Кількість абзаців - 3 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про вибори Президента України'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України"   -1- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Частину шосту статтi 20 викласти у такiй редакцiї: "6. Вiдомостi про загальну кiлькiсть виборцiв на вiдповiдних виборчих дiльницях подаються керiвниками органiв, вiдповiдальних за складання спискiв виборцiв, до територiальних виборчих комiсiй не пiзнiш як за 60 днiв до дня проведення виборiв. Списки виборцiв, пiдписанi керiвниками органiв, що їх склали, передаються дiльничним виборчим комiсiям не пiзнiш як за 40 днiв до дня виборiв. Посадовi особи, якi подають загальнi данi про кiлькiсть виборцiв i пiдписали списки виборцiв, несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, повноту спискiв, своєчаснiсть передачi вiдомостей до територiальних, а спискiв - до дiльничних виборчих комiсiй".  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести до Закону України "Про вибори Президента України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 14, ст.81) такi змiни: 1. Частину шосту статтi 20 викласти у такiй редакцiї: "6. Вiдомостi про загальну кiлькiсть виборцiв на вiдповiдних виборчих дiльницях подаються керiвниками органiв, вiдповiдальних за складання спискiв виборцiв, до територiальних виборчих комiсiй не пiзнiш як за 60 днiв до дня проведення виборiв. Списки виборцiв, пiдписанi керiвниками органiв, що їх склали, передаються дiльничним виборчим комiсiям не пiзнiш як за 40 днiв до дня виборiв. Посадовi особи, якi подають загальнi данi про кiлькiсть виборцiв i пiдписали списки виборцiв, несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, повноту спискiв, своєчаснiсть передачi вiдомостей до територiальних виборчих комiсiй, а спискiв - до дiльничних виборчих комiсiй". 2. У другому реченнi частини першої статтi 41 слово "пiдрахунок" замiнити словом "прийняття".  
    -2- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У другому реченнi частини першої статтi 41 слово "пiдрахунок" замiнити словом "прийняття".  
Враховано    
1. Стаття 42. Організація і порядок голосування      3. Частину сьому статтi 42 викласти у такiй редакцiї:  
2. 7. Кожен виборець голосує особисто. Виборець зобов'язаний вкинути у виборчу скриньку отриманий від члена дільничної виборчої комісії виборчий бюлетень. Виборець не має права передавати виборчий бюлетень іншій особі чи виносити його за межі приміщення для голосування, а також вкидати у виборчу скриньку бюлетені отримані від інших осіб.   -3- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину сьому статті 42 викласти у такій редакції: "7. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається. Виборець не має права передавати виборчий бюлетень іншій особі, а також вкидати у виборчу скриньку бюлетені отримані від інших осіб".  
Враховано   "7. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається. Виборець не має права передавати виборчий бюлетень іншій особі, а також вкидати у виборчу скриньку бюлетені отримані від інших осіб". 4. У першому реченнi абзацу другого частини першої статтi 46 слова "сiм днiв" замiнити словами "десять днiв".  
    -4- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Доповнити частину сьому статті 42 таким текстом: "У випадках, передбачених частинами десятою та тринадцятою цыэъ статты, коли виборець не може самостыйно заповнити виборчий бюлетень, особа, яка заповнила виборчий бюлетень, замысть нього, може вкинути цей бюлетень у виборчу скриньку".  
Відхилено    
    -5- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину сьому статті 42 викласти у такій редакції: "7. Кожен виборець голосує особисто. У випадку, коли виборець знаходиться біля виборчої скриньки і не може в силу нездоланних обставин (травми, інвалідності тощо) голосувати особисто, на його прохання це може зробити особа, що його супроводжує, або один із членів виборчої комісії по узгодженню з Головою комісії, що заноситься в протокол. В інших випадках рішення про це приймається Головою виборчої дільниці (комісії). Виборець не має права приймати від іншої особи виборчий бюлетень і ним голосувати. У випадку, коли членами виборчої комісії протокольно встановлено, що виборець безпідставно голосував не особисто чи бюлетенями інших осіб, голосування виборчою комісією визнається недійсним, про що складається окремий протокол. При цьому виборець не може бути позбавлений особистого права на голосування".  
Відхилено    
    -6- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У першому реченнi абзацу другого частини першої статтi 46 слова "сiм днiв" замiнити словами "десять днiв".  
Враховано