Кількість абзаців - 61 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006—2020 роки»
 
   Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006—2020 роки»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006—2020 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 15, ст. 243), виклавши його в такій редакції:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006—2020 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 15, ст. 243), виклавши його в такій редакції:
 
3. "ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011—2020 роки
 
   "ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011—2020 роки
 
4. І. Затвердити Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011—2020 роки» (далі — Програма), що додається.
 
   1. Затвердити Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011—2020 роки (далі — Програма), що додається.
 
5. ІІ. Прикінцеві положення
 
      
6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-1- Кармазін Ю.А.
Абзац викласти в редакції: "Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування"
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
7. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   3. Кабінету Міністрів України:
 
8. під час підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою;
 
   під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою;
 
9. у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
10. 3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
 
   4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
 
11. у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом скоригувати та затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми (заходи) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості;
 
   у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом скоригувати та затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми (заходи) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості;
 
12. під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм (заходів) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості."
 
   під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм (заходів) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості."
 
13. ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від №
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Питна вода України" на 2011-2020 роки
 
-2- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі окремі частини Програми
 
Відхилено   ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від №
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Питна вода України" на 2011-2020 роки
 
14. Мета Програми
 
   Мета Програми
 
15. Метою Програми є забезпечення населення питною водою у необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.
 
-3- Кармазін Ю.А.
Абзац викласти в редакції: "Метою Програми є забезпечення реалізації гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та безпечне довкілля шляхом забезпечення питною водою у необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів"
 
Враховано редакційно   Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.
 
16. Шляхи і способи розв’язання проблеми
 
   Шляхи і способи розв’язання проблеми
 
17. Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.
 
   Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.
 
18. Проблему передбачається розв’язати шляхом:
 
   Проблему передбачається розв’язати шляхом:
 
19. приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність установленим вимогам;
 
   приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність установленим вимогам;
 
20. інвентаризації каналізаційних очисних споруд;
 
   інвентаризації каналізаційних очисних споруд;
 
21. будівництва і реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, а також утилізації осадів;
 
      
22. будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води і пунктів її розливу;
 
-4- Кармазін Ю.А.
Після слів "пунктів її розливу" доповнити словами: "із застосуванням сучасних та новітніх технологій та залученням наукового потенціалу"
 
Враховано редакційно   будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;
 
23. розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;
 
   розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;
 
24. оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;
 
   оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;
 
25. приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу з урахуванням національних особливостей, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти;
 
   приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу з урахуванням національних особливостей, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти;
 
26. здійснення комплексних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких спрямоване, зокрема, на енерго- і ресурсозбереження, підвищення якості питної води та очищення стічних вод, а також впровадження таких розробок.
 
   здійснення комплексних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких спрямоване, зокрема, на енерго- і ресурсозбереження, підвищення якості питної води та очищення стічних вод, а також впровадження таких розробок.
 
27. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.
 
   Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.
 
28. Завдання і заходи Програми
 
   Завдання і заходи Програми
 
29. Основними завданнями Програми є:
 
   Основними завданнями Програми є:
 
30. упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;
 
   упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;
 
31. будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;
 
-5- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Абзац доповнити словами: "зокрема у регіонах з найбільшими відхиленнями в якості води від встановлених вимог (першочергово Дніпропетровська, Донецька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська та Черкаська області)"
 
Враховано   будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема у регіонах з найбільшими відхиленнями в якості води від встановлених вимог (першочергово Дніпропетровська, Донецька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська та Черкаська області);
 
32. впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема в сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом;
 
   упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема в сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом;
 
33. інвентаризація каналізаційних очисних споруд;
 
   інвентаризація каналізаційних очисних споруд;
 
34. будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;
 
-6- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Абзац доповнити словами: "в сільських населених пунктах (першочергово Автономної Республіки Крим, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Херсонській областях та інших регіонах)"
 
Враховано   будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема в сільських населених пунктах (першочергово Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Одеська, Херсонська області та інші регіони);
 
35. розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;
 
   розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;
 
36. оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;
 
   оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;
 
37. приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти;
 
   приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти;
 
38. розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.
 
-7- Кармазін Ю.А.
Після слів "обладнання та приладів" доповнити словами: "залучення, в тому числі на платній основі, наукового потенціалу та закупівлі відповідних сучасних та новітніх технологій"
 
Відхилено   розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.
 
39. Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.
 
   Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.
 
40. Очікувані результати, ефективність Програми
 
   Очікувані результати, ефективність Програми
 
41. Виконання Програми дасть можливість:
 
   Виконання Програми дасть можливість:
 
42. забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;
 
   забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;
 
43. підвищити якість питної води та очищення стічних вод;
 
   підвищити якість питної води та очищення стічних вод;
 
44. забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час очищення стічних вод та питної води;
 
   забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час очищення стічних вод та питної води;
 
45. поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в Україні;
 
   поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в Україні;
 
46. забезпечити охорону джерел питного водопостачання;
 
   забезпечити охорону джерел питного водопостачання;
 
47. впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;
 
   впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;
 
48. зменшити втрати питної води;
 
   зменшити втрати питної води;
 
49. забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.
 
   забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.
 
50. Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.
 
   Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.
 
51. Обсяги та джерела фінансування Програми
 
   Обсяги та джерела фінансування Програми
 
52. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:
 
   Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:
 
53. коштів Державного бюджету України;
 
   коштів Державного бюджету України;
 
54. коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;
 
   коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;
 
55. коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;
 
   коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;
 
56. зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.
 
   зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.
 
57. Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.
 
   Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проекту державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.
 
58. Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік за умови співфінансування з інших джерел.
 
   Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік за умови співфінансування з інших джерел.
 
59. Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства подає щороку під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік обґрунтування обсягів робіт та їх фінансування з Державного бюджету України з урахуванням пропозицій міжвідомчої та регіональних комісій.
 
   Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства подає щороку під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік обґрунтування обсягів робіт та їх фінансування з Державного бюджету України з урахуванням пропозицій міжвідомчої та регіональних комісій.
 
60. Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 9471,7 млн. гривень, з них за рахунок державного бюджету — 3004,3 млн., інших джерел — 6467,4 млн. гривень.

   Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 9471,7 млн. гривень, з яких за рахунок державного бюджету — 3004,3 млн., з інших джерел — 6467,4 млн. гривень.