Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:   -1- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Назву Закону викласти в такій редакції: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння", та змінити редакцію преамбули. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України.  
Враховано   Проект Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №9, ст.34): 1) у пункті 23, абзацах другому та третьому пункту 24 статті 1, частині другій статті 13 слова "органах державного пробірного контролю" замінити словами "органах, які здійснюють державний пробірний контроль"; 2) у статті 15: а) частину першу викласти в такій редакції: "1. Державний пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, за виконанням операцій із зазначеними цінностями провадиться Міністерством фінансів України та підпорядкованими йому органами, які відповідно до нормативно-правових актів, здійснюють державний пробірний контроль."; б) абзац перший частини другої викласти у такій редакції: "Органи, які здійснюють державний пробірний контроль в порядку, встановленому нормативно-правовими актами, провадять:"; в) частини третю та п'яту виключити. У зв'язку з цим частини четверту, шосту і сьому вважати відповідно частинами третьою, четвертою та п'ятою; 3) у статті 22: у частині третій слова "органи державного пробірного контролю" та "органами державного пробірного контролю" замінити відповідно словами "органи, які здійснюють державний пробірний контроль" та "органами, які здійснюють державний пробірний котроль"; в абзаці першому частини п'ятої слова "Начальники регіональних державних інспекцій пробірного контролю" замінити словами "Голова Державної пробірної служби та його заступники".  
    -2- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №9, ст.34): 1) у пункті 23, абзацах другому та третьому пункту 24 статті 1, частині другій статті 13 слова "органах державного пробірного контролю" замінити словами "органах, які здійснюють державний пробірний контроль"; 2) у статті 15: а) частину першу викласти в такій редакції: "1. Державний пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, за виконанням операцій із зазначеними цінностями провадиться Міністерством фінансів України та підпорядкованими йому органами, які відповідно до нормативно-правових актів, здійснюють державний пробірний контроль."; б) абзац перший частини другої викласти у такій редакції: "Органи, які здійснюють державний пробірний контроль в порядку, встановленому нормативно-правовими актами, провадять:"; в) частини третю та п'яту виключити. У зв'язку з цим частини четверту, шосту і сьому вважати відповідно частинами третьою, четвертою та п'ятою; 3) у статті 22: у частині третій слова "органи державного пробірного контролю" та "органами державного пробірного контролю" замінити відповідно словами "органи, які здійснюють державний пробірний контроль" та "органами, які здійснюють державний пробірний котроль"; в абзаці першому частини п'ятої слова "Начальники регіональних державних інспекцій пробірного контролю" замінити словами "Голова Державної пробірної служби та його заступники".  
Враховано    
1. Проект       
2. Закон України   -3- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У зв'язку з зміною назви Закону редакційно змінити остаточну редакцію змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.  
Враховано    
3. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення       
4. I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1986 р., N 15, ст. 326; Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 14, ст. 114) такі зміни:      2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):  
5. 1. Статтю 189-1 викласти у такій редакції: "Стаття 189-1. Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорого-цінних металів і дорогоцінного ка-міння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів-дорогоцінного каміння   -4- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частини 1 та 2 статті 189-1 після слова "незабезпечення" доповнити одним із слів "необхідних, встановлених або належних" і далі за текстом.  
Відхилено   1) статті 189-1 і 244-1 викласти в такій редакції: "Стаття 189-1. Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорого-цінних металів і дорогоцінного ка-міння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів-дорогоцінного каміння  
6. Порушення затверджених норм вилучення, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі видобутку, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення умов зберігання видобутих дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку їх реалізації суб'єктами видобування -   -5- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Пропонуємо статтю 189-1 викласти у такій редакції: "Порушення затверджених норм вилучення, норм втрат дорогоцінних металів у процесі видобутку та виробництва, порушення затвер-джених норм втрат дорогоцінного каміння, напівдорогоцінного каміння у процесі видобутку, порушення правил одержання дорогоцінного каміння органогенного утворення, порушення встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, а також незабезпечення умов зберігання видобутих дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та порушення встановленого порядку їх реалізації суб'єктами видобування - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення затверджених норм використання, норм втрат дорогоцінних металів і дорого-цінного каміння, дорогоцінного ка-міння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, норм повернення їх у вигляді відходів і брухту у процесі використання, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, а також незабезпечення умов зберігання дорогоцінних металів і дорого-цінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі використання, та порушення встановленого порядку реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцін-ного каміння органогенного утво-рення та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку збирання і здавання їх відходів та брухту - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
  Порушення затверджених норм вилучення, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі видобутку, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення належних умов зберігання видобутих дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, та порушення встановленого порядку їх реалізації суб'єктами видобування -  
7. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
8. Порушення затверджених норм використання, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, норм повернення їх у вигляді відходів і брухту у процесі виробництва, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення умов зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі виробництва і використання, встановленого порядку реалізації дорогоцінних металів і дорого-цінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку збирання і здавання їх відходів та брухту -      Порушення затверджених норм використання, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного ка-міння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, норм повернення їх у вигляді відходів і брухту у процесі виробництва, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення належних умов зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі виробництва, встановленого порядку реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку збирання і здавання їх відходів та брухту -  
9. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".      тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;";  
10. 3. Статтю 244-1 викласти у такій редакції: "Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль   -6- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 244-1 викласти в такій редакції: "Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль Органи, які здійснюють державний пробірний контроль розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановленого порядку виробництва, використання та реалізації дорого-цінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина друга статті 189-1). Від імені органів, які здійснюють державний пробірний контроль, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення на посадових осіб мають право голова Державної пробірної служби та його заступники."; редакційно, редакції статті 189-1 і 244-1 об'єднано в пункті 1 остаточної редакції  
Враховано   "Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль  
11. Органи державного пробірного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановленого порядку виробництва, використання та реалізації дорого-цінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів-дорогоцінного каміння (частина друга статті 189-1).      Органи, які здійснюють державний пробірний контроль розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановленого порядку виробництва, використання та реалізації дорого-цінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина друга статті 189-1).  
12. Від імені органів державного пробірного контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова Державної пробірної палати України і його заступники та начальники регіональних державних інспекцій пробірного контролю".      Від імені органів, які здійснюють державний пробірний контроль, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення на посадових осіб мають право голова Державної пробірної служби та його заступники.";  
13. 2. У статті 221 слово і цифри "і 208-1"замінити словами і цифрами "частиною першою статті 189-1 і статтею 208-1".   -7- Пропонуємо внести такі зміни: "2. У статті 221 та частині першій статті 294 слово і цифри "208-1" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 189-1 і статтею 208-1".    2) статтю 221 після цифр "188-1" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 189-1, статтями"; 3) у статті 255: пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту: "органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189-1)"; абзац перший частини другої після цифр "244" доповнити цифрами "244-1";  
    -8- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Внести такі зміни у статтю 255: "3) у статті 255: пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту: "органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189-1)"; абзац перший частини другої після цифр "244" доповнити цифрами "244-1"; частину третю виключити;"  
Враховано    
14. 4. У статті 255: пункт 1 частини першої доповнити абзацом сороковим такого змісту: "органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189-1 )"; частину третю викласти у такій редакції: "У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статті 244-1 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені посадові особи органів державного пробірного контролю".   -9- Пропоную абзац перший частини другої викласти у такій редакції: "У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 -244-8 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того, протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати:"; частину третю виключити".    частину третю виключити; 4) у частину першу статті 294 після цифр "188-1" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 189-1, статтями".  
    -10- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Доповнити пунктом 4 в такій редакції: "4) у частину першу статті 294 після цифр "188-1" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 189-1, статтями".  
Враховано    
15. ІІ. Цей Закон набирає чинности з дня опублікування".      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.