   «1) адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи - з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони у письмовій формі не звільнені від обов'язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості»;
 
    -3- Даниленко В.А.
У частині першій статті 69 КПК України після слів «стало відомо при здійсненні професійної діяльності» вилучити слова «якщо вони у письмовій формі не звільнені від обов'язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості»
 
Відхилено    
9. 2. Доповнити частину 1 статті 69 пунктом 6 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
10. «6) священнослужителі - зведені в духовний сан служителі релігійних організацій з відповідними правами відправлення релігійного культу, обрядів і таїнств - з приводу відомостей, отриманих ними під час сповіді.»
 
   «6) священнослужителі - зведені в духовний сан служителі релігійних організацій з відповідними правами відправлення релігійного культу, обрядів і таїнств - з приводу відомостей, отриманих ними під час сповіді».
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-4- Круць М.Ф.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції: «ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування»
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.